2013-02-16 [colin] 3.9.0cvs74
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
3 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006, 2010.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-02-16 14:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:08+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19 #: src/account.c:384
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
25 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
26
27 #: src/account.c:431
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
30
31 #: src/account.c:710
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Editar comptes"
34
35 #: src/account.c:731
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
39 "indicates the default account."
40 msgstr ""
41 "Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
42 "donat, la casella de selecció indicarà quins comptes seran inclosos. Text en "
43 "negreta"
44
45 #: src/account.c:802
46 msgid " _Set as default account "
47 msgstr " E_stablir com a compte primari "
48
49 #: src/account.c:897
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
51 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
52
53 #: src/account.c:904
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Copia de %s"
57
58 #: src/account.c:1064
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
62
63 #: src/account.c:1066
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Sense títol)"
66
67 #: src/account.c:1067
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Esborrar compte"
70
71 #: src/account.c:1537
72 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
73 msgid "G"
74 msgstr "G"
75
76 #: src/account.c:1543
77 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
78 msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
79
80 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
81 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
82 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
84 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
85 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
86 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
87 #: src/prefs_template.c:78
88 msgid "Name"
89 msgstr "Nom"
90
91 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
92 msgid "Protocol"
93 msgstr "Protocol"
94
95 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
96 msgid "Server"
97 msgstr "Servidor"
98
99 #: src/action.c:383
100 #, c-format
101 msgid "Could not get message file %d"
102 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
103
104 #: src/action.c:420
105 msgid "Could not get message part."
106 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
107
108 #: src/action.c:437
109 #, c-format
110 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
111 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts: %s"
112
113 #: src/action.c:609
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
117 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
118 msgstr ""
119 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
120 "%%f, %%F, %%as o %%p."
121
122 #: src/action.c:721
123 msgid "There is no filtering action set"
124 msgstr "No hi ha acció de filtratge seleccionada"
125
126 #: src/action.c:723
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "Invalid filtering action(s):\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "Regla de filtrat invàlida:\n"
133 "%s"
134
135 #: src/action.c:978
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Could not fork to execute the following command:\n"
139 "%s\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
143 "%s\n"
144 "%s"
145
146 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
147 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
148 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
149 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
150 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
151 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
152 msgid "Unknown error"
153 msgstr "Error desconegut"
154
155 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
156 msgid "Completed"
157 msgstr "Completat"
158
159 #: src/action.c:1234
160 #, c-format
161 msgid "--- Running: %s\n"
162 msgstr "--- Executant: %s\n"
163
164 #: src/action.c:1238
165 #, c-format
166 msgid "--- Ended: %s\n"
167 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1271
170 msgid "Action's input/output"
171 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
172
173 #: src/action.c:1604
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
181 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1609
185 msgid "Action's hidden user argument"
186 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
187
188 #: src/action.c:1613
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
196 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1618
200 msgid "Action's user argument"
201 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
202
203 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
204 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
205 msgid "Group"
206 msgstr "Grup"
207
208 #: src/addrcustomattr.c:65
209 msgid "date of birth"
210 msgstr "data de naixement"
211
212 #: src/addrcustomattr.c:66
213 msgid "address"
214 msgstr "adreça"
215
216 #: src/addrcustomattr.c:67
217 msgid "phone"
218 msgstr "telèfon"
219
220 #: src/addrcustomattr.c:68
221 msgid "mobile phone"
222 msgstr "telèfon mòbil"
223
224 #: src/addrcustomattr.c:69
225 msgid "organization"
226 msgstr "organizació"
227
228 #: src/addrcustomattr.c:70
229 msgid "office address"
230 msgstr "adreça de l'oficina"
231
232 #: src/addrcustomattr.c:71
233 msgid "office phone"
234 msgstr "telèfon de l'oficina"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:72
237 msgid "fax"
238 msgstr "fax"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:73
241 msgid "website"
242 msgstr "Lloc web"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:141
245 msgid "Attribute name"
246 msgstr "Nom de l'atribut"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:156
249 msgid "Delete all attribute names"
250 msgstr "Esborrar tots els noms de l'atribut"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:157
253 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
254 msgstr "Voleu realment esborrar tots els noms de l'atribut?"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:181
257 msgid "Delete attribute name"
258 msgstr "Esborrar el nom de l'atribut"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:182
261 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
262 msgstr "Voleu realment esborrar aquest nom de l'atribut?"
263
264 #: src/addrcustomattr.c:191
265 msgid "Reset to default"
266 msgstr "Reiniciar al valor per defecte"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:192
269 msgid ""
270 "Do you really want to replace all attribute names\n"
271 "with the default set?"
272 msgstr ""
273 "Voleu realment reemplaçar tots els noms de l' atribut\n"
274 "amb el valor per defecte?"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
277 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
278 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1086
279 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
280 msgid "_Delete"
281 msgstr "_Esborrar"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
284 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
285 msgid "Delete _all"
286 msgstr "Esborr_ar tot"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:214
289 msgid "_Reset to default"
290 msgstr "_Reiniciar al valor per defecte"
291
292 #: src/addrcustomattr.c:410
293 msgid "Attribute name is not set."
294 msgstr "No s'ha establert el nom de l'atribut."
295
296 #: src/addrcustomattr.c:469
297 msgctxt "Dialog title"
298 msgid "Edit attribute names"
299 msgstr "Editar l'atribut dels noms"
300
301 #: src/addrcustomattr.c:483
302 msgid "New attribute name:"
303 msgstr "Nou nom de l'atribut:"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:520
306 msgid ""
307 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
308 "contacts."
309 msgstr ""
310 "Afegir o esborrar noms d'atributs no afectarà atributs ja assigats a "
311 "contactes."
312
313 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
314 msgid "Add to address book"
315 msgstr "Afegir a l'agenda"
316
317 #: src/addressadd.c:207
318 msgid "Contact"
319 msgstr "Contacte"
320
321 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
322 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
323 msgid "Address"
324 msgstr "Adreça"
325
326 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
327 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
328 msgid "Remarks"
329 msgstr "Notes"
330
331 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
332 msgid "Select Address Book Folder"
333 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
334
335 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
336 #: src/textview.c:2110
337 #, c-format
338 msgid ""
339 "Failed to save image: \n"
340 "%s"
341 msgstr ""
342 "Error al guardar la imatge: \n"
343 "%s"
344
345 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
346 msgid "Add address(es)"
347 msgstr "Afegir adreça(es)"
348
349 #: src/addressadd.c:533
350 msgid "Can't add the specified address"
351 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
352
353 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
354 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
355 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
356 msgid "Email Address"
357 msgstr "Adreça de Correu"
358
359 #: src/addressbook.c:402
360 msgid "_Book"
361 msgstr "Lli_bre"
362
363 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
364 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
365 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
366 msgid "_Edit"
367 msgstr "_Editar"
368
369 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
370 #: src/messageview.c:214
371 msgid "_Tools"
372 msgstr "E_ines"
373
374 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
375 #: src/messageview.c:215
376 msgid "_Help"
377 msgstr "A_juda"
378
379 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
380 msgid "New _Book"
381 msgstr "Nou Lli_bre"
382
383 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
384 msgid "New _Folder"
385 msgstr "Nova _Carpeta"
386
387 #: src/addressbook.c:410
388 msgid "New _vCard"
389 msgstr "Nova _vCard"
390
391 #: src/addressbook.c:414
392 msgid "New _JPilot"
393 msgstr "Nou _JPilot"
394
395 #: src/addressbook.c:417
396 msgid "New LDAP _Server"
397 msgstr "Nou _servidor LDAP"
398
399 #: src/addressbook.c:421
400 msgid "_Edit book"
401 msgstr "_Editar Llibre"
402
403 #: src/addressbook.c:422
404 msgid "_Delete book"
405 msgstr "_Esborrar llibre"
406
407 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
408 msgid "_Save"
409 msgstr "_Guardar"
410
411 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
412 msgid "_Close"
413 msgstr "_Tancar"
414
415 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
416 msgid "_Select all"
417 msgstr "_Seleccionar tot"
418
419 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
420 msgid "C_ut"
421 msgstr "T_allar"
422
423 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
424 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
425 msgid "_Copy"
426 msgstr "_Copiar"
427
428 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
429 #: src/compose.c:605
430 msgid "_Paste"
431 msgstr "_Enganxar"
432
433 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
434 msgid "New _Address"
435 msgstr "Nova _Adreça"
436
437 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
438 msgid "New _Group"
439 msgstr "Nou _Grup"
440
441 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
442 msgid "_Mail To"
443 msgstr "_Correu per"
444
445 #: src/addressbook.c:444
446 msgid "Import _LDIF file..."
447 msgstr "Importar fitxer _LDIF..."
448
449 #: src/addressbook.c:445
450 msgid "Import M_utt file..."
451 msgstr "Importar fitxer M_utt..."
452
453 #: src/addressbook.c:446
454 msgid "Import _Pine file..."
455 msgstr "Importar fitxer _Pine..."
456
457 #: src/addressbook.c:448
458 msgid "Export _HTML..."
459 msgstr "Exportar _HTML..."
460
461 #: src/addressbook.c:449
462 msgid "Export LDI_F..."
463 msgstr "Exportar LDI_F..."
464
465 #: src/addressbook.c:451
466 msgid "Find duplicates..."
467 msgstr "Buscar duplicats..."
468
469 #: src/addressbook.c:452
470 msgid "Edit custom attributes..."
471 msgstr "Editar atributs definits..."
472
473 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
474 #: src/messageview.c:340
475 msgid "_About"
476 msgstr "_Sobre"
477
478 #: src/addressbook.c:491
479 msgid "_Browse Entry"
480 msgstr "_Veure Entrada"
481
482 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
483 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
484 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
485 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
486 msgid "Unknown"
487 msgstr "Desconegut"
488
489 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
490 msgid "Success"
491 msgstr "Correcte"
492
493 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
494 msgid "Bad arguments"
495 msgstr "Arguments incorrectes"
496
497 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
498 msgid "File not specified"
499 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
500
501 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
502 msgid "Error opening file"
503 msgstr "Error obrint l'arxiu"
504
505 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
506 msgid "Error reading file"
507 msgstr "Error llegint l'arxiu"
508
509 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
510 msgid "End of file encountered"
511 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
512
513 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
514 msgid "Error allocating memory"
515 msgstr "Error reservant memòria"
516
517 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
518 msgid "Bad file format"
519 msgstr "Format d'arxiu erroni"
520
521 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
522 msgid "Error writing to file"
523 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
524
525 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
526 msgid "Error opening directory"
527 msgstr "Error obrint el directori"
528
529 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
530 msgid "No path specified"
531 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
532
533 #: src/addressbook.c:531
534 msgid "Error connecting to LDAP server"
535 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
536
537 #: src/addressbook.c:532
538 msgid "Error initializing LDAP"
539 msgstr "Error inicializant LDAP"
540
541 #: src/addressbook.c:533
542 msgid "Error binding to LDAP server"
543 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
544
545 #: src/addressbook.c:534
546 msgid "Error searching LDAP database"
547 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
548
549 #: src/addressbook.c:535
550 msgid "Timeout performing LDAP operation"
551 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
552
553 #: src/addressbook.c:536
554 msgid "Error in LDAP search criteria"
555 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
556
557 #: src/addressbook.c:537
558 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
559 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
560
561 #: src/addressbook.c:538
562 msgid "LDAP search terminated on request"
563 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
564
565 #: src/addressbook.c:539
566 msgid "Error starting TLS connection"
567 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
568
569 #: src/addressbook.c:540
570 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
571 msgstr "Nom distingit (dn) no informat"
572
573 #: src/addressbook.c:541
574 msgid "Missing required information"
575 msgstr "Informació requerida no s'ha informat"
576
577 #: src/addressbook.c:542
578 msgid "Another contact exists with that key"
579 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
580
581 #: src/addressbook.c:543
582 msgid "Strong(er) authentication required"
583 msgstr "Es requereix una autentificació més forta"
584
585 #: src/addressbook.c:913
586 msgid "Sources"
587 msgstr "Fonts"
588
589 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
590 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
591 msgid "Address book"
592 msgstr "Agenda d'adreces"
593
594 #: src/addressbook.c:1120
595 msgid "Lookup name:"
596 msgstr "Nom de búsqueda:"
597
598 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
599 msgid "Delete address(es)"
600 msgstr "Esborrar adreça(es)"
601
602 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
603 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
604 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
605
606 #: src/addressbook.c:1489
607 msgid "Delete group"
608 msgstr "Esborrar grup"
609
610 #: src/addressbook.c:1490
611 msgid ""
612 "Really delete the group(s)?\n"
613 "The addresses it contains will not be lost."
