2007-04-16 [paul] 2.8.1cvs101
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
3 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-10 15:37+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-04-10 18:43+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18 #: src/account.c:372
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
24 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
25
26 #: src/account.c:419
27 msgid "Can't create folder."
28 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
29
30 #: src/account.c:679
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Editar comptes"
33
34 #: src/account.c:701
35 msgid ""
36 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
37 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
38 "included."
39 msgstr ""
40 "Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
41 "donat, la marca a la columna 'G' indicarà quins comptes hi seran inclosos."
42
43 #: src/account.c:774
44 msgid " _Set as default account "
45 msgstr " E_stablir com a compte primari "
46
47 #: src/account.c:871
48 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
49 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
50
51 #: src/account.c:877
52 #, c-format
53 msgid "Copy of %s"
54 msgstr "Copia de %s"
55
56 #: src/account.c:1016
57 #, c-format
58 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
59 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
60
61 #: src/account.c:1018
62 msgid "(Untitled)"
63 msgstr "(Sense títol)"
64
65 #: src/account.c:1019
66 msgid "Delete account"
67 msgstr "Esborrar compte"
68
69 #: src/account.c:1466
70 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
71 msgstr "Comptes Llista Omissió Columna Nom|D"
72
73 #: src/account.c:1472 src/prefs_folder_item.c:740
74 msgid "Default account"
75 msgstr "Compte per omissió"
76
77 #: src/account.c:1480
78 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
79 msgstr "Comptes Llista Obtenir Columna Nom|G"
80
81 #: src/account.c:1486
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
84
85 #: src/account.c:1493 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
86 #: src/compose.c:5870 src/compose.c:6181 src/editaddress.c:1043
87 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
88 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
89 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:363
91 #: src/prefs_filtering.c:1480 src/prefs_template.c:185
92 msgid "Name"
93 msgstr "Nom"
94
95 #: src/account.c:1500 src/prefs_account.c:1258 src/prefs_account.c:2849
96 msgid "Protocol"
97 msgstr "Protocol"
98
99 #: src/account.c:1507 src/ssl_manager.c:102
100 msgid "Server"
101 msgstr "Servidor"
102
103 #: src/action.c:355
104 #, c-format
105 msgid "Could not get message file %d"
106 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
107
108 #: src/action.c:386
109 msgid "Could not get message part."
110 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
111
112 #: src/action.c:403
113 #, c-format
114 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
115 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts: %s"
116
117 #: src/action.c:517
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
121 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
122 msgstr ""
123 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
124 "%%f, %%F, %%as o %%p."
125
126 #: src/action.c:615
127 msgid "There is no filtering action set"
128 msgstr "No hi ha acció de filtratge seleccionada"
129
130 #: src/action.c:617
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "Invalid filtering action(s):\n"
134 "%s"
135 msgstr ""
136 "Regla de filtrat invàlida:\n"
137 "%s"
138
139 #: src/action.c:839
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
143 "%s"
144 msgstr ""
145 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
146 "%s"
147
148 #: src/action.c:934
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "Could not fork to execute the following command:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154 msgstr ""
155 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
156 "%s\n"
157 "%s"
158
159 #: src/action.c:1153 src/action.c:1303
160 msgid "Completed"
161 msgstr "Completat"
162
163 #: src/action.c:1189
164 #, c-format
165 msgid "--- Running: %s\n"
166 msgstr "--- Executant: %s\n"
167
168 #: src/action.c:1193
169 #, c-format
170 msgid "--- Ended: %s\n"
171 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1226
174 msgid "Action's input/output"
175 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
176
177 #: src/action.c:1539
178 #, c-format
179 msgid ""
180 "Enter the argument for the following action:\n"
181 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
182 "  %s"
183 msgstr ""
184 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
185 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
186 "  %s"
187
188 #: src/action.c:1544
189 msgid "Action's hidden user argument"
190 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
191
192 #: src/action.c:1548
193 #, c-format
194 msgid ""
195 "Enter the argument for the following action:\n"
196 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
197 "  %s"
198 msgstr ""
199 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
200 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
201 "  %s"
202
203 #: src/action.c:1553
204 msgid "Action's user argument"
205 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
206
207 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4403
208 msgid "Group"
209 msgstr "Grup"
210
211 #: src/addressadd.c:174 src/prefs_filtering_action.c:179
212 msgid "Add to address book"
213 msgstr "Afegir a l'agenda"
214
215 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
216 #: src/toolbar.c:479
217 msgid "Address"
218 msgstr "Adreça"
219
220 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
221 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
222 msgid "Remarks"
223 msgstr "Notes"
224
225 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
226 msgid "Select Address Book Folder"
227 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
228
229 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
230 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
231 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
232 msgid "Email Address"
233 msgstr "Adreça de Correu"
234
235 #: src/addressbook.c:426
236 msgid "/_Book"
237 msgstr "/Lli_bre"
238
239 #: src/addressbook.c:427
240 msgid "/_Book/New _Book"
241 msgstr "/Lli_bre/Nou Lli_bre"
242
243 #: src/addressbook.c:428
244 msgid "/_Book/New _Folder"
245 msgstr "/Lli_bre/Nova _Carpeta"
246
247 #: src/addressbook.c:429
248 msgid "/_Book/New _vCard"
249 msgstr "/Lli_bre/Nova _vCard"
250
251 #: src/addressbook.c:431
252 msgid "/_Book/New _JPilot"
253 msgstr "/Lli_bre/Nou _JPilot"
254
255 #: src/addressbook.c:434
256 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
257 msgstr "/Lli_bre/Nou _Servidor LDAP"
258
259 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
260 msgid "/_Book/---"
261 msgstr "/Lli_bre/---"
262
263 #: src/addressbook.c:437
264 msgid "/_Book/_Edit book"
265 msgstr "/Lli_bre/_Editar Llibre"
266
267 #: src/addressbook.c:438
268 msgid "/_Book/_Delete book"
269 msgstr "/Lli_bre/_Esborrar llibre"
270
271 #: src/addressbook.c:440
272 msgid "/_Book/_Save"
273 msgstr "/Lli_bre/_Guardar"
274
275 #: src/addressbook.c:441
276 msgid "/_Book/_Close"
277 msgstr "/Lli_bre/Tan_car"
278
279 #: src/addressbook.c:442
280 msgid "/_Address"
281 msgstr "/_Adreça"
282
283 #: src/addressbook.c:443
284 msgid "/_Address/_Select all"
285 msgstr "/_Adreça/_Seleccionar tot"
286
287 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
288 #: src/addressbook.c:454
289 msgid "/_Address/---"
290 msgstr "/_Adreça/---"
291
292 #: src/addressbook.c:445
293 msgid "/_Address/C_ut"
294 msgstr "/_Adreça/_Tallar"
295
296 #: src/addressbook.c:446
297 msgid "/_Address/_Copy"
298 msgstr "/_Adreça/_Copiar"
299
300 #: src/addressbook.c:447
301 msgid "/_Address/_Paste"
302 msgstr "/_Adreça/_Enganxar"
303
304 #: src/addressbook.c:449
305 msgid "/_Address/_Edit"
306 msgstr "/_Adreça/_Editar"
307
308 #: src/addressbook.c:450
309 msgid "/_Address/_Delete"
310 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
311
312 #: src/addressbook.c:452
313 msgid "/_Address/New _Address"
314 msgstr "/_Adreça/Nova _Adreça"
315
316 #: src/addressbook.c:453
317 msgid "/_Address/New _Group"
318 msgstr "/_Adreça/Nou _Grup"
319
320 #: src/addressbook.c:455
321 msgid "/_Address/_Mail To"
322 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
323
324 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:790 src/mainwindow.c:814
325 #: src/messageview.c:306
326 msgid "/_Tools"
327 msgstr "/E_ines"
328
329 #: src/addressbook.c:457
330 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
331 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
332
333 #: src/addressbook.c:458
334 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
335 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
336
337 #: src/addressbook.c:459
338 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
339 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
340
341 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:823 src/mainwindow.c:846
342 #: src/mainwindow.c:848 src/mainwindow.c:850 src/mainwindow.c:859
343 #: src/mainwindow.c:862 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:310
344 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
345 msgid "/_Tools/---"
346 msgstr "/E_ines/---"
347
348 #: src/addressbook.c:461
349 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
350 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
351
352 #: src/addressbook.c:462
353 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
354 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
355
356 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:795 src/mainwindow.c:892
357 #: src/messageview.c:336
358 msgid "/_Help"
359 msgstr "/A_juda"
360
361 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:898
362 #: src/messageview.c:337
363 msgid "/_Help/_About"
364 msgstr "/A_juda/_Sobre"
365
366 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:563
367 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:168
368 msgid "/_Edit"
369 msgstr "/_Editar"
370
371 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
372 msgid "/_Delete"
373 msgstr "/_Esborrar"
374
375 #: src/addressbook.c:472
376 msgid "/New _Book"
377 msgstr "/Nou Lli_bre"
378
379 #: src/addressbook.c:473
380 msgid "/New _Folder"
381 msgstr "/Nova _Carpeta"
382
383 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
384 msgid "/New _Group"
385 msgstr "/Nou _Grup"
386
387 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
388 msgid "/C_ut"
389 msgstr "/T_allar"
390
391 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
392 msgid "/_Copy"
393 msgstr "/_Copiar"
394
395 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
396 msgid "/_Paste"
397 msgstr "/_Enganxar"
398
399 #: src/addressbook.c:483
400 msgid "/_Select all"
401 msgstr "/_Seleccionar tot"
402
403 #: src/addressbook.c:488
404 msgid "/New _Address"
405 msgstr "/Nova _Adreça"
406
407 #: src/addressbook.c:496
408 msgid "/_Mail To"
409 msgstr "/_Correu per"
410
411 #: src/addressbook.c:498
412 msgid "/_Browse Entry"
413 msgstr "/_Veure Entrada"
414
415 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
416 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138 src/prefs_themes.c:684
417 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
418 msgid "Unknown"
419 msgstr "Desconegut"
420
421 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
422 msgid "Success"
423 msgstr "Correcte"
424
425 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
426 msgid "Bad arguments"
427 msgstr "Arguments incorrectes"
428
429 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
430 msgid "File not specified"
431 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
432
433 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
434 msgid "Error opening file"
435 msgstr "Error obrint l'arxiu"
436
437 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
438 msgid "Error reading file"
439 msgstr "Error llegint l'arxiu"
440
441 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
442 msgid "End of file encountered"
443 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
444
445 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
446 msgid "Error allocating memory"
447 msgstr "Error reservant memòria"
448
449 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
450 msgid "Bad file format"
451 msgstr "Format d'arxiu erroni"
452
453 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
454 msgid "Error writing to file"
455 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
456
457 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
458 msgid "Error opening directory"
459 msgstr "Error obrint el directori"
460
461 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
462 msgid "No path specified"
463 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
464
465 #: src/addressbook.c:538
466 msgid "Error connecting to LDAP server"
467 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
468
469 #: src/addressbook.c:539
470 msgid "Error initializing LDAP"
471 msgstr "Error inicializant LDAP"
472
473 #: src/addressbook.c:540
474 msgid "Error binding to LDAP server"
475 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
476
477 #: src/addressbook.c:541
478 msgid "Error searching LDAP database"
479 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
480
481 #: src/addressbook.c:542
482 msgid "Timeout performing LDAP operation"
483 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
484
485 #: src/addressbook.c:543
486 msgid "Error in LDAP search criteria"
487 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
488
489 #: src/addressbook.c:544
490 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
491 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
492
493 #: src/addressbook.c:545
494 msgid "LDAP search terminated on request"
495 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
496
497 #: src/addressbook.c:546
498 msgid "Error starting TLS connection"
499 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
500
501 #: src/addressbook.c:920
502 msgid "Sources"
503 msgstr "Fonts"
504
505 #: src/addressbook.c:924 src/prefs_other.c:513 src/toolbar.c:201
506 #: src/toolbar.c:1901
507 msgid "Address book"
508 msgstr "Agenda d'adreces"
509
510 #: src/addressbook.c:1056
511 msgid "Lookup name:"
512 msgstr "Nom de búsqueda:"
513
514 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2131 src/compose.c:4481
515 #: src/compose.c:5705 src/compose.c:6519 src/compose.c:9648 src/matcher.c:769
516 #: src/summary_search.c:363
517 msgid "To:"
518 msgstr "Per a:"
519
520 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2115 src/compose.c:4217
521 #: src/compose.c:4480 src/compose.c:9657 src/matcher.c:770
522 msgid "Cc:"
523 msgstr "Cc:"
524
525 #: src/addressbook.c:1137 src/compose.c:2118 src/compose.c:4248
526 msgid "Bcc:"
527 msgstr "Bcc:"
528
529 #: src/addressbook.c:1387 src/addressbook.c:1433
530 msgid "Delete address(es)"
531 msgstr "Esborrar adreça(es)"
532
533 #: src/addressbook.c:1388
534 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
535 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
536
537 #: src/addressbook.c:1427
538 msgid "Delete group"
539 msgstr "Esborrar grup"
540
541 #: src/addressbook.c:1428
542 msgid ""
543 "Really delete the group(s)?\n"
544 "The addresses it contains will not be lost."
545 msgstr ""
546 "Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
547 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
548
549 #: src/addressbook.c:1434
550 msgid "Really delete the address(es)?"
551 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
552
553 #: src/addressbook.c:2038
554 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
555 msgstr ""
556 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
557
558 #: src/addressbook.c:2049
559 msgid "Cannot paste into an address group."
560 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
561
562 #: src/addressbook.c:2732
563 #, c-format
564 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
565 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
566
567 #: src/addressbook.c:2735 src/addressbook.c:2761 src/addressbook.c:2768
568 #: src/prefs_filtering_action.c:161
569 msgid "Delete"
570 msgstr "Esborrar"
571
572 #: src/addressbook.c:2744
573 #, c-format
574 msgid ""
575 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
576 "contains will be moved into the parent folder."
