2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
3 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-08-28 09:05+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-09-01 18:36+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18 #: src/account.c:383
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
24 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
25
26 #: src/account.c:430
27 msgid "Can't create folder."
28 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
29
30 #: src/account.c:701
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Editar comptes"
33
34 #: src/account.c:723
35 msgid ""
36 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
37 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
38 "included."
39 msgstr ""
40 "Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
41 "donat, la marca a la columna 'G' indicarà quins comptes hi seran inclosos."
42
43 #: src/account.c:796
44 msgid " _Set as default account "
45 msgstr " E_stablir com a compte primari "
46
47 #: src/account.c:893
48 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
49 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
50
51 #: src/account.c:900
52 #, c-format
53 msgid "Copy of %s"
54 msgstr "Copia de %s"
55
56 #: src/account.c:1059
57 #, c-format
58 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
59 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
60
61 #: src/account.c:1061
62 msgid "(Untitled)"
63 msgstr "(Sense títol)"
64
65 #: src/account.c:1062
66 msgid "Delete account"
67 msgstr "Esborrar compte"
68
69 #: src/account.c:1511
70 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
71 msgstr "Comptes Llista Omissió Columna Nom|D"
72
73 #: src/account.c:1517 src/prefs_folder_item.c:833
74 msgid "Default account"
75 msgstr "Compte per omissió"
76
77 #: src/account.c:1525
78 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
79 msgstr "Comptes Llista Obtenir Columna Nom|G"
80
81 #: src/account.c:1531
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
84
85 #: src/account.c:1538 src/addressadd.c:199 src/addressbook.c:133
86 #: src/compose.c:6155 src/compose.c:6442 src/editaddress.c:1048
87 #: src/editaddress.c:1105 src/editaddress.c:1121 src/editbook.c:175
88 #: src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:434
89 #: src/editvcard.c:183 src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226
90 #: src/mimeview.c:250 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404
91 #: src/prefs_filtering.c:361 src/prefs_filtering.c:1478
92 #: src/prefs_template.c:196
93 msgid "Name"
94 msgstr "Nom"
95
96 #: src/account.c:1545 src/prefs_account.c:1015 src/prefs_account.c:3542
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protocol"
99
100 #: src/account.c:1552 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Servidor"
103
104 #: src/action.c:363
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
108
109 #: src/action.c:394
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
112
113 #: src/action.c:411
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts: %s"
117
118 #: src/action.c:525
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
125 "%%f, %%F, %%as o %%p."
126
127 #: src/action.c:623
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "No hi ha acció de filtratge seleccionada"
130
131 #: src/action.c:625
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Regla de filtrat invàlida:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:847
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
144 "%s"
145 msgstr ""
146 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
147 "%s"
148
149 #: src/action.c:942
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Could not fork to execute the following command:\n"
153 "%s\n"
154 "%s"
155 msgstr ""
156 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159
160 #: src/action.c:1162 src/action.c:1312
161 msgid "Completed"
162 msgstr "Completat"
163
164 #: src/action.c:1198
165 #, c-format
166 msgid "--- Running: %s\n"
167 msgstr "--- Executant: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1202
170 #, c-format
171 msgid "--- Ended: %s\n"
172 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1235
175 msgid "Action's input/output"
176 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
177
178 #: src/action.c:1548
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Enter the argument for the following action:\n"
182 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
183 "  %s"
184 msgstr ""
185 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
186 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
187 "  %s"
188
189 #: src/action.c:1553
190 msgid "Action's hidden user argument"
191 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
192
193 #: src/action.c:1557
194 #, c-format
195 msgid ""
196 "Enter the argument for the following action:\n"
197 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
198 "  %s"
199 msgstr ""
200 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
201 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
202 "  %s"
203
204 #: src/action.c:1562
205 msgid "Action's user argument"
206 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
207
208 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4596
209 msgid "Group"
210 msgstr "Grup"
211
212 #: src/addressadd.c:177 src/prefs_filtering_action.c:190
213 msgid "Add to address book"
214 msgstr "Afegir a l'agenda"
215
216 #: src/addressadd.c:211 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
217 #: src/toolbar.c:488
218 msgid "Address"
219 msgstr "Adreça"
220
221 #: src/addressadd.c:221 src/addressbook.c:135 src/editaddress.c:843
222 #: src/editaddress.c:918 src/editgroup.c:289
223 msgid "Remarks"
224 msgstr "Notes"
225
226 #: src/addressadd.c:243 src/addressbook_foldersel.c:164
227 msgid "Select Address Book Folder"
228 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
229
230 #: src/addressadd.c:430 src/addressbook.c:3048 src/addressbook.c:3098
231 msgid "Add address(es)"
232 msgstr "Afegir adreça(es)"
233
234 #: src/addressadd.c:431
235 msgid "Can't add the specified address"
236 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
237
238 #: src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:840 src/editaddress.c:901
239 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:595
240 #: src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:781
241 msgid "Email Address"
242 msgstr "Adreça de Correu"
243
244 #: src/addressbook.c:427
245 msgid "/_Book"
246 msgstr "/Lli_bre"
247
248 #: src/addressbook.c:428
249 msgid "/_Book/New _Book"
250 msgstr "/Lli_bre/Nou Lli_bre"
251
252 #: src/addressbook.c:429
253 msgid "/_Book/New _Folder"
254 msgstr "/Lli_bre/Nova _Carpeta"
255
256 #: src/addressbook.c:430
257 msgid "/_Book/New _vCard"
258 msgstr "/Lli_bre/Nova _vCard"
259
260 #: src/addressbook.c:432
261 msgid "/_Book/New _JPilot"
262 msgstr "/Lli_bre/Nou _JPilot"
263
264 #: src/addressbook.c:435
265 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
266 msgstr "/Lli_bre/Nou _Servidor LDAP"
267
268 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:440
269 msgid "/_Book/---"
270 msgstr "/Lli_bre/---"
271
272 #: src/addressbook.c:438
273 msgid "/_Book/_Edit book"
274 msgstr "/Lli_bre/_Editar Llibre"
275
276 #: src/addressbook.c:439
277 msgid "/_Book/_Delete book"
278 msgstr "/Lli_bre/_Esborrar llibre"
279
280 #: src/addressbook.c:441
281 msgid "/_Book/_Save"
282 msgstr "/Lli_bre/_Guardar"
283
284 #: src/addressbook.c:442
285 msgid "/_Book/_Close"
286 msgstr "/Lli_bre/Tan_car"
287
288 #: src/addressbook.c:443
289 msgid "/_Address"
290 msgstr "/_Adreça"
291
292 #: src/addressbook.c:444
293 msgid "/_Address/_Select all"
294 msgstr "/_Adreça/_Seleccionar tot"
295
296 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:452
297 #: src/addressbook.c:455
298 msgid "/_Address/---"
299 msgstr "/_Adreça/---"
300
301 #: src/addressbook.c:446
302 msgid "/_Address/C_ut"
303 msgstr "/_Adreça/_Tallar"
304
305 #: src/addressbook.c:447
306 msgid "/_Address/_Copy"
307 msgstr "/_Adreça/_Copiar"
308
309 #: src/addressbook.c:448
310 msgid "/_Address/_Paste"
311 msgstr "/_Adreça/_Enganxar"
312
313 #: src/addressbook.c:450
314 msgid "/_Address/_Edit"
315 msgstr "/_Adreça/_Editar"
316
317 #: src/addressbook.c:451
318 msgid "/_Address/_Delete"
319 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
320
321 #: src/addressbook.c:453
322 msgid "/_Address/New _Address"
323 msgstr "/_Adreça/Nova _Adreça"
324
325 #: src/addressbook.c:454
326 msgid "/_Address/New _Group"
327 msgstr "/_Adreça/Nou _Grup"
328
329 #: src/addressbook.c:456
330 msgid "/_Address/_Mail To"
331 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
332
333 #: src/addressbook.c:457 src/compose.c:802 src/mainwindow.c:841
334 #: src/messageview.c:308
335 msgid "/_Tools"
336 msgstr "/E_ines"
337
338 #: src/addressbook.c:458
339 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
340 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
341
342 #: src/addressbook.c:459
343 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
344 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
345
346 #: src/addressbook.c:460
347 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
348 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
349
350 #: src/addressbook.c:461 src/mainwindow.c:850 src/mainwindow.c:875
351 #: src/mainwindow.c:877 src/mainwindow.c:879 src/mainwindow.c:888
352 #: src/mainwindow.c:891 src/mainwindow.c:895 src/messageview.c:312
353 #: src/messageview.c:333 src/messageview.c:335
354 msgid "/_Tools/---"
355 msgstr "/E_ines/---"
356
357 #: src/addressbook.c:462
358 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
359 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
360
361 #: src/addressbook.c:463
362 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
363 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
364
365 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:807 src/mainwindow.c:923
366 #: src/messageview.c:338
367 msgid "/_Help"
368 msgstr "/A_juda"
369
370 #: src/addressbook.c:465 src/compose.c:808 src/mainwindow.c:929
371 #: src/messageview.c:339
372 msgid "/_Help/_About"
373 msgstr "/A_juda/_Sobre"
374
375 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486 src/compose.c:575
376 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:170
377 msgid "/_Edit"
378 msgstr "/_Editar"
379
380 #: src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
381 msgid "/_Delete"
382 msgstr "/_Esborrar"
383
384 #: src/addressbook.c:473
385 msgid "/New _Book"
386 msgstr "/Nou Lli_bre"
387
388 #: src/addressbook.c:474
389 msgid "/New _Folder"
390 msgstr "/Nova _Carpeta"
391
392 #: src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:490
393 msgid "/New _Group"
394 msgstr "/Nou _Grup"
395
396 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
397 msgid "/C_ut"
398 msgstr "/T_allar"
399
400 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
401 msgid "/_Copy"
402 msgstr "/_Copiar"
403
404 #: src/addressbook.c:479 src/addressbook.c:494
405 msgid "/_Paste"
406 msgstr "/_Enganxar"
407
408 #: src/addressbook.c:484
409 msgid "/_Select all"
410 msgstr "/_Seleccionar tot"
411
412 #: src/addressbook.c:489
413 msgid "/New _Address"
414 msgstr "/Nova _Adreça"
415
416 #: src/addressbook.c:497
417 msgid "/_Mail To"
418 msgstr "/_Correu per"
419
420 #: src/addressbook.c:499
421 msgid "/_Browse Entry"
422 msgstr "/_Veure Entrada"
423
424 #: src/addressbook.c:512 src/crash.c:452 src/crash.c:471 src/importldif.c:120
425 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_themes.c:684
426 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
427 msgid "Unknown"
428 msgstr "Desconegut"
429
430 #: src/addressbook.c:519 src/addressbook.c:538 src/importldif.c:127
431 msgid "Success"
432 msgstr "Correcte"
433
434 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
435 msgid "Bad arguments"
436 msgstr "Arguments incorrectes"
437
438 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
439 msgid "File not specified"
440 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
441
442 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
443 msgid "Error opening file"
444 msgstr "Error obrint l'arxiu"
445
446 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
447 msgid "Error reading file"
448 msgstr "Error llegint l'arxiu"
449
450 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
451 msgid "End of file encountered"
452 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
453
454 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
455 msgid "Error allocating memory"
456 msgstr "Error reservant memòria"
457
458 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
459 msgid "Bad file format"
460 msgstr "Format d'arxiu erroni"
461
462 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
463 msgid "Error writing to file"
464 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
465
466 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
467 msgid "Error opening directory"
468 msgstr "Error obrint el directori"
469
470 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:137
471 msgid "No path specified"
472 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
473
474 #: src/addressbook.c:539
475 msgid "Error connecting to LDAP server"
476 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
477
478 #: src/addressbook.c:540
479 msgid "Error initializing LDAP"
480 msgstr "Error inicializant LDAP"
481
482 #: src/addressbook.c:541
483 msgid "Error binding to LDAP server"
484 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
485
486 #: src/addressbook.c:542
487 msgid "Error searching LDAP database"
488 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
489
490 #: src/addressbook.c:543
491 msgid "Timeout performing LDAP operation"
492 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
493
494 #: src/addressbook.c:544
495 msgid "Error in LDAP search criteria"
496 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
497
498 #: src/addressbook.c:545
499 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
500 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
501
502 #: src/addressbook.c:546
503 msgid "LDAP search terminated on request"
504 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
505
506 #: src/addressbook.c:547
507 msgid "Error starting TLS connection"
508 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
509
510 #: src/addressbook.c:548
511 msgid "Distinguised Name (dn) is missing"
512 msgstr "Nom distingit (dn) no informat"
513
514 #: src/addressbook.c:549
515 msgid "Missing required information"
516 msgstr "Informació requerida no s'ha informat"
517
518 #: src/addressbook.c:550
519 msgid "Another contact exists with that key"
520 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
521
522 #: src/addressbook.c:551
523 msgid "Strong(er) authentication required"
524 msgstr "Es requereix una autentificació més forta"
525
526 #: src/addressbook.c:925
527 msgid "Sources"
528 msgstr "Fonts"
529
530 #: src/addressbook.c:929 src/prefs_other.c:513 src/toolbar.c:206
531 #: src/toolbar.c:1909
532 msgid "Address book"
533 msgstr "Agenda d'adreces"
534
535 #: src/addressbook.c:1061
536 msgid "Lookup name:"
537 msgstr "Nom de búsqueda:"
538
539 #: src/addressbook.c:1392 src/addressbook.c:1438
540 msgid "Delete address(es)"
541 msgstr "Esborrar adreça(es)"
542
543 #: src/addressbook.c:1393
544 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
545 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
546
547 #: src/addressbook.c:1432
548 msgid "Delete group"
549 msgstr "Esborrar grup"
550
551 #: src/addressbook.c:1433
552 msgid ""
553 "Really delete the group(s)?\n"
554 "The addresses it contains will not be lost."
555 msgstr ""
556 "Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
557 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
558
559 #: src/addressbook.c:1439
560 msgid "Really delete the address(es)?"
561 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
562
563 #: src/addressbook.c:2055
564 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
565 msgstr ""
566 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
567
568 #: src/addressbook.c:2066
569 msgid "Cannot paste into an address group."
570 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
571
572 #: src/addressbook.c:2749
573 #, c-format
574 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
575 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
576
577 #: src/addressbook.c:2752 src/addressbook.c:2778 src/addressbook.c:2785
578 #: src/prefs_filtering_action.c:168
579 msgid "Delete"
580 msgstr "Esborrar"
581
582 #: src/addressbook.c:2761
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
586 "contains will be moved into the parent folder."
587 msgstr ""
588 "Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a "
589 "la carpeta mare."