614 msgstr ""
615 "Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
616 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
617
618 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
619 msgid "Really delete the address(es)?"
620 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
621
622 #: src/addressbook.c:2201
623 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
624 msgstr ""
625 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
626
627 #: src/addressbook.c:2211
628 msgid "Cannot paste into an address group."
629 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
630
631 #: src/addressbook.c:2917
632 #, c-format
633 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
634 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
635
636 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
637 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
638 #: src/toolbar.c:413
639 msgid "Delete"
640 msgstr "Esborrar"
641
642 #: src/addressbook.c:2929
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
646 "contains will be moved into the parent folder."
647 msgstr ""
648 "Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces que contées "
649 "mouran a la carpeta mare."
650
651 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
652 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
653 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
654 msgid "Delete folder"
655 msgstr "Esborrar carpeta"
656
657 #: src/addressbook.c:2933
658 msgid "+Delete _folder only"
659 msgstr "+Esborrar només _carpeta"
660
661 #: src/addressbook.c:2933
662 msgid "Delete folder and _addresses"
663 msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
664
665 #: src/addressbook.c:2944
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Do you want to delete '%s'?\n"
669 "The addresses it contains will not be lost."
670 msgstr ""
671 "Voleu esborrar '%s'?\n"
672 "Les adreces que conté no es perdran."
673
674 #: src/addressbook.c:2951
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you want to delete '%s'?\n"
678 "The addresses it contains will be lost."
679 msgstr ""
680 "Voleu esborrar '%s'?\n"
681 "Les adreces que conté es perdran."
682
683 #: src/addressbook.c:3065
684 #, c-format
685 msgid "Search '%s'"
686 msgstr " Buscar '%s'"
687
688 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
689 msgid "New Contacts"
690 msgstr "Nous Contactes"
691
692 #: src/addressbook.c:4035
693 msgid "New user, could not save index file."
694 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
695
696 #: src/addressbook.c:4039
697 msgid "New user, could not save address book files."
698 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
699
700 #: src/addressbook.c:4049
701 msgid "Old address book converted successfully."
702 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
703
704 #: src/addressbook.c:4054
705 msgid ""
706 "Old address book converted,\n"
707 "could not save new address index file."
708 msgstr ""
709 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
710 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
711
712 #: src/addressbook.c:4067
713 msgid ""
714 "Could not convert address book,\n"
715 "but created empty new address book files."
716 msgstr ""
717 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
718 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
719
720 #: src/addressbook.c:4073
721 msgid ""
722 "Could not convert address book,\n"
723 "could not save new address index file."
724 msgstr ""
725 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
726 "No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
727
728 #: src/addressbook.c:4078
729 msgid ""
730 "Could not convert address book\n"
731 "and could not create new address book files."
732 msgstr ""
733 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
734 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
735
736 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
737 msgid "Addressbook conversion error"
738 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
739
740 #: src/addressbook.c:4198
741 msgid "Addressbook Error"
742 msgstr "Error en l'agenda"
743
744 #: src/addressbook.c:4199
745 msgid "Could not read address index"
746 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
747
748 #: src/addressbook.c:4530
749 msgid "Busy searching..."
750 msgstr "Buscant..."
751
752 #: src/addressbook.c:4833
753 msgid "Interface"
754 msgstr "Interficie"
755
756 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
757 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
758 msgid "Address Book"
759 msgstr "Agenda d'adreces"
760
761 #: src/addressbook.c:4857
762 msgid "Person"
763 msgstr "Persona"
764
765 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
766 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
767 msgid "Folder"
768 msgstr "Carpeta"
769
770 #: src/addressbook.c:4905
771 msgid "vCard"
772 msgstr "vCard"
773
774 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
775 msgid "JPilot"
776 msgstr "JPilot"
777
778 #: src/addressbook.c:4941
779 msgid "LDAP servers"
780 msgstr "Servidors LDAP"
781
782 #: src/addressbook.c:4953
783 msgid "LDAP Query"
784 msgstr "Petició LDAP"
785
786 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
787 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
788 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
789 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
790 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
791 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
792 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
793 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
794 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
795 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
796 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
803 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
804 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
805 #: src/prefs_matcher.c:2502
806 msgid "Any"
807 msgstr "Qualsevol"
808
809 #: src/addrgather.c:172
810 msgid "Please specify name for address book."
811 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
812
813 #: src/addrgather.c:179
814 #, fuzzy
815 msgid "No available address book."
816 msgstr "Adreces disponibles"
817
818 #: src/addrgather.c:200
819 msgid "Please select the mail headers to search."
820 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
821
822 #: src/addrgather.c:207
823 msgid "Collecting addresses..."
824 msgstr "Recopilant adreces..."
825
826 #: src/addrgather.c:247
827 msgid "address added by claws-mail"
828 msgstr ""
829
830 #: src/addrgather.c:275
831 msgid "Addresses collected successfully."
832 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
833
834 #: src/addrgather.c:357
835 msgid "Current folder:"
836 msgstr "Carpeta actual:"
837
838 #: src/addrgather.c:368
839 msgid "Address book name:"
840 msgstr "Nom de l'agenda d'adreces:"
841
842 #: src/addrgather.c:395
843 msgid "Address book folder size:"
844 msgstr "Tamany de la carpeta de l'agenda d'adresses:"
845
846 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
847 msgid ""
848 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
849 msgstr "Número màxim d'entrades per carpeta dins de la nova agenda creada"
850
851 #: src/addrgather.c:413
852 msgid "Process these mail header fields"
853 msgstr "Processar les següents capçaleres"
854
855 #: src/addrgather.c:432
856 msgid "Include subfolders"
857 msgstr "Incloure subcarpetes"
858
859 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
860 msgid "Header Name"
861 msgstr "Nom de capçalera"
862
863 #: src/addrgather.c:457
864 msgid "Address Count"
865 msgstr "Comptador d'adreces"
866
867 #: src/addrgather.c:567
868 msgid "Header Fields"
869 msgstr "Camps de capçalera"
870
871 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
872 #: src/importldif.c:1022
873 msgid "Finish"
874 msgstr "Finalitzar"
875
876 #: src/addrgather.c:626
877 msgid "Collect email addresses from selected messages"
878 msgstr "Recopilar adreces de correu dels missatges seleccionats"
879
880 #: src/addrgather.c:630
881 msgid "Collect email addresses from folder"
882 msgstr "Recopilar adreces de correu de la carpeta"
883
884 #: src/addrindex.c:123
885 msgid "Common addresses"
886 msgstr "Adreces comums"
887
888 #: src/addrindex.c:124
889 msgid "Personal addresses"
890 msgstr "Adreces personals"
891
892 #: src/addrindex.c:130
893 msgid "Common address"
894 msgstr "Adreça comú"
895
896 #: src/addrindex.c:131
897 msgid "Personal address"
898 msgstr "Adreça personal"
899
900 #: src/addrindex.c:1827
901 msgid "Address(es) update"
902 msgstr "Modificació d'adreça/es"
903
904 #: src/addrindex.c:1828
905 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
906 msgstr "Modificació fallida. Canvis no escrits al directori."
907
908 #: src/addrduplicates.c:127
909 msgid "Show duplicates in the same book"
910 msgstr "Mostrar duplicats al mateix llibre"
911
912 #: src/addrduplicates.c:133
913 msgid "Show duplicates in different books"
914 msgstr "Mostrar duplicats en diferents llibres"
915
916 #: src/addrduplicates.c:144
917 msgid "Find address book email duplicates"
918 msgstr "Trobar missatges duplicats al llibre d'adreces"
919
920 #: src/addrduplicates.c:145
921 msgid ""
922 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
923 msgstr ""
924 "Claws Mail cercarà ara adreces de correu duplicades al llibre d'adresses."
925
926 #: src/addrduplicates.c:325
927 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
928 msgstr "No s'ha trobat adreces de correu duplicades a l'agenda"
929
930 #: src/addrduplicates.c:356
931 msgid "Duplicate email addresses"
932 msgstr "Adreça de correu duplicada"
933
934 #: src/addrduplicates.c:474
935 msgid "Address book path"
936 msgstr "Ruta de l'agenda d'adreces"
937
938 #: src/addrduplicates.c:852
939 msgid "Delete address"
940 msgstr "Esborrar adreça"
941
942 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
943 msgid "Notice"
944 msgstr "Notificació"
945
946 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
947 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
948 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
949 #: src/summaryview.c:4868
950 msgid "Warning"
951 msgstr "Avís"
952
953 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
954 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
955 msgid "Error"
956 msgstr "Error"
957
958 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
959 msgid "_View log"
960 msgstr "_Veure traça"
961
962 #: src/alertpanel.c:347
963 msgid "Show this message next time"
964 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
965
966 #: src/browseldap.c:218
967 msgid "Browse Directory Entry"
968 msgstr "Veure entrada del directori"
969
970 #: src/browseldap.c:237
971 msgid "Server Name :"
972 msgstr "Nom del servidor :"
973
974 #: src/browseldap.c:247
975 msgid "Distinguished Name (dn) :"
976 msgstr "Nom distingit (dn) :"
977
978 #: src/browseldap.c:270
979 msgid "LDAP Name"
980 msgstr "Nom LDAP"
981
982 #: src/browseldap.c:272
983 msgid "Attribute Value"
984 msgstr "Valor de l'atribut"
985
986 #: src/common/plugin.c:65
987 msgid "Nothing"
988 msgstr "Res"
989
990 #: src/common/plugin.c:66
991 msgid "a viewer"
992 msgstr "un visor"
993
994 #: src/common/plugin.c:67
995 msgid "a MIME parser"
996 msgstr "un parsejador MIME"
997
998 #: src/common/plugin.c:68
999 msgid "folders"
1000 msgstr "carpetes"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:69
1003 msgid "filtering"
1004 msgstr "filtrant"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:70
1007 msgid "a privacy interface"
1008 msgstr "una interfície de privacitat"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:71
1011 msgid "a notifier"
1012 msgstr "un notificador"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:72
1015 msgid "an utility"
1016 msgstr "una utilitat"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:73
1019 msgid "things"
1020 msgstr "coses"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:334
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1026 msgstr ""
1027 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
1028
1029 #: src/common/plugin.c:436
1030 msgid "Plugin already loaded"
1031 msgstr "Mòdul ja carregat"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:447
1034 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1035 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
1036
1037 #: src/common/plugin.c:481
1038 #, fuzzy
1039 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1040 msgstr ""
1041 "Aquest mòdul no està llicenciat sota la GPL v2 ni cap llicència compatible "
1042 "posterior."
1043
1044 #: src/common/plugin.c:490
1045 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1046 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
1047
1048 #: src/common/plugin.c:748
1049 #, c-format
1050 msgid ""
1051 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1052 "built with."
1053 msgstr ""
1054 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
1055 "'%s' fou linkat."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:751
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
1063 "fou linkat."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:760
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:762
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
1073
1074 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1075 msgid "SSL handshake failed\n"
1076 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:180
1079 #, fuzzy
1080 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1081 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
1082
1083 #: src/common/smtp.c:183
1084 #, fuzzy
1085 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1086 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
1087
1088 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1089 msgid "bad SMTP response\n"
1090 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1093 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1094 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1097 msgid "error occurred on authentication\n"
1098 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:610
1101 #, c-format
1102 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1103 msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1106 msgid "couldn't start TLS session\n"
1107 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
1108
1109 #: src/common/socket.c:573
1110 #, fuzzy
1111 msgid "Socket IO timeout.\n"
1112 msgstr "Temps límit E/S socket"
1113
1114 #: src/common/socket.c:602
1115 #, fuzzy
1116 msgid "Connection timed out.\n"
1117 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
1118
1119 #: src/common/socket.c:630
1120 #, c-format
1121 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: src/common/socket.c:643
1125 #, fuzzy, c-format
1126 msgid "%s: unknown host.\n"
1127 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
1128
1129 #: src/common/socket.c:831
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1132 msgstr "Connexió fallida."
