0144fdd609210535cb8c91b2fe3e0fc3bce30c3d
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-02-16 13:46+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-11-14 19:52+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
19 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
20
21 #: src/account.c:384
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
27 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
28
29 #: src/account.c:431
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
32
33 #: src/account.c:710
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Úpravy účtů"
36
37 #: src/account.c:731
38 msgid ""
39 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
40 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
41 "indicates the default account."
42 msgstr ""
43 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
44 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
45 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
46
47 #: src/account.c:802
48 msgid " _Set as default account "
49 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
50
51 #: src/account.c:897
52 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
53 msgstr ""
54 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
55
56 #: src/account.c:904
57 #, c-format
58 msgid "Copy of %s"
59 msgstr "Kopie %s"
60
61 #: src/account.c:1064
62 #, c-format
63 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
64 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
65
66 #: src/account.c:1066
67 msgid "(Untitled)"
68 msgstr "(Nepojmenovaný)"
69
70 #: src/account.c:1067
71 msgid "Delete account"
72 msgstr "Odstranit účet"
73
74 #: src/account.c:1537
75 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
76 msgid "G"
77 msgstr "P"
78
79 #: src/account.c:1543
80 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
81 msgstr ""
82 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
83 "zaškrtnutím"
84
85 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
86 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
87 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
88 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
89 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
90 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
91 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
92 #: src/prefs_template.c:78
93 msgid "Name"
94 msgstr "Jméno"
95
96 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokol"
99
100 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Server"
103
104 #: src/action.c:383
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
108
109 #: src/action.c:420
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
112
113 #: src/action.c:437
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
117
118 #: src/action.c:609
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
125 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
126
127 #: src/action.c:721
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
130
131 #: src/action.c:723
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:978
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Could not fork to execute the following command:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
152 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
153 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
157 msgid "Unknown error"
158 msgstr "Neznámá chyba"
159
160 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
161 msgid "Completed"
162 msgstr "Dokončeno"
163
164 #: src/action.c:1234
165 #, c-format
166 msgid "--- Running: %s\n"
167 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1238
170 #, c-format
171 msgid "--- Ended: %s\n"
172 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1271
175 msgid "Action's input/output"
176 msgstr "Vstup/výstup akce"
177
178 #: src/action.c:1604
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Enter the argument for the following action:\n"
182 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
183 "  %s"
184 msgstr ""
185 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
186 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
187 "  %s"
188
189 #: src/action.c:1609
190 msgid "Action's hidden user argument"
191 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
192
193 #: src/action.c:1613
194 #, c-format
195 msgid ""
196 "Enter the argument for the following action:\n"
197 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
198 "  %s"
199 msgstr ""
200 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
201 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
202 "  %s"
203
204 #: src/action.c:1618
205 msgid "Action's user argument"
206 msgstr "Uživatelský parametr akce"
207
208 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
209 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
210 msgid "Group"
211 msgstr "Skupina"
212
213 #: src/addrcustomattr.c:65
214 msgid "date of birth"
215 msgstr "datum narození"
216
217 #: src/addrcustomattr.c:66
218 msgid "address"
219 msgstr "adresa"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:67
222 msgid "phone"
223 msgstr "telefon"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:68
226 msgid "mobile phone"
227 msgstr "mobilní telefon"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:69
230 msgid "organization"
231 msgstr "organizace"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:70
234 msgid "office address"
235 msgstr "pracovní adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:71
238 msgid "office phone"
239 msgstr "telefon práce"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:72
242 msgid "fax"
243 msgstr "fax"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:73
246 msgid "website"
247 msgstr "domovská stránka"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:141
250 msgid "Attribute name"
251 msgstr "Název atributu"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:156
254 msgid "Delete all attribute names"
255 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:157
258 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
259 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:181
262 msgid "Delete attribute name"
263 msgstr "Odstranit jméno atributu"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:182
266 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
267 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:191
270 msgid "Reset to default"
271 msgstr "Nastavit jako výchozí"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:192
274 msgid ""
275 "Do you really want to replace all attribute names\n"
276 "with the default set?"
277 msgstr ""
278 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
279 "výchozím nastavením?"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
282 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1086
283 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
284 msgid "_Delete"
285 msgstr "_Odstranit"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
288 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
289 msgid "Delete _all"
290 msgstr "Odstranit _vše"
291
292 #: src/addrcustomattr.c:214
293 msgid "_Reset to default"
294 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:410
297 msgid "Attribute name is not set."
298 msgstr "Není nastaven název atributu."
299
300 #: src/addrcustomattr.c:469
301 msgctxt "Dialog title"
302 msgid "Edit attribute names"
303 msgstr "Upravit jméno atributu"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:483
306 msgid "New attribute name:"
307 msgstr "Název nového atributu:"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:520
310 msgid ""
311 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
312 "contacts."
313 msgstr ""
314 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
315 "kontaktech již uloženy. "
316
317 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
318 msgid "Add to address book"
319 msgstr "Přidat do knihy adres"
320
321 #: src/addressadd.c:207
322 msgid "Contact"
323 msgstr "Kontakt"
324
325 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
326 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
327 msgid "Address"
328 msgstr "Adresa"
329
330 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
331 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
332 msgid "Remarks"
333 msgstr "Poznámky"
334
335 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
336 msgid "Select Address Book Folder"
337 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
338
339 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
340 #: src/textview.c:2110
341 #, c-format
342 msgid ""
343 "Failed to save image: \n"
344 "%s"
345 msgstr ""
346 "Chyba uložení obrázku: \n"
347 "%s"
348
349 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
350 msgid "Add address(es)"
351 msgstr "Přidat adresu(y)"
352
353 #: src/addressadd.c:533
354 msgid "Can't add the specified address"
355 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
356
357 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
358 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
359 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
360 msgid "Email Address"
361 msgstr "E-mail"
362
363 #: src/addressbook.c:402
364 msgid "_Book"
365 msgstr "_Kniha"
366
367 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
368 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
369 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
370 msgid "_Edit"
371 msgstr "Ú_pravy"
372
373 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
374 #: src/messageview.c:214
375 msgid "_Tools"
376 msgstr "_Nástroje"
377
378 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
379 #: src/messageview.c:215
380 msgid "_Help"
381 msgstr "Nápo_věda"
382
383 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
384 msgid "New _Book"
385 msgstr "Nová _kniha"
386
387 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
388 msgid "New _Folder"
389 msgstr "Nová _složka"
390
391 #: src/addressbook.c:410
392 msgid "New _vCard"
393 msgstr "Nová _vCard"
394
395 #: src/addressbook.c:414
396 msgid "New _JPilot"
397 msgstr "Nový _JPilot"
398
399 #: src/addressbook.c:417
400 msgid "New LDAP _Server"
401 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
402
403 #: src/addressbook.c:421
404 msgid "_Edit book"
405 msgstr "Up_ravit knihu"
406
407 #: src/addressbook.c:422
408 msgid "_Delete book"
409 msgstr "_Odstranit knihu"
410
411 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
412 msgid "_Save"
413 msgstr "_Uložit"
414
415 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
416 msgid "_Close"
417 msgstr "_Zavřít"
418
419 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
420 msgid "_Select all"
421 msgstr "Vybrat vš_e"
422
423 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
424 msgid "C_ut"
425 msgstr "_Vyjmout"
426
427 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
428 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
429 msgid "_Copy"
430 msgstr "_Kopírovat"
431
432 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
433 #: src/compose.c:605
434 msgid "_Paste"
435 msgstr "V_ložit"
436
437 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
438 msgid "New _Address"
439 msgstr "Nová _adresa"
440
441 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
442 msgid "New _Group"
443 msgstr "Nová _skupina"
444
445 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
446 msgid "_Mail To"
447 msgstr "Napsat novou _zprávu"
448
449 #: src/addressbook.c:444
450 msgid "Import _LDIF file..."
451 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
452
453 #: src/addressbook.c:445
454 msgid "Import M_utt file..."
455 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
456
457 #: src/addressbook.c:446
458 msgid "Import _Pine file..."
459 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
460
461 #: src/addressbook.c:448
462 msgid "Export _HTML..."
463 msgstr "Exportovat _HTML..."
464
465 #: src/addressbook.c:449
466 msgid "Export LDI_F..."
467 msgstr "Exportovat LDI_F..."
468
469 #: src/addressbook.c:451
470 msgid "Find duplicates..."
471 msgstr "Najít duplikované"
472
473 #: src/addressbook.c:452
474 msgid "Edit custom attributes..."
475 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
476
477 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
478 #: src/messageview.c:340
479 msgid "_About"
480 msgstr "_O programu"
481
482 #: src/addressbook.c:491
483 msgid "_Browse Entry"
484 msgstr "_Prohlížet záznam"
485
486 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
487 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
488 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
489 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
490 msgid "Unknown"
491 msgstr "Neznámá(ý)"
492
493 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
494 msgid "Success"
495 msgstr "Úspěch"
496
497 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
498 msgid "Bad arguments"
499 msgstr "Špatné argumenty"
500
501 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
502 msgid "File not specified"
503 msgstr "Není zadán soubor"
504
505 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
506 msgid "Error opening file"
507 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
508
509 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
510 msgid "Error reading file"
511 msgstr "Chyba při čtení souboru"
512
513 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
514 msgid "End of file encountered"
515 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
516
517 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
518 msgid "Error allocating memory"
519 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
520
521 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
522 msgid "Bad file format"
523 msgstr "Špatný formát souboru"
524
525 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
526 msgid "Error writing to file"
527 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
528
529 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
530 msgid "Error opening directory"
531 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
532
533 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
534 msgid "No path specified"
535 msgstr "Není zadána cesta"
536
537 #: src/addressbook.c:531
538 msgid "Error connecting to LDAP server"
539 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
540
541 #: src/addressbook.c:532
542 msgid "Error initializing LDAP"
543 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
544
545 #: src/addressbook.c:533
546 msgid "Error binding to LDAP server"
547 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
548
549 #: src/addressbook.c:534
550 msgid "Error searching LDAP database"
551 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
552
553 #: src/addressbook.c:535
554 msgid "Timeout performing LDAP operation"
555 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
556
557 #: src/addressbook.c:536
558 msgid "Error in LDAP search criteria"
559 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
560
561 #: src/addressbook.c:537
562 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
563 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
564
565 #: src/addressbook.c:538
566 msgid "LDAP search terminated on request"
567 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
568
569 #: src/addressbook.c:539
570 msgid "Error starting TLS connection"
571 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
572
573 #: src/addressbook.c:540
574 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
575 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
576
577 #: src/addressbook.c:541
578 msgid "Missing required information"
579 msgstr "Schází požadované informace"
580
581 #: src/addressbook.c:542
582 msgid "Another contact exists with that key"
583 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
584
585 #: src/addressbook.c:543
586 msgid "Strong(er) authentication required"
587 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
588
589 #: src/addressbook.c:913
590 msgid "Sources"
591 msgstr "Zdroje adres"
592
593 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
594 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
595 msgid "Address book"
596 msgstr "Kniha adres"
597
598 #: src/addressbook.c:1120
599 msgid "Lookup name:"
600 msgstr "Hledané jméno:"
601
602 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
603 msgid "Delete address(es)"
604 msgstr "Odstranit adresu(y)"
605
606 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
607 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
608 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
609
610 #: src/addressbook.c:1489
611 msgid "Delete group"
612 msgstr "Odstranit skupinu"
613
614 #: src/addressbook.c:1490
615 msgid ""
616 "Really delete the group(s)?\n"
617 "The addresses it contains will not be lost."
618 msgstr ""
619 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
620 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
621
622 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
623 msgid "Really delete the address(es)?"
624 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
625
626 #: src/addressbook.c:2201
627 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
628 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
629
630 #: src/addressbook.c:2211
631 msgid "Cannot paste into an address group."
632 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
633
634 #: src/addressbook.c:2917
635 #, c-format
636 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
637 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
638
639 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
640 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:413
641 msgid "Delete"
642 msgstr "Odstranit"
643
644 #: src/addressbook.c:2929
645 #, c-format
646 msgid ""
647 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
648 "contains will be moved into the parent folder."
649 msgstr ""
650 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
651 "budou přesunuty do nadřazené složky."
652
653 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
654 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
655 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
656 msgid "Delete folder"
657 msgstr "Odstranit složku"
658
659 #: src/addressbook.c:2933
660 msgid "+Delete _folder only"
661 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
662
663 #: src/addressbook.c:2933
664 msgid "Delete folder and _addresses"
665 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
666
667 #: src/addressbook.c:2944
668 #, c-format
669 msgid ""
670 "Do you want to delete '%s'?\n"
671 "The addresses it contains will not be lost."
672 msgstr ""
673 "Chcete odstranit '%s'?\n"
674 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
675
676 #: src/addressbook.c:2951
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Do you want to delete '%s'?\n"
680 "The addresses it contains will be lost."
681 msgstr ""
682 "Chcete odstranit '%s'?\n"
683 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
684
685 #: src/addressbook.c:3065
686 #, c-format
687 msgid "Search '%s'"
688 msgstr "Hledání '%s'"
689
690 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
691 msgid "New Contacts"
692 msgstr "Nový kontakt"
693
694 #: src/addressbook.c:4035
695 msgid "New user, could not save index file."
696 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
697
698 #: src/addressbook.c:4039
699 msgid "New user, could not save address book files."
700 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
701
702 #: src/addressbook.c:4049
703 msgid "Old address book converted successfully."
704 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
705
706 #: src/addressbook.c:4054
707 msgid ""
708 "Old address book converted,\n"
709 "could not save new address index file."
710 msgstr ""
711 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
712 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
713
714 #: src/addressbook.c:4067
715 msgid ""
716 "Could not convert address book,\n"
717 "but created empty new address book files."
718 msgstr ""
719 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
720 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
721
722 #: src/addressbook.c:4073
723 msgid ""
724 "Could not convert address book,\n"
725 "could not save new address index file."
726 msgstr ""
727 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
728 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
729
730 #: src/addressbook.c:4078
731 msgid ""
732 "Could not convert address book\n"
733 "and could not create new address book files."
734 msgstr ""
735 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
736 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
737
738 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
739 msgid "Addressbook conversion error"
740 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
741
742 #: src/addressbook.c:4198
743 msgid "Addressbook Error"
744 msgstr "Chyba v knize adres"
745
746 #: src/addressbook.c:4199
747 msgid "Could not read address index"
748 msgstr "Nelze načíst index adres"
749
750 #: src/addressbook.c:4530
751 msgid "Busy searching..."
752 msgstr "Prohledávám..."
