c7b4c86a935adabf2be5d48d3c275e8eb8060457
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
3 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006, 2010.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-11-16 23:57+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:08+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19 #: src/account.c:384
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
25 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
26
27 #: src/account.c:431
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
30
31 #: src/account.c:710
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Editar comptes"
34
35 #: src/account.c:731
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
39 "indicates the default account."
40 msgstr ""
41 "Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
42 "donat, la casella de selecció indicarà quins comptes seran inclosos. Text en "
43 "negreta"
44
45 #: src/account.c:802
46 msgid " _Set as default account "
47 msgstr " E_stablir com a compte primari "
48
49 #: src/account.c:897
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
51 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
52
53 #: src/account.c:904
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Copia de %s"
57
58 #: src/account.c:1064
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
62
63 #: src/account.c:1066
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Sense títol)"
66
67 #: src/account.c:1067
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Esborrar compte"
70
71 #: src/account.c:1537
72 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
73 msgid "G"
74 msgstr "G"
75
76 #: src/account.c:1543
77 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
78 msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
79
80 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
81 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6983 src/editaddress.c:1270
82 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
84 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
85 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
86 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
87 #: src/prefs_template.c:78
88 msgid "Name"
89 msgstr "Nom"
90
91 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
92 msgid "Protocol"
93 msgstr "Protocol"
94
95 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
96 msgid "Server"
97 msgstr "Servidor"
98
99 #: src/action.c:382
100 #, c-format
101 msgid "Could not get message file %d"
102 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
103
104 #: src/action.c:413
105 msgid "Could not get message part."
106 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
107
108 #: src/action.c:430
109 #, c-format
110 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
111 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts: %s"
112
113 #: src/action.c:602
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
117 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
118 msgstr ""
119 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
120 "%%f, %%F, %%as o %%p."
121
122 #: src/action.c:714
123 msgid "There is no filtering action set"
124 msgstr "No hi ha acció de filtratge seleccionada"
125
126 #: src/action.c:716
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "Invalid filtering action(s):\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "Regla de filtrat invàlida:\n"
133 "%s"
134
135 #: src/action.c:939
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:1044
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:1270 src/action.c:1440
156 msgid "Completed"
157 msgstr "Completat"
158
159 #: src/action.c:1306
160 #, c-format
161 msgid "--- Running: %s\n"
162 msgstr "--- Executant: %s\n"
163
164 #: src/action.c:1310
165 #, c-format
166 msgid "--- Ended: %s\n"
167 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1343
170 msgid "Action's input/output"
171 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
172
173 #: src/action.c:1685
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
181 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1690
185 msgid "Action's hidden user argument"
186 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
187
188 #: src/action.c:1694
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
196 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1699
200 msgid "Action's user argument"
201 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
202
203 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
204 msgid "Group"
205 msgstr "Grup"
206
207 #: src/addrcustomattr.c:65
208 msgid "date of birth"
209 msgstr "data de naixement"
210
211 #: src/addrcustomattr.c:66
212 msgid "address"
213 msgstr "adreça"
214
215 #: src/addrcustomattr.c:67
216 msgid "phone"
217 msgstr "telèfon"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:68
220 msgid "mobile phone"
221 msgstr "telèfon mòbil"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:69
224 msgid "organization"
225 msgstr "organizació"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:70
228 msgid "office address"
229 msgstr "adreça de l'oficina"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:71
232 msgid "office phone"
233 msgstr "telèfon de l'oficina"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:72
236 msgid "fax"
237 msgstr "fax"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:73
240 msgid "website"
241 msgstr "Lloc web"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:141
244 msgid "Attribute name"
245 msgstr "Nom de l'atribut"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:156
248 msgid "Delete all attribute names"
249 msgstr "Esborrar tots els noms de l'atribut"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:157
252 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
253 msgstr "Voleu realment esborrar tots els noms de l'atribut?"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:181
256 msgid "Delete attribute name"
257 msgstr "Esborrar el nom de l'atribut"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:182
260 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
261 msgstr "Voleu realment esborrar aquest nom de l'atribut?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:191
264 msgid "Reset to default"
265 msgstr "Reiniciar al valor per defecte"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:192
268 msgid ""
269 "Do you really want to replace all attribute names\n"
270 "with the default set?"
271 msgstr ""
272 "Voleu realment reemplaçar tots els noms de l' atribut\n"
273 "amb el valor per defecte?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
276 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1085
277 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
278 msgid "_Delete"
279 msgstr "_Esborrar"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1086
282 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
283 msgid "Delete _all"
284 msgstr "Esborr_ar tot"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:214
287 msgid "_Reset to default"
288 msgstr "_Reiniciar al valor per defecte"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:410
291 msgid "Attribute name is not set."
292 msgstr "No s'ha establert el nom de l'atribut."
293
294 #: src/addrcustomattr.c:469
295 msgctxt "Dialog title"
296 msgid "Edit attribute names"
297 msgstr "Editar l'atribut dels noms"
298
299 #: src/addrcustomattr.c:483
300 msgid "New attribute name:"
301 msgstr "Nou nom de l'atribut:"
302
303 #: src/addrcustomattr.c:520
304 msgid ""
305 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
306 "contacts."
307 msgstr ""
308 "Afegir o esborrar noms d'atributs no afectarà atributs ja assigats a "
309 "contactes."
310
311 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
312 msgid "Add to address book"
313 msgstr "Afegir a l'agenda"
314
315 #: src/addressadd.c:207
316 msgid "Contact"
317 msgstr "Contacte"
318
319 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
320 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:425
321 msgid "Address"
322 msgstr "Adreça"
323
324 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
325 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
326 msgid "Remarks"
327 msgstr "Notes"
328
329 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
330 msgid "Select Address Book Folder"
331 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
332
333 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
334 #: src/textview.c:2110
335 #, c-format
336 msgid ""
337 "Failed to save image: \n"
338 "%s"
339 msgstr ""
340 "Error al guardar la imatge: \n"
341 "%s"
342
343 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
344 msgid "Add address(es)"
345 msgstr "Afegir adreça(es)"
346
347 #: src/addressadd.c:533
348 msgid "Can't add the specified address"
349 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
350
351 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
352 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
353 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
354 msgid "Email Address"
355 msgstr "Adreça de Correu"
356
357 #: src/addressbook.c:402
358 msgid "_Book"
359 msgstr "Lli_bre"
360
361 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
362 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:575 src/gtk/quicksearch.c:796
363 #: src/gtk/quicksearch.c:811 src/mainwindow.c:499 src/messageview.c:211
364 msgid "_Edit"
365 msgstr "_Editar"
366
367 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:502
368 #: src/messageview.c:214
369 msgid "_Tools"
370 msgstr "E_ines"
371
372 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
373 #: src/messageview.c:215
374 msgid "_Help"
375 msgstr "A_juda"
376
377 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
378 msgid "New _Book"
379 msgstr "Nou Lli_bre"
380
381 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
382 msgid "New _Folder"
383 msgstr "Nova _Carpeta"
384
385 #: src/addressbook.c:410
386 msgid "New _vCard"
387 msgstr "Nova _vCard"
388
389 #: src/addressbook.c:414
390 msgid "New _JPilot"
391 msgstr "Nou _JPilot"
392
393 #: src/addressbook.c:417
394 msgid "New LDAP _Server"
395 msgstr "Nou _servidor LDAP"
396
397 #: src/addressbook.c:421
398 msgid "_Edit book"
399 msgstr "_Editar Llibre"
400
401 #: src/addressbook.c:422
402 msgid "_Delete book"
403 msgstr "_Esborrar llibre"
404
405 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:591
406 msgid "_Save"
407 msgstr "_Guardar"
408
409 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:595 src/messageview.c:224
410 msgid "_Close"
411 msgstr "_Tancar"
412
413 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
414 msgid "_Select all"
415 msgstr "_Seleccionar tot"
416
417 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
418 msgid "C_ut"
419 msgstr "T_allar"
420
421 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
422 #: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:227
423 msgid "_Copy"
424 msgstr "_Copiar"
425
426 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
427 #: src/compose.c:604
428 msgid "_Paste"
429 msgstr "_Enganxar"
430
431 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
432 msgid "New _Address"
433 msgstr "Nova _Adreça"
434
435 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
436 msgid "New _Group"
437 msgstr "Nou _Grup"
438
439 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
440 msgid "_Mail To"
441 msgstr "_Correu per"
442
443 #: src/addressbook.c:444
444 msgid "Import _LDIF file..."
445 msgstr "Importar fitxer _LDIF..."
446
447 #: src/addressbook.c:445
448 msgid "Import M_utt file..."
449 msgstr "Importar fitxer M_utt..."
450
451 #: src/addressbook.c:446
452 msgid "Import _Pine file..."
453 msgstr "Importar fitxer _Pine..."
454
455 #: src/addressbook.c:448
456 msgid "Export _HTML..."
457 msgstr "Exportar _HTML..."
458
459 #: src/addressbook.c:449
460 msgid "Export LDI_F..."
461 msgstr "Exportar LDI_F..."
462
463 #: src/addressbook.c:451
464 msgid "Find duplicates..."
465 msgstr "Buscar duplicats..."
466
467 #: src/addressbook.c:452
468 msgid "Edit custom attributes..."
469 msgstr "Editar atributs definits..."
470
471 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:683 src/mainwindow.c:795
472 #: src/messageview.c:340
473 msgid "_About"
474 msgstr "_Sobre"
475
476 #: src/addressbook.c:491
477 msgid "_Browse Entry"
478 msgstr "_Veure Entrada"
479
480 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
481 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
482 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
483 msgid "Unknown"
484 msgstr "Desconegut"
485
486 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
487 msgid "Success"
488 msgstr "Correcte"
489
490 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
491 msgid "Bad arguments"
492 msgstr "Arguments incorrectes"
493
494 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
495 msgid "File not specified"
496 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
497
498 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
499 msgid "Error opening file"
500 msgstr "Error obrint l'arxiu"
501
502 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
503 msgid "Error reading file"
504 msgstr "Error llegint l'arxiu"
505
506 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
507 msgid "End of file encountered"
508 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
509
510 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
511 msgid "Error allocating memory"
512 msgstr "Error reservant memòria"
513
514 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
515 msgid "Bad file format"
516 msgstr "Format d'arxiu erroni"
517
518 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
519 msgid "Error writing to file"
520 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
521
522 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
523 msgid "Error opening directory"
524 msgstr "Error obrint el directori"
525
526 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
527 msgid "No path specified"
528 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
529
530 #: src/addressbook.c:531
531 msgid "Error connecting to LDAP server"
532 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
533
534 #: src/addressbook.c:532
535 msgid "Error initializing LDAP"
536 msgstr "Error inicializant LDAP"
537
538 #: src/addressbook.c:533
539 msgid "Error binding to LDAP server"
540 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
541
542 #: src/addressbook.c:534
543 msgid "Error searching LDAP database"
544 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:535
547 msgid "Timeout performing LDAP operation"
548 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
549
550 #: src/addressbook.c:536
551 msgid "Error in LDAP search criteria"
552 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
553
554 #: src/addressbook.c:537
555 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
556 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
557
558 #: src/addressbook.c:538
559 msgid "LDAP search terminated on request"
560 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:539
563 msgid "Error starting TLS connection"
564 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
565
566 #: src/addressbook.c:540
567 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
568 msgstr "Nom distingit (dn) no informat"
569
570 #: src/addressbook.c:541
571 msgid "Missing required information"
572 msgstr "Informació requerida no s'ha informat"
573
574 #: src/addressbook.c:542
575 msgid "Another contact exists with that key"
576 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
577
578 #: src/addressbook.c:543
579 msgid "Strong(er) authentication required"
580 msgstr "Es requereix una autentificació més forta"
581
582 #: src/addressbook.c:913
583 msgid "Sources"
584 msgstr "Fonts"
585
586 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:624 src/prefs_other.c:475
587 #: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2131
588 msgid "Address book"
589 msgstr "Agenda d'adreces"
590
591 #: src/addressbook.c:1120
592 msgid "Lookup name:"
593 msgstr "Nom de búsqueda:"
594
595 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
596 msgid "Delete address(es)"
597 msgstr "Esborrar adreça(es)"
598
599 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
600 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
601 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
602
603 #: src/addressbook.c:1489
604 msgid "Delete group"
605 msgstr "Esborrar grup"
606
607 #: src/addressbook.c:1490
608 msgid ""
609 "Really delete the group(s)?\n"
610 "The addresses it contains will not be lost."
611 msgstr ""
612 "Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
613 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
614
615 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
616 msgid "Really delete the address(es)?"
617 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
618
619 #: src/addressbook.c:2201
620 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
621 msgstr ""
622 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
623
624 #: src/addressbook.c:2211
625 msgid "Cannot paste into an address group."
626 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
627
628 #: src/addressbook.c:2917
629 #, c-format
630 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
631 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
632
633 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
634 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:407
635 msgid "Delete"
636 msgstr "Esborrar"
637
638 #: src/addressbook.c:2929
639 #, c-format
640 msgid ""
641 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
642 "contains will be moved into the parent folder."
643 msgstr ""
644 "Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces que contées "
645 "mouran a la carpeta mare."
646
647 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
648 msgid "Delete folder"
649 msgstr "Esborrar carpeta"
650
651 #: src/addressbook.c:2933
652 msgid "+Delete _folder only"
653 msgstr "+Esborrar només _carpeta"
654
655 #: src/addressbook.c:2933
656 msgid "Delete folder and _addresses"
657 msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
658
659 #: src/addressbook.c:2944
660 #, c-format
661 msgid ""
662 "Do you want to delete '%s'?\n"
663 "The addresses it contains will not be lost."
664 msgstr ""
665 "Voleu esborrar '%s'?\n"
666 "Les adreces que conté no es perdran."
667
668 #: src/addressbook.c:2951
669 #, c-format
670 msgid ""
671 "Do you want to delete '%s'?\n"
672 "The addresses it contains will be lost."
673 msgstr ""
674 "Voleu esborrar '%s'?\n"
675 "Les adreces que conté es perdran."
676
677 #: src/addressbook.c:3065
678 #, c-format
679 msgid "Search '%s'"
680 msgstr " Buscar '%s'"
681
682 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
683 msgid "New Contacts"
684 msgstr "Nous Contactes"
685
686 #: src/addressbook.c:4035
687 msgid "New user, could not save index file."
688 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
689
690 #: src/addressbook.c:4039
691 msgid "New user, could not save address book files."
692 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
693
694 #: src/addressbook.c:4049
695 msgid "Old address book converted successfully."
696 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
697
698 #: src/addressbook.c:4054
699 msgid ""
700 "Old address book converted,\n"
701 "could not save new address index file."
702 msgstr ""
703 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
704 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
705
706 #: src/addressbook.c:4067
707 msgid ""
708 "Could not convert address book,\n"
709 "but created empty new address book files."
710 msgstr ""
711 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
712 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
713
714 #: src/addressbook.c:4073
715 msgid ""
716 "Could not convert address book,\n"
717 "could not save new address index file."
718 msgstr ""
719 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
720 "No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
721
722 #: src/addressbook.c:4078
723 msgid ""
724 "Could not convert address book\n"
725 "and could not create new address book files."
726 msgstr ""
727 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
728 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
729
730 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
731 msgid "Addressbook conversion error"
732 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
733
734 #: src/addressbook.c:4198
735 msgid "Addressbook Error"
736 msgstr "Error en l'agenda"
737
738 #: src/addressbook.c:4199
739 msgid "Could not read address index"
740 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
741
742 #: src/addressbook.c:4530
743 msgid "Busy searching..."
744 msgstr "Buscant..."
745
746 #: src/addressbook.c:4833
747 msgid "Interface"
748 msgstr "Interficie"
749
750 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
751 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
752 msgid "Address Book"
753 msgstr "Agenda d'adreces"
754
755 #: src/addressbook.c:4857
756 msgid "Person"
757 msgstr "Persona"
758
759 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
760 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
761 #: src/prefs_folder_item.c:1817 src/prefs_folder_item.c:1835
762 #: src/prefs_folder_item.c:1852
763 msgid "Folder"
764 msgstr "Carpeta"
765
766 #: src/addressbook.c:4905
767 msgid "vCard"
768 msgstr "vCard"
769
770 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
771 msgid "JPilot"
772 msgstr "JPilot"
773
774 #: src/addressbook.c:4941
775 msgid "LDAP servers"
776 msgstr "Servidors LDAP"
777
778 #: src/addressbook.c:4953
779 msgid "LDAP Query"
780 msgstr "Petició LDAP"
781
782 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
783 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
784 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
785 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
786 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
787 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
788 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
789 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
790 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
791 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
792 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
793 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
794 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
795 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:663
796 #: src/prefs_matcher.c:698 src/prefs_matcher.c:1584 src/prefs_matcher.c:1591
797 #: src/prefs_matcher.c:1599 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:2471
798 #: src/prefs_matcher.c:2475
799 msgid "Any"
800 msgstr "Qualsevol"
801
802 #: src/addrgather.c:172
803 msgid "Please specify name for address book."