577 msgstr ""
578 "Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a "
579 "la carpeta mare."
580
581 #: src/addressbook.c:2747 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
582 msgid "Delete folder"
583 msgstr "Esborrar carpeta"
584
585 #: src/addressbook.c:2748
586 msgid "+Delete _folder only"
587 msgstr "+Esborrar només _carpeta"
588
589 #: src/addressbook.c:2748
590 msgid "Delete folder and _addresses"
591 msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
592
593 #: src/addressbook.c:2759
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "Do you want to delete '%s'?\n"
597 "The addresses it contains will not be lost."
598 msgstr ""
599 "Voleu esborrar '%s'?\n"
600 "Les adreces que conté no es perdran."
601
602 #: src/addressbook.c:2766
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "Do you want to delete '%s'?\n"
606 "The addresses it contains will be lost."
607 msgstr ""
608 "Voleu esborrar '%s'?\n"
609 "Les adreces que conté es perdran."
610
611 #: src/addressbook.c:3638
612 msgid "New user, could not save index file."
613 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
614
615 #: src/addressbook.c:3642
616 msgid "New user, could not save address book files."
617 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
618
619 #: src/addressbook.c:3652
620 msgid "Old address book converted successfully."
621 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
622
623 #: src/addressbook.c:3657
624 msgid ""
625 "Old address book converted,\n"
626 "could not save new address index file."
627 msgstr ""
628 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
629 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
630
631 #: src/addressbook.c:3670
632 msgid ""
633 "Could not convert address book,\n"
634 "but created empty new address book files."
635 msgstr ""
636 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
637 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
638
639 #: src/addressbook.c:3676
640 msgid ""
641 "Could not convert address book,\n"
642 "could not save new address index file."
643 msgstr ""
644 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
645 "No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
646
647 #: src/addressbook.c:3681
648 msgid ""
649 "Could not convert address book\n"
650 "and could not create new address book files."
651 msgstr ""
652 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
653 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
654
655 #: src/addressbook.c:3688 src/addressbook.c:3694
656 msgid "Addressbook conversion error"
657 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
658
659 #: src/addressbook.c:3732
660 msgid "Addressbook Error"
661 msgstr "Error en l'agenda"
662
663 #: src/addressbook.c:3733
664 msgid "Could not read address index"
665 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
666
667 #: src/addressbook.c:4060
668 msgid "Busy searching..."
669 msgstr "Buscant..."
670
671 #: src/addressbook.c:4114
672 #, c-format
673 msgid "Search '%s'"
674 msgstr " Buscar '%s'"
675
676 #: src/addressbook.c:4339
677 msgid "Interface"
678 msgstr "Interficie"
679
680 #: src/addressbook.c:4355 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
681 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
682 msgid "Address Book"
683 msgstr "Agenda d'adreces"
684
685 #: src/addressbook.c:4371
686 msgid "Person"
687 msgstr "Persona"
688
689 #: src/addressbook.c:4387
690 msgid "EMail Address"
691 msgstr "Adreça de correu"
692
693 #: src/addressbook.c:4419 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
694 #: src/prefs_account.c:2542 src/prefs_folder_column.c:79
695 msgid "Folder"
696 msgstr "Carpeta"
697
698 #: src/addressbook.c:4435
699 msgid "vCard"
700 msgstr "vCard"
701
702 #: src/addressbook.c:4451 src/addressbook.c:4467
703 msgid "JPilot"
704 msgstr "JPilot"
705
706 #: src/addressbook.c:4483
707 msgid "LDAP servers"
708 msgstr "Servidors LDAP"
709
710 #: src/addressbook.c:4499
711 msgid "LDAP Query"
712 msgstr "Petició LDAP"
713
714 #: src/addressbook.c:4822 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:312
715 #: src/matcher.c:1097 src/matcher.c:1230
716 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
717 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
718 #: src/prefs_matcher.c:527 src/prefs_matcher.c:1347 src/prefs_matcher.c:1364
719 #: src/prefs_matcher.c:1366 src/prefs_matcher.c:2119 src/prefs_matcher.c:2123
720 msgid "Any"
721 msgstr "Qualsevol"
722
723 #: src/addrgather.c:158
724 msgid "Please specify name for address book."
725 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
726
727 #: src/addrgather.c:178
728 msgid "Please select the mail headers to search."
729 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
730
731 #: src/addrgather.c:185
732 msgid "Harvesting addresses..."
733 msgstr "Recopilant adreces..."
734
735 #: src/addrgather.c:224
736 msgid "Addresses gathered successfully."
737 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
738
739 #: src/addrgather.c:294
740 msgid "No folder or message was selected."
741 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
742
743 #: src/addrgather.c:302
744 msgid ""
745 "Please select a folder to process from the folder\n"
746 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
747 "the message list."
748 msgstr ""
749 "Per favor, seleccioneu una carpeta de la llista per processar.\n"
750 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
751 "llista de missatges."
752
753 #: src/addrgather.c:354
754 msgid "Folder :"
755 msgstr "Carpeta :"
756
757 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
758 #: src/importldif.c:909
759 msgid "Address Book :"
760 msgstr "Agenda d'adreces :"
761
762 #: src/addrgather.c:375
763 msgid "Folder Size :"
764 msgstr "Tamany de carpeta :"
765
766 #: src/addrgather.c:390
767 msgid "Process these mail header fields"
768 msgstr "Processar les següents capçaleres"
769
770 #: src/addrgather.c:408
771 msgid "Include sub-folders"
772 msgstr "Incloure subcarpetes"
773
774 #: src/addrgather.c:431
775 msgid "Header Name"
776 msgstr "Nom de capçalera"
777
778 #: src/addrgather.c:432
779 msgid "Address Count"
780 msgstr "Comptador d'adreces"
781
782 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:155 src/compose.c:4832
783 #: src/compose.c:9569 src/messageview.c:589 src/messageview.c:602
784 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:579
785 msgid "Warning"
786 msgstr "Avís"
787
788 #: src/addrgather.c:538
789 msgid "Header Fields"
790 msgstr "Camps de capçalera"
791
792 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
793 #: src/importldif.c:1029
794 msgid "Finish"
795 msgstr "Finalitzar"
796
797 #: src/addrgather.c:600
798 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
799 msgstr "Recopilar Adreces de Correu - dels Missatges Seleccionats"
800
801 #: src/addrgather.c:608
802 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
803 msgstr "Recopilar Adreces de Correu - de la Carpeta"
804
805 #: src/addrindex.c:116
806 msgid "Common addresses"
807 msgstr "Adreces comums"
808
809 #: src/addrindex.c:117
810 msgid "Personal addresses"
811 msgstr "Adreces personals"
812
813 #: src/addrindex.c:123
814 msgid "Common address"
815 msgstr "Adreça comú"
816
817 #: src/addrindex.c:124
818 msgid "Personal address"
819 msgstr "Adreça personal"
820
821 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:7673
822 msgid "Notice"
823 msgstr "Notificació"
824
825 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:191 src/compose.c:4772 src/inc.c:619
826 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
827 msgid "Error"
828 msgstr "Error"
829
830 #: src/alertpanel.c:192
831 msgid "_View log"
832 msgstr "_Veure traça"
833
834 #: src/alertpanel.c:340
835 msgid "Show this message next time"
836 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
837
838 #: src/browseldap.c:218
839 msgid "Browse Directory Entry"
840 msgstr "Veure entrada del directori"
841
842 #: src/browseldap.c:238
843 msgid "Server Name :"
844 msgstr "Nom del servidor :"
845
846 #: src/browseldap.c:248
847 msgid "Distinguished Name (dn) :"
848 msgstr "Nom distingit (dn) :"
849
850 #: src/browseldap.c:271
851 msgid "LDAP Name"
852 msgstr "Nom LDAP"
853
854 #: src/browseldap.c:273
855 msgid "Attribute Value"
856 msgstr "Valor de l'atribut"
857
858 #: src/common/nntp.c:73
859 #, c-format
860 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
861 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
862
863 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:848
864 msgid "SSL handshake failed\n"
865 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
866
867 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
868 #, c-format
869 msgid "protocol error: %s\n"
870 msgstr "error del protocol: %s\n"
871
872 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
873 msgid "protocol error\n"
874 msgstr "error del protocol\n"
875
876 #: src/common/nntp.c:301
877 msgid "Error occurred while posting\n"
878 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
879
880 #: src/common/nntp.c:381
881 msgid "Error occurred while sending command\n"
882 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
883
884 #: src/common/plugin.c:55
885 msgid "Nothing"
886 msgstr "Res"
887
888 #: src/common/plugin.c:56
889 msgid "a viewer"
890 msgstr "un visor"
891
892 #: src/common/plugin.c:57
893 msgid "folders"
894 msgstr "carpetes"
895
896 #: src/common/plugin.c:58
897 msgid "filtering"
898 msgstr "filtrant"
899
900 #: src/common/plugin.c:59
901 msgid "a privacy interface"
902 msgstr "una interfície de privacitat"
903
904 #: src/common/plugin.c:60
905 msgid "a notifier"
906 msgstr "un notificador"
907
908 #: src/common/plugin.c:61
909 msgid "an utility"
910 msgstr "una utilitat"
911
912 #: src/common/plugin.c:62
913 msgid "things"
914 msgstr "coses"
915
916 #: src/common/plugin.c:260
917 #, c-format
918 msgid ""
919 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
920 msgstr ""
921 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
922
923 #: src/common/plugin.c:295
924 msgid "Plugin already loaded"
925 msgstr "Mòdul ja carregat"
926
927 #: src/common/plugin.c:305
928 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
929 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
930
931 #: src/common/plugin.c:332
932 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
933 msgstr "Aquest mòdul no té una llicència compatible amb la GPL."
934
935 #: src/common/plugin.c:339
936 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
937 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
938
939 #: src/common/plugin.c:555
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
943 "built with."
944 msgstr ""
945 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
946 "'%s' fou linkat."
947
948 #: src/common/plugin.c:558
949 msgid ""
950 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
951 "with."
952 msgstr ""
953 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
954 "fou linkat."
955
956 #: src/common/plugin.c:567
957 #, c-format
958 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
959 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
960
961 #: src/common/plugin.c:569
962 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
963 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
964
965 #: src/common/smtp.c:176
966 msgid "SMTP AUTH not available\n"
967 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
968
969 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
970 msgid "bad SMTP response\n"
971 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
972
973 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
974 msgid "error occurred on SMTP session\n"
975 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
976
977 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:872
978 msgid "error occurred on authentication\n"
979 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
980
981 #: src/common/smtp.c:603
982 #, c-format
983 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
984 msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
985
986 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:865
987 msgid "couldn't start TLS session\n"
988 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
989
990 #: src/common/socket.c:1401
991 #, c-format
992 msgid "write on fd%d: %s\n"
993 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
994
995 #: src/common/ssl.c:159
996 msgid "Error creating ssl context\n"
997 msgstr "Error creant el context SSL\n"
998
999 #: src/common/ssl.c:178
1000 #, c-format
1001 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1002 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
1003
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
1005 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
1006 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
1007 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
1008 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
1009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1010 msgid "<not in certificate>"
1011 msgstr "<no en el certificat>"
1012
1013 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1017 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1018 "  Fingerprint: %s\n"
1019 "  Signature status: %s"
1020 msgstr ""
1021 "  Propietari: %s (%s) en %s\n"
1022 "  Signat per: %s (%s) en %s\n"
1023 "  Empremta digital: %s\n"
1024 "  Estat de la signatura: %s"
1025
1026 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1027 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1028 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
1029
1030 #: src/common/string_match.c:79
1031 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1032 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
1033
1034 #: src/common/utils.c:353
1035 #, c-format
1036 msgid "%dB"
1037 msgstr "%d B"
1038
1039 #: src/common/utils.c:354
1040 #, c-format
1041 msgid "%d.%02dKB"
1042 msgstr "%d.%02dKB"
1043
1044 #: src/common/utils.c:355
1045 #, c-format
1046 msgid "%d.%02dMB"
1047 msgstr "%d.%02dMB"
1048
1049 #: src/common/utils.c:356
1050 #, c-format
1051 msgid "%.2fGB"
1052 msgstr "%.2fGB"
1053
1054 #: src/common/utils.c:4820
1055 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1056 msgstr "Diumenge"
1057
1058 #: src/common/utils.c:4821
1059 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1060 msgstr "Dilluns"
1061
1062 #: src/common/utils.c:4822
1063 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1064 msgstr "Dimarts"
1065
1066 #: src/common/utils.c:4823
1067 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1068 msgstr "Dimecres"
1069
1070 #: src/common/utils.c:4824
1071 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1072 msgstr "Dijous"
1073
1074 #: src/common/utils.c:4825
1075 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1076 msgstr "Divendres"
1077
1078 #: src/common/utils.c:4826
1079 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1080 msgstr "Dissabte"
1081
1082 #: src/common/utils.c:4828
1083 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1084 msgstr "Gener"
1085
1086 #: src/common/utils.c:4829
1087 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1088 msgstr "Febrer"
1089
1090 #: src/common/utils.c:4830
1091 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1092 msgstr "Març"
1093
1094 #: src/common/utils.c:4831
1095 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1096 msgstr "Abril"
1097
1098 #: src/common/utils.c:4832
1099 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1100 msgstr "Maig"
1101
1102 #: src/common/utils.c:4833
1103 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1104 msgstr "Juny"
1105
1106 #: src/common/utils.c:4834
1107 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1108 msgstr "Juliol"
1109
1110 #: src/common/utils.c:4835
1111 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1112 msgstr "Agost"
1113
1114 #: src/common/utils.c:4836
1115 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1116 msgstr "Setembre"
1117
1118 #: src/common/utils.c:4837
1119 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1120 msgstr "Octubre"
1121
1122 #: src/common/utils.c:4838
1123 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1124 msgstr "Novembre"
1125
1126 #: src/common/utils.c:4839
1127 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1128 msgstr "Desembre"
1129
1130 #: src/common/utils.c:4841
1131 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1132 msgstr "Dm"
1133
1134 #: src/common/utils.c:4842
1135 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1136 msgstr "Dl"
1137
1138 #: src/common/utils.c:4843
1139 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1140 msgstr "Dm"
1141
1142 #: src/common/utils.c:4844
1143 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1144 msgstr "Dx"
1145
1146 #: src/common/utils.c:4845
1147 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1148 msgstr "Dj"
1149
1150 #: src/common/utils.c:4846
1151 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1152 msgstr "Dv"
1153
1154 #: src/common/utils.c:4847
1155 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1156 msgstr "Ds"
1157
1158 #: src/common/utils.c:4849
1159 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1160 msgstr "Gen"
1161
1162 #: src/common/utils.c:4850
1163 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1164 msgstr "Feb"
1165
1166 #: src/common/utils.c:4851
1167 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1168 msgstr "Mar"
1169
1170 #: src/common/utils.c:4852
1171 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1172 msgstr "Abr"
1173
1174 #: src/common/utils.c:4853
1175 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1176 msgstr "Mai"
1177
1178 #: src/common/utils.c:4854
1179 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1180 msgstr "Jun"
1181
1182 #: src/common/utils.c:4855
1183 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1184 msgstr "Jul"
1185
1186 #: src/common/utils.c:4856
1187 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1188 msgstr "Ago"
1189
1190 #: src/common/utils.c:4857
1191 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1192 msgstr "Set"
1193
1194 #: src/common/utils.c:4858
1195 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1196 msgstr "Oct"
1197
1198 #: src/common/utils.c:4859
1199 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1200 msgstr "Nov"
1201
1202 #: src/common/utils.c:4860
1203 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1204 msgstr "Des"
1205
1206 #: src/common/utils.c:4862
1207 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1208 msgstr "AM"
1209
1210 #: src/common/utils.c:4863
1211 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1212 msgstr "PM"
1213
1214 #: src/common/utils.c:4864
1215 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1216 msgstr "am"
1217
1218 #: src/common/utils.c:4865
1219 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1220 msgstr "pm"
1221
1222 #: src/common/utils.c:4867
1223 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1224 msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
1225
1226 #: src/common/utils.c:4868
1227 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1228 msgstr "%d/%m/%y"
1229
1230 #: src/common/utils.c:4869
1231 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1232 msgstr "%H:%M:%S"
1233
1234 #: src/common/utils.c:4871
1235 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1236 msgstr "%I:%M:%S %p"
1237
1238 #: src/compose.c:540
1239 msgid "/_Add..."
