2005-10-03 [paul] 1.9.14cvs68
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Sylpheed Claws.
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Miquel Oliete i Baliarda <miquelolietet@softhome.net>, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-10-02 06:24+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-10-02 12:36+0100\n"
11 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
12 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
17
18 #: src/account.c:369
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
24 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
25
26 #: src/account.c:416
27 msgid "Can't create folder."
28 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
29
30 #: src/account.c:629
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Editar comptes"
33
34 #: src/account.c:647
35 msgid ""
36 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
37 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
38 msgstr ""
39 "Els nous missatges seran comprovats en aquest ordre. Valida les bústies\n"
40 "a la columna 'G' per activar la recollida de missatges amb 'Get all'."
41
42 #: src/account.c:722
43 msgid " _Set as default account "
44 msgstr " E_stablir com a compte primari "
45
46 #: src/account.c:799
47 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
48 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
49
50 #. copy fields
51 #: src/account.c:805
52 #, c-format
53 msgid "Copy of %s"
54 msgstr "Copia de %s"
55
56 #: src/account.c:944
57 #, c-format
58 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
59 msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
60
61 #: src/account.c:946
62 msgid "(Untitled)"
63 msgstr "(Sense títol)"
64
65 #: src/account.c:947
66 msgid "Delete account"
67 msgstr "Esborrar compte"
68
69 #: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:722
70 #: src/compose.c:4862 src/compose.c:5073 src/editaddress.c:928
71 #: src/editaddress.c:977 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
72 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
73 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:198
74 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1230
75 msgid "Name"
76 msgstr "Nom"
77
78 #: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1145
79 msgid "Protocol"
80 msgstr "Protocol"
81
82 #: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
83 msgid "Server"
84 msgstr "Servidor"
85
86 #: src/action.c:348
87 #, c-format
88 msgid "Could not get message file %d"
89 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
90
91 #: src/action.c:379
92 msgid "Could not get message part."
93 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
94
95 #: src/action.c:396
96 msgid "Can't get part of multipart message"
97 msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts"
98
99 #: src/action.c:509
100 #, c-format
101 msgid ""
102 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
103 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
104 msgstr ""
105 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició\n"
106 "perque conté %%f, %%F, %%as o %%p."
107
108 #: src/action.c:785
109 #, c-format
110 msgid ""
111 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
112 "%s"
113 msgstr ""
114 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
115 "%s"
116
117 #. Fork error
118 #: src/action.c:880
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "Could not fork to execute the following command:\n"
122 "%s\n"
123 "%s"
124 msgstr ""
125 "No s'ha pogut crear el procés per executar l'ordre:\n"
126 "%s\n"
127 "%s"
128
129 #: src/action.c:1090 src/action.c:1240
130 msgid "Completed"
131 msgstr "Completat"
132
133 #: src/action.c:1126
134 #, c-format
135 msgid "--- Running: %s\n"
136 msgstr "--- Executant: %s\n"
137
138 #: src/action.c:1130
139 #, c-format
140 msgid "--- Ended: %s\n"
141 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
142
143 #: src/action.c:1163
144 msgid "Action's input/output"
145 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
146
147 #: src/action.c:1430
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Enter the argument for the following action:\n"
151 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
152 "  %s"
153 msgstr ""
154 "Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
155 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
156 "  %s"
157
158 #: src/action.c:1435
159 msgid "Action's hidden user argument"
160 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
161
162 #: src/action.c:1439
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "Enter the argument for the following action:\n"
166 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
167 "  %s"
168 msgstr ""
169 "Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
170 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
171 "  %s"
172
173 #: src/action.c:1444
174 msgid "Action's user argument"
175 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
176
177 #: src/addressadd.c:165
178 msgid "Add to address book"
179 msgstr "Afegir a l'agenda"
180
181 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
182 #: src/toolbar.c:448
183 msgid "Address"
184 msgstr "Adreça"
185
186 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:724 src/editaddress.c:736
187 #: src/editaddress.c:800 src/editgroup.c:281
188 msgid "Remarks"
189 msgstr "Notes"
190
191 #: src/addressadd.c:229
192 msgid "Select Address Book Folder"
193 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
194
195 #: src/addressbook.c:402
196 msgid "/_Book"
197 msgstr "/Lli_bre"
198
199 #: src/addressbook.c:403
200 msgid "/_Book/New _Book"
201 msgstr "/Lli_bre/Nou Lli_bre"
202
203 #: src/addressbook.c:404
204 msgid "/_Book/New _Folder"
205 msgstr "/Lli_bre/Nova _Carpeta"
206
207 #: src/addressbook.c:405
208 msgid "/_Book/New _vCard"
209 msgstr "/Lli_bre/Nova _vCard"
210
211 #: src/addressbook.c:407
212 msgid "/_Book/New _JPilot"
213 msgstr "/Lli_bre/Nou _JPilot"
214
215 #: src/addressbook.c:410
216 msgid "/_Book/New _Server"
217 msgstr "/Lli_bre/Nou _servidor"
218
219 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
220 msgid "/_Book/---"
221 msgstr "/Lli_bre/---"
222
223 #: src/addressbook.c:413
224 msgid "/_Book/_Edit book"
225 msgstr "/Lli_bre/_Editar Llibre"
226
227 #: src/addressbook.c:414
228 msgid "/_Book/_Delete book"
229 msgstr "/Lli_bre/_Esborrar llibre"
230
231 #: src/addressbook.c:416
232 msgid "/_Book/_Save"
233 msgstr "/Lli_bre/_Guardar"
234
235 #: src/addressbook.c:417
236 msgid "/_Book/_Close"
237 msgstr "/Lli_bre/Tan_car"
238
239 #: src/addressbook.c:418
240 msgid "/_Address"
241 msgstr "/_Adreça"
242
243 #: src/addressbook.c:419
244 msgid "/_Address/C_ut"
245 msgstr "/_Adreça/_Tallar"
246
247 #: src/addressbook.c:420
248 msgid "/_Address/_Copy"
249 msgstr "/_Adreça/_Copiar"
250
251 #: src/addressbook.c:421
252 msgid "/_Address/_Paste"
253 msgstr "/_Adreça/_Enganxar"
254
255 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
256 msgid "/_Address/---"
257 msgstr "/_Adreça/---"
258
259 #: src/addressbook.c:423
260 msgid "/_Address/_Edit"
261 msgstr "/_Adreça/_Editar"
262
263 #: src/addressbook.c:424
264 msgid "/_Address/_Delete"
265 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
266
267 #: src/addressbook.c:426
268 msgid "/_Address/New _Address"
269 msgstr "/_Adreça/Nova _adreça"
270
271 #: src/addressbook.c:427
272 msgid "/_Address/New _Group"
273 msgstr "/_Adreça/Nou _grup"
274
275 #: src/addressbook.c:429
276 msgid "/_Address/_Mail To"
277 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
278
279 #: src/addressbook.c:430 src/compose.c:734 src/mainwindow.c:714
280 #: src/messageview.c:291
281 msgid "/_Tools"
282 msgstr "/E_ines"
283
284 #: src/addressbook.c:431
285 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
286 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
287
288 #: src/addressbook.c:432
289 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
290 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
291
292 #: src/addressbook.c:433
293 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
294 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
295
296 #: src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:746
297 #: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:760
298 #: src/mainwindow.c:764 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
299 msgid "/_Tools/---"
300 msgstr "/E_ines/---"
301
302 #: src/addressbook.c:435
303 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
304 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
305
306 #: src/addressbook.c:436
307 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
308 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
309
310 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:739 src/mainwindow.c:789
311 #: src/messageview.c:319
312 msgid "/_Help"
313 msgstr "/A_juda"
314
315 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:795
316 #: src/messageview.c:320
317 msgid "/_Help/_About"
318 msgstr "/A_juda/_Sobre"
319
320 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:455 src/compose.c:525
321 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:162
322 msgid "/_Edit"
323 msgstr "/_Editar"
324
325 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456
326 msgid "/_Delete"
327 msgstr "/_Esborrar"
328
329 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:457
330 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:464 src/compose.c:504
331 #: src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:64 src/imap_gtk.c:67 src/imap_gtk.c:70
332 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:55
333 #: src/news_gtk.c:58 src/news_gtk.c:60 src/news_gtk.c:63
334 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
335 #: src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
336 #: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:450
337 msgid "/---"
338 msgstr "/---"
339
340 #: src/addressbook.c:446
341 msgid "/New _Folder"
342 msgstr "/Nova _carpeta"
343
344 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:461
345 msgid "/C_ut"
346 msgstr "/T_allar"
347
348 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
349 msgid "/_Copy"
350 msgstr "/_Copiar"
351
352 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
353 msgid "/_Paste"
354 msgstr "/_Enganxar"
355
356 #: src/addressbook.c:458
357 msgid "/New _Address"
358 msgstr "/Nova _adreça"
359
360 #: src/addressbook.c:459
361 msgid "/New _Group"
362 msgstr "/Nou _grup"
363
364 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
365 #: src/addressbook.c:466
366 msgid "/_Mail To"
367 msgstr "/_Correu per"
368
369 #: src/addressbook.c:468
370 msgid "/_Browse Entry"
371 msgstr "/_Veure entrada"
372
373 #: src/addressbook.c:481 src/crash.c:439 src/crash.c:458 src/importldif.c:119
374 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:112 src/prefs_themes.c:661
375 #: src/prefs_themes.c:693 src/prefs_themes.c:694
376 msgid "Unknown"
377 msgstr "Desconegut"
378
379 #: src/addressbook.c:488 src/addressbook.c:507 src/importldif.c:126
380 msgid "Success"
381 msgstr "Èxit"
382
383 #: src/addressbook.c:489 src/importldif.c:127
384 msgid "Bad arguments"
385 msgstr "Arguments incorrectes"
386
387 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:128
388 msgid "File not specified"
389 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
390
391 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:129
392 msgid "Error opening file"
393 msgstr "Error obrint l'arxiu"
394
395 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:130
396 msgid "Error reading file"
397 msgstr "Error llegint l'arxiu"
398
399 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:131
400 msgid "End of file encountered"
401 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
402
403 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:132
404 msgid "Error allocating memory"
405 msgstr "Error reservant memòria"
406
407 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:133
408 msgid "Bad file format"
409 msgstr "Format d'arxiu erròni"
410
411 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:134
412 msgid "Error writing to file"
413 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
414
415 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:135
416 msgid "Error opening directory"
417 msgstr "Error obrint el directori"
418
419 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:136
420 msgid "No path specified"
421 msgstr "No s'ha espexificat cap ruta"
422
423 #: src/addressbook.c:508
424 msgid "Error connecting to LDAP server"
425 msgstr "Error conectant al servidor LDAP"
426
427 #: src/addressbook.c:509
428 msgid "Error initializing LDAP"
429 msgstr "Error inicializant LDAP"
430
431 #: src/addressbook.c:510
432 msgid "Error binding to LDAP server"
433 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:511
436 msgid "Error searching LDAP database"
437 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
438
439 #: src/addressbook.c:512
440 msgid "Timeout performing LDAP operation"
441 msgstr "Fora de temps a la operación LDAP"
442
443 #: src/addressbook.c:513
444 msgid "Error in LDAP search criteria"
445 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
446
447 #: src/addressbook.c:514
448 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
449 msgstr "No s'han trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
450
451 #: src/addressbook.c:515
452 msgid "LDAP search terminated on request"
453 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
454
455 #: src/addressbook.c:516
456 msgid "Error starting TLS connection"
457 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
458
459 #: src/addressbook.c:721
460 msgid "Sources"
461 msgstr "Fonts"
462
463 #: src/addressbook.c:723
464 msgid "E-Mail address"
465 msgstr "Direcció de correu"
466
467 #: src/addressbook.c:728 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
468 #: src/toolbar.c:1622
469 msgid "Address book"
470 msgstr "Agenda d'adreces"
471
472 #: src/addressbook.c:844
473 msgid "Lookup name:"
474 msgstr "Nom de búsqueda:"
475
476 #: src/addressbook.c:906 src/compose.c:1694 src/compose.c:3575
477 #: src/compose.c:4719 src/compose.c:5388 src/headerview.c:53
478 #: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
479 msgid "To:"
480 msgstr "Per a:"
481
482 #: src/addressbook.c:910 src/compose.c:1678 src/compose.c:3574
483 #: src/prefs_template.c:192
484 msgid "Cc:"
485 msgstr "Cc:"
486
487 #: src/addressbook.c:914 src/compose.c:1681 src/prefs_template.c:193
488 msgid "Bcc:"
489 msgstr "Bcc:"
490
491 #. Confirm deletion
492 #: src/addressbook.c:1135 src/addressbook.c:1158
493 msgid "Delete address(es)"
494 msgstr "Esborrar adreça(es)"
495
496 #: src/addressbook.c:1136
497 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
498 msgstr "Aqyesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
499
500 #: src/addressbook.c:1159
501 msgid "Really delete the address(es)?"
502 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
503
504 #: src/addressbook.c:1728 src/addressbook.c:1802
505 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
506 msgstr ""
507 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
508
509 #: src/addressbook.c:1739
510 msgid "Cannot paste into an address group."
511 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
512
513 #: src/addressbook.c:2448
514 #, c-format
515 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
516 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
517
518 #: src/addressbook.c:2451 src/addressbook.c:2477
519 #: src/prefs_filtering_action.c:151
520 msgid "Delete"
521 msgstr "Esborrar"
522
523 #: src/addressbook.c:2460
524 #, c-format
525 msgid ""
526 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
527 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
528 msgstr ""
529 "Voleu esborrar la carpeta I totes les adreces a '%s' ?\n"
530 "Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a la carpeta mare."
531
532 #: src/addressbook.c:2463 src/imap_gtk.c:328 src/mh_gtk.c:177
533 msgid "Delete folder"
534 msgstr "Esborrar carpeta"
535
536 #: src/addressbook.c:2464
537 msgid "_Folder only"
538 msgstr "_Només la carpeta"
539
540 #: src/addressbook.c:2464
541 msgid "Folder and _addresses"
542 msgstr "Carpeta i _adreces"
543
544 #: src/addressbook.c:2476
545 #, c-format
546 msgid "Really delete '%s' ?"
547 msgstr "Esborrar realment '%s' ?"
548
549 #: src/addressbook.c:3272
550 msgid "New user, could not save index file."
