f48769bccd134bfc20ffe80d2ad28ab118a38f56
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Sylpheed Claws.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Miquel Oliete i Baliarda <miquelolietet@softhome.net>, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-05-09 08:44+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-05-08 08:04+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18 #: src/account.c:368
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
24 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
25
26 #: src/account.c:626
27 msgid "Edit accounts"
28 msgstr "Editar comptes"
29
30 #: src/account.c:644
31 msgid ""
32 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
33 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
34 msgstr ""
35 "L'ordre de comprovació de missatges serà aquest. Marqueu les caselles\n"
36 "a la columna `G' per habilitar la descarrega mitjançant `Rebre tot'."
37
38 #: src/account.c:714
39 msgid " Set as default account "
40 msgstr " Establir com primària "
41
42 #: src/account.c:791
43 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
44 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden clonar"
45
46 #. copy fields
47 #: src/account.c:797
48 #, c-format
49 msgid "Cloned %s"
50 msgstr "Còpia de %s"
51
52 #: src/account.c:935
53 msgid "Delete account"
54 msgstr "Esborrar compte"
55
56 #: src/account.c:936
57 msgid "Do you really want to delete this account?"
58 msgstr "Realment voleu esborrar aquest compte?"
59
60 #: src/account.c:937 src/compose.c:2457 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910
61 #: src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
62 #: src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804 src/imap_gtk.c:268
63 #: src/imap_gtk.c:315 src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284
64 #: src/inc.c:310 src/messageview.c:675 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313
65 #: src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
66 #: src/prefs_filtering.c:881 src/prefs_filtering.c:1038
67 #: src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434 src/prefs_themes.c:489
68 #: src/prefs_themes.c:496 src/ssl_manager.c:376 src/toolbar.c:1864
69 msgid "Yes"
70 msgstr "Si"
71
72 #: src/account.c:937 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910 src/imap_gtk.c:268
73 #: src/imap_gtk.c:315 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313 src/news_gtk.c:206
74 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:376
75 msgid "+No"
76 msgstr "+No"
77
78 #: src/account.c:1375 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:675
79 #: src/compose.c:4524 src/compose.c:4688 src/editaddress.c:776
80 #: src/editaddress.c:825 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
81 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:211
82 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
83 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:315
84 msgid "Name"
85 msgstr "Nom"
86
87 #: src/account.c:1382 src/prefs_account.c:1135
88 msgid "Protocol"
89 msgstr "Protocol"
90
91 #: src/account.c:1389 src/ssl_manager.c:97
92 msgid "Server"
93 msgstr "Servidor"
94
95 #: src/action.c:346
96 #, c-format
97 msgid "Could not get message file %d"
98 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
99
100 #: src/action.c:377
101 msgid "Could not get message part."
102 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
103
104 #: src/action.c:394
105 msgid "Can't get part of multipart message"
106 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts"
107
108 #: src/action.c:507
109 #, c-format
110 msgid ""
111 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
112 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
113 msgstr ""
114 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició\n"
115 "perque conté %%f, %%F, %%as o %%p."
116
117 #: src/action.c:782
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
121 "%s"
122 msgstr ""
123 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
124 "%s"
125
126 #. Fork error
127 #: src/action.c:877
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "Could not fork to execute the following command:\n"
131 "%s\n"
132 "%s"
133 msgstr ""
134 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
135 "%s\n"
136 "%s"
137
138 #: src/action.c:1082 src/action.c:1233
139 msgid "Completed"
140 msgstr "Completat"
141
142 #: src/action.c:1118
143 #, c-format
144 msgid "--- Running: %s\n"
145 msgstr "--- Executant: %s\n"
146
147 #: src/action.c:1122
148 #, c-format
149 msgid "--- Ended: %s\n"
150 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
151
152 #: src/action.c:1156
153 msgid "Action's input/output"
154 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
155
156 #: src/action.c:1421
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Enter the argument for the following action:\n"
160 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
161 "  %s"
162 msgstr ""
163 "Teclejeu l'argument per la acció sigüent:\n"
164 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
165 "  %s"
166
167 #: src/action.c:1426
168 msgid "Action's hidden user argument"
169 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
170
171 #: src/action.c:1430
172 #, c-format
173 msgid ""
174 "Enter the argument for the following action:\n"
175 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
176 "  %s"
177 msgstr ""
178 "Teclejeu l'argument per a la acció sigüent:\n"
179 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
180 "  %s"
181
182 #: src/action.c:1435
183 msgid "Action's user argument"
184 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
185
186 #: src/addressadd.c:165
187 msgid "Add to address book"
188 msgstr "Afegir a l'agenda"
189
190 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:316
191 #: src/toolbar.c:434
192 msgid "Address"
193 msgstr "Adreça"
194
195 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:630
196 #: src/editaddress.c:694 src/editgroup.c:262
197 msgid "Remarks"
198 msgstr "Notes"
199
200 #: src/addressadd.c:229
201 msgid "Select Address Book Folder"
202 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
203
204 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:153
205 msgid "/_File"
206 msgstr "/_Arxiu"
207
208 #: src/addressbook.c:401
209 msgid "/_File/New _Book"
210 msgstr "/_Fitxer/Nova _agenda"
211
212 #: src/addressbook.c:402
213 msgid "/_File/New _vCard"
214 msgstr "/_Fitxer/Nova _vCard"
215
216 #: src/addressbook.c:404
217 msgid "/_File/New _JPilot"
218 msgstr "/_Fitxer/Nou _JPilot"
219
220 #: src/addressbook.c:407
221 msgid "/_File/New _Server"
222 msgstr "/_Fitxer/Nou _servidor"
223
224 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
225 #: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
226 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:156
227 msgid "/_File/---"
228 msgstr "/_Fitxer/---"
229
230 #: src/addressbook.c:410
231 msgid "/_File/_Edit"
232 msgstr "/_Fitxer/_Editar"
233
234 #: src/addressbook.c:411
235 msgid "/_File/_Delete"
236 msgstr "/_Fitxer/_Esborrar"
237
238 #: src/addressbook.c:413
239 msgid "/_File/_Save"
240 msgstr "/_Fitxer/_Guardar"
241
242 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:157
243 msgid "/_File/_Close"
244 msgstr "/_Fitxer/_Tancar"
245
246 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
247 #: src/compose.c:551 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:159
248 msgid "/_Edit"
249 msgstr "/_Editar"
250
251 #: src/addressbook.c:416
252 msgid "/_Edit/C_ut"
253 msgstr "/_Editar/_Tallar"
254
255 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:556 src/mainwindow.c:464
256 #: src/messageview.c:160
257 msgid "/_Edit/_Copy"
258 msgstr "/_Editar/C_opiar"
259
260 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:557
261 msgid "/_Edit/_Paste"
262 msgstr "/_Editar/_Enganxar"
263
264 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:554 src/compose.c:637 src/compose.c:643
265 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:162
266 msgid "/_Edit/---"
267 msgstr "/_Editar/---"
268
269 #: src/addressbook.c:420
270 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
271 msgstr "/_Editar/_Enganxar adreça"
272
273 #: src/addressbook.c:421
274 msgid "/_Address"
275 msgstr "/_Adreça"
276
277 #: src/addressbook.c:422
278 msgid "/_Address/New _Address"
279 msgstr "/_Adreça/Nova _adreça"
280
281 #: src/addressbook.c:423
282 msgid "/_Address/New _Group"
283 msgstr "/_Adreça/Nou _grup"
284
285 #: src/addressbook.c:424
286 msgid "/_Address/New _Folder"
287 msgstr "/_Adreça/Nova _carpeta"
288
289 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
290 msgid "/_Address/---"
291 msgstr "/_Adreça/---"
292
293 #: src/addressbook.c:426
294 msgid "/_Address/_Edit"
295 msgstr "/_Adreça/_Editar"
296
297 #: src/addressbook.c:427
298 msgid "/_Address/_Delete"
299 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
300
301 #: src/addressbook.c:429
302 msgid "/_Address/_Mail To"
303 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
304
305 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:704
306 #: src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:738
307 #: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:287
308 #: src/messageview.c:308
309 msgid "/_Tools/---"
310 msgstr "/E_ines/---"
311
312 #: src/addressbook.c:431
313 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
314 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
315
316 #: src/addressbook.c:432
317 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
318 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
319
320 #: src/addressbook.c:433
321 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
322 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
323
324 #: src/addressbook.c:435
325 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
326 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
327
328 #: src/addressbook.c:436
329 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
330 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
331
332 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:770
333 #: src/messageview.c:311
334 msgid "/_Help"
335 msgstr "/A_juda"
336
337 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:780
338 #: src/messageview.c:312
339 msgid "/_Help/_About"
340 msgstr "/A_juda/_Sobre"
341
342 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
343 msgid "/_Delete"
344 msgstr "/_Esborrar"
345
346 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
347 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:530
348 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
349 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
350 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
351 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
352 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
353 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
354 msgid "/---"
355 msgstr "/---"
356
357 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
358 msgid "/New _Address"
359 msgstr "/Nova _adreça"
360
361 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
362 msgid "/New _Group"
363 msgstr "/Nou _grup"
364
365 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Nova _carpeta"
368
369 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
370 msgid "/C_ut"
371 msgstr "/T_allar"
372
373 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465 src/textview.c:222
374 msgid "/_Copy"
375 msgstr "/_Copiar"
376
377 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
378 msgid "/_Paste"
379 msgstr "/_Enganxar"
380
381 #: src/addressbook.c:468
382 msgid "/Pa_ste Address"
383 msgstr "/Enganxar _adreça"
384
385 #: src/addressbook.c:469
386 msgid "/_Mail To"
387 msgstr "/_Correu per"
388
389 #: src/addressbook.c:471
390 msgid "/_Browse Entry"
391 msgstr "/_Veure entrada"
392
393 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:434 src/crash.c:453 src/importldif.c:118
394 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:98 src/prefs_themes.c:660
395 #: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
396 msgid "Unknown"
397 msgstr "Desconegut"
398
399 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
400 msgid "Success"
401 msgstr "Èxit"
402
403 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
404 msgid "Bad arguments"
405 msgstr "Arguments incorrectes"
406
407 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
408 msgid "File not specified"
409 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
410
411 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
412 msgid "Error opening file"
413 msgstr "Error obrint l'arxiu"
414
415 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
416 msgid "Error reading file"
417 msgstr "Error llegint l'arxiu"
418
419 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
420 msgid "End of file encountered"
421 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
422
423 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
424 msgid "Error allocating memory"
425 msgstr "Error reservant memòria"
426
427 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
428 msgid "Bad file format"
429 msgstr "Format d'arxiu erròni"
430
431 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
432 msgid "Error writing to file"
433 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
434
435 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
436 msgid "Error opening directory"
437 msgstr "Error obrint el directori"
438
439 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
440 msgid "No path specified"
441 msgstr "No s'ha espexificat cap ruta"
442
443 #: src/addressbook.c:511
444 msgid "Error connecting to LDAP server"
445 msgstr "Error conectant al servidor LDAP"
446
447 #: src/addressbook.c:512
448 msgid "Error initializing LDAP"
449 msgstr "Error inicializant LDAP"
450
451 #: src/addressbook.c:513
452 msgid "Error binding to LDAP server"
453 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
454
455 #: src/addressbook.c:514
456 msgid "Error searching LDAP database"
457 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
458
459 #: src/addressbook.c:515
460 msgid "Timeout performing LDAP operation"
461 msgstr "Fora de temps a la operación LDAP"
462
463 #: src/addressbook.c:516
464 msgid "Error in LDAP search criteria"
465 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
466
467 #: src/addressbook.c:517
468 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
469 msgstr "No s'han trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
470
471 #: src/addressbook.c:518
472 msgid "LDAP search terminated on request"
473 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
474
475 #: src/addressbook.c:519
476 msgid "Error starting TLS connection"
477 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
478
479 #: src/addressbook.c:676
480 msgid "E-Mail address"
481 msgstr "Direcció de correu"
482
483 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2077 src/toolbar.c:180
484 #: src/toolbar.c:1529
485 msgid "Address book"
486 msgstr "Agenda d'adreces"
487
488 #: src/addressbook.c:796
489 msgid "Name:"
490 msgstr "Nom:"
491
492 #. Buttons
493 #: src/addressbook.c:828 src/addressbook.c:2369 src/addressbook.c:2383
494 #: src/addressbook.c:2398 src/editaddress.c:718 src/editaddress.c:852
495 #: src/prefs_filtering_action.c:151 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
496 msgid "Delete"
497 msgstr "Esborrar"
498
499 #: src/addressbook.c:831 src/editaddress.c:724 src/editaddress.c:858
500 msgid "Add"
501 msgstr "Afegir"
502
503 #: src/addressbook.c:834
504 msgid "Lookup"
505 msgstr "Buscar"
506
507 #: src/addressbook.c:846 src/compose.c:1499 src/compose.c:3239
508 #: src/compose.c:4289 src/compose.c:4996 src/headerview.c:53
509 #: src/prefs_template.c:187 src/summary_search.c:176
510 msgid "To:"
511 msgstr "Per a:"
512
513 #: src/addressbook.c:850 src/compose.c:1483 src/compose.c:3238
514 #: src/prefs_template.c:189
515 msgid "Cc:"
516 msgstr "Cc:"
517
518 #: src/addressbook.c:854 src/compose.c:1486 src/prefs_template.c:190
519 msgid "Bcc:"
520 msgstr "Bcc:"
521
522 #. Confirm deletion
523 #: src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:1088
524 msgid "Delete address(es)"
525 msgstr "Esborrar adreça(es)"
526
527 #: src/addressbook.c:1066
528 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
529 msgstr "Aqyesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
530
531 #: src/addressbook.c:1089
532 msgid "Really delete the address(es)?"
533 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
534
535 #: src/addressbook.c:1631 src/addressbook.c:1704
536 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
537 msgstr ""
538 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
539
540 #: src/addressbook.c:1642
541 msgid "Cannot paste into an address group."
542 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
543
544 #: src/addressbook.c:2366
545 #, c-format
546 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
547 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s'?"
548
549 #: src/addressbook.c:2378
550 #, c-format
551 msgid ""
552 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
553 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
554 msgstr ""
555 "Voleu esborrar la carpeta I totes les adreces a `%s'? \n"
556 "Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a la carpeta mare."
557
558 #: src/addressbook.c:2384
559 msgid "Folder only"
560 msgstr "Només carpeta"
561
562 #: src/addressbook.c:2385
563 msgid "Folder and Addresses"
564 msgstr "Carpeta i adreces"
565
566 #: src/addressbook.c:2397
567 #, c-format
568 msgid "Really delete `%s' ?"
569 msgstr "Esborrar realment `%s' ?"
570
571 #: src/addressbook.c:3192
572 msgid "New user, could not save index file."
573 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu índex."
574
575 #: src/addressbook.c:3196
576 msgid "New user, could not save address book files."
577 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
578
579 #: src/addressbook.c:3206
580 msgid "Old address book converted successfully."
581 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
582
583 #: src/addressbook.c:3211
584 msgid ""
585 "Old address book converted,\n"
586 "could not save new address index file"
587 msgstr ""
588 "Agenda antiga d'adreces convertida,\n"
589 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex"
590
591 #: src/addressbook.c:3224
592 msgid ""
593 "Could not convert address book,\n"
594 "but created empty new address book files."
595 msgstr ""
596 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
597 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
598
599 #: src/addressbook.c:3230
600 msgid ""
601 "Could not convert address book,\n"
602 "could not create new address book files."
603 msgstr ""
604 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
605 "no s'han pogut crear els arxius per la nova."
606
607 #: src/addressbook.c:3235
608 msgid ""
609 "Could not convert address book\n"
610 "and could not create new address book files."
611 msgstr ""
612 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
613 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
614
615 #: src/addressbook.c:3242
616 msgid "Addressbook conversion error"
617 msgstr "Error en la conversió de l'agenda de Sylpheed"
618
619 #: src/addressbook.c:3247
620 msgid "Addressbook conversion"
621 msgstr "Conversió de l'agenda"
622
623 #: src/addressbook.c:3284
624 msgid "Addressbook Error"
625 msgstr "Error en l'agenda"
626
627 #: src/addressbook.c:3285
628 msgid "Could not read address index"
629 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
630
631 #. *
632 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
633 #. * thread.
634 #.
635 #: src/addressbook.c:3644
636 msgid "Busy searching..."
637 msgstr "Buscant..."
638
639 #. *
640 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
641 #.
642 #: src/addressbook.c:3715
643 #, c-format
644 msgid "Search '%s'"
645 msgstr " Buscar '%s'"
646
647 #: src/addressbook.c:3935 src/prefs_common.c:970
648 msgid "Interface"
649 msgstr "Interficie"
650
651 #: src/addressbook.c:3951 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:438
652 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
653 msgid "Address Book"
654 msgstr "Agenda d'adreces"
655
656 #: src/addressbook.c:3967
657 msgid "Person"
658 msgstr "Persona"
659
660 #: src/addressbook.c:3983
661 msgid "EMail Address"
662 msgstr "Adreça de correu"
663
664 #: src/addressbook.c:3999
665 msgid "Group"
666 msgstr "Grup"
667
668 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
669 #: src/addressbook.c:4015 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
670 #: src/prefs_account.c:2274
671 msgid "Folder"
672 msgstr "Carpeta"
673
674 #: src/addressbook.c:4031
675 msgid "vCard"
676 msgstr "vCard"
677
678 #: src/addressbook.c:4047 src/addressbook.c:4063
679 msgid "JPilot"
680 msgstr "JPilot"
681
682 #: src/addressbook.c:4079
683 msgid "LDAP Server"
684 msgstr "Servidor LDAP"
685
686 #: src/addressbook.c:4095
687 msgid "LDAP Query"
688 msgstr "Petició LDAP"
689
690 #: src/addrgather.c:157
691 msgid "Please specify name for address book."
692 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, per favor."
693
694 #: src/addrgather.c:177
695 msgid "Please select the mail headers to search."
696 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar per favor."
697
698 #. Go fer it
699 #: src/addrgather.c:184
700 msgid "Busy harvesting addresses..."
701 msgstr "Ocupat recopilant adreces..."
702
703 #: src/addrgather.c:222
704 msgid "Addresses gathered successfully."
705 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
706
707 #: src/addrgather.c:286
708 msgid "No folder or message was selected."
709 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
710
711 #: src/addrgather.c:294
712 msgid ""
713 "Please select a folder to process from the folder\n"
714 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
715 "the message list."
716 msgstr ""
717 "Per favor, seleccioneu una carpeta de la llista per processar.\n"
718 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
719 "llista de missatges."
