Revert "More fixes for parsing dates in vcalendar on Windows."
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2006-2015 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Carles Tubio Terrón <c@rles-tub.io>, 2015.
7 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006, 2010.
8 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>,revisió i correcció, febrer de 2016; actualització per a la versió 3.14.0, agost 2016.
9 # Very special THANKS to the translator team of Softcatalà for:
10 #  https://www.softcatala.org/recull.html
11 #
12 msgid ""
13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.7.8\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
16 "POT-Creation-Date: 2016-08-03 10:44+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2016-08-03 11:04+0200\n"
18 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
19 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
20 "Language: ca\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
26 "\"\"X-Poedit-Basepath: ..\n"
27 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
28
29 #: src/account.c:396 src/account.c:463
30 msgid ""
31 "Some composing windows are open.\n"
32 "Please close all the composing windows before editing accounts."
33 msgstr ""
34 "Hi ha finestres d'escriptura obertes.\n"
35 "Tanqueu totes les finestres d'escriptura abans d'editar els comptes."
36
37 #: src/account.c:441
38 msgid "Can't create folder."
39 msgstr "No es pot crear la carpeta."
40
41 #: src/account.c:728
42 msgid "Edit accounts"
43 msgstr "Edita els comptes"
44
45 #: src/account.c:745
46 msgid ""
47 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
48 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
49 "indicates the default account."
50 msgstr ""
51 "Usant \"Rep missatges\" recuperareu els missatges des dels vostres comptes "
52 "en l'ordre donat, la casella de selecció indicarà quins comptes s'hi "
53 "inclouran. El text en negreta indica el compte per defecte."
54
55 #: src/account.c:816
56 msgid " _Set as default account "
57 msgstr "E_stableix com a compte predeterminat"
58
59 #: src/account.c:908
60 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
61 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar."
62
63 #: src/account.c:915
64 #, c-format
65 msgid "Copy of %s"
66 msgstr "Copia de %s"
67
68 #: src/account.c:1075
69 #, c-format
70 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
71 msgstr "Realment voleu eliminar el compte \"%s\"?"
72
73 #: src/account.c:1077
74 msgid "(Untitled)"
75 msgstr "(Sense títol)"
76
77 #: src/account.c:1078
78 msgid "Delete account"
79 msgstr "Elimina el compte"
80
81 #: src/account.c:1562
82 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
83 msgid "G"
84 msgstr "G"
85
86 #: src/account.c:1568
87 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
88 msgstr "\"Rep missatges\" recupera els missatges des dels comptes seleccionats"
89
90 #: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
91 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7224 src/editaddress.c:1264
92 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
93 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
94 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
95 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
96 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
97 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
98 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
99 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
100 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
101 msgid "Name"
102 msgstr "Nom"
103
104 #: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4128
105 msgid "Protocol"
106 msgstr "Protocol"
107
108 #: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
109 msgid "Server"
110 msgstr "Servidor"
111
112 #: src/action.c:382
113 #, c-format
114 msgid "Could not get message file %d"
115 msgstr "No s'ha pogut obtenir el fitxer de missatge %d"
116
117 #: src/action.c:419
118 msgid "Could not get message part."
119 msgstr "No s'ha pogut obtenir la secció del missatge."
120
121 #: src/action.c:436
122 #, c-format
123 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
124 msgstr "No es pot obtenir la secció del missatge multisecció: %s"
125
126 #: src/action.c:608
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
130 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
131 msgstr ""
132 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra d'escriptura\n"
133 "perquè conté %%f, %%F, %%as o %%p."
134
135 #: src/action.c:720
136 msgid "There is no filtering action set"
137 msgstr "No hi ha cap acció de filtratge definida"
138
139 #: src/action.c:722
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "Invalid filtering action(s):\n"
143 "%s"
144 msgstr ""
145 "Accions de filtratge no vàlides:\n"
146 "%s"
147
148 #: src/action.c:987
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "Could not fork to execute the following command:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154 msgstr ""
155 "No s'ha pogut fer la bifurcació per executar l'ordre següent:\n"
156 "%s\n"
157 "%s"
158
159 #: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
160 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
162 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
163 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
165 msgid "Unknown error"
166 msgstr "Error desconegut"
167
168 #: src/action.c:1207 src/action.c:1372
169 msgid "Completed"
170 msgstr "Completat"
171
172 #: src/action.c:1243
173 #, c-format
174 msgid "--- Running: %s\n"
175 msgstr "--- Executant: %s\n"
176
177 #: src/action.c:1247
178 #, c-format
179 msgid "--- Ended: %s\n"
180 msgstr "--- Acabat: %s\n"
181
182 #: src/action.c:1280
183 msgid "Action's input/output"
184 msgstr "Entrada i sortida de l'acció"
185
186 #: src/action.c:1608
187 #, c-format
188 msgid ""
189 "Enter the argument for the following action:\n"
190 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
191 "  %s"
192 msgstr ""
193 "Teclegeu l'argument per a l'acció següent:\n"
194 "(\"%%h\" es substituirà per l'argument)\n"
195 "  %s"
196
197 #: src/action.c:1613
198 msgid "Action's hidden user argument"
199 msgstr "Argument d'usuari ocult per a l'acció"
200
201 #: src/action.c:1617
202 #, c-format
203 msgid ""
204 "Enter the argument for the following action:\n"
205 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
206 "  %s"
207 msgstr ""
208 "Teclegeu l'argument per a l'acció següent:\n"
209 "(\"%%u\" es substituirà per l'argument)\n"
210 "  %s"
211
212 #: src/action.c:1622
213 msgid "Action's user argument"
214 msgstr "Argument d'usuari per a l'acció"
215
216 #: src/addrclip.c:479
217 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
218 msgstr ""
219 "No es pot copiar una carpeta a si mateixa o a una de les seves subcarpetes."
220
221 #: src/addrclip.c:502
222 msgid "Cannot copy an address book to itself."
223 msgstr "No es pot copiar una llibreta d'adreces a si mateixa."
224
225 #: src/addrclip.c:593
226 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
227 msgstr ""
228 "No es pot moure una carpeta a si mateixa o a una de les seves subcarpetes."
229
230 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
231 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
232 msgid "Group"
233 msgstr "Grup"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:65
236 msgid "date of birth"
237 msgstr "data de naixement"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:66
240 msgid "address"
241 msgstr "adreça"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:67
244 msgid "phone"
245 msgstr "telèfon"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:68
248 msgid "mobile phone"
249 msgstr "telèfon mòbil"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:69
252 msgid "organization"
253 msgstr "organizació"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:70
256 msgid "office address"
257 msgstr "adreça de l'oficina"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:71
260 msgid "office phone"
261 msgstr "telèfon de l'oficina"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:72
264 msgid "fax"
265 msgstr "fax"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:73
268 msgid "website"
269 msgstr "lloc web"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:141
272 msgid "Attribute name"
273 msgstr "Nom de l'atribut"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:156
276 msgid "Delete all attribute names"
277 msgstr "Esborra tots els noms d'atributs"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:157
280 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
281 msgstr "Realment voleu esborrar tots els noms d'atributs?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:181
284 msgid "Delete attribute name"
285 msgstr "Esborra el nom de l'atribut"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:182
288 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
289 msgstr "Realment voleu esborrar aquest nom d'atribut?"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:191
292 msgid "Reset to default"
293 msgstr "Reinicia als valors per defecte"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:192
296 msgid ""
297 "Do you really want to replace all attribute names\n"
298 "with the default set?"
299 msgstr ""
300 "Realment voleu reemplaçar tots els noms d'atribut\n"
301 "pels valors per defecte?"
302
303 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
304 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
305 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
306 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
307 msgid "_Delete"
308 msgstr "_Esborra"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
311 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
312 msgid "Delete _all"
313 msgstr "Esborr_a-ho tot"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:214
316 msgid "_Reset to default"
317 msgstr "_Reinicia als valors per defecte"
318
319 #: src/addrcustomattr.c:403
320 msgid "Attribute name is not set."
321 msgstr "No s'ha establert el nom de l'atribut."
322
323 #: src/addrcustomattr.c:462
324 msgctxt "Dialog title"
325 msgid "Edit attribute names"
326 msgstr "Edita els noms dels atributs"
327
328 #: src/addrcustomattr.c:476
329 msgid "New attribute name:"
330 msgstr "Nom d'atribut nou:"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:513
333 msgid ""
334 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
335 "contacts."
336 msgstr ""
337 "Afegir o esborrar noms d'atributs no afectarà atributs ja assigats a "
338 "contactes."
339
340 #: src/addrduplicates.c:127
341 msgid "Show duplicates in the same book"
342 msgstr "Mostra els duplicats dins de la mateixa llibreta"
343
344 #: src/addrduplicates.c:133
345 msgid "Show duplicates in different books"
346 msgstr "Mostra els duplicats en llibretes diferents"
347
348 #: src/addrduplicates.c:144
349 msgid "Find address book email duplicates"
350 msgstr "Troba duplicats a la llibreta d'adreces"
351
352 #: src/addrduplicates.c:145
353 msgid ""
354 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
355 msgstr ""
356 "El Claws Mail cercarà ara adreces de correu electrònic duplicades a la "
357 "llibreta d'adreces."