590
591 #: src/addressbook.c:2764 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
592 msgid "Delete folder"
593 msgstr "Esborrar carpeta"
594
595 #: src/addressbook.c:2765
596 msgid "+Delete _folder only"
597 msgstr "+Esborrar només _carpeta"
598
599 #: src/addressbook.c:2765
600 msgid "Delete folder and _addresses"
601 msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
602
603 #: src/addressbook.c:2776
604 #, c-format
605 msgid ""
606 "Do you want to delete '%s'?\n"
607 "The addresses it contains will not be lost."
608 msgstr ""
609 "Voleu esborrar '%s'?\n"
610 "Les adreces que conté no es perdran."
611
612 #: src/addressbook.c:2783
613 #, c-format
614 msgid ""
615 "Do you want to delete '%s'?\n"
616 "The addresses it contains will be lost."
617 msgstr ""
618 "Voleu esborrar '%s'?\n"
619 "Les adreces que conté es perdran."
620
621 #: src/addressbook.c:2893
622 #, c-format
623 msgid "Search '%s'"
624 msgstr " Buscar '%s'"
625
626 #: src/addressbook.c:3031 src/addressbook.c:3080
627 msgid "New Contacts"
628 msgstr "Nous Contactes"
629
630 #: src/addressbook.c:3848
631 msgid "New user, could not save index file."
632 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
633
634 #: src/addressbook.c:3852
635 msgid "New user, could not save address book files."
636 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
637
638 #: src/addressbook.c:3862
639 msgid "Old address book converted successfully."
640 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
641
642 #: src/addressbook.c:3867
643 msgid ""
644 "Old address book converted,\n"
645 "could not save new address index file."
646 msgstr ""
647 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
648 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
649
650 #: src/addressbook.c:3880
651 msgid ""
652 "Could not convert address book,\n"
653 "but created empty new address book files."
654 msgstr ""
655 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
656 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
657
658 #: src/addressbook.c:3886
659 msgid ""
660 "Could not convert address book,\n"
661 "could not save new address index file."
662 msgstr ""
663 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
664 "No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
665
666 #: src/addressbook.c:3891
667 msgid ""
668 "Could not convert address book\n"
669 "and could not create new address book files."
670 msgstr ""
671 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
672 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
673
674 #: src/addressbook.c:3898 src/addressbook.c:3904
675 msgid "Addressbook conversion error"
676 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
677
678 #: src/addressbook.c:3942
679 msgid "Addressbook Error"
680 msgstr "Error en l'agenda"
681
682 #: src/addressbook.c:3943
683 msgid "Could not read address index"
684 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
685
686 #: src/addressbook.c:4270
687 msgid "Busy searching..."
688 msgstr "Buscant..."
689
690 #: src/addressbook.c:4532
691 msgid "Interface"
692 msgstr "Interficie"
693
694 #: src/addressbook.c:4548 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
695 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:978 src/importldif.c:660
696 msgid "Address Book"
697 msgstr "Agenda d'adreces"
698
699 #: src/addressbook.c:4564
700 msgid "Person"
701 msgstr "Persona"
702
703 #: src/addressbook.c:4580
704 msgid "EMail Address"
705 msgstr "Adreça de correu"
706
707 #: src/addressbook.c:4612 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:403
708 #: src/folderview.c:491 src/prefs_account.c:2483 src/prefs_folder_column.c:79
709 msgid "Folder"
710 msgstr "Carpeta"
711
712 #: src/addressbook.c:4628
713 msgid "vCard"
714 msgstr "vCard"
715
716 #: src/addressbook.c:4644 src/addressbook.c:4660
717 msgid "JPilot"
718 msgstr "JPilot"
719
720 #: src/addressbook.c:4676
721 msgid "LDAP servers"
722 msgstr "Servidors LDAP"
723
724 #: src/addressbook.c:4692
725 msgid "LDAP Query"
726 msgstr "Petició LDAP"
727
728 #: src/addressbook.c:5015 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:323
729 #: src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1377
730 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
731 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:217
732 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:68 src/prefs_matcher.c:250
733 #: src/prefs_matcher.c:561 src/prefs_matcher.c:1408 src/prefs_matcher.c:1425
734 #: src/prefs_matcher.c:1427 src/prefs_matcher.c:2188 src/prefs_matcher.c:2192
735 msgid "Any"
736 msgstr "Qualsevol"
737
738 #: src/addrgather.c:158
739 msgid "Please specify name for address book."
740 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
741
742 #: src/addrgather.c:178
743 msgid "Please select the mail headers to search."
744 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
745
746 #: src/addrgather.c:185
747 msgid "Harvesting addresses..."
748 msgstr "Recopilant adreces..."
749
750 #: src/addrgather.c:224
751 msgid "Addresses gathered successfully."
752 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
753
754 #: src/addrgather.c:294
755 msgid "No folder or message was selected."
756 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
757
758 #: src/addrgather.c:302
759 msgid ""
760 "Please select a folder to process from the folder\n"
761 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
762 "the message list."
763 msgstr ""
764 "Per favor, seleccioneu una carpeta de la llista per processar.\n"
765 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
766 "llista de missatges."
767
768 #: src/addrgather.c:354
769 msgid "Folder :"
770 msgstr "Carpeta :"
771
772 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
773 #: src/importldif.c:909
774 msgid "Address Book :"
775 msgstr "Agenda d'adreces :"
776
777 #: src/addrgather.c:375
778 msgid "Folder Size :"
779 msgstr "Tamany de carpeta :"
780
781 #: src/addrgather.c:390
782 msgid "Process these mail header fields"
783 msgstr "Processar les següents capçaleres"
784
785 #: src/addrgather.c:408
786 msgid "Include subfolders"
787 msgstr "Incloure subcarpetes"
788
789 #: src/addrgather.c:431
790 msgid "Header Name"
791 msgstr "Nom de capçalera"
792
793 #: src/addrgather.c:432
794 msgid "Address Count"
795 msgstr "Comptador d'adreces"
796
797 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5027
798 #: src/compose.c:9957 src/messageview.c:598 src/messageview.c:611
799 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:581 src/summaryview.c:4467
800 msgid "Warning"
801 msgstr "Avís"
802
803 #: src/addrgather.c:538
804 msgid "Header Fields"
805 msgstr "Camps de capçalera"
806
807 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
808 #: src/importldif.c:1041
809 msgid "Finish"
810 msgstr "Finalitzar"
811
812 #: src/addrgather.c:600
813 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
814 msgstr "Recopilar Adreces de Correu - dels Missatges Seleccionats"
815
816 #: src/addrgather.c:608
817 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
818 msgstr "Recopilar Adreces de Correu - de la Carpeta"
819
820 #: src/addrindex.c:118
821 msgid "Common addresses"
822 msgstr "Adreces comums"
823
824 #: src/addrindex.c:119
825 msgid "Personal addresses"
826 msgstr "Adreces personals"
827
828 #: src/addrindex.c:125
829 msgid "Common address"
830 msgstr "Adreça comú"
831
832 #: src/addrindex.c:126
833 msgid "Personal address"
834 msgstr "Adreça personal"
835
836 #: src/addrindex.c:1737
837 msgid "Address(es) update"
838 msgstr "Modificació d'adreça/es"
839
840 #: src/addrindex.c:1738
841 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
842 msgstr "Modificació fallida. Canvis no escrits al directori."
843
844 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8000
845 msgid "Notice"
846 msgstr "Notificació"
847
848 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:4967 src/inc.c:633
849 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
850 msgid "Error"
851 msgstr "Error"
852
853 #: src/alertpanel.c:195
854 msgid "_View log"
855 msgstr "_Veure traça"
856
857 #: src/alertpanel.c:345
858 msgid "Show this message next time"
859 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
860
861 #: src/browseldap.c:223
862 msgid "Browse Directory Entry"
863 msgstr "Veure entrada del directori"
864
865 #: src/browseldap.c:243
866 msgid "Server Name :"
867 msgstr "Nom del servidor :"
868
869 #: src/browseldap.c:253
870 msgid "Distinguished Name (dn) :"
871 msgstr "Nom distingit (dn) :"
872
873 #: src/browseldap.c:276
874 msgid "LDAP Name"
875 msgstr "Nom LDAP"
876
877 #: src/browseldap.c:278
878 msgid "Attribute Value"
879 msgstr "Valor de l'atribut"
880
881 #: src/common/nntp.c:73
882 #, c-format
883 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
884 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
885
886 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:882
887 msgid "SSL handshake failed\n"
888 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
889
890 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
891 #, c-format
892 msgid "protocol error: %s\n"
893 msgstr "error del protocol: %s\n"
894
895 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
896 msgid "protocol error\n"
897 msgstr "error del protocol\n"
898
899 #: src/common/nntp.c:301
900 msgid "Error occurred while posting\n"
901 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
902
903 #: src/common/nntp.c:381
904 msgid "Error occurred while sending command\n"
905 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
906
907 #: src/common/plugin.c:56
908 msgid "Nothing"
909 msgstr "Res"
910
911 #: src/common/plugin.c:57
912 msgid "a viewer"
913 msgstr "un visor"
914
915 #: src/common/plugin.c:58
916 msgid "folders"
917 msgstr "carpetes"
918
919 #: src/common/plugin.c:59
920 msgid "filtering"
921 msgstr "filtrant"
922
923 #: src/common/plugin.c:60
924 msgid "a privacy interface"
925 msgstr "una interfície de privacitat"
926
927 #: src/common/plugin.c:61
928 msgid "a notifier"
929 msgstr "un notificador"
930
931 #: src/common/plugin.c:62
932 msgid "an utility"
933 msgstr "una utilitat"
934
935 #: src/common/plugin.c:63
936 msgid "things"
937 msgstr "coses"
938
939 #: src/common/plugin.c:269
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
943 msgstr ""
944 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
945
946 #: src/common/plugin.c:309
947 msgid "Plugin already loaded"
948 msgstr "Mòdul ja carregat"
949
950 #: src/common/plugin.c:320
951 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
952 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
953
954 #: src/common/plugin.c:350
955 msgid "This module is not licenced under a GPL v2 or later compatible licence."
956 msgstr "Aquest mòdul no està llicenciat sota la GPL v2 ni cap compatible posterior."
957
958 #: src/common/plugin.c:359
959 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
960 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
961
962 #: src/common/plugin.c:599
963 #, c-format
964 msgid ""
965 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
966 "built with."
967 msgstr ""
968 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
969 "'%s' fou linkat."
970
971 #: src/common/plugin.c:602
972 msgid ""
973 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
974 "with."
975 msgstr ""
976 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
977 "fou linkat."
978
979 #: src/common/plugin.c:611
980 #, c-format
981 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
982 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
983
984 #: src/common/plugin.c:613
985 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
986 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
987
988 #: src/common/smtp.c:176
989 msgid "SMTP AUTH not available\n"
990 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
991
992 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
993 msgid "bad SMTP response\n"
994 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
995
996 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
997 msgid "error occurred on SMTP session\n"
998 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
999
1000 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:886
1001 msgid "error occurred on authentication\n"
1002 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
1003
1004 #: src/common/smtp.c:603
1005 #, c-format
1006 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1007 msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
1008
1009 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:879
1010 msgid "couldn't start TLS session\n"
1011 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
1012
1013 #: src/common/socket.c:1405
1014 #, c-format
1015 msgid "write on fd%d: %s\n"
1016 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
1017
1018 #: src/common/ssl.c:159
1019 msgid "Error creating ssl context\n"
1020 msgstr "Error creant el context SSL\n"
1021
1022 #: src/common/ssl.c:178
1023 #, c-format
1024 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1025 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
1026
1027 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
1028 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
1029 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
1030 #: src/gtk/sslcertwindow.c:69 src/gtk/sslcertwindow.c:80
1031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:86 src/gtk/sslcertwindow.c:93
1032 #: src/gtk/sslcertwindow.c:104 src/gtk/sslcertwindow.c:110
1033 msgid "<not in certificate>"
1034 msgstr "<no en el certificat>"
1035
1036 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1040 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1041 "  Fingerprint: %s\n"
1042 "  Signature status: %s"
1043 msgstr ""
1044 "  Propietari: %s (%s) en %s\n"
1045 "  Signat per: %s (%s) en %s\n"
1046 "  Empremta digital: %s\n"
1047 "  Estat de la signatura: %s"
1048
1049 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1050 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1051 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
1052
1053 #: src/common/string_match.c:79
1054 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1055 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
1056
1057 #: src/common/utils.c:367
1058 #, c-format
1059 msgid "%dB"
1060 msgstr "%d B"
1061
1062 #: src/common/utils.c:368
1063 #, c-format
1064 msgid "%d.%02dKB"
1065 msgstr "%d.%02dKB"
1066
1067 #: src/common/utils.c:369
1068 #, c-format
1069 msgid "%d.%02dMB"
1070 msgstr "%d.%02dMB"
1071
1072 #: src/common/utils.c:370
1073 #, c-format
1074 msgid "%.2fGB"
1075 msgstr "%.2fGB"
1076
1077 #: src/common/utils.c:4960
1078 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1079 msgstr "Diumenge"
1080
1081 #: src/common/utils.c:4961
1082 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1083 msgstr "Dilluns"
1084
1085 #: src/common/utils.c:4962
1086 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1087 msgstr "Dimarts"
1088
1089 #: src/common/utils.c:4963
1090 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1091 msgstr "Dimecres"
1092
1093 #: src/common/utils.c:4964
1094 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1095 msgstr "Dijous"
1096
1097 #: src/common/utils.c:4965
1098 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1099 msgstr "Divendres"
1100
1101 #: src/common/utils.c:4966
1102 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1103 msgstr "Dissabte"
1104
1105 #: src/common/utils.c:4968
1106 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1107 msgstr "Gener"
1108
1109 #: src/common/utils.c:4969
1110 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1111 msgstr "Febrer"
1112
1113 #: src/common/utils.c:4970
1114 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1115 msgstr "Març"
1116
1117 #: src/common/utils.c:4971
1118 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1119 msgstr "Abril"
1120
1121 #: src/common/utils.c:4972
1122 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1123 msgstr "Maig"
1124
1125 #: src/common/utils.c:4973
1126 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1127 msgstr "Juny"
1128
1129 #: src/common/utils.c:4974
1130 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1131 msgstr "Juliol"
1132
1133 #: src/common/utils.c:4975
1134 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1135 msgstr "Agost"
1136
1137 #: src/common/utils.c:4976
1138 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1139 msgstr "Setembre"
1140
1141 #: src/common/utils.c:4977
1142 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1143 msgstr "Octubre"
1144
1145 #: src/common/utils.c:4978
1146 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1147 msgstr "Novembre"
1148
1149 #: src/common/utils.c:4979
1150 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1151 msgstr "Desembre"
1152
1153 #: src/common/utils.c:4981
1154 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1155 msgstr "Dm"
1156
1157 #: src/common/utils.c:4982
1158 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1159 msgstr "Dl"
1160
1161 #: src/common/utils.c:4983
1162 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1163 msgstr "Dm"
1164
1165 #: src/common/utils.c:4984
1166 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1167 msgstr "Dx"
1168
1169 #: src/common/utils.c:4985
1170 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1171 msgstr "Dj"
1172
1173 #: src/common/utils.c:4986
1174 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1175 msgstr "Dv"
1176
1177 #: src/common/utils.c:4987
1178 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1179 msgstr "Ds"
1180
1181 #: src/common/utils.c:4989
1182 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1183 msgstr "Gen"
1184
1185 #: src/common/utils.c:4990
1186 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1187 msgstr "Feb"
1188
1189 #: src/common/utils.c:4991
1190 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1191 msgstr "Mar"
1192
1193 #: src/common/utils.c:4992
1194 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1195 msgstr "Abr"
1196
1197 #: src/common/utils.c:4993
1198 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1199 msgstr "Mai"
1200
1201 #: src/common/utils.c:4994
1202 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1203 msgstr "Jun"
1204
1205 #: src/common/utils.c:4995
1206 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1207 msgstr "Jul"
1208
1209 #: src/common/utils.c:4996
1210 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1211 msgstr "Ago"
1212
1213 #: src/common/utils.c:4997
1214 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1215 msgstr "Set"
1216
1217 #: src/common/utils.c:4998
1218 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1219 msgstr "Oct"
1220
1221 #: src/common/utils.c:4999
1222 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1223 msgstr "Nov"
1224
1225 #: src/common/utils.c:5000
1226 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1227 msgstr "Des"
1228
1229 #: src/common/utils.c:5002
1230 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1231 msgstr "AM"
1232
1233 #: src/common/utils.c:5003
1234 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1235 msgstr "PM"
1236
1237 #: src/common/utils.c:5004
1238 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1239 msgstr "am"
1240
1241 #: src/common/utils.c:5005
1242 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1243 msgstr "pm"
1244
1245 #: src/common/utils.c:5007
1246 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1247 msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
1248
1249 #: src/common/utils.c:5008
1250 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1251 msgstr "%d/%m/%y"
1252
1253 #: src/common/utils.c:5009
1254 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1255 msgstr "%H:%M:%S"
1256
1257 #: src/common/utils.c:5011
1258 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1259 msgstr "%I:%M:%S %p"
1260
1261 #: src/compose.c:552
1262 msgid "/_Add..."