720
721 #: src/addrgather.c:346
722 msgid "Folder :"
723 msgstr "Carpeta :"
724
725 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:670
726 #: src/importldif.c:950
727 msgid "Address Book :"
728 msgstr "Agenda d'adreces :"
729
730 #: src/addrgather.c:367
731 msgid "Folder Size :"
732 msgstr "Tamany de carpeta :"
733
734 #: src/addrgather.c:382
735 msgid "Process these mail header fields"
736 msgstr "Processar les següents capçaleres"
737
738 #: src/addrgather.c:400
739 msgid "Include sub-folders"
740 msgstr "Incloure subcarpetes"
741
742 #: src/addrgather.c:423
743 msgid "Header Name"
744 msgstr "Nom de capçalera"
745
746 #: src/addrgather.c:424
747 msgid "Address Count"
748 msgstr "Comptador d'adreces"
749
750 #. Create notebook pages
751 #: src/addrgather.c:529 src/alertpanel.c:164 src/messageview.c:545
752 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:353 src/textview.c:2194
753 msgid "Warning"
754 msgstr "Avís"
755
756 #: src/addrgather.c:530
757 msgid "Header Fields"
758 msgstr "Camps capçalera"
759
760 #: src/addrgather.c:531 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:781
761 #: src/importldif.c:1069
762 msgid "Finish"
763 msgstr "Finalitzar"
764
765 #: src/addrgather.c:590
766 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
767 msgstr "Recopilar adreces de correu - dels missatges seleccionats"
768
769 #: src/addrgather.c:598
770 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
771 msgstr "Recopilar adreces de correu - de la carpeta"
772
773 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
774 msgid "Common address"
775 msgstr "Adreça comú"
776
777 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
778 msgid "Personal address"
779 msgstr "Adreça personal"
780
781 #: src/alertpanel.c:151 src/compose.c:5910
782 msgid "Notice"
783 msgstr "Notificació"
784
785 #: src/alertpanel.c:177 src/alertpanel.c:199 src/compose.c:3485 src/inc.c:599
786 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:110 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:123
787 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:149
788 msgid "Error"
789 msgstr "Error"
790
791 #: src/alertpanel.c:199 src/gtk/gtkaspell.c:1471 src/gtk/gtkaspell.c:2441
792 #: src/gtk/sslcertwindow.c:231 src/plugins/trayicon/trayicon.c:343
793 msgid "OK"
794 msgstr "Acceptar"
795
796 #: src/alertpanel.c:199
797 msgid "View log"
798 msgstr "Veure traça"
799
800 #: src/alertpanel.c:333
801 msgid "Show this message next time"
802 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
803
804 #: src/browseldap.c:238
805 msgid "Browse Directory Entry"
806 msgstr "Veure entrada del directori"
807
808 #: src/browseldap.c:258
809 msgid "Server Name :"
810 msgstr "Nom del servidor :"
811
812 #: src/browseldap.c:268
813 msgid "Distinguished Name (dn) :"
814 msgstr "Nom distingit (dn) :"
815
816 #: src/browseldap.c:291
817 msgid "LDAP Name"
818 msgstr "Nom LDAP"
819
820 #: src/browseldap.c:293
821 msgid "Attribute Value"
822 msgstr "Valor de l'atribut"
823
824 #: src/common/nntp.c:68
825 #, c-format
826 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
827 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
828
829 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
830 #, c-format
831 msgid "protocol error: %s\n"
832 msgstr "error del protocol: %s\n"
833
834 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
835 msgid "protocol error\n"
836 msgstr "error del protocol\n"
837
838 #: src/common/nntp.c:293
839 msgid "Error occurred while posting\n"
840 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
841
842 #: src/common/nntp.c:373
843 msgid "Error occurred while sending command\n"
844 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
845
846 #: src/common/plugin.c:114
847 msgid "Plugin already loaded"
848 msgstr "Modul ja carregat"
849
850 #: src/common/plugin.c:120
851 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
852 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
853
854 #: src/common/plugin.c:142
855 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
856 msgstr "Aquest mòdul es per a la versió GTK1 del Sylpheed Claws."
857
858 #: src/common/smtp.c:171
859 msgid "SMTP AUTH not available\n"
860 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:502 src/common/smtp.c:552
863 msgid "bad SMTP response\n"
864 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
865
866 #: src/common/smtp.c:523 src/common/smtp.c:541 src/common/smtp.c:652
867 msgid "error occurred on SMTP session\n"
868 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
869
870 #: src/common/smtp.c:532 src/pop.c:840
871 msgid "error occurred on authentication\n"
872 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
873
874 #: src/common/smtp.c:587
875 #, c-format
876 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
877 msgstr "El missatge és massa gran (Màxim %s)\n"
878
879 #: src/common/smtp.c:611 src/pop.c:833
880 msgid "can't start TLS session\n"
881 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
882
883 #: src/common/ssl.c:136
884 msgid "Error creating ssl context\n"
885 msgstr "Error creant el contexte SSL\n"
886
887 #: src/common/ssl.c:155
888 #, c-format
889 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
890 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
891
892 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
893 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
894 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:64 src/gtk/sslcertwindow.c:75
896 #: src/gtk/sslcertwindow.c:81 src/gtk/sslcertwindow.c:88
897 #: src/gtk/sslcertwindow.c:99 src/gtk/sslcertwindow.c:105
898 msgid "<not in certificate>"
899 msgstr "<no en el certificat>"
900
901 #: src/common/ssl_certificate.c:190
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
905 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
906 "  Fingerprint: %s\n"
907 "  Signature status: %s"
908 msgstr ""
909 "  Propietari: %s (%s) en %s\n"
910 "  Signat per: %s (%s) en %s\n"
911 "  Empremta digital: %s\n"
912 "  Estat de la signatura: %s"
913
914 #: src/common/ssl_certificate.c:308
915 msgid "Can't load X509 default paths"
916 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
917
918 #: src/common/ssl_certificate.c:363
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
922 "%s"
923 msgstr ""
924 "%s ha presentat un certificat SSL desconegut:\n"
925 "%s"
926
927 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
928 #, c-format
929 msgid ""
930 "%s\n"
931 "\n"
932 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
933 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
934 msgstr ""
935 "%s\n"
936 "\n"
937 "No es recuperarà el correu d'aquest compte fins que es guardi el "
938 "certificat.\n"
939 "(Desmarque la preferencia \"%s\").\n"
940
941 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
942 #: src/prefs_common.c:1109
943 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
944 msgstr "No mostrar diàleg d'error en l'error de recepció"
945
946 #: src/common/ssl_certificate.c:399
947 #, c-format
948 msgid ""
949 "%s's SSL certificate changed !\n"
950 "We have saved this one:\n"
951 "%s\n"
952 "\n"
953 "It is now:\n"
954 "%s\n"
955 "\n"
956 "This could mean the server answering is not the known one."
957 msgstr ""
958 "El certificat SSL de %s ha canviat!\n"
959 "S'havia guardat el següent:\n"
960 "%s\n"
961 "\n"
962 "Ara és:\n"
963 "%s\n"
964 "\n"
965 "Això pot voler dir que el servidor que ha contestat no és el conegut."
966
967 #: src/common/string_match.c:74
968 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
969 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
970
971 #: src/common/utils.c:200
972 #, c-format
973 msgid "%dB"
974 msgstr "%d b"
975
976 #: src/common/utils.c:202
977 #, c-format
978 msgid "%.1fKB"
979 msgstr "%.1f Kb"
980
981 #: src/common/utils.c:204
982 #, c-format
983 msgid "%.2fMB"
984 msgstr "%.2f Mb"
985
986 #: src/common/utils.c:206
987 #, c-format
988 msgid "%.2fGB"
989 msgstr "%.2f Gb"
990
991 #: src/compose.c:528
992 msgid "/_Add..."
993 msgstr "/_Afegir..."
994
995 #: src/compose.c:529
996 msgid "/_Remove"
997 msgstr "/_Treure"
998
999 #: src/compose.c:531 src/folderview.c:241
1000 msgid "/_Properties..."
1001 msgstr "/_Propietats..."
1002
1003 #: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:264
1004 msgid "/_Message"
1005 msgstr "/_Missatge"
1006
1007 #: src/compose.c:537
1008 msgid "/_Message/_Send"
1009 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
1010
1011 #: src/compose.c:539
1012 msgid "/_Message/Send _later"
1013 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
1014
1015 #: src/compose.c:541 src/compose.c:545 src/compose.c:548 src/mainwindow.c:665
1016 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:683
1017 #: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:267 src/messageview.c:275
1018 #: src/messageview.c:280
1019 msgid "/_Message/---"
1020 msgstr "/_Missatge/---"
1021
1022 #: src/compose.c:542
1023 msgid "/_Message/_Attach file"
1024 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
1025
1026 #: src/compose.c:543
1027 msgid "/_Message/_Insert file"
1028 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
1029
1030 #: src/compose.c:544
1031 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1032 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
1033
1034 #: src/compose.c:546
1035 msgid "/_Message/_Save"
1036 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
1037
1038 #: src/compose.c:549
1039 msgid "/_Message/_Close"
1040 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
1041
1042 #: src/compose.c:552
1043 msgid "/_Edit/_Undo"
1044 msgstr "/_Editar/_Desfer"
1045
1046 #: src/compose.c:553
1047 msgid "/_Edit/_Redo"
1048 msgstr "/_Editar/_Refer"
1049
1050 #: src/compose.c:555
1051 msgid "/_Edit/Cu_t"
1052 msgstr "/_Editar/_Tallar"
1053
1054 #: src/compose.c:558
1055 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1056 msgstr "/_Editar/Enganxar com a _cita"
1057
1058 #: src/compose.c:560 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:161
1059 msgid "/_Edit/Select _all"
1060 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
1061
1062 #: src/compose.c:561
1063 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1064 msgstr "/_Editar/Avança_des"
1065
1066 #: src/compose.c:562
1067 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1068 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter anterior"
1069
1070 #: src/compose.c:567
1071 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1072 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter següent"
1073
1074 #: src/compose.c:572
1075 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1076 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
1077
1078 #: src/compose.c:577
1079 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1080 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
1081
1082 #: src/compose.c:582
1083 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1084 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
1085
1086 #: src/compose.c:587
1087 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1088 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
1089
1090 #: src/compose.c:592
1091 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1092 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
1093
1094 #: src/compose.c:597
1095 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1096 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
1097
1098 #: src/compose.c:602
1099 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1100 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
1101
1102 #: src/compose.c:607
1103 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1104 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
1105
1106 #: src/compose.c:612
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1108 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
1109
1110 #: src/compose.c:617
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1112 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
1113
1114 #: src/compose.c:622
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1116 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línea"
1117
1118 #: src/compose.c:627
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1120 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
1121
1122 #: src/compose.c:632
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1124 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
1125
1126 #: src/compose.c:638
1127 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1128 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
1129
1130 #: src/compose.c:640
1131 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1132 msgstr "/_Editar/_Tallar totes les línies llargues"
1133
1134 #: src/compose.c:642
1135 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1136 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
1137
1138 #: src/compose.c:644
1139 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1140 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
1141
1142 #: src/compose.c:647
1143 msgid "/_Spelling"
1144 msgstr "/_Ortografia"
1145
1146 #: src/compose.c:648
1147 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1148 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
1149
1150 #: src/compose.c:650
1151 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1152 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1153
1154 #: src/compose.c:652
1155 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1156 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
1157
1158 #: src/compose.c:654
1159 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1160 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
1161
1162 #: src/compose.c:656
1163 msgid "/_Spelling/---"
1164 msgstr "/_Ortografia/---"
1165
1166 #: src/compose.c:657
1167 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1168 msgstr "/_Ortografia/_Configuració del corrector"
1169
1170 #: src/compose.c:660
1171 msgid "/_Options"
1172 msgstr "/_Opcions"
1173
1174 #: src/compose.c:661
1175 msgid "/_Options/Privacy System"
1176 msgstr "/_Opcions/Privacitat"
1177
1178 #: src/compose.c:662
1179 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1180 msgstr "/_Opcions/Privacitat/Cap"
1181
1182 #: src/compose.c:663
1183 msgid "/_Options/Si_gn"
1184 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
1185
1186 #: src/compose.c:664
1187 msgid "/_Options/_Encrypt"
1188 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
1189
1190 #: src/compose.c:665 src/compose.c:672
1191 msgid "/_Options/---"
1192 msgstr "/_Opcions/---"
1193
1194 #: src/compose.c:666
1195 msgid "/_Options/_Priority"
1196 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
1197
1198 #: src/compose.c:667
1199 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1200 msgstr "/_Opcions/Prioritat/Mà_xima"
1201
1202 #: src/compose.c:668
1203 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1204 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
1205
1206 #: src/compose.c:669
1207 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1208 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
1209
1210 #: src/compose.c:670
1211 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1212 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
1213
1214 #: src/compose.c:671
1215 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1216 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
1217
1218 #: src/compose.c:673
1219 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1220 msgstr "/_Opcions/Sol·licitar justificant de _recepció"
1221
1222 #: src/compose.c:674
1223 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1224 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
1225
1226 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:283
1227 msgid "/_Tools"
1228 msgstr "/E_ines"
1229
1230 #: src/compose.c:676
1231 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1232 msgstr "/E_ines/Mostrar _regleta"
1233
1234 #: src/compose.c:677 src/messageview.c:284
1235 msgid "/_Tools/_Address book"
1236 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
1237
1238 #: src/compose.c:678
1239 msgid "/_Tools/_Template"
1240 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
1241
1242 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:309
1243 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1244 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
1245
1246 #: src/compose.c:1489
1247 msgid "Reply-To:"
1248 msgstr "Responder a:"
1249
1250 #: src/compose.c:1492 src/compose.c:4286 src/compose.c:4998
1251 #: src/headerview.c:54
1252 msgid "Newsgroups:"
1253 msgstr "Grups de notícies:"
1254
1255 #: src/compose.c:1495
1256 msgid "Followup-To:"
1257 msgstr "Enviar a:"
1258
1259 #: src/compose.c:1859
1260 msgid "Quote mark format error."
1261 msgstr "Marca de cita per error."
1262
1263 #: src/compose.c:1875
1264 msgid "Message reply/forward format error."
1265 msgstr "Respondre/reenviar per error."
1266
1267 #: src/compose.c:2299
1268 #, c-format
1269 msgid "File %s is empty."
1270 msgstr "L'arxiu %s està buit."
1271
1272 #: src/compose.c:2303
1273 #, c-format
1274 msgid "Can't read %s."
1275 msgstr "No es pot llegir %s."
1276
1277 #: src/compose.c:2338
1278 #, c-format
1279 msgid "Message: %s"
1280 msgstr "Missatge: %s"
1281
1282 #: src/compose.c:2454
1283 msgid "Encrypted message"
1284 msgstr "Missatge encriptat"
1285
1286 #: src/compose.c:2455
1287 msgid ""
1288 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1289 "Discard encrypted part?"
1290 msgstr ""
1291 "No es pot reeditar un missatge encriptat. \n"
1292 "Descartar la part encriptada?"
1293
1294 #: src/compose.c:2457 src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186
1295 #: src/expldifdlg.c:193 src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804
1296 #: src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284 src/inc.c:310
1297 #: src/messageview.c:675 src/news_gtk.c:310 src/prefs_filtering.c:881
1298 #: src/prefs_filtering.c:1038 src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434
1299 #: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496 src/toolbar.c:1864
1300 msgid "No"
1301 msgstr "No"
1302
1303 #: src/compose.c:2961
1304 msgid " [Edited]"
1305 msgstr " [Editat]"
1306
1307 #: src/compose.c:2963
1308 #, c-format
1309 msgid "%s - Compose message%s"
1310 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1311
1312 #: src/compose.c:2966
1313 #, c-format
1314 msgid "Compose message%s"
1315 msgstr "Composar missatge%s"
1316
1317 #: src/compose.c:2990
1318 msgid ""
1319 "Account for sending mail is not specified.\n"
1320 "Please select a mail account before sending."
1321 msgstr ""
1322 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1323 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1324
1325 #: src/compose.c:3121
1326 msgid "Recipient is not specified."
1327 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1328
1329 #: src/compose.c:3129 src/messageview.c:545 src/prefs_account.c:977
1330 #: src/prefs_common.c:960 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1331 msgid "Send"
1332 msgstr "Enviar"
1333
1334 #: src/compose.c:3130
1335 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1336 msgstr "L'assumpte està buit. Enviar de totes maneres?"
1337
1338 #: src/compose.c:3155
1339 msgid "Could not queue message for sending"
1340 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar"
1341
1342 #: src/compose.c:3168 src/compose.c:3197
1343 msgid ""
1344 "The message was queued but could not be sent.\n"
1345 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1346 msgstr ""
1347 "El missatge està en cua per`no ha pogut ser enviat.\n"
1348 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
1349
1350 #: src/compose.c:3481
1351 #, c-format
1352 msgid ""
1353 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1354 "%s to %s.\n"
1355 "Send it anyway?"
1356 msgstr ""
1357 "No s'ha pogut convertir la codificació de caracters del missatge\n"
1358 "de %s a %s.\n"
1359 "¿Enviar-lo de totes formes?"
1360
1361 #: src/compose.c:3685
1362 msgid "No account for sending mails available!"
1363 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
1364
1365 #: src/compose.c:3695
1366 msgid "No account for posting news available!"
1367 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
1368
1369 #: src/compose.c:4385 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1370 msgid "From:"
1371 msgstr "Des de:"
1372
1373 #: src/compose.c:4512
1374 msgid "Mime type"
1375 msgstr "Tipus MIME"
1376
1377 #. S_COL_DATE
1378 #: src/compose.c:4518 src/compose.c:4687 src/mimeview.c:197
1379 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:313 src/prefs_summary_column.c:85
1380 #: src/summaryview.c:457
1381 msgid "Size"
1382 msgstr "Tamany"
1383
1384 #. Save Message to folder
1385 #: src/compose.c:4577
1386 msgid "Save Message to "
1387 msgstr "Guardar missatge a "
1388
1389 #: src/compose.c:4599 src/prefs_filtering_action.c:435
1390 msgid "Select ..."
1391 msgstr "Seleccionar ..."
1392
1393 #: src/compose.c:4686 src/compose.c:5668
1394 msgid "MIME type"
1395 msgstr "Tipus MIME"
1396
1397 #. header labels and entries
1398 #: src/compose.c:4744 src/prefs_account.c:1571 src/prefs_customheader.c:203
1399 #: src/prefs_matcher.c:154
1400 msgid "Header"
1401 msgstr "Capçalera"
1402
1403 #. attachment list
1404 #: src/compose.c:4746
1405 msgid "Attachments"
1406 msgstr "Adjunts"
1407
1408 #. Others Tab
1409 #: src/compose.c:4748
1410 msgid "Others"
1411 msgstr "Altres"
1412
1413 #: src/compose.c:4763 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:191
1414 #: src/summary_search.c:183
1415 msgid "Subject:"
1416 msgstr "Assumpte:"
1417
1418 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1419 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1420 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1421 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1422 #: src/compose.c:4946 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:280
1423 #: src/gtk/gtkaspell.c:1533 src/gtk/gtkaspell.c:2240 src/prefs_account.c:604
1424 #: src/summaryview.c:4172
1425 msgid "None"
1426 msgstr "Cap"
1427
1428 #: src/compose.c:4956
1429 #, c-format
1430 msgid ""
1431 "Spell checker could not be started.\n"
1432 "%s"
1433 msgstr ""
1434 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
1435 "%s"
1436
1437 #: src/compose.c:5559
1438 msgid "Invalid MIME type."