358
359 #: src/addrduplicates.c:315
360 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
361 msgstr "No s'han trobat adreces de correu duplicades a la llibreta d'adreces"
362
363 #: src/addrduplicates.c:346
364 msgid "Duplicate email addresses"
365 msgstr "Adreces de correu duplicades"
366
367 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
368 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
369 msgid "Address"
370 msgstr "Adreça"
371
372 #: src/addrduplicates.c:464
373 msgid "Address book path"
374 msgstr "Camí de la llibreta d'adreces"
375
376 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
377 msgid "Delete address(es)"
378 msgstr "Esborra les adreces"
379
380 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
381 msgid "Really delete the address(es)?"
382 msgstr "Voleu esborrar realment aquestes adreces?"
383
384 #: src/addrduplicates.c:842
385 msgid "Delete address"
386 msgstr "Esborra l'adreça"
387
388 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
389 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
390 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
391
392 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
393 msgid "Add to address book"
394 msgstr "Afegeix a la llibreta d'adreces"
395
396 #: src/addressadd.c:207
397 msgid "Contact"
398 msgstr "Contacte"
399
400 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
401 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
402 msgid "Remarks"
403 msgstr "Observacions"
404
405 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
406 msgid "Select Address Book Folder"
407 msgstr "Seleccioneu la carpeta de la llibreta d'adreces"
408
409 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
410 msgid "Add address(es)"
411 msgstr "Afegeix adreces"
412
413 #: src/addressadd.c:535
414 msgid "Can't add the specified address"
415 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
416
417 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
418 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
419 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
420 msgid "Email Address"
421 msgstr "Adreça de correu"
422
423 #: src/addressbook.c:405
424 msgid "_Book"
425 msgstr "Lli_breta"
426
427 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
428 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
429 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
430 msgid "_Edit"
431 msgstr "_Edita"
432
433 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
434 #: src/messageview.c:212
435 msgid "_Tools"
436 msgstr "E_ines"
437
438 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
439 #: src/messageview.c:213
440 msgid "_Help"
441 msgstr "A_juda"
442
443 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
444 msgid "New _Book"
445 msgstr "Lli_breta nova"
446
447 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
448 msgid "New _Folder"
449 msgstr " _Carpeta nova"
450
451 #: src/addressbook.c:413
452 msgid "New _vCard"
453 msgstr "_vCard nou"
454
455 #: src/addressbook.c:417
456 msgid "New _JPilot"
457 msgstr "_JPilot nou"
458
459 #: src/addressbook.c:420
460 msgid "New LDAP _Server"
461 msgstr "_Servidor LDAP nou"
462
463 #: src/addressbook.c:424
464 msgid "_Edit book"
465 msgstr "_Edita la llibreta"
466
467 #: src/addressbook.c:425
468 msgid "_Delete book"
469 msgstr "Es_borra la llibreta"
470
471 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
475 msgid "_Save"
476 msgstr "De_sa"
477
478 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
479 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
480 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
481 msgid "_Close"
482 msgstr "Tan_ca"
483
484 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
485 msgid "_Select all"
486 msgstr "_Selecciona-ho tot"
487
488 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
489 msgid "C_ut"
490 msgstr "T_alla"
491
492 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
493 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
494 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
495 msgid "_Copy"
496 msgstr "_Copia"
497
498 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
499 #: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
500 msgid "_Paste"
501 msgstr "_Enganxa"
502
503 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
504 msgid "New _Address"
505 msgstr "_Adreça nova"
506
507 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
508 msgid "New _Group"
509 msgstr "_Grup nou"
510
511 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
512 msgid "_Mail To"
513 msgstr "_Missatge per a"
514
515 #: src/addressbook.c:447
516 msgid "Import _LDIF file..."
517 msgstr "Importa un fitxer _LDIF..."
518
519 #: src/addressbook.c:448
520 msgid "Import M_utt file..."
521 msgstr "Importa un fitxer M_utt..."
522
523 #: src/addressbook.c:449
524 msgid "Import _Pine file..."
525 msgstr "Importa un fitxer _Pine..."
526
527 #: src/addressbook.c:451
528 msgid "Export _HTML..."
529 msgstr "Exporta _HTML..."
530
531 #: src/addressbook.c:452
532 msgid "Export LDI_F..."
533 msgstr "Exporta LDI_F..."
534
535 #: src/addressbook.c:454
536 msgid "Find duplicates..."
537 msgstr "Busca duplicats..."
538
539 #: src/addressbook.c:455
540 msgid "Edit custom attributes..."
541 msgstr "Edita els atributs personalitzats..."
542
543 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
544 #: src/messageview.c:338
545 msgid "_About"
546 msgstr "Qu_ant a"
547
548 #: src/addressbook.c:494
549 msgid "_Browse Entry"
550 msgstr "_Navega per l'entrada"
551
552 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
553 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
554 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
555 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
556 #: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
557 msgid "Unknown"
558 msgstr "Desconegut"
559
560 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
561 msgid "Success"
562 msgstr "Correcte"
563
564 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
565 msgid "Bad arguments"
566 msgstr "Arguments incorrectes"
567
568 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
569 msgid "File not specified"
570 msgstr "No s'ha especificat el fitxer"
571
572 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
573 msgid "Error opening file"
574 msgstr "Error obrint el fitxer"
575
576 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
577 msgid "Error reading file"
578 msgstr "Error llegint el fitxer"
579
580 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
581 msgid "End of file encountered"
582 msgstr "S'ha trobat el final del fitxer"
583
584 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
585 msgid "Error allocating memory"
586 msgstr "Error d'assignació de memòria"
587
588 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
589 msgid "Bad file format"
590 msgstr "Format de fitxer erroni"
591
592 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
593 msgid "Error writing to file"
594 msgstr "Error escrivint al fitxer"
595
596 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
597 msgid "Error opening directory"
598 msgstr "Error obrint el directori"
599
600 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
601 msgid "No path specified"
602 msgstr "No s'ha especificat cap camí"
603
604 #: src/addressbook.c:534
605 msgid "Error connecting to LDAP server"
606 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
607
608 #: src/addressbook.c:535
609 msgid "Error initializing LDAP"
610 msgstr "Error inicializant LDAP"
611
612 #: src/addressbook.c:536
613 msgid "Error binding to LDAP server"
614 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:537
617 msgid "Error searching LDAP database"
618 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:538
621 msgid "Timeout performing LDAP operation"
622 msgstr "S'ha esgotat el temps d'espera fent l'operació LDAP"
623
624 #: src/addressbook.c:539
625 msgid "Error in LDAP search criteria"
626 msgstr "Error als criteris de cerca LDAP"
627
628 #: src/addressbook.c:540
629 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
630 msgstr "No s'han trobat entrades LDAP per al criteri de cerca"
631
632 #: src/addressbook.c:541
633 msgid "LDAP search terminated on request"
634 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la cerca LDAP"
635
636 #: src/addressbook.c:542
637 msgid "Error starting TLS connection"
638 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
639
640 #: src/addressbook.c:543
641 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
642 msgstr "Falta el nom distingit (dn)"
643
644 #: src/addressbook.c:544
645 msgid "Missing required information"
646 msgstr "Falta informació requerida"
647
648 #: src/addressbook.c:545
649 msgid "Another contact exists with that key"
650 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
651
652 #: src/addressbook.c:546
653 msgid "Strong(er) authentication required"
654 msgstr "Cal una autenticació més forta"
655
656 #: src/addressbook.c:913
657 msgid "Sources"
658 msgstr "Fonts"
659
660 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
661 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
662 msgid "Address book"
663 msgstr "Llibreta d'adreces"
664
665 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:780
666 msgid "Search"
667 msgstr "Cerca"
668
669 #: src/addressbook.c:1483
670 msgid "Delete group"
671 msgstr "Esborra el grup"
672
673 #: src/addressbook.c:1484
674 msgid ""
675 "Really delete the group(s)?\n"
676 "The addresses it contains will not be lost."
677 msgstr ""
678 "Realment voleu esborrar el/s grup/s?\n"
679 "Les adreces que hi hagi es perdran."
680
681 #: src/addressbook.c:2195
682 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
683 msgstr ""
684 "No es pot enganxar. La llibreta d'adreces de destinació és només de lectura."
685
686 #: src/addressbook.c:2205
687 msgid "Cannot paste into an address group."
688 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
689
690 #: src/addressbook.c:2913
691 #, c-format
692 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
693 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la consulta i les adreces a \"%s\" ?"
694
695 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
696 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
697 #: src/toolbar.c:415
698 msgid "Delete"
699 msgstr "Esborra"
700
701 #: src/addressbook.c:2925
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
705 "contains will be moved into the parent folder."
706 msgstr ""
707 "Voleu esborrar \"%s\"? Si només s'esborra només la carpeta, les adreces que "
708 "conté es mouran a la carpeta mare."
709
710 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
711 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
712 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
713 msgid "Delete folder"
714 msgstr "Esborra la carpeta"
715
716 #: src/addressbook.c:2929
717 msgid "Delete _folder only"
718 msgstr "Esborra només la _carpeta"
719
720 #: src/addressbook.c:2929
721 msgid "Delete folder and _addresses"
722 msgstr "Esborra la carpeta i les _adreces"
723
724 #: src/addressbook.c:2940
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "Do you want to delete '%s'?\n"
728 "The addresses it contains will not be lost."
729 msgstr ""
730 "Voleu esborrar \"%s\"?\n"
731 "Les adreces que conté no es perdran."
732
733 #: src/addressbook.c:2947
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "Do you want to delete '%s'?\n"
737 "The addresses it contains will be lost."
738 msgstr ""
739 "Voleu esborrar \"%s\"?\n"
740 "Les adreces que conté es perdran."
