dd57f4ce002185b292e2c8bb4cecbed911e1b945
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
3 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006, 2010.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-02-16 13:46+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:08+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19 #: src/account.c:384
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
25 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
26
27 #: src/account.c:431
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
30
31 #: src/account.c:710
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Editar comptes"
34
35 #: src/account.c:731
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
39 "indicates the default account."
40 msgstr ""
41 "Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
42 "donat, la casella de selecció indicarà quins comptes seran inclosos. Text en "
43 "negreta"
44
45 #: src/account.c:802
46 msgid " _Set as default account "
47 msgstr " E_stablir com a compte primari "
48
49 #: src/account.c:897
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
51 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
52
53 #: src/account.c:904
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Copia de %s"
57
58 #: src/account.c:1064
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
62
63 #: src/account.c:1066
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Sense títol)"
66
67 #: src/account.c:1067
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Esborrar compte"
70
71 #: src/account.c:1537
72 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
73 msgid "G"
74 msgstr "G"
75
76 #: src/account.c:1543
77 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
78 msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
79
80 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
81 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
82 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
84 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
85 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
86 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
87 #: src/prefs_template.c:78
88 msgid "Name"
89 msgstr "Nom"
90
91 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
92 msgid "Protocol"
93 msgstr "Protocol"
94
95 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
96 msgid "Server"
97 msgstr "Servidor"
98
99 #: src/action.c:383
100 #, c-format
101 msgid "Could not get message file %d"
102 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
103
104 #: src/action.c:420
105 msgid "Could not get message part."
106 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
107
108 #: src/action.c:437
109 #, c-format
110 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
111 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts: %s"
112
113 #: src/action.c:609
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
117 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
118 msgstr ""
119 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
120 "%%f, %%F, %%as o %%p."
121
122 #: src/action.c:721
123 msgid "There is no filtering action set"
124 msgstr "No hi ha acció de filtratge seleccionada"
125
126 #: src/action.c:723
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "Invalid filtering action(s):\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "Regla de filtrat invàlida:\n"
133 "%s"
134
135 #: src/action.c:978
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Could not fork to execute the following command:\n"
139 "%s\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
143 "%s\n"
144 "%s"
145
146 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
147 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
148 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
149 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
150 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
151 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
152 msgid "Unknown error"
153 msgstr "Error desconegut"
154
155 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
156 msgid "Completed"
157 msgstr "Completat"
158
159 #: src/action.c:1234
160 #, c-format
161 msgid "--- Running: %s\n"
162 msgstr "--- Executant: %s\n"
163
164 #: src/action.c:1238
165 #, c-format
166 msgid "--- Ended: %s\n"
167 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1271
170 msgid "Action's input/output"
171 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
172
173 #: src/action.c:1604
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
181 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1609
185 msgid "Action's hidden user argument"
186 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
187
188 #: src/action.c:1613
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
196 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1618
200 msgid "Action's user argument"
201 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
202
203 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
204 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
205 msgid "Group"
206 msgstr "Grup"
207
208 #: src/addrcustomattr.c:65
209 msgid "date of birth"
210 msgstr "data de naixement"
211
212 #: src/addrcustomattr.c:66
213 msgid "address"
214 msgstr "adreça"
215
216 #: src/addrcustomattr.c:67
217 msgid "phone"
218 msgstr "telèfon"
219
220 #: src/addrcustomattr.c:68
221 msgid "mobile phone"
222 msgstr "telèfon mòbil"
223
224 #: src/addrcustomattr.c:69
225 msgid "organization"
226 msgstr "organizació"
227
228 #: src/addrcustomattr.c:70
229 msgid "office address"
230 msgstr "adreça de l'oficina"
231
232 #: src/addrcustomattr.c:71
233 msgid "office phone"
234 msgstr "telèfon de l'oficina"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:72
237 msgid "fax"
238 msgstr "fax"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:73
241 msgid "website"
242 msgstr "Lloc web"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:141
245 msgid "Attribute name"
246 msgstr "Nom de l'atribut"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:156
249 msgid "Delete all attribute names"
250 msgstr "Esborrar tots els noms de l'atribut"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:157
253 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
254 msgstr "Voleu realment esborrar tots els noms de l'atribut?"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:181
257 msgid "Delete attribute name"
258 msgstr "Esborrar el nom de l'atribut"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:182
261 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
262 msgstr "Voleu realment esborrar aquest nom de l'atribut?"
263
264 #: src/addrcustomattr.c:191
265 msgid "Reset to default"
266 msgstr "Reiniciar al valor per defecte"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:192
269 msgid ""
270 "Do you really want to replace all attribute names\n"
271 "with the default set?"
272 msgstr ""
273 "Voleu realment reemplaçar tots els noms de l' atribut\n"
274 "amb el valor per defecte?"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
277 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1086
278 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
279 msgid "_Delete"
280 msgstr "_Esborrar"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
283 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
284 msgid "Delete _all"
285 msgstr "Esborr_ar tot"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:214
288 msgid "_Reset to default"
289 msgstr "_Reiniciar al valor per defecte"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:410
292 msgid "Attribute name is not set."
293 msgstr "No s'ha establert el nom de l'atribut."
294
295 #: src/addrcustomattr.c:469
296 msgctxt "Dialog title"
297 msgid "Edit attribute names"
298 msgstr "Editar l'atribut dels noms"
299
300 #: src/addrcustomattr.c:483
301 msgid "New attribute name:"
302 msgstr "Nou nom de l'atribut:"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:520
305 msgid ""
306 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
307 "contacts."
308 msgstr ""
309 "Afegir o esborrar noms d'atributs no afectarà atributs ja assigats a "
310 "contactes."
311
312 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
313 msgid "Add to address book"
314 msgstr "Afegir a l'agenda"
315
316 #: src/addressadd.c:207
317 msgid "Contact"
318 msgstr "Contacte"
319
320 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
321 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
322 msgid "Address"
323 msgstr "Adreça"
324
325 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
326 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
327 msgid "Remarks"
328 msgstr "Notes"
329
330 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
331 msgid "Select Address Book Folder"
332 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
333
334 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
335 #: src/textview.c:2110
336 #, c-format
337 msgid ""
338 "Failed to save image: \n"
339 "%s"
340 msgstr ""
341 "Error al guardar la imatge: \n"
342 "%s"
343
344 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
345 msgid "Add address(es)"
346 msgstr "Afegir adreça(es)"
347
348 #: src/addressadd.c:533
349 msgid "Can't add the specified address"
350 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
351
352 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
353 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
354 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
355 msgid "Email Address"
356 msgstr "Adreça de Correu"
357
358 #: src/addressbook.c:402
359 msgid "_Book"
360 msgstr "Lli_bre"
361
362 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
363 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
364 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
365 msgid "_Edit"
366 msgstr "_Editar"
367
368 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
369 #: src/messageview.c:214
370 msgid "_Tools"
371 msgstr "E_ines"
372
373 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
374 #: src/messageview.c:215
375 msgid "_Help"
376 msgstr "A_juda"
377
378 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
379 msgid "New _Book"
380 msgstr "Nou Lli_bre"
381
382 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
383 msgid "New _Folder"
384 msgstr "Nova _Carpeta"
385
386 #: src/addressbook.c:410
387 msgid "New _vCard"
388 msgstr "Nova _vCard"
389
390 #: src/addressbook.c:414
391 msgid "New _JPilot"
392 msgstr "Nou _JPilot"
393
394 #: src/addressbook.c:417
395 msgid "New LDAP _Server"
396 msgstr "Nou _servidor LDAP"
397
398 #: src/addressbook.c:421
399 msgid "_Edit book"
400 msgstr "_Editar Llibre"
401
402 #: src/addressbook.c:422
403 msgid "_Delete book"
404 msgstr "_Esborrar llibre"
405
406 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
407 msgid "_Save"
408 msgstr "_Guardar"
409
410 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
411 msgid "_Close"
412 msgstr "_Tancar"
413
414 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
415 msgid "_Select all"
416 msgstr "_Seleccionar tot"
417
418 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
419 msgid "C_ut"
420 msgstr "T_allar"
421
422 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
423 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
424 msgid "_Copy"
425 msgstr "_Copiar"
426
427 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
428 #: src/compose.c:605
429 msgid "_Paste"
430 msgstr "_Enganxar"
431
432 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
433 msgid "New _Address"
434 msgstr "Nova _Adreça"
435
436 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
437 msgid "New _Group"
438 msgstr "Nou _Grup"
439
440 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
441 msgid "_Mail To"
442 msgstr "_Correu per"
443
444 #: src/addressbook.c:444
445 msgid "Import _LDIF file..."
446 msgstr "Importar fitxer _LDIF..."
447
448 #: src/addressbook.c:445
449 msgid "Import M_utt file..."
450 msgstr "Importar fitxer M_utt..."
451
452 #: src/addressbook.c:446
453 msgid "Import _Pine file..."
454 msgstr "Importar fitxer _Pine..."
455
456 #: src/addressbook.c:448
457 msgid "Export _HTML..."
458 msgstr "Exportar _HTML..."
459
460 #: src/addressbook.c:449
461 msgid "Export LDI_F..."
462 msgstr "Exportar LDI_F..."
463
464 #: src/addressbook.c:451
465 msgid "Find duplicates..."
466 msgstr "Buscar duplicats..."
467
468 #: src/addressbook.c:452
469 msgid "Edit custom attributes..."
470 msgstr "Editar atributs definits..."
471
472 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
473 #: src/messageview.c:340
474 msgid "_About"
475 msgstr "_Sobre"
476
477 #: src/addressbook.c:491
478 msgid "_Browse Entry"
479 msgstr "_Veure Entrada"
480
481 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
482 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
483 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
484 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
485 msgid "Unknown"
486 msgstr "Desconegut"
487
488 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
489 msgid "Success"
490 msgstr "Correcte"
491
492 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
493 msgid "Bad arguments"
494 msgstr "Arguments incorrectes"
495
496 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
497 msgid "File not specified"
498 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
499
500 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
501 msgid "Error opening file"
502 msgstr "Error obrint l'arxiu"
503
504 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
505 msgid "Error reading file"
506 msgstr "Error llegint l'arxiu"
507
508 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
509 msgid "End of file encountered"
510 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
511
512 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
513 msgid "Error allocating memory"
514 msgstr "Error reservant memòria"
515
516 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
517 msgid "Bad file format"
518 msgstr "Format d'arxiu erroni"
519
520 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
521 msgid "Error writing to file"
522 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
523
524 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
525 msgid "Error opening directory"
526 msgstr "Error obrint el directori"
527
528 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
529 msgid "No path specified"
530 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
531
532 #: src/addressbook.c:531
533 msgid "Error connecting to LDAP server"
534 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
535
536 #: src/addressbook.c:532
537 msgid "Error initializing LDAP"
538 msgstr "Error inicializant LDAP"
539
540 #: src/addressbook.c:533
541 msgid "Error binding to LDAP server"
542 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
543
544 #: src/addressbook.c:534
545 msgid "Error searching LDAP database"
546 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
547
548 #: src/addressbook.c:535
549 msgid "Timeout performing LDAP operation"
550 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
551
552 #: src/addressbook.c:536
553 msgid "Error in LDAP search criteria"
554 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
555
556 #: src/addressbook.c:537
557 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
558 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
559
560 #: src/addressbook.c:538
561 msgid "LDAP search terminated on request"
562 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
563
564 #: src/addressbook.c:539
565 msgid "Error starting TLS connection"
566 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
567
568 #: src/addressbook.c:540
569 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
570 msgstr "Nom distingit (dn) no informat"
571
572 #: src/addressbook.c:541
573 msgid "Missing required information"
574 msgstr "Informació requerida no s'ha informat"
575
576 #: src/addressbook.c:542
577 msgid "Another contact exists with that key"
578 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
579
580 #: src/addressbook.c:543
581 msgid "Strong(er) authentication required"
582 msgstr "Es requereix una autentificació més forta"
583
584 #: src/addressbook.c:913
585 msgid "Sources"
586 msgstr "Fonts"
587
588 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
589 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
590 msgid "Address book"
591 msgstr "Agenda d'adreces"
592
593 #: src/addressbook.c:1120
594 msgid "Lookup name:"
595 msgstr "Nom de búsqueda:"
596
597 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
598 msgid "Delete address(es)"
599 msgstr "Esborrar adreça(es)"
600
601 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
602 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
603 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
604
605 #: src/addressbook.c:1489
606 msgid "Delete group"
607 msgstr "Esborrar grup"
608
609 #: src/addressbook.c:1490
610 msgid ""
611 "Really delete the group(s)?\n"
612 "The addresses it contains will not be lost."
613 msgstr ""
614 "Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
615 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
616
617 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
618 msgid "Really delete the address(es)?"
619 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
620
621 #: src/addressbook.c:2201
622 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
623 msgstr ""
624 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
625
626 #: src/addressbook.c:2211
627 msgid "Cannot paste into an address group."
628 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
629
630 #: src/addressbook.c:2917
631 #, c-format
632 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
633 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
634
635 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
636 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:413
637 msgid "Delete"
638 msgstr "Esborrar"
639
640 #: src/addressbook.c:2929
641 #, c-format
642 msgid ""
643 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
644 "contains will be moved into the parent folder."
645 msgstr ""
646 "Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces que contées "
647 "mouran a la carpeta mare."
648
649 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
650 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
651 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
652 msgid "Delete folder"
653 msgstr "Esborrar carpeta"
654
655 #: src/addressbook.c:2933
656 msgid "+Delete _folder only"
657 msgstr "+Esborrar només _carpeta"
658
659 #: src/addressbook.c:2933
660 msgid "Delete folder and _addresses"
661 msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
662
663 #: src/addressbook.c:2944
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "Do you want to delete '%s'?\n"
667 "The addresses it contains will not be lost."
668 msgstr ""
669 "Voleu esborrar '%s'?\n"
670 "Les adreces que conté no es perdran."
671
672 #: src/addressbook.c:2951
673 #, c-format
674 msgid ""
675 "Do you want to delete '%s'?\n"
676 "The addresses it contains will be lost."
677 msgstr ""
678 "Voleu esborrar '%s'?\n"
679 "Les adreces que conté es perdran."
680
681 #: src/addressbook.c:3065
682 #, c-format
683 msgid "Search '%s'"
684 msgstr " Buscar '%s'"
685
686 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
687 msgid "New Contacts"
688 msgstr "Nous Contactes"
689
690 #: src/addressbook.c:4035
691 msgid "New user, could not save index file."
692 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
693
694 #: src/addressbook.c:4039
695 msgid "New user, could not save address book files."
696 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
697
698 #: src/addressbook.c:4049
699 msgid "Old address book converted successfully."
700 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
701
702 #: src/addressbook.c:4054
703 msgid ""
704 "Old address book converted,\n"
705 "could not save new address index file."
706 msgstr ""
707 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
708 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
709
710 #: src/addressbook.c:4067
711 msgid ""
712 "Could not convert address book,\n"
713 "but created empty new address book files."
714 msgstr ""
715 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
716 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
717
718 #: src/addressbook.c:4073
719 msgid ""
720 "Could not convert address book,\n"
721 "could not save new address index file."
722 msgstr ""
723 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
724 "No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
725
726 #: src/addressbook.c:4078
727 msgid ""
728 "Could not convert address book\n"
729 "and could not create new address book files."
730 msgstr ""
731 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
732 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
733
734 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
735 msgid "Addressbook conversion error"
736 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
737
738 #: src/addressbook.c:4198
739 msgid "Addressbook Error"
740 msgstr "Error en l'agenda"
741
742 #: src/addressbook.c:4199
743 msgid "Could not read address index"
744 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
745
746 #: src/addressbook.c:4530
747 msgid "Busy searching..."