804 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
805
806 #: src/addrgather.c:179
807 #, fuzzy
808 msgid "No available address book."
809 msgstr "Adreces disponibles"
810
811 #: src/addrgather.c:200
812 msgid "Please select the mail headers to search."
813 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
814
815 #: src/addrgather.c:207
816 msgid "Collecting addresses..."
817 msgstr "Recopilant adreces..."
818
819 #: src/addrgather.c:247
820 msgid "address added by claws-mail"
821 msgstr ""
822
823 #: src/addrgather.c:275
824 msgid "Addresses collected successfully."
825 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
826
827 #: src/addrgather.c:357
828 msgid "Current folder:"
829 msgstr "Carpeta actual:"
830
831 #: src/addrgather.c:368
832 msgid "Address book name:"
833 msgstr "Nom de l'agenda d'adreces:"
834
835 #: src/addrgather.c:395
836 msgid "Address book folder size:"
837 msgstr "Tamany de la carpeta de l'agenda d'adresses:"
838
839 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
840 msgid ""
841 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
842 msgstr "Número màxim d'entrades per carpeta dins de la nova agenda creada"
843
844 #: src/addrgather.c:413
845 msgid "Process these mail header fields"
846 msgstr "Processar les següents capçaleres"
847
848 #: src/addrgather.c:432
849 msgid "Include subfolders"
850 msgstr "Incloure subcarpetes"
851
852 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1422
853 msgid "Header Name"
854 msgstr "Nom de capçalera"
855
856 #: src/addrgather.c:457
857 msgid "Address Count"
858 msgstr "Comptador d'adreces"
859
860 #: src/addrgather.c:567
861 msgid "Header Fields"
862 msgstr "Camps de capçalera"
863
864 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
865 #: src/importldif.c:1022
866 msgid "Finish"
867 msgstr "Finalitzar"
868
869 #: src/addrgather.c:626
870 msgid "Collect email addresses from selected messages"
871 msgstr "Recopilar adreces de correu dels missatges seleccionats"
872
873 #: src/addrgather.c:630
874 msgid "Collect email addresses from folder"
875 msgstr "Recopilar adreces de correu de la carpeta"
876
877 #: src/addrindex.c:123
878 msgid "Common addresses"
879 msgstr "Adreces comums"
880
881 #: src/addrindex.c:124
882 msgid "Personal addresses"
883 msgstr "Adreces personals"
884
885 #: src/addrindex.c:130
886 msgid "Common address"
887 msgstr "Adreça comú"
888
889 #: src/addrindex.c:131
890 msgid "Personal address"
891 msgstr "Adreça personal"
892
893 #: src/addrindex.c:1827
894 msgid "Address(es) update"
895 msgstr "Modificació d'adreça/es"
896
897 #: src/addrindex.c:1828
898 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
899 msgstr "Modificació fallida. Canvis no escrits al directori."
900
901 #: src/addrduplicates.c:127
902 msgid "Show duplicates in the same book"
903 msgstr "Mostrar duplicats al mateix llibre"
904
905 #: src/addrduplicates.c:133
906 msgid "Show duplicates in different books"
907 msgstr "Mostrar duplicats en diferents llibres"
908
909 #: src/addrduplicates.c:144
910 msgid "Find address book email duplicates"
911 msgstr "Trobar missatges duplicats al llibre d'adreces"
912
913 #: src/addrduplicates.c:145
914 msgid ""
915 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
916 msgstr ""
917 "Claws Mail cercarà ara adreces de correu duplicades al llibre d'adresses."
918
919 #: src/addrduplicates.c:325
920 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
921 msgstr "No s'ha trobat adreces de correu duplicades a l'agenda"
922
923 #: src/addrduplicates.c:356
924 msgid "Duplicate email addresses"
925 msgstr "Adreça de correu duplicada"
926
927 #: src/addrduplicates.c:474
928 msgid "Address book path"
929 msgstr "Ruta de l'agenda d'adreces"
930
931 #: src/addrduplicates.c:852
932 msgid "Delete address"
933 msgstr "Esborrar adreça"
934
935 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9157
936 msgid "Notice"
937 msgstr "Notificació"
938
939 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5555 src/compose.c:6021
940 #: src/compose.c:11465 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
941 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/summaryview.c:4857
942 msgid "Warning"
943 msgstr "Avís"
944
945 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5496 src/inc.c:666
946 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
947 msgid "Error"
948 msgstr "Error"
949
950 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
951 msgid "_View log"
952 msgstr "_Veure traça"
953
954 #: src/alertpanel.c:347
955 msgid "Show this message next time"
956 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
957
958 #: src/browseldap.c:218
959 msgid "Browse Directory Entry"
960 msgstr "Veure entrada del directori"
961
962 #: src/browseldap.c:237
963 msgid "Server Name :"
964 msgstr "Nom del servidor :"
965
966 #: src/browseldap.c:247
967 msgid "Distinguished Name (dn) :"
968 msgstr "Nom distingit (dn) :"
969
970 #: src/browseldap.c:270
971 msgid "LDAP Name"
972 msgstr "Nom LDAP"
973
974 #: src/browseldap.c:272
975 msgid "Attribute Value"
976 msgstr "Valor de l'atribut"
977
978 #: src/common/plugin.c:64
979 msgid "Nothing"
980 msgstr "Res"
981
982 #: src/common/plugin.c:65
983 msgid "a viewer"
984 msgstr "un visor"
985
986 #: src/common/plugin.c:66
987 msgid "a MIME parser"
988 msgstr "un parsejador MIME"
989
990 #: src/common/plugin.c:67
991 msgid "folders"
992 msgstr "carpetes"
993
994 #: src/common/plugin.c:68
995 msgid "filtering"
996 msgstr "filtrant"
997
998 #: src/common/plugin.c:69
999 msgid "a privacy interface"
1000 msgstr "una interfície de privacitat"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:70
1003 msgid "a notifier"
1004 msgstr "un notificador"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:71
1007 msgid "an utility"
1008 msgstr "una utilitat"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:72
1011 msgid "things"
1012 msgstr "coses"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:309
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1018 msgstr ""
1019 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
1020
1021 #: src/common/plugin.c:413
1022 msgid "Plugin already loaded"
1023 msgstr "Mòdul ja carregat"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:424
1026 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1027 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
1028
1029 #: src/common/plugin.c:456
1030 #, fuzzy
1031 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1032 msgstr ""
1033 "Aquest mòdul no està llicenciat sota la GPL v2 ni cap llicència compatible "
1034 "posterior."
1035
1036 #: src/common/plugin.c:465
1037 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1038 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
1039
1040 #: src/common/plugin.c:723
1041 #, c-format
1042 msgid ""
1043 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1044 "built with."
1045 msgstr ""
1046 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
1047 "'%s' fou linkat."
1048
1049 #: src/common/plugin.c:726
1050 msgid ""
1051 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1052 "with."
1053 msgstr ""
1054 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
1055 "fou linkat."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:735
1058 #, c-format
1059 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1060 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
1061
1062 #: src/common/plugin.c:737
1063 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1064 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
1065
1066 #: src/common/session.c:171 src/imap.c:1123
1067 msgid "SSL handshake failed\n"
1068 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
1069
1070 #: src/common/smtp.c:180
1071 #, fuzzy
1072 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1073 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
1074
1075 #: src/common/smtp.c:183
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1078 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
1079
1080 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1081 msgid "bad SMTP response\n"
1082 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
1083
1084 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1085 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1086 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
1087
1088 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1089 msgid "error occurred on authentication\n"
1090 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:610
1093 #, c-format
1094 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1095 msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1098 msgid "couldn't start TLS session\n"
1099 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
1100
1101 #: src/common/socket.c:573
1102 #, fuzzy
1103 msgid "Socket IO timeout.\n"
1104 msgstr "Temps límit E/S socket"
1105
1106 #: src/common/socket.c:602
1107 #, fuzzy
1108 msgid "Connection timed out.\n"
1109 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
1110
1111 #: src/common/socket.c:630
1112 #, c-format
1113 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: src/common/socket.c:643
1117 #, fuzzy, c-format
1118 msgid "%s: unknown host.\n"
1119 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
1120
1121 #: src/common/socket.c:831
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1124 msgstr "Connexió fallida."
1125
1126 #: src/common/socket.c:1071
1127 #, fuzzy, c-format
1128 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1129 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
1130
1131 #: src/common/socket.c:1166
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: src/common/socket.c:1513
1137 #, c-format
1138 msgid "write on fd%d: %s\n"
1139 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
1140
1141 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1142 #, c-format
1143 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1147 #, c-format
1148 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1152 #, c-format
1153 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1157 msgid "Uncheckable"
1158 msgstr "No comprovable"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1161 msgid "Self-signed certificate"
1162 msgstr "Certificat autosignat"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1165 msgid "Revoked certificate"
1166 msgstr "Certificat revocat"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1169 msgid "No certificate issuer found"
1170 msgstr "No s'ha trobat l'emisor del certificat"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1173 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1174 msgstr "L'emisor del certificat no és un CA"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1177 #, fuzzy, c-format
1178 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1179 msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1182 #, fuzzy, c-format
1183 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1184 msgstr "Certificat per enviar"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1189 msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1192 #, c-format
1193 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1199 msgstr "Seleccionar arxiu de certificat"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1202 #, c-format
1203 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1209 msgstr "Certificat per enviar"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1215 msgid "<not in certificate>"
1216 msgstr "<no en el certificat>"
1217
1218 #: src/common/string_match.c:83
1219 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1220 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
1221
1222 #: src/common/utils.c:371
1223 #, c-format
1224 msgid "%dB"
1225 msgstr "%d B"
1226
1227 #: src/common/utils.c:372
1228 #, c-format
1229 msgid "%d.%02dKB"
1230 msgstr "%d.%02dKB"
1231
1232 #: src/common/utils.c:373
1233 #, c-format
1234 msgid "%d.%02dMB"
1235 msgstr "%d.%02dMB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:374
1238 #, c-format
1239 msgid "%.2fGB"
1240 msgstr "%.2fGB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:4959
1243 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1244 msgid "Sunday"
1245 msgstr "Diumenge"
1246
1247 #: src/common/utils.c:4960
1248 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1249 msgid "Monday"
1250 msgstr "Dilluns"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4961
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Tuesday"
1255 msgstr "Dimarts"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4962
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Wednesday"
1260 msgstr "Dimecres"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4963
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Thursday"
1265 msgstr "Dijous"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4964
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Friday"
1270 msgstr "Divendres"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4965
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Saturday"
1275 msgstr "Dissabte"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4967
1278 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1279 msgid "January"
1280 msgstr "Gener"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4968
1283 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1284 msgid "February"
1285 msgstr "Febrer"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4969
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "March"
1290 msgstr "Març"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4970
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "April"
1295 msgstr "Abril"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4971
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "May"
1300 msgstr "Maig"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4972
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "June"
1305 msgstr "Juny"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4973
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "July"
1310 msgstr "Juliol"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4974
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "August"
1315 msgstr "Agost"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4975
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "September"
1320 msgstr "Setembre"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4976
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "October"
1325 msgstr "Octubre"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4977
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "November"
1330 msgstr "Novembre"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4978
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "December"
1335 msgstr "Desembre"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4980
1338 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1339 msgid "Sun"
1340 msgstr "Dm"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4981
1343 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1344 msgid "Mon"
1345 msgstr "Dl"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4982
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Tue"
1350 msgstr "Dm"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4983
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Wed"
1355 msgstr "Dx"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4984
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Thu"
1360 msgstr "Dj"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4985
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Fri"
1365 msgstr "Dv"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4986
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Sat"
1370 msgstr "Ds"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4988
1373 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1374 msgid "Jan"
1375 msgstr "Gen"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4989
1378 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1379 msgid "Feb"
1380 msgstr "Feb"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4990
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Mar"
1385 msgstr "Mar"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4991
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Apr"
1390 msgstr "Abr"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4992
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "May"
1395 msgstr "Mai"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4993
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Jun"
1400 msgstr "Jun"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4994
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Jul"
1405 msgstr "Jul"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4995
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Aug"
1410 msgstr "Ago"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4996
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Sep"
1415 msgstr "Set"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4997
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Oct"
1420 msgstr "Oct"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4998
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Nov"
1425 msgstr "Nov"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4999
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Dec"
1430 msgstr "Des"
1431
1432 #: src/common/utils.c:5010
1433 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1434 msgid "AM"
1435 msgstr "AM"
1436
1437 #: src/common/utils.c:5011
1438 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1439 msgid "PM"
1440 msgstr "PM"
1441
1442 #: src/common/utils.c:5012
1443 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1444 msgid "am"
1445 msgstr "am"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5013
1448 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1449 msgid "pm"
1450 msgstr "pm"
1451
1452 #: src/common/utils.c:5020
1453 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1454 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1455 msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
1456
1457 #: src/common/utils.c:5021
1458 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1459 msgid "%m/%d/%y"
1460 msgstr "%d/%m/%y"
1461
1462 #: src/common/utils.c:5022
1463 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1464 msgid "%H:%M:%S"
1465 msgstr "%H:%M:%S"
1466
1467 #: src/common/utils.c:5024
1468 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1469 msgid "%I:%M:%S %p"
1470 msgstr "%I:%M:%S %p"
1471
1472 #: src/compose.c:564
1473 msgid "_Add..."
1474 msgstr "_Afegir..."
1475
1476 #: src/compose.c:565 src/mh_gtk.c:361
1477 msgid "_Remove"
1478 msgstr "_Esborrar"
1479
1480 #: src/compose.c:567 src/folderview.c:234
1481 msgid "_Properties..."
1482 msgstr "_Propietats..."