551 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu índex."
552
553 #: src/addressbook.c:3276
554 msgid "New user, could not save address book files."
555 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
556
557 #: src/addressbook.c:3286
558 msgid "Old address book converted successfully."
559 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
560
561 #: src/addressbook.c:3291
562 msgid ""
563 "Old address book converted,\n"
564 "could not save new address index file"
565 msgstr ""
566 "Agenda antiga d'adreces convertida,\n"
567 "no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex"
568
569 #: src/addressbook.c:3304
570 msgid ""
571 "Could not convert address book,\n"
572 "but created empty new address book files."
573 msgstr ""
574 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
575 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
576
577 #: src/addressbook.c:3310
578 msgid ""
579 "Could not convert address book,\n"
580 "could not create new address book files."
581 msgstr ""
582 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
583 "no s'han pogut crear els arxius per la nova."
584
585 #: src/addressbook.c:3315
586 msgid ""
587 "Could not convert address book\n"
588 "and could not create new address book files."
589 msgstr ""
590 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
591 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
592
593 #: src/addressbook.c:3322 src/addressbook.c:3328
594 msgid "Addressbook conversion error"
595 msgstr "Error en la conversió de l'agenda de Sylpheed"
596
597 #: src/addressbook.c:3366
598 msgid "Addressbook Error"
599 msgstr "Error en l'agenda"
600
601 #: src/addressbook.c:3367
602 msgid "Could not read address index"
603 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
604
605 #. *
606 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
607 #. * thread.
608 #.
609 #: src/addressbook.c:3726
610 msgid "Busy searching..."
611 msgstr "Buscant..."
612
613 #. *
614 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
615 #.
616 #: src/addressbook.c:3797
617 #, c-format
618 msgid "Search '%s'"
619 msgstr " Buscar '%s'"
620
621 #: src/addressbook.c:4022
622 msgid "Interface"
623 msgstr "Interficie"
624
625 #: src/addressbook.c:4038 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
626 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
627 msgid "Address Book"
628 msgstr "Agenda d'adreces"
629
630 #: src/addressbook.c:4054
631 msgid "Person"
632 msgstr "Persona"
633
634 #: src/addressbook.c:4070
635 msgid "EMail Address"
636 msgstr "Adreça de correu"
637
638 #: src/addressbook.c:4086
639 msgid "Group"
640 msgstr "Grup"
641
642 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
643 #: src/addressbook.c:4102 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:429
644 #: src/prefs_account.c:2289
645 msgid "Folder"
646 msgstr "Carpeta"
647
648 #: src/addressbook.c:4118
649 msgid "vCard"
650 msgstr "vCard"
651
652 #: src/addressbook.c:4134 src/addressbook.c:4150
653 msgid "JPilot"
654 msgstr "JPilot"
655
656 #: src/addressbook.c:4166
657 msgid "LDAP Server"
658 msgstr "Servidor LDAP"
659
660 #: src/addressbook.c:4182
661 msgid "LDAP Query"
662 msgstr "Petició LDAP"
663
664 #: src/addrgather.c:158
665 msgid "Please specify name for address book."
666 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, per favor."
667
668 #: src/addrgather.c:178
669 msgid "Please select the mail headers to search."
670 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar per favor."
671
672 #. Go fer it
673 #: src/addrgather.c:185
674 msgid "Harvesting addresses..."
675 msgstr "Recopilant adreces..."
676
677 #: src/addrgather.c:224
678 msgid "Addresses gathered successfully."
679 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
680
681 #: src/addrgather.c:294
682 msgid "No folder or message was selected."
683 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
684
685 #: src/addrgather.c:302
686 msgid ""
687 "Please select a folder to process from the folder\n"
688 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
689 "the message list."
690 msgstr ""
691 "Per favor, seleccioneu una carpeta de la llista per processar.\n"
692 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
693 "llista de missatges."
694
695 #: src/addrgather.c:354
696 msgid "Folder :"
697 msgstr "Carpeta :"
698
699 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
700 #: src/importldif.c:909
701 msgid "Address Book :"
702 msgstr "Agenda d'adreces :"
703
704 #: src/addrgather.c:375
705 msgid "Folder Size :"
706 msgstr "Tamany de carpeta :"
707
708 #: src/addrgather.c:390
709 msgid "Process these mail header fields"
710 msgstr "Processar les següents capçaleres"
711
712 #: src/addrgather.c:408
713 msgid "Include sub-folders"
714 msgstr "Incloure subcarpetes"
715
716 #: src/addrgather.c:431
717 msgid "Header Name"
718 msgstr "Nom de capçalera"
719
720 #: src/addrgather.c:432
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "Comptador d'adreces"
723
724 #. Create notebook pages
725 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3903
726 #: src/messageview.c:558 src/messageview.c:571
727 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:420
728 msgid "Warning"
729 msgstr "Avís"
730
731 #: src/addrgather.c:538
732 msgid "Header Fields"
733 msgstr "Camps capçalera"
734
735 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
736 #: src/importldif.c:1028
737 msgid "Finish"
738 msgstr "Finalitzar"
739
740 #: src/addrgather.c:600
741 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
742 msgstr "Recopilar adreces de correu - dels missatges seleccionats"
743
744 #: src/addrgather.c:608
745 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
746 msgstr "Recopilar adreces de correu - de la carpeta"
747
748 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
749 msgid "Common address"
750 msgstr "Adreça comú"
751
752 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
753 msgid "Personal address"
754 msgstr "Adreça personal"
755
756 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6357
757 msgid "Notice"
758 msgstr "Notificació"
759
760 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3847 src/inc.c:584
761 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
762 msgid "Error"
763 msgstr "Error"
764
765 #: src/alertpanel.c:189
766 msgid "View log"
767 msgstr "Veure traça"
768
769 #: src/alertpanel.c:335
770 msgid "Show this message next time"
771 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
772
773 #: src/browseldap.c:239
774 msgid "Browse Directory Entry"
775 msgstr "Veure entrada del directori"
776
777 #: src/browseldap.c:259
778 msgid "Server Name :"
779 msgstr "Nom del servidor :"
780
781 #: src/browseldap.c:269
782 msgid "Distinguished Name (dn) :"
783 msgstr "Nom distingit (dn) :"
784
785 #: src/browseldap.c:292
786 msgid "LDAP Name"
787 msgstr "Nom LDAP"
788
789 #: src/browseldap.c:294
790 msgid "Attribute Value"
791 msgstr "Valor de l'atribut"
792
793 #: src/common/nntp.c:68
794 #, c-format
795 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
796 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
797
798 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
799 #, c-format
800 msgid "protocol error: %s\n"
801 msgstr "error del protocol: %s\n"
802
803 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
804 msgid "protocol error\n"
805 msgstr "error del protocol\n"
806
807 #: src/common/nntp.c:295
808 msgid "Error occurred while posting\n"
809 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
810
811 #: src/common/nntp.c:375
812 msgid "Error occurred while sending command\n"
813 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
814
815 #: src/common/plugin.c:202
816 msgid "Plugin already loaded"
817 msgstr "Mòdul ja carregat"
818
819 #: src/common/plugin.c:210
820 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
821 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
822
823 #: src/common/plugin.c:232
824 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
825 msgstr "Aquest mòdul es per a la versió GTK1 del Sylpheed Claws."
826
827 #: src/common/smtp.c:168
828 msgid "SMTP AUTH not available\n"
829 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
830
831 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
832 msgid "bad SMTP response\n"
833 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
834
835 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
836 msgid "error occurred on SMTP session\n"
837 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
838
839 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
840 msgid "error occurred on authentication\n"
841 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
842
843 #: src/common/smtp.c:588
844 #, c-format
845 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
846 msgstr "El missatge és massa gran (Màxim %s)\n"
847
848 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
849 msgid "can't start TLS session\n"
850 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
851
852 #: src/common/ssl.c:136
853 msgid "Error creating ssl context\n"
854 msgstr "Error creant el contexte SSL\n"
855
856 #: src/common/ssl.c:155
857 #, c-format
858 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
859 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
860
861 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
862 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
863 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
864 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
865 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
866 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
867 msgid "<not in certificate>"
868 msgstr "<no en el certificat>"
869
870 #: src/common/ssl_certificate.c:190
871 #, c-format
872 msgid ""
873 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
874 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
875 "  Fingerprint: %s\n"
876 "  Signature status: %s"
877 msgstr ""
878 "  Propietari: %s (%s) en %s\n"
879 "  Signat per: %s (%s) en %s\n"
880 "  Empremta digital: %s\n"
881 "  Estat de la signatura: %s"
882
883 #: src/common/ssl_certificate.c:308
884 msgid "Can't load X509 default paths"
885 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
886
887 #: src/common/ssl_certificate.c:363
888 #, c-format
889 msgid ""
890 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
891 "%s"
892 msgstr ""
893 "%s ha presentat un certificat SSL desconegut:\n"
894 "%s"
895
896 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
897 #, c-format
898 msgid ""
899 "%s\n"
900 "\n"
901 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
902 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
903 msgstr ""
904 "%s\n"
905 "\n"
906 "No es recuperarà el correu d'aquest compte fins que es guardi el "
907 "certificat.\n"
908 "(Desmarque la preferencia \"%s\").\n"
909
910 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
911 #: src/prefs_receive.c:206
912 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
913 msgstr "No mostrar diàleg d'error en l'error de recepció"
914
915 #: src/common/ssl_certificate.c:399
916 #, c-format
917 msgid ""
918 "%s's SSL certificate changed !\n"
919 "We have saved this one:\n"
920 "%s\n"
921 "\n"
922 "It is now:\n"
923 "%s\n"
924 "\n"
925 "This could mean the server answering is not the known one."
926 msgstr ""
927 "El certificat SSL de %s ha canviat!\n"
928 "S'havia guardat el següent:\n"
929 "%s\n"
930 "\n"
931 "Ara és:\n"
932 "%s\n"
933 "\n"
934 "Això pot voler dir que el servidor que ha contestat no és el conegut."
935
936 #: src/common/string_match.c:74
937 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
938 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
939
940 #: src/common/utils.c:298
941 #, c-format
942 msgid "%dB"
943 msgstr "%d b"
944
945 #: src/common/utils.c:300
946 #, c-format
947 msgid "%.1fKB"
948 msgstr "%.1f Kb"
949
950 #: src/common/utils.c:302
951 #, c-format
952 msgid "%.2fMB"
953 msgstr "%.2f Mb"
954
955 #: src/common/utils.c:304
956 #, c-format
957 msgid "%.2fGB"
958 msgstr "%.2f Gb"
959
960 #: src/compose.c:502
961 msgid "/_Add..."
962 msgstr "/_Afegir..."
963
964 #: src/compose.c:503
965 msgid "/_Remove"
966 msgstr "/_Treure"
967
968 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:282
969 msgid "/_Properties..."
970 msgstr "/_Propietats..."
