2007-02-25 [mones] 2.7.2cvs74
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
3 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-01-01 10:27+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 200i7-01-07 11:20+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18 #: src/account.c:378
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
24 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
25
26 #: src/account.c:425
27 msgid "Can't create folder."
28 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
29
30 #: src/account.c:682
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Editar comptes"
33
34 #: src/account.c:700
35 msgid ""
36 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
37 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
38 "included."
39 msgstr ""
40 "Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
41 "donat, la marca a la columna 'G' indicarà quins comptes hi seran "
42 "inclosos."
43
44 #: src/account.c:773
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " E_stablir com a compte primari "
47
48 #: src/account.c:867
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
51
52 #: src/account.c:873
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Copia de %s"
56
57 #: src/account.c:1012
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
61
62 #: src/account.c:1014
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Sense títol)"
65
66 #: src/account.c:1015
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Esborrar compte"
69
70 #: src/account.c:1461
71 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
72 msgstr "Comptes Llista Omissió Columna Nom|D"
73
74 #: src/account.c:1467
75 msgid "Default account"
76 msgstr "Compte per omissió"
77
78 #: src/account.c:1475
79 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
80 msgstr "Comptes Llista Obtenir Columna Nom|G"
81
82 #: src/account.c:1481
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
85
86 #: src/account.c:1488 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
87 #: src/compose.c:5821 src/compose.c:6112 src/editaddress.c:1041
88 #: src/editaddress.c:1090 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
89 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
90 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
92 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
93 msgid "Name"
94 msgstr "Nom"
95
96 #: src/account.c:1495 src/prefs_account.c:1176 src/prefs_account.c:2712
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protocol"
99
100 #: src/account.c:1502 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Servidor"
103
104 #: src/action.c:355
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
108
109 #: src/action.c:386
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
112
113 #: src/action.c:403
114 msgid "Can't get part of multipart message"
115 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts"
116
117 #: src/action.c:517
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
121 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
122 msgstr ""
123 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
124 "%%f, %%F, %%as o %%p."
125
126 #: src/action.c:829
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
133 "%s"
134
135 #: src/action.c:924
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Could not fork to execute the following command:\n"
139 "%s\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
143 "%s\n"
144 "%s"
145
146 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
147 msgid "Completed"
148 msgstr "Completat"
149
150 #: src/action.c:1180
151 #, c-format
152 msgid "--- Running: %s\n"
153 msgstr "--- Executant: %s\n"
154
155 #: src/action.c:1184
156 #, c-format
157 msgid "--- Ended: %s\n"
158 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
159
160 #: src/action.c:1217
161 msgid "Action's input/output"
162 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
163
164 #: src/action.c:1529
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
172 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1534
176 msgid "Action's hidden user argument"
177 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
178
179 #: src/action.c:1538
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
187 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1543
191 msgid "Action's user argument"
192 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
193
194 #: src/addressadd.c:174
195 msgid "Add to address book"
196 msgstr "Afegir a l'agenda"
197
198 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
199 #: src/toolbar.c:459
200 msgid "Address"
201 msgstr "Adreça"
202
203 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:849
204 #: src/editaddress.c:913 src/editgroup.c:289
205 msgid "Remarks"
206 msgstr "Notes"
207
208 #: src/addressadd.c:240
209 msgid "Select Address Book Folder"
210 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
211
212 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:847 src/editaddress.c:895
213 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
214 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
215 msgid "Email Address"
216 msgstr "Adreça de Correu"
217
218 #: src/addressbook.c:419
219 msgid "/_Book"
220 msgstr "/Lli_bre"
221
222 #: src/addressbook.c:420
223 msgid "/_Book/New _Book"
224 msgstr "/Lli_bre/Nou Lli_bre"
225
226 #: src/addressbook.c:421
227 msgid "/_Book/New _Folder"
228 msgstr "/Lli_bre/Nova _Carpeta"
229
230 #: src/addressbook.c:422
231 msgid "/_Book/New _vCard"
232 msgstr "/Lli_bre/Nova _vCard"
233
234 #: src/addressbook.c:424
235 msgid "/_Book/New _JPilot"
236 msgstr "/Lli_bre/Nou _JPilot"
237
238 #: src/addressbook.c:427
239 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
240 msgstr "/Lli_bre/Nou _Servidor LDAP"
241
242 #: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:432
243 msgid "/_Book/---"
244 msgstr "/Lli_bre/---"
245
246 #: src/addressbook.c:430
247 msgid "/_Book/_Edit book"
248 msgstr "/Lli_bre/_Editar Llibre"
249
250 #: src/addressbook.c:431
251 msgid "/_Book/_Delete book"
252 msgstr "/Lli_bre/_Esborrar llibre"
253
254 #: src/addressbook.c:433
255 msgid "/_Book/_Save"
256 msgstr "/Lli_bre/_Guardar"
257
258 #: src/addressbook.c:434
259 msgid "/_Book/_Close"
260 msgstr "/Lli_bre/Tan_car"
261
262 #: src/addressbook.c:435
263 msgid "/_Address"
264 msgstr "/_Adreça"
265
266 #: src/addressbook.c:436
267 msgid "/_Address/_Select all"
268 msgstr "/_Adreça/_Seleccionar tot"
269
270 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:444
271 #: src/addressbook.c:447
272 msgid "/_Address/---"
273 msgstr "/_Adreça/---"
274
275 #: src/addressbook.c:438
276 msgid "/_Address/C_ut"
277 msgstr "/_Adreça/_Tallar"
278
279 #: src/addressbook.c:439
280 msgid "/_Address/_Copy"
281 msgstr "/_Adreça/_Copiar"
282
283 #: src/addressbook.c:440
284 msgid "/_Address/_Paste"
285 msgstr "/_Adreça/_Enganxar"
286
287 #: src/addressbook.c:442
288 msgid "/_Address/_Edit"
289 msgstr "/_Adreça/_Editar"
290
291 #: src/addressbook.c:443
292 msgid "/_Address/_Delete"
293 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
294
295 #: src/addressbook.c:445
296 msgid "/_Address/New _Address"
297 msgstr "/_Adreça/Nova _Adreça"
298
299 #: src/addressbook.c:446
300 msgid "/_Address/New _Group"
301 msgstr "/_Adreça/Nou _Grup"
302
303 #: src/addressbook.c:448
304 msgid "/_Address/_Mail To"
305 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
306
307 #: src/addressbook.c:449 src/compose.c:772 src/mainwindow.c:799
308 #: src/messageview.c:302
309 msgid "/_Tools"
310 msgstr "/E_ines"
311
312 #: src/addressbook.c:450
313 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
314 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
315
316 #: src/addressbook.c:451
317 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
318 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
319
320 #: src/addressbook.c:452
321 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
322 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
323
324 #: src/addressbook.c:453 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
325 #: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
326 #: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
327 msgid "/_Tools/---"
328 msgstr "/E_ines/---"
329
330 #: src/addressbook.c:454
331 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
332 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
333
334 #: src/addressbook.c:455
335 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
336 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
337
338 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:777 src/mainwindow.c:874
339 #: src/messageview.c:330
340 msgid "/_Help"
341 msgstr "/A_juda"
342
343 #: src/addressbook.c:457 src/compose.c:778 src/mainwindow.c:880
344 #: src/messageview.c:331
345 msgid "/_Help/_About"
346 msgstr "/A_juda/_Sobre"
347
348 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:478 src/compose.c:545
349 #: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
350 msgid "/_Edit"
351 msgstr "/_Editar"
352
353 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:479
354 msgid "/_Delete"
355 msgstr "/_Esborrar"
356
357 #: src/addressbook.c:465
358 msgid "/New _Book"
359 msgstr "/Nou Lli_bre"
360
361 #: src/addressbook.c:466
362 msgid "/New _Folder"
363 msgstr "/Nova _Carpeta"
364
365 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:482
366 msgid "/New _Group"
367 msgstr "/Nou _Grup"
368
369 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:484
370 msgid "/C_ut"
371 msgstr "/T_allar"
372
373 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:485
374 msgid "/_Copy"
375 msgstr "/_Copiar"
376
377 #: src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:486
378 msgid "/_Paste"
379 msgstr "/_Enganxar"
380
381 #: src/addressbook.c:476
382 msgid "/_Select all"
383 msgstr "/_Seleccionar tot"
384
385 #: src/addressbook.c:481
386 msgid "/New _Address"
387 msgstr "/Nova _Adreça"
388
389 #: src/addressbook.c:489
390 msgid "/_Mail To"
391 msgstr "/_Correu per"
392
393 #: src/addressbook.c:491
394 msgid "/_Browse Entry"
395 msgstr "/_Veure Entrada"
396
397 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:453 src/crash.c:472 src/importldif.c:119
398 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:683
399 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
400 msgid "Unknown"
401 msgstr "Desconegut"
402
403 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:126
404 msgid "Success"
405 msgstr "Correcte"
406
407 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:127
408 msgid "Bad arguments"
409 msgstr "Arguments incorrectes"
410
411 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:128
412 msgid "File not specified"
413 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
414
415 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:129
416 msgid "Error opening file"
417 msgstr "Error obrint l'arxiu"
418
419 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:130
420 msgid "Error reading file"
421 msgstr "Error llegint l'arxiu"
422
423 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:131
424 msgid "End of file encountered"
425 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
426
427 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:132
428 msgid "Error allocating memory"
429 msgstr "Error reservant memòria"
430
431 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:133
432 msgid "Bad file format"
433 msgstr "Format d'arxiu erroni"
434
435 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:134
436 msgid "Error writing to file"
437 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
438
439 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:135
440 msgid "Error opening directory"
441 msgstr "Error obrint el directori"
442
443 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:136
444 msgid "No path specified"
445 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
446
447 #: src/addressbook.c:531
448 msgid "Error connecting to LDAP server"
449 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
450
451 #: src/addressbook.c:532
452 msgid "Error initializing LDAP"
453 msgstr "Error inicializant LDAP"
454
455 #: src/addressbook.c:533
456 msgid "Error binding to LDAP server"
457 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
458
459 #: src/addressbook.c:534
460 msgid "Error searching LDAP database"
461 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
462
463 #: src/addressbook.c:535
464 msgid "Timeout performing LDAP operation"
465 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
466
467 #: src/addressbook.c:536
468 msgid "Error in LDAP search criteria"
469 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
470
471 #: src/addressbook.c:537
472 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
473 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
474
475 #: src/addressbook.c:538
476 msgid "LDAP search terminated on request"
477 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
478
479 #: src/addressbook.c:539
480 msgid "Error starting TLS connection"
481 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
482
483 #: src/addressbook.c:897
484 msgid "Sources"
485 msgstr "Fonts"
486
487 #: src/addressbook.c:901 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:194
488 #: src/toolbar.c:1787
489 msgid "Address book"
490 msgstr "Agenda d'adreces"
491
492 #: src/addressbook.c:1033
493 msgid "Lookup name:"
494 msgstr "Nom de búsqueda:"
495
496 #: src/addressbook.c:1106 src/compose.c:2129 src/compose.c:4443
497 #: src/compose.c:5667 src/compose.c:6432 src/compose.c:9453
498 #: src/summary_search.c:359
499 msgid "To:"
500 msgstr "Per a:"
501
502 #: src/addressbook.c:1110 src/compose.c:2113 src/compose.c:4182
503 #: src/compose.c:4442 src/compose.c:9462
504 msgid "Cc:"
505 msgstr "Cc:"
506
507 #: src/addressbook.c:1114 src/compose.c:2116 src/compose.c:4213
508 msgid "Bcc:"
509 msgstr "Bcc:"
510
511 #: src/addressbook.c:1363 src/addressbook.c:1409
512 msgid "Delete address(es)"
513 msgstr "Esborrar adreça(es)"
514
515 #: src/addressbook.c:1364
516 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
517 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
518
519 #: src/addressbook.c:1403
520 msgid "Delete group"
521 msgstr "Esborrar grup"
522
523 #: src/addressbook.c:1404
524 msgid ""
525 "Really delete the group(s)?\n"
526 "The addresses it contains will not be lost."
527 msgstr ""
528 "Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
529 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
530
531 #: src/addressbook.c:1410
532 msgid "Really delete the address(es)?"
533 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
534
535 #: src/addressbook.c:2014
536 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
537 msgstr ""
538 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
539
540 #: src/addressbook.c:2025
541 msgid "Cannot paste into an address group."
542 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
543
544 #: src/addressbook.c:2708
545 #, c-format
546 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
547 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
548
549 #: src/addressbook.c:2711 src/addressbook.c:2737 src/addressbook.c:2744
550 #: src/prefs_filtering_action.c:152
551 msgid "Delete"
552 msgstr "Esborrar"
553
554 #: src/addressbook.c:2720
555 #, c-format
556 msgid ""
557 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
558 "contains will be moved into the parent folder."
559 msgstr ""
560 "Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a "
561 "la carpeta mare."
562
563 #: src/addressbook.c:2723 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:182
564 msgid "Delete folder"
565 msgstr "Esborrar carpeta"
566
567 #: src/addressbook.c:2724
568 msgid "+Delete _folder only"
569 msgstr "+Esborrar només _carpeta"
570
571 #: src/addressbook.c:2724
572 msgid "Delete folder and _addresses"
573 msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
574
575 #: src/addressbook.c:2735
576 msgid ""
577 "Do you want to delete '%s'?\n"
578 "The addresses it contains will not be lost."
579 msgstr ""
580 "Voleu esborrar '%s'?\n"
581 "Les adreces que conté no es perdran."
582
583 #: src/addressbook.c:2742
584 #, c-format
585 msgid ""
586 "Do you want to delete '%s'?\n"
587 "The addresses it contains will be lost."
588 msgstr ""
589 "Voleu esborrar '%s'?\n"
590 "Les adreces que conté es perdran."
591
592 #: src/addressbook.c:3595
593 msgid "New user, could not save index file."
594 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
595
596 #: src/addressbook.c:3599
597 msgid "New user, could not save address book files."