753
754 #: src/addressbook.c:4833
755 msgid "Interface"
756 msgstr "Rozhraní"
757
758 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
759 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
760 msgid "Address Book"
761 msgstr "Kniha adres"
762
763 #: src/addressbook.c:4857
764 msgid "Person"
765 msgstr "Osoba"
766
767 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
768 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
769 msgid "Folder"
770 msgstr "Složka"
771
772 #: src/addressbook.c:4905
773 msgid "vCard"
774 msgstr "vCard"
775
776 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
777 msgid "JPilot"
778 msgstr "JPilot"
779
780 #: src/addressbook.c:4941
781 msgid "LDAP servers"
782 msgstr "LDAP servery"
783
784 #: src/addressbook.c:4953
785 msgid "LDAP Query"
786 msgstr "LDAP dotaz"
787
788 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
789 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
790 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
791 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
792 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
793 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
794 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
795 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
796 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
798 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
802 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
803 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
804 #: src/prefs_matcher.c:2502
805 msgid "Any"
806 msgstr "kterákoliv"
807
808 #: src/addrgather.c:172
809 msgid "Please specify name for address book."
810 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
811
812 #: src/addrgather.c:179
813 msgid "No available address book."
814 msgstr "Kniha adres není dostupná"
815
816 #: src/addrgather.c:200
817 msgid "Please select the mail headers to search."
818 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
819
820 #: src/addrgather.c:207
821 msgid "Collecting addresses..."
822 msgstr "Získávám adresy..."
823
824 #: src/addrgather.c:247
825 msgid "address added by claws-mail"
826 msgstr "adresy přidané claws-mail"
827
828 #: src/addrgather.c:275
829 msgid "Addresses collected successfully."
830 msgstr "Adresy získány úspěšně."
831
832 #: src/addrgather.c:357
833 msgid "Current folder:"
834 msgstr "Aktuální složka:"
835
836 #: src/addrgather.c:368
837 msgid "Address book name:"
838 msgstr "Jméno kniha adres:"
839
840 #: src/addrgather.c:395
841 msgid "Address book folder size:"
842 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
843
844 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
845 msgid ""
846 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
847 msgstr ""
848 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
849
850 #: src/addrgather.c:413
851 msgid "Process these mail header fields"
852 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
853
854 #: src/addrgather.c:432
855 msgid "Include subfolders"
856 msgstr "Zahrnout podsložky"
857
858 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
859 msgid "Header Name"
860 msgstr "Záhlaví"
861
862 #: src/addrgather.c:457
863 msgid "Address Count"
864 msgstr "Počet adres"
865
866 #: src/addrgather.c:567
867 msgid "Header Fields"
868 msgstr "Záhlaví"
869
870 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
871 #: src/importldif.c:1022
872 msgid "Finish"
873 msgstr "Konec"
874
875 #: src/addrgather.c:626
876 msgid "Collect email addresses from selected messages"
877 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
878
879 #: src/addrgather.c:630
880 msgid "Collect email addresses from folder"
881 msgstr "Získat adresy ze složky"
882
883 #: src/addrindex.c:123
884 msgid "Common addresses"
885 msgstr "Obecné adresy"
886
887 #: src/addrindex.c:124
888 msgid "Personal addresses"
889 msgstr "Osobní adresy"
890
891 #: src/addrindex.c:130
892 msgid "Common address"
893 msgstr "Obecná adresa"
894
895 #: src/addrindex.c:131
896 msgid "Personal address"
897 msgstr "Osobní adresa"
898
899 #: src/addrindex.c:1827
900 msgid "Address(es) update"
901 msgstr "Aktualizace adres"
902
903 #: src/addrindex.c:1828
904 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
905 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
906
907 #: src/addrduplicates.c:127
908 msgid "Show duplicates in the same book"
909 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
910
911 #: src/addrduplicates.c:133
912 msgid "Show duplicates in different books"
913 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
914
915 #: src/addrduplicates.c:144
916 msgid "Find address book email duplicates"
917 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
918
919 #: src/addrduplicates.c:145
920 msgid ""
921 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
922 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
923
924 #: src/addrduplicates.c:325
925 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
926 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
927
928 #: src/addrduplicates.c:356
929 msgid "Duplicate email addresses"
930 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
931
932 #: src/addrduplicates.c:474
933 msgid "Address book path"
934 msgstr "Cesta ke knize adres"
935
936 #: src/addrduplicates.c:852
937 msgid "Delete address"
938 msgstr "Odstranit adresu(y)"
939
940 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
941 msgid "Notice"
942 msgstr "Poznámka"
943
944 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
945 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
946 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
947 #: src/summaryview.c:4868
948 msgid "Warning"
949 msgstr "Varování"
950
951 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
952 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
953 msgid "Error"
954 msgstr "Chyba"
955
956 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
957 msgid "_View log"
958 msgstr "_Zobrazit protokol"
959
960 #: src/alertpanel.c:347
961 msgid "Show this message next time"
962 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
963
964 #: src/browseldap.c:218
965 msgid "Browse Directory Entry"
966 msgstr "Procházet položku adresáře"
967
968 #: src/browseldap.c:237
969 msgid "Server Name :"
970 msgstr "Název serveru :"
971
972 #: src/browseldap.c:247
973 msgid "Distinguished Name (dn) :"
974 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
975
976 #: src/browseldap.c:270
977 msgid "LDAP Name"
978 msgstr "LDAP atribut"
979
980 #: src/browseldap.c:272
981 msgid "Attribute Value"
982 msgstr "Hodnota atributu"
983
984 #: src/common/plugin.c:65
985 msgid "Nothing"
986 msgstr "Nic"
987
988 #: src/common/plugin.c:66
989 msgid "a viewer"
990 msgstr "prohlížeč"
991
992 #: src/common/plugin.c:67
993 msgid "a MIME parser"
994 msgstr "MIME parser"
995
996 #: src/common/plugin.c:68
997 msgid "folders"
998 msgstr "složky"
999
1000 #: src/common/plugin.c:69
1001 msgid "filtering"
1002 msgstr "filtr"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:70
1005 msgid "a privacy interface"
1006 msgstr "zabezpečení"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:71
1009 msgid "a notifier"
1010 msgstr "oznamování"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:72
1013 msgid "an utility"
1014 msgstr "utilita"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:73
1017 msgid "things"
1018 msgstr "věci"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:334
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1024 msgstr ""
1025 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1026
1027 #: src/common/plugin.c:436
1028 msgid "Plugin already loaded"
1029 msgstr "Modul byl již načten"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:447
1032 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1033 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:481
1036 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1037 msgstr ""
1038 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1039
1040 #: src/common/plugin.c:490
1041 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1042 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1043
1044 #: src/common/plugin.c:748
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1048 "built with."
1049 msgstr ""
1050 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1051
1052 #: src/common/plugin.c:751
1053 msgid ""
1054 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1055 "with."
1056 msgstr ""
1057 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1058 "modul."
1059
1060 #: src/common/plugin.c:760
1061 #, c-format
1062 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1063 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:762
1066 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1067 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1068
1069 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1070 msgid "SSL handshake failed\n"
1071 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1072
1073 #: src/common/smtp.c:180
1074 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1075 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1076
1077 #: src/common/smtp.c:183
1078 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1079 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1080
1081 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1082 msgid "bad SMTP response\n"
1083 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1084
1085 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1086 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1087 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1090 msgid "error occurred on authentication\n"
1091 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:610
1094 #, c-format
1095 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1096 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1099 msgid "couldn't start TLS session\n"
1100 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1101
1102 #: src/common/socket.c:573
1103 msgid "Socket IO timeout.\n"
1104 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1105
1106 #: src/common/socket.c:602
1107 msgid "Connection timed out.\n"
1108 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1109
1110 #: src/common/socket.c:630
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1113 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:643
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: unknown host.\n"
1118 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:831
1121 #, c-format
1122 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1123 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:1071
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1128 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1166
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1133 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1513
1136 #, c-format
1137 msgid "write on fd%d: %s\n"
1138 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1139
1140 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1141 #, c-format
1142 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1143 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1156 msgid "Uncheckable"
1157 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1160 msgid "Self-signed certificate"
1161 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1164 msgid "Revoked certificate"
1165 msgstr "Odvolaný certifikát"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1168 msgid "No certificate issuer found"
1169 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1172 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1173 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1176 #, c-format
1177 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1178 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1181 #, c-format
1182 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1183 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1186 #, c-format
1187 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1188 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1191 #, c-format
1192 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1193 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1196 #, c-format
1197 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1198 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1201 #, c-format
1202 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1203 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1206 #, c-format
1207 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1208 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1211 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1214 msgid "<not in certificate>"
1215 msgstr "<not in certificate>"
1216
1217 #: src/common/string_match.c:83
1218 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1219 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1220
1221 #: src/common/utils.c:371
1222 #, c-format
1223 msgid "%dB"
1224 msgstr "%dB"
1225
1226 #: src/common/utils.c:372
1227 #, c-format
1228 msgid "%d.%02dKB"
1229 msgstr "%d.%02dKB"
1230
1231 #: src/common/utils.c:373
1232 #, c-format
1233 msgid "%d.%02dMB"
1234 msgstr "%d.%02dMB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:374
1237 #, c-format
1238 msgid "%.2fGB"
1239 msgstr "%.2fGB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:4974
1242 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1243 msgid "Sunday"
1244 msgstr "Neděle"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4975
1247 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1248 msgid "Monday"
1249 msgstr "Pondělí"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4976
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Tuesday"
1254 msgstr "Úterý"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4977
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Wednesday"
1259 msgstr "Středa"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4978
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Thursday"
1264 msgstr "Čtvrtek"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4979
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Friday"
1269 msgstr "Pátek"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4980
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Saturday"
1274 msgstr "Sobota"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4982
1277 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1278 msgid "January"
1279 msgstr "Leden"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4983
1282 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1283 msgid "February"
1284 msgstr "Únor"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4984
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "March"
1289 msgstr "Březen"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4985
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "April"
1294 msgstr "Duben"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4986
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "May"
1299 msgstr "Květen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4987
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "June"
1304 msgstr "Červen"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4988
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "July"
1309 msgstr "Červenec"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4989
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "August"
1314 msgstr "Srpen"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4990
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "September"
1319 msgstr "Září"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4991
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "October"
1324 msgstr "Říjen"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4992
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "November"
1329 msgstr "Listopad"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4993
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "December"
1334 msgstr "Prosinec"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4995
1337 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1338 msgid "Sun"
1339 msgstr "ne"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4996
1342 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1343 msgid "Mon"
1344 msgstr "po"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4997
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Tue"
1349 msgstr "út"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4998
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Wed"
1354 msgstr "st"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4999
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Thu"
1359 msgstr "čt"
1360
1361 #: src/common/utils.c:5000
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Fri"
1364 msgstr "pá"
1365
1366 #: src/common/utils.c:5001
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Sat"
1369 msgstr "so"
1370
1371 #: src/common/utils.c:5003
1372 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1373 msgid "Jan"
1374 msgstr "led"
1375
1376 #: src/common/utils.c:5004
1377 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1378 msgid "Feb"
1379 msgstr "úno"
1380
1381 #: src/common/utils.c:5005
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Mar"
1384 msgstr "bře"
1385
1386 #: src/common/utils.c:5006
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Apr"
1389 msgstr "dub"
1390
1391 #: src/common/utils.c:5007
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "May"
1394 msgstr "kvě"
1395
1396 #: src/common/utils.c:5008
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "Jun"
1399 msgstr "čen"
1400
1401 #: src/common/utils.c:5009
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "Jul"
1404 msgstr "čvc"
1405
1406 #: src/common/utils.c:5010
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Aug"
1409 msgstr "srp"
1410
1411 #: src/common/utils.c:5011
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Sep"
1414 msgstr "zář"
1415
1416 #: src/common/utils.c:5012
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Oct"
1419 msgstr "říj"
1420
1421 #: src/common/utils.c:5013
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Nov"
1424 msgstr "lis"
1425
1426 #: src/common/utils.c:5014
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Dec"
1429 msgstr "pro"
1430
1431 #: src/common/utils.c:5025
1432 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1433 msgid "AM"
1434 msgstr "DOP."
1435
1436 #: src/common/utils.c:5026
1437 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1438 msgid "PM"
1439 msgstr "ODP."
1440
1441 #: src/common/utils.c:5027
1442 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1443 msgid "am"
1444 msgstr "dop."
1445
1446 #: src/common/utils.c:5028
1447 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1448 msgid "pm"
1449 msgstr "odp."
1450
1451 #: src/common/utils.c:5035
1452 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1453 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1454 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1455
1456 #: src/common/utils.c:5036
1457 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1458 msgid "%m/%d/%y"
1459 msgstr "%d.%m.%Y"
1460
1461 #: src/common/utils.c:5037
1462 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1463 msgid "%H:%M:%S"
1464 msgstr "%H:%M:%S"
1465
1466 #: src/common/utils.c:5039
1467 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1468 msgid "%I:%M:%S %p"
1469 msgstr "%I:%M:%S %p"
1470
1471 #: src/compose.c:565
1472 msgid "_Add..."
1473 msgstr "_Přidat..."
1474
1475 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1476 msgid "_Remove"
1477 msgstr "_Odstranit"
1478
1479 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1480 msgid "_Properties..."
1481 msgstr "_Vlastnosti..."