971
972 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
973 msgid "/_Message"
974 msgstr "/_Missatge"
975
976 #: src/compose.c:511
977 msgid "/_Message/_Send"
978 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
979
980 #: src/compose.c:513
981 msgid "/_Message/Send _later"
982 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
983
984 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:683
985 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:702
986 #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
987 #: src/messageview.c:288
988 msgid "/_Message/---"
989 msgstr "/_Missatge/---"
990
991 #: src/compose.c:516
992 msgid "/_Message/_Attach file"
993 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
994
995 #: src/compose.c:517
996 msgid "/_Message/_Insert file"
997 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
998
999 #: src/compose.c:518
1000 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1001 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
1002
1003 #: src/compose.c:520
1004 msgid "/_Message/_Save"
1005 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
1006
1007 #: src/compose.c:523
1008 msgid "/_Message/_Close"
1009 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
1010
1011 #: src/compose.c:526
1012 msgid "/_Edit/_Undo"
1013 msgstr "/_Editar/_Desfer"
1014
1015 #: src/compose.c:527
1016 msgid "/_Edit/_Redo"
1017 msgstr "/_Editar/_Refer"
1018
1019 #: src/compose.c:528 src/compose.c:615 src/compose.c:621 src/mainwindow.c:475
1020 #: src/messageview.c:165
1021 msgid "/_Edit/---"
1022 msgstr "/_Editar/---"
1023
1024 #: src/compose.c:529
1025 msgid "/_Edit/Cu_t"
1026 msgstr "/_Editar/_Tallar"
1027
1028 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:163
1029 msgid "/_Edit/_Copy"
1030 msgstr "/_Editar/C_opiar"
1031
1032 #: src/compose.c:531
1033 msgid "/_Edit/_Paste"
1034 msgstr "/_Editar/_Enganxar"
1035
1036 #: src/compose.c:532
1037 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1038 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/com a _marcat"
1039
1040 #: src/compose.c:534
1041 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1042 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_envolcallar"
1043
1044 #: src/compose.c:536
1045 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1046 msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_desenvolcallar"
1047
1048 #: src/compose.c:538 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:164
1049 msgid "/_Edit/Select _all"
1050 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
1051
1052 #: src/compose.c:539
1053 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1054 msgstr "/_Editar/Avança_des"
1055
1056 #: src/compose.c:540
1057 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1058 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter anterior"
1059
1060 #: src/compose.c:545
1061 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1062 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter següent"
1063
1064 #: src/compose.c:550
1065 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1066 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
1067
1068 #: src/compose.c:555
1069 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1070 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
1071
1072 #: src/compose.c:560
1073 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1074 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
1075
1076 #: src/compose.c:565
1077 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1078 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
1079
1080 #: src/compose.c:570
1081 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1082 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
1083
1084 #: src/compose.c:575
1085 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1086 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
1087
1088 #: src/compose.c:580
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1090 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
1091
1092 #: src/compose.c:585
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1094 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
1095
1096 #: src/compose.c:590
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1098 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
1099
1100 #: src/compose.c:595
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1102 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
1103
1104 #: src/compose.c:600
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1106 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línea"
1107
1108 #: src/compose.c:605
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1110 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
1111
1112 #: src/compose.c:610
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1114 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
1115
1116 #: src/compose.c:616
1117 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1118 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
1119
1120 #: src/compose.c:618
1121 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1122 msgstr "/_Editar/_Tallar totes les línies llargues"
1123
1124 #: src/compose.c:620
1125 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1126 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
1127
1128 #: src/compose.c:622
1129 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1130 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
1131
1132 #: src/compose.c:625
1133 msgid "/_Spelling"
1134 msgstr "/_Ortografia"
1135
1136 #: src/compose.c:626
1137 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1138 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
1139
1140 #: src/compose.c:628
1141 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1142 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
1143
1144 #: src/compose.c:630
1145 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1146 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
1147
1148 #: src/compose.c:632
1149 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1150 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
1151
1152 #: src/compose.c:634
1153 msgid "/_Spelling/---"
1154 msgstr "/_Ortografia/---"
1155
1156 #: src/compose.c:635
1157 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1158 msgstr "/_Ortografia/_Configuració del corrector"
1159
1160 #: src/compose.c:638
1161 msgid "/_Options"
1162 msgstr "/_Opcions"
1163
1164 #: src/compose.c:639
1165 msgid "/_Options/Privacy System"
1166 msgstr "/_Opcions/Privacitat"
1167
1168 #: src/compose.c:640
1169 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1170 msgstr "/_Opcions/Privacitat/Cap"
1171
1172 #: src/compose.c:641
1173 msgid "/_Options/Si_gn"
1174 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
1175
1176 #: src/compose.c:642
1177 msgid "/_Options/_Encrypt"
1178 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
1179
1180 #: src/compose.c:643 src/compose.c:650 src/compose.c:652 src/compose.c:654
1181 msgid "/_Options/---"
1182 msgstr "/_Opcions/---"
1183
1184 #: src/compose.c:644
1185 msgid "/_Options/_Priority"
1186 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
1187
1188 #: src/compose.c:645
1189 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1190 msgstr "/_Opcions/Prioritat/Mà_xima"
1191
1192 #: src/compose.c:646
1193 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1194 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
1195
1196 #: src/compose.c:647
1197 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1198 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
1199
1200 #: src/compose.c:648
1201 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1202 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
1203
1204 #: src/compose.c:649
1205 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1206 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
1207
1208 #: src/compose.c:651
1209 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1210 msgstr "/_Opcions/Sol·licitar justificant de _recepció"
1211
1212 #: src/compose.c:653
1213 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1214 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
1215
1216 #: src/compose.c:660
1217 msgid "/_Options/Character _encoding"
1218 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters"
1219
1220 #: src/compose.c:661
1221 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1222 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/_Automàtic"
1223
1224 #: src/compose.c:663 src/compose.c:669 src/compose.c:675 src/compose.c:679
1225 #: src/compose.c:685 src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:699
1226 #: src/compose.c:709 src/compose.c:713 src/compose.c:723 src/compose.c:727
1227 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1228 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/---"
1229
1230 #: src/compose.c:665
1231 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1232 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1233
1234 #: src/compose.c:667
1235 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1236 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Unicode (_UTF-8)"
1237
1238 #: src/compose.c:671
1239 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1240 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
1241
1242 #: src/compose.c:673
1243 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1244 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
1245
1246 #: src/compose.c:677
1247 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1248 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1249
1250 #: src/compose.c:681
1251 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1252 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-13)"
1253
1254 #: src/compose.c:683
1255 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1256 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
1257
1258 #: src/compose.c:687
1259 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1260 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Grec (ISO-8859-_7)"
1261
1262 #: src/compose.c:691
1263 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1264 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
1265
1266 #: src/compose.c:693
1267 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1268 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracter/Hebreu (Windows-1255)"
1269
1270 #: src/compose.c:697
1271 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1272 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Turc (ISO-8859-_9)"
1273
1274 #: src/compose.c:701
1275 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1276 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
1277
1278 #: src/compose.c:703
1279 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1280 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
1281
1282 #: src/compose.c:705
1283 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1284 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
1285
1286 #: src/compose.c:707
1287 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1288 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracter/Ciríl·lic (Windows-1251)"
1289
1290 #: src/compose.c:711
1291 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1292 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
1293
1294 #: src/compose.c:715
1295 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1296 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1297
1298 #: src/compose.c:717
1299 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1300 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
1301
1302 #: src/compose.c:719
1303 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1304 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (_Big5)"
1305
1306 #: src/compose.c:721
1307 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1308 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
1309
1310 #: src/compose.c:725
1311 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1312 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Coreà (EUC-_KR)"
1313
1314 #: src/compose.c:729
1315 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1316 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Tailandès (TIS-620)"
1317
1318 #: src/compose.c:731
1319 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1320 msgstr "/_Opcions/Codificacio d_e caracters/Tailandès (Windows-874)"
1321
1322 #: src/compose.c:735
1323 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1324 msgstr "/E_ines/Mostrar _regleta"
1325
1326 #: src/compose.c:736 src/messageview.c:292
1327 msgid "/_Tools/_Address book"
1328 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
1329
1330 #: src/compose.c:737
1331 msgid "/_Tools/_Template"
1332 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
1333
1334 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:317
1335 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1336 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
1337
1338 #: src/compose.c:1684
1339 msgid "Reply-To:"
1340 msgstr "Responder a:"
1341
1342 #: src/compose.c:1687 src/compose.c:4716 src/compose.c:5390
1343 #: src/headerview.c:54
1344 msgid "Newsgroups:"
1345 msgstr "Grups de notícies:"
1346
1347 #: src/compose.c:1690
1348 msgid "Followup-To:"
1349 msgstr "Enviar a:"
1350
1351 #: src/compose.c:2076
1352 msgid "Quote mark format error."
1353 msgstr "Marca de cita per error."
1354
1355 #: src/compose.c:2092
1356 msgid "Message reply/forward format error."
1357 msgstr "Respondre/reenviar per error."
1358
1359 #: src/compose.c:2540
1360 #, c-format
1361 msgid "File %s is empty."
1362 msgstr "L'arxiu %s està buit."
1363
1364 #: src/compose.c:2544
1365 #, c-format
1366 msgid "Can't read %s."
1367 msgstr "No es pot llegir %s."
1368
1369 #: src/compose.c:2571
1370 #, c-format
1371 msgid "Message: %s"
1372 msgstr "Missatge: %s"
1373
1374 #: src/compose.c:3325
1375 msgid " [Edited]"
1376 msgstr " [Editat]"
1377
1378 #: src/compose.c:3331 src/compose.c:3334
1379 #, c-format
1380 msgid "%s - Compose message%s"
1381 msgstr "%s - Composar missatge%s"
1382
1383 #: src/compose.c:3337
1384 #, c-format
1385 msgid "Compose message%s"
1386 msgstr "Composar missatge%s"
1387
1388 #: src/compose.c:3362 src/messageview.c:594
1389 msgid ""
1390 "Account for sending mail is not specified.\n"
1391 "Please select a mail account before sending."
1392 msgstr ""
1393 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
1394 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1395
1396 #: src/compose.c:3446
1397 msgid "Recipient is not specified."
1398 msgstr "No heu especificat el destinatari."
1399
1400 #: src/compose.c:3454 src/messageview.c:559 src/messageview.c:579
1401 #: src/prefs_account.c:987 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:388
1402 #: src/toolbar.c:436
1403 msgid "Send"
1404 msgstr "Enviar"
1405
1406 #: src/compose.c:3455
1407 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1408 msgstr "L'assumpte està buit. Enviar de totes maneres?"
1409
1410 #: src/compose.c:3481
1411 msgid ""
1412 "Could not queue message for sending:\n"
1413 "\n"
1414 "Charset conversion failed."
1415 msgstr ""
1416 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1417 "\n"
1418 "Conversió de joc de caràcters fallida."
1419
1420 #: src/compose.c:3484
1421 msgid ""
1422 "Could not queue message for sending:\n"
1423 "\n"
1424 "Signature failed."
1425 msgstr ""
1426 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
1427 "\n"
1428 "Signatura fallida."
1429
1430 #: src/compose.c:3487
1431 #, c-format
1432 msgid ""
1433 "Could not queue message for sending:\n"
1434 "\n"
1435 "%s."
1436 msgstr ""
1437 "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
1438 "\n"
1439 "%s."
1440
1441 #: src/compose.c:3489
1442 msgid "Could not queue message for sending."
1443 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
1444
1445 #: src/compose.c:3504 src/compose.c:3533
1446 msgid ""
1447 "The message was queued but could not be sent.\n"
1448 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1449 msgstr ""
1450 "El missatge està en cua per`no ha pogut ser enviat.\n"
1451 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
1452
1453 #: src/compose.c:3844
1454 msgid ""
1455 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1456 "to the specified %s charset.\n"
1457 "Send it as %s?"
1458 msgstr ""
1459 "No s'ha pogut convertir la codificació de caracters del missatge\n"
1460 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
1461 "¿Enviar-lo com a %s?"
1462
1463 #: src/compose.c:3899
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1467 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1468 "\n"
1469 "Send it anyway?"
1470 msgstr ""
1471 "La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
1472 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
1473 "\n"
1474 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
1475
1476 #: src/compose.c:4069
1477 msgid "No account for sending mails available!"
1478 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
1479
1480 #: src/compose.c:4079
1481 msgid "No account for posting news available!"
1482 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
1483
1484 #: src/compose.c:4799 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1485 msgid "From:"
1486 msgstr "Des de:"
1487
1488 #: src/compose.c:4850
1489 msgid "Mime type"
1490 msgstr "Tipus MIME"
1491
1492 #. S_COL_DATE
1493 #: src/compose.c:4856 src/compose.c:5072 src/mimeview.c:197
1494 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1495 #: src/summaryview.c:466
1496 msgid "Size"
1497 msgstr "Tamany"
1498
1499 #. Save Message to folder
1500 #: src/compose.c:4916
1501 msgid "Save Message to "
1502 msgstr "Guardar missatge a "
1503
1504 #: src/compose.c:4938 src/prefs_filtering_action.c:435
1505 msgid "Select ..."
1506 msgstr "Seleccionar ..."
1507
1508 #: src/compose.c:5071 src/compose.c:6117
1509 msgid "MIME type"
1510 msgstr "Tipus MIME"
1511
1512 #. header labels and entries
1513 #: src/compose.c:5135 src/prefs_account.c:1581 src/prefs_customheader.c:201
1514 #: src/prefs_matcher.c:154
1515 msgid "Header"
1516 msgstr "Capçalera"
1517
1518 #. attachment list
1519 #: src/compose.c:5137
1520 msgid "Attachments"
1521 msgstr "Adjunts"
1522
1523 #. Others Tab
1524 #: src/compose.c:5139
1525 msgid "Others"
1526 msgstr "Altres"
1527
1528 #: src/compose.c:5154 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
1529 #: src/summary_search.c:225
1530 msgid "Subject:"
1531 msgstr "Assumpte:"
1532
1533 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1534 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1535 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1536 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1537 #: src/compose.c:5338 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:280
1538 #: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:614
1539 #: src/summaryview.c:4327
1540 msgid "None"
1541 msgstr "Cap"
1542
1543 #: src/compose.c:5348
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "Spell checker could not be started.\n"
1547 "%s"
1548 msgstr ""
1549 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
1550 "%s"
1551
1552 #: src/compose.c:5581
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1556 "encrypt this message."
1557 msgstr "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o encriptar aquest missatge."
1558
1559 #: src/compose.c:6008
1560 msgid "Invalid MIME type."
1561 msgstr "Tipus MIME invàlid."
1562
1563 #: src/compose.c:6026
1564 msgid "File doesn't exist or is empty."
1565 msgstr "L'arxiu no existeix o està buit."
1566
1567 #: src/compose.c:6099
1568 msgid "Properties"
1569 msgstr "Propietats"
1570
1571 #: src/compose.c:6144
1572 msgid "Encoding"
1573 msgstr "Codificació"
1574
1575 #: src/compose.c:6169
1576 msgid "Path"
1577 msgstr "Ruta"
1578
1579 #: src/compose.c:6170 src/prefs_toolbar.c:1062
1580 msgid "File name"
1581 msgstr "Nom d'arxiu"
1582
1583 #: src/compose.c:6354
1584 #, c-format
1585 msgid ""
1586 "The external editor is still working.\n"
1587 "Force terminating the process?\n"
1588 "process group id: %d"
1589 msgstr ""
1590 "L'editor extern encara està actiu.\n"
1591 "Voleu acabar el procés?\n"
1592 "Id. de procés: %d"
1593
1594 #: src/compose.c:6396
1595 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1596 msgstr "Composar: entrada del procés de monitoritzat\n"
1597
1598 #: src/compose.c:6681
1599 #, c-format
1600 msgid ""
1601 "Could not queue message:\n"
1602 "\n"
1603 "%s."
1604 msgstr ""
1605 "No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
1606 "\n"
1607 "%s."
1608
1609 #: src/compose.c:6760
1610 msgid "Could not save draft."
1611 msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
1612
1613 #: src/compose.c:6828 src/compose.c:6851
1614 msgid "Select file"
1615 msgstr "Seleccionar arxiu"
1616
1617 #: src/compose.c:6864
1618 #, c-format
1619 msgid "File '%s' could not be read."
1620 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
1621
1622 #: src/compose.c:6866
1623 #, c-format
1624 msgid ""
1625 "File '%s' contained invalid characters\n"
1626 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1627 msgstr ""
1628 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
1629 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
1630
1631 #: src/compose.c:6914
1632 msgid "Discard message"
1633 msgstr "Descartar missatge"
1634
1635 #: src/compose.c:6915
1636 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1637 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
1638
1639 #: src/compose.c:6916
1640 msgid "Discard"
1641 msgstr "Descartar"
1642
1643 #: src/compose.c:6916
1644 msgid "Save to Drafts"
1645 msgstr "Guardar a Borradors"
1646
1647 #: src/compose.c:6960
1648 #, c-format
1649 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1650 msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
1651
1652 #: src/compose.c:6962
1653 msgid "Apply template"
1654 msgstr "Aplicar plantilla"
1655
1656 #: src/compose.c:6963
1657 msgid "_Replace"
1658 msgstr "_Reemplaçar"
1659
1660 #: src/compose.c:6963
1661 msgid "_Insert"
1662 msgstr "_Insertar"
1663
1664 #: src/crash.c:142
1665 #, c-format
1666 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1667 msgstr "El procés sylpheed (%ld) ha rebut el senyal %ld"
1668
1669 #: src/crash.c:186
1670 msgid "Sylpheed has crashed"
1671 msgstr "Sylpheed ha acabat incorrectament"
1672
1673 #: src/crash.c:202
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "%s.\n"
1677 "Please file a bug report and include the information below."