1439 msgstr "Tipus MIME invàlid."
1440
1441 #: src/compose.c:5577
1442 msgid "File doesn't exist or is empty."
1443 msgstr "L'arxiu no existeix o està buit."
1444
1445 #: src/compose.c:5650
1446 msgid "Properties"
1447 msgstr "Propietats"
1448
1449 #: src/compose.c:5695
1450 msgid "Encoding"
1451 msgstr "Codificació"
1452
1453 #: src/compose.c:5726
1454 msgid "Path"
1455 msgstr "Ruta"
1456
1457 #: src/compose.c:5727 src/prefs_toolbar.c:1055
1458 msgid "File name"
1459 msgstr "Nom d'arxiu"
1460
1461 #: src/compose.c:5907
1462 #, c-format
1463 msgid ""
1464 "The external editor is still working.\n"
1465 "Force terminating the process?\n"
1466 "process group id: %d"
1467 msgstr ""
1468 "L'editor extern encara està actiu.\n"
1469 "Voleu acabar el procés?\n"
1470 "Id. de procés: %d"
1471
1472 #: src/compose.c:6203 src/inc.c:177 src/inc.c:282 src/inc.c:308
1473 #: src/messageview.c:673 src/toolbar.c:1862
1474 msgid "Offline warning"
1475 msgstr "Notificació de connexió"
1476
1477 #: src/compose.c:6204 src/inc.c:178 src/inc.c:283 src/inc.c:309
1478 #: src/messageview.c:674 src/toolbar.c:1863
1479 msgid "You're working offline. Override?"
1480 msgstr "Esteu treballant sense connexió, Ignorar?"
1481
1482 #: src/compose.c:6356 src/compose.c:6379
1483 msgid "Select file"
1484 msgstr "Seleccionar arxiu"
1485
1486 #: src/compose.c:6392
1487 #, c-format
1488 msgid "File '%s' could not be read."
1489 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
1490
1491 #: src/compose.c:6394
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "File '%s' contained invalid characters\n"
1495 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1496 msgstr ""
1497 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
1498 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
1499
1500 #: src/compose.c:6440
1501 msgid "Discard message"
1502 msgstr "Descartar missatge"
1503
1504 #: src/compose.c:6441
1505 msgid "This message has been modified. discard it?"
1506 msgstr "Aquest missatge s'ha modificat. Voleu descartar-lo?"
1507
1508 #: src/compose.c:6442
1509 msgid "Discard"
1510 msgstr "Descartar"
1511
1512 #: src/compose.c:6442
1513 msgid "to Draft"
1514 msgstr "a Borrador"
1515
1516 #: src/compose.c:6477
1517 #, c-format
1518 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1519 msgstr "Voleu aplicar la plantilla `%s'?"
1520
1521 #: src/compose.c:6479
1522 msgid "Apply template"
1523 msgstr "Aplicar plantilla"
1524
1525 #: src/compose.c:6480
1526 msgid "Replace"
1527 msgstr "Reemplaçar"
1528
1529 #: src/compose.c:6480 src/toolbar.c:426
1530 msgid "Insert"
1531 msgstr "Insertar"
1532
1533 #: src/crash.c:142
1534 #, c-format
1535 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1536 msgstr "El procés sylpheed (%ld) ha rebut el senyal %ld"
1537
1538 #: src/crash.c:187
1539 msgid "Sylpheed has crashed"
1540 msgstr "Sylpheed ha acabat incorrectament"
1541
1542 #: src/crash.c:203
1543 #, c-format
1544 msgid ""
1545 "%s.\n"
1546 "Please file a bug report and include the information below."
1547 msgstr ""
1548 "%s.\n"
1549 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
1550
1551 #: src/crash.c:208
1552 msgid "Debug log"
1553 msgstr "Traça de depuració"
1554
1555 #: src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
1556 msgid "Close"
1557 msgstr "Tancar"
1558
1559 #: src/crash.c:248
1560 msgid "Save..."
1561 msgstr "Guardar..."
1562
1563 #: src/crash.c:253
1564 msgid "Create bug report"
1565 msgstr "Crear informe d'error"
1566
1567 #: src/crash.c:300
1568 msgid "Save crash information"
1569 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
1570
1571 #: src/editaddress.c:144
1572 msgid "Add New Person"
1573 msgstr "Afegir nova persona"
1574
1575 #: src/editaddress.c:145
1576 msgid "Edit Person Details"
1577 msgstr "Editar detalls personals"
1578
1579 #: src/editaddress.c:286
1580 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1581 msgstr "S'ha d'especificar una adreça de correu."
1582
1583 #: src/editaddress.c:423
1584 msgid "A Name and Value must be supplied."
1585 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
1586
1587 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1588 #: src/editaddress.c:481
1589 msgid "Edit Person Data"
1590 msgstr "Editar dades personals"
1591
1592 #: src/editaddress.c:579 src/expldifdlg.c:552 src/exporthtml.c:790
1593 #: src/ldif.c:826
1594 msgid "Display Name"
1595 msgstr "Nom mostrat"
1596
1597 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:589 src/ldif.c:834
1598 msgid "Last Name"
1599 msgstr "Cognoms"
1600
1601 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:830
1602 msgid "First Name"
1603 msgstr "Nom"
1604
1605 #: src/editaddress.c:591
1606 msgid "Nickname"
1607 msgstr "Motiu (nick)"
1608
1609 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:676 src/editaddress.c:886
1610 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:565 src/exporthtml.c:629
1611 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1612 msgid "E-Mail Address"
1613 msgstr "Adreça de correu"
1614
1615 #: src/editaddress.c:629 src/editaddress.c:685
1616 msgid "Alias"
1617 msgstr "Alies"
1618
1619 #. Buttons
1620 #: src/editaddress.c:712
1621 msgid "Move Up"
1622 msgstr "Amunt"
1623
1624 #: src/editaddress.c:715
1625 msgid "Move Down"
1626 msgstr "Avall"
1627
1628 #: src/editaddress.c:721 src/editaddress.c:855
1629 msgid "Modify"
1630 msgstr "Modificar"
1631
1632 #: src/editaddress.c:727 src/editaddress.c:861 src/gtk/quicksearch.c:349
1633 msgid "Clear"
1634 msgstr "Netejar"
1635
1636 #. value
1637 #: src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:834 src/prefs_customheader.c:220
1638 #: src/prefs_matcher.c:475
1639 msgid "Value"
1640 msgstr "Valor"
1641
1642 #: src/editaddress.c:885
1643 msgid "Basic Data"
1644 msgstr "Dades bàsiques"
1645
1646 #: src/editaddress.c:887
1647 msgid "User Attributes"
1648 msgstr "Atributs de l'usuari"
1649
1650 #: src/editbook.c:113
1651 msgid "File appears to be Ok."
1652 msgstr "L'arxiu sembla correcte."
1653
1654 #: src/editbook.c:116
1655 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1656 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
1657
1658 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1659 msgid "Could not read file."
1660 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
1661
1662 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1663 msgid "Edit Addressbook"
1664 msgstr "Editar agenda"
1665
1666 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1667 msgid " Check File "
1668 msgstr " Comprovar arxiu "
1669
1670 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1671 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1791
1672 msgid "File"
1673 msgstr "Arxiu"
1674
1675 #: src/editbook.c:285
1676 msgid "Add New Addressbook"
1677 msgstr "Afegir nova agenda"
1678
1679 #: src/editgroup.c:103
1680 msgid "A Group Name must be supplied."
1681 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
1682
1683 #: src/editgroup.c:267
1684 msgid "Edit Group Data"
1685 msgstr "Editar dades del grupo"
1686
1687 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1688 msgid "Group Name"
1689 msgstr "Nom de grup"
1690
1691 #: src/editgroup.c:314
1692 msgid "Addresses in Group"
1693 msgstr "Adreces en el grup"
1694
1695 #: src/editgroup.c:316
1696 msgid " -> "
1697 msgstr " -> "
1698
1699 #: src/editgroup.c:343
1700 msgid " <- "
1701 msgstr " <- "
1702
1703 #: src/editgroup.c:345
1704 msgid "Available Addresses"
1705 msgstr "Adreces disponibles"
1706
1707 #: src/editgroup.c:406
1708 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1709 msgstr "Moure les adreces de correu des de/cap a el grup amb els cursors"
1710
1711 #: src/editgroup.c:454
1712 msgid "Edit Group Details"
1713 msgstr "Editar detalls del grup"
1714
1715 #: src/editgroup.c:457
1716 msgid "Add New Group"
1717 msgstr "Afegir nou grup"
1718
1719 #: src/editgroup.c:507
1720 msgid "Edit folder"
1721 msgstr "Editar carpeta"
1722
1723 #: src/editgroup.c:507
1724 msgid "Input the new name of folder:"
1725 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
1726
1727 #: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:497 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1728 msgid "New folder"
1729 msgstr "Nova carpeta"
1730
1731 #: src/editgroup.c:511 src/foldersel.c:498 src/mh_gtk.c:119
1732 msgid "Input the name of new folder:"
1733 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
1734
1735 #: src/editjpilot.c:190
1736 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1737 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
1738
1739 #: src/editjpilot.c:226
1740 msgid "Select JPilot File"
1741 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
1742
1743 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:403
1744 msgid "Edit JPilot Entry"
1745 msgstr "Editar entrada JPilot"
1746
1747 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:230
1748 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:459 src/importldif.c:723
1749 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2302
1750 #: src/prefs_spelling.c:244
1751 msgid " ... "
1752 msgstr " ... "
1753
1754 #: src/editjpilot.c:320
1755 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1756 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
1757
1758 #: src/editjpilot.c:410
1759 msgid "Add New JPilot Entry"
1760 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
1761
1762 #: src/editldap_basedn.c:143
1763 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1764 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
1765
1766 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1767 msgid "Hostname"
1768 msgstr "Nom de màquina"
1769
1770 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:105
1771 msgid "Port"
1772 msgstr "Port"
1773
1774 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1775 msgid "Search Base"
1776 msgstr "Base de búsqueda"
1777
1778 #: src/editldap_basedn.c:204
1779 msgid "Available Search Base(s)"
1780 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
1781
1782 #: src/editldap_basedn.c:294
1783 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1784 msgstr ""
1785 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
1786 "manualment"
1787
1788 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1789 msgid "Could not connect to server"
1790 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
1791
1792 #: src/editldap.c:148
1793 msgid "A Name must be supplied."
1794 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
1795
1796 #: src/editldap.c:160
1797 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1798 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
1799
1800 #: src/editldap.c:173
1801 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1802 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
1803
1804 #: src/editldap.c:264
1805 msgid "Connected successfully to server"
1806 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
1807
1808 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:966
1809 msgid "Edit LDAP Server"
1810 msgstr "Editar servidor LDAP"
1811
1812 #: src/editldap.c:408
1813 msgid "A name that you wish to call the server."
1814 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
1815
1816 #: src/editldap.c:423
1817 msgid ""
1818 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1819 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1820 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1821 "computer as Sylpheed."
1822 msgstr ""
1823 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
1824 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
1825 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
1826 "executant-se en la mateixa màquina que Sylpheed."
1827
1828 #: src/editldap.c:447
1829 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1830 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
1831
1832 #: src/editldap.c:451
1833 msgid " Check Server "
1834 msgstr " Comprovar servidor "
1835
1836 #: src/editldap.c:456
1837 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1838 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
1839
1840 #: src/editldap.c:471
1841 msgid ""
1842 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1843 "Examples include:\n"
1844 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1845 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1846 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1847 msgstr ""
1848 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà.Alguns "
1849 "exemples:\n"
1850 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1851 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
1852 "  o=Nom Organització,c=País\n"
1853
1854 #: src/editldap.c:484
1855 msgid ""
1856 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1857 "server."
1858 msgstr ""
1859 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
1860 "servidor."
1861
1862 #: src/editldap.c:535
1863 msgid "Search Attributes"
1864 msgstr "Atributs de búsqueda"
1865
1866 #: src/editldap.c:545
1867 msgid ""
1868 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1869 "find a name or address."
1870 msgstr ""
1871 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
1872 "trobar un nomb o adreça."
1873
1874 #: src/editldap.c:549
1875 msgid " Defaults "
1876 msgstr " Per omissió "
1877
1878 #: src/editldap.c:554
1879 msgid ""
1880 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1881 "names and addresses during a name or address search process."
1882 msgstr ""
1883 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
1884 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
1885
1886 #: src/editldap.c:561
1887 msgid "Max Query Age (secs)"
1888 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
1889
1890 #: src/editldap.c:577
1891 msgid ""
1892 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1893 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1894 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1895 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1896 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1897 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1898 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1899 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1900 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1901 "more memory to cache results."
1902 msgstr ""
1903 "Definiu el període de teps màxim (en segons) de validesa del resultat d'una "
1904 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
1905 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
1906 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
1907 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
1908 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
1909 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
1910 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
1911 "búsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
1912 "emmagatzemar els resultats."
1913
1914 #: src/editldap.c:595
1915 msgid "Include server in dynamic search"
1916 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
1917
1918 #: src/editldap.c:601
1919 msgid ""
1920 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1921 "address completion."
1922 msgstr ""
1923 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
1924 "al usar autocompletatr d'adreces."
1925
1926 #: src/editldap.c:608
1927 msgid "Match names 'containing' search term"
1928 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
1929
1930 #: src/editldap.c:614
1931 msgid ""
1932 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1933 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1934 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1935 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1936 "searches against other address interfaces."
1937 msgstr ""
1938 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
1939 "bé \"conté\" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
1940 "cerca \"conté\"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-se. "
1941 "Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat contra "
1942 "altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
1943
1944 #: src/editldap.c:669
1945 msgid "Bind DN"
1946 msgstr "Associar DN"
1947
1948 #: src/editldap.c:679
1949 msgid ""
1950 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1951 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1952 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1953 "performing a search."
1954 msgstr ""
1955 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
1956 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
1957 "com \"cn=usuari,dc=sylpheed,dc=com\". Normalment es deixa buit al realitzar "
1958 "la cerca."
1959
1960 #: src/editldap.c:687
1961 msgid "Bind Password"
1962 msgstr "Associar contrasenya"
1963
1964 #: src/editldap.c:697
1965 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1966 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
1967
1968 #: src/editldap.c:703
1969 msgid "Timeout (secs)"
1970 msgstr "Temps límit (seg.)"
1971
1972 #: src/editldap.c:718
1973 msgid "The timeout period in seconds."
1974 msgstr "El temps màxim en segons."
1975
1976 #: src/editldap.c:722
1977 msgid "Maximum Entries"
1978 msgstr "Nº d'entrades màximes"
1979
1980 #: src/editldap.c:737
1981 msgid ""
1982 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1983 msgstr ""
1984 "El número màxim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
1985 "cerca."
1986
1987 #: src/editldap.c:753 src/prefs_account.c:973
1988 msgid "Basic"
1989 msgstr "Bàsiques"
1990
1991 #: src/editldap.c:754
1992 msgid "Search"
1993 msgstr "Cercar"
1994
1995 #: src/editldap.c:755 src/gtk/quicksearch.c:309
1996 msgid "Extended"
1997 msgstr "Extès"
1998
1999 #: src/editldap.c:971
2000 msgid "Add New LDAP Server"
2001 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2002
2003 #: src/editvcard.c:96
2004 msgid "File does not appear to be vCard format."
2005 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
2006
2007 #: src/editvcard.c:132
2008 msgid "Select vCard File"
2009 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
2010
2011 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:293
2012 msgid "Edit vCard Entry"
2013 msgstr "Editar entrada vCard"
2014
2015 #: src/editvcard.c:298
2016 msgid "Add New vCard Entry"
2017 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
2018
2019 #: src/exphtmldlg.c:111
2020 msgid "Please specify output directory and file to create."
2021 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
2022
2023 #: src/exphtmldlg.c:114
2024 msgid "Select stylesheet and formatting."
2025 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
2026
2027 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2028 msgid "File exported successfully."
2029 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
2030
2031 #: src/exphtmldlg.c:182
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "HTML Output Directory '%s'\n"
2035 "does not exist. OK to create new directory?"
2036 msgstr ""
2037 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
2038 "no existeix. ¿Crear-ne un nou?"
2039
2040 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
2041 msgid "Create Directory"
2042 msgstr "Crear directori"
2043
2044 #: src/exphtmldlg.c:194
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2048 "%s"
2049 msgstr ""
2050 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
2051 "%s"
2052
2053 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
2054 msgid "Failed to Create Directory"
2055 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
2056
2057 #: src/exphtmldlg.c:242
2058 msgid "Error creating HTML file"
2059 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
2060
2061 #: src/exphtmldlg.c:362
2062 msgid "Select HTML Output File"
2063 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
2064
2065 #: src/exphtmldlg.c:438
2066 msgid "HTML Output File"
2067 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
2068
2069 #: src/exphtmldlg.c:499
2070 msgid "Stylesheet"
2071 msgstr "Full d'estils"
2072
2073 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2568 src/prefs_common.c:2878
2074 msgid "Default"
2075 msgstr "Per omissió"
2076
2077 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:106
2078 msgid "Full"
2079 msgstr "Complet"
2080
2081 #: src/exphtmldlg.c:524
2082 msgid "Custom"
2083 msgstr "Adequat"
2084
2085 #: src/exphtmldlg.c:530
2086 msgid "Custom-2"
2087 msgstr "Adequat-2"
2088
2089 #: src/exphtmldlg.c:536
2090 msgid "Custom-3"
2091 msgstr "Adequat-3"
2092
2093 #: src/exphtmldlg.c:542
2094 msgid "Custom-4"
2095 msgstr "Adequat-4"
2096
2097 #: src/exphtmldlg.c:556
2098 msgid "Full Name Format"
2099 msgstr "Format de nom complet"
2100
2101 #: src/exphtmldlg.c:563
2102 msgid "First Name, Last Name"
2103 msgstr "Nom, Cognoms"
2104
2105 #: src/exphtmldlg.c:569
2106 msgid "Last Name, First Name"
2107 msgstr "Cognoms, Nom"
2108
2109 #: src/exphtmldlg.c:583
2110 msgid "Color Banding"
2111 msgstr "Bandes de color"
2112
2113 #: src/exphtmldlg.c:589
2114 msgid "Format E-Mail Links"
2115 msgstr "Formatejar enllaços de correu electrònic"
2116
2117 #: src/exphtmldlg.c:595
2118 msgid "Format User Attributes"
2119 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
2120
2121 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:680 src/importldif.c:960
2122 msgid "File Name :"
2123 msgstr "Nom d'arxiu :"
2124
2125 #: src/exphtmldlg.c:660
2126 msgid "Open with Web Browser"
2127 msgstr "Obrir amb el navegador web"
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:692
2130 msgid "Export Address Book to HTML File"
2131 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:779 src/importldif.c:1067
2134 msgid "File Info"
2135 msgstr "Informació d'arxiu"
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:759
2138 msgid "Format"
2139 msgstr "Format"
2140
2141 #: src/expldifdlg.c:110
2142 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2143 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
2144
2145 #: src/expldifdlg.c:113
2146 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2147 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
2148
2149 #: src/expldifdlg.c:189
2150 #, c-format
2151 msgid ""
2152 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2153 "does not exist. OK to create new directory?"