741
742 #: src/addressbook.c:3061
743 #, c-format
744 msgid "Search '%s'"
745 msgstr "Cerca \"%s\""
746
747 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
748 msgid "New Contacts"
749 msgstr "Contactes nous"
750
751 #: src/addressbook.c:4087
752 msgid "New user, could not save index file."
753 msgstr "Usuari nou, no s'ha pogut desar el fitxer d'índex."
754
755 #: src/addressbook.c:4091
756 msgid "New user, could not save address book files."
757 msgstr "Usuari nou, no s'han pogut desar els fitxers de la llibreta d'adreces."
758
759 #: src/addressbook.c:4101
760 msgid "Old address book converted successfully."
761 msgstr "La llibreta d'adreces antiga s'ha convert amb èxit."
762
763 #: src/addressbook.c:4106
764 msgid ""
765 "Old address book converted,\n"
766 "could not save new address index file."
767 msgstr ""
768 "Llibreta d'adreces convertida.\n"
769 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex."
770
771 #: src/addressbook.c:4119
772 msgid ""
773 "Could not convert address book,\n"
774 "but created empty new address book files."
775 msgstr ""
776 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces,\n"
777 "però s'han creat fitxers buits de la llibreta d'adreces nova."
778
779 #: src/addressbook.c:4125
780 msgid ""
781 "Could not convert address book,\n"
782 "could not save new address index file."
783 msgstr ""
784 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces.\n"
785 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex d'adreces."
786
787 #: src/addressbook.c:4130
788 msgid ""
789 "Could not convert address book\n"
790 "and could not create new address book files."
791 msgstr ""
792 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces\n"
793 "i no s'han pogut crear els fitxers de la nova."
794
795 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
796 msgid "Addressbook conversion error"
797 msgstr "Error de la conversió de la llibreta d'adreces"
798
799 #: src/addressbook.c:4257
800 msgid "Addressbook Error"
801 msgstr "Error de la llibreta d'adreces"
802
803 #: src/addressbook.c:4258
804 msgid "Could not read address index"
805 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
806
807 #: src/addressbook.c:4589
808 msgid "Busy searching..."
809 msgstr "Buscant..."
810
811 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
812 msgid "Interface"
813 msgstr "Interficie"
814
815 #: src/addressbook.c:4910
816 msgid "Address Books"
817 msgstr "Llibretes d'adreces"
818
819 #: src/addressbook.c:4922
820 msgid "Person"
821 msgstr "Persona"
822
823 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:343
824 #: src/folderview.c:431 src/prefs_account.c:2786 src/prefs_folder_column.c:78
825 msgid "Folder"
826 msgstr "Carpeta"
827
828 #: src/addressbook.c:4970
829 msgid "vCard"
830 msgstr "vCard"
831
832 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
833 msgid "JPilot"
834 msgstr "JPilot"
835
836 #: src/addressbook.c:5006
837 msgid "LDAP servers"
838 msgstr "Servidors LDAP"
839
840 #: src/addressbook.c:5018
841 msgid "LDAP Query"
842 msgstr "Consulta LDAP"
843
844 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
845 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
846 msgid "Address Book"
847 msgstr "Llibreta d'adreces"
848
849 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
850 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
851 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
852 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
853 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
854 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
855 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
856 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
857 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
858 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
859 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
860 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
861 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
862 #: src/prefs_matcher.c:2523
863 msgid "Any"
864 msgstr "Qualsevol"
865
866 #: src/addrgather.c:173
867 msgid "Please specify name for address book."
868 msgstr "Si us plau, especifiqueu el nom de la llibreta d'adreces."
869
870 #: src/addrgather.c:180
871 msgid "No available address book."
872 msgstr "No hi ha cap llibreta d'adreces disponible."
873
874 #: src/addrgather.c:201
875 msgid "Please select the mail headers to search."
876 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar, si us plau."
877
878 #: src/addrgather.c:208
879 msgid "Collecting addresses..."
880 msgstr "Recopilant adreces..."
881
882 #: src/addrgather.c:248
883 msgid "address added by claws-mail"
884 msgstr "adreça afegida pel claws-mail"
885
886 #: src/addrgather.c:276
887 msgid "Addresses collected successfully."
888 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
889
890 #: src/addrgather.c:351
891 msgid "Current folder:"
892 msgstr "Carpeta actual:"
893
894 #: src/addrgather.c:362
895 msgid "Address book name:"
896 msgstr "Nom de la llibreta d'adreces:"
897
898 #: src/addrgather.c:389
899 msgid "Address book folder size:"
900 msgstr "Mida de la carpeta de la llibreta d'adreces:"
901
902 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
903 msgid ""
904 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
905 msgstr ""
906 "Quantitat màxima d'entrades per carpeta dins de la nova llibreta d'adreces "
907 "creada"
908
909 #: src/addrgather.c:407
910 msgid "Process these mail header fields"
911 msgstr "Processa els camps d'aquestes capçaleres"
912
913 #: src/addrgather.c:426
914 msgid "Include subfolders"
915 msgstr "Inclou subcarpetes"
916
917 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
918 msgid "Header Name"
919 msgstr "Nom de capçalera"
920
921 #: src/addrgather.c:451
922 msgid "Address Count"
923 msgstr "Compte d'adreces"
924
925 #: src/addrgather.c:561
926 msgid "Header Fields"
927 msgstr "Camps de capçalera"
928
929 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
930 #: src/importldif.c:1022
931 msgid "Finish"
932 msgstr "Acaba"
933
934 #: src/addrgather.c:620
935 msgid "Collect email addresses from selected messages"
936 msgstr "Recopila les adreces de correu dels missatges seleccionats"
937
938 #: src/addrgather.c:624
939 msgid "Collect email addresses from folder"
940 msgstr "Recopila les adreces de correu de la carpeta"
941
942 #: src/addrindex.c:124
943 msgid "Common addresses"
944 msgstr "Adreces comunes"
945
946 #: src/addrindex.c:125
947 msgid "Personal addresses"
948 msgstr "Adreces personals"
949
950 #: src/addrindex.c:131
951 msgid "Common address"
952 msgstr "Adreça comuna"
953
954 #: src/addrindex.c:132
955 msgid "Personal address"
956 msgstr "Adreça personal"
957
958 #: src/addrindex.c:1830
959 msgid "Address(es) update"
960 msgstr "Actualització d'adreces"
961
962 #: src/addrindex.c:1831
963 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
964 msgstr "Actualització fallida. Canvis no escrits al directori."
965
966 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9473
967 msgid "Notice"
968 msgstr "Anunci"
969
970 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5691 src/compose.c:6214
971 #: src/compose.c:11908 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
972 #: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
973 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4866
974 msgid "Warning"
975 msgstr "Avís"
976
977 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5632 src/inc.c:663
978 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
979 msgid "Error"
980 msgstr "Error"
981
982 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
983 msgid "_View log"
984 msgstr "_Vegeu el registre"
985
986 #: src/alertpanel.c:347
987 msgid "Show this message next time"
988 msgstr "Mostra aquest missatge la propera vegada"
989
990 #: src/browseldap.c:218
991 msgid "Browse Directory Entry"
992 msgstr "Nevega per l'entrada del directori"
993
994 #: src/browseldap.c:237
995 msgid "Server Name:"
996 msgstr "Nom del servidor:"
997
998 #: src/browseldap.c:247
999 msgid "Distinguished Name (dn):"
1000 msgstr "Nom distingit (dn):"
1001
1002 #: src/browseldap.c:270
1003 msgid "LDAP Name"
1004 msgstr "Nom LDAP"
1005
1006 #: src/browseldap.c:272
1007 msgid "Attribute Value"
1008 msgstr "Valor de l'atribut"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:63
1011 msgid "Nothing"
1012 msgstr "Res"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:64
1015 msgid "a viewer"
1016 msgstr "un visualitzador"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:65
1019 msgid "a MIME parser"
1020 msgstr "un analitzador MIME"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:66
1023 msgid "folders"
1024 msgstr "carpetes"
1025
1026 #: src/common/plugin.c:67
1027 msgid "filtering"
1028 msgstr "filtratge"
1029
1030 #: src/common/plugin.c:68
1031 msgid "a privacy interface"
1032 msgstr "una interfície de privacitat"
1033
1034 #: src/common/plugin.c:69
1035 msgid "a notifier"
1036 msgstr "un notificador"
1037
1038 #: src/common/plugin.c:70
1039 msgid "an utility"
1040 msgstr "una utilitat"
1041
1042 #: src/common/plugin.c:71
1043 msgid "things"
1044 msgstr "coses"
1045
1046 #: src/common/plugin.c:332
1047 #, c-format
1048 msgid ""
1049 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1050 msgstr ""
1051 "Aquest connector proporciona %s (%s), que ja és proporcionat pel connector "
1052 "%s."
1053
1054 #: src/common/plugin.c:435
1055 msgid "Plugin already loaded"
1056 msgstr "Connector ja carregat"
1057
1058 #: src/common/plugin.c:446
1059 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1060 msgstr "Ha fallat assignar memòria per al connector"
1061
1062 #: src/common/plugin.c:480
1063 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1064 msgstr ""
1065 "Aquest connector no té llicència de GPL v3 ni cap llicència compatible "
1066 "posterior."
1067
1068 #: src/common/plugin.c:489
1069 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1070 msgstr "Aquest connector és per al Claws Mail GTK1."
1071
1072 #: src/common/plugin.c:771
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1076 "built with."
1077 msgstr ""
1078 "La vostra versió del Claws Mail és més nova que la versió amb la qual el "
1079 "connector \"%s\" va ser compilat."