1263 msgstr "/_Afegir..."
1264
1265 #: src/compose.c:553
1266 msgid "/_Remove"
1267 msgstr "/_Treure"
1268
1269 #: src/compose.c:555 src/folderview.c:297
1270 msgid "/_Properties..."
1271 msgstr "/_Propietats..."
1272
1273 #: src/compose.c:560 src/mainwindow.c:779 src/messageview.c:291
1274 msgid "/_Message"
1275 msgstr "/_Missatge"
1276
1277 #: src/compose.c:561
1278 msgid "/_Message/S_end"
1279 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
1280
1281 #: src/compose.c:563
1282 msgid "/_Message/Send _later"
1283 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
1284
1285 #: src/compose.c:565 src/compose.c:569 src/compose.c:572 src/mainwindow.c:789
1286 #: src/mainwindow.c:799 src/mainwindow.c:812 src/mainwindow.c:818
1287 #: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:294 src/messageview.c:302
1288 msgid "/_Message/---"
1289 msgstr "/_Missatge/---"
1290
1291 #: src/compose.c:566
1292 msgid "/_Message/_Attach file"
1293 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
1294
1295 #: src/compose.c:567
1296 msgid "/_Message/_Insert file"
1297 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
1298
1299 #: src/compose.c:568
1300 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1301 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
1302
1303 #: src/compose.c:570
1304 msgid "/_Message/_Save"
1305 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
1306
1307 #: src/compose.c:573
1308 msgid "/_Message/_Close"
1309 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
1310
1311 #: src/compose.c:576
1312 msgid "/_Edit/_Undo"
1313 msgstr "/_Editar/_Desfer"
1314
1315 #: src/compose.c:577
1316 msgid "/_Edit/_Redo"
1317 msgstr "/_Editar/_Refer"
1318
1319 #: src/compose.c:578 src/compose.c:666 src/compose.c:669 src/compose.c:675
1320 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:173
1321 msgid "/_Edit/---"
1322 msgstr "/_Editar/---"
1323
1324 #: src/compose.c:579
1325 msgid "/_Edit/Cu_t"
1326 msgstr "/_Editar/_Tallar"
1327
1328 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:171
1329 msgid "/_Edit/_Copy"
1330 msgstr "/_Editar/C_opiar"
1331
1332 #: src/compose.c:581
1333 msgid "/_Edit/_Paste"
1334 msgstr "/_Editar/_Enganxar"
1335
1336 #: src/compose.c:582
1337 msgid "/_Edit/Special paste"
1338 msgstr "/_Editar/Enganxat especial"
1339
1340 #: src/compose.c:583
1341 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1342 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/com a _marcat"
1343
1344 #: src/compose.c:585
1345 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1346 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_envolcallar"
1347
1348 #: src/compose.c:587
1349 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1350 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_desenvolcallar"
1351
1352 #: src/compose.c:589 src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:172
1353 msgid "/_Edit/Select _all"
1354 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
1355
1356 #: src/compose.c:590
1357 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1358 msgstr "/_Editar/Avança_des"
1359
1360 #: src/compose.c:591
1361 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1362 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter anterior"
1363
1364 #: src/compose.c:596
1365 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1366 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter següent"
1367
1368 #: src/compose.c:601
1369 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1370 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
1371
1372 #: src/compose.c:606
1373 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1374 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
1375
1376 #: src/compose.c:611
1377 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1378 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
1379
1380 #: src/compose.c:616
1381 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1382 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
1383
1384 #: src/compose.c:621
1385 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1386 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
1387
1388 #: src/compose.c:626
1389 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1390 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
1391
1392 #: src/compose.c:631
1393 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1394 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
1395
1396 #: src/compose.c:636
1397 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1398 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
1399
1400 #: src/compose.c:641
1401 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1402 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
1403
1404 #: src/compose.c:646
1405 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1406 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
1407
1408 #: src/compose.c:651
1409 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1410 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia"
1411
1412 #: src/compose.c:656
1413 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1414 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
1415
1416 #: src/compose.c:661
1417 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1418 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
1419
1420 #: src/compose.c:667
1421 msgid "/_Edit/_Find"
1422 msgstr "/_Editar/_Trobar"
1423
1424 #: src/compose.c:670
1425 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1426 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
1427
1428 #: src/compose.c:672
1429 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1430 msgstr "/_Editar/_Tallar totes les linies llargues"
1431
1432 #: src/compose.c:674
1433 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1434 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
1435
1436 #: src/compose.c:676
1437 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1438 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
1439
1440 #: src/compose.c:679
1441 msgid "/_Spelling"
1442 msgstr "/_Ortografia"
1443
1444 #: src/compose.c:680
1445 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1446 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
1447
1448 #: src/compose.c:682
1449 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1450 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1451
1452 #: src/compose.c:684
1453 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1454 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
1455
1456 #: src/compose.c:686
1457 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1458 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
1459
1460 #: src/compose.c:688
1461 msgid "/_Spelling/---"
1462 msgstr "/_Ortografia/---"
1463
1464 #: src/compose.c:689
1465 msgid "/_Spelling/Options"
1466 msgstr "/_Ortografia/Opcions"
1467
1468 #: src/compose.c:692
1469 msgid "/_Options"
1470 msgstr "/_Opcions"
1471
1472 #: src/compose.c:693
1473 msgid "/_Options/Reply _mode"
1474 msgstr "/_Opcions/_Contestar"
1475
1476 #: src/compose.c:694
1477 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1478 msgstr "/_Opcions/_Contestar/_Normal"
1479
1480 #: src/compose.c:695
1481 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1482 msgstr "/_Opcions/_Contestar/_A tots"
1483
1484 #: src/compose.c:696
1485 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1486 msgstr "/_Opcions/_Contestar/Al _remitent"
1487
1488 #: src/compose.c:697
1489 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1490 msgstr "/_Opcions/_Constestar/_Llista de correu"
1491
1492 #: src/compose.c:698 src/compose.c:703 src/compose.c:710 src/compose.c:712
1493 #: src/compose.c:714
1494 msgid "/_Options/---"
1495 msgstr "/_Opcions/---"
1496
1497 #: src/compose.c:699
1498 msgid "/_Options/Privacy _System"
1499 msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat"
1500
1501 #: src/compose.c:700
1502 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1503 msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat/Cap"
1504
1505 #: src/compose.c:701
1506 msgid "/_Options/Si_gn"
1507 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
1508
1509 #: src/compose.c:702
1510 msgid "/_Options/_Encrypt"
1511 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
1512
1513 #: src/compose.c:704
1514 msgid "/_Options/_Priority"
1515 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
1516
1517 #: src/compose.c:705
1518 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1519 msgstr "/_Opcions/Prioritat/Màxima"
1520
1521 #: src/compose.c:706
1522 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1523 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
1524
1525 #: src/compose.c:707
1526 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1527 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
1528
1529 #: src/compose.c:708
1530 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1531 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
1532
1533 #: src/compose.c:709
1534 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1535 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
1536
1537 #: src/compose.c:711
1538 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1539 msgstr "/_Opcions/Sollicitar justificant de _recepció"
1540
1541 #: src/compose.c:713
1542 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1543 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
1544
1545 #: src/compose.c:720
1546 msgid "/_Options/Character _encoding"
1547 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters"
1548
1549 #: src/compose.c:721
1550 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1551 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/_Automàtic"
1552
1553 #: src/compose.c:723 src/compose.c:729 src/compose.c:737 src/compose.c:741
1554 #: src/compose.c:747 src/compose.c:751 src/compose.c:757 src/compose.c:763
1555 #: src/compose.c:767 src/compose.c:777 src/compose.c:781 src/compose.c:791
1556 #: src/compose.c:795
1557 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1558 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/---"
1559
1560 #: src/compose.c:725
1561 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1562 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1563
1564 #: src/compose.c:727
1565 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1566 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Unicode (_UTF-8)"
1567
1568 #: src/compose.c:731
1569 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1570 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
1571
1572 #: src/compose.c:733
1573 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1574 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
1575
1576 #: src/compose.c:735
1577 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1578 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (Windows-1252)"
1579
1580 #: src/compose.c:739
1581 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1582 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1583
1584 #: src/compose.c:743
1585 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1586 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-13)"
1587
1588 #: src/compose.c:745
1589 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1590 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
1591
1592 #: src/compose.c:749
1593 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1594 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Grec (ISO-8859-_7)"
1595
1596 #: src/compose.c:753
1597 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1598 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
1599
1600 #: src/compose.c:755
1601 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1602 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (Windows-1255)"
1603
1604 #: src/compose.c:759
1605 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1606 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (ISO-8859-_6)"
1607
1608 #: src/compose.c:761
1609 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1610 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (Windows-1256)"
1611
1612 #: src/compose.c:765
1613 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1614 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Turc (ISO-8859-_9)"
1615
1616 #: src/compose.c:769
1617 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1618 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
1619
1620 #: src/compose.c:771
1621 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1622 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
1623
1624 #: src/compose.c:773
1625 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1626 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
1627
1628 #: src/compose.c:775
1629 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1630 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (Windows-1251)"
1631
1632 #: src/compose.c:779
1633 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1634 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
1635
1636 #: src/compose.c:783
1637 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1638 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1639
1640 #: src/compose.c:785
1641 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1642 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinè simplificat (_GB2312)"
1643
1644 #: src/compose.c:787
1645 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1646 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (_Big5)"
1647
1648 #: src/compose.c:789
1649 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1650 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
1651
1652 #: src/compose.c:793
1653 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1654 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Coreà (EUC-_KR)"
1655
1656 #: src/compose.c:797
1657 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1658 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (TIS-620)"
1659
1660 #: src/compose.c:799
1661 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1662 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (Windows-874)"
1663
1664 #: src/compose.c:803
1665 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1666 msgstr "/E_ines/Mostrar gestor de _regles"
1667
1668 #: src/compose.c:804 src/messageview.c:309
1669 msgid "/_Tools/_Address book"
1670 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
1671
1672 #: src/compose.c:805
1673 msgid "/_Tools/_Template"
1674 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
1675
1676 #: src/compose.c:806 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:336
1677 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1678 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
1679
1680 #: src/compose.c:1080 src/quote_fmt.c:418
1681 msgid "New message subject format error."
1682 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
1683
1684 #: src/compose.c:1109 src/quote_fmt.c:421
1685 msgid "New message body format error at line %d."
1686 msgstr "Error de format al cos del nou missatge a la línia %d."
1687
1688 #: src/compose.c:1484 src/quote_fmt.c:439
1689 msgid "Message reply format error at line %d."
1690 msgstr "Error de format al respondre el missatge a la línia %d."
1691
1692 #: src/compose.c:1618 src/quote_fmt.c:457
1693 msgid "Message forward format error at line %d."
1694 msgstr "Error de format al re-enviar el missatge a la línia %d."
1695
1696 #: src/compose.c:1739
1697 msgid "Fw: multiple emails"
1698 msgstr "Fw: multiples emails"
1699
1700 #: src/compose.c:2145
1701 msgid "Message redirect format error at line %d."
1702 msgstr "Error de format al redireccionar el missatge a la línia %d."
1703
1704 #: src/compose.c:2209 src/gtk/headers.h:13
1705 msgid "Cc:"
1706 msgstr "Cc:"
1707
1708 #: src/compose.c:2212 src/gtk/headers.h:14
1709 msgid "Bcc:"
1710 msgstr "Bcc:"
1711
1712 #: src/compose.c:2215 src/gtk/headers.h:11
1713 msgid "Reply-To:"
1714 msgstr "Respondre a:"
1715
1716 #: src/compose.c:2218 src/gtk/headers.h:32
1717 msgid "Newsgroups:"
1718 msgstr "Grups de notícies:"
1719
1720 #: src/compose.c:2221 src/gtk/headers.h:33
1721 msgid "Followup-To:"
1722 msgstr "Enviar a:"
1723
1724 #: src/compose.c:2225 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:363
1725 msgid "To:"
1726 msgstr "Per a:"
1727
1728 #: src/compose.c:2400
1729 #, c-format
1730 msgid "The file '%s' has been attached."
1731 msgstr "L'arxiu '%s' ha estat adjuntat."