1678 msgstr ""
1679 "%s.\n"
1680 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
1681
1682 #: src/crash.c:207
1683 msgid "Debug log"
1684 msgstr "Traça de depuració"
1685
1686 #: src/crash.c:242
1687 msgid "Close"
1688 msgstr "Tancar"
1689
1690 #: src/crash.c:247
1691 msgid "Save..."
1692 msgstr "Guardar..."
1693
1694 #: src/crash.c:252
1695 msgid "Create bug report"
1696 msgstr "Crear informe d'error"
1697
1698 #: src/crash.c:299
1699 msgid "Save crash information"
1700 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
1701
1702 #: src/editaddress.c:153
1703 msgid "Add New Person"
1704 msgstr "Afegir nova persona"
1705
1706 #: src/editaddress.c:154
1707 msgid "Edit Person Details"
1708 msgstr "Editar detalls personals"
1709
1710 #: src/editaddress.c:316
1711 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1712 msgstr "S'ha d'especificar una adreça de correu."
1713
1714 #: src/editaddress.c:490
1715 msgid "A Name and Value must be supplied."
1716 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
1717
1718 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1719 #: src/editaddress.c:548
1720 msgid "Edit Person Data"
1721 msgstr "Editar dades personals"
1722
1723 #: src/editaddress.c:646 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1724 #: src/ldif.c:827
1725 msgid "Display Name"
1726 msgstr "Nom mostrat"
1727
1728 #: src/editaddress.c:652 src/editaddress.c:656 src/ldif.c:835
1729 msgid "Last Name"
1730 msgstr "Cognoms"
1731
1732 #: src/editaddress.c:653 src/editaddress.c:655 src/ldif.c:831
1733 msgid "First Name"
1734 msgstr "Nom"
1735
1736 #: src/editaddress.c:658
1737 msgid "Nickname"
1738 msgstr "Motiu (nick)"
1739
1740 #: src/editaddress.c:734 src/editaddress.c:782 src/editgroup.c:280
1741 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1742 #: src/ldif.c:843
1743 msgid "E-Mail Address"
1744 msgstr "Adreça de correu"
1745
1746 #: src/editaddress.c:735 src/editaddress.c:791
1747 msgid "Alias"
1748 msgstr "Alies"
1749
1750 #. value
1751 #: src/editaddress.c:929 src/editaddress.c:986 src/prefs_customheader.c:218
1752 #: src/prefs_matcher.c:475
1753 msgid "Value"
1754 msgstr "Valor"
1755
1756 #: src/editaddress.c:1045
1757 msgid "User Data"
1758 msgstr "Dades d'usuari"
1759
1760 #: src/editaddress.c:1046
1761 msgid "E-Mail Addresses"
1762 msgstr "Adreces de correu"
1763
1764 #: src/editaddress.c:1047
1765 msgid "Other Attributes"
1766 msgstr "Altres Atributs"
1767
1768 #: src/editbook.c:113
1769 msgid "File appears to be Ok."
1770 msgstr "L'arxiu sembla correcte."
1771
1772 #: src/editbook.c:116
1773 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1774 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
1775
1776 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1777 msgid "Could not read file."
1778 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
1779
1780 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1781 msgid "Edit Addressbook"
1782 msgstr "Editar agenda"
1783
1784 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1785 msgid " Check File "
1786 msgstr " Comprovar arxiu "
1787
1788 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1789 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1801
1790 msgid "File"
1791 msgstr "Arxiu"
1792
1793 #: src/editbook.c:285
1794 msgid "Add New Addressbook"
1795 msgstr "Afegir nova agenda"
1796
1797 #: src/editgroup.c:103
1798 msgid "A Group Name must be supplied."
1799 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
1800
1801 #: src/editgroup.c:286
1802 msgid "Edit Group Data"
1803 msgstr "Editar dades del grupo"
1804
1805 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1806 msgid "Group Name"
1807 msgstr "Nom de grup"
1808
1809 #: src/editgroup.c:333
1810 msgid "Addresses in Group"
1811 msgstr "Adreces en el grup"
1812
1813 #: src/editgroup.c:335
1814 msgid " -> "
1815 msgstr " -> "
1816
1817 #: src/editgroup.c:362
1818 msgid " <- "
1819 msgstr " <- "
1820
1821 #: src/editgroup.c:364
1822 msgid "Available Addresses"
1823 msgstr "Adreces disponibles"
1824
1825 #: src/editgroup.c:425
1826 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1827 msgstr "Moure les adreces de correu des de/cap a el grup amb els cursors"
1828
1829 #: src/editgroup.c:473
1830 msgid "Edit Group Details"
1831 msgstr "Editar detalls del grup"
1832
1833 #: src/editgroup.c:476
1834 msgid "Add New Group"
1835 msgstr "Afegir nou grup"
1836
1837 #: src/editgroup.c:526
1838 msgid "Edit folder"
1839 msgstr "Editar carpeta"
1840
1841 #: src/editgroup.c:526
1842 msgid "Input the new name of folder:"
1843 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
1844
1845 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:125
1846 msgid "New folder"
1847 msgstr "Nova carpeta"
1848
1849 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:126
1850 msgid "Input the name of new folder:"
1851 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
1852
1853 #: src/editjpilot.c:200
1854 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1855 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
1856
1857 #: src/editjpilot.c:212
1858 msgid "Select JPilot File"
1859 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
1860
1861 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1862 msgid "Edit JPilot Entry"
1863 msgstr "Editar entrada JPilot"
1864
1865 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1866 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/importldif.c:682
1867 #: src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243 src/prefs_account.c:2317
1868 #: src/prefs_spelling.c:246
1869 msgid " ... "
1870 msgstr " ... "
1871
1872 #: src/editjpilot.c:294
1873 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1874 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
1875
1876 #: src/editjpilot.c:385
1877 msgid "Add New JPilot Entry"
1878 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
1879
1880 #: src/editldap_basedn.c:143
1881 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1882 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
1883
1884 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1885 msgid "Hostname"
1886 msgstr "Nom de màquina"
1887
1888 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1889 msgid "Port"
1890 msgstr "Port"
1891
1892 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1893 msgid "Search Base"
1894 msgstr "Base de búsqueda"
1895
1896 #: src/editldap_basedn.c:204
1897 msgid "Available Search Base(s)"
1898 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:294
1901 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1902 msgstr ""
1903 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
1904 "manualment"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1907 msgid "Could not connect to server"
1908 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
1909
1910 #: src/editldap.c:148
1911 msgid "A Name must be supplied."
1912 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
1913
1914 #: src/editldap.c:160
1915 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1916 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
1917
1918 #: src/editldap.c:173
1919 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1920 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
1921
1922 #: src/editldap.c:264
1923 msgid "Connected successfully to server"
1924 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
1925
1926 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1927 msgid "Edit LDAP Server"
1928 msgstr "Editar servidor LDAP"
1929
1930 #: src/editldap.c:408
1931 msgid "A name that you wish to call the server."
1932 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
1933
1934 #: src/editldap.c:423
1935 msgid ""
1936 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1937 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1938 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1939 "computer as Sylpheed."
1940 msgstr ""
1941 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
1942 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
1943 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
1944 "executant-se en la mateixa màquina que Sylpheed."
1945
1946 #: src/editldap.c:447
1947 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1948 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
1949
1950 #: src/editldap.c:451
1951 msgid " Check Server "
1952 msgstr " Comprovar servidor "
1953
1954 #: src/editldap.c:456
1955 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1956 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
1957
1958 #: src/editldap.c:471
1959 msgid ""
1960 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1961 "Examples include:\n"
1962 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1963 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1964 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1965 msgstr ""
1966 "Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà.Alguns "
1967 "exemples:\n"
1968 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1969 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
1970 "  o=Nom Organització,c=País\n"
1971
1972 #: src/editldap.c:484
1973 msgid ""
1974 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1975 "server."
1976 msgstr ""
1977 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
1978 "servidor."
1979
1980 #: src/editldap.c:535
1981 msgid "Search Attributes"
1982 msgstr "Atributs de búsqueda"
1983
1984 #: src/editldap.c:545
1985 msgid ""
1986 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1987 "find a name or address."
1988 msgstr ""
1989 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
1990 "trobar un nomb o adreça."
1991
1992 #: src/editldap.c:549
1993 msgid " Defaults "
1994 msgstr " Per omissió "
1995
1996 #: src/editldap.c:554
1997 msgid ""
1998 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1999 "names and addresses during a name or address search process."
2000 msgstr ""
2001 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
2002 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
2003
2004 #: src/editldap.c:561
2005 msgid "Max Query Age (secs)"
2006 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2007
2008 #: src/editldap.c:577
2009 msgid ""
2010 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2011 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2012 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2013 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2014 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2015 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2016 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2017 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2018 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2019 "more memory to cache results."
2020 msgstr ""
2021 "Definiu el període de teps màxim (en segons) de validesa del resultat d'una "
2022 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
2023 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2024 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2025 "en peticions d'autocompletat posteriors. Es buscarà primer en la memòria cau "
2026 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2027 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
2028 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
2029 "búsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
2030 "emmagatzemar els resultats."
2031
2032 #: src/editldap.c:595
2033 msgid "Include server in dynamic search"
2034 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
2035
2036 #: src/editldap.c:601
2037 msgid ""
2038 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2039 "address completion."
2040 msgstr ""
2041 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
2042 "al usar autocompletatr d'adreces."
2043
2044 #: src/editldap.c:608
2045 msgid "Match names 'containing' search term"
2046 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
2047
2048 #: src/editldap.c:614
2049 msgid ""
2050 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2051 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2052 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2053 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2054 "searches against other address interfaces."
2055 msgstr ""
2056 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2057 "bé \"conté\" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
2058 "cerca \"conté\"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-se. "
2059 "Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat contra "
2060 "altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
2061
2062 #: src/editldap.c:669
2063 msgid "Bind DN"
2064 msgstr "Associar DN"
2065
2066 #: src/editldap.c:679
2067 msgid ""
2068 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2069 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2070 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2071 "performing a search."
2072 msgstr ""
2073 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2074 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
2075 "com \"cn=usuari,dc=sylpheed,dc=com\". Normalment es deixa buit al realitzar "
2076 "la cerca."
2077
2078 #: src/editldap.c:687
2079 msgid "Bind Password"
2080 msgstr "Associar contrasenya"
2081
2082 #: src/editldap.c:698
2083 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2084 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2085
2086 #: src/editldap.c:704
2087 msgid "Timeout (secs)"
2088 msgstr "Temps límit (seg.)"
2089
2090 #: src/editldap.c:719
2091 msgid "The timeout period in seconds."
2092 msgstr "El temps màxim en segons."
2093
2094 #: src/editldap.c:723
2095 msgid "Maximum Entries"
2096 msgstr "Nº d'entrades màximes"
2097
2098 #: src/editldap.c:738
2099 msgid ""
2100 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2101 msgstr ""
2102 "El número màxim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
2103 "cerca."
2104
2105 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:983
2106 msgid "Basic"
2107 msgstr "Bàsiques"
2108
2109 #: src/editldap.c:755
2110 msgid "Search"
2111 msgstr "Cercar"
2112
2113 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:310
2114 msgid "Extended"
2115 msgstr "Extès"
2116
2117 #: src/editldap.c:972
2118 msgid "Add New LDAP Server"
2119 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
2120
2121 #: src/editvcard.c:104
2122 msgid "File does not appear to be vCard format."
2123 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
2124
2125 #: src/editvcard.c:116
2126 msgid "Select vCard File"
2127 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
2128
2129 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2130 msgid "Edit vCard Entry"
2131 msgstr "Editar entrada vCard"
2132
2133 #: src/editvcard.c:271
2134 msgid "Add New vCard Entry"
2135 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:112
2138 msgid "Please specify output directory and file to create."
2139 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
2140
2141 #: src/exphtmldlg.c:115
2142 msgid "Select stylesheet and formatting."
2143 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
2144
2145 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2146 msgid "File exported successfully."
2147 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
2148
2149 #: src/exphtmldlg.c:183
2150 #, c-format
2151 msgid ""
2152 "HTML Output Directory '%s'\n"
2153 "does not exist. OK to create new directory?"
2154 msgstr ""
2155 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
2156 "no existeix. ¿Crear-ne un nou?"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2159 msgid "Create Directory"
2160 msgstr "Crear directori"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:195
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2166 "%s"
2167 msgstr ""
2168 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
2169 "%s"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2172 msgid "Failed to Create Directory"
2173 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:244
2176 msgid "Error creating HTML file"
2177 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:330
2180 msgid "Select HTML output file"
2181 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:394
2184 msgid "HTML Output File"
2185 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:455
2188 msgid "Stylesheet"
2189 msgstr "Full d'estils"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2192 msgid "Default"
2193 msgstr "Per omissió"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:120
2196 msgid "Full"
2197 msgstr "Complet"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:480
2200 msgid "Custom"
2201 msgstr "Adequat"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:486
2204 msgid "Custom-2"
2205 msgstr "Adequat-2"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:492
2208 msgid "Custom-3"
2209 msgstr "Adequat-3"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:498
2212 msgid "Custom-4"
2213 msgstr "Adequat-4"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:512
2216 msgid "Full Name Format"
2217 msgstr "Format de nom complet"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:519
2220 msgid "First Name, Last Name"
2221 msgstr "Nom, Cognoms"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:525
2224 msgid "Last Name, First Name"
2225 msgstr "Cognoms, Nom"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:539
2228 msgid "Color Banding"
2229 msgstr "Bandes de color"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:545
2232 msgid "Format E-Mail Links"
2233 msgstr "Formatejar enllaços de correu electrònic"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:551
2236 msgid "Format User Attributes"
2237 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2240 msgid "File Name :"
2241 msgstr "Nom d'arxiu :"
2242
2243 #: src/exphtmldlg.c:616
2244 msgid "Open with Web Browser"
2245 msgstr "Obrir amb el navegador web"
2246
2247 #: src/exphtmldlg.c:648
2248 msgid "Export Address Book to HTML File"
2249 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
2250
2251 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2252 msgid "File Info"
2253 msgstr "Informació d'arxiu"
2254
2255 #: src/exphtmldlg.c:715
2256 msgid "Format"
2257 msgstr "Format"
2258
2259 #: src/expldifdlg.c:111
2260 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2261 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
2262
2263 #: src/expldifdlg.c:114
2264 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2265 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
2266
2267 #: src/expldifdlg.c:190
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2271 "does not exist. OK to create new directory?"