598 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
599
600 #: src/addressbook.c:3609
601 msgid "Old address book converted successfully."
602 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
603
604 #: src/addressbook.c:3614
605 msgid ""
606 "Old address book converted,\n"
607 "could not save new address index file."
608 msgstr ""
609 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
610 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
611
612 #: src/addressbook.c:3627
613 msgid ""
614 "Could not convert address book,\n"
615 "but created empty new address book files."
616 msgstr ""
617 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
618 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
619
620 #: src/addressbook.c:3633
621 msgid ""
622 "Could not convert address book,\n"
623 "could not save new address index file."
624 msgstr ""
625 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
626 "No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
627
628 #: src/addressbook.c:3638
629 msgid ""
630 "Could not convert address book\n"
631 "and could not create new address book files."
632 msgstr ""
633 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
634 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
635
636 #: src/addressbook.c:3645 src/addressbook.c:3651
637 msgid "Addressbook conversion error"
638 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
639
640 #: src/addressbook.c:3689
641 msgid "Addressbook Error"
642 msgstr "Error en l'agenda"
643
644 #: src/addressbook.c:3690
645 msgid "Could not read address index"
646 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
647
648 #: src/addressbook.c:4017
649 msgid "Busy searching..."
650 msgstr "Buscant..."
651
652 #: src/addressbook.c:4088
653 #, c-format
654 msgid "Search '%s'"
655 msgstr " Buscar '%s'"
656
657 #: src/addressbook.c:4313
658 msgid "Interface"
659 msgstr "Interficie"
660
661 #: src/addressbook.c:4329 src/exphtmldlg.c:375 src/expldifdlg.c:394
662 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
663 msgid "Address Book"
664 msgstr "Agenda d'adreces"
665
666 #: src/addressbook.c:4345
667 msgid "Person"
668 msgstr "Persona"
669
670 #: src/addressbook.c:4361
671 msgid "EMail Address"
672 msgstr "Adreça de correu"
673
674 #: src/addressbook.c:4377
675 msgid "Group"
676 msgstr "Grup"
677
678 #: src/addressbook.c:4393 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:470
679 #: src/prefs_account.c:2417 src/prefs_folder_column.c:79
680 msgid "Folder"
681 msgstr "Carpeta"
682
683 #: src/addressbook.c:4409
684 msgid "vCard"
685 msgstr "vCard"
686
687 #: src/addressbook.c:4425 src/addressbook.c:4441
688 msgid "JPilot"
689 msgstr "JPilot"
690
691 #: src/addressbook.c:4457
692 msgid "LDAP servers"
693 msgstr "Servidors LDAP"
694
695 #: src/addressbook.c:4473
696 msgid "LDAP Query"
697 msgstr "Petició LDAP"
698
699 #: src/addressbook.c:4789 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
700 #: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
701 #: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
702 #: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
703 msgid "Any"
704 msgstr "Qualsevol"
705
706 #: src/addrgather.c:158
707 msgid "Please specify name for address book."
708 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
709
710 #: src/addrgather.c:178
711 msgid "Please select the mail headers to search."
712 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
713
714 #: src/addrgather.c:185
715 msgid "Harvesting addresses..."
716 msgstr "Recopilant adreces..."
717
718 #: src/addrgather.c:224
719 msgid "Addresses gathered successfully."
720 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
721
722 #: src/addrgather.c:294
723 msgid "No folder or message was selected."
724 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
725
726 #: src/addrgather.c:302
727 msgid ""
728 "Please select a folder to process from the folder\n"
729 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
730 "the message list."
731 msgstr ""
732 "Per favor, seleccioneu una carpeta de la llista per processar.\n"
733 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
734 "llista de missatges."
735
736 #: src/addrgather.c:354
737 msgid "Folder :"
738 msgstr "Carpeta :"
739
740 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
741 #: src/importldif.c:909
742 msgid "Address Book :"
743 msgstr "Agenda d'adreces :"
744
745 #: src/addrgather.c:375
746 msgid "Folder Size :"
747 msgstr "Tamany de carpeta :"
748
749 #: src/addrgather.c:390
750 msgid "Process these mail header fields"
751 msgstr "Processar les següents capçaleres"
752
753 #: src/addrgather.c:408
754 msgid "Include sub-folders"
755 msgstr "Incloure subcarpetes"
756
757 #: src/addrgather.c:431
758 msgid "Header Name"
759 msgstr "Nom de capçalera"
760
761 #: src/addrgather.c:432
762 msgid "Address Count"
763 msgstr "Comptador d'adreces"
764
765 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4794
766 #: src/compose.c:9374 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
767 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:574
768 msgid "Warning"
769 msgstr "Avís"
770
771 #: src/addrgather.c:538
772 msgid "Header Fields"
773 msgstr "Camps de capçalera"
774
775 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
776 #: src/importldif.c:1029
777 msgid "Finish"
778 msgstr "Finalitzar"
779
780 #: src/addrgather.c:600
781 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
782 msgstr "Recopilar Adreces de Correu - dels Missatges Seleccionats"
783
784 #: src/addrgather.c:608
785 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
786 msgstr "Recopilar Adreces de Correu - de la Carpeta"
787
788 #: src/addrindex.c:116
789 msgid "Common addresses"
790 msgstr "Adreces comums"
791
792 #: src/addrindex.c:117
793 msgid "Personal addresses"
794 msgstr "Adreces personals"
795
796 #: src/addrindex.c:123
797 msgid "Common address"
798 msgstr "Adreça comú"
799
800 #: src/addrindex.c:124
801 msgid "Personal address"
802 msgstr "Adreça personal"
803
804 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7582
805 msgid "Notice"
806 msgstr "Notificació"
807
808 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4734 src/inc.c:616
809 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
810 msgid "Error"
811 msgstr "Error"
812
813 #: src/alertpanel.c:191
814 msgid "_View log"
815 msgstr "_Veure traça"
816
817 #: src/alertpanel.c:338
818 msgid "Show this message next time"
819 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
820
821 #: src/browseldap.c:219
822 msgid "Browse Directory Entry"
823 msgstr "Veure entrada del directori"
824
825 #: src/browseldap.c:239
826 msgid "Server Name :"
827 msgstr "Nom del servidor :"
828
829 #: src/browseldap.c:249
830 msgid "Distinguished Name (dn) :"
831 msgstr "Nom distingit (dn) :"
832
833 #: src/browseldap.c:272
834 msgid "LDAP Name"
835 msgstr "Nom LDAP"
836
837 #: src/browseldap.c:274
838 msgid "Attribute Value"
839 msgstr "Valor de l'atribut"
840
841 #: src/common/nntp.c:73
842 #, c-format
843 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
844 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
845
846 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:840
847 msgid "SSL handshake failed\n"
848 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
849
850 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
851 #, c-format
852 msgid "protocol error: %s\n"
853 msgstr "error del protocol: %s\n"
854
855 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
856 msgid "protocol error\n"
857 msgstr "error del protocol\n"
858
859 #: src/common/nntp.c:301
860 msgid "Error occurred while posting\n"
861 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
862
863 #: src/common/nntp.c:381
864 msgid "Error occurred while sending command\n"
865 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
866
867 #: src/common/plugin.c:53
868 msgid "Nothing"
869 msgstr "Res"
870
871 #: src/common/plugin.c:54
872 msgid "a viewer"
873 msgstr "un visor"
874
875 #: src/common/plugin.c:55
876 msgid "folders"
877 msgstr "carpetes"
878
879 #: src/common/plugin.c:56
880 msgid "filtering"
881 msgstr "filtrant"
882
883 #: src/common/plugin.c:57
884 msgid "a privacy interface"
885 msgstr "una interfície de privacitat"
886
887 #: src/common/plugin.c:58
888 msgid "a notifier"
889 msgstr "un notificador"
890
891 #: src/common/plugin.c:59
892 msgid "an utility"
893 msgstr "una utilitat"
894
895 #: src/common/plugin.c:60
896 msgid "things"
897 msgstr "coses"
898
899 #: src/common/plugin.c:258
900 #, c-format
901 msgid ""
902 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
903 msgstr ""
904 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
905
906 #: src/common/plugin.c:293
907 msgid "Plugin already loaded"
908 msgstr "Mòdul ja carregat"
909
910 #: src/common/plugin.c:303
911 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
912 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
913
914 #: src/common/plugin.c:330
915 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
916 msgstr "Aquest mòdul no té una llicència compatible amb la GPL."
917
918 #: src/common/plugin.c:337
919 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
920 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
921
922 #: src/common/plugin.c:547
923 #, c-format
924 msgid ""
925 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
926 "built with."
927 msgstr ""
928 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul '%s' "
929 "fou linkat."
930
931 #: src/common/plugin.c:550
932 msgid ""
933 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
934 "with."
935 msgstr ""
936 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
937 "fou linkat."
938
939 #: src/common/plugin.c:559
940 #, c-format
941 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
942 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
943
944 #: src/common/plugin.c:561
945 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
946 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
947
948 #: src/common/smtp.c:176
949 msgid "SMTP AUTH not available\n"
950 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
951
952 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
953 msgid "bad SMTP response\n"
954 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
955
956 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
957 msgid "error occurred on SMTP session\n"
958 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
959
960 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
961 msgid "error occurred on authentication\n"
962 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
963
964 #: src/common/smtp.c:603
965 #, c-format
966 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
967 msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
968
969 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
970 msgid "couldn't start TLS session\n"
971 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
972
973 #: src/common/socket.c:1405
974 #, c-format
975 msgid "write on fd%d: %s\n"
976 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
977
978 #: src/common/ssl.c:159
979 msgid "Error creating ssl context\n"
980 msgstr "Error creant el context SSL\n"
981
982 #: src/common/ssl.c:178
983 #, c-format
984 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
985 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
986
987 #: src/common/ssl_certificate.c:208 src/common/ssl_certificate.c:219
988 #: src/common/ssl_certificate.c:225 src/common/ssl_certificate.c:232
989 #: src/common/ssl_certificate.c:243 src/common/ssl_certificate.c:249
990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
991 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
992 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
993 msgid "<not in certificate>"
994 msgstr "<no en el certificat>"
995
996 #: src/common/ssl_certificate.c:258
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1000 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1001 "  Fingerprint: %s\n"
1002 "  Signature status: %s"
1003 msgstr ""
1004 "  Propietari: %s (%s) en %s\n"
1005 "  Signat per: %s (%s) en %s\n"
1006 "  Empremta digital: %s\n"
1007 "  Estat de la signatura: %s"
1008
1009 #: src/common/ssl_certificate.c:385
1010 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1011 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
1012
1013 #: src/common/string_match.c:79
1014 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1015 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
1016
1017 #: src/common/utils.c:348
1018 #, c-format
1019 msgid "%dB"
1020 msgstr "%d B"
1021
1022 #: src/common/utils.c:349
1023 #, c-format
1024 msgid "%d.%02dKB"
1025 msgstr "%d.%02dKB"
1026
1027 #: src/common/utils.c:350
1028 msgid "%d.%02dMB"
1029 msgstr "%d.%02dMB"
1030
1031 #: src/common/utils.c:351
1032 #, c-format
1033 msgid "%.2fGB"
1034 msgstr "%.2fGB"
1035
1036 #: src/common/utils.c:4799
1037 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1038 msgstr "Diumenge"
1039
1040 #: src/common/utils.c:4800
1041 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1042 msgstr "Dilluns"
1043
1044 #: src/common/utils.c:4801
1045 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1046 msgstr "Dimarts"
1047
1048 #: src/common/utils.c:4802
1049 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1050 msgstr "Dimecres"
1051
1052 #: src/common/utils.c:4803
1053 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1054 msgstr "Dijous"
1055
1056 #: src/common/utils.c:4804
1057 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1058 msgstr "Divendres"
1059
1060 #: src/common/utils.c:4805
1061 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1062 msgstr "Dissabte"
1063
1064 #: src/common/utils.c:4807
1065 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1066 msgstr "Gener"
1067
1068 #: src/common/utils.c:4808
1069 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1070 msgstr "Febrer"
1071
1072 #: src/common/utils.c:4809
1073 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1074 msgstr "Març"
1075
1076 #: src/common/utils.c:4810
1077 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1078 msgstr "Abril"
1079
1080 #: src/common/utils.c:4811
1081 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1082 msgstr "Maig"
1083
1084 #: src/common/utils.c:4812
1085 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1086 msgstr "Juny"
1087
1088 #: src/common/utils.c:4813
1089 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1090 msgstr "Juliol"
1091
1092 #: src/common/utils.c:4814
1093 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1094 msgstr "Agost"
1095
1096 #: src/common/utils.c:4815
1097 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1098 msgstr "Setembre"
1099
1100 #: src/common/utils.c:4816
1101 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1102 msgstr "Octubre"
1103
1104 #: src/common/utils.c:4817
1105 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1106 msgstr "Novembre"
1107
1108 #: src/common/utils.c:4818
1109 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1110 msgstr "Desembre"
1111
1112 #: src/common/utils.c:4820
1113 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1114 msgstr "Dm"
1115
1116 #: src/common/utils.c:4821
1117 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1118 msgstr "Dl"
1119
1120 #: src/common/utils.c:4822
1121 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1122 msgstr "Dm"
1123
1124 #: src/common/utils.c:4823
1125 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1126 msgstr "Dx"
1127
1128 #: src/common/utils.c:4824
1129 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1130 msgstr "Dj"
1131
1132 #: src/common/utils.c:4825
1133 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1134 msgstr "Dv"
1135
1136 #: src/common/utils.c:4826
1137 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1138 msgstr "Ds"
1139
1140 #: src/common/utils.c:4828
1141 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1142 msgstr "Gen"
1143
1144 #: src/common/utils.c:4829
1145 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1146 msgstr "Feb"
1147
1148 #: src/common/utils.c:4830
1149 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1150 msgstr "Mar"
1151
1152 #: src/common/utils.c:4831
1153 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1154 msgstr "Abr"
1155
1156 #: src/common/utils.c:4832
1157 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1158 msgstr "Mai"
1159
1160 #: src/common/utils.c:4833
1161 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1162 msgstr "Jun"
1163
1164 #: src/common/utils.c:4834
1165 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1166 msgstr "Jul"
1167
1168 #: src/common/utils.c:4835
1169 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1170 msgstr "Ago"
1171
1172 #: src/common/utils.c:4836
1173 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1174 msgstr "Set"
1175
1176 #: src/common/utils.c:4837
1177 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1178 msgstr "Oct"
1179
1180 #: src/common/utils.c:4838
1181 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1182 msgstr "Nov"
1183
1184 #: src/common/utils.c:4839
1185 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1186 msgstr "Des"
1187
1188 #: src/common/utils.c:4841
1189 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1190 msgstr "AM"
1191
1192 #: src/common/utils.c:4842
1193 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1194 msgstr "PM"
1195
1196 #: src/common/utils.c:4843
1197 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1198 msgstr "am"
1199
1200 #: src/common/utils.c:4844
1201 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1202 msgstr "pm"
1203
1204 #: src/common/utils.c:4846
1205 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1206 msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
1207
1208 #: src/common/utils.c:4847
1209 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1210 msgstr "%d/%m/%y"
1211
1212 #: src/common/utils.c:4848
1213 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1214 msgstr "%H:%M:%S"
1215
1216 #: src/common/utils.c:4850
1217 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1218 msgstr "%I:%M:%S %p"
1219
1220 #: src/compose.c:522
1221 msgid "/_Add..."