1482
1483 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1484 msgid "_Message"
1485 msgstr "_Zpráva"
1486
1487 #: src/compose.c:578
1488 msgid "_Spelling"
1489 msgstr "_Pravopis"
1490
1491 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1492 msgid "_Options"
1493 msgstr "Nastav_ení"
1494
1495 #: src/compose.c:584
1496 msgid "S_end"
1497 msgstr "_Odeslat"
1498
1499 #: src/compose.c:585
1500 msgid "Send _later"
1501 msgstr "Poslat _později"
1502
1503 #: src/compose.c:588
1504 msgid "_Attach file"
1505 msgstr "Připojit _soubor"
1506
1507 #: src/compose.c:589
1508 msgid "_Insert file"
1509 msgstr "_Vložit soubor"
1510
1511 #: src/compose.c:590
1512 msgid "Insert si_gnature"
1513 msgstr "Vložit p_odpis"
1514
1515 #: src/compose.c:594
1516 msgid "_Print"
1517 msgstr "_Tisk"
1518
1519 #: src/compose.c:599
1520 msgid "_Undo"
1521 msgstr "_Zpět"
1522
1523 #: src/compose.c:600
1524 msgid "_Redo"
1525 msgstr "Z_novu"
1526
1527 #: src/compose.c:603
1528 msgid "Cu_t"
1529 msgstr "_Vyjmout"
1530
1531 #: src/compose.c:607
1532 msgid "_Special paste"
1533 msgstr "_Vložit jinak"
1534
1535 #: src/compose.c:608
1536 msgid "As _quotation"
1537 msgstr "Jako _citaci"
1538
1539 #: src/compose.c:609
1540 msgid "_Wrapped"
1541 msgstr "_Zalomené"
1542
1543 #: src/compose.c:610
1544 msgid "_Unwrapped"
1545 msgstr "_Nezalomené"
1546
1547 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1548 msgid "Select _all"
1549 msgstr "Vybrat vš_e"
1550
1551 #: src/compose.c:614
1552 msgid "A_dvanced"
1553 msgstr "Po_kročilé"
1554
1555 #: src/compose.c:615
1556 msgid "Move a character backward"
1557 msgstr "Přesun o znak zpět"
1558
1559 #: src/compose.c:616
1560 msgid "Move a character forward"
1561 msgstr "Přesun o znak dále"
1562
1563 #: src/compose.c:617
1564 msgid "Move a word backward"
1565 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1566
1567 #: src/compose.c:618
1568 msgid "Move a word forward"
1569 msgstr "Přesun o slovo dále"
1570
1571 #: src/compose.c:619
1572 msgid "Move to beginning of line"
1573 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1574
1575 #: src/compose.c:620
1576 msgid "Move to end of line"
1577 msgstr "Přesun na konec řádku"
1578
1579 #: src/compose.c:621
1580 msgid "Move to previous line"
1581 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1582
1583 #: src/compose.c:622
1584 msgid "Move to next line"
1585 msgstr "Přesun na další řádek"
1586
1587 #: src/compose.c:623
1588 msgid "Delete a character backward"
1589 msgstr "Smazat znak zpět"
1590
1591 #: src/compose.c:624
1592 msgid "Delete a character forward"
1593 msgstr "Smazat znak vpřed"
1594
1595 #: src/compose.c:625
1596 msgid "Delete a word backward"
1597 msgstr "Smazat slovo zpět"
1598
1599 #: src/compose.c:626
1600 msgid "Delete a word forward"
1601 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1602
1603 #: src/compose.c:627
1604 msgid "Delete line"
1605 msgstr "Smazat řádek"
1606
1607 #: src/compose.c:628
1608 msgid "Delete to end of line"
1609 msgstr "Smazat do konce řádku"
1610
1611 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1612 msgid "_Find"
1613 msgstr "_Najít"
1614
1615 #: src/compose.c:634
1616 msgid "_Wrap current paragraph"
1617 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1618
1619 #: src/compose.c:635
1620 msgid "Wrap all long _lines"
1621 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1622
1623 #: src/compose.c:637
1624 msgid "Edit with e_xternal editor"
1625 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1626
1627 #: src/compose.c:640
1628 msgid "_Check all or check selection"
1629 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1630
1631 #: src/compose.c:641
1632 msgid "_Highlight all misspelled words"
1633 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1634
1635 #: src/compose.c:642
1636 msgid "Check _backwards misspelled word"
1637 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1638
1639 #: src/compose.c:643
1640 msgid "_Forward to next misspelled word"
1641 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1642
1643 #: src/compose.c:651
1644 msgid "Reply _mode"
1645 msgstr "_Mód odpovědi"
1646
1647 #: src/compose.c:653
1648 msgid "Privacy _System"
1649 msgstr "Systém _zabezpečení"
1650
1651 #: src/compose.c:658
1652 msgid "_Priority"
1653 msgstr "_Priorita"
1654
1655 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1656 msgid "Character _encoding"
1657 msgstr "_Kódování znaků"
1658
1659 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1660 msgid "Western European"
1661 msgstr "Západní Evropa"
1662
1663 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1664 msgid "Baltic"
1665 msgstr "Baltské"
1666
1667 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1668 msgid "Hebrew"
1669 msgstr "Hebrejština"
1670
1671 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1672 msgid "Arabic"
1673 msgstr "Arabština"
1674
1675 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1676 msgid "Cyrillic"
1677 msgstr "Azbuka"
1678
1679 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1680 msgid "Japanese"
1681 msgstr "Japonština"
1682
1683 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1684 msgid "Chinese"
1685 msgstr "Čínština"
1686
1687 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1688 msgid "Korean"
1689 msgstr "Korejština"
1690
1691 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1692 msgid "Thai"
1693 msgstr "Thajština"
1694
1695 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1696 msgid "_Address book"
1697 msgstr "_Kniha adres"
1698
1699 #: src/compose.c:678
1700 msgid "_Template"
1701 msgstr "Ša_blona"
1702
1703 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1704 msgid "Actio_ns"
1705 msgstr "Ak_ce"
1706
1707 #: src/compose.c:689
1708 msgid "Aut_o wrapping"
1709 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1710
1711 #: src/compose.c:690
1712 msgid "Auto _indent"
1713 msgstr "Automatické _odsazení"
1714
1715 #: src/compose.c:691
1716 msgid "Si_gn"
1717 msgstr "Po_depsat"
1718
1719 #: src/compose.c:692
1720 msgid "_Encrypt"
1721 msgstr "Ši_frovat"
1722
1723 #: src/compose.c:693
1724 msgid "_Request Return Receipt"
1725 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1726
1727 #: src/compose.c:694
1728 msgid "Remo_ve references"
1729 msgstr "Odstranit reference"
1730
1731 #: src/compose.c:695
1732 msgid "Show _ruler"
1733 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1734
1735 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1736 msgid "_Normal"
1737 msgstr "_Normální"
1738
1739 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1740 msgid "_All"
1741 msgstr "_Všem"
1742
1743 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1744 msgid "_Sender"
1745 msgstr "_Odesílateli"
1746
1747 #: src/compose.c:703
1748 msgid "_Mailing-list"
1749 msgstr "Kon_ference"
1750
1751 #: src/compose.c:708
1752 msgid "_Highest"
1753 msgstr "_Nejvyšší"
1754
1755 #: src/compose.c:709
1756 msgid "Hi_gh"
1757 msgstr "Vy_soká"
1758
1759 #: src/compose.c:711
1760 msgid "Lo_w"
1761 msgstr "Ní_zká"
1762
1763 #: src/compose.c:712
1764 msgid "_Lowest"
1765 msgstr "Ne_jnižsí"
1766
1767 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1768 msgid "_Automatic"
1769 msgstr "_Automaticky"
1770
1771 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1772 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1773 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1774
1775 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1776 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1777 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1778
1779 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1780 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1781 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1782
1783 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1784 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1785 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1786
1787 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1788 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1789 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1790
1791 #: src/compose.c:1034
1792 msgid "New message From format error."
1793 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1794
1795 #: src/compose.c:1126
1796 msgid "New message subject format error."
1797 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1798
1799 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1800 #, c-format
1801 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1802 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1803
1804 #: src/compose.c:1413
1805 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1806 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1807
1808 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1809 msgid ""
1810 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1811 "address."
1812 msgstr ""
1813 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1814
1815 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1816 #, c-format
1817 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1818 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1819
1820 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1821 msgid ""
1822 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1823 "address."
1824 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1825
1826 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1827 #, c-format
1828 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1829 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1830
1831 #: src/compose.c:2014
1832 msgid "Fw: multiple emails"
1833 msgstr "Fw: vice zprav"
1834
1835 #: src/compose.c:2456
1836 #, c-format
1837 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1838 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1839
1840 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1841 msgid "Cc:"
1842 msgstr "Kopie:"
1843
1844 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1845 msgid "Bcc:"
1846 msgstr "Skrytá kopie:"
1847
1848 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1849 msgid "Reply-To:"
1850 msgstr "Odpovědět komu:"
1851
1852 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1853 #: src/gtk/headers.h:32
1854 msgid "Newsgroups:"
1855 msgstr "Diskusní skupiny:"
1856
1857 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1858 msgid "Followup-To:"
1859 msgstr "Pokračování:"
1860
1861 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1862 msgid "In-Reply-To:"
1863 msgstr "V odpovědi komu:"
1864
1865 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1866 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1867 msgid "To:"
1868 msgstr "Komu:"
1869
1870 #: src/compose.c:2747
1871 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1872 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1873
1874 #: src/compose.c:2753
1875 #, c-format
1876 msgid ""
1877 "The following file has been attached: \n"
1878 "%s"
1879 msgid_plural ""
1880 "The following files have been attached: \n"
1881 "%s"
1882 msgstr[0] ""
1883 "Následující soubor byl připojen: \n"
1884 "%s"
1885 msgstr[1] ""
1886 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1887 "%s"
1888 msgstr[2] ""
1889 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1890 "%s"
1891
1892 #: src/compose.c:3026
1893 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1894 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1895
1896 #: src/compose.c:3514
1897 #, c-format
1898 msgid "Could not get size of file '%s'."
1899 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1900
1901 #: src/compose.c:3525
1902 #, c-format
1903 msgid ""
1904 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1905 "want to do that?"
1906 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1907
1908 #: src/compose.c:3528
1909 msgid "Are you sure?"
1910 msgstr "Jste si jistý?"
1911
1912 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1913 msgid "+_Insert"
1914 msgstr "+_Vložit"
1915
1916 #: src/compose.c:3639
1917 #, c-format
1918 msgid "File %s is empty."
1919 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1920
1921 #: src/compose.c:3643
1922 #, c-format
1923 msgid "Can't read %s."
1924 msgstr "Nemohu načíst %s."
1925
1926 #: src/compose.c:3670
1927 #, c-format
1928 msgid "Message: %s"
1929 msgstr "Zpráva: %s"
1930
1931 #: src/compose.c:4658
1932 msgid " [Edited]"
1933 msgstr " [Upraveno]"
1934
1935 #: src/compose.c:4665
1936 #, c-format
1937 msgid "%s - Compose message%s"
1938 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1939
1940 #: src/compose.c:4668
1941 #, c-format
1942 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1943 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1944
1945 #: src/compose.c:4670
1946 msgid "Compose message"
1947 msgstr "Napsat zprávu"
1948
1949 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1950 msgid ""
1951 "Account for sending mail is not specified.\n"
1952 "Please select a mail account before sending."
1953 msgstr ""
1954 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1955 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1956
1957 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1958 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1959 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1960 msgid "Send"
1961 msgstr "Odeslat"
1962
1963 #: src/compose.c:4915
1964 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1965 msgstr ""
1966 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1967 "odeslat?"
1968
1969 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1970 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1971 msgid "+_Send"
1972 msgstr "+_Odeslat"
1973
1974 #: src/compose.c:4947
1975 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1976 msgstr ""
1977 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1978 "Opravdu odeslat?"
1979
1980 #: src/compose.c:4964
1981 msgid "Recipient is not specified."
1982 msgstr "Není uveden příjemce."
1983
1984 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
1985 msgid "+_Queue"
1986 msgstr "+_Fronta"
1987
1988 #: src/compose.c:4984
1989 #, c-format
1990 msgid "Subject is empty. %s"
1991 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1992
1993 #: src/compose.c:4985
1994 msgid "Send it anyway?"
1995 msgstr "Přesto odeslat?"
1996
1997 #: src/compose.c:4986
1998 msgid "Queue it anyway?"
1999 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2000
2001 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2002 msgid "Send later"
2003 msgstr "Poslat později"
2004
2005 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2006 msgid ""
2007 "Could not queue message for sending:\n"
2008 "\n"
2009 "Charset conversion failed."
2010 msgstr ""
2011 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2012 "\n"
2013 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2014
2015 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2016 msgid ""
2017 "Could not queue message for sending:\n"
2018 "\n"
2019 "Couldn't get recipient encryption key."
2020 msgstr ""
2021 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2022 "\n"
2023 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2024
2025 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2026 #, c-format
2027 msgid ""
2028 "Could not queue message for sending:\n"
2029 "\n"
2030 "Signature failed: %s"
2031 msgstr ""
2032 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2033 "\n"
2034 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2035
2036 #: src/compose.c:5048
2037 #, c-format
2038 msgid ""
2039 "Could not queue message for sending:\n"
2040 "\n"
2041 "%s."
2042 msgstr ""
2043 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2044 "\n"
2045 "%s."
2046
2047 #: src/compose.c:5050
2048 msgid "Could not queue message for sending."
2049 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2050
2051 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2052 msgid ""
2053 "The message was queued but could not be sent.\n"
2054 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2055 msgstr ""
2056 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2057 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2058
2059 #: src/compose.c:5121
2060 #, c-format
2061 msgid ""
2062 "%s\n"
2063 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2064 msgstr ""
2065 "%s\n"
2066 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2067
2068 #: src/compose.c:5494
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2072 "to the specified %s charset.\n"
2073 "Send it as %s?"
2074 msgstr ""
2075 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2076 "na %s.\n"
2077 "Odeslat v kódování %s?"
2078
2079 #: src/compose.c:5552
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2083 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2084 "\n"
2085 "Send it anyway?"
2086 msgstr ""
2087 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2088 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2089 "\n"
2090 "\n"
2091 "Přesto odeslat?"
2092
2093 #: src/compose.c:5733
2094 msgid "Encryption warning"
2095 msgstr "Varování šifrování"
2096
2097 #: src/compose.c:5734
2098 msgid "+C_ontinue"
2099 msgstr "+_Pokračovat"
2100
2101 #: src/compose.c:5783
2102 msgid "No account for sending mails available!"
2103 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2104
2105 #: src/compose.c:5792
2106 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2107 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2108
2109 #: src/compose.c:6021
2110 #, c-format
2111 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2112 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2113
2114 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2115 #: src/toolbar.c:2181
2116 msgid "Cancel sending"
2117 msgstr "Zrušit posílání"
2118
2119 #: src/compose.c:6022
2120 msgid "Ignore attachment"
2121 msgstr "Ignorovat přílohu"
2122
2123 #: src/compose.c:6061
2124 #, c-format
2125 msgid "Original %s part"
2126 msgstr "Část originálu %s"
2127
2128 #: src/compose.c:6592
2129 msgid "Add to address _book"
2130 msgstr "Přidat do knihy adres"
2131
2132 #: src/compose.c:6748
2133 msgid "Delete entry contents"
2134 msgstr "Smazat obsah pole"
2135
2136 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2137 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2138 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2139
2140 #: src/compose.c:6972
2141 msgid "Mime type"
2142 msgstr "MIME typ"
2143
2144 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2145 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2146 msgid "Size"
2147 msgstr "Délka"
2148
2149 #: src/compose.c:7048
2150 msgid "Save Message to "
2151 msgstr "Uložit zprávu do "
2152
2153 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2154 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2155 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2156 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2157 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2158 msgid "_Browse"
2159 msgstr "P_rocházet"
2160
2161 #: src/compose.c:7569
2162 msgid "Hea_der"
2163 msgstr "_Záhlaví"
2164
2165 #: src/compose.c:7574
2166 msgid "_Attachments"
2167 msgstr "_Přílohy"
2168
2169 #: src/compose.c:7588
2170 msgid "Othe_rs"
2171 msgstr "_Ostatní"
2172
2173 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2174 msgid "Subject:"
2175 msgstr "Předmět:"
2176
2177 #: src/compose.c:7830
2178 #, c-format
2179 msgid ""
2180 "Spell checker could not be started.\n"
2181 "%s"
2182 msgstr ""
2183 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2184 "%s"
2185
2186 #: src/compose.c:7943
2187 #, c-format
2188 msgid "From: <i>%s</i>"
2189 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2190
2191 #: src/compose.c:7977
2192 msgid "Account to use for this email"
2193 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2194
2195 #: src/compose.c:7979
2196 msgid "Sender address to be used"
2197 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2198
2199 #: src/compose.c:8143
2200 #, c-format
2201 msgid ""
2202 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2203 "encrypt this message."