1240 msgstr "/_Afegir..."
1241
1242 #: src/compose.c:541
1243 msgid "/_Remove"
1244 msgstr "/_Treure"
1245
1246 #: src/compose.c:543 src/folderview.c:293
1247 msgid "/_Properties..."
1248 msgstr "/_Propietats..."
1249
1250 #: src/compose.c:548 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:289
1251 msgid "/_Message"
1252 msgstr "/_Missatge"
1253
1254 #: src/compose.c:549
1255 msgid "/_Message/S_end"
1256 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
1257
1258 #: src/compose.c:551
1259 msgid "/_Message/Send _later"
1260 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
1261
1262 #: src/compose.c:553 src/compose.c:557 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:765
1263 #: src/mainwindow.c:775 src/mainwindow.c:788 src/mainwindow.c:794
1264 #: src/mainwindow.c:811 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1265 msgid "/_Message/---"
1266 msgstr "/_Missatge/---"
1267
1268 #: src/compose.c:554
1269 msgid "/_Message/_Attach file"
1270 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
1271
1272 #: src/compose.c:555
1273 msgid "/_Message/_Insert file"
1274 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
1275
1276 #: src/compose.c:556
1277 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1278 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
1279
1280 #: src/compose.c:558
1281 msgid "/_Message/_Save"
1282 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
1283
1284 #: src/compose.c:561
1285 msgid "/_Message/_Close"
1286 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
1287
1288 #: src/compose.c:564
1289 msgid "/_Edit/_Undo"
1290 msgstr "/_Editar/_Desfer"
1291
1292 #: src/compose.c:565
1293 msgid "/_Edit/_Redo"
1294 msgstr "/_Editar/_Refer"
1295
1296 #: src/compose.c:566 src/compose.c:654 src/compose.c:657 src/compose.c:663
1297 #: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:171
1298 msgid "/_Edit/---"
1299 msgstr "/_Editar/---"
1300
1301 #: src/compose.c:567
1302 msgid "/_Edit/Cu_t"
1303 msgstr "/_Editar/_Tallar"
1304
1305 #: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:169
1306 msgid "/_Edit/_Copy"
1307 msgstr "/_Editar/C_opiar"
1308
1309 #: src/compose.c:569
1310 msgid "/_Edit/_Paste"
1311 msgstr "/_Editar/_Enganxar"
1312
1313 #: src/compose.c:570
1314 msgid "/_Edit/Special paste"
1315 msgstr "/_Editar/Enganxat especial"
1316
1317 #: src/compose.c:571
1318 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1319 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/com a _marcat"
1320
1321 #: src/compose.c:573
1322 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1323 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_envolcallar"
1324
1325 #: src/compose.c:575
1326 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1327 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_desenvolcallar"
1328
1329 #: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:170
1330 msgid "/_Edit/Select _all"
1331 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
1332
1333 #: src/compose.c:578
1334 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1335 msgstr "/_Editar/Avança_des"
1336
1337 #: src/compose.c:579
1338 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1339 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter anterior"
1340
1341 #: src/compose.c:584
1342 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1343 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter següent"
1344
1345 #: src/compose.c:589
1346 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1347 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
1348
1349 #: src/compose.c:594
1350 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1351 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
1352
1353 #: src/compose.c:599
1354 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1355 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
1356
1357 #: src/compose.c:604
1358 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1359 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
1360
1361 #: src/compose.c:609
1362 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1363 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
1364
1365 #: src/compose.c:614
1366 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1367 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
1368
1369 #: src/compose.c:619
1370 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1371 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
1372
1373 #: src/compose.c:624
1374 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1375 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
1376
1377 #: src/compose.c:629
1378 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1379 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
1380
1381 #: src/compose.c:634
1382 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1383 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
1384
1385 #: src/compose.c:639
1386 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1387 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia"
1388
1389 #: src/compose.c:644
1390 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1391 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
1392
1393 #: src/compose.c:649
1394 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1395 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
1396
1397 #: src/compose.c:655
1398 msgid "/_Edit/_Find"
1399 msgstr "/_Editar/_Trobar"
1400
1401 #: src/compose.c:658
1402 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1403 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
1404
1405 #: src/compose.c:660
1406 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1407 msgstr "/_Editar/_Tallar totes les linies llargues"
1408
1409 #: src/compose.c:662
1410 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1411 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
1412
1413 #: src/compose.c:664
1414 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1415 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
1416
1417 #: src/compose.c:667
1418 msgid "/_Spelling"
1419 msgstr "/_Ortografia"
1420
1421 #: src/compose.c:668
1422 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1423 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
1424
1425 #: src/compose.c:670
1426 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1427 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1428
1429 #: src/compose.c:672
1430 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1431 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
1432
1433 #: src/compose.c:674
1434 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1435 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
1436
1437 #: src/compose.c:676
1438 msgid "/_Spelling/---"
1439 msgstr "/_Ortografia/---"
1440
1441 #: src/compose.c:677
1442 msgid "/_Spelling/Options"
1443 msgstr "/_Ortografia/Opcions"
1444
1445 #: src/compose.c:680
1446 msgid "/_Options"
1447 msgstr "/_Opcions"
1448
1449 #: src/compose.c:681
1450 msgid "/_Options/Reply _mode"
1451 msgstr "/_Opcions/_Contestar"
1452
1453 #: src/compose.c:682
1454 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1455 msgstr "/_Opcions/_Contestar/_Normal"
1456
1457 #: src/compose.c:683
1458 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1459 msgstr "/_Opcions/_Contestar/_A tots"
1460
1461 #: src/compose.c:684
1462 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1463 msgstr "/_Opcions/_Contestar/Al _remitent"
1464
1465 #: src/compose.c:685
1466 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1467 msgstr "/_Opcions/_Constestar/_Llista de correu"
1468
1469 #: src/compose.c:686 src/compose.c:691 src/compose.c:698 src/compose.c:700
1470 #: src/compose.c:702
1471 msgid "/_Options/---"
1472 msgstr "/_Opcions/---"
1473
1474 #: src/compose.c:687
1475 msgid "/_Options/Privacy _System"
1476 msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat"
1477
1478 #: src/compose.c:688
1479 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1480 msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat/Cap"
1481
1482 #: src/compose.c:689
1483 msgid "/_Options/Si_gn"
1484 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
1485
1486 #: src/compose.c:690
1487 msgid "/_Options/_Encrypt"
1488 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
1489
1490 #: src/compose.c:692
1491 msgid "/_Options/_Priority"
1492 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
1493
1494 #: src/compose.c:693
1495 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1496 msgstr "/_Opcions/Prioritat/Màxima"
1497
1498 #: src/compose.c:694
1499 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1500 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
1501
1502 #: src/compose.c:695
1503 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1504 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
1505
1506 #: src/compose.c:696
1507 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1508 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
1509
1510 #: src/compose.c:697
1511 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1512 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
1513
1514 #: src/compose.c:699
1515 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1516 msgstr "/_Opcions/Sollicitar justificant de _recepció"
1517
1518 #: src/compose.c:701
1519 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1520 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
1521
1522 #: src/compose.c:708
1523 msgid "/_Options/Character _encoding"
1524 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters"
1525
1526 #: src/compose.c:709
1527 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1528 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/_Automàtic"
1529
1530 #: src/compose.c:711 src/compose.c:717 src/compose.c:725 src/compose.c:729
1531 #: src/compose.c:735 src/compose.c:739 src/compose.c:745 src/compose.c:751
1532 #: src/compose.c:755 src/compose.c:765 src/compose.c:769 src/compose.c:779
1533 #: src/compose.c:783
1534 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1535 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/---"
1536
1537 #: src/compose.c:713
1538 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1539 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1540
1541 #: src/compose.c:715
1542 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1543 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Unicode (_UTF-8)"
1544
1545 #: src/compose.c:719
1546 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1547 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
1548
1549 #: src/compose.c:721
1550 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1551 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
1552
1553 #: src/compose.c:723
1554 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1555 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (Windows-1252)"
1556
1557 #: src/compose.c:727
1558 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1559 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1560
1561 #: src/compose.c:731
1562 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1563 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-13)"
1564
1565 #: src/compose.c:733
1566 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1567 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
1568
1569 #: src/compose.c:737
1570 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1571 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Grec (ISO-8859-_7)"
1572
1573 #: src/compose.c:741
1574 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1575 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
1576
1577 #: src/compose.c:743
1578 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1579 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (Windows-1255)"
1580
1581 #: src/compose.c:747
1582 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1583 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (ISO-8859-_6)"
1584
1585 #: src/compose.c:749
1586 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1587 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (Windows-1256)"
1588
1589 #: src/compose.c:753
1590 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1591 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Turc (ISO-8859-_9)"
1592
1593 #: src/compose.c:757
1594 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1595 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
1596
1597 #: src/compose.c:759
1598 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1599 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
1600
1601 #: src/compose.c:761
1602 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1603 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
1604
1605 #: src/compose.c:763
1606 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1607 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (Windows-1251)"
1608
1609 #: src/compose.c:767
1610 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1611 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
1612
1613 #: src/compose.c:771
1614 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1615 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1616
1617 #: src/compose.c:773
1618 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1619 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinè simplificat (_GB2312)"
1620
1621 #: src/compose.c:775
1622 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1623 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (_Big5)"
1624
1625 #: src/compose.c:777
1626 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1627 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
1628
1629 #: src/compose.c:781
1630 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1631 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Coreà (EUC-_KR)"
1632
1633 #: src/compose.c:785
1634 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1635 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (TIS-620)"
1636
1637 #: src/compose.c:787
1638 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1639 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (Windows-874)"
1640
1641 #: src/compose.c:791
1642 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1643 msgstr "/E_ines/Mostrar gestor de _regles"
1644
1645 #: src/compose.c:792 src/messageview.c:307
1646 msgid "/_Tools/_Address book"
1647 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
1648
1649 #: src/compose.c:793
1650 msgid "/_Tools/_Template"
1651 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
1652
1653 #: src/compose.c:794 src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:334
1654 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1655 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
1656
1657 #: src/compose.c:1049 src/prefs_compose_writing.c:369
1658 msgid "New message subject format error."
1659 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
1660
1661 #: src/compose.c:1078 src/prefs_compose_writing.c:373
1662 msgid "New message body format error."
1663 msgstr "Error de format al cos del nou missatge."
1664
1665 #: src/compose.c:1440 src/prefs_quote.c:281
1666 msgid "Message reply format error."
1667 msgstr "Error de format al respondre el missatge."
1668
1669 #: src/compose.c:1557 src/prefs_quote.c:286
1670 msgid "Message forward format error."
1671 msgstr "Error de format al re-enviar el missatge."
1672
1673 #: src/compose.c:1677
1674 msgid "Fw: multiple emails"
1675 msgstr "Fw: multiples emails"
1676
1677 #: src/compose.c:2052
1678 msgid "Message redirect format error."
1679 msgstr "Error de format al redireccionar el missatge."