1222 msgstr "/_Afegir..."
1223
1224 #: src/compose.c:523
1225 msgid "/_Remove"
1226 msgstr "/_Treure"
1227
1228 #: src/compose.c:525 src/folderview.c:294
1229 msgid "/_Properties..."
1230 msgstr "/_Propietats..."
1231
1232 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
1233 msgid "/_Message"
1234 msgstr "/_Missatge"
1235
1236 #: src/compose.c:531
1237 msgid "/_Message/_Send"
1238 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
1239
1240 #: src/compose.c:533
1241 msgid "/_Message/Send _later"
1242 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
1243
1244 #: src/compose.c:535 src/compose.c:539 src/compose.c:542 src/mainwindow.c:750
1245 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
1246 #: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
1247 msgid "/_Message/---"
1248 msgstr "/_Missatge/---"
1249
1250 #: src/compose.c:536
1251 msgid "/_Message/_Attach file"
1252 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
1253
1254 #: src/compose.c:537
1255 msgid "/_Message/_Insert file"
1256 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
1257
1258 #: src/compose.c:538
1259 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1260 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
1261
1262 #: src/compose.c:540
1263 msgid "/_Message/_Save"
1264 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
1265
1266 #: src/compose.c:543
1267 msgid "/_Message/_Close"
1268 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
1269
1270 #: src/compose.c:546
1271 msgid "/_Edit/_Undo"
1272 msgstr "/_Editar/_Desfer"
1273
1274 #: src/compose.c:547
1275 msgid "/_Edit/_Redo"
1276 msgstr "/_Editar/_Refer"
1277
1278 #: src/compose.c:548 src/compose.c:636 src/compose.c:639 src/compose.c:645
1279 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
1280 msgid "/_Edit/---"
1281 msgstr "/_Editar/---"
1282
1283 #: src/compose.c:549
1284 msgid "/_Edit/Cu_t"
1285 msgstr "/_Editar/_Tallar"
1286
1287 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
1288 msgid "/_Edit/_Copy"
1289 msgstr "/_Editar/C_opiar"
1290
1291 #: src/compose.c:551
1292 msgid "/_Edit/_Paste"
1293 msgstr "/_Editar/_Enganxar"
1294
1295 #: src/compose.c:552
1296 msgid "/_Edit/Special paste"
1297 msgstr "/_Editar/Enganxat especial"
1298
1299 #: src/compose.c:553
1300 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1301 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/com a _marcat"
1302
1303 #: src/compose.c:555
1304 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1305 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_envolcallar"
1306
1307 #: src/compose.c:557
1308 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1309 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_desenvolcallar"
1310
1311 #: src/compose.c:559 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
1312 msgid "/_Edit/Select _all"
1313 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
1314
1315 #: src/compose.c:560
1316 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1317 msgstr "/_Editar/Avança_des"
1318
1319 #: src/compose.c:561
1320 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1321 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter anterior"
1322
1323 #: src/compose.c:566
1324 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1325 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter següent"
1326
1327 #: src/compose.c:571
1328 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1329 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
1330
1331 #: src/compose.c:576
1332 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1333 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
1334
1335 #: src/compose.c:581
1336 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1337 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
1338
1339 #: src/compose.c:586
1340 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1341 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
1342
1343 #: src/compose.c:591
1344 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1345 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
1346
1347 #: src/compose.c:596
1348 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1349 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
1350
1351 #: src/compose.c:601
1352 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1353 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
1354
1355 #: src/compose.c:606
1356 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1357 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
1358
1359 #: src/compose.c:611
1360 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1361 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
1362
1363 #: src/compose.c:616
1364 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1365 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
1366
1367 #: src/compose.c:621
1368 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1369 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia"
1370
1371 #: src/compose.c:626
1372 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1373 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
1374
1375 #: src/compose.c:631
1376 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1377 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
1378
1379 #: src/compose.c:637
1380 msgid "/_Edit/_Find"
1381 msgstr "/_Editar/_Trobar"
1382
1383 #: src/compose.c:640
1384 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1385 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
1386
1387 #: src/compose.c:642
1388 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1389 msgstr "/_Editar/_Tallar totes les linies llargues"
1390
1391 #: src/compose.c:644
1392 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1393 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
1394
1395 #: src/compose.c:646
1396 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1397 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
1398
1399 #: src/compose.c:649
1400 msgid "/_Spelling"
1401 msgstr "/_Ortografia"
1402
1403 #: src/compose.c:650
1404 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1405 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
1406
1407 #: src/compose.c:652
1408 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1409 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1410
1411 #: src/compose.c:654
1412 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1413 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
1414
1415 #: src/compose.c:656
1416 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1417 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
1418
1419 #: src/compose.c:658
1420 msgid "/_Spelling/---"
1421 msgstr "/_Ortografia/---"
1422
1423 #: src/compose.c:659
1424 msgid "/_Spelling/Options"
1425 msgstr "/_Ortografia/Opcions"
1426
1427 #: src/compose.c:662
1428 msgid "/_Options"
1429 msgstr "/_Opcions"
1430
1431 #: src/compose.c:663
1432 msgid "/_Options/Reply _mode"
1433 msgstr "/_Opcions/_Contestar"
1434
1435 #: src/compose.c:664
1436 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1437 msgstr "/_Opcions/_Contestar/_Normal"
1438
1439 #: src/compose.c:665
1440 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1441 msgstr "/_Opcions/_Contestar/_A tots"
1442
1443 #: src/compose.c:666
1444 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1445 msgstr "/_Opcions/_Contestar/Al _remitent"
1446
1447 #: src/compose.c:667
1448 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1449 msgstr "/_Opcions/_Constestar/_Llista de correu"
1450
1451 #: src/compose.c:668 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/compose.c:682
1452 #: src/compose.c:684
1453 msgid "/_Options/---"
1454 msgstr "/_Opcions/---"
1455
1456 #: src/compose.c:669
1457 msgid "/_Options/Privacy _System"
1458 msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat"
1459
1460 #: src/compose.c:670
1461 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1462 msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat/Cap"
1463
1464 #: src/compose.c:671
1465 msgid "/_Options/Si_gn"
1466 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
1467
1468 #: src/compose.c:672
1469 msgid "/_Options/_Encrypt"
1470 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
1471
1472 #: src/compose.c:674
1473 msgid "/_Options/_Priority"
1474 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
1475
1476 #: src/compose.c:675
1477 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1478 msgstr "/_Opcions/Prioritat/Màxima"
1479
1480 #: src/compose.c:676
1481 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1482 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
1483
1484 #: src/compose.c:677
1485 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1486 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
1487
1488 #: src/compose.c:678
1489 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1490 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
1491
1492 #: src/compose.c:679
1493 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1494 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
1495
1496 #: src/compose.c:681
1497 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1498 msgstr "/_Opcions/Sollicitar justificant de _recepció"
1499
1500 #: src/compose.c:683
1501 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1502 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
1503
1504 #: src/compose.c:690
1505 msgid "/_Options/Character _encoding"
1506 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters"
1507
1508 #: src/compose.c:691
1509 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1510 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/_Automàtic"
1511
1512 #: src/compose.c:693 src/compose.c:699 src/compose.c:707 src/compose.c:711
1513 #: src/compose.c:717 src/compose.c:721 src/compose.c:727 src/compose.c:733
1514 #: src/compose.c:737 src/compose.c:747 src/compose.c:751 src/compose.c:761
1515 #: src/compose.c:765
1516 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1517 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/---"
1518
1519 #: src/compose.c:695
1520 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1521 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1522
1523 #: src/compose.c:697
1524 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1525 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Unicode (_UTF-8)"
1526
1527 #: src/compose.c:701
1528 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1529 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
1530
1531 #: src/compose.c:703
1532 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1533 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
1534
1535 #: src/compose.c:705
1536 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1537 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (Windows-1252)"
1538
1539 #: src/compose.c:709
1540 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1541 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1542
1543 #: src/compose.c:713
1544 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1545 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-13)"
1546
1547 #: src/compose.c:715
1548 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1549 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
1550
1551 #: src/compose.c:719
1552 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1553 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Grec (ISO-8859-_7)"
1554
1555 #: src/compose.c:723
1556 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1557 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
1558
1559 #: src/compose.c:725
1560 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1561 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (Windows-1255)"
1562
1563 #: src/compose.c:729
1564 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1565 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (ISO-8859-_6)"
1566
1567 #: src/compose.c:731
1568 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1569 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (Windows-1256)"
1570
1571 #: src/compose.c:735
1572 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1573 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Turc (ISO-8859-_9)"
1574
1575 #: src/compose.c:739
1576 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1577 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
1578
1579 #: src/compose.c:741
1580 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1581 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
1582
1583 #: src/compose.c:743
1584 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1585 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
1586
1587 #: src/compose.c:745
1588 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1589 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (Windows-1251)"
1590
1591 #: src/compose.c:749
1592 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1593 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
1594
1595 #: src/compose.c:753
1596 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1597 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1598
1599 #: src/compose.c:755
1600 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1601 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinè simplificat (_GB2312)"
1602
1603 #: src/compose.c:757
1604 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1605 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (_Big5)"
1606
1607 #: src/compose.c:759
1608 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1609 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
1610
1611 #: src/compose.c:763
1612 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1613 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Coreà (EUC-_KR)"
1614
1615 #: src/compose.c:767
1616 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1617 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (TIS-620)"
1618
1619 #: src/compose.c:769
1620 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1621 msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (Windows-874)"
1622
1623 #: src/compose.c:773
1624 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1625 msgstr "/E_ines/Mostrar gestor de _regles"
1626
1627 #: src/compose.c:774 src/messageview.c:303
1628 msgid "/_Tools/_Address book"
1629 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
1630
1631 #: src/compose.c:775
1632 msgid "/_Tools/_Template"
1633 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
1634
1635 #: src/compose.c:776 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
1636 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1637 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
1638
1639 #: src/compose.c:1039 src/prefs_compose_writing.c:384
1640 msgid "New message subject format error."
1641 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
1642
1643 #: src/compose.c:1068 src/prefs_compose_writing.c:388
1644 msgid "New message body format error."
1645 msgstr "Error de format al cos del nou missatge."
1646
1647 #: src/compose.c:1438 src/prefs_quote.c:281
1648 msgid "Message reply format error."
1649 msgstr "Error de format al respondre el missatge."
1650
1651 #: src/compose.c:1555 src/prefs_quote.c:286
1652 msgid "Message forward format error."
1653 msgstr "Error de format al re-enviar el missatge."
1654
1655 #: src/compose.c:1675
1656 msgid "Fw: multiple emails"
1657 msgstr "Fw: multiples emails"
1658
1659 #: src/compose.c:2050
1660 msgid "Message redirect format error."
1661 msgstr "Error de format al redireccionar el missatge."
1662
1663 #: src/compose.c:2119
1664 msgid "Reply-To:"
1665 msgstr "Respondre a:"
1666
1667 #: src/compose.c:2122 src/compose.c:5664 src/compose.c:6434 src/compose.c:9472
1668 msgid "Newsgroups:"
1669 msgstr "Grups de notícies:"
1670
1671 #: src/compose.c:2125
1672 msgid "Followup-To:"
1673 msgstr "Enviar a:"
1674
1675 #: src/compose.c:2304
1676 msgid "The file '%s' has been attached."
1677 msgstr "L'arxiu '%s' ha estat adjuntat."
1678
1679 #: src/compose.c:2308
1680 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1681 msgstr "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
1682
1683 #: src/compose.c:2539
1684 msgid "Quote mark format error."
1685 msgstr "Marca de cita per error."
1686
1687 #: src/compose.c:3133
1688 #, c-format
1689 msgid "File %s is empty."
1690 msgstr "L'arxiu %s es buit."
1691
1692 #: src/compose.c:3137
1693 #, c-format
1694 msgid "Can't read %s."
1695 msgstr "No es pot llegir %s."
1696
1697 #: src/compose.c:3164
1698 #, c-format
1699 msgid "Message: %s"
1700 msgstr "Missatge: %s"
1701
1702 #: src/compose.c:3983
1703 msgid " [Edited]"
1704 msgstr " [Editat]"
1705
1706 #: src/compose.c:3989
1707 #, c-format
1708 msgid "%s - Compose message%s"
1709 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1710
1711 #: src/compose.c:3992
1712 #, c-format
1713 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1714 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
1715
1716 #: src/compose.c:4017 src/messageview.c:613
1717 msgid ""
1718 "Account for sending mail is not specified.\n"
1719 "Please select a mail account before sending."