2204 msgstr ""
2205 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2206 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2207
2208 #: src/compose.c:8243
2209 msgid "_None"
2210 msgstr "Žá_dné"
2211
2212 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2213 #, c-format
2214 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2215 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2216
2217 #: src/compose.c:8460
2218 msgid "Template From format error."
2219 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2220
2221 #: src/compose.c:8478
2222 msgid "Template To format error."
2223 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2224
2225 #: src/compose.c:8496
2226 msgid "Template Cc format error."
2227 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2228
2229 #: src/compose.c:8514
2230 msgid "Template Bcc format error."
2231 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2232
2233 #: src/compose.c:8533
2234 msgid "Template subject format error."
2235 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2236
2237 #: src/compose.c:8797
2238 msgid "Invalid MIME type."
2239 msgstr "Neplatný MIME typ."
2240
2241 #: src/compose.c:8812
2242 msgid "File doesn't exist or is empty."
2243 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2244
2245 #: src/compose.c:8886
2246 msgid "Properties"
2247 msgstr "Vlastnosti"
2248
2249 #: src/compose.c:8903
2250 msgid "MIME type"
2251 msgstr "MIME typ"
2252
2253 #: src/compose.c:8944
2254 msgid "Encoding"
2255 msgstr "Kódování"
2256
2257 #: src/compose.c:8964
2258 msgid "Path"
2259 msgstr "Cesta k souboru"
2260
2261 #: src/compose.c:8965
2262 msgid "File name"
2263 msgstr "Název souboru"
2264
2265 #: src/compose.c:9157
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "The external editor is still working.\n"
2269 "Force terminating the process?\n"
2270 "process group id: %d"
2271 msgstr ""
2272 "Externí editor stále pracuje.\n"
2273 "Mám přerušit proces?\n"
2274 "číslo procesu: %d"
2275
2276 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2277 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2278 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2279
2280 #: src/compose.c:9577
2281 msgid "Could not queue message."
2282 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2283
2284 #: src/compose.c:9579
2285 #, c-format
2286 msgid ""
2287 "Could not queue message:\n"
2288 "\n"
2289 "%s."
2290 msgstr ""
2291 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2292 "\n"
2293 "%s."
2294
2295 #: src/compose.c:9747
2296 msgid "Could not save draft."
2297 msgstr "Nelze uložit koncept."
2298
2299 #: src/compose.c:9751
2300 msgid "Could not save draft"
2301 msgstr "Nelze uložit koncept"
2302
2303 #: src/compose.c:9752
2304 msgid ""
2305 "Could not save draft.\n"
2306 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2307 msgstr ""
2308 "Nemohu uložit koncept.\n"
2309 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2310
2311 #: src/compose.c:9754
2312 msgid "_Cancel exit"
2313 msgstr "_Zrušit ukončení"
2314
2315 #: src/compose.c:9754
2316 msgid "_Discard email"
2317 msgstr "_Zahodit zprávu"
2318
2319 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2320 msgid "Select file"
2321 msgstr "Výběr souboru"
2322
2323 #: src/compose.c:9942
2324 #, c-format
2325 msgid "File '%s' could not be read."
2326 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2327
2328 #: src/compose.c:9944
2329 #, c-format
2330 msgid ""
2331 "File '%s' contained invalid characters\n"
2332 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2333 msgstr ""
2334 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2335 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2336
2337 #: src/compose.c:10016
2338 msgid "Discard message"
2339 msgstr "Zrušit zprávu"
2340
2341 #: src/compose.c:10017
2342 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2343 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2344
2345 #: src/compose.c:10018
2346 msgid "_Discard"
2347 msgstr "_Zahodit"
2348
2349 #: src/compose.c:10018
2350 msgid "_Save to Drafts"
2351 msgstr "Uložit jako _koncept"
2352
2353 #: src/compose.c:10020
2354 msgid "Save changes"
2355 msgstr "Uložit změny"
2356
2357 #: src/compose.c:10021
2358 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2359 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2360
2361 #: src/compose.c:10022
2362 msgid "_Don't save"
2363 msgstr "_Neukládat"
2364
2365 #: src/compose.c:10022
2366 msgid "+_Save to Drafts"
2367 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2368
2369 #: src/compose.c:10092
2370 #, c-format
2371 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2372 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2373
2374 #: src/compose.c:10094
2375 msgid "Apply template"
2376 msgstr "Použít šablonu"
2377
2378 #: src/compose.c:10095
2379 msgid "_Replace"
2380 msgstr "_Nahradit"
2381
2382 #: src/compose.c:10095
2383 msgid "_Insert"
2384 msgstr "_Vložit"
2385
2386 #: src/compose.c:10959
2387 msgid "Insert or attach?"
2388 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2389
2390 #: src/compose.c:10960
2391 msgid ""
2392 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2393 "attach it to the email?"
2394 msgstr ""
2395 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2396 "zprávě jako přílohu?"
2397
2398 #: src/compose.c:10962
2399 msgid "_Attach"
2400 msgstr "_Přiložit"
2401
2402 #: src/compose.c:11178
2403 #, c-format
2404 msgid "Quote format error at line %d."
2405 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2406
2407 #: src/compose.c:11462
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2411 "time. Do you want to continue?"
2412 msgstr ""
2413 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2414 "pokračovat?"
2415
2416 #: src/crash.c:141
2417 #, c-format
2418 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2419 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2420
2421 #: src/crash.c:187
2422 msgid "Claws Mail has crashed"
2423 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2424
2425 #: src/crash.c:203
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "%s.\n"
2429 "Please file a bug report and include the information below."
2430 msgstr ""
2431 "%s.\n"
2432 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2433
2434 #: src/crash.c:208
2435 msgid "Debug log"
2436 msgstr "Debug log"
2437
2438 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2439 msgid "Close"
2440 msgstr "Zavřít"
2441
2442 #: src/crash.c:257
2443 msgid "Save..."
2444 msgstr "Uložit..."
2445
2446 #: src/crash.c:262
2447 msgid "Create bug report"
2448 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2449
2450 #: src/crash.c:312
2451 msgid "Save crash information"
2452 msgstr "Uložit informace o pádu"
2453
2454 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2455 msgid "Add New Person"
2456 msgstr "Přidat novou osobu"
2457
2458 #: src/editaddress.c:158
2459 msgid ""
2460 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2461 "following values to be set:\n"
2462 " - Display Name\n"
2463 " - First Name\n"
2464 " - Last Name\n"
2465 " - Nickname\n"
2466 " - any email address\n"
2467 " - any additional attribute\n"
2468 "\n"
2469 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2470 "Click Cancel to close without saving."
2471 msgstr ""
2472 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2473 "jednu z následujících hodnot:\n"
2474 " - Zobrazené jméno\n"
2475 " - Jméno\n"
2476 " - Příjmení\n"
2477 " - Přezdívka\n"
2478 " - nějaká emailová adresa\n"
2479 " - nějaký další atribut\n"
2480 "\n"
2481 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2482 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2483
2484 #: src/editaddress.c:169
2485 msgid ""
2486 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2487 "following values to be set:\n"
2488 " - First Name\n"
2489 " - Last Name\n"
2490 " - any email address\n"
2491 " - any additional attribute\n"
2492 "\n"
2493 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2494 "Click Cancel to close without saving."
2495 msgstr ""
2496 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2497 "jednu z následujících hodnot:\n"
2498 " - Jméno\n"
2499 " - Příjmení\n"
2500 " - nějaká emailová adresa\n"
2501 " - nějaký další atribut\n"
2502 "\n"
2503 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2504 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2505
2506 #: src/editaddress.c:233
2507 msgid "Edit Person Details"
2508 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2509
2510 #: src/editaddress.c:411
2511 msgid "An Email address must be supplied."
2512 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2513
2514 #: src/editaddress.c:587
2515 msgid "A Name and Value must be supplied."
2516 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2517
2518 #: src/editaddress.c:676
2519 msgid "Discard"
2520 msgstr "_Zahodit"
2521
2522 #: src/editaddress.c:677
2523 msgid "Apply"
2524 msgstr "Použít"
2525
2526 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2527 msgid "Edit Person Data"
2528 msgstr "Upravit data o osobě"
2529
2530 #: src/editaddress.c:785
2531 msgid "Choose a picture"
2532 msgstr "Vyberte obrázek"
2533
2534 #: src/editaddress.c:804
2535 #, c-format
2536 msgid ""
2537 "Failed to import image: \n"
2538 "%s"
2539 msgstr ""
2540 "Chyba importu obrázku: \n"
2541 "%s"
2542
2543 #: src/editaddress.c:846
2544 msgid "_Set picture"
2545 msgstr "_Nastavit obrázek"
2546
2547 #: src/editaddress.c:847
2548 msgid "_Unset picture"
2549 msgstr "_Zrušit obrázek"
2550
2551 #: src/editaddress.c:905
2552 msgid "Photo"
2553 msgstr "Fotografie"
2554
2555 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2556 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2557 msgid "Display Name"
2558 msgstr "Zobrazované jméno"
2559
2560 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2561 msgid "Last Name"
2562 msgstr "Příjmení"
2563
2564 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2565 msgid "First Name"
2566 msgstr "Jméno"
2567
2568 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2569 msgid "Nickname"
2570 msgstr "Přezdívka"
2571
2572 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2573 msgid "Alias"
2574 msgstr "Alias"
2575
2576 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2577 #: src/prefs_customheader.c:223
2578 msgid "Value"
2579 msgstr "Hodnota"
2580
2581 #: src/editaddress.c:1427
2582 msgid "_User Data"
2583 msgstr "_Osobní data"
2584
2585 #: src/editaddress.c:1428
2586 msgid "_Email Addresses"
2587 msgstr "_E-mailové adresy"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2590 msgid "O_ther Attributes"
2591 msgstr "_Další údaje"
2592
2593 #: src/editbook.c:109
2594 msgid "File appears to be OK."
2595 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2596
2597 #: src/editbook.c:112
2598 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2599 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2600
2601 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2602 msgid "Could not read file."
2603 msgstr "Nelze načíst soubor."
2604
2605 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2606 msgid "Edit Addressbook"
2607 msgstr "Upravit knihu adres"
2608
2609 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2610 msgid " Check File "
2611 msgstr " Otestovat soubor "
2612
2613 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2614 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2615 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2616 msgid "File"
2617 msgstr "Soubor"
2618
2619 #: src/editbook.c:281
2620 msgid "Add New Addressbook"
2621 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2622
2623 #: src/editgroup.c:101
2624 msgid "A Group Name must be supplied."
2625 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2626
2627 #: src/editgroup.c:294
2628 msgid "Edit Group Data"
2629 msgstr "Upravit data o skupině"
2630
2631 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2632 msgid "Group Name"
2633 msgstr "Jméno skupiny"
2634
2635 #: src/editgroup.c:342
2636 msgid "Addresses in Group"
2637 msgstr "Adresy ve skupině"
2638
2639 #: src/editgroup.c:377
2640 msgid "Available Addresses"
2641 msgstr "Dostupné adresy"
2642
2643 #: src/editgroup.c:452
2644 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2645 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2646
2647 #: src/editgroup.c:500
2648 msgid "Edit Group Details"
2649 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2650
2651 #: src/editgroup.c:503
2652 msgid "Add New Group"
2653 msgstr "Přidat novou skupinu"
2654
2655 #: src/editgroup.c:553
2656 msgid "Edit folder"
2657 msgstr "Upravit složku"
2658
2659 #: src/editgroup.c:553
2660 msgid "Input the new name of folder:"
2661 msgstr "Zadejte název složky:"
2662
2663 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2664 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2665 msgid "New folder"
2666 msgstr "Nová složka"
2667
2668 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2669 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2670 msgid "Input the name of new folder:"
2671 msgstr "Zadejte název složky:"
2672
2673 #: src/editjpilot.c:188
2674 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2675 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2676
2677 #: src/editjpilot.c:200
2678 msgid "Select JPilot File"
2679 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2680
2681 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2682 msgid "Edit JPilot Entry"
2683 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2684
2685 #: src/editjpilot.c:281
2686 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2687 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2688
2689 #: src/editjpilot.c:372
2690 msgid "Add New JPilot Entry"
2691 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2692
2693 #: src/editldap_basedn.c:138
2694 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2695 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2696
2697 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2698 msgid "Hostname"
2699 msgstr "Název počítače"
2700
2701 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2702 msgid "Port"
2703 msgstr "Port"
2704
2705 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2706 msgid "Search Base"
2707 msgstr "Báze pro hledání"
2708
2709 #: src/editldap_basedn.c:198
2710 msgid "Available Search Base(s)"
2711 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2712
2713 #: src/editldap_basedn.c:288
2714 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2715 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2716
2717 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2718 msgid "Could not connect to server"
2719 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2720
2721 #: src/editldap.c:152
2722 msgid "A Name must be supplied."
2723 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2724
2725 #: src/editldap.c:164
2726 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2727 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2728
2729 #: src/editldap.c:177
2730 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2731 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2732
2733 #: src/editldap.c:278
2734 msgid "Connected successfully to server"
2735 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2736
2737 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2738 msgid "Edit LDAP Server"
2739 msgstr "Upravit LDAP server"
2740
2741 #: src/editldap.c:437
2742 msgid "A name that you wish to call the server."
2743 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2744
2745 #: src/editldap.c:450
2746 msgid ""
2747 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2748 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2749 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2750 "computer as Claws Mail."
2751 msgstr ""
2752 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2753 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2754 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2755
2756 #: src/editldap.c:470
2757 msgid "TLS"
2758 msgstr "TLS"
2759
2760 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2761 msgid "SSL"
2762 msgstr "SSL"
2763
2764 #: src/editldap.c:475
2765 msgid ""
2766 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2767 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2768 "TLS_REQCERT fields)."
2769 msgstr ""
2770 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2771 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2772 "TLS_REQCERT)."
2773
2774 #: src/editldap.c:479
2775 msgid ""
2776 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2777 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2778 "TLS_REQCERT fields)."
2779 msgstr ""
2780 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2781 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2782 "TLS_REQCERT)."
2783
2784 #: src/editldap.c:493
2785 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2786 msgstr ""
2787 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2788
2789 #: src/editldap.c:496
2790 msgid " Check Server "
2791 msgstr " Otestovat připojení "
2792
2793 #: src/editldap.c:500
2794 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2795 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2796
2797 #: src/editldap.c:513
2798 msgid ""
2799 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2800 "Examples include:\n"
2801 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2802 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2803 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2804 msgstr ""
2805 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2806 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2807 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2808 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2809
2810 #: src/editldap.c:524
2811 msgid ""
2812 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2813 "server."