1680
1681 #: src/compose.c:2121
1682 msgid "Reply-To:"
1683 msgstr "Respondre a:"
1684
1685 #: src/compose.c:2124 src/compose.c:5702 src/compose.c:6521 src/compose.c:9667
1686 msgid "Newsgroups:"
1687 msgstr "Grups de notícies:"
1688
1689 #: src/compose.c:2127
1690 msgid "Followup-To:"
1691 msgstr "Enviar a:"
1692
1693 #: src/compose.c:2306
1694 #, c-format
1695 msgid "The file '%s' has been attached."
1696 msgstr "L'arxiu '%s' ha estat adjuntat."
1697
1698 #: src/compose.c:2310
1699 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1700 msgstr ""
1701 "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
1702
1703 #: src/compose.c:2541
1704 msgid "Quote mark format error."
1705 msgstr "Marca de cita per error."
1706
1707 #: src/compose.c:3146
1708 #, c-format
1709 msgid "File %s is empty."
1710 msgstr "L'arxiu %s es buit."
1711
1712 #: src/compose.c:3150
1713 #, c-format
1714 msgid "Can't read %s."
1715 msgstr "No es pot llegir %s."
1716
1717 #: src/compose.c:3177
1718 #, c-format
1719 msgid "Message: %s"
1720 msgstr "Missatge: %s"
1721
1722 #: src/compose.c:3998
1723 msgid " [Edited]"
1724 msgstr " [Editat]"
1725
1726 #: src/compose.c:4005
1727 #, c-format
1728 msgid "%s - Compose message%s"
1729 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1730
1731 #: src/compose.c:4008
1732 #, c-format
1733 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1734 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
1735
1736 #: src/compose.c:4010
1737 msgid "Compose message"
1738 msgstr "Composar missatge"
1739
1740 #: src/compose.c:4037 src/messageview.c:624
1741 msgid ""
1742 "Account for sending mail is not specified.\n"
1743 "Please select a mail account before sending."
1744 msgstr ""
1745 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1746 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1747
1748 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/toolbar.c:414
1749 #: src/toolbar.c:470
1750 msgid "Send"
1751 msgstr "Enviar"
1752
1753 #: src/compose.c:4231
1754 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1755 msgstr ""
1756 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1757
1758 #: src/compose.c:4232 src/compose.c:4263 src/compose.c:4295 src/compose.c:4772
1759 msgid "+_Send"
1760 msgstr "+_Enviar"
1761
1762 #: src/compose.c:4262
1763 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1764 msgstr ""
1765 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1766
1767 #: src/compose.c:4279
1768 msgid "Recipient is not specified."
1769 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1770
1771 #: src/compose.c:4294
1772 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1773 msgstr "L'assumpte es buit. Enviar de totes maneres?"
1774
1775 #: src/compose.c:4341 src/compose.c:8026
1776 msgid ""
1777 "Could not queue message for sending:\n"
1778 "\n"
1779 "Charset conversion failed."
1780 msgstr ""
1781 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1782 "\n"
1783 "Conversió de joc de caràcters fallida."
1784
1785 #: src/compose.c:4344 src/compose.c:8029
1786 msgid ""
1787 "Could not queue message for sending:\n"
1788 "\n"
1789 "Couldn't get recipient encryption key."
1790 msgstr ""
1791 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1792 "\n"
1793 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
1794
1795 #: src/compose.c:4348 src/compose.c:8023
1796 #, c-format
1797 msgid ""
1798 "Could not queue message for sending:\n"
1799 "\n"
1800 "Signature failed: %s"
1801 msgstr ""
1802 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1803 "\n"
1804 "Signatura fallida: %s"
1805
1806 #: src/compose.c:4351
1807 #, c-format
1808 msgid ""
1809 "Could not queue message for sending:\n"
1810 "\n"
1811 "%s."
1812 msgstr ""
1813 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
1814 "\n"
1815 "%s."
1816
1817 #: src/compose.c:4353
1818 msgid "Could not queue message for sending."
1819 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
1820
1821 #: src/compose.c:4368 src/compose.c:4429
1822 msgid ""
1823 "The message was queued but could not be sent.\n"
1824 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1825 msgstr ""
1826 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
1827 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
1828
1829 #: src/compose.c:4423
1830 #, c-format
1831 msgid ""
1832 "%s\n"
1833 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1834 msgstr ""
1835 "%s\n"
1836 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
1837
1838 #: src/compose.c:4769
1839 #, c-format
1840 msgid ""
1841 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1842 "to the specified %s charset.\n"
1843 "Send it as %s?"
1844 msgstr ""
1845 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
1846 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
1847 "Enviar-lo com a %s?"
1848
1849 #: src/compose.c:4828
1850 #, c-format
1851 msgid ""
1852 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1853 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1854 "\n"
1855 "Send it anyway?"
1856 msgstr ""
1857 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
1858 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
1859 "\n"
1860 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
1861
1862 #: src/compose.c:5016
1863 msgid "No account for sending mails available!"
1864 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
1865
1866 #: src/compose.c:5026
1867 msgid "No account for posting news available!"
1868 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
1869
1870 #: src/compose.c:5719
1871 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1872 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
1873
1874 #: src/compose.c:5858
1875 msgid "Mime type"
1876 msgstr "Tipus MIME"
1877
1878 #: src/compose.c:5864 src/compose.c:6180 src/mimeview.c:212
1879 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1880 #: src/summaryview.c:495
1881 msgid "Size"
1882 msgstr "Tamany"
1883
1884 #: src/compose.c:5934
1885 msgid "Save Message to "
1886 msgstr "Guardar missatge a "
1887
1888 #: src/compose.c:5956 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1889 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1890 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1891 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1892 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1894 msgid "_Browse"
1895 msgstr "_Veure"
1896
1897 #: src/compose.c:6179 src/compose.c:7433
1898 msgid "MIME type"
1899 msgstr "Tipus MIME"
1900
1901 #: src/compose.c:6253
1902 msgid "Hea_der"
1903 msgstr "Ca_pçalera"
1904
1905 #: src/compose.c:6257
1906 msgid "_Attachments"
1907 msgstr "_Adjunts"
1908
1909 #: src/compose.c:6261
1910 msgid "Othe_rs"
1911 msgstr "Alt_res"
1912
1913 #: src/compose.c:6276 src/summary_search.c:370
1914 msgid "Subject:"
1915 msgstr "Assumpte:"
1916
1917 #: src/compose.c:6483
1918 #, c-format
1919 msgid ""
1920 "Spell checker could not be started.\n"
1921 "%s"
1922 msgstr ""
1923 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
1924 "%s"
1925
1926 #: src/compose.c:6599
1927 #, c-format
1928 msgid "From: <i>%s</i>"
1929 msgstr "Desde: <i>%s</i>"
1930
1931 #: src/compose.c:6630
1932 msgid "Account to use for this email"
1933 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
1934
1935 #: src/compose.c:6632
1936 msgid "Sender address to be used"
1937 msgstr "Adreça del remitent a usar"
1938
1939 #: src/compose.c:6793
1940 #, c-format
1941 msgid ""
1942 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1943 "encrypt this message."
1944 msgstr ""
1945 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
1946 "encriptar aquest missatge."
1947
1948 #: src/compose.c:6955 src/prefs_template.c:549
1949 msgid "Template body format error."
1950 msgstr "Error de format en el cos de la plantilla."
1951
1952 #: src/compose.c:7063 src/prefs_template.c:587
1953 msgid "Template To format error."
1954 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
1955
1956 #: src/compose.c:7076 src/prefs_template.c:592
1957 msgid "Template Cc format error."
1958 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
1959
1960 #: src/compose.c:7089 src/prefs_template.c:597
1961 msgid "Template Bcc format error."
1962 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
1963
1964 #: src/compose.c:7103 src/prefs_template.c:602
1965 msgid "Template subject format error."
1966 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
1967
1968 #: src/compose.c:7327
1969 msgid "Invalid MIME type."
1970 msgstr "Tipus MIME invàlid."
1971
1972 #: src/compose.c:7342
1973 msgid "File doesn't exist or is empty."
1974 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
1975
1976 #: src/compose.c:7415
1977 msgid "Properties"
1978 msgstr "Propietats"
1979
1980 #: src/compose.c:7466
1981 msgid "Encoding"
1982 msgstr "Codificació"
1983
1984 #: src/compose.c:7486
1985 msgid "Path"
1986 msgstr "Ruta"
1987
1988 #: src/compose.c:7487 src/prefs_toolbar.c:1069
1989 msgid "File name"
1990 msgstr "Nom d'arxiu"
1991
1992 #: src/compose.c:7670
1993 #, c-format
1994 msgid ""
1995 "The external editor is still working.\n"
1996 "Force terminating the process?\n"
1997 "process group id: %d"
1998 msgstr ""
1999 "L'editor extern encara resta actiu.\n"
2000 "Voleu acabar el procés?\n"
2001 "Id. de procés: %d"
2002
2003 #: src/compose.c:7712
2004 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2005 msgstr "Composar: entrada del procés de monitoritzat\n"
2006
2007 #: src/compose.c:7993 src/messageview.c:729
2008 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2009 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2010
2011 #: src/compose.c:8018
2012 msgid "Could not queue message."
2013 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
2014
2015 #: src/compose.c:8020
2016 #, c-format
2017 msgid ""
2018 "Could not queue message:\n"
2019 "\n"
2020 "%s."
2021 msgstr ""
2022 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
2023 "\n"
2024 "%s."
2025
2026 #: src/compose.c:8193
2027 msgid "Could not save draft."
2028 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
2029
2030 #: src/compose.c:8271 src/compose.c:8294
2031 msgid "Select file"
2032 msgstr "Seleccionar arxiu"
2033
2034 #: src/compose.c:8307
2035 #, c-format
2036 msgid "File '%s' could not be read."
2037 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
2038
2039 #: src/compose.c:8309
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "File '%s' contained invalid characters\n"
2043 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2044 msgstr ""
2045 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
2046 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2047
2048 #: src/compose.c:8362
2049 msgid "Discard message"
2050 msgstr "Descartar missatge"
2051
2052 #: src/compose.c:8363
2053 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2054 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2055
2056 #: src/compose.c:8364
2057 msgid "_Discard"
2058 msgstr "_Descartar"
2059
2060 #: src/compose.c:8364
2061 msgid "_Save to Drafts"
2062 msgstr "_Guardar a Borradors"
2063
2064 #: src/compose.c:8408
2065 #, c-format
2066 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2067 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
2068
2069 #: src/compose.c:8410
2070 msgid "Apply template"
2071 msgstr "Aplicar plantilla"
2072
2073 #: src/compose.c:8411
2074 msgid "_Replace"
2075 msgstr "_Reemplaçar"
2076
2077 #: src/compose.c:8411
2078 msgid "_Insert"
2079 msgstr "_Insertar"
2080
2081 #: src/compose.c:9142
2082 msgid "Insert or attach?"
2083 msgstr "Insertar o adjuntar?"
2084
2085 #: src/compose.c:9143
2086 msgid ""
2087 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2088 "attach it to the email?"
2089 msgstr ""
2090 "Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
2091 "oadjuntar-lo al correu?"
2092
2093 #: src/compose.c:9145
2094 msgid "+_Insert"
2095 msgstr "+_Insertar"
2096
2097 #: src/compose.c:9145
2098 msgid "_Attach"
2099 msgstr "_Adjuntar"
2100
2101 #: src/compose.c:9344
2102 msgid "Quote format error."
2103 msgstr "Error de format a la cita."
2104
2105 #: src/compose.c:9563
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2109 "time. Do you want to continue?"
2110 msgstr ""
2111 "Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2112 "mica. Voleu continuar?"
2113
2114 #: src/crash.c:140
2115 #, c-format
2116 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2117 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2118
2119 #: src/crash.c:186
2120 msgid "Claws Mail has crashed"
2121 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
2122
2123 #: src/crash.c:202
2124 #, c-format
2125 msgid ""
2126 "%s.\n"
2127 "Please file a bug report and include the information below."
2128 msgstr ""
2129 "%s.\n"
2130 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
2131
2132 #: src/crash.c:207
2133 msgid "Debug log"
2134 msgstr "Traça de depuració"
2135
2136 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:483 src/toolbar.c:534
2137 msgid "Close"
2138 msgstr "Tancar"
2139
2140 #: src/crash.c:256
2141 msgid "Save..."
2142 msgstr "Guardar..."
2143
2144 #: src/crash.c:261
2145 msgid "Create bug report"
2146 msgstr "Crear informe d'error"
2147
2148 #: src/crash.c:308
2149 msgid "Save crash information"
2150 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
2151
2152 #: src/editaddress.c:185
2153 msgid "Add New Person"
2154 msgstr "Afegir nova persona"
2155
2156 #: src/editaddress.c:186
2157 msgid "Edit Person Details"
2158 msgstr "Editar detalls personals"
2159
2160 #: src/editaddress.c:357
2161 msgid "An Email address must be supplied."
2162 msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
2163
2164 #: src/editaddress.c:531
2165 msgid "A Name and Value must be supplied."