2154 msgstr ""
2155 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
2156 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
2157
2158 #: src/expldifdlg.c:201
2159 #, c-format
2160 msgid ""
2161 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2162 "%s"
2163 msgstr ""
2164 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
2165 "%s"
2166
2167 #: src/expldifdlg.c:245
2168 msgid "Suffix was not supplied"
2169 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
2170
2171 #: src/expldifdlg.c:247
2172 msgid ""
2173 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2174 "you wish to proceed without a suffix?"
2175 msgstr ""
2176 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
2177 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
2178
2179 #: src/expldifdlg.c:265
2180 msgid "Error creating LDIF file"
2181 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
2182
2183 #: src/expldifdlg.c:374
2184 msgid "Select LDIF Output File"
2185 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
2186
2187 #: src/expldifdlg.c:450
2188 msgid "LDIF Output File"
2189 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
2190
2191 #: src/expldifdlg.c:511
2192 msgid "Suffix"
2193 msgstr "Sufixe"
2194
2195 #: src/expldifdlg.c:523
2196 msgid ""
2197 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2198 "entry. Examples include:\n"
2199 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2200 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2201 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2202 msgstr ""
2203 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
2204 "Alguns exemples:\n"
2205 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2206 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2207 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2208
2209 #: src/expldifdlg.c:532
2210 msgid "Relative DN"
2211 msgstr "DN relatiu"
2212
2213 #: src/expldifdlg.c:539
2214 msgid "Unique ID"
2215 msgstr "ID únic"
2216
2217 #: src/expldifdlg.c:547
2218 msgid ""
2219 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2220 "to:\n"
2221 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2222 msgstr ""
2223 "El ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2224 "  uid=102376,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2225
2226 #: src/expldifdlg.c:560
2227 msgid ""
2228 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2229 "similar to:\n"
2230 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2231 msgstr ""
2232 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2233 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2234
2235 #: src/expldifdlg.c:573
2236 msgid ""
2237 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2238 "is formatted similar to:\n"
2239 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2240 msgstr ""
2241 "La primera adreça de correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
2242 "de l'estil de:\n"
2243 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2244
2245 #: src/expldifdlg.c:587
2246 msgid ""
2247 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2248 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2249 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2250 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2251 "available RDN options that will be used to create the DN."
2252 msgstr ""
2253 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
2254 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
2255 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
2256 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
2257 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
2258
2259 #: src/expldifdlg.c:600
2260 msgid "Use DN attribute if present in data"
2261 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
2262
2263 #: src/expldifdlg.c:607
2264 msgid ""
2265 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2266 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2267 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2268 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2269 msgstr ""
2270 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
2271 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
2272 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
2273 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:618
2276 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2277 msgstr "Excloure el registre si no té adreça de correu"
2278
2279 #: src/expldifdlg.c:625
2280 msgid ""
2281 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2282 "option to ignore these records."
2283 msgstr ""
2284 "Una agenda pot contenir entrades sense adreces de correu electrònic. Marqueu "
2285 "aquesta opció per ignorar aquests registres."
2286
2287 #: src/expldifdlg.c:713
2288 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2289 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
2290
2291 #: src/expldifdlg.c:780
2292 msgid "Distguished Name"
2293 msgstr "Nom distingit"
2294
2295 #: src/export.c:141
2296 msgid "Export"
2297 msgstr "Exportar"
2298
2299 #: src/export.c:160
2300 msgid "Specify target folder and mbox file."
2301 msgstr "Especificar directori destinació i arxiu mbox."
2302
2303 #: src/export.c:170
2304 msgid "Source dir:"
2305 msgstr "Directori origen:"
2306
2307 #: src/export.c:175
2308 msgid "Exporting file:"
2309 msgstr "Arxiu d'exportació:"
2310
2311 #: src/export.c:233
2312 msgid "Select exporting file"
2313 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
2314
2315 #: src/exporthtml.c:796
2316 msgid "Full Name"
2317 msgstr "Nom complert"
2318
2319 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2320 msgid "Attributes"
2321 msgstr "Atributs"
2322
2323 #: src/exporthtml.c:1001
2324 msgid "Sylpheed Address Book"
2325 msgstr "Agenda d'adreces de Sylpheed"
2326
2327 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2328 msgid "Name already exists but is not a directory."
2329 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
2330
2331 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2332 msgid "No permissions to create directory."
2333 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
2334
2335 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2336 msgid "Name is too long."
2337 msgstr "El nom és massa llarg."
2338
2339 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2340 msgid "Not specified."
2341 msgstr "Sense especificar."
2342
2343 #: src/folder.c:1178 src/foldersel.c:337
2344 msgid "Inbox"
2345 msgstr "Entrada"
2346
2347 #: src/folder.c:1182 src/foldersel.c:341
2348 msgid "Sent"
2349 msgstr "Enviat"
2350
2351 #: src/folder.c:1186 src/foldersel.c:345
2352 msgid "Queue"
2353 msgstr "Cua"
2354
2355 #: src/folder.c:1190 src/foldersel.c:349
2356 msgid "Trash"
2357 msgstr "Paperera"
2358
2359 #: src/folder.c:1194 src/foldersel.c:353
2360 msgid "Drafts"
2361 msgstr "Esborranys"
2362
2363 #. Processing
2364 #: src/folder.c:1446
2365 #, c-format
2366 msgid "Processing (%s)...\n"
2367 msgstr "Processant (%s)...\n"
2368
2369 #. move messages
2370 #: src/folder.c:2455
2371 #, c-format
2372 msgid "Moving %s to %s...\n"
2373 msgstr "Movent %s a %s...\n"
2374
2375 #: src/foldersel.c:216
2376 msgid "Select folder"
2377 msgstr "Seleccionar carpeta"
2378
2379 #: src/foldersel.c:499 src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
2380 msgid "NewFolder"
2381 msgstr "NovaCarpeta"
2382
2383 #: src/foldersel.c:507 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:227
2384 #, c-format
2385 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2386 msgstr "No s'ha pogut usar `%c' en el nom de la carpeta."
2387
2388 #: src/foldersel.c:517 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:136
2389 #: src/mh_gtk.c:234
2390 #, c-format
2391 msgid "The folder `%s' already exists."
2392 msgstr "La carpeta `%s' ja existeix."
2393
2394 #: src/foldersel.c:524 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
2395 #, c-format
2396 msgid "Can't create the folder `%s'."
2397 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta `%s'."
2398
2399 #: src/folderview.c:239
2400 msgid "/Mark all re_ad"
2401 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
2402
2403 #: src/folderview.c:240
2404 msgid "/_Search folder..."
2405 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
2406
2407 #: src/folderview.c:242
2408 msgid "/Process_ing..."
2409 msgstr "/Pr_ocessant..."
2410
2411 #: src/folderview.c:246
2412 msgid "/------"
2413 msgstr "/-----"
2414
2415 #: src/folderview.c:247
2416 msgid "/Empty _trash..."
2417 msgstr "/Buidar _paperera..."
2418
2419 #: src/folderview.c:327 src/prefs_actions.c:413
2420 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2421 msgid "New"
2422 msgstr "Nous"
2423
2424 #: src/folderview.c:328
2425 msgid "Unread"
2426 msgstr "No llegits"
2427
2428 #: src/folderview.c:329
2429 msgid "#"
2430 msgstr "Nº"
2431
2432 #: src/folderview.c:544
2433 msgid "Setting folder info..."
2434 msgstr "Establint informació de carpeta..."
2435
2436 #: src/folderview.c:759 src/mainwindow.c:3093 src/setup.c:90
2437 #, c-format
2438 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2439 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
2440
2441 #: src/folderview.c:763 src/mainwindow.c:3098 src/setup.c:95
2442 #, c-format
2443 msgid "Scanning folder %s ..."
2444 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
2445
2446 #: src/folderview.c:804
2447 msgid "Rebuilding folder tree..."
2448 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
2449
2450 #: src/folderview.c:887
2451 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2452 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
2453
2454 #. Open Folder
2455 #: src/folderview.c:1645
2456 #, c-format
2457 msgid "Opening Folder %s..."
2458 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
2459
2460 #: src/folderview.c:1657
2461 msgid "Folder could not be opened."
2462 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
2463
2464 #: src/folderview.c:1802 src/mainwindow.c:1626
2465 msgid "Empty trash"
2466 msgstr "Buidar paperera"
2467
2468 #: src/folderview.c:1803 src/mainwindow.c:1627
2469 msgid "Empty all messages in trash?"
2470 msgstr "¿Vaciar todos los mensajes de la papelera?"
2471
2472 #: src/folderview.c:1881
2473 #, c-format
2474 msgid "Moving %s to %s..."
2475 msgstr "Movent %s a %s..."
2476
2477 #: src/folderview.c:1910
2478 msgid "Source and destination are the same."
2479 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
2480
2481 #: src/folderview.c:1913
2482 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2483 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
2484
2485 #: src/folderview.c:1916
2486 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2487 msgstr "No es poden moure carpetes entre busties diferents."
2488
2489 #: src/folderview.c:1919
2490 msgid "Move failed!"
2491 msgstr "Moure ha fallat!"
2492
2493 #: src/folderview.c:1954 src/summaryview.c:3973
2494 msgid "Processing configuration"
2495 msgstr "Configuració de procesament"
2496
2497 #: src/grouplistdialog.c:172
2498 msgid "Newsgroup subscription"
2499 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
2500
2501 #: src/grouplistdialog.c:188
2502 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2503 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
2504
2505 #: src/grouplistdialog.c:194
2506 msgid "Find groups:"
2507 msgstr "Buscar grups:"
2508
2509 #: src/grouplistdialog.c:202
2510 msgid " Search "
2511 msgstr " Buscar "
2512
2513 #: src/grouplistdialog.c:214
2514 msgid "Newsgroup name"
2515 msgstr "Nom de grup"
2516
2517 #: src/grouplistdialog.c:215
2518 msgid "Messages"
2519 msgstr "Missatges"
2520
2521 #: src/grouplistdialog.c:216
2522 msgid "Type"
2523 msgstr "Tipus"
2524
2525 #: src/grouplistdialog.c:345
2526 msgid "moderated"
2527 msgstr "moderat"
2528
2529 #: src/grouplistdialog.c:347
2530 msgid "readonly"
2531 msgstr "només lectura"
2532
2533 #: src/grouplistdialog.c:349
2534 msgid "unknown"
2535 msgstr "desconegut"
2536
2537 #: src/grouplistdialog.c:411
2538 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2539 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
2540
2541 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1024
2542 msgid "Done."
2543 msgstr "Fet."
2544
2545 #: src/grouplistdialog.c:476
2546 #, c-format
2547 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2548 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
2549
2550 #: src/gtk/about.c:92
2551 msgid "About"
2552 msgstr "Sobre"
2553
2554 #: src/gtk/about.c:152
2555 #, c-format
2556 msgid ""
2557 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2558 "Operating System: %s %s (%s)"
2559 msgstr ""
2560 "GTK+ versió %d.%d.%d\n"
2561 "Sistema operatiu: %s %s (%s)"
2562
2563 #: src/gtk/about.c:169
2564 #, c-format
2565 msgid "Compiled-in features:%s"
2566 msgstr "Compilat amb:%s"
2567
2568 #: src/gtk/about.c:224
2569 msgid ""
2570 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2571 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2572 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2573 "version.\n"
2574 "\n"
2575 msgstr ""
2576 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
2577 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
2578 "Software Foundation; tant en versión 2, com (opcionalment) qualsevol versió "
2579 "posterior.\n"
2580 "\n"
2581
2582 #: src/gtk/about.c:230
2583 msgid ""
2584 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2585 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2586 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2587 "more details.\n"
2588 "\n"
2589 msgstr ""
2590 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
2591 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
2592 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
2593 "per a més detalls.\n"
2594 "\n"
2595
2596 #: src/gtk/about.c:236
2597 msgid ""
2598 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2599 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2600 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2601 msgstr ""
2602 "Vostè hauria d'haver rebut una copia de la GNU General Public License "
2603 "juntament amb aquest programa; en cas contrari, escrigui a la Free Software "
2604 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2605
2606 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2607 msgid "Orange"
2608 msgstr "Taronja"
2609
2610 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2611 msgid "Red"
2612 msgstr "Vermell"
2613
2614 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2615 msgid "Pink"
2616 msgstr "Rosa"
2617
2618 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2619 msgid "Sky blue"
2620 msgstr "Blau cel"
2621
2622 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2623 msgid "Blue"
2624 msgstr "Blau"
2625
2626 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2627 msgid "Green"
2628 msgstr "Verd"
2629
2630 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2631 msgid "Brown"
2632 msgstr "Marró"
2633
2634 #: src/gtk/foldersort.c:141
2635 msgid "Set folder sortorder"
2636 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
2637
2638 #: src/gtk/foldersort.c:153
2639 msgid ""
2640 "Move folders up or down to change\n"
2641 "the sort order in the folderview"
2642 msgstr ""
2643 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar\n"
2644 "la posició a la vista de carpetes"
2645
2646 #: src/gtk/foldersort.c:173
2647 msgid "Ok"
2648 msgstr "Acceptar"
2649
2650 #: src/gtk/foldersort.c:178 src/gtk/gtkaspell.c:1480
2651 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:343 src/prefs_themes.c:434
2652 #: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496
2653 msgid "Cancel"
2654 msgstr "Cancel·lar"
2655
2656 #: src/gtk/foldersort.c:221
2657 msgid "Folders"
2658 msgstr "Carpetes"
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2661 msgid "No dictionary selected."
2662 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
2663
2664 #: src/gtk/gtkaspell.c:824 src/gtk/gtkaspell.c:1717 src/gtk/gtkaspell.c:2004
2665 msgid "Normal Mode"
2666 msgstr "Mode normal"
2667
2668 #: src/gtk/gtkaspell.c:826 src/gtk/gtkaspell.c:1723 src/gtk/gtkaspell.c:2015
2669 msgid "Bad Spellers Mode"
2670 msgstr "Mode mals escriptors"
2671
2672 #: src/gtk/gtkaspell.c:865
2673 msgid "Unknown suggestion mode."
2674 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
2675
2676 #: src/gtk/gtkaspell.c:1118
2677 msgid "No misspelled word found."
2678 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
2679
2680 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
2681 msgid "Replace unknown word"
2682 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
2683
2684 #: src/gtk/gtkaspell.c:1441
2685 #, c-format
2686 msgid "Replace \"%s\" with: "
2687 msgstr "Substituïr \"%s\" amb: "
2688
2689 #: src/gtk/gtkaspell.c:1461
2690 msgid ""
2691 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2692 "will learn from mistake.\n"
2693 msgstr ""
2694 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
2695 "s'aprendrà l'error.\n"
2696
2697 #: src/gtk/gtkaspell.c:1711 src/gtk/gtkaspell.c:1993
2698 msgid "Fast Mode"
2699 msgstr "Mode ràpid"
2700
2701 #: src/gtk/gtkaspell.c:1834
2702 #, c-format
2703 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2704 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
2705
2706 #: src/gtk/gtkaspell.c:1847
2707 msgid "Accept in this session"
2708 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
2709
2710 #: src/gtk/gtkaspell.c:1857
2711 msgid "Add to personal dictionary"
2712 msgstr "Afegir al diccionari personal"
2713
2714 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
2715 msgid "Replace with..."
2716 msgstr "Substituir per..."
2717
2718 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
2719 #, c-format
2720 msgid "Check with %s"
2721 msgstr " Comprovar amb %s"
2722
2723 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
2724 msgid "(no suggestions)"
2725 msgstr "(no hi ha suggerències)"
2726
2727 #: src/gtk/gtkaspell.c:1907 src/gtk/gtkaspell.c:2067
2728 msgid "More..."
2729 msgstr "Més..."