1133
1134 #: src/common/socket.c:1071
1135 #, fuzzy, c-format
1136 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1137 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
1138
1139 #: src/common/socket.c:1166
1140 #, c-format
1141 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: src/common/socket.c:1513
1145 #, c-format
1146 msgid "write on fd%d: %s\n"
1147 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
1148
1149 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1150 #, c-format
1151 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1155 #, c-format
1156 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1160 #, c-format
1161 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1165 msgid "Uncheckable"
1166 msgstr "No comprovable"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1169 msgid "Self-signed certificate"
1170 msgstr "Certificat autosignat"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1173 msgid "Revoked certificate"
1174 msgstr "Certificat revocat"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1177 msgid "No certificate issuer found"
1178 msgstr "No s'ha trobat l'emisor del certificat"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1181 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1182 msgstr "L'emisor del certificat no és un CA"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1187 msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1190 #, fuzzy, c-format
1191 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1192 msgstr "Certificat per enviar"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1195 #, fuzzy, c-format
1196 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1197 msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1200 #, c-format
1201 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1207 msgstr "Seleccionar arxiu de certificat"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Certificat per enviar"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1223 msgid "<not in certificate>"
1224 msgstr "<no en el certificat>"
1225
1226 #: src/common/string_match.c:83
1227 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1228 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
1229
1230 #: src/common/utils.c:371
1231 #, c-format
1232 msgid "%dB"
1233 msgstr "%d B"
1234
1235 #: src/common/utils.c:372
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dKB"
1238 msgstr "%d.%02dKB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:373
1241 #, c-format
1242 msgid "%d.%02dMB"
1243 msgstr "%d.%02dMB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:374
1246 #, c-format
1247 msgid "%.2fGB"
1248 msgstr "%.2fGB"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4974
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Sunday"
1253 msgstr "Diumenge"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4975
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Monday"
1258 msgstr "Dilluns"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4976
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Tuesday"
1263 msgstr "Dimarts"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4977
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Wednesday"
1268 msgstr "Dimecres"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4978
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Thursday"
1273 msgstr "Dijous"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4979
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Friday"
1278 msgstr "Divendres"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4980
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Saturday"
1283 msgstr "Dissabte"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4982
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "January"
1288 msgstr "Gener"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4983
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "February"
1293 msgstr "Febrer"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4984
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "March"
1298 msgstr "Març"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4985
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "April"
1303 msgstr "Abril"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4986
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "May"
1308 msgstr "Maig"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4987
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "June"
1313 msgstr "Juny"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4988
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "July"
1318 msgstr "Juliol"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4989
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "August"
1323 msgstr "Agost"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4990
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "September"
1328 msgstr "Setembre"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4991
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "October"
1333 msgstr "Octubre"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4992
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "November"
1338 msgstr "Novembre"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4993
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "December"
1343 msgstr "Desembre"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4995
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Sun"
1348 msgstr "Dm"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4996
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Mon"
1353 msgstr "Dl"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4997
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Tue"
1358 msgstr "Dm"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4998
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Wed"
1363 msgstr "Dx"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4999
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Thu"
1368 msgstr "Dj"
1369
1370 #: src/common/utils.c:5000
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Fri"
1373 msgstr "Dv"
1374
1375 #: src/common/utils.c:5001
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Sat"
1378 msgstr "Ds"
1379
1380 #: src/common/utils.c:5003
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Jan"
1383 msgstr "Gen"
1384
1385 #: src/common/utils.c:5004
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Feb"
1388 msgstr "Feb"
1389
1390 #: src/common/utils.c:5005
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Mar"
1393 msgstr "Mar"
1394
1395 #: src/common/utils.c:5006
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Apr"
1398 msgstr "Abr"
1399
1400 #: src/common/utils.c:5007
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "May"
1403 msgstr "Mai"
1404
1405 #: src/common/utils.c:5008
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jun"
1408 msgstr "Jun"
1409
1410 #: src/common/utils.c:5009
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Jul"
1413 msgstr "Jul"
1414
1415 #: src/common/utils.c:5010
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Aug"
1418 msgstr "Ago"
1419
1420 #: src/common/utils.c:5011
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Sep"
1423 msgstr "Set"
1424
1425 #: src/common/utils.c:5012
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Oct"
1428 msgstr "Oct"
1429
1430 #: src/common/utils.c:5013
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Nov"
1433 msgstr "Nov"
1434
1435 #: src/common/utils.c:5014
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Dec"
1438 msgstr "Des"
1439
1440 #: src/common/utils.c:5025
1441 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1442 msgid "AM"
1443 msgstr "AM"
1444
1445 #: src/common/utils.c:5026
1446 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1447 msgid "PM"
1448 msgstr "PM"
1449
1450 #: src/common/utils.c:5027
1451 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1452 msgid "am"
1453 msgstr "am"
1454
1455 #: src/common/utils.c:5028
1456 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1457 msgid "pm"
1458 msgstr "pm"
1459
1460 #: src/common/utils.c:5035
1461 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1462 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1463 msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
1464
1465 #: src/common/utils.c:5036
1466 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1467 msgid "%m/%d/%y"
1468 msgstr "%d/%m/%y"
1469
1470 #: src/common/utils.c:5037
1471 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1472 msgid "%H:%M:%S"
1473 msgstr "%H:%M:%S"
1474
1475 #: src/common/utils.c:5039
1476 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1477 msgid "%I:%M:%S %p"
1478 msgstr "%I:%M:%S %p"
1479
1480 #: src/compose.c:565
1481 msgid "_Add..."
1482 msgstr "_Afegir..."
1483
1484 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1485 msgid "_Remove"
1486 msgstr "_Esborrar"
1487
1488 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1489 msgid "_Properties..."
1490 msgstr "_Propietats..."
1491
1492 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1493 msgid "_Message"
1494 msgstr "_Missatge"
1495
1496 #: src/compose.c:578
1497 msgid "_Spelling"
1498 msgstr "_Ortografia"
1499
1500 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1501 msgid "_Options"
1502 msgstr "_Opcions"
1503
1504 #: src/compose.c:584
1505 msgid "S_end"
1506 msgstr "_Enviar"
1507
1508 #: src/compose.c:585
1509 msgid "Send _later"
1510 msgstr "Enviar _després"
1511
1512 #: src/compose.c:588
1513 msgid "_Attach file"
1514 msgstr "_Adjuntar arxiu"
1515
1516 #: src/compose.c:589
1517 msgid "_Insert file"
1518 msgstr "_Insertar arxiu"
1519
1520 #: src/compose.c:590
1521 msgid "Insert si_gnature"
1522 msgstr "Insertar si_gnatura"
1523
1524 #: src/compose.c:594
1525 #, fuzzy
1526 msgid "_Print"
1527 msgstr "Imprimir"
1528
1529 #: src/compose.c:599
1530 msgid "_Undo"
1531 msgstr "_Desfer"
1532
1533 #: src/compose.c:600
1534 msgid "_Redo"
1535 msgstr "_refer"
1536
1537 #: src/compose.c:603
1538 msgid "Cu_t"
1539 msgstr "_Tallar"
1540
1541 #: src/compose.c:607
1542 #, fuzzy
1543 msgid "_Special paste"
1544 msgstr "Enganxat especial"
1545
1546 #: src/compose.c:608
1547 #, fuzzy
1548 msgid "As _quotation"
1549 msgstr "com a _citació"
1550
1551 #: src/compose.c:609
1552 #, fuzzy
1553 msgid "_Wrapped"
1554 msgstr "_retallar"
1555
1556 #: src/compose.c:610
1557 #, fuzzy
1558 msgid "_Unwrapped"
1559 msgstr "_sense retallar"
1560
1561 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1562 msgid "Select _all"
1563 msgstr "Seleccion_ar tot"
1564
1565 #: src/compose.c:614
1566 msgid "A_dvanced"
1567 msgstr "Avança_des"
1568
1569 #: src/compose.c:615
1570 msgid "Move a character backward"
1571 msgstr "Anar al caràcter anterior"
1572
1573 #: src/compose.c:616
1574 msgid "Move a character forward"
1575 msgstr "Anar al caràcter següent"
1576
1577 #: src/compose.c:617
1578 msgid "Move a word backward"
1579 msgstr "Anar a la paraula anterior"
1580
1581 #: src/compose.c:618
1582 msgid "Move a word forward"
1583 msgstr "Anar a la paraula següent"
1584
1585 #: src/compose.c:619
1586 msgid "Move to beginning of line"
1587 msgstr "Anar a l'inici de la línia"
1588
1589 #: src/compose.c:620
1590 msgid "Move to end of line"
1591 msgstr "Anar al final de la línia"
1592
1593 #: src/compose.c:621
1594 msgid "Move to previous line"
1595 msgstr "Anar a la línia anterior"
1596
1597 #: src/compose.c:622
1598 msgid "Move to next line"
1599 msgstr "Anar a la línia següent"
1600
1601 #: src/compose.c:623
1602 msgid "Delete a character backward"
1603 msgstr "Esborrar el caràcter anterior"
1604
1605 #: src/compose.c:624
1606 msgid "Delete a character forward"
1607 msgstr "Esborrar el caràcter següent"
1608
1609 #: src/compose.c:625
1610 msgid "Delete a word backward"
1611 msgstr "Esborrar la paraula anterior"
1612
1613 #: src/compose.c:626
1614 msgid "Delete a word forward"
1615 msgstr "Esborrar la paraula següent"
1616
1617 #: src/compose.c:627
1618 msgid "Delete line"
1619 msgstr "Esborrar línia"
1620
1621 #: src/compose.c:628
1622 msgid "Delete to end of line"
1623 msgstr "Esborrar fins a final de línia"
1624
1625 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1626 msgid "_Find"
1627 msgstr "_Buscar"
1628
1629 #: src/compose.c:634
1630 msgid "_Wrap current paragraph"
1631 msgstr "_Retallar paragraf actual"
1632
1633 #: src/compose.c:635
1634 msgid "Wrap all long _lines"
1635 msgstr "Tallar totes les _línies llargues"
1636
1637 #: src/compose.c:637
1638 msgid "Edit with e_xternal editor"
1639 msgstr "Editar amb un editor e_xtern"
1640
1641 #: src/compose.c:640
1642 msgid "_Check all or check selection"
1643 msgstr "_Comprovar tot o la selecció"
1644
1645 #: src/compose.c:641
1646 msgid "_Highlight all misspelled words"
1647 msgstr "_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1648
1649 #: src/compose.c:642
1650 msgid "Check _backwards misspelled word"
1651 msgstr "Comprovar faltes d'ortografia cap _enrera"
1652
1653 #: src/compose.c:643
1654 msgid "_Forward to next misspelled word"
1655 msgstr "Avançar fins a la següent _falta d'ortografia"
1656
1657 #: src/compose.c:651
1658 msgid "Reply _mode"
1659 msgstr "Mode de resposta"
1660
1661 #: src/compose.c:653
1662 msgid "Privacy _System"
1663 msgstr "_Sistema de privacitat"
1664
1665 #: src/compose.c:658
1666 msgid "_Priority"
1667 msgstr "_Prioritat"
1668
1669 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1670 msgid "Character _encoding"
1671 msgstr "Codificació d_e caràcters"
1672
1673 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1674 msgid "Western European"
1675 msgstr "Europeu Occidental"
1676
1677 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1678 msgid "Baltic"
1679 msgstr "Bàltic"
1680
1681 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1682 msgid "Hebrew"
1683 msgstr "Hebreu"
1684
1685 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1686 msgid "Arabic"
1687 msgstr "Àrab"
1688
1689 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1690 msgid "Cyrillic"
1691 msgstr "Ciríl·lic "
1692
1693 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1694 msgid "Japanese"
1695 msgstr "Japonès"
1696
1697 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1698 msgid "Chinese"
1699 msgstr "Xinès"
1700
1701 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1702 msgid "Korean"
1703 msgstr "Coreà"
1704
1705 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1706 msgid "Thai"
1707 msgstr "Tailandès"
1708
1709 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1710 msgid "_Address book"
1711 msgstr "_Agenda d'adreces"
1712
1713 #: src/compose.c:678
1714 msgid "_Template"
1715 msgstr "Plan_tilla"
1716
1717 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1718 msgid "Actio_ns"
1719 msgstr "Accio_ns"
1720
1721 #: src/compose.c:689
1722 msgid "Aut_o wrapping"
1723 msgstr "Aut_o-retallar"
1724
1725 #: src/compose.c:690
1726 msgid "Auto _indent"
1727 msgstr "Auto _sagnat"
1728
1729 #: src/compose.c:691
1730 msgid "Si_gn"
1731 msgstr "Si_gnar"
1732
1733 #: src/compose.c:692
1734 msgid "_Encrypt"
1735 msgstr "_Encriptat"
1736
1737 #: src/compose.c:693
1738 msgid "_Request Return Receipt"
1739 msgstr "Sollicitar justificant de _recepció"
1740
1741 #: src/compose.c:694
1742 msgid "Remo_ve references"
1743 msgstr "Elimi_nar referències"
1744
1745 #: src/compose.c:695
1746 msgid "Show _ruler"
1747 msgstr "Mostrar gestor de _regles"
1748
1749 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1750 msgid "_Normal"
1751 msgstr "_Normal"
1752
1753 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1754 msgid "_All"
1755 msgstr "_Tot"
1756
1757 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1758 msgid "_Sender"
1759 msgstr "_Remitent"
1760
1761 #: src/compose.c:703
1762 msgid "_Mailing-list"
1763 msgstr "_Llista-Correu"
1764
1765 #: src/compose.c:708
1766 msgid "_Highest"
1767 msgstr "Més _alta"
1768
1769 #: src/compose.c:709
1770 msgid "Hi_gh"
1771 msgstr "A_lta"
1772
1773 #: src/compose.c:711
1774 msgid "Lo_w"
1775 msgstr "Bai_xa"
1776
1777 #: src/compose.c:712
1778 msgid "_Lowest"
1779 msgstr "Més _baixa"
1780
1781 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1782 msgid "_Automatic"
1783 msgstr "_Automàtic"
1784
1785 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1786 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1787 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1788
1789 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1790 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1791 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1792
1793 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1794 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1795 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1796
1797 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1798 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1799 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
1800
1801 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1802 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1803 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
1804
1805 #: src/compose.c:1034
1806 msgid "New message From format error."