1732
1733 #: src/compose.c:2404
1734 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1735 msgstr "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
1736
1737 #: src/compose.c:2640
1738 msgid "Quote mark format error."
1739 msgstr "Marca de cita per error."
1740
1741 #: src/compose.c:3250
1742 #, c-format
1743 msgid "File %s is empty."
1744 msgstr "L'arxiu %s es buit."
1745
1746 #: src/compose.c:3254
1747 #, c-format
1748 msgid "Can't read %s."
1749 msgstr "No es pot llegir %s."
1750
1751 #: src/compose.c:3281
1752 #, c-format
1753 msgid "Message: %s"
1754 msgstr "Missatge: %s"
1755
1756 #: src/compose.c:4190
1757 msgid " [Edited]"
1758 msgstr " [Editat]"
1759
1760 #: src/compose.c:4197
1761 #, c-format
1762 msgid "%s - Compose message%s"
1763 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1764
1765 #: src/compose.c:4200
1766 #, c-format
1767 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1768 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
1769
1770 #: src/compose.c:4202
1771 msgid "Compose message"
1772 msgstr "Composar missatge"
1773
1774 #: src/compose.c:4229 src/messageview.c:633
1775 msgid ""
1776 "Account for sending mail is not specified.\n"
1777 "Please select a mail account before sending."
1778 msgstr ""
1779 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1780 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1781
1782 #: src/compose.c:4422 src/compose.c:4453 src/compose.c:4485
1783 #: src/prefs_account.c:2976 src/toolbar.c:420 src/toolbar.c:479
1784 msgid "Send"
1785 msgstr "Enviar"
1786
1787 #: src/compose.c:4423
1788 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1789 msgstr ""
1790 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1791
1792 #: src/compose.c:4424 src/compose.c:4455 src/compose.c:4487 src/compose.c:4967
1793 msgid "+_Send"
1794 msgstr "+_Enviar"
1795
1796 #: src/compose.c:4454
1797 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1798 msgstr ""
1799 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1800
1801 #: src/compose.c:4471
1802 msgid "Recipient is not specified."
1803 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1804
1805 #: src/compose.c:4486
1806 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1807 msgstr "L'assumpte es buit. Enviar de totes maneres?"
1808
1809 #: src/compose.c:4533 src/compose.c:8353
1810 msgid ""
1811 "Could not queue message for sending:\n"
1812 "\n"
1813 "Charset conversion failed."
1814 msgstr ""
1815 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1816 "\n"
1817 "Conversió de joc de caràcters fallida."
1818
1819 #: src/compose.c:4536 src/compose.c:8356
1820 msgid ""
1821 "Could not queue message for sending:\n"
1822 "\n"
1823 "Couldn't get recipient encryption key."
1824 msgstr ""
1825 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1826 "\n"
1827 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
1828
1829 #: src/compose.c:4542 src/compose.c:8350
1830 #, c-format
1831 msgid ""
1832 "Could not queue message for sending:\n"
1833 "\n"
1834 "Signature failed: %s"
1835 msgstr ""
1836 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1837 "\n"
1838 "Signatura fallida: %s"
1839
1840 #: src/compose.c:4545
1841 #, c-format
1842 msgid ""
1843 "Could not queue message for sending:\n"
1844 "\n"
1845 "%s."
1846 msgstr ""
1847 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
1848 "\n"
1849 "%s."
1850
1851 #: src/compose.c:4547
1852 msgid "Could not queue message for sending."
1853 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
1854
1855 #: src/compose.c:4562 src/compose.c:4624
1856 msgid ""
1857 "The message was queued but could not be sent.\n"
1858 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1859 msgstr ""
1860 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
1861 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
1862
1863 #: src/compose.c:4618
1864 #, c-format
1865 msgid ""
1866 "%s\n"
1867 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1868 msgstr ""
1869 "%s\n"
1870 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
1871
1872 #: src/compose.c:4964
1873 #, c-format
1874 msgid ""
1875 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1876 "to the specified %s charset.\n"
1877 "Send it as %s?"
1878 msgstr ""
1879 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
1880 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
1881 "Enviar-lo com a %s?"
1882
1883 #: src/compose.c:5023
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1887 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1888 "\n"
1889 "Send it anyway?"
1890 msgstr ""
1891 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
1892 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
1893 "\n"
1894 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
1895
1896 #: src/compose.c:5184
1897 msgid "Encryption warning"
1898 msgstr "Avís d'encriptació"
1899
1900 #: src/compose.c:5185
1901 msgid "+C_ontinue"
1902 msgstr "+C_ontinuar"
1903
1904 #: src/compose.c:5239
1905 msgid "No account for sending mails available!"
1906 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
1907
1908 #: src/compose.c:5249
1909 msgid "No account for posting news available!"
1910 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
1911
1912 #: src/compose.c:5919
1913 msgid "Add to address _book"
1914 msgstr "Afegir al lli_bre d'adresses"
1915
1916 #: src/compose.c:5995
1917 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1918 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
1919
1920 #: src/compose.c:6143
1921 msgid "Mime type"
1922 msgstr "Tipus MIME"
1923
1924 #: src/compose.c:6149 src/compose.c:6441 src/mimeview.c:249
1925 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1926 #: src/summaryview.c:543
1927 msgid "Size"
1928 msgstr "Tamany"
1929
1930 #: src/compose.c:6219
1931 msgid "Save Message to "
1932 msgstr "Guardar missatge a "
1933
1934 #: src/compose.c:6241 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:536
1935 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1936 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:194
1937 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:216
1938 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1939 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:207
1940 msgid "_Browse"
1941 msgstr "_Veure"
1942
1943 #: src/compose.c:6440 src/compose.c:7760
1944 msgid "MIME type"
1945 msgstr "Tipus MIME"
1946
1947 #: src/compose.c:6520
1948 msgid "Hea_der"
1949 msgstr "Ca_pçalera"
1950
1951 #: src/compose.c:6524
1952 msgid "_Attachments"
1953 msgstr "_Adjunts"
1954
1955 #: src/compose.c:6528
1956 msgid "Othe_rs"
1957 msgstr "Alt_res"
1958
1959 #: src/compose.c:6543 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:370
1960 msgid "Subject:"
1961 msgstr "Assumpte:"
1962
1963 #: src/compose.c:6750
1964 #, c-format
1965 msgid ""
1966 "Spell checker could not be started.\n"
1967 "%s"
1968 msgstr ""
1969 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
1970 "%s"
1971
1972 #: src/compose.c:6868
1973 #, c-format
1974 msgid "From: <i>%s</i>"
1975 msgstr "Desde: <i>%s</i>"
1976
1977 #: src/compose.c:6902
1978 msgid "Account to use for this email"
1979 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
1980
1981 #: src/compose.c:6904
1982 msgid "Sender address to be used"
1983 msgstr "Adreça del remitent a usar"
1984
1985 #: src/compose.c:7065
1986 #, c-format
1987 msgid ""
1988 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1989 "encrypt this message."
1990 msgstr ""
1991 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
1992 "encriptar aquest missatge."
1993
1994 #: src/compose.c:7265 src/prefs_template.c:607
1995 msgid "Template body format error at line %d."
1996 msgstr "Error de format en el cos de la plantilla a la línia %d."
1997
1998 #: src/compose.c:7375 src/prefs_template.c:647
1999 msgid "Template To format error."
2000 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
2001
2002 #: src/compose.c:7393 src/prefs_template.c:652
2003 msgid "Template Cc format error."
2004 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
2005
2006 #: src/compose.c:7411 src/prefs_template.c:657
2007 msgid "Template Bcc format error."
2008 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
2009
2010 #: src/compose.c:7430 src/prefs_template.c:662
2011 msgid "Template subject format error."
2012 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
2013
2014 #: src/compose.c:7654
2015 msgid "Invalid MIME type."
2016 msgstr "Tipus MIME invàlid."
2017
2018 #: src/compose.c:7669
2019 msgid "File doesn't exist or is empty."
2020 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
2021
2022 #: src/compose.c:7742
2023 msgid "Properties"
2024 msgstr "Propietats"
2025
2026 #: src/compose.c:7793
2027 msgid "Encoding"
2028 msgstr "Codificació"
2029
2030 #: src/compose.c:7813
2031 msgid "Path"
2032 msgstr "Ruta"
2033
2034 #: src/compose.c:7814 src/prefs_toolbar.c:1074
2035 msgid "File name"
2036 msgstr "Nom d'arxiu"
2037
2038 #: src/compose.c:7997
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "The external editor is still working.\n"
2042 "Force terminating the process?\n"
2043 "process group id: %d"
2044 msgstr ""
2045 "L'editor extern encara resta actiu.\n"
2046 "Voleu acabar el procés?\n"
2047 "Id. de procés: %d"
2048
2049 #: src/compose.c:8039
2050 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2051 msgstr "Composar: entrada del procés de monitoritzat\n"
2052
2053 #: src/compose.c:8320 src/messageview.c:738
2054 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2055 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2056
2057 #: src/compose.c:8345
2058 msgid "Could not queue message."
2059 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
2060
2061 #: src/compose.c:8347
2062 #, c-format
2063 msgid ""
2064 "Could not queue message:\n"
2065 "\n"
2066 "%s."
2067 msgstr ""
2068 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
2069 "\n"
2070 "%s."
2071
2072 #: src/compose.c:8500
2073 msgid "Could not save draft."
2074 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
2075
2076 #: src/compose.c:8504
2077 msgid "Could not save draft"
2078 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador"
2079
2080 #: src/compose.c:8505
2081 msgid ""
2082 "Could not save draft.\n"
2083 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2084 msgstr ""
2085 "No es pot guardar l'esborrany.\n"
2086 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
2087
2088 #: src/compose.c:8507
2089 msgid "_Cancel exit"
2090 msgstr "_Cancel·lar sortir"
2091
2092 #: src/compose.c:8507
2093 msgid "_Discard email"
2094 msgstr "_Descartar el correu"
2095
2096 #: src/compose.c:8642 src/compose.c:8665
2097 msgid "Select file"
2098 msgstr "Seleccionar arxiu"
2099
2100 #: src/compose.c:8678
2101 #, c-format
2102 msgid "File '%s' could not be read."
2103 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
2104
2105 #: src/compose.c:8680
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "File '%s' contained invalid characters\n"
2109 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2110 msgstr ""
2111 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
2112 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2113
2114 #: src/compose.c:8733
2115 msgid "Discard message"
2116 msgstr "Descartar missatge"
2117
2118 #: src/compose.c:8734
2119 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2120 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2121
2122 #: src/compose.c:8735
2123 msgid "_Discard"
2124 msgstr "_Descartar"
2125
2126 #: src/compose.c:8735
2127 msgid "_Save to Drafts"
2128 msgstr "_Guardar a Borradors"
2129
2130 #: src/compose.c:8779
2131 #, c-format
2132 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2133 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
2134
2135 #: src/compose.c:8781
2136 msgid "Apply template"
2137 msgstr "Aplicar plantilla"
2138
2139 #: src/compose.c:8782
2140 msgid "_Replace"
2141 msgstr "_Reemplaçar"
2142
2143 #: src/compose.c:8782
2144 msgid "_Insert"
2145 msgstr "_Insertar"
2146
2147 #: src/compose.c:9531
2148 msgid "Insert or attach?"
2149 msgstr "Insertar o adjuntar?"
2150
2151 #: src/compose.c:9532
2152 msgid ""
2153 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2154 "attach it to the email?"
2155 msgstr ""
2156 "Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
2157 "oadjuntar-lo al correu?"
2158
2159 #: src/compose.c:9534
2160 msgid "+_Insert"
2161 msgstr "+_Insertar"
2162
2163 #: src/compose.c:9534
2164 msgid "_Attach"
2165 msgstr "_Adjuntar"
2166
2167 #: src/compose.c:9727
2168 msgid "Quote format error at line %d."
2169 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
2170
2171 #: src/compose.c:9951
2172 #, c-format
2173 msgid ""
2174 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2175 "time. Do you want to continue?"
2176 msgstr ""
2177 "Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2178 "mica. Voleu continuar?"
2179
2180 #: src/crash.c:140
2181 #, c-format
2182 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2183 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2184
2185 #: src/crash.c:186
2186 msgid "Claws Mail has crashed"
2187 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
2188
2189 #: src/crash.c:202
2190 #, c-format
2191 msgid ""
2192 "%s.\n"
2193 "Please file a bug report and include the information below."
2194 msgstr ""
2195 "%s.\n"
2196 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
2197
2198 #: src/crash.c:207
2199 msgid "Debug log"
2200 msgstr "Traça de depuració"
2201
2202 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:476 src/toolbar.c:526
2203 msgid "Close"
2204 msgstr "Tancar"
2205
2206 #: src/crash.c:256
2207 msgid "Save..."
2208 msgstr "Guardar..."
2209
2210 #: src/crash.c:261
2211 msgid "Create bug report"
2212 msgstr "Crear informe d'error"
2213
2214 #: src/crash.c:309
2215 msgid "Save crash information"
2216 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
2217
2218 #: src/editaddress.c:158
2219 msgid "Add New Person"
2220 msgstr "Afegir nova persona"
2221
2222 #: src/editaddress.c:159
2223 msgid "Edit Person Details"
2224 msgstr "Editar detalls personals"
2225
2226 #: src/editaddress.c:333
2227 msgid "An Email address must be supplied."
2228 msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
2229
2230 #: src/editaddress.c:508
2231 msgid "A Name and Value must be supplied."
2232 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
2233
2234 #: src/editaddress.c:597
2235 msgid "Discard"
2236 msgstr "Descartar"
2237
2238 #: src/editaddress.c:598
2239 msgid "Apply"
2240 msgstr "Aplicar"
2241
2242 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:677
2243 msgid "Edit Person Data"
2244 msgstr "Editar dades personals"
2245
2246 #: src/editaddress.c:744 src/editaddress.c:746 src/expldifdlg.c:508
2247 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:765
2248 msgid "Display Name"
2249 msgstr "Nom mostrat"
2250
2251 #: src/editaddress.c:753 src/editaddress.c:757 src/ldif.c:773
2252 msgid "Last Name"
2253 msgstr "Cognoms"
2254
2255 #: src/editaddress.c:754 src/editaddress.c:756 src/ldif.c:769
2256 msgid "First Name"
2257 msgstr "Nom"
2258
2259 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:762
2260 msgid "Nickname"
2261 msgstr "Motiu (nick)"
2262
2263 #: src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:910
2264 msgid "Alias"
2265 msgstr "Alies"
2266
2267 #: src/editaddress.c:1049 src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1130
2268 #: src/prefs_customheader.c:222 src/prefs_matcher.c:570
2269 msgid "Value"
2270 msgstr "Valor"
2271
2272 #: src/editaddress.c:1192
2273 msgid "_User Data"
2274 msgstr "Dades d'Us_uari"
2275
2276 #: src/editaddress.c:1193
2277 msgid "_Email Addresses"
2278 msgstr "Adr_eces de Correu"
2279
2280 #: src/editaddress.c:1196 src/editaddress.c:1199
2281 msgid "O_ther Attributes"
2282 msgstr "Al_tres Atributs"
2283
2284 #: src/editbook.c:113
2285 msgid "File appears to be Ok."