1720 msgstr ""
1721 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1722 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1723
1724 #: src/compose.c:4195 src/compose.c:4226 src/compose.c:4258 src/toolbar.c:401
1725 #: src/toolbar.c:452
1726 msgid "Send"
1727 msgstr "Enviar"
1728
1729 #: src/compose.c:4196
1730 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1731 msgstr ""
1732 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1733
1734 #: src/compose.c:4197 src/compose.c:4228 src/compose.c:4260 src/compose.c:4734
1735 msgid "+_Send"
1736 msgstr "+_Enviar"
1737
1738 #: src/compose.c:4227
1739 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1740 msgstr ""
1741 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
1742
1743 #: src/compose.c:4244
1744 msgid "Recipient is not specified."
1745 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1746
1747 #: src/compose.c:4259
1748 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1749 msgstr "L'assumpte es buit. Enviar de totes maneres?"
1750
1751 #: src/compose.c:4305 src/compose.c:7935
1752 msgid ""
1753 "Could not queue message for sending:\n"
1754 "\n"
1755 "Charset conversion failed."
1756 msgstr ""
1757 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1758 "\n"
1759 "Conversió de joc de caràcters fallida."
1760
1761 #: src/compose.c:4308 src/compose.c:7938
1762 msgid ""
1763 "Could not queue message for sending:\n"
1764 "\n"
1765 "Couldn't get recipient encryption key."
1766 msgstr ""
1767 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1768 "\n"
1769 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
1770
1771 #: src/compose.c:4312 src/compose.c:7932
1772 #, c-format
1773 msgid ""
1774 "Could not queue message for sending:\n"
1775 "\n"
1776 "Signature failed: %s"
1777 msgstr ""
1778 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1779 "\n"
1780 "Signatura fallida: %s"
1781
1782 #: src/compose.c:4315
1783 #, c-format
1784 msgid ""
1785 "Could not queue message for sending:\n"
1786 "\n"
1787 "%s."
1788 msgstr ""
1789 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
1790 "\n"
1791 "%s."
1792
1793 #: src/compose.c:4317
1794 msgid "Could not queue message for sending."
1795 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
1796
1797 #: src/compose.c:4332 src/compose.c:4391
1798 msgid ""
1799 "The message was queued but could not be sent.\n"
1800 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1801 msgstr ""
1802 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
1803 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
1804
1805 #: src/compose.c:4385
1806 #, c-format
1807 msgid ""
1808 "%s\n"
1809 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1810 msgstr ""
1811 "%s\n"
1812 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
1813
1814 #: src/compose.c:4731
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1818 "to the specified %s charset.\n"
1819 "Send it as %s?"
1820 msgstr ""
1821 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
1822 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
1823 "Enviar-lo com a %s?"
1824
1825 #: src/compose.c:4790
1826 #, c-format
1827 msgid ""
1828 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1829 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1830 "\n"
1831 "Send it anyway?"
1832 msgstr ""
1833 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
1834 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
1835 "\n"
1836 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
1837
1838 #: src/compose.c:4978
1839 msgid "No account for sending mails available!"
1840 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
1841
1842 #: src/compose.c:4988
1843 msgid "No account for posting news available!"
1844 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
1845
1846 #: src/compose.c:5681
1847 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1848 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
1849
1850 #: src/compose.c:5809
1851 msgid "Mime type"
1852 msgstr "Tipus MIME"
1853
1854 #: src/compose.c:5815 src/compose.c:6111 src/mimeview.c:212
1855 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
1856 #: src/summaryview.c:490
1857 msgid "Size"
1858 msgstr "Tamany"
1859
1860 #: src/compose.c:5876
1861 msgid "Save Message to "
1862 msgstr "Guardar missatge a "
1863
1864 #: src/compose.c:5898 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1865 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1866 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1867 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:207
1868 msgid "_Browse"
1869 msgstr "_Veure"
1870
1871 #: src/compose.c:6110 src/compose.c:7342
1872 msgid "MIME type"
1873 msgstr "Tipus MIME"
1874
1875 #: src/compose.c:6182
1876 msgid "Hea_der"
1877 msgstr "Ca_pçalera"
1878
1879 #: src/compose.c:6186
1880 msgid "_Attachments"
1881 msgstr "_Adjunts"
1882
1883 #: src/compose.c:6190
1884 msgid "Othe_rs"
1885 msgstr "Alt_res"
1886
1887 #: src/compose.c:6205 src/summary_search.c:366
1888 msgid "Subject:"
1889 msgstr "Assumpte:"
1890
1891 #: src/compose.c:6396
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "Spell checker could not be started.\n"
1895 "%s"
1896 msgstr ""
1897 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
1898 "%s"
1899
1900 #: src/compose.c:6508
1901 #, c-format
1902 msgid "From: <i>%s</i>"
1903 msgstr "Desde: <i>%s</i>"
1904
1905 #: src/compose.c:6539
1906 msgid "Account to use for this email"
1907 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
1908
1909 #: src/compose.c:6541
1910 msgid "Sender address to be used"
1911 msgstr "Adreça del remitent a usar"
1912
1913 #: src/compose.c:6702
1914 #, c-format
1915 msgid ""
1916 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1917 "encrypt this message."
1918 msgstr ""
1919 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
1920 "encriptar aquest missatge."
1921
1922 #: src/compose.c:6864 src/prefs_template.c:549
1923 msgid "Template body format error."
1924 msgstr "Error de format en el cos de la plantilla."
1925
1926 #: src/compose.c:6972 src/prefs_template.c:587
1927 msgid "Template To format error."
1928 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
1929
1930 #: src/compose.c:6985 src/prefs_template.c:592
1931 msgid "Template Cc format error."
1932 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
1933
1934 #: src/compose.c:6998 src/prefs_template.c:597
1935 msgid "Template Bcc format error."
1936 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
1937
1938 #: src/compose.c:7012 src/prefs_template.c:602
1939 msgid "Template subject format error."
1940 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
1941
1942 #: src/compose.c:7236
1943 msgid "Invalid MIME type."
1944 msgstr "Tipus MIME invàlid."
1945
1946 #: src/compose.c:7251
1947 msgid "File doesn't exist or is empty."
1948 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
1949
1950 #: src/compose.c:7324
1951 msgid "Properties"
1952 msgstr "Propietats"
1953
1954 #: src/compose.c:7375
1955 msgid "Encoding"
1956 msgstr "Codificació"
1957
1958 #: src/compose.c:7395
1959 msgid "Path"
1960 msgstr "Ruta"
1961
1962 #: src/compose.c:7396 src/prefs_toolbar.c:1060
1963 msgid "File name"
1964 msgstr "Nom d'arxiu"
1965
1966 #: src/compose.c:7579
1967 #, c-format
1968 msgid ""
1969 "The external editor is still working.\n"
1970 "Force terminating the process?\n"
1971 "process group id: %d"
1972 msgstr ""
1973 "L'editor extern encara resta actiu.\n"
1974 "Voleu acabar el procés?\n"
1975 "Id. de procés: %d"
1976
1977 #: src/compose.c:7621
1978 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1979 msgstr "Composar: entrada del procés de monitoritzat\n"
1980
1981 #: src/compose.c:7902 src/messageview.c:718
1982 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
1983 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
1984
1985 #: src/compose.c:7927
1986 msgid "Could not queue message."
1987 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
1988
1989 #: src/compose.c:7929
1990 #, c-format
1991 msgid ""
1992 "Could not queue message:\n"
1993 "\n"
1994 "%s."
1995 msgstr ""
1996 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
1997 "\n"
1998 "%s."
1999
2000 #: src/compose.c:8049
2001 msgid "Could not save draft."
2002 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
2003
2004 #: src/compose.c:8124 src/compose.c:8147
2005 msgid "Select file"
2006 msgstr "Seleccionar arxiu"
2007
2008 #: src/compose.c:8160
2009 #, c-format
2010 msgid "File '%s' could not be read."
2011 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
2012
2013 #: src/compose.c:8162
2014 #, c-format
2015 msgid ""
2016 "File '%s' contained invalid characters\n"
2017 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2018 msgstr ""
2019 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
2020 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2021
2022 #: src/compose.c:8210
2023 msgid "Discard message"
2024 msgstr "Descartar missatge"
2025
2026 #: src/compose.c:8211
2027 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2028 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2029
2030 #: src/compose.c:8212
2031 msgid "_Discard"
2032 msgstr "_Descartar"
2033
2034 #: src/compose.c:8212
2035 msgid "_Save to Drafts"
2036 msgstr "_Guardar a Borradors"
2037
2038 #: src/compose.c:8256
2039 #, c-format
2040 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2041 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
2042
2043 #: src/compose.c:8258
2044 msgid "Apply template"
2045 msgstr "Aplicar plantilla"
2046
2047 #: src/compose.c:8259
2048 msgid "_Replace"
2049 msgstr "_Reemplaçar"
2050
2051 #: src/compose.c:8259
2052 msgid "_Insert"
2053 msgstr "_Insertar"
2054
2055 #: src/compose.c:8947
2056 msgid "Insert or attach?"
2057 msgstr "Insertar o adjuntar?"
2058
2059 #: src/compose.c:8948
2060 msgid ""
2061 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2062 "attach it to the email?"
2063 msgstr ""
2064 "Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
2065 "oadjuntar-lo al correu?"
2066
2067 #: src/compose.c:8950
2068 msgid "+_Insert"
2069 msgstr "+_Insertar"
2070
2071 #: src/compose.c:8950
2072 msgid "_Attach"
2073 msgstr "_Adjuntar"
2074
2075 #: src/compose.c:9149
2076 msgid "Quote format error."
2077 msgstr "Error de format a la cita."
2078
2079 #: src/compose.c:9368
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2083 "time. Do you want to continue?"
2084 msgstr ""
2085 "Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2086 "mica. Voleu continuar?"
2087
2088 #: src/crash.c:142
2089 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2090 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2091
2092 #: src/crash.c:188
2093 msgid "Claws Mail has crashed"
2094 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
2095
2096 #: src/crash.c:204
2097 #, c-format
2098 msgid ""
2099 "%s.\n"
2100 "Please file a bug report and include the information below."
2101 msgstr ""
2102 "%s.\n"
2103 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
2104
2105 #: src/crash.c:209
2106 msgid "Debug log"
2107 msgstr "Traça de depuració"
2108
2109 #: src/crash.c:253
2110 msgid "Close"
2111 msgstr "Tancar"
2112
2113 #: src/crash.c:258
2114 msgid "Save..."
2115 msgstr "Guardar..."
2116
2117 #: src/crash.c:263
2118 msgid "Create bug report"
2119 msgstr "Crear informe d'error"
2120
2121 #: src/crash.c:310
2122 msgid "Save crash information"
2123 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
2124
2125 #: src/editaddress.c:183
2126 msgid "Add New Person"
2127 msgstr "Afegir nova persona"
2128
2129 #: src/editaddress.c:184
2130 msgid "Edit Person Details"
2131 msgstr "Editar detalls personals"
2132
2133 #: src/editaddress.c:355
2134 msgid "An Email address must be supplied."
2135 msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
2136
2137 #: src/editaddress.c:529
2138 msgid "A Name and Value must be supplied."
2139 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
2140
2141 #: src/editaddress.c:618
2142 msgid "Discard"
2143 msgstr "Descartar"
2144
2145 #: src/editaddress.c:619
2146 msgid "Apply"
2147 msgstr "Aplicar"
2148
2149 #: src/editaddress.c:649 src/editaddress.c:698
2150 msgid "Edit Person Data"
2151 msgstr "Editar dades personals"
2152
2153 #: src/editaddress.c:759 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
2154 #: src/ldif.c:819
2155 msgid "Display Name"
2156 msgstr "Nom mostrat"
2157
2158 #: src/editaddress.c:765 src/editaddress.c:769 src/ldif.c:827
2159 msgid "Last Name"
2160 msgstr "Cognoms"
2161
2162 #: src/editaddress.c:766 src/editaddress.c:768 src/ldif.c:823
2163 msgid "First Name"
2164 msgstr "Nom"
2165
2166 #: src/editaddress.c:771
2167 msgid "Nickname"
2168 msgstr "Motiu (nick)"
2169
2170 #: src/editaddress.c:848 src/editaddress.c:904
2171 msgid "Alias"
2172 msgstr "Alies"
2173
2174 #: src/editaddress.c:1042 src/editaddress.c:1099 src/prefs_customheader.c:222
2175 #: src/prefs_matcher.c:530
2176 msgid "Value"
2177 msgstr "Valor"
2178
2179 #: src/editaddress.c:1161
2180 msgid "_User Data"
2181 msgstr "Dades d'Us_uari"
2182
2183 #: src/editaddress.c:1162
2184 msgid "_Email Addresses"
2185 msgstr "Adr_eces de Correu"
2186
2187 #: src/editaddress.c:1163
2188 msgid "O_ther Attributes"
2189 msgstr "Al_tres Atributs"
2190
2191 #: src/editbook.c:113
2192 msgid "File appears to be Ok."
2193 msgstr "L'arxiu sembla correcte."
2194
2195 #: src/editbook.c:116
2196 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2197 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
2198
2199 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2200 msgid "Could not read file."
2201 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
2202
2203 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2204 msgid "Edit Addressbook"
2205 msgstr "Editar agenda"
2206
2207 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2208 msgid " Check File "
2209 msgstr " Comprovar arxiu "
2210
2211 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2212 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1917
2213 msgid "File"
2214 msgstr "Arxiu"
2215
2216 #: src/editbook.c:285
2217 msgid "Add New Addressbook"
2218 msgstr "Afegir nova agenda"
2219
2220 #: src/editgroup.c:100
2221 msgid "A Group Name must be supplied."