748 msgstr "Buscant..."
749
750 #: src/addressbook.c:4833
751 msgid "Interface"
752 msgstr "Interficie"
753
754 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
755 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
756 msgid "Address Book"
757 msgstr "Agenda d'adreces"
758
759 #: src/addressbook.c:4857
760 msgid "Person"
761 msgstr "Persona"
762
763 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
764 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
765 msgid "Folder"
766 msgstr "Carpeta"
767
768 #: src/addressbook.c:4905
769 msgid "vCard"
770 msgstr "vCard"
771
772 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
773 msgid "JPilot"
774 msgstr "JPilot"
775
776 #: src/addressbook.c:4941
777 msgid "LDAP servers"
778 msgstr "Servidors LDAP"
779
780 #: src/addressbook.c:4953
781 msgid "LDAP Query"
782 msgstr "Petició LDAP"
783
784 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
785 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
786 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
787 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
788 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
789 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
790 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
791 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
792 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
793 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
794 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
795 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
796 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
797 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
798 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
799 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
800 #: src/prefs_matcher.c:2502
801 msgid "Any"
802 msgstr "Qualsevol"
803
804 #: src/addrgather.c:172
805 msgid "Please specify name for address book."
806 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
807
808 #: src/addrgather.c:179
809 #, fuzzy
810 msgid "No available address book."
811 msgstr "Adreces disponibles"
812
813 #: src/addrgather.c:200
814 msgid "Please select the mail headers to search."
815 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
816
817 #: src/addrgather.c:207
818 msgid "Collecting addresses..."
819 msgstr "Recopilant adreces..."
820
821 #: src/addrgather.c:247
822 msgid "address added by claws-mail"
823 msgstr ""
824
825 #: src/addrgather.c:275
826 msgid "Addresses collected successfully."
827 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
828
829 #: src/addrgather.c:357
830 msgid "Current folder:"
831 msgstr "Carpeta actual:"
832
833 #: src/addrgather.c:368
834 msgid "Address book name:"
835 msgstr "Nom de l'agenda d'adreces:"
836
837 #: src/addrgather.c:395
838 msgid "Address book folder size:"
839 msgstr "Tamany de la carpeta de l'agenda d'adresses:"
840
841 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
842 msgid ""
843 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
844 msgstr "Número màxim d'entrades per carpeta dins de la nova agenda creada"
845
846 #: src/addrgather.c:413
847 msgid "Process these mail header fields"
848 msgstr "Processar les següents capçaleres"
849
850 #: src/addrgather.c:432
851 msgid "Include subfolders"
852 msgstr "Incloure subcarpetes"
853
854 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
855 msgid "Header Name"
856 msgstr "Nom de capçalera"
857
858 #: src/addrgather.c:457
859 msgid "Address Count"
860 msgstr "Comptador d'adreces"
861
862 #: src/addrgather.c:567
863 msgid "Header Fields"
864 msgstr "Camps de capçalera"
865
866 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
867 #: src/importldif.c:1022
868 msgid "Finish"
869 msgstr "Finalitzar"
870
871 #: src/addrgather.c:626
872 msgid "Collect email addresses from selected messages"
873 msgstr "Recopilar adreces de correu dels missatges seleccionats"
874
875 #: src/addrgather.c:630
876 msgid "Collect email addresses from folder"
877 msgstr "Recopilar adreces de correu de la carpeta"
878
879 #: src/addrindex.c:123
880 msgid "Common addresses"
881 msgstr "Adreces comums"
882
883 #: src/addrindex.c:124
884 msgid "Personal addresses"
885 msgstr "Adreces personals"
886
887 #: src/addrindex.c:130
888 msgid "Common address"
889 msgstr "Adreça comú"
890
891 #: src/addrindex.c:131
892 msgid "Personal address"
893 msgstr "Adreça personal"
894
895 #: src/addrindex.c:1827
896 msgid "Address(es) update"
897 msgstr "Modificació d'adreça/es"
898
899 #: src/addrindex.c:1828
900 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
901 msgstr "Modificació fallida. Canvis no escrits al directori."
902
903 #: src/addrduplicates.c:127
904 msgid "Show duplicates in the same book"
905 msgstr "Mostrar duplicats al mateix llibre"
906
907 #: src/addrduplicates.c:133
908 msgid "Show duplicates in different books"
909 msgstr "Mostrar duplicats en diferents llibres"
910
911 #: src/addrduplicates.c:144
912 msgid "Find address book email duplicates"
913 msgstr "Trobar missatges duplicats al llibre d'adreces"
914
915 #: src/addrduplicates.c:145
916 msgid ""
917 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
918 msgstr ""
919 "Claws Mail cercarà ara adreces de correu duplicades al llibre d'adresses."
920
921 #: src/addrduplicates.c:325
922 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
923 msgstr "No s'ha trobat adreces de correu duplicades a l'agenda"
924
925 #: src/addrduplicates.c:356
926 msgid "Duplicate email addresses"
927 msgstr "Adreça de correu duplicada"
928
929 #: src/addrduplicates.c:474
930 msgid "Address book path"
931 msgstr "Ruta de l'agenda d'adreces"
932
933 #: src/addrduplicates.c:852
934 msgid "Delete address"
935 msgstr "Esborrar adreça"
936
937 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
938 msgid "Notice"
939 msgstr "Notificació"
940
941 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
942 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
943 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
944 #: src/summaryview.c:4868
945 msgid "Warning"
946 msgstr "Avís"
947
948 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
949 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
950 msgid "Error"
951 msgstr "Error"
952
953 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
954 msgid "_View log"
955 msgstr "_Veure traça"
956
957 #: src/alertpanel.c:347
958 msgid "Show this message next time"
959 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
960
961 #: src/browseldap.c:218
962 msgid "Browse Directory Entry"
963 msgstr "Veure entrada del directori"
964
965 #: src/browseldap.c:237
966 msgid "Server Name :"
967 msgstr "Nom del servidor :"
968
969 #: src/browseldap.c:247
970 msgid "Distinguished Name (dn) :"
971 msgstr "Nom distingit (dn) :"
972
973 #: src/browseldap.c:270
974 msgid "LDAP Name"
975 msgstr "Nom LDAP"
976
977 #: src/browseldap.c:272
978 msgid "Attribute Value"
979 msgstr "Valor de l'atribut"
980
981 #: src/common/plugin.c:65
982 msgid "Nothing"
983 msgstr "Res"
984
985 #: src/common/plugin.c:66
986 msgid "a viewer"
987 msgstr "un visor"
988
989 #: src/common/plugin.c:67
990 msgid "a MIME parser"
991 msgstr "un parsejador MIME"
992
993 #: src/common/plugin.c:68
994 msgid "folders"
995 msgstr "carpetes"
996
997 #: src/common/plugin.c:69
998 msgid "filtering"
999 msgstr "filtrant"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:70
1002 msgid "a privacy interface"
1003 msgstr "una interfície de privacitat"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:71
1006 msgid "a notifier"
1007 msgstr "un notificador"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:72
1010 msgid "an utility"
1011 msgstr "una utilitat"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:73
1014 msgid "things"
1015 msgstr "coses"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:334
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1021 msgstr ""
1022 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
1023
1024 #: src/common/plugin.c:436
1025 msgid "Plugin already loaded"
1026 msgstr "Mòdul ja carregat"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:447
1029 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1030 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:481
1033 #, fuzzy
1034 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1035 msgstr ""
1036 "Aquest mòdul no està llicenciat sota la GPL v2 ni cap llicència compatible "
1037 "posterior."
1038
1039 #: src/common/plugin.c:490
1040 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1041 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
1042
1043 #: src/common/plugin.c:748
1044 #, c-format
1045 msgid ""
1046 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1047 "built with."
1048 msgstr ""
1049 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
1050 "'%s' fou linkat."
1051
1052 #: src/common/plugin.c:751
1053 msgid ""
1054 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1055 "with."
1056 msgstr ""
1057 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
1058 "fou linkat."
1059
1060 #: src/common/plugin.c:760
1061 #, c-format
1062 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1063 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:762
1066 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1067 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
1068
1069 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1070 msgid "SSL handshake failed\n"
1071 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
1072
1073 #: src/common/smtp.c:180
1074 #, fuzzy
1075 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1076 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:183
1079 #, fuzzy
1080 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1081 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
1082
1083 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1084 msgid "bad SMTP response\n"
1085 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
1086
1087 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1088 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1089 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1092 msgid "error occurred on authentication\n"
1093 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:610
1096 #, c-format
1097 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1098 msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1101 msgid "couldn't start TLS session\n"
1102 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
1103
1104 #: src/common/socket.c:573
1105 #, fuzzy
1106 msgid "Socket IO timeout.\n"
1107 msgstr "Temps límit E/S socket"
1108
1109 #: src/common/socket.c:602
1110 #, fuzzy
1111 msgid "Connection timed out.\n"
1112 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
1113
1114 #: src/common/socket.c:630
1115 #, c-format
1116 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: src/common/socket.c:643
1120 #, fuzzy, c-format
1121 msgid "%s: unknown host.\n"
1122 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
1123
1124 #: src/common/socket.c:831
1125 #, fuzzy, c-format
1126 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1127 msgstr "Connexió fallida."
1128
1129 #: src/common/socket.c:1071
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1132 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
1133
1134 #: src/common/socket.c:1166
1135 #, c-format
1136 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: src/common/socket.c:1513
1140 #, c-format
1141 msgid "write on fd%d: %s\n"
1142 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
1143
1144 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1145 #, c-format
1146 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1150 #, c-format
1151 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1155 #, c-format
1156 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1160 msgid "Uncheckable"
1161 msgstr "No comprovable"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1164 msgid "Self-signed certificate"
1165 msgstr "Certificat autosignat"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1168 msgid "Revoked certificate"
1169 msgstr "Certificat revocat"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1172 msgid "No certificate issuer found"
1173 msgstr "No s'ha trobat l'emisor del certificat"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1176 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1177 msgstr "L'emisor del certificat no és un CA"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1180 #, fuzzy, c-format
1181 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1182 msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1187 msgstr "Certificat per enviar"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1190 #, fuzzy, c-format
1191 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1192 msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1195 #, c-format
1196 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1200 #, fuzzy, c-format
1201 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1202 msgstr "Seleccionar arxiu de certificat"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1205 #, c-format
1206 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1212 msgstr "Certificat per enviar"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1218 msgid "<not in certificate>"
1219 msgstr "<no en el certificat>"
1220
1221 #: src/common/string_match.c:83
1222 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1223 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
1224
1225 #: src/common/utils.c:371
1226 #, c-format
1227 msgid "%dB"
1228 msgstr "%d B"
1229
1230 #: src/common/utils.c:372
1231 #, c-format
1232 msgid "%d.%02dKB"
1233 msgstr "%d.%02dKB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:373
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dMB"
1238 msgstr "%d.%02dMB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:374
1241 #, c-format
1242 msgid "%.2fGB"
1243 msgstr "%.2fGB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:4974
1246 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1247 msgid "Sunday"
1248 msgstr "Diumenge"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4975
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Monday"
1253 msgstr "Dilluns"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4976
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Tuesday"
1258 msgstr "Dimarts"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4977
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Wednesday"
1263 msgstr "Dimecres"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4978
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Thursday"
1268 msgstr "Dijous"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4979
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Friday"
1273 msgstr "Divendres"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4980
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Saturday"
1278 msgstr "Dissabte"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4982
1281 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1282 msgid "January"
1283 msgstr "Gener"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4983
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "February"
1288 msgstr "Febrer"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4984
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "March"
1293 msgstr "Març"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4985
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "April"
1298 msgstr "Abril"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4986
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "May"
1303 msgstr "Maig"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4987
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "June"
1308 msgstr "Juny"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4988
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "July"
1313 msgstr "Juliol"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4989
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "August"
1318 msgstr "Agost"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4990
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "September"
1323 msgstr "Setembre"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4991
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "October"
1328 msgstr "Octubre"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4992
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "November"
1333 msgstr "Novembre"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4993
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "December"
1338 msgstr "Desembre"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4995
1341 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1342 msgid "Sun"
1343 msgstr "Dm"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4996
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Mon"
1348 msgstr "Dl"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4997
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Tue"
1353 msgstr "Dm"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4998
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Wed"
1358 msgstr "Dx"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4999
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Thu"
1363 msgstr "Dj"
1364
1365 #: src/common/utils.c:5000
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Fri"
1368 msgstr "Dv"
1369
1370 #: src/common/utils.c:5001
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Sat"
1373 msgstr "Ds"
1374
1375 #: src/common/utils.c:5003
1376 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1377 msgid "Jan"
1378 msgstr "Gen"
1379
1380 #: src/common/utils.c:5004
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Feb"
1383 msgstr "Feb"
1384
1385 #: src/common/utils.c:5005
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Mar"
1388 msgstr "Mar"
1389
1390 #: src/common/utils.c:5006
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Apr"
1393 msgstr "Abr"
1394
1395 #: src/common/utils.c:5007
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "May"
1398 msgstr "Mai"
1399
1400 #: src/common/utils.c:5008
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "Jun"
1403 msgstr "Jun"
1404
1405 #: src/common/utils.c:5009
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jul"
1408 msgstr "Jul"
1409
1410 #: src/common/utils.c:5010
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Aug"
1413 msgstr "Ago"
1414
1415 #: src/common/utils.c:5011
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Sep"
1418 msgstr "Set"
1419
1420 #: src/common/utils.c:5012
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Oct"
1423 msgstr "Oct"
1424
1425 #: src/common/utils.c:5013
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Nov"
1428 msgstr "Nov"
1429
1430 #: src/common/utils.c:5014
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Dec"
1433 msgstr "Des"
1434
1435 #: src/common/utils.c:5025
1436 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1437 msgid "AM"
1438 msgstr "AM"
1439
1440 #: src/common/utils.c:5026
1441 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1442 msgid "PM"
1443 msgstr "PM"
1444
1445 #: src/common/utils.c:5027
1446 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1447 msgid "am"
1448 msgstr "am"
1449
1450 #: src/common/utils.c:5028
1451 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1452 msgid "pm"
1453 msgstr "pm"
1454
1455 #: src/common/utils.c:5035
1456 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1457 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1458 msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
1459
1460 #: src/common/utils.c:5036
1461 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1462 msgid "%m/%d/%y"
1463 msgstr "%d/%m/%y"
1464
1465 #: src/common/utils.c:5037
1466 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1467 msgid "%H:%M:%S"
1468 msgstr "%H:%M:%S"
1469
1470 #: src/common/utils.c:5039
1471 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1472 msgid "%I:%M:%S %p"
1473 msgstr "%I:%M:%S %p"
1474
1475 #: src/compose.c:565
1476 msgid "_Add..."
1477 msgstr "_Afegir..."
1478
1479 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1480 msgid "_Remove"
1481 msgstr "_Esborrar"
1482
1483 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1484 msgid "_Properties..."
1485 msgstr "_Propietats..."