2286 msgstr "L'arxiu sembla correcte."
2287
2288 #: src/editbook.c:116
2289 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2290 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
2291
2292 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2293 msgid "Could not read file."
2294 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
2295
2296 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2297 msgid "Edit Addressbook"
2298 msgstr "Editar agenda"
2299
2300 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2301 msgid " Check File "
2302 msgstr " Comprovar arxiu "
2303
2304 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2305 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1845
2306 msgid "File"
2307 msgstr "Arxiu"
2308
2309 #: src/editbook.c:285
2310 msgid "Add New Addressbook"
2311 msgstr "Afegir nova agenda"
2312
2313 #: src/editgroup.c:100
2314 msgid "A Group Name must be supplied."
2315 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2316
2317 #: src/editgroup.c:293
2318 msgid "Edit Group Data"
2319 msgstr "Editar dades del grupo"
2320
2321 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2322 msgid "Group Name"
2323 msgstr "Nom de grup"
2324
2325 #: src/editgroup.c:342
2326 msgid "Addresses in Group"
2327 msgstr "Adreces en el grup"
2328
2329 #: src/editgroup.c:373
2330 msgid "Available Addresses"
2331 msgstr "Adreces disponibles"
2332
2333 #: src/editgroup.c:445
2334 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2335 msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
2336
2337 #: src/editgroup.c:493
2338 msgid "Edit Group Details"
2339 msgstr "Editar detalls del grup"
2340
2341 #: src/editgroup.c:496
2342 msgid "Add New Group"
2343 msgstr "Afegir nou grup"
2344
2345 #: src/editgroup.c:546
2346 msgid "Edit folder"
2347 msgstr "Editar carpeta"
2348
2349 #: src/editgroup.c:546
2350 msgid "Input the new name of folder:"
2351 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2352
2353 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2354 msgid "New folder"
2355 msgstr "Nova carpeta"
2356
2357 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2358 msgid "Input the name of new folder:"
2359 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2360
2361 #: src/editjpilot.c:200
2362 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2363 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
2364
2365 #: src/editjpilot.c:212
2366 msgid "Select JPilot File"
2367 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
2368
2369 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2370 msgid "Edit JPilot Entry"
2371 msgstr "Editar entrada JPilot"
2372
2373 #: src/editjpilot.c:294
2374 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2375 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2376
2377 #: src/editjpilot.c:385
2378 msgid "Add New JPilot Entry"
2379 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
2380
2381 #: src/editldap_basedn.c:143
2382 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2383 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
2384
2385 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:449
2386 msgid "Hostname"
2387 msgstr "Nom de màquina"
2388
2389 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:468 src/ssl_manager.c:110
2390 msgid "Port"
2391 msgstr "Port"
2392
2393 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:518
2394 msgid "Search Base"
2395 msgstr "Base de búsqueda"
2396
2397 #: src/editldap_basedn.c:204
2398 msgid "Available Search Base(s)"
2399 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
2400
2401 #: src/editldap_basedn.c:294
2402 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2403 msgstr ""
2404 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
2405 "manualment"
2406
2407 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:285
2408 msgid "Could not connect to server"
2409 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
2410
2411 #: src/editldap.c:156
2412 msgid "A Name must be supplied."
2413 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2414
2415 #: src/editldap.c:168
2416 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2417 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
2418
2419 #: src/editldap.c:181
2420 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2421 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
2422
2423 #: src/editldap.c:282
2424 msgid "Connected successfully to server"
2425 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
2426
2427 #: src/editldap.c:340 src/editldap.c:1009
2428 msgid "Edit LDAP Server"
2429 msgstr "Editar servidor LDAP"
2430
2431 #: src/editldap.c:444
2432 msgid "A name that you wish to call the server."
2433 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
2434
2435 #: src/editldap.c:459
2436 msgid ""
2437 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2438 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2439 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2440 "computer as Claws Mail."
2441 msgstr ""
2442 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2443 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2444 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2445 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
2446
2447 #: src/editldap.c:480
2448 msgid "TLS"
2449 msgstr "TLS"
2450
2451 #: src/editldap.c:481 src/prefs_account.c:3049
2452 msgid "SSL"
2453 msgstr "SSL"
2454
2455 #: src/editldap.c:485
2456 msgid ""
2457 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2458 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2459 "TLS_REQCERT fields)."
2460 msgstr ""
2461 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
2462 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2463 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2464
2465 #: src/editldap.c:490
2466 msgid ""
2467 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2468 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2469 "TLS_REQCERT fields)."
2470 msgstr ""
2471 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
2472 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2473 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2474
2475 #: src/editldap.c:504
2476 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2477 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
2478
2479 #: src/editldap.c:508
2480 msgid " Check Server "
2481 msgstr " Comprovar servidor "
2482
2483 #: src/editldap.c:513
2484 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2485 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
2486
2487 #: src/editldap.c:528
2488 msgid ""
2489 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2490 "Examples include:\n"
2491 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2492 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2493 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2494 msgstr ""
2495 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
2496 "exemples:\n"
2497 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2498 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2499 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2500
2501 #: src/editldap.c:541
2502 msgid ""
2503 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2504 "server."
2505 msgstr ""
2506 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2507 "servidor."
2508
2509 #: src/editldap.c:599
2510 msgid "Search Attributes"
2511 msgstr "Atributs de búsqueda"
2512
2513 #: src/editldap.c:609
2514 msgid ""
2515 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2516 "find a name or address."
2517 msgstr ""
2518 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2519 "trobar un nomb o adreça."
2520
2521 #: src/editldap.c:613
2522 msgid " Defaults "
2523 msgstr " Per omissió"
2524
2525 #: src/editldap.c:618
2526 msgid ""
2527 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2528 "names and addresses during a name or address search process."
2529 msgstr ""
2530 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2531 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2532
2533 #: src/editldap.c:625
2534 msgid "Max Query Age (secs)"
2535 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2536
2537 #: src/editldap.c:641
2538 msgid ""
2539 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2540 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2541 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2542 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2543 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2544 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2545 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2546 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2547 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2548 "more memory to cache results."
2549 msgstr ""
2550 "Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2551 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2552 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2553 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2554 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2555 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2556 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2557 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2558 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2559 "emmagatzemar els resultats."
2560
2561 #: src/editldap.c:659
2562 msgid "Include server in dynamic search"
2563 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2564
2565 #: src/editldap.c:665
2566 msgid ""
2567 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2568 "address completion."
2569 msgstr ""
2570 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2571 "al usar autocompletat d'adreces."
2572
2573 #: src/editldap.c:672
2574 msgid "Match names 'containing' search term"
2575 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2576
2577 #: src/editldap.c:678
2578 msgid ""
2579 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2580 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2581 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2582 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2583 "searches against other address interfaces."
2584 msgstr ""
2585 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2586 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2587 "cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
2588 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
2589 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2590
2591 #: src/editldap.c:733
2592 msgid "Bind DN"
2593 msgstr "Associar DN"
2594
2595 #: src/editldap.c:743
2596 msgid ""
2597 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2598 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2599 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2600 "performing a search."
2601 msgstr ""
2602 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2603 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2604 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
2605 "realitzar la cerca."
2606
2607 #: src/editldap.c:751
2608 msgid "Bind Password"
2609 msgstr "Associar contrasenya"
2610
2611 #: src/editldap.c:762
2612 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2613 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2614
2615 #: src/editldap.c:768
2616 msgid "Timeout (secs)"
2617 msgstr "Temps límit (seg.)"
2618
2619 #: src/editldap.c:783
2620 msgid "The timeout period in seconds."
2621 msgstr "El temps mínim en segons."
2622
2623 #: src/editldap.c:787
2624 msgid "Maximum Entries"
2625 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2626
2627 #: src/editldap.c:802
2628 msgid ""
2629 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2630 msgstr ""
2631 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2632 "cerca."
2633
2634 #: src/editldap.c:818 src/prefs_account.c:2940
2635 msgid "Basic"
2636 msgstr "Bàsiques"
2637
2638 #: src/editldap.c:819
2639 msgid "Search"
2640 msgstr "Cercar"
2641
2642 #: src/editldap.c:820 src/gtk/quicksearch.c:568
2643 msgid "Extended"
2644 msgstr "Extès"
2645
2646 #: src/editldap.c:1014
2647 msgid "Add New LDAP Server"
2648 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2649
2650 #: src/edittags.c:182
2651 msgid "Tags configuration"
2652 msgstr "Configuració d'etiquetes"
2653
2654 #: src/edittags.c:207
2655 msgid "Tag name"
2656 msgstr "Nom d'etiqueta"
2657
2658 #: src/edittags.c:241 src/prefs_actions.c:275 src/prefs_filtering_action.c:589
2659 #: src/prefs_filtering.c:452 src/prefs_matcher.c:713 src/prefs_template.c:281
2660 #: src/prefs_toolbar.c:796
2661 msgid "Replace"
2662 msgstr "Reemplaçar"
2663
2664 #: src/edittags.c:307 src/prefs_actions.c:458 src/prefs_filtering_action.c:689
2665 #: src/prefs_filtering.c:759 src/prefs_filtering.c:761
2666 #: src/prefs_filtering.c:762 src/prefs_filtering.c:837 src/prefs_matcher.c:851
2667 #: src/prefs_template.c:414
2668 msgid "(New)"
2669 msgstr "(Nova)"
2670
2671 #: src/edittags.c:338
2672 msgid "Tag is not set."
2673 msgstr "Etiqueta no establerta."
2674
2675 #: src/edittags.c:401
2676 msgid "Delete tag"
2677 msgstr "Esborrar etiqueta"
2678
2679 #: src/edittags.c:402
2680 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2681 msgstr "Voleu realment esborrar aquesta etiqueta?"
2682
2683 #: src/edittags.c:440 src/prefs_actions.c:752 src/prefs_actions.c:772
2684 #: src/prefs_filtering.c:1250 src/prefs_filtering.c:1272
2685 #: src/prefs_matcher.c:1902 src/prefs_template.c:473 src/prefs_template.c:490
2686 msgid "Entry not saved"
2687 msgstr "Entrada no guardada"
2688
2689 #: src/edittags.c:441 src/prefs_actions.c:753 src/prefs_actions.c:773
2690 #: src/prefs_filtering.c:1251 src/prefs_filtering.c:1273
2691 #: src/prefs_template.c:474 src/prefs_template.c:491
2692 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
2693 msgstr "L'entrada no fou guardada. Tancar igualment?"
2694
2695 #: src/edittags.c:442 src/prefs_actions.c:754 src/prefs_actions.c:774
2696 #: src/prefs_filtering.c:1252 src/prefs_filtering.c:1274
2697 #: src/prefs_matcher.c:1904 src/prefs_template.c:475 src/prefs_template.c:492
2698 msgid "+_Continue editing"
2699 msgstr "+_Continuar editant"
2700
2701 #: src/edittags.c:519
2702 msgid "Current tags"
2703 msgstr "Etiquetes actuals"
2704
2705 #: src/edittags.c:561
2706 msgid "New tag"
2707 msgstr "Nova etiqueta"
2708
2709 #: src/edittags.c:562
2710 msgid "New tag name:"
2711 msgstr "Nou nom d'etiqueta:"
2712
2713 #: src/edittags.c:662 src/matcher.c:885 src/prefs_filtering_action.c:503
2714 msgid "Tag"
2715 msgstr "Etiqueta"
2716
2717 #: src/edittags.c:821
2718 msgid "Dialog title|Apply tags"
2719 msgstr "Títol del diàleg|Aplicar etiqueta"
2720
2721 #: src/edittags.c:835
2722 msgid "New tag:"
2723 msgstr "Nova etiqueta:"
2724
2725 #: src/edittags.c:861
2726 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2727 msgstr "Si us plau, seleccioneu les etiquetes a aplicar/esborrar. Els canvis són immediats."
2728
2729 #: src/editvcard.c:104
2730 msgid "File does not appear to be vCard format."
2731 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
2732
2733 #: src/editvcard.c:116
2734 msgid "Select vCard File"
2735 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
2736
2737 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2738 msgid "Edit vCard Entry"
2739 msgstr "Editar entrada vCard"
2740
2741 #: src/editvcard.c:271
2742 msgid "Add New vCard Entry"
2743 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
2744
2745 #: src/exphtmldlg.c:110
2746 msgid "Please specify output directory and file to create."
2747 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
2748
2749 #: src/exphtmldlg.c:113
2750 msgid "Select stylesheet and formatting."
2751 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
2752
2753 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2754 msgid "File exported successfully."
2755 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
2756
2757 #: src/exphtmldlg.c:181
2758 #, c-format
2759 msgid ""
2760 "HTML Output Directory '%s'\n"
2761 "does not exist. OK to create new directory?"
2762 msgstr ""
2763 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
2764 "no existeix. Crear-ne un nou?"