2272 msgstr ""
2273 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
2274 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
2275
2276 #: src/expldifdlg.c:202
2277 #, c-format
2278 msgid ""
2279 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2280 "%s"
2281 msgstr ""
2282 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
2283 "%s"
2284
2285 #: src/expldifdlg.c:247
2286 msgid "Suffix was not supplied"
2287 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
2288
2289 #: src/expldifdlg.c:249
2290 msgid ""
2291 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2292 "you wish to proceed without a suffix?"
2293 msgstr ""
2294 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
2295 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:267
2298 msgid "Error creating LDIF file"
2299 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
2300
2301 #: src/expldifdlg.c:342
2302 msgid "Select LDIF output file"
2303 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:406
2306 msgid "LDIF Output File"
2307 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
2308
2309 #: src/expldifdlg.c:467
2310 msgid "Suffix"
2311 msgstr "Sufixe"
2312
2313 #: src/expldifdlg.c:479
2314 msgid ""
2315 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2316 "entry. Examples include:\n"
2317 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2318 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2319 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2320 msgstr ""
2321 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
2322 "Alguns exemples:\n"
2323 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2324 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2325 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2326
2327 #: src/expldifdlg.c:488
2328 msgid "Relative DN"
2329 msgstr "DN relatiu"
2330
2331 #: src/expldifdlg.c:495
2332 msgid "Unique ID"
2333 msgstr "ID únic"
2334
2335 #: src/expldifdlg.c:503
2336 msgid ""
2337 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2338 "to:\n"
2339 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2340 msgstr ""
2341 "El ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2342 "  uid=102376,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2343
2344 #: src/expldifdlg.c:516
2345 msgid ""
2346 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2347 "similar to:\n"
2348 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2349 msgstr ""
2350 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
2351 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2352
2353 #: src/expldifdlg.c:529
2354 msgid ""
2355 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2356 "is formatted similar to:\n"
2357 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2358 msgstr ""
2359 "La primera adreça de correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
2360 "de l'estil de:\n"
2361 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
2362
2363 #: src/expldifdlg.c:543
2364 msgid ""
2365 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2366 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2367 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2368 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2369 "available RDN options that will be used to create the DN."
2370 msgstr ""
2371 "L'arxiu LDIF conté diversos registres que són normalment carregats en un "
2372 "servidor LDAP. Cada registre en l'arxiu LDIF està unívocament identificat "
2373 "per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufixe s'afegeix al \"Nom Distinguit "
2374 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
2375 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
2376
2377 #: src/expldifdlg.c:556
2378 msgid "Use DN attribute if present in data"
2379 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
2380
2381 #: src/expldifdlg.c:563
2382 msgid ""
2383 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2384 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2385 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2386 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2387 msgstr ""
2388 "L'agenda pot contenir entrades que foren importades previament des d'un "
2389 "arxiu LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba en les "
2390 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
2391 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
2392
2393 #: src/expldifdlg.c:574
2394 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2395 msgstr "Excloure el registre si no té adreça de correu"
2396
2397 #: src/expldifdlg.c:581
2398 msgid ""
2399 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2400 "option to ignore these records."
2401 msgstr ""
2402 "Una agenda pot contenir entrades sense adreces de correu electrònic. Marqueu "
2403 "aquesta opció per ignorar aquests registres."
2404
2405 #: src/expldifdlg.c:669
2406 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2407 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
2408
2409 #: src/expldifdlg.c:736
2410 msgid "Distguished Name"
2411 msgstr "Nom distingit"
2412
2413 #: src/export.c:143
2414 msgid "Export"
2415 msgstr "Exportar"
2416
2417 #: src/export.c:162
2418 msgid "Specify target folder and mbox file."
2419 msgstr "Especificar directori destinació i arxiu mbox."
2420
2421 #: src/export.c:172
2422 msgid "Source dir:"
2423 msgstr "Directori origen:"
2424
2425 #: src/export.c:177
2426 msgid "Exporting file:"
2427 msgstr "Arxiu d'exportació:"
2428
2429 #: src/export.c:235
2430 msgid "Select exporting file"
2431 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
2432
2433 #: src/exporthtml.c:796
2434 msgid "Full Name"
2435 msgstr "Nom complert"
2436
2437 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2438 msgid "Attributes"
2439 msgstr "Atributs"
2440
2441 #: src/exporthtml.c:1001
2442 msgid "Sylpheed Address Book"
2443 msgstr "Agenda d'adreces de Sylpheed"
2444
2445 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2446 msgid "Name already exists but is not a directory."
2447 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
2448
2449 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2450 msgid "No permissions to create directory."
2451 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
2452
2453 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2454 msgid "Name is too long."
2455 msgstr "El nom és massa llarg."
2456
2457 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2458 msgid "Not specified."
2459 msgstr "Sense especificar."
2460
2461 #: src/folder.c:1203 src/foldersel.c:350
2462 msgid "Inbox"
2463 msgstr "Entrada"
2464
2465 #: src/folder.c:1207 src/foldersel.c:354
2466 msgid "Sent"
2467 msgstr "Enviat"
2468
2469 #: src/folder.c:1211 src/foldersel.c:358
2470 msgid "Queue"
2471 msgstr "Cua"
2472
2473 #: src/folder.c:1215 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:396
2474 #: src/toolbar.c:490
2475 msgid "Trash"
2476 msgstr "Paperera"
2477
2478 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:366
2479 msgid "Drafts"
2480 msgstr "Esborranys"
2481
2482 #. Processing
2483 #: src/folder.c:1473
2484 #, c-format
2485 msgid "Processing (%s)...\n"
2486 msgstr "Processant (%s)...\n"
2487
2488 #: src/folder.c:1798 src/inc.c:624
2489 msgid "Filtering messages...\n"
2490 msgstr "Filtrant missatge...\n"
2491
2492 #: src/folder.c:2278
2493 #, c-format
2494 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2495 msgstr "Seleccionant tots els missatges a %s ...\n"
2496
2497 #. move messages
2498 #: src/folder.c:2562
2499 #, c-format
2500 msgid "Moving %s to %s...\n"
2501 msgstr "Movent %s a %s...\n"
2502
2503 #: src/folder.c:3453
2504 msgid "Processing messages..."
2505 msgstr "Processant missatges..."
2506
2507 #: src/foldersel.c:218
2508 msgid "Select folder"
2509 msgstr "Seleccionar carpeta"
2510
2511 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:142 src/mh_gtk.c:127
2512 msgid "NewFolder"
2513 msgstr "NovaCarpeta"
2514
2515 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:148 src/mh_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:236
2516 #, c-format
2517 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2518 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
2519
2520 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:158 src/imap_gtk.c:207 src/mh_gtk.c:143
2521 #: src/mh_gtk.c:243
2522 #, c-format
2523 msgid "The folder '%s' already exists."
2524 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
2525
2526 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:164 src/mh_gtk.c:149
2527 #, c-format
2528 msgid "Can't create the folder '%s'."
2529 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
2530
2531 #: src/folderview.c:280
2532 msgid "/Mark all re_ad"
2533 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
2534
2535 #: src/folderview.c:281
2536 msgid "/_Search folder..."
2537 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
2538
2539 #: src/folderview.c:283
2540 msgid "/Process_ing..."
2541 msgstr "/Pr_ocessant..."
2542
2543 #: src/folderview.c:287
2544 msgid "/------"
2545 msgstr "/-----"
2546
2547 #: src/folderview.c:288
2548 msgid "/Empty _trash..."
2549 msgstr "/Buidar _paperera..."
2550
2551 #: src/folderview.c:430 src/prefs_actions.c:416
2552 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2553 msgid "New"
2554 msgstr "Nous"
2555
2556 #: src/folderview.c:431
2557 msgid "Unread"
2558 msgstr "No llegits"
2559
2560 #: src/folderview.c:432
2561 msgid "#"
2562 msgstr "Nº"
2563
2564 #: src/folderview.c:659
2565 msgid "Setting folder info..."
2566 msgstr "Establint informació de carpeta..."
2567
2568 #: src/folderview.c:922 src/mainwindow.c:3181 src/setup.c:90
2569 #, c-format
2570 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2571 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
2572
2573 #: src/folderview.c:926 src/mainwindow.c:3186 src/setup.c:95
2574 #, c-format
2575 msgid "Scanning folder %s ..."
2576 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
2577
2578 #: src/folderview.c:967
2579 msgid "Rebuilding folder tree..."
2580 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
2581
2582 #: src/folderview.c:1053
2583 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2584 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
2585
2586 #. Open Folder
2587 #: src/folderview.c:1835
2588 #, c-format
2589 msgid "Opening Folder %s..."
2590 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
2591
2592 #: src/folderview.c:1847
2593 msgid "Folder could not be opened."
2594 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
2595
2596 #: src/folderview.c:1994 src/mainwindow.c:1657
2597 msgid "Empty trash"
2598 msgstr "Buidar paperera"
2599
2600 #: src/folderview.c:1995
2601 msgid "Delete all messages in trash?"
2602 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
2603
2604 #: src/folderview.c:2077
2605 #, c-format
2606 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2607 msgstr "Voleu realment fer que la carpeta '%s' sigui sub-carpeta de '%s' ?"
2608
2609 #: src/folderview.c:2080
2610 msgid "Move folder"
2611 msgstr "Moure carpeta"
2612
2613 #: src/folderview.c:2092
2614 #, c-format
2615 msgid "Moving %s to %s..."
2616 msgstr "Movent %s a %s..."
2617
2618 #: src/folderview.c:2121
2619 msgid "Source and destination are the same."
2620 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
2621
2622 #: src/folderview.c:2124
2623 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2624 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
2625
2626 #: src/folderview.c:2127
2627 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2628 msgstr "No es poden moure carpetes entre busties diferents."
2629
2630 #: src/folderview.c:2130
2631 msgid "Move failed!"
2632 msgstr "Moure ha fallat!"
2633
2634 #: src/folderview.c:2166
2635 #, c-format
2636 msgid "Processing configuration for folder %s"
2637 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
2638
2639 #: src/grouplistdialog.c:172
2640 msgid "Newsgroup subscription"
2641 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
2642
2643 #: src/grouplistdialog.c:188
2644 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2645 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
2646
2647 #: src/grouplistdialog.c:194
2648 msgid "Find groups:"
2649 msgstr "Buscar grups:"
2650
2651 #: src/grouplistdialog.c:202
2652 msgid " Search "
2653 msgstr " Buscar "
2654
2655 #: src/grouplistdialog.c:214
2656 msgid "Newsgroup name"
2657 msgstr "Nom de grup"
2658
2659 #: src/grouplistdialog.c:215
2660 msgid "Messages"
2661 msgstr "Missatges"
2662
2663 #: src/grouplistdialog.c:216
2664 msgid "Type"
2665 msgstr "Tipus"
2666
2667 #: src/grouplistdialog.c:345
2668 msgid "moderated"
2669 msgstr "moderat"
2670
2671 #: src/grouplistdialog.c:347
2672 msgid "readonly"
2673 msgstr "només lectura"
2674
2675 #: src/grouplistdialog.c:349
2676 msgid "unknown"
2677 msgstr "desconegut"
2678
2679 #: src/grouplistdialog.c:411
2680 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2681 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
2682
2683 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1050
2684 msgid "Done."
2685 msgstr "Fet."
2686
2687 #: src/grouplistdialog.c:476
2688 #, c-format
2689 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2690 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
2691
2692 #: src/gtk/about.c:91
2693 msgid "About"
2694 msgstr "Sobre"
2695
2696 #: src/gtk/about.c:151
2697 #, c-format
2698 msgid ""
2699 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2700 "Operating System: %s %s (%s)"
2701 msgstr ""
2702 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2703 "Sistema operatiu: %s %s (%s)"
2704
2705 #: src/gtk/about.c:158
2706 #, c-format
2707 msgid ""
2708 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2709 "Operating System: %s"
2710 msgstr ""
2711 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2712 "Sistema operatiu: %s"
2713
2714 #: src/gtk/about.c:165
2715 #, c-format
2716 msgid ""
2717 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2718 "Operating System: unknown"
2719 msgstr ""
2720 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2721 "Sistema operatiu: desconegut"
2722
2723 #: src/gtk/about.c:178
2724 #, c-format
2725 msgid "Compiled-in features:%s"
2726 msgstr "Compilat amb:%s"
2727
2728 #: src/gtk/about.c:241
2729 msgid ""
2730 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2731 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2732 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2733 "version.\n"
2734 "\n"
2735 msgstr ""
2736 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
2737 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
2738 "Software Foundation; tant en versión 2, com (opcionalment) qualsevol versió "
2739 "posterior.\n"
2740 "\n"
2741
2742 #: src/gtk/about.c:247
2743 msgid ""
2744 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2745 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2746 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2747 "more details.\n"
2748 "\n"
2749 msgstr ""
2750 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
2751 "CAP GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o "
2752 "ADECUACIÓ PER ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegis la GNU General Public License "
2753 "per a més detalls.\n"
2754 "\n"
2755
2756 #: src/gtk/about.c:253
2757 msgid ""
2758 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2759 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2760 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2761 msgstr ""
2762 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License "
2763 "juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
2764 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2765
2766 #: src/gtk/about.c:259
2767 msgid ""
2768 "\n"
2769 "\n"
2770 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2771 "the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2772 msgstr ""
2773 "\n"
2774 "\n"
2775 "Aquest producte inclou software desenvolupat per el projecte OpenSSL per "
2776 "usar dins les eines d'OpenSSL (http://www.openssl.org/)"
2777
2778 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2779 msgid "Orange"
2780 msgstr "Taronja"
2781
2782 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2783 msgid "Red"
2784 msgstr "Vermell"
2785
2786 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2787 msgid "Pink"
2788 msgstr "Rosa"
2789
2790 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2791 msgid "Sky blue"
2792 msgstr "Blau cel"
2793
2794 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2795 msgid "Blue"
2796 msgstr "Blau"
2797
2798 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2799 msgid "Green"
2800 msgstr "Verd"
2801
2802 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2803 msgid "Brown"
2804 msgstr "Marró"
2805
2806 #: src/gtk/foldersort.c:141
2807 msgid "Set folder sortorder"
2808 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
2809
2810 #: src/gtk/foldersort.c:153
2811 msgid ""
2812 "Move folders up or down to change\n"
2813 "the sort order in the folderview"
2814 msgstr ""
2815 "Moure les carpetes amunt o avall per canviar\n"
2816 "la posició a la vista de carpetes"
2817
2818 #: src/gtk/foldersort.c:213
2819 msgid "Folders"
2820 msgstr "Carpetes"
2821
2822 #: src/gtk/gtkaspell.c:607
2823 msgid "No dictionary selected."