1486
1487 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1488 msgid "_Message"
1489 msgstr "_Missatge"
1490
1491 #: src/compose.c:578
1492 msgid "_Spelling"
1493 msgstr "_Ortografia"
1494
1495 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1496 msgid "_Options"
1497 msgstr "_Opcions"
1498
1499 #: src/compose.c:584
1500 msgid "S_end"
1501 msgstr "_Enviar"
1502
1503 #: src/compose.c:585
1504 msgid "Send _later"
1505 msgstr "Enviar _després"
1506
1507 #: src/compose.c:588
1508 msgid "_Attach file"
1509 msgstr "_Adjuntar arxiu"
1510
1511 #: src/compose.c:589
1512 msgid "_Insert file"
1513 msgstr "_Insertar arxiu"
1514
1515 #: src/compose.c:590
1516 msgid "Insert si_gnature"
1517 msgstr "Insertar si_gnatura"
1518
1519 #: src/compose.c:594
1520 #, fuzzy
1521 msgid "_Print"
1522 msgstr "Imprimir"
1523
1524 #: src/compose.c:599
1525 msgid "_Undo"
1526 msgstr "_Desfer"
1527
1528 #: src/compose.c:600
1529 msgid "_Redo"
1530 msgstr "_refer"
1531
1532 #: src/compose.c:603
1533 msgid "Cu_t"
1534 msgstr "_Tallar"
1535
1536 #: src/compose.c:607
1537 #, fuzzy
1538 msgid "_Special paste"
1539 msgstr "Enganxat especial"
1540
1541 #: src/compose.c:608
1542 #, fuzzy
1543 msgid "As _quotation"
1544 msgstr "com a _citació"
1545
1546 #: src/compose.c:609
1547 #, fuzzy
1548 msgid "_Wrapped"
1549 msgstr "_retallar"
1550
1551 #: src/compose.c:610
1552 #, fuzzy
1553 msgid "_Unwrapped"
1554 msgstr "_sense retallar"
1555
1556 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1557 msgid "Select _all"
1558 msgstr "Seleccion_ar tot"
1559
1560 #: src/compose.c:614
1561 msgid "A_dvanced"
1562 msgstr "Avança_des"
1563
1564 #: src/compose.c:615
1565 msgid "Move a character backward"
1566 msgstr "Anar al caràcter anterior"
1567
1568 #: src/compose.c:616
1569 msgid "Move a character forward"
1570 msgstr "Anar al caràcter següent"
1571
1572 #: src/compose.c:617
1573 msgid "Move a word backward"
1574 msgstr "Anar a la paraula anterior"
1575
1576 #: src/compose.c:618
1577 msgid "Move a word forward"
1578 msgstr "Anar a la paraula següent"
1579
1580 #: src/compose.c:619
1581 msgid "Move to beginning of line"
1582 msgstr "Anar a l'inici de la línia"
1583
1584 #: src/compose.c:620
1585 msgid "Move to end of line"
1586 msgstr "Anar al final de la línia"
1587
1588 #: src/compose.c:621
1589 msgid "Move to previous line"
1590 msgstr "Anar a la línia anterior"
1591
1592 #: src/compose.c:622
1593 msgid "Move to next line"
1594 msgstr "Anar a la línia següent"
1595
1596 #: src/compose.c:623
1597 msgid "Delete a character backward"
1598 msgstr "Esborrar el caràcter anterior"
1599
1600 #: src/compose.c:624
1601 msgid "Delete a character forward"
1602 msgstr "Esborrar el caràcter següent"
1603
1604 #: src/compose.c:625
1605 msgid "Delete a word backward"
1606 msgstr "Esborrar la paraula anterior"
1607
1608 #: src/compose.c:626
1609 msgid "Delete a word forward"
1610 msgstr "Esborrar la paraula següent"
1611
1612 #: src/compose.c:627
1613 msgid "Delete line"
1614 msgstr "Esborrar línia"
1615
1616 #: src/compose.c:628
1617 msgid "Delete to end of line"
1618 msgstr "Esborrar fins a final de línia"
1619
1620 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1621 msgid "_Find"
1622 msgstr "_Buscar"
1623
1624 #: src/compose.c:634
1625 msgid "_Wrap current paragraph"
1626 msgstr "_Retallar paragraf actual"
1627
1628 #: src/compose.c:635
1629 msgid "Wrap all long _lines"
1630 msgstr "Tallar totes les _línies llargues"
1631
1632 #: src/compose.c:637
1633 msgid "Edit with e_xternal editor"
1634 msgstr "Editar amb un editor e_xtern"
1635
1636 #: src/compose.c:640
1637 msgid "_Check all or check selection"
1638 msgstr "_Comprovar tot o la selecció"
1639
1640 #: src/compose.c:641
1641 msgid "_Highlight all misspelled words"
1642 msgstr "_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1643
1644 #: src/compose.c:642
1645 msgid "Check _backwards misspelled word"
1646 msgstr "Comprovar faltes d'ortografia cap _enrera"
1647
1648 #: src/compose.c:643
1649 msgid "_Forward to next misspelled word"
1650 msgstr "Avançar fins a la següent _falta d'ortografia"
1651
1652 #: src/compose.c:651
1653 msgid "Reply _mode"
1654 msgstr "Mode de resposta"
1655
1656 #: src/compose.c:653
1657 msgid "Privacy _System"
1658 msgstr "_Sistema de privacitat"
1659
1660 #: src/compose.c:658
1661 msgid "_Priority"
1662 msgstr "_Prioritat"
1663
1664 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1665 msgid "Character _encoding"
1666 msgstr "Codificació d_e caràcters"
1667
1668 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1669 msgid "Western European"
1670 msgstr "Europeu Occidental"
1671
1672 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1673 msgid "Baltic"
1674 msgstr "Bàltic"
1675
1676 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1677 msgid "Hebrew"
1678 msgstr "Hebreu"
1679
1680 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1681 msgid "Arabic"
1682 msgstr "Àrab"
1683
1684 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1685 msgid "Cyrillic"
1686 msgstr "Ciríl·lic "
1687
1688 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1689 msgid "Japanese"
1690 msgstr "Japonès"
1691
1692 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1693 msgid "Chinese"
1694 msgstr "Xinès"
1695
1696 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1697 msgid "Korean"
1698 msgstr "Coreà"
1699
1700 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1701 msgid "Thai"
1702 msgstr "Tailandès"
1703
1704 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1705 msgid "_Address book"
1706 msgstr "_Agenda d'adreces"
1707
1708 #: src/compose.c:678
1709 msgid "_Template"
1710 msgstr "Plan_tilla"
1711
1712 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1713 msgid "Actio_ns"
1714 msgstr "Accio_ns"
1715
1716 #: src/compose.c:689
1717 msgid "Aut_o wrapping"
1718 msgstr "Aut_o-retallar"
1719
1720 #: src/compose.c:690
1721 msgid "Auto _indent"
1722 msgstr "Auto _sagnat"
1723
1724 #: src/compose.c:691
1725 msgid "Si_gn"
1726 msgstr "Si_gnar"
1727
1728 #: src/compose.c:692
1729 msgid "_Encrypt"
1730 msgstr "_Encriptat"
1731
1732 #: src/compose.c:693
1733 msgid "_Request Return Receipt"
1734 msgstr "Sollicitar justificant de _recepció"
1735
1736 #: src/compose.c:694
1737 msgid "Remo_ve references"
1738 msgstr "Elimi_nar referències"
1739
1740 #: src/compose.c:695
1741 msgid "Show _ruler"
1742 msgstr "Mostrar gestor de _regles"
1743
1744 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1745 msgid "_Normal"
1746 msgstr "_Normal"
1747
1748 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1749 msgid "_All"
1750 msgstr "_Tot"
1751
1752 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1753 msgid "_Sender"
1754 msgstr "_Remitent"
1755
1756 #: src/compose.c:703
1757 msgid "_Mailing-list"
1758 msgstr "_Llista-Correu"
1759
1760 #: src/compose.c:708
1761 msgid "_Highest"
1762 msgstr "Més _alta"
1763
1764 #: src/compose.c:709
1765 msgid "Hi_gh"
1766 msgstr "A_lta"
1767
1768 #: src/compose.c:711
1769 msgid "Lo_w"
1770 msgstr "Bai_xa"
1771
1772 #: src/compose.c:712
1773 msgid "_Lowest"
1774 msgstr "Més _baixa"
1775
1776 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1777 msgid "_Automatic"
1778 msgstr "_Automàtic"
1779
1780 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1781 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1782 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1783
1784 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1785 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1786 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1787
1788 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1789 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1790 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1791
1792 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1793 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1794 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
1795
1796 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1797 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1798 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
1799
1800 #: src/compose.c:1034
1801 msgid "New message From format error."
1802 msgstr "Nou error de format al 'Des de' del nou missatge."
1803
1804 #: src/compose.c:1126
1805 msgid "New message subject format error."
1806 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
1807
1808 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1809 #, c-format
1810 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1811 msgstr "El cos de la plantilla \" Nou missatge\" té un error a la línia %d."
1812
1813 #: src/compose.c:1413
1814 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1815 msgstr "No es por respondre. Probablement el missatge original no existeix."
1816
1817 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1818 msgid ""
1819 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1820 "address."
1821 msgstr ""
1822 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respondre\" conté una adreça d'email "
1823 "errònia "
1824
1825 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1826 #, c-format
1827 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1828 msgstr "El cos de la plantilla \"Respondre\" té un error a la línia %d."
1829
1830 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1831 msgid ""
1832 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1833 "address."
1834 msgstr ""
1835 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenviar\" conté una adreça d'email "
1836 "errònia "
1837
1838 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1839 #, c-format
1840 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1841 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenviar\" conté un error a la línia %d."
1842
1843 #: src/compose.c:2014
1844 msgid "Fw: multiple emails"
1845 msgstr "Fw: multiples emails"
1846
1847 #: src/compose.c:2456
1848 #, c-format
1849 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1850 msgstr "El cos de la plantilla \"Redireccionar\" conté un error a la línia %d."
1851
1852 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1853 msgid "Cc:"
1854 msgstr "Cc:"
1855
1856 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1857 msgid "Bcc:"
1858 msgstr "Bcc:"
1859
1860 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1861 msgid "Reply-To:"
1862 msgstr "Respondre a:"
1863
1864 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1865 #: src/gtk/headers.h:32
1866 msgid "Newsgroups:"
1867 msgstr "Grups de notícies:"
1868
1869 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1870 msgid "Followup-To:"
1871 msgstr "Enviar a:"
1872
1873 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1874 msgid "In-Reply-To:"
1875 msgstr "En-Resposta-A:"
1876
1877 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1878 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1879 msgid "To:"
1880 msgstr "Per a:"
1881
1882 #: src/compose.c:2747
1883 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1884 msgstr ""
1885 "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
1886
1887 #: src/compose.c:2753
1888 #, c-format
1889 msgid ""
1890 "The following file has been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgid_plural ""
1893 "The following files have been attached: \n"
1894 "%s"
1895 msgstr[0] ""
1896 "El següent arxiu ha estat adjuntat:\n"
1897 "%s"
1898 msgstr[1] ""
1899 "Els següents arxius han estat adjuntats:\n"
1900 "%s"
1901
1902 #: src/compose.c:3026
1903 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1904 msgstr "El \"símbol de cometa\" de la plantilla és erroni."
1905
1906 #: src/compose.c:3514
1907 #, c-format
1908 msgid "Could not get size of file '%s'."
1909 msgstr "No s'ha pogut obtenir el tamany de l'arxiu '%s'."
1910
1911 #: src/compose.c:3525
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1915 "want to do that?"
1916 msgstr ""
1917 "Esteu a punt d'insertar un arxiu de %s al cos del missatge. Estàs segur de "
1918 "que ho vols continuar?"
1919
1920 #: src/compose.c:3528
1921 msgid "Are you sure?"
1922 msgstr "Estàs segur?"
1923
1924 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1925 msgid "+_Insert"
1926 msgstr "+_Insertar"
1927
1928 #: src/compose.c:3639
1929 #, c-format
1930 msgid "File %s is empty."
1931 msgstr "L'arxiu %s es buit."
1932
1933 #: src/compose.c:3643
1934 #, c-format
1935 msgid "Can't read %s."
1936 msgstr "No es pot llegir %s."
1937
1938 #: src/compose.c:3670
1939 #, c-format
1940 msgid "Message: %s"
1941 msgstr "Missatge: %s"
1942
1943 #: src/compose.c:4658
1944 msgid " [Edited]"
1945 msgstr " [Editat]"
1946
1947 #: src/compose.c:4665
1948 #, c-format
1949 msgid "%s - Compose message%s"
1950 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1951
1952 #: src/compose.c:4668
1953 #, c-format
1954 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1955 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
1956
1957 #: src/compose.c:4670
1958 msgid "Compose message"
1959 msgstr "Composar missatge"
1960
1961 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1962 msgid ""
1963 "Account for sending mail is not specified.\n"
1964 "Please select a mail account before sending."
1965 msgstr ""
1966 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1967 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1968
1969 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1970 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1971 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1972 msgid "Send"
1973 msgstr "Enviar"
1974
1975 #: src/compose.c:4915
1976 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1977 msgstr ""
1978 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1979
1980 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1981 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1982 msgid "+_Send"
1983 msgstr "+_Enviar"
1984
1985 #: src/compose.c:4947
1986 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1987 msgstr ""
1988 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1989
1990 #: src/compose.c:4964
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1993
1994 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
1995 msgid "+_Queue"
1996 msgstr "+_Cua"
1997
1998 #: src/compose.c:4984
1999 #, c-format
2000 msgid "Subject is empty. %s"
2001 msgstr "L'assumpte es buit. %s"
2002
2003 #: src/compose.c:4985
2004 msgid "Send it anyway?"
2005 msgstr "Enviar-lo de totes maneres?"
2006
2007 #: src/compose.c:4986
2008 msgid "Queue it anyway?"
2009 msgstr "Encuar-lo de totes maneres?"
2010
2011 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2012 msgid "Send later"
2013 msgstr "Enviar després"
2014
2015 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2016 msgid ""
2017 "Could not queue message for sending:\n"
2018 "\n"
2019 "Charset conversion failed."
2020 msgstr ""
2021 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2022 "\n"
2023 "Conversió de joc de caràcters fallida."
2024
2025 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2026 msgid ""
2027 "Could not queue message for sending:\n"
2028 "\n"
2029 "Couldn't get recipient encryption key."
2030 msgstr ""
2031 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2032 "\n"
2033 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
2034
2035 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2036 #, c-format
2037 msgid ""
2038 "Could not queue message for sending:\n"
2039 "\n"
2040 "Signature failed: %s"
2041 msgstr ""
2042 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2043 "\n"
2044 "Signatura fallida: %s"
2045
2046 #: src/compose.c:5048
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052 msgstr ""
2053 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
2054 "\n"
2055 "%s."
2056
2057 #: src/compose.c:5050
2058 msgid "Could not queue message for sending."
2059 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
2060
2061 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2062 msgid ""
2063 "The message was queued but could not be sent.\n"
2064 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2065 msgstr ""
2066 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
2067 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
2068
2069 #: src/compose.c:5121
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "%s\n"
2073 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2074 msgstr ""
2075 "%s\n"
2076 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
2077
2078 #: src/compose.c:5494
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2082 "to the specified %s charset.\n"
2083 "Send it as %s?"
2084 msgstr ""
2085 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
2086 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
2087 "Enviar-lo com a %s?"
2088
2089 #: src/compose.c:5552
2090 #, c-format
2091 msgid ""
2092 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2093 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2094 "\n"
2095 "Send it anyway?"
2096 msgstr ""
2097 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
2098 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
2099 "\n"
2100 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
2101
2102 #: src/compose.c:5733
2103 msgid "Encryption warning"
2104 msgstr "Avís d'encriptació"
2105
2106 #: src/compose.c:5734
2107 msgid "+C_ontinue"
2108 msgstr "+C_ontinuar"
2109
2110 #: src/compose.c:5783
2111 msgid "No account for sending mails available!"
2112 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
2113
2114 #: src/compose.c:5792
2115 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2116 msgstr ""
2117 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: La publicació no es possible."
2118
2119 #: src/compose.c:6021
2120 #, c-format
2121 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2122 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Ignorar-lo?"