2166 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
2167
2168 #: src/editaddress.c:620
2169 msgid "Discard"
2170 msgstr "Descartar"
2171
2172 #: src/editaddress.c:621
2173 msgid "Apply"
2174 msgstr "Aplicar"
2175
2176 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2177 msgid "Edit Person Data"
2178 msgstr "Editar dades personals"
2179
2180 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2181 #: src/ldif.c:763
2182 msgid "Display Name"
2183 msgstr "Nom mostrat"
2184
2185 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2186 msgid "Last Name"
2187 msgstr "Cognoms"
2188
2189 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2190 msgid "First Name"
2191 msgstr "Nom"
2192
2193 #: src/editaddress.c:773
2194 msgid "Nickname"
2195 msgstr "Motiu (nick)"
2196
2197 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2198 msgid "Alias"
2199 msgstr "Alies"
2200
2201 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2202 #: src/prefs_matcher.c:536
2203 msgid "Value"
2204 msgstr "Valor"
2205
2206 #: src/editaddress.c:1163
2207 msgid "_User Data"
2208 msgstr "Dades d'Us_uari"
2209
2210 #: src/editaddress.c:1164
2211 msgid "_Email Addresses"
2212 msgstr "Adr_eces de Correu"
2213
2214 #: src/editaddress.c:1165
2215 msgid "O_ther Attributes"
2216 msgstr "Al_tres Atributs"
2217
2218 #: src/editbook.c:113
2219 msgid "File appears to be Ok."
2220 msgstr "L'arxiu sembla correcte."
2221
2222 #: src/editbook.c:116
2223 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2224 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
2225
2226 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2227 msgid "Could not read file."
2228 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
2229
2230 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2231 msgid "Edit Addressbook"
2232 msgstr "Editar agenda"
2233
2234 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2235 msgid " Check File "
2236 msgstr " Comprovar arxiu "
2237
2238 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2239 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:2004
2240 msgid "File"
2241 msgstr "Arxiu"
2242
2243 #: src/editbook.c:285
2244 msgid "Add New Addressbook"
2245 msgstr "Afegir nova agenda"
2246
2247 #: src/editgroup.c:100
2248 msgid "A Group Name must be supplied."
2249 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2250
2251 #: src/editgroup.c:293
2252 msgid "Edit Group Data"
2253 msgstr "Editar dades del grupo"
2254
2255 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2256 msgid "Group Name"
2257 msgstr "Nom de grup"
2258
2259 #: src/editgroup.c:342
2260 msgid "Addresses in Group"
2261 msgstr "Adreces en el grup"
2262
2263 #: src/editgroup.c:373
2264 msgid "Available Addresses"
2265 msgstr "Adreces disponibles"
2266
2267 #: src/editgroup.c:445
2268 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2269 msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
2270
2271 #: src/editgroup.c:493
2272 msgid "Edit Group Details"
2273 msgstr "Editar detalls del grup"
2274
2275 #: src/editgroup.c:496
2276 msgid "Add New Group"
2277 msgstr "Afegir nou grup"
2278
2279 #: src/editgroup.c:546
2280 msgid "Edit folder"
2281 msgstr "Editar carpeta"
2282
2283 #: src/editgroup.c:546
2284 msgid "Input the new name of folder:"
2285 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2286
2287 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2288 msgid "New folder"
2289 msgstr "Nova carpeta"
2290
2291 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2292 msgid "Input the name of new folder:"
2293 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2294
2295 #: src/editjpilot.c:200
2296 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2297 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
2298
2299 #: src/editjpilot.c:212
2300 msgid "Select JPilot File"
2301 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
2302
2303 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2304 msgid "Edit JPilot Entry"
2305 msgstr "Editar entrada JPilot"
2306
2307 #: src/editjpilot.c:294
2308 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2309 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2310
2311 #: src/editjpilot.c:385
2312 msgid "Add New JPilot Entry"
2313 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
2314
2315 #: src/editldap_basedn.c:143
2316 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2317 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
2318
2319 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2320 msgid "Hostname"
2321 msgstr "Nom de màquina"
2322
2323 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2324 msgid "Port"
2325 msgstr "Port"
2326
2327 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2328 msgid "Search Base"
2329 msgstr "Base de búsqueda"
2330
2331 #: src/editldap_basedn.c:204
2332 msgid "Available Search Base(s)"
2333 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
2334
2335 #: src/editldap_basedn.c:294
2336 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2337 msgstr ""
2338 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
2339 "manualment"
2340
2341 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2342 msgid "Could not connect to server"
2343 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
2344
2345 #: src/editldap.c:153
2346 msgid "A Name must be supplied."
2347 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2348
2349 #: src/editldap.c:165
2350 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2351 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
2352
2353 #: src/editldap.c:178
2354 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2355 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
2356
2357 #: src/editldap.c:275
2358 msgid "Connected successfully to server"
2359 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
2360
2361 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2362 msgid "Edit LDAP Server"
2363 msgstr "Editar servidor LDAP"
2364
2365 #: src/editldap.c:434
2366 msgid "A name that you wish to call the server."
2367 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
2368
2369 #: src/editldap.c:449
2370 msgid ""
2371 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2372 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2373 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2374 "computer as Claws Mail."
2375 msgstr ""
2376 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2377 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2378 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2379 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
2380
2381 #: src/editldap.c:470
2382 msgid "TLS"
2383 msgstr "TLS"
2384
2385 #: src/editldap.c:471
2386 msgid "SSL"
2387 msgstr "SSL"
2388
2389 #: src/editldap.c:475
2390 msgid ""
2391 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2392 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2393 "TLS_REQCERT fields)."
2394 msgstr ""
2395 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
2396 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2397 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2398
2399 #: src/editldap.c:480
2400 msgid ""
2401 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2402 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2403 "TLS_REQCERT fields)."
2404 msgstr ""
2405 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
2406 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2407 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2408
2409 #: src/editldap.c:494
2410 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2411 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
2412
2413 #: src/editldap.c:498
2414 msgid " Check Server "
2415 msgstr " Comprovar servidor "
2416
2417 #: src/editldap.c:503
2418 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2419 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
2420
2421 #: src/editldap.c:518
2422 msgid ""
2423 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2424 "Examples include:\n"
2425 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2426 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2427 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2428 msgstr ""
2429 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
2430 "exemples:\n"
2431 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2432 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2433 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2434
2435 #: src/editldap.c:531
2436 msgid ""
2437 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2438 "server."
2439 msgstr ""
2440 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2441 "servidor."
2442
2443 #: src/editldap.c:589
2444 msgid "Search Attributes"
2445 msgstr "Atributs de búsqueda"
2446
2447 #: src/editldap.c:599
2448 msgid ""
2449 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2450 "find a name or address."
2451 msgstr ""
2452 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2453 "trobar un nomb o adreça."
2454
2455 #: src/editldap.c:603
2456 msgid " Defaults "
2457 msgstr " Per omissió"
2458
2459 #: src/editldap.c:608
2460 msgid ""
2461 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2462 "names and addresses during a name or address search process."
2463 msgstr ""
2464 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2465 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2466
2467 #: src/editldap.c:615
2468 msgid "Max Query Age (secs)"
2469 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2470
2471 #: src/editldap.c:631
2472 msgid ""
2473 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2474 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2475 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2476 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2477 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2478 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2479 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2480 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2481 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2482 "more memory to cache results."
2483 msgstr ""
2484 "Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2485 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2486 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2487 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2488 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2489 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2490 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2491 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2492 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2493 "emmagatzemar els resultats."
2494
2495 #: src/editldap.c:649
2496 msgid "Include server in dynamic search"
2497 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2498
2499 #: src/editldap.c:655
2500 msgid ""
2501 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2502 "address completion."
2503 msgstr ""
2504 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2505 "al usar autocompletat d'adreces."
2506
2507 #: src/editldap.c:662
2508 msgid "Match names 'containing' search term"
2509 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2510
2511 #: src/editldap.c:668
2512 msgid ""
2513 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2514 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2515 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2516 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2517 "searches against other address interfaces."
2518 msgstr ""
2519 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2520 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2521 "cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
2522 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
2523 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2524
2525 #: src/editldap.c:723
2526 msgid "Bind DN"
2527 msgstr "Associar DN"
2528
2529 #: src/editldap.c:733
2530 msgid ""
2531 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2532 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2533 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2534 "performing a search."
2535 msgstr ""
2536 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2537 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2538 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
2539 "realitzar la cerca."
2540
2541 #: src/editldap.c:741
2542 msgid "Bind Password"
2543 msgstr "Associar contrasenya"
2544
2545 #: src/editldap.c:752
2546 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2547 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2548
2549 #: src/editldap.c:758
2550 msgid "Timeout (secs)"
2551 msgstr "Temps límit (seg.)"
2552
2553 #: src/editldap.c:773
2554 msgid "The timeout period in seconds."
2555 msgstr "El temps mínim en segons."
2556
2557 #: src/editldap.c:777
2558 msgid "Maximum Entries"
2559 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2560
2561 #: src/editldap.c:792
2562 msgid ""
2563 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2564 msgstr ""
2565 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2566 "cerca."
2567
2568 #: src/editldap.c:808
2569 msgid "Basic"
2570 msgstr "Bàsiques"
2571
2572 #: src/editldap.c:809
2573 msgid "Search"
2574 msgstr "Cercar"
2575
2576 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:496
2577 msgid "Extended"
2578 msgstr "Extès"
2579
2580 #: src/editldap.c:1004
2581 msgid "Add New LDAP Server"
2582 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2583
2584 #: src/editvcard.c:104
2585 msgid "File does not appear to be vCard format."
2586 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
2587
2588 #: src/editvcard.c:116
2589 msgid "Select vCard File"
2590 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
2591
2592 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2593 msgid "Edit vCard Entry"
2594 msgstr "Editar entrada vCard"
2595
2596 #: src/editvcard.c:271
2597 msgid "Add New vCard Entry"
2598 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
2599
2600 #: src/exphtmldlg.c:110
2601 msgid "Please specify output directory and file to create."
2602 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
2603
2604 #: src/exphtmldlg.c:113
2605 msgid "Select stylesheet and formatting."
2606 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
2607
2608 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2609 msgid "File exported successfully."
2610 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
2611
2612 #: src/exphtmldlg.c:181
2613 #, c-format
2614 msgid ""
2615 "HTML Output Directory '%s'\n"
2616 "does not exist. OK to create new directory?"
2617 msgstr ""
2618 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
2619 "no existeix. Crear-ne un nou?"
2620
2621 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2622 msgid "Create Directory"
2623 msgstr "Crear directori"
2624
2625 #: src/exphtmldlg.c:193
2626 #, c-format
2627 msgid ""
2628 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2629 "%s"
2630 msgstr ""
2631 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
2632 "%s"
2633
2634 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2635 msgid "Failed to Create Directory"
2636 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
2637
2638 #: src/exphtmldlg.c:237
2639 msgid "Error creating HTML file"
2640 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
2641
2642 #: src/exphtmldlg.c:323
2643 msgid "Select HTML output file"
2644 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
2645
2646 #: src/exphtmldlg.c:387
2647 msgid "HTML Output File"
2648 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
2649
2650 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2651 #: src/importldif.c:682
2652 msgid "B_rowse"
2653 msgstr "M_ostrar"
2654
2655 #: src/exphtmldlg.c:449
2656 msgid "Stylesheet"
2657 msgstr "Full d'estils"
2658
2659 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1022 src/prefs_account.c:712
2661 #: src/summaryview.c:5115
2662 msgid "None"
2663 msgstr "Cap"
2664
2665 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:112 src/prefs_other.c:453
2666 msgid "Default"
2667 msgstr "Per omissió"
2668
2669 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
2670 msgid "Full"
2671 msgstr "Complet"
2672
2673 #: src/exphtmldlg.c:460
2674 msgid "Custom"
2675 msgstr "Adequat"
2676
2677 #: src/exphtmldlg.c:461
2678 msgid "Custom-2"
2679 msgstr "Adequat-2"
2680
2681 #: src/exphtmldlg.c:462
2682 msgid "Custom-3"
2683 msgstr "Adequat-3"
2684
2685 #: src/exphtmldlg.c:463
2686 msgid "Custom-4"
2687 msgstr "Adequat-4"
2688
2689 #: src/exphtmldlg.c:470
2690 msgid "Full Name Format"
2691 msgstr "Format de nom complet"
2692
2693 #: src/exphtmldlg.c:478
2694 msgid "First Name, Last Name"
2695 msgstr "Nom, Cognoms"
2696
2697 #: src/exphtmldlg.c:479
2698 msgid "Last Name, First Name"
2699 msgstr "Cognoms, Nom"
2700
2701 #: src/exphtmldlg.c:486
2702 msgid "Color Banding"
2703 msgstr "Bandes de color"
2704
2705 #: src/exphtmldlg.c:492
2706 msgid "Format Email Links"
2707 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
2708
2709 #: src/exphtmldlg.c:498
2710 msgid "Format User Attributes"
2711 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
2712
2713 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2714 msgid "File Name :"
2715 msgstr "Nom d'arxiu :"
2716
2717 #: src/exphtmldlg.c:563
2718 msgid "Open with Web Browser"
2719 msgstr "Obrir amb el navegador web"
2720
2721 #: src/exphtmldlg.c:595
2722 msgid "Export Address Book to HTML File"
2723 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
2724
2725 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2726 msgid "File Info"
2727 msgstr "Informació d'arxiu"
2728
2729 #: src/exphtmldlg.c:662
2730 msgid "Format"
2731 msgstr "Format"
2732
2733 #: src/expldifdlg.c:111
2734 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2735 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
2736
2737 #: src/expldifdlg.c:114
2738 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2739 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
2740
2741 #: src/expldifdlg.c:190
2742 #, c-format
2743 msgid ""
2744 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2745 "does not exist. OK to create new directory?"
2746 msgstr ""
2747 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
2748 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
2749
2750 #: src/expldifdlg.c:202
2751 #, c-format
2752 msgid ""
2753 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2754 "%s"
2755 msgstr ""
2756 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
2757 "%s"
2758
2759 #: src/expldifdlg.c:247
2760 msgid "Suffix was not supplied"
2761 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
2762
2763 #: src/expldifdlg.c:249
2764 msgid ""
2765 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2766 "you wish to proceed without a suffix?"