1807 msgstr "Nou error de format al 'Des de' del nou missatge."
1808
1809 #: src/compose.c:1126
1810 msgid "New message subject format error."
1811 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
1812
1813 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1814 #, c-format
1815 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1816 msgstr "El cos de la plantilla \" Nou missatge\" té un error a la línia %d."
1817
1818 #: src/compose.c:1413
1819 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1820 msgstr "No es por respondre. Probablement el missatge original no existeix."
1821
1822 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1823 msgid ""
1824 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1825 "address."
1826 msgstr ""
1827 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respondre\" conté una adreça d'email "
1828 "errònia "
1829
1830 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "El cos de la plantilla \"Respondre\" té un error a la línia %d."
1834
1835 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1836 msgid ""
1837 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1838 "address."
1839 msgstr ""
1840 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenviar\" conté una adreça d'email "
1841 "errònia "
1842
1843 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1844 #, c-format
1845 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1846 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenviar\" conté un error a la línia %d."
1847
1848 #: src/compose.c:2014
1849 msgid "Fw: multiple emails"
1850 msgstr "Fw: multiples emails"
1851
1852 #: src/compose.c:2456
1853 #, c-format
1854 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1855 msgstr "El cos de la plantilla \"Redireccionar\" conté un error a la línia %d."
1856
1857 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1858 msgid "Cc:"
1859 msgstr "Cc:"
1860
1861 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1862 msgid "Bcc:"
1863 msgstr "Bcc:"
1864
1865 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1866 msgid "Reply-To:"
1867 msgstr "Respondre a:"
1868
1869 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1870 #: src/gtk/headers.h:32
1871 msgid "Newsgroups:"
1872 msgstr "Grups de notícies:"
1873
1874 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1875 msgid "Followup-To:"
1876 msgstr "Enviar a:"
1877
1878 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1879 msgid "In-Reply-To:"
1880 msgstr "En-Resposta-A:"
1881
1882 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1883 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1884 msgid "To:"
1885 msgstr "Per a:"
1886
1887 #: src/compose.c:2747
1888 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1889 msgstr ""
1890 "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
1891
1892 #: src/compose.c:2753
1893 #, c-format
1894 msgid ""
1895 "The following file has been attached: \n"
1896 "%s"
1897 msgid_plural ""
1898 "The following files have been attached: \n"
1899 "%s"
1900 msgstr[0] ""
1901 "El següent arxiu ha estat adjuntat:\n"
1902 "%s"
1903 msgstr[1] ""
1904 "Els següents arxius han estat adjuntats:\n"
1905 "%s"
1906
1907 #: src/compose.c:3026
1908 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1909 msgstr "El \"símbol de cometa\" de la plantilla és erroni."
1910
1911 #: src/compose.c:3514
1912 #, c-format
1913 msgid "Could not get size of file '%s'."
1914 msgstr "No s'ha pogut obtenir el tamany de l'arxiu '%s'."
1915
1916 #: src/compose.c:3525
1917 #, c-format
1918 msgid ""
1919 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1920 "want to do that?"
1921 msgstr ""
1922 "Esteu a punt d'insertar un arxiu de %s al cos del missatge. Estàs segur de "
1923 "que ho vols continuar?"
1924
1925 #: src/compose.c:3528
1926 msgid "Are you sure?"
1927 msgstr "Estàs segur?"
1928
1929 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1930 msgid "+_Insert"
1931 msgstr "+_Insertar"
1932
1933 #: src/compose.c:3639
1934 #, c-format
1935 msgid "File %s is empty."
1936 msgstr "L'arxiu %s es buit."
1937
1938 #: src/compose.c:3643
1939 #, c-format
1940 msgid "Can't read %s."
1941 msgstr "No es pot llegir %s."
1942
1943 #: src/compose.c:3670
1944 #, c-format
1945 msgid "Message: %s"
1946 msgstr "Missatge: %s"
1947
1948 #: src/compose.c:4658
1949 msgid " [Edited]"
1950 msgstr " [Editat]"
1951
1952 #: src/compose.c:4665
1953 #, c-format
1954 msgid "%s - Compose message%s"
1955 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1956
1957 #: src/compose.c:4668
1958 #, c-format
1959 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1960 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
1961
1962 #: src/compose.c:4670
1963 msgid "Compose message"
1964 msgstr "Composar missatge"
1965
1966 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1967 msgid ""
1968 "Account for sending mail is not specified.\n"
1969 "Please select a mail account before sending."
1970 msgstr ""
1971 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1972 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1973
1974 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1975 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1976 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1977 msgid "Send"
1978 msgstr "Enviar"
1979
1980 #: src/compose.c:4915
1981 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1982 msgstr ""
1983 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1984
1985 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1986 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1987 msgid "+_Send"
1988 msgstr "+_Enviar"
1989
1990 #: src/compose.c:4947
1991 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1992 msgstr ""
1993 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1994
1995 #: src/compose.c:4964
1996 msgid "Recipient is not specified."
1997 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1998
1999 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
2000 msgid "+_Queue"
2001 msgstr "+_Cua"
2002
2003 #: src/compose.c:4984
2004 #, c-format
2005 msgid "Subject is empty. %s"
2006 msgstr "L'assumpte es buit. %s"
2007
2008 #: src/compose.c:4985
2009 msgid "Send it anyway?"
2010 msgstr "Enviar-lo de totes maneres?"
2011
2012 #: src/compose.c:4986
2013 msgid "Queue it anyway?"
2014 msgstr "Encuar-lo de totes maneres?"
2015
2016 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2017 msgid "Send later"
2018 msgstr "Enviar després"
2019
2020 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Charset conversion failed."
2025 msgstr ""
2026 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2027 "\n"
2028 "Conversió de joc de caràcters fallida."
2029
2030 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2031 msgid ""
2032 "Could not queue message for sending:\n"
2033 "\n"
2034 "Couldn't get recipient encryption key."
2035 msgstr ""
2036 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2037 "\n"
2038 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
2039
2040 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2041 #, c-format
2042 msgid ""
2043 "Could not queue message for sending:\n"
2044 "\n"
2045 "Signature failed: %s"
2046 msgstr ""
2047 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2048 "\n"
2049 "Signatura fallida: %s"
2050
2051 #: src/compose.c:5048
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "Could not queue message for sending:\n"
2055 "\n"
2056 "%s."
2057 msgstr ""
2058 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
2059 "\n"
2060 "%s."
2061
2062 #: src/compose.c:5050
2063 msgid "Could not queue message for sending."
2064 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
2065
2066 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2067 msgid ""
2068 "The message was queued but could not be sent.\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
2072 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
2073
2074 #: src/compose.c:5121
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "%s\n"
2078 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2079 msgstr ""
2080 "%s\n"
2081 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
2082
2083 #: src/compose.c:5494
2084 #, c-format
2085 msgid ""
2086 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2087 "to the specified %s charset.\n"
2088 "Send it as %s?"
2089 msgstr ""
2090 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
2091 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
2092 "Enviar-lo com a %s?"
2093
2094 #: src/compose.c:5552
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2098 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2099 "\n"
2100 "Send it anyway?"
2101 msgstr ""
2102 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
2103 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
2104 "\n"
2105 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
2106
2107 #: src/compose.c:5733
2108 msgid "Encryption warning"
2109 msgstr "Avís d'encriptació"
2110
2111 #: src/compose.c:5734
2112 msgid "+C_ontinue"
2113 msgstr "+C_ontinuar"
2114
2115 #: src/compose.c:5783
2116 msgid "No account for sending mails available!"
2117 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
2118
2119 #: src/compose.c:5792
2120 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2121 msgstr ""
2122 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: La publicació no es possible."
2123
2124 #: src/compose.c:6021
2125 #, c-format
2126 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2127 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Ignorar-lo?"
2128
2129 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2130 #: src/toolbar.c:2181
2131 msgid "Cancel sending"
2132 msgstr "Cancel·lar l'enviament"
2133
2134 #: src/compose.c:6022
2135 msgid "Ignore attachment"
2136 msgstr "Ignorar l'adjunt"
2137
2138 #: src/compose.c:6061
2139 #, c-format
2140 msgid "Original %s part"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/compose.c:6592
2144 msgid "Add to address _book"
2145 msgstr "Afegir al lli_bre d'adresses"
2146
2147 #: src/compose.c:6748
2148 msgid "Delete entry contents"
2149 msgstr "Esborrar el contingut"
2150
2151 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2152 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2153 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
2154
2155 #: src/compose.c:6972
2156 msgid "Mime type"
2157 msgstr "Tipus MIME"
2158
2159 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2160 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2161 msgid "Size"
2162 msgstr "Tamany"
2163
2164 #: src/compose.c:7048
2165 msgid "Save Message to "
2166 msgstr "Guardar missatge a "
2167
2168 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2169 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2170 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2171 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2172 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2173 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2174 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2175 msgid "_Browse"
2176 msgstr "_Veure"
2177
2178 #: src/compose.c:7569
2179 msgid "Hea_der"
2180 msgstr "Ca_pçalera"
2181
2182 #: src/compose.c:7574
2183 msgid "_Attachments"
2184 msgstr "_Adjunts"
2185
2186 #: src/compose.c:7588
2187 msgid "Othe_rs"
2188 msgstr "Alt_res"
2189
2190 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2191 msgid "Subject:"
2192 msgstr "Assumpte:"
2193
2194 #: src/compose.c:7830
2195 #, c-format
2196 msgid ""
2197 "Spell checker could not be started.\n"
2198 "%s"
2199 msgstr ""
2200 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
2201 "%s"
2202
2203 #: src/compose.c:7943
2204 #, c-format
2205 msgid "From: <i>%s</i>"
2206 msgstr "Desde: <i>%s</i>"
2207
2208 #: src/compose.c:7977
2209 msgid "Account to use for this email"
2210 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
2211
2212 #: src/compose.c:7979
2213 msgid "Sender address to be used"
2214 msgstr "Adreça del remitent a usar"
2215
2216 #: src/compose.c:8143
2217 #, c-format
2218 msgid ""
2219 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2220 "encrypt this message."
2221 msgstr ""
2222 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
2223 "encriptar aquest missatge."