2123
2124 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2125 #: src/toolbar.c:2181
2126 msgid "Cancel sending"
2127 msgstr "Cancel·lar l'enviament"
2128
2129 #: src/compose.c:6022
2130 msgid "Ignore attachment"
2131 msgstr "Ignorar l'adjunt"
2132
2133 #: src/compose.c:6061
2134 #, c-format
2135 msgid "Original %s part"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: src/compose.c:6592
2139 msgid "Add to address _book"
2140 msgstr "Afegir al lli_bre d'adresses"
2141
2142 #: src/compose.c:6748
2143 msgid "Delete entry contents"
2144 msgstr "Esborrar el contingut"
2145
2146 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2147 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2148 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
2149
2150 #: src/compose.c:6972
2151 msgid "Mime type"
2152 msgstr "Tipus MIME"
2153
2154 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2155 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2156 msgid "Size"
2157 msgstr "Tamany"
2158
2159 #: src/compose.c:7048
2160 msgid "Save Message to "
2161 msgstr "Guardar missatge a "
2162
2163 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2164 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2165 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2167 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2168 msgid "_Browse"
2169 msgstr "_Veure"
2170
2171 #: src/compose.c:7569
2172 msgid "Hea_der"
2173 msgstr "Ca_pçalera"
2174
2175 #: src/compose.c:7574
2176 msgid "_Attachments"
2177 msgstr "_Adjunts"
2178
2179 #: src/compose.c:7588
2180 msgid "Othe_rs"
2181 msgstr "Alt_res"
2182
2183 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2184 msgid "Subject:"
2185 msgstr "Assumpte:"
2186
2187 #: src/compose.c:7830
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "Spell checker could not be started.\n"
2191 "%s"
2192 msgstr ""
2193 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
2194 "%s"
2195
2196 #: src/compose.c:7943
2197 #, c-format
2198 msgid "From: <i>%s</i>"
2199 msgstr "Desde: <i>%s</i>"
2200
2201 #: src/compose.c:7977
2202 msgid "Account to use for this email"
2203 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
2204
2205 #: src/compose.c:7979
2206 msgid "Sender address to be used"
2207 msgstr "Adreça del remitent a usar"
2208
2209 #: src/compose.c:8143
2210 #, c-format
2211 msgid ""
2212 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2213 "encrypt this message."
2214 msgstr ""
2215 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
2216 "encriptar aquest missatge."
2217
2218 #: src/compose.c:8243
2219 msgid "_None"
2220 msgstr "_Cap"
2221
2222 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2223 #, c-format
2224 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2225 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
2226
2227 #: src/compose.c:8460
2228 msgid "Template From format error."
2229 msgstr "Error de format el 'Des de' de la plantilla."
2230
2231 #: src/compose.c:8478
2232 msgid "Template To format error."
2233 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
2234
2235 #: src/compose.c:8496
2236 msgid "Template Cc format error."
2237 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
2238
2239 #: src/compose.c:8514
2240 msgid "Template Bcc format error."
2241 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
2242
2243 #: src/compose.c:8533
2244 msgid "Template subject format error."
2245 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
2246
2247 #: src/compose.c:8797
2248 msgid "Invalid MIME type."
2249 msgstr "Tipus MIME invàlid."
2250
2251 #: src/compose.c:8812
2252 msgid "File doesn't exist or is empty."
2253 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
2254
2255 #: src/compose.c:8886
2256 msgid "Properties"
2257 msgstr "Propietats"
2258
2259 #: src/compose.c:8903
2260 msgid "MIME type"
2261 msgstr "Tipus MIME"
2262
2263 #: src/compose.c:8944
2264 msgid "Encoding"
2265 msgstr "Codificació"
2266
2267 #: src/compose.c:8964
2268 msgid "Path"
2269 msgstr "Ruta"
2270
2271 #: src/compose.c:8965
2272 msgid "File name"
2273 msgstr "Nom d'arxiu"
2274
2275 #: src/compose.c:9157
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "The external editor is still working.\n"
2279 "Force terminating the process?\n"
2280 "process group id: %d"
2281 msgstr ""
2282 "L'editor extern encara resta actiu.\n"
2283 "Voleu acabar el procés?\n"
2284 "Id. de procés: %d"
2285
2286 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2287 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2288 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2289
2290 #: src/compose.c:9577
2291 msgid "Could not queue message."
2292 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
2293
2294 #: src/compose.c:9579
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "Could not queue message:\n"
2298 "\n"
2299 "%s."
2300 msgstr ""
2301 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
2302 "\n"
2303 "%s."
2304
2305 #: src/compose.c:9747
2306 msgid "Could not save draft."
2307 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
2308
2309 #: src/compose.c:9751
2310 msgid "Could not save draft"
2311 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador"
2312
2313 #: src/compose.c:9752
2314 msgid ""
2315 "Could not save draft.\n"
2316 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2317 msgstr ""
2318 "No es pot guardar l'esborrany.\n"
2319 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
2320
2321 #: src/compose.c:9754
2322 msgid "_Cancel exit"
2323 msgstr "_Cancel·lar sortir"
2324
2325 #: src/compose.c:9754
2326 msgid "_Discard email"
2327 msgstr "_Descartar el correu"
2328
2329 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2330 msgid "Select file"
2331 msgstr "Seleccionar arxiu"
2332
2333 #: src/compose.c:9942
2334 #, c-format
2335 msgid "File '%s' could not be read."
2336 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
2337
2338 #: src/compose.c:9944
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "File '%s' contained invalid characters\n"
2342 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2343 msgstr ""
2344 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
2345 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2346
2347 #: src/compose.c:10016
2348 msgid "Discard message"
2349 msgstr "Descartar missatge"
2350
2351 #: src/compose.c:10017
2352 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2353 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2354
2355 #: src/compose.c:10018
2356 msgid "_Discard"
2357 msgstr "_Descartar"
2358
2359 #: src/compose.c:10018
2360 msgid "_Save to Drafts"
2361 msgstr "_Guardar a Borradors"
2362
2363 #: src/compose.c:10020
2364 msgid "Save changes"
2365 msgstr "Guardar canvis"
2366
2367 #: src/compose.c:10021
2368 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2369 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu guardar els últims canvis?"
2370
2371 #: src/compose.c:10022
2372 msgid "_Don't save"
2373 msgstr "_No guardar"
2374
2375 #: src/compose.c:10022
2376 msgid "+_Save to Drafts"
2377 msgstr "+_Guardar a Esborranys"
2378
2379 #: src/compose.c:10092
2380 #, c-format
2381 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2382 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
2383
2384 #: src/compose.c:10094
2385 msgid "Apply template"
2386 msgstr "Aplicar plantilla"
2387
2388 #: src/compose.c:10095
2389 msgid "_Replace"
2390 msgstr "_Reemplaçar"
2391
2392 #: src/compose.c:10095
2393 msgid "_Insert"
2394 msgstr "_Insertar"
2395
2396 #: src/compose.c:10959
2397 msgid "Insert or attach?"
2398 msgstr "Insertar o adjuntar?"
2399
2400 #: src/compose.c:10960
2401 msgid ""
2402 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2403 "attach it to the email?"
2404 msgstr ""
2405 "Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
2406 "oadjuntar-lo al correu?"
2407
2408 #: src/compose.c:10962
2409 msgid "_Attach"
2410 msgstr "_Adjuntar"
2411
2412 #: src/compose.c:11178
2413 #, c-format
2414 msgid "Quote format error at line %d."
2415 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
2416
2417 #: src/compose.c:11462
2418 #, c-format
2419 msgid ""
2420 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2421 "time. Do you want to continue?"
2422 msgstr ""
2423 "Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2424 "mica. Voleu continuar?"
2425
2426 #: src/crash.c:141
2427 #, c-format
2428 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2429 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2430
2431 #: src/crash.c:187
2432 msgid "Claws Mail has crashed"
2433 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
2434
2435 #: src/crash.c:203
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "%s.\n"
2439 "Please file a bug report and include the information below."
2440 msgstr ""
2441 "%s.\n"
2442 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
2443
2444 #: src/crash.c:208
2445 msgid "Debug log"
2446 msgstr "Traça de depuració"
2447
2448 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2449 msgid "Close"
2450 msgstr "Tancar"
2451
2452 #: src/crash.c:257
2453 msgid "Save..."
2454 msgstr "Guardar..."
2455
2456 #: src/crash.c:262
2457 msgid "Create bug report"
2458 msgstr "Crear informe d'error"
2459
2460 #: src/crash.c:312
2461 msgid "Save crash information"
2462 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
2463
2464 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2465 msgid "Add New Person"
2466 msgstr "Afegir nova persona"
2467
2468 #: src/editaddress.c:158
2469 msgid ""
2470 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2471 "following values to be set:\n"
2472 " - Display Name\n"
2473 " - First Name\n"
2474 " - Last Name\n"
2475 " - Nickname\n"
2476 " - any email address\n"
2477 " - any additional attribute\n"
2478 "\n"
2479 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2480 "Click Cancel to close without saving."
2481 msgstr ""
2482 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2483 "següents valors:\n"
2484 " - Nom mostrat\n"
2485 " - Nom\n"
2486 " - Cognoms\n"
2487 " - Motiu\n"
2488 " - alguna adreça de correu\n"
2489 " - algun atribut addicional\n"
2490 "\n"
2491 "Polseu OK per seguir editant aquest contacte.\n"
2492 "Polseu Cancel·lar per tancar sense guardar."
2493
2494 #: src/editaddress.c:169
2495 msgid ""
2496 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2497 "following values to be set:\n"
2498 " - First Name\n"
2499 " - Last Name\n"
2500 " - any email address\n"
2501 " - any additional attribute\n"
2502 "\n"
2503 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2504 "Click Cancel to close without saving."
2505 msgstr ""
2506 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2507 "següents valors:\n"
2508 " - Nom\n"
2509 " - Cognoms\n"
2510 " - Motiu\n"
2511 " - alguna adreça de correu\n"
2512 " - algun atribut addicional\n"
2513 "\n"
2514 "Polseu OK per seguir editant aquest contacte.\n"
2515 "Polseu Cancel·lar per tancar sense guardar."
2516
2517 #: src/editaddress.c:233
2518 msgid "Edit Person Details"
2519 msgstr "Editar detalls personals"
2520
2521 #: src/editaddress.c:411
2522 msgid "An Email address must be supplied."
2523 msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
2524
2525 #: src/editaddress.c:587
2526 msgid "A Name and Value must be supplied."
2527 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
2528
2529 #: src/editaddress.c:676
2530 msgid "Discard"
2531 msgstr "Descartar"
2532
2533 #: src/editaddress.c:677
2534 msgid "Apply"
2535 msgstr "Aplicar"
2536
2537 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2538 msgid "Edit Person Data"
2539 msgstr "Editar dades personals"
2540
2541 #: src/editaddress.c:785
2542 msgid "Choose a picture"
2543 msgstr "Escolliu una imatge"
2544
2545 #: src/editaddress.c:804
2546 #, c-format
2547 msgid ""
2548 "Failed to import image: \n"
2549 "%s"
2550 msgstr ""
2551 "Error a l'importar imatge: \n"
2552 "%s"
2553
2554 #: src/editaddress.c:846
2555 msgid "_Set picture"
2556 msgstr "A_ssignar imatge"
2557
2558 #: src/editaddress.c:847
2559 msgid "_Unset picture"
2560 msgstr "_Desassignar imatge"
2561
2562 #: src/editaddress.c:905
2563 msgid "Photo"
2564 msgstr "Fotografia"
2565
2566 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2567 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2568 msgid "Display Name"
2569 msgstr "Nom mostrat"
2570
2571 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2572 msgid "Last Name"
2573 msgstr "Cognoms"
2574
2575 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2576 msgid "First Name"
2577 msgstr "Nom"
2578
2579 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2580 msgid "Nickname"
2581 msgstr "Motiu (nick)"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2584 msgid "Alias"
2585 msgstr "Alies"
2586
2587 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2588 #: src/prefs_customheader.c:223
2589 msgid "Value"
2590 msgstr "Valor"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1427
2593 msgid "_User Data"
2594 msgstr "Dades d'Us_uari"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1428
2597 msgid "_Email Addresses"
2598 msgstr "Adr_eces de Correu"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2601 msgid "O_ther Attributes"
2602 msgstr "Al_tres Atributs"
2603
2604 #: src/editbook.c:109
2605 msgid "File appears to be OK."
2606 msgstr "L'arxiu sembla estar bé."
2607
2608 #: src/editbook.c:112
2609 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2610 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
2611
2612 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2613 msgid "Could not read file."
2614 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
2615
2616 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2617 msgid "Edit Addressbook"
2618 msgstr "Editar agenda"
2619
2620 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2621 msgid " Check File "
2622 msgstr " Comprovar arxiu "
2623
2624 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2625 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2626 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2627 msgid "File"
2628 msgstr "Arxiu"
2629
2630 #: src/editbook.c:281
2631 msgid "Add New Addressbook"
2632 msgstr "Afegir nova agenda"
2633
2634 #: src/editgroup.c:101
2635 msgid "A Group Name must be supplied."
2636 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2637
2638 #: src/editgroup.c:294
2639 msgid "Edit Group Data"
2640 msgstr "Editar dades del grupo"
2641
2642 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2643 msgid "Group Name"
2644 msgstr "Nom de grup"
2645
2646 #: src/editgroup.c:342
2647 msgid "Addresses in Group"
2648 msgstr "Adreces en el grup"
2649
2650 #: src/editgroup.c:377
2651 msgid "Available Addresses"
2652 msgstr "Adreces disponibles"
2653
2654 #: src/editgroup.c:452
2655 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2656 msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
2657
2658 #: src/editgroup.c:500
2659 msgid "Edit Group Details"
2660 msgstr "Editar detalls del grup"
2661
2662 #: src/editgroup.c:503
2663 msgid "Add New Group"
2664 msgstr "Afegir nou grup"
2665
2666 #: src/editgroup.c:553
2667 msgid "Edit folder"
2668 msgstr "Editar carpeta"
2669
2670 #: src/editgroup.c:553
2671 msgid "Input the new name of folder:"
2672 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2673
2674 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2675 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2676 msgid "New folder"
2677 msgstr "Nova carpeta"
2678
2679 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2680 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2681 msgid "Input the name of new folder:"
2682 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2683
2684 #: src/editjpilot.c:188
2685 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2686 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
2687
2688 #: src/editjpilot.c:200
2689 msgid "Select JPilot File"
2690 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
2691
2692 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2693 msgid "Edit JPilot Entry"
2694 msgstr "Editar entrada JPilot"
2695
2696 #: src/editjpilot.c:281
2697 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2698 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2699
2700 #: src/editjpilot.c:372
2701 msgid "Add New JPilot Entry"
2702 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
2703
2704 #: src/editldap_basedn.c:138
2705 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2706 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
2707
2708 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2709 msgid "Hostname"
2710 msgstr "Nom de màquina"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2713 msgid "Port"
2714 msgstr "Port"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2717 msgid "Search Base"
2718 msgstr "Base de búsqueda"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:198
2721 msgid "Available Search Base(s)"
2722 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:288
2725 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2726 msgstr ""
2727 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
2728 "manualment"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2731 msgid "Could not connect to server"
2732 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
2733
2734 #: src/editldap.c:152
2735 msgid "A Name must be supplied."
2736 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2737
2738 #: src/editldap.c:164
2739 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2740 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
2741
2742 #: src/editldap.c:177
2743 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2744 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
2745
2746 #: src/editldap.c:278
2747 msgid "Connected successfully to server"
2748 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
2749
2750 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2751 msgid "Edit LDAP Server"
2752 msgstr "Editar servidor LDAP"
2753
2754 #: src/editldap.c:437
2755 msgid "A name that you wish to call the server."
2756 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
2757
2758 #: src/editldap.c:450
2759 msgid ""
2760 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2761 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2762 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2763 "computer as Claws Mail."