2824 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
2825
2826 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
2827 msgid "Normal Mode"
2828 msgstr "Mode normal"
2829
2830 #: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
2831 msgid "Bad Spellers Mode"
2832 msgstr "Mode mals escriptors"
2833
2834 #: src/gtk/gtkaspell.c:872
2835 msgid "Unknown suggestion mode."
2836 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:1144
2839 msgid "No misspelled word found."
2840 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
2841
2842 #: src/gtk/gtkaspell.c:1484
2843 msgid "Replace unknown word"
2844 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
2845
2846 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499
2847 #, c-format
2848 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2849 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
2850
2851 #: src/gtk/gtkaspell.c:1544
2852 msgid ""
2853 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2854 "will learn from mistake.\n"
2855 msgstr ""
2856 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
2857 "s'aprendrà l'error.\n"
2858
2859 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
2860 msgid "Fast Mode"
2861 msgstr "Mode ràpid"
2862
2863 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2864 #, c-format
2865 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2866 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
2867
2868 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
2869 msgid "Accept in this session"
2870 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
2871
2872 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
2873 msgid "Add to personal dictionary"
2874 msgstr "Afegir al diccionari personal"
2875
2876 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980
2877 msgid "Replace with..."
2878 msgstr "Substituir per..."
2879
2880 #: src/gtk/gtkaspell.c:1993
2881 #, c-format
2882 msgid "Check with %s"
2883 msgstr " Comprovar amb %s"
2884
2885 #: src/gtk/gtkaspell.c:2015
2886 msgid "(no suggestions)"
2887 msgstr "(no hi ha suggerències)"
2888
2889 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
2890 msgid "More..."
2891 msgstr "Més..."
2892
2893 #: src/gtk/gtkaspell.c:2091
2894 #, c-format
2895 msgid "Dictionary: %s"
2896 msgstr "Diccionari: %s"
2897
2898 #: src/gtk/gtkaspell.c:2104
2899 #, c-format
2900 msgid "Use alternate (%s)"
2901 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
2902
2903 #: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
2904 msgid "Check while typing"
2905 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
2906
2907 #: src/gtk/gtkaspell.c:2168
2908 msgid "Change dictionary"
2909 msgstr "Canviar diccionari"
2910
2911 #: src/gtk/gtkaspell.c:2331
2912 #, c-format
2913 msgid ""
2914 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2915 "%s"
2916 msgstr ""
2917 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
2918 "%s"
2919
2920 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2921 #, c-format
2922 msgid "Input password for %s on %s:"
2923 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
2924
2925 #: src/gtk/inputdialog.c:157
2926 msgid "Input password"
2927 msgstr "Introduiu contrasenya"
2928
2929 #: src/gtk/logwindow.c:70
2930 msgid "Protocol log"
2931 msgstr "Traça del protocol"
2932
2933 #: src/gtk/logwindow.c:290
2934 msgid "Clear _Log"
2935 msgstr "Netejar _Log"
2936
2937 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
2938 msgid "Select Plugin to load"
2939 msgstr "Seleccionar mòdul a carregar"
2940
2941 #: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
2942 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
2943 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
2944 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
2945 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
2946 msgid "Plugins"
2947 msgstr "Mòduls"
2948
2949 #: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
2950 msgid "Description"
2951 msgstr "Descripció"
2952
2953 #: src/gtk/pluginwindow.c:280
2954 msgid "Load Plugin"
2955 msgstr "Carregar mòdul"
2956
2957 #: src/gtk/pluginwindow.c:285
2958 msgid "Unload Plugin"
2959 msgstr "Descarregar mòdul"
2960
2961 #: src/gtk/prefswindow.c:483
2962 msgid "Page Index"
2963 msgstr "Pàgina índex"
2964
2965 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:719
2966 #: src/prefs_filtering_action.c:359
2967 msgid "Account"
2968 msgstr "Compte"
2969
2970 #. S_COL_MARK
2971 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
2972 #: src/prefs_summary_column.c:80
2973 msgid "Status"
2974 msgstr "Estat"
2975
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2977 msgid "Extended symbols"
2978 msgstr "Símbols extesos"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2981 msgid "all messages"
2982 msgstr "tots els missatges"
2983
2984 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2985 msgid "messages whose age is greater than #"
2986 msgstr "missatges amb edat major que "
2987
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2989 msgid "messages whose age is less than #"
2990 msgstr "missatges amb edat menor que "
2991
2992 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2993 msgid "messages which contain S in the message body"
2994 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
2995
2996 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2997 msgid "messages which contain S in the whole message"
2998 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
2999
3000 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3001 msgid "messages carbon-copied to S"
3002 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
3003
3004 #: src/gtk/quicksearch.c:214
3005 msgid "message is either to: or cc: to S"
3006 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
3007
3008 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3009 msgid "deleted messages"
3010 msgstr "missatges esborrats"
3011
3012 #. * how I can filter deleted messages *
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3014 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3015 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
3016
3017 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3018 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3019 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
3020
3021 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3022 msgid "messages originating from user S"
3023 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
3024
3025 #: src/gtk/quicksearch.c:219
3026 msgid "forwarded messages"
3027 msgstr "missatges reenviats"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3030 msgid "messages which contain header S"
3031 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3034 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3035 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
3036
3037 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3038 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3039 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
3040
3041 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3042 msgid "locked messages"
3043 msgstr "missatges bloquejats"
3044
3045 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3046 msgid "messages which are in newsgroup S"
3047 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
3048
3049 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3050 msgid "new messages"
3051 msgstr "missatges nous"
3052
3053 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3054 msgid "old messages"
3055 msgstr "missatges antics"
3056
3057 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3058 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3059 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
3060
3061 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3062 msgid "messages which have been replied to"
3063 msgstr "missatges que han estat respostos"
3064
3065 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3066 msgid "read messages"
3067 msgstr "missatges llegits"
3068
3069 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3070 msgid "messages which contain S in subject"
3071 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
3072
3073 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3074 msgid "messages whose score is equal to #"
3075 msgstr "missatges amb puntuació igual a "
3076
3077 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3078 msgid "messages whose score is greater than #"
3079 msgstr "missatges amb puntuació major que "
3080
3081 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3082 msgid "messages whose score is lower than #"
3083 msgstr "missatges amb puntuació menor que "
3084
3085 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3086 msgid "messages whose size is equal to #"
3087 msgstr "missatges amb tamany igual a "
3088
3089 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3090 msgid "messages whose size is greater than #"
3091 msgstr "missatges amb tamany major que "
3092
3093 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3094 msgid "messages whose size is smaller than #"
3095 msgstr "missatges amb tamany menor que "
3096
3097 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3098 msgid "messages which have been sent to S"
3099 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
3100
3101 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3102 msgid "marked messages"
3103 msgstr "missatges marcats"
3104
3105 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3106 msgid "unread messages"
3107 msgstr "missatges sense llegir"
3108
3109 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3110 msgid "messages which contain S in References header"
3111 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
3112
3113 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3114 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3115 msgstr "missatges que retornen 0 al pasar-los a una ordre"
3116
3117 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3118 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3119 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
3120
3121 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3122 msgid "logical AND operator"
3123 msgstr "operador I lògic"
3124
3125 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3126 msgid "logical OR operator"
3127 msgstr "operador O lògic"
3128
3129 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3130 msgid "logical NOT operator"
3131 msgstr "operador NO lògic"
3132
3133 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3134 msgid "case sensitive search"
3135 msgstr "sensible a majús./minús."
3136
3137 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3138 msgid "all filtering expressions are allowed"
3139 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
3140
3141 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3142 msgid "Extended Search symbols"
3143 msgstr "Símbols de cerca extesa"
3144
3145 #. S_COL_MIME
3146 #. initial of sender
3147 #. S_COL_STATUS
3148 #. S_COL_MIME
3149 #: src/gtk/quicksearch.c:298 src/prefs_filtering_action.c:1044
3150 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1653
3151 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:462
3152 msgid "Subject"
3153 msgstr "Assumpte"
3154
3155 #. S_COL_SUBJECT
3156 #. date
3157 #. S_COL_SUBJECT
3158 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/prefs_filtering_action.c:1045
3159 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1654
3160 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:463
3161 msgid "From"
3162 msgstr "Des de"
3163
3164 #. S_COL_FROM
3165 #. subject
3166 #. S_COL_FROM
3167 #: src/gtk/quicksearch.c:306 src/prefs_filtering_action.c:1046
3168 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1655
3169 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:464
3170 msgid "To"
3171 msgstr "Per a"
3172
3173 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3174 msgid "Recursive"
3175 msgstr "Recursiu"
3176
3177 #: src/gtk/quicksearch.c:350
3178 msgid "Clear"
3179 msgstr "Netejar"
3180
3181 #: src/gtk/quicksearch.c:359
3182 msgid "Extended Symbols"
3183 msgstr "Símbols extesos"
3184
3185 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3186 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3187 msgid "correct"
3188 msgstr "correcte"
3189
3190 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3191 msgid "Owner"
3192 msgstr "Propietari"
3193
3194 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3195 msgid "Signer"
3196 msgstr "Signant"
3197
3198 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3199 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:888
3200 msgid "Name: "
3201 msgstr "Nom: "
3202
3203 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3204 msgid "Organization: "
3205 msgstr "Organització: "
3206
3207 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3208 msgid "Location: "
3209 msgstr "Localització: "
3210
3211 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3212 msgid "Fingerprint: "
3213 msgstr "Empremta digital: "
3214
3215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3216 msgid "Signature status: "
3217 msgstr "Estat de la signatura: "
3218
3219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3220 #, c-format
3221 msgid "SSL certificate for %s"
3222 msgstr "Certificat SSL per a %s"
3223
3224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3225 #, c-format
3226 msgid ""
3227 "Certificate for %s is unknown.\n"
3228 "Do you want to accept it?"
3229 msgstr ""
3230 "Certificat per %s és desconegut.\n"
3231 "Voleu acceptar-lo?"
3232
3233 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3234 #, c-format
3235 msgid "Signature status: %s"
3236 msgstr "Estat de la signatura: %s"
3237
3238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3239 msgid "_View certificate"
3240 msgstr "_Veure certificat"
3241
3242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3243 msgid "Unknown SSL Certificate"
3244 msgstr "Certificat SSL desconegut"
3245
3246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3247 msgid "Accept and save"
3248 msgstr "Acceptar i guardar"
3249
3250 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3251 msgid "Cancel connection"
3252 msgstr "Cancel·lar connexió"
3253
3254 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3255 msgid "New certificate:"
3256 msgstr "Certificat nou:"
3257
3258 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3259 msgid "Known certificate:"
3260 msgstr "Certificat conegut:"
3261
3262 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3263 #, c-format
3264 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3265 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
3266
3267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3268 msgid "_View certificates"
3269 msgstr "_Veure certificats"
3270
3271 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3272 msgid "Changed SSL Certificate"
3273 msgstr "Certificat SSL canviat"
3274
3275 #: src/headerview.c:199 src/summaryview.c:2403 src/summaryview.c:2408
3276 msgid "(No From)"
3277 msgstr "(Sense remitent)"
3278
3279 #: src/headerview.c:214 src/summaryview.c:2435 src/summaryview.c:2438
3280 msgid "(No Subject)"
3281 msgstr "(Sense assumpte)"
3282
3283 #: src/image_viewer.c:288
3284 msgid "Filename:"
3285 msgstr "Nomb:"
3286
3287 #: src/image_viewer.c:295
3288 msgid "Filesize:"
3289 msgstr "Tamany:"
3290
3291 #: src/image_viewer.c:316
3292 msgid "Load Image"
3293 msgstr "Carregar imatge"
3294
3295 #: src/image_viewer.c:322
3296 msgid "Content-Type:"
3297 msgstr "Content-Type:"
3298
3299 #: src/imap.c:602
3300 msgid ""
3301 "\n"
3302 "\n"
3303 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3304 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3305 msgstr ""
3306 "\n"
3307 "\n"
3308 "Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
3309 "SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
3310
3311 #: src/imap.c:611
3312 #, c-format
3313 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3314 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s: login refusat.%s"
3315
3316 #: src/imap.c:615
3317 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3318 msgstr "Ha fallat la connexió a %s: login %s refusat.\n"
3319
3320 #: src/imap.c:632
3321 #, c-format
3322 msgid "Connecting to %s failed"
3323 msgstr "Connexió amb %s fallida"
3324
3325 #: src/imap.c:637 src/imap.c:640
3326 #, c-format
3327 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3328 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
3329
3330 #: src/imap.c:734 src/inc.c:755 src/news.c:249 src/send_message.c:259
3331 msgid "Insecure connection"
3332 msgstr "Connexió no segura"
3333
3334 #: src/imap.c:735 src/inc.c:756 src/news.c:250 src/send_message.c:260
3335 msgid ""
3336 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3337 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3338 "\n"
3339 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3340 "not be secure."
3341 msgstr "Voleu seguir connectant-vos a aquest servidor? La comunicació pot no "
3342 "ser segura."
3343
3344 #: src/imap.c:741 src/inc.c:762 src/news.c:256 src/send_message.c:266
3345 msgid "Continue connecting"
3346 msgstr "Continuar connectant"
3347
3348 #: src/imap.c:752
3349 #, c-format
3350 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3351 msgstr "Connectant al servidor IMAP4: %s ..."