2767 msgstr ""
2768 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
2769 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
2770
2771 #: src/expldifdlg.c:267
2772 msgid "Error creating LDIF file"
2773 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
2774
2775 #: src/expldifdlg.c:342
2776 msgid "Select LDIF output file"
2777 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
2778
2779 #: src/expldifdlg.c:406
2780 msgid "LDIF Output File"
2781 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
2782
2783 #: src/expldifdlg.c:467
2784 msgid "Suffix"
2785 msgstr "Sufixe"
2786
2787 #: src/expldifdlg.c:479
2788 msgid ""
2789 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2790 "entry. Examples include:\n"
2791 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2792 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2793 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2794 msgstr ""
2795 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
2796 "Alguns exemples:\n"
2797 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2798 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2799 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
2800
2801 #: src/expldifdlg.c:488
2802 msgid "Relative DN"
2803 msgstr "DN relatiu"
2804
2805 #: src/expldifdlg.c:495
2806 msgid "Unique ID"
2807 msgstr "ID únic"
2808
2809 #: src/expldifdlg.c:503
2810 msgid ""
2811 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2812 "to:\n"
2813 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2814 msgstr ""
2815 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2816 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2817
2818 #: src/expldifdlg.c:516
2819 msgid ""
2820 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2821 "similar to:\n"
2822 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2823 msgstr ""
2824 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2825 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2826
2827 #: src/expldifdlg.c:529
2828 msgid ""
2829 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2830 "formatted similar to:\n"
2831 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2832 msgstr ""
2833 "La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
2834 "de l'estil de:\n"
2835 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2836
2837 #: src/expldifdlg.c:543
2838 msgid ""
2839 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2840 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2841 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2842 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2843 "available RDN options that will be used to create the DN."
2844 msgstr ""
2845 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
2846 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
2847 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
2848 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
2849 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
2850
2851 #: src/expldifdlg.c:556
2852 msgid "Use DN attribute if present in data"
2853 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
2854
2855 #: src/expldifdlg.c:563
2856 msgid ""
2857 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2858 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2859 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2860 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2861 msgstr ""
2862 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
2863 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
2864 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
2865 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
2866
2867 #: src/expldifdlg.c:574
2868 msgid "Exclude record if no Email Address"
2869 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
2870
2871 #: src/expldifdlg.c:581
2872 msgid ""
2873 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2874 "option to ignore these records."
2875 msgstr ""
2876 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
2877 "opció per ignorar aquests registres."
2878
2879 #: src/expldifdlg.c:669
2880 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2881 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
2882
2883 #: src/expldifdlg.c:736
2884 msgid "Distguished Name"
2885 msgstr "Nom distingit"
2886
2887 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6586
2888 msgid "Export to mbox file"
2889 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
2890
2891 #: src/export.c:139
2892 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2893 msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
2894
2895 #: src/export.c:150
2896 msgid "Source folder:"
2897 msgstr "Carpeta origen:"
2898
2899 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2900 msgid "Mbox file:"
2901 msgstr "Arxiu mbox:"
2902
2903 #: src/export.c:211
2904 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2905 msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
2906
2907 #: src/export.c:216
2908 msgid "Source folder can't be left empty."
2909 msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
2910
2911 #: src/export.c:229
2912 msgid "Couldn't find the source folder."
2913 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
2914
2915 #: src/export.c:252
2916 msgid "Select exporting file"
2917 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
2918
2919 #: src/exporthtml.c:758
2920 msgid "Full Name"
2921 msgstr "Nom complert"
2922
2923 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2924 msgid "Attributes"
2925 msgstr "Atributs"
2926
2927 #: src/exporthtml.c:963
2928 msgid "Claws Mail Address Book"
2929 msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
2930
2931 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2932 msgid "Name already exists but is not a directory."
2933 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
2934
2935 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2936 msgid "No permissions to create directory."
2937 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
2938
2939 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2940 msgid "Name is too long."
2941 msgstr "El nom és massa llarg."
2942
2943 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2944 msgid "Not specified."
2945 msgstr "Sense especificar."
2946
2947 #: src/folder.c:1334 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2948 msgid "Inbox"
2949 msgstr "Entrada"
2950
2951 #: src/folder.c:1338 src/foldersel.c:374
2952 msgid "Sent"
2953 msgstr "Enviat"
2954
2955 #: src/folder.c:1342 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2956 msgid "Queue"
2957 msgstr "Cua"
2958
2959 #: src/folder.c:1346 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2960 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:428 src/toolbar.c:526
2961 msgid "Trash"
2962 msgstr "Paperera"
2963
2964 #: src/folder.c:1350 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2965 msgid "Drafts"
2966 msgstr "Esborranys"
2967
2968 #: src/folder.c:1644
2969 #, c-format
2970 msgid "Processing (%s)...\n"
2971 msgstr "Processant (%s)...\n"
2972
2973 #: src/folder.c:2570
2974 #, c-format
2975 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2976 msgstr "Seleccionant tots els missatges a %s ...\n"
2977
2978 #: src/folder.c:2861
2979 #, c-format
2980 msgid "Copying %s to %s...\n"
2981 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
2982
2983 #: src/folder.c:2861
2984 #, c-format
2985 msgid "Moving %s to %s...\n"
2986 msgstr "Movent %s a %s...\n"
2987
2988 #: src/folder.c:3148
2989 #, c-format
2990 msgid "Updating cache for %s..."
2991 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
2992
2993 #: src/folder.c:3859
2994 msgid "Processing messages..."
2995 msgstr "Processant missatges..."
2996
2997 #: src/folder.c:3988
2998 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
2999 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3000
3001 #: src/foldersel.c:228
3002 msgid "Select folder"
3003 msgstr "Seleccionar carpeta"
3004
3005 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3006 msgid "NewFolder"
3007 msgstr "NovaCarpeta"
3008
3009 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3010 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3011 #, c-format
3012 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3013 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
3014
3015 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3016 #: src/mh_gtk.c:248
3017 #, c-format
3018 msgid "The folder '%s' already exists."
3019 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3020
3021 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3022 #, c-format
3023 msgid "Can't create the folder '%s'."
3024 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
3025
3026 #: src/folderview.c:290
3027 msgid "/Mark all re_ad"
3028 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
3029
3030 #: src/folderview.c:292
3031 msgid "/_Search folder..."
3032 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
3033
3034 #: src/folderview.c:294
3035 msgid "/Process_ing..."
3036 msgstr "/Pr_ocessant..."
3037
3038 #: src/folderview.c:299
3039 msgid "/Empty _trash..."
3040 msgstr "/Buidar _paperera..."
3041
3042 #: src/folderview.c:304
3043 msgid "/Send _queue..."
3044 msgstr "Enviar a _cua..."
3045
3046 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3047 msgid "New"
3048 msgstr "Nous"
3049
3050 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3051 msgid "Unread"
3052 msgstr "No llegits"
3053
3054 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3055 msgid "Total"
3056 msgstr "Total"
3057
3058 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3059 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:496
3060 msgid "#"
3061 msgstr "N"
3062
3063 #: src/folderview.c:753
3064 msgid "Setting folder info..."
3065 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3066
3067 #: src/folderview.c:816 src/summaryview.c:3555
3068 msgid "Mark all as read"
3069 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
3070
3071 #: src/folderview.c:817 src/summaryview.c:3556
3072 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3073 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
3074
3075 #: src/folderview.c:1034 src/imap.c:3420 src/mainwindow.c:3897 src/setup.c:90
3076 #, c-format
3077 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3078 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
3079
3080 #: src/folderview.c:1038 src/imap.c:3425 src/mainwindow.c:3902 src/setup.c:95
3081 #, c-format
3082 msgid "Scanning folder %s ..."
3083 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
3084
3085 #: src/folderview.c:1069
3086 msgid "Rebuild folder tree"
3087 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
3088
3089 #: src/folderview.c:1070
3090 msgid ""
3091 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3092 msgstr ""
3093 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3094 "continuar?"
3095
3096 #: src/folderview.c:1080
3097 msgid "Rebuilding folder tree..."
3098 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3099
3100 #: src/folderview.c:1082 src/folderview.c:1122
3101 msgid "Scanning folder tree..."
3102 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
3103
3104 #: src/folderview.c:1207
3105 #, c-format
3106 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3107 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3108
3109 #: src/folderview.c:1260
3110 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3111 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
3112
3113 #: src/folderview.c:2059
3114 #, c-format
3115 msgid "Closing Folder %s..."
3116 msgstr "Tancant carpeta %s..."
3117
3118 #: src/folderview.c:2149
3119 #, c-format
3120 msgid "Opening Folder %s..."
3121 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
3122
3123 #: src/folderview.c:2162
3124 msgid "Folder could not be opened."
3125 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3126
3127 #: src/folderview.c:2324 src/mainwindow.c:2121
3128 msgid "Empty trash"
3129 msgstr "Buidar paperera"
3130
3131 #: src/folderview.c:2325
3132 msgid "Delete all messages in trash?"
3133 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
3134
3135 #: src/folderview.c:2326
3136 msgid "+_Empty trash"
3137 msgstr "+Buidar pap_erera"
3138
3139 #: src/folderview.c:2370 src/inc.c:1478 src/toolbar.c:2320
3140 msgid "Offline warning"
3141 msgstr "Avís de desconnexió"
3142
3143 #: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2321
3144 msgid "You're working offline. Override?"
3145 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
3146
3147 #: src/folderview.c:2382 src/toolbar.c:2340
3148 msgid "Send queued messages"
3149 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
3150
3151 #: src/folderview.c:2383 src/toolbar.c:2341
3152 msgid "Send all queued messages?"
3153 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
3154
3155 #: src/folderview.c:2384 src/messageview.c:590 src/messageview.c:607
3156 #: src/prefs_account.c:1122 src/toolbar.c:2342
3157 msgid "_Send"
3158 msgstr "_Enviar"
3159
3160 #: src/folderview.c:2392 src/toolbar.c:2360
3161 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3162 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
3163
3164 #: src/folderview.c:2395 src/main.c:1755 src/toolbar.c:2363
3165 #, c-format
3166 msgid ""
3167 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3168 "%s"
3169 msgstr ""
3170 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
3171 "%s"
3172
3173 #: src/folderview.c:2462
3174 #, c-format
3175 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3176 msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
3177
3178 #: src/folderview.c:2463
3179 #, c-format
3180 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3181 msgstr "Voleu realment fer que la carpeta '%s' sigui sub-carpeta de '%s' ?"
3182
3183 #: src/folderview.c:2465
3184 msgid "Copy folder"
3185 msgstr "Copiar carpeta"
3186
3187 #: src/folderview.c:2465
3188 msgid "Move folder"
3189 msgstr "Moure carpeta"
3190
3191 #: src/folderview.c:2476
3192 #, c-format
3193 msgid "Copying %s to %s..."
3194 msgstr "Copiant %s a %s..."
3195
3196 #: src/folderview.c:2476
3197 #, c-format
3198 msgid "Moving %s to %s..."
3199 msgstr "Movent %s a %s..."
3200
3201 #: src/folderview.c:2507
3202 msgid "Source and destination are the same."
3203 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
3204
3205 #: src/folderview.c:2510
3206 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3207 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3208
3209 #: src/folderview.c:2511
3210 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3211 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3212
3213 #: src/folderview.c:2514
3214 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3215 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
3216
3217 #: src/folderview.c:2517
3218 msgid "Copy failed!"
3219 msgstr "Copiar ha fallat!"
3220
3221 #: src/folderview.c:2517
3222 msgid "Move failed!"
3223 msgstr "Moure ha fallat!"
3224
3225 #: src/folderview.c:2568
3226 #, c-format
3227 msgid "Processing configuration for folder %s"
3228 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
3229
3230 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1544 src/summaryview.c:4246
3231 #: src/toolbar.c:188
3232 msgid "Print"
3233 msgstr "Imprimir"
3234
3235 #: src/gedit-print.c:245
3236 msgid "Preparing pages..."
3237 msgstr "Preparant pàgines..."
3238
3239 #: src/gedit-print.c:272
3240 #, c-format
3241 msgid "Rendering page %d of %d..."
3242 msgstr "Processant pàgina %d de %d..."
3243
3244 #: src/gedit-print.c:274
3245 #, c-format
3246 msgid "Printing page %d of %d..."
3247 msgstr "Imprimint pàgina %d de %d..."
3248
3249 #: src/gedit-print.c:296
3250 msgid "Print preview"
3251 msgstr "Pre-visualització d'impressió"
3252
3253 #: src/gedit-print.c:437
3254 msgid "Page %N of %Q"
3255 msgstr "Pàgina %N de %Q"
3256
3257 #: src/grouplistdialog.c:173
3258 msgid "Newsgroup subscription"
3259 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3260
3261 #: src/grouplistdialog.c:189
3262 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3263 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
3264
3265 #: src/grouplistdialog.c:195
3266 msgid "Find groups:"
3267 msgstr "Buscar grups:"
3268
3269 #: src/grouplistdialog.c:203
3270 msgid " Search "
3271 msgstr " Buscar "
3272
3273 #: src/grouplistdialog.c:215
3274 msgid "Newsgroup name"
3275 msgstr "Nom de grup"
3276
3277 #: src/grouplistdialog.c:216
3278 msgid "Messages"
3279 msgstr "Missatges"
3280
3281 #: src/grouplistdialog.c:217
3282 msgid "Type"
3283 msgstr "Tipus"
3284
3285 #: src/grouplistdialog.c:346
3286 msgid "moderated"
3287 msgstr "moderat"
3288
3289 #: src/grouplistdialog.c:348
3290 msgid "readonly"
3291 msgstr "només lectura"
3292
3293 #: src/grouplistdialog.c:350
3294 msgid "unknown"
3295 msgstr "desconegut"
3296
3297 #: src/grouplistdialog.c:412
3298 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3299 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3300
3301 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1367
3302 msgid "Done."
3303 msgstr "Fet."