2764 msgstr ""
2765 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2766 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2767 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2768 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
2769
2770 #: src/editldap.c:470
2771 msgid "TLS"
2772 msgstr "TLS"
2773
2774 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2775 msgid "SSL"
2776 msgstr "SSL"
2777
2778 #: src/editldap.c:475
2779 #, fuzzy
2780 msgid ""
2781 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2782 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2783 "TLS_REQCERT fields)."
2784 msgstr ""
2785 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
2786 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2787 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2788
2789 #: src/editldap.c:479
2790 #, fuzzy
2791 msgid ""
2792 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2793 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2794 "TLS_REQCERT fields)."
2795 msgstr ""
2796 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
2797 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2798 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2799
2800 #: src/editldap.c:493
2801 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2802 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
2803
2804 #: src/editldap.c:496
2805 msgid " Check Server "
2806 msgstr " Comprovar servidor "
2807
2808 #: src/editldap.c:500
2809 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2810 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
2811
2812 #: src/editldap.c:513
2813 msgid ""
2814 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2815 "Examples include:\n"
2816 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2817 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2818 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2819 msgstr ""
2820 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
2821 "exemples:\n"
2822 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2823 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2824 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2825
2826 #: src/editldap.c:524
2827 msgid ""
2828 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2829 "server."
2830 msgstr ""
2831 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2832 "servidor."
2833
2834 #: src/editldap.c:580
2835 msgid "Search Attributes"
2836 msgstr "Atributs de búsqueda"
2837
2838 #: src/editldap.c:589
2839 msgid ""
2840 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2841 "find a name or address."
2842 msgstr ""
2843 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2844 "trobar un nomb o adreça."
2845
2846 #: src/editldap.c:592
2847 msgid " Defaults "
2848 msgstr " Per omissió"
2849
2850 #: src/editldap.c:596
2851 msgid ""
2852 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2853 "names and addresses during a name or address search process."
2854 msgstr ""
2855 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2856 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2857
2858 #: src/editldap.c:602
2859 msgid "Max Query Age (secs)"
2860 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2861
2862 #: src/editldap.c:617
2863 msgid ""
2864 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2865 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2866 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2867 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2868 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2869 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2870 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2871 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2872 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2873 "more memory to cache results."
2874 msgstr ""
2875 "Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2876 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2877 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2878 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2879 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2880 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2881 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2882 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2883 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2884 "emmagatzemar els resultats."
2885
2886 #: src/editldap.c:634
2887 msgid "Include server in dynamic search"
2888 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2889
2890 #: src/editldap.c:639
2891 msgid ""
2892 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2893 "address completion."
2894 msgstr ""
2895 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2896 "al usar autocompletat d'adreces."
2897
2898 #: src/editldap.c:645
2899 msgid "Match names 'containing' search term"
2900 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2901
2902 #: src/editldap.c:650
2903 msgid ""
2904 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2905 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2906 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2907 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2908 "searches against other address interfaces."
2909 msgstr ""
2910 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2911 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2912 "cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
2913 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
2914 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2915
2916 #: src/editldap.c:703
2917 msgid "Bind DN"
2918 msgstr "Associar DN"
2919
2920 #: src/editldap.c:712
2921 msgid ""
2922 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2923 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2924 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2925 "performing a search."
2926 msgstr ""
2927 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2928 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2929 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
2930 "realitzar la cerca."
2931
2932 #: src/editldap.c:719
2933 msgid "Bind Password"
2934 msgstr "Associar contrasenya"
2935
2936 #: src/editldap.c:733
2937 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2938 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2939
2940 #: src/editldap.c:738
2941 msgid "Timeout (secs)"
2942 msgstr "Temps límit (seg.)"
2943
2944 #: src/editldap.c:752
2945 msgid "The timeout period in seconds."
2946 msgstr "El temps mínim en segons."
2947
2948 #: src/editldap.c:756
2949 msgid "Maximum Entries"
2950 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2951
2952 #: src/editldap.c:770
2953 msgid ""
2954 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2955 msgstr ""
2956 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2957 "cerca."
2958
2959 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2960 msgid "Basic"
2961 msgstr "Bàsiques"
2962
2963 #: src/editldap.c:786
2964 msgid "Search"
2965 msgstr "Cercar"
2966
2967 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2968 msgid "Extended"
2969 msgstr "Extès"
2970
2971 #: src/editldap.c:985
2972 msgid "Add New LDAP Server"
2973 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2974
2975 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2976 msgid "Tag"
2977 msgstr "Etiqueta"
2978
2979 #: src/edittags.c:215
2980 msgid "Delete tag"
2981 msgstr "Esborrar etiqueta"
2982
2983 #: src/edittags.c:216
2984 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2985 msgstr "Voleu realment esborrar aquesta etiqueta?"
2986
2987 #: src/edittags.c:243
2988 msgid "Delete all tags"
2989 msgstr "Esborrar totes les  etiquetes"
2990
2991 #: src/edittags.c:244
2992 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2993 msgstr "Voleu realment esborrar totes les etiquetes?"
2994
2995 #: src/edittags.c:422
2996 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2997 msgstr ""
2998
2999 #: src/edittags.c:464
3000 msgid "Tag is not set."
3001 msgstr "Etiqueta no establerta."
3002
3003 #: src/edittags.c:529
3004 msgctxt "Dialog title"
3005 msgid "Apply tags"
3006 msgstr "Aplicar etiqueta"
3007
3008 #: src/edittags.c:543
3009 msgid "New tag:"
3010 msgstr "Nova etiqueta:"
3011
3012 #: src/edittags.c:576
3013 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3014 msgstr ""
3015 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes a aplicar/esborrar. Els canvis són "
3016 "immediats."
3017
3018 #: src/editvcard.c:95
3019 msgid "File does not appear to be vCard format."
3020 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
3021
3022 #: src/editvcard.c:107
3023 msgid "Select vCard File"
3024 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
3025
3026 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3027 msgid "Edit vCard Entry"
3028 msgstr "Editar entrada vCard"
3029
3030 #: src/editvcard.c:261
3031 msgid "Add New vCard Entry"
3032 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
3033
3034 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3035 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:106
3039 msgid "Please specify output directory and file to create."
3040 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:109
3043 msgid "Select stylesheet and formatting."
3044 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
3045
3046 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3047 msgid "File exported successfully."
3048 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
3049
3050 #: src/exphtmldlg.c:177
3051 #, c-format
3052 msgid ""
3053 "HTML Output Directory '%s'\n"
3054 "does not exist. OK to create new directory?"
3055 msgstr ""
3056 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
3057 "no existeix. Crear-ne un nou?"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3060 msgid "Create Directory"
3061 msgstr "Crear directori"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:189
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3067 "%s"
3068 msgstr ""
3069 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
3070 "%s"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3073 msgid "Failed to Create Directory"
3074 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:233
3077 msgid "Error creating HTML file"
3078 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:319
3081 msgid "Select HTML output file"
3082 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:383
3085 msgid "HTML Output File"
3086 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3089 #: src/importldif.c:684
3090 msgid "B_rowse"
3091 msgstr "M_ostrar"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:445
3094 msgid "Stylesheet"
3095 msgstr "Full d'estils"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3098 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3099 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456
3100 #: src/summaryview.c:6009
3101 msgid "None"
3102 msgstr "Cap"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3105 #: src/prefs_other.c:408
3106 msgid "Default"
3107 msgstr "Per omissió"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3110 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3111 msgid "Full"
3112 msgstr "Complet"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:456
3115 msgid "Custom"
3116 msgstr "Adequat"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:457
3119 msgid "Custom-2"
3120 msgstr "Adequat-2"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:458
3123 msgid "Custom-3"
3124 msgstr "Adequat-3"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:459
3127 msgid "Custom-4"
3128 msgstr "Adequat-4"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:466
3131 msgid "Full Name Format"
3132 msgstr "Format de nom complet"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:474
3135 msgid "First Name, Last Name"
3136 msgstr "Nom, Cognoms"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:475
3139 msgid "Last Name, First Name"
3140 msgstr "Cognoms, Nom"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:482
3143 msgid "Color Banding"
3144 msgstr "Bandes de color"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:488
3147 msgid "Format Email Links"
3148 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:494
3151 msgid "Format User Attributes"
3152 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3155 msgid "Address Book :"
3156 msgstr "Agenda d'adreces :"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3159 msgid "File Name :"
3160 msgstr "Nom d'arxiu :"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:559
3163 msgid "Open with Web Browser"
3164 msgstr "Obrir amb el navegador web"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:591
3167 msgid "Export Address Book to HTML File"
3168 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3171 msgid "File Info"
3172 msgstr "Informació d'arxiu"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:657
3175 msgid "Format"
3176 msgstr "Format"
3177
3178 #: src/expldifdlg.c:108
3179 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3180 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
3181
3182 #: src/expldifdlg.c:111
3183 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3184 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
3185
3186 #: src/expldifdlg.c:187
3187 #, c-format
3188 msgid ""
3189 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3190 "does not exist. OK to create new directory?"
3191 msgstr ""
3192 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
3193 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:199
3196 #, c-format
3197 msgid ""
3198 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3199 "%s"
3200 msgstr ""
3201 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
3202 "%s"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:241
3205 msgid "Suffix was not supplied"
3206 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:243
3209 msgid ""
3210 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3211 "you wish to proceed without a suffix?"
3212 msgstr ""
3213 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
3214 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:261
3217 msgid "Error creating LDIF file"
3218 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:336
3221 msgid "Select LDIF output file"
3222 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:400
3225 msgid "LDIF Output File"
3226 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:431
3229 msgid ""
3230 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3231 "to:\n"
3232 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3233 msgstr ""
3234 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
3235 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:437
3238 msgid ""
3239 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3240 "similar to:\n"
3241 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
3244 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3245
3246 #: src/expldifdlg.c:443
3247 msgid ""
3248 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3249 "formatted similar to:\n"
3250 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3251 msgstr ""
3252 "La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
3253 "de l'estil de:\n"
3254 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:489
3257 msgid "Suffix"
3258 msgstr "Sufixe"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:499
3261 msgid ""
3262 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3263 "entry. Examples include:\n"
3264 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3265 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3266 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3267 msgstr ""
3268 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
3269 "Alguns exemples:\n"
3270 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3271 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
3272 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:507
3275 msgid "Relative DN"
3276 msgstr "DN relatiu"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:515
3279 msgid "Unique ID"
3280 msgstr "ID únic"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:523
3283 msgid ""
3284 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3285 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3286 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3287 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3288 "available RDN options that will be used to create the DN."
3289 msgstr ""
3290 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
3291 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
3292 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
3293 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
3294 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:543
3297 msgid "Use DN attribute if present in data"
3298 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:548
3301 msgid ""
3302 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3303 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3304 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3305 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3306 msgstr ""
3307 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
3308 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
3309 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
3310 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:558
3313 msgid "Exclude record if no Email Address"
3314 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:563
3317 msgid ""
3318 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3319 "option to ignore these records."
3320 msgstr ""
3321 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
3322 "opció per ignorar aquests registres."
3323
3324 #: src/expldifdlg.c:655
3325 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3326 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:721
3329 msgid "Distinguished Name"
3330 msgstr "Nom distingit"
3331
3332 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3333 msgid "Export to mbox file"
3334 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
3335
3336 #: src/export.c:131
3337 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3338 msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
3339
3340 #: src/export.c:142
3341 msgid "Source folder:"
3342 msgstr "Carpeta origen:"
3343
3344 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3345 msgid "Mbox file:"
3346 msgstr "Arxiu mbox:"
3347
3348 #: src/export.c:203
3349 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3350 msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
3351
3352 #: src/export.c:208
3353 msgid "Source folder can't be left empty."
3354 msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
3355
3356 #: src/export.c:221
3357 msgid "Couldn't find the source folder."
3358 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
3359
3360 #: src/export.c:245
3361 msgid "Select exporting file"
3362 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
3363
3364 #: src/exporthtml.c:767
3365 msgid "Full Name"
3366 msgstr "Nom complert"
3367
3368 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3369 msgid "Attributes"
3370 msgstr "Atributs"
3371
3372 #: src/exporthtml.c:974
3373 msgid "Claws Mail Address Book"
3374 msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
3375
3376 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3377 msgid "Name already exists but is not a directory."
3378 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
3379
3380 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3381 msgid "No permissions to create directory."
3382 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
3383
3384 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3385 msgid "Name is too long."
3386 msgstr "El nom és massa llarg."
3387
3388 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3389 msgid "Not specified."
3390 msgstr "Sense especificar."
3391
3392 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3393 msgid "Inbox"
3394 msgstr "Entrada"
3395
3396 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3397 msgid "Sent"
3398 msgstr "Enviat"
3399
3400 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3401 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3402 msgid "Queue"
3403 msgstr "Cua"
3404
3405 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3406 msgid "Trash"
3407 msgstr "Paperera"
3408
3409 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3410 msgid "Drafts"
3411 msgstr "Esborranys"
3412
3413 #: src/folder.c:2017
3414 #, c-format
3415 msgid "Processing (%s)...\n"
3416 msgstr "Processant (%s)...\n"
3417
3418 #: src/folder.c:3261
3419 #, c-format
3420 msgid "Copying %s to %s...\n"
3421 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
3422
3423 #: src/folder.c:3261
3424 #, c-format
3425 msgid "Moving %s to %s...\n"
3426 msgstr "Movent %s a %s...\n"
3427
3428 #: src/folder.c:3563
3429 #, c-format
3430 msgid "Updating cache for %s..."
3431 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
3432
3433 #: src/folder.c:4435
3434 msgid "Processing messages..."
3435 msgstr "Processant missatges..."
3436
3437 #: src/folder.c:4571
3438 #, c-format
3439 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3440 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3441
3442 #: src/foldersel.c:221
3443 msgid "Select folder"
3444 msgstr "Seleccionar carpeta"
3445
3446 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3447 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3448 msgid "NewFolder"
3449 msgstr "NovaCarpeta"
3450
3451 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3452 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3453 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3454 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3455 #, c-format
3456 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3457 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
3458
3459 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3460 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3461 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3462 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3463 #, c-format
3464 msgid "The folder '%s' already exists."
3465 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3466
3467 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3468 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3469 #, c-format
3470 msgid "Can't create the folder '%s'."
3471 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
3472
3473 #: src/folderview.c:230
3474 msgid "Mark all re_ad"
3475 msgstr "Marc_ar tot com llegit"
3476
3477 #: src/folderview.c:232
3478 msgid "R_un processing rules"
3479 msgstr "Exec_utar regles de processament"
3480
3481 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3482 msgid "_Search folder..."
3483 msgstr "_Buscar en carpeta..."
3484
3485 #: src/folderview.c:235
3486 msgid "Process_ing..."
3487 msgstr "Pr_ocessant..."
3488
3489 #: src/folderview.c:236
3490 msgid "Empty _trash..."
3491 msgstr "Buidar _paperera..."
3492
3493 #: src/folderview.c:237
3494 msgid "Send _queue..."
3495 msgstr "Enviar _cua..."
3496
3497 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3498 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3499 msgid "New"
3500 msgstr "Nous"
3501
3502 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3503 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3504 msgid "Unread"
3505 msgstr "No llegits"
3506
3507 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3508 msgid "Total"
3509 msgstr "Total"
3510
3511 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3512 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3513 msgid "#"
3514 msgstr "N"
3515
3516 #: src/folderview.c:734
3517 msgid "Setting folder info..."
3518 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3519
3520 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3521 msgid "Mark all as read"
3522 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
3523
3524 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3525 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3526 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
3527
3528 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3529 #, c-format
3530 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3531 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
3532
3533 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3534 #, c-format
3535 msgid "Scanning folder %s ..."