2765
2766 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2767 msgid "Create Directory"
2768 msgstr "Crear directori"
2769
2770 #: src/exphtmldlg.c:193
2771 #, c-format
2772 msgid ""
2773 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2774 "%s"
2775 msgstr ""
2776 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
2777 "%s"
2778
2779 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2780 msgid "Failed to Create Directory"
2781 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
2782
2783 #: src/exphtmldlg.c:237
2784 msgid "Error creating HTML file"
2785 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
2786
2787 #: src/exphtmldlg.c:323
2788 msgid "Select HTML output file"
2789 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
2790
2791 #: src/exphtmldlg.c:387
2792 msgid "HTML Output File"
2793 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
2794
2795 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2796 #: src/importldif.c:691
2797 msgid "B_rowse"
2798 msgstr "M_ostrar"
2799
2800 #: src/exphtmldlg.c:449
2801 msgid "Stylesheet"
2802 msgstr "Full d'estils"
2803
2804 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1660
2805 #: src/gtk/gtkaspell.c:2393 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_account.c:864
2806 #: src/summaryview.c:5410
2807 msgid "None"
2808 msgstr "Cap"
2809
2810 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:112 src/prefs_other.c:453
2811 msgid "Default"
2812 msgstr "Per omissió"
2813
2814 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
2815 msgid "Full"
2816 msgstr "Complet"
2817
2818 #: src/exphtmldlg.c:460
2819 msgid "Custom"
2820 msgstr "Adequat"
2821
2822 #: src/exphtmldlg.c:461
2823 msgid "Custom-2"
2824 msgstr "Adequat-2"
2825
2826 #: src/exphtmldlg.c:462
2827 msgid "Custom-3"
2828 msgstr "Adequat-3"
2829
2830 #: src/exphtmldlg.c:463
2831 msgid "Custom-4"
2832 msgstr "Adequat-4"
2833
2834 #: src/exphtmldlg.c:470
2835 msgid "Full Name Format"
2836 msgstr "Format de nom complet"
2837
2838 #: src/exphtmldlg.c:478
2839 msgid "First Name, Last Name"
2840 msgstr "Nom, Cognoms"
2841
2842 #: src/exphtmldlg.c:479
2843 msgid "Last Name, First Name"
2844 msgstr "Cognoms, Nom"
2845
2846 #: src/exphtmldlg.c:486
2847 msgid "Color Banding"
2848 msgstr "Bandes de color"
2849
2850 #: src/exphtmldlg.c:492
2851 msgid "Format Email Links"
2852 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
2853
2854 #: src/exphtmldlg.c:498
2855 msgid "Format User Attributes"
2856 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
2857
2858 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2859 msgid "File Name :"
2860 msgstr "Nom d'arxiu :"
2861
2862 #: src/exphtmldlg.c:563
2863 msgid "Open with Web Browser"
2864 msgstr "Obrir amb el navegador web"
2865
2866 #: src/exphtmldlg.c:595
2867 msgid "Export Address Book to HTML File"
2868 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
2869
2870 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1039
2871 msgid "File Info"
2872 msgstr "Informació d'arxiu"
2873
2874 #: src/exphtmldlg.c:662
2875 msgid "Format"
2876 msgstr "Format"
2877
2878 #: src/expldifdlg.c:111
2879 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2880 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
2881
2882 #: src/expldifdlg.c:114
2883 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2884 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
2885
2886 #: src/expldifdlg.c:190
2887 #, c-format
2888 msgid ""
2889 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2890 "does not exist. OK to create new directory?"
2891 msgstr ""
2892 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
2893 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
2894
2895 #: src/expldifdlg.c:202
2896 #, c-format
2897 msgid ""
2898 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2899 "%s"
2900 msgstr ""
2901 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
2902 "%s"
2903
2904 #: src/expldifdlg.c:247
2905 msgid "Suffix was not supplied"
2906 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
2907
2908 #: src/expldifdlg.c:249
2909 msgid ""
2910 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2911 "you wish to proceed without a suffix?"
2912 msgstr ""
2913 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
2914 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
2915
2916 #: src/expldifdlg.c:267
2917 msgid "Error creating LDIF file"
2918 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
2919
2920 #: src/expldifdlg.c:342
2921 msgid "Select LDIF output file"
2922 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
2923
2924 #: src/expldifdlg.c:406
2925 msgid "LDIF Output File"
2926 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
2927
2928 #: src/expldifdlg.c:467
2929 msgid "Suffix"
2930 msgstr "Sufixe"
2931
2932 #: src/expldifdlg.c:479
2933 msgid ""
2934 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2935 "entry. Examples include:\n"
2936 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2937 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2938 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2939 msgstr ""
2940 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
2941 "Alguns exemples:\n"
2942 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2943 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2944 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
2945
2946 #: src/expldifdlg.c:488
2947 msgid "Relative DN"
2948 msgstr "DN relatiu"
2949
2950 #: src/expldifdlg.c:495
2951 msgid "Unique ID"
2952 msgstr "ID únic"
2953
2954 #: src/expldifdlg.c:503
2955 msgid ""
2956 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2957 "to:\n"
2958 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2959 msgstr ""
2960 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2961 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2962
2963 #: src/expldifdlg.c:516
2964 msgid ""
2965 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2966 "similar to:\n"
2967 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2968 msgstr ""
2969 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2970 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2971
2972 #: src/expldifdlg.c:529
2973 msgid ""
2974 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2975 "formatted similar to:\n"
2976 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2977 msgstr ""
2978 "La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
2979 "de l'estil de:\n"
2980 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2981
2982 #: src/expldifdlg.c:543
2983 msgid ""
2984 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2985 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2986 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2987 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2988 "available RDN options that will be used to create the DN."
2989 msgstr ""
2990 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
2991 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
2992 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
2993 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
2994 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
2995
2996 #: src/expldifdlg.c:556
2997 msgid "Use DN attribute if present in data"
2998 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
2999
3000 #: src/expldifdlg.c:563
3001 msgid ""
3002 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3003 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3004 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3005 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3006 msgstr ""
3007 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
3008 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
3009 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
3010 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
3011
3012 #: src/expldifdlg.c:574
3013 msgid "Exclude record if no Email Address"
3014 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
3015
3016 #: src/expldifdlg.c:581
3017 msgid ""
3018 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3019 "option to ignore these records."
3020 msgstr ""
3021 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
3022 "opció per ignorar aquests registres."
3023
3024 #: src/expldifdlg.c:669
3025 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3026 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
3027
3028 #: src/expldifdlg.c:736
3029 msgid "Distguished Name"
3030 msgstr "Nom distingit"
3031
3032 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:7215
3033 msgid "Export to mbox file"
3034 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
3035
3036 #: src/export.c:139
3037 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3038 msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
3039
3040 #: src/export.c:150
3041 msgid "Source folder:"
3042 msgstr "Carpeta origen:"
3043
3044 #: src/export.c:156 src/import.c:150
3045 msgid "Mbox file:"
3046 msgstr "Arxiu mbox:"
3047
3048 #: src/export.c:211
3049 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3050 msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
3051
3052 #: src/export.c:216
3053 msgid "Source folder can't be left empty."
3054 msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
3055
3056 #: src/export.c:229
3057 msgid "Couldn't find the source folder."
3058 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
3059
3060 #: src/export.c:252
3061 msgid "Select exporting file"
3062 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
3063
3064 #: src/exporthtml.c:762
3065 msgid "Full Name"
3066 msgstr "Nom complert"
3067
3068 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1040
3069 msgid "Attributes"
3070 msgstr "Atributs"
3071
3072 #: src/exporthtml.c:968
3073 msgid "Claws Mail Address Book"
3074 msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
3075
3076 #: src/exporthtml.c:1082 src/exportldif.c:551
3077 msgid "Name already exists but is not a directory."
3078 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
3079
3080 #: src/exporthtml.c:1085 src/exportldif.c:554
3081 msgid "No permissions to create directory."
3082 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
3083
3084 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:557
3085 msgid "Name is too long."
3086 msgstr "El nom és massa llarg."
3087
3088 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:560
3089 msgid "Not specified."
3090 msgstr "Sense especificar."
3091
3092 #: src/folder.c:1351 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:277
3093 msgid "Inbox"
3094 msgstr "Entrada"
3095
3096 #: src/folder.c:1355 src/foldersel.c:374
3097 msgid "Sent"
3098 msgstr "Enviat"
3099
3100 #: src/folder.c:1359 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:280
3101 msgid "Queue"
3102 msgstr "Cua"
3103
3104 #: src/folder.c:1363 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:281
3105 #: src/toolbar.c:390 src/toolbar.c:431 src/toolbar.c:534
3106 msgid "Trash"
3107 msgstr "Paperera"
3108
3109 #: src/folder.c:1367 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:279
3110 msgid "Drafts"
3111 msgstr "Esborranys"
3112
3113 #: src/folder.c:1741
3114 #, c-format
3115 msgid "Processing (%s)...\n"
3116 msgstr "Processant (%s)...\n"
3117
3118 #: src/folder.c:2714
3119 #, c-format
3120 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
3121 msgstr "Seleccionant tots els missatges a %s ...\n"
3122
3123 #: src/folder.c:3031
3124 #, c-format
3125 msgid "Copying %s to %s...\n"
3126 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
3127
3128 #: src/folder.c:3031
3129 #, c-format
3130 msgid "Moving %s to %s...\n"
3131 msgstr "Movent %s a %s...\n"
3132
3133 #: src/folder.c:3318
3134 #, c-format
3135 msgid "Updating cache for %s..."
3136 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
3137
3138 #: src/folder.c:4083
3139 msgid "Processing messages..."
3140 msgstr "Processant missatges..."
3141
3142 #: src/folder.c:4214
3143 #, c-format
3144 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3145 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3146
3147 #: src/foldersel.c:228
3148 msgid "Select folder"
3149 msgstr "Seleccionar carpeta"
3150
3151 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3152 msgid "NewFolder"
3153 msgstr "NovaCarpeta"
3154
3155 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3156 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3157 #, c-format
3158 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3159 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
3160
3161 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3162 #: src/mh_gtk.c:248
3163 #, c-format
3164 msgid "The folder '%s' already exists."
3165 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3166
3167 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3168 #, c-format
3169 msgid "Can't create the folder '%s'."
3170 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
3171
3172 #: src/folderview.c:293
3173 msgid "/Mark all re_ad"
3174 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
3175
3176 #: src/folderview.c:295
3177 msgid "/R_un processing rules"
3178 msgstr "/Exec_utar regles de processament"
3179
3180 #: src/folderview.c:296
3181 msgid "/_Search folder..."
3182 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
3183
3184 #: src/folderview.c:298
3185 msgid "/Process_ing..."
3186 msgstr "/Pr_ocessant..."
3187
3188 #: src/folderview.c:303
3189 msgid "/Empty _trash..."
3190 msgstr "/Buidar _paperera..."
3191
3192 #: src/folderview.c:308
3193 msgid "/Send _queue..."
3194 msgstr "Enviar a _cua..."
3195
3196 #: src/folderview.c:445 src/folderview.c:492 src/prefs_folder_column.c:80
3197 msgid "New"
3198 msgstr "Nous"
3199
3200 #: src/folderview.c:446 src/folderview.c:493 src/prefs_folder_column.c:81
3201 msgid "Unread"
3202 msgstr "No llegits"
3203
3204 #: src/folderview.c:447 src/prefs_folder_column.c:82
3205 msgid "Total"
3206 msgstr "Total"
3207
3208 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3209 #: src/folderview.c:495 src/summaryview.c:544
3210 msgid "#"
3211 msgstr "N"
3212
3213 #: src/folderview.c:783
3214 msgid "Setting folder info..."
3215 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3216
3217 #: src/folderview.c:846 src/summaryview.c:3758
3218 msgid "Mark all as read"
3219 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
3220
3221 #: src/folderview.c:847 src/summaryview.c:3759
3222 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3223 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
3224
3225 #: src/folderview.c:1064 src/imap.c:3609 src/mainwindow.c:4242 src/setup.c:90
3226 #, c-format
3227 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3228 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
3229
3230 #: src/folderview.c:1068 src/imap.c:3614 src/mainwindow.c:4247 src/setup.c:95
3231 #, c-format
3232 msgid "Scanning folder %s ..."
3233 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
3234
3235 #: src/folderview.c:1099
3236 msgid "Rebuild folder tree"
3237 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
3238
3239 #: src/folderview.c:1100
3240 msgid ""
3241 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3242 msgstr ""
3243 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3244 "continuar?"
3245
3246 #: src/folderview.c:1110
3247 msgid "Rebuilding folder tree..."
3248 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3249
3250 #: src/folderview.c:1112 src/folderview.c:1152
3251 msgid "Scanning folder tree..."
3252 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
3253
3254 #: src/folderview.c:1237
3255 #, c-format
3256 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3257 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3258
3259 #: src/folderview.c:1291
3260 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3261 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
3262
3263 #: src/folderview.c:2106
3264 #, c-format
3265 msgid "Closing Folder %s..."
3266 msgstr "Tancant carpeta %s..."
3267
3268 #: src/folderview.c:2197
3269 #, c-format
3270 msgid "Opening Folder %s..."
3271 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
3272
3273 #: src/folderview.c:2210
3274 msgid "Folder could not be opened."
3275 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3276
3277 #: src/folderview.c:2372 src/mainwindow.c:2397
3278 msgid "Empty trash"
3279 msgstr "Buidar paperera"
3280
3281 #: src/folderview.c:2373
3282 msgid "Delete all messages in trash?"
3283 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
3284
3285 #: src/folderview.c:2374
3286 msgid "+_Empty trash"
3287 msgstr "+Buidar pap_erera"
3288
3289 #: src/folderview.c:2418 src/inc.c:1577 src/toolbar.c:2381
3290 msgid "Offline warning"
3291 msgstr "Avís de desconnexió"
3292
3293 #: src/folderview.c:2419 src/toolbar.c:2382
3294 msgid "You're working offline. Override?"
3295 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
3296
3297 #: src/folderview.c:2430 src/toolbar.c:2401
3298 msgid "Send queued messages"
3299 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
3300
3301 #: src/folderview.c:2431 src/toolbar.c:2402
3302 msgid "Send all queued messages?"
3303 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
3304
3305 #: src/folderview.c:2432 src/messageview.c:599 src/messageview.c:616
3306 #: src/toolbar.c:2403
3307 msgid "_Send"
3308 msgstr "_Enviar"
3309
3310 #: src/folderview.c:2440 src/toolbar.c:2421
3311 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3312 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
3313
3314 #: src/folderview.c:2443 src/main.c:2002 src/toolbar.c:2424
3315 #, c-format
3316 msgid ""
3317 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3318 "%s"
3319 msgstr ""
3320 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
3321 "%s"
3322
3323 #: src/folderview.c:2525
3324 #, c-format
3325 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3326 msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
3327
3328 #: src/folderview.c:2526
3329 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3330 msgstr "Voleu realment fer la carpeta '%s' sub-carpeta de '%s' ?"
3331
3332 #: src/folderview.c:2528
3333 msgid "Copy folder"
3334 msgstr "Copiar carpeta"
3335
3336 #: src/folderview.c:2528
3337 msgid "Move folder"
3338 msgstr "Moure carpeta"
3339
3340 #: src/folderview.c:2539
3341 #, c-format
3342 msgid "Copying %s to %s..."
3343 msgstr "Copiant %s a %s..."
3344
3345 #: src/folderview.c:2539
3346 #, c-format
3347 msgid "Moving %s to %s..."
3348 msgstr "Movent %s a %s..."
3349
3350 #: src/folderview.c:2570
3351 msgid "Source and destination are the same."
3352 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
3353
3354 #: src/folderview.c:2573
3355 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3356 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3357
3358 #: src/folderview.c:2574
3359 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3360 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3361
3362 #: src/folderview.c:2577
3363 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3364 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
3365
3366 #: src/folderview.c:2580
3367 msgid "Copy failed!"
3368 msgstr "Copiar ha fallat!"
3369
3370 #: src/folderview.c:2580
3371 msgid "Move failed!"