1080
1081 #: src/common/plugin.c:774
1082 msgid ""
1083 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1084 "with."
1085 msgstr ""
1086 "La vostra versió del Claws Mail és més nova que la versió amb la qual el "
1087 "connector va ser compilat."
1088
1089 #: src/common/plugin.c:783
1090 #, c-format
1091 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1092 msgstr ""
1093 "La vostra versió del Claws Mail és massa antiga per al connector \"%s\"."
1094
1095 #: src/common/plugin.c:785
1096 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1097 msgstr "La vostra versió del Claws Mail és massa antiga per al connector."
1098
1099 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1213
1100 msgid "SSL handshake failed\n"
1101 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:179
1104 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1105 msgstr "No hi ha cap mètode disponible per a SMTP AUTH\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:182
1108 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1109 msgstr "El mètode SMTP AUTH seleccionat no està disponible\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1112 msgid "bad SMTP response\n"
1113 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
1114
1115 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1116 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1117 msgstr "hi ha hagut un error a la sessió SMTP\n"
1118
1119 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1120 msgid "error occurred on authentication\n"
1121 msgstr "hi ha hagut un error d'autenticació\n"
1122
1123 #: src/common/smtp.c:585
1124 #, c-format
1125 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1126 msgstr "El missatge és massa gros (Mida màxima: %s)\n"
1127
1128 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1129 msgid "couldn't start TLS session\n"
1130 msgstr "no s'ha pogut iniciar la sessió TLS\n"
1131
1132 #: src/common/socket.c:569
1133 msgid "Socket IO timeout.\n"
1134 msgstr "Temps d'espera excedit per a sòcol E/S.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:598
1137 msgid "Connection timed out.\n"
1138 msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera.\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:732
1141 #, c-format
1142 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1143 msgstr "%s:%d: connexió fallida (%s).\n"
1144
1145 #: src/common/socket.c:972
1146 #, c-format
1147 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1148 msgstr "%s:%d: amfitrió desconegut.\n"
1149
1150 #: src/common/socket.c:1064
1151 #, c-format
1152 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1153 msgstr "%s:%s: la cerca de l'amfitrió ha fallat (%s).\n"
1154
1155 #: src/common/socket.c:1368
1156 #, c-format
1157 msgid "write on fd%d: %s\n"
1158 msgstr "escriu a fd%d: %s\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1161 #, c-format
1162 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1163 msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1166 #, c-format
1167 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1168 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1171 #, c-format
1172 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1173 msgstr "No es pot importar el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1176 msgid "Internal error"
1177 msgstr "Error intern"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1180 msgid "Uncheckable"
1181 msgstr "No comprovable"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1184 msgid "Self-signed certificate"
1185 msgstr "Certificat autosignat"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1188 msgid "Revoked certificate"
1189 msgstr "Certificat revocat"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1192 msgid "No certificate issuer found"
1193 msgstr "No s'ha trobat l'emissor del certificat"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1196 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1197 msgstr "L'emissor del certificat no és un CA"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1202 msgstr "No es pot obrir el fitxer de certificat %s: %s\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1205 #, c-format
1206 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1207 msgstr "El fitxer del certificat %s no s'ha pogut trobar (%s)\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1212 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de la clau %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1215 #, c-format
1216 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Manca el fitxer de la clau %s (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1220 #, c-format
1221 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1222 msgstr "Ha fallat la lectura del fitxer del certificat P12 %s\n"
1223
1224 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1225 #, c-format
1226 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1227 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer del certificat P12 %s (%s)\n"
1228
1229 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1230 #, c-format
1231 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1232 msgstr "El fitxer del certificat P12 %s no s'ha trobat (%s)\n"
1233
1234 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1237 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1238 msgid "<not in certificate>"
1239 msgstr "<no al certificat>"
1240
1241 #: src/common/string_match.c:81
1242 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1243 msgstr "(Assumpte netejat per Exp.reg.)"
1244
1245 #: src/common/utils.c:259
1246 #, c-format
1247 msgid "%dB"
1248 msgstr "%d B"
1249
1250 #: src/common/utils.c:260
1251 #, c-format
1252 msgid "%d.%02dKB"
1253 msgstr "%d.%02dKB"
1254
1255 #: src/common/utils.c:261
1256 #, c-format
1257 msgid "%d.%02dMB"
1258 msgstr "%d.%02dMB"
1259
1260 #: src/common/utils.c:262
1261 #, c-format
1262 msgid "%.2fGB"
1263 msgstr "%.2fGB"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4813
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Sunday"
1268 msgstr "Diumenge"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4814
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Monday"
1273 msgstr "Dilluns"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4815
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Tuesday"
1278 msgstr "Dimarts"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4816
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Wednesday"
1283 msgstr "Dimecres"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4817
1286 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1287 msgid "Thursday"
1288 msgstr "Dijous"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4818
1291 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1292 msgid "Friday"
1293 msgstr "Divendres"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4819
1296 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1297 msgid "Saturday"
1298 msgstr "Dissabte"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4821
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "January"
1303 msgstr "Gener"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4822
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "February"
1308 msgstr "Febrer"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4823
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "March"
1313 msgstr "Març"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4824
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "April"
1318 msgstr "Abril"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4825
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "May"
1323 msgstr "Maig"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4826
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "June"
1328 msgstr "Juny"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4827
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "July"
1333 msgstr "Juliol"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4828
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "August"
1338 msgstr "Agost"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4829
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "September"
1343 msgstr "Setembre"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4830
1346 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1347 msgid "October"
1348 msgstr "Octubre"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4831
1351 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1352 msgid "November"
1353 msgstr "Novembre"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4832
1356 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1357 msgid "December"
1358 msgstr "Desembre"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4834
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Sun"
1363 msgstr "dg."
1364
1365 #: src/common/utils.c:4835
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Mon"
1368 msgstr "dl."
1369
1370 #: src/common/utils.c:4836
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Tue"
1373 msgstr "dt."
1374
1375 #: src/common/utils.c:4837
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Wed"
1378 msgstr "dc."
1379
1380 #: src/common/utils.c:4838
1381 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1382 msgid "Thu"
1383 msgstr "dj."
1384
1385 #: src/common/utils.c:4839
1386 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1387 msgid "Fri"
1388 msgstr "dv."
1389
1390 #: src/common/utils.c:4840
1391 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1392 msgid "Sat"
1393 msgstr "ds."
1394
1395 #: src/common/utils.c:4842
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Jan"
1398 msgstr "gen."
1399
1400 #: src/common/utils.c:4843
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "Feb"
1403 msgstr "febr."
1404
1405 #: src/common/utils.c:4844
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Mar"
1408 msgstr "març"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4845
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Apr"
1413 msgstr "abr."
1414
1415 #: src/common/utils.c:4846
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "May"
1418 msgstr "maig"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4847
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Jun"
1423 msgstr "juny"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4848
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Jul"
1428 msgstr "jul."
1429
1430 #: src/common/utils.c:4849
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Aug"
1433 msgstr "ag."
1434
1435 #: src/common/utils.c:4850
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Sep"
1438 msgstr "set."
1439
1440 #: src/common/utils.c:4851
1441 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1442 msgid "Oct"
1443 msgstr "nov."
1444
1445 #: src/common/utils.c:4852
1446 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1447 msgid "Nov"
1448 msgstr "Nov"
1449
1450 #: src/common/utils.c:4853
1451 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1452 msgid "Dec"
1453 msgstr "des."
1454
1455 #: src/common/utils.c:4864
1456 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1457 msgid "AM"
1458 msgstr "a. m."
1459
1460 #: src/common/utils.c:4865
1461 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1462 msgid "PM"
1463 msgstr "p. m. "
1464
1465 #: src/common/utils.c:4866
1466 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1467 msgid "am"
1468 msgstr "a. m."
1469
1470 #: src/common/utils.c:4867
1471 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1472 msgid "pm"
1473 msgstr "p. m."
1474
1475 #: src/compose.c:575
1476 msgid "_Add..."
1477 msgstr "_Afegeix..."
1478
1479 #: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1480 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1481 msgid "_Remove"
1482 msgstr "_Esborra"
1483
1484 #: src/compose.c:578 src/folderview.c:242
1485 msgid "_Properties..."
1486 msgstr "_Propietats..."