2814 msgstr ""
2815 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2816
2817 #: src/editldap.c:580
2818 msgid "Search Attributes"
2819 msgstr "Prohledávané atributy"
2820
2821 #: src/editldap.c:589
2822 msgid ""
2823 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2824 "find a name or address."
2825 msgstr ""
2826 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2827 "adresu."
2828
2829 #: src/editldap.c:592
2830 msgid " Defaults "
2831 msgstr " Výchozí "
2832
2833 #: src/editldap.c:596
2834 msgid ""
2835 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2836 "names and addresses during a name or address search process."
2837 msgstr ""
2838 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2839 "jmen a adres během vyhledávání."
2840
2841 #: src/editldap.c:602
2842 msgid "Max Query Age (secs)"
2843 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2844
2845 #: src/editldap.c:617
2846 msgid ""
2847 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2848 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2849 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2850 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2851 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2852 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2853 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2854 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2855 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2856 "more memory to cache results."
2857 msgstr ""
2858 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2859 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2860 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2861 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2862 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2863 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2864 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2865 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2866 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2867 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2868
2869 #: src/editldap.c:634
2870 msgid "Include server in dynamic search"
2871 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2872
2873 #: src/editldap.c:639
2874 msgid ""
2875 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2876 "address completion."
2877 msgstr ""
2878 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2879 "dokončování adres."
2880
2881 #: src/editldap.c:645
2882 msgid "Match names 'containing' search term"
2883 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2884
2885 #: src/editldap.c:650
2886 msgid ""
2887 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2888 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2889 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2890 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2891 "searches against other address interfaces."
2892 msgstr ""
2893 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2894 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2895 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2896 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2897 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2898
2899 #: src/editldap.c:703
2900 msgid "Bind DN"
2901 msgstr "Připojovací jméno"
2902
2903 #: src/editldap.c:712
2904 msgid ""
2905 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2906 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2907 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2908 "performing a search."
2909 msgstr ""
2910 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2911 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2912 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2913 "vyplňovat."
2914
2915 #: src/editldap.c:719
2916 msgid "Bind Password"
2917 msgstr "Připojovací heslo"
2918
2919 #: src/editldap.c:733
2920 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2921 msgstr ""
2922 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2923 "\"."
2924
2925 #: src/editldap.c:738
2926 msgid "Timeout (secs)"
2927 msgstr "Časový limit (s)"
2928
2929 #: src/editldap.c:752
2930 msgid "The timeout period in seconds."
2931 msgstr "Časový limit v sekundách."
2932
2933 #: src/editldap.c:756
2934 msgid "Maximum Entries"
2935 msgstr "Maximum položek"
2936
2937 #: src/editldap.c:770
2938 msgid ""
2939 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2940 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2941
2942 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2943 msgid "Basic"
2944 msgstr "Server"
2945
2946 #: src/editldap.c:786
2947 msgid "Search"
2948 msgstr "Hledání"
2949
2950 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2951 msgid "Extended"
2952 msgstr "Ostatní"
2953
2954 #: src/editldap.c:985
2955 msgid "Add New LDAP Server"
2956 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2957
2958 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2959 msgid "Tag"
2960 msgstr "Značka"
2961
2962 #: src/edittags.c:215
2963 msgid "Delete tag"
2964 msgstr "Odstranit značku"
2965
2966 #: src/edittags.c:216
2967 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2968 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2969
2970 #: src/edittags.c:243
2971 msgid "Delete all tags"
2972 msgstr "Odstranit všechny značky"
2973
2974 #: src/edittags.c:244
2975 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2976 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2977
2978 #: src/edittags.c:422
2979 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2980 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2981
2982 #: src/edittags.c:464
2983 msgid "Tag is not set."
2984 msgstr "Hodnota není nastavena."
2985
2986 #: src/edittags.c:529
2987 msgctxt "Dialog title"
2988 msgid "Apply tags"
2989 msgstr "Použít značky"
2990
2991 #: src/edittags.c:543
2992 msgid "New tag:"
2993 msgstr "Nová značka:"
2994
2995 #: src/edittags.c:576
2996 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2997 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2998
2999 #: src/editvcard.c:95
3000 msgid "File does not appear to be vCard format."
3001 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3002
3003 #: src/editvcard.c:107
3004 msgid "Select vCard File"
3005 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3006
3007 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3008 msgid "Edit vCard Entry"
3009 msgstr "Upravit vCard záznam"
3010
3011 #: src/editvcard.c:261
3012 msgid "Add New vCard Entry"
3013 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3014
3015 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3016 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3017 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3018
3019 #: src/exphtmldlg.c:106
3020 msgid "Please specify output directory and file to create."
3021 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3022
3023 #: src/exphtmldlg.c:109
3024 msgid "Select stylesheet and formatting."
3025 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3026
3027 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3028 msgid "File exported successfully."
3029 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3030
3031 #: src/exphtmldlg.c:177
3032 #, c-format
3033 msgid ""
3034 "HTML Output Directory '%s'\n"
3035 "does not exist. OK to create new directory?"
3036 msgstr ""
3037 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3038 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3041 msgid "Create Directory"
3042 msgstr "Vytvořit adresář"
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:189
3045 #, c-format
3046 msgid ""
3047 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3048 "%s"
3049 msgstr ""
3050 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3051 "%s"
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3054 msgid "Failed to Create Directory"
3055 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:233
3058 msgid "Error creating HTML file"
3059 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:319
3062 msgid "Select HTML output file"
3063 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3064
3065 #: src/exphtmldlg.c:383
3066 msgid "HTML Output File"
3067 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3068
3069 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3070 #: src/importldif.c:684
3071 msgid "B_rowse"
3072 msgstr "_Procházet"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:445
3075 msgid "Stylesheet"
3076 msgstr "Šablona stylu"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3079 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3080 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456
3081 #: src/summaryview.c:6009
3082 msgid "None"
3083 msgstr "Žádná"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3086 #: src/prefs_other.c:408
3087 msgid "Default"
3088 msgstr "Výchozí"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3091 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3092 msgid "Full"
3093 msgstr "Úplná"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:456
3096 msgid "Custom"
3097 msgstr "Vlastní"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:457
3100 msgid "Custom-2"
3101 msgstr "Vlastní-2"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:458
3104 msgid "Custom-3"
3105 msgstr "Vlastní-3"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:459
3108 msgid "Custom-4"
3109 msgstr "Vlastní-4"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:466
3112 msgid "Full Name Format"
3113 msgstr "Celé jméno"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:474
3116 msgid "First Name, Last Name"
3117 msgstr "Jméno, příjmení"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:475
3120 msgid "Last Name, First Name"
3121 msgstr "Příjmení, jméno"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:482
3124 msgid "Color Banding"
3125 msgstr "Barevné značení"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:488
3128 msgid "Format Email Links"
3129 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:494
3132 msgid "Format User Attributes"
3133 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3136 msgid "Address Book :"
3137 msgstr "Kniha adres :"
3138
3139 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3140 msgid "File Name :"
3141 msgstr "Název souboru :"
3142
3143 #: src/exphtmldlg.c:559
3144 msgid "Open with Web Browser"
3145 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:591
3148 msgid "Export Address Book to HTML File"
3149 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3152 msgid "File Info"
3153 msgstr "Informace o souboru"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:657
3156 msgid "Format"
3157 msgstr "Formát"
3158
3159 #: src/expldifdlg.c:108
3160 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3161 msgstr ""
3162 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3163
3164 #: src/expldifdlg.c:111
3165 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3166 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:187
3169 #, c-format
3170 msgid ""
3171 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3172 "does not exist. OK to create new directory?"
3173 msgstr ""
3174 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3175 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:199
3178 #, c-format
3179 msgid ""
3180 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3181 "%s"
3182 msgstr ""
3183 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3184 "%s"
3185
3186 #: src/expldifdlg.c:241
3187 msgid "Suffix was not supplied"
3188 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:243
3191 msgid ""
3192 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3193 "you wish to proceed without a suffix?"
3194 msgstr ""
3195 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3196 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:261
3199 msgid "Error creating LDIF file"
3200 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3201
3202 #: src/expldifdlg.c:336
3203 msgid "Select LDIF output file"
3204 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3205
3206 #: src/expldifdlg.c:400
3207 msgid "LDIF Output File"
3208 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:431
3211 msgid ""
3212 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3213 "to:\n"
3214 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3215 msgstr ""
3216 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3217 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3218 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:437
3221 msgid ""
3222 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3223 "similar to:\n"
3224 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3225 msgstr ""
3226 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3227 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3228 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3229
3230 #: src/expldifdlg.c:443
3231 msgid ""
3232 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3233 "formatted similar to:\n"
3234 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3235 msgstr ""
3236 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3237 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3238 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:489
3241 msgid "Suffix"
3242 msgstr "Přípona"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:499
3245 msgid ""
3246 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3247 "entry. Examples include:\n"
3248 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3249 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3250 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3251 msgstr ""
3252 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3253 "LDAP. Příklady:\n"
3254 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3255 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3256 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3257
3258 #: src/expldifdlg.c:507
3259 msgid "Relative DN"
3260 msgstr "Relativní DN"
3261
3262 #: src/expldifdlg.c:515
3263 msgid "Unique ID"
3264 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3265
3266 #: src/expldifdlg.c:523
3267 msgid ""
3268 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3269 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3270 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3271 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3272 "available RDN options that will be used to create the DN."
3273 msgstr ""
3274 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3275 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3276 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3277 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3278 "má být použito pro vytvoření dn."
3279
3280 #: src/expldifdlg.c:543
3281 msgid "Use DN attribute if present in data"
3282 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3283
3284 #: src/expldifdlg.c:548
3285 msgid ""
3286 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3287 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3288 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3289 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3290 msgstr ""
3291 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3292 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3293 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3294 "nebude nalezen."
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:558
3297 msgid "Exclude record if no Email Address"
3298 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:563
3301 msgid ""
3302 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3303 "option to ignore these records."
3304 msgstr ""
3305 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3306 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:655
3309 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3310 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:721
3313 msgid "Distinguished Name"
3314 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3315
3316 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3317 msgid "Export to mbox file"
3318 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3319
3320 #: src/export.c:131
3321 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3322 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3323
3324 #: src/export.c:142
3325 msgid "Source folder:"
3326 msgstr "Zdrojová složka:"
3327
3328 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3329 msgid "Mbox file:"
3330 msgstr "Mbox soubor:"
3331
3332 #: src/export.c:203
3333 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3334 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3335
3336 #: src/export.c:208
3337 msgid "Source folder can't be left empty."
3338 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3339
3340 #: src/export.c:221
3341 msgid "Couldn't find the source folder."
3342 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3343
3344 #: src/export.c:245
3345 msgid "Select exporting file"
3346 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3347
3348 #: src/exporthtml.c:767
3349 msgid "Full Name"
3350 msgstr "Celý název"
3351
3352 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3353 msgid "Attributes"
3354 msgstr "Atributy"
3355
3356 #: src/exporthtml.c:974
3357 msgid "Claws Mail Address Book"
3358 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3359
3360 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3361 msgid "Name already exists but is not a directory."
3362 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3363
3364 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3365 msgid "No permissions to create directory."
3366 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3367
3368 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3369 msgid "Name is too long."
3370 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3371
3372 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3373 msgid "Not specified."
3374 msgstr "Není uveden."
3375
3376 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3377 msgid "Inbox"
3378 msgstr "Doručená pošta"
3379
3380 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3381 msgid "Sent"
3382 msgstr "Odeslaná pošta"
3383
3384 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3385 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3386 msgid "Queue"
3387 msgstr "Fronta"
3388
3389 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3390 msgid "Trash"
3391 msgstr "Koš"
3392
3393 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3394 msgid "Drafts"
3395 msgstr "Koncepty"
3396
3397 #: src/folder.c:2017
3398 #, c-format
3399 msgid "Processing (%s)...\n"
3400 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3401
3402 #: src/folder.c:3261
3403 #, c-format
3404 msgid "Copying %s to %s...\n"
3405 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3406
3407 #: src/folder.c:3261
3408 #, c-format
3409 msgid "Moving %s to %s...\n"
3410 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3411
3412 #: src/folder.c:3563
3413 #, c-format
3414 msgid "Updating cache for %s..."
3415 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3416
3417 #: src/folder.c:4435
3418 msgid "Processing messages..."
3419 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3420
3421 #: src/folder.c:4571
3422 #, c-format
3423 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3424 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3425
3426 #: src/foldersel.c:221
3427 msgid "Select folder"
3428 msgstr "Vybrat složku"
3429
3430 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3431 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3432 msgid "NewFolder"
3433 msgstr "Nová složka"
3434
3435 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3436 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3437 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3438 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3439 #, c-format
3440 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3441 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3442
3443 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3444 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3445 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3446 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3447 #, c-format
3448 msgid "The folder '%s' already exists."
3449 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3450
3451 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3452 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3453 #, c-format
3454 msgid "Can't create the folder '%s'."
3455 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3456
3457 #: src/folderview.c:230
3458 msgid "Mark all re_ad"
3459 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3460
3461 #: src/folderview.c:232
3462 msgid "R_un processing rules"
3463 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3464
3465 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3466 msgid "_Search folder..."
3467 msgstr "_Prohledat složku..."
3468
3469 #: src/folderview.c:235
3470 msgid "Process_ing..."
3471 msgstr "_Zpracování..."
3472
3473 #: src/folderview.c:236
3474 msgid "Empty _trash..."
3475 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3476
3477 #: src/folderview.c:237
3478 msgid "Send _queue..."
3479 msgstr "Odeslat _frontu..."
3480
3481 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3482 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3483 msgid "New"
3484 msgstr "Nové"
3485
3486 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3487 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3488 msgid "Unread"
3489 msgstr "Nepřečtené"
3490
3491 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3492 msgid "Total"
3493 msgstr "Celkem"
3494
3495 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3496 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3497 msgid "#"
3498 msgstr "#"
3499
3500 #: src/folderview.c:734
3501 msgid "Setting folder info..."
3502 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3503
3504 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3505 msgid "Mark all as read"
3506 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3507
3508 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3509 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3510 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3511
3512 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3513 #, c-format
3514 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3515 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3516
3517 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3518 #, c-format
3519 msgid "Scanning folder %s ..."
3520 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3521
3522 #: src/folderview.c:1056
3523 msgid "Rebuild folder tree"
3524 msgstr "Obnovit strom složek"
3525
3526 #: src/folderview.c:1057
3527 msgid ""
3528 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3529 msgstr ""
3530 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3531 "pokračovat?"
3532
3533 #: src/folderview.c:1067
3534 msgid "Rebuilding folder tree..."
3535 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3536
3537 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3538 msgid "Scanning folder tree..."
3539 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3540
3541 #: src/folderview.c:1201
3542 #, c-format
3543 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3544 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3545
3546 #: src/folderview.c:1255
3547 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3548 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3549
3550 #: src/folderview.c:2083
3551 #, c-format
3552 msgid "Closing folder %s..."