3304
3305 #: src/grouplistdialog.c:477
3306 #, c-format
3307 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3308 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3309
3310 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3311 msgid "/_Open with Web browser"
3312 msgstr "/_Obrir amb el navegador web"
3313
3314 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3315 msgid "/Copy this _link"
3316 msgstr "/Copiar aquest enllaç"
3317
3318 #: src/gtk/about.c:138
3319 msgid ""
3320 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3321 "\n"
3322 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3323 msgstr ""
3324 "Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de correu.\n"
3325 "\n"
3326 "Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
3327
3328 #: src/gtk/about.c:144
3329 msgid ""
3330 "\n"
3331 "\n"
3332 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3333 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3334 msgstr ""
3335 "\n"
3336 "\n"
3337 "Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol fer "
3338 "donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
3339
3340 #: src/gtk/about.c:159
3341 msgid ""
3342 "\n"
3343 "\n"
3344 "System Information\n"
3345 msgstr ""
3346 "\n"
3347 "\n"
3348 "Informació del Sistema\n"
3349
3350 #: src/gtk/about.c:165
3351 #, c-format
3352 msgid ""
3353 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3354 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3355 "Operating System: %s %s (%s)"
3356 msgstr ""
3357 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3358 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3359 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
3360
3361 #: src/gtk/about.c:174
3362 #, c-format
3363 msgid ""
3364 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3365 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3366 "Operating System: %s"
3367 msgstr ""
3368 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3369 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3370 "Sistema Operatiu: %s"
3371
3372 #: src/gtk/about.c:183
3373 #, c-format
3374 msgid ""
3375 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3376 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3377 "Operating System: unknown"
3378 msgstr ""
3379 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3380 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3381 "Sistema Operatiu: desconegut"
3382
3383 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3384 msgid "The Claws Mail Team"
3385 msgstr "L'equip de Claws Mail"
3386
3387 #: src/gtk/about.c:259
3388 msgid "Previous team members"
3389 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
3390
3391 #: src/gtk/about.c:278
3392 msgid "The translation team"
3393 msgstr "L'equip de traducció"
3394
3395 #: src/gtk/about.c:297
3396 msgid "Documentation team"
3397 msgstr "L'equip de documentació"
3398
3399 #: src/gtk/about.c:316
3400 msgid "Logo"
3401 msgstr "Logo"
3402
3403 #: src/gtk/about.c:335
3404 msgid "Icons"
3405 msgstr "Icones"
3406
3407 #: src/gtk/about.c:354
3408 msgid "Contributors"
3409 msgstr "Collaboradors"
3410
3411 #: src/gtk/about.c:402
3412 msgid "Compiled-in Features\n"
3413 msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
3414
3415 #: src/gtk/about.c:418
3416 msgid ""
3417 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3418 msgstr ""
3419 "Afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
3420
3421 #: src/gtk/about.c:429
3422 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3423 msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
3424
3425 #: src/gtk/about.c:439
3426 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3427 msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
3428
3429 #: src/gtk/about.c:449
3430 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3431 msgstr "Afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
3432
3433 #: src/gtk/about.c:459
3434 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3435 msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
3436
3437 #: src/gtk/about.c:469
3438 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3439 msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
3440
3441 #: src/gtk/about.c:479
3442 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3443 msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
3444
3445 #: src/gtk/about.c:489
3446 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3447 msgstr "Afegeix suport per servidors IMAP\n"
3448
3449 #: src/gtk/about.c:499
3450 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3451 msgstr "Afegeix suport per a diàlegs d'impressió complerts\n"
3452
3453 #: src/gtk/about.c:509
3454 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3455 msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
3456
3457 #: src/gtk/about.c:541
3458 msgid ""
3459 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3460 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3461 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3462 "version.\n"
3463 "\n"
3464 msgstr ""
3465 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3466 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
3467 "Software Foundation; tant en versió 2, com (opcionalment) qualsevol "
3468 "versióposterior.\n"
3469 "\n"
3470
3471 #: src/gtk/about.c:547
3472 msgid ""
3473 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3474 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3475 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3476 "more details.\n"
3477 "\n"
3478 msgstr ""
3479 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
3480 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
3481 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
3482 "per a més detalls.\n"
3483 "\n"
3484
3485 #: src/gtk/about.c:553
3486 msgid ""
3487 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3488 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3489 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3490 "\n"
3491 msgstr ""
3492 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
3493 "amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
3494 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
3495 "\n"
3496
3497 #: src/gtk/about.c:571
3498 msgid ""
3499 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3500 "the OpenSSL Toolkit ("
3501 msgstr ""
3502 "Aquest producte inclou software desenvolupat per el projecte OpenSSL per "
3503 "usar dins les eines d'OpenSSL ("
3504
3505 #: src/gtk/about.c:575
3506 msgid ").\n"
3507 msgstr ").\n"
3508
3509 #: src/gtk/about.c:668
3510 msgid "About Claws Mail"
3511 msgstr "Sobre Claws Mail"
3512
3513 #: src/gtk/about.c:719
3514 msgid ""
3515 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3516 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3517 "and the Claws Mail team"
3518 msgstr ""
3519 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3520 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3521 "i l'equip de Claws Mail"
3522
3523 #: src/gtk/about.c:733
3524 msgid "_Info"
3525 msgstr "_Info"
3526
3527 #: src/gtk/about.c:739
3528 msgid "_Authors"
3529 msgstr "_Autors"
3530
3531 #: src/gtk/about.c:745
3532 msgid "_Features"
3533 msgstr "_Característiques"
3534
3535 #: src/gtk/about.c:751
3536 msgid "_License"
3537 msgstr "_Llicència"
3538
3539 #: src/gtk/about.c:759
3540 msgid "_Release Notes"
3541 msgstr "_Notes de Versió"
3542
3543 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:329
3544 msgid "Orange"
3545 msgstr "Taronja"
3546
3547 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:333
3548 msgid "Red"
3549 msgstr "Vermell"
3550
3551 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:337
3552 msgid "Pink"
3553 msgstr "Rosa"
3554
3555 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:341
3556 msgid "Sky blue"
3557 msgstr "Blau cel"
3558
3559 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:345
3560 msgid "Blue"
3561 msgstr "Blau"
3562
3563 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:349
3564 msgid "Green"
3565 msgstr "Verd"
3566
3567 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:353
3568 msgid "Brown"
3569 msgstr "Marró"
3570
3571 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:357
3572 msgid "Grey"
3573 msgstr "Gris"
3574
3575 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:361
3576 msgid "Light brown"
3577 msgstr "Marró clar"
3578
3579 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:365
3580 msgid "Dark red"
3581 msgstr "Vermell fosc"
3582
3583 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:369
3584 msgid "Dark pink"
3585 msgstr "Rosa fosc"
3586
3587 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:373
3588 msgid "Steel blue"
3589 msgstr "Blau cel"
3590
3591 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:377
3592 msgid "Gold"
3593 msgstr "Daurat"
3594
3595 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:381
3596 msgid "Bright green"
3597 msgstr "Verd fort"
3598
3599 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:385
3600 msgid "Magenta"
3601 msgstr "Magenta"
3602
3603 #: src/gtk/foldersort.c:156
3604 msgid "Set folder order"
3605 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
3606
3607 #: src/gtk/foldersort.c:190
3608 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3609 msgstr ""
3610 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
3611 "carpetes."
3612
3613 #: src/gtk/foldersort.c:214 src/toolbar.c:409
3614 msgid "Folders"
3615 msgstr "Carpetes"
3616
3617 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3618 msgid "No dictionary selected."
3619 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
3620
3621 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3622 msgid "Normal Mode"
3623 msgstr "Mode normal"
3624
3625 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3626 msgid "Bad Spellers Mode"
3627 msgstr "Mode mals escriptors"
3628
3629 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3630 msgid "Unknown suggestion mode."
3631 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
3632
3633 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3634 msgid "No misspelled word found."
3635 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
3636
3637 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3638 msgid "Replace unknown word"
3639 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
3640
3641 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3642 #, c-format
3643 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3644 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
3645
3646 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3647 msgid ""
3648 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3649 "will learn from mistake.\n"
3650 msgstr ""
3651 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
3652 "s'aprendrà l'error.\n"
3653
3654 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3655 msgid "Fast Mode"
3656 msgstr "Mode ràpid"
3657
3658 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3659 #, c-format
3660 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3661 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
3662
3663 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3664 msgid "Accept in this session"
3665 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
3666
3667 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3668 msgid "Add to personal dictionary"
3669 msgstr "Afegir al diccionari personal"
3670
3671 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3672 msgid "Replace with..."
3673 msgstr "Substituir per..."
3674
3675 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3676 #, c-format
3677 msgid "Check with %s"
3678 msgstr " Comprovar amb %s"
3679
3680 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3681 msgid "(no suggestions)"
3682 msgstr "(no hi ha suggerències)"
3683
3684 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3685 msgid "More..."
3686 msgstr "Més..."
3687
3688 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3689 #, c-format
3690 msgid "Dictionary: %s"
3691 msgstr "Diccionari: %s"
3692
3693 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3694 #, c-format
3695 msgid "Use alternate (%s)"
3696 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
3697
3698 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3699 msgid "Use both dictionaries"
3700 msgstr "Useu els dos diccionaris"
3701
3702 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3703 msgid "Check while typing"
3704 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
3705
3706 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3707 msgid "Change dictionary"
3708 msgstr "Canviar diccionari"
3709
3710 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3711 #, c-format
3712 msgid ""
3713 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3714 "%s"
3715 msgstr ""
3716 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
3717 "%s"
3718
3719 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3720 #, c-format
3721 msgid ""
3722 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3723 "%s"
3724 msgstr ""
3725 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
3726 "%s"
3727
3728 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3729 msgid "Configuration"
3730 msgstr "Configuració"
3731
3732 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3733 msgid "Configuration options for the print job"
3734 msgstr "Opcions de configuració per a impressions"
3735
3736 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3737 msgid "Source Buffer"
3738 msgstr "Memòria Intermitja Origen"
3739
3740 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3741 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3742 msgstr "Objecte GtkTextBuffer a imprimir"
3743
3744 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3745 msgid "Tabs Width"
3746 msgstr "Amplada de la tabulació"
3747
3748 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3749 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3750 msgstr "Amplada equivalent al tabulador en espais"
3751
3752 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3753 msgid "Wrap Mode"
3754 msgstr "Mode Envolcallat"
3755
3756 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3757 msgid "Word wrapping mode"
3758 msgstr "Mode de paraula envolcallada"
3759
3760 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3761 msgid "Highlight"
3762 msgstr "Ressaltar"
3763
3764 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3765 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3766 msgstr "Si s'ha d'imprimir el document amb sintaxi ressaltada"
3767
3768 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3769 msgid "Font"
3770 msgstr "Font"
3771
3772 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3773 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3774 msgstr "Nom GnomeFont per a usar amb el text del document (obsolet)"
3775
3776 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3777 msgid "Font Description"
3778 msgstr "Descripció de la Font"
3779
3780 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3781 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3782 msgstr "Font a usar per al text del document (p. ex. \"Monospace 10\")"
3783
3784 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3785 msgid "Numbers Font"
3786 msgstr "Font de números"
3787
3788 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3789 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3790 msgstr "Nom GnomeFont a usar amb els números de línia (obsolet)"
3791
3792 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3793 msgid "Font description to use for the line numbers"
3794 msgstr "Descripció de Font a usar als números de línia"
3795
3796 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3797 msgid "Print Line Numbers"
3798 msgstr "Imprimeix Números de Línia"
3799
3800 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3801 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3802 msgstr "Intèrval entre números de línia (0 significa sense números)"
3803
3804 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3805 msgid "Print Header"
3806 msgstr "Capçalera d'Impressió"
3807
3808 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3809 msgid "Whether to print a header in each page"
3810 msgstr "Si s'ha d'imprimir una capçalera a cada pàgina"
3811
3812 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3813 msgid "Print Footer"
3814 msgstr "Imprimir peu de pàgina"
3815
3816 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3817 msgid "Whether to print a footer in each page"
3818 msgstr "Si s'ha d'imprimir un peu de pàgina a cada pàgina"
3819
3820 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3821 msgid "Header and Footer Font"
3822 msgstr "Capçalera i Peu de Pàgina"
3823
3824 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3825 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3826 msgstr "Nom GnomeFont a usar amb les capçaleres i peus de pàgina (obsolet)"
3827
3828 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3829 msgid "Header and Footer Font Description"
3830 msgstr "Descripció de la font de la capçalera i el peu de pàgina"
3831
3832 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3833 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3834 msgstr "Font a usar per capçaleres i peus de pàgina (p. ex. \"Monospace 10\")"
3835
3836 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3837 msgid "New message"
3838 msgstr "Missatge nou"
3839
3840 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3841 msgid "Unread message"
3842 msgstr "Missatge sense llegir"
3843
3844 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3845 msgid "Message has been replied to"
3846 msgstr "El missatge ha estat contestat"
3847
3848 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3849 msgid "Message has been forwarded"
3850 msgstr "El missatge ha estat re-enviat"
3851
3852 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3853 msgid "Message is in an ignored thread"
3854 msgstr "El missatge és en un fil ignorat"
3855
3856 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3857 msgid "Message is spam"
3858 msgstr "El missatge és correu brossa"
3859
3860 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3861 msgid "Message has attachment(s)"
3862 msgstr "El missatge té adjunt(s)"
3863
3864 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3865 msgid "Digitally signed message"
3866 msgstr "Missatge signat digitalment"
3867
3868 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3869 msgid "Encrypted message"
3870 msgstr "Missatge encriptat"
3871
3872 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3873 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3874 msgstr "El missatge és signat i té adjunt(s)"
3875
3876 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3877 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3878 msgstr "El missatge és encriptat i té adjunt(s)"
3879
3880 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3881 msgid "Marked message"
3882 msgstr "Missatge marcat"
3883
3884 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3885 msgid "Message is marked for deletion"
3886 msgstr "El missatge s'ha marcat per a eliminar"
3887
3888 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3889 msgid "Message is marked for moving"
3890 msgstr "El missatge s'ha marcat per a moure"
3891
3892 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3893 msgid "Message is marked for copying"
3894 msgstr "El missatge s'ha marcat per a copiar"
3895
3896 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3897 msgid "Locked message"
3898 msgstr "Missatge bloquejat"
3899
3900 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3901 msgid "Folder (normal, opened)"
3902 msgstr "Carpeta (normal, oberta)"
3903
3904 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3905 msgid "Folder with read messages hidden"
3906 msgstr "Carpeta amb missatges llegits ocults"
3907
3908 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3909 msgid "Folder contains marked messages"
3910 msgstr "La carpeta conté missatges marcats"
3911
3912 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3913 msgid "Icon Legend"
3914 msgstr "Text de la Icona"
3915
3916 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3917 msgid ""
3918 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3919 "messages and folders:</span>"
3920 msgstr ""
3921 "<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
3922 "missatges i carpetes:</span>"
3923
3924 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3925 #, c-format
3926 msgid "Input password for %s on %s:"
3927 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
3928
3929 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3930 msgid "Input password"
3931 msgstr "Introduiu contrasenya"
3932
3933 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3934 msgid "Remember this"
3935 msgstr "Recorda això"
3936
3937 #: src/gtk/logwindow.c:443
3938 msgid "Clear _Log"
3939 msgstr "Netejar _Log"
3940
3941 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3942 msgid ""
3943 "\n"
3944 "\n"
3945 "Version: "
3946 msgstr ""
3947 "\n"
3948 "\n"
3949 "Versió: "
3950
3951 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3952 msgid "Error: "
3953 msgstr "Error: "
3954
3955 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3956 msgid "Plugin is not functional."