1487
1488 #: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
1489 msgid "_Message"
1490 msgstr "_Missatge"
1491
1492 #: src/compose.c:588
1493 msgid "_Spelling"
1494 msgstr "_Ortografia"
1495
1496 #: src/compose.c:590 src/compose.c:657
1497 msgid "_Options"
1498 msgstr "_Opcions"
1499
1500 #: src/compose.c:594
1501 msgid "S_end"
1502 msgstr "_Envia"
1503
1504 #: src/compose.c:595
1505 msgid "Send _later"
1506 msgstr "Envia'_l després"
1507
1508 #: src/compose.c:598
1509 msgid "_Attach file"
1510 msgstr "_Adjunta-hi un fitxer"
1511
1512 #: src/compose.c:599
1513 msgid "_Insert file"
1514 msgstr "_Insereix-hi un fitxer"
1515
1516 #: src/compose.c:600
1517 msgid "Insert si_gnature"
1518 msgstr "Insereix-hi una si_gnatura"
1519
1520 #: src/compose.c:601
1521 msgid "_Replace signature"
1522 msgstr "_Reemplaça'n la signatura"
1523
1524 #: src/compose.c:605
1525 msgid "_Print"
1526 msgstr "Im_primeix"
1527
1528 #: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1529 msgid "_Undo"
1530 msgstr "Des_fés"
1531
1532 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1533 msgid "_Redo"
1534 msgstr "_Refés"
1535
1536 #: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1537 msgid "Cu_t"
1538 msgstr "_Talla"
1539
1540 #: src/compose.c:618
1541 msgid "_Special paste"
1542 msgstr "Enganxat e_special"
1543
1544 #: src/compose.c:619
1545 msgid "As _quotation"
1546 msgstr "Com a _citació"
1547
1548 #: src/compose.c:620
1549 msgid "_Wrapped"
1550 msgstr "A_justa"
1551
1552 #: src/compose.c:621
1553 msgid "_Unwrapped"
1554 msgstr "_Desa_justat"
1555
1556 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
1557 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1558 msgid "Select _all"
1559 msgstr "Seleccion_a-ho tot"
1560
1561 #: src/compose.c:625
1562 msgid "A_dvanced"
1563 msgstr "A_vançat"
1564
1565 #: src/compose.c:626
1566 msgid "Move a character backward"
1567 msgstr "Vés al caràcter anterior"
1568
1569 #: src/compose.c:627
1570 msgid "Move a character forward"
1571 msgstr "Vés al caràcter següent"
1572
1573 #: src/compose.c:628
1574 msgid "Move a word backward"
1575 msgstr "Vés a la paraula anterior"
1576
1577 #: src/compose.c:629
1578 msgid "Move a word forward"
1579 msgstr "Vés a la paraula següent"
1580
1581 #: src/compose.c:630
1582 msgid "Move to beginning of line"
1583 msgstr "Vés a l'inici de la línia"
1584
1585 #: src/compose.c:631
1586 msgid "Move to end of line"
1587 msgstr "Vés al final de la línia"
1588
1589 #: src/compose.c:632
1590 msgid "Move to previous line"
1591 msgstr "Vés a la línia anterior"
1592
1593 #: src/compose.c:633
1594 msgid "Move to next line"
1595 msgstr "Vés a la línia següent"
1596
1597 #: src/compose.c:634
1598 msgid "Delete a character backward"
1599 msgstr "Esborra el caràcter anterior"
1600
1601 #: src/compose.c:635
1602 msgid "Delete a character forward"
1603 msgstr "Esborra el caràcter següent"
1604
1605 #: src/compose.c:636
1606 msgid "Delete a word backward"
1607 msgstr "Esborra la paraula anterior"
1608
1609 #: src/compose.c:637
1610 msgid "Delete a word forward"
1611 msgstr "Esborra la paraula següent"
1612
1613 #: src/compose.c:638
1614 msgid "Delete line"
1615 msgstr "Esborra la línia"
1616
1617 #: src/compose.c:639
1618 msgid "Delete to end of line"
1619 msgstr "Esborra fins a final de la línia"
1620
1621 #: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
1622 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1623 msgid "_Find"
1624 msgstr "_Busca"
1625
1626 #: src/compose.c:645
1627 msgid "_Wrap current paragraph"
1628 msgstr "A_justa el paràgraf actual"
1629
1630 #: src/compose.c:646
1631 msgid "Wrap all long _lines"
1632 msgstr "Ajusta totes les _línies llargues"
1633
1634 #: src/compose.c:648
1635 msgid "Edit with e_xternal editor"
1636 msgstr "Edita amb un editor e_xtern"
1637
1638 #: src/compose.c:651
1639 msgid "_Check all or check selection"
1640 msgstr "_Comprova-ho tot o la selecció"
1641
1642 #: src/compose.c:652
1643 msgid "_Highlight all misspelled words"
1644 msgstr "_Ressalta tots els errors ortogràfics"
1645
1646 #: src/compose.c:653
1647 msgid "Check _backwards misspelled word"
1648 msgstr "Comprova els errors d'ortografia cap _enrere"
1649
1650 #: src/compose.c:654
1651 msgid "_Forward to next misspelled word"
1652 msgstr "Avança fins a la  _falta d'ortografia següent"
1653
1654 #: src/compose.c:662
1655 msgid "Reply _mode"
1656 msgstr "_Mode de resposta"
1657
1658 #: src/compose.c:664
1659 msgid "Privacy _System"
1660 msgstr "_Sistema de privacitat"
1661
1662 #: src/compose.c:669
1663 msgid "_Priority"
1664 msgstr "_Prioritat"
1665
1666 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
1667 msgid "Character _encoding"
1668 msgstr "Codificació d_e caràcters"
1669
1670 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
1671 msgid "Western European"
1672 msgstr "Europeu occidental"
1673
1674 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
1675 msgid "Baltic"
1676 msgstr "Bàltic"
1677
1678 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
1679 msgid "Hebrew"
1680 msgstr "Hebreu"
1681
1682 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
1683 msgid "Arabic"
1684 msgstr "Àrab"
1685
1686 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
1687 msgid "Cyrillic"
1688 msgstr "Ciríl·lic "
1689
1690 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
1691 msgid "Japanese"
1692 msgstr "Japonès"
1693
1694 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
1695 msgid "Chinese"
1696 msgstr "Xinès"
1697
1698 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
1699 msgid "Korean"
1700 msgstr "Coreà"
1701
1702 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
1703 msgid "Thai"
1704 msgstr "Tailandès"
1705
1706 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
1707 msgid "_Address book"
1708 msgstr "Llibret_a d'adreces"
1709
1710 #: src/compose.c:689
1711 msgid "_Template"
1712 msgstr "Plan_tilla"
1713
1714 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
1715 msgid "Actio_ns"
1716 msgstr "Accio_ns"
1717
1718 #: src/compose.c:700
1719 msgid "Aut_o wrapping"
1720 msgstr "Ajusta aut_omàticament"
1721
1722 #: src/compose.c:701
1723 msgid "Auto _indent"
1724 msgstr "Sa_gnat automàtic"
1725
1726 #: src/compose.c:702
1727 msgid "Si_gn"
1728 msgstr "Si_gna"
1729
1730 #: src/compose.c:703
1731 msgid "_Encrypt"
1732 msgstr "_Encripta"
1733
1734 #: src/compose.c:704
1735 msgid "_Request Return Receipt"
1736 msgstr "Demana un justificant de _recepció"
1737
1738 #: src/compose.c:705
1739 msgid "Remo_ve references"
1740 msgstr "Esb_orra les referències"
1741
1742 #: src/compose.c:706
1743 msgid "Show _ruler"
1744 msgstr "Mostra el gestor de _regles"
1745
1746 #: src/compose.c:711 src/compose.c:721
1747 msgid "_Normal"
1748 msgstr "_Normal"
1749
1750 #: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
1751 msgid "_All"
1752 msgstr "_Tothom"
1753
1754 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
1755 msgid "_Sender"
1756 msgstr "_Remitent"
1757
1758 #: src/compose.c:714
1759 msgid "_Mailing-list"
1760 msgstr "_Llista de correu"
1761
1762 #: src/compose.c:719
1763 msgid "_Highest"
1764 msgstr "Més _alta"
1765
1766 #: src/compose.c:720
1767 msgid "Hi_gh"
1768 msgstr "A_lta"
1769
1770 #: src/compose.c:722
1771 msgid "Lo_w"
1772 msgstr "Bai_xa"
1773
1774 #: src/compose.c:723
1775 msgid "_Lowest"
1776 msgstr "Més _baixa"
1777
1778 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
1779 msgid "_Automatic"
1780 msgstr "_Automàtic"
1781
1782 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
1783 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1784 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1785
1786 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
1787 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1788 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1789
1790 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
1791 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1792 msgstr ""
1793 "u\n"
1794 "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1795
1796 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
1797 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1798 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
1799
1800 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
1801 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1802 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
1803
1804 #: src/compose.c:1071
1805 msgid "New message From format error."
1806 msgstr "Error de format al \"Des de\" del missatge nou."
1807
1808 #: src/compose.c:1163
1809 msgid "New message subject format error."
1810 msgstr "Error de format a l'assumpte del missatge nou."
1811
1812 #: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:569
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "El cos de la plantilla \"Missatge nou\" té un error a la línia %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1455
1818 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1819 msgstr "No es por respondre. Probablement el missatge original no existeix."
1820
1821 #: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:586
1822 msgid ""
1823 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1824 "address."
1825 msgstr ""
1826 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respon\" conté una adreça no vàlida."
1827
1828 #: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:589
1829 #, c-format
1830 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1831 msgstr "El cos de la plantilla \"Respon\" té un error a la línia %d."
1832
1833 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:606
1834 msgid ""
1835 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1836 "address."
1837 msgstr ""
1838 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenvia\" conté una adreça de correu no "
1839 "vàlida."
1840
1841 #: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:609
1842 #, c-format
1843 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1844 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenvia\" conté un error a la línia %d."
1845
1846 #: src/compose.c:2056
1847 msgid "Fw: multiple emails"
1848 msgstr "Fw: missatges múltiples "
1849
1850 #: src/compose.c:2539
1851 #, c-format
1852 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1853 msgstr "El cos de la plantilla \"Redirecciona\" conté un error a la línia %d."