2222 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2223
2224 #: src/editgroup.c:293
2225 msgid "Edit Group Data"
2226 msgstr "Editar dades del grupo"
2227
2228 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:635
2229 msgid "Group Name"
2230 msgstr "Nom de grup"
2231
2232 #: src/editgroup.c:342
2233 msgid "Addresses in Group"
2234 msgstr "Adreces en el grup"
2235
2236 #: src/editgroup.c:373
2237 msgid "Available Addresses"
2238 msgstr "Adreces disponibles"
2239
2240 #: src/editgroup.c:445
2241 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2242 msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
2243
2244 #: src/editgroup.c:493
2245 msgid "Edit Group Details"
2246 msgstr "Editar detalls del grup"
2247
2248 #: src/editgroup.c:496
2249 msgid "Add New Group"
2250 msgstr "Afegir nou grup"
2251
2252 #: src/editgroup.c:546
2253 msgid "Edit folder"
2254 msgstr "Editar carpeta"
2255
2256 #: src/editgroup.c:546
2257 msgid "Input the new name of folder:"
2258 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2259
2260 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:130
2261 msgid "New folder"
2262 msgstr "Nova carpeta"
2263
2264 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:131
2265 msgid "Input the name of new folder:"
2266 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
2267
2268 #: src/editjpilot.c:200
2269 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2270 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
2271
2272 #: src/editjpilot.c:212
2273 msgid "Select JPilot File"
2274 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
2275
2276 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2277 msgid "Edit JPilot Entry"
2278 msgstr "Editar entrada JPilot"
2279
2280 #: src/editjpilot.c:294
2281 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2282 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2283
2284 #: src/editjpilot.c:385
2285 msgid "Add New JPilot Entry"
2286 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
2287
2288 #: src/editldap_basedn.c:143
2289 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2290 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
2291
2292 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2293 msgid "Hostname"
2294 msgstr "Nom de màquina"
2295
2296 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2297 msgid "Port"
2298 msgstr "Port"
2299
2300 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2301 msgid "Search Base"
2302 msgstr "Base de búsqueda"
2303
2304 #: src/editldap_basedn.c:204
2305 msgid "Available Search Base(s)"
2306 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
2307
2308 #: src/editldap_basedn.c:294
2309 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2310 msgstr ""
2311 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
2312 "manualment"
2313
2314 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2315 msgid "Could not connect to server"
2316 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
2317
2318 #: src/editldap.c:153
2319 msgid "A Name must be supplied."
2320 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2321
2322 #: src/editldap.c:165
2323 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2324 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
2325
2326 #: src/editldap.c:178
2327 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2328 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
2329
2330 #: src/editldap.c:275
2331 msgid "Connected successfully to server"
2332 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
2333
2334 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
2335 msgid "Edit LDAP Server"
2336 msgstr "Editar servidor LDAP"
2337
2338 #: src/editldap.c:434
2339 msgid "A name that you wish to call the server."
2340 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
2341
2342 #: src/editldap.c:449
2343 msgid ""
2344 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2345 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2346 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2347 "computer as Claws Mail."
2348 msgstr ""
2349 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2350 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2351 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2352 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
2353
2354 #: src/editldap.c:470
2355 msgid "TLS"
2356 msgstr "TLS"
2357
2358 #: src/editldap.c:471
2359 msgid "SSL"
2360 msgstr "SSL"
2361
2362 #: src/editldap.c:475
2363 msgid ""
2364 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2365 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2366 "TLS_CACERTDIR fields)."
2367 msgstr ""
2368 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
2369 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camp "
2370 "TLS_CACERT o TLS_CACERTDIR)."
2371
2372 #: src/editldap.c:480
2373 msgid ""
2374 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2375 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2376 "TLS_CACERTDIR fields)."
2377 msgstr ""
2378 "Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
2379 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camp "
2380 "TLS_CACERT o TLS_CACERTDIR)."
2381
2382 #: src/editldap.c:494
2383 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2384 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
2385
2386 #: src/editldap.c:498
2387 msgid " Check Server "
2388 msgstr " Comprovar servidor "
2389
2390 #: src/editldap.c:503
2391 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2392 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
2393
2394 #: src/editldap.c:518
2395 msgid ""
2396 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2397 "Examples include:\n"
2398 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2399 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2400 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2401 msgstr ""
2402 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
2403 "exemples:\n"
2404 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2405 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2406 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2407
2408 #: src/editldap.c:531
2409 msgid ""
2410 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2411 "server."
2412 msgstr ""
2413 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2414 "servidor."
2415
2416 #: src/editldap.c:589
2417 msgid "Search Attributes"
2418 msgstr "Atributs de búsqueda"
2419
2420 #: src/editldap.c:599
2421 msgid ""
2422 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2423 "find a name or address."
2424 msgstr ""
2425 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
2426 "trobar un nomb o adreça."
2427
2428 #: src/editldap.c:603
2429 msgid " Defaults "
2430 msgstr " Per omissió"
2431
2432 #: src/editldap.c:608
2433 msgid ""
2434 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2435 "names and addresses during a name or address search process."
2436 msgstr ""
2437 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2438 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2439
2440 #: src/editldap.c:615
2441 msgid "Max Query Age (secs)"
2442 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2443
2444 #: src/editldap.c:631
2445 msgid ""
2446 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2447 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2448 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2449 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2450 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2451 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2452 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2453 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2454 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2455 "more memory to cache results."
2456 msgstr ""
2457 "Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2458 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2459 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2460 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2461 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2462 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2463 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2464 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2465 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2466 "emmagatzemar els resultats."
2467
2468 #: src/editldap.c:649
2469 msgid "Include server in dynamic search"
2470 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2471
2472 #: src/editldap.c:655
2473 msgid ""
2474 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2475 "address completion."
2476 msgstr ""
2477 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2478 "al usar autocompletat d'adreces."
2479
2480 #: src/editldap.c:662
2481 msgid "Match names 'containing' search term"
2482 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2483
2484 #: src/editldap.c:668
2485 msgid ""
2486 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2487 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2488 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2489 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2490 "searches against other address interfaces."
2491 msgstr ""
2492 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2493 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2494 "cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
2495 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
2496 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2497
2498 #: src/editldap.c:723
2499 msgid "Bind DN"
2500 msgstr "Associar DN"
2501
2502 #: src/editldap.c:733
2503 msgid ""
2504 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2505 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2506 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2507 "performing a search."
2508 msgstr ""
2509 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2510 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2511 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al realitzar "
2512 "la cerca."
2513
2514 #: src/editldap.c:741
2515 msgid "Bind Password"
2516 msgstr "Associar contrasenya"
2517
2518 #: src/editldap.c:752
2519 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2520 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2521
2522 #: src/editldap.c:758
2523 msgid "Timeout (secs)"
2524 msgstr "Temps límit (seg.)"
2525
2526 #: src/editldap.c:773
2527 msgid "The timeout period in seconds."
2528 msgstr "El temps mínim en segons."
2529
2530 #: src/editldap.c:777
2531 msgid "Maximum Entries"
2532 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2533
2534 #: src/editldap.c:792
2535 msgid ""
2536 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2537 msgstr ""
2538 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2539 "cerca."
2540
2541 #: src/editldap.c:808
2542 msgid "Basic"
2543 msgstr "Bàsiques"
2544
2545 #: src/editldap.c:809
2546 msgid "Search"
2547 msgstr "Cercar"
2548
2549 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:490
2550 msgid "Extended"
2551 msgstr "Extès"
2552
2553 #: src/editldap.c:1037
2554 msgid "Add New LDAP Server"
2555 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2556
2557 #: src/editvcard.c:104
2558 msgid "File does not appear to be vCard format."
2559 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
2560
2561 #: src/editvcard.c:116
2562 msgid "Select vCard File"
2563 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
2564
2565 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2566 msgid "Edit vCard Entry"
2567 msgstr "Editar entrada vCard"
2568
2569 #: src/editvcard.c:271
2570 msgid "Add New vCard Entry"
2571 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
2572
2573 #: src/exphtmldlg.c:110
2574 msgid "Please specify output directory and file to create."
2575 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
2576
2577 #: src/exphtmldlg.c:113
2578 msgid "Select stylesheet and formatting."
2579 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
2580
2581 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2582 msgid "File exported successfully."
2583 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
2584
2585 #: src/exphtmldlg.c:181
2586 #, c-format
2587 msgid ""
2588 "HTML Output Directory '%s'\n"
2589 "does not exist. OK to create new directory?"
2590 msgstr ""
2591 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
2592 "no existeix. Crear-ne un nou?"
2593
2594 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2595 msgid "Create Directory"
2596 msgstr "Crear directori"
2597
2598 #: src/exphtmldlg.c:193
2599 #, c-format
2600 msgid ""
2601 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2602 "%s"
2603 msgstr ""
2604 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
2605 "%s"
2606
2607 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2608 msgid "Failed to Create Directory"
2609 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
2610
2611 #: src/exphtmldlg.c:237
2612 msgid "Error creating HTML file"
2613 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
2614
2615 #: src/exphtmldlg.c:323
2616 msgid "Select HTML output file"
2617 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
2618
2619 #: src/exphtmldlg.c:387
2620 msgid "HTML Output File"
2621 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
2622
2623 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2624 #: src/importldif.c:682
2625 msgid "B_rowse"
2626 msgstr "M_ostrar"
2627
2628 #: src/exphtmldlg.c:449
2629 msgid "Stylesheet"
2630 msgstr "Full d'estils"
2631
2632 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1678
2633 #: src/gtk/gtkaspell.c:2411 src/mainwindow.c:1003 src/prefs_account.c:667
2634 #: src/summaryview.c:4991
2635 msgid "None"
2636 msgstr "Cap"
2637
2638 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_summaries.c:350 src/prefs_summaries.c:691
2639 msgid "Default"
2640 msgstr "Per omissió"
2641
2642 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
2643 msgid "Full"
2644 msgstr "Complet"
2645
2646 #: src/exphtmldlg.c:460
2647 msgid "Custom"
2648 msgstr "Adequat"
2649
2650 #: src/exphtmldlg.c:461
2651 msgid "Custom-2"
2652 msgstr "Adequat-2"
2653
2654 #: src/exphtmldlg.c:462
2655 msgid "Custom-3"
2656 msgstr "Adequat-3"
2657
2658 #: src/exphtmldlg.c:463
2659 msgid "Custom-4"
2660 msgstr "Adequat-4"
2661
2662 #: src/exphtmldlg.c:470
2663 msgid "Full Name Format"
2664 msgstr "Format de nom complet"
2665
2666 #: src/exphtmldlg.c:478
2667 msgid "First Name, Last Name"
2668 msgstr "Nom, Cognoms"
2669
2670 #: src/exphtmldlg.c:479
2671 msgid "Last Name, First Name"
2672 msgstr "Cognoms, Nom"
2673
2674 #: src/exphtmldlg.c:486
2675 msgid "Color Banding"
2676 msgstr "Bandes de color"
2677
2678 #: src/exphtmldlg.c:492
2679 msgid "Format Email Links"
2680 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
2681
2682 #: src/exphtmldlg.c:498
2683 msgid "Format User Attributes"
2684 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
2685
2686 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2687 msgid "File Name :"
2688 msgstr "Nom d'arxiu :"
2689
2690 #: src/exphtmldlg.c:563
2691 msgid "Open with Web Browser"
2692 msgstr "Obrir amb el navegador web"
2693
2694 #: src/exphtmldlg.c:595
2695 msgid "Export Address Book to HTML File"
2696 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
2697
2698 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2699 msgid "File Info"
2700 msgstr "Informació d'arxiu"
2701
2702 #: src/exphtmldlg.c:662
2703 msgid "Format"
2704 msgstr "Format"
2705
2706 #: src/expldifdlg.c:111
2707 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2708 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
2709
2710 #: src/expldifdlg.c:114
2711 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2712 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
2713
2714 #: src/expldifdlg.c:190
2715 #, c-format
2716 msgid ""
2717 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2718 "does not exist. OK to create new directory?"
2719 msgstr ""
2720 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
2721 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
2722
2723 #: src/expldifdlg.c:202
2724 #, c-format
2725 msgid ""
2726 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2727 "%s"
2728 msgstr ""
2729 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
2730 "%s"
2731
2732 #: src/expldifdlg.c:247
2733 msgid "Suffix was not supplied"
2734 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
2735
2736 #: src/expldifdlg.c:249
2737 msgid ""
2738 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2739 "you wish to proceed without a suffix?"
2740 msgstr ""
2741 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
2742 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
2743
2744 #: src/expldifdlg.c:267
2745 msgid "Error creating LDIF file"
2746 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
2747
2748 #: src/expldifdlg.c:342
2749 msgid "Select LDIF output file"
2750 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
2751
2752 #: src/expldifdlg.c:406
2753 msgid "LDIF Output File"
2754 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
2755
2756 #: src/expldifdlg.c:467
2757 msgid "Suffix"
2758 msgstr "Sufixe"
2759
2760 #: src/expldifdlg.c:479
2761 msgid ""
2762 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2763 "entry. Examples include:\n"
2764 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2765 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2766 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2767 msgstr ""
2768 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
2769 "Alguns exemples:\n"
2770 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2771 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2772 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
2773
2774 #: src/expldifdlg.c:488
2775 msgid "Relative DN"
2776 msgstr "DN relatiu"
2777
2778 #: src/expldifdlg.c:495
2779 msgid "Unique ID"
2780 msgstr "ID únic"
2781
2782 #: src/expldifdlg.c:503
2783 msgid ""
2784 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2785 "to:\n"
2786 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2787 msgstr ""
2788 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2789 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2790
2791 #: src/expldifdlg.c:516
2792 msgid ""
2793 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2794 "similar to:\n"
2795 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2796 msgstr ""
2797 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2798 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2799
2800 #: src/expldifdlg.c:529
2801 msgid ""
2802 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2803 "formatted similar to:\n"
2804 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2805 msgstr ""
2806 "La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
2807 "de l'estil de:\n"
2808 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
2809
2810 #: src/expldifdlg.c:543
2811 msgid ""
2812 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2813 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2814 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2815 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2816 "available RDN options that will be used to create the DN."