3352
3353 #: src/imap.c:784
3354 #, c-format
3355 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3356 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d"
3357
3358 #: src/imap.c:787
3359 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3360 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
3361
3362 #: src/imap.c:816
3363 msgid "Can't start TLS session.\n"
3364 msgstr "No s'ha pogut iniciar la sessió TLS.\n"
3365
3366 #: src/imap.c:849
3367 #, c-format
3368 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3369 msgstr "Connectant al servidor IMAP4 %s...\n"
3370
3371 #: src/imap.c:1254
3372 msgid "can't set deleted flags\n"
3373 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats\n"
3374
3375 #: src/imap.c:1259 src/imap.c:3345
3376 msgid "can't expunge\n"
3377 msgstr "no s'ha pogut ampliar\n"
3378
3379 #: src/imap.c:1684
3380 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3381 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
3382
3383 #: src/imap.c:1698
3384 msgid "can't create mailbox\n"
3385 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia\n"
3386
3387 #: src/imap.c:1741
3388 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3389 msgstr ""
3390 "El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
3391
3392 #: src/imap.c:1774
3393 #, c-format
3394 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3395 msgstr "no s'ha pogut Reanomenar la bústia: %s a %s\n"
3396
3397 #: src/imap.c:1837
3398 msgid "can't delete mailbox\n"
3399 msgstr "no s'ha pogut esborrar la bústia\n"
3400
3401 #: src/imap.c:2083
3402 msgid "LIST failed\n"
3403 msgstr "LIST fallida\n"
3404
3405 #: src/imap.c:2187
3406 #, c-format
3407 msgid "can't select folder: %s\n"
3408 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
3409
3410 #: src/imap.c:2314
3411 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3412 msgstr "La autentificació IMAP4 ha fallat.\n"
3413
3414 #: src/imap.c:2501
3415 msgid "Fetching message..."
3416 msgstr "Rebent missatge..."
3417
3418 #: src/imap.c:2519
3419 msgid "Adding messages..."
3420 msgstr "Afegint missatges..."
3421
3422 #: src/imap.c:2542
3423 msgid "Copying messages..."
3424 msgstr "Copiant missatges..."
3425
3426 #: src/imap.c:2668
3427 #, c-format
3428 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3429 msgstr "iconv no pot convertir UTF-7 a %s\n"
3430
3431 #: src/imap.c:2698
3432 #, c-format
3433 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3434 msgstr "iconv no pot convertir %s a UTF-7\n"
3435
3436 #: src/imap.c:2742
3437 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3438 msgstr "iconv no pot convertir UTF-8 a UTF-7\n"
3439
3440 #: src/imap.c:3331
3441 #, c-format
3442 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3443 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
3444
3445 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
3446 msgid "/Create _new folder..."
3447 msgstr "/Crear _nova carpeta..."
3448
3449 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:51
3450 msgid "/_Rename folder..."
3451 msgstr "/_Reanomenar carpeta..."
3452
3453 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
3454 msgid "/M_ove folder..."
3455 msgstr "/M_oure carpeta..."
3456
3457 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
3458 msgid "/_Delete folder"
3459 msgstr "/Es_borrar carpeta"
3460
3461 #: src/imap_gtk.c:62 src/news_gtk.c:56
3462 msgid "/Synchronise"
3463 msgstr "/Sincronitzar"
3464
3465 #: src/imap_gtk.c:63 src/news_gtk.c:57
3466 msgid "/Down_load messages"
3467 msgstr "/Descarregar missatges"
3468
3469 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:59
3470 msgid "/_Check for new messages"
3471 msgstr "/_Comprovar si hi ha missatges nous"
3472
3473 #: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:56
3474 msgid "/R_ebuild folder tree"
3475 msgstr "/R_econstruïr l'arbre de carpetes"
3476
3477 #: src/imap_gtk.c:68
3478 msgid "/IMAP4 _account settings"
3479 msgstr "/Configuració del compt_e IMAP4"
3480
3481 #: src/imap_gtk.c:69
3482 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3483 msgstr "/Eliminar compte _IMAP4"
3484
3485 #: src/imap_gtk.c:139
3486 msgid ""
3487 "Input the name of new folder:\n"
3488 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3489 " append '/' at the end of the name)"
3490 msgstr ""
3491 "Introduiu el nom de la nova carpeta:\n"
3492 "(si voleu crear una carpeta per emmagatzemar subcarpetes,\n"
3493 " afegiu `/' al final del nom)"
3494
3495 #: src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:226
3496 #, c-format
3497 msgid "Input new name for '%s':"
3498 msgstr "Introdueixi el nou nom per a '%s':"
3499
3500 #: src/imap_gtk.c:190 src/mh_gtk.c:228
3501 msgid "Rename folder"
3502 msgstr "Reanomenar carpeta"
3503
3504 #: src/imap_gtk.c:217 src/mh_gtk.c:253
3505 msgid ""
3506 "The folder could not be renamed.\n"
3507 "The new folder name is not allowed."
3508 msgstr ""
3509 "No s'ha pogut reanomenar la carpeta.\n"
3510 "El nou nom no està permès."
3511
3512 #: src/imap_gtk.c:278
3513 #, c-format
3514 msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
3515 msgstr "Esborrar deinitivament el compte IMAP4 '%s'?"
3516
3517 #: src/imap_gtk.c:279
3518 msgid "Delete IMAP4 account"
3519 msgstr "Esborrar compte IMAP4"
3520
3521 #: src/imap_gtk.c:325 src/mh_gtk.c:174
3522 #, c-format
3523 msgid ""
3524 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3525 "will not be possible.\n"
3526 "\n"
3527 "Do you really want to delete?"
3528 msgstr ""
3529 "S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'. Recuperar-"
3530 "los serà impossible.\n"
3531 "\n"
3532 "Voleu eliminar-los definitivament?"
3533
3534 #: src/imap_gtk.c:347 src/mh_gtk.c:196
3535 #, c-format
3536 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3537 msgstr "No es pot eliminar la carpeta '%s'."
3538
3539 #: src/imap_gtk.c:405 src/news_gtk.c:328
3540 #, c-format
3541 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3542 msgstr "S'ha produït algun error al descarregar els missatges a `%s'."
3543
3544 #: src/import.c:149
3545 msgid "Import"
3546 msgstr "Importar"
3547
3548 #: src/import.c:168
3549 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3550 msgstr "Especifiquei arxiu mbox i carpeta de destinació."
3551
3552 #: src/import.c:178
3553 msgid "Importing file:"
3554 msgstr "Important arxiu:"
3555
3556 #: src/import.c:183
3557 msgid "Destination dir:"
3558 msgstr "Directori destinació:"
3559
3560 #: src/import.c:243
3561 msgid "Select importing file"
3562 msgstr "Seleccionar arxiu a importar"
3563
3564 #: src/importldif.c:190
3565 msgid "Please specify address book name and file to import."
3566 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda i l'arxiu a importar."
3567
3568 #: src/importldif.c:193
3569 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3570 msgstr "Seleccioneu i renombreu els camps LDIF a importar."
3571
3572 #: src/importldif.c:196
3573 msgid "File imported."
3574 msgstr "Arxiu importat."
3575
3576 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3577 msgid "Please select a file."
3578 msgstr "Seleccioneu un arxiu."
3579
3580 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3581 msgid "Address book name must be supplied."
3582 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'agenda d'adreces."
3583
3584 #: src/importldif.c:472
3585 msgid "Error reading LDIF fields."
3586 msgstr "Error llegint els camps LDIF."
3587
3588 #: src/importldif.c:495
3589 msgid "LDIF file imported successfully."
3590 msgstr "Arxiu LDIF importat amb èxit."
3591
3592 #: src/importldif.c:574
3593 msgid "Select LDIF File"
3594 msgstr "Seleccionar arxiu LDIF"
3595
3596 #: src/importldif.c:662
3597 msgid ""
3598 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3599 "file data."
3600 msgstr ""
3601 "Especifiqueu el nom per a l'agenda que serà creada a partir de les dades de "
3602 "l'arxiu LDIF."
3603
3604 #: src/importldif.c:668
3605 msgid "File Name"
3606 msgstr "Nom de l'arxiu"
3607
3608 #: src/importldif.c:679
3609 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3610 msgstr "L'especificació completa de l'arxiu LDIF a importar."
3611
3612 #: src/importldif.c:688
3613 msgid "Select the LDIF file to import."
3614 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF a importar."
3615
3616 #: src/importldif.c:725
3617 msgid "R"
3618 msgstr "R"
3619
3620 #. S_COL_MARK
3621 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:460
3622 msgid "S"
3623 msgstr "E"
3624
3625 #: src/importldif.c:727
3626 msgid "LDIF Field Name"
3627 msgstr "Nom del camp LDIF"
3628
3629 #: src/importldif.c:728
3630 msgid "Attribute Name"
3631 msgstr "Nom de l'atributo"
3632
3633 #: src/importldif.c:783
3634 msgid "LDIF Field"
3635 msgstr "Camp LDIF"
3636
3637 #: src/importldif.c:795
3638 msgid "Attribute"
3639 msgstr "Atribut"
3640
3641 #: src/importldif.c:806
3642 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3643 msgstr "El camp LDIF pot reanomenar-se al nom de l'atribut d'usuari."
3644
3645 #: src/importldif.c:811
3646 msgid "???"
3647 msgstr "???"
3648
3649 #: src/importldif.c:829
3650 msgid ""
3651 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3652 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3653 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3654 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3655 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3656 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3657 "field for import."
3658 msgstr ""
3659 "Escolliu el camp LDIF que serà renombrat o seleccionato per a importar en la "
3660 "llista superior. Els camps reservats (amb una marca a la columna \"R\"), "
3661 "s'importen automàticament i no es poden Reanomenar. Un click a la columna de "
3662 "selecció (\"S\") marcarà el camp a importar. Un click a qualsevol part de la "
3663 "fila seleccionarà el camp per Reanomenar-lo en el camp que apareix a sota de "
3664 "la llista. Doble click a qualsevol part de la fila i també serà seleccionat "
3665 "el camp per importar."
3666
3667 #: src/importldif.c:841
3668 msgid "Select for Import"
3669 msgstr "Seleccionar per importar"
3670
3671 #: src/importldif.c:847
3672 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3673 msgstr "Seleccionar el camp LDIF per a importar-lo a l'agenda."
3674
3675 #: src/importldif.c:850
3676 msgid " Modify "
3677 msgstr " Modificar "
3678
3679 #: src/importldif.c:856
3680 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3681 msgstr ""
3682 "Aquest botó actualitzarà la llista superior amb les dades proporcionades."
3683
3684 #: src/importldif.c:929
3685 msgid "Records Imported :"
3686 msgstr "Registres importats :"
3687
3688 #: src/importldif.c:960
3689 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3690 msgstr "Importar arxiu LDIF a l'agenda"
3691
3692 #: src/importmutt.c:144
3693 msgid "Error importing MUTT file."
3694 msgstr "Error important l'arxiu de MUTT."
3695
3696 #: src/importmutt.c:159
3697 msgid "Select MUTT File"
3698 msgstr "Seleccioneu l'arxiu MUTT"
3699
3700 #: src/importmutt.c:207
3701 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3702 msgstr "Importar arxiu MUTT a l'agenda"
3703
3704 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3705 msgid "Please select a file to import."
3706 msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
3707
3708 #: src/importpine.c:144
3709 msgid "Error importing Pine file."
3710 msgstr "Error important l'arxiu de Pine."
3711
3712 #: src/importpine.c:159
3713 msgid "Select Pine File"
3714 msgstr "Seleccionar arxiu Pine"
3715
3716 #: src/importpine.c:207
3717 msgid "Import Pine file into Address Book"
3718 msgstr "Importar arxiu Pine a l'agenda"
3719
3720 #: src/inc.c:363
3721 msgid "Retrieving new messages"
3722 msgstr "Obtenint nous missatges"
3723
3724 #: src/inc.c:410
3725 msgid "Standby"
3726 msgstr "En espera"
3727
3728 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3729 msgid "Cancelled"
3730 msgstr "Cancel·lat"
3731
3732 #: src/inc.c:551
3733 msgid "Retrieving"
3734 msgstr "Recuperant"
3735
3736 #: src/inc.c:560
3737 #, c-format
3738 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3739 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3740 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
3741 msgstr[1] "Fet (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
3742
3743 #: src/inc.c:566
3744 msgid "Done (no new messages)"
3745 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
3746
3747 #: src/inc.c:571
3748 msgid "Connection failed"
3749 msgstr "Connexió fallida"
3750
3751 #: src/inc.c:574
3752 msgid "Auth failed"
3753 msgstr "Authorización fallida"
3754
3755 #. S_COL_SCORE
3756 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3757 msgid "Locked"
3758 msgstr "Bloquejat"
3759
3760 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3761 msgid "Timeout"
3762 msgstr "Temps límit"
3763
3764 #: src/inc.c:685
3765 #, c-format
3766 msgid "Finished (%d new message)"
3767 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3768 msgstr[0] "Finalitzat (%d missatge nou)"
3769 msgstr[1] "Finalitzat (%d missatge(s) nou(s))"
3770
3771 #: src/inc.c:689
3772 msgid "Finished (no new messages)"
3773 msgstr "Finalitzat (no hi ha missatges nous)"
3774
3775 #: src/inc.c:698
3776 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3777 msgstr "S'han produït alguns error obtenint el correu."
3778
3779 #: src/inc.c:739
3780 #, c-format
3781 msgid "%s: Retrieving new messages"
3782 msgstr "%s: Recuperant nous missatges"
3783
3784 #: src/inc.c:772
3785 #, c-format
3786 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3787 msgstr "Conectant al servidor POP3: %s..."
3788
3789 #: src/inc.c:782
3790 #, c-format
3791 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3792 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
3793
3794 #: src/inc.c:789
3795 #, c-format
3796 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3797 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
3798
3799 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
3800 msgid "Authenticating..."
3801 msgstr "Autentificant..."
3802
3803 #: src/inc.c:871
3804 #, c-format
3805 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3806 msgstr "Obtenint missatges de %s (%s) ..."
3807
3808 #: src/inc.c:877
3809 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3810 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (STAT)..."
3811
3812 #: src/inc.c:881
3813 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3814 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (LAST)..."
3815
3816 #: src/inc.c:885
3817 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3818 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (UIDL)..."
3819
3820 #: src/inc.c:889
3821 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3822 msgstr "Obtenint el tamany dels nous missatges (LIST)..."