3553 msgstr "Zavírám složku %s..."
3554
3555 #: src/folderview.c:2178
3556 #, c-format
3557 msgid "Opening folder %s..."
3558 msgstr "Otevírám složku %s..."
3559
3560 #: src/folderview.c:2196
3561 msgid "Folder could not be opened."
3562 msgstr "Složku nelze otevřít."
3563
3564 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3565 msgid "Empty trash"
3566 msgstr "Vyprázdnit koš"
3567
3568 #: src/folderview.c:2338
3569 msgid "Delete all messages in trash?"
3570 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3571
3572 #: src/folderview.c:2339
3573 msgid "+_Empty trash"
3574 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3575
3576 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3577 msgid "Offline warning"
3578 msgstr "Varování offline režimu"
3579
3580 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3581 msgid "You're working offline. Override?"
3582 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3583
3584 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3585 msgid "Send queued messages"
3586 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3587
3588 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3589 msgid "Send all queued messages?"
3590 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3591
3592 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3593 #: src/toolbar.c:2711
3594 msgid "_Send"
3595 msgstr "_Odeslat"
3596
3597 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3598 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3599 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3600
3601 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3602 #, c-format
3603 msgid ""
3604 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3605 "%s"
3606 msgstr ""
3607 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3608 "%s"
3609
3610 #: src/folderview.c:2485
3611 #, c-format
3612 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3613 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3614
3615 #: src/folderview.c:2486
3616 #, c-format
3617 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3618 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3619
3620 #: src/folderview.c:2488
3621 msgid "Copy folder"
3622 msgstr "Kopírovat složku"
3623
3624 #: src/folderview.c:2488
3625 msgid "Move folder"
3626 msgstr "Přesunout složku"
3627
3628 #: src/folderview.c:2499
3629 #, c-format
3630 msgid "Copying %s to %s..."
3631 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3632
3633 #: src/folderview.c:2499
3634 #, c-format
3635 msgid "Moving %s to %s..."
3636 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3637
3638 #: src/folderview.c:2530
3639 msgid "Source and destination are the same."
3640 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3641
3642 #: src/folderview.c:2533
3643 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3644 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3645
3646 #: src/folderview.c:2534
3647 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3648 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3649
3650 #: src/folderview.c:2537
3651 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3652 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3653
3654 #: src/folderview.c:2540
3655 msgid "Copy failed!"
3656 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3657
3658 #: src/folderview.c:2540
3659 msgid "Move failed!"
3660 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3661
3662 #: src/folderview.c:2591
3663 #, c-format
3664 msgid "Processing configuration for folder %s"
3665 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3666
3667 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3668 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3669 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3670
3671 #: src/grouplistdialog.c:161
3672 msgid "Newsgroup subscription"
3673 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3674
3675 #: src/grouplistdialog.c:178
3676 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3677 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3678
3679 #: src/grouplistdialog.c:184
3680 msgid "Find groups:"
3681 msgstr "Najít skupiny:"
3682
3683 #: src/grouplistdialog.c:192
3684 msgid " Search "
3685 msgstr " Vyhledat "
3686
3687 #: src/grouplistdialog.c:204
3688 msgid "Newsgroup name"
3689 msgstr "Název diskusní skupiny"
3690
3691 #: src/grouplistdialog.c:205
3692 msgid "Messages"
3693 msgstr "Zprávy"
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:206
3696 msgid "Type"
3697 msgstr "Typ"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:347
3700 msgid "moderated"
3701 msgstr "moderovaný"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:349
3704 msgid "readonly"
3705 msgstr "pouze pro čtení"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3708 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3709 msgid "unknown"
3710 msgstr "neznámý"
3711
3712 #: src/grouplistdialog.c:422
3713 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3714 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3715
3716 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3717 msgid "Done."
3718 msgstr "Hotovo."
3719
3720 #: src/grouplistdialog.c:492
3721 #, c-format
3722 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3723 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3724
3725 #: src/gtk/about.c:132
3726 msgid ""
3727 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3728 "\n"
3729 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3730 msgstr ""
3731 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3732 "\n"
3733 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3734
3735 #: src/gtk/about.c:138
3736 msgid ""
3737 "\n"
3738 "\n"
3739 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: src/gtk/about.c:143
3743 msgid ""
3744 "\n"
3745 "\n"
3746 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3747 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3748 msgstr ""
3749 "\n"
3750 "\n"
3751 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3752 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3753
3754 #: src/gtk/about.c:159
3755 #, fuzzy
3756 msgid ""
3757 "\n"
3758 "\n"
3759 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3760 "The Claws Mail Team\n"
3761 " and Hiroyuki Yamamoto"
3762 msgstr ""
3763 "\n"
3764 "\n"
3765 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3766 "The Claws Mail Team\n"
3767 " a Hiroyuki Yamamoto"
3768
3769 #: src/gtk/about.c:162
3770 msgid ""
3771 "\n"
3772 "\n"
3773 "System Information\n"
3774 msgstr ""
3775 "\n"
3776 "\n"
3777 "Informace o systému\n"
3778
3779 #: src/gtk/about.c:168
3780 #, c-format
3781 msgid ""
3782 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3783 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3784 "Operating System: %s %s (%s)"
3785 msgstr ""
3786 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3787 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3788 "Operační systém: %s %s (%s)"
3789
3790 #: src/gtk/about.c:177
3791 #, c-format
3792 msgid ""
3793 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3794 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3795 "Operating System: %s"
3796 msgstr ""
3797 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3798 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3799 "Operační systém: %s"
3800
3801 #: src/gtk/about.c:186
3802 #, c-format
3803 msgid ""
3804 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3805 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3806 "Operating System: unknown"
3807 msgstr ""
3808 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3809 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3810 "Operační systém: neznámý"
3811
3812 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3813 msgid "The Claws Mail Team"
3814 msgstr "Tým Claws Mail"
3815
3816 #: src/gtk/about.c:262
3817 msgid "Previous team members"
3818 msgstr "Dřívější členové týmu"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:281
3821 msgid "The translation team"
3822 msgstr "Překladatelský tým"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:300
3825 msgid "Documentation team"
3826 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:319
3829 msgid "Logo"
3830 msgstr "Logo"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:338
3833 msgid "Icons"
3834 msgstr "Ikony"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:357
3837 msgid "Contributors"
3838 msgstr "Přispěvatelé"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:405
3841 msgid "Compiled-in Features\n"
3842 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:421
3845 msgctxt "compface"
3846 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3847 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3848
3849 #: src/gtk/about.c:431
3850 msgctxt "Enchant"
3851 msgid "adds support for spell checking\n"
3852 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3853
3854 #: src/gtk/about.c:441
3855 msgctxt "GnuTLS"
3856 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3857 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3858
3859 #: src/gtk/about.c:451
3860 msgctxt "IPv6"
3861 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3862 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3863
3864 #: src/gtk/about.c:462
3865 msgctxt "iconv"
3866 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3867 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3868
3869 #: src/gtk/about.c:472
3870 msgctxt "JPilot"
3871 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3872 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3873
3874 #: src/gtk/about.c:482
3875 msgctxt "LDAP"
3876 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3877 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:492
3880 msgctxt "libetpan"
3881 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3882 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:502
3885 msgctxt "libSM"
3886 msgid "adds support for session handling\n"
3887 msgstr "správa X relací\n"
3888
3889 #: src/gtk/about.c:512
3890 msgctxt "NetworkManager"
3891 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3892 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:544
3895 msgid ""
3896 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3897 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3898 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3899 "version.\n"
3900 "\n"
3901 msgstr ""
3902 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3903 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3904 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3905 "verzi.\n"
3906 "\n"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:550
3909 msgid ""
3910 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3911 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3912 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3913 "more details.\n"
3914 "\n"
3915 msgstr ""
3916 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3917 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3918 "\n"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:568
3921 msgid ""
3922 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3923 "this program. If not, see <"
3924 msgstr ""
3925 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3926 "programem. Pokud ne, viz <"
3927
3928 #: src/gtk/about.c:573
3929 msgid ""
3930 ">. \n"
3931 "\n"
3932 msgstr ""
3933 ">. \n"
3934 "\n"
3935
3936 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3937 msgid "Session statistics\n"
3938 msgstr "Statistiky sezení\n"
3939
3940 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3941 #, c-format
3942 msgid "Started: %s\n"
3943 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3944
3945 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3946 msgid "Incoming traffic\n"
3947 msgstr "Příchozí provoz\n"
3948
3949 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3950 #, c-format
3951 msgid "Received messages: %d\n"
3952 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3953
3954 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3955 msgid "Outgoing traffic\n"
3956 msgstr "Odchozí provoz\n"
3957
3958 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3959 #, c-format
3960 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3961 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
3962
3963 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3964 #, c-format
3965 msgid "Replied messages: %d\n"
3966 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
3967
3968 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3969 #, c-format
3970 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3971 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
3972
3973 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3974 #, c-format
3975 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3976 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
3977
3978 #: src/gtk/about.c:774
3979 msgid "About Claws Mail"
3980 msgstr "O Claws Mail"
3981
3982 #: src/gtk/about.c:832
3983 #, fuzzy
3984 msgid ""
3985 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3986 "The Claws Mail Team\n"
3987 "and Hiroyuki Yamamoto"
3988 msgstr ""
3989 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3990 "The Claws Mail Team\n"
3991 "a Hiroyuki Yamamoto"
3992
3993 #: src/gtk/about.c:846
3994 msgid "_Info"
3995 msgstr "_Informace"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:852
3998 msgid "_Authors"
3999 msgstr "_Autoři"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:858
4002 msgid "_Features"
4003 msgstr "_Vlastnosti"
4004
4005 #: src/gtk/about.c:864
4006 msgid "_License"
4007 msgstr "_Licence"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:872
4010 msgid "_Release Notes"
4011 msgstr "_Poznámky k verzi"
4012
4013 #: src/gtk/about.c:878
4014 msgid "_Statistics"
4015 msgstr "_Statistiky"
4016
4017 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4018 msgid "Orange"
4019 msgstr "Oranžová"
4020
4021 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4022 msgid "Red"
4023 msgstr "Červená"
4024
4025 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4026 msgid "Pink"
4027 msgstr "Růžová"
4028
4029 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4030 msgid "Sky blue"
4031 msgstr "Nebeská modř"
4032
4033 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4034 msgid "Blue"
4035 msgstr "Modrá"
4036
4037 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4038 msgid "Green"
4039 msgstr "Zelená"
4040
4041 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4042 msgid "Brown"
4043 msgstr "Hnědá"
4044
4045 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4046 msgid "Grey"
4047 msgstr "Šedá"
4048
4049 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4050 msgid "Light brown"
4051 msgstr "Světle hnědá"
4052
4053 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4054 msgid "Dark red"
4055 msgstr "Tmavě červená"
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4058 msgid "Dark pink"
4059 msgstr "Tmavě růžová"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4062 msgid "Steel blue"
4063 msgstr "Ocelově modrá"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4066 msgid "Gold"
4067 msgstr "Zlatá"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4070 msgid "Bright green"
4071 msgstr "Světle zelená"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4074 msgid "Magenta"
4075 msgstr "Fialová"
4076
4077 #: src/gtk/foldersort.c:156
4078 msgid "Set mailbox order"
4079 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4080
4081 #: src/gtk/foldersort.c:190
4082 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4083 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4084
4085 #: src/gtk/foldersort.c:216
4086 msgid "Mailboxes"
4087 msgstr "Schránky"
4088
4089 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4090 msgid "No dictionary selected."
4091 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4092
4093 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4094 #, c-format
4095 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4096 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4097
4098 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4099 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4100 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4101
4102 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4103 #, c-format
4104 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4105 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4106
4107 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4108 msgid "No misspelled word found."
4109 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4110
4111 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4112 msgid "Replace unknown word"
4113 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4114
4115 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4116 #, c-format
4117 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4118 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4119
4120 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4121 msgid ""
4122 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4123 "will learn from mistake.\n"
4124 msgstr ""
4125 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4126 "aktivuje učení z chyby.\n"
4127
4128 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4129 msgid "Change to..."
4130 msgstr "Změnit na..."
4131
4132 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4133 msgid "More..."
4134 msgstr "Více..."
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4137 #, c-format
4138 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4139 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4140
4141 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4142 msgid "Accept in this session"
4143 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4144
4145 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4146 msgid "Add to personal dictionary"
4147 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4148
4149 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4150 msgid "Replace with..."
4151 msgstr "Nahradit čím..."