2817 msgstr ""
2818 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
2819 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
2820 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
2821 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
2822 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
2823
2824 #: src/expldifdlg.c:556
2825 msgid "Use DN attribute if present in data"
2826 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
2827
2828 #: src/expldifdlg.c:563
2829 msgid ""
2830 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2831 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2832 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2833 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2834 msgstr ""
2835 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
2836 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
2837 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
2838 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
2839
2840 #: src/expldifdlg.c:574
2841 msgid "Exclude record if no Email Address"
2842 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
2843
2844 #: src/expldifdlg.c:581
2845 msgid ""
2846 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2847 "option to ignore these records."
2848 msgstr ""
2849 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
2850 "opció per ignorar aquests registres."
2851
2852 #: src/expldifdlg.c:669
2853 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2854 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
2855
2856 #: src/expldifdlg.c:736
2857 msgid "Distguished Name"
2858 msgstr "Nom distingit"
2859
2860 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6368
2861 msgid "Export to mbox file"
2862 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
2863
2864 #: src/export.c:139
2865 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2866 msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
2867
2868 #: src/export.c:150
2869 msgid "Source folder:"
2870 msgstr "Carpeta origen:"
2871
2872 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2873 msgid "Mbox file:"
2874 msgstr "Arxiu mbox:"
2875
2876 #: src/export.c:211
2877 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2878 msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
2879
2880 #: src/export.c:216
2881 msgid "Source folder can't be left empty."
2882 msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
2883
2884 #: src/export.c:229
2885 msgid "Couldn't find the source folder."
2886 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
2887
2888 #: src/export.c:252
2889 msgid "Select exporting file"
2890 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
2891
2892 #: src/exporthtml.c:805
2893 msgid "Full Name"
2894 msgstr "Nom complert"
2895
2896 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2897 msgid "Attributes"
2898 msgstr "Atributs"
2899
2900 #: src/exporthtml.c:1010
2901 msgid "Claws Mail Address Book"
2902 msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
2903
2904 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2905 msgid "Name already exists but is not a directory."
2906 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
2907
2908 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2909 msgid "No permissions to create directory."
2910 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
2911
2912 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2913 msgid "Name is too long."
2914 msgstr "El nom és massa llarg."
2915
2916 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2917 msgid "Not specified."
2918 msgstr "Sense especificar."
2919
2920 #: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:239
2921 msgid "Inbox"
2922 msgstr "Entrada"
2923
2924 #: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:375
2925 msgid "Sent"
2926 msgstr "Enviat"
2927
2928 #: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:242
2929 msgid "Queue"
2930 msgstr "Cua"
2931
2932 #: src/folder.c:1295 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:243
2933 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
2934 msgid "Trash"
2935 msgstr "Paperera"
2936
2937 #: src/folder.c:1299 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:241
2938 msgid "Drafts"
2939 msgstr "Esborranys"
2940
2941 #: src/folder.c:1578
2942 #, c-format
2943 msgid "Processing (%s)...\n"
2944 msgstr "Processant (%s)...\n"
2945
2946 #: src/folder.c:2514
2947 #, c-format
2948 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2949 msgstr "Seleccionant tots els missatges a %s ...\n"
2950
2951 #: src/folder.c:2803
2952 msgid "Copying %s to %s...\n"
2953 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
2954
2955 #: src/folder.c:2803
2956 #, c-format
2957 msgid "Moving %s to %s...\n"
2958 msgstr "Movent %s a %s...\n"
2959
2960 #: src/folder.c:3090
2961 #, c-format
2962 msgid "Updating cache for %s..."
2963 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
2964
2965 #: src/folder.c:3801
2966 msgid "Processing messages..."
2967 msgstr "Processant missatges..."
2968
2969 #: src/foldersel.c:228
2970 msgid "Select folder"
2971 msgstr "Seleccionar carpeta"
2972
2973 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:141 src/mh_gtk.c:132
2974 msgid "NewFolder"
2975 msgstr "NovaCarpeta"
2976
2977 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:149 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:138
2978 #: src/mh_gtk.c:241
2979 #, c-format
2980 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2981 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
2982
2983 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:165 src/imap_gtk.c:219 src/mh_gtk.c:148
2984 #: src/mh_gtk.c:248
2985 #, c-format
2986 msgid "The folder '%s' already exists."
2987 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
2988
2989 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:171 src/mh_gtk.c:154
2990 #, c-format
2991 msgid "Can't create the folder '%s'."
2992 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
2993
2994 #: src/folderview.c:291
2995 msgid "/Mark all re_ad"
2996 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
2997
2998 #: src/folderview.c:293
2999 msgid "/_Search folder..."
3000 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
3001
3002 #: src/folderview.c:295
3003 msgid "/Process_ing..."
3004 msgstr "/Pr_ocessant..."
3005
3006 #: src/folderview.c:300
3007 msgid "/Empty _trash..."
3008 msgstr "/Buidar _paperera..."
3009
3010 #: src/folderview.c:305
3011 msgid "/Send _queue..."
3012 msgstr "Enviar a _cua..."
3013
3014 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:80
3015 msgid "New"
3016 msgstr "Nous"
3017
3018 #: src/folderview.c:425 src/folderview.c:472 src/prefs_folder_column.c:81
3019 msgid "Unread"
3020 msgstr "No llegits"
3021
3022 #: src/folderview.c:426 src/prefs_folder_column.c:82
3023 msgid "Total"
3024 msgstr "Total"
3025
3026 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3027 #: src/folderview.c:474 src/summaryview.c:491
3028 msgid "#"
3029 msgstr "N"
3030
3031 #: src/folderview.c:719
3032 msgid "Setting folder info..."
3033 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3034
3035 #: src/folderview.c:773 src/summaryview.c:3453
3036 msgid "Mark all as read"
3037 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
3038
3039 #: src/folderview.c:774 src/summaryview.c:3454
3040 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3041 msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
3042
3043 #: src/folderview.c:1060 src/imap.c:3190 src/mainwindow.c:3923 src/setup.c:90
3044 #, c-format
3045 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3046 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
3047
3048 #: src/folderview.c:1064 src/imap.c:3195 src/mainwindow.c:3928 src/setup.c:95
3049 #, c-format
3050 msgid "Scanning folder %s ..."
3051 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
3052
3053 #: src/folderview.c:1091
3054 msgid "Rebuild folder tree"
3055 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
3056
3057 #: src/folderview.c:1092
3058 msgid ""
3059 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3060 msgstr ""
3061 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3062 "continuar?"
3063
3064 #: src/folderview.c:1102
3065 msgid "Rebuilding folder tree..."
3066 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3067
3068 #: src/folderview.c:1104
3069 msgid "Scanning folder tree..."
3070 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
3071
3072 #: src/folderview.c:1175
3073 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3074 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3075
3076 #: src/folderview.c:1228
3077 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3078 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
3079
3080 #: src/folderview.c:2090
3081 #, c-format
3082 msgid "Closing Folder %s..."
3083 msgstr "Tancant carpeta %s..."
3084
3085 #: src/folderview.c:2129
3086 #, c-format
3087 msgid "Opening Folder %s..."
3088 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
3089
3090 #: src/folderview.c:2142
3091 msgid "Folder could not be opened."
3092 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3093
3094 #: src/folderview.c:2303 src/mainwindow.c:2079
3095 msgid "Empty trash"
3096 msgstr "Buidar paperera"
3097
3098 #: src/folderview.c:2304
3099 msgid "Delete all messages in trash?"
3100 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
3101
3102 #: src/folderview.c:2305 src/mainwindow.c:2081
3103 msgid "+_Empty trash"
3104 msgstr "+Buidar pap_erera"
3105
3106 #: src/folderview.c:2349 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
3107 msgid "Offline warning"
3108 msgstr "Avís de desconnexió"
3109
3110 #: src/folderview.c:2350 src/toolbar.c:2197
3111 msgid "You're working offline. Override?"
3112 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
3113
3114 #: src/folderview.c:2361 src/toolbar.c:2216
3115 msgid "Send queued messages"
3116 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
3117
3118 #: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2217
3119 msgid "Send all queued messages?"
3120 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
3121
3122 #: src/folderview.c:2363 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
3123 #: src/prefs_account.c:1039 src/toolbar.c:2218
3124 msgid "_Send"
3125 msgstr "_Enviar"
3126
3127 #: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2236
3128 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3129 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
3130
3131 #: src/folderview.c:2374 src/main.c:1549 src/toolbar.c:2239
3132 #, c-format
3133 msgid ""
3134 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3135 "%s"
3136 msgstr ""
3137 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
3138 "%s"
3139
3140 #: src/folderview.c:2441
3141 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3142 msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
3143
3144 #: src/folderview.c:2442
3145 #, c-format
3146 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3147 msgstr "Voleu realment fer que la carpeta '%s' sigui sub-carpeta de '%s' ?"
3148
3149 #: src/folderview.c:2444
3150 msgid "Copy folder"
3151 msgstr "Copiar carpeta"
3152
3153 #: src/folderview.c:2444
3154 msgid "Move folder"
3155 msgstr "Moure carpeta"
3156
3157 #: src/folderview.c:2455
3158 msgid "Copying %s to %s..."
3159 msgstr "Copiant %s a %s..."
3160
3161 #: src/folderview.c:2455
3162 #, c-format
3163 msgid "Moving %s to %s..."
3164 msgstr "Movent %s a %s..."
3165
3166 #: src/folderview.c:2486
3167 msgid "Source and destination are the same."
3168 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
3169
3170 #: src/folderview.c:2489
3171 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3172 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3173
3174 #: src/folderview.c:2490
3175 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3176 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3177
3178 #: src/folderview.c:2493
3179 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
3180 msgstr "No es poden moure carpetes entre busties diferents."
3181
3182 #: src/folderview.c:2496
3183 msgid "Copy failed!"
3184 msgstr "Copiar ha fallat!"
3185
3186 #: src/folderview.c:2496
3187 msgid "Move failed!"
3188 msgstr "Moure ha fallat!"
3189
3190 #: src/folderview.c:2532
3191 #, c-format
3192 msgid "Processing configuration for folder %s"
3193 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
3194
3195 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1519 src/summaryview.c:4124
3196 #: src/toolbar.c:182
3197 msgid "Print"
3198 msgstr "Imprimir"
3199
3200 #: src/gedit-print.c:245
3201 msgid "Preparing pages..."
3202 msgstr "Preparant pàgines..."
3203
3204 #: src/gedit-print.c:272
3205 #, c-format
3206 msgid "Rendering page %d of %d..."
3207 msgstr "Processant pàgina %d de %d..."
3208
3209 #: src/gedit-print.c:274
3210 #, c-format
3211 msgid "Printing page %d of %d..."
3212 msgstr "Imprimint pàgina %d de %d..."
3213
3214 #: src/gedit-print.c:296
3215 msgid "Print preview"
3216 msgstr "Pre-visualització d'impressió"
3217
3218 #: src/gedit-print.c:456
3219 msgid "Page %N of %Q"
3220 msgstr "Pàgina %N de %Q"
3221
3222 #: src/grouplistdialog.c:173
3223 msgid "Newsgroup subscription"
3224 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3225
3226 #: src/grouplistdialog.c:189
3227 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3228 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
3229
3230 #: src/grouplistdialog.c:195
3231 msgid "Find groups:"
3232 msgstr "Buscar grups:"
3233
3234 #: src/grouplistdialog.c:203
3235 msgid " Search "
3236 msgstr " Buscar "
3237
3238 #: src/grouplistdialog.c:215
3239 msgid "Newsgroup name"
3240 msgstr "Nom de grup"
3241
3242 #: src/grouplistdialog.c:216
3243 msgid "Messages"
3244 msgstr "Missatges"
3245
3246 #: src/grouplistdialog.c:217
3247 msgid "Type"
3248 msgstr "Tipus"
3249
3250 #: src/grouplistdialog.c:346
3251 msgid "moderated"
3252 msgstr "moderat"
3253
3254 #: src/grouplistdialog.c:348
3255 msgid "readonly"
3256 msgstr "només lectura"
3257
3258 #: src/grouplistdialog.c:350
3259 msgid "unknown"
3260 msgstr "desconegut"
3261
3262 #: src/grouplistdialog.c:412
3263 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3264 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3265
3266 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1265
3267 msgid "Done."
3268 msgstr "Fet."