2224
2225 #: src/compose.c:8243 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2226 msgid "_None"
2227 msgstr "_Cap"
2228
2229 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2230 #, c-format
2231 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2232 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
2233
2234 #: src/compose.c:8460
2235 msgid "Template From format error."
2236 msgstr "Error de format el 'Des de' de la plantilla."
2237
2238 #: src/compose.c:8478
2239 msgid "Template To format error."
2240 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
2241
2242 #: src/compose.c:8496
2243 msgid "Template Cc format error."
2244 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
2245
2246 #: src/compose.c:8514
2247 msgid "Template Bcc format error."
2248 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
2249
2250 #: src/compose.c:8533
2251 msgid "Template subject format error."
2252 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
2253
2254 #: src/compose.c:8797
2255 msgid "Invalid MIME type."
2256 msgstr "Tipus MIME invàlid."
2257
2258 #: src/compose.c:8812
2259 msgid "File doesn't exist or is empty."
2260 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
2261
2262 #: src/compose.c:8886
2263 msgid "Properties"
2264 msgstr "Propietats"
2265
2266 #: src/compose.c:8903
2267 msgid "MIME type"
2268 msgstr "Tipus MIME"
2269
2270 #: src/compose.c:8944
2271 msgid "Encoding"
2272 msgstr "Codificació"
2273
2274 #: src/compose.c:8964
2275 msgid "Path"
2276 msgstr "Ruta"
2277
2278 #: src/compose.c:8965
2279 msgid "File name"
2280 msgstr "Nom d'arxiu"
2281
2282 #: src/compose.c:9157
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "The external editor is still working.\n"
2286 "Force terminating the process?\n"
2287 "process group id: %d"
2288 msgstr ""
2289 "L'editor extern encara resta actiu.\n"
2290 "Voleu acabar el procés?\n"
2291 "Id. de procés: %d"
2292
2293 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2294 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2295 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2296
2297 #: src/compose.c:9577
2298 msgid "Could not queue message."
2299 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
2300
2301 #: src/compose.c:9579
2302 #, c-format
2303 msgid ""
2304 "Could not queue message:\n"
2305 "\n"
2306 "%s."
2307 msgstr ""
2308 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
2309 "\n"
2310 "%s."
2311
2312 #: src/compose.c:9747
2313 msgid "Could not save draft."
2314 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
2315
2316 #: src/compose.c:9751
2317 msgid "Could not save draft"
2318 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador"
2319
2320 #: src/compose.c:9752
2321 msgid ""
2322 "Could not save draft.\n"
2323 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2324 msgstr ""
2325 "No es pot guardar l'esborrany.\n"
2326 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
2327
2328 #: src/compose.c:9754
2329 msgid "_Cancel exit"
2330 msgstr "_Cancel·lar sortir"
2331
2332 #: src/compose.c:9754
2333 msgid "_Discard email"
2334 msgstr "_Descartar el correu"
2335
2336 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2337 msgid "Select file"
2338 msgstr "Seleccionar arxiu"
2339
2340 #: src/compose.c:9942
2341 #, c-format
2342 msgid "File '%s' could not be read."
2343 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
2344
2345 #: src/compose.c:9944
2346 #, c-format
2347 msgid ""
2348 "File '%s' contained invalid characters\n"
2349 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2350 msgstr ""
2351 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
2352 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2353
2354 #: src/compose.c:10016
2355 msgid "Discard message"
2356 msgstr "Descartar missatge"
2357
2358 #: src/compose.c:10017
2359 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2360 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2361
2362 #: src/compose.c:10018
2363 msgid "_Discard"
2364 msgstr "_Descartar"
2365
2366 #: src/compose.c:10018
2367 msgid "_Save to Drafts"
2368 msgstr "_Guardar a Borradors"
2369
2370 #: src/compose.c:10020
2371 msgid "Save changes"
2372 msgstr "Guardar canvis"
2373
2374 #: src/compose.c:10021
2375 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2376 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu guardar els últims canvis?"
2377
2378 #: src/compose.c:10022
2379 msgid "_Don't save"
2380 msgstr "_No guardar"
2381
2382 #: src/compose.c:10022
2383 msgid "+_Save to Drafts"
2384 msgstr "+_Guardar a Esborranys"
2385
2386 #: src/compose.c:10092
2387 #, c-format
2388 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2389 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
2390
2391 #: src/compose.c:10094
2392 msgid "Apply template"
2393 msgstr "Aplicar plantilla"
2394
2395 #: src/compose.c:10095
2396 msgid "_Replace"
2397 msgstr "_Reemplaçar"
2398
2399 #: src/compose.c:10095
2400 msgid "_Insert"
2401 msgstr "_Insertar"
2402
2403 #: src/compose.c:10959
2404 msgid "Insert or attach?"
2405 msgstr "Insertar o adjuntar?"
2406
2407 #: src/compose.c:10960
2408 msgid ""
2409 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2410 "attach it to the email?"
2411 msgstr ""
2412 "Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
2413 "oadjuntar-lo al correu?"
2414
2415 #: src/compose.c:10962
2416 msgid "_Attach"
2417 msgstr "_Adjuntar"
2418
2419 #: src/compose.c:11178
2420 #, c-format
2421 msgid "Quote format error at line %d."
2422 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
2423
2424 #: src/compose.c:11462
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2428 "time. Do you want to continue?"
2429 msgstr ""
2430 "Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2431 "mica. Voleu continuar?"
2432
2433 #: src/crash.c:141
2434 #, c-format
2435 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2436 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2437
2438 #: src/crash.c:187
2439 msgid "Claws Mail has crashed"
2440 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
2441
2442 #: src/crash.c:203
2443 #, c-format
2444 msgid ""
2445 "%s.\n"
2446 "Please file a bug report and include the information below."
2447 msgstr ""
2448 "%s.\n"
2449 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
2450
2451 #: src/crash.c:208
2452 msgid "Debug log"
2453 msgstr "Traça de depuració"
2454
2455 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2456 msgid "Close"
2457 msgstr "Tancar"
2458
2459 #: src/crash.c:257
2460 msgid "Save..."
2461 msgstr "Guardar..."
2462
2463 #: src/crash.c:262
2464 msgid "Create bug report"
2465 msgstr "Crear informe d'error"
2466
2467 #: src/crash.c:312
2468 msgid "Save crash information"
2469 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
2470
2471 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2472 msgid "Add New Person"
2473 msgstr "Afegir nova persona"
2474
2475 #: src/editaddress.c:158
2476 msgid ""
2477 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2478 "following values to be set:\n"
2479 " - Display Name\n"
2480 " - First Name\n"
2481 " - Last Name\n"
2482 " - Nickname\n"
2483 " - any email address\n"
2484 " - any additional attribute\n"
2485 "\n"
2486 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2487 "Click Cancel to close without saving."
2488 msgstr ""
2489 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2490 "següents valors:\n"
2491 " - Nom mostrat\n"
2492 " - Nom\n"
2493 " - Cognoms\n"
2494 " - Motiu\n"
2495 " - alguna adreça de correu\n"
2496 " - algun atribut addicional\n"
2497 "\n"
2498 "Polseu OK per seguir editant aquest contacte.\n"
2499 "Polseu Cancel·lar per tancar sense guardar."
2500
2501 #: src/editaddress.c:169
2502 msgid ""
2503 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2504 "following values to be set:\n"
2505 " - First Name\n"
2506 " - Last Name\n"
2507 " - any email address\n"
2508 " - any additional attribute\n"
2509 "\n"
2510 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2511 "Click Cancel to close without saving."
2512 msgstr ""
2513 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2514 "següents valors:\n"
2515 " - Nom\n"
2516 " - Cognoms\n"
2517 " - Motiu\n"
2518 " - alguna adreça de correu\n"
2519 " - algun atribut addicional\n"
2520 "\n"
2521 "Polseu OK per seguir editant aquest contacte.\n"
2522 "Polseu Cancel·lar per tancar sense guardar."
2523
2524 #: src/editaddress.c:233
2525 msgid "Edit Person Details"
2526 msgstr "Editar detalls personals"
2527
2528 #: src/editaddress.c:411
2529 msgid "An Email address must be supplied."
2530 msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
2531
2532 #: src/editaddress.c:587
2533 msgid "A Name and Value must be supplied."
2534 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
2535
2536 #: src/editaddress.c:676
2537 msgid "Discard"
2538 msgstr "Descartar"
2539
2540 #: src/editaddress.c:677
2541 msgid "Apply"
2542 msgstr "Aplicar"
2543
2544 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2545 msgid "Edit Person Data"
2546 msgstr "Editar dades personals"
2547
2548 #: src/editaddress.c:785
2549 msgid "Choose a picture"
2550 msgstr "Escolliu una imatge"
2551
2552 #: src/editaddress.c:804
2553 #, c-format
2554 msgid ""
2555 "Failed to import image: \n"
2556 "%s"
2557 msgstr ""
2558 "Error a l'importar imatge: \n"
2559 "%s"
2560
2561 #: src/editaddress.c:846
2562 msgid "_Set picture"
2563 msgstr "A_ssignar imatge"
2564
2565 #: src/editaddress.c:847
2566 msgid "_Unset picture"
2567 msgstr "_Desassignar imatge"
2568
2569 #: src/editaddress.c:905
2570 msgid "Photo"
2571 msgstr "Fotografia"
2572
2573 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2574 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2575 msgid "Display Name"
2576 msgstr "Nom mostrat"
2577
2578 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2579 msgid "Last Name"
2580 msgstr "Cognoms"
2581
2582 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2583 msgid "First Name"
2584 msgstr "Nom"
2585
2586 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2587 msgid "Nickname"
2588 msgstr "Motiu (nick)"
2589
2590 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2591 msgid "Alias"
2592 msgstr "Alies"
2593
2594 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2595 #: src/prefs_customheader.c:223
2596 msgid "Value"
2597 msgstr "Valor"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1427
2600 msgid "_User Data"
2601 msgstr "Dades d'Us_uari"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1428
2604 msgid "_Email Addresses"
2605 msgstr "Adr_eces de Correu"
2606
2607 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2608 msgid "O_ther Attributes"
2609 msgstr "Al_tres Atributs"
2610
2611 #: src/editbook.c:109
2612 msgid "File appears to be OK."
2613 msgstr "L'arxiu sembla estar bé."
2614
2615 #: src/editbook.c:112
2616 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2617 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
2618
2619 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2620 msgid "Could not read file."
2621 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
2622
2623 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2624 msgid "Edit Addressbook"
2625 msgstr "Editar agenda"
2626
2627 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2628 msgid " Check File "
2629 msgstr " Comprovar arxiu "
2630
2631 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2632 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2633 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2634 msgid "File"
2635 msgstr "Arxiu"
2636
2637 #: src/editbook.c:281
2638 msgid "Add New Addressbook"
2639 msgstr "Afegir nova agenda"
2640
2641 #: src/editgroup.c:101
2642 msgid "A Group Name must be supplied."
2643 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2644
2645 #: src/editgroup.c:294
2646 msgid "Edit Group Data"
2647 msgstr "Editar dades del grupo"
2648
2649 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2650 msgid "Group Name"
2651 msgstr "Nom de grup"
2652
2653 #: src/editgroup.c:342
2654 msgid "Addresses in Group"
2655 msgstr "Adreces en el grup"
2656
2657 #: src/editgroup.c:377
2658 msgid "Available Addresses"
2659 msgstr "Adreces disponibles"
2660
2661 #: src/editgroup.c:452
2662 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2663 msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
2664
2665 #: src/editgroup.c:500
2666 msgid "Edit Group Details"
2667 msgstr "Editar detalls del grup"
2668
2669 #: src/editgroup.c:503
2670 msgid "Add New Group"
2671 msgstr "Afegir nou grup"
2672
2673 #: src/editgroup.c:553
2674 msgid "Edit folder"
2675 msgstr "Editar carpeta"
2676
2677 #: src/editgroup.c:553
2678 msgid "Input the new name of folder:"
2679 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2680
2681 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2682 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2683 msgid "New folder"
2684 msgstr "Nova carpeta"
2685
2686 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2687 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2688 msgid "Input the name of new folder:"
2689 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2690
2691 #: src/editjpilot.c:188
2692 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2693 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
2694
2695 #: src/editjpilot.c:200
2696 msgid "Select JPilot File"
2697 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2700 msgid "Edit JPilot Entry"
2701 msgstr "Editar entrada JPilot"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:281
2704 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2705 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:372
2708 msgid "Add New JPilot Entry"
2709 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:138
2712 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2713 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2716 msgid "Hostname"
2717 msgstr "Nom de màquina"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2720 msgid "Port"
2721 msgstr "Port"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2724 msgid "Search Base"
2725 msgstr "Base de búsqueda"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:198
2728 msgid "Available Search Base(s)"
2729 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:288
2732 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2733 msgstr ""
2734 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
2735 "manualment"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2738 msgid "Could not connect to server"
2739 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
2740
2741 #: src/editldap.c:152
2742 msgid "A Name must be supplied."