2730
2731 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
2732 #, c-format
2733 msgid "Dictionary: %s"
2734 msgstr "Diccionari: %s"
2735
2736 #: src/gtk/gtkaspell.c:1982
2737 #, c-format
2738 msgid "Use alternate (%s)"
2739 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
2740
2741 #: src/gtk/gtkaspell.c:2030 src/prefs_spelling.c:172
2742 msgid "Check while typing"
2743 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
2744
2745 #: src/gtk/gtkaspell.c:2046
2746 msgid "Change dictionary"
2747 msgstr "Canviar diccionari"
2748
2749 #: src/gtk/gtkaspell.c:2208
2750 #, c-format
2751 msgid ""
2752 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2753 "%s"
2754 msgstr ""
2755 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
2756 "%s"
2757
2758 #: src/gtk/inputdialog.c:153
2759 #, c-format
2760 msgid "Input password for %s on %s:"
2761 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
2762
2763 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2764 msgid "Input password"
2765 msgstr "Introduiu contrasenya"
2766
2767 #: src/gtk/logwindow.c:63
2768 msgid "Protocol log"
2769 msgstr "Traça del protocol"
2770
2771 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
2772 msgid "Select Plugin to load"
2773 msgstr "Seleccionar mòdul a carregar"
2774
2775 #: src/gtk/pluginwindow.c:221 src/gtk/pluginwindow.c:355
2776 msgid "Plugins"
2777 msgstr "Mòduls"
2778
2779 #: src/gtk/pluginwindow.c:252 src/prefs_common.c:2442
2780 msgid "Description"
2781 msgstr "Descripció"
2782
2783 #: src/gtk/pluginwindow.c:276
2784 msgid "Load Plugin"
2785 msgstr "Carregar mòdul"
2786
2787 #: src/gtk/pluginwindow.c:281
2788 msgid "Unload Plugin"
2789 msgstr "Descarregar mòdul"
2790
2791 #: src/gtk/prefswindow.c:470
2792 msgid "Page Index"
2793 msgstr "Pàgina índex"
2794
2795 #: src/gtk/progressdialog.c:69 src/gtk/progressdialog.c:320
2796 #: src/prefs_account.c:709 src/prefs_filtering_action.c:359
2797 msgid "Account"
2798 msgstr "Compte"
2799
2800 #. S_COL_MARK
2801 #: src/gtk/progressdialog.c:70 src/gtk/progressdialog.c:328
2802 #: src/gtk/sslcertwindow.c:122 src/prefs_summary_column.c:80
2803 msgid "Status"
2804 msgstr "Estat"
2805
2806 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2807 msgid "Extended symbols"
2808 msgstr "Símbols extesos"
2809
2810 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2811 msgid "all messages"
2812 msgstr "tots els missatges"
2813
2814 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2815 msgid "messages whose age is greater than #"
2816 msgstr "missatges amb edat major que "
2817
2818 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2819 msgid "messages whose age is less than #"
2820 msgstr "missatges amb edat menor que "
2821
2822 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2823 msgid "messages which contain S in the message body"
2824 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
2825
2826 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2827 msgid "messages which contain S in the whole message"
2828 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
2829
2830 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2831 msgid "messages carbon-copied to S"
2832 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
2833
2834 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2835 msgid "message is either to: or cc: to S"
2836 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
2837
2838 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2839 msgid "deleted messages"
2840 msgstr "missatges esborrats"
2841
2842 #. * how I can filter deleted messages *
2843 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2844 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2845 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
2846
2847 #: src/gtk/quicksearch.c:217
2848 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2849 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
2850
2851 #: src/gtk/quicksearch.c:218
2852 msgid "messages originating from user S"
2853 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
2854
2855 #: src/gtk/quicksearch.c:219
2856 msgid "forwarded messages"
2857 msgstr "missatges reenviats"
2858
2859 #: src/gtk/quicksearch.c:220
2860 msgid "messages which contain header S"
2861 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
2862
2863 #: src/gtk/quicksearch.c:221
2864 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2865 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
2866
2867 #: src/gtk/quicksearch.c:222
2868 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2869 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
2870
2871 #: src/gtk/quicksearch.c:223
2872 msgid "locked messages"
2873 msgstr "missatges bloquejats"
2874
2875 #: src/gtk/quicksearch.c:224
2876 msgid "messages which are in newsgroup S"
2877 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
2878
2879 #: src/gtk/quicksearch.c:225
2880 msgid "new messages"
2881 msgstr "missatges nous"
2882
2883 #: src/gtk/quicksearch.c:226
2884 msgid "old messages"
2885 msgstr "missatges antics"
2886
2887 #: src/gtk/quicksearch.c:227
2888 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2889 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
2890
2891 #: src/gtk/quicksearch.c:228
2892 msgid "messages which have been replied to"
2893 msgstr "missatges que han estat respostos"
2894
2895 #: src/gtk/quicksearch.c:229
2896 msgid "read messages"
2897 msgstr "missatges llegits"
2898
2899 #: src/gtk/quicksearch.c:230
2900 msgid "messages which contain S in subject"
2901 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
2902
2903 #: src/gtk/quicksearch.c:231
2904 msgid "messages whose score is equal to #"
2905 msgstr "mensajes con puntuación igual a "
2906
2907 #: src/gtk/quicksearch.c:232
2908 msgid "messages whose score is greater than #"
2909 msgstr "missatges amb puntuació major que "
2910
2911 #: src/gtk/quicksearch.c:233
2912 msgid "messages whose score is lower than #"
2913 msgstr "missatges amb puntuació menor que "
2914
2915 #: src/gtk/quicksearch.c:234
2916 msgid "messages whose size is equal to #"
2917 msgstr "missatges amb tamany igual a "
2918
2919 #: src/gtk/quicksearch.c:235
2920 msgid "messages whose size is greater than #"
2921 msgstr "missatges amb tamany major que "
2922
2923 #: src/gtk/quicksearch.c:236
2924 msgid "messages whose size is smaller than #"
2925 msgstr "missatges amb tamany menor que "
2926
2927 #: src/gtk/quicksearch.c:237
2928 msgid "messages which have been sent to S"
2929 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
2930
2931 #: src/gtk/quicksearch.c:238
2932 msgid "marked messages"
2933 msgstr "missatges marcats"
2934
2935 #: src/gtk/quicksearch.c:239
2936 msgid "unread messages"
2937 msgstr "missatges sense llegir"
2938
2939 #: src/gtk/quicksearch.c:240
2940 msgid "messages which contain S in References header"
2941 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
2942
2943 #: src/gtk/quicksearch.c:241
2944 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2945 msgstr "missatges que retornen 0 al pasar-los a una ordre"
2946
2947 #: src/gtk/quicksearch.c:242
2948 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2949 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
2950
2951 #: src/gtk/quicksearch.c:244
2952 msgid "logical AND operator"
2953 msgstr "operador I lògic"
2954
2955 #: src/gtk/quicksearch.c:245
2956 msgid "logical OR operator"
2957 msgstr "operador O lògic"
2958
2959 #: src/gtk/quicksearch.c:246
2960 msgid "logical NOT operator"
2961 msgstr "operador NO lògic"
2962
2963 #: src/gtk/quicksearch.c:247
2964 msgid "case sensitive search"
2965 msgstr "sensible a majús./minús."
2966
2967 #: src/gtk/quicksearch.c:249
2968 msgid "all filtering expressions are allowed"
2969 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
2970
2971 #: src/gtk/quicksearch.c:256
2972 msgid "Extended Search symbols"
2973 msgstr "Símbols de cerca extesa"
2974
2975 #. S_COL_MIME
2976 #. initial of sender
2977 #. S_COL_STATUS
2978 #. S_COL_MIME
2979 #: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1045
2980 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
2981 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
2982 msgid "Subject"
2983 msgstr "Assumpte"
2984
2985 #. S_COL_SUBJECT
2986 #. date
2987 #. S_COL_SUBJECT
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1046
2989 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
2990 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
2991 msgid "From"
2992 msgstr "Des de"
2993
2994 #. subject
2995 #: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1047
2996 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653 src/quote_fmt.c:48
2997 msgid "To"
2998 msgstr "Per a"
2999
3000 #: src/gtk/quicksearch.c:316
3001 msgid "Recursive"
3002 msgstr "Recursiu"
3003
3004 #: src/gtk/quicksearch.c:358
3005 msgid "Extended Symbols"
3006 msgstr "Símbols extesos"
3007
3008 #: src/gtk/sslcertwindow.c:115 src/gtk/sslcertwindow.c:269
3009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322
3010 msgid "correct"
3011 msgstr "correcte"
3012
3013 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3014 msgid "Owner"
3015 msgstr "Propietari"
3016
3017 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121
3018 msgid "Signer"
3019 msgstr "Signant"
3020
3021 #: src/gtk/sslcertwindow.c:128 src/gtk/sslcertwindow.c:149
3022 #: src/prefs_themes.c:886
3023 msgid "Name: "
3024 msgstr "Nom: "
3025
3026 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135 src/gtk/sslcertwindow.c:156
3027 msgid "Organization: "
3028 msgstr "Organització: "
3029
3030 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3031 msgid "Location: "
3032 msgstr "Localització: "
3033
3034 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170
3035 msgid "Fingerprint: "
3036 msgstr "Empremta digital: "
3037
3038 #: src/gtk/sslcertwindow.c:176
3039 msgid "Signature status: "
3040 msgstr "Estat de la signatura: "
3041
3042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230
3043 #, c-format
3044 msgid "SSL certificate for %s"
3045 msgstr "Certificat SSL per a %s"
3046
3047 #: src/gtk/sslcertwindow.c:260
3048 #, c-format
3049 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3050 msgstr "El certificat de %s és desconegut. Voleu acceptar-lo?"
3051
3052 #: src/gtk/sslcertwindow.c:271 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3053 #, c-format
3054 msgid "Signature status: %s"
3055 msgstr "Estat de la signatura: %s"
3056
3057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:278
3058 msgid "View certificate"
3059 msgstr "Mostrar certificat"
3060
3061 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284
3062 msgid "Unknown SSL Certificate"
3063 msgstr "Certificat SSL desconegut"
3064
3065 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
3066 msgid "Accept and save"
3067 msgstr "Acceptar i guardar"
3068
3069 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
3070 msgid "Cancel connection"
3071 msgstr "Cancel·lar connexió"
3072
3073 #: src/gtk/sslcertwindow.c:301
3074 msgid "New certificate:"
3075 msgstr "Certificat nou:"
3076
3077 #: src/gtk/sslcertwindow.c:306
3078 msgid "Known certificate:"
3079 msgstr "Certificat conegut:"
3080
3081 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3082 #, c-format
3083 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3084 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:331
3087 msgid "View certificates"
3088 msgstr "Mostrar certificats"
3089
3090 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3091 msgid "Changed SSL Certificate"
3092 msgstr "Certificat SSL canviat"
3093
3094 #: src/headerview.c:168 src/summaryview.c:2273
3095 msgid "(No From)"
3096 msgstr "(Sense remitent)"
3097
3098 #: src/headerview.c:183 src/summaryview.c:2318 src/summaryview.c:2321
3099 msgid "(No Subject)"
3100 msgstr "(Sense assumpte)"
3101
3102 #: src/image_viewer.c:284
3103 msgid "Filename:"
3104 msgstr "Nomb:"
3105
3106 #: src/image_viewer.c:291
3107 msgid "Filesize:"
3108 msgstr "Tamany:"
3109
3110 #: src/image_viewer.c:312
3111 msgid "Load Image"
3112 msgstr "Carregar imatge"
3113
3114 #: src/image_viewer.c:318
3115 msgid "Content-Type:"
3116 msgstr "Content-Type:"
3117
3118 #: src/imap.c:669
3119 #, c-format
3120 msgid "Connecting to %s failed"
3121 msgstr "Connexió amb %s fallida"
3122
3123 #: src/imap.c:674
3124 #, c-format
3125 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3126 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
3127
3128 #: src/imap.c:712
3129 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3130 msgstr "creant connexió IMAP4 encapsulada\n"
3131
3132 #: src/imap.c:725
3133 #, c-format
3134 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3135 msgstr "creant connexió IMAP4 amb %s:%d ...\n"
3136
3137 #: src/imap.c:764
3138 msgid "Can't start TLS session.\n"
3139 msgstr "No s'ha pogut iniciar la sessió TLS.\n"
3140
3141 #: src/imap.c:1098
3142 #, c-format
3143 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3144 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
3145
3146 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3147 msgid "can't expunge\n"
3148 msgstr "no s'ha pogut purgar\n"
3149
3150 #: src/imap.c:1146
3151 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3152 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrados: 1:*\n"
3153
3154 #: src/imap.c:1188
3155 msgid "can't close folder\n"
3156 msgstr "no s'ha pogut tancar la carpeta\n"
3157
3158 #: src/imap.c:1240
3159 #, c-format
3160 msgid "root folder %s does not exist\n"
3161 msgstr "la carpeta arrel %s no existeix\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1420 src/imap.c:1428
3164 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3165 msgstr "S'ha produït un error obtenint LIST.\n"
3166
3167 #: src/imap.c:1657
3168 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3169 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
3170
3171 #: src/imap.c:1679
3172 msgid "can't create mailbox\n"
3173 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia\n"
3174
3175 #: src/imap.c:1722
3176 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3177 msgstr ""
3178 "El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
3179
3180 #: src/imap.c:1754
3181 #, c-format
3182 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3183 msgstr "no s'ha pogut Reanomenar la bústia: %s a %s\n"
3184
3185 #: src/imap.c:1816
3186 msgid "can't delete mailbox\n"
3187 msgstr "no s'ha pogut esborrar la bústia\n"
3188
3189 # FIXME: s/envoltorio/.../
3190 #: src/imap.c:1854
3191 msgid "can't get envelope\n"
3192 msgstr "no s'ha pogut obtenir l'envoltori\n"
3193
3194 #: src/imap.c:1862
3195 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3196 msgstr "S'ha produït un error obtenint l'envoltori.\n"
3197
3198 #: src/imap.c:1884
3199 #, c-format
3200 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3201 msgstr "no s'ha pogut interpretar l'envoltori: %s\n"
3202
3203 #: src/imap.c:1942
3204 #, c-format
3205 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3206 msgstr "No s'ha pogut establir la sessió IMAP4 amb: %s\n"
3207
3208 #: src/imap.c:1964
3209 #, c-format
3210 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3211 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
3212
3213 #: src/imap.c:1971
3214 #, c-format
3215 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3216 msgstr "No s'ha pogut establir la sessió IMAP4 amb: %s:%d\n"
3217
3218 #: src/imap.c:2061
3219 msgid "can't get namespace\n"
3220 msgstr "no s'ha pogut obtenir l'espai de noms\n"
3221
3222 #: src/imap.c:2495
3223 #, c-format
3224 msgid "can't select folder: %s\n"
3225 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
3226
3227 #: src/imap.c:2635
3228 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3229 msgstr "La autentificació IMAP4 ha fallat.\n"
3230
3231 # FIXME
3232 #: src/imap.c:2652
3233 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3234 msgstr "Ha fallat el login IMAP4.\n"
3235
3236 #: src/imap.c:2972
3237 #, c-format
3238 msgid "can't append %s to %s\n"
3239 msgstr "no s'ha pogut afegir %s a %s\n"
3240
3241 #: src/imap.c:3021
3242 #, c-format
3243 msgid "can't append message to %s\n"
3244 msgstr "no s'ha pogut afegir el missatge a %s\n"
3245
3246 #: src/imap.c:3103
3247 #, c-format
3248 msgid "can't copy %s to %s\n"
3249 msgstr "no s'ha pogut copiar %s a %s\n"
3250
3251 #: src/imap.c:3153
3252 #, c-format
3253 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3254 msgstr "error durant l'ordre IMAP: STORE %s %s\n"
3255
3256 #: src/imap.c:3170
3257 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3258 msgstr "error durant l'ordre IMAP: EXPUNGE\n"
3259
3260 #: src/imap.c:3183
3261 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3262 msgstr "error durant l'ordre IMAP: CLOSE\n"
3263
3264 #: src/imap.c:3423
3265 #, c-format
3266 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3267 msgstr "iconv no pot convertir UTF-7 a %s\n"
3268
3269 #: src/imap.c:3453
3270 #, c-format
3271 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3272 msgstr "iconv no pot convertir %s a UTF-7\n"
3273
3274 #: src/imap.c:3497
3275 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3276 msgstr "iconv no pot convertir UTF-8 a UTF-7\n"
3277
3278 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3279 msgid "/Create _new folder..."
3280 msgstr "/Crear _nova carpeta..."
3281
3282 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3283 msgid "/_Rename folder..."
3284 msgstr "/_Reanomenar carpeta..."
3285
3286 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3287 msgid "/M_ove folder..."
3288 msgstr "/M_oure carpeta..."
3289
3290 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3291 msgid "/_Delete folder"
3292 msgstr "/Es_borrar carpeta"
3293
3294 #: src/imap_gtk.c:58
3295 msgid "/Down_load messages"
3296 msgstr "/Descarregar missatges"
3297
3298 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3299 msgid "/_Check for new messages"
3300 msgstr "/_Comprovar si hi ha missatges nous"
3301
3302 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3303 msgid "/R_ebuild folder tree"
3304 msgstr "/R_econstruïr l'arbre de carpetes"
3305
3306 #: src/imap_gtk.c:63
3307 msgid "/IMAP4 _account settings"
3308 msgstr "/Configuració del compt_e IMAP4"
3309
3310 #: src/imap_gtk.c:64
3311 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3312 msgstr "/Eliminar compte _IMAP4"
3313
3314 #: src/imap_gtk.c:127
3315 msgid ""
3316 "Input the name of new folder:\n"
3317 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3318 " append `/' at the end of the name)"
3319 msgstr ""
3320 "Introduiu el nom de la nova carpeta:\n"
3321 "(si voleu crear una carpeta per emmagatzemar subcarpetes,\n"
3322 " afegiu `/' al final del nom)"
3323
3324 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3325 #, c-format
3326 msgid "Input new name for `%s':"
3327 msgstr "Introdueixi el nou nom per a `%s':"
3328
3329 #: src/imap_gtk.c:178 src/mh_gtk.c:219
3330 msgid "Rename folder"
3331 msgstr "Reanomenar carpeta"
3332
3333 #: src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:244
3334 msgid ""
3335 "The folder could not be renamed.\n"
3336 "The new folder name is not allowed."
3337 msgstr ""
3338 "No s'ha pogut reanomenar la carpeta.\n"
3339 "El nou nom no està permès."
3340
3341 #: src/imap_gtk.c:266
3342 #, c-format
3343 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3344 msgstr "Esborrar realment el compte IMAP `%s'?"
3345
3346 #: src/imap_gtk.c:267
3347 msgid "Delete IMAP4 account"
3348 msgstr "Esborrar compte IMAP4"
3349
3350 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:167
3351 #, c-format
3352 msgid ""
3353 "All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
3354 "Do you really want to delete?"
3355 msgstr ""
3356 "S'esborraran totes les carpetes i missatges sota `%s'.\n"
3357 "Voleu realment eliminar-los?"
3358
3359 #: src/imap_gtk.c:314 src/mh_gtk.c:169
3360 msgid "Delete folder"
3361 msgstr "Esborrar carpeta"
3362
3363 #: src/imap_gtk.c:332 src/mh_gtk.c:187
3364 #, c-format
3365 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3366 msgstr "No es pot eliminar la carpeta `%s'."
3367
3368 #: src/imap_gtk.c:376 src/news_gtk.c:308
3369 msgid "Offline"
3370 msgstr "Desconnectat"
3371
3372 #: src/imap_gtk.c:377 src/news_gtk.c:309
3373 msgid "You are offline. Go online?"
3374 msgstr "Està desconnectat. Connectar?"
3375
3376 #: src/imap_gtk.c:394 src/news_gtk.c:326
3377 #, c-format
3378 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3379 msgstr "S'ha produït algun error al descarregar els missatges a `%s'."
3380
3381 #: src/import.c:142
3382 msgid "Import"
3383 msgstr "Importar"
3384
3385 #: src/import.c:161
3386 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3387 msgstr "Especifiquei arxiu mbox i carpeta de destinació."
3388
3389 #: src/import.c:171
3390 msgid "Importing file:"
3391 msgstr "Important arxiu:"
3392
3393 #: src/import.c:176
3394 msgid "Destination dir:"
3395 msgstr "Directori destinació:"
3396
3397 #: src/import.c:236
3398 msgid "Select importing file"
3399 msgstr "Seleccionar arxiu a importar"
3400
3401 #: src/importldif.c:189
3402 msgid "Please specify address book name and file to import."
3403 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda i l'arxiu a importar."
3404
3405 #: src/importldif.c:192
3406 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3407 msgstr "Seleccioneu i renombreu els camps LDIF a importar."
3408
3409 #: src/importldif.c:195
3410 msgid "File imported."
3411 msgstr "Arxiu importat."
3412
3413 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3414 msgid "Please select a file."
3415 msgstr "Seleccioneu un arxiu."
3416
3417 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3418 msgid "Address book name must be supplied."
3419 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'agenda d'adreces."
3420
3421 #: src/importldif.c:471
3422 msgid "Error reading LDIF fields."
3423 msgstr "Error llegint els camps LDIF."
3424
3425 #: src/importldif.c:494
3426 msgid "LDIF file imported successfully."
3427 msgstr "Arxiu LDIF importat amb èxit."