1854
1855 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
1856 msgid "Cc:"
1857 msgstr "Cc:"
1858
1859 #: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
1860 msgid "Bcc:"
1861 msgstr "Bcc:"
1862
1863 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
1864 msgid "Reply-To:"
1865 msgstr "Respon a:"
1866
1867 #: src/compose.c:2615 src/compose.c:4946 src/compose.c:4948
1868 #: src/gtk/headers.h:33
1869 msgid "Newsgroups:"
1870 msgstr "Grups de notícies:"
1871
1872 #: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
1873 msgid "Followup-To:"
1874 msgstr "Envia a:"
1875
1876 #: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
1877 msgid "In-Reply-To:"
1878 msgstr "Com a resposta a:"
1879
1880 #: src/compose.c:2625 src/compose.c:4943 src/compose.c:4951
1881 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1882 msgid "To:"
1883 msgstr "Per a:"
1884
1885 #: src/compose.c:2834
1886 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1887 msgstr ""
1888 "No s'ha pogut adjuntar el fitxer (conversió de joc de caràcters fallida)."
1889
1890 #: src/compose.c:2840
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "The following file has been attached: \n"
1894 "%s"
1895 msgid_plural ""
1896 "The following files have been attached: \n"
1897 "%s"
1898 msgstr[0] ""
1899 "S'ha adjuntat el fitxer següent:\n"
1900 "%s"
1901 msgstr[1] ""
1902 "S'han adjuntat els fitxers següents:\n"
1903 "%s"
1904
1905 #: src/compose.c:3113
1906 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1907 msgstr "El símbol de cometes de la plantilla és erroni."
1908
1909 #: src/compose.c:3613
1910 #, c-format
1911 msgid "Could not get size of file '%s'."
1912 msgstr "No s'ha pogut obtenir la mida del fitxer \"%s\"."
1913
1914 #: src/compose.c:3624
1915 #, c-format
1916 msgid ""
1917 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1918 "want to do that?"
1919 msgstr ""
1920 "Esteu a punt d'inserir un fitxer de %s al cos del missatge. Segur que ho "
1921 "voleu fer?"
1922
1923 #: src/compose.c:3627
1924 msgid "Are you sure?"
1925 msgstr "N'esteu segur?"
1926
1927 #: src/compose.c:3628 src/compose.c:10529 src/compose.c:11390
1928 msgid "_Insert"
1929 msgstr "_Insereix"
1930
1931 #: src/compose.c:3752
1932 #, c-format
1933 msgid "File %s is empty."
1934 msgstr "El fitxer %s és buit."
1935
1936 #: src/compose.c:3753
1937 msgid "Empty file"
1938 msgstr "Fitxer buit"
1939
1940 #: src/compose.c:3754
1941 msgid "_Attach anyway"
1942 msgstr "_Adjunta-ho de tota manera"
1943
1944 #: src/compose.c:3763
1945 #, c-format
1946 msgid "Can't read %s."
1947 msgstr "No es pot llegir %s."
1948
1949 #: src/compose.c:3790
1950 #, c-format
1951 msgid "Message: %s"
1952 msgstr "Missatge: %s"
1953
1954 #: src/compose.c:4783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1955 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1956 msgid " [Edited]"
1957 msgstr " [Editat]"
1958
1959 #: src/compose.c:4790 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1960 #, c-format
1961 msgid "%s - Compose message%s"
1962 msgstr "%s - Escriu missatge%s"
1963
1964 #: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1965 #, c-format
1966 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1967 msgstr "[sense assumpte] - Escriu missatge%s"
1968
1969 #: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1970 msgid "Compose message"
1971 msgstr "Escriu un missatge"
1972
1973 #: src/compose.c:4822 src/messageview.c:889
1974 msgid ""
1975 "Account for sending mail is not specified.\n"
1976 "Please select a mail account before sending."
1977 msgstr ""
1978 "No heu especificat cap compte per a l'enviament.\n"
1979 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1980
1981 #: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5116
1982 #: src/prefs_account.c:3310 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1983 msgid "Send"
1984 msgstr "Envia"
1985
1986 #: src/compose.c:5043
1987 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1988 msgstr ""
1989 "L'únic destinatari és l'adreça CC per defecte. Ho voleu enviar de tota "
1990 "manera?"
1991
1992 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5109 src/compose.c:5633
1993 #: src/folderview.c:2445 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
1994 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1995 msgid "_Send"
1996 msgstr "_Envia"
1997
1998 #: src/compose.c:5075
1999 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2000 msgstr ""
2001 "L'únic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Ho voleu enviar de tota "
2002 "manera?"
2003
2004 #: src/compose.c:5092
2005 msgid "Recipient is not specified."
2006 msgstr "No heu especificat el destinatari."
2007
2008 #: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
2009 msgid "_Queue"
2010 msgstr "A la _cua"
2011
2012 #: src/compose.c:5112
2013 #, c-format
2014 msgid "Subject is empty. %s"
2015 msgstr "L'assumpte és buit. %s"
2016
2017 #: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2018 msgid "Send it anyway?"
2019 msgstr "Voleu enviar-lo de tota manera?"
2020
2021 #: src/compose.c:5114 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2022 msgid "Queue it anyway?"
2023 msgstr "Voleu posar-lo a la cua de tota manera?"
2024
2025 #: src/compose.c:5116 src/toolbar.c:425
2026 msgid "Send later"
2027 msgstr "Envia'l després"
2028
2029 #: src/compose.c:5169 src/compose.c:9993
2030 msgid ""
2031 "Could not queue message for sending:\n"
2032 "\n"
2033 "Charset conversion failed."
2034 msgstr ""
2035 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2036 "\n"
2037 "Conversió de joc de caràcters fallida."
2038
2039 #: src/compose.c:5172 src/compose.c:9996
2040 msgid ""
2041 "Could not queue message for sending:\n"
2042 "\n"
2043 "Couldn't get recipient encryption key."
2044 msgstr ""
2045 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2046 "\n"
2047 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptació del receptor."
2048
2049 #: src/compose.c:5178 src/compose.c:9990
2050 #, c-format
2051 msgid ""
2052 "Could not queue message for sending:\n"
2053 "\n"
2054 "Signature failed: %s"
2055 msgstr ""
2056 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2057 "\n"
2058 "Signatura fallida: %s"
2059
2060 #: src/compose.c:5181
2061 #, c-format
2062 msgid ""
2063 "Could not queue message for sending:\n"
2064 "\n"
2065 "%s."
2066 msgstr ""
2067 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2068 "\n"
2069 "%s."
2070
2071 #: src/compose.c:5183
2072 msgid "Could not queue message for sending."
2073 msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua  per enviar."
2074
2075 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5258
2076 msgid ""
2077 "The message was queued but could not be sent.\n"
2078 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2079 msgstr ""
2080 "El missatge és a la cua però no s'ha pogut enviar.\n"
2081 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
2082 "ho a intentar."
2083
2084 #: src/compose.c:5254
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "%s\n"
2088 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2089 msgstr ""
2090 "%s\n"
2091 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
2092 "ho a intentar."
2093
2094 #: src/compose.c:5629
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2098 "to the specified %s charset.\n"
2099 "Send it as %s?"
2100 msgstr ""
2101 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
2102 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
2103 "Voleu enviar-lo com a %s?"
2104
2105 #: src/compose.c:5687
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2109 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2110 "\n"
2111 "Send it anyway?"
2112 msgstr ""
2113 "La línia %d excedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
2114 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
2115 "\n"
2116 "Voleu enviar-lo de tota manera?"
2117
2118 #: src/compose.c:5798
2119 #, c-format
2120 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2121 msgstr "No s'ha pogut encriptar el correu: %s"
2122
2123 #: src/compose.c:5919
2124 msgid "Encryption warning"
2125 msgstr "Avís d'encriptació"
2126
2127 #: src/compose.c:5920
2128 msgid "C_ontinue"
2129 msgstr "C_ontinua"
2130
2131 #: src/compose.c:5969
2132 msgid "No account for sending mails available!"
2133 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
2134
2135 #: src/compose.c:5978
2136 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2137 msgstr ""
2138 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: la publicació no és possible."
2139
2140 #: src/compose.c:6213
2141 #, c-format
2142 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2143 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Voleu ignorar-lo?"
2144
2145 #: src/compose.c:6214 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
2146 msgid "Cancel sending"
2147 msgstr "Cancel·la l'enviament"
2148
2149 #: src/compose.c:6214
2150 msgid "Ignore attachment"
2151 msgstr "Ignora l'adjunt"
2152
2153 #: src/compose.c:6254
2154 #, c-format
2155 msgid "Original %s part"
2156 msgstr "Secció %s original"
2157
2158 #: src/compose.c:6832
2159 msgid "Add to address _book"
2160 msgstr "Afegeix a la lli_breta d'adreces"
2161
2162 #: src/compose.c:6993
2163 msgid "Delete entry contents"
2164 msgstr "Esborra el contingut de l'entrada"
2165
2166 #: src/compose.c:6997 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2167 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2168 msgstr "Useu <tab> per a l'autocompleció des de la llibreta d'adreces"
2169
2170 #: src/compose.c:7212
2171 msgid "Mime type"
2172 msgstr "Tipus MIME"
2173
2174 #: src/compose.c:7218 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2175 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2176 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
2177 msgid "Size"
2178 msgstr "Mida"
2179
2180 #: src/compose.c:7281
2181 msgid "Save Message to "
2182 msgstr "Desa el missatge a "
2183
2184 #: src/compose.c:7318 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2185 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2186 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2187 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2188 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2189 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2190 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2191 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2192 msgid "_Browse"
2193 msgstr "Na_vega"
2194
2195 #: src/compose.c:7791
2196 msgid "Hea_der"
2197 msgstr "Ca_pçalera"
2198
2199 #: src/compose.c:7796
2200 msgid "_Attachments"
2201 msgstr "_Adjunts"
2202
2203 #: src/compose.c:7810
2204 msgid "Othe_rs"
2205 msgstr "Alt_res"
2206
2207 #: src/compose.c:7825
2208 msgid "S_ubject:"
2209 msgstr "Ass_umpte:"
2210
2211 #: src/compose.c:8049
2212 #, c-format
2213 msgid ""
2214 "Spell checker could not be started.\n"
2215 "%s"
2216 msgstr ""
2217 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
2218 "%s"
2219
2220 #: src/compose.c:8188
2221 msgid "_From:"
2222 msgstr "_De:"
2223
2224 #: src/compose.c:8205
2225 msgid "Account to use for this email"
2226 msgstr "Compte a usar per a aquest correu electrònic"
2227
2228 #: src/compose.c:8207
2229 msgid "Sender address to be used"
2230 msgstr "Adreça del remitent per usar"
2231
2232 #: src/compose.c:8373
2233 #, c-format
2234 msgid ""
2235 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2236 "encrypt this message."