4152
4153 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4154 #, c-format
4155 msgid "Check with %s"
4156 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4157
4158 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4159 msgid "(no suggestions)"
4160 msgstr "(nejsou návrhy)"
4161
4162 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4163 #, c-format
4164 msgid "Dictionary: %s"
4165 msgstr "Slovník: %s"
4166
4167 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4168 #, c-format
4169 msgid "Use alternate (%s)"
4170 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4171
4172 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4173 msgid "Use both dictionaries"
4174 msgstr "Použít oba slovníky"
4175
4176 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4177 msgid "Check while typing"
4178 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4179
4180 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4181 #, c-format
4182 msgid ""
4183 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4184 "%s"
4185 msgstr ""
4186 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4187 "%s"
4188
4189 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4190 #, c-format
4191 msgid ""
4192 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4193 "%s"
4194 msgstr ""
4195 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4196 "%s"
4197
4198 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4199 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4200 #: src/summaryview.c:446
4201 msgid "Date"
4202 msgstr "Datum"
4203
4204 #: src/gtk/headers.h:8
4205 msgid "Date:"
4206 msgstr "Datum:"
4207
4208 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4209 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4210 #: src/summaryview.c:444
4211 msgid "From"
4212 msgstr "Od"
4213
4214 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4215 msgid "From:"
4216 msgstr "Od:"
4217
4218 #: src/gtk/headers.h:10
4219 msgid "Sender"
4220 msgstr "Odesílateli"
4221
4222 #: src/gtk/headers.h:10
4223 msgid "Sender:"
4224 msgstr "Odesílatel:"
4225
4226 #: src/gtk/headers.h:11
4227 msgid "Reply-To"
4228 msgstr "Odpovědět komu"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4231 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4232 #: src/summaryview.c:445
4233 msgid "To"
4234 msgstr "Komu"
4235
4236 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4237 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4238 msgid "Cc"
4239 msgstr "Kopie"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:14
4242 msgid "Bcc"
4243 msgstr "Skrytá kopie"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4246 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4247 msgid "Message-ID"
4248 msgstr "Message-ID"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:15
4251 msgid "Message-ID:"
4252 msgstr "Message-ID:"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:16
4255 msgid "In-Reply-To"
4256 msgstr "V odpovědi komu"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4259 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4260 msgid "References"
4261 msgstr "References"
4262
4263 #: src/gtk/headers.h:17
4264 msgid "References:"
4265 msgstr "References:"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4268 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4269 #: src/summaryview.c:443
4270 msgid "Subject"
4271 msgstr "Předmět"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:19
4274 msgid "Comments"
4275 msgstr "Komentáře"
4276
4277 #: src/gtk/headers.h:19
4278 msgid "Comments:"
4279 msgstr "Komentáře:"
4280
4281 #: src/gtk/headers.h:20
4282 msgid "Keywords"
4283 msgstr "Klíčová slova"
4284
4285 #: src/gtk/headers.h:20
4286 msgid "Keywords:"
4287 msgstr "Klíčová slova:"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:21
4290 msgid "Resent-Date"
4291 msgstr "Resent-Date"
4292
4293 #: src/gtk/headers.h:21
4294 msgid "Resent-Date:"
4295 msgstr "Resent-Date:"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:22
4298 msgid "Resent-From"
4299 msgstr "Resent-From"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:22
4302 msgid "Resent-From:"
4303 msgstr "Resent-From:"
4304
4305 #: src/gtk/headers.h:23
4306 msgid "Resent-Sender"
4307 msgstr "Resent-Sender"
4308
4309 #: src/gtk/headers.h:23
4310 msgid "Resent-Sender:"
4311 msgstr "Resent-Sender:"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:24
4314 msgid "Resent-To"
4315 msgstr "Resent-To"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:24
4318 msgid "Resent-To:"
4319 msgstr "Resent-To:"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:25
4322 msgid "Resent-Cc"
4323 msgstr "Resent-Cc"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:25
4326 msgid "Resent-Cc:"
4327 msgstr "Resent-Cc:"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:26
4330 msgid "Resent-Bcc"
4331 msgstr "Resent-Bcc"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:26
4334 msgid "Resent-Bcc:"
4335 msgstr "Resent-Bcc:"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:27
4338 msgid "Resent-Message-ID"
4339 msgstr "Resent-Message-ID"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:27
4342 msgid "Resent-Message-ID:"
4343 msgstr "Resent-Message-ID:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:28
4346 msgid "Return-Path"
4347 msgstr "Návratová adresa"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:28
4350 msgid "Return-Path:"
4351 msgstr "Návratová adresa:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:29
4354 msgid "Received"
4355 msgstr "Příjmuto"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:29
4358 msgid "Received:"
4359 msgstr "Příjmuto:"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4362 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4363 msgid "Newsgroups"
4364 msgstr "Diskusní skupiny"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:33
4367 msgid "Followup-To"
4368 msgstr "Followup-To"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:34
4371 msgid "Delivered-To"
4372 msgstr "Delivered-To"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:34
4375 msgid "Delivered-To:"
4376 msgstr "Delivered-To:"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:35
4379 msgid "Seen"
4380 msgstr "Zobrazen"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:35
4383 msgid "Seen:"
4384 msgstr "Zobrazen:"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4387 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4388 #: src/summaryview.c:2786
4389 msgid "Status"
4390 msgstr "Stav"
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4393 msgid "Status:"
4394 msgstr "Stav:"
4395
4396 #: src/gtk/headers.h:37
4397 msgid "Face"
4398 msgstr "Face"
4399
4400 #: src/gtk/headers.h:37
4401 msgid "Face:"
4402 msgstr "Face:"
4403
4404 #: src/gtk/headers.h:38
4405 msgid "Disposition-Notification-To"
4406 msgstr "Disposition-Notification-To"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:38
4409 msgid "Disposition-Notification-To:"
4410 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:39
4413 msgid "Return-Receipt-To"
4414 msgstr "Return-Receipt-To"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:39
4417 msgid "Return-Receipt-To:"
4418 msgstr "Return-Receipt-To:"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:40
4421 msgid "User-Agent"
4422 msgstr "User-Agent"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:40
4425 msgid "User-Agent:"
4426 msgstr "User-Agent:"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:41
4429 msgid "Content-Type"
4430 msgstr "Typ obsahu"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4433 msgid "Content-Type:"
4434 msgstr "Typ obsahu:"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:42
4437 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4438 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:42
4441 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4442 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4443
4444 #: src/gtk/headers.h:43
4445 msgid "MIME-Version"
4446 msgstr "MIME-Version"
4447
4448 #: src/gtk/headers.h:43
4449 msgid "MIME-Version:"
4450 msgstr "MIME-Version:"
4451
4452 #: src/gtk/headers.h:44
4453 msgid "Precedence"
4454 msgstr "Priorita"
4455
4456 #: src/gtk/headers.h:44
4457 msgid "Precedence:"
4458 msgstr "Priorita:"
4459
4460 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4461 msgid "Organization"
4462 msgstr "Organizace"
4463
4464 #: src/gtk/headers.h:45
4465 msgid "Organization:"
4466 msgstr "Organizace:"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:47
4469 msgid "Mailing-List"
4470 msgstr "Konference"
4471
4472 #: src/gtk/headers.h:47
4473 msgid "Mailing-List:"
4474 msgstr "Konference:"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:48
4477 msgid "List-Post"
4478 msgstr "List-Post"
4479
4480 #: src/gtk/headers.h:48
4481 msgid "List-Post:"
4482 msgstr "List-Post:"
4483
4484 #: src/gtk/headers.h:49
4485 msgid "List-Subscribe"
4486 msgstr "List-Subscribe"
4487
4488 #: src/gtk/headers.h:49
4489 msgid "List-Subscribe:"
4490 msgstr "List-Subscribe:"
4491
4492 #: src/gtk/headers.h:50
4493 msgid "List-Unsubscribe"
4494 msgstr "List-Unsubscribe"
4495
4496 #: src/gtk/headers.h:50
4497 msgid "List-Unsubscribe:"
4498 msgstr "List-Unsubscribe:"
4499
4500 #: src/gtk/headers.h:51
4501 msgid "List-Help"
4502 msgstr "List-Help"
4503
4504 #: src/gtk/headers.h:51
4505 msgid "List-Help:"
4506 msgstr "List-Help:"
4507
4508 #: src/gtk/headers.h:52
4509 msgid "List-Archive"
4510 msgstr "List-Archive"
4511
4512 #: src/gtk/headers.h:52
4513 msgid "List-Archive:"
4514 msgstr "List-Archive:"
4515
4516 #: src/gtk/headers.h:53
4517 msgid "List-Owner"
4518 msgstr "List-Owner"
4519
4520 #: src/gtk/headers.h:53
4521 msgid "List-Owner:"
4522 msgstr "List-Owner:"
4523
4524 #: src/gtk/headers.h:55
4525 msgid "X-Label"
4526 msgstr "X-Label"
4527
4528 #: src/gtk/headers.h:55
4529 msgid "X-Label:"
4530 msgstr "X-Label:"
4531
4532 #: src/gtk/headers.h:56
4533 msgid "X-Mailer"
4534 msgstr "X-Mailer"
4535
4536 #: src/gtk/headers.h:56
4537 msgid "X-Mailer:"
4538 msgstr "X-Mailer:"
4539
4540 #: src/gtk/headers.h:57
4541 msgid "X-Status"
4542 msgstr "X-Status"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:57
4545 msgid "X-Status:"
4546 msgstr "X-Status:"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:58
4549 msgid "X-Face"
4550 msgstr "X-Face"
4551
4552 #: src/gtk/headers.h:58
4553 msgid "X-Face:"
4554 msgstr "X-Face:"
4555
4556 #: src/gtk/headers.h:59
4557 msgid "X-No-Archive"
4558 msgstr "X-No-Archive"
4559
4560 #: src/gtk/headers.h:59
4561 msgid "X-No-Archive:"
4562 msgstr "X-No-Archive:"
4563
4564 #: src/gtk/headers.h:62
4565 msgid "In reply to"
4566 msgstr "Odpovědět komu"
4567
4568 #: src/gtk/headers.h:62
4569 msgid "In reply to:"
4570 msgstr "V odpovědi na:"
4571
4572 #: src/gtk/headers.h:63
4573 msgid "To or Cc"
4574 msgstr "Komu nebo Kopie"
4575
4576 #: src/gtk/headers.h:63
4577 msgid "To or Cc:"
4578 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4579
4580 #: src/gtk/headers.h:64
4581 msgid "From, To or Subject"
4582 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4583
4584 #: src/gtk/headers.h:64
4585 msgid "From, To or Subject:"
4586 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4587
4588 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4589 msgid "New message"
4590 msgstr "Nová zpráva"
4591
4592 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4593 msgid "Unread message"
4594 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4595
4596 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4597 msgid "Message has been replied to"
4598 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4599
4600 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4601 msgid "Message has been forwarded"
4602 msgstr "Zpráva byla předána"
4603
4604 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4605 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4606 msgstr "Zpráva byla přeposlána a bylo na ni odpovězeno"
4607
4608 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4609 msgid "Message is in an ignored thread"
4610 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4611
4612 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4613 msgid "Message is in a watched thread"
4614 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4615
4616 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4617 msgid "Message is spam"
4618 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4619
4620 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4621 msgid "Message has attachment(s)"
4622 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4623
4624 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4625 msgid "Digitally signed message"
4626 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4627
4628 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4629 msgid "Encrypted message"
4630 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4631
4632 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4633 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4634 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4635
4636 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4637 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4638 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4639
4640 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4641 msgid "Marked message"
4642 msgstr "Označená zpráva"
4643
4644 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4645 msgid "Message is marked for deletion"
4646 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4647
4648 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4649 msgid "Message is marked for moving"
4650 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4651
4652 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4653 msgid "Message is marked for copying"
4654 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4655
4656 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4657 msgid "Locked message"
4658 msgstr "Zamknutá zpráva"
4659
4660 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4661 msgid "Folder (normal, opened)"
4662 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4663
4664 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4665 msgid "Folder with read messages hidden"
4666 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4667
4668 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4669 msgid "Folder contains marked messages"
4670 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4671
4672 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4673 msgid "Icon Legend"
4674 msgstr "Význam ikon"
4675
4676 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4677 msgid ""
4678 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4679 "messages and folders:</span>"
4680 msgstr ""
4681 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
4682 "zpráv a složek:</span>"
4683
4684 #: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
4685 #, c-format
4686 msgid "Input password for %s on %s:"
4687 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4688
4689 #: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
4690 #: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
4691 #, c-format
4692 msgid "Input password for %s:"
4693 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4694
4695 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
4696 msgid "Input password:"
4697 msgstr "Zadejte heslo:"
4698
4699 #: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
4700 #: src/gtk/inputdialog.c:296
4701 msgid "Input password"
4702 msgstr "Zadejte heslo"
4703
4704 #: src/gtk/inputdialog.c:286
4705 msgid "Remember password for this session"
4706 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4707
4708 #: src/gtk/inputdialog.c:385 src/gtk/inputdialog.c:434
4709 msgid "Remember this"
4710 msgstr "Zapamatovat"
4711
4712 #: src/gtk/logwindow.c:451
4713 msgid "Clear _Log"
4714 msgstr "Vyčistit _protokol"
4715
4716 #: src/gtk/menu.c:145
4717 msgid ""
4718 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4719 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4720 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4721 msgstr ""
4722 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4723 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4724 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4725
4726 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4727 msgid ""
4728 "\n"
4729 "\n"
4730 "Version: "
4731 msgstr ""
4732 "\n"
4733 "\n"
4734 "Verze: "
4735
4736 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4737 msgid "Error: "
4738 msgstr "Chyba: "
4739
4740 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4741 msgid "Plugin is not functional."
4742 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
4743
4744 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4745 msgid "Select the Plugins to load"
4746 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
4747
4748 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4749 #, c-format
4750 msgid ""
4751 "The following error occurred while loading %s :\n"
4752 "\n"
4753 "%s\n"
4754 msgstr ""
4755 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
4756 "\n"
4757 "%s\n"
4758
4759 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
4760 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:201
4761 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:208
4762 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4763 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
4764 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
4765 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
4766 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4767 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
4768 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
4769 msgid "Plugins"
4770 msgstr "Zásuvné moduly"
4771
4772 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4773 msgid "Load..."
4774 msgstr "Zavést..."
4775
4776 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4777 msgid "Unload"
4778 msgstr "Odebrat"
4779
4780 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4781 msgid "Description"
4782 msgstr "Popis"
4783
4784 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4785 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4786 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
4787
4788 #: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
4789 msgid "Get more..."
4790 msgstr "Získat další..."
4791
4792 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4793 msgid "Click here to load one or more plugins"
4794 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
4795
4796 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4797 msgid "Unload the selected plugin"
4798 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
4799
4800 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4801 msgid "Loaded plugins"
4802 msgstr "Zavedené moduly"
4803
4804 #: src/gtk/prefswindow.c:679
4805 msgid "Page Index"
4806 msgstr "Index stránky"
4807
4808 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:829
4809 msgid "_Hide"
4810 msgstr "_Skrýt"
4811
4812 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4813 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4814 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4815 #: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1419
4816 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
4817 msgid "Account"
4818 msgstr "Účet"
4819
4820 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4821 msgid "all messages"
4822 msgstr "všechny zprávy"
4823
4824 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4825 msgid "messages whose age is greater than # days"
4826 msgstr "zprávy starší než # dnů"
4827
4828 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4829 msgid "messages whose age is less than # days"
4830 msgstr "zprávy mladší než # dnů"
4831
4832 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4833 #, fuzzy
4834 msgid "messages whose age is greater than # hours"
4835 msgstr "zprávy starší než # dnů"
4836
4837 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4838 #, fuzzy
4839 msgid "messages whose age is less than # hours"
4840 msgstr "zprávy mladší než # dnů"
4841
4842 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4843 msgid "messages which contain S in the message body"
4844 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4845
4846 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4847 msgid "messages which contain S in the whole message"
4848 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4849
4850 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4851 msgid "messages carbon-copied to S"
4852 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4853
4854 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4855 msgid "message is either to: or cc: to S"
4856 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4857
4858 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4859 msgid "deleted messages"
4860 msgstr "odstraněné zprávy"
4861
4862 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4863 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4864 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4865
4866 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4867 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4868 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4869
4870 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4871 msgid "messages originating from user S"
4872 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4873
4874 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4875 msgid "forwarded messages"
4876 msgstr "přeposlané zprávy"
4877
4878 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4879 msgid "messages which have attachments"
4880 msgstr "zprávy, které mají přílohy"
4881
4882 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4883 msgid "messages which contain header S"
4884 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4885
4886 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4887 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4888 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4889
4890 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4891 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4892 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
4893
4894 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4895 msgid "messages which are marked with color #"
4896 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4897
4898 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4899 msgid "locked messages"
4900 msgstr "zamknuté zprávy"
4901
4902 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4903 msgid "messages which are in newsgroup S"
4904 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4905
4906 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4907 msgid "new messages"
4908 msgstr "nové zprávy"
4909
4910 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4911 msgid "old messages"
4912 msgstr "staré zprávy"
4913
4914 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4915 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4916 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4917
4918 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4919 msgid "messages which have been replied to"
4920 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
4921
4922 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4923 msgid "read messages"
4924 msgstr "přečtené zprávy"
4925
4926 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4927 msgid "messages which contain S in subject"
4928 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
4929
4930 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4931 msgid "messages whose score is equal to # points"
4932 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné # bodům"
4933
4934 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4935 msgid "messages whose score is greater than # points"
4936 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než # bodů"
4937
4938 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4939 msgid "messages whose score is lower than # points"
4940 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než # bodů"
4941
4942 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4943 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4944 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna # bytů"
4945
4946 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4947 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
4948 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než # bytů"
4949
4950 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4951 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
4952 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší než # bytů"
4953
4954 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4955 msgid "messages which have been sent to S"
4956 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
4957
4958 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4959 msgid "messages which tags contain S"
4960 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
4961
4962 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4963 msgid "messages which have tag(s)"
4964 msgstr "zprávy, se značkami"
4965
4966 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4967 msgid "marked messages"
4968 msgstr "označené zprávy"
4969
4970 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4971 msgid "unread messages"
4972 msgstr "nepřečtené zprávy"
4973
4974 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4975 msgid "messages which contain S in References header"
4976 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
4977
4978 #: src/gtk/quicksearch.c:472
4979 #, c-format
4980 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4981 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
4982
4983 #: src/gtk/quicksearch.c:473
4984 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4985 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
4986
4987 #: src/gtk/quicksearch.c:475
4988 msgid "logical AND operator"
4989 msgstr "logický operátor A (AND)"
4990
4991 #: src/gtk/quicksearch.c:476
4992 msgid "logical OR operator"
4993 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
4994
4995 #: src/gtk/quicksearch.c:477
4996 msgid "logical NOT operator"
4997 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
4998
4999 #: src/gtk/quicksearch.c:478
5000 msgid "case sensitive search"
5001 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
5002
5003 #: src/gtk/quicksearch.c:479
5004 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
5005 msgstr "shodné pomocí regulárních výrazů místo hledání části řetězce"
5006
5007 #: src/gtk/quicksearch.c:481
5008 msgid "all filtering expressions are allowed"
5009 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
5010
5011 #: src/gtk/quicksearch.c:490 src/summary_search.c:457
5012 msgid "Extended Search"
5013 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
5014
5015 #: src/gtk/quicksearch.c:491
5016 msgid ""
5017 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5018 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5019 "The following symbols can be used:"
5020 msgstr ""
5021 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
5022 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
5023 "Následující symboly mohou být použity:"
5024
5025 #: src/gtk/quicksearch.c:591
5026 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5027 msgstr "Něco selhalo během hledání. Prosím zkontrolujte záznamy."