3269
3270 #: src/grouplistdialog.c:477
3271 #, c-format
3272 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3273 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3274
3275 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:216
3276 msgid "/_Open with Web browser"
3277 msgstr "/_Obrir amb el navegador web"
3278
3279 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:217
3280 msgid "/Copy this _link"
3281 msgstr "/Copiar aquest enllaç"
3282
3283 #: src/gtk/about.c:138
3284 msgid ""
3285 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3286 "\n"
3287 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3288 msgstr ""
3289 "Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de "
3290 "correu.\n"
3291 "\n"
3292 "Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
3293
3294 #: src/gtk/about.c:144
3295 msgid ""
3296 "\n"
3297 "\n"
3298 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3299 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3300 msgstr ""
3301 "\n"
3302 "\n"
3303 "Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol "
3304 "fer donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
3305
3306 #: src/gtk/about.c:159
3307 msgid ""
3308 "\n"
3309 "\n"
3310 "System Information\n"
3311 msgstr ""
3312 "\n"
3313 "\n"
3314 "Informació del Sistema\n"
3315
3316 #: src/gtk/about.c:165
3317 #, c-format
3318 msgid ""
3319 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3320 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3321 "Operating System: %s %s (%s)"
3322 msgstr ""
3323 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3324 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3325 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
3326
3327 #: src/gtk/about.c:174
3328 #, c-format
3329 msgid ""
3330 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3331 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3332 "Operating System: %s"
3333 msgstr ""
3334 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3335 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3336 "Sistema Operatiu: %s"
3337
3338 #: src/gtk/about.c:183
3339 #, c-format
3340 msgid ""
3341 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3342 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3343 "Operating System: unknown"
3344 msgstr ""
3345 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3346 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
3347 "Sistema Operatiu: desconegut"
3348
3349 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:467
3350 msgid "The Claws Mail Team"
3351 msgstr "L'equip de Claws Mail"
3352
3353 #: src/gtk/about.c:259
3354 msgid "Previous team members"
3355 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
3356
3357 #: src/gtk/about.c:278
3358 msgid "The translation team"
3359 msgstr "L'equip de traducció"
3360
3361 #: src/gtk/about.c:297
3362 msgid "Documentation team"
3363 msgstr "L'equip de documentació"
3364
3365 #: src/gtk/about.c:316
3366 msgid "Logo"
3367 msgstr "Logo"
3368
3369 #: src/gtk/about.c:335
3370 msgid "Icons"
3371 msgstr "Icones"
3372
3373 #: src/gtk/about.c:354
3374 msgid "Contributors"
3375 msgstr "Collaboradors"
3376
3377 #: src/gtk/about.c:402
3378 msgid "Compiled-in Features\n"
3379 msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
3380
3381 #: src/gtk/about.c:418
3382 msgid ""
3383 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3384 msgstr "Afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
3385
3386 #: src/gtk/about.c:429
3387 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3388 msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
3389
3390 #: src/gtk/about.c:439
3391 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3392 msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
3393
3394 #: src/gtk/about.c:449
3395 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3396 msgstr "Afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
3397
3398 #: src/gtk/about.c:459
3399 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3400 msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
3401
3402 #: src/gtk/about.c:469
3403 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3404 msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
3405
3406 #: src/gtk/about.c:479
3407 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3408 msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
3409
3410 #: src/gtk/about.c:489
3411 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3412 msgstr "Afegeix suport per servidors IMAP\n"
3413
3414 #: src/gtk/about.c:499
3415 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3416 msgstr "Afegeix suport per a diàlegs d'impressió complerts\n"
3417
3418 #: src/gtk/about.c:509
3419 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3420 msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
3421
3422 #: src/gtk/about.c:541
3423 msgid ""
3424 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3425 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3426 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3427 "version.\n"
3428 "\n"
3429 msgstr ""
3430 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
3431 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
3432 "Software Foundation; tant en versió 2, com (opcionalment) qualsevol "
3433 "versióposterior.\n"
3434 "\n"
3435
3436 #: src/gtk/about.c:547
3437 msgid ""
3438 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3439 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3440 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3441 "more details.\n"
3442 "\n"
3443 msgstr ""
3444 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
3445 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
3446 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
3447 "per a més detalls.\n"
3448 "\n"
3449
3450 #: src/gtk/about.c:553
3451 msgid ""
3452 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3453 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3454 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3455 "\n"
3456 msgstr ""
3457 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
3458 "amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
3459 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
3460 "\n"
3461
3462 #: src/gtk/about.c:571
3463 msgid ""
3464 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3465 "the OpenSSL Toolkit ("
3466 msgstr ""
3467 "Aquest producte inclou software desenvolupat per el projecte OpenSSL per "
3468 "usar dins les eines d'OpenSSL ("
3469
3470 #: src/gtk/about.c:575
3471 msgid ").\n"
3472 msgstr ").\n"
3473
3474 #: src/gtk/about.c:668
3475 msgid "About Claws Mail"
3476 msgstr "Sobre Claws Mail"
3477
3478 #: src/gtk/about.c:719
3479 msgid ""
3480 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3481 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3482 "and the Claws Mail team"
3483 msgstr ""
3484 "Copyright (C) 1999-2007\n" 
3485 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3486 "i l'equip de Claws Mail"
3487
3488 #: src/gtk/about.c:733
3489 msgid "_Info"
3490 msgstr "_Info"
3491
3492 #: src/gtk/about.c:739
3493 msgid "_Authors"
3494 msgstr "_Autors"
3495
3496 #: src/gtk/about.c:745
3497 msgid "_Features"
3498 msgstr "_Característiques"
3499
3500 #: src/gtk/about.c:751
3501 msgid "_License"
3502 msgstr "_Llicència"
3503
3504 #: src/gtk/about.c:759
3505 msgid "_Release Notes"
3506 msgstr "_Notes de Versió"
3507
3508 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
3509 msgid "Orange"
3510 msgstr "Taronja"
3511
3512 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
3513 msgid "Red"
3514 msgstr "Vermell"
3515
3516 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
3517 msgid "Pink"
3518 msgstr "Rosa"
3519
3520 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
3521 msgid "Sky blue"
3522 msgstr "Blau cel"
3523
3524 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
3525 msgid "Blue"
3526 msgstr "Blau"
3527
3528 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
3529 msgid "Green"
3530 msgstr "Verd"
3531
3532 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
3533 msgid "Brown"
3534 msgstr "Marró"
3535
3536 #: src/gtk/foldersort.c:156
3537 msgid "Set folder order"
3538 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
3539
3540 #: src/gtk/foldersort.c:190
3541 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3542 msgstr ""
3543 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
3544 "carpetes."
3545
3546 #: src/gtk/foldersort.c:214
3547 msgid "Folders"
3548 msgstr "Carpetes"
3549
3550 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3551 msgid "Configuration"
3552 msgstr "Configuració"
3553
3554 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3555 msgid "Configuration options for the print job"
3556 msgstr "Opcions de configuració per a impressions"
3557
3558 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3559 msgid "Source Buffer"
3560 msgstr "Memòria Intermitja Origen"
3561
3562 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3563 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3564 msgstr "Objecte GtkTextBuffer a imprimir"
3565
3566 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3567 msgid "Tabs Width"
3568 msgstr "Amplada de la tabulació"
3569
3570 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3571 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3572 msgstr "Amplada equivalent al tabulador en espais"
3573
3574 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3575 msgid "Wrap Mode"
3576 msgstr "Mode Envolcallat"
3577
3578 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3579 msgid "Word wrapping mode"
3580 msgstr "Mode de paraula envolcallada"
3581
3582 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3583 msgid "Highlight"
3584 msgstr "Ressaltar"
3585
3586 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3587 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3588 msgstr "Si s'ha d'imprimir el document amb sintaxi ressaltada"
3589
3590 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3591 msgid "Font"
3592 msgstr "Font"
3593
3594 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3595 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3596 msgstr "Nom GnomeFont per a usar amb el text del document (obsolet)"
3597
3598 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3599 msgid "Font Description"
3600 msgstr "Descripció de la Font"
3601
3602 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3603 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3604 msgstr "Font a usar per al text del document (p. ex. \"Monospace 10\")"
3605
3606 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3607 msgid "Numbers Font"
3608 msgstr "Font de números"
3609
3610 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3611 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3612 msgstr "Nom GnomeFont a usar amb els números de línia (obsolet)"
3613
3614 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3615 msgid "Font description to use for the line numbers"
3616 msgstr "Descripció de Font a usar als números de línia"
3617
3618 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3619 msgid "Print Line Numbers"
3620 msgstr "Imprimeix Números de Línia"
3621
3622 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3623 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3624 msgstr "Intèrval entre números de línia (0 significa sense números)"
3625
3626 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3627 msgid "Print Header"
3628 msgstr "Capçalera d'Impressió"
3629
3630 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3631 msgid "Whether to print a header in each page"
3632 msgstr "Si s'ha d'imprimir una capçalera a cada pàgina"
3633
3634 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3635 msgid "Print Footer"
3636 msgstr "Imprimir peu de pàgina"
3637
3638 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3639 msgid "Whether to print a footer in each page"
3640 msgstr "Si s'ha d'imprimir un peu de pàgina a cada pàgina"
3641
3642 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3643 msgid "Header and Footer Font"
3644 msgstr "Capçalera i Peu de Pàgina"
3645
3646 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3647 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3648 msgstr "Nom GnomeFont a usar amb les capçaleres i peus de pàgina (obsolet)"
3649
3650 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3651 msgid "Header and Footer Font Description"
3652 msgstr "Descripció de la font de la capçalera i el peu de pàgina"
3653
3654 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3655 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3656 msgstr "Font a usar per capçaleres i peus de pàgina (p. ex. \"Monospace 10\")"
3657
3658 #: src/gtk/gtkaspell.c:632
3659 msgid "No dictionary selected."
3660 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
3661
3662 #: src/gtk/gtkaspell.c:868 src/gtk/gtkaspell.c:1869 src/gtk/gtkaspell.c:2164
3663 msgid "Normal Mode"
3664 msgstr "Mode normal"
3665
3666 #: src/gtk/gtkaspell.c:870 src/gtk/gtkaspell.c:1875 src/gtk/gtkaspell.c:2176
3667 msgid "Bad Spellers Mode"
3668 msgstr "Mode mals escriptors"
3669
3670 #: src/gtk/gtkaspell.c:909
3671 msgid "Unknown suggestion mode."
3672 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
3673
3674 #: src/gtk/gtkaspell.c:1200
3675 msgid "No misspelled word found."
3676 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
3677
3678 #: src/gtk/gtkaspell.c:1548
3679 msgid "Replace unknown word"
3680 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
3681
3682 #: src/gtk/gtkaspell.c:1563
3683 #, c-format
3684 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3685 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
3686
3687 #: src/gtk/gtkaspell.c:1608
3688 msgid ""
3689 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3690 "will learn from mistake.\n"
3691 msgstr ""
3692 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
3693 "s'aprendrà l'error.\n"
3694
3695 #: src/gtk/gtkaspell.c:1863 src/gtk/gtkaspell.c:2152
3696 msgid "Fast Mode"
3697 msgstr "Mode ràpid"
3698
3699 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3700 #, c-format
3701 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3702 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
3703
3704 #: src/gtk/gtkaspell.c:1984
3705 msgid "Accept in this session"
3706 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
3707
3708 #: src/gtk/gtkaspell.c:1994
3709 msgid "Add to personal dictionary"
3710 msgstr "Afegir al diccionari personal"
3711
3712 #: src/gtk/gtkaspell.c:2004
3713 msgid "Replace with..."
3714 msgstr "Substituir per..."
3715
3716 #: src/gtk/gtkaspell.c:2017
3717 #, c-format
3718 msgid "Check with %s"
3719 msgstr " Comprovar amb %s"
3720
3721 #: src/gtk/gtkaspell.c:2039
3722 msgid "(no suggestions)"
3723 msgstr "(no hi ha suggerències)"
3724
3725 #: src/gtk/gtkaspell.c:2050 src/gtk/gtkaspell.c:2229
3726 msgid "More..."
3727 msgstr "Més..."
3728
3729 #: src/gtk/gtkaspell.c:2114
3730 #, c-format
3731 msgid "Dictionary: %s"
3732 msgstr "Diccionari: %s"
3733
3734 #: src/gtk/gtkaspell.c:2127
3735 #, c-format
3736 msgid "Use alternate (%s)"
3737 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
3738
3739 #: src/gtk/gtkaspell.c:2138
3740 msgid "Use both dictionaries"
3741 msgstr "Useu els dos diccionaris"
3742
3743 #: src/gtk/gtkaspell.c:2192 src/prefs_spelling.c:218
3744 msgid "Check while typing"
3745 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
3746
3747 #: src/gtk/gtkaspell.c:2208
3748 msgid "Change dictionary"
3749 msgstr "Canviar diccionari"
3750
3751 #: src/gtk/gtkaspell.c:2340
3752 #, c-format
3753 msgid ""
3754 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3755 "%s"
3756 msgstr ""
3757 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
3758 "%s"
3759
3760 #: src/gtk/gtkaspell.c:2386
3761 msgid ""
3762 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3763 "%s"
3764 msgstr ""
3765 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
3766 "%s"
3767
3768 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3769 msgid "New message"
3770 msgstr "Missatge nou"
3771
3772 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3773 msgid "Unread message"
3774 msgstr "Missatge sense llegir"
3775
3776 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3777 msgid "Message has been replied to"
3778 msgstr "El missatge ha estat contestat"
3779
3780 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3781 msgid "Message has been forwarded"
3782 msgstr "El missatge ha estat re-enviat"
3783
3784 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3785 msgid "Message is in an ignored thread"
3786 msgstr "El missatge és en un fil ignorat"
3787
3788 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3789 msgid "Message is spam"
3790 msgstr "El missatge és correu brossa"
3791
3792 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3793 msgid "Message has attachment(s)"
3794 msgstr "El missatge té adjunt(s)"
3795
3796 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3797 msgid "Digitally signed message"
3798 msgstr "Missatge signat digitalment"
3799
3800 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3801 msgid "Encrypted message"
3802 msgstr "Missatge encriptat"
3803
3804 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3805 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3806 msgstr "El missatge és signat i té adjunt(s)"
3807
3808 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3809 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3810 msgstr "El missatge és encriptat i té adjunt(s)"
3811
3812 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3813 msgid "Marked message"
3814 msgstr "Missatge marcat"
3815
3816 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3817 msgid "Message is marked for deletion"
3818 msgstr "El missatge s'ha marcat per a eliminar"
3819
3820 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3821 msgid "Message is marked for moving"
3822 msgstr "El missatge s'ha marcat per a moure"
3823
3824 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3825 msgid "Message is marked for copying"
3826 msgstr "El missatge s'ha marcat per a copiar"
3827
3828 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3829 msgid "Locked message"
3830 msgstr "Missatge bloquejat"
3831
3832 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3833 msgid "Folder (normal, opened)"
3834 msgstr "Carpeta (normal, oberta)"
3835
3836 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3837 msgid "Folder with read messages hidden"
3838 msgstr "Carpeta amb missatges llegits ocults"
3839
3840 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3841 msgid "Folder contains marked messages"
3842 msgstr "La carpeta conté missatges marcats"
3843
3844 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3845 msgid "Icon Legend"
3846 msgstr "Text de la Icona"
3847
3848 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3849 msgid ""
3850 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3851 "messages and folders:</span>"
3852 msgstr ""
3853 "<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
3854 "missatges i carpetes:</span>"
3855
3856 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3857 #, c-format
3858 msgid "Input password for %s on %s:"
3859 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
3860
3861 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3862 msgid "Input password"
3863 msgstr "Introduiu contrasenya"
3864
3865 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3866 msgid "Remember this"
3867 msgstr "Recorda això"
3868
3869 #: src/gtk/logwindow.c:87
3870 msgid "Protocol log"
3871 msgstr "Traça del protocol"
3872
3873 #: src/gtk/logwindow.c:384
3874 msgid "Clear _Log"
3875 msgstr "Netejar _Log"
3876
3877 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3878 msgid ""
3879 "\n"
3880 "\n"
3881 "Version: "
3882 msgstr ""
3883 "\n"
3884 "\n"
3885 "Versió: "
3886
3887 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3888 msgid "Error: "
3889 msgstr "Error: "
3890
3891 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3892 msgid "Plugin is not functional."