2743 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2744
2745 #: src/editldap.c:164
2746 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2747 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
2748
2749 #: src/editldap.c:177
2750 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2751 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
2752
2753 #: src/editldap.c:278
2754 msgid "Connected successfully to server"
2755 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
2756
2757 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2758 msgid "Edit LDAP Server"
2759 msgstr "Editar servidor LDAP"
2760
2761 #: src/editldap.c:437
2762 msgid "A name that you wish to call the server."
2763 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
2764
2765 #: src/editldap.c:450
2766 msgid ""
2767 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2768 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2769 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2770 "computer as Claws Mail."
2771 msgstr ""
2772 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2773 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2774 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2775 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
2776
2777 #: src/editldap.c:470
2778 msgid "TLS"
2779 msgstr "TLS"
2780
2781 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2782 msgid "SSL"
2783 msgstr "SSL"
2784
2785 #: src/editldap.c:475
2786 #, fuzzy
2787 msgid ""
2788 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2789 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2790 "TLS_REQCERT fields)."
2791 msgstr ""
2792 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
2793 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2794 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2795
2796 #: src/editldap.c:479
2797 #, fuzzy
2798 msgid ""
2799 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2800 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2801 "TLS_REQCERT fields)."
2802 msgstr ""
2803 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
2804 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2805 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2806
2807 #: src/editldap.c:493
2808 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2809 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
2810
2811 #: src/editldap.c:496
2812 msgid " Check Server "
2813 msgstr " Comprovar servidor "
2814
2815 #: src/editldap.c:500
2816 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2817 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
2818
2819 #: src/editldap.c:513
2820 msgid ""
2821 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2822 "Examples include:\n"
2823 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2826 msgstr ""
2827 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
2828 "exemples:\n"
2829 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2830 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2831 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2832
2833 #: src/editldap.c:524
2834 msgid ""
2835 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2836 "server."
2837 msgstr ""
2838 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2839 "servidor."
2840
2841 #: src/editldap.c:580
2842 msgid "Search Attributes"
2843 msgstr "Atributs de búsqueda"
2844
2845 #: src/editldap.c:589
2846 msgid ""
2847 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2848 "find a name or address."
2849 msgstr ""
2850 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2851 "trobar un nomb o adreça."
2852
2853 #: src/editldap.c:592
2854 msgid " Defaults "
2855 msgstr " Per omissió"
2856
2857 #: src/editldap.c:596
2858 msgid ""
2859 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2860 "names and addresses during a name or address search process."
2861 msgstr ""
2862 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2863 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2864
2865 #: src/editldap.c:602
2866 msgid "Max Query Age (secs)"
2867 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2868
2869 #: src/editldap.c:617
2870 msgid ""
2871 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2872 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2873 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2874 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2875 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2876 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2877 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2878 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2879 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2880 "more memory to cache results."
2881 msgstr ""
2882 "Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2883 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2884 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2885 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2886 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2887 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2888 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2889 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2890 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2891 "emmagatzemar els resultats."
2892
2893 #: src/editldap.c:634
2894 msgid "Include server in dynamic search"
2895 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2896
2897 #: src/editldap.c:639
2898 msgid ""
2899 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2900 "address completion."
2901 msgstr ""
2902 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2903 "al usar autocompletat d'adreces."
2904
2905 #: src/editldap.c:645
2906 msgid "Match names 'containing' search term"
2907 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2908
2909 #: src/editldap.c:650
2910 msgid ""
2911 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2912 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2913 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2914 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2915 "searches against other address interfaces."
2916 msgstr ""
2917 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2918 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2919 "cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
2920 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
2921 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2922
2923 #: src/editldap.c:703
2924 msgid "Bind DN"
2925 msgstr "Associar DN"
2926
2927 #: src/editldap.c:712
2928 msgid ""
2929 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2930 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2931 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2932 "performing a search."
2933 msgstr ""
2934 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2935 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2936 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
2937 "realitzar la cerca."
2938
2939 #: src/editldap.c:719
2940 msgid "Bind Password"
2941 msgstr "Associar contrasenya"
2942
2943 #: src/editldap.c:733
2944 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2945 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2946
2947 #: src/editldap.c:738
2948 msgid "Timeout (secs)"
2949 msgstr "Temps límit (seg.)"
2950
2951 #: src/editldap.c:752
2952 msgid "The timeout period in seconds."
2953 msgstr "El temps mínim en segons."
2954
2955 #: src/editldap.c:756
2956 msgid "Maximum Entries"
2957 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2958
2959 #: src/editldap.c:770
2960 msgid ""
2961 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2962 msgstr ""
2963 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2964 "cerca."
2965
2966 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2967 msgid "Basic"
2968 msgstr "Bàsiques"
2969
2970 #: src/editldap.c:786
2971 msgid "Search"
2972 msgstr "Cercar"
2973
2974 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2975 msgid "Extended"
2976 msgstr "Extès"
2977
2978 #: src/editldap.c:985
2979 msgid "Add New LDAP Server"
2980 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2981
2982 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2983 msgid "Tag"
2984 msgstr "Etiqueta"
2985
2986 #: src/edittags.c:215
2987 msgid "Delete tag"
2988 msgstr "Esborrar etiqueta"
2989
2990 #: src/edittags.c:216
2991 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2992 msgstr "Voleu realment esborrar aquesta etiqueta?"
2993
2994 #: src/edittags.c:243
2995 msgid "Delete all tags"
2996 msgstr "Esborrar totes les  etiquetes"
2997
2998 #: src/edittags.c:244
2999 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3000 msgstr "Voleu realment esborrar totes les etiquetes?"
3001
3002 #: src/edittags.c:422
3003 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3004 msgstr ""
3005
3006 #: src/edittags.c:464
3007 msgid "Tag is not set."
3008 msgstr "Etiqueta no establerta."
3009
3010 #: src/edittags.c:529
3011 msgctxt "Dialog title"
3012 msgid "Apply tags"
3013 msgstr "Aplicar etiqueta"
3014
3015 #: src/edittags.c:543
3016 msgid "New tag:"
3017 msgstr "Nova etiqueta:"
3018
3019 #: src/edittags.c:576
3020 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3021 msgstr ""
3022 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes a aplicar/esborrar. Els canvis són "
3023 "immediats."
3024
3025 #: src/editvcard.c:95
3026 msgid "File does not appear to be vCard format."
3027 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
3028
3029 #: src/editvcard.c:107
3030 msgid "Select vCard File"
3031 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
3032
3033 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3034 msgid "Edit vCard Entry"
3035 msgstr "Editar entrada vCard"
3036
3037 #: src/editvcard.c:261
3038 msgid "Add New vCard Entry"
3039 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
3040
3041 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3042 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: src/exphtmldlg.c:106
3046 msgid "Please specify output directory and file to create."
3047 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
3048
3049 #: src/exphtmldlg.c:109
3050 msgid "Select stylesheet and formatting."
3051 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3054 msgid "File exported successfully."
3055 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:177
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "HTML Output Directory '%s'\n"
3061 "does not exist. OK to create new directory?"
3062 msgstr ""
3063 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
3064 "no existeix. Crear-ne un nou?"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3067 msgid "Create Directory"
3068 msgstr "Crear directori"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:189
3071 #, c-format
3072 msgid ""
3073 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3074 "%s"
3075 msgstr ""
3076 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
3077 "%s"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3080 msgid "Failed to Create Directory"
3081 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:233
3084 msgid "Error creating HTML file"
3085 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:319
3088 msgid "Select HTML output file"
3089 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:383
3092 msgid "HTML Output File"
3093 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3096 #: src/importldif.c:684
3097 msgid "B_rowse"
3098 msgstr "M_ostrar"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:445
3101 msgid "Stylesheet"
3102 msgstr "Full d'estils"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3105 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3106 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:938
3107 #: src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456 src/summaryview.c:6009
3108 msgid "None"
3109 msgstr "Cap"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3112 #: src/prefs_other.c:408
3113 msgid "Default"
3114 msgstr "Per omissió"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3117 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3118 msgid "Full"
3119 msgstr "Complet"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:456
3122 msgid "Custom"
3123 msgstr "Adequat"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:457
3126 msgid "Custom-2"
3127 msgstr "Adequat-2"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:458
3130 msgid "Custom-3"
3131 msgstr "Adequat-3"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:459
3134 msgid "Custom-4"
3135 msgstr "Adequat-4"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:466
3138 msgid "Full Name Format"
3139 msgstr "Format de nom complet"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:474
3142 msgid "First Name, Last Name"
3143 msgstr "Nom, Cognoms"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:475
3146 msgid "Last Name, First Name"
3147 msgstr "Cognoms, Nom"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:482
3150 msgid "Color Banding"
3151 msgstr "Bandes de color"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:488
3154 msgid "Format Email Links"
3155 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:494
3158 msgid "Format User Attributes"
3159 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3162 msgid "Address Book :"
3163 msgstr "Agenda d'adreces :"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3166 msgid "File Name :"
3167 msgstr "Nom d'arxiu :"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:559
3170 msgid "Open with Web Browser"
3171 msgstr "Obrir amb el navegador web"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:591
3174 msgid "Export Address Book to HTML File"
3175 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3178 msgid "File Info"
3179 msgstr "Informació d'arxiu"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:657
3182 msgid "Format"
3183 msgstr "Format"
3184
3185 #: src/expldifdlg.c:108
3186 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3187 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
3188
3189 #: src/expldifdlg.c:111
3190 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3191 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
3192
3193 #: src/expldifdlg.c:187
3194 #, c-format
3195 msgid ""
3196 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3197 "does not exist. OK to create new directory?"
3198 msgstr ""
3199 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
3200 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
3201
3202 #: src/expldifdlg.c:199
3203 #, c-format
3204 msgid ""
3205 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3206 "%s"
3207 msgstr ""
3208 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
3209 "%s"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:241
3212 msgid "Suffix was not supplied"
3213 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:243
3216 msgid ""
3217 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3218 "you wish to proceed without a suffix?"
3219 msgstr ""
3220 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
3221 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:261
3224 msgid "Error creating LDIF file"
3225 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:336
3228 msgid "Select LDIF output file"
3229 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
3230
3231 #: src/expldifdlg.c:400
3232 msgid "LDIF Output File"
3233 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:431
3236 msgid ""
3237 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3238 "to:\n"
3239 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3240 msgstr ""
3241 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
3242 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:437
3245 msgid ""
3246 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3247 "similar to:\n"
3248 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3249 msgstr ""
3250 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
3251 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3252
3253 #: src/expldifdlg.c:443
3254 msgid ""
3255 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3256 "formatted similar to:\n"
3257 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3258 msgstr ""
3259 "La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
3260 "de l'estil de:\n"
3261 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3262
3263 #: src/expldifdlg.c:489
3264 msgid "Suffix"
3265 msgstr "Sufixe"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:499
3268 msgid ""
3269 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3270 "entry. Examples include:\n"
3271 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3272 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3273 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3274 msgstr ""
3275 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
3276 "Alguns exemples:\n"
3277 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3278 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
3279 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
3280
3281 #: src/expldifdlg.c:507
3282 msgid "Relative DN"
3283 msgstr "DN relatiu"
3284
3285 #: src/expldifdlg.c:515
3286 msgid "Unique ID"
3287 msgstr "ID únic"
3288
3289 #: src/expldifdlg.c:523
3290 msgid ""
3291 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3292 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3293 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3294 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3295 "available RDN options that will be used to create the DN."