3823
3824 #: src/inc.c:899
3825 #, c-format
3826 msgid "Deleting message %d"
3827 msgstr "Esborrant missatge %d"
3828
3829 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
3830 msgid "Quitting"
3831 msgstr "Sortint"
3832
3833 #: src/inc.c:931
3834 #, c-format
3835 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3836 msgstr "Recuperant missatge (%d / %d) (%s / %s)"
3837
3838 #: src/inc.c:950
3839 #, c-format
3840 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3841 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3842 msgstr[0] "Recuperant (%d missatge (%s) rebut)"
3843 msgstr[1] "Recuperant (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
3844
3845 #: src/inc.c:1106
3846 msgid "Connection failed."
3847 msgstr "La connexió ha fallat."
3848
3849 #: src/inc.c:1109
3850 #, c-format
3851 msgid "Connection to %s:%d failed."
3852 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s:%d."
3853
3854 #: src/inc.c:1114
3855 msgid "Error occurred while processing mail."
3856 msgstr "S'ha produït un error mentre es processava el correu."
3857
3858 #: src/inc.c:1119
3859 #, c-format
3860 msgid ""
3861 "Error occurred while processing mail:\n"
3862 "%s"
3863 msgstr ""
3864 "S'ha produït un error mentre es processava el correu:\n"
3865 "%s"
3866
3867 #: src/inc.c:1125
3868 msgid "No disk space left."
3869 msgstr "No hi ha espai liure en disc."
3870
3871 #: src/inc.c:1130
3872 msgid "Can't write file."
3873 msgstr "No es pot escriure l'arxiu."
3874
3875 #: src/inc.c:1135
3876 msgid "Socket error."
3877 msgstr "Error de socket."
3878
3879 #: src/inc.c:1138
3880 #, c-format
3881 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3882 msgstr "Error de socket connectant amb %s:%d."
3883
3884 #. consider EOF right after QUIT successful
3885 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
3886 msgid "Connection closed by the remote host."
3887 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
3888
3889 #: src/inc.c:1146
3890 #, c-format
3891 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3892 msgstr "Connexió amb %s:%d tancada per la màquina remota."
3893
3894 #: src/inc.c:1151
3895 msgid "Mailbox is locked."
3896 msgstr "La bústia està bloquejada."
3897
3898 #: src/inc.c:1155
3899 #, c-format
3900 msgid ""
3901 "Mailbox is locked:\n"
3902 "%s"
3903 msgstr ""
3904 "La bústia està bloquejada:\n"
3905 "%s"
3906
3907 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
3908 msgid "Authentication failed."
3909 msgstr "Autentificació fallida."
3910
3911 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
3912 #, c-format
3913 msgid ""
3914 "Authentication failed:\n"
3915 "%s"
3916 msgstr ""
3917 "La autentificació ha fallat:\n"
3918 "%s"
3919
3920 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
3921 msgid "Session timed out."
3922 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió."
3923
3924 #: src/inc.c:1174
3925 #, c-format
3926 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3927 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
3928
3929 #: src/inc.c:1209
3930 msgid "Incorporation cancelled\n"
3931 msgstr "Incorporació cancel·lada\n"
3932
3933 #: src/inc.c:1439
3934 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
3935 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar durant %d minuts?"
3936
3937 #: src/inc.c:1446 src/toolbar.c:1960
3938 msgid "Offline warning"
3939 msgstr "Notificació de connexió"
3940
3941 #: src/ldif.c:839
3942 msgid "Nick Name"
3943 msgstr "Motiu (nick)"
3944
3945 #: src/main.c:171
3946 #, c-format
3947 msgid ""
3948 "File '%s' already exists.\n"
3949 "Can't create folder."
3950 msgstr ""
3951 "L'arxiu '%s' ja existeix.\n"
3952 "No s'ha pogut crear la carpeta."
3953
3954 #: src/main.c:291
3955 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3956 msgstr "g_thread no està soportat per glib.\n"
3957
3958 #: src/main.c:653
3959 #, c-format
3960 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3961 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
3962
3963 #: src/main.c:655
3964 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3965 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'edició"
3966
3967 #: src/main.c:656
3968 msgid ""
3969 "  --attach file1 [file2]...\n"
3970 "                         open composition window with specified files\n"
3971 "                         attached"
3972 msgstr ""
3973 "  --attach arxiu1 [arxiu2]...\n"
3974 "                         obre la finestra de composició amb els arxius\n"
3975 "                         especificats com a adjunts"
3976
3977 #: src/main.c:659
3978 msgid "  --receive              receive new messages"
3979 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
3980
3981 #: src/main.c:660
3982 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3983 msgstr "  --receive-all          rep nous missatges per tots els comptes"
3984
3985 #: src/main.c:661
3986 msgid "  --send                 send all queued messages"
3987 msgstr "  --send                 enviar tots els missatges encuats"
3988
3989 #: src/main.c:662
3990 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3991 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el número total de missatges"
3992
3993 #: src/main.c:663
3994 msgid ""
3995 "  --status-full [folder]...\n"
3996 "                         show the status of each folder"
3997 msgstr ""
3998 "  --status-full [carpeta]...\n"
3999 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
4000
4001 #: src/main.c:665
4002 msgid "  --online               switch to online mode"
4003 msgstr "  --online               canviar a mode de treball amb connexió"
4004
4005 #: src/main.c:666
4006 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4007 msgstr "  --offline               canviar a mode de treball sense connexió"
4008
4009 #: src/main.c:667
4010 msgid "  --debug                debug mode"
4011 msgstr "  --debug                mode de depuració"
4012
4013 #: src/main.c:668
4014 msgid "  --help                 display this help and exit"
4015 msgstr "  --help                 presenta aquesta ajuda i finalitza"
4016
4017 #: src/main.c:669
4018 msgid "  --version              output version information and exit"
4019 msgstr "  --version              dona la informació de la versió i finalitza"
4020
4021 #: src/main.c:670
4022 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4023 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
4024
4025 #: src/main.c:708 src/summaryview.c:5328
4026 #, c-format
4027 msgid "Processing (%s)..."
4028 msgstr "Processant (%s)..."
4029
4030 #: src/main.c:711
4031 msgid "top level folder"
4032 msgstr "carpeta superior"
4033
4034 #: src/main.c:769
4035 msgid "Really quit?"
4036 msgstr "Sortir realment?"
4037
4038 #: src/main.c:770
4039 msgid "Composing message exists."
4040 msgstr "Existeixen missatges en composició."
4041
4042 #: src/main.c:771
4043 msgid "Draft them"
4044 msgstr "A esborrany"
4045
4046 #: src/main.c:771
4047 msgid "Discard them"
4048 msgstr "Descartar-los"
4049
4050 #: src/main.c:771
4051 msgid "Don't quit"
4052 msgstr "No sortir"
4053
4054 #: src/main.c:785
4055 msgid "Queued messages"
4056 msgstr "Missatges en cua"
4057
4058 #: src/main.c:786
4059 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4060 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Sortir ara?"
4061
4062 #: src/main.c:1041 src/toolbar.c:1992
4063 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4064 msgstr "S'han peoduït alguns errors enviant els missatges encuats."
4065
4066 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4067 msgid "/_File"
4068 msgstr "/_Arxiu"
4069
4070 #: src/mainwindow.c:451
4071 msgid "/_File/_Add mailbox"
4072 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:452
4075 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4076 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia/MH..."
4077
4078 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4079 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:467
4080 #: src/messageview.c:159
4081 msgid "/_File/---"
4082 msgstr "/_Fitxer/---"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:454
4085 msgid "/_File/Change folder order"
4086 msgstr "/_Arxiu/Canviar l'ordre de les carpetes"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:456
4089 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4090 msgstr "/_Arxiu/_Importar arxiu mbox..."
4091
4092 #: src/mainwindow.c:457
4093 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4094 msgstr "/_Arxiu/_Exportar a arxiu mbox..."
4095
4096 #: src/mainwindow.c:458
4097 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4098 msgstr "/_Arxiu/E_xportar seleccionats a arxiu mbox..."
4099
4100 #: src/mainwindow.c:461
4101 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4102 msgstr "/_Arxiu/_Buidar totes les papereres"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4105 msgid "/_File/_Save as..."
4106 msgstr "/_Arxiu/_Guardar com..."
4107
4108 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4109 msgid "/_File/_Print..."
4110 msgstr "/_Arxiu/Im_primir"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:466
4113 msgid "/_File/_Work offline"
4114 msgstr "/_Arxiu/_Treballar sense connexió"
4115
4116 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4117 #: src/mainwindow.c:469
4118 msgid "/_File/E_xit"
4119 msgstr "/_Arxiu/_Sortir"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:474
4122 msgid "/_Edit/Select _thread"
4123 msgstr "/_Editar/Seleccionar _fil"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:166
4126 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4127 msgstr "/_Edició/_Buscar en el missatge actual..."
4128
4129 #: src/mainwindow.c:478
4130 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4131 msgstr "/_Edició/Buscar a la _carpeta..."
4132
4133 #: src/mainwindow.c:479
4134 msgid "/_Edit/_Quick search"
4135 msgstr "/_Editar/_Busqueda ràpida"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:451
4138 msgid "/_View"
4139 msgstr "/_Veure"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:481
4142 msgid "/_View/Show or hi_de"
4143 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:482
4146 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4147 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Arbre de carpetes"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:484
4150 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4151 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Vista de missatge"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:486
4154 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4155 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:488
4158 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4159 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines/Icones _i texte"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:490
4162 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4163 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Icones"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:492
4166 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4167 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Texte"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:494
4170 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4171 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Ocultar"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:496
4174 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4175 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Barra d'estat"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:532
4178 #: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:669
4179 #: src/messageview.c:268
4180 msgid "/_View/---"
4181 msgstr "/_Veure/---"
4182
4183 #: src/mainwindow.c:499
4184 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4185 msgstr "/_Veure/_Separar l'arbre de carpetes"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:500
4188 msgid "/_View/Separate _message view"
4189 msgstr "/_Veure/Vista de missatges separada"
4190
4191 #: src/mainwindow.c:502
4192 msgid "/_View/_Sort"
4193 msgstr "/_Veure/_Ordenar"
4194
4195 #: src/mainwindow.c:503
4196 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4197 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _número"
4198
4199 #: src/mainwindow.c:504
4200 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4201 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per T_amany"
4202
4203 #: src/mainwindow.c:505
4204 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4205 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Data"
4206
4207 #: src/mainwindow.c:506
4208 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4209 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Remitent"
4210
4211 #: src/mainwindow.c:507
4212 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4213 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Destinatari"
4214
4215 #: src/mainwindow.c:508
4216 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4217 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per Ass_umpte"
4218
4219 #: src/mainwindow.c:509
4220 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4221 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per color d' _etiqueta"
4222
4223 #: src/mainwindow.c:511
4224 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4225 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _marca"
4226
4227 #: src/mainwindow.c:512
4228 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4229 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per e_stat"
4230
4231 #: src/mainwindow.c:513
4232 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4233 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _adjunt"
4234
4235 #: src/mainwindow.c:515
4236 msgid "/_View/_Sort/by score"
4237 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per tamany"
4238
4239 #: src/mainwindow.c:516
4240 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4241 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per bloquejat"
4242
4243 #: src/mainwindow.c:517
4244 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4245 msgstr "/_Veure/_Ordenar/N_o ordenar"
4246
4247 #: src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4248 msgid "/_View/_Sort/---"
4249 msgstr "/_Veure/_Ordenar/---"
4250
4251 #: src/mainwindow.c:519
4252 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4253 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Ascendent"
4254
4255 #: src/mainwindow.c:520
4256 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4257 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Descendent"
4258
4259 #: src/mainwindow.c:522
4260 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4261 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Atraure _por asunto"
4262
4263 #: src/mainwindow.c:524
4264 msgid "/_View/Th_read view"
4265 msgstr "/_Veure/_Vista jeràrquica"
4266
4267 #: src/mainwindow.c:525
4268 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4269 msgstr "/_Veure/E_xpandir tots els fils"
4270
4271 #: src/mainwindow.c:526
4272 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4273 msgstr "/_Veure/Co_l·lapsar tots els fils"
4274
4275 #: src/mainwindow.c:527
4276 msgid "/_View/_Hide read messages"
4277 msgstr "/_Veure/Ama_gar els missatges llegits"
4278
4279 #: src/mainwindow.c:528
4280 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4281 msgstr "/_Veure/Definint _columnes mostrades"
4282
4283 #: src/mainwindow.c:529
4284 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4285 msgstr "/_Veure/Definint _columnes mostrades/ a la ll_ista de carpetes..."
4286
4287 #: src/mainwindow.c:530
4288 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4289 msgstr "/_Veure/Definint _columnes mostrades/a la llista de _missatges..."
4290
4291 #: src/mainwindow.c:533
4292 msgid "/_View/_Go to"
4293 msgstr "/_Veure/_Anar a"
4294
4295 #: src/mainwindow.c:534
4296 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4297 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge a_nterior"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:535
4300 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4301 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge s_egüent"
4302
4303 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:544
4304 #: src/mainwindow.c:549 src/mainwindow.c:554
4305 msgid "/_View/_Go to/---"
4306 msgstr "/_Veure/_Anar a/---"
4307
4308 #: src/mainwindow.c:537
4309 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4310 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anterior sense llegir"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:539
4313 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4314 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Següent sense llegir"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:542
4317 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4318 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge no_u anterior"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:543
4321 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4322 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge no_u següent"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:545
4325 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4326 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge marcat a_nterior"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:547
4329 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4330 msgstr "/_Veure/_Anar a/Següent missatge marcat"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:550
4333 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4334 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge etiquetat anterior"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:552
4337 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4338 msgstr "/_Veure/_Anar a/Següent missatge etiquetat"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:555
4341 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4342 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anar a una altra carpeta"
4343
4344 #: src/mainwindow.c:559 src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:172
4345 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4346 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/---"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:176
4349 msgid "/_View/Character _encoding"
4350 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:177
4353 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4354 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/_Autodetectar"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:180
4357 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4358 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
4359
4360 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:183
4361 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4362 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Unicode (_UTF-8)"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:186
4365 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4366 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:188
4369 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4370 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:191
4373 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4374 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:194
4377 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4378 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-13)"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:196
4381 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4382 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:199
4385 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4386 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Grec (ISO-8859-_7)"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:202
4389 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4390 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:204
4393 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4394 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracter/Hebreu (Windows-1255)"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:207
4397 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4398 msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Turc (ISO-8859-_9)"
4399