2237 msgstr ""
2238 "El sistema de privacitat \"%s\" no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
2239 "encriptar aquest missatge."
2240
2241 #: src/compose.c:8474 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2242 msgid "_None"
2243 msgstr "_Cap"
2244
2245 #: src/compose.c:8575 src/prefs_template.c:760
2246 #, c-format
2247 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2248 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
2249
2250 #: src/compose.c:8691
2251 msgid "Template From format error."
2252 msgstr "Error de format al \"Des de\" de la plantilla."
2253
2254 #: src/compose.c:8709
2255 msgid "Template To format error."
2256 msgstr "Error de format al \"Per a\" de la plantilla."
2257
2258 #: src/compose.c:8727
2259 msgid "Template Cc format error."
2260 msgstr "Error de format al Cc de la plantilla."
2261
2262 #: src/compose.c:8745
2263 msgid "Template Bcc format error."
2264 msgstr "Error de format al Bcc de la plantilla."
2265
2266 #: src/compose.c:8763
2267 msgid "Template Reply-To format error."
2268 msgstr "Hi ha un error a la plantilla de Respon-a"
2269
2270 #: src/compose.c:8782
2271 msgid "Template subject format error."
2272 msgstr "Error de format a l'assumpte de la plantilla."
2273
2274 #: src/compose.c:9051
2275 msgid "Invalid MIME type."
2276 msgstr "Tipus MIME no vàlid."
2277
2278 #: src/compose.c:9066
2279 msgid "File doesn't exist or is empty."
2280 msgstr "El fitxer no existeix o és buit."
2281
2282 #: src/compose.c:9140
2283 msgid "Properties"
2284 msgstr "Propietats"
2285
2286 #: src/compose.c:9157
2287 msgid "MIME type"
2288 msgstr "Tipus MIME"
2289
2290 #: src/compose.c:9198
2291 msgid "Encoding"
2292 msgstr "Codificació"
2293
2294 #: src/compose.c:9218
2295 msgid "Path"
2296 msgstr "Camí"
2297
2298 #: src/compose.c:9219
2299 msgid "File name"
2300 msgstr "Nom del fitxer"
2301
2302 #: src/compose.c:9470
2303 #, c-format
2304 msgid ""
2305 "The external editor is still working.\n"
2306 "Force terminating the process?\n"
2307 "process group id: %d"
2308 msgstr ""
2309 "L'editor extern encara està actiu.\n"
2310 "Voleu acabar el procés?\n"
2311 "Id. del grup del procés: %d"
2312
2313 #: src/compose.c:9959 src/messageview.c:1096
2314 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2315 msgstr "El Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2316
2317 #: src/compose.c:9985
2318 msgid "Could not queue message."
2319 msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua."
2320
2321 #: src/compose.c:9987
2322 #, c-format
2323 msgid ""
2324 "Could not queue message:\n"
2325 "\n"
2326 "%s."
2327 msgstr ""
2328 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua:\n"
2329 "\n"
2330 "%s."
2331
2332 #: src/compose.c:10165
2333 msgid "Could not save draft."
2334 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany."
2335
2336 #: src/compose.c:10169
2337 msgid "Could not save draft"
2338 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany"
2339
2340 #: src/compose.c:10170
2341 msgid ""
2342 "Could not save draft.\n"
2343 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2344 msgstr ""
2345 "No s'ha pogut desar l'esborrany.\n"
2346 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
2347
2348 #: src/compose.c:10172
2349 msgid "_Cancel exit"
2350 msgstr "_Cancel·la la sortida"
2351
2352 #: src/compose.c:10172
2353 msgid "_Discard email"
2354 msgstr "_Descarta el missatge"
2355
2356 #: src/compose.c:10332 src/compose.c:10346
2357 msgid "Select file"
2358 msgstr "Selecciona un fitxer"
2359
2360 #: src/compose.c:10360
2361 #, c-format
2362 msgid "File '%s' could not be read."
2363 msgstr "No s'ha pogut llegir el ftxer \"%s\"."
2364
2365 #: src/compose.c:10362
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "File '%s' contained invalid characters\n"
2369 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2370 msgstr ""
2371 "El fitxer \"%s\" contenia caràcters no vàlids per a\n"
2372 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2373
2374 #: src/compose.c:10449
2375 msgid "Discard message"
2376 msgstr "Descarta el missatge"
2377
2378 #: src/compose.c:10450
2379 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2380 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2381
2382 #: src/compose.c:10451 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2383 msgid "_Discard"
2384 msgstr "_Descarta"
2385
2386 #: src/compose.c:10451 src/compose.c:10455
2387 msgid "_Save to Drafts"
2388 msgstr "De_sa a la carpeta d'esborranys"
2389
2390 #: src/compose.c:10453 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2391 msgid "Save changes"
2392 msgstr "Desa els canvis"
2393
2394 #: src/compose.c:10454
2395 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2396 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu desar-ne els últims canvis?"
2397
2398 #: src/compose.c:10455
2399 msgid "_Don't save"
2400 msgstr "No ho _desis"
2401
2402 #: src/compose.c:10526
2403 #, c-format
2404 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2405 msgstr "Voleu aplicar la plantilla \"%s\"?"
2406
2407 #: src/compose.c:10528
2408 msgid "Apply template"
2409 msgstr "Aplica la plantilla"
2410
2411 #: src/compose.c:10529 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2412 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
2413 #: src/prefs_toolbar.c:1050
2414 msgid "_Replace"
2415 msgstr "_Reemplaça"
2416
2417 #: src/compose.c:11387
2418 msgid "Insert or attach?"
2419 msgstr "Inserir o adjuntar?"
2420
2421 #: src/compose.c:11388
2422 msgid ""
2423 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2424 "attach it to the email?"
2425 msgstr ""
2426 "Voleu inserir el contingut de/dels fitxer(s) dins el cos del missatge o "
2427 "adjuntar-lo al correu?"
2428
2429 #: src/compose.c:11390
2430 msgid "_Attach"
2431 msgstr "_Adjunta-ho"
2432
2433 #: src/compose.c:11607
2434 #, c-format
2435 msgid "Quote format error at line %d."
2436 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
2437
2438 #: src/compose.c:11902
2439 #, c-format
2440 msgid ""
2441 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2442 "time. Do you want to continue?"
2443 msgstr ""
2444 "Esteu a punt de contestar %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2445 "mica. Voleu continuar?"
2446
2447 #: src/crash.c:140
2448 #, c-format
2449 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2450 msgstr "El procés del Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
2451
2452 #: src/crash.c:186
2453 msgid "Claws Mail has crashed"
2454 msgstr "El Claws Mail ha fallat."
2455
2456 #: src/crash.c:202
2457 #, c-format
2458 msgid ""
2459 "%s.\n"
2460 "Please file a bug report and include the information below."
2461 msgstr ""
2462 "%s.\n"
2463 "Si us plau, feu un informe d'error i incloeu-hi la informació següent:"
2464
2465 #: src/crash.c:207
2466 msgid "Debug log"
2467 msgstr "Registre de depuració"
2468
2469 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2470 msgid "Close"
2471 msgstr "Tanca"
2472
2473 #: src/crash.c:256
2474 msgid "Save..."
2475 msgstr "Desa..."
2476
2477 #: src/crash.c:261
2478 msgid "Create bug report"
2479 msgstr "Crea un informe d'error"
2480
2481 #: src/crash.c:311
2482 msgid "Save crash information"
2483 msgstr "Desa la informació de la fallada"
2484
2485 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2486 msgid "Add New Person"
2487 msgstr "Afegeix una persona nova"
2488
2489 #: src/editaddress.c:157
2490 msgid ""
2491 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2492 "following values to be set:\n"
2493 " - Display Name\n"
2494 " - First Name\n"
2495 " - Last Name\n"
2496 " - Nickname\n"
2497 " - any email address\n"
2498 " - any additional attribute\n"
2499 "\n"
2500 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2501 "Click Cancel to close without saving."
2502 msgstr ""
2503 "Per afegir una nova persona és necessari establir almenys un dels\n"
2504 "següents valors:\n"
2505 " - Nom mostrat\n"
2506 " - Nom\n"
2507 " - Cognoms\n"
2508 " - Motiu\n"
2509 " - alguna adreça de correu\n"
2510 " - algun atribut addicional\n"
2511 "\n"
2512 "Premeu D'acord per continuar editant aquest contacte.\n"
2513 "Premeu Cancel·la per tancar sense desar."