3536 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
3537
3538 #: src/folderview.c:1056
3539 msgid "Rebuild folder tree"
3540 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
3541
3542 #: src/folderview.c:1057
3543 msgid ""
3544 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3545 msgstr ""
3546 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3547 "continuar?"
3548
3549 #: src/folderview.c:1067
3550 msgid "Rebuilding folder tree..."
3551 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3552
3553 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3554 msgid "Scanning folder tree..."
3555 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
3556
3557 #: src/folderview.c:1201
3558 #, c-format
3559 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3560 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3561
3562 #: src/folderview.c:1255
3563 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3564 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
3565
3566 #: src/folderview.c:2083
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "Closing folder %s..."
3569 msgstr "Tancant carpeta %s..."
3570
3571 #: src/folderview.c:2178
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "Opening folder %s..."
3574 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
3575
3576 #: src/folderview.c:2196
3577 msgid "Folder could not be opened."
3578 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3579
3580 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3581 msgid "Empty trash"
3582 msgstr "Buidar paperera"
3583
3584 #: src/folderview.c:2338
3585 msgid "Delete all messages in trash?"
3586 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
3587
3588 #: src/folderview.c:2339
3589 msgid "+_Empty trash"
3590 msgstr "+Buidar pap_erera"
3591
3592 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3593 msgid "Offline warning"
3594 msgstr "Avís de desconnexió"
3595
3596 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3597 msgid "You're working offline. Override?"
3598 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
3599
3600 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3601 msgid "Send queued messages"
3602 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
3603
3604 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3605 msgid "Send all queued messages?"
3606 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
3607
3608 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3609 #: src/toolbar.c:2711
3610 msgid "_Send"
3611 msgstr "_Enviar"
3612
3613 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3614 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3615 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
3616
3617 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3618 #, c-format
3619 msgid ""
3620 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3621 "%s"
3622 msgstr ""
3623 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
3624 "%s"
3625
3626 #: src/folderview.c:2485
3627 #, c-format
3628 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3629 msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
3630
3631 #: src/folderview.c:2486
3632 #, c-format
3633 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3634 msgstr "Voleu realment fer la carpeta '%s' sub-carpeta de '%s' ?"
3635
3636 #: src/folderview.c:2488
3637 msgid "Copy folder"
3638 msgstr "Copiar carpeta"
3639
3640 #: src/folderview.c:2488
3641 msgid "Move folder"
3642 msgstr "Moure carpeta"
3643
3644 #: src/folderview.c:2499
3645 #, c-format
3646 msgid "Copying %s to %s..."
3647 msgstr "Copiant %s a %s..."
3648
3649 #: src/folderview.c:2499
3650 #, c-format
3651 msgid "Moving %s to %s..."
3652 msgstr "Movent %s a %s..."
3653
3654 #: src/folderview.c:2530
3655 msgid "Source and destination are the same."
3656 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
3657
3658 #: src/folderview.c:2533
3659 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3660 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3661
3662 #: src/folderview.c:2534
3663 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3664 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3665
3666 #: src/folderview.c:2537
3667 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3668 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
3669
3670 #: src/folderview.c:2540
3671 msgid "Copy failed!"
3672 msgstr "Copiar ha fallat!"
3673
3674 #: src/folderview.c:2540
3675 msgid "Move failed!"
3676 msgstr "Moure ha fallat!"
3677
3678 #: src/folderview.c:2591
3679 #, c-format
3680 msgid "Processing configuration for folder %s"
3681 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
3682
3683 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3684 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3685 msgstr "La carpeta destí només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
3686
3687 #: src/grouplistdialog.c:161
3688 msgid "Newsgroup subscription"
3689 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3690
3691 #: src/grouplistdialog.c:178
3692 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3693 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:184
3696 msgid "Find groups:"
3697 msgstr "Buscar grups:"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:192
3700 msgid " Search "
3701 msgstr " Buscar "
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:204
3704 msgid "Newsgroup name"
3705 msgstr "Nom de grup"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:205
3708 msgid "Messages"
3709 msgstr "Missatges"
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:206
3712 msgid "Type"
3713 msgstr "Tipus"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:347
3716 msgid "moderated"
3717 msgstr "moderat"
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:349
3720 msgid "readonly"
3721 msgstr "només lectura"
3722
3723 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3724 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3725 msgid "unknown"
3726 msgstr "desconegut"
3727
3728 #: src/grouplistdialog.c:422
3729 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3730 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3731
3732 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3733 msgid "Done."
3734 msgstr "Fet."
3735
3736 #: src/grouplistdialog.c:492
3737 #, c-format
3738 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3739 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3740
3741 #: src/gtk/about.c:132
3742 msgid ""
3743 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3744 "\n"
3745 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3746 msgstr ""
3747 "Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de correu.\n"
3748 "\n"
3749 "Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
3750
3751 #: src/gtk/about.c:138
3752 msgid ""
3753 "\n"
3754 "\n"
3755 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: src/gtk/about.c:143
3759 #, fuzzy
3760 msgid ""
3761 "\n"
3762 "\n"
3763 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3764 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3765 msgstr ""
3766 "\n"
3767 "\n"
3768 "Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol fer "
3769 "donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
3770
3771 #: src/gtk/about.c:159
3772 msgid ""
3773 "\n"
3774 "\n"
3775 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3776 "The Claws Mail Team\n"
3777 " and Hiroyuki Yamamoto"
3778 msgstr ""
3779
3780 #: src/gtk/about.c:162
3781 msgid ""
3782 "\n"
3783 "\n"
3784 "System Information\n"
3785 msgstr ""
3786 "\n"
3787 "\n"
3788 "Informació del Sistema\n"
3789
3790 #: src/gtk/about.c:168
3791 #, c-format
3792 msgid ""
3793 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3794 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3795 "Operating System: %s %s (%s)"
3796 msgstr ""
3797 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3798 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3799 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
3800
3801 #: src/gtk/about.c:177
3802 #, c-format
3803 msgid ""
3804 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3805 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3806 "Operating System: %s"
3807 msgstr ""
3808 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3809 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3810 "Sistema Operatiu: %s"
3811
3812 #: src/gtk/about.c:186
3813 #, c-format
3814 msgid ""
3815 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3816 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3817 "Operating System: unknown"
3818 msgstr ""
3819 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3820 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3821 "Sistema Operatiu: desconegut"
3822
3823 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3824 msgid "The Claws Mail Team"
3825 msgstr "L'equip de Claws Mail"
3826
3827 #: src/gtk/about.c:262
3828 msgid "Previous team members"
3829 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
3830
3831 #: src/gtk/about.c:281
3832 msgid "The translation team"
3833 msgstr "L'equip de traducció"
3834
3835 #: src/gtk/about.c:300
3836 msgid "Documentation team"
3837 msgstr "L'equip de documentació"
3838
3839 #: src/gtk/about.c:319
3840 msgid "Logo"
3841 msgstr "Logo"
3842
3843 #: src/gtk/about.c:338
3844 msgid "Icons"
3845 msgstr "Icones"
3846
3847 #: src/gtk/about.c:357
3848 msgid "Contributors"
3849 msgstr "Collaboradors"
3850
3851 #: src/gtk/about.c:405
3852 msgid "Compiled-in Features\n"
3853 msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
3854
3855 #: src/gtk/about.c:421
3856 msgctxt "compface"
3857 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3858 msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:431
3861 msgctxt "Enchant"
3862 msgid "adds support for spell checking\n"
3863 msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
3864
3865 #: src/gtk/about.c:441
3866 msgctxt "GnuTLS"
3867 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3868 msgstr "afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
3869
3870 #: src/gtk/about.c:451
3871 msgctxt "IPv6"
3872 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3873 msgstr ""
3874 "afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:462
3877 msgctxt "iconv"
3878 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3879 msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
3880
3881 #: src/gtk/about.c:472
3882 msgctxt "JPilot"
3883 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3884 msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
3885
3886 #: src/gtk/about.c:482
3887 msgctxt "LDAP"
3888 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3889 msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
3890
3891 #: src/gtk/about.c:492
3892 msgctxt "libetpan"
3893 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3894 msgstr "afegeix suport per servidors IMAP\n"
3895
3896 #: src/gtk/about.c:502
3897 msgctxt "libSM"
3898 msgid "adds support for session handling\n"
3899 msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
3900
3901 #: src/gtk/about.c:512
3902 msgctxt "NetworkManager"
3903 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3904 msgstr "Afegeix suport per detecció de canvis de connexions de xarxa\n"
3905
3906 #: src/gtk/about.c:544
3907 msgid ""
3908 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3909 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3910 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3911 "version.\n"
3912 "\n"
3913 msgstr ""
3914 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3915 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
3916 "Software Foundation; tant en versió 3, com (opcionalment) qualsevol versió "
3917 "posterior.\n"
3918 "\n"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:550
3921 msgid ""
3922 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3923 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3924 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3925 "more details.\n"
3926 "\n"
3927 msgstr ""
3928 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
3929 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
3930 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
3931 "per a més detalls.\n"
3932 "\n"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:568
3935 msgid ""
3936 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3937 "this program. If not, see <"
3938 msgstr ""
3939 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
3940 "amb aquest programa; en cas contrari,  mireu <"
3941
3942 #: src/gtk/about.c:573
3943 msgid ""
3944 ">. \n"
3945 "\n"
3946 msgstr ""
3947 ">. \n"
3948 "\n"
3949
3950 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3951 #, fuzzy
3952 msgid "Session statistics\n"
3953 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió\n"
3954
3955 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "Started: %s\n"
3958 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
3959
3960 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3961 msgid "Incoming traffic\n"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "Received messages: %d\n"
3967 msgstr "missatges esborrats"
3968
3969 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3970 msgid "Outgoing traffic\n"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3976 msgstr "_Filtrar els missatges _seleccionats"
3977
3978 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "Replied messages: %d\n"
3981 msgstr "missatges esborrats"
3982
3983 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3986 msgstr "missatges reenviats"
3987
3988 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3991 msgstr "Filtrant missatge...\n"
3992
3993 #: src/gtk/about.c:774
3994 msgid "About Claws Mail"
3995 msgstr "Sobre Claws Mail"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:832
3998 msgid ""
3999 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4000 "The Claws Mail Team\n"
4001 "and Hiroyuki Yamamoto"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/gtk/about.c:846
4005 msgid "_Info"
4006 msgstr "_Info"
4007
4008 #: src/gtk/about.c:852
4009 msgid "_Authors"
4010 msgstr "_Autors"
4011
4012 #: src/gtk/about.c:858
4013 msgid "_Features"
4014 msgstr "_Característiques"
4015
4016 #: src/gtk/about.c:864
4017 msgid "_License"
4018 msgstr "_Llicència"
4019
4020 #: src/gtk/about.c:872
4021 msgid "_Release Notes"
4022 msgstr "_Notes de Versió"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:878
4025 msgid "_Statistics"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4029 msgid "Orange"
4030 msgstr "Taronja"
4031
4032 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4033 msgid "Red"
4034 msgstr "Vermell"
4035
4036 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4037 msgid "Pink"
4038 msgstr "Rosa"
4039
4040 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4041 msgid "Sky blue"
4042 msgstr "Blau cel"
4043
4044 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4045 msgid "Blue"
4046 msgstr "Blau"
4047
4048 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4049 msgid "Green"
4050 msgstr "Verd"
4051
4052 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4053 msgid "Brown"
4054 msgstr "Marró"
4055
4056 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4057 msgid "Grey"
4058 msgstr "Gris"
4059
4060 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4061 msgid "Light brown"
4062 msgstr "Marró clar"
4063
4064 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4065 msgid "Dark red"
4066 msgstr "Vermell fosc"
4067
4068 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4069 msgid "Dark pink"
4070 msgstr "Rosa fosc"
4071
4072 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4073 msgid "Steel blue"
4074 msgstr "Blau cel"
4075
4076 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4077 msgid "Gold"
4078 msgstr "Daurat"
4079
4080 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4081 msgid "Bright green"
4082 msgstr "Verd fort"
4083
4084 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4085 msgid "Magenta"
4086 msgstr "Magenta"
4087
4088 #: src/gtk/foldersort.c:156
4089 #, fuzzy
4090 msgid "Set mailbox order"
4091 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
4092
4093 #: src/gtk/foldersort.c:190
4094 #, fuzzy
4095 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4096 msgstr ""
4097 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
4098 "carpetes."
4099
4100 #: src/gtk/foldersort.c:216
4101 #, fuzzy
4102 msgid "Mailboxes"
4103 msgstr "Correu"
4104
4105 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4106 msgid "No dictionary selected."
4107 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
4108
4109 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4110 #, c-format
4111 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4112 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector %s."
4113
4114 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4115 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4116 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el gestor Enchant."
4117
4118 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4119 #, c-format
4120 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4121 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el diccionari %s."
4122
4123 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4124 msgid "No misspelled word found."
4125 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
4126
4127 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4128 msgid "Replace unknown word"
4129 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
4130
4131 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4132 #, c-format
4133 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4134 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4137 msgid ""
4138 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4139 "will learn from mistake.\n"
4140 msgstr ""
4141 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
4142 "s'aprendrà l'error.\n"
4143
4144 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4145 #, fuzzy
4146 msgid "Change to..."
4147 msgstr "Canviar punts"
4148
4149 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4150 msgid "More..."
4151 msgstr "Més..."
4152
4153 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4154 #, fuzzy, c-format
4155 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4156 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
4157
4158 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4159 msgid "Accept in this session"
4160 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
4161
4162 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4163 msgid "Add to personal dictionary"
4164 msgstr "Afegir al diccionari personal"
4165
4166 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4167 msgid "Replace with..."
4168 msgstr "Substituir per..."