1483
1484 #: src/compose.c:574 src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:213
1485 msgid "_Message"
1486 msgstr "_Missatge"
1487
1488 #: src/compose.c:577
1489 msgid "_Spelling"
1490 msgstr "_Ortografia"
1491
1492 #: src/compose.c:579 src/compose.c:645
1493 msgid "_Options"
1494 msgstr "_Opcions"
1495
1496 #: src/compose.c:583
1497 msgid "S_end"
1498 msgstr "_Enviar"
1499
1500 #: src/compose.c:584
1501 msgid "Send _later"
1502 msgstr "Enviar _després"
1503
1504 #: src/compose.c:587
1505 msgid "_Attach file"
1506 msgstr "_Adjuntar arxiu"
1507
1508 #: src/compose.c:588
1509 msgid "_Insert file"
1510 msgstr "_Insertar arxiu"
1511
1512 #: src/compose.c:589
1513 msgid "Insert si_gnature"
1514 msgstr "Insertar si_gnatura"
1515
1516 #: src/compose.c:593
1517 #, fuzzy
1518 msgid "_Print"
1519 msgstr "Imprimir"
1520
1521 #: src/compose.c:598
1522 msgid "_Undo"
1523 msgstr "_Desfer"
1524
1525 #: src/compose.c:599
1526 msgid "_Redo"
1527 msgstr "_refer"
1528
1529 #: src/compose.c:602
1530 msgid "Cu_t"
1531 msgstr "_Tallar"
1532
1533 #: src/compose.c:606
1534 #, fuzzy
1535 msgid "_Special paste"
1536 msgstr "Enganxat especial"
1537
1538 #: src/compose.c:607
1539 #, fuzzy
1540 msgid "As _quotation"
1541 msgstr "com a _citació"
1542
1543 #: src/compose.c:608
1544 #, fuzzy
1545 msgid "_Wrapped"
1546 msgstr "_retallar"
1547
1548 #: src/compose.c:609
1549 #, fuzzy
1550 msgid "_Unwrapped"
1551 msgstr "_sense retallar"
1552
1553 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:534
1554 msgid "Select _all"
1555 msgstr "Seleccion_ar tot"
1556
1557 #: src/compose.c:613
1558 msgid "A_dvanced"
1559 msgstr "Avança_des"
1560
1561 #: src/compose.c:614
1562 msgid "Move a character backward"
1563 msgstr "Anar al caràcter anterior"
1564
1565 #: src/compose.c:615
1566 msgid "Move a character forward"
1567 msgstr "Anar al caràcter següent"
1568
1569 #: src/compose.c:616
1570 msgid "Move a word backward"
1571 msgstr "Anar a la paraula anterior"
1572
1573 #: src/compose.c:617
1574 msgid "Move a word forward"
1575 msgstr "Anar a la paraula següent"
1576
1577 #: src/compose.c:618
1578 msgid "Move to beginning of line"
1579 msgstr "Anar a l'inici de la línia"
1580
1581 #: src/compose.c:619
1582 msgid "Move to end of line"
1583 msgstr "Anar al final de la línia"
1584
1585 #: src/compose.c:620
1586 msgid "Move to previous line"
1587 msgstr "Anar a la línia anterior"
1588
1589 #: src/compose.c:621
1590 msgid "Move to next line"
1591 msgstr "Anar a la línia següent"
1592
1593 #: src/compose.c:622
1594 msgid "Delete a character backward"
1595 msgstr "Esborrar el caràcter anterior"
1596
1597 #: src/compose.c:623
1598 msgid "Delete a character forward"
1599 msgstr "Esborrar el caràcter següent"
1600
1601 #: src/compose.c:624
1602 msgid "Delete a word backward"
1603 msgstr "Esborrar la paraula anterior"
1604
1605 #: src/compose.c:625
1606 msgid "Delete a word forward"
1607 msgstr "Esborrar la paraula següent"
1608
1609 #: src/compose.c:626
1610 msgid "Delete line"
1611 msgstr "Esborrar línia"
1612
1613 #: src/compose.c:627
1614 msgid "Delete to end of line"
1615 msgstr "Esborrar fins a final de línia"
1616
1617 #: src/compose.c:630 src/messageview.c:230
1618 msgid "_Find"
1619 msgstr "_Buscar"
1620
1621 #: src/compose.c:633
1622 msgid "_Wrap current paragraph"
1623 msgstr "_Retallar paragraf actual"
1624
1625 #: src/compose.c:634
1626 msgid "Wrap all long _lines"
1627 msgstr "Tallar totes les _línies llargues"
1628
1629 #: src/compose.c:636
1630 msgid "Edit with e_xternal editor"
1631 msgstr "Editar amb un editor e_xtern"
1632
1633 #: src/compose.c:639
1634 msgid "_Check all or check selection"
1635 msgstr "_Comprovar tot o la selecció"
1636
1637 #: src/compose.c:640
1638 msgid "_Highlight all misspelled words"
1639 msgstr "_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1640
1641 #: src/compose.c:641
1642 msgid "Check _backwards misspelled word"
1643 msgstr "Comprovar faltes d'ortografia cap _enrera"
1644
1645 #: src/compose.c:642
1646 msgid "_Forward to next misspelled word"
1647 msgstr "Avançar fins a la següent _falta d'ortografia"
1648
1649 #: src/compose.c:650
1650 msgid "Reply _mode"
1651 msgstr "Mode de resposta"
1652
1653 #: src/compose.c:652
1654 msgid "Privacy _System"
1655 msgstr "_Sistema de privacitat"
1656
1657 #: src/compose.c:657
1658 msgid "_Priority"
1659 msgstr "_Prioritat"
1660
1661 #: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:266
1662 msgid "Character _encoding"
1663 msgstr "Codificació d_e caràcters"
1664
1665 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:271
1666 msgid "Western European"
1667 msgstr "Europeu Occidental"
1668
1669 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:272
1670 msgid "Baltic"
1671 msgstr "Bàltic"
1672
1673 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:273
1674 msgid "Hebrew"
1675 msgstr "Hebreu"
1676
1677 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:274
1678 msgid "Arabic"
1679 msgstr "Àrab"
1680
1681 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:275
1682 msgid "Cyrillic"
1683 msgstr "Ciríl·lic "
1684
1685 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:276
1686 msgid "Japanese"
1687 msgstr "Japonès"
1688
1689 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:277
1690 msgid "Chinese"
1691 msgstr "Xinès"
1692
1693 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:278
1694 msgid "Korean"
1695 msgstr "Coreà"
1696
1697 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:279
1698 msgid "Thai"
1699 msgstr "Tailandès"
1700
1701 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:315
1702 msgid "_Address book"
1703 msgstr "_Agenda d'adreces"
1704
1705 #: src/compose.c:677
1706 msgid "_Template"
1707 msgstr "Plan_tilla"
1708
1709 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:336
1710 msgid "Actio_ns"
1711 msgstr "Accio_ns"
1712
1713 #: src/compose.c:688
1714 msgid "Aut_o wrapping"
1715 msgstr "Aut_o-retallar"
1716
1717 #: src/compose.c:689
1718 msgid "Auto _indent"
1719 msgstr "Auto _sagnat"
1720
1721 #: src/compose.c:690
1722 msgid "Si_gn"
1723 msgstr "Si_gnar"
1724
1725 #: src/compose.c:691
1726 msgid "_Encrypt"
1727 msgstr "_Encriptat"
1728
1729 #: src/compose.c:692
1730 msgid "_Request Return Receipt"
1731 msgstr "Sollicitar justificant de _recepció"
1732
1733 #: src/compose.c:693
1734 msgid "Remo_ve references"
1735 msgstr "Elimi_nar referències"
1736
1737 #: src/compose.c:694
1738 msgid "Show _ruler"
1739 msgstr "Mostrar gestor de _regles"
1740
1741 #: src/compose.c:699 src/compose.c:709
1742 msgid "_Normal"
1743 msgstr "_Normal"
1744
1745 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:304
1746 msgid "_All"
1747 msgstr "_Tot"
1748
1749 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:305
1750 msgid "_Sender"
1751 msgstr "_Remitent"
1752
1753 #: src/compose.c:702
1754 msgid "_Mailing-list"
1755 msgstr "_Llista-Correu"
1756
1757 #: src/compose.c:707
1758 msgid "_Highest"
1759 msgstr "Més _alta"
1760
1761 #: src/compose.c:708
1762 msgid "Hi_gh"
1763 msgstr "A_lta"
1764
1765 #: src/compose.c:710
1766 msgid "Lo_w"
1767 msgstr "Bai_xa"
1768
1769 #: src/compose.c:711
1770 msgid "_Lowest"
1771 msgstr "Més _baixa"
1772
1773 #: src/compose.c:716 src/mainwindow.c:861 src/messageview.c:353
1774 msgid "_Automatic"
1775 msgstr "_Automàtic"
1776
1777 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:862 src/messageview.c:354
1778 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1779 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1780
1781 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:863 src/messageview.c:355
1782 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1783 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1784
1785 #: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:359
1786 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1787 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1788
1789 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:362
1790 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1791 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
1792
1793 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:367
1794 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1795 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
1796
1797 #: src/compose.c:1033
1798 msgid "New message From format error."
1799 msgstr "Nou error de format al 'Des de' del nou missatge."
1800
1801 #: src/compose.c:1125
1802 msgid "New message subject format error."
1803 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
1804
1805 #: src/compose.c:1156 src/quote_fmt.c:562
1806 #, c-format
1807 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1808 msgstr "El cos de la plantilla \" Nou missatge\" té un error a la línia %d."
1809
1810 #: src/compose.c:1412
1811 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1812 msgstr "No es por respondre. Probablement el missatge original no existeix."
1813
1814 #: src/compose.c:1595 src/quote_fmt.c:579
1815 msgid ""
1816 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1817 "address."
1818 msgstr ""
1819 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respondre\" conté una adreça d'email "
1820 "errònia "
1821
1822 #: src/compose.c:1643 src/quote_fmt.c:582
1823 #, c-format
1824 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1825 msgstr "El cos de la plantilla \"Respondre\" té un error a la línia %d."
1826
1827 #: src/compose.c:1779 src/compose.c:1971 src/quote_fmt.c:599
1828 msgid ""
1829 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1830 "address."
1831 msgstr ""
1832 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenviar\" conté una adreça d'email "
1833 "errònia "
1834
1835 #: src/compose.c:1839 src/quote_fmt.c:602
1836 #, c-format
1837 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1838 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenviar\" conté un error a la línia %d."
1839
1840 #: src/compose.c:2013
1841 msgid "Fw: multiple emails"
1842 msgstr "Fw: multiples emails"
1843
1844 #: src/compose.c:2455
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "El cos de la plantilla \"Redireccionar\" conté un error a la línia %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2521 src/gtk/headers.h:13
1850 msgid "Cc:"
1851 msgstr "Cc:"
1852
1853 #: src/compose.c:2524 src/gtk/headers.h:14
1854 msgid "Bcc:"
1855 msgstr "Bcc:"
1856
1857 #: src/compose.c:2527 src/gtk/headers.h:11
1858 msgid "Reply-To:"
1859 msgstr "Respondre a:"
1860
1861 #: src/compose.c:2530 src/compose.c:4817 src/compose.c:4819
1862 #: src/gtk/headers.h:32
1863 msgid "Newsgroups:"
1864 msgstr "Grups de notícies:"
1865
1866 #: src/compose.c:2533 src/gtk/headers.h:33
1867 msgid "Followup-To:"
1868 msgstr "Enviar a:"
1869
1870 #: src/compose.c:2536 src/gtk/headers.h:16
1871 msgid "In-Reply-To:"
1872 msgstr "En-Resposta-A:"
1873
1874 #: src/compose.c:2540 src/compose.c:4814 src/compose.c:4822
1875 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1876 msgid "To:"
1877 msgstr "Per a:"
1878
1879 #: src/compose.c:2746
1880 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1881 msgstr ""
1882 "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
1883
1884 #: src/compose.c:2752
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "The following file has been attached: \n"
1888 "%s"
1889 msgid_plural ""
1890 "The following files have been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgstr[0] ""
1893 "El següent arxiu ha estat adjuntat:\n"
1894 "%s"
1895 msgstr[1] ""
1896 "Els següents arxius han estat adjuntats:\n"
1897 "%s"
1898
1899 #: src/compose.c:3025
1900 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1901 msgstr "El \"símbol de cometa\" de la plantilla és erroni."
1902
1903 #: src/compose.c:3513
1904 #, c-format
1905 msgid "Could not get size of file '%s'."
1906 msgstr "No s'ha pogut obtenir el tamany de l'arxiu '%s'."
1907
1908 #: src/compose.c:3524
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1912 "want to do that?"
1913 msgstr ""
1914 "Esteu a punt d'insertar un arxiu de %s al cos del missatge. Estàs segur de "
1915 "que ho vols continuar?"
1916
1917 #: src/compose.c:3527
1918 msgid "Are you sure?"
1919 msgstr "Estàs segur?"
1920
1921 #: src/compose.c:3528 src/compose.c:10959
1922 msgid "+_Insert"
1923 msgstr "+_Insertar"
1924
1925 #: src/compose.c:3638
1926 #, c-format
1927 msgid "File %s is empty."
1928 msgstr "L'arxiu %s es buit."
1929
1930 #: src/compose.c:3642
1931 #, c-format
1932 msgid "Can't read %s."
1933 msgstr "No es pot llegir %s."
1934
1935 #: src/compose.c:3669
1936 #, c-format
1937 msgid "Message: %s"
1938 msgstr "Missatge: %s"
1939
1940 #: src/compose.c:4657
1941 msgid " [Edited]"
1942 msgstr " [Editat]"
1943
1944 #: src/compose.c:4664
1945 #, c-format
1946 msgid "%s - Compose message%s"
1947 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1948
1949 #: src/compose.c:4667
1950 #, c-format
1951 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1952 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
1953
1954 #: src/compose.c:4669
1955 msgid "Compose message"
1956 msgstr "Composar missatge"
1957
1958 #: src/compose.c:4696 src/messageview.c:909
1959 msgid ""
1960 "Account for sending mail is not specified.\n"
1961 "Please select a mail account before sending."
1962 msgstr ""
1963 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1964 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1965
1966 #: src/compose.c:4913 src/compose.c:4945 src/compose.c:4987
1967 #: src/prefs_account.c:3237 src/toolbar.c:398 src/toolbar.c:416
1968 msgid "Send"
1969 msgstr "Enviar"
1970
1971 #: src/compose.c:4914
1972 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1973 msgstr ""
1974 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1975
1976 #: src/compose.c:4915 src/compose.c:4947 src/compose.c:4980 src/compose.c:5496
1977 msgid "+_Send"
1978 msgstr "+_Enviar"
1979
1980 #: src/compose.c:4946
1981 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1982 msgstr ""
1983 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1984
1985 #: src/compose.c:4963
1986 msgid "Recipient is not specified."
1987 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1988
1989 #: src/compose.c:4982
1990 msgid "+_Queue"
1991 msgstr "+_Cua"
1992
1993 #: src/compose.c:4983
1994 #, c-format
1995 msgid "Subject is empty. %s"
1996 msgstr "L'assumpte es buit. %s"
1997
1998 #: src/compose.c:4984
1999 msgid "Send it anyway?"
2000 msgstr "Enviar-lo de totes maneres?"
2001
2002 #: src/compose.c:4985
2003 msgid "Queue it anyway?"
2004 msgstr "Encuar-lo de totes maneres?"
2005
2006 #: src/compose.c:4987 src/toolbar.c:417
2007 msgid "Send later"
2008 msgstr "Enviar després"
2009
2010 #: src/compose.c:5035 src/compose.c:9582
2011 msgid ""
2012 "Could not queue message for sending:\n"
2013 "\n"
2014 "Charset conversion failed."
2015 msgstr ""
2016 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2017 "\n"
2018 "Conversió de joc de caràcters fallida."
2019
2020 #: src/compose.c:5038 src/compose.c:9585
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Couldn't get recipient encryption key."
2025 msgstr ""
2026 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2027 "\n"
2028 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
2029
2030 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:9579
2031 #, c-format
2032 msgid ""
2033 "Could not queue message for sending:\n"
2034 "\n"
2035 "Signature failed: %s"
2036 msgstr ""
2037 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
2038 "\n"
2039 "Signatura fallida: %s"
2040
2041 #: src/compose.c:5047
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "Could not queue message for sending:\n"
2045 "\n"
2046 "%s."
2047 msgstr ""
2048 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
2049 "\n"
2050 "%s."
2051
2052 #: src/compose.c:5049
2053 msgid "Could not queue message for sending."
2054 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
2055
2056 #: src/compose.c:5064 src/compose.c:5124
2057 msgid ""
2058 "The message was queued but could not be sent.\n"
2059 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2060 msgstr ""
2061 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
2062 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
2063
2064 #: src/compose.c:5120
2065 #, c-format
2066 msgid ""
2067 "%s\n"
2068 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2069 msgstr ""
2070 "%s\n"
2071 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
2072
2073 #: src/compose.c:5493
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2077 "to the specified %s charset.\n"
2078 "Send it as %s?"
2079 msgstr ""
2080 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
2081 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
2082 "Enviar-lo com a %s?"
2083
2084 #: src/compose.c:5551
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2088 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2089 "\n"
2090 "Send it anyway?"
2091 msgstr ""
2092 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
2093 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
2094 "\n"
2095 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
2096
2097 #: src/compose.c:5732
2098 msgid "Encryption warning"
2099 msgstr "Avís d'encriptació"
2100
2101 #: src/compose.c:5733
2102 msgid "+C_ontinue"
2103 msgstr "+C_ontinuar"
2104
2105 #: src/compose.c:5782
2106 msgid "No account for sending mails available!"
2107 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
2108
2109 #: src/compose.c:5791
2110 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2111 msgstr ""
2112 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: La publicació no es possible."
2113
2114 #: src/compose.c:6020
2115 #, c-format
2116 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2117 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Ignorar-lo?"
2118
2119 #: src/compose.c:6021
2120 msgid "Cancel sending"
2121 msgstr "Cancel·lar l'enviament"
2122
2123 #: src/compose.c:6021
2124 msgid "Ignore attachment"
2125 msgstr "Ignorar l'adjunt"
2126
2127 #: src/compose.c:6060
2128 #, c-format
2129 msgid "Original %s part"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: src/compose.c:6591
2133 msgid "Add to address _book"
2134 msgstr "Afegir al lli_bre d'adresses"
2135
2136 #: src/compose.c:6747
2137 msgid "Delete entry contents"
2138 msgstr "Esborrar el contingut"
2139
2140 #: src/compose.c:6751
2141 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2142 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
2143
2144 #: src/compose.c:6971
2145 msgid "Mime type"
2146 msgstr "Tipus MIME"
2147
2148 #: src/compose.c:6977 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2149 #: src/prefs_matcher.c:622 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2150 msgid "Size"
2151 msgstr "Tamany"
2152
2153 #: src/compose.c:7047
2154 msgid "Save Message to "
2155 msgstr "Guardar missatge a "
2156
2157 #: src/compose.c:7080 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2158 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2159 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2160 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2161 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2162 msgid "_Browse"
2163 msgstr "_Veure"
2164
2165 #: src/compose.c:7568
2166 msgid "Hea_der"
2167 msgstr "Ca_pçalera"
2168
2169 #: src/compose.c:7573
2170 msgid "_Attachments"
2171 msgstr "_Adjunts"
2172
2173 #: src/compose.c:7587
2174 msgid "Othe_rs"
2175 msgstr "Alt_res"
2176
2177 #: src/compose.c:7602 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2178 msgid "Subject:"
2179 msgstr "Assumpte:"
2180
2181 #: src/compose.c:7827
2182 #, c-format
2183 msgid ""
2184 "Spell checker could not be started.\n"
2185 "%s"
2186 msgstr ""
2187 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
2188 "%s"
2189
2190 #: src/compose.c:7940
2191 #, c-format
2192 msgid "From: <i>%s</i>"
2193 msgstr "Desde: <i>%s</i>"
2194
2195 #: src/compose.c:7974
2196 msgid "Account to use for this email"
2197 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
2198
2199 #: src/compose.c:7976
2200 msgid "Sender address to be used"
2201 msgstr "Adreça del remitent a usar"
2202
2203 #: src/compose.c:8140
2204 #, c-format
2205 msgid ""
2206 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2207 "encrypt this message."
2208 msgstr ""
2209 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
2210 "encriptar aquest missatge."
2211
2212 #: src/compose.c:8240
2213 msgid "_None"
2214 msgstr "_Cap"
2215
2216 #: src/compose.c:8341 src/prefs_template.c:749
2217 #, c-format
2218 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2219 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
2220
2221 #: src/compose.c:8457
2222 msgid "Template From format error."
2223 msgstr "Error de format el 'Des de' de la plantilla."
2224
2225 #: src/compose.c:8475
2226 msgid "Template To format error."
2227 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
2228
2229 #: src/compose.c:8493
2230 msgid "Template Cc format error."
2231 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
2232
2233 #: src/compose.c:8511
2234 msgid "Template Bcc format error."
2235 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
2236
2237 #: src/compose.c:8530
2238 msgid "Template subject format error."
2239 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
2240
2241 #: src/compose.c:8794
2242 msgid "Invalid MIME type."
2243 msgstr "Tipus MIME invàlid."
2244
2245 #: src/compose.c:8809
2246 msgid "File doesn't exist or is empty."
2247 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
2248
2249 #: src/compose.c:8883
2250 msgid "Properties"
2251 msgstr "Propietats"
2252
2253 #: src/compose.c:8900
2254 msgid "MIME type"
2255 msgstr "Tipus MIME"
2256
2257 #: src/compose.c:8941
2258 msgid "Encoding"
2259 msgstr "Codificació"
2260
2261 #: src/compose.c:8961
2262 msgid "Path"
2263 msgstr "Ruta"
2264
2265 #: src/compose.c:8962
2266 msgid "File name"
2267 msgstr "Nom d'arxiu"
2268
2269 #: src/compose.c:9154
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "The external editor is still working.\n"
2273 "Force terminating the process?\n"
2274 "process group id: %d"
2275 msgstr ""
2276 "L'editor extern encara resta actiu.\n"
2277 "Voleu acabar el procés?\n"
2278 "Id. de procés: %d"
2279
2280 #: src/compose.c:9548 src/messageview.c:1115
2281 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2282 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2283
2284 #: src/compose.c:9574
2285 msgid "Could not queue message."
2286 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
2287
2288 #: src/compose.c:9576
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "Could not queue message:\n"
2292 "\n"
2293 "%s."
2294 msgstr ""
2295 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
2296 "\n"
2297 "%s."
2298
2299 #: src/compose.c:9744
2300 msgid "Could not save draft."
2301 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
2302
2303 #: src/compose.c:9748
2304 msgid "Could not save draft"
2305 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador"
2306
2307 #: src/compose.c:9749
2308 msgid ""
2309 "Could not save draft.\n"
2310 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2311 msgstr ""
2312 "No es pot guardar l'esborrany.\n"
2313 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
2314
2315 #: src/compose.c:9751
2316 msgid "_Cancel exit"
2317 msgstr "_Cancel·lar sortir"
2318
2319 #: src/compose.c:9751
2320 msgid "_Discard email"
2321 msgstr "_Descartar el correu"
2322
2323 #: src/compose.c:9911 src/compose.c:9925
2324 msgid "Select file"
2325 msgstr "Seleccionar arxiu"
2326
2327 #: src/compose.c:9939
2328 #, c-format
2329 msgid "File '%s' could not be read."
2330 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
2331
2332 #: src/compose.c:9941
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "File '%s' contained invalid characters\n"
2336 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2337 msgstr ""
2338 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
2339 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2340
2341 #: src/compose.c:10013
2342 msgid "Discard message"
2343 msgstr "Descartar missatge"
2344
2345 #: src/compose.c:10014
2346 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2347 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2348
2349 #: src/compose.c:10015
2350 msgid "_Discard"
2351 msgstr "_Descartar"
2352
2353 #: src/compose.c:10015
2354 msgid "_Save to Drafts"
2355 msgstr "_Guardar a Borradors"
2356
2357 #: src/compose.c:10017
2358 msgid "Save changes"
2359 msgstr "Guardar canvis"
2360
2361 #: src/compose.c:10018
2362 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2363 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu guardar els últims canvis?"
2364
2365 #: src/compose.c:10019
2366 msgid "_Don't save"
2367 msgstr "_No guardar"
2368
2369 #: src/compose.c:10019
2370 msgid "+_Save to Drafts"
2371 msgstr "+_Guardar a Esborranys"
2372
2373 #: src/compose.c:10089
2374 #, c-format
2375 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2376 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
2377
2378 #: src/compose.c:10091
2379 msgid "Apply template"
2380 msgstr "Aplicar plantilla"
2381
2382 #: src/compose.c:10092
2383 msgid "_Replace"
2384 msgstr "_Reemplaçar"
2385
2386 #: src/compose.c:10092
2387 msgid "_Insert"
2388 msgstr "_Insertar"
2389
2390 #: src/compose.c:10956
2391 msgid "Insert or attach?"
2392 msgstr "Insertar o adjuntar?"
2393
2394 #: src/compose.c:10957
2395 msgid ""
2396 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2397 "attach it to the email?"
2398 msgstr ""
2399 "Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
2400 "oadjuntar-lo al correu?"
2401
2402 #: src/compose.c:10959
2403 msgid "_Attach"
2404 msgstr "_Adjuntar"
2405
2406 #: src/compose.c:11175
2407 #, c-format
2408 msgid "Quote format error at line %d."
2409 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
2410
2411 #: src/compose.c:11459
2412 #, c-format
2413 msgid ""
2414 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2415 "time. Do you want to continue?"
2416 msgstr ""
2417 "Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2418 "mica. Voleu continuar?"
2419
2420 #: src/crash.c:141
2421 #, c-format
2422 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2423 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2424
2425 #: src/crash.c:187
2426 msgid "Claws Mail has crashed"
2427 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
2428
2429 #: src/crash.c:203
2430 #, c-format
2431 msgid ""
2432 "%s.\n"
2433 "Please file a bug report and include the information below."
2434 msgstr ""
2435 "%s.\n"
2436 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
2437
2438 #: src/crash.c:208
2439 msgid "Debug log"
2440 msgstr "Traça de depuració"
2441
2442 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:414
2443 msgid "Close"
2444 msgstr "Tancar"
2445
2446 #: src/crash.c:257
2447 msgid "Save..."
2448 msgstr "Guardar..."
2449
2450 #: src/crash.c:262
2451 msgid "Create bug report"
2452 msgstr "Crear informe d'error"
2453
2454 #: src/crash.c:312
2455 msgid "Save crash information"
2456 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
2457
2458 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2459 msgid "Add New Person"
2460 msgstr "Afegir nova persona"
2461
2462 #: src/editaddress.c:158
2463 msgid ""
2464 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2465 "following values to be set:\n"
2466 " - Display Name\n"
2467 " - First Name\n"
2468 " - Last Name\n"
2469 " - Nickname\n"
2470 " - any email address\n"
2471 " - any additional attribute\n"
2472 "\n"
2473 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2474 "Click Cancel to close without saving."
2475 msgstr ""
2476 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2477 "següents valors:\n"
2478 " - Nom mostrat\n"
2479 " - Nom\n"
2480 " - Cognoms\n"
2481 " - Motiu\n"
2482 " - alguna adreça de correu\n"
2483 " - algun atribut addicional\n"
2484 "\n"
2485 "Polseu OK per seguir editant aquest contacte.\n"
2486 "Polseu Cancel·lar per tancar sense guardar."
2487
2488 #: src/editaddress.c:169
2489 msgid ""
2490 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2491 "following values to be set:\n"
2492 " - First Name\n"
2493 " - Last Name\n"
2494 " - any email address\n"
2495 " - any additional attribute\n"
2496 "\n"
2497 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2498 "Click Cancel to close without saving."
2499 msgstr ""
2500 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2501 "següents valors:\n"
2502 " - Nom\n"
2503 " - Cognoms\n"
2504 " - Motiu\n"
2505 " - alguna adreça de correu\n"
2506 " - algun atribut addicional\n"
2507 "\n"
2508 "Polseu OK per seguir editant aquest contacte.\n"
2509 "Polseu Cancel·lar per tancar sense guardar."
2510
2511 #: src/editaddress.c:233
2512 msgid "Edit Person Details"
2513 msgstr "Editar detalls personals"
2514
2515 #: src/editaddress.c:411
2516 msgid "An Email address must be supplied."
2517 msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
2518
2519 #: src/editaddress.c:587
2520 msgid "A Name and Value must be supplied."
2521 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
2522
2523 #: src/editaddress.c:676
2524 msgid "Discard"
2525 msgstr "Descartar"
2526
2527 #: src/editaddress.c:677
2528 msgid "Apply"
2529 msgstr "Aplicar"
2530
2531 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2532 msgid "Edit Person Data"
2533 msgstr "Editar dades personals"
2534
2535 #: src/editaddress.c:785
2536 msgid "Choose a picture"
2537 msgstr "Escolliu una imatge"
2538
2539 #: src/editaddress.c:804
2540 #, c-format
2541 msgid ""
2542 "Failed to import image: \n"
2543 "%s"
2544 msgstr ""
2545 "Error a l'importar imatge: \n"
2546 "%s"
2547
2548 #: src/editaddress.c:846
2549 msgid "_Set picture"
2550 msgstr "A_ssignar imatge"
2551
2552 #: src/editaddress.c:847
2553 msgid "_Unset picture"
2554 msgstr "_Desassignar imatge"
2555
2556 #: src/editaddress.c:905
2557 msgid "Photo"
2558 msgstr "Fotografia"
2559
2560 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2561 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2562 msgid "Display Name"
2563 msgstr "Nom mostrat"
2564
2565 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2566 msgid "Last Name"
2567 msgstr "Cognoms"
2568
2569 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2570 msgid "First Name"
2571 msgstr "Nom"
2572
2573 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2574 msgid "Nickname"
2575 msgstr "Motiu (nick)"
2576
2577 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2578 msgid "Alias"
2579 msgstr "Alies"
2580
2581 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2582 #: src/prefs_customheader.c:223
2583 msgid "Value"
2584 msgstr "Valor"
2585
2586 #: src/editaddress.c:1427
2587 msgid "_User Data"
2588 msgstr "Dades d'Us_uari"
2589
2590 #: src/editaddress.c:1428
2591 msgid "_Email Addresses"
2592 msgstr "Adr_eces de Correu"
2593
2594 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2595 msgid "O_ther Attributes"
2596 msgstr "Al_tres Atributs"
2597
2598 #: src/editbook.c:109
2599 msgid "File appears to be OK."
2600 msgstr "L'arxiu sembla estar bé."
2601
2602 #: src/editbook.c:112
2603 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2604 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
2605
2606 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2607 msgid "Could not read file."
2608 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
2609
2610 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2611 msgid "Edit Addressbook"
2612 msgstr "Editar agenda"
2613
2614 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2615 msgid " Check File "
2616 msgstr " Comprovar arxiu "
2617
2618 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2619 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2620 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2621 msgid "File"
2622 msgstr "Arxiu"
2623
2624 #: src/editbook.c:281
2625 msgid "Add New Addressbook"
2626 msgstr "Afegir nova agenda"
2627
2628 #: src/editgroup.c:101
2629 msgid "A Group Name must be supplied."
2630 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2631
2632 #: src/editgroup.c:294
2633 msgid "Edit Group Data"
2634 msgstr "Editar dades del grupo"
2635
2636 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2637 msgid "Group Name"
2638 msgstr "Nom de grup"
2639
2640 #: src/editgroup.c:342
2641 msgid "Addresses in Group"
2642 msgstr "Adreces en el grup"
2643
2644 #: src/editgroup.c:377
2645 msgid "Available Addresses"
2646 msgstr "Adreces disponibles"
2647
2648 #: src/editgroup.c:452
2649 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2650 msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
2651
2652 #: src/editgroup.c:500
2653 msgid "Edit Group Details"
2654 msgstr "Editar detalls del grup"
2655
2656 #: src/editgroup.c:503
2657 msgid "Add New Group"
2658 msgstr "Afegir nou grup"
2659
2660 #: src/editgroup.c:553
2661 msgid "Edit folder"
2662 msgstr "Editar carpeta"
2663
2664 #: src/editgroup.c:553
2665 msgid "Input the new name of folder:"
2666 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2667
2668 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2669 msgid "New folder"
2670 msgstr "Nova carpeta"
2671
2672 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:555 src/mh_gtk.c:146
2673 msgid "Input the name of new folder:"
2674 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2675
2676 #: src/editjpilot.c:188
2677 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2678 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
2679
2680 #: src/editjpilot.c:200
2681 msgid "Select JPilot File"
2682 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
2683
2684 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2685 msgid "Edit JPilot Entry"
2686 msgstr "Editar entrada JPilot"
2687
2688 #: src/editjpilot.c:281
2689 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2690 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2691
2692 #: src/editjpilot.c:372
2693 msgid "Add New JPilot Entry"
2694 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
2695
2696 #: src/editldap_basedn.c:138
2697 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2698 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
2699
2700 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2701 msgid "Hostname"
2702 msgstr "Nom de màquina"
2703
2704 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2705 msgid "Port"
2706 msgstr "Port"
2707
2708 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
2709 msgid "Search Base"
2710 msgstr "Base de búsqueda"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:198
2713 msgid "Available Search Base(s)"
2714 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:288
2717 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2718 msgstr ""
2719 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
2720 "manualment"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2723 msgid "Could not connect to server"
2724 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
2725
2726 #: src/editldap.c:152
2727 msgid "A Name must be supplied."
2728 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2729
2730 #: src/editldap.c:164
2731 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2732 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
2733
2734 #: src/editldap.c:177
2735 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2736 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
2737
2738 #: src/editldap.c:278
2739 msgid "Connected successfully to server"
2740 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
2741
2742 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:978
2743 msgid "Edit LDAP Server"
2744 msgstr "Editar servidor LDAP"
2745
2746 #: src/editldap.c:437
2747 msgid "A name that you wish to call the server."
2748 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
2749
2750 #: src/editldap.c:450
2751 msgid ""
2752 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2753 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2754 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2755 "computer as Claws Mail."
2756 msgstr ""
2757 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2758 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2759 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2760 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
2761
2762 #: src/editldap.c:470
2763 msgid "TLS"
2764 msgstr "TLS"
2765
2766 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2767 msgid "SSL"
2768 msgstr "SSL"
2769
2770 #: src/editldap.c:475
2771 #, fuzzy
2772 msgid ""
2773 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2774 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2775 "TLS_REQCERT fields)."
2776 msgstr ""
2777 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
2778 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2779 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2780
2781 #: src/editldap.c:479
2782 #, fuzzy
2783 msgid ""
2784 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2785 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2786 "TLS_REQCERT fields)."
2787 msgstr ""
2788 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
2789 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
2790 "TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
2791
2792 #: src/editldap.c:491
2793 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2794 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
2795
2796 #: src/editldap.c:494
2797 msgid " Check Server "
2798 msgstr " Comprovar servidor "
2799
2800 #: src/editldap.c:498
2801 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2802 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
2803
2804 #: src/editldap.c:511
2805 msgid ""
2806 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2807 "Examples include:\n"
2808 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2809 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2810 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2811 msgstr ""
2812 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
2813 "exemples:\n"
2814 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2815 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2816 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2817
2818 #: src/editldap.c:522
2819 msgid ""
2820 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2821 "server."
2822 msgstr ""
2823 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2824 "servidor."
2825
2826 #: src/editldap.c:578
2827 msgid "Search Attributes"
2828 msgstr "Atributs de búsqueda"
2829
2830 #: src/editldap.c:587
2831 msgid ""
2832 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2833 "find a name or address."
2834 msgstr ""
2835 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2836 "trobar un nomb o adreça."
2837
2838 #: src/editldap.c:590
2839 msgid " Defaults "
2840 msgstr " Per omissió"
2841
2842 #: src/editldap.c:594
2843 msgid ""
2844 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2845 "names and addresses during a name or address search process."
2846 msgstr ""
2847 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2848 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2849
2850 #: src/editldap.c:600
2851 msgid "Max Query Age (secs)"
2852 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2853
2854 #: src/editldap.c:615
2855 msgid ""
2856 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2857 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2858 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2859 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2860 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2861 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2862 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2863 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2864 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2865 "more memory to cache results."
2866 msgstr ""
2867 "Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2868 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2869 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2870 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2871 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2872 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2873 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2874 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2875 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2876 "emmagatzemar els resultats."
2877
2878 #: src/editldap.c:632
2879 msgid "Include server in dynamic search"
2880 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2881
2882 #: src/editldap.c:637
2883 msgid ""
2884 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2885 "address completion."
2886 msgstr ""
2887 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2888 "al usar autocompletat d'adreces."
2889
2890 #: src/editldap.c:643
2891 msgid "Match names 'containing' search term"
2892 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2893
2894 #: src/editldap.c:648
2895 msgid ""
2896 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2897 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2898 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2899 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2900 "searches against other address interfaces."
2901 msgstr ""
2902 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2903 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2904 "cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
2905 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
2906 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2907
2908 #: src/editldap.c:701
2909 msgid "Bind DN"
2910 msgstr "Associar DN"
2911
2912 #: src/editldap.c:710
2913 msgid ""
2914 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2915 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2916 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2917 "performing a search."
2918 msgstr ""
2919 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2920 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2921 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
2922 "realitzar la cerca."
2923
2924 #: src/editldap.c:717
2925 msgid "Bind Password"
2926 msgstr "Associar contrasenya"
2927
2928 #: src/editldap.c:731
2929 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2930 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2931
2932 #: src/editldap.c:736
2933 msgid "Timeout (secs)"
2934 msgstr "Temps límit (seg.)"
2935
2936 #: src/editldap.c:750
2937 msgid "The timeout period in seconds."
2938 msgstr "El temps mínim en segons."
2939
2940 #: src/editldap.c:754
2941 msgid "Maximum Entries"
2942 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2943
2944 #: src/editldap.c:768
2945 msgid ""
2946 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2947 msgstr ""
2948 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2949 "cerca."
2950
2951 #: src/editldap.c:783 src/prefs_account.c:3201
2952 msgid "Basic"
2953 msgstr "Bàsiques"
2954
2955 #: src/editldap.c:784
2956 msgid "Search"
2957 msgstr "Cercar"
2958
2959 #: src/editldap.c:785 src/gtk/quicksearch.c:658
2960 msgid "Extended"
2961 msgstr "Extès"
2962
2963 #: src/editldap.c:983
2964 msgid "Add New LDAP Server"
2965 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2966
2967 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1443
2968 msgid "Tag"
2969 msgstr "Etiqueta"
2970
2971 #: src/edittags.c:215
2972 msgid "Delete tag"
2973 msgstr "Esborrar etiqueta"
2974
2975 #: src/edittags.c:216
2976 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2977 msgstr "Voleu realment esborrar aquesta etiqueta?"
2978
2979 #: src/edittags.c:243
2980 msgid "Delete all tags"
2981 msgstr "Esborrar totes les  etiquetes"
2982
2983 #: src/edittags.c:244
2984 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2985 msgstr "Voleu realment esborrar totes les etiquetes?"
2986
2987 #: src/edittags.c:422
2988 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2989 msgstr ""
2990
2991 #: src/edittags.c:464
2992 msgid "Tag is not set."
2993 msgstr "Etiqueta no establerta."
2994
2995 #: src/edittags.c:529
2996 msgctxt "Dialog title"
2997 msgid "Apply tags"
2998 msgstr "Aplicar etiqueta"
2999
3000 #: src/edittags.c:543
3001 msgid "New tag:"
3002 msgstr "Nova etiqueta:"
3003
3004 #: src/edittags.c:576
3005 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3006 msgstr ""
3007 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes a aplicar/esborrar. Els canvis són "
3008 "immediats."
3009
3010 #: src/editvcard.c:95
3011 msgid "File does not appear to be vCard format."
3012 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
3013
3014 #: src/editvcard.c:107
3015 msgid "Select vCard File"
3016 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
3017
3018 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3019 msgid "Edit vCard Entry"
3020 msgstr "Editar entrada vCard"
3021
3022 #: src/editvcard.c:261
3023 msgid "Add New vCard Entry"
3024 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
3025
3026 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:436
3027 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/exphtmldlg.c:106
3031 msgid "Please specify output directory and file to create."
3032 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:109
3035 msgid "Select stylesheet and formatting."
3036 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3039 msgid "File exported successfully."
3040 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:177
3043 #, c-format
3044 msgid ""
3045 "HTML Output Directory '%s'\n"
3046 "does not exist. OK to create new directory?"
3047 msgstr ""
3048 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
3049 "no existeix. Crear-ne un nou?"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3052 msgid "Create Directory"
3053 msgstr "Crear directori"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:189
3056 #, c-format
3057 msgid ""
3058 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3059 "%s"
3060 msgstr ""
3061 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
3062 "%s"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3065 msgid "Failed to Create Directory"
3066 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:233
3069 msgid "Error creating HTML file"
3070 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:319
3073 msgid "Select HTML output file"
3074 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:383
3077 msgid "HTML Output File"
3078 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3081 #: src/importldif.c:684
3082 msgid "B_rowse"
3083 msgstr "M_ostrar"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:445
3086 msgid "Stylesheet"
3087 msgstr "Full d'estils"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1570
3090 #: src/gtk/gtkaspell.c:2228 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1169
3091 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456
3092 #: src/summaryview.c:5998
3093 msgid "None"
3094 msgstr "Cap"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3097 #: src/prefs_other.c:408
3098 msgid "Default"
3099 msgstr "Per omissió"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3102 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3103 msgid "Full"
3104 msgstr "Complet"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:456
3107 msgid "Custom"
3108 msgstr "Adequat"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:457
3111 msgid "Custom-2"
3112 msgstr "Adequat-2"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:458
3115 msgid "Custom-3"
3116 msgstr "Adequat-3"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:459
3119 msgid "Custom-4"
3120 msgstr "Adequat-4"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:466
3123 msgid "Full Name Format"
3124 msgstr "Format de nom complet"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:474
3127 msgid "First Name, Last Name"
3128 msgstr "Nom, Cognoms"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:475
3131 msgid "Last Name, First Name"
3132 msgstr "Cognoms, Nom"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:482
3135 msgid "Color Banding"
3136 msgstr "Bandes de color"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:488
3139 msgid "Format Email Links"
3140 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:494
3143 msgid "Format User Attributes"
3144 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3147 msgid "Address Book :"
3148 msgstr "Agenda d'adreces :"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3151 msgid "File Name :"
3152 msgstr "Nom d'arxiu :"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:559
3155 msgid "Open with Web Browser"
3156 msgstr "Obrir amb el navegador web"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:591
3159 msgid "Export Address Book to HTML File"
3160 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3163 msgid "File Info"
3164 msgstr "Informació d'arxiu"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:657
3167 msgid "Format"
3168 msgstr "Format"
3169
3170 #: src/expldifdlg.c:108
3171 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3172 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
3173
3174 #: src/expldifdlg.c:111
3175 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3176 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
3177
3178 #: src/expldifdlg.c:187
3179 #, c-format
3180 msgid ""
3181 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3182 "does not exist. OK to create new directory?"
3183 msgstr ""
3184 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
3185 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:199
3188 #, c-format
3189 msgid ""
3190 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3191 "%s"
3192 msgstr ""
3193 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
3194 "%s"
3195
3196 #: src/expldifdlg.c:241
3197 msgid "Suffix was not supplied"
3198 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:243
3201 msgid ""
3202 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3203 "you wish to proceed without a suffix?"
3204 msgstr ""
3205 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
3206 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:261
3209 msgid "Error creating LDIF file"
3210 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:336
3213 msgid "Select LDIF output file"
3214 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:400
3217 msgid "LDIF Output File"
3218 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:431
3221 msgid ""
3222 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3223 "to:\n"
3224 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3225 msgstr ""
3226 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
3227 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3228
3229 #: src/expldifdlg.c:437
3230 msgid ""
3231 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3232 "similar to:\n"
3233 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3234 msgstr ""
3235 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
3236 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3237
3238 #: src/expldifdlg.c:443
3239 msgid ""
3240 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3241 "formatted similar to:\n"
3242 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3243 msgstr ""
3244 "La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
3245 "de l'estil de:\n"
3246 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3247
3248 #: src/expldifdlg.c:489
3249 msgid "Suffix"
3250 msgstr "Sufixe"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:499
3253 msgid ""
3254 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3255 "entry. Examples include:\n"
3256 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3257 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3258 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3259 msgstr ""
3260 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
3261 "Alguns exemples:\n"
3262 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3263 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
3264 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
3265
3266 #: src/expldifdlg.c:507
3267 msgid "Relative DN"
3268 msgstr "DN relatiu"
3269
3270 #: src/expldifdlg.c:515
3271 msgid "Unique ID"
3272 msgstr "ID únic"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:523
3275 msgid ""
3276 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3277 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3278 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3279 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3280 "available RDN options that will be used to create the DN."
3281 msgstr ""
3282 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
3283 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
3284 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
3285 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
3286 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:543
3289 msgid "Use DN attribute if present in data"
3290 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:548
3293 msgid ""
3294 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3295 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3296 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3297 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3298 msgstr ""
3299 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
3300 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
3301 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
3302 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:558
3305 msgid "Exclude record if no Email Address"
3306 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:563
3309 msgid ""
3310 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3311 "option to ignore these records."
3312 msgstr ""
3313 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
3314 "opció per ignorar aquests registres."
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:655
3317 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3318 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:721
3321 msgid "Distinguished Name"
3322 msgstr "Nom distingit"
3323
3324 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8150
3325 msgid "Export to mbox file"
3326 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
3327
3328 #: src/export.c:131
3329 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3330 msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
3331
3332 #: src/export.c:142
3333 msgid "Source folder:"
3334 msgstr "Carpeta origen:"
3335
3336 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3337 msgid "Mbox file:"
3338 msgstr "Arxiu mbox:"
3339
3340 #: src/export.c:203
3341 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3342 msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
3343
3344 #: src/export.c:208
3345 msgid "Source folder can't be left empty."
3346 msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
3347
3348 #: src/export.c:221
3349 msgid "Couldn't find the source folder."
3350 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
3351
3352 #: src/export.c:245
3353 msgid "Select exporting file"
3354 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
3355
3356 #: src/exporthtml.c:767
3357 msgid "Full Name"
3358 msgstr "Nom complert"
3359
3360 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3361 msgid "Attributes"
3362 msgstr "Atributs"
3363
3364 #: src/exporthtml.c:974
3365 msgid "Claws Mail Address Book"
3366 msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
3367
3368 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3369 msgid "Name already exists but is not a directory."
3370 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
3371
3372 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3373 msgid "No permissions to create directory."
3374 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
3375
3376 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3377 msgid "Name is too long."
3378 msgstr "El nom és massa llarg."
3379
3380 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3381 msgid "Not specified."
3382 msgstr "Sense especificar."
3383
3384 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:376 src/prefs_folder_item.c:308
3385 msgid "Inbox"
3386 msgstr "Entrada"
3387
3388 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:380
3389 msgid "Sent"
3390 msgstr "Enviat"
3391
3392 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:384 src/prefs_folder_item.c:311
3393 msgid "Queue"
3394 msgstr "Cua"
3395
3396 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:388 src/prefs_folder_item.c:312
3397 msgid "Trash"
3398 msgstr "Paperera"
3399
3400 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:392 src/prefs_folder_item.c:310
3401 msgid "Drafts"
3402 msgstr "Esborranys"
3403
3404 #: src/folder.c:2017
3405 #, c-format
3406 msgid "Processing (%s)...\n"
3407 msgstr "Processant (%s)...\n"
3408
3409 #: src/folder.c:3261
3410 #, c-format
3411 msgid "Copying %s to %s...\n"
3412 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
3413
3414 #: src/folder.c:3261
3415 #, c-format
3416 msgid "Moving %s to %s...\n"
3417 msgstr "Movent %s a %s...\n"
3418
3419 #: src/folder.c:3563
3420 #, c-format
3421 msgid "Updating cache for %s..."
3422 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
3423
3424 #: src/folder.c:4435
3425 msgid "Processing messages..."
3426 msgstr "Processant missatges..."
3427
3428 #: src/folder.c:4571
3429 #, c-format
3430 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3431 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3432
3433 #: src/foldersel.c:223
3434 msgid "Select folder"
3435 msgstr "Seleccionar carpeta"
3436
3437 #: src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3438 msgid "NewFolder"
3439 msgstr "NovaCarpeta"
3440
3441 #: src/foldersel.c:564 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3442 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3443 #, c-format
3444 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3445 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
3446
3447 #: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3448 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3449 #, c-format
3450 msgid "The folder '%s' already exists."
3451 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3452
3453 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3454 #, c-format
3455 msgid "Can't create the folder '%s'."
3456 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
3457
3458 #: src/folderview.c:230
3459 msgid "Mark all re_ad"
3460 msgstr "Marc_ar tot com llegit"
3461
3462 #: src/folderview.c:232
3463 msgid "R_un processing rules"
3464 msgstr "Exec_utar regles de processament"
3465
3466 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:539
3467 msgid "_Search folder..."
3468 msgstr "_Buscar en carpeta..."
3469
3470 #: src/folderview.c:235
3471 msgid "Process_ing..."
3472 msgstr "Pr_ocessant..."
3473
3474 #: src/folderview.c:236
3475 msgid "Empty _trash..."
3476 msgstr "Buidar _paperera..."
3477
3478 #: src/folderview.c:237
3479 msgid "Send _queue..."
3480 msgstr "Enviar _cua..."
3481
3482 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3483 #: src/prefs_matcher.c:383 src/summaryview.c:6282
3484 msgid "New"
3485 msgstr "Nous"
3486
3487 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3488 #: src/prefs_matcher.c:382 src/summaryview.c:6284
3489 msgid "Unread"
3490 msgstr "No llegits"
3491
3492 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3493 msgid "Total"
3494 msgstr "Total"
3495
3496 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3497 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3498 msgid "#"
3499 msgstr "N"
3500
3501 #: src/folderview.c:734
3502 msgid "Setting folder info..."
3503 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3504
3505 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4100 src/summaryview.c:4102
3506 msgid "Mark all as read"
3507 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
3508
3509 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4101
3510 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3511 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
3512
3513 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4371 src/mainwindow.c:5257 src/setup.c:91
3514 #, c-format
3515 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3516 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
3517
3518 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4376 src/mainwindow.c:5262 src/setup.c:96
3519 #, c-format
3520 msgid "Scanning folder %s ..."
3521 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
3522
3523 #: src/folderview.c:1056
3524 msgid "Rebuild folder tree"
3525 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
3526
3527 #: src/folderview.c:1057
3528 msgid ""
3529 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3530 msgstr ""
3531 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3532 "continuar?"
3533
3534 #: src/folderview.c:1067
3535 msgid "Rebuilding folder tree..."
3536 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3537
3538 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3539 msgid "Scanning folder tree..."
3540 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
3541
3542 #: src/folderview.c:1201
3543 #, c-format
3544 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3545 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3546
3547 #: src/folderview.c:1255
3548 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3549 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
3550
3551 #: src/folderview.c:2083
3552 #, fuzzy, c-format
3553 msgid "Closing folder %s..."
3554 msgstr "Tancant carpeta %s..."
3555
3556 #: src/folderview.c:2178
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "Opening folder %s..."
3559 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
3560
3561 #: src/folderview.c:2196
3562 msgid "Folder could not be opened."
3563 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3564
3565 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3054 src/mainwindow.c:3058
3566 msgid "Empty trash"
3567 msgstr "Buidar paperera"
3568
3569 #: src/folderview.c:2338
3570 msgid "Delete all messages in trash?"
3571 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
3572
3573 #: src/folderview.c:2339
3574 msgid "+_Empty trash"
3575 msgstr "+Buidar pap_erera"
3576
3577 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2615
3578 msgid "Offline warning"
3579 msgstr "Avís de desconnexió"
3580
3581 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2616
3582 msgid "You're working offline. Override?"
3583 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
3584
3585 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2635
3586 msgid "Send queued messages"
3587 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
3588
3589 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2636
3590 msgid "Send all queued messages?"
3591 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
3592
3593 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3594 #: src/toolbar.c:2637
3595 msgid "_Send"
3596 msgstr "_Enviar"
3597
3598 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2655
3599 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3600 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
3601
3602 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2809 src/toolbar.c:2658
3603 #, c-format
3604 msgid ""
3605 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3606 "%s"
3607 msgstr ""
3608 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
3609 "%s"
3610
3611 #: src/folderview.c:2485
3612 #, c-format
3613 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3614 msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
3615
3616 #: src/folderview.c:2486
3617 #, c-format
3618 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3619 msgstr "Voleu realment fer la carpeta '%s' sub-carpeta de '%s' ?"
3620
3621 #: src/folderview.c:2488
3622 msgid "Copy folder"
3623 msgstr "Copiar carpeta"
3624
3625 #: src/folderview.c:2488
3626 msgid "Move folder"
3627 msgstr "Moure carpeta"
3628
3629 #: src/folderview.c:2499
3630 #, c-format
3631 msgid "Copying %s to %s..."
3632 msgstr "Copiant %s a %s..."
3633
3634 #: src/folderview.c:2499
3635 #, c-format
3636 msgid "Moving %s to %s..."
3637 msgstr "Movent %s a %s..."
3638
3639 #: src/folderview.c:2530
3640 msgid "Source and destination are the same."
3641 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
3642
3643 #: src/folderview.c:2533
3644 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3645 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3646
3647 #: src/folderview.c:2534
3648 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3649 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3650
3651 #: src/folderview.c:2537
3652 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3653 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
3654
3655 #: src/folderview.c:2540
3656 msgid "Copy failed!"
3657 msgstr "Copiar ha fallat!"
3658
3659 #: src/folderview.c:2540
3660 msgid "Move failed!"
3661 msgstr "Moure ha fallat!"
3662
3663 #: src/folderview.c:2591
3664 #, c-format
3665 msgid "Processing configuration for folder %s"
3666 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
3667
3668 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4542 src/summaryview.c:4641
3669 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3670 msgstr "La carpeta destí només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
3671
3672 #: src/grouplistdialog.c:161
3673 msgid "Newsgroup subscription"
3674 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3675
3676 #: src/grouplistdialog.c:178
3677 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3678 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
3679
3680 #: src/grouplistdialog.c:184
3681 msgid "Find groups:"
3682 msgstr "Buscar grups:"
3683
3684 #: src/grouplistdialog.c:192
3685 msgid " Search "
3686 msgstr " Buscar "
3687
3688 #: src/grouplistdialog.c:204
3689 msgid "Newsgroup name"
3690 msgstr "Nom de grup"
3691
3692 #: src/grouplistdialog.c:205
3693 msgid "Messages"
3694 msgstr "Missatges"
3695
3696 #: src/grouplistdialog.c:206
3697 msgid "Type"
3698 msgstr "Tipus"
3699
3700 #: src/grouplistdialog.c:347
3701 msgid "moderated"
3702 msgstr "moderat"
3703
3704 #: src/grouplistdialog.c:349
3705 msgid "readonly"
3706 msgstr "només lectura"
3707
3708 #: src/grouplistdialog.c:351
3709 msgid "unknown"
3710 msgstr "desconegut"
3711
3712 #: src/grouplistdialog.c:422
3713 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3714 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3715
3716 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3717 msgid "Done."
3718 msgstr "Fet."
3719
3720 #: src/grouplistdialog.c:492
3721 #, c-format
3722 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3723 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3724
3725 #: src/gtk/about.c:132
3726 msgid ""
3727 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3728 "\n"
3729 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3730 msgstr ""
3731 "Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de correu.\n"
3732 "\n"
3733 "Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
3734
3735 #: src/gtk/about.c:138
3736 #, fuzzy
3737 msgid ""
3738 "\n"
3739 "\n"
3740 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3741 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3742 msgstr ""
3743 "\n"
3744 "\n"
3745 "Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol fer "
3746 "donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
3747
3748 #: src/gtk/about.c:154
3749 msgid ""
3750 "\n"
3751 "\n"
3752 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3753 "The Claws Mail Team\n"
3754 " and Hiroyuki Yamamoto"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/gtk/about.c:157
3758 msgid ""
3759 "\n"
3760 "\n"
3761 "System Information\n"
3762 msgstr ""
3763 "\n"
3764 "\n"
3765 "Informació del Sistema\n"
3766
3767 #: src/gtk/about.c:163
3768 #, c-format
3769 msgid ""
3770 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3771 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3772 "Operating System: %s %s (%s)"
3773 msgstr ""
3774 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3775 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3776 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
3777
3778 #: src/gtk/about.c:172
3779 #, c-format
3780 msgid ""
3781 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3782 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3783 "Operating System: %s"
3784 msgstr ""
3785 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3786 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3787 "Sistema Operatiu: %s"
3788
3789 #: src/gtk/about.c:181
3790 #, c-format
3791 msgid ""
3792 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3793 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3794 "Operating System: unknown"
3795 msgstr ""
3796 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3797 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3798 "Sistema Operatiu: desconegut"
3799
3800 #: src/gtk/about.c:238 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3801 msgid "The Claws Mail Team"
3802 msgstr "L'equip de Claws Mail"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:257
3805 msgid "Previous team members"
3806 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
3807
3808 #: src/gtk/about.c:276
3809 msgid "The translation team"
3810 msgstr "L'equip de traducció"
3811
3812 #: src/gtk/about.c:295
3813 msgid "Documentation team"
3814 msgstr "L'equip de documentació"
3815
3816 #: src/gtk/about.c:314
3817 msgid "Logo"
3818 msgstr "Logo"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:333
3821 msgid "Icons"
3822 msgstr "Icones"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:352
3825 msgid "Contributors"
3826 msgstr "Collaboradors"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:400
3829 msgid "Compiled-in Features\n"
3830 msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:416
3833 msgctxt "compface"
3834 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3835 msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
3836
3837 #: src/gtk/about.c:426
3838 msgctxt "Enchant"
3839 msgid "adds support for spell checking\n"
3840 msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
3841
3842 #: src/gtk/about.c:436
3843 msgctxt "GnuTLS"
3844 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3845 msgstr "afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
3846
3847 #: src/gtk/about.c:446
3848 msgctxt "IPv6"
3849 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3850 msgstr ""
3851 "afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
3852
3853 #: src/gtk/about.c:457
3854 msgctxt "iconv"
3855 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3856 msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:467
3859 msgctxt "JPilot"
3860 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3861 msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:477
3864 msgctxt "LDAP"
3865 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3866 msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:487
3869 msgctxt "libetpan"
3870 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3871 msgstr "afegeix suport per servidors IMAP\n"
3872
3873 #: src/gtk/about.c:497
3874 msgctxt "libSM"
3875 msgid "adds support for session handling\n"
3876 msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:507
3879 msgctxt "NetworkManager"
3880 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3881 msgstr "Afegeix suport per detecció de canvis de connexions de xarxa\n"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:539
3884 msgid ""
3885 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3886 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3887 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3888 "version.\n"
3889 "\n"
3890 msgstr ""
3891 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3892 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
3893 "Software Foundation; tant en versió 3, com (opcionalment) qualsevol versió "
3894 "posterior.\n"
3895 "\n"
3896
3897 #: src/gtk/about.c:545
3898 msgid ""
3899 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3900 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3901 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3902 "more details.\n"
3903 "\n"
3904 msgstr ""
3905 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
3906 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
3907 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
3908 "per a més detalls.\n"
3909 "\n"
3910
3911 #: src/gtk/about.c:563
3912 msgid ""
3913 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3914 "this program. If not, see <"
3915 msgstr ""
3916 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
3917 "amb aquest programa; en cas contrari,  mireu <"
3918
3919 #: src/gtk/about.c:568
3920 msgid ""
3921 ">. \n"
3922 "\n"
3923 msgstr ""
3924 ">. \n"
3925 "\n"
3926
3927 #: src/gtk/about.c:694 src/main.c:2636
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Session statistics\n"
3930 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió\n"
3931
3932 #: src/gtk/about.c:704 src/gtk/about.c:707 src/main.c:2646 src/main.c:2649
3933 #, fuzzy, c-format
3934 msgid "Started: %s\n"
3935 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
3936
3937 #: src/gtk/about.c:714 src/main.c:2655
3938 msgid "Incoming traffic\n"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2658
3942 #, fuzzy, c-format
3943 msgid "Received messages: %d\n"
3944 msgstr "missatges esborrats"
3945
3946 #: src/gtk/about.c:724 src/main.c:2664
3947 msgid "Outgoing traffic\n"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: src/gtk/about.c:727 src/main.c:2667
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3953 msgstr "_Filtrar els missatges _seleccionats"
3954
3955 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2671
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "Replied messages: %d\n"
3958 msgstr "missatges esborrats"
3959
3960 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2675
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3963 msgstr "missatges reenviats"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2679
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3968 msgstr "Filtrant missatge...\n"
3969
3970 #: src/gtk/about.c:769
3971 msgid "About Claws Mail"
3972 msgstr "Sobre Claws Mail"
3973
3974 #: src/gtk/about.c:827
3975 msgid ""
3976 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3977 "The Claws Mail Team\n"
3978 "and Hiroyuki Yamamoto"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: src/gtk/about.c:841
3982 msgid "_Info"
3983 msgstr "_Info"
3984
3985 #: src/gtk/about.c:847
3986 msgid "_Authors"
3987 msgstr "_Autors"
3988
3989 #: src/gtk/about.c:853
3990 msgid "_Features"
3991 msgstr "_Característiques"
3992
3993 #: src/gtk/about.c:859
3994 msgid "_License"
3995 msgstr "_Llicència"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:867
3998 msgid "_Release Notes"
3999 msgstr "_Notes de Versió"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:873
4002 msgid "_Statistics"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4006 msgid "Orange"
4007 msgstr "Taronja"
4008
4009 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4010 msgid "Red"
4011 msgstr "Vermell"
4012
4013 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4014 msgid "Pink"
4015 msgstr "Rosa"
4016
4017 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4018 msgid "Sky blue"
4019 msgstr "Blau cel"
4020
4021 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4022 msgid "Blue"
4023 msgstr "Blau"
4024
4025 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4026 msgid "Green"
4027 msgstr "Verd"
4028
4029 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4030 msgid "Brown"
4031 msgstr "Marró"
4032
4033 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4034 msgid "Grey"
4035 msgstr "Gris"
4036
4037 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4038 msgid "Light brown"
4039 msgstr "Marró clar"
4040
4041 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4042 msgid "Dark red"
4043 msgstr "Vermell fosc"
4044
4045 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4046 msgid "Dark pink"
4047 msgstr "Rosa fosc"
4048
4049 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4050 msgid "Steel blue"
4051 msgstr "Blau cel"
4052
4053 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4054 msgid "Gold"
4055 msgstr "Daurat"
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4058 msgid "Bright green"
4059 msgstr "Verd fort"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4062 msgid "Magenta"
4063 msgstr "Magenta"
4064
4065 #: src/gtk/foldersort.c:156
4066 #, fuzzy
4067 msgid "Set mailbox order"
4068 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
4069
4070 #: src/gtk/foldersort.c:190
4071 #, fuzzy
4072 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4073 msgstr ""
4074 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
4075 "carpetes."
4076
4077 #: src/gtk/foldersort.c:216
4078 #, fuzzy
4079 msgid "Mailboxes"
4080 msgstr "Correu"
4081
4082 #: src/gtk/gtkaspell.c:340 src/gtk/gtkaspell.c:659
4083 msgid "No dictionary selected."
4084 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
4085
4086 #: src/gtk/gtkaspell.c:364 src/gtk/gtkaspell.c:394
4087 #, c-format
4088 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4089 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector %s."
4090
4091 #: src/gtk/gtkaspell.c:706
4092 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4093 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el gestor Enchant."
4094
4095 #: src/gtk/gtkaspell.c:712
4096 #, c-format
4097 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4098 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el diccionari %s."
4099
4100 #: src/gtk/gtkaspell.c:1069
4101 msgid "No misspelled word found."
4102 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
4103
4104 #: src/gtk/gtkaspell.c:1442
4105 msgid "Replace unknown word"
4106 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
4107
4108 #: src/gtk/gtkaspell.c:1458
4109 #, c-format
4110 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4111 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
4112
4113 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
4114 msgid ""
4115 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4116 "will learn from mistake.\n"
4117 msgstr ""
4118 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
4119 "s'aprendrà l'error.\n"
4120
4121 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
4122 #, fuzzy
4123 msgid "Change to..."
4124 msgstr "Canviar punts"
4125
4126 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810 src/gtk/gtkaspell.c:1948
4127 msgid "More..."
4128 msgstr "Més..."
4129
4130 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
4131 #, fuzzy, c-format
4132 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4133 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
4134
4135 #: src/gtk/gtkaspell.c:1882
4136 msgid "Accept in this session"
4137 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
4138
4139 #: src/gtk/gtkaspell.c:1892
4140 msgid "Add to personal dictionary"
4141 msgstr "Afegir al diccionari personal"
4142
4143 #: src/gtk/gtkaspell.c:1902
4144 msgid "Replace with..."
4145 msgstr "Substituir per..."
4146
4147 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
4148 #, c-format
4149 msgid "Check with %s"
4150 msgstr " Comprovar amb %s"
4151
4152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1937
4153 msgid "(no suggestions)"
4154 msgstr "(no hi ha suggerències)"
4155
4156 #: src/gtk/gtkaspell.c:2011
4157 #, c-format
4158 msgid "Dictionary: %s"
4159 msgstr "Diccionari: %s"
4160
4161 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026
4162 #, c-format
4163 msgid "Use alternate (%s)"
4164 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
4165
4166 #: src/gtk/gtkaspell.c:2037
4167 msgid "Use both dictionaries"
4168 msgstr "Useu els dos diccionaris"
4169
4170 #: src/gtk/gtkaspell.c:2051 src/prefs_spelling.c:144
4171 msgid "Check while typing"
4172 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
4173
4174 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4175 #, c-format
4176 msgid ""
4177 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4178 "%s"
4179 msgstr ""
4180 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
4181 "%s"
4182
4183 #: src/gtk/gtkaspell.c:2206
4184 #, c-format
4185 msgid ""
4186 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4187 "%s"
4188 msgstr ""
4189 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
4190 "%s"
4191
4192 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4193 #: src/prefs_matcher.c:2128 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4194 #: src/summaryview.c:446
4195 msgid "Date"
4196 msgstr "Data"
4197
4198 #: src/gtk/headers.h:8
4199 msgid "Date:"
4200 msgstr "Data:"
4201
4202 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4203 #: src/prefs_matcher.c:2125 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4204 #: src/summaryview.c:444
4205 msgid "From"
4206 msgstr "Des de"
4207
4208 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4209 msgid "From:"
4210 msgstr "Des de:"
4211
4212 #: src/gtk/headers.h:10
4213 msgid "Sender"
4214 msgstr "Remitent"
4215
4216 #: src/gtk/headers.h:10
4217 msgid "Sender:"
4218 msgstr "Remitent:"
4219
4220 #: src/gtk/headers.h:11
4221 msgid "Reply-To"
4222 msgstr "Respondre-A"
4223
4224 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4225 #: src/prefs_matcher.c:2126 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4226 #: src/summaryview.c:445
4227 msgid "To"
4228 msgstr "Per a"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4231 #: src/prefs_matcher.c:2127 src/quote_fmt.c:58
4232 msgid "Cc"
4233 msgstr "Cc"
4234
4235 #: src/gtk/headers.h:14
4236 msgid "Bcc"
4237 msgstr "Bcc"
4238
4239 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4240 #: src/prefs_matcher.c:2129 src/quote_fmt.c:61
4241 msgid "Message-ID"
4242 msgstr "ID-Missatge"
4243
4244 #: src/gtk/headers.h:15
4245 msgid "Message-ID:"
4246 msgstr "ID-Missatge:"
4247
4248 #: src/gtk/headers.h:16
4249 msgid "In-Reply-To"
4250 msgstr "En-Resposta-A"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4253 #: src/prefs_matcher.c:2131 src/quote_fmt.c:60
4254 msgid "References"
4255 msgstr "Referències"
4256
4257 #: src/gtk/headers.h:17
4258 msgid "References:"
4259 msgstr "Referències:"
4260
4261 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4262 #: src/prefs_matcher.c:2124 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4263 #: src/summaryview.c:443
4264 msgid "Subject"
4265 msgstr "Assumpte"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:19
4268 msgid "Comments"
4269 msgstr "Comentaris"
4270
4271 #: src/gtk/headers.h:19
4272 msgid "Comments:"
4273 msgstr "Comentaris:"
4274
4275 #: src/gtk/headers.h:20
4276 msgid "Keywords"
4277 msgstr "Paraules Clau"
4278
4279 #: src/gtk/headers.h:20
4280 msgid "Keywords:"
4281 msgstr "Paraules Clau:"
4282
4283 #: src/gtk/headers.h:21
4284 msgid "Resent-Date"
4285 msgstr "Re-enviament-Data"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:21
4288 msgid "Resent-Date:"
4289 msgstr "Re-enviament-Data:"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:22
4292 msgid "Resent-From"
4293 msgstr "Re-enviament-Desde"
4294
4295 #: src/gtk/headers.h:22
4296 msgid "Resent-From:"
4297 msgstr "Re-enviament-Desde:"
4298
4299 #: src/gtk/headers.h:23
4300 msgid "Resent-Sender"
4301 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4302
4303 #: src/gtk/headers.h:23
4304 msgid "Resent-Sender:"
4305 msgstr "Re-enviament-Remitent"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:24
4308 msgid "Resent-To"
4309 msgstr "Re-enviar-A"
4310
4311 #: src/gtk/headers.h:24
4312 msgid "Resent-To:"
4313 msgstr "Re-enviar-A:"
4314
4315 #: src/gtk/headers.h:25
4316 msgid "Resent-Cc"
4317 msgstr "Re-enviament-Cc"
4318
4319 #: src/gtk/headers.h:25
4320 msgid "Resent-Cc:"
4321 msgstr "Re-enviament-Cc:"
4322
4323 #: src/gtk/headers.h:26
4324 msgid "Resent-Bcc"
4325 msgstr "Re-enviament-Bcc"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:26
4328 msgid "Resent-Bcc:"
4329 msgstr "Re-enviament-Bcc:"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:27
4332 msgid "Resent-Message-ID"
4333 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge"
4334
4335 #: src/gtk/headers.h:27
4336 msgid "Resent-Message-ID:"
4337 msgstr "Re-enviament-ID-Missatge:"
4338
4339 #: src/gtk/headers.h:28
4340 msgid "Return-Path"
4341 msgstr "Ruta-Retorn"
4342
4343 #: src/gtk/headers.h:28
4344 msgid "Return-Path:"
4345 msgstr "Ruta-Retorn:"
4346
4347 #: src/gtk/headers.h:29
4348 msgid "Received"
4349 msgstr "Rebut"
4350
4351 #: src/gtk/headers.h:29
4352 msgid "Received:"
4353 msgstr "Rebut:"
4354
4355 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4356 #: src/prefs_matcher.c:2130 src/quote_fmt.c:59
4357 msgid "Newsgroups"
4358 msgstr "Grups de notícies"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:33
4361 msgid "Followup-To"
4362 msgstr "Seguiment-A"
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:34
4365 msgid "Delivered-To"
4366 msgstr "Enviat-A"
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:34
4369 msgid "Delivered-To:"
4370 msgstr "Enviat-A:"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:35
4373 msgid "Seen"
4374 msgstr "Vist"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:35
4377 msgid "Seen:"
4378 msgstr "Vist:"
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4381 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4382 #: src/summaryview.c:2775
4383 msgid "Status"
4384 msgstr "Estat"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4387 msgid "Status:"
4388 msgstr "Estat:"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:37
4391 msgid "Face"
4392 msgstr "Cara"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:37
4395 msgid "Face:"
4396 msgstr "Cara:"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:38
4399 msgid "Disposition-Notification-To"
4400 msgstr "Disposició-Notificació-A"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:38
4403 msgid "Disposition-Notification-To:"
4404 msgstr "Disposició-Notificació-A:"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:39
4407 msgid "Return-Receipt-To"
4408 msgstr "Justificant-Recepció-A"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:39
4411 msgid "Return-Receipt-To:"
4412 msgstr "Justificant-Recepció-A:"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:40
4415 msgid "User-Agent"
4416 msgstr "Agent-Usuari"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:40
4419 msgid "User-Agent:"
4420 msgstr "Agent-Usuari:"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:41
4423 msgid "Content-Type"
4424 msgstr "Tipus-Contingut"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4427 msgid "Content-Type:"
4428 msgstr "Tipus-Contingut:"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:42
4431 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4432 msgstr "Codificació-Transferència-Contingut"
4433
4434 #: src/gtk/headers.h:42
4435 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4436 msgstr "Codificació-Transferència-Contingut:"
4437
4438 #: src/gtk/headers.h:43
4439 msgid "MIME-Version"
4440 msgstr "Versió-MIME"
4441
4442 #: src/gtk/headers.h:43
4443 msgid "MIME-Version:"
4444 msgstr "Versió-MIME:"
4445
4446 #: src/gtk/headers.h:44
4447 msgid "Precedence"
4448 msgstr "Procedència"
4449
4450 #: src/gtk/headers.h:44
4451 msgid "Precedence:"
4452 msgstr "Procedència:"
4453
4454 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4455 msgid "Organization"
4456 msgstr "Organizació"
4457
4458 #: src/gtk/headers.h:45
4459 msgid "Organization:"
4460 msgstr "Organització:"
4461
4462 #: src/gtk/headers.h:47
4463 msgid "Mailing-List"
4464 msgstr "Llista-Correu"
4465
4466 #: src/gtk/headers.h:47
4467 msgid "Mailing-List:"
4468 msgstr "Llista-Correu:"
4469
4470 #: src/gtk/headers.h:48
4471 msgid "List-Post"
4472 msgstr "Llista-Enviar"
4473
4474 #: src/gtk/headers.h:48
4475 msgid "List-Post:"
4476 msgstr "Llista-Enviar:"
4477
4478 #: src/gtk/headers.h:49
4479 msgid "List-Subscribe"
4480 msgstr "Llista-Subscriure"
4481
4482 #: src/gtk/headers.h:49
4483 msgid "List-Subscribe:"
4484 msgstr "Llista-Subscriure:"
4485
4486 #: src/gtk/headers.h:50
4487 msgid "List-Unsubscribe"
4488 msgstr "Llista-Desubscriure"
4489
4490 #: src/gtk/headers.h:50
4491 msgid "List-Unsubscribe:"
4492 msgstr "Llista-Desubscriure"
4493
4494 #: src/gtk/headers.h:51
4495 msgid "List-Help"
4496 msgstr "Llista-Ajuda"
4497
4498 #: src/gtk/headers.h:51
4499 msgid "List-Help:"
4500 msgstr "Llista-Ajuda:"
4501
4502 #: src/gtk/headers.h:52
4503 msgid "List-Archive"
4504 msgstr "Llista-Arxiu"
4505
4506 #: src/gtk/headers.h:52
4507 msgid "List-Archive:"
4508 msgstr "Llista-Arxiu"
4509
4510 #: src/gtk/headers.h:53
4511 msgid "List-Owner"
4512 msgstr "Llista-Propietari"
4513
4514 #: src/gtk/headers.h:53
4515 msgid "List-Owner:"
4516 msgstr "Llista-Propietari:"
4517
4518 #: src/gtk/headers.h:55
4519 msgid "X-Label"
4520 msgstr "Etiqueta-X"
4521
4522 #: src/gtk/headers.h:55
4523 msgid "X-Label:"
4524 msgstr "Etiqueta-X:"
4525
4526 #: src/gtk/headers.h:56
4527 msgid "X-Mailer"
4528 msgstr "Carter-X"
4529
4530 #: src/gtk/headers.h:56
4531 msgid "X-Mailer:"
4532 msgstr "Carter-X:"
4533
4534 #: src/gtk/headers.h:57
4535 msgid "X-Status"
4536 msgstr "Estat-X"
4537
4538 #: src/gtk/headers.h:57
4539 msgid "X-Status:"
4540 msgstr "Estat-X:"
4541
4542 #: src/gtk/headers.h:58
4543 msgid "X-Face"
4544 msgstr "Cara-X"
4545
4546 #: src/gtk/headers.h:58
4547 msgid "X-Face:"
4548 msgstr "Cara-X:"
4549
4550 #: src/gtk/headers.h:59
4551 msgid "X-No-Archive"
4552 msgstr "No-Arxivar-X"
4553
4554 #: src/gtk/headers.h:59
4555 msgid "X-No-Archive:"
4556 msgstr "No-Arxivar-X:"
4557
4558 #: src/gtk/headers.h:62
4559 msgid "In reply to"
4560 msgstr "En resposta a"
4561
4562 #: src/gtk/headers.h:62
4563 msgid "In reply to:"
4564 msgstr "En resposta a:"
4565
4566 #: src/gtk/headers.h:63
4567 msgid "To or Cc"
4568 msgstr "Per a o Cc"
4569
4570 #: src/gtk/headers.h:63
4571 msgid "To or Cc:"
4572 msgstr "Per a o Cc:"
4573
4574 #: src/gtk/headers.h:64
4575 msgid "From, To or Subject"
4576 msgstr "Des de, A o Assumpte"
4577
4578 #: src/gtk/headers.h:64
4579 msgid "From, To or Subject:"
4580 msgstr "Des de, A o Assumpte:"
4581
4582 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4583 msgid "New message"
4584 msgstr "Missatge nou"
4585
4586 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4587 msgid "Unread message"
4588 msgstr "Missatge sense llegir"
4589
4590 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4591 msgid "Message has been replied to"
4592 msgstr "El missatge ha estat contestat"
4593
4594 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4595 msgid "Message has been forwarded"
4596 msgstr "El missatge ha estat re-enviat"
4597
4598 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4599 #, fuzzy
4600 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4601 msgstr "El missatge ha estat contestat"
4602
4603 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4604 msgid "Message is in an ignored thread"
4605 msgstr "El missatge és en un fil ignorat"
4606
4607 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4608 msgid "Message is in a watched thread"
4609 msgstr "El missatge és en un fil revisat"
4610
4611 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4612 msgid "Message is spam"
4613 msgstr "El missatge és correu brossa"
4614
4615 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4616 msgid "Message has attachment(s)"
4617 msgstr "El missatge té adjunt(s)"
4618
4619 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4620 msgid "Digitally signed message"
4621 msgstr "Missatge signat digitalment"
4622
4623 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4624 msgid "Encrypted message"
4625 msgstr "Missatge encriptat"
4626
4627 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4628 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4629 msgstr "El missatge és signat i té adjunt(s)"
4630
4631 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4632 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4633 msgstr "El missatge és encriptat i té adjunt(s)"
4634
4635 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4636 msgid "Marked message"
4637 msgstr "Missatge marcat"
4638
4639 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4640 msgid "Message is marked for deletion"
4641 msgstr "El missatge s'ha marcat per a eliminar"
4642
4643 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4644 msgid "Message is marked for moving"
4645 msgstr "El missatge s'ha marcat per a moure"
4646
4647 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4648 msgid "Message is marked for copying"
4649 msgstr "El missatge s'ha marcat per a copiar"
4650
4651 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4652 msgid "Locked message"
4653 msgstr "Missatge bloquejat"
4654
4655 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4656 msgid "Folder (normal, opened)"
4657 msgstr "Carpeta (normal, oberta)"
4658
4659 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4660 msgid "Folder with read messages hidden"
4661 msgstr "Carpeta amb missatges llegits ocults"
4662
4663 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4664 msgid "Folder contains marked messages"
4665 msgstr "La carpeta conté missatges marcats"
4666
4667 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4668 msgid "Icon Legend"
4669 msgstr "Text de la Icona"
4670
4671 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4672 msgid ""
4673 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4674 "messages and folders:</span>"
4675 msgstr ""
4676 "<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
4677 "missatges i carpetes:</span>"
4678
4679 #: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
4680 #, c-format
4681 msgid "Input password for %s on %s:"
4682 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
4683
4684 #: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
4685 #: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
4686 #, c-format
4687 msgid "Input password for %s:"
4688 msgstr "Contrasenya per %s:"
4689
4690 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
4691 msgid "Input password:"
4692 msgstr "Introduiu contrasenya:"
4693
4694 #: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
4695 #: src/gtk/inputdialog.c:296
4696 msgid "Input password"
4697 msgstr "Introduiu contrasenya"
4698
4699 #: src/gtk/inputdialog.c:286
4700 msgid "Remember password for this session"
4701 msgstr "Recordar la contrassenya per aquesta sessió"
4702
4703 #: src/gtk/inputdialog.c:385 src/gtk/inputdialog.c:434
4704 msgid "Remember this"
4705 msgstr "Recorda això"
4706
4707 #: src/gtk/logwindow.c:451
4708 msgid "Clear _Log"
4709 msgstr "Netejar _Log"
4710
4711 #: src/gtk/menu.c:145
4712 msgid ""
4713 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4714 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4715 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4716 msgstr ""
4717
4718 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4719 msgid ""
4720 "\n"
4721 "\n"
4722 "Version: "
4723 msgstr ""
4724 "\n"
4725 "\n"
4726 "Versió: "
4727
4728 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4729 msgid "Error: "
4730 msgstr "Error: "
4731
4732 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4733 msgid "Plugin is not functional."
4734 msgstr "El mòdul no està operatiu"
4735
4736 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4737 msgid "Select the Plugins to load"
4738 msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
4739
4740 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4741 #, c-format
4742 msgid ""
4743 "The following error occurred while loading %s :\n"
4744 "\n"
4745 "%s\n"
4746 msgstr ""
4747 "Hi ha hagut el següent error mentre es carregava %s :\n"
4748 "\n"
4749 "%s\n"
4750
4751 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4752 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
4753 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
4754 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4755 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69 src/prefs_toolbar.c:939
4756 msgid "Plugins"
4757 msgstr "Mòduls"
4758
4759 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4760 msgid "Load..."
4761 msgstr "Carregar..."
4762
4763 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4764 msgid "Unload"
4765 msgstr "Descarregar"
4766
4767 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4768 msgid "Description"
4769 msgstr "Descripció"
4770
4771 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4772 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4773 msgstr "Hi ha més mòduls disponibles a la pàgina web de Claws Mail."
4774
4775 #: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
4776 msgid "Get more..."
4777 msgstr "Més temes..."