3372 msgstr "Moure ha fallat!"
3373
3374 #: src/folderview.c:2631
3375 #, c-format
3376 msgid "Processing configuration for folder %s"
3377 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
3378
3379 #: src/folderview.c:3002 src/summaryview.c:4182 src/summaryview.c:4279
3380 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3381 msgstr "La carpeta destí només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
3382
3383 #: src/gedit-print.c:145 src/messageview.c:1565 src/summaryview.c:4476
3384 #: src/toolbar.c:193
3385 msgid "Print"
3386 msgstr "Imprimir"
3387
3388 #: src/gedit-print.c:243
3389 msgid "Preparing pages..."
3390 msgstr "Preparant pàgines..."
3391
3392 #: src/gedit-print.c:270
3393 #, c-format
3394 msgid "Rendering page %d of %d..."
3395 msgstr "Processant pàgina %d de %d..."
3396
3397 #: src/gedit-print.c:272
3398 #, c-format
3399 msgid "Printing page %d of %d..."
3400 msgstr "Imprimint pàgina %d de %d..."
3401
3402 #: src/gedit-print.c:294
3403 msgid "Print preview"
3404 msgstr "Pre-visualització d'impressió"
3405
3406 #: src/gedit-print.c:435
3407 msgid "Page %N of %Q"
3408 msgstr "Pàgina %N de %Q"
3409
3410 #: src/grouplistdialog.c:174
3411 msgid "Newsgroup subscription"
3412 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3413
3414 #: src/grouplistdialog.c:190
3415 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3416 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
3417
3418 #: src/grouplistdialog.c:196
3419 msgid "Find groups:"
3420 msgstr "Buscar grups:"
3421
3422 #: src/grouplistdialog.c:204
3423 msgid " Search "
3424 msgstr " Buscar "
3425
3426 #: src/grouplistdialog.c:216
3427 msgid "Newsgroup name"
3428 msgstr "Nom de grup"
3429
3430 #: src/grouplistdialog.c:217
3431 msgid "Messages"
3432 msgstr "Missatges"
3433
3434 #: src/grouplistdialog.c:218
3435 msgid "Type"
3436 msgstr "Tipus"
3437
3438 #: src/grouplistdialog.c:347
3439 msgid "moderated"
3440 msgstr "moderat"
3441
3442 #: src/grouplistdialog.c:349
3443 msgid "readonly"
3444 msgstr "només lectura"
3445
3446 #: src/grouplistdialog.c:351
3447 msgid "unknown"
3448 msgstr "desconegut"
3449
3450 #: src/grouplistdialog.c:420
3451 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3452 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3453
3454 #: src/grouplistdialog.c:457 src/summaryview.c:1439
3455 msgid "Done."
3456 msgstr "Fet."
3457
3458 #: src/grouplistdialog.c:490
3459 #, c-format
3460 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3461 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3462
3463 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:213
3464 msgid "/_Open with Web browser"
3465 msgstr "/_Obrir amb el navegador web"
3466
3467 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:214
3468 msgid "/Copy this _link"
3469 msgstr "/Copiar aquest enllaç"
3470
3471 #: src/gtk/about.c:138
3472 msgid ""
3473 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3474 "\n"
3475 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3476 msgstr ""
3477 "Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de correu.\n"
3478 "\n"
3479 "Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
3480
3481 #: src/gtk/about.c:144
3482 msgid ""
3483 "\n"
3484 "\n"
3485 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3486 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3487 msgstr ""
3488 "\n"
3489 "\n"
3490 "Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol fer "
3491 "donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
3492
3493 #: src/gtk/about.c:160
3494 msgid ""
3495 "\n"
3496 "\n"
3497 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3498 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3499 "and the Claws Mail team"
3500 msgstr ""
3501 "\n"
3502 "\n"
3503 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3504 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3505 "i l'equip de Claws Mail"
3506
3507 #: src/gtk/about.c:163
3508 msgid ""
3509 "\n"
3510 "\n"
3511 "System Information\n"
3512 msgstr ""
3513 "\n"
3514 "\n"
3515 "Informació del Sistema\n"
3516
3517 #: src/gtk/about.c:169
3518 #, c-format
3519 msgid ""
3520 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3521 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3522 "Operating System: %s %s (%s)"
3523 msgstr ""
3524 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3525 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3526 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
3527
3528 #: src/gtk/about.c:178
3529 #, c-format
3530 msgid ""
3531 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3532 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3533 "Operating System: %s"
3534 msgstr ""
3535 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3536 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3537 "Sistema Operatiu: %s"
3538
3539 #: src/gtk/about.c:187
3540 #, c-format
3541 msgid ""
3542 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3543 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3544 "Operating System: unknown"
3545 msgstr ""
3546 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3547 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3548 "Sistema Operatiu: desconegut"
3549
3550 #: src/gtk/about.c:244 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:492
3551 msgid "The Claws Mail Team"
3552 msgstr "L'equip de Claws Mail"
3553
3554 #: src/gtk/about.c:263
3555 msgid "Previous team members"
3556 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
3557
3558 #: src/gtk/about.c:282
3559 msgid "The translation team"
3560 msgstr "L'equip de traducció"
3561
3562 #: src/gtk/about.c:301
3563 msgid "Documentation team"
3564 msgstr "L'equip de documentació"
3565
3566 #: src/gtk/about.c:320
3567 msgid "Logo"
3568 msgstr "Logo"
3569
3570 #: src/gtk/about.c:339
3571 msgid "Icons"
3572 msgstr "Icones"
3573
3574 #: src/gtk/about.c:358
3575 msgid "Contributors"
3576 msgstr "Collaboradors"
3577
3578 #: src/gtk/about.c:406
3579 msgid "Compiled-in Features\n"
3580 msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
3581
3582 #: src/gtk/about.c:422
3583 msgid ""
3584 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3585 msgstr ""
3586 "Afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
3587
3588 #: src/gtk/about.c:433
3589 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3590 msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
3591
3592 #: src/gtk/about.c:443
3593 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3594 msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
3595
3596 #: src/gtk/about.c:453
3597 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3598 msgstr "Afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
3599
3600 #: src/gtk/about.c:463
3601 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3602 msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
3603
3604 #: src/gtk/about.c:473
3605 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3606 msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
3607
3608 #: src/gtk/about.c:483
3609 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3610 msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
3611
3612 #: src/gtk/about.c:493
3613 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3614 msgstr "Afegeix suport per servidors IMAP\n"
3615
3616 #: src/gtk/about.c:503
3617 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3618 msgstr "Afegeix suport per a diàlegs d'impressió complerts\n"
3619
3620 #: src/gtk/about.c:513
3621 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3622 msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
3623
3624 #: src/gtk/about.c:545
3625 msgid ""
3626 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3627 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3628 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3629 "version.\n"
3630 "\n"
3631 msgstr ""
3632 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3633 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
3634 "Software Foundation; tant en versió 3, com (opcionalment) qualsevol "
3635 "versió posterior.\n"
3636 "\n"
3637
3638 #: src/gtk/about.c:551
3639 msgid ""
3640 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3641 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3642 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3643 "more details.\n"
3644 "\n"
3645 msgstr ""
3646 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
3647 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
3648 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
3649 "per a més detalls.\n"
3650 "\n"
3651
3652 #: src/gtk/about.c:569
3653 msgid ""
3654 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3655 "this program. If not, see <"
3656 msgstr ""
3657 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
3658 "amb aquest programa; en cas contrari,  mireu <"
3659
3660 #: src/gtk/about.c:574
3661 msgid ""
3662 ">. \n"
3663 "\n"
3664 msgstr ""
3665 ">. \n"
3666 "\n"
3667
3668 #: src/gtk/about.c:577
3669 msgid ""
3670 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3671 "the OpenSSL Toolkit ("
3672 msgstr ""
3673 "Aquest producte inclou software desenvolupat per el projecte OpenSSL per "
3674 "usar dins les eines d'OpenSSL ("
3675
3676 #: src/gtk/about.c:581
3677 msgid ").\n"
3678 msgstr ").\n"
3679
3680 #: src/gtk/about.c:674
3681 msgid "About Claws Mail"
3682 msgstr "Sobre Claws Mail"
3683
3684 #: src/gtk/about.c:725
3685 msgid ""
3686 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3687 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3688 "and the Claws Mail team"
3689 msgstr ""
3690 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3691 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3692 "i l'equip de Claws Mail"
3693
3694 #: src/gtk/about.c:739
3695 msgid "_Info"
3696 msgstr "_Info"
3697
3698 #: src/gtk/about.c:745
3699 msgid "_Authors"
3700 msgstr "_Autors"
3701
3702 #: src/gtk/about.c:751
3703 msgid "_Features"
3704 msgstr "_Característiques"
3705
3706 #: src/gtk/about.c:757
3707 msgid "_License"
3708 msgstr "_Llicència"
3709
3710 #: src/gtk/about.c:765
3711 msgid "_Release Notes"
3712 msgstr "_Notes de Versió"
3713
3714 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:339
3715 msgid "Orange"
3716 msgstr "Taronja"
3717
3718 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:343
3719 msgid "Red"
3720 msgstr "Vermell"
3721
3722 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:347
3723 msgid "Pink"
3724 msgstr "Rosa"
3725
3726 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:351
3727 msgid "Sky blue"
3728 msgstr "Blau cel"
3729
3730 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:355
3731 msgid "Blue"
3732 msgstr "Blau"
3733
3734 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:359
3735 msgid "Green"
3736 msgstr "Verd"
3737
3738 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:363
3739 msgid "Brown"
3740 msgstr "Marró"
3741
3742 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:367
3743 msgid "Grey"
3744 msgstr "Gris"
3745
3746 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:371
3747 msgid "Light brown"
3748 msgstr "Marró clar"
3749
3750 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:375
3751 msgid "Dark red"
3752 msgstr "Vermell fosc"
3753
3754 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:379
3755 msgid "Dark pink"
3756 msgstr "Rosa fosc"
3757
3758 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:383
3759 msgid "Steel blue"
3760 msgstr "Blau cel"
3761
3762 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:387
3763 msgid "Gold"
3764 msgstr "Daurat"
3765
3766 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:391
3767 msgid "Bright green"
3768 msgstr "Verd fort"
3769
3770 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:395
3771 msgid "Magenta"
3772 msgstr "Magenta"
3773
3774 #: src/gtk/colorlabel.c:342
3775 #, c-format
3776 msgid "Ctrl+%c"
3777 msgstr "Ctrl+%c"
3778
3779 #: src/gtk/foldersort.c:156
3780 msgid "Set folder order"
3781 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
3782
3783 #: src/gtk/foldersort.c:190
3784 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3785 msgstr ""
3786 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
3787 "carpetes."
3788
3789 #: src/gtk/foldersort.c:214 src/toolbar.c:414
3790 msgid "Folders"
3791 msgstr "Carpetes"
3792
3793 #: src/gtk/gtkaspell.c:637
3794 msgid "No dictionary selected."
3795 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
3796
3797 #: src/gtk/gtkaspell.c:850 src/gtk/gtkaspell.c:1851 src/gtk/gtkaspell.c:2146
3798 msgid "Normal Mode"
3799 msgstr "Mode normal"
3800
3801 #: src/gtk/gtkaspell.c:852 src/gtk/gtkaspell.c:1857 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3802 msgid "Bad Spellers Mode"
3803 msgstr "Mode mals escriptors"
3804
3805 #: src/gtk/gtkaspell.c:891
3806 msgid "Unknown suggestion mode."
3807 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
3808
3809 #: src/gtk/gtkaspell.c:1182
3810 msgid "No misspelled word found."
3811 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
3812
3813 #: src/gtk/gtkaspell.c:1530
3814 msgid "Replace unknown word"
3815 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
3816
3817 #: src/gtk/gtkaspell.c:1545
3818 #, c-format
3819 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3820 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
3821
3822 #: src/gtk/gtkaspell.c:1590
3823 msgid ""
3824 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3825 "will learn from mistake.\n"
3826 msgstr ""
3827 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
3828 "s'aprendrà l'error.\n"
3829
3830 #: src/gtk/gtkaspell.c:1845 src/gtk/gtkaspell.c:2134
3831 msgid "Fast Mode"
3832 msgstr "Mode ràpid"
3833
3834 #: src/gtk/gtkaspell.c:1952
3835 #, c-format
3836 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3837 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
3838
3839 #: src/gtk/gtkaspell.c:1966
3840 msgid "Accept in this session"
3841 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
3842
3843 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976
3844 msgid "Add to personal dictionary"
3845 msgstr "Afegir al diccionari personal"
3846
3847 #: src/gtk/gtkaspell.c:1986
3848 msgid "Replace with..."
3849 msgstr "Substituir per..."
3850
3851 #: src/gtk/gtkaspell.c:1999
3852 #, c-format
3853 msgid "Check with %s"
3854 msgstr " Comprovar amb %s"
3855
3856 #: src/gtk/gtkaspell.c:2021
3857 msgid "(no suggestions)"
3858 msgstr "(no hi ha suggerències)"
3859
3860 #: src/gtk/gtkaspell.c:2032 src/gtk/gtkaspell.c:2211
3861 msgid "More..."
3862 msgstr "Més..."