5028
5029 #: src/gtk/quicksearch.c:657
5030 msgid "From/To/Subject/Tag"
5031 msgstr "Od/Komu/Předmět/Značka"
5032
5033 #: src/gtk/quicksearch.c:668
5034 msgid "Recursive"
5035 msgstr "Včetně podsložek"
5036
5037 #: src/gtk/quicksearch.c:677
5038 msgid "Sticky"
5039 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5040
5041 #: src/gtk/quicksearch.c:687
5042 msgid "Type-ahead"
5043 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5044
5045 #: src/gtk/quicksearch.c:699
5046 msgid "Run on select"
5047 msgstr "Spustit na vybrané"
5048
5049 #: src/gtk/quicksearch.c:741
5050 msgid "Clear the current search"
5051 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5052
5053 #: src/gtk/quicksearch.c:751 src/summary_search.c:410
5054 msgid "Edit search criteria"
5055 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5056
5057 #: src/gtk/quicksearch.c:760
5058 msgid "Information about extended symbols"
5059 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5060
5061 #: src/gtk/quicksearch.c:798 src/gtk/quicksearch.c:813
5062 msgid "_Information"
5063 msgstr "_Informace"
5064
5065 #: src/gtk/quicksearch.c:800 src/gtk/quicksearch.c:815
5066 msgid "C_lear"
5067 msgstr "Vyč_istit"
5068
5069 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
5070 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
5071 msgid "Correct"
5072 msgstr "Správný"
5073
5074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5075 msgid "Owner"
5076 msgstr "Vlastník"
5077
5078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
5079 msgid "Signer"
5080 msgstr "Podepsal"
5081
5082 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
5083 #: src/prefs_themes.c:860
5084 msgid "Name: "
5085 msgstr "Jméno: "
5086
5087 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
5088 msgid "Organization: "
5089 msgstr "Organizace: "
5090
5091 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
5092 msgid "Location: "
5093 msgstr "Umístění: "
5094
5095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
5096 msgid "Fingerprint: \n"
5097 msgstr "Fingerprint: \n"
5098
5099 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
5100 msgid "Signature status: "
5101 msgstr "Stav podpisu: "
5102
5103 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
5104 msgid "Expires on: "
5105 msgstr "Datum vypršení: "
5106
5107 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
5108 #, c-format
5109 msgid "SSL certificate for %s"
5110 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
5111
5112 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5113 #, c-format
5114 msgid ""
5115 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5116 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5117 "\n"
5118 msgstr ""
5119 "Certifikát pro %s, ale připojení k %s.\n"
5120 "Můžete být připojen k ničemnému serveru.\n"
5121 "\n"
5122
5123 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5124 #, c-format
5125 msgid ""
5126 "Certificate for %s is unknown.\n"
5127 "%sDo you want to accept it?"
5128 msgstr ""
5129 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5130 "%sChcete jej přijmout?"
5131
5132 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5133 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5134 #, c-format
5135 msgid "Signature status: %s"
5136 msgstr "Stav podpisu: %s"
5137
5138 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5139 msgid "_View certificate"
5140 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5141
5142 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5143 msgid "SSL certificate is invalid"
5144 msgstr "SSL certifikát je neplatný"
5145
5146 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5147 #, fuzzy
5148 msgid "SSL certificate is unknown"
5149 msgstr "SSL certifikát je neznámý"
5150
5151 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5152 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5153 msgid "_Cancel connection"
5154 msgstr "_Zrušit připojení"
5155
5156 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5157 msgid "_Accept and save"
5158 msgstr "_Přijmout a uložit"
5159
5160 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5161 #, c-format
5162 msgid ""
5163 "Certificate for %s is expired.\n"
5164 "%sDo you want to continue?"
5165 msgstr ""
5166 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5167 "%sChcete pokračovat?"
5168
5169 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5170 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5171 msgstr "SSL certifikát je neplatný a vypršel"
5172
5173 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5174 msgid "SSL certificate is expired"
5175 msgstr "SSL certifikát vypršel"
5176
5177 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5178 msgid "_Accept"
5179 msgstr "_Přijmout"
5180
5181 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5182 msgid "New certificate:"
5183 msgstr "Nový certifikát:"
5184
5185 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5186 msgid "Known certificate:"
5187 msgstr "Známý certifikát:"
5188
5189 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5190 #, c-format
5191 msgid ""
5192 "Certificate for %s has changed.\n"
5193 "%sDo you want to accept it?"
5194 msgstr ""
5195 "Certifikát pro %s se změnil.\n"
5196 "%sChcete jej přijmout?"
5197
5198 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5199 msgid "_View certificates"
5200 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
5201
5202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5203 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5204 msgstr "SSL certifikát změněn a je neplatný"
5205
5206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5207 msgid "SSL certificate changed"
5208 msgstr "SSL certifikát změněn"
5209
5210 #: src/headerview.c:107
5211 msgid "Tags:"
5212 msgstr "Značky:"
5213
5214 #: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3359
5215 #: src/summaryview.c:3380
5216 msgid "(No From)"
5217 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
5218
5219 #: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3393 src/summaryview.c:3397
5220 msgid "(No Subject)"
5221 msgstr "(Žádný předmět)"
5222
5223 #: src/image_viewer.c:100
5224 msgid "Error:"
5225 msgstr "Chyba:"
5226
5227 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
5228 msgid "Filename:"
5229 msgstr "Název souboru:"
5230
5231 #: src/image_viewer.c:306
5232 msgid "Filesize:"
5233 msgstr "Velikost souboru:"
5234
5235 #: src/image_viewer.c:355
5236 msgid "Load Image"
5237 msgstr "Načíst obrázek"
5238
5239 #: src/imap.c:576
5240 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5241 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
5242
5243 #: src/imap.c:607
5244 #, c-format
5245 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5246 msgstr "IMAP chyba na %s: ověřen\n"
5247
5248 #: src/imap.c:610
5249 #, c-format
5250 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5251 msgstr "IMAP chyba na %s: neověřen\n"
5252
5253 #: src/imap.c:613
5254 #, c-format
5255 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5256 msgstr "IMAP chyba na %s: špatný stav\n"
5257
5258 #: src/imap.c:616
5259 #, c-format
5260 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5261 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba streamu\n"
5262
5263 #: src/imap.c:619
5264 #, c-format
5265 msgid ""
5266 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5267 "server)\n"
5268 msgstr ""
5269 "IMAP chyba na %s: chyba parsování(velmi pravděpodobně non-RFC data ze "
5270 "serveru)\n"
5271
5272 #: src/imap.c:623
5273 #, c-format
5274 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5275 msgstr "IMAP chyba na %s: připojení odmítnuto\n"
5276
5277 #: src/imap.c:626
5278 #, c-format
5279 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5280 msgstr "IMAP chyba na %s: Chyba paměti\n"
5281
5282 #: src/imap.c:629
5283 #, c-format
5284 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5285 msgstr "IMAP chyba na %s: fatální chyba\n"
5286
5287 #: src/imap.c:632
5288 #, c-format
5289 msgid ""
5290 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5291 "server)\n"
5292 msgstr ""
5293 "IMAP chyba na %s: chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze "
5294 "serveru)\n"
5295
5296 #: src/imap.c:636
5297 #, c-format
5298 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5299 msgstr "IMAP chyba na %s: spojení nepřijato\n"
5300
5301 #: src/imap.c:639
5302 #, c-format
5303 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5304 msgstr "IMAP chyba na %s: APPEND chyba\n"
5305
5306 #: src/imap.c:642
5307 #, c-format
5308 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5309 msgstr "IMAP chyba na %s: NOOP chyba\n"
5310
5311 #: src/imap.c:645
5312 #, c-format
5313 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5314 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGOUT chyba\n"
5315
5316 #: src/imap.c:648
5317 #, c-format
5318 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5319 msgstr "IMAP chyba na %s: CAPABILITY chyba\n"
5320
5321 #: src/imap.c:651
5322 #, c-format
5323 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5324 msgstr "IMAP chyba na %s: CHECK chyba\n"
5325
5326 #: src/imap.c:654
5327 #, c-format
5328 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5329 msgstr "IMAP chyba na %s: CLOSE chyba\n"
5330
5331 #: src/imap.c:657
5332 #, c-format
5333 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5334 msgstr "IMAP chyba na %s: EXPUNGE chyba\n"
5335
5336 #: src/imap.c:660
5337 #, c-format
5338 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5339 msgstr "IMAP chyba na %s: COPY chyba\n"
5340
5341 #: src/imap.c:663
5342 #, c-format
5343 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5344 msgstr "IMAP chyba na %s: UID COPY chyba\n"
5345
5346 #: src/imap.c:666
5347 #, c-format
5348 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5349 msgstr "IMAP chyba na %s: CREATE chyba\n"
5350
5351 #: src/imap.c:669
5352 #, c-format
5353 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5354 msgstr "IMAP chyba na %s: DELETE chyba\n"
5355
5356 #: src/imap.c:672
5357 #, c-format
5358 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5359 msgstr "IMAP chyba na %s: EXAMINE chyba\n"
5360
5361 #: src/imap.c:675
5362 #, c-format
5363 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5364 msgstr "IMAP chyba na %s: FETCH chyba\n"
5365
5366 #: src/imap.c:678
5367 #, c-format
5368 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5369 msgstr "IMAP chyba na %s: UID FETCH chyba\n"
5370
5371 #: src/imap.c:681
5372 #, c-format
5373 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5374 msgstr "IMAP chyba na %s: LIST chyba\n"
5375
5376 #: src/imap.c:684
5377 #, c-format
5378 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5379 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGIN chyba\n"
5380
5381 #: src/imap.c:687
5382 #, c-format
5383 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5384 msgstr "IMAP chyba na %s: LSUB chyba\n"
5385
5386 #: src/imap.c:690
5387 #, c-format
5388 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5389 msgstr "IMAP chyba na %s: RENAME chyba\n"
5390
5391 #: src/imap.c:693
5392 #, c-format
5393 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5394 msgstr "IMAP chyba na %s: SEARCH chyba\n"
5395
5396 #: src/imap.c:696
5397 #, c-format
5398 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5399 msgstr "IMAP chyba na %s: UID SEARCH chyba\n"
5400
5401 #: src/imap.c:699
5402 #, c-format
5403 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5404 msgstr "IMAP chyba na %s: SELECT chyba\n"
5405
5406 #: src/imap.c:702
5407 #, c-format
5408 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5409 msgstr "IMAP chyba na %s: STATUS chyba\n"
5410
5411 #: src/imap.c:705
5412 #, c-format
5413 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5414 msgstr "IMAP chyba na %s: STORE chyba\n"
5415
5416 #: src/imap.c:708
5417 #, c-format
5418 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5419 msgstr "IMAP chyba na %s: UID STORE chyba\n"
5420
5421 #: src/imap.c:711
5422 #, c-format
5423 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5424 msgstr "IMAP chyba na %s: SUBSCRIBE chyba\n"
5425
5426 #: src/imap.c:714
5427 #, c-format
5428 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5429 msgstr "IMAP chyba na %s: UNSUBSCRIBE chyba\n"
5430
5431 #: src/imap.c:717
5432 #, c-format
5433 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5434 msgstr "IMAP chyba na %s: STARTTLS chyba\n"
5435
5436 #: src/imap.c:720
5437 #, c-format
5438 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5439 msgstr "IMAP chyba na %s: INVAL chyba\n"
5440
5441 #: src/imap.c:723
5442 #, c-format
5443 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5444 msgstr "IMAP chyba na %s: EXTENSION chyba\n"
5445
5446 #: src/imap.c:726
5447 #, c-format
5448 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5449 msgstr "IMAP chyba na %s: SASL chyba\n"
5450
5451 #: src/imap.c:730
5452 #, c-format
5453 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5454 msgstr "IMAP chyba na %s: SSL chyba\n"
5455
5456 #: src/imap.c:734
5457 #, c-format
5458 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5459 msgstr "IMAP chyba na %s: Neznámá chyba [%d]\n"
5460
5461 #: src/imap.c:917
5462 msgid ""
5463 "\n"
5464 "\n"
5465 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5466 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5467 msgstr ""
5468 "\n"
5469 "\n"
5470 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
5471 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
5472
5473 #: src/imap.c:923
5474 msgid ""
5475 "\n"
5476 "\n"
5477 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5478 "and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5479 msgstr ""
5480 "\n"
5481 "\n"
5482 "Přihlášení pomocí DIGEST-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "