2005-12-03 [paul] 1.9.100cvs57
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Sylpheed Claws.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Miquel Oliete i Baliarda <miquelolietet@softhome.net>, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-10-30 17:54+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-10-30 12:36+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18 #: src/account.c:371
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
24 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
25
26 #: src/account.c:418
27 msgid "Can't create folder."
28 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
29
30 #: src/account.c:643
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Editar comptes"
33
34 #: src/account.c:661
35 msgid ""
36 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
37 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
38 msgstr ""
39 "Els nous missatges seran comprovats en aquest ordre. Valida les bústies\n"
40 "a la columna 'G' per activar la recollida de missatges amb 'Get all'."
41
42 #: src/account.c:736
43 msgid " _Set as default account "
44 msgstr " E_stablir com a compte primari "
45
46 #: src/account.c:826
47 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
48 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
49
50 #. copy fields
51 #: src/account.c:832
52 #, c-format
53 msgid "Copy of %s"
54 msgstr "Copia de %s"
55
56 #: src/account.c:971
57 #, c-format
58 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
59 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
60
61 #: src/account.c:973
62 msgid "(Untitled)"
63 msgstr "(Sense títol)"
64
65 #: src/account.c:974
66 msgid "Delete account"
67 msgstr "Esborrar compte"
68
69 #: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:737
70 #: src/compose.c:5007 src/compose.c:5218 src/editaddress.c:953
71 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
72 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
73 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
74 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
75 msgid "Name"
76 msgstr "Nom"
77
78 #: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
79 msgid "Protocol"
80 msgstr "Protocol"
81
82 #: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:98
83 msgid "Server"
84 msgstr "Servidor"
85
86 #: src/action.c:348
87 #, c-format
88 msgid "Could not get message file %d"
89 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
90
91 #: src/action.c:379
92 msgid "Could not get message part."
93 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
94
95 #: src/action.c:396
96 msgid "Can't get part of multipart message"
97 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts"
98
99 #: src/action.c:510
100 #, c-format
101 msgid ""
102 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
103 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
104 msgstr ""
105 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició\n"
106 "perque conté %%f, %%F, %%as o %%p."
107
108 #: src/action.c:786
109 #, c-format
110 msgid ""
111 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
112 "%s"
113 msgstr ""
114 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
115 "%s"
116
117 #. Fork error
118 #: src/action.c:881
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "Could not fork to execute the following command:\n"
122 "%s\n"
123 "%s"
124 msgstr ""
125 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
126 "%s\n"
127 "%s"
128
129 #: src/action.c:1091 src/action.c:1241
130 msgid "Completed"
131 msgstr "Completat"
132
133 #: src/action.c:1127
134 #, c-format
135 msgid "--- Running: %s\n"
136 msgstr "--- Executant: %s\n"
137
138 #: src/action.c:1131
139 #, c-format
140 msgid "--- Ended: %s\n"
141 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
142
143 #: src/action.c:1164
144 msgid "Action's input/output"
145 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
146
147 #: src/action.c:1431
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Enter the argument for the following action:\n"
151 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
152 "  %s"
153 msgstr ""
154 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
155 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
156 "  %s"
157
158 #: src/action.c:1436
159 msgid "Action's hidden user argument"
160 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
161
162 #: src/action.c:1440
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "Enter the argument for the following action:\n"
166 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
167 "  %s"
168 msgstr ""
169 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
170 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
171 "  %s"
172
173 #: src/action.c:1445
174 msgid "Action's user argument"
175 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
176
177 #: src/addressadd.c:165
178 msgid "Add to address book"
179 msgstr "Afegir a l'agenda"
180
181 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
182 #: src/toolbar.c:441
183 msgid "Address"
184 msgstr "Adreça"
185
186 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:739 src/editaddress.c:761
187 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
188 msgid "Remarks"
189 msgstr "Notes"
190
191 #: src/addressadd.c:229
192 msgid "Select Address Book Folder"
193 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
194
195 #: src/addressbook.c:403
196 msgid "/_Book"
197 msgstr "/Lli_bre"
198
199 #: src/addressbook.c:404
200 msgid "/_Book/New _Book"
201 msgstr "/Lli_bre/Nou Lli_bre"
202
203 #: src/addressbook.c:405
204 msgid "/_Book/New _Folder"
205 msgstr "/Lli_bre/Nova _Carpeta"
206
207 #: src/addressbook.c:406
208 msgid "/_Book/New _vCard"
209 msgstr "/Lli_bre/Nova _vCard"
210
211 #: src/addressbook.c:408
212 msgid "/_Book/New _JPilot"
213 msgstr "/Lli_bre/Nou _JPilot"
214
215 #: src/addressbook.c:411
216 msgid "/_Book/New _Server"
217 msgstr "/Lli_bre/Nou _servidor"
218
219 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:416
220 msgid "/_Book/---"
221 msgstr "/Lli_bre/---"
222
223 #: src/addressbook.c:414
224 msgid "/_Book/_Edit book"
225 msgstr "/Lli_bre/_Editar Llibre"
226
227 #: src/addressbook.c:415
228 msgid "/_Book/_Delete book"
229 msgstr "/Lli_bre/_Esborrar llibre"
230
231 #: src/addressbook.c:417
232 msgid "/_Book/_Save"
233 msgstr "/Lli_bre/_Guardar"
234
235 #: src/addressbook.c:418
236 msgid "/_Book/_Close"
237 msgstr "/Lli_bre/Tan_car"
238
239 #: src/addressbook.c:419
240 msgid "/_Address"
241 msgstr "/_Adreça"
242
243 #: src/addressbook.c:420
244 msgid "/_Address/C_ut"
245 msgstr "/_Adreça/_Tallar"
246
247 #: src/addressbook.c:421
248 msgid "/_Address/_Copy"
249 msgstr "/_Adreça/_Copiar"
250
251 #: src/addressbook.c:422
252 msgid "/_Address/_Paste"
253 msgstr "/_Adreça/_Enganxar"
254
255 #: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
256 msgid "/_Address/---"
257 msgstr "/_Adreça/---"
258
259 #: src/addressbook.c:424
260 msgid "/_Address/_Edit"
261 msgstr "/_Adreça/_Editar"
262
263 #: src/addressbook.c:425
264 msgid "/_Address/_Delete"
265 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
266
267 #: src/addressbook.c:427
268 msgid "/_Address/New _Address"
269 msgstr "/_Adreça/Nova _adreça"
270
271 #: src/addressbook.c:428
272 msgid "/_Address/New _Group"
273 msgstr "/_Adreça/Nou _grup"
274
275 #: src/addressbook.c:430
276 msgid "/_Address/_Mail To"
277 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
278
279 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:717
280 #: src/messageview.c:291
281 msgid "/_Tools"
282 msgstr "/E_ines"
283
284 #: src/addressbook.c:432
285 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
286 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
287
288 #: src/addressbook.c:433
289 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
290 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
291
292 #: src/addressbook.c:434
293 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
294 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
295
296 #: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
297 #: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
298 #: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
299 msgid "/_Tools/---"
300 msgstr "/E_ines/---"
301
302 #: src/addressbook.c:436
303 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
304 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
305
306 #: src/addressbook.c:437
307 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
308 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
309
310 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:792
311 #: src/messageview.c:319
312 msgid "/_Help"
313 msgstr "/A_juda"
314
315 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:798
316 #: src/messageview.c:320
317 msgid "/_Help/_About"
318 msgstr "/A_juda/_Sobre"
319
320 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456 src/compose.c:525
321 #: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
322 msgid "/_Edit"
323 msgstr "/_Editar"
324
325 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:457
326 msgid "/_Delete"
327 msgstr "/_Esborrar"
328
329 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:458
330 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/compose.c:504
331 #: src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:54
332 #: src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:56
333 #: src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
334 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
335 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
336 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
337 msgid "/---"
338 msgstr "/---"
339
340 #: src/addressbook.c:447
341 msgid "/New _Folder"
342 msgstr "/Nova _carpeta"
343
344 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
345 msgid "/C_ut"
346 msgstr "/T_allar"
347
348 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
349 msgid "/_Copy"
350 msgstr "/_Copiar"
351
352 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:464
353 msgid "/_Paste"
354 msgstr "/_Enganxar"
355
356 #: src/addressbook.c:459
357 msgid "/New _Address"
358 msgstr "/Nova _adreça"
359
360 #: src/addressbook.c:460
361 msgid "/New _Group"
362 msgstr "/Nou _grup"
363
364 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
365 #: src/addressbook.c:467
366 msgid "/_Mail To"
367 msgstr "/_Correu per"
368
369 #: src/addressbook.c:469
370 msgid "/_Browse Entry"
371 msgstr "/_Veure entrada"
372
373 #: src/addressbook.c:482 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
374 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:688
375 #: src/prefs_themes.c:720 src/prefs_themes.c:721
376 msgid "Unknown"
377 msgstr "Desconegut"
378
379 #: src/addressbook.c:489 src/addressbook.c:508 src/importldif.c:126
380 msgid "Success"
381 msgstr "Èxit"
382
383 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:127
384 msgid "Bad arguments"
385 msgstr "Arguments incorrectes"
386
387 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:128
388 msgid "File not specified"
389 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
390
391 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:129
392 msgid "Error opening file"
393 msgstr "Error obrint l'arxiu"
394
395 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:130
396 msgid "Error reading file"
397 msgstr "Error llegint l'arxiu"
398
399 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:131
400 msgid "End of file encountered"
401 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
402
403 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:132
404 msgid "Error allocating memory"
405 msgstr "Error reservant memòria"
406
407 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:133
408 msgid "Bad file format"
409 msgstr "Format d'arxiu erròni"
410
411 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:134
412 msgid "Error writing to file"
413 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
414
415 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:135
416 msgid "Error opening directory"
417 msgstr "Error obrint el directori"
418
419 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:136
420 msgid "No path specified"
421 msgstr "No s'ha espexificat cap ruta"
422
423 #: src/addressbook.c:509
424 msgid "Error connecting to LDAP server"
425 msgstr "Error conectant al servidor LDAP"
426
427 #: src/addressbook.c:510
428 msgid "Error initializing LDAP"
429 msgstr "Error inicializant LDAP"
430
431 #: src/addressbook.c:511
432 msgid "Error binding to LDAP server"
433 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:512
436 msgid "Error searching LDAP database"
437 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
438
439 #: src/addressbook.c:513
440 msgid "Timeout performing LDAP operation"
441 msgstr "Fora de temps a la operación LDAP"
442
443 #: src/addressbook.c:514
444 msgid "Error in LDAP search criteria"
445 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
446
447 #: src/addressbook.c:515
448 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
449 msgstr "No s'han trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
450
451 #: src/addressbook.c:516
452 msgid "LDAP search terminated on request"
453 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
454
455 #: src/addressbook.c:517
456 msgid "Error starting TLS connection"
457 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
458
459 #: src/addressbook.c:736
460 msgid "Sources"
461 msgstr "Fonts"
462
463 #: src/addressbook.c:738
464 msgid "E-Mail address"
465 msgstr "Direcció de correu"
466
467 #: src/addressbook.c:743 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
468 #: src/toolbar.c:1615
469 msgid "Address book"
470 msgstr "Agenda d'adreces"
471
472 #: src/addressbook.c:860
473 msgid "Lookup name:"
474 msgstr "Nom de búsqueda:"
475
476 #: src/addressbook.c:923 src/compose.c:1739 src/compose.c:3716
477 #: src/compose.c:4864 src/compose.c:5533 src/headerview.c:53
478 #: src/prefs_template.c:204 src/summary_search.c:218
479 msgid "To:"
480 msgstr "Per a:"
481
482 #: src/addressbook.c:927 src/compose.c:1723 src/compose.c:3530
483 #: src/compose.c:3715 src/prefs_template.c:206
484 msgid "Cc:"
485 msgstr "Cc:"
486
487 #: src/addressbook.c:931 src/compose.c:1726 src/compose.c:3558
488 #: src/prefs_template.c:207
489 msgid "Bcc:"
490 msgstr "Bcc:"
491
492 #. Confirm deletion
493 #: src/addressbook.c:1163 src/addressbook.c:1186
494 msgid "Delete address(es)"
495 msgstr "Esborrar adreça(es)"
496
497 #: src/addressbook.c:1164
498 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
499 msgstr "Aqyesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
500
501 #: src/addressbook.c:1187
502 msgid "Really delete the address(es)?"
503 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
504
505 #: src/addressbook.c:1763 src/addressbook.c:1837
506 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
507 msgstr ""
508 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
509
510 #: src/addressbook.c:1774
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
513
514 #: src/addressbook.c:2479
515 #, c-format
516 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
517 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
518
519 #: src/addressbook.c:2482 src/addressbook.c:2508
520 #: src/prefs_filtering_action.c:151
521 msgid "Delete"
522 msgstr "Esborrar"
523
524 #: src/addressbook.c:2491
525 #, c-format
526 msgid ""
527 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
528 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
529 msgstr ""
530 "Voleu esborrar la carpeta I totes les adreces a '%s' ?\n"
531 "Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a la carpeta mare."
532
533 #: src/addressbook.c:2494 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
534 msgid "Delete folder"
535 msgstr "Esborrar carpeta"
536
537 #: src/addressbook.c:2495
538 msgid "_Folder only"
539 msgstr "_Només la carpeta"
540
541 #: src/addressbook.c:2495
542 msgid "Folder and _addresses"
543 msgstr "Carpeta i _adreces"
544
545 #: src/addressbook.c:2507
546 #, c-format
547 msgid "Really delete '%s' ?"
548 msgstr "Esborrar realment '%s' ?"
549
550 #: src/addressbook.c:3308
551 msgid "New user, could not save index file."
552 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu índex."
553
554 #: src/addressbook.c:3312
555 msgid "New user, could not save address book files."
556 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
557
558 #: src/addressbook.c:3322
559 msgid "Old address book converted successfully."
560 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
561
562 #: src/addressbook.c:3327
563 msgid ""
564 "Old address book converted,\n"
565 "could not save new address index file"
566 msgstr ""
567 "Agenda antiga d'adreces convertida,\n"
568 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex"
569
570 #: src/addressbook.c:3340
571 msgid ""
572 "Could not convert address book,\n"
573 "but created empty new address book files."
574 msgstr ""
575 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
576 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
577
578 #: src/addressbook.c:3346
579 msgid ""
580 "Could not convert address book,\n"
581 "could not create new address book files."
582 msgstr ""
583 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
584 "no s'han pogut crear els arxius per la nova."
585
586 #: src/addressbook.c:3351
587 msgid ""
588 "Could not convert address book\n"
589 "and could not create new address book files."
590 msgstr ""
591 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
592 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
593
594 #: src/addressbook.c:3358 src/addressbook.c:3364
595 msgid "Addressbook conversion error"
596 msgstr "Error en la conversió de l'agenda de Sylpheed"
597
598 #: src/addressbook.c:3402
599 msgid "Addressbook Error"
600 msgstr "Error en l'agenda"
601
602 #: src/addressbook.c:3403
603 msgid "Could not read address index"
604 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
605
606 #. *
607 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
608 #. * thread.
609 #.
610 #: src/addressbook.c:3762
611 msgid "Busy searching..."
612 msgstr "Buscant..."
613
614 #. *
615 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
616 #.
617 #: src/addressbook.c:3833
618 #, c-format
619 msgid "Search '%s'"
620 msgstr " Buscar '%s'"
621
622 #: src/addressbook.c:4058
623 msgid "Interface"
624 msgstr "Interficie"
625
626 #: src/addressbook.c:4074 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
627 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
628 msgid "Address Book"
629 msgstr "Agenda d'adreces"
630
631 #: src/addressbook.c:4090
632 msgid "Person"
633 msgstr "Persona"
634
635 #: src/addressbook.c:4106
636 msgid "EMail Address"
637 msgstr "Adreça de correu"
638
639 #: src/addressbook.c:4122
640 msgid "Group"
641 msgstr "Grup"
642
643 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
644 #: src/addressbook.c:4138 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
645 #: src/prefs_account.c:2320
646 msgid "Folder"
647 msgstr "Carpeta"
648
649 #: src/addressbook.c:4154
650 msgid "vCard"
651 msgstr "vCard"
652
653 #: src/addressbook.c:4170 src/addressbook.c:4186
654 msgid "JPilot"
655 msgstr "JPilot"
656
657 #: src/addressbook.c:4202
658 msgid "LDAP Server"
659 msgstr "Servidor LDAP"
660
661 #: src/addressbook.c:4218
662 msgid "LDAP Query"
663 msgstr "Petició LDAP"
664
665 #: src/addrgather.c:158
666 msgid "Please specify name for address book."
667 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, per favor."
668
669 #: src/addrgather.c:178
670 msgid "Please select the mail headers to search."
671 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar per favor."
672
673 #. Go fer it
674 #: src/addrgather.c:185
675 msgid "Harvesting addresses..."
676 msgstr "Recopilant adreces..."
677
678 #: src/addrgather.c:224
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
681
682 #: src/addrgather.c:294
683 msgid "No folder or message was selected."
684 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
685
686 #: src/addrgather.c:302
687 msgid ""
688 "Please select a folder to process from the folder\n"
689 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
690 "the message list."
691 msgstr ""
692 "Per favor, seleccioneu una carpeta de la llista per processar.\n"
693 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
694 "llista de missatges."
695
696 #: src/addrgather.c:354
697 msgid "Folder :"
698 msgstr "Carpeta :"
699
700 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
701 #: src/importldif.c:909
702 msgid "Address Book :"
703 msgstr "Agenda d'adreces :"
704
705 #: src/addrgather.c:375
706 msgid "Folder Size :"
707 msgstr "Tamany de carpeta :"
708
709 #: src/addrgather.c:390
710 msgid "Process these mail header fields"
711 msgstr "Processar les següents capçaleres"
712
713 #: src/addrgather.c:408
714 msgid "Include sub-folders"
715 msgstr "Incloure subcarpetes"
716
717 #: src/addrgather.c:431
718 msgid "Header Name"
719 msgstr "Nom de capçalera"
720
721 #: src/addrgather.c:432
722 msgid "Address Count"
723 msgstr "Comptador d'adreces"
724
725 #. Create notebook pages
726 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4041
727 #: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
728 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
729 msgid "Warning"
730 msgstr "Avís"
731
732 #: src/addrgather.c:538
733 msgid "Header Fields"
734 msgstr "Camps capçalera"
735
736 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
737 #: src/importldif.c:1028
738 msgid "Finish"
739 msgstr "Finalitzar"
740
741 #: src/addrgather.c:600
742 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
743 msgstr "Recopilar adreces de correu - dels missatges seleccionats"
744
745 #: src/addrgather.c:608
746 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
747 msgstr "Recopilar adreces de correu - de la carpeta"
748
749 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
750 msgid "Common address"
751 msgstr "Adreça comú"
752
753 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
754 msgid "Personal address"
755 msgstr "Adreça personal"
756
757 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6513
758 msgid "Notice"
759 msgstr "Notificació"
760
761 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3988 src/inc.c:584
762 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
763 msgid "Error"
764 msgstr "Error"
765
766 #: src/alertpanel.c:189
767 msgid "View log"
768 msgstr "Veure traça"
769
770 #: src/alertpanel.c:335
771 msgid "Show this message next time"
772 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
773
774 #: src/browseldap.c:239
775 msgid "Browse Directory Entry"
776 msgstr "Veure entrada del directori"
777
778 #: src/browseldap.c:259
779 msgid "Server Name :"
780 msgstr "Nom del servidor :"
781
782 #: src/browseldap.c:269
783 msgid "Distinguished Name (dn) :"
784 msgstr "Nom distingit (dn) :"
785
786 #: src/browseldap.c:292
787 msgid "LDAP Name"
788 msgstr "Nom LDAP"
789
790 #: src/browseldap.c:294
791 msgid "Attribute Value"
792 msgstr "Valor de l'atribut"
793
794 #: src/common/nntp.c:68
795 #, c-format
796 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
797 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
798
799 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
800 #, c-format
801 msgid "protocol error: %s\n"
802 msgstr "error del protocol: %s\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
805 msgid "protocol error\n"
806 msgstr "error del protocol\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:295
809 msgid "Error occurred while posting\n"
810 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
811
812 #: src/common/nntp.c:375
813 msgid "Error occurred while sending command\n"
814 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
815
816 #: src/common/plugin.c:202
817 msgid "Plugin already loaded"
818 msgstr "Mòdul ja carregat"
819
820 #: src/common/plugin.c:210
821 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
822 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
823
824 #: src/common/plugin.c:232
825 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
826 msgstr "Aquest mòdul es per a la versió GTK1 del Sylpheed Claws."
827
828 #: src/common/smtp.c:168
829 msgid "SMTP AUTH not available\n"
830 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
831
832 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
833 msgid "bad SMTP response\n"
834 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
835
836 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
837 msgid "error occurred on SMTP session\n"
838 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
839
840 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
841 msgid "error occurred on authentication\n"
842 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
843
844 #: src/common/smtp.c:588
845 #, c-format
846 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
847 msgstr "El missatge és massa gran (Màxim %s)\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
850 msgid "can't start TLS session\n"
851 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
852
853 #: src/common/ssl.c:136
854 msgid "Error creating ssl context\n"
855 msgstr "Error creant el contexte SSL\n"
856
857 #: src/common/ssl.c:155
858 #, c-format
859 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
860 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
861
862 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
863 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
864 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
865 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
866 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
867 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
868 msgid "<not in certificate>"
869 msgstr "<no en el certificat>"
870
871 #: src/common/ssl_certificate.c:190
872 #, c-format
873 msgid ""
874 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
875 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
876 "  Fingerprint: %s\n"
877 "  Signature status: %s"
878 msgstr ""
879 "  Propietari: %s (%s) en %s\n"
880 "  Signat per: %s (%s) en %s\n"
881 "  Empremta digital: %s\n"
882 "  Estat de la signatura: %s"
883
884 #: src/common/ssl_certificate.c:308
885 msgid "Can't load X509 default paths"
886 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
887
888 #: src/common/ssl_certificate.c:363
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
892 "%s"
893 msgstr ""
894 "%s ha presentat un certificat SSL desconegut:\n"
895 "%s"
896
897 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "%s\n"
901 "\n"
902 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
903 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
904 msgstr ""
905 "%s\n"
906 "\n"
907 "No es recuperarà el correu d'aquest compte fins que es guardi el "
908 "certificat.\n"
909 "(Desmarque la preferencia \"%s\").\n"
910
911 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
912 #: src/prefs_receive.c:206
913 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
914 msgstr "No mostrar diàleg d'error en l'error de recepció"
915
916 #: src/common/ssl_certificate.c:399
917 #, c-format
918 msgid ""
919 "%s's SSL certificate changed !\n"
920 "We have saved this one:\n"
921 "%s\n"
922 "\n"
923 "It is now:\n"
924 "%s\n"
925 "\n"
926 "This could mean the server answering is not the known one."
927 msgstr ""
928 "El certificat SSL de %s ha canviat!\n"
929 "S'havia guardat el següent:\n"
930 "%s\n"
931 "\n"
932 "Ara és:\n"
933 "%s\n"
934 "\n"
935 "Això pot voler dir que el servidor que ha contestat no és el conegut."
936
937 #: src/common/string_match.c:74
938 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
939 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
940
941 #: src/common/utils.c:298
942 #, c-format
943 msgid "%dB"
944 msgstr "%d b"
945
946 #: src/common/utils.c:300
947 #, c-format
948 msgid "%.1fKB"
949 msgstr "%.1f Kb"
950
951 #: src/common/utils.c:302
952 #, c-format
953 msgid "%.2fMB"
954 msgstr "%.2f Mb"
955
956 #: src/common/utils.c:304
957 #, c-format
958 msgid "%.2fGB"
959 msgstr "%.2f Gb"
960
961 #: src/compose.c:502
962 msgid "/_Add..."
963 msgstr "/_Afegir..."
964
965 #: src/compose.c:503
966 msgid "/_Remove"
967 msgstr "/_Treure"
968
969 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
970 msgid "/_Properties..."
971 msgstr "/_Propietats..."
972
973 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:272
974 msgid "/_Message"
975 msgstr "/_Missatge"
976
977 #: src/compose.c:511
978 msgid "/_Message/_Send"
979 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
980
981 #: src/compose.c:513
982 msgid "/_Message/Send _later"
983 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
984
985 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
986 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
987 #: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
988 #: src/messageview.c:288
989 msgid "/_Message/---"
990 msgstr "/_Missatge/---"
991
992 #: src/compose.c:516
993 msgid "/_Message/_Attach file"
994 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
995
996 #: src/compose.c:517
997 msgid "/_Message/_Insert file"
998 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
999
1000 #: src/compose.c:518
1001 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1002 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
1003
1004 #: src/compose.c:520
1005 msgid "/_Message/_Save"
1006 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
1007
1008 #: src/compose.c:523
1009 msgid "/_Message/_Close"
1010 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
1011
1012 #: src/compose.c:526
1013 msgid "/_Edit/_Undo"
1014 msgstr "/_Editar/_Desfer"
1015
1016 #: src/compose.c:527
1017 msgid "/_Edit/_Redo"
1018 msgstr "/_Editar/_Refer"
1019
1020 #: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
1021 #: src/messageview.c:165
1022 msgid "/_Edit/---"
1023 msgstr "/_Editar/---"
1024
1025 #: src/compose.c:529
1026 msgid "/_Edit/Cu_t"
1027 msgstr "/_Editar/_Tallar"
1028
1029 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
1030 msgid "/_Edit/_Copy"
1031 msgstr "/_Editar/C_opiar"
1032
1033 #: src/compose.c:531
1034 msgid "/_Edit/_Paste"
1035 msgstr "/_Editar/_Enganxar"
1036
1037 #: src/compose.c:532
1038 msgid "/_Edit/Special paste"
1039 msgstr "/_Editar/Enganxat especial"
1040
1041 #: src/compose.c:533
1042 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1043 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/com a _marcat"
1044
1045 #: src/compose.c:535
1046 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1047 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_envolcallar"
1048
1049 #: src/compose.c:537
1050 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1051 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_desenvolcallar"
1052
1053 #: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
1054 msgid "/_Edit/Select _all"
1055 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
1056
1057 #: src/compose.c:540
1058 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1059 msgstr "/_Editar/Avança_des"
1060
1061 #: src/compose.c:541
1062 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1063 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter anterior"
1064
1065 #: src/compose.c:546
1066 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1067 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter següent"
1068
1069 #: src/compose.c:551
1070 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1071 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
1072
1073 #: src/compose.c:556
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1075 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
1076
1077 #: src/compose.c:561
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1079 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
1080
1081 #: src/compose.c:566
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1083 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
1084
1085 #: src/compose.c:571
1086 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1087 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
1088
1089 #: src/compose.c:576
1090 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1091 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
1092
1093 #: src/compose.c:581
1094 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1095 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
1096
1097 #: src/compose.c:586
1098 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1099 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
1100
1101 #: src/compose.c:591
1102 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1103 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
1104
1105 #: src/compose.c:596
1106 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1107 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
1108
1109 #: src/compose.c:601
1110 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1111 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línea"
1112
1113 #: src/compose.c:606
1114 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1115 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
1116
1117 #: src/compose.c:611
1118 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1119 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
1120
1121 #: src/compose.c:617
1122 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1123 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
1124
1125 #: src/compose.c:619
1126 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1127 msgstr "/_Editar/_Tallar totes les línies llargues"
1128
1129 #: src/compose.c:621
1130 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1131 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
1132
1133 #: src/compose.c:623
1134 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1135 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
1136
1137 #: src/compose.c:626
1138 msgid "/_Spelling"
1139 msgstr "/_Ortografia"
1140
1141 #: src/compose.c:627
1142 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1143 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
1144
1145 #: src/compose.c:629
1146 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1147 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1148
1149 #: src/compose.c:631
1150 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1151 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
1152
1153 #: src/compose.c:633
1154 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1155 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
1156
1157 #: src/compose.c:635
1158 msgid "/_Spelling/---"
1159 msgstr "/_Ortografia/---"
1160
1161 #: src/compose.c:636
1162 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1163 msgstr "/_Ortografia/_Configuració del corrector"
1164
1165 #: src/compose.c:639
1166 msgid "/_Options"
1167 msgstr "/_Opcions"
1168
1169 #: src/compose.c:640
1170 msgid "/_Options/Privacy System"
1171 msgstr "/_Opcions/Privacitat"
1172
1173 #: src/compose.c:641
1174 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1175 msgstr "/_Opcions/Privacitat/Cap"
1176
1177 #: src/compose.c:642
1178 msgid "/_Options/Si_gn"
1179 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
1180
1181 #: src/compose.c:643
1182 msgid "/_Options/_Encrypt"
1183 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
1184
1185 #: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1186 msgid "/_Options/---"
1187 msgstr "/_Opcions/---"
1188
1189 #: src/compose.c:645
1190 msgid "/_Options/_Priority"
1191 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
1192
1193 #: src/compose.c:646
1194 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1195 msgstr "/_Opcions/Prioritat/Mà_xima"
1196
1197 #: src/compose.c:647
1198 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1199 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
1200
1201 #: src/compose.c:648
1202 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1203 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
1204
1205 #: src/compose.c:649
1206 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1207 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
1208
1209 #: src/compose.c:650
1210 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1211 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
1212
1213 #: src/compose.c:652
1214 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1215 msgstr "/_Opcions/Sol·licitar justificant de _recepció"
1216
1217 #: src/compose.c:654
1218 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1219 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
1220
1221 #: src/compose.c:661
1222 msgid "/_Options/Character _encoding"
1223 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters"
1224
1225 #: src/compose.c:662
1226 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1227 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/_Automàtic"
1228
1229 #: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:676 src/compose.c:680
1230 #: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
1231 #: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
1232 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1233 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/---"
1234
1235 #: src/compose.c:666
1236 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1237 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1238
1239 #: src/compose.c:668
1240 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1241 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Unicode (_UTF-8)"
1242
1243 #: src/compose.c:672
1244 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1245 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
1246
1247 #: src/compose.c:674
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1249 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
1250
1251 #: src/compose.c:678
1252 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1253 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1254
1255 #: src/compose.c:682
1256 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1257 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-13)"
1258
1259 #: src/compose.c:684
1260 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1261 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
1262
1263 #: src/compose.c:688
1264 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1265 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Grec (ISO-8859-_7)"
1266
1267 #: src/compose.c:692
1268 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1269 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
1270
1271 #: src/compose.c:694
1272 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1273 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracter/Hebreu (Windows-1255)"
1274
1275 #: src/compose.c:698
1276 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1277 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Turc (ISO-8859-_9)"
1278
1279 #: src/compose.c:702
1280 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1281 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
1282
1283 #: src/compose.c:704
1284 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1285 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
1286
1287 #: src/compose.c:706
1288 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1289 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
1290
1291 #: src/compose.c:708
1292 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1293 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracter/Ciríl·lic (Windows-1251)"
1294
1295 #: src/compose.c:712
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1297 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
1298
1299 #: src/compose.c:716
1300 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1301 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1302
1303 #: src/compose.c:718
1304 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1305 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1306
1307 #: src/compose.c:720
1308 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1309 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (_Big5)"
1310
1311 #: src/compose.c:722
1312 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1313 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
1314
1315 #: src/compose.c:726
1316 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1317 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Coreà (EUC-_KR)"
1318
1319 #: src/compose.c:730
1320 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1321 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Tailandès (TIS-620)"
1322
1323 #: src/compose.c:732
1324 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1325 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Tailandès (Windows-874)"
1326
1327 #: src/compose.c:736
1328 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1329 msgstr "/E_ines/Mostrar _regleta"
1330
1331 #: src/compose.c:737 src/messageview.c:292
1332 msgid "/_Tools/_Address book"
1333 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
1334
1335 #: src/compose.c:738
1336 msgid "/_Tools/_Template"
1337 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
1338
1339 #: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:317
1340 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1341 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
1342
1343 #: src/compose.c:1408
1344 msgid "Fw: multiple emails"
1345 msgstr "Fw: multiples emails"
1346
1347 #: src/compose.c:1729
1348 msgid "Reply-To:"
1349 msgstr "Responder a:"
1350
1351 #: src/compose.c:1732 src/compose.c:4861 src/compose.c:5535
1352 #: src/headerview.c:54
1353 msgid "Newsgroups:"
1354 msgstr "Grups de notícies:"
1355
1356 #: src/compose.c:1735
1357 msgid "Followup-To:"
1358 msgstr "Enviar a:"
1359
1360 #: src/compose.c:2121
1361 msgid "Quote mark format error."
1362 msgstr "Marca de cita per error."
1363
1364 #: src/compose.c:2137
1365 msgid "Message reply/forward format error."
1366 msgstr "Respondre/reenviar per error."
1367
1368 #: src/compose.c:2616
1369 #, c-format
1370 msgid "File %s is empty."
1371 msgstr "L'arxiu %s està buit."
1372
1373 #: src/compose.c:2620
1374 #, c-format
1375 msgid "Can't read %s."
1376 msgstr "No es pot llegir %s."
1377
1378 #: src/compose.c:2647
1379 #, c-format
1380 msgid "Message: %s"
1381 msgstr "Missatge: %s"
1382
1383 #: src/compose.c:3401
1384 msgid " [Edited]"
1385 msgstr " [Editat]"
1386
1387 #: src/compose.c:3407 src/compose.c:3410
1388 #, c-format
1389 msgid "%s - Compose message%s"
1390 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1391
1392 #: src/compose.c:3413
1393 #, c-format
1394 msgid "Compose message%s"
1395 msgstr "Composar missatge%s"
1396
1397 #: src/compose.c:3438 src/messageview.c:592
1398 msgid ""
1399 "Account for sending mail is not specified.\n"
1400 "Please select a mail account before sending."
1401 msgstr ""
1402 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1403 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1404
1405 #: src/compose.c:3540 src/compose.c:3568 src/compose.c:3595
1406 #: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
1407 #: src/toolbar.c:434
1408 msgid "Send"
1409 msgstr "Enviar"
1410
1411 #: src/compose.c:3541
1412 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1413 msgstr "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1414
1415 #: src/compose.c:3569
1416 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1417 msgstr "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1418
1419 #: src/compose.c:3583
1420 msgid "Recipient is not specified."
1421 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1422
1423 #: src/compose.c:3596
1424 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1425 msgstr "L'assumpte està buit. Enviar de totes maneres?"
1426
1427 #: src/compose.c:3622
1428 msgid ""
1429 "Could not queue message for sending:\n"
1430 "\n"
1431 "Charset conversion failed."
1432 msgstr ""
1433 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1434 "\n"
1435 "Conversió de joc de caràcters fallida."
1436
1437 #: src/compose.c:3625
1438 msgid ""
1439 "Could not queue message for sending:\n"
1440 "\n"
1441 "Signature failed."
1442 msgstr ""
1443 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1444 "\n"
1445 "Signatura fallida."
1446
1447 #: src/compose.c:3628
1448 #, c-format
1449 msgid ""
1450 "Could not queue message for sending:\n"
1451 "\n"
1452 "%s."
1453 msgstr ""
1454 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
1455 "\n"
1456 "%s."
1457
1458 #: src/compose.c:3630
1459 msgid "Could not queue message for sending."
1460 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
1461
1462 #: src/compose.c:3645 src/compose.c:3674
1463 msgid ""
1464 "The message was queued but could not be sent.\n"
1465 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1466 msgstr ""
1467 "El missatge està en cua per`no ha pogut ser enviat.\n"
1468 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
1469
1470 #: src/compose.c:3985
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1474 "to the specified %s charset.\n"
1475 "Send it as %s?"
1476 msgstr ""
1477 "No s'ha pogut convertir la codificació de caracters del missatge\n"
1478 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
1479 "¿Enviar-lo com a %s?"
1480
1481 #: src/compose.c:4037
1482 #, c-format
1483 msgid ""
1484 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1485 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1486 "\n"
1487 "Send it anyway?"
1488 msgstr ""
1489 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
1490 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
1491 "\n"
1492 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
1493
1494 #: src/compose.c:4214
1495 msgid "No account for sending mails available!"
1496 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
1497
1498 #: src/compose.c:4224
1499 msgid "No account for posting news available!"
1500 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
1501
1502 #: src/compose.c:4944 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1503 msgid "From:"
1504 msgstr "Des de:"
1505
1506 #: src/compose.c:4995
1507 msgid "Mime type"
1508 msgstr "Tipus MIME"
1509
1510 #. S_COL_DATE
1511 #: src/compose.c:5001 src/compose.c:5217 src/mimeview.c:198
1512 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1513 #: src/summaryview.c:470
1514 msgid "Size"
1515 msgstr "Tamany"
1516
1517 #. Save Message to folder
1518 #: src/compose.c:5061
1519 msgid "Save Message to "
1520 msgstr "Guardar missatge a "
1521
1522 #: src/compose.c:5083 src/prefs_filtering_action.c:450
1523 msgid "Select ..."
1524 msgstr "Seleccionar ..."
1525
1526 #: src/compose.c:5216 src/compose.c:6273
1527 msgid "MIME type"
1528 msgstr "Tipus MIME"
1529
1530 #. header labels and entries
1531 #: src/compose.c:5280 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
1532 #: src/prefs_matcher.c:154
1533 msgid "Header"
1534 msgstr "Capçalera"
1535
1536 #. attachment list
1537 #: src/compose.c:5282
1538 msgid "Attachments"
1539 msgstr "Adjunts"
1540
1541 #. Others Tab
1542 #: src/compose.c:5284
1543 msgid "Others"
1544 msgstr "Altres"
1545
1546 #: src/compose.c:5299 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:208
1547 #: src/summary_search.c:225
1548 msgid "Subject:"
1549 msgstr "Assumpte:"
1550
1551 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1552 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1553 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1554 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1555 #: src/compose.c:5483 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1556 #: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:629
1557 #: src/summaryview.c:4404
1558 msgid "None"
1559 msgstr "Cap"
1560
1561 #: src/compose.c:5493
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "Spell checker could not be started.\n"
1565 "%s"
1566 msgstr ""
1567 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
1568 "%s"
1569
1570 #: src/compose.c:5734
1571 #, c-format
1572 msgid ""
1573 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1574 "encrypt this message."
1575 msgstr ""
1576 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
1577 "encriptar aquest missatge."
1578
1579 #: src/compose.c:6164
1580 msgid "Invalid MIME type."
1581 msgstr "Tipus MIME invàlid."
1582
1583 #: src/compose.c:6182
1584 msgid "File doesn't exist or is empty."
1585 msgstr "L'arxiu no existeix o està buit."
1586
1587 #: src/compose.c:6255
1588 msgid "Properties"
1589 msgstr "Propietats"
1590
1591 #: src/compose.c:6300
1592 msgid "Encoding"
1593 msgstr "Codificació"
1594
1595 #: src/compose.c:6325
1596 msgid "Path"
1597 msgstr "Ruta"
1598
1599 #: src/compose.c:6326 src/prefs_toolbar.c:1062
1600 msgid "File name"
1601 msgstr "Nom d'arxiu"
1602
1603 #: src/compose.c:6510
1604 #, c-format
1605 msgid ""
1606 "The external editor is still working.\n"
1607 "Force terminating the process?\n"
1608 "process group id: %d"
1609 msgstr ""
1610 "L'editor extern encara està actiu.\n"
1611 "Voleu acabar el procés?\n"
1612 "Id. de procés: %d"
1613
1614 #: src/compose.c:6552
1615 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1616 msgstr "Composar: entrada del procés de monitoritzat\n"
1617
1618 #: src/compose.c:6837
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "Could not queue message:\n"
1622 "\n"
1623 "%s."
1624 msgstr ""
1625 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
1626 "\n"
1627 "%s."
1628
1629 #: src/compose.c:6916
1630 msgid "Could not save draft."
1631 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
1632
1633 #: src/compose.c:6984 src/compose.c:7007
1634 msgid "Select file"
1635 msgstr "Seleccionar arxiu"
1636
1637 #: src/compose.c:7020
1638 #, c-format
1639 msgid "File '%s' could not be read."
1640 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
1641
1642 #: src/compose.c:7022
1643 #, c-format
1644 msgid ""
1645 "File '%s' contained invalid characters\n"
1646 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1647 msgstr ""
1648 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
1649 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
1650
1651 #: src/compose.c:7070
1652 msgid "Discard message"
1653 msgstr "Descartar missatge"
1654
1655 #: src/compose.c:7071
1656 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1657 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
1658
1659 #: src/compose.c:7072
1660 msgid "_Discard"
1661 msgstr "_Descartar"
1662
1663 #: src/compose.c:7072
1664 msgid "_Save to Drafts"
1665 msgstr "_Guardar a Borradors"
1666
1667 #: src/compose.c:7116
1668 #, c-format
1669 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1670 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
1671
1672 #: src/compose.c:7118
1673 msgid "Apply template"
1674 msgstr "Aplicar plantilla"
1675
1676 #: src/compose.c:7119
1677 msgid "_Replace"
1678 msgstr "_Reemplaçar"
1679
1680 #: src/compose.c:7119
1681 msgid "_Insert"
1682 msgstr "_Insertar"
1683
1684 #: src/crash.c:142
1685 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1686 msgstr "El procés Sylpheed-Claws (%ld) ha rebut el senyal %ld"
1687
1688 #: src/crash.c:188
1689 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1690 msgstr "Sylpheed-Claws ha acabat incorrectament"
1691
1692 #: src/crash.c:204
1693 #, c-format
1694 msgid ""
1695 "%s.\n"
1696 "Please file a bug report and include the information below."
1697 msgstr ""
1698 "%s.\n"
1699 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
1700
1701 #: src/crash.c:209
1702 msgid "Debug log"
1703 msgstr "Traça de depuració"
1704
1705 #: src/crash.c:246
1706 msgid "Close"
1707 msgstr "Tancar"
1708
1709 #: src/crash.c:251
1710 msgid "Save..."
1711 msgstr "Guardar..."
1712
1713 #: src/crash.c:256
1714 msgid "Create bug report"
1715 msgstr "Crear informe d'error"
1716
1717 #: src/crash.c:303
1718 msgid "Save crash information"
1719 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
1720
1721 #: src/editaddress.c:153
1722 msgid "Add New Person"
1723 msgstr "Afegir nova persona"
1724
1725 #: src/editaddress.c:154
1726 msgid "Edit Person Details"
1727 msgstr "Editar detalls personals"
1728
1729 #: src/editaddress.c:316
1730 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1731 msgstr "S'ha d'especificar una adreça de correu."
1732
1733 #: src/editaddress.c:490
1734 msgid "A Name and Value must be supplied."
1735 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
1736
1737 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1738 #: src/editaddress.c:560
1739 msgid "Edit Person Data"
1740 msgstr "Editar dades personals"
1741
1742 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1743 #: src/ldif.c:827
1744 msgid "Display Name"
1745 msgstr "Nom mostrat"
1746
1747 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:835
1748 msgid "Last Name"
1749 msgstr "Cognoms"
1750
1751 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:831
1752 msgid "First Name"
1753 msgstr "Nom"
1754
1755 #: src/editaddress.c:683
1756 msgid "Nickname"
1757 msgstr "Motiu (nick)"
1758
1759 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1760 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1761 #: src/ldif.c:843
1762 msgid "E-Mail Address"
1763 msgstr "Adreça de correu"
1764
1765 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1766 msgid "Alias"
1767 msgstr "Alies"
1768
1769 #. value
1770 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1771 #: src/prefs_matcher.c:490
1772 msgid "Value"
1773 msgstr "Valor"
1774
1775 #: src/editaddress.c:1070
1776 msgid "User Data"
1777 msgstr "Dades d'usuari"
1778
1779 #: src/editaddress.c:1071
1780 msgid "E-Mail Addresses"
1781 msgstr "Adreces de correu"
1782
1783 #: src/editaddress.c:1072
1784 msgid "Other Attributes"
1785 msgstr "Altres Atributs"
1786
1787 #: src/editbook.c:113
1788 msgid "File appears to be Ok."
1789 msgstr "L'arxiu sembla correcte."
1790
1791 #: src/editbook.c:116
1792 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1793 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
1794
1795 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1796 msgid "Could not read file."
1797 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
1798
1799 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1800 msgid "Edit Addressbook"
1801 msgstr "Editar agenda"
1802
1803 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1804 msgid " Check File "
1805 msgstr " Comprovar arxiu "
1806
1807 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1808 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
1809 msgid "File"
1810 msgstr "Arxiu"
1811
1812 #: src/editbook.c:285
1813 msgid "Add New Addressbook"
1814 msgstr "Afegir nova agenda"
1815
1816 #: src/editgroup.c:103
1817 msgid "A Group Name must be supplied."
1818 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
1819
1820 #: src/editgroup.c:286
1821 msgid "Edit Group Data"
1822 msgstr "Editar dades del grupo"
1823
1824 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1825 msgid "Group Name"
1826 msgstr "Nom de grup"
1827
1828 #: src/editgroup.c:333
1829 msgid "Addresses in Group"
1830 msgstr "Adreces en el grup"
1831
1832 #: src/editgroup.c:335
1833 msgid " -> "
1834 msgstr " -> "
1835
1836 #: src/editgroup.c:362
1837 msgid " <- "
1838 msgstr " <- "
1839
1840 #: src/editgroup.c:364
1841 msgid "Available Addresses"
1842 msgstr "Adreces disponibles"
1843
1844 #: src/editgroup.c:425
1845 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1846 msgstr "Moure les adreces de correu des de/cap a el grup amb els cursors"
1847
1848 #: src/editgroup.c:473
1849 msgid "Edit Group Details"
1850 msgstr "Editar detalls del grup"
1851
1852 #: src/editgroup.c:476
1853 msgid "Add New Group"
1854 msgstr "Afegir nou grup"
1855
1856 #: src/editgroup.c:526
1857 msgid "Edit folder"
1858 msgstr "Editar carpeta"
1859
1860 #: src/editgroup.c:526
1861 msgid "Input the new name of folder:"
1862 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
1863
1864 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1865 msgid "New folder"
1866 msgstr "Nova carpeta"
1867
1868 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1869 msgid "Input the name of new folder:"
1870 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
1871
1872 #: src/editjpilot.c:200
1873 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1874 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
1875
1876 #: src/editjpilot.c:212
1877 msgid "Select JPilot File"
1878 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
1879
1880 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1881 msgid "Edit JPilot Entry"
1882 msgstr "Editar entrada JPilot"
1883
1884 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1885 #: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
1886 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
1887 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
1888 #: src/prefs_spelling.c:246
1889 msgid "_Browse"
1890 msgstr "_Veure"
1891
1892 #: src/editjpilot.c:294
1893 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1894 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
1895
1896 #: src/editjpilot.c:385
1897 msgid "Add New JPilot Entry"
1898 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:143
1901 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1902 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
1903
1904 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1905 msgid "Hostname"
1906 msgstr "Nom de màquina"
1907
1908 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1909 msgid "Port"
1910 msgstr "Port"
1911
1912 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1913 msgid "Search Base"
1914 msgstr "Base de búsqueda"
1915
1916 #: src/editldap_basedn.c:204
1917 msgid "Available Search Base(s)"
1918 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
1919
1920 #: src/editldap_basedn.c:294
1921 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1922 msgstr ""
1923 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
1924 "manualment"
1925
1926 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1927 msgid "Could not connect to server"
1928 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
1929
1930 #: src/editldap.c:148
1931 msgid "A Name must be supplied."
1932 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
1933
1934 #: src/editldap.c:160
1935 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1936 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
1937
1938 #: src/editldap.c:173
1939 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1940 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
1941
1942 #: src/editldap.c:264
1943 msgid "Connected successfully to server"
1944 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
1945
1946 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1947 msgid "Edit LDAP Server"
1948 msgstr "Editar servidor LDAP"
1949
1950 #: src/editldap.c:408
1951 msgid "A name that you wish to call the server."
1952 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
1953
1954 #: src/editldap.c:423
1955 msgid ""
1956 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1957 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1958 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1959 "computer as Sylpheed-Claws."
1960 msgstr ""
1961 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
1962 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
1963 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
1964 "executant-se en la mateixa màquina que Sylpheed-Claws."
1965
1966 #: src/editldap.c:447
1967 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1968 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
1969
1970 #: src/editldap.c:451
1971 msgid " Check Server "
1972 msgstr " Comprovar servidor "
1973
1974 #: src/editldap.c:456
1975 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1976 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
1977
1978 #: src/editldap.c:471
1979 msgid ""
1980 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1981 "Examples include:\n"
1982 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1983 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1984 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1985 msgstr ""
1986 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà.Alguns "
1987 "exemples:\n"
1988 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1989 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
1990 "  o=Nom Organització,c=País\n"
1991
1992 #: src/editldap.c:484
1993 msgid ""
1994 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1995 "server."
1996 msgstr ""
1997 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
1998 "servidor."
1999
2000 #: src/editldap.c:535
2001 msgid "Search Attributes"
2002 msgstr "Atributs de búsqueda"
2003
2004 #: src/editldap.c:545
2005 msgid ""
2006 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2007 "find a name or address."
2008 msgstr ""
2009 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2010 "trobar un nomb o adreça."
2011
2012 #: src/editldap.c:549
2013 msgid " Defaults "
2014 msgstr " Per omissió "
2015
2016 #: src/editldap.c:554
2017 msgid ""
2018 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2019 "names and addresses during a name or address search process."
2020 msgstr ""
2021 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2022 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2023
2024 #: src/editldap.c:561
2025 msgid "Max Query Age (secs)"
2026 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2027
2028 #: src/editldap.c:577
2029 msgid ""
2030 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2031 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2032 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2033 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2034 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2035 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2036 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2037 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2038 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2039 "more memory to cache results."
2040 msgstr ""
2041 "Definiu el període de teps màxim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2042 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2043 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2044 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2045 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2046 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2047 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2048 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2049 "búsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2050 "emmagatzemar els resultats."
2051
2052 #: src/editldap.c:595
2053 msgid "Include server in dynamic search"
2054 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2055
2056 #: src/editldap.c:601
2057 msgid ""
2058 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2059 "address completion."
2060 msgstr ""
2061 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2062 "al usar autocompletatr d'adreces."
2063
2064 #: src/editldap.c:608
2065 msgid "Match names 'containing' search term"
2066 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2067
2068 #: src/editldap.c:614
2069 msgid ""
2070 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2071 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2072 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2073 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2074 "searches against other address interfaces."
2075 msgstr ""
2076 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2077 "bé \"conté\" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2078 "cerca \"conté\"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-se. "
2079 "Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat contra "
2080 "altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2081
2082 #: src/editldap.c:669
2083 msgid "Bind DN"
2084 msgstr "Associar DN"
2085
2086 #: src/editldap.c:679
2087 msgid ""
2088 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2089 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2090 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2091 "performing a search."
2092 msgstr ""
2093 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2094 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2095 "com \"cn=usuari,dc=sylpheed,dc=com\". Normalment es deixa buit al realitzar "
2096 "la cerca."
2097
2098 #: src/editldap.c:687
2099 msgid "Bind Password"
2100 msgstr "Associar contrasenya"
2101
2102 #: src/editldap.c:698
2103 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2104 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2105
2106 #: src/editldap.c:704
2107 msgid "Timeout (secs)"
2108 msgstr "Temps límit (seg.)"
2109
2110 #: src/editldap.c:719
2111 msgid "The timeout period in seconds."
2112 msgstr "El temps màxim en segons."
2113
2114 #: src/editldap.c:723
2115 msgid "Maximum Entries"
2116 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2117
2118 #: src/editldap.c:738
2119 msgid ""
2120 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2121 msgstr ""
2122 "El número màxim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2123 "cerca."
2124
2125 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
2126 msgid "Basic"
2127 msgstr "Bàsiques"
2128
2129 #: src/editldap.c:755
2130 msgid "Search"
2131 msgstr "Cercar"
2132
2133 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:324
2134 msgid "Extended"
2135 msgstr "Extès"
2136
2137 #: src/editldap.c:972
2138 msgid "Add New LDAP Server"
2139 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2140
2141 #: src/editvcard.c:104
2142 msgid "File does not appear to be vCard format."
2143 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
2144
2145 #: src/editvcard.c:116
2146 msgid "Select vCard File"
2147 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
2148
2149 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2150 msgid "Edit vCard Entry"
2151 msgstr "Editar entrada vCard"
2152
2153 #: src/editvcard.c:271
2154 msgid "Add New vCard Entry"
2155 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:112
2158 msgid "Please specify output directory and file to create."
2159 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:115
2162 msgid "Select stylesheet and formatting."
2163 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2166 msgid "File exported successfully."
2167 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:183
2170 #, c-format
2171 msgid ""
2172 "HTML Output Directory '%s'\n"
2173 "does not exist. OK to create new directory?"
2174 msgstr ""
2175 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
2176 "no existeix. ¿Crear-ne un nou?"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2179 msgid "Create Directory"
2180 msgstr "Crear directori"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:195
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2186 "%s"
2187 msgstr ""
2188 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
2189 "%s"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2192 msgid "Failed to Create Directory"
2193 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:244
2196 msgid "Error creating HTML file"
2197 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:330
2200 msgid "Select HTML output file"
2201 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:394
2204 msgid "HTML Output File"
2205 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2208 #: src/importldif.c:682
2209 msgid "B_rowse"
2210 msgstr "M_ostrar"
2211
2212 #: src/exphtmldlg.c:455
2213 msgid "Stylesheet"
2214 msgstr "Full d'estils"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:353 src/prefs_summaries.c:663
2217 msgid "Default"
2218 msgstr "Per omissió"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
2221 msgid "Full"
2222 msgstr "Complet"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:480
2225 msgid "Custom"
2226 msgstr "Adequat"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:486
2229 msgid "Custom-2"
2230 msgstr "Adequat-2"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:492
2233 msgid "Custom-3"
2234 msgstr "Adequat-3"
2235
2236 #: src/exphtmldlg.c:498
2237 msgid "Custom-4"
2238 msgstr "Adequat-4"
2239
2240 #: src/exphtmldlg.c:512
2241 msgid "Full Name Format"
2242 msgstr "Format de nom complet"
2243
2244 #: src/exphtmldlg.c:519
2245 msgid "First Name, Last Name"
2246 msgstr "Nom, Cognoms"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:525
2249 msgid "Last Name, First Name"
2250 msgstr "Cognoms, Nom"
2251
2252 #: src/exphtmldlg.c:539
2253 msgid "Color Banding"
2254 msgstr "Bandes de color"
2255
2256 #: src/exphtmldlg.c:545
2257 msgid "Format E-Mail Links"
2258 msgstr "Formatejar enllaços de correu electrònic"
2259
2260 #: src/exphtmldlg.c:551
2261 msgid "Format User Attributes"
2262 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
2263
2264 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2265 msgid "File Name :"
2266 msgstr "Nom d'arxiu :"
2267
2268 #: src/exphtmldlg.c:616
2269 msgid "Open with Web Browser"
2270 msgstr "Obrir amb el navegador web"
2271
2272 #: src/exphtmldlg.c:648
2273 msgid "Export Address Book to HTML File"
2274 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
2275
2276 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2277 msgid "File Info"
2278 msgstr "Informació d'arxiu"
2279
2280 #: src/exphtmldlg.c:715
2281 msgid "Format"
2282 msgstr "Format"
2283
2284 #: src/expldifdlg.c:111
2285 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2286 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:114
2289 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2290 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
2291
2292 #: src/expldifdlg.c:190
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2296 "does not exist. OK to create new directory?"
2297 msgstr ""
2298 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
2299 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
2300
2301 #: src/expldifdlg.c:202
2302 #, c-format
2303 msgid ""
2304 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2305 "%s"
2306 msgstr ""
2307 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
2308 "%s"
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:247
2311 msgid "Suffix was not supplied"
2312 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:249
2315 msgid ""
2316 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2317 "you wish to proceed without a suffix?"
2318 msgstr ""
2319 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
2320 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:267
2323 msgid "Error creating LDIF file"
2324 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
2325
2326 #: src/expldifdlg.c:342
2327 msgid "Select LDIF output file"
2328 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
2329
2330 #: src/expldifdlg.c:406
2331 msgid "LDIF Output File"
2332 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
2333
2334 #: src/expldifdlg.c:467
2335 msgid "Suffix"
2336 msgstr "Sufixe"
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:479
2339 msgid ""
2340 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2341 "entry. Examples include:\n"
2342 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2343 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2344 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2345 msgstr ""
2346 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
2347 "Alguns exemples:\n"
2348 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2349 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2350 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:488
2353 msgid "Relative DN"
2354 msgstr "DN relatiu"
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:495
2357 msgid "Unique ID"
2358 msgstr "ID únic"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:503
2361 msgid ""
2362 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2363 "to:\n"
2364 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2365 msgstr ""
2366 "El ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2367 "  uid=102376,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2368
2369 #: src/expldifdlg.c:516
2370 msgid ""
2371 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2372 "similar to:\n"
2373 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2374 msgstr ""
2375 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2376 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2377
2378 #: src/expldifdlg.c:529
2379 msgid ""
2380 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2381 "is formatted similar to:\n"
2382 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2383 msgstr ""
2384 "La primera adreça de correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
2385 "de l'estil de:\n"
2386 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2387
2388 #: src/expldifdlg.c:543
2389 msgid ""
2390 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2391 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2392 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2393 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2394 "available RDN options that will be used to create the DN."
2395 msgstr ""
2396 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
2397 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
2398 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
2399 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
2400 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
2401
2402 #: src/expldifdlg.c:556
2403 msgid "Use DN attribute if present in data"
2404 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
2405
2406 #: src/expldifdlg.c:563
2407 msgid ""
2408 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2409 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2410 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2411 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2412 msgstr ""
2413 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
2414 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
2415 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
2416 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
2417
2418 #: src/expldifdlg.c:574
2419 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2420 msgstr "Excloure el registre si no té adreça de correu"
2421
2422 #: src/expldifdlg.c:581
2423 msgid ""
2424 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2425 "option to ignore these records."
2426 msgstr ""
2427 "Una agenda pot contenir entrades sense adreces de correu electrònic. Marqueu "
2428 "aquesta opció per ignorar aquests registres."
2429
2430 #: src/expldifdlg.c:669
2431 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2432 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
2433
2434 #: src/expldifdlg.c:736
2435 msgid "Distguished Name"
2436 msgstr "Nom distingit"
2437
2438 #: src/export.c:143
2439 msgid "Export"
2440 msgstr "Exportar"
2441
2442 #: src/export.c:162
2443 msgid "Specify target folder and mbox file."
2444 msgstr "Especificar directori destinació i arxiu mbox."
2445
2446 #: src/export.c:172
2447 msgid "Source dir:"
2448 msgstr "Directori origen:"
2449
2450 #: src/export.c:177
2451 msgid "Exporting file:"
2452 msgstr "Arxiu d'exportació:"
2453
2454 #: src/export.c:235
2455 msgid "Select exporting file"
2456 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
2457
2458 #: src/exporthtml.c:796
2459 msgid "Full Name"
2460 msgstr "Nom complert"
2461
2462 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2463 msgid "Attributes"
2464 msgstr "Atributs"
2465
2466 #: src/exporthtml.c:1001
2467 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2468 msgstr "Agenda d'adreces de Sylpheed-Claws"
2469
2470 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2471 msgid "Name already exists but is not a directory."
2472 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
2473
2474 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2475 msgid "No permissions to create directory."
2476 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
2477
2478 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2479 msgid "Name is too long."
2480 msgstr "El nom és massa llarg."
2481
2482 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2483 msgid "Not specified."
2484 msgstr "Sense especificar."
2485
2486 #: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
2487 msgid "Inbox"
2488 msgstr "Entrada"
2489
2490 #: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
2491 msgid "Sent"
2492 msgstr "Enviat"
2493
2494 #: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
2495 msgid "Queue"
2496 msgstr "Cua"
2497
2498 #: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2499 #: src/toolbar.c:483
2500 msgid "Trash"
2501 msgstr "Paperera"
2502
2503 #: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
2504 msgid "Drafts"
2505 msgstr "Esborranys"
2506
2507 #. Processing
2508 #: src/folder.c:1478
2509 #, c-format
2510 msgid "Processing (%s)...\n"
2511 msgstr "Processant (%s)...\n"
2512
2513 #: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
2514 msgid "Filtering messages...\n"
2515 msgstr "Filtrant missatge...\n"
2516
2517 #: src/folder.c:2306
2518 #, c-format
2519 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2520 msgstr "Seleccionant tots els missatges a %s ...\n"
2521
2522 #. move messages
2523 #: src/folder.c:2590
2524 #, c-format
2525 msgid "Moving %s to %s...\n"
2526 msgstr "Movent %s a %s...\n"
2527
2528 #: src/folder.c:3481
2529 msgid "Processing messages..."
2530 msgstr "Processant missatges..."
2531
2532 #: src/foldersel.c:218
2533 msgid "Select folder"
2534 msgstr "Seleccionar carpeta"
2535
2536 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2537 msgid "NewFolder"
2538 msgstr "NovaCarpeta"
2539
2540 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2541 #, c-format
2542 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2543 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
2544
2545 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2546 #: src/mh_gtk.c:245
2547 #, c-format
2548 msgid "The folder '%s' already exists."
2549 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
2550
2551 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2552 #, c-format
2553 msgid "Can't create the folder '%s'."
2554 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
2555
2556 #: src/folderview.c:281
2557 msgid "/Mark all re_ad"
2558 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
2559
2560 #: src/folderview.c:282
2561 msgid "/_Search folder..."
2562 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
2563
2564 #: src/folderview.c:284
2565 msgid "/Process_ing..."
2566 msgstr "/Pr_ocessant..."
2567
2568 #: src/folderview.c:288
2569 msgid "/------"
2570 msgstr "/-----"
2571
2572 #: src/folderview.c:289
2573 msgid "/Empty _trash..."
2574 msgstr "/Buidar _paperera..."
2575
2576 #: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
2577 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_matcher.c:726
2578 msgid "New"
2579 msgstr "Nous"
2580
2581 #: src/folderview.c:432
2582 msgid "Unread"
2583 msgstr "No llegits"
2584
2585 #. S_COL_SIZE
2586 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
2587 msgid "#"
2588 msgstr "Nº"
2589
2590 #: src/folderview.c:660
2591 msgid "Setting folder info..."
2592 msgstr "Establint informació de carpeta..."
2593
2594 #: src/folderview.c:713
2595 msgid "Mark all as read"
2596 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
2597
2598 #: src/folderview.c:714
2599 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2600 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
2601
2602 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
2603 #, c-format
2604 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2605 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
2606
2607 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
2608 #, c-format
2609 msgid "Scanning folder %s ..."
2610 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
2611
2612 #: src/folderview.c:959
2613 msgid "Rebuild folder tree"
2614 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
2615
2616 #: src/folderview.c:960
2617 msgid ""
2618 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2619 msgstr ""
2620 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu continuar?"
2621
2622 #: src/folderview.c:970
2623 msgid "Rebuilding folder tree..."
2624 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
2625
2626 #: src/folderview.c:972
2627 msgid "Scanning folder tree..."
2628 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes"
2629
2630 #: src/folderview.c:1062
2631 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2632 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
2633
2634 #. Open Folder
2635 #: src/folderview.c:1885
2636 #, c-format
2637 msgid "Opening Folder %s..."
2638 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
2639
2640 #: src/folderview.c:1897
2641 msgid "Folder could not be opened."
2642 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
2643
2644 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
2645 msgid "Empty trash"
2646 msgstr "Buidar paperera"
2647
2648 #: src/folderview.c:2045
2649 msgid "Delete all messages in trash?"
2650 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
2651
2652 #: src/folderview.c:2127
2653 #, c-format
2654 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2655 msgstr "Voleu realment fer que la carpeta '%s' sigui sub-carpeta de '%s' ?"
2656
2657 #: src/folderview.c:2130
2658 msgid "Move folder"
2659 msgstr "Moure carpeta"
2660
2661 #: src/folderview.c:2142
2662 #, c-format
2663 msgid "Moving %s to %s..."
2664 msgstr "Movent %s a %s..."
2665
2666 #: src/folderview.c:2171
2667 msgid "Source and destination are the same."
2668 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
2669
2670 #: src/folderview.c:2174
2671 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2672 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
2673
2674 #: src/folderview.c:2177
2675 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2676 msgstr "No es poden moure carpetes entre busties diferents."
2677
2678 #: src/folderview.c:2180
2679 msgid "Move failed!"
2680 msgstr "Moure ha fallat!"
2681
2682 #: src/folderview.c:2216
2683 #, c-format
2684 msgid "Processing configuration for folder %s"
2685 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
2686
2687 #: src/grouplistdialog.c:173
2688 msgid "Newsgroup subscription"
2689 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
2690
2691 #: src/grouplistdialog.c:189
2692 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2693 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
2694
2695 #: src/grouplistdialog.c:195
2696 msgid "Find groups:"
2697 msgstr "Buscar grups:"
2698
2699 #: src/grouplistdialog.c:203
2700 msgid " Search "
2701 msgstr " Buscar "
2702
2703 #: src/grouplistdialog.c:215
2704 msgid "Newsgroup name"
2705 msgstr "Nom de grup"
2706
2707 #: src/grouplistdialog.c:216
2708 msgid "Messages"
2709 msgstr "Missatges"
2710
2711 #: src/grouplistdialog.c:217
2712 msgid "Type"
2713 msgstr "Tipus"
2714
2715 #: src/grouplistdialog.c:346
2716 msgid "moderated"
2717 msgstr "moderat"
2718
2719 #: src/grouplistdialog.c:348
2720 msgid "readonly"
2721 msgstr "només lectura"
2722
2723 #: src/grouplistdialog.c:350
2724 msgid "unknown"
2725 msgstr "desconegut"
2726
2727 #: src/grouplistdialog.c:412
2728 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2729 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
2730
2731 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
2732 msgid "Done."
2733 msgstr "Fet."
2734
2735 #: src/grouplistdialog.c:477
2736 #, c-format
2737 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2738 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
2739
2740 #: src/gtk/about.c:96
2741 msgid "About Sylpheed-Claws"
2742 msgstr "Sobre Sylpheed-Claws"
2743
2744 #: src/gtk/about.c:157
2745 #, c-format
2746 msgid ""
2747 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2748 "Operating System: %s %s (%s)"
2749 msgstr ""
2750 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2751 "Sistema operatiu: %s %s (%s)"
2752
2753 #: src/gtk/about.c:164
2754 #, c-format
2755 msgid ""
2756 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2757 "Operating System: %s"
2758 msgstr ""
2759 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2760 "Sistema operatiu: %s"
2761
2762 #: src/gtk/about.c:171
2763 #, c-format
2764 msgid ""
2765 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2766 "Operating System: unknown"
2767 msgstr ""
2768 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2769 "Sistema operatiu: desconegut"
2770
2771 #: src/gtk/about.c:184
2772 msgid ""
2773 "Compiled-in features:\n"
2774 "%s"
2775 msgstr "Compilat amb característiques:\n"
2776 "%s"
2777
2778 #: src/gtk/about.c:263
2779 msgid ""
2780 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2781 "client.\n"
2782 "\n"
2783 "For further information visit the Sylpheed-Claws website, "
2784 msgstr "Per mé informació, visiteu el lloc web de Sylpheed-Claws, "
2785
2786 #: src/gtk/about.c:271
2787 msgid ""
2788 ".\n"
2789 "\n"
2790 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2791 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at "
2792 msgstr ""
2793 ".\n"
2794 "\n"
2795 "Sylpheed-Claws és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol "
2796 "fer donacions al projecte Sylpheed-Claws ho pot fer a "
2797
2798 #: src/gtk/about.c:280
2799 msgid ""
2800 ".\n"
2801 "\n"
2802 msgstr ""
2803 ".\n"
2804 "\n"
2805
2806 #: src/gtk/about.c:284
2807 msgid "Info"
2808 msgstr "Info"
2809
2810 #: src/gtk/about.c:312
2811 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2812 msgstr "L'equip de Sylpheed-Claws\n"
2813
2814 #: src/gtk/about.c:332
2815 msgid ""
2816 "\n"
2817 "Previous team members\n"
2818 msgstr ""
2819 "\n"
2820 "Membres de l'equip anteriors\n"
2821 "\n"
2822
2823 #: src/gtk/about.c:352
2824 msgid ""
2825 "\n"
2826 "The translation team\n"
2827 msgstr ""
2828 "\n"
2829 "L'equip de traducció\n"
2830
2831 #: src/gtk/about.c:372
2832 msgid ""
2833 "\n"
2834 "Documentation team\n"
2835 msgstr ""
2836 "\n"
2837 "L'equip de documentació\n"
2838
2839 #: src/gtk/about.c:392
2840 msgid ""
2841 "\n"
2842 "Logo\n"
2843 msgstr ""
2844 "\n"
2845 "Logotip\n"
2846
2847 #: src/gtk/about.c:412
2848 msgid ""
2849 "\n"
2850 "Icons\n"
2851 msgstr ""
2852 "\n"
2853 "Icones\n"
2854
2855 #: src/gtk/about.c:432
2856 msgid ""
2857 "\n"
2858 "Contributors\n"
2859 msgstr ""
2860 "\n"
2861 "Col·laboradors\n"
2862
2863 #: src/gtk/about.c:455
2864 msgid "Authors"
2865 msgstr "Autors"
2866
2867 #: src/gtk/about.c:475
2868 msgid ""
2869 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2870 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2871 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2872 "version.\n"
2873 "\n"
2874 msgstr ""
2875 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
2876 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
2877 "Software Foundation; tant en versión 2, com (opcionalment) qualsevol versió "
2878 "posterior.\n"
2879 "\n"
2880
2881 #: src/gtk/about.c:481
2882 msgid ""
2883 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2884 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2885 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2886 "more details.\n"
2887 "\n"
2888 msgstr ""
2889 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
2890 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
2891 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
2892 "per a més detalls.\n"
2893 "\n"
2894
2895 #: src/gtk/about.c:487
2896 msgid ""
2897 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2898 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2899 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2900 "\n"
2901 msgstr ""
2902 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
2903 "amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
2904 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
2905 "\n"
2906
2907 #: src/gtk/about.c:497
2908 msgid ""
2909 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2910 "the OpenSSL Toolkit ("
2911 msgstr ""
2912 "Aquest producte inclou software desenvolupat per el projecte OpenSSL per "
2913 "usar dins les eines d'OpenSSL ("
2914
2915 #: src/gtk/about.c:500
2916 msgid "http://www.openssl.org/"
2917 msgstr "http://www.openssl.org/"
2918
2919 #: src/gtk/about.c:503
2920 msgid ""
2921 ").\n"
2922 "\n"
2923 msgstr ""
2924 ")\n."
2925 "\n"
2926
2927 #: src/gtk/about.c:508
2928 msgid "License"
2929 msgstr "Llicència"
2930
2931 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2932 msgid "Orange"
2933 msgstr "Taronja"
2934
2935 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2936 msgid "Red"
2937 msgstr "Vermell"
2938
2939 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2940 msgid "Pink"
2941 msgstr "Rosa"
2942
2943 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2944 msgid "Sky blue"
2945 msgstr "Blau cel"
2946
2947 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2948 msgid "Blue"
2949 msgstr "Blau"
2950
2951 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2952 msgid "Green"
2953 msgstr "Verd"
2954
2955 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2956 msgid "Brown"
2957 msgstr "Marró"
2958
2959 #: src/gtk/foldersort.c:141
2960 msgid "Set folder sortorder"
2961 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
2962
2963 #: src/gtk/foldersort.c:153
2964 msgid ""
2965 "Move folders up or down to change\n"
2966 "the sort order in the folderview"
2967 msgstr ""
2968 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar\n"
2969 "la posició a la vista de carpetes"
2970
2971 #: src/gtk/foldersort.c:213
2972 msgid "Folders"
2973 msgstr "Carpetes"
2974
2975 #: src/gtk/gtkaspell.c:607
2976 msgid "No dictionary selected."
2977 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
2978
2979 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
2980 msgid "Normal Mode"
2981 msgstr "Mode normal"
2982
2983 #: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
2984 msgid "Bad Spellers Mode"
2985 msgstr "Mode mals escriptors"
2986
2987 #: src/gtk/gtkaspell.c:872
2988 msgid "Unknown suggestion mode."
2989 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
2990
2991 #: src/gtk/gtkaspell.c:1144
2992 msgid "No misspelled word found."
2993 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
2994
2995 #: src/gtk/gtkaspell.c:1484
2996 msgid "Replace unknown word"
2997 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
2998
2999 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499
3000 #, c-format
3001 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3002 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
3003
3004 #: src/gtk/gtkaspell.c:1544
3005 msgid ""
3006 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3007 "will learn from mistake.\n"
3008 msgstr ""
3009 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
3010 "s'aprendrà l'error.\n"
3011
3012 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
3013 msgid "Fast Mode"
3014 msgstr "Mode ràpid"
3015
3016 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
3017 #, c-format
3018 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3019 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
3020
3021 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
3022 msgid "Accept in this session"
3023 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
3024
3025 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3026 msgid "Add to personal dictionary"
3027 msgstr "Afegir al diccionari personal"
3028
3029 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980
3030 msgid "Replace with..."
3031 msgstr "Substituir per..."
3032
3033 #: src/gtk/gtkaspell.c:1993
3034 #, c-format
3035 msgid "Check with %s"
3036 msgstr " Comprovar amb %s"
3037
3038 #: src/gtk/gtkaspell.c:2015
3039 msgid "(no suggestions)"
3040 msgstr "(no hi ha suggerències)"
3041
3042 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
3043 msgid "More..."
3044 msgstr "Més..."
3045
3046 #: src/gtk/gtkaspell.c:2091
3047 #, c-format
3048 msgid "Dictionary: %s"
3049 msgstr "Diccionari: %s"
3050
3051 #: src/gtk/gtkaspell.c:2104
3052 #, c-format
3053 msgid "Use alternate (%s)"
3054 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
3055
3056 #: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
3057 msgid "Check while typing"
3058 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
3059
3060 #: src/gtk/gtkaspell.c:2168
3061 msgid "Change dictionary"
3062 msgstr "Canviar diccionari"
3063
3064 #: src/gtk/gtkaspell.c:2331
3065 #, c-format
3066 msgid ""
3067 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3068 "%s"
3069 msgstr ""
3070 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
3071 "%s"
3072
3073 #: src/gtk/inputdialog.c:155
3074 #, c-format
3075 msgid "Input password for %s on %s:"
3076 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
3077
3078 #: src/gtk/inputdialog.c:157
3079 msgid "Input password"
3080 msgstr "Introduiu contrasenya"
3081
3082 #: src/gtk/logwindow.c:87
3083 msgid "Protocol log"
3084 msgstr "Traça del protocol"
3085
3086 #: src/gtk/logwindow.c:319
3087 msgid "Clear _Log"
3088 msgstr "Netejar _Log"
3089
3090 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
3091 msgid "Select Plugin to load"
3092 msgstr "Seleccionar mòdul a carregar"
3093
3094 #: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
3095 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
3096 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
3097 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
3098 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
3099 msgid "Plugins"
3100 msgstr "Mòduls"
3101
3102 #: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:211
3103 msgid "Description"
3104 msgstr "Descripció"
3105
3106 #: src/gtk/pluginwindow.c:295
3107 msgid "Load Plugin"
3108 msgstr "Carregar mòdul"
3109
3110 #: src/gtk/pluginwindow.c:300
3111 msgid "Unload Plugin"
3112 msgstr "Descarregar mòdul"
3113
3114 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3115 msgid "Page Index"
3116 msgstr "Pàgina índex"
3117
3118 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
3119 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3120 msgid "Account"
3121 msgstr "Compte"
3122
3123 #. S_COL_MARK
3124 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
3125 #: src/prefs_summary_column.c:80
3126 msgid "Status"
3127 msgstr "Estat"
3128
3129 #: src/gtk/quicksearch.c:107
3130 msgid "Extended symbols"
3131 msgstr "Símbols extesos"
3132
3133 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3134 msgid "all messages"
3135 msgstr "tots els missatges"
3136
3137 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3138 msgid "messages whose age is greater than #"
3139 msgstr "missatges amb edat major que "
3140
3141 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3142 msgid "messages whose age is less than #"
3143 msgstr "missatges amb edat menor que "
3144
3145 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3146 msgid "messages which contain S in the message body"
3147 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
3148
3149 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3150 msgid "messages which contain S in the whole message"
3151 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
3152
3153 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3154 msgid "messages carbon-copied to S"
3155 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
3156
3157 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3158 msgid "message is either to: or cc: to S"
3159 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
3160
3161 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3162 msgid "deleted messages"
3163 msgstr "missatges esborrats"
3164
3165 #. * how I can filter deleted messages *
3166 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3167 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3168 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
3169
3170 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3171 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3172 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
3173
3174 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3175 msgid "messages originating from user S"
3176 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
3177
3178 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3179 msgid "forwarded messages"
3180 msgstr "missatges reenviats"
3181
3182 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3183 msgid "messages which contain header S"
3184 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
3185
3186 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3187 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3188 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
3189
3190 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3191 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3192 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
3193
3194 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3195 msgid "locked messages"
3196 msgstr "missatges bloquejats"
3197
3198 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3199 msgid "messages which are in newsgroup S"
3200 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
3201
3202 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3203 msgid "new messages"
3204 msgstr "missatges nous"
3205
3206 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3207 msgid "old messages"
3208 msgstr "missatges antics"
3209
3210 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3211 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3212 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
3213
3214 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3215 msgid "messages which have been replied to"
3216 msgstr "missatges que han estat respostos"
3217
3218 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3219 msgid "read messages"
3220 msgstr "missatges llegits"
3221
3222 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3223 msgid "messages which contain S in subject"
3224 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
3225
3226 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3227 msgid "messages whose score is equal to #"
3228 msgstr "missatges amb puntuació igual a "
3229
3230 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3231 msgid "messages whose score is greater than #"
3232 msgstr "missatges amb puntuació major que "
3233
3234 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3235 msgid "messages whose score is lower than #"
3236 msgstr "missatges amb puntuació menor que "
3237
3238 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3239 msgid "messages whose size is equal to #"
3240 msgstr "missatges amb tamany igual a "
3241
3242 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3243 msgid "messages whose size is greater than #"
3244 msgstr "missatges amb tamany major que "
3245
3246 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3247 msgid "messages whose size is smaller than #"
3248 msgstr "missatges amb tamany menor que "
3249
3250 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3251 msgid "messages which have been sent to S"
3252 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
3253
3254 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3255 msgid "marked messages"
3256 msgstr "missatges marcats"
3257
3258 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3259 msgid "unread messages"
3260 msgstr "missatges sense llegir"
3261
3262 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3263 msgid "messages which contain S in References header"
3264 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
3265
3266 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3267 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3268 msgstr "missatges que retornen 0 al pasar-los a una ordre"
3269
3270 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3271 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3272 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
3273
3274 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3275 msgid "logical AND operator"
3276 msgstr "operador I lògic"
3277
3278 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3279 msgid "logical OR operator"
3280 msgstr "operador O lògic"
3281
3282 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3283 msgid "logical NOT operator"
3284 msgstr "operador NO lògic"
3285
3286 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3287 msgid "case sensitive search"
3288 msgstr "sensible a majús./minús."
3289
3290 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3291 msgid "all filtering expressions are allowed"
3292 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
3293
3294 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3295 msgid "Extended Search symbols"
3296 msgstr "Símbols de cerca extesa"
3297
3298 #. S_COL_MIME
3299 #. initial of sender
3300 #. S_COL_STATUS
3301 #. S_COL_MIME
3302 #: src/gtk/quicksearch.c:312 src/prefs_filtering_action.c:1069
3303 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3304 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
3305 msgid "Subject"
3306 msgstr "Assumpte"
3307
3308 #. S_COL_SUBJECT
3309 #. date
3310 #. S_COL_SUBJECT
3311 #: src/gtk/quicksearch.c:316 src/prefs_filtering_action.c:1070
3312 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3313 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
3314 msgid "From"
3315 msgstr "Des de"
3316
3317 #. S_COL_FROM
3318 #. subject
3319 #. S_COL_FROM
3320 #: src/gtk/quicksearch.c:320 src/prefs_filtering_action.c:1071
3321 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3322 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
3323 msgid "To"
3324 msgstr "Per a"
3325
3326 #: src/gtk/quicksearch.c:331
3327 msgid "Recursive"
3328 msgstr "Recursiu"
3329
3330 #: src/gtk/quicksearch.c:341
3331 msgid "Sticky"
3332 msgstr "Ràpid"
3333
3334 #: src/gtk/quicksearch.c:373
3335 msgid "Clear"
3336 msgstr "Netejar"
3337
3338 #: src/gtk/quicksearch.c:381
3339 msgid "Extended Symbols"
3340 msgstr "Símbols extesos"
3341
3342 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3343 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3344 msgid "correct"
3345 msgstr "correcte"
3346
3347 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3348 msgid "Owner"
3349 msgstr "Propietari"
3350
3351 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3352 msgid "Signer"
3353 msgstr "Signant"
3354
3355 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3356 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:915
3357 msgid "Name: "
3358 msgstr "Nom: "
3359
3360 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3361 msgid "Organization: "
3362 msgstr "Organització: "
3363
3364 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3365 msgid "Location: "
3366 msgstr "Localització: "
3367
3368 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3369 msgid "Fingerprint: "
3370 msgstr "Empremta digital: "
3371
3372 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3373 msgid "Signature status: "
3374 msgstr "Estat de la signatura: "
3375
3376 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3377 #, c-format
3378 msgid "SSL certificate for %s"
3379 msgstr "Certificat SSL per a %s"
3380
3381 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3382 #, c-format
3383 msgid ""
3384 "Certificate for %s is unknown.\n"
3385 "Do you want to accept it?"
3386 msgstr ""
3387 "Certificat per %s és desconegut.\n"
3388 "Voleu acceptar-lo?"
3389
3390 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3391 #, c-format
3392 msgid "Signature status: %s"
3393 msgstr "Estat de la signatura: %s"
3394
3395 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3396 msgid "_View certificate"
3397 msgstr "_Veure certificat"
3398
3399 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3400 msgid "Unknown SSL Certificate"
3401 msgstr "Certificat SSL desconegut"
3402
3403 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3404 msgid "_Accept and save"
3405 msgstr "_Acceptar i guardar"
3406
3407 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3408 msgid "_Cancel connection"
3409 msgstr "_Cancel·lar connexió"
3410
3411 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3412 msgid "New certificate:"
3413 msgstr "Certificat nou:"
3414
3415 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3416 msgid "Known certificate:"
3417 msgstr "Certificat conegut:"
3418
3419 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3420 #, c-format
3421 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3422 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
3423
3424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3425 msgid "_View certificates"
3426 msgstr "_Veure certificats"
3427
3428 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3429 msgid "Changed SSL Certificate"
3430 msgstr "Certificat SSL canviat"
3431
3432 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2424
3433 msgid "(No From)"
3434 msgstr "(Sense remitent)"
3435
3436 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2448 src/summaryview.c:2451
3437 msgid "(No Subject)"
3438 msgstr "(Sense assumpte)"
3439
3440 #: src/image_viewer.c:288
3441 msgid "Filename:"
3442 msgstr "Nomb:"
3443
3444 #: src/image_viewer.c:295
3445 msgid "Filesize:"
3446 msgstr "Tamany:"
3447
3448 #: src/image_viewer.c:316
3449 msgid "Load Image"
3450 msgstr "Carregar imatge"
3451
3452 #: src/image_viewer.c:322
3453 msgid "Content-Type:"
3454 msgstr "Content-Type:"
3455
3456 #: src/imap.c:610
3457 msgid ""
3458 "\n"
3459 "\n"
3460 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3461 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3462 msgstr ""
3463 "\n"
3464 "\n"
3465 "Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
3466 "SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
3467
3468 #: src/imap.c:619
3469 #, c-format
3470 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3471 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s: login refusat.%s"
3472
3473 #: src/imap.c:623
3474 #, c-format
3475 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3476 msgstr "Ha fallat la connexió a %s: login %s refusat.\n"
3477
3478 #: src/imap.c:640
3479 #, c-format
3480 msgid "Connecting to %s failed"
3481 msgstr "Connexió amb %s fallida"
3482
3483 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3484 #, c-format
3485 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3486 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
3487
3488 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:259
3489 msgid "Insecure connection"
3490 msgstr "Connexió no segura"
3491
3492 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:260
3493 msgid ""
3494 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3495 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3496 "\n"
3497 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3498 "not be secure."
3499 msgstr ""
3500 "Voleu seguir connectant-vos a aquest servidor? La comunicació pot no ser "
3501 "segura."
3502
3503 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:266
3504 msgid "Con_tinue connecting"
3505 msgstr "Con_tinuar connectant"
3506
3507 #: src/imap.c:768
3508 #, c-format
3509 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3510 msgstr "Connectant al servidor IMAP4: %s ..."
3511
3512 #: src/imap.c:800
3513 #, c-format
3514 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3515 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d"
3516
3517 #: src/imap.c:803
3518 #, c-format
3519 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3520 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
3521
3522 #: src/imap.c:832
3523 msgid "Can't start TLS session.\n"
3524 msgstr "No s'ha pogut iniciar la sessió TLS.\n"
3525
3526 #: src/imap.c:865
3527 #, c-format
3528 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3529 msgstr "Connectant al servidor IMAP4 %s...\n"
3530
3531 #: src/imap.c:1036
3532 msgid "Adding messages..."
3533 msgstr "Afegint missatges..."
3534
3535 #: src/imap.c:1160
3536 msgid "Copying messages..."
3537 msgstr "Copiant missatges..."
3538
3539 #: src/imap.c:1300
3540 msgid "can't set deleted flags\n"
3541 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats\n"
3542
3543 #: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
3544 msgid "can't expunge\n"
3545 msgstr "no s'ha pogut ampliar\n"
3546
3547 #: src/imap.c:1741
3548 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3549 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
3550
3551 #: src/imap.c:1757
3552 msgid "can't create mailbox\n"
3553 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia\n"
3554
3555 #: src/imap.c:1838
3556 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3557 msgstr ""
3558 "El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
3559
3560 #: src/imap.c:1869
3561 #, c-format
3562 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3563 msgstr "no s'ha pogut Reanomenar la bústia: %s a %s\n"
3564
3565 #: src/imap.c:1933
3566 msgid "can't delete mailbox\n"
3567 msgstr "no s'ha pogut esborrar la bústia\n"
3568
3569 #: src/imap.c:2182
3570 msgid "LIST failed\n"
3571 msgstr "LIST fallida\n"
3572
3573 #: src/imap.c:2290
3574 #, c-format
3575 msgid "can't select folder: %s\n"
3576 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
3577
3578 #: src/imap.c:2465
3579 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3580 msgstr "La autentificació IMAP4 ha fallat.\n"
3581
3582 #: src/imap.c:2652
3583 msgid "Fetching message..."
3584 msgstr "Rebent missatge..."
3585
3586 #: src/imap.c:2815
3587 #, c-format
3588 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3589 msgstr "iconv no pot convertir UTF-7 a %s\n"
3590
3591 #: src/imap.c:2845
3592 #, c-format
3593 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3594 msgstr "iconv no pot convertir %s a UTF-7\n"
3595
3596 #: src/imap.c:2889
3597 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3598 msgstr "iconv no pot convertir UTF-8 a UTF-7\n"
3599
3600 #: src/imap.c:3520
3601 #, c-format
3602 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3603 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
3604
3605 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3606 msgid "/Create _new folder..."
3607 msgstr "/Crear _nova carpeta..."
3608
3609 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3610 msgid "/_Rename folder..."
3611 msgstr "/_Reanomenar carpeta..."
3612
3613 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3614 msgid "/M_ove folder..."
3615 msgstr "/M_oure carpeta..."
3616
3617 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3618 msgid "/_Delete folder..."
3619 msgstr "/Es_borrar carpeta..."
3620
3621 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3622 msgid "/Synchronise"
3623 msgstr "/Sincronitzar"
3624
3625 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3626 msgid "/Down_load messages"
3627 msgstr "/Descarregar missatges"
3628
3629 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3630 msgid "/_Check for new messages"
3631 msgstr "/_Comprovar si hi ha missatges nous"
3632
3633 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3634 msgid "/C_heck for new folders"
3635 msgstr "/_Comprovar per noves carpetes"
3636
3637 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3638 msgid "/R_ebuild folder tree"
3639 msgstr "/R_econstruïr l'arbre de carpetes"
3640
3641 #: src/imap_gtk.c:134
3642 msgid ""
3643 "Input the name of new folder:\n"
3644 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3645 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3646 msgstr ""
3647 "Introduiu el nom de la nova carpeta:\n"
3648 "(si voleu crear una carpeta per emmagatzemar subcarpetes\n"
3649 "i no mails, afegiu `/' al final del nom)"
3650
3651 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3652 #, c-format
3653 msgid "Input new name for '%s':"
3654 msgstr "Introdueixi el nou nom per a '%s':"
3655
3656 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3657 msgid "Rename folder"
3658 msgstr "Reanomenar carpeta"
3659
3660 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3661 msgid ""
3662 "The folder could not be renamed.\n"
3663 "The new folder name is not allowed."
3664 msgstr ""
3665 "No s'ha pogut reanomenar la carpeta.\n"
3666 "El nou nom no està permès."
3667
3668 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3669 #, c-format
3670 msgid ""
3671 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3672 "will not be possible.\n"
3673 "\n"
3674 "Do you really want to delete?"
3675 msgstr ""
3676 "S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'. Recuperar-"
3677 "los serà impossible.\n"
3678 "\n"
3679 "Voleu eliminar-los definitivament?"
3680
3681 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3682 #, c-format
3683 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3684 msgstr "No es pot eliminar la carpeta '%s'."
3685
3686 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3687 #, c-format
3688 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3689 msgstr "S'ha produït algun error al descarregar els missatges a `%s'."
3690
3691 #: src/import.c:149
3692 msgid "Import"
3693 msgstr "Importar"
3694
3695 #: src/import.c:168
3696 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3697 msgstr "Especifiquei arxiu mbox i carpeta de destinació."
3698
3699 #: src/import.c:178
3700 msgid "Importing file:"
3701 msgstr "Important arxiu:"
3702
3703 #: src/import.c:183
3704 msgid "Destination dir:"
3705 msgstr "Directori destinació:"
3706
3707 #: src/import.c:242
3708 msgid "Select importing file"
3709 msgstr "Seleccionar arxiu a importar"
3710
3711 #: src/importldif.c:190
3712 msgid "Please specify address book name and file to import."
3713 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda i l'arxiu a importar."
3714
3715 #: src/importldif.c:193
3716 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3717 msgstr "Seleccioneu i renombreu els camps LDIF a importar."
3718
3719 #: src/importldif.c:196
3720 msgid "File imported."
3721 msgstr "Arxiu importat."
3722
3723 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3724 msgid "Please select a file."
3725 msgstr "Seleccioneu un arxiu."
3726
3727 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3728 msgid "Address book name must be supplied."
3729 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'agenda d'adreces."
3730
3731 #: src/importldif.c:472
3732 msgid "Error reading LDIF fields."
3733 msgstr "Error llegint els camps LDIF."
3734
3735 #: src/importldif.c:495
3736 msgid "LDIF file imported successfully."
3737 msgstr "Arxiu LDIF importat amb èxit."
3738
3739 #: src/importldif.c:574
3740 msgid "Select LDIF File"
3741 msgstr "Seleccionar arxiu LDIF"
3742
3743 #: src/importldif.c:662
3744 msgid ""
3745 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3746 "file data."
3747 msgstr ""
3748 "Especifiqueu el nom per a l'agenda que serà creada a partir de les dades de "
3749 "l'arxiu LDIF."
3750
3751 #: src/importldif.c:668
3752 msgid "File Name"
3753 msgstr "Nom de l'arxiu"
3754
3755 #: src/importldif.c:679
3756 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3757 msgstr "L'especificació completa de l'arxiu LDIF a importar."
3758
3759 #: src/importldif.c:688
3760 msgid "Select the LDIF file to import."
3761 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF a importar."
3762
3763 #: src/importldif.c:725
3764 msgid "R"
3765 msgstr "R"
3766
3767 #. S_COL_MARK
3768 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
3769 msgid "S"
3770 msgstr "E"
3771
3772 #: src/importldif.c:727
3773 msgid "LDIF Field Name"
3774 msgstr "Nom del camp LDIF"
3775
3776 #: src/importldif.c:728
3777 msgid "Attribute Name"
3778 msgstr "Nom de l'atributo"
3779
3780 #: src/importldif.c:783
3781 msgid "LDIF Field"
3782 msgstr "Camp LDIF"
3783
3784 #: src/importldif.c:795
3785 msgid "Attribute"
3786 msgstr "Atribut"
3787
3788 #: src/importldif.c:806
3789 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3790 msgstr "El camp LDIF pot reanomenar-se al nom de l'atribut d'usuari."
3791
3792 #: src/importldif.c:811
3793 msgid "???"
3794 msgstr "???"
3795
3796 #: src/importldif.c:829
3797 msgid ""
3798 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3799 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3800 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3801 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3802 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3803 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3804 "field for import."
3805 msgstr ""
3806 "Escolliu el camp LDIF que serà renombrat o seleccionato per a importar en la "
3807 "llista superior. Els camps reservats (amb una marca a la columna \"R\"), "
3808 "s'importen automàticament i no es poden Reanomenar. Un click a la columna de "
3809 "selecció (\"S\") marcarà el camp a importar. Un click a qualsevol part de la "
3810 "fila seleccionarà el camp per Reanomenar-lo en el camp que apareix a sota de "
3811 "la llista. Doble click a qualsevol part de la fila i també serà seleccionat "
3812 "el camp per importar."
3813
3814 #: src/importldif.c:841
3815 msgid "Select for Import"
3816 msgstr "Seleccionar per importar"
3817
3818 #: src/importldif.c:847
3819 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3820 msgstr "Seleccionar el camp LDIF per a importar-lo a l'agenda."
3821
3822 #: src/importldif.c:850
3823 msgid " Modify "
3824 msgstr " Modificar "
3825
3826 #: src/importldif.c:856
3827 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3828 msgstr ""
3829 "Aquest botó actualitzarà la llista superior amb les dades proporcionades."
3830
3831 #: src/importldif.c:929
3832 msgid "Records Imported :"
3833 msgstr "Registres importats :"
3834
3835 #: src/importldif.c:960
3836 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3837 msgstr "Importar arxiu LDIF a l'agenda"
3838
3839 #: src/importmutt.c:144
3840 msgid "Error importing MUTT file."
3841 msgstr "Error important l'arxiu de MUTT."
3842
3843 #: src/importmutt.c:159
3844 msgid "Select MUTT File"
3845 msgstr "Seleccioneu l'arxiu MUTT"
3846
3847 #: src/importmutt.c:207
3848 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3849 msgstr "Importar arxiu MUTT a l'agenda"
3850
3851 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3852 msgid "Please select a file to import."
3853 msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
3854
3855 #: src/importpine.c:144
3856 msgid "Error importing Pine file."
3857 msgstr "Error important l'arxiu de Pine."
3858
3859 #: src/importpine.c:159
3860 msgid "Select Pine File"
3861 msgstr "Seleccionar arxiu Pine"
3862
3863 #: src/importpine.c:207
3864 msgid "Import Pine file into Address Book"
3865 msgstr "Importar arxiu Pine a l'agenda"
3866
3867 #: src/inc.c:363
3868 msgid "Retrieving new messages"
3869 msgstr "Obtenint nous missatges"
3870
3871 #: src/inc.c:410
3872 msgid "Standby"
3873 msgstr "En espera"
3874
3875 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3876 msgid "Cancelled"
3877 msgstr "Cancel·lat"
3878
3879 #: src/inc.c:551
3880 msgid "Retrieving"
3881 msgstr "Recuperant"
3882
3883 #: src/inc.c:560
3884 #, c-format
3885 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3886 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3887 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
3888 msgstr[1] "Fet (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
3889
3890 #: src/inc.c:566
3891 msgid "Done (no new messages)"
3892 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
3893
3894 #: src/inc.c:571
3895 msgid "Connection failed"
3896 msgstr "Connexió fallida"
3897
3898 #: src/inc.c:574
3899 msgid "Auth failed"
3900 msgstr "Authorización fallida"
3901
3902 #. S_COL_SCORE
3903 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3904 msgid "Locked"
3905 msgstr "Bloquejat"
3906
3907 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
3908 msgid "Timeout"
3909 msgstr "Temps límit"
3910
3911 #: src/inc.c:685
3912 #, c-format
3913 msgid "Finished (%d new message)"
3914 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3915 msgstr[0] "Finalitzat (%d missatge nou)"
3916 msgstr[1] "Finalitzat (%d missatge(s) nou(s))"
3917
3918 #: src/inc.c:689
3919 msgid "Finished (no new messages)"
3920 msgstr "Finalitzat (no hi ha missatges nous)"
3921
3922 #: src/inc.c:698
3923 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3924 msgstr "S'han produït alguns error obtenint el correu."
3925
3926 #: src/inc.c:739
3927 #, c-format
3928 msgid "%s: Retrieving new messages"
3929 msgstr "%s: Recuperant nous missatges"
3930
3931 #: src/inc.c:772
3932 #, c-format
3933 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3934 msgstr "Conectant al servidor POP3: %s..."
3935
3936 #: src/inc.c:782
3937 #, c-format
3938 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3939 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
3940
3941 #: src/inc.c:789
3942 #, c-format
3943 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3944 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
3945
3946 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
3947 msgid "Authenticating..."
3948 msgstr "Autentificant..."
3949
3950 #: src/inc.c:871
3951 #, c-format
3952 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3953 msgstr "Obtenint missatges de %s (%s) ..."
3954
3955 #: src/inc.c:877
3956 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3957 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (STAT)..."
3958
3959 #: src/inc.c:881
3960 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3961 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (LAST)..."
3962
3963 #: src/inc.c:885
3964 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3965 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (UIDL)..."
3966
3967 #: src/inc.c:889
3968 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3969 msgstr "Obtenint el tamany dels nous missatges (LIST)..."
3970
3971 #: src/inc.c:899
3972 #, c-format
3973 msgid "Deleting message %d"
3974 msgstr "Esborrant missatge %d"
3975
3976 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
3977 msgid "Quitting"
3978 msgstr "Sortint"
3979
3980 #: src/inc.c:931
3981 #, c-format
3982 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3983 msgstr "Recuperant missatge (%d / %d) (%s / %s)"
3984
3985 #: src/inc.c:950
3986 #, c-format
3987 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3988 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3989 msgstr[0] "Recuperant (%d missatge (%s) rebut)"
3990 msgstr[1] "Recuperant (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
3991
3992 #: src/inc.c:1106
3993 msgid "Connection failed."
3994 msgstr "La connexió ha fallat."
3995
3996 #: src/inc.c:1109
3997 #, c-format
3998 msgid "Connection to %s:%d failed."
3999 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s:%d."
4000
4001 #: src/inc.c:1114
4002 msgid "Error occurred while processing mail."
4003 msgstr "S'ha produït un error mentre es processava el correu."
4004
4005 #: src/inc.c:1119
4006 #, c-format
4007 msgid ""
4008 "Error occurred while processing mail:\n"
4009 "%s"
4010 msgstr ""
4011 "S'ha produït un error mentre es processava el correu:\n"
4012 "%s"
4013
4014 #: src/inc.c:1125
4015 msgid "No disk space left."
4016 msgstr "No hi ha espai liure en disc."
4017
4018 #: src/inc.c:1130
4019 msgid "Can't write file."
4020 msgstr "No es pot escriure l'arxiu."
4021
4022 #: src/inc.c:1135
4023 msgid "Socket error."
4024 msgstr "Error de socket."
4025
4026 #: src/inc.c:1138
4027 #, c-format
4028 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4029 msgstr "Error de socket connectant amb %s:%d."
4030
4031 #. consider EOF right after QUIT successful
4032 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
4033 msgid "Connection closed by the remote host."
4034 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
4035
4036 #: src/inc.c:1146
4037 #, c-format
4038 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4039 msgstr "Connexió amb %s:%d tancada per la màquina remota."
4040
4041 #: src/inc.c:1151
4042 msgid "Mailbox is locked."
4043 msgstr "La bústia està bloquejada."
4044
4045 #: src/inc.c:1155
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "Mailbox is locked:\n"
4049 "%s"
4050 msgstr ""
4051 "La bústia està bloquejada:\n"
4052 "%s"
4053
4054 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
4055 msgid "Authentication failed."
4056 msgstr "Autentificació fallida."
4057
4058 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
4059 #, c-format
4060 msgid ""
4061 "Authentication failed:\n"
4062 "%s"
4063 msgstr ""
4064 "La autentificació ha fallat:\n"
4065 "%s"
4066
4067 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
4068 msgid "Session timed out."
4069 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió."
4070
4071 #: src/inc.c:1174
4072 #, c-format
4073 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4074 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
4075
4076 #: src/inc.c:1209
4077 msgid "Incorporation cancelled\n"
4078 msgstr "Incorporació cancel·lada\n"
4079
4080 #: src/inc.c:1446
4081 #, c-format
4082 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4083 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar durant %d minuts?"
4084
4085 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
4086 msgid "Offline warning"
4087 msgstr "Notificació de connexió"
4088
4089 #: src/inc.c:1451
4090 msgid "On_ly once"
4091 msgstr "Només _una vegada"
4092
4093 #: src/ldif.c:839
4094 msgid "Nick Name"
4095 msgstr "Motiu (nick)"
4096
4097 #: src/main.c:171
4098 #, c-format
4099 msgid ""
4100 "File '%s' already exists.\n"
4101 "Can't create folder."
4102 msgstr ""
4103 "L'arxiu '%s' ja existeix.\n"
4104 "No s'ha pogut crear la carpeta."
4105
4106 #: src/main.c:253
4107 #, c-format
4108 msgid ""
4109 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4110 "Do you want to migrate this configuration?"
4111 msgstr "Trobada configuració %s per Sylpheed-Claws.\n"
4112 "Voleu migrar aquesta configuració?"
4113
4114 #: src/main.c:256
4115 msgid "1.0.5 or previous"
4116 msgstr "1.0.5 o prèvia"
4117
4118 #: src/main.c:256
4119 msgid "1.9.15 or previous"
4120 msgstr "1.9.15 o prèvia"
4121
4122 #: src/main.c:259
4123 msgid "Migration of configuration"
4124 msgstr "migració de configuració"
4125
4126 #: src/main.c:264
4127 msgid "Copying configuration..."
4128 msgstr "Copiant configuració..."
4129
4130 #: src/main.c:269
4131 msgid "Migration failed!"
4132 msgstr "Migració fallida!"
4133
4134 #: src/main.c:333
4135 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4136 msgstr "g_thread no està soportat per glib.\n"
4137
4138 #: src/main.c:711
4139 #, c-format
4140 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4141 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
4142
4143 #: src/main.c:713
4144 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4145 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'edició"
4146
4147 #: src/main.c:714
4148 msgid ""
4149 "  --attach file1 [file2]...\n"
4150 "                         open composition window with specified files\n"
4151 "                         attached"
4152 msgstr ""
4153 "  --attach arxiu1 [arxiu2]...\n"
4154 "                         obre la finestra de composició amb els arxius\n"
4155 "                         especificats com a adjunts"
4156
4157 #: src/main.c:717
4158 msgid "  --receive              receive new messages"
4159 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
4160
4161 #: src/main.c:718
4162 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4163 msgstr "  --receive-all          rep nous missatges per tots els comptes"
4164
4165 #: src/main.c:719
4166 msgid "  --send                 send all queued messages"
4167 msgstr "  --send                 enviar tots els missatges encuats"
4168
4169 #: src/main.c:720
4170 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4171 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el número total de missatges"
4172
4173 #: src/main.c:721
4174 msgid ""
4175 "  --status-full [folder]...\n"
4176 "                         show the status of each folder"
4177 msgstr ""
4178 "  --status-full [carpeta]...\n"
4179 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
4180
4181 #: src/main.c:723
4182 msgid "  --online               switch to online mode"
4183 msgstr "  --online               canviar a mode de treball amb connexió"
4184
4185 #: src/main.c:724
4186 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4187 msgstr "  --offline               canviar a mode de treball sense connexió"
4188
4189 #: src/main.c:725
4190 msgid "  --debug                debug mode"
4191 msgstr "  --debug                mode de depuració"
4192
4193 #: src/main.c:726
4194 msgid "  --help                 display this help and exit"
4195 msgstr "  --help                 presenta aquesta ajuda i finalitza"
4196
4197 #: src/main.c:727
4198 msgid "  --version              output version information and exit"
4199 msgstr "  --version              dona la informació de la versió i finalitza"
4200
4201 #: src/main.c:728
4202 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4203 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
4204
4205 #: src/main.c:766 src/summaryview.c:5422
4206 #, c-format
4207 msgid "Processing (%s)..."
4208 msgstr "Processant (%s)..."
4209
4210 #: src/main.c:769
4211 msgid "top level folder"
4212 msgstr "carpeta superior"
4213
4214 #: src/main.c:827
4215 msgid "Really quit?"
4216 msgstr "Sortir realment?"
4217
4218 #: src/main.c:828
4219 msgid "Composing message exists."
4220 msgstr "Existeixen missatges en composició."
4221
4222 #: src/main.c:829
4223 msgid "_Save to Draft"
4224 msgstr "_Guardar a Borradors"
4225
4226 #: src/main.c:829
4227 msgid "_Discard them"
4228 msgstr "_Descartar-los"
4229
4230 #: src/main.c:829
4231 msgid "Do_n't quit"
4232 msgstr "_No sortir"
4233
4234 #: src/main.c:843
4235 msgid "Queued messages"
4236 msgstr "Missatges en cua"
4237
4238 #: src/main.c:844
4239 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4240 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Sortir ara?"
4241
4242 #: src/main.c:1099 src/toolbar.c:1985
4243 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4244 msgstr "S'han peoduït alguns errors enviant els missatges encuats."
4245
4246 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4247 msgid "/_File"
4248 msgstr "/_Arxiu"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:451
4251 msgid "/_File/_Add mailbox"
4252 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:452
4255 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4256 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia/MH..."
4257
4258 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4259 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
4260 #: src/messageview.c:159
4261 msgid "/_File/---"
4262 msgstr "/_Fitxer/---"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:454
4265 msgid "/_File/Change folder order"
4266 msgstr "/_Arxiu/Canviar l'ordre de les carpetes"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:456
4269 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4270 msgstr "/_Arxiu/_Importar arxiu mbox..."
4271
4272 #: src/mainwindow.c:457
4273 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4274 msgstr "/_Arxiu/_Exportar a arxiu mbox..."
4275
4276 #: src/mainwindow.c:458
4277 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4278 msgstr "/_Arxiu/E_xportar seleccionats a arxiu mbox..."
4279
4280 #: src/mainwindow.c:461
4281 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4282 msgstr "/_Arxiu/_Buidar totes les papereres"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4285 msgid "/_File/_Save as..."
4286 msgstr "/_Arxiu/_Guardar com..."
4287
4288 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4289 msgid "/_File/_Print..."
4290 msgstr "/_Arxiu/Im_primir"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:466
4293 msgid "/_File/_Work offline"
4294 msgstr "/_Arxiu/_Treballar sense connexió"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:467
4297 msgid "/_File/Synchronise folders"
4298 msgstr "/_Arxiu/Sincronitzar carpetes"
4299
4300 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4301 #: src/mainwindow.c:470
4302 msgid "/_File/E_xit"
4303 msgstr "/_Arxiu/_Sortir"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:475
4306 msgid "/_Edit/Select _thread"
4307 msgstr "/_Editar/Seleccionar _fil"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
4310 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4311 msgstr "/_Edició/_Buscar en el missatge actual..."
4312
4313 #: src/mainwindow.c:479
4314 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4315 msgstr "/_Edició/Buscar a la _carpeta..."
4316
4317 #: src/mainwindow.c:480
4318 msgid "/_Edit/_Quick search"
4319 msgstr "/_Editar/_Busqueda ràpida"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
4322 msgid "/_View"
4323 msgstr "/_Veure"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:482
4326 msgid "/_View/Show or hi_de"
4327 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:483
4330 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4331 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Arbre de carpetes"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:485
4334 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4335 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Vista de missatge"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:487
4338 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4339 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:489
4342 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4343 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines/Icones _i texte"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:491
4346 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4347 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Icones"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:493
4350 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4351 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Texte"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:495
4354 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4355 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Ocultar"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:497
4358 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4359 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Barra d'estat"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
4362 #: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
4363 #: src/messageview.c:268
4364 msgid "/_View/---"
4365 msgstr "/_Veure/---"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:500
4368 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4369 msgstr "/_Veure/_Separar l'arbre de carpetes"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:501
4372 msgid "/_View/Separate _message view"
4373 msgstr "/_Veure/Vista de missatges separada"
4374
4375 #: src/mainwindow.c:503
4376 msgid "/_View/_Sort"
4377 msgstr "/_Veure/_Ordenar"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:504
4380 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4381 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _número"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:505
4384 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4385 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per T_amany"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:506
4388 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4389 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Data"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:507
4392 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4393 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Remitent"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:508
4396 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4397 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Destinatari"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:509
4400 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4401 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per Ass_umpte"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:510
4404 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4405 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per color d' _etiqueta"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:512
4408 msgid "/_View/_Sort/by _mark"