3296 msgstr ""
3297 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
3298 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
3299 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
3300 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
3301 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
3302
3303 #: src/expldifdlg.c:543
3304 msgid "Use DN attribute if present in data"
3305 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
3306
3307 #: src/expldifdlg.c:548
3308 msgid ""
3309 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3310 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3311 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3312 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3313 msgstr ""
3314 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
3315 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
3316 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
3317 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
3318
3319 #: src/expldifdlg.c:558
3320 msgid "Exclude record if no Email Address"
3321 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
3322
3323 #: src/expldifdlg.c:563
3324 msgid ""
3325 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3326 "option to ignore these records."
3327 msgstr ""
3328 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
3329 "opció per ignorar aquests registres."
3330
3331 #: src/expldifdlg.c:655
3332 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3333 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
3334
3335 #: src/expldifdlg.c:721
3336 msgid "Distinguished Name"
3337 msgstr "Nom distingit"
3338
3339 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3340 msgid "Export to mbox file"
3341 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
3342
3343 #: src/export.c:131
3344 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3345 msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
3346
3347 #: src/export.c:142
3348 msgid "Source folder:"
3349 msgstr "Carpeta origen:"
3350
3351 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3352 msgid "Mbox file:"
3353 msgstr "Arxiu mbox:"
3354
3355 #: src/export.c:203
3356 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3357 msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
3358
3359 #: src/export.c:208
3360 msgid "Source folder can't be left empty."
3361 msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
3362
3363 #: src/export.c:221
3364 msgid "Couldn't find the source folder."
3365 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
3366
3367 #: src/export.c:245
3368 msgid "Select exporting file"
3369 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
3370
3371 #: src/exporthtml.c:767
3372 msgid "Full Name"
3373 msgstr "Nom complert"
3374
3375 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3376 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3377 msgid "Attributes"
3378 msgstr "Atributs"
3379
3380 #: src/exporthtml.c:974
3381 msgid "Claws Mail Address Book"
3382 msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
3383
3384 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3385 msgid "Name already exists but is not a directory."
3386 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
3387
3388 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3389 msgid "No permissions to create directory."
3390 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
3391
3392 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3393 msgid "Name is too long."
3394 msgstr "El nom és massa llarg."
3395
3396 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3397 msgid "Not specified."
3398 msgstr "Sense especificar."
3399
3400 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3401 msgid "Inbox"
3402 msgstr "Entrada"
3403
3404 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3405 msgid "Sent"
3406 msgstr "Enviat"
3407
3408 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3409 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3410 msgid "Queue"
3411 msgstr "Cua"
3412
3413 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3414 msgid "Trash"
3415 msgstr "Paperera"
3416
3417 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3418 msgid "Drafts"
3419 msgstr "Esborranys"
3420
3421 #: src/folder.c:2017
3422 #, c-format
3423 msgid "Processing (%s)...\n"
3424 msgstr "Processant (%s)...\n"
3425
3426 #: src/folder.c:3261
3427 #, c-format
3428 msgid "Copying %s to %s...\n"
3429 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
3430
3431 #: src/folder.c:3261
3432 #, c-format
3433 msgid "Moving %s to %s...\n"
3434 msgstr "Movent %s a %s...\n"
3435
3436 #: src/folder.c:3563
3437 #, c-format
3438 msgid "Updating cache for %s..."
3439 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
3440
3441 #: src/folder.c:4435
3442 msgid "Processing messages..."
3443 msgstr "Processant missatges..."
3444
3445 #: src/folder.c:4571
3446 #, c-format
3447 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3448 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3449
3450 #: src/foldersel.c:221
3451 msgid "Select folder"
3452 msgstr "Seleccionar carpeta"
3453
3454 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3455 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3456 msgid "NewFolder"
3457 msgstr "NovaCarpeta"
3458
3459 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3460 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3461 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3462 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3463 #, c-format
3464 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3465 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
3466
3467 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3468 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3469 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3470 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3471 #, c-format
3472 msgid "The folder '%s' already exists."
3473 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3474
3475 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3476 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3477 #, c-format
3478 msgid "Can't create the folder '%s'."
3479 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
3480
3481 #: src/folderview.c:230
3482 msgid "Mark all re_ad"
3483 msgstr "Marc_ar tot com llegit"
3484
3485 #: src/folderview.c:232
3486 msgid "R_un processing rules"
3487 msgstr "Exec_utar regles de processament"
3488
3489 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3490 msgid "_Search folder..."
3491 msgstr "_Buscar en carpeta..."
3492
3493 #: src/folderview.c:235
3494 msgid "Process_ing..."
3495 msgstr "Pr_ocessant..."
3496
3497 #: src/folderview.c:236
3498 msgid "Empty _trash..."
3499 msgstr "Buidar _paperera..."
3500
3501 #: src/folderview.c:237
3502 msgid "Send _queue..."
3503 msgstr "Enviar _cua..."
3504
3505 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3506 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3507 msgid "New"
3508 msgstr "Nous"
3509
3510 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3511 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3512 msgid "Unread"
3513 msgstr "No llegits"
3514
3515 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3516 msgid "Total"
3517 msgstr "Total"
3518
3519 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3520 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3521 msgid "#"
3522 msgstr "N"
3523
3524 #: src/folderview.c:734
3525 msgid "Setting folder info..."
3526 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3527
3528 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3529 msgid "Mark all as read"
3530 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
3531
3532 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3533 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3534 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
3535
3536 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3537 #, c-format
3538 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3539 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
3540
3541 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3542 #, c-format
3543 msgid "Scanning folder %s ..."
3544 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
3545
3546 #: src/folderview.c:1056
3547 msgid "Rebuild folder tree"
3548 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
3549
3550 #: src/folderview.c:1057
3551 msgid ""
3552 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3553 msgstr ""
3554 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3555 "continuar?"
3556
3557 #: src/folderview.c:1067
3558 msgid "Rebuilding folder tree..."
3559 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3560
3561 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3562 msgid "Scanning folder tree..."
3563 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
3564
3565 #: src/folderview.c:1201
3566 #, c-format
3567 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3568 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3569
3570 #: src/folderview.c:1255
3571 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3572 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
3573
3574 #: src/folderview.c:2083
3575 #, fuzzy, c-format
3576 msgid "Closing folder %s..."
3577 msgstr "Tancant carpeta %s..."
3578
3579 #: src/folderview.c:2178
3580 #, fuzzy, c-format
3581 msgid "Opening folder %s..."
3582 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
3583
3584 #: src/folderview.c:2196
3585 msgid "Folder could not be opened."
3586 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3587
3588 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3589 msgid "Empty trash"
3590 msgstr "Buidar paperera"
3591
3592 #: src/folderview.c:2338
3593 msgid "Delete all messages in trash?"
3594 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
3595
3596 #: src/folderview.c:2339
3597 msgid "+_Empty trash"
3598 msgstr "+Buidar pap_erera"
3599
3600 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3601 msgid "Offline warning"
3602 msgstr "Avís de desconnexió"
3603
3604 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3605 msgid "You're working offline. Override?"
3606 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
3607
3608 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3609 msgid "Send queued messages"
3610 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
3611
3612 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3613 msgid "Send all queued messages?"
3614 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
3615
3616 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3617 #: src/toolbar.c:2711
3618 msgid "_Send"
3619 msgstr "_Enviar"
3620
3621 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3622 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3623 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
3624
3625 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3626 #, c-format
3627 msgid ""
3628 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3629 "%s"
3630 msgstr ""
3631 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
3632 "%s"
3633
3634 #: src/folderview.c:2485
3635 #, c-format
3636 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3637 msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
3638
3639 #: src/folderview.c:2486
3640 #, c-format
3641 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3642 msgstr "Voleu realment fer la carpeta '%s' sub-carpeta de '%s' ?"
3643
3644 #: src/folderview.c:2488
3645 msgid "Copy folder"
3646 msgstr "Copiar carpeta"
3647
3648 #: src/folderview.c:2488
3649 msgid "Move folder"
3650 msgstr "Moure carpeta"
3651
3652 #: src/folderview.c:2499
3653 #, c-format
3654 msgid "Copying %s to %s..."
3655 msgstr "Copiant %s a %s..."
3656
3657 #: src/folderview.c:2499
3658 #, c-format
3659 msgid "Moving %s to %s..."
3660 msgstr "Movent %s a %s..."
3661
3662 #: src/folderview.c:2530
3663 msgid "Source and destination are the same."
3664 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
3665
3666 #: src/folderview.c:2533
3667 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3668 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3669
3670 #: src/folderview.c:2534
3671 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3672 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3673
3674 #: src/folderview.c:2537
3675 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3676 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
3677
3678 #: src/folderview.c:2540
3679 msgid "Copy failed!"
3680 msgstr "Copiar ha fallat!"
3681
3682 #: src/folderview.c:2540
3683 msgid "Move failed!"
3684 msgstr "Moure ha fallat!"
3685
3686 #: src/folderview.c:2591
3687 #, c-format
3688 msgid "Processing configuration for folder %s"
3689 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
3690
3691 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3692 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3693 msgstr "La carpeta destí només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:161
3696 msgid "Newsgroup subscription"
3697 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:178
3700 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3701 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:184
3704 msgid "Find groups:"
3705 msgstr "Buscar grups:"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:192
3708 msgid " Search "
3709 msgstr " Buscar "
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:204
3712 msgid "Newsgroup name"
3713 msgstr "Nom de grup"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:205
3716 msgid "Messages"
3717 msgstr "Missatges"
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:206
3720 msgid "Type"
3721 msgstr "Tipus"
3722
3723 #: src/grouplistdialog.c:347
3724 msgid "moderated"
3725 msgstr "moderat"
3726
3727 #: src/grouplistdialog.c:349
3728 msgid "readonly"
3729 msgstr "només lectura"
3730
3731 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3732 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3733 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3734 msgid "unknown"
3735 msgstr "desconegut"
3736
3737 #: src/grouplistdialog.c:422
3738 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3739 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3740
3741 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3742 msgid "Done."
3743 msgstr "Fet."