3957 msgstr "El mòdul no està operatiu"
3958
3959 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3960 msgid "Select the Plugins to load"
3961 msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
3962
3963 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3964 #, c-format
3965 msgid ""
3966 "The following error occured while loading %s :\n"
3967 "\n"
3968 "%s\n"
3969 msgstr ""
3970 "Hi ha hagut el següent error mentre es carregava %s :\n"
3971 "%s\n"
3972
3973 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3974 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3975 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3976 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:548
3977 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
3978 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
3979 msgid "Plugins"
3980 msgstr "Mòduls"
3981
3982 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
3983 msgid "Description"
3984 msgstr "Descripció"
3985
3986 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
3987 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3988 msgstr "Hi ha més mòduls disponibles a la pàgina web de Claws Mail."
3989
3990 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
3991 msgid "Get more..."
3992 msgstr "Més temes..."
3993
3994 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
3995 msgid "Load Plugin..."
3996 msgstr "Carregar Mòdul..."
3997
3998 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
3999 msgid "Unload Plugin"
4000 msgstr "Descarregar mòdul"
4001
4002 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
4003 msgid "Click here to load one or more plugins"
4004 msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
4005
4006 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
4007 msgid "Unload the selected plugin"
4008 msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
4009
4010 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
4011 msgid "Loaded plugins"
4012 msgstr "Mòduls carregats"
4013
4014 #: src/gtk/prefswindow.c:535
4015 msgid "Page Index"
4016 msgstr "Pàgina índex"
4017
4018 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:842
4019 #: src/prefs_filtering_action.c:399 src/prefs_filtering.c:376
4020 #: src/prefs_filtering.c:1489
4021 msgid "Account"
4022 msgstr "Compte"
4023
4024 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
4025 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2458
4026 msgid "Status"
4027 msgstr "Estat"
4028
4029 #: src/gtk/quicksearch.c:337
4030 msgid "all messages"
4031 msgstr "tots els missatges"
4032
4033 #: src/gtk/quicksearch.c:338
4034 msgid "messages whose age is greater than #"
4035 msgstr "missatges amb edat major que "
4036
4037 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4038 msgid "messages whose age is less than #"
4039 msgstr "missatges amb edat menor que "
4040
4041 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4042 msgid "messages which contain S in the message body"
4043 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
4044
4045 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4046 msgid "messages which contain S in the whole message"
4047 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
4048
4049 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4050 msgid "messages carbon-copied to S"
4051 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
4052
4053 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4054 msgid "message is either to: or cc: to S"
4055 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
4056
4057 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4058 msgid "deleted messages"
4059 msgstr "missatges esborrats"
4060
4061 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4062 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4063 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
4064
4065 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4066 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4067 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
4068
4069 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4070 msgid "messages originating from user S"
4071 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
4072
4073 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4074 msgid "forwarded messages"
4075 msgstr "missatges reenviats"
4076
4077 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4078 msgid "messages which contain header S"
4079 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
4080
4081 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4082 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4083 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
4084
4085 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4086 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4087 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
4088
4089 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4090 msgid "messages which are marked with color #"
4091 msgstr "missatges que han estat marcats amb color #"
4092
4093 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4094 msgid "locked messages"
4095 msgstr "missatges bloquejats"
4096
4097 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4098 msgid "messages which are in newsgroup S"
4099 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
4100
4101 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4102 msgid "new messages"
4103 msgstr "missatges nous"
4104
4105 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4106 msgid "old messages"
4107 msgstr "missatges antics"
4108
4109 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4110 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4111 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
4112
4113 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4114 msgid "messages which have been replied to"
4115 msgstr "missatges que han estat contestats"
4116
4117 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4118 msgid "read messages"
4119 msgstr "missatges llegits"
4120
4121 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4122 msgid "messages which contain S in subject"
4123 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
4124
4125 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4126 msgid "messages whose score is equal to #"
4127 msgstr "missatges amb puntuació igual a #"
4128
4129 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4130 msgid "messages whose score is greater than #"
4131 msgstr "missatges amb puntuació major que #"
4132
4133 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4134 msgid "messages whose score is lower than #"
4135 msgstr "missatges amb puntuació menor que #"
4136
4137 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4138 msgid "messages whose size is equal to #"
4139 msgstr "missatges amb tamany igual a #"
4140
4141 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4142 msgid "messages whose size is greater than #"
4143 msgstr "missatges amb tamany major que #"
4144
4145 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4146 msgid "messages whose size is smaller than #"
4147 msgstr "missatges amb tamany menor que #"
4148
4149 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4150 msgid "messages which have been sent to S"
4151 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
4152
4153 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4154 msgid "marked messages"
4155 msgstr "missatges marcats"
4156
4157 #: src/gtk/quicksearch.c:369
4158 msgid "unread messages"
4159 msgstr "missatges sense llegir"
4160
4161 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4162 msgid "messages which contain S in References header"
4163 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
4164
4165 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4166 #, c-format
4167 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4168 msgstr ""
4169 "missatges que retornen 0 al pasar-los a l'ordre - %F és un missatge d'arxiu"
4170
4171 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4172 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4173 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
4174
4175 #: src/gtk/quicksearch.c:374
4176 msgid "logical AND operator"
4177 msgstr "operador I lògic"
4178
4179 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4180 msgid "logical OR operator"
4181 msgstr "operador O lògic"
4182
4183 #: src/gtk/quicksearch.c:376
4184 msgid "logical NOT operator"
4185 msgstr "operador NO lògic"
4186
4187 #: src/gtk/quicksearch.c:377
4188 msgid "case sensitive search"
4189 msgstr "sensible a majs./mins."
4190
4191 #: src/gtk/quicksearch.c:379
4192 msgid "all filtering expressions are allowed"
4193 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
4194
4195 #: src/gtk/quicksearch.c:387 src/summary_search.c:401
4196 msgid "Extended Search"
4197 msgstr "Recerca ampliada"
4198
4199 #: src/gtk/quicksearch.c:388
4200 msgid ""
4201 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4202 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4203 "\n"
4204 "The following symbols can be used:"
4205 msgstr ""
4206 "La búsqueda ampliada permet a l'usuari definir criteris de coincidència per "
4207 "als missatges mostrats a la llista de missatges.\n"
4208 "\n"
4209 "Es poden usar els següents símbols:"
4210
4211 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_compose_writing.c:224
4212 #: src/prefs_filtering_action.c:1160 src/prefs_matcher.c:159
4213 #: src/prefs_matcher.c:1882 src/prefs_summary_column.c:82
4214 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:491
4215 msgid "Subject"
4216 msgstr "Assumpte"
4217
4218 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1161
4219 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1883
4220 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:492
4221 msgid "From"
4222 msgstr "Des de"
4223
4224 #: src/gtk/quicksearch.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1162
4225 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1884
4226 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:49
4227 #: src/summaryview.c:493
4228 msgid "To"
4229 msgstr "Per a"
4230
4231 #: src/gtk/quicksearch.c:503
4232 msgid "Recursive"
4233 msgstr "Recursiu"
4234
4235 #: src/gtk/quicksearch.c:513
4236 msgid "Sticky"
4237 msgstr "Ràpid"
4238
4239 #: src/gtk/quicksearch.c:523
4240 msgid "Type-ahead"
4241 msgstr "Mentrestant tecleja"
4242
4243 #: src/gtk/quicksearch.c:554 src/gtk/quicksearch.c:647
4244 msgid " Clear "
4245 msgstr " Netejar "
4246
4247 #: src/gtk/quicksearch.c:562
4248 msgid "Clear the current search"
4249 msgstr "Inicialitza la cerca actual"
4250
4251 #: src/gtk/quicksearch.c:577 src/summary_search.c:354
4252 msgid "Edit search criteria"
4253 msgstr "Editar criteri de búsqueda"
4254
4255 #: src/gtk/quicksearch.c:583 src/gtk/quicksearch.c:645
4256 msgid " Extended Symbols... "
4257 msgstr "Símbols Extesos... "
4258
4259 #: src/gtk/quicksearch.c:591
4260 msgid "Information about extended symbols"
4261 msgstr "Informació sobre simbols extesos"
4262
4263 #: src/gtk/quicksearch.c:663
4264 msgid "Info"
4265 msgstr "Info"
4266
4267 #: src/gtk/quicksearch.c:665
4268 msgid "Clear"
4269 msgstr "Netejar "
4270
4271 #: src/gtk/quicksearch.c:1090 src/summaryview.c:1175
4272 #, c-format
4273 msgid "Searching in %s... \n"
4274 msgstr "Buscant a  %s... \n"
4275
4276 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4278 msgid "correct"
4279 msgstr "correcte"
4280
4281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4282 msgid "Owner"
4283 msgstr "Propietari"
4284
4285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4286 msgid "Signer"
4287 msgstr "Signant"
4288
4289 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4290 #: src/prefs_themes.c:879
4291 msgid "Name: "
4292 msgstr "Nom: "
4293
4294 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4295 msgid "Organization: "
4296 msgstr "Organització: "
4297
4298 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4299 msgid "Location: "
4300 msgstr "Localització: "
4301
4302 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4303 msgid "Fingerprint: "
4304 msgstr "Empremta digital: "
4305
4306 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4307 msgid "Signature status: "
4308 msgstr "Estat de la signatura: "
4309
4310 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4311 msgid "Expires on: "
4312 msgstr "Caduca el:"
4313
4314 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4315 #, c-format
4316 msgid "SSL certificate for %s"
4317 msgstr "Certificat SSL per a %s"
4318
4319 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4320 #, c-format
4321 msgid ""
4322 "Certificate for %s is unknown.\n"
4323 "Do you want to accept it?"
4324 msgstr ""
4325 "Certificat per %s és desconegut.\n"
4326 "Voleu acceptar-lo?"
4327
4328 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4329 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4330 #, c-format
4331 msgid "Signature status: %s"
4332 msgstr "Estat de la signatura: %s"
4333
4334 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4335 msgid "_View certificate"
4336 msgstr "_Veure certificat"
4337
4338 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4339 msgid "Unknown SSL Certificate"
4340 msgstr "Certificat SSL desconegut"
4341
4342 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4343 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4344 msgid "_Cancel connection"
4345 msgstr "_Cancel·lar connexió"
4346
4347 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4348 msgid "_Accept and save"
4349 msgstr "_Acceptar i guardar"
4350
4351 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4352 #, c-format
4353 msgid ""
4354 "Certificate for %s is expired.\n"
4355 "Do you want to continue?"
4356 msgstr ""
4357 "Certificat per %s ha caducat.\n"
4358 "Voleu continuar?"
4359
4360 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4361 msgid "Expired SSL Certificate"
4362 msgstr "Certificat SSL caducat"
4363
4364 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4365 msgid "_Accept"
4366 msgstr "_Acceptar"
4367
4368 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4369 msgid "New certificate:"
4370 msgstr "Certificat nou:"
4371
4372 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4373 msgid "Known certificate:"
4374 msgstr "Certificat conegut:"
4375
4376 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4377 #, c-format
4378 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4379 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
4380
4381 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4382 msgid "_View certificates"
4383 msgstr "_Veure certificats"
4384
4385 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4386 msgid "Changed SSL Certificate"
4387 msgstr "Certificat SSL canviat"
4388
4389 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2866 src/summaryview.c:2877
4390 msgid "(No From)"
4391 msgstr "(Sense remitent)"
4392
4393 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2901 src/summaryview.c:2904
4394 msgid "(No Subject)"
4395 msgstr "(Sense assumpte)"
4396
4397 #: src/image_viewer.c:290
4398 msgid "Filename:"
4399 msgstr "Nomb d'arxiu:"
4400
4401 #: src/image_viewer.c:297
4402 msgid "Filesize:"
4403 msgstr "Tamany d'arxiu:"
4404
4405 #: src/image_viewer.c:318
4406 msgid "Load Image"