3863
3864 #: src/gtk/gtkaspell.c:2096
3865 #, c-format
3866 msgid "Dictionary: %s"
3867 msgstr "Diccionari: %s"
3868
3869 #: src/gtk/gtkaspell.c:2109
3870 #, c-format
3871 msgid "Use alternate (%s)"
3872 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
3873
3874 #: src/gtk/gtkaspell.c:2120
3875 msgid "Use both dictionaries"
3876 msgstr "Useu els dos diccionaris"
3877
3878 #: src/gtk/gtkaspell.c:2174 src/prefs_spelling.c:214
3879 msgid "Check while typing"
3880 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
3881
3882 #: src/gtk/gtkaspell.c:2190
3883 msgid "Change dictionary"
3884 msgstr "Canviar diccionari"
3885
3886 #: src/gtk/gtkaspell.c:2322
3887 #, c-format
3888 msgid ""
3889 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3890 "%s"
3891 msgstr ""
3892 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
3893 "%s"
3894
3895 #: src/gtk/gtkaspell.c:2368
3896 #, c-format
3897 msgid ""
3898 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3899 "%s"
3900 msgstr ""
3901 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
3902 "%s"
3903
3904 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3905 msgid "Configuration"
3906 msgstr "Configuració"
3907
3908 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3909 msgid "Configuration options for the print job"
3910 msgstr "Opcions de configuració per a impressions"
3911
3912 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3913 msgid "Source Buffer"
3914 msgstr "Memòria Intermitja Origen"
3915
3916 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3917 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3918 msgstr "Objecte GtkTextBuffer a imprimir"
3919
3920 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3921 msgid "Tabs Width"
3922 msgstr "Amplada de la tabulació"
3923
3924 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
3925 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3926 msgstr "Amplada equivalent al tabulador en espais"
3927
3928 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3929 msgid "Wrap Mode"
3930 msgstr "Mode Envolcallat"
3931
3932 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
3933 msgid "Word wrapping mode"
3934 msgstr "Mode de paraula envolcallada"
3935
3936 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3937 msgid "Highlight"
3938 msgstr "Ressaltar"
3939
3940 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
3941 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3942 msgstr "Si s'ha d'imprimir el document amb sintaxi ressaltada"
3943
3944 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3945 msgid "Font"
3946 msgstr "Font"
3947
3948 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
3949 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3950 msgstr "Nom GnomeFont per a usar amb el text del document (obsolet)"
3951
3952 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3953 msgid "Font Description"
3954 msgstr "Descripció de la Font"
3955
3956 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
3957 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3958 msgstr "Font a usar per al text del document (p. ex. \"Monospace 10\")"
3959
3960 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3961 msgid "Numbers Font"
3962 msgstr "Font de números"
3963
3964 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
3965 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3966 msgstr "Nom GnomeFont a usar amb els números de línia (obsolet)"
3967
3968 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
3969 msgid "Font description to use for the line numbers"
3970 msgstr "Descripció de Font a usar als números de línia"
3971
3972 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3973 msgid "Print Line Numbers"
3974 msgstr "Imprimeix Números de Línia"
3975
3976 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
3977 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3978 msgstr "Intèrval entre números de línia (0 significa sense números)"
3979
3980 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3981 msgid "Print Header"
3982 msgstr "Capçalera d'Impressió"
3983
3984 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
3985 msgid "Whether to print a header in each page"
3986 msgstr "Si s'ha d'imprimir una capçalera a cada pàgina"
3987
3988 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3989 msgid "Print Footer"
3990 msgstr "Imprimir peu de pàgina"
3991
3992 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
3993 msgid "Whether to print a footer in each page"
3994 msgstr "Si s'ha d'imprimir un peu de pàgina a cada pàgina"
3995
3996 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3997 msgid "Header and Footer Font"
3998 msgstr "Capçalera i Peu de Pàgina"
3999
4000 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
4001 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4002 msgstr "Nom GnomeFont a usar amb les capçaleres i peus de pàgina (obsolet)"
4003
4004 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4005 msgid "Header and Footer Font Description"
4006 msgstr "Descripció de la font de la capçalera i el peu de pàgina"
4007
4008 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
4009 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4010 msgstr "Font a usar per capçaleres i peus de pàgina (p. ex. \"Monospace 10\")"
4011
4012 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1233
4013 #: src/prefs_matcher.c:1950 src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:48
4014 #: src/summaryview.c:542
4015 msgid "Date"
4016 msgstr "Data"
4017
4018 #: src/gtk/headers.h:8
4019 msgid "Date:"
4020 msgstr "Data:"
4021
4022 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1230
4023 #: src/prefs_matcher.c:174 src/prefs_matcher.c:1947
4024 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:540
4025 msgid "From"
4026 msgstr "Des de"
4027
4028 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:356
4029 msgid "From:"
4030 msgstr "Des de:"
4031
4032 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:427 src/toolbar.c:531
4033 msgid "Sender"
4034 msgstr "Remitent"
4035
4036 #: src/gtk/headers.h:10
4037 msgid "Sender:"
4038 msgstr "Remitent:"
4039
4040 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1924
4041 msgid "Reply-To"
4042 msgstr "Respondrei-A"
4043
4044 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1231
4045 #: src/prefs_matcher.c:175 src/prefs_matcher.c:1948
4046 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:198 src/quote_fmt.c:56
4047 #: src/summaryview.c:541
4048 msgid "To"
4049 msgstr "Per a"
4050
4051 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1898
4052 #: src/prefs_filtering_action.c:1232 src/prefs_matcher.c:176
4053 #: src/prefs_matcher.c:1949 src/prefs_template.c:199 src/quote_fmt.c:57
4054 msgid "Cc"
4055 msgstr "Cc"
4056
4057 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_template.c:200
4058 msgid "Bcc"
4059 msgstr "Bcc"
4060
4061 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1234
4062 #: src/prefs_matcher.c:1951 src/quote_fmt.c:60
4063 msgid "Message-ID"
4064 msgstr "ID-Missatge"
4065
4066 #: src/gtk/headers.h:15
4067 msgid "Message-ID:"
4068 msgstr "ID-Missatge:"
4069
4070 #: src/gtk/headers.h:16
4071 msgid "In-Reply-To"
4072 msgstr "En-Resposta-A"
4073
4074 #: src/gtk/headers.h:16
4075 msgid "In-Reply-To:"
4076 msgstr "En-Resposta-A:"
4077
4078 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1236
4079 #: src/prefs_matcher.c:180 src/prefs_matcher.c:1953 src/quote_fmt.c:59
4080 msgid "References"
4081 msgstr "Referències"
4082
4083 #: src/gtk/headers.h:17
4084 msgid "References:"
4085 msgstr "Referències:"
4086
4087 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1229
4088 #: src/prefs_matcher.c:173 src/prefs_matcher.c:1946
4089 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:201 src/quote_fmt.c:55
4090 #: src/quote_fmt.c:156 src/summaryview.c:539
4091 msgid "Subject"
4092 msgstr "Assumpte"
4093
4094 #: src/gtk/headers.h:19
4095 msgid "Comments"
4096 msgstr "Comentaris"
4097
4098 #: src/gtk/headers.h:19
4099 msgid "Comments:"
4100 msgstr "Comentaris:"
4101
4102 #: src/gtk/headers.h:20
4103 msgid "Keywords"
4104 msgstr "Paraules Clau"
4105
4106 #: src/gtk/headers.h:20
4107 msgid "Keywords:"
4108 msgstr "Paraules Clau:"
4109
4110 #: src/gtk/headers.h:21
4111 msgid "Resent-Date"
4112 msgstr "Re-enviament-Data"
4113
4114 #: src/gtk/headers.h:21
4115 msgid "Resent-Date:"
4116 msgstr "Re-enviament-Data:"
4117
4118 #: src/gtk/headers.h:22
4119 msgid "Resent-From"
4120 msgstr "Re-enviament-Desde"
4121
4122 #: src/gtk/headers.h:22
4123 msgid "Resent-From:"
4124 msgstr "Re-enviament-Desde:"
4125
4126 #: src/gtk/headers.h:23
4127 msgid "Resent-Sender"
4128 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4129
4130 #: src/gtk/headers.h:23
4131 msgid "Resent-Sender:"
4132 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4133
4134 #: src/gtk/headers.h:24
4135 msgid "Resent-To"
4136 msgstr "Re-enviar-A"
4137
4138 #: src/gtk/headers.h:24
4139 msgid "Resent-To:"
4140 msgstr "Re-enviar-A:"
4141
4142 #: src/gtk/headers.h:25
4143 msgid "Resent-Cc"
4144 msgstr "Re-enviament-Cc"
4145
4146 #: src/gtk/headers.h:25
4147 msgid "Resent-Cc:"
4148 msgstr "Re-enviament-Cc:"
4149
4150 #: src/gtk/headers.h:26
4151 msgid "Resent-Bcc"
4152 msgstr "Re-enviament-Bcc"
4153
4154 #: src/gtk/headers.h:26
4155 msgid "Resent-Bcc:"
4156 msgstr "Re-enviament-Bcc:"
4157
4158 #: src/gtk/headers.h:27
4159 msgid "Resent-Message-ID"
4160 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge"
4161
4162 #: src/gtk/headers.h:27
4163 msgid "Resent-Message-ID:"
4164 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge:"
4165
4166 #: src/gtk/headers.h:28
4167 msgid "Return-Path"
4168 msgstr "Ruta-Retorn"
4169
4170 #: src/gtk/headers.h:28
4171 msgid "Return-Path:"
4172 msgstr "Ruta-Retorn:"
4173
4174 #: src/gtk/headers.h:29
4175 msgid "Received"
4176 msgstr "Rebut"
4177
4178 #: src/gtk/headers.h:29
4179 msgid "Received:"
4180 msgstr "Rebut:"
4181
4182 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1235
4183 #: src/prefs_matcher.c:178 src/prefs_matcher.c:1952 src/quote_fmt.c:58
4184 msgid "Newsgroups"
4185 msgstr "Grups de notícies"
4186
4187 #: src/gtk/headers.h:33
4188 msgid "Followup-To"
4189 msgstr "Seguiment-A"
4190
4191 #: src/gtk/headers.h:34
4192 msgid "Delivered-To"
4193 msgstr "Enviat-A"
4194
4195 #: src/gtk/headers.h:34
4196 msgid "Delivered-To:"
4197 msgstr "Enviat-A:"
4198
4199 #: src/gtk/headers.h:35
4200 msgid "Seen"
4201 msgstr "Vist"
4202
4203 #: src/gtk/headers.h:35
4204 msgid "Seen:"
4205 msgstr "Vist:"
4206
4207 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:148
4208 #: src/gtk/sslcertwindow.c:137 src/prefs_summary_column.c:80
4209 #: src/summaryview.c:2574
4210 msgid "Status"
4211 msgstr "Estat"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:923
4214 msgid "Status:"
4215 msgstr "Estat:"
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:37
4218 msgid "Face"
4219 msgstr "Cara"
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:37
4222 msgid "Face:"
4223 msgstr "Cara:"
4224
4225 #: src/gtk/headers.h:38
4226 msgid "Disposition-Notification-To"
4227 msgstr "Disposició-Notificació-A"
4228
4229 #: src/gtk/headers.h:38
4230 msgid "Disposition-Notification-To:"
4231 msgstr "Disposició-Notificació-A:"
4232
4233 #: src/gtk/headers.h:39
4234 msgid "Return-Receipt-To"
4235 msgstr "Justificant-Recepció-A"
4236
4237 #: src/gtk/headers.h:39
4238 msgid "Return-Receipt-To:"
4239 msgstr "Justificant-Recepció-A:"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:40
4242 msgid "User-Agent"
4243 msgstr "Agent-Usuari"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:40
4246 msgid "User-Agent:"
4247 msgstr "Agent-Usuari:"
4248
4249 #: src/gtk/headers.h:41
4250 msgid "Content-Type"
4251 msgstr "Tipus-Contingut"
4252
4253 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:324
4254 msgid "Content-Type:"
4255 msgstr "Tipus-Contingut:"
4256
4257 #: src/gtk/headers.h:42
4258 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4259 msgstr "Codificació-Transferència-Contingut"
4260
4261 #: src/gtk/headers.h:42
4262 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4263 msgstr "Codificació-Transferència-Contingut:"
4264
4265 #: src/gtk/headers.h:43
4266 msgid "MIME-Version"
4267 msgstr "Versió-MIME"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:43
4270 msgid "MIME-Version:"
4271 msgstr "Versió-MIME:"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:44
4274 msgid "Precedence"
4275 msgstr "Procedència"
4276
4277 #: src/gtk/headers.h:44
4278 msgid "Precedence:"
4279 msgstr "Procedència:"
4280
4281 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:985
4282 msgid "Organization"
4283 msgstr "Organizació"
4284
4285 #: src/gtk/headers.h:45
4286 msgid "Organization:"
4287 msgstr "Organització:"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:47
4290 msgid "Mailing-List"
4291 msgstr "Llista-Correu"
4292
4293 #: src/gtk/headers.h:47
4294 msgid "Mailing-List:"
4295 msgstr "Llista-Correu:"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:48
4298 msgid "List-Post"
4299 msgstr "Llista-Enviar"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:48
4302 msgid "List-Post:"
4303 msgstr "Llista-Enviar:"
4304
4305 #: src/gtk/headers.h:49
4306 msgid "List-Subscribe"
4307 msgstr "Llista-Subscriure"
4308
4309 #: src/gtk/headers.h:49
4310 msgid "List-Subscribe:"
4311 msgstr "Llista-Subscriure:"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:50
4314 msgid "List-Unsubscribe"
4315 msgstr "Llista-Desubscriure"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:50
4318 msgid "List-Unsubscribe:"
4319 msgstr "Llista-Desubscriure"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:51
4322 msgid "List-Help"
4323 msgstr "Llista-Ajuda"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:51
4326 msgid "List-Help:"
4327 msgstr "Llista-Ajuda:"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:52
4330 msgid "List-Archive"
4331 msgstr "Llista-Arxiu"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:52
4334 msgid "List-Archive:"
4335 msgstr "Llista-Arxiu"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:53
4338 msgid "List-Owner"
4339 msgstr "Llista-Propietari"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:53
4342 msgid "List-Owner:"
4343 msgstr "Llista-Propietari:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:55
4346 msgid "X-Label"
4347 msgstr "Etiqueta-X"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:55
4350 msgid "X-Label:"
4351 msgstr "Etiqueta-X:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:56
4354 msgid "X-Mailer"
4355 msgstr "Carter-X"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:56
4358 msgid "X-Mailer:"
4359 msgstr "Carter-X:"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:57
4362 msgid "X-Status"
4363 msgstr "Estat-X"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:57
4366 msgid "X-Status:"
4367 msgstr "Estat-X:"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:58
4370 msgid "X-Face"
4371 msgstr "Cara-X"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:58
4374 msgid "X-Face:"
4375 msgstr "Cara-X:"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:59
4378 msgid "X-No-Archive"
4379 msgstr "No-Arxivar-X"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:59
4382 msgid "X-No-Archive:"
4383 msgstr "No-Arxivar-X:"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:62 src/prefs_matcher.c:179
4386 msgid "In reply to"
4387 msgstr "En resposta a"
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:62
4390 msgid "In reply to:"
4391 msgstr "En resposta a:"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:63 src/prefs_matcher.c:177
4394 msgid "To or Cc"
4395 msgstr "Per a o Cc"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:63
4398 msgid "To or Cc:"
4399 msgstr "Per a o Cc:"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:64
4402 msgid "From, To or Subject"
4403 msgstr "Des de, A o Assumpte"
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:64
4406 msgid "From, To or Subject:"
4407 msgstr "Des de, A o Assumpte:"
4408
4409 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4410 msgid "New message"
4411 msgstr "Missatge nou"
4412
4413 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4414 msgid "Unread message"
4415 msgstr "Missatge sense llegir"
4416
4417 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4418 msgid "Message has been replied to"
4419 msgstr "El missatge ha estat contestat"
4420
4421 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4422 msgid "Message has been forwarded"
4423 msgstr "El missatge ha estat re-enviat"
4424
4425 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4426 msgid "Message is&n