4778
4779 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4780 msgid "Click here to load one or more plugins"
4781 msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
4782
4783 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4784 msgid "Unload the selected plugin"
4785 msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
4786
4787 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4788 msgid "Loaded plugins"
4789 msgstr "Mòduls carregats"
4790
4791 #: src/gtk/prefswindow.c:679
4792 msgid "Page Index"
4793 msgstr "Pàgina índex"
4794
4795 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:824
4796 msgid "_Hide"
4797 msgstr "Ocu_ltar"
4798
4799 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4800 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4801 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4802 #: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1418
4803 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
4804 msgid "Account"
4805 msgstr "Compte"
4806
4807 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4808 msgid "all messages"
4809 msgstr "tots els missatges"
4810
4811 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4812 #, fuzzy
4813 msgid "messages whose age is greater than # days"
4814 msgstr "missatges amb edat major que "
4815
4816 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4817 #, fuzzy
4818 msgid "messages whose age is less than # days"
4819 msgstr "missatges amb edat menor que "
4820
4821 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4822 msgid "messages which contain S in the message body"
4823 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
4824
4825 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4826 msgid "messages which contain S in the whole message"
4827 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
4828
4829 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4830 msgid "messages carbon-copied to S"
4831 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
4832
4833 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4834 msgid "message is either to: or cc: to S"
4835 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
4836
4837 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4838 msgid "deleted messages"
4839 msgstr "missatges esborrats"
4840
4841 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4842 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4843 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
4844
4845 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4846 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4847 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
4848
4849 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4850 msgid "messages originating from user S"
4851 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
4852
4853 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4854 msgid "forwarded messages"
4855 msgstr "missatges reenviats"
4856
4857 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4858 #, fuzzy
4859 msgid "messages which have attachments"
4860 msgstr "missatges els quals tenen etiquet(a/es)"
4861
4862 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4863 msgid "messages which contain header S"
4864 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
4865
4866 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4867 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4868 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
4869
4870 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4871 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4872 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
4873
4874 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4875 msgid "messages which are marked with color #"
4876 msgstr "missatges que han estat marcats amb color #"
4877
4878 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4879 msgid "locked messages"
4880 msgstr "missatges bloquejats"
4881
4882 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4883 msgid "messages which are in newsgroup S"
4884 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
4885
4886 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4887 msgid "new messages"
4888 msgstr "missatges nous"
4889
4890 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4891 msgid "old messages"
4892 msgstr "missatges antics"
4893
4894 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4895 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4896 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
4897
4898 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4899 msgid "messages which have been replied to"
4900 msgstr "missatges que han estat contestats"
4901
4902 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4903 msgid "read messages"
4904 msgstr "missatges llegits"
4905
4906 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4907 msgid "messages which contain S in subject"
4908 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
4909
4910 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4911 #, fuzzy
4912 msgid "messages whose score is equal to # points"
4913 msgstr "missatges amb puntuació igual a #"
4914
4915 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4916 #, fuzzy
4917 msgid "messages whose score is greater than # points"
4918 msgstr "missatges amb puntuació major que #"
4919
4920 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4921 #, fuzzy
4922 msgid "messages whose score is lower than # points"
4923 msgstr "missatges amb puntuació menor que #"
4924
4925 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4926 #, fuzzy
4927 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4928 msgstr "missatges amb tamany igual a #"
4929
4930 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4931 #, fuzzy
4932 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
4933 msgstr "missatges amb tamany major que #"
4934
4935 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4936 #, fuzzy
4937 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
4938 msgstr "missatges amb tamany menor que #"
4939
4940 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4941 msgid "messages which have been sent to S"
4942 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
4943
4944 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4945 msgid "messages which tags contain S"
4946 msgstr "missatges l'etiqueta dels quals conté S"
4947
4948 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4949 msgid "messages which have tag(s)"
4950 msgstr "missatges els quals tenen etiquet(a/es)"
4951
4952 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4953 msgid "marked messages"
4954 msgstr "missatges marcats"
4955
4956 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4957 msgid "unread messages"
4958 msgstr "missatges sense llegir"
4959
4960 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4961 msgid "messages which contain S in References header"
4962 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
4963
4964 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4965 #, c-format
4966 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4967 msgstr ""
4968 "missatges que retornen 0 al pasar-los a l'ordre - %F és un missatge d'arxiu"
4969
4970 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4971 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4972 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
4973
4974 #: src/gtk/quicksearch.c:473
4975 msgid "logical AND operator"
4976 msgstr "operador I lògic"
4977
4978 #: src/gtk/quicksearch.c:474
4979 msgid "logical OR operator"
4980 msgstr "operador O lògic"
4981
4982 #: src/gtk/quicksearch.c:475
4983 msgid "logical NOT operator"
4984 msgstr "operador NO lògic"
4985
4986 #: src/gtk/quicksearch.c:476
4987 msgid "case sensitive search"
4988 msgstr "sensible a majs./mins."
4989
4990 #: src/gtk/quicksearch.c:477
4991 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
4992 msgstr ""
4993
4994 #: src/gtk/quicksearch.c:479
4995 msgid "all filtering expressions are allowed"
4996 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
4997
4998 #: src/gtk/quicksearch.c:487 src/summary_search.c:457
4999 msgid "Extended Search"
5000 msgstr "Recerca ampliada"
5001
5002 #: src/gtk/quicksearch.c:488
5003 msgid ""
5004 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5005 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5006 "The following symbols can be used:"
5007 msgstr ""
5008 "La búsqueda ampliada permet a l'usuari definir criteris que els missatges "
5009 "han de tenir per coincidir i ser mostrats a la llista de missatges.\n"
5010 "Es poden usar els següents símbols:"
5011
5012 #: src/gtk/quicksearch.c:588
5013 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5014 msgstr ""
5015
5016 #: src/gtk/quicksearch.c:654
5017 msgid "From/To/Subject/Tag"
5018 msgstr "Des de/a/Assumpte/Etiqueta"
5019
5020 #: src/gtk/quicksearch.c:665
5021 msgid "Recursive"
5022 msgstr "Recursiu"
5023
5024 #: src/gtk/quicksearch.c:674
5025 msgid "Sticky"
5026 msgstr "Ràpid"
5027
5028 #: src/gtk/quicksearch.c:684
5029 msgid "Type-ahead"
5030 msgstr "Mentrestant tecleja"
5031
5032 #: src/gtk/quicksearch.c:696
5033 msgid "Run on select"
5034 msgstr "Executar sobre la selecció"
5035
5036 #: src/gtk/quicksearch.c:738
5037 msgid "Clear the current search"
5038 msgstr "Inicialitza la cerca actual"
5039
5040 #: src/gtk/quicksearch.c:748 src/summary_search.c:410
5041 msgid "Edit search criteria"
5042 msgstr "Editar criteri de búsqueda"
5043
5044 #: src/gtk/quicksearch.c:757
5045 msgid "Information about extended symbols"
5046 msgstr "Informació sobre simbols extesos"
5047
5048 #: src/gtk/quicksearch.c:795 src/gtk/quicksearch.c:810
5049 msgid "_Information"
5050 msgstr "_Informació"
5051
5052 #: src/gtk/quicksearch.c:797 src/gtk/quicksearch.c:812
5053 #, fuzzy
5054 msgid "C_lear"
5055 msgstr "_Netejar"
5056
5057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
5058 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
5059 msgid "Correct"
5060 msgstr "Correcte"
5061
5062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5063 msgid "Owner"
5064 msgstr "Propietari"
5065
5066 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
5067 msgid "Signer"
5068 msgstr "Signant"
5069
5070 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
5071 #: src/prefs_themes.c:860
5072 msgid "Name: "
5073 msgstr "Nom: "
5074
5075 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
5076 msgid "Organization: "
5077 msgstr "Organització: "
5078
5079 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
5080 msgid "Location: "
5081 msgstr "Localització: "
5082
5083 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
5084 msgid "Fingerprint: \n"
5085 msgstr "Empremta digital: \n"
5086
5087 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
5088 msgid "Signature status: "
5089 msgstr "Estat de la signatura: "
5090
5091 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
5092 msgid "Expires on: "
5093 msgstr "Caduca el:"
5094
5095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
5096 #, c-format
5097 msgid "SSL certificate for %s"
5098 msgstr "Certificat SSL per a %s"
5099
5100 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5101 #, c-format
5102 msgid ""
5103 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5104 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5105 "\n"
5106 msgstr ""
5107
5108 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5109 #, fuzzy, c-format
5110 msgid ""
5111 "Certificate for %s is unknown.\n"
5112 "%sDo you want to accept it?"
5113 msgstr ""
5114 "Certificat per %s és desconegut.\n"
5115 "Voleu acceptar-lo?"
5116
5117 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5118 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5119 #, c-format
5120 msgid "Signature status: %s"
5121 msgstr "Estat de la signatura: %s"
5122
5123 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5124 msgid "_View certificate"
5125 msgstr "_Veure certificat"
5126
5127 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5128 #, fuzzy
5129 msgid "SSL certificate is invalid"
5130 msgstr "Cer_tificats SSL"
5131
5132 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5133 #, fuzzy
5134 msgid "SSL certificate is unknown"
5135 msgstr "Cer_tificats SSL"
5136
5137 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5138 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5139 msgid "_Cancel connection"
5140 msgstr "_Cancel·lar connexió"
5141
5142 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5143 msgid "_Accept and save"
5144 msgstr "_Acceptar i guardar"
5145
5146 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5147 #, fuzzy, c-format
5148 msgid ""
5149 "Certificate for %s is expired.\n"
5150 "%sDo you want to continue?"
5151 msgstr ""
5152 "Certificat per %s ha caducat.\n"
5153 "Voleu continuar?"
5154
5155 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5156 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5157 msgstr ""
5158
5159 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5160 #, fuzzy
5161 msgid "SSL certificate is expired"
5162 msgstr "Cer_tificats SSL"
5163
5164 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5165 msgid "_Accept"
5166 msgstr "_Acceptar"
5167
5168 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5169 msgid "New certificate:"
5170 msgstr "Certificat nou:"
5171
5172 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5173 msgid "Known certificate:"
5174 msgstr "Certificat conegut:"
5175
5176 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5177 #, fuzzy, c-format
5178 msgid ""
5179 "Certificate for %s has changed.\n"
5180 "%sDo you want to accept it?"
5181 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
5182
5183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5184 msgid "_View certificates"
5185 msgstr "_Veure certificats"
5186
5187 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5188 #, fuzzy
5189 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5190 msgstr "Certificat SSL per a %s"
5191
5192 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5193 #, fuzzy
5194 msgid "SSL certificate changed"
5195 msgstr "Cer_tificats SSL"
5196
5197 #: src/headerview.c:107
5198 msgid "Tags:"
5199 msgstr "Etiquetes:"
5200
5201 #: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3331 src/summaryview.c:3348
5202 #: src/summaryview.c:3369
5203 msgid "(No From)"
5204 msgstr "(Sense remitent)"
5205
5206 #: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3382 src/summaryview.c:3386
5207 msgid "(No Subject)"
5208 msgstr "(Sense assumpte)"
5209
5210 #: src/image_viewer.c:100
5211 msgid "Error:"
5212 msgstr "Error:"
5213
5214 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
5215 msgid "Filename:"
5216 msgstr "Nomb d'arxiu:"
5217
5218 #: src/image_viewer.c:306
5219 msgid "Filesize:"
5220 msgstr "Tamany d'arxiu:"
5221
5222 #: src/image_viewer.c:355
5223 msgid "Load Image"
5224 msgstr "Carregar imatge"
5225
5226 #: src/imap.c:556
5227 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5228 msgstr "Connexió IMAP4 trencada\n"
5229
5230 #: src/imap.c:587
5231 #, c-format
5232 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5233 msgstr "Error IMAP a %s: autentificada\n"
5234
5235 #: src/imap.c:590
5236 #, c-format
5237 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5238 msgstr "Error IMAP a %s: no autenticada\n"
5239
5240 #: src/imap.c:593
5241 #, c-format
5242 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5243 msgstr "Error IMAP a %s: estat incorrecte\n"
5244
5245 #: src/imap.c:596
5246 #, c-format
5247 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5248 msgstr "Error IMAP a %s: error de fluxe\n"
5249
5250 #: src/imap.c:599
5251 #, c-format
5252 msgid ""
5253 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5254 "server)\n"
5255 msgstr ""
5256 "Error IMAP a %s: error interpretant (molt probablement el servidor "
5257 "incompleix la norma RFC)\n"
5258
5259 #: src/imap.c:603
5260 #, c-format
5261 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5262 msgstr "Error IMAP a %s: connexió rebutjada\n"
5263
5264 #: src/imap.c:606
5265 #, c-format
5266 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5267 msgstr "Error IMAP a %s: error de memòria\n"
5268
5269 #: src/imap.c:609
5270 #, c-format
5271 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5272 msgstr "Error IMAP a %s: error fatal\n"
5273
5274 #: src/imap.c:612
5275 #, c-format
5276 msgid ""
5277 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5278 "server)\n"
5279 msgstr ""
5280 "Error IMAP a %s: error de protocol (molt probablement el servidor incompleix "
5281 "la norma RFC)\n"
5282
5283 #: src/imap.c:616
5284 #, c-format
5285 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5286 msgstr "Error IMAP a %s: connexió no acceptada\n"
5287
5288 #: src/imap.c:619
5289 #, c-format
5290 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5291 msgstr "Error IMAP a %s: error a APEND\n"
5292
5293 #: src/imap.c:622
5294 #, c-format
5295 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5296 msgstr "Error IMAP a %s: error a NOOP\n"
5297
5298 #: src/imap.c:625
5299 #, c-format
5300 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5301 msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGOUT\n"
5302
5303 #: src/imap.c:628
5304 #, c-format
5305 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5306 msgstr "Error IMAP a %s: error de CAPABILITY\n"
5307
5308 #: src/imap.c:631
5309 #, c-format
5310 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5311 msgstr "Error IMAP a %s: error de CHECK\n"
5312
5313 #: src/imap.c:634
5314 #, c-format
5315 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5316 msgstr "Error IMAP a %s: error de CLOSE\n"
5317
5318 #: src/imap.c:637
5319 #, c-format
5320 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5321 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXPUNGE\n"
5322
5323 #: src/imap.c:640
5324 #, c-format
5325 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5326 msgstr "Error IMAP a %s: error de COPY\n"
5327
5328 #: src/imap.c:643
5329 #, c-format
5330 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5331 msgstr "Error IMAP a %s: error de UID COPY\n"
5332
5333 #: src/imap.c:646
5334 #, c-format
5335 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5336 msgstr "Error IMAP a %s: error de CREATE\n"
5337
5338 #: src/imap.c:649
5339 #, c-format
5340 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5341 msgstr "Error IMAP a %s: error de DELETE\n"
5342
5343 #: src/imap.c:652
5344 #, c-format
5345 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5346 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXAMINE\n"
5347
5348 #: src/imap.c:655
5349 #, c-format
5350 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5351 msgstr "Error IMAP a %s: error de FETCH\n"
5352
5353 #: src/imap.c:658
5354 #, c-format
5355 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5356 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID FETCH\n"
5357
5358 #: src/imap.c:661
5359 #, c-format
5360 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5361 msgstr "Error IMAP a %s: error de LIST\n"
5362
5363 #: src/imap.c:664
5364 #, c-format
5365 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5366 msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGIN\n"
5367
5368 #: src/imap.c:667
5369 #, c-format
5370 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5371 msgstr "Error IMAP a %s: error de LSUB\n"
5372
5373 #: src/imap.c:670
5374 #, c-format
5375 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5376 msgstr "Error IMAP a %s: error de RENAME\n"
5377
5378 #: src/imap.c:673
5379 #, c-format
5380 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5381 msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
5382
5383 #: src/imap.c:676
5384 #, c-format
5385 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5386 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID SEARCH\n"
5387
5388 #: src/imap.c:679
5389 #, c-format
5390 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5391 msgstr "Error IMAP a %s: error de SELECT\n"
5392
5393 #: src/imap.c:682
5394 #, c-format
5395 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5396 msgstr "Error IMAP a %s: error de STATUS\n"
5397
5398 #: src/imap.c:685
5399 #, c-format
5400 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5401 msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
5402
5403 #: src/imap.c:688
5404 #, c-format
5405 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5406 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID STORE\n"
5407
5408 #: src/imap.c:691
5409 #, c-format
5410 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5411 msgstr "Error IMAP a %s: error de SUBSCRIBE\n"
5412
5413 #: src/imap.c:694
5414 #, c-format
5415 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5416 msgstr "Error IMAP a %s: Error d'UNSUBSCRIBE\n"
5417
5418 #: src/imap.c:697
5419 #, c-format
5420 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5421 msgstr "Error IMAP a %s: error de STARTTLS\n"
5422
5423 #: src/imap.c:700
5424 #, c-format
5425 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5426 msgstr "Error IMAP a %s: error d'INVAL\n"
5427
5428 #: src/imap.c:703
5429 #, c-format
5430 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5431 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXTENSION\n"
5432
5433 #: src/imap.c:706
5434 #, c-format
5435 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5436 msgstr "Error IMAP a %s: error de SASL\n"
5437
5438 #: src/imap.c:710
5439 #, c-format
5440 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5441 msgstr "Error IMAP a %s: error de SSL\n"
5442
5443 #: src/imap.c:714
5444 #, c-format
5445 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5446 msgstr "Error IMAP a %s: error desconegut [%d]\n"
5447
5448 #: src/imap.c:895
5449 msgid ""
5450 "\n"
5451 "\n"
5452 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5453 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5454 msgstr ""
5455 "\n"
5456 "\n"
5457 "Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
5458 "SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
5459
5460 #: src/imap.c:901
5461 msgid ""
5462 "\n"
5463 "\n"
5464 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5465 "and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5466 msgstr ""
5467 "\n"
5468 "\n"
5469 "Els logins DIGEST-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb "
5470 "suport SASL i el mòdul DIGEST-MD5 SASL està instal·lat."
5471
5472 #: src/imap.c:908
5473 #, c-format
5474 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"