3428
3429 #: src/importldif.c:606
3430 msgid "Select LDIF File"
3431 msgstr "Seleccionar arxiu LDIF"
3432
3433 #: src/importldif.c:703
3434 msgid ""
3435 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3436 "file data."
3437 msgstr ""
3438 "Especifiqueu el nom per a l'agenda que serà creada a partir de les dades de "
3439 "l'arxiu LDIF."
3440
3441 #: src/importldif.c:709
3442 msgid "File Name"
3443 msgstr "Nom de l'arxiu"
3444
3445 #: src/importldif.c:720
3446 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3447 msgstr "L'especificació completa de l'arxiu LDIF a importar."
3448
3449 #: src/importldif.c:729
3450 msgid "Select the LDIF file to import."
3451 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF a importar."
3452
3453 #: src/importldif.c:766
3454 msgid "R"
3455 msgstr "R"
3456
3457 #. S_COL_MARK
3458 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3459 msgid "S"
3460 msgstr "E"
3461
3462 #: src/importldif.c:768
3463 msgid "LDIF Field Name"
3464 msgstr "Nom del camp LDIF"
3465
3466 #: src/importldif.c:769
3467 msgid "Attribute Name"
3468 msgstr "Nom de l'atributo"
3469
3470 #: src/importldif.c:824
3471 msgid "LDIF Field"
3472 msgstr "Camp LDIF"
3473
3474 #: src/importldif.c:836
3475 msgid "Attribute"
3476 msgstr "Atribut"
3477
3478 #: src/importldif.c:847
3479 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3480 msgstr "El camp LDIF pot reanomenar-se al nom de l'atribut d'usuari."
3481
3482 #: src/importldif.c:852
3483 msgid "???"
3484 msgstr "???"
3485
3486 #: src/importldif.c:870
3487 msgid ""
3488 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3489 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3490 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3491 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3492 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3493 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3494 "field for import."
3495 msgstr ""
3496 "Escolliu el camp LDIF que serà renombrat o seleccionato per a importar en la "
3497 "llista superior. Els camps reservats (amb una marca a la columna \"R\"), "
3498 "s'importen automàticament i no es poden Reanomenar. Un click a la columna de "
3499 "selecció (\"S\") marcarà el camp a importar. Un click a qualsevol part de la "
3500 "fila seleccionarà el camp per Reanomenar-lo en el camp que apareix a sota de "
3501 "la llista. Doble click a qualsevol part de la fila i també serà seleccionat "
3502 "el camp per importar."
3503
3504 #: src/importldif.c:882
3505 msgid "Select for Import"
3506 msgstr "Seleccionar per importar"
3507
3508 #: src/importldif.c:888
3509 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3510 msgstr "Seleccionar el camp LDIF per a importar-lo a l'agenda."
3511
3512 #: src/importldif.c:891
3513 msgid " Modify "
3514 msgstr " Modificar "
3515
3516 #: src/importldif.c:897
3517 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3518 msgstr ""
3519 "Aquest botó actualitzarà la llista superior amb les dades proporcionades."
3520
3521 #: src/importldif.c:970
3522 msgid "Records Imported :"
3523 msgstr "Registres importats :"
3524
3525 #: src/importldif.c:1001
3526 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3527 msgstr "Importar arxiu LDIF a l'agenda"
3528
3529 #. Button panel
3530 #: src/importldif.c:1034
3531 msgid "Prev"
3532 msgstr "Anterior"
3533
3534 #: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
3535 msgid "Next"
3536 msgstr "Següent"
3537
3538 #: src/importmutt.c:143
3539 msgid "Error importing MUTT file."
3540 msgstr "Error important l'arxiu de MUTT."
3541
3542 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
3543 #: src/importpine.c:331
3544 msgid "Please select a file to import."
3545 msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
3546
3547 #: src/importmutt.c:185
3548 msgid "Select MUTT File"
3549 msgstr "Seleccioneu l'arxiu MUTT"
3550
3551 #: src/importmutt.c:242
3552 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3553 msgstr "Importar arxiu MUTT a l'agenda"
3554
3555 #: src/importpine.c:143
3556 msgid "Error importing Pine file."
3557 msgstr "Error important l'arxiu de Pine."
3558
3559 #: src/importpine.c:185
3560 msgid "Select Pine File"
3561 msgstr "Seleccionar arxiu Pine"
3562
3563 #: src/importpine.c:242
3564 msgid "Import Pine file into Address Book"
3565 msgstr "Importar arxiu Pine a l'agenda"
3566
3567 #: src/inc.c:379
3568 msgid "Retrieving new messages"
3569 msgstr "Obtenint nous missatges"
3570
3571 #: src/inc.c:426
3572 msgid "Standby"
3573 msgstr "En espera"
3574
3575 #: src/inc.c:555 src/inc.c:605
3576 msgid "Cancelled"
3577 msgstr "Cancel·lat"
3578
3579 #: src/inc.c:566
3580 msgid "Retrieving"
3581 msgstr "Recuperant"
3582
3583 #: src/inc.c:575
3584 #, c-format
3585 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3586 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3587 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
3588 msgstr[1] "Fet (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
3589
3590 #: src/inc.c:581
3591 msgid "Done (no new messages)"
3592 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
3593
3594 #: src/inc.c:586
3595 msgid "Connection failed"
3596 msgstr "Connexió fallida"
3597
3598 #: src/inc.c:589
3599 msgid "Auth failed"
3600 msgstr "Authorización fallida"
3601
3602 #. S_COL_SCORE
3603 #: src/inc.c:592 src/prefs_summary_column.c:88
3604 msgid "Locked"
3605 msgstr "Bloquejat"
3606
3607 #: src/inc.c:602 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3608 msgid "Timeout"
3609 msgstr "Temps límit"
3610
3611 #: src/inc.c:683
3612 #, c-format
3613 msgid "Finished (%d new message)"
3614 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3615 msgstr[0] "Finalitzat (%d missatge nou)"
3616 msgstr[1] "Finalitzat (%d missatge(s) nou(s))"
3617
3618 #: src/inc.c:687
3619 msgid "Finished (no new messages)"
3620 msgstr "Finalitzat (no hi ha missatges nous)"
3621
3622 #: src/inc.c:696
3623 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3624 msgstr "S'han produït alguns error obtenint el correu."
3625
3626 #: src/inc.c:737
3627 #, c-format
3628 msgid "%s: Retrieving new messages"
3629 msgstr "%s: Recuperant nous missatges"
3630
3631 #: src/inc.c:756
3632 #, c-format
3633 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3634 msgstr "Conectant al servidor POP3: %s..."
3635
3636 #: src/inc.c:766
3637 #, c-format
3638 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3639 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
3640
3641 #: src/inc.c:773
3642 #, c-format
3643 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3644 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
3645
3646 #: src/inc.c:854 src/send_message.c:382
3647 msgid "Authenticating..."
3648 msgstr "Autentificant..."
3649
3650 #: src/inc.c:855
3651 #, c-format
3652 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3653 msgstr "Obtenint missatges de %s (%s) ..."
3654
3655 #: src/inc.c:861
3656 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3657 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (STAT)..."
3658
3659 #: src/inc.c:865
3660 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3661 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (LAST)..."
3662
3663 #: src/inc.c:869
3664 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3665 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (UIDL)..."
3666
3667 #: src/inc.c:873
3668 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3669 msgstr "Obtenint el tamany dels nous missatges (LIST)..."
3670
3671 #: src/inc.c:883
3672 #, c-format
3673 msgid "Deleting message %d"
3674 msgstr "Esborrant missatge %d"
3675
3676 #: src/inc.c:890 src/send_message.c:400
3677 msgid "Quitting"
3678 msgstr "Sortint"
3679
3680 #: src/inc.c:915
3681 #, c-format
3682 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3683 msgstr "Recuperant missatge (%d / %d) (%s / %s)"
3684
3685 #: src/inc.c:934
3686 #, c-format
3687 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3688 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3689 msgstr[0] "Recuperant (%d missatge (%s) rebut)"
3690 msgstr[1] "Recuperant (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
3691
3692 #: src/inc.c:1090
3693 msgid "Connection failed."
3694 msgstr "La connexió ha fallat."
3695
3696 #: src/inc.c:1093
3697 #, c-format
3698 msgid "Connection to %s:%d failed."
3699 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s:%d."
3700
3701 #: src/inc.c:1098
3702 msgid "Error occurred while processing mail."
3703 msgstr "S'ha produït un error mentre es processava el correu."
3704
3705 #: src/inc.c:1103
3706 #, c-format
3707 msgid ""
3708 "Error occurred while processing mail:\n"
3709 "%s"
3710 msgstr ""
3711 "S'ha produït un error mentre es processava el correu:\n"
3712 "%s"
3713
3714 #: src/inc.c:1109
3715 msgid "No disk space left."
3716 msgstr "No hi ha espai liure en disc."
3717
3718 #: src/inc.c:1114
3719 msgid "Can't write file."
3720 msgstr "No es pot escriure l'arxiu."
3721
3722 #: src/inc.c:1119
3723 msgid "Socket error."
3724 msgstr "Error de socket."
3725
3726 #: src/inc.c:1122
3727 #, c-format
3728 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3729 msgstr "Error de socket connectant amb %s:%d."
3730
3731 #. consider EOF right after QUIT successful
3732 #: src/inc.c:1127 src/send_message.c:314 src/send_message.c:525
3733 msgid "Connection closed by the remote host."
3734 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
3735
3736 #: src/inc.c:1130
3737 #, c-format
3738 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3739 msgstr "Connexió amb %s:%d tancada per la màquina remota."
3740
3741 #: src/inc.c:1135
3742 msgid "Mailbox is locked."
3743 msgstr "La bústia està bloquejada."
3744
3745 #: src/inc.c:1139
3746 #, c-format
3747 msgid ""
3748 "Mailbox is locked:\n"
3749 "%s"
3750 msgstr ""
3751 "La bústia està bloquejada:\n"
3752 "%s"
3753
3754 #: src/inc.c:1145 src/send_message.c:510
3755 msgid "Authentication failed."
3756 msgstr "Autentificació fallida."
3757
3758 #: src/inc.c:1150 src/send_message.c:513
3759 #, c-format
3760 msgid ""
3761 "Authentication failed:\n"
3762 "%s"
3763 msgstr ""
3764 "La autentificació ha fallat:\n"
3765 "%s"
3766
3767 #: src/inc.c:1155 src/send_message.c:529
3768 msgid "Session timed out."
3769 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió."
3770
3771 #: src/inc.c:1158
3772 #, c-format
3773 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3774 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
3775
3776 #: src/inc.c:1193
3777 msgid "Incorporation cancelled\n"
3778 msgstr "Incorporació cancel·lada\n"
3779
3780 #: src/ldif.c:838
3781 msgid "Nick Name"
3782 msgstr "Motiu (nick)"
3783
3784 #: src/main.c:158
3785 #, c-format
3786 msgid ""
3787 "File `%s' already exists.\n"
3788 "Can't create folder."
3789 msgstr ""
3790 "L'arxiu `%s' ja existeix.\n"
3791 "No s'ha pogut crear la carpeta."
3792
3793 #: src/main.c:272
3794 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3795 msgstr "g_thread no està soportat per glib.\n"
3796
3797 #: src/main.c:594
3798 #, c-format
3799 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3800 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
3801
3802 #: src/main.c:596
3803 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3804 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'edició"
3805
3806 #: src/main.c:597
3807 msgid ""
3808 "  --attach file1 [file2]...\n"
3809 "                         open composition window with specified files\n"
3810 "                         attached"
3811 msgstr ""
3812 "  --attach arxiu1 [arxiu2]...\n"
3813 "                         obre la finestra de composició amb els arxius\n"
3814 "                         especificats com a adjunts"
3815
3816 #: src/main.c:600
3817 msgid "  --receive              receive new messages"
3818 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
3819
3820 #: src/main.c:601
3821 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3822 msgstr "  --receive-all          rep nous missatges per tots els comptes"
3823
3824 #: src/main.c:602
3825 msgid "  --send                 send all queued messages"
3826 msgstr "  --send                 enviar tots els missatges encuats"
3827
3828 #: src/main.c:603
3829 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3830 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el número total de missatges"
3831
3832 #: src/main.c:604
3833 msgid ""
3834 "  --status-full [folder]...\n"
3835 "                         show the status of each folder"
3836 msgstr ""
3837 "  --status-full [carpeta]...\n"
3838 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
3839
3840 #: src/main.c:606
3841 msgid "  --online               switch to online mode"
3842 msgstr "  --online               canviar a mode de treball amb connexió"
3843
3844 #: src/main.c:607
3845 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3846 msgstr "  --offline               canviar a mode de treball sense connexió"
3847
3848 #: src/main.c:608
3849 msgid "  --debug                debug mode"
3850 msgstr "  --debug                mode de depuració"
3851
3852 #: src/main.c:609
3853 msgid "  --help                 display this help and exit"
3854 msgstr "  --help                 presenta aquesta ajuda i finalitza"
3855
3856 #: src/main.c:610
3857 msgid "  --version              output version information and exit"
3858 msgstr "  --version              dona la informació de la versió i finalitza"
3859
3860 #: src/main.c:611
3861 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3862 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
3863
3864 #: src/main.c:649 src/summaryview.c:5120
3865 #, c-format
3866 msgid "Processing (%s)..."
3867 msgstr "Processant (%s)..."
3868
3869 #: src/main.c:652
3870 msgid "top level folder"
3871 msgstr "carpeta superior"
3872
3873 #: src/main.c:714
3874 msgid "Really quit?"
3875 msgstr "Sortir realment?"
3876
3877 #: src/main.c:715
3878 msgid "Composing message exists."
3879 msgstr "Existeixen missatges en composició."
3880
3881 #: src/main.c:716
3882 msgid "Draft them"
3883 msgstr "A esborrany"
3884
3885 #: src/main.c:716
3886 msgid "Discard them"
3887 msgstr "Descartar-los"
3888
3889 #: src/main.c:716
3890 msgid "Don't quit"
3891 msgstr "No sortir"
3892
3893 #: src/main.c:730
3894 msgid "Queued messages"
3895 msgstr "Missatges en cua"
3896
3897 #: src/main.c:731
3898 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3899 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Sortir ara?"
3900
3901 #: src/main.c:977 src/toolbar.c:1873
3902 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3903 msgstr "S'han peoduït alguns errors enviant els missatges encuats."
3904
3905 #: src/mainwindow.c:443
3906 msgid "/_File/_Add mailbox"
3907 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:444
3910 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3911 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia/MH..."
3912
3913 #: src/mainwindow.c:446
3914 msgid "/_File/Change folder order"
3915 msgstr "/_Arxiu/Canviar l'ordre de les carpetes"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:448
3918 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3919 msgstr "/_Arxiu/_Importar arxiu mbox..."
3920
3921 #: src/mainwindow.c:449
3922 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3923 msgstr "/_Arxiu/_Exportar a arxiu mbox..."
3924
3925 #: src/mainwindow.c:450
3926 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3927 msgstr "/_Arxiu/E_xportar seleccionats a arxiu mbox..."
3928
3929 #: src/mainwindow.c:453
3930 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3931 msgstr "/_Arxiu/_Buidar totes les papereres"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:154
3934 msgid "/_File/_Save as..."
3935 msgstr "/_Arxiu/_Guardar com..."
3936
3937 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:155
3938 msgid "/_File/_Print..."
3939 msgstr "/_Arxiu/Im_primir"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:458
3942 msgid "/_File/_Work offline"
3943 msgstr "/_Arxiu/_Treballar sense connexió"
3944
3945 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3946 #: src/mainwindow.c:461
3947 msgid "/_File/E_xit"
3948 msgstr "/_Arxiu/_Sortir"
3949
3950 #: src/mainwindow.c:466
3951 msgid "/_Edit/Select _thread"
3952 msgstr "/_Editar/Seleccionar _fil"
3953
3954 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:163
3955 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3956 msgstr "/_Edició/_Buscar en el missatge actual..."
3957
3958 #: src/mainwindow.c:470
3959 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3960 msgstr "/_Edició/Buscar a la _carpeta..."
3961
3962 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:166 src/summaryview.c:443
3963 msgid "/_View"
3964 msgstr "/_Veure"
3965
3966 #: src/mainwindow.c:472
3967 msgid "/_View/Show or hi_de"
3968 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:473
3971 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3972 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Arbre de carpetes"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:475
3975 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3976 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Vista de missatge"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:477
3979 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3980 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:479
3983 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3984 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines/Icones _i texte"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:481
3987 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3988 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Icones"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:483
3991 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3992 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Texte"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:485
3995 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3996 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Ocultar"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:487
3999 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4000 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Barra d'estat"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
4003 #: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:648 src/mainwindow.c:652
4004 #: src/messageview.c:260
4005 msgid "/_View/---"
4006 msgstr "/_Veure/---"
4007
4008 #: src/mainwindow.c:490
4009 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4010 msgstr "/_Veure/_Separar l'arbre de carpetes"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:491
4013 msgid "/_View/Separate _message view"
4014 msgstr "/_Veure/Vista de missatges separada"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:493
4017 msgid "/_View/_Sort"
4018 msgstr "/_Veure/_Ordenar"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:494
4021 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4022 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _número"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:495
4025 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4026 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _tamany"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:496
4029 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4030 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _data"
4031
4032 #: src/mainwindow.c:497
4033 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4034 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _remitent"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:498
4037 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4038 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _destinatari"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:499
4041 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4042 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per ass_umpte"
4043
4044 #: src/mainwindow.c:500
4045 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4046 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per color d' _etiqueta"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:502
4049 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4050 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _marca"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:503
4053 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4054 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per e_stat"
4055
4056 #: src/mainwindow.c:504
4057 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4058 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _adjunt"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:506
4061 msgid "/_View/_Sort/by score"
4062 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per tamany"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:507
4065 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4066 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per bloquejat"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:508
4069 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4070 msgstr "/_Veure/_Ordenar/N_o ordenar"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
4073 msgid "/_View/_Sort/---"
4074 msgstr "/_Veure/_Ordenar/---"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:510
4077 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4078 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Ascendent"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:511
4081 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4082 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Descendent"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:513
4085 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4086 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Atraure _por asunto"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:515
4089 msgid "/_View/Th_read view"
4090 msgstr "/_Veure/_Vista jeràrquica"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:516
4093 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4094 msgstr "/_Veure/E_xpandir tots els fils"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:517
4097 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4098 msgstr "/_Veure/Co_l·lapsar tots els fils"
4099
4100 #: src/mainwindow.c:518
4101 msgid "/_View/_Hide read messages"
4102 msgstr "/_Veure/Ama_gar els missatges llegits"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:519
4105 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4106 msgstr "/_Veure/Elements v_isibles..."