4169
4170 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4171 #, c-format
4172 msgid "Check with %s"
4173 msgstr " Comprovar amb %s"
4174
4175 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4176 msgid "(no suggestions)"
4177 msgstr "(no hi ha suggerències)"
4178
4179 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4180 #, c-format
4181 msgid "Dictionary: %s"
4182 msgstr "Diccionari: %s"
4183
4184 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4185 #, c-format
4186 msgid "Use alternate (%s)"
4187 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
4188
4189 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4190 msgid "Use both dictionaries"
4191 msgstr "Useu els dos diccionaris"
4192
4193 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4194 msgid "Check while typing"
4195 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
4196
4197 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4198 #, c-format
4199 msgid ""
4200 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4201 "%s"
4202 msgstr ""
4203 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
4204 "%s"
4205
4206 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4207 #, c-format
4208 msgid ""
4209 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4210 "%s"
4211 msgstr ""
4212 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
4213 "%s"
4214
4215 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4216 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4217 #: src/summaryview.c:446
4218 msgid "Date"
4219 msgstr "Data"
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:8
4222 msgid "Date:"
4223 msgstr "Data:"
4224
4225 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4226 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4227 #: src/summaryview.c:444
4228 msgid "From"
4229 msgstr "Des de"
4230
4231 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4232 msgid "From:"
4233 msgstr "Des de:"
4234
4235 #: src/gtk/headers.h:10
4236 msgid "Sender"
4237 msgstr "Remitent"
4238
4239 #: src/gtk/headers.h:10
4240 msgid "Sender:"
4241 msgstr "Remitent:"
4242
4243 #: src/gtk/headers.h:11
4244 msgid "Reply-To"
4245 msgstr "Respondre-A"
4246
4247 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4248 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4249 #: src/summaryview.c:445
4250 msgid "To"
4251 msgstr "Per a"
4252
4253 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4254 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4255 msgid "Cc"
4256 msgstr "Cc"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:14
4259 msgid "Bcc"
4260 msgstr "Bcc"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4263 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4264 msgid "Message-ID"
4265 msgstr "ID-Missatge"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:15
4268 msgid "Message-ID:"
4269 msgstr "ID-Missatge:"
4270
4271 #: src/gtk/headers.h:16
4272 msgid "In-Reply-To"
4273 msgstr "En-Resposta-A"
4274
4275 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4276 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4277 msgid "References"
4278 msgstr "Referències"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:17
4281 msgid "References:"
4282 msgstr "Referències:"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4285 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4286 #: src/summaryview.c:443
4287 msgid "Subject"
4288 msgstr "Assumpte"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:19
4291 msgid "Comments"
4292 msgstr "Comentaris"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:19
4295 msgid "Comments:"
4296 msgstr "Comentaris:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:20
4299 msgid "Keywords"
4300 msgstr "Paraules Clau"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:20
4303 msgid "Keywords:"
4304 msgstr "Paraules Clau:"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:21
4307 msgid "Resent-Date"
4308 msgstr "Re-enviament-Data"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:21
4311 msgid "Resent-Date:"
4312 msgstr "Re-enviament-Data:"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:22
4315 msgid "Resent-From"
4316 msgstr "Re-enviament-Desde"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:22
4319 msgid "Resent-From:"
4320 msgstr "Re-enviament-Desde:"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:23
4323 msgid "Resent-Sender"
4324 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:23
4327 msgid "Resent-Sender:"
4328 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:24
4331 msgid "Resent-To"
4332 msgstr "Re-enviar-A"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:24
4335 msgid "Resent-To:"
4336 msgstr "Re-enviar-A:"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:25
4339 msgid "Resent-Cc"
4340 msgstr "Re-enviament-Cc"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:25
4343 msgid "Resent-Cc:"
4344 msgstr "Re-enviament-Cc:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:26
4347 msgid "Resent-Bcc"
4348 msgstr "Re-enviament-Bcc"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:26
4351 msgid "Resent-Bcc:"
4352 msgstr "Re-enviament-Bcc:"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:27
4355 msgid "Resent-Message-ID"
4356 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:27
4359 msgid "Resent-Message-ID:"
4360 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge:"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:28
4363 msgid "Return-Path"
4364 msgstr "Ruta-Retorn"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:28
4367 msgid "Return-Path:"
4368 msgstr "Ruta-Retorn:"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:29
4371 msgid "Received"
4372 msgstr "Rebut"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:29
4375 msgid "Received:"
4376 msgstr "Rebut:"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4379 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4380 msgid "Newsgroups"
4381 msgstr "Grups de notícies"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:33
4384 msgid "Followup-To"
4385 msgstr "Seguiment-A"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:34
4388 msgid "Delivered-To"
4389 msgstr "Enviat-A"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:34
4392 msgid "Delivered-To:"
4393 msgstr "Enviat-A:"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:35
4396 msgid "Seen"
4397 msgstr "Vist"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:35
4400 msgid "Seen:"
4401 msgstr "Vist:"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4404 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4405 #: src/summaryview.c:2786
4406 msgid "Status"
4407 msgstr "Estat"
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4410 msgid "Status:"
4411 msgstr "Estat:"
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:37
4414 msgid "Face"
4415 msgstr "Cara"
4416
4417 #: src/gtk/headers.h:37
4418 msgid "Face:"
4419 msgstr "Cara:"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:38
4422 msgid "Disposition-Notification-To"
4423 msgstr "Disposició-Notificació-A"
4424
4425 #: src/gtk/headers.h:38
4426 msgid "Disposition-Notification-To:"
4427 msgstr "Disposició-Notificació-A:"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:39
4430 msgid "Return-Receipt-To"
4431 msgstr "Justificant-Recepció-A"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:39
4434 msgid "Return-Receipt-To:"
4435 msgstr "Justificant-Recepció-A:"
4436
4437 #: src/gtk/headers.h:40
4438 msgid "User-Agent"
4439 msgstr "Agent-Usuari"
4440
4441 #: src/gtk/headers.h:40
4442 msgid "User-Agent:"
4443 msgstr "Agent-Usuari:"
4444
4445 #: src/gtk/headers.h:41
4446 msgid "Content-Type"
4447 msgstr "Tipus-Contingut"
4448
4449 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4450 msgid "Content-Type:"
4451 msgstr "Tipus-Contingut:"
4452
4453 #: src/gtk/headers.h:42
4454 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4455 msgstr "Codificació-Transferència-Contingut"
4456
4457 #: src/gtk/headers.h:42
4458 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4459 msgstr "Codificació-Transferència-Contingut:"
4460
4461 #: src/gtk/headers.h:43
4462 msgid "MIME-Version"
4463 msgstr "Versió-MIME"
4464
4465 #: src/gtk/headers.h:43
4466 msgid "MIME-Version:"
4467 msgstr "Versió-MIME:"
4468
4469 #: src/gtk/headers.h:44
4470 msgid "Precedence"
4471 msgstr "Procedència"
4472
4473 #: src/gtk/headers.h:44
4474 msgid "Precedence:"
4475 msgstr "Procedència:"
4476
4477 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4478 msgid "Organization"
4479 msgstr "Organizació"
4480
4481 #: src/gtk/headers.h:45
4482 msgid "Organization:"
4483 msgstr "Organització:"
4484
4485 #: src/gtk/headers.h:47
4486 msgid "Mailing-List"
4487 msgstr "Llista-Correu"
4488
4489 #: src/gtk/headers.h:47
4490 msgid "Mailing-List:"
4491 msgstr "Llista-Correu:"
4492
4493 #: src/gtk/headers.h:48
4494 msgid "List-Post"
4495 msgstr "Llista-Enviar"
4496
4497 #: src/gtk/headers.h:48
4498 msgid "List-Post:"
4499 msgstr "Llista-Enviar:"
4500
4501 #: src/gtk/headers.h:49
4502 msgid "List-Subscribe"
4503 msgstr "Llista-Subscriure"
4504
4505 #: src/gtk/headers.h:49
4506 msgid "List-Subscribe:"
4507 msgstr "Llista-Subscriure:"
4508
4509 #: src/gtk/headers.h:50
4510 msgid "List-Unsubscribe"
4511 msgstr "Llista-Desubscriure"
4512
4513 #: src/gtk/headers.h:50
4514 msgid "List-Unsubscribe:"
4515 msgstr "Llista-Desubscriure"
4516
4517 #: src/gtk/headers.h:51
4518 msgid "List-Help"
4519 msgstr "Llista-Ajuda"
4520
4521 #: src/gtk/headers.h:51
4522 msgid "List-Help:"
4523 msgstr "Llista-Ajuda:"
4524
4525 #: src/gtk/headers.h:52
4526 msgid "List-Archive"
4527 msgstr "Llista-Arxiu"
4528
4529 #: src/gtk/headers.h:52
4530 msgid "List-Archive:"
4531 msgstr "Llista-Arxiu"
4532
4533 #: src/gtk/headers.h:53
4534 msgid "List-Owner"
4535 msgstr "Llista-Propietari"
4536
4537 #: src/gtk/headers.h:53
4538 msgid "List-Owner:"
4539 msgstr "Llista-Propietari:"
4540
4541 #: src/gtk/headers.h:55
4542 msgid "X-Label"
4543 msgstr "Etiqueta-X"
4544
4545 #: src/gtk/headers.h:55
4546 msgid "X-Label:"
4547 msgstr "Etiqueta-X:"
4548
4549 #: src/gtk/headers.h:56
4550 msgid "X-Mailer"
4551 msgstr "Carter-X"
4552
4553 #: src/gtk/headers.h:56
4554 msgid "X-Mailer:"
4555 msgstr "Carter-X:"
4556
4557 #: src/gtk/headers.h:57
4558 msgid "X-Status"
4559 msgstr "Estat-X"
4560
4561 #: src/gtk/headers.h:57
4562 msgid "X-Status:"
4563 msgstr "Estat-X:"
4564
4565 #: src/gtk/headers.h:58
4566 msgid "X-Face"
4567 msgstr "Cara-X"
4568
4569 #: src/gtk/headers.h:58
4570 msgid "X-Face:"
4571 msgstr "Cara-X:"
4572
4573 #: src/gtk/headers.h:59
4574 msgid "X-No-Archive"
4575 msgstr "No-Arxivar-X"
4576
4577 #: src/gtk/headers.h:59
4578 msgid "X-No-Archive:"
4579 msgstr "No-Arxivar-X:"
4580
4581 #: src/gtk/headers.h:62
4582 msgid "In reply to"
4583 msgstr "En resposta a"
4584
4585 #: src/gtk/headers.h:62
4586 msgid "In reply to:"
4587 msgstr "En resposta a:"
4588
4589 #: src/gtk/headers.h:63
4590 msgid "To or Cc"
4591 msgstr "Per a o Cc"
4592
4593 #: src/gtk/headers.h:63
4594 msgid "To or Cc:"
4595 msgstr "Per a o Cc:"
4596
4597 #: src/gtk/headers.h:64
4598 msgid "From, To or Subject"
4599 msgstr "Des de, A o Assumpte"
4600
4601 #: src/gtk/headers.h:64
4602 msgid "From, To or Subject:"
4603 msgstr "Des de, A o Assumpte:"
4604
4605 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4606 msgid "New message"
4607 msgstr "Missatge nou"
4608
4609 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4610 msgid "Unread message"
4611 msgstr "Missatge sense llegir"
4612
4613 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4614 msgid "Message has been replied to"
4615 msgstr "El missatge ha estat contestat"
4616
4617 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4618 msgid "Message has been forwarded"
4619 msgstr "El missatge ha estat re-enviat"
4620
4621 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4622 #, fuzzy
4623 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4624 msgstr "El missatge ha estat contestat"
4625
4626 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4627 msgid "Message is in an ignored thread"
4628 msgstr "El missatge és en un fil ignorat"
4629
4630 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4631 msgid "Message is in a watched thread"
4632 msgstr "El missatge és en un fil revisat"
4633
4634 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4635 msgid "Message is spam"
4636 msgstr "El missatge és correu brossa"
4637
4638 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4639 msgid "Message has attachment(s)"
4640 msgstr "El missatge té adjunt(s)"
4641
4642 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4643 msgid "Digitally signed message"
4644 msgstr "Missatge signat digitalment"
4645
4646 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4647 msgid "Encrypted message"
4648 msgstr "Missatge encriptat"
4649
4650 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4651 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4652 msgstr "El missatge és signat i té adjunt(s)"
4653
4654 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4655 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4656 msgstr "El missatge és encriptat i té adjunt(s)"
4657
4658 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4659 msgid "Marked message"
4660 msgstr "Missatge marcat"
4661
4662 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4663 msgid "Message is marked for deletion"
4664 msgstr "El missatge s'ha marcat per a eliminar"
4665
4666 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4667 msgid "Message is marked for moving"
4668 msgstr "El missatge s'ha marcat per a moure"
4669
4670 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4671 msgid "Message is marked for copying"
4672 msgstr "El missatge s'ha marcat per a copiar"
4673
4674 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4675 msgid "Locked message"
4676 msgstr "Missatge bloquejat"
4677
4678 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4679 msgid "Folder (normal, opened)"
4680 msgstr "Carpeta (normal, oberta)"
4681
4682 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4683 msgid "Folder with read messages hidden"
4684 msgstr "Carpeta amb missatges llegits ocults"
4685
4686 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4687 msgid "Folder contains marked messages"
4688 msgstr "La carpeta conté missatges marcats"
4689
4690 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4691 msgid "Icon Legend"
4692 msgstr "Text de la Icona"
4693
4694 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4695 msgid ""
4696 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4697 "messages and folders:</span>"
4698 msgstr ""
4699 "<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
4700 "missatges i carpetes:</span>"
4701
4702 #: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
4703 #, c-format
4704 msgid "Input password for %s on %s:"
4705 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
4706
4707 #: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
4708 #: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
4709 #, c-format
4710 msgid "Input password for %s:"
4711 msgstr "Contrasenya per %s:"
4712
4713 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
4714 msgid "Input password:"
4715 msgstr "Introduiu contrasenya:"
4716
4717 #: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
4718 #: src/gtk/inputdialog.c:296
4719 msgid "Input password"
4720 msgstr "Introduiu contrasenya"
4721
4722 #: src/gtk/inputdialog.c:286
4723 msgid "Remember password for this session"
4724 msgstr "Recordar la contrassenya per aquesta sessió"
4725
4726 #: src/gtk/inputdialog.c:385 src/gtk/inputdialog.c:434
4727 msgid "Remember this"
4728 msgstr "Recorda això"
4729
4730 #: src/gtk/logwindow.c:451
4731 msgid "Clear _Log"
4732 msgstr "Netejar _Log"
4733
4734 #: src/gtk/menu.c:145
4735 msgid ""
4736 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4737 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4738 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4742 msgid ""
4743 "\n"
4744 "\n"
4745 "Version: "
4746 msgstr ""
4747 "\n"
4748 "\n"
4749 "Versió: "
4750
4751 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4752 msgid "Error: "
4753 msgstr "Error: "
4754
4755 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4756 msgid "Plugin is not functional."
4757 msgstr "El mòdul no està operatiu"
4758
4759 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4760 msgid "Select the Plugins to load"
4761 msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
4762
4763 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4764 #, c-format
4765 msgid ""
4766 "The following error occurred while loading %s :\n"
4767 "\n"
4768 "%s\n"
4769 msgstr ""
4770 "Hi ha hagut el següent error mentre es carregava %s :\n"
4771 "\n"
4772 "%s\n"
4773
4774 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
4775 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:201
4776 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:208
4777 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4778 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
4779 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
4780 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
4781 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4782 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
4783 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
4784 msgid "Plugins"
4785 msgstr "Mòduls"
4786
4787 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4788 msgid "Load..."
4789 msgstr "Carregar..."
4790
4791 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4792 msgid "Unload"
4793 msgstr "Descarregar"
4794
4795 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4796 msgid "Description"
4797 msgstr "Descripció"
4798
4799 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4800 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4801 msgstr "Hi ha més mòduls disponibles a la pàgina web de Claws Mail."
4802
4803 #: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
4804 msgid "Get more..."
4805 msgstr "Més temes..."