3893 msgstr "El mòdul no està operatiu"
3894
3895 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3896 msgid "Select the Plugins to load"
3897 msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
3898
3899 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
3900 msgid ""
3901 "The following error occured while loading %s :\n"
3902 "\n"
3903 "%s\n"
3904 msgstr ""
3905 "Hi ha hagut el següent error mentre es carregava %s :\n"
3906 "%s\n"
3907
3908 #: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3909 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3910 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
3911 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3912 msgid "Plugins"
3913 msgstr "Mòduls"
3914
3915 #: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:211
3916 msgid "Description"
3917 msgstr "Descripció"
3918
3919 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
3920 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3921 msgstr "Hi ha més mòduls disponibles a la pàgina web de Claws Mail."
3922
3923 #: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
3924 msgid "Get more..."
3925 msgstr "Més temes..."
3926
3927 #: src/gtk/pluginwindow.c:356
3928 msgid "Load Plugin..."
3929 msgstr "Carregar Mòdul..."
3930
3931 #: src/gtk/pluginwindow.c:357
3932 msgid "Unload Plugin"
3933 msgstr "Descarregar mòdul"
3934
3935 #: src/gtk/pluginwindow.c:384
3936 msgid "Click here to load one or more plugins"
3937 msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
3938
3939 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3940 msgid "Unload the selected plugin"
3941 msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
3942
3943 #: src/gtk/pluginwindow.c:455
3944 msgid "Loaded plugins"
3945 msgstr "Mòduls carregats"
3946
3947 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3948 msgid "Page Index"
3949 msgstr "Pàgina índex"
3950
3951 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:769
3952 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3953 #: src/prefs_filtering.c:1490
3954 msgid "Account"
3955 msgstr "Compte"
3956
3957 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3958 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2376
3959 msgid "Status"
3960 msgstr "Estat"
3961
3962 #: src/gtk/quicksearch.c:331
3963 msgid "all messages"
3964 msgstr "tots els missatges"
3965
3966 #: src/gtk/quicksearch.c:332
3967 msgid "messages whose age is greater than #"
3968 msgstr "missatges amb edat major que "
3969
3970 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3971 msgid "messages whose age is less than #"
3972 msgstr "missatges amb edat menor que "
3973
3974 #: src/gtk/quicksearch.c:334
3975 msgid "messages which contain S in the message body"
3976 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
3977
3978 #: src/gtk/quicksearch.c:335
3979 msgid "messages which contain S in the whole message"
3980 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
3981
3982 #: src/gtk/quicksearch.c:336
3983 msgid "messages carbon-copied to S"
3984 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
3985
3986 #: src/gtk/quicksearch.c:337
3987 msgid "message is either to: or cc: to S"
3988 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
3989
3990 #: src/gtk/quicksearch.c:338
3991 msgid "deleted messages"
3992 msgstr "missatges esborrats"
3993
3994 #: src/gtk/quicksearch.c:339
3995 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3996 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
3997
3998 #: src/gtk/quicksearch.c:340
3999 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4000 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
4001
4002 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4003 msgid "messages originating from user S"
4004 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
4005
4006 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4007 msgid "forwarded messages"
4008 msgstr "missatges reenviats"
4009
4010 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4011 msgid "messages which contain header S"
4012 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
4013
4014 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4015 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4016 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
4017
4018 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4019 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4020 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
4021
4022 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4023 msgid "messages which are marked with color #"
4024 msgstr "missatges que han estat marcats amb color #"
4025
4026 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4027 msgid "locked messages"
4028 msgstr "missatges bloquejats"
4029
4030 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4031 msgid "messages which are in newsgroup S"
4032 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
4033
4034 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4035 msgid "new messages"
4036 msgstr "missatges nous"
4037
4038 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4039 msgid "old messages"
4040 msgstr "missatges antics"
4041
4042 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4043 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4044 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
4045
4046 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4047 msgid "messages which have been replied to"
4048 msgstr "missatges que han estat contestats"
4049
4050 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4051 msgid "read messages"
4052 msgstr "missatges llegits"
4053
4054 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4055 msgid "messages which contain S in subject"
4056 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
4057
4058 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4059 msgid "messages whose score is equal to #"
4060 msgstr "missatges amb puntuació igual a #"
4061
4062 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4063 msgid "messages whose score is greater than #"
4064 msgstr "missatges amb puntuació major que #"
4065
4066 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4067 msgid "messages whose score is lower than #"
4068 msgstr "missatges amb puntuació menor que #"
4069
4070 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4071 msgid "messages whose size is equal to #"
4072 msgstr "missatges amb tamany igual a #"
4073
4074 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4075 msgid "messages whose size is greater than #"
4076 msgstr "missatges amb tamany major que #"
4077
4078 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4079 msgid "messages whose size is smaller than #"
4080 msgstr "missatges amb tamany menor que #"
4081
4082 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4083 msgid "messages which have been sent to S"
4084 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
4085
4086 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4087 msgid "marked messages"
4088 msgstr "missatges marcats"
4089
4090 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4091 msgid "unread messages"
4092 msgstr "missatges sense llegir"
4093
4094 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4095 msgid "messages which contain S in References header"
4096 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
4097
4098 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4099 #, c-format
4100 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4101 msgstr ""
4102 "missatges que retornen 0 al pasar-los a l'ordre - %F és un missatge d'arxiu"
4103
4104 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4105 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4106 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
4107
4108 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4109 msgid "logical AND operator"
4110 msgstr "operador I lògic"
4111
4112 #: src/gtk/quicksearch.c:369
4113 msgid "logical OR operator"
4114 msgstr "operador O lògic"
4115
4116 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4117 msgid "logical NOT operator"
4118 msgstr "operador NO lògic"
4119
4120 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4121 msgid "case sensitive search"
4122 msgstr "sensible a majs./mins."
4123
4124 #: src/gtk/quicksearch.c:373
4125 msgid "all filtering expressions are allowed"
4126 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
4127
4128 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/summary_search.c:397
4129 msgid "Extended Search"
4130 msgstr "Recerca ampliada"
4131
4132 #: src/gtk/quicksearch.c:382
4133 msgid ""
4134 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4135 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4136 "\n"
4137 "The following symbols can be used:"
4138 msgstr ""
4139 "La búsqueda ampliada permet a l'usuari definir criteris de coincidència per "
4140 "als missatges mostrats a la llista de missatges.\n"
4141 "\n"
4142 "Es poden usar els següents símbols:"
4143
4144 #: src/gtk/quicksearch.c:478 src/prefs_compose_writing.c:239
4145 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:158
4146 #: src/prefs_matcher.c:1866 src/prefs_summary_column.c:82
4147 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
4148 msgid "Subject"
4149 msgstr "Assumpte"
4150
4151 #: src/gtk/quicksearch.c:482 src/prefs_filtering_action.c:1081
4152 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
4153 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
4154 msgid "From"
4155 msgstr "Des de"
4156
4157 #: src/gtk/quicksearch.c:486 src/prefs_filtering_action.c:1082
4158 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
4159 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
4160 #: src/summaryview.c:488
4161 msgid "To"
4162 msgstr "Per a"
4163
4164 #: src/gtk/quicksearch.c:497
4165 msgid "Recursive"
4166 msgstr "Recursiu"
4167
4168 #: src/gtk/quicksearch.c:507
4169 msgid "Sticky"
4170 msgstr "Ràpid"
4171
4172 #: src/gtk/quicksearch.c:517
4173 msgid "Type-ahead"
4174 msgstr "Mentrestant tecleja"
4175
4176 #: src/gtk/quicksearch.c:548
4177 msgid " Clear "
4178 msgstr " Netejar "
4179
4180 #: src/gtk/quicksearch.c:569 src/summary_search.c:350
4181 msgid "Edit search criteria"
4182 msgstr "Editar criteri de búsqueda"
4183
4184 #: src/gtk/quicksearch.c:575
4185 msgid " Extended Symbols... "
4186 msgstr "Símbols Extesos... "
4187
4188 #: src/gtk/quicksearch.c:1025 src/summaryview.c:1073
4189 #, c-format
4190 msgid "Searching in %s... \n"
4191 msgstr "Buscant a  %s... \n"
4192
4193 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4194 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4195 msgid "correct"
4196 msgstr "correcte"
4197
4198 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4199 msgid "Owner"
4200 msgstr "Propietari"
4201
4202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4203 msgid "Signer"
4204 msgstr "Signant"
4205
4206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4207 #: src/prefs_themes.c:883
4208 msgid "Name: "
4209 msgstr "Nom: "
4210
4211 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4212 msgid "Organization: "
4213 msgstr "Organització: "
4214
4215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4216 msgid "Location: "
4217 msgstr "Localització: "
4218
4219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4220 msgid "Fingerprint: "
4221 msgstr "Empremta digital: "
4222
4223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4224 msgid "Signature status: "
4225 msgstr "Estat de la signatura: "
4226
4227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4228 msgid "Expires on: "
4229 msgstr "Caduca el:"
4230
4231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4232 #, c-format
4233 msgid "SSL certificate for %s"
4234 msgstr "Certificat SSL per a %s"
4235
4236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4237 #, c-format
4238 msgid ""
4239 "Certificate for %s is unknown.\n"
4240 "Do you want to accept it?"
4241 msgstr ""
4242 "Certificat per %s és desconegut.\n"
4243 "Voleu acceptar-lo?"
4244
4245 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4247 #, c-format
4248 msgid "Signature status: %s"
4249 msgstr "Estat de la signatura: %s"
4250
4251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4252 msgid "_View certificate"
4253 msgstr "_Veure certificat"
4254
4255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4256 msgid "Unknown SSL Certificate"
4257 msgstr "Certificat SSL desconegut"
4258
4259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4260 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4261 msgid "_Cancel connection"
4262 msgstr "_Cancel·lar connexió"
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4265 msgid "_Accept and save"
4266 msgstr "_Acceptar i guardar"
4267
4268 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4269 #, c-format
4270 msgid ""
4271 "Certificate for %s is expired.\n"
4272 "Do you want to continue?"
4273 msgstr ""
4274 "Certificat per %s ha caducat.\n"
4275 "Voleu continuar?"
4276
4277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4278 msgid "Expired SSL Certificate"
4279 msgstr "Certificat SSL caducat"
4280
4281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4282 msgid "_Accept"
4283 msgstr "_Acceptar"
4284
4285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4286 msgid "New certificate:"
4287 msgstr "Certificat nou:"
4288
4289 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4290 msgid "Known certificate:"
4291 msgstr "Certificat conegut:"
4292
4293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4294 #, c-format
4295 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4296 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
4297
4298 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4299 msgid "_View certificates"
4300 msgstr "_Veure certificats"
4301
4302 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4303 msgid "Changed SSL Certificate"
4304 msgstr "Certificat SSL canviat"
4305
4306 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2795
4307 msgid "(No From)"
4308 msgstr "(Sense remitent)"
4309
4310 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:2822
4311 msgid "(No Subject)"
4312 msgstr "(Sense assumpte)"
4313
4314 #: src/image_viewer.c:283
4315 msgid "Filename:"
4316 msgstr "Nomb d'arxiu:"
4317
4318 #: src/image_viewer.c:290
4319 msgid "Filesize:"
4320 msgstr "Tamany d'arxiu:"
4321
4322 #: src/image_viewer.c:311
4323 msgid "Load Image"
4324 msgstr "Carregar imatge"
4325
4326 #: src/image_viewer.c:317
4327 msgid "Content-Type:"
4328 msgstr "Content-Type:"
4329
4330 #: src/imap.c:632
4331 msgid ""
4332 "\n"
4333 "\n"
4334 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4335 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4336 msgstr ""
4337 "\n"
4338 "\n"
4339 "Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
4340 "SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
4341
4342 #: src/imap.c:639
4343 #, c-format
4344 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4345 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s: login refusat.%s"
4346
4347 #: src/imap.c:643
4348 #, c-format
4349 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4350 msgstr "Ha fallat la connexió a %s: login %s refusat.\n"
4351
4352 #: src/imap.c:660
4353 #, c-format
4354 msgid "Connecting to %s failed"
4355 msgstr "Connexió amb %s fallida"
4356
4357 #: src/imap.c:665 src/imap.c:668
4358 #, c-format
4359 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4360 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
4361
4362 #: src/imap.c:717 src/imap.c:2239 src/imap.c:2737 src/imap.c:2822
4363 #: src/imap.c:3156 src/imap.c:3914
4364 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
4365 msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor IMAP."
4366
4367 #: src/imap.c:789 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4368 msgid "Insecure connection"
4369 msgstr "Connexió no segura"
4370
4371 #: src/imap.c:790 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4372 msgid ""
4373 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4374 "available in this build of Claws Mail. \n"
4375 "\n"
4376 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4377 "not be secure."
4378 msgstr ""
4379 "Aquesta connexió s'ha configurat per ser segura usant SSL, però SSL no està "
4380 "disponible en aquesta compilació de Claws Mail.\n"
4381 "\n"
4382 "Voleu seguir connectant-vos a aquest servidor? La comunicació pot no ser "
4383 "segura."
4384
4385 #: src/imap.c:796 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4386 msgid "Con_tinue connecting"
4387 msgstr "Con_tinuar connectant"
4388
4389 #: src/imap.c:806
4390 #, c-format
4391 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4392 msgstr "Connectant al servidor IMAP4: %s ..."
4393
4394 #: src/imap.c:844
4395 #, c-format
4396 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4397 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d"
4398
4399 #: src/imap.c:847
4400 #, c-format
4401 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"