4107
4108 #: src/mainwindow.c:522
4109 msgid "/_View/_Go to"
4110 msgstr "/_Veure/_Anar a"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:523
4113 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4114 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge a_nterior"
4115
4116 #: src/mainwindow.c:524
4117 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4118 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge s_egüent"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
4121 #: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
4122 msgid "/_View/_Go to/---"
4123 msgstr "/_Veure/_Anar a/---"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:526
4126 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4127 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anterior sense llegir"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:528
4130 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4131 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Següent sense llegir"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:531
4134 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4135 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge no_u anterior"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:532
4138 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4139 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge no_u següent"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:534
4142 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4143 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge marcat a_nterior"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:536
4146 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4147 msgstr "/_Veure/_Anar a/Següent missatge marcat"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:539
4150 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4151 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge etiquetat anterior"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:541
4154 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4155 msgstr "/_Veure/_Anar a/Següent missatge etiquetat"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:544
4158 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4159 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anar a una altra carpeta"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:169
4162 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4163 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/---"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:173
4166 msgid "/_View/Character _encoding"
4167 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:174
4170 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4171 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/_Autodetectar"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:177
4174 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4175 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:180
4178 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4179 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Unicode (_UTF-8)"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:183
4182 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4183 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:185
4186 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4187 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:188
4190 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4191 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:191
4194 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4195 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-13)"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:193
4198 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4199 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:196
4202 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4203 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Grec (ISO-8859-_7)"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:199
4206 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4207 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Turc (ISO-8859-_9)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:202
4210 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4211 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:204
4214 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4215 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
4218 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4219 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:208
4222 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4223 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracter/Ciríl·lic (Windows-1251)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:211
4226 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4227 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:213
4230 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4231 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (ISO-2022-JP-2)"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:215
4234 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4235 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (_EUC-JP)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:217
4238 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4239 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (_Shift__JIS)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:220
4242 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4243 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:222
4246 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4247 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:224
4250 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4251 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (_Big5)"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:226
4254 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4255 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:228
4258 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4259 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès (ISO-2022-_CN)"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:231
4262 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4263 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Coreà (EUC-_KR)"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:233
4266 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4267 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Coreà (ISO-2022-KR)"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:236
4270 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4271 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Tailandès (TIS-620)"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
4274 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4275 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Tailandès (Windows-874)"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:245
4278 #: src/messageview.c:251
4279 msgid "/_View/Decode/---"
4280 msgstr "/_Veure/Decodificar/---"
4281
4282 #: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:248
4283 msgid "/_View/Decode"
4284 msgstr "/_Veure/Decodificar"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:249
4287 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4288 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Autodetectar"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:252
4291 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4292 msgstr "/_Veure/Decodificar/_8bit"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:253
4295 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4296 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Marca d'impressió"
4297
4298 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:254
4299 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4300 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Base64"
4301
4302 #: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:255
4303 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4304 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Uuencode"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:649 src/summaryview.c:444
4307 msgid "/_View/Open in new _window"
4308 msgstr "/_Veure/Obrir en finestra _nova"
4309
4310 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
4311 msgid "/_View/Mess_age source"
4312 msgstr "/_Veure/Fon_t del missatge"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:651
4315 msgid "/_View/Show all headers"
4316 msgstr "/_Veure/Mostrar totes les ca_pçaleres"
4317
4318 #: src/mainwindow.c:653
4319 msgid "/_View/_Update summary"
4320 msgstr "/_Veure/Act_ualitzar resum"
4321
4322 #: src/mainwindow.c:656
4323 msgid "/_Message/Recei_ve"
4324 msgstr "/_Missatge/Re_bre"
4325
4326 #: src/mainwindow.c:657
4327 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4328 msgstr "/_Missatge/Re_bre/Del compte _actual"
4329
4330 #: src/mainwindow.c:659
4331 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4332 msgstr "/_Missatge/Re_bre/De _tots els comptes"
4333
4334 #: src/mainwindow.c:661
4335 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4336 msgstr "/_Missatge/Re_bre/_Cancel·lar la recepció"
4337
4338 #: src/mainwindow.c:663
4339 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4340 msgstr "/_Missatge/Re_bre/---"
4341
4342 #: src/mainwindow.c:664
4343 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4344 msgstr "/_Missatge/_Enviar missatges en cua"
4345
4346 #: src/mainwindow.c:666
4347 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4348 msgstr "/_Missatge/Composar _nou missatge"
4349
4350 #: src/mainwindow.c:667
4351 msgid "/_Message/Compose a news message"
4352 msgstr "/_Missatge/Composar una notícia"
4353
4354 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4355 msgid "/_Message/_Reply"
4356 msgstr "/_Missatge/_Respondre"
4357
4358 #: src/mainwindow.c:669
4359 msgid "/_Message/Repl_y to"
4360 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a"
4361
4362 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:269
4363 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4364 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a/A _tots"
4365
4366 #: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:271
4367 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4368 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a/Al _remitent"
4369
4370 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:273
4371 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4372 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a/A la _llista de correu"
4373
4374 #: src/mainwindow.c:674
4375 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4376 msgstr "/_Missatge/_Reenviar i respondre a"
4377
4378 #: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:276
4379 msgid "/_Message/_Forward"
4380 msgstr "/_Missatge/Ree_nviar"
4381
4382 #: src/mainwindow.c:677
4383 msgid "/_Message/Redirect"
4384 msgstr "/_Missatge/Redirigir"
4385
4386 #: src/mainwindow.c:679
4387 msgid "/_Message/M_ove..."
4388 msgstr "/_Missatge/M_oure..."
4389
4390 #: src/mainwindow.c:680
4391 msgid "/_Message/_Copy..."
4392 msgstr "/_Missatge/_Copiar..."
4393
4394 #: src/mainwindow.c:681
4395 msgid "/_Message/_Delete"
4396 msgstr "/_Missatge/Es_borrar"
4397
4398 #: src/mainwindow.c:682
4399 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4400 msgstr "/_Missatge/Cancel·lar una notícia"
4401
4402 #: src/mainwindow.c:684
4403 msgid "/_Message/_Mark"
4404 msgstr "/_Missatge/_Marcar"
4405
4406 #: src/mainwindow.c:685
4407 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4408 msgstr "/_Missatge/_Marcar/_Marcar"
4409
4410 #: src/mainwindow.c:686
4411 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4412 msgstr "/_Missatge/_Marcar/_Desmarcar"
4413
4414 #: src/mainwindow.c:687
4415 msgid "/_Message/_Mark/---"
4416 msgstr "/_Missatge/_Marcar/---"
4417
4418 #: src/mainwindow.c:688
4419 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4420 msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar com a no llegit"
4421
4422 #: src/mainwindow.c:689
4423 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4424 msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar como a llegit"
4425
4426 #: src/mainwindow.c:691
4427 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4428 msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar tot com a llegit"
4429
4430 #: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:281
4431 msgid "/_Message/Re-_edit"
4432 msgstr "/_Missatge/Re_editar"
4433
4434 #: src/mainwindow.c:696
4435 msgid "/_Tools/_Address book..."
4436 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces..."
4437
4438 #: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:285
4439 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4440 msgstr "/E_ines/Afegir _remitent a l'agenda"
4441
4442 #: src/mainwindow.c:699
4443 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4444 msgstr "/E_ines/_Recopilar adreces"
4445
4446 #: src/mainwindow.c:700
4447 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4448 msgstr "/E_ines/_Recopilar adreces/De la _carpeta..."
4449
4450 #: src/mainwindow.c:702
4451 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4452 msgstr "/E_ines/_Recopilar adreces/Dels _missatges..."
4453
4454 #: src/mainwindow.c:705
4455 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4456 msgstr "/E_ines/_Filtrar tots els missatges a la carpeta"
4457
4458 #: src/mainwindow.c:707
4459 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4460 msgstr "/E_ines/_Filtrar els missatges seleccionats"
4461
4462 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:288
4463 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4464 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat"
4465
4466 #: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:290
4467 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4468 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/_Automàticament"
4469
4470 #: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:292
4471 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4472 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/Basada en _Desde"
4473
4474 #: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:294
4475 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4476 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/Basada en _Per a"
4477
4478 #: src/mainwindow.c:716 src/messageview.c:296
4479 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4480 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/Basada en el _Assumpte"
4481
4482 #: src/mainwindow.c:718
4483 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
4484 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament"
4485
4486 #: src/mainwindow.c:719
4487 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
4488 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/_Automàticament"
4489
4490 #: src/mainwindow.c:721
4491 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
4492 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Desde"
4493
4494 #: src/mainwindow.c:723
4495 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
4496 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Per a"
4497
4498 #: src/mainwindow.c:725
4499 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
4500 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en el _Asumpte"
4501
4502 #: src/mainwindow.c:730
4503 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
4504 msgstr "/E_ines/_Comprovar missatges nous en totes les carpetes"
4505
4506 #: src/mainwindow.c:732
4507 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4508 msgstr "/E_ines/Es_borrar els missatges repetits"
4509
4510 #: src/mainwindow.c:734
4511 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4512 msgstr "/E_ines/Es_borrar els missatges repetits/A la carpeta seleccionada"
4513
4514 #: src/mainwindow.c:736
4515 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4516 msgstr "/E_ines/Es_borrar els missatges repetits/En totes les carpetes"
4517
4518 #: src/mainwindow.c:739
4519 msgid "/_Tools/E_xecute"
4520 msgstr "/E_ines/E_xecutar"
4521
4522 #: src/mainwindow.c:742
4523 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
4524 msgstr "/E_ines/Certi_ficats SSL..."
4525
4526 #: src/mainwindow.c:746
4527 msgid "/_Tools/_Log window"
4528 msgstr "/E_ines/_Finestra de traça"
4529
4530 #: src/mainwindow.c:748
4531 msgid "/_Configuration"
4532 msgstr "/_Configuració"
4533
4534 #: src/mainwindow.c:749
4535 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4536 msgstr "/_Configuració/_Canviar compte actual"
4537
4538 #: src/mainwindow.c:751
4539 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4540 msgstr "/_Configuració/_Preferències del compte actual..."
4541
4542 #: src/mainwindow.c:753
4543 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4544 msgstr "/_Configuració/Crear _nou compte..."
4545
4546 #: src/mainwindow.c:755
4547 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4548 msgstr "/_Configuració/_Editar comptes..."
4549
4550 #: src/mainwindow.c:757
4551 msgid "/_Configuration/---"
4552 msgstr "/_Configuració/---"
4553
4554 #: src/mainwindow.c:758
4555 msgid "/_Configuration/P_references..."
4556 msgstr "/_Configuració/_Preferències..."
4557
4558 #: src/mainwindow.c:760
4559 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
4560 msgstr "/_Configuració/Pre-processament..."
4561
4562 #: src/mainwindow.c:762
4563 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
4564 msgstr "/_Configuració/Post-processament..."
4565
4566 #: src/mainwindow.c:764
4567 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4568 msgstr "/_Configuració/_Filtrat..."
4569
4570 #: src/mainwindow.c:766
4571 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4572 msgstr "/_Configuració/_Plantilles..."
4573
4574 #: src/mainwindow.c:767
4575 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4576 msgstr "/_Configuració/_Accions..."
4577
4578 #: src/mainwindow.c:768
4579 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
4580 msgstr "/_Configuració/Mòduls..."
4581
4582 #: src/mainwindow.c:771
4583 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4584 msgstr "/A_juda/_Manual (Local)"
4585
4586 #: src/mainwindow.c:772
4587 msgid "/_Help/Ma_nual (Sylpheed Doc Homepage)"
4588 msgstr "A_juda/_Manual (Pàgina de Sylpheed Doc)"
4589
4590 #: src/mainwindow.c:774
4591 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4592 msgstr "/A_juda/_FAQ (Local)"
4593
4594 #: src/mainwindow.c:775
4595 msgid "/_Help/FA_Q (Sylpheed Doc Homepage)"
4596 msgstr "/A_juda/_FAQ (Pàgina de Sylpheed Doc)"
4597
4598 #: src/mainwindow.c:777
4599 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4600 msgstr "/A_juda/_Claws FAQ (Documentació de Claws)"
4601
4602 #: src/mainwindow.c:779
4603 msgid "/_Help/---"
4604 msgstr "/A_juda/---"
4605
4606 #: src/mainwindow.c:920
4607 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4608 msgstr "Esteu connectat. Polseu en la icona per desconectar-se"
4609
4610 #: src/mainwindow.c:924
4611 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4612 msgstr "Este desconnectat. Polseu en la icona per conectarse"
4613
4614 #: src/mainwindow.c:941
4615 msgid "Select account"
4616 msgstr "Seleccionar compte"
4617
4618 #: src/mainwindow.c:1282 src/mainwindow.c:1323 src/mainwindow.c:1351
4619 #: src/prefs_folder_item.c:538
4620 msgid "Untitled"
4621 msgstr "Sense títol"
4622
4623 #: src/mainwindow.c:1352
4624 msgid "none"
4625 msgstr "cap"
4626
4627 #: src/mainwindow.c:1646
4628 msgid "Add mailbox"
4629 msgstr "Afegir bústia"
4630
4631 #: src/mainwindow.c:1647
4632 msgid ""
4633 "Input the location of mailbox.\n"
4634 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4635 "scanned automatically."
4636 msgstr ""
4637 "Introduiu la localització de la bústia.\n"
4638 "Si la bústia especificada ja existeix serà\n"
4639 "escaneajada automàticament."
4640
4641 #: src/mainwindow.c:1653
4642 #, c-format
4643 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4644 msgstr "La bústia `%s' ja existeix."
4645
4646 #: src/mainwindow.c:1658 src/setup.c:66
4647 msgid "Mailbox"
4648 msgstr "Correu"
4649
4650 #: src/mainwindow.c:1663 src/setup.c:69
4651 msgid ""
4652 "Creation of the mailbox failed.\n"
4653 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4654 "there."
4655 msgstr ""
4656 "Ha fallat la creació de la bústia.\n"
4657 "Pot ser que ja existeixin els arxius o no tingueu prous permisos per a "
4658 "escriure en el directori."
4659
4660 #: src/mainwindow.c:2015
4661 msgid "Sylpheed - Folder View"
4662 msgstr "Sylpheed - Arbre de carpetes"
4663
4664 #: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:425
4665 msgid "Sylpheed - Message View"
4666 msgstr "Sylpheed - Vista de missatge"
4667
4668 #: src/mainwindow.c:2454 src/plugins/trayicon/trayicon.c:342
4669 msgid "Exit"
4670 msgstr "Sortir"
4671
4672 #: src/mainwindow.c:2454 src/plugins/trayicon/trayicon.c:342
4673 msgid "Exit this program?"
4674 msgstr "Sortir del programa?"
4675
4676 #: src/mainwindow.c:2821
4677 msgid "Deleting duplicated messages..."
4678 msgstr "Esborrant missatges duplicats..."
4679
4680 #: src/mainwindow.c:2855
4681 #, c-format
4682 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
4683 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
4684 msgstr[0] "Esborrant %d missatge duplicat a les %d carpetes.\n"
4685 msgstr[1] "Esborrant %d missatges duplicats a les %d carpetes.\n"
4686
4687 #: src/mainwindow.c:3002 src/summaryview.c:3969
4688 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4689 msgstr "Regles de processament a aplicar abans de les de les carpetes"
4690
4691 #: src/mainwindow.c:3010
4692 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4693 msgstr "Regles de processament a aplicar després de les de les carpetes"
4694
4695 #: src/mainwindow.c:3018 src/summaryview.c:3978
4696 msgid "Filtering configuration"
4697 msgstr "Configuració de filtrat"
4698
4699 #: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
4700 #: src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246
4701 msgid "(none)"
4702 msgstr "(cap)"
4703
4704 #: src/message_search.c:88
4705 msgid "Find in current message"
4706 msgstr "Cercar en el missatge actual"
4707
4708 #: src/message_search.c:106
4709 msgid "Find text:"
4710 msgstr "Cercar texte:"
4711
4712 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:559 src/summary_search.c:202
4713 msgid "Case sensitive"
4714 msgstr "Majús./minús."
4715
4716 #: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:209
4717 msgid "Backward search"
4718 msgstr "Cercar cap enrera"
4719
4720 #: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:321
4721 msgid "Search string not found."
4722 msgstr "Cadena no trobada."
4723
4724 #: src/message_search.c:193
4725 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4726 msgstr "S'ha arribat a l'inici del missatge. Voleu seguir desde el final?"
4727
4728 #: src/message_search.c:196
4729 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4730 msgstr "S'ha arribat al final del missatge. Voleu seguir desde l'inici?"
4731
4732 #: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:330
4733 msgid "Search finished"
4734 msgstr "Cerca finalitzada"
4735
4736 #: src/messageview.c:262
4737 msgid "/_View/Show all _headers"
4738 msgstr "/_Veure/Mostrar totes les ca_pçaleres"
4739
4740 #: src/messageview.c:265
4741 msgid "/_Message/Compose _new message"
4742 msgstr "/_Missatge/Composar un missatge _nou"
4743
4744 #: src/messageview.c:277
4745 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4746 msgstr "/_Missatge/Reenviar com a a_djunt"
4747
4748 #: src/messageview.c:279
4749 msgid "/_Message/Redirec_t"
4750 msgstr "/_Missatge/Redirigi_r"
4751
4752 #: src/messageview.c:298
4753 msgid "/_Tools/Create processing rule"
4754 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament"
4755
4756 #: src/messageview.c:300
4757 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4758 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/_Automàticament"
4759
4760 #: src/messageview.c:302
4761 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4762 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Desde"
4763
4764 #: src/messageview.c:304
4765 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4766 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Per a"
4767
4768 #: src/messageview.c:306
4769 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4770 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en el _Asumpte"
4771
4772 #: src/messageview.c:530
4773 msgid "<No Return-Path found>"
4774 msgstr "<No s'ha trobat Return-Path>"
4775
4776 #: src/messageview.c:538
4777 #, c-format
4778 msgid ""
4779 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4780 "does not correspond to the return path:\n"
4781 "Notification address: %s\n"
4782 "Return path: %s\n"
4783 "It is advised to not to send the return receipt."
4784 msgstr ""
4785 "L'adreça de notificació a la que s'enviarà el justificant de recepció\n"
4786 "no es correspon amb l'adreça de retorn del missatge:\n"
4787 "Adreça de notificació: %s\n"
4788 "Adreça de retorn: %s\n"
4789 "Es recomana no enviar el justificant de recepció."
4790
4791 #: src/messageview.c:546
4792 msgid "+Don't Send"
4793 msgstr "+No enviar"
4794
4795 #: src/messageview.c:556
4796 msgid ""
4797 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4798 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4799 "officially addressed to you.\n"
4800 "Receipt notification cancelled."
4801 msgstr ""
4802 "Aquest missatge sol·licita una notificació de justificant de recepció\n"
4803 "però d'acord amb les capçaleres 'Des de:' y 'Cc:' no fou\n"
4804 "oficialment dirigit a vostè.\n"
4805 "Notificació de justificant de recepció cancel·lada."