4806
4807 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4808 msgid "Click here to load one or more plugins"
4809 msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
4810
4811 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4812 msgid "Unload the selected plugin"
4813 msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
4814
4815 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4816 msgid "Loaded plugins"
4817 msgstr "Mòduls carregats"
4818
4819 #: src/gtk/prefswindow.c:679
4820 msgid "Page Index"
4821 msgstr "Pàgina índex"
4822
4823 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:829
4824 msgid "_Hide"
4825 msgstr "Ocu_ltar"
4826
4827 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4828 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4829 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4830 #: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1419
4831 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
4832 msgid "Account"
4833 msgstr "Compte"
4834
4835 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4836 msgid "all messages"
4837 msgstr "tots els missatges"
4838
4839 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4840 #, fuzzy
4841 msgid "messages whose age is greater than # days"
4842 msgstr "missatges amb edat major que "
4843
4844 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4845 #, fuzzy
4846 msgid "messages whose age is less than # days"
4847 msgstr "missatges amb edat menor que "
4848
4849 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4850 #, fuzzy
4851 msgid "messages whose age is greater than # hours"
4852 msgstr "missatges amb edat major que "
4853
4854 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4855 #, fuzzy
4856 msgid "messages whose age is less than # hours"
4857 msgstr "missatges amb edat menor que "
4858
4859 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4860 msgid "messages which contain S in the message body"
4861 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
4862
4863 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4864 msgid "messages which contain S in the whole message"
4865 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
4866
4867 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4868 msgid "messages carbon-copied to S"
4869 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
4870
4871 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4872 msgid "message is either to: or cc: to S"
4873 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
4874
4875 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4876 msgid "deleted messages"
4877 msgstr "missatges esborrats"
4878
4879 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4880 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4881 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
4882
4883 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4884 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4885 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
4886
4887 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4888 msgid "messages originating from user S"
4889 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
4890
4891 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4892 msgid "forwarded messages"
4893 msgstr "missatges reenviats"
4894
4895 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4896 #, fuzzy
4897 msgid "messages which have attachments"
4898 msgstr "missatges els quals tenen etiquet(a/es)"
4899
4900 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4901 msgid "messages which contain header S"
4902 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
4903
4904 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4905 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4906 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
4907
4908 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4909 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4910 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
4911
4912 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4913 msgid "messages which are marked with color #"
4914 msgstr "missatges que han estat marcats amb color #"
4915
4916 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4917 msgid "locked messages"
4918 msgstr "missatges bloquejats"
4919
4920 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4921 msgid "messages which are in newsgroup S"
4922 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
4923
4924 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4925 msgid "new messages"
4926 msgstr "missatges nous"
4927
4928 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4929 msgid "old messages"
4930 msgstr "missatges antics"
4931
4932 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4933 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4934 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
4935
4936 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4937 msgid "messages which have been replied to"
4938 msgstr "missatges que han estat contestats"
4939
4940 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4941 msgid "read messages"
4942 msgstr "missatges llegits"
4943
4944 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4945 msgid "messages which contain S in subject"
4946 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
4947
4948 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4949 #, fuzzy
4950 msgid "messages whose score is equal to # points"
4951 msgstr "missatges amb puntuació igual a #"
4952
4953 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4954 #, fuzzy
4955 msgid "messages whose score is greater than # points"
4956 msgstr "missatges amb puntuació major que #"
4957
4958 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4959 #, fuzzy
4960 msgid "messages whose score is lower than # points"
4961 msgstr "missatges amb puntuació menor que #"
4962
4963 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4964 #, fuzzy
4965 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4966 msgstr "missatges amb tamany igual a #"
4967
4968 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4969 #, fuzzy
4970 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
4971 msgstr "missatges amb tamany major que #"
4972
4973 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4974 #, fuzzy
4975 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
4976 msgstr "missatges amb tamany menor que #"
4977
4978 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4979 msgid "messages which have been sent to S"
4980 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
4981
4982 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4983 msgid "messages which tags contain S"
4984 msgstr "missatges l'etiqueta dels quals conté S"
4985
4986 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4987 msgid "messages which have tag(s)"
4988 msgstr "missatges els quals tenen etiquet(a/es)"
4989
4990 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4991 msgid "marked messages"
4992 msgstr "missatges marcats"
4993
4994 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4995 msgid "unread messages"
4996 msgstr "missatges sense llegir"
4997
4998 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4999 msgid "messages which contain S in References header"
5000 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
5001
5002 #: src/gtk/quicksearch.c:472
5003 #, c-format
5004 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5005 msgstr ""
5006 "missatges que retornen 0 al pasar-los a l'ordre - %F és un missatge d'arxiu"
5007
5008 #: src/gtk/quicksearch.c:473
5009 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5010 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
5011
5012 #: src/gtk/quicksearch.c:475
5013 msgid "logical AND operator"
5014 msgstr "operador I lògic"
5015
5016 #: src/gtk/quicksearch.c:476
5017 msgid "logical OR operator"
5018 msgstr "operador O lògic"
5019
5020 #: src/gtk/quicksearch.c:477
5021 msgid "logical NOT operator"
5022 msgstr "operador NO lògic"
5023
5024 #: src/gtk/quicksearch.c:478
5025 msgid "case sensitive search"
5026 msgstr "sensible a majs./mins."
5027
5028 #: src/gtk/quicksearch.c:479
5029 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
5030 msgstr ""
5031
5032 #: src/gtk/quicksearch.c:481
5033 msgid "all filtering expressions are allowed"
5034 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
5035
5036 #: src/gtk/quicksearch.c:490 src/summary_search.c:457
5037 msgid "Extended Search"
5038 msgstr "Recerca ampliada"
5039
5040 #: src/gtk/quicksearch.c:491
5041 msgid ""
5042 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5043 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5044 "The following symbols can be used:"
5045 msgstr ""
5046 "La búsqueda ampliada permet a l'usuari definir criteris que els missatges "
5047 "han de tenir per coincidir i ser mostrats a la llista de missatges.\n"
5048 "Es poden usar els següents símbols:"
5049
5050 #: src/gtk/quicksearch.c:591
5051 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5052 msgstr ""
5053
5054 #: src/gtk/quicksearch.c:657
5055 msgid "From/To/Subject/Tag"
5056 msgstr "Des de/a/Assumpte/Etiqueta"
5057
5058 #: src/gtk/quicksearch.c:668
5059 msgid "Recursive"
5060 msgstr "Recursiu"
5061
5062 #: src/gtk/quicksearch.c:677
5063 msgid "Sticky"
5064 msgstr "Ràpid"
5065
5066 #: src/gtk/quicksearch.c:687
5067 msgid "Type-ahead"
5068 msgstr "Mentrestant tecleja"
5069
5070 #: src/gtk/quicksearch.c:699
5071 msgid "Run on select"
5072 msgstr "Executar sobre la selecció"
5073
5074 #: src/gtk/quicksearch.c:741
5075 msgid "Clear the current search"
5076 msgstr "Inicialitza la cerca actual"
5077
5078 #: src/gtk/quicksearch.c:751 src/summary_search.c:410
5079 msgid "Edit search criteria"
5080 msgstr "Editar criteri de búsqueda"
5081
5082 #: src/gtk/quicksearch.c:760
5083 msgid "Information about extended symbols"
5084 msgstr "Informació sobre simbols extesos"
5085
5086 #: src/gtk/quicksearch.c:798 src/gtk/quicksearch.c:813
5087 msgid "_Information"
5088 msgstr "_Informació"
5089
5090 #: src/gtk/quicksearch.c:800 src/gtk/quicksearch.c:815
5091 #, fuzzy
5092 msgid "C_lear"
5093 msgstr "_Netejar"
5094
5095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
5096 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
5097 msgid "Correct"
5098 msgstr "Correcte"
5099
5100 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5101 msgid "Owner"
5102 msgstr "Propietari"
5103
5104 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
5105 msgid "Signer"
5106 msgstr "Signant"
5107
5108 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
5109 #: src/prefs_themes.c:860
5110 msgid "Name: "
5111 msgstr "Nom: "
5112
5113 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
5114 msgid "Organization: "
5115 msgstr "Organització: "
5116
5117 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
5118 msgid "Location: "
5119 msgstr "Localització: "
5120
5121 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
5122 msgid "Fingerprint: \n"
5123 msgstr "Empremta digital: \n"
5124
5125 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
5126 msgid "Signature status: "
5127 msgstr "Estat de la signatura: "
5128
5129 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
5130 msgid "Expires on: "
5131 msgstr "Caduca el:"
5132
5133 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
5134 #, c-format
5135 msgid "SSL certificate for %s"
5136 msgstr "Certificat SSL per a %s"
5137
5138 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5139 #, c-format
5140 msgid ""
5141 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5142 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5143 "\n"
5144 msgstr ""
5145
5146 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5147 #, fuzzy, c-format
5148 msgid ""
5149 "Certificate for %s is unknown.\n"
5150 "%sDo you want to accept it?"
5151 msgstr ""
5152 "Certificat per %s és desconegut.\n"
5153 "Voleu acceptar-lo?"
5154
5155 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5156 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5157 #, c-format
5158 msgid "Signature status: %s"
5159 msgstr "Estat de la signatura: %s"
5160
5161 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5162 msgid "_View certificate"
5163 msgstr "_Veure certificat"
5164
5165 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5166 #, fuzzy
5167 msgid "SSL certificate is invalid"
5168 msgstr "Cer_tificats SSL"
5169
5170 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5171 #, fuzzy
5172 msgid "SSL certificate is unknown"
5173 msgstr "Cer_tificats SSL"
5174
5175 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5176 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5177 msgid "_Cancel connection"
5178 msgstr "_Cancel·lar connexió"
5179
5180 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5181 msgid "_Accept and save"
5182 msgstr "_Acceptar i guardar"
5183
5184 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5185 #, fuzzy, c-format
5186 msgid ""
5187 "Certificate for %s is expired.\n"
5188 "%sDo you want to continue?"
5189 msgstr ""
5190 "Certificat per %s ha caducat.\n"
5191 "Voleu continuar?"
5192
5193 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5194 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5195 msgstr ""
5196
5197 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5198 #, fuzzy
5199 msgid "SSL certificate is expired"
5200 msgstr "Cer_tificats SSL"
5201
5202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5203 msgid "_Accept"
5204 msgstr "_Acceptar"
5205
5206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5207 msgid "New certificate:"
5208 msgstr "Certificat nou:"
5209
5210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5211 msgid "Known certificate:"
5212 msgstr "Certificat conegut:"
5213
5214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5215 #, fuzzy, c-format
5216 msgid ""
5217 "Certificate for %s has changed.\n"
5218 "%sDo you want to accept it?"
5219 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
5220
5221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5222 msgid "_View certificates"
5223 msgstr "_Veure certificats"
5224
5225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5226 #, fuzzy
5227 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5228 msgstr "Certificat SSL per a %s"
5229
5230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5231 #, fuzzy
5232 msgid "SSL certificate changed"
5233 msgstr "Cer_tificats SSL"
5234
5235 #: src/headerview.c:107
5236 msgid "Tags:"
5237 msgstr "Etiquetes:"
5238
5239 #: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3359
5240 #: src/summaryview.c:3380
5241 msgid "(No From)"
5242 msgstr "(Sense remitent)"
5243
5244 #: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3393 src/summaryview.c:3397
5245 msgid "(No Subject)"
5246 msgstr "(Sense assumpte)"
5247
5248 #: src/image_viewer.c:100
5249 msgid "Error:"
5250 msgstr "Error:"
5251
5252 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
5253 msgid "Filename:"
5254 msgstr "Nomb d'arxiu:"
5255
5256 #: src/image_viewer.c:306
5257 msgid "Filesize:"
5258 msgstr "Tamany d'arxiu:"
5259
5260 #: src/image_viewer.c:355
5261 msgid "Load Image"
5262 msgstr "Carregar imatge"
5263
5264 #: src/imap.c:576
5265 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5266 msgstr "Connexió IMAP4 trencada\n"
5267
5268 #: src/imap.c:607
5269 #, c-format
5270 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5271 msgstr "Error IMAP a %s: autentificada\n"
5272
5273 #: src/imap.c:610
5274 #, c-format
5275 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5276 msgstr "Error IMAP a %s: no autenticada\n"
5277
5278 #: src/imap.c:613
5279 #, c-format
5280 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5281 msgstr "Error IMAP a %s: estat incorrecte\n"
5282
5283 #: src/imap.c:616
5284 #, c-format
5285 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5286 msgstr "Error IMAP a %s: error de fluxe\n"
5287
5288 #: src/imap.c:619
5289 #, c-format
5290 msgid ""
5291 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5292 "server)\n"
5293 msgstr ""
5294 "Error IMAP a %s: error interpretant (molt probablement el servidor "
5295 "incompleix la norma RFC)\n"
5296
5297 #: src/imap.c:623
5298 #, c-format
5299 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5300 msgstr "Error IMAP a %s: connexió rebutjada\n"
5301
5302 #: src/imap.c:626
5303 #, c-format
5304 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5305 msgstr "Error IMAP a %s: error de memòria\n"
5306
5307 #: src/imap.c:629
5308 #, c-format
5309 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5310 msgstr "Error IMAP a %s: error fatal\n"
5311
5312 #: src/imap.c:632
5313 #, c-format
5314 msgid ""
5315 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5316 "server)\n"
5317 msgstr ""
5318 "Error IMAP a %s: error de protocol (molt probablement el servidor incompleix "
5319 "la norma RFC)\n"
5320
5321 #: src/imap.c:636
5322 #, c-format
5323 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5324 msgstr "Error IMAP a %s: connexió no acceptada\n"
5325
5326 #: src/imap.c:639
5327 #, c-format
5328 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5329 msgstr "Error IMAP a %s: error a APEND\n"
5330
5331 #: src/imap.c:642
5332 #, c-format
5333 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5334 msgstr "Error IMAP a %s: error a NOOP\n"
5335
5336 #: src/imap.c:645
5337 #, c-format
5338 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5339 msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGOUT\n"
5340
5341 #: src/imap.c:648
5342 #, c-format
5343 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5344 msgstr "Error IMAP a %s: error de CAPABILITY\n"
5345
5346 #: src/imap.c:651
5347 #, c-format
5348 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5349 msgstr "Error IMAP a %s: error de CHECK\n"
5350
5351 #: src/imap.c:654
5352 #, c-format
5353 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5354 msgstr "Error IMAP a %s: error de CLOSE\n"
5355
5356 #: src/imap.c:657
5357 #, c-format
5358 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5359 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXPUNGE\n"
5360
5361 #: src/imap.c:660
5362 #, c-format
5363 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5364 msgstr "Error IMAP a %s: error de COPY\n"
5365
5366 #: src/imap.c:663
5367 #, c-format
5368 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5369 msgstr "Error IMAP a %s: error de UID COPY\n"
5370
5371 #: src/imap.c:666
5372 #, c-format
5373 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5374 msgstr "Error IMAP a %s: error de CREATE\n"
5375
5376 #: src/imap.c:669
5377 #, c-format
5378 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5379 msgstr "Error IMAP a %s: error de DELETE\n"
5380
5381 #: src/imap.c:672
5382 #, c-format
5383 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5384 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXAMINE\n"
5385
5386 #: src/imap.c:675
5387 #, c-format
5388 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5389 msgstr "Error IMAP a %s: error de FETCH\n"
5390
5391 #: src/imap.c:678
5392 #, c-format
5393 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5394 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID FETCH\n"
5395
5396 #: src/imap.c:681
5397 #, c-format
5398 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5399 msgstr "Error IMAP a %s: error de LIST\n"
5400
5401 #: src/imap.c:684
5402 #, c-format
5403 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5404 msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGIN\n"
5405
5406 #: src/imap.c:687
5407 #, c-format
5408 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5409 msgstr "Error IMAP a %s: error de LSUB\n"
5410
5411 #: src/imap.c:690
5412 #, c-format
5413 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5414 msgstr "Error IMAP a %s: error de RENAME\n"
5415
5416 #: src/imap.c:693
5417 #, c-format
5418 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5419 msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
5420
5421 #: src/imap.c:696
5422 #, c-format
5423 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5424 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID SEARCH\n"
5425
5426 #: src/imap.c:699
5427 #, c-format
5428 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5429 msgstr "Error IMAP a %s: error de SELECT\n"
5430
5431 #: src/imap.c:702
5432 #, c-format
5433 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5434 msgstr "Error IMAP a %s: error de STATUS\n"
5435
5436 #: src/imap.c:705
5437 #, c-format
5438 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5439 msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
5440
5441 #: src/imap.c:708
5442 #, c-format
5443 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5444 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID STORE\n"
5445
5446 #: src/imap.c:711
5447 #, c-format
5448 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5449 msgstr "Error IMAP a %s: error de SUBSCRIBE\n"
5450
5451 #: src/imap.c:714
5452 #, c-format
5453 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5454 msgstr "Error IMAP a %s: Error d'UNSUBSCRIBE\n"
5455
5456 #: src/imap.c:717
5457 #, c-format
5458 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5459 msgstr "Error IMAP a %s: error de STARTTLS\n"
5460
5461 #: src/imap.c:720
5462 #, c-format
5463 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5464 msgstr "Error IMAP a %s: error d'INVAL\n"
5465
5466 #: src/imap.c:723
5467 #, c-format
5468 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5469 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXTENSION\n"
5470
5471 #: src/imap.c:726
5472 #, c-format
5473 msgid&nbs