3744
3745 #: src/grouplistdialog.c:492
3746 #, c-format
3747 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3748 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3749
3750 #: src/gtk/about.c:132
3751 msgid ""
3752 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3753 "\n"
3754 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3755 msgstr ""
3756 "Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de correu.\n"
3757 "\n"
3758 "Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
3759
3760 #: src/gtk/about.c:138
3761 msgid ""
3762 "\n"
3763 "\n"
3764 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: src/gtk/about.c:143
3768 #, fuzzy
3769 msgid ""
3770 "\n"
3771 "\n"
3772 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3773 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3774 msgstr ""
3775 "\n"
3776 "\n"
3777 "Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol fer "
3778 "donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
3779
3780 #: src/gtk/about.c:159
3781 msgid ""
3782 "\n"
3783 "\n"
3784 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3785 "The Claws Mail Team\n"
3786 " and Hiroyuki Yamamoto"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: src/gtk/about.c:162
3790 msgid ""
3791 "\n"
3792 "\n"
3793 "System Information\n"
3794 msgstr ""
3795 "\n"
3796 "\n"
3797 "Informació del Sistema\n"
3798
3799 #: src/gtk/about.c:168
3800 #, c-format
3801 msgid ""
3802 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3803 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3804 "Operating System: %s %s (%s)"
3805 msgstr ""
3806 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3807 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3808 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
3809
3810 #: src/gtk/about.c:177
3811 #, c-format
3812 msgid ""
3813 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3814 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3815 "Operating System: %s"
3816 msgstr ""
3817 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3818 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3819 "Sistema Operatiu: %s"
3820
3821 #: src/gtk/about.c:186
3822 #, c-format
3823 msgid ""
3824 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3825 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3826 "Operating System: unknown"
3827 msgstr ""
3828 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3829 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3830 "Sistema Operatiu: desconegut"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3833 msgid "The Claws Mail Team"
3834 msgstr "L'equip de Claws Mail"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:262
3837 msgid "Previous team members"
3838 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:281
3841 msgid "The translation team"
3842 msgstr "L'equip de traducció"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:300
3845 msgid "Documentation team"
3846 msgstr "L'equip de documentació"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:319
3849 msgid "Logo"
3850 msgstr "Logo"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:338
3853 msgid "Icons"
3854 msgstr "Icones"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:357
3857 msgid "Contributors"
3858 msgstr "Collaboradors"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:405
3861 msgid "Compiled-in Features\n"
3862 msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
3863
3864 #: src/gtk/about.c:421
3865 msgctxt "compface"
3866 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3867 msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
3868
3869 #: src/gtk/about.c:431
3870 msgctxt "Enchant"
3871 msgid "adds support for spell checking\n"
3872 msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
3873
3874 #: src/gtk/about.c:441
3875 msgctxt "GnuTLS"
3876 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3877 msgstr "afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:451
3880 msgctxt "IPv6"
3881 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3882 msgstr ""
3883 "afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
3884
3885 #: src/gtk/about.c:462
3886 msgctxt "iconv"
3887 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3888 msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
3889
3890 #: src/gtk/about.c:472
3891 msgctxt "JPilot"
3892 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3893 msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
3894
3895 #: src/gtk/about.c:482
3896 msgctxt "LDAP"
3897 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3898 msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:492
3901 msgctxt "libetpan"
3902 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3903 msgstr "afegeix suport per servidors IMAP\n"
3904
3905 #: src/gtk/about.c:502
3906 msgctxt "libSM"
3907 msgid "adds support for session handling\n"
3908 msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
3909
3910 #: src/gtk/about.c:512
3911 msgctxt "NetworkManager"
3912 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3913 msgstr "Afegeix suport per detecció de canvis de connexions de xarxa\n"
3914
3915 #: src/gtk/about.c:544
3916 msgid ""
3917 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3918 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3919 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3920 "version.\n"
3921 "\n"
3922 msgstr ""
3923 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3924 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
3925 "Software Foundation; tant en versió 3, com (opcionalment) qualsevol versió "
3926 "posterior.\n"
3927 "\n"
3928
3929 #: src/gtk/about.c:550
3930 msgid ""
3931 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3932 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3933 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3934 "more details.\n"
3935 "\n"
3936 msgstr ""
3937 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
3938 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
3939 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
3940 "per a més detalls.\n"
3941 "\n"
3942
3943 #: src/gtk/about.c:568
3944 msgid ""
3945 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3946 "this program. If not, see <"
3947 msgstr ""
3948 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
3949 "amb aquest programa; en cas contrari,  mireu <"
3950
3951 #: src/gtk/about.c:573
3952 msgid ""
3953 ">. \n"
3954 "\n"
3955 msgstr ""
3956 ">. \n"
3957 "\n"
3958
3959 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Session statistics\n"
3962 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió\n"
3963
3964 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "Started: %s\n"
3967 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
3968
3969 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3970 msgid "Incoming traffic\n"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "Received messages: %d\n"
3976 msgstr "missatges esborrats"
3977
3978 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3979 msgid "Outgoing traffic\n"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3985 msgstr "_Filtrar els missatges _seleccionats"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3988 #, fuzzy, c-format
3989 msgid "Replied messages: %d\n"
3990 msgstr "missatges esborrats"
3991
3992 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3993 #, fuzzy, c-format
3994 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3995 msgstr "missatges reenviats"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3998 #, fuzzy, c-format
3999 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4000 msgstr "Filtrant missatge...\n"
4001
4002 #: src/gtk/about.c:774
4003 msgid "About Claws Mail"
4004 msgstr "Sobre Claws Mail"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:832
4007 msgid ""
4008 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4009 "The Claws Mail Team\n"
4010 "and Hiroyuki Yamamoto"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: src/gtk/about.c:846
4014 msgid "_Info"
4015 msgstr "_Info"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:852
4018 msgid "_Authors"
4019 msgstr "_Autors"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:858
4022 msgid "_Features"
4023 msgstr "_Característiques"
4024
4025 #: src/gtk/about.c:864
4026 msgid "_License"
4027 msgstr "_Llicència"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:872
4030 msgid "_Release Notes"
4031 msgstr "_Notes de Versió"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:878
4034 msgid "_Statistics"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4038 msgid "Orange"
4039 msgstr "Taronja"
4040
4041 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4042 msgid "Red"
4043 msgstr "Vermell"
4044
4045 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4046 msgid "Pink"
4047 msgstr "Rosa"
4048
4049 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4050 msgid "Sky blue"
4051 msgstr "Blau cel"
4052
4053 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4054 msgid "Blue"
4055 msgstr "Blau"
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4058 msgid "Green"
4059 msgstr "Verd"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4062 msgid "Brown"
4063 msgstr "Marró"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4066 msgid "Grey"
4067 msgstr "Gris"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4070 msgid "Light brown"
4071 msgstr "Marró clar"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4074 msgid "Dark red"
4075 msgstr "Vermell fosc"
4076
4077 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4078 msgid "Dark pink"
4079 msgstr "Rosa fosc"
4080
4081 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4082 msgid "Steel blue"
4083 msgstr "Blau cel"
4084
4085 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4086 msgid "Gold"
4087 msgstr "Daurat"
4088
4089 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4090 msgid "Bright green"
4091 msgstr "Verd fort"
4092
4093 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4094 msgid "Magenta"
4095 msgstr "Magenta"
4096
4097 #: src/gtk/foldersort.c:156
4098 #, fuzzy
4099 msgid "Set mailbox order"
4100 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
4101
4102 #: src/gtk/foldersort.c:190
4103 #, fuzzy
4104 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4105 msgstr ""
4106 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
4107 "carpetes."
4108
4109 #: src/gtk/foldersort.c:216
4110 #, fuzzy
4111 msgid "Mailboxes"
4112 msgstr "Correu"
4113
4114 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4115 msgid "No dictionary selected."
4116 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
4117
4118 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4119 #, c-format
4120 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4121 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector %s."
4122
4123 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4124 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4125 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el gestor Enchant."
4126
4127 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4128 #, c-format
4129 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4130 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el diccionari %s."
4131
4132 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4133 msgid "No misspelled word found."
4134 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4137 msgid "Replace unknown word"
4138 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
4139
4140 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4141 #, c-format
4142 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4143 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
4144
4145 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4146 msgid ""
4147 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4148 "will learn from mistake.\n"
4149 msgstr ""
4150 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
4151 "s'aprendrà l'error.\n"
4152
4153 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4154 #, fuzzy
4155 msgid "Change to..."
4156 msgstr "Canviar punts"
4157
4158 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4159 msgid "More..."
4160 msgstr "Més..."
4161
4162 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4165 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
4166
4167 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4168 msgid "Accept in this session"
4169 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
4170
4171 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4172 msgid "Add to personal dictionary"
4173 msgstr "Afegir al diccionari personal"
4174
4175 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4176 msgid "Replace with..."
4177 msgstr "Substituir per..."
4178
4179 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4180 #, c-format
4181 msgid "Check with %s"
4182 msgstr " Comprovar amb %s"
4183
4184 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4185 msgid "(no suggestions)"
4186 msgstr "(no hi ha suggerències)"
4187
4188 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4189 #, c-format
4190 msgid "Dictionary: %s"
4191 msgstr "Diccionari: %s"
4192
4193 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4194 #, c-format
4195 msgid "Use alternate (%s)"
4196 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
4197
4198 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4199 msgid "Use both dictionaries"
4200 msgstr "Useu els dos diccionaris"
4201
4202 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4203 msgid "Check while typing"
4204 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
4205
4206 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4207 #, c-format
4208 msgid ""
4209 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4210 "%s"
4211 msgstr ""
4212 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
4213 "%s"
4214
4215 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4216 #, c-format
4217 msgid ""
4218 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4219 "%s"
4220 msgstr ""
4221 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
4222 "%s"
4223
4224 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4225 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4226 #: src/summaryview.c:446
4227 msgid "Date"
4228 msgstr "Data"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:8
4231 msgid "Date:"
4232 msgstr "Data:"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4235 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4236 #: src/summaryview.c:444
4237 msgid "From"
4238 msgstr "Des de"
4239
4240 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4241 msgid "From:"
4242 msgstr "Des de:"
4243
4244 #: src/gtk/headers.h:10
4245 msgid "Sender"
4246 msgstr "Remitent"
4247
4248 #: src/gtk/headers.h:10
4249 msgid "Sender:"
4250 msgstr "Remitent:"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:11
4253 msgid "Reply-To"
4254 msgstr "Respondre-A"
4255
4256 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4257 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4258 #: src/summaryview.c:445
4259 msgid "To"
4260 msgstr "Per a"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4263 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4264 msgid "Cc"
4265 msgstr "Cc"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:14
4268 msgid "Bcc"
4269 msgstr "Bcc"
4270
4271 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4272 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4273 msgid "Message-ID"
4274 msgstr "ID-Missatge"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:15
4277 msgid "Message-ID:"
4278 msgstr "ID-Missatge:"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:16
4281 msgid "In-Reply-To"
4282 msgstr "En-Resposta-A"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4285 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4286 msgid "References"
4287 msgstr "Referències"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:17
4290 msgid "References:"
4291 msgstr "Referències:"
4292
4293 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4294 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4295 #: src/summaryview.c:443
4296 msgid "Subject"
4297 msgstr "Assumpte"
4298
4299 #: src/gtk/headers.h:19
4300 msgid "Comments"
4301 msgstr "Comentaris"
4302
4303 #: src/gtk/headers.h:19
4304 msgid "Comments:"
4305 msgstr "Comentaris:"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:20
4308 msgid "Keywords"
4309 msgstr "Paraules Clau"
4310
4311 #: src/gtk/headers.h:20
4312 msgid "Keywords:"
4313 msgstr "Paraules Clau:"
4314
4315 #: src/gtk/headers.h:21
4316 msgid "Resent-Date"
4317 msgstr "Re-enviament-Data"
4318
4319 #: src/gtk/headers.h:21
4320 msgid "Resent-Date:"
4321 msgstr "Re-enviament-Data:"
4322
4323 #: src/gtk/headers.h:22
4324 msgid "Resent-From"
4325 msgstr "Re-enviament-Desde"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:22
4328 msgid "Resent-From:"
4329 msgstr "Re-enviament-Desde:"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:23
4332 msgid "Resent-Sender"
4333 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4334
4335 #: src/gtk/headers.h:23
4336 msgid "Resent-Sender:"
4337 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4338
4339 #: src/gtk/headers.h:24
4340 msgid "Resent-To"
4341 msgstr "Re-enviar-A"
4342
4343 #: src/gtk/headers.h:24
4344 msgid "Resent-To:"
4345 msgstr "Re-enviar-A:"
4346
4347 #: src/gtk/headers.h:25
4348 msgid "Resent-Cc"
4349 msgstr "Re-enviament-Cc"
4350
4351 #: src/gtk/headers.h:25
4352 msgid "Resent-Cc:"
4353 msgstr "Re-enviament-Cc:"
4354
4355 #: src/gtk/headers.h:26
4356 msgid "Resent-Bcc"
4357 msgstr "Re-enviament-Bcc"
4358
4359 #: src/gtk/headers.h:26
4360 msgid "Resent-Bcc:"
4361 msgstr "Re-enviament-Bcc:"
4362
4363 #: src/gtk/headers.h:27
4364 msgid "Resent-Message-ID"
4365 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge"
4366
4367 #: src/gtk/headers.h:27
4368 msgid "Resent-Message-ID:"
4369 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge:"
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:28
4372 msgid "Return-Path"
4373 msgstr "Ruta-Retorn"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:28
4376 msgid "Return-Path:"
4377 msgstr "Ruta-Retorn:"
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:29
4380 msgid "Received"
4381 msgstr "Rebut"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:29
4384 msgid "Received:"
4385 msgstr "Rebut:"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4388 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4389 msgid "Newsgroups"
4390 msgstr "Grups de notícies"
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:33
4393 msgid "Followup-To"
4394 msgstr "Seguiment-A"
4395
4396 #: src/gtk/headers.h:34
4397 msgid "Delivered-To"
4398 msgstr "Enviat-A"
4399
4400 #: src/gtk/headers.h:34
4401 msgid "Delivered-To:"
4402 msgstr "Enviat-A:"
4403
4404 #: src/gtk/headers.h:35
4405 msgid "Seen"
4406 msgstr "Vist"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:35
4409 msgid "Seen:"
4410 msgstr "Vist:"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4413 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4414 #: src/summaryview.c:2786
4415 msgid "Status"
4416 msgstr "Estat"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4419 msgid "Status:"
4420 msgstr "Estat:"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:37
4423 msgid "Face"
4424 msgstr "Cara"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:37
4427 msgid "Face:"
4428 msgstr "Cara:"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:38
4431 msgid "Disposition-Notification-To"
4432 msgstr "Disposició-Notificació-A"
4433