4806
4807 #: src/messageview.c:997 src/mimeview.c:1159 src/summaryview.c:3368
4808 #: src/summaryview.c:3371 src/textview.c:2268
4809 msgid "Save as"
4810 msgstr "Guardar com"
4811
4812 #: src/messageview.c:1002 src/mimeview.c:1032 src/summaryview.c:3377
4813 #: src/textview.c:2280
4814 msgid "Overwrite"
4815 msgstr "Sobreescriure"
4816
4817 #: src/messageview.c:1003
4818 msgid "Overwrite existing file?"
4819 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent?"
4820
4821 #: src/messageview.c:1011 src/summaryview.c:3388 src/summaryview.c:3391
4822 #: src/summaryview.c:3406
4823 #, c-format
4824 msgid "Can't save the file `%s'."
4825 msgstr "No es pot guardar l'arxiu `%s'."
4826
4827 #: src/messageview.c:1078
4828 msgid "This message asks for a return receipt."
4829 msgstr "Aquest missatge sol·licita justificant de recepció."
4830
4831 #: src/messageview.c:1079
4832 msgid "Send receipt"
4833 msgstr "Enviar justificant de recepció"
4834
4835 #: src/messageview.c:1119
4836 msgid ""
4837 "This message has been partially retrieved,\n"
4838 "and has been deleted from the server."
4839 msgstr ""
4840 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment,\n"
4841 "i ha estat eliminat del servidor."
4842
4843 #: src/messageview.c:1125
4844 #, c-format
4845 msgid ""
4846 "This message has been partially retrieved;\n"
4847 "it is %s."
4848 msgstr ""
4849 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
4850 "es de %s."
4851
4852 #: src/messageview.c:1129 src/messageview.c:1151
4853 msgid "Mark for download"
4854 msgstr "Marcar per a descarregar"
4855
4856 #: src/messageview.c:1130 src/messageview.c:1142
4857 msgid "Mark for deletion"
4858 msgstr "Marcar per a eliminar"
4859
4860 #: src/messageview.c:1135
4861 #, c-format
4862 msgid ""
4863 "This message has been partially retrieved;\n"
4864 "it is %s and will be downloaded."
4865 msgstr ""
4866 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
4867 "es de %s i serà descarregat."
4868
4869 # RML To be consistent with previous one.
4870 #: src/messageview.c:1140 src/messageview.c:1153
4871 #: src/prefs_filtering_action.c:153
4872 msgid "Unmark"
4873 msgstr "Desmarca"
4874
4875 #: src/messageview.c:1146
4876 #, c-format
4877 msgid ""
4878 "This message has been partially retrieved;\n"
4879 "it is %s and will be deleted."
4880 msgstr ""
4881 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
4882 "es de %s i serà eliminat."
4883
4884 #: src/messageview.c:1222
4885 msgid "Return Receipt Notification"
4886 msgstr "Notificació de justificant de recepció"
4887
4888 #: src/messageview.c:1223
4889 msgid ""
4890 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4891 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4892 "notification:"
4893 msgstr ""
4894 "El missatge ha estat enviat a diferents comptes seus.\n"
4895 "Per favor, escolliu el compte que desitjeu usar per enviar la notificació de "
4896 "justificant de recepció:"
4897
4898 #: src/messageview.c:1227
4899 msgid "Send Notification"
4900 msgstr "Enviar notificació"
4901
4902 #: src/messageview.c:1227
4903 msgid "+Cancel"
4904 msgstr "+Cancel·lar"
4905
4906 #: src/messageview.c:1287 src/summaryview.c:3425 src/toolbar.c:169
4907 msgid "Print"
4908 msgstr "Imprimir"
4909
4910 #: src/messageview.c:1288 src/summaryview.c:3426
4911 #, c-format
4912 msgid ""
4913 "Enter the print command line:\n"
4914 "(`%s' will be replaced with file name)"
4915 msgstr ""
4916 "Tecleji l'ordre per a imprimir:\n"
4917 "(`%s' serà substituït per l'arxiu)"
4918
4919 #: src/messageview.c:1294 src/summaryview.c:3432
4920 #, c-format
4921 msgid ""
4922 "Print command line is invalid:\n"
4923 "`%s'"
4924 msgstr ""
4925 "La comanda d'impressió no es vàlida:\n"
4926 "`%s'"
4927
4928 #: src/mh.c:389
4929 #, c-format
4930 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4931 msgstr "no s'ha pogut copiar el missatge %s a %s\n"
4932
4933 #: src/mh_gtk.c:58
4934 msgid "/Remove _mailbox"
4935 msgstr "/Eliminar _bústia"
4936
4937 #: src/mh_gtk.c:310
4938 #, c-format
4939 msgid ""
4940 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
4941 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
4942 msgstr ""
4943 "Eliminar realment la bústia `%s'?\n"
4944 "(Els missatges NO seran esborrats del disc)"
4945
4946 #: src/mh_gtk.c:312
4947 msgid "Remove mailbox"
4948 msgstr "Eliminar bústia"
4949
4950 #: src/mimeview.c:153
4951 msgid "/_Open"
4952 msgstr "/_Obrir"
4953
4954 #: src/mimeview.c:154
4955 msgid "/Open _with..."
4956 msgstr "/Obrir _amb..."
4957
4958 #: src/mimeview.c:155
4959 msgid "/_Display as text"
4960 msgstr "/_Veure com a texte"
4961
4962 #: src/mimeview.c:156
4963 msgid "/_Save as..."
4964 msgstr "/_Guardar com..."
4965
4966 #: src/mimeview.c:157
4967 msgid "/Save _all..."
4968 msgstr "/Gu_ardar todo..."
4969
4970 #: src/mimeview.c:196
4971 msgid "MIME Type"
4972 msgstr "Tipus MIME"
4973
4974 #: src/mimeview.c:640
4975 msgid "Check"
4976 msgstr "Verificar"
4977
4978 #: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
4979 msgid "Full info"
4980 msgstr "Informació completa"
4981
4982 #: src/mimeview.c:660
4983 msgid "Check again"
4984 msgstr "Verificar de nou"
4985
4986 #: src/mimeview.c:968 src/mimeview.c:1040 src/mimeview.c:1219
4987 #: src/mimeview.c:1249
4988 msgid "Can't save the part of multipart message."
4989 msgstr "No es pot guardar la part del missatge multiparts."
4990
4991 #: src/mimeview.c:1030 src/textview.c:2278
4992 #, c-format
4993 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4994 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent '%s'?"
4995
4996 #: src/mimeview.c:1067
4997 msgid "Select destination folder"
4998 msgstr "Seleccionar carpeta destinació"
4999
5000 #: src/mimeview.c:1074
5001 #, c-format
5002 msgid "`%s' is not a directory."
5003 msgstr "`%s' no és un directori."
5004
5005 #: src/mimeview.c:1259
5006 msgid "Open with"
5007 msgstr "Obrir amb"
5008
5009 #: src/mimeview.c:1260
5010 #, c-format
5011 msgid ""
5012 "Enter the command line to open file:\n"
5013 "(`%s' will be replaced with file name)"
5014 msgstr ""
5015 "Teclejeu l'ordre per a obrir l'arxiu:\n"
5016 "(`%s' serà substituït per l'arxiu)"
5017
5018 #: src/news.c:204
5019 #, c-format
5020 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
5021 msgstr "creant la connexión NNTP amb %s:%d ...\n"
5022
5023 #: src/news.c:277
5024 #, c-format
5025 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
5026 msgstr "la connexió NNTP amb %s:%d s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
5027
5028 #: src/news.c:407
5029 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
5030 msgstr "no es pot obtenir la llista de grups\n"
5031
5032 #: src/news.c:520
5033 msgid "can't post article.\n"
5034 msgstr "no es pot enviar l'article.\n"
5035
5036 #: src/news.c:546
5037 #, c-format
5038 msgid "can't retrieve article %d\n"
5039 msgstr "no es pot obtenir l'article %d\n"
5040
5041 #: src/news.c:595
5042 #, c-format
5043 msgid "can't select group: %s\n"
5044 msgstr "no es pot seleccionar el grup: %s\n"
5045
5046 #: src/news.c:823
5047 #, c-format
5048 msgid "can't set group: %s\n"
5049 msgstr "no es pot establir el grup: %s\n"
5050
5051 #: src/news.c:831
5052 #, c-format
5053 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
5054 msgstr "rang d'articles invàlid: %d - %d\n"
5055
5056 #: src/news.c:851
5057 #, c-format
5058 msgid "error occurred while getting %s.\n"
5059 msgstr "s'ha produït un error obtenint %s.\n"
5060
5061 #: src/news.c:869
5062 #, c-format
5063 msgid "getting xover %d in %s...\n"
5064 msgstr "obtenint xover %d a %s...\n"
5065
5066 #: src/news.c:873 src/news.c:958
5067 msgid "can't get xover\n"
5068 msgstr "no s'ha pogut obtenir xover\n"
5069
5070 #: src/news.c:882 src/news.c:968
5071 msgid "error occurred while getting xover.\n"
5072 msgstr "s'ha produït un error obtenint xover.\n"
5073
5074 #: src/news.c:888 src/news.c:981
5075 #, c-format
5076 msgid "invalid xover line: %s\n"
5077 msgstr "línia xover invàlida: %s\n"
5078
5079 #: src/news.c:903 src/news.c:922 src/news.c:1000 src/news.c:1035
5080 msgid "can't get xhdr\n"
5081 msgstr "no s'ha pogut obtenir xhdr\n"
5082
5083 #: src/news.c:912 src/news.c:931 src/news.c:1012 src/news.c:1047
5084 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
5085 msgstr "s'ha produït un error obtenint xhdr.\n"
5086
5087 #: src/news.c:954
5088 #, c-format
5089 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
5090 msgstr "obtenint xover %d - %d a %s...\n"
5091
5092 #: src/news_gtk.c:50
5093 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
5094 msgstr "/_Subscribir-se a un grup de notícies..."
5095
5096 #: src/news_gtk.c:51
5097 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
5098 msgstr "/Des_uscribir-se a un grup de notícies"
5099
5100 #: src/news_gtk.c:53
5101 msgid "/Down_load"
5102 msgstr "/Des_carregar"
5103
5104 #: src/news_gtk.c:57
5105 msgid "/News _account settings"
5106 msgstr "/Configuració del  compt_e de notícies"
5107
5108 #: src/news_gtk.c:58
5109 msgid "/Remove _news account"
5110 msgstr "/Eliminar compte de _notícies"
5111
5112 #: src/news_gtk.c:204
5113 #, c-format
5114 msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
5115 msgstr "¿Desubscriure's realment del grup `%s'?"
5116
5117 #: src/news_gtk.c:205
5118 msgid "Unsubscribe newsgroup"
5119 msgstr "Desubscriure's grup de notícies"
5120
5121 #: src/news_gtk.c:253
5122 #, c-format
5123 msgid "Really delete news account `%s'?"
5124 msgstr "Esborrar realment el compte de notícies `%s'?"
5125
5126 #: src/news_gtk.c:254
5127 msgid "Delete news account"
5128 msgstr "Esborrar compte de notícies"
5129
5130 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
5131 msgid "ClamAV: scanning message..."
5132 msgstr "ClamAV: inspeccionant missatge..."
5133
5134 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:237
5135 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
5136 msgid "Clam AntiVirus"
5137 msgstr "Antivirus Clam"
5138
5139 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:242
5140 msgid ""
5141 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
5142 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
5143 "\n"
5144 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
5145 "saved in a specially designated folder.\n"
5146 "\n"
5147 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
5148 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
5149 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
5150 msgstr ""
5151 "Aquest mòdul usa l'antivirus Clam per inspeccionar tots els missatges rebuts "
5152 "d'un compte IMAP, LOCAL o POP.\n"
5153 "\n"
5154 "Quan es troba algun virus en un adjunt es pot eliminar o guardar a una "
5155 "carpeta destinada a tal efecte.\n"
5156 "\n"
5157 "Aquest mòdul només conté la funció d'inspecció i esborrat o moviment del "
5158 "missatge. Probablement voldreu carregar també el mòdul d'interfície d'usuari "
5159 "GTK+, si no haureu d'escriure manualment la configuració.\n"
5160
5161 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:94
5162 msgid "Enable virus scanning"
5163 msgstr "Habilitar detecció de virus"
5164
5165 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:108
5166 msgid "Scan archive contents"
5167 msgstr "Inspeccionar el contingut dels arxius"
5168
5169 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
5170 msgid "Maximum attachment size"
5171 msgstr "Tamany màxim de l'adjunt"
5172
5173 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:139
5174 msgid "MB"
5175 msgstr "MB"
5176
5177 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:143
5178 msgid "Save infected messages"
5179 msgstr "Guardar els missatges infectats"
5180
5181 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:156
5182 msgid "Save folder"
5183 msgstr "Carpeta per guardar-los"
5184
5185 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:170
5186 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:179
5187 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
5188 msgstr "Deixar buit per usar la Paperera primària"
5189
5190 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
5191 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
5192 msgid "Filtering"
5193 msgstr "Filtrant"
5194
5195 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:276
5196 msgid "Clam AntiVirus GTK"
5197 msgstr "Antivirus Clam GTK"
5198
5199 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:281
5200 msgid ""
5201 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
5202 "\n"
5203 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
5204 "Clam AntiVirus.\n"
5205 "\n"
5206 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
5207 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
5208 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
5209 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
5210 "mail will be saved.\n"
5211 msgstr ""
5212 "Aquest mòdul proporciona la pàgina de preferències del mòdul Antivirus "
5213 "Clam.\n"
5214 "\n"
5215 "Trobareu les opcions a la finestra Altres preferències, sota Filtrat/"
5216 "Antivirus Clam.\n"
5217 "\n"
5218 "Amb aquest mòduk podeu habilitar la detecció de virus, la inspecció del "
5219 "contingut dels adjunts, el tamany màxim de l'adjunt a verificar (si és major "
5220 "l'adjunt no serà verificat), configurar si els correus infectats han de "
5221 "rebre's (actiu per omissió) i seleccionar la carpeta on seran guardats els "
5222 "correus infectats.\n"
5223
5224 #: src/plugins/demo/demo.c:74
5225 msgid "Demo"
5226 msgstr "Demostració"
5227
5228 #: src/plugins/demo/demo.c:79
5229 msgid ""
5230 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
5231 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
5232 "\n"
5233 "It is not really useful"
5234 msgstr ""
5235 "Aquest mòdul és només una demostració de com escriure mòduls per a Sylpheed. "
5236 "Instal·leu un enllaç per a una nova traça i escriviu-la a la sortida "
5237 "estàndard.\n"
5238 "\n"
5239 "No és realment útil"
5240
5241 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74 src/prefs_ext_prog.c:266
5242 #: src/prefs_image_viewer.c:145 src/prefs_msg_colors.c:394
5243 msgid "Message View"
5244 msgstr "Vista de missatge"
5245
5246 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
5247 msgid "Dillo Browser"
5248 msgstr "Navegador Dillo"
5249
5250 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
5251 msgid "Do not load remote links in mails"
5252 msgstr "No carregar els enllaços remots dels correus"
5253
5254 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
5255 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
5256 msgstr "Equivalent a la opció '--local' de Dillo"
5257
5258 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:123
5259 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
5260 msgstr "Encara podeu carregar els enllaços remots recarregant la pàgina"
5261
5262 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
5263 msgid "Full window mode (hide controls)"
5264 msgstr "Mode finestra completa (ocultar controls)"
5265
5266 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:136
5267 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
5268 msgstr "Equivalent a la opció '--fullwindow' de Dillo"
5269
5270 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
5271 msgid "Dillo HTML Viewer"
5272 msgstr "Visor HTML Dillo"
5273
5274 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
5275 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
5276 msgstr "Aquest mòdul mostra el correu HTML usant el navegador Dillo."
5277
5278 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
5279 msgid "MathML Viewer"
5280 msgstr "Visor MathML"
5281
5282 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
5283 msgid ""
5284 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
5285 "(Content-Type: text/mathml)"
5286 msgstr ""
5287 "Aquest mòdul usa el contenidor GtkMathView per mostrar adjunts MathML "
5288 "(Content-Type: text/mathml)"
5289
5290 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:89
5291 msgid "Passphrase"
5292 msgstr "Frase de pas"
5293
5294 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:247
5295 msgid "[no user id]"
5296 msgstr "[sense id d'usuari]"
5297
5298 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:251
5299 #, c-format
5300 msgid ""
5301 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
5302 "\n"
5303 "  %.*s  \n"
5304 "(%.*s)\n"
5305 msgstr ""
5306 "%sIntroduiu la frase de pas per:\n"
5307 "\n"
5308 "  %.*s  \n"
5309 "(%.*s)\n"
5310
5311 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:255
5312 msgid ""
5313 "Bad passphrase! Try again...\n"
5314 "\n"
5315 msgstr ""
5316 "Frase de pas errònia! Intenteu-ho de nou...\n"
5317 "\n"
5318
5319 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:62
5320 msgid "PGP/MIME"
5321 msgstr "PGP/MIME"
5322
5323 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:67
5324 msgid ""
5325 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
5326 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
5327 "\n"
5328 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
5329 "\n"
5330 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
5331 msgstr ""
5332 "Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb PGP/MIME. Podeu "
5333 "desencriptar correus, comprovar signatures o signar i encriptar els correus "
5334 "propis.\n"
5335 "\n"
5336 "El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
5337 "\n"
5338 "GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
5339
5340 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:122
5341 msgid "Store passphrase in memory"
5342 msgstr "Emmagatzemeu la frase de pas en memòria"
5343
5344 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:129
5345 msgid "Automatically check signatures"
5346 msgstr "Verificar signatures automàticament"
5347
5348 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:137
5349 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5350 msgstr "Capturar l'entrada al introduïr la frase de pas"
5351
5352 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:146
5353 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5354 msgstr "Mostrar un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
5355
5356 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:159
5357 msgid "Expire after"
5358 msgstr "Caduca després de"
5359
5360 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:174
5361 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
5362 msgstr "Establint-lo a '0' guarda la frase de pas durant tota la sessió"
5363
5364 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:179 src/prefs_common.c:1072
5365 msgid "minute(s)"
5366 msgstr "minut(s)"
5367
5368 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:275
5369 msgid "Sign key"
5370 msgstr "Clau per signar"
5371
5372 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:308
5373 msgid "Use default GnuPG key"
5374 msgstr "Useu la clau GnuPG per omissió"
5375
5376 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:315
5377 msgid "Select key by your email address"
5378 msgstr "Seleccioneu la clau en base a l'adreça de correu"
5379
5380 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:322
5381 msgid "Specify key manually"
5382 msgstr "Especifiqueu la clau manualment"
5383
5384 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:329
5385 msgid "User or key ID:"
5386 msgstr "Usuari o ID de clau:"
5387
5388 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:500 src/prefs_account.c:981
5389 msgid "Privacy"
5390 msgstr "Privacitat"
5391
5392 #: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:501
5393 msgid "GPG"
5394 msgstr "GPG"