2514
2515 #: src/editaddress.c:168
2516 msgid ""
2517 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2518 "following values to be set:\n"
2519 " - First Name\n"
2520 " - Last Name\n"
2521 " - any email address\n"
2522 " - any additional attribute\n"
2523 "\n"
2524 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2525 "Click Cancel to close without saving."
2526 msgstr ""
2527 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2528 "següents valors:\n"
2529 " - Nom\n"
2530 " - Cognoms\n"
2531 " - Motiu\n"
2532 " - alguna adreça de correu\n"
2533 " - algun atribut addicional\n"
2534 "\n"
2535 "Premeu D'acord per continuar editant aquest contacte.\n"
2536 "Premeu Cancel·la per tancar sense desar."
2537
2538 #: src/editaddress.c:232
2539 msgid "Edit Person Details"
2540 msgstr "Edita els detalls personals"
2541
2542 #: src/editaddress.c:410
2543 msgid "An Email address must be supplied."
2544 msgstr "S'ha d'especificar una adreça de correu."
2545
2546 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2547 msgid "A Name and Value must be supplied."
2548 msgstr "S'han d'especificar un nom i un valor"
2549
2550 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1675
2551 msgid "Discard"
2552 msgstr "Descarta"
2553
2554 #: src/editaddress.c:676
2555 msgid "Apply"
2556 msgstr "Aplica"
2557
2558 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2559 msgid "Edit Person Data"
2560 msgstr "Edita les dades personals"
2561
2562 #: src/editaddress.c:784
2563 msgid "Choose a picture"
2564 msgstr "Escolliu una imatge"
2565
2566 #: src/editaddress.c:803
2567 #, c-format
2568 msgid ""
2569 "Failed to import image: \n"
2570 "%s"
2571 msgstr ""
2572 "Ha fallat importar la imatge: \n"
2573 "%s"
2574
2575 #: src/editaddress.c:845
2576 msgid "_Set picture"
2577 msgstr "A_ssigna una imatge"
2578
2579 #: src/editaddress.c:846
2580 msgid "_Unset picture"
2581 msgstr "_Desassigna la imatge"
2582
2583 #: src/editaddress.c:904
2584 msgid "Photo"
2585 msgstr "Fotografia"
2586
2587 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2588 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2589 msgid "Display Name"
2590 msgstr "Nom per mostrar"
2591
2592 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2593 msgid "Last Name"
2594 msgstr "Cognoms"
2595
2596 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2597 msgid "First Name"
2598 msgstr "Nom"
2599
2600 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2601 msgid "Nickname"
2602 msgstr "Motiu (nick)"
2603
2604 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2605 msgid "Alias"
2606 msgstr "Àlies"
2607
2608 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2609 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2610 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2611 msgid "Value"
2612 msgstr "Valor"
2613
2614 #: src/editaddress.c:1425
2615 msgid "_User Data"
2616 msgstr "Dades de l'us_uari"
2617
2618 #: src/editaddress.c:1426
2619 msgid "_Email Addresses"
2620 msgstr "Adr_eces de correu"
2621
2622 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2623 msgid "O_ther Attributes"
2624 msgstr "Al_tres atributs"
2625
2626 #: src/editaddress.c:1583
2627 #, c-format
2628 msgid ""
2629 "Failed to save image: \n"
2630 "%s"
2631 msgstr ""
2632 "Ha fallat desar la imatge: \n"
2633 "%s"
2634
2635 #: src/editbook.c:109
2636 msgid "File appears to be OK."
2637 msgstr "El fitxer sembla estar bé."
2638
2639 #: src/editbook.c:112
2640 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2641 msgstr "No sembla que el fitxer tingui un format de llibreta d'adreces vàlid."
2642
2643 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2644 msgid "Could not read file."
2645 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer."
2646
2647 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2648 msgid "Edit Addressbook"
2649 msgstr "Edita la llibreta d'adreces"
2650
2651 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2652 msgid " Check File "
2653 msgstr " Comprova el fitxer"
2654
2655 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2656 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1970
2657 #: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
2658 msgid "File"
2659 msgstr "Fitxer"
2660
2661 #: src/editbook.c:281
2662 msgid "Add New Addressbook"
2663 msgstr "Afegeix una llibreta d'adreces nova"
2664
2665 #: src/editgroup.c:101
2666 msgid "A Group Name must be supplied."
2667 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
2668
2669 #: src/editgroup.c:294
2670 msgid "Edit Group Data"
2671 msgstr "Edita les dades del grup"
2672
2673 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2674 msgid "Group Name"
2675 msgstr "Nom de grup"
2676
2677 #: src/editgroup.c:342
2678 msgid "Addresses in Group"
2679 msgstr "Adreces al grup"
2680
2681 #: src/editgroup.c:377
2682 msgid "Available Addresses"
2683 msgstr "Adreces disponibles"
2684
2685 #: src/editgroup.c:452
2686 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2687 msgstr ""
2688 "Mou les adreces de correu des de/cap al grup amb les fletxes de desplaçament"
2689
2690 #: src/editgroup.c:500
2691 msgid "Edit Group Details"
2692 msgstr "Edita els detalls del grup"
2693
2694 #: src/editgroup.c:503
2695 msgid "Add New Group"
2696 msgstr "Afegeix un grup nou"
2697
2698 #: src/editgroup.c:553
2699 msgid "Edit folder"
2700 msgstr "Edita la carpeta"
2701
2702 #: src/editgroup.c:553
2703 msgid "Input the new name of folder:"
2704 msgstr "Nom nou de la carpeta:"
2705
2706 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2707 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2708 msgid "New folder"
2709 msgstr "Carpeta nova"
2710
2711 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:583 src/mh_gtk.c:145
2712 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2713 msgid "Input the name of new folder:"
2714 msgstr "Nom de la carpeta nova:"
2715
2716 #: src/editjpilot.c:188
2717 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2718 msgstr "No sembla que aquest fitxer tingui un format JPilot."
2719
2720 #: src/editjpilot.c:200
2721 msgid "Select JPilot File"
2722 msgstr "Selecciona un fitxer JPilot"
2723
2724 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2725 msgid "Edit JPilot Entry"
2726 msgstr "Edita l'entrada JPilot"
2727
2728 #: src/editjpilot.c:281
2729 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2730 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2731
2732 #: src/editjpilot.c:372
2733 msgid "Add New JPilot Entry"
2734 msgstr "Afegeix una nova entrada JPilot"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:137
2737 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2738 msgstr "Edita l'LDAP - Seleccioneu la base de cerca"
2739
2740 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2741 msgid "Hostname"
2742 msgstr "Nom d'amfitrió"
2743
2744 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2745 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
2746 msgid "Port"
2747 msgstr "Port"
2748
2749 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
2750 msgid "Search Base"
2751 msgstr "Base de cerca"
2752
2753 #: src/editldap_basedn.c:197
2754 msgid "Available Search Base(s)"
2755 msgstr "Base(s) de cerca disponible(s)"
2756
2757 #: src/editldap_basedn.c:287
2758 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2759 msgstr ""
2760 "No s'ha pogut llegir la base de cerca del servidor - configureu-la manualment"
2761
2762 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2763 msgid "Could not connect to server"
2764 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor"
2765
2766 #: src/editldap.c:152
2767 msgid "A Name must be supplied."
2768 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2769
2770 #: src/editldap.c:164
2771 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2772 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'amfitrió per al servidor."
2773
2774 #: src/editldap.c:177
2775 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2776 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de cerca LDAP."
2777
2778 #: src/editldap.c:278
2779 msgid "Connected successfully to server"
2780 msgstr "Connectat amb èxit amb el servidor"
2781
2782 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:970
2783 msgid "Edit LDAP Server"
2784 msgstr "Edita el servidor LDAP"
2785
2786 #: src/editldap.c:437
2787 msgid "A name that you wish to call the server."
2788 msgstr "Un nom per anomenar el servidor."
2789
2790 #: src/editldap.c:450
2791 msgid ""
2792 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2793 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2794 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2795 "computer as Claws Mail."
2796 msgstr ""
2797 "Aquest és el nom de l'amfitrió. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
2798 "ésser apropiat per a l'organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
2799 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
2800 "executant-se a la mateixa màquina que el Claws Mail."
2801
2802 #: src/editldap.c:470
2803 msgid "TLS"
2804 msgstr "TLS"
2805
2806 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3383
2807 msgid "SSL"
2808 msgstr "SSL"
2809
2810 #: src/editldap.c:475
2811 msgid ""
2812 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2813 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2814 "TLS_REQCERT fields)."
2815 msgstr ""
2816 "Activa la connexió segura al servidor LDAP a través de TLS. Si la connexió "
2817 "falla, assegureu-vos que la configuració al fitxer ldap.conf és correcta "
2818 "(camps TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2819
2820 #: src/editldap.c:479
2821 msgid ""
2822 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2823 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2824 "TLS_REQCERT fields)."
2825 msgstr ""
2826 "Activa la connexió segura al servidor LDAP a través de SSL. Si la connexió "
2827 "falla, assegureu-vos que la configuració al fitxer ldap.conf és correcta "
2828 "(camps TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2829
2830 #: src/editldap.c:491
2831 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2832 msgstr "El número de port que escolta el servidor. Per omissió és el 389."
2833
2834 #: src/editldap.c:494
2835 msgid " Check Server "
2836 msgstr " Comprova el servidor "
2837
2838 #: src/editldap.c:498
2839 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2840 msgstr "Premeu aquest botó per provar la connexió amb el servidor."
2841
2842 #: src/editldap.c:511
2843 msgid ""
2844 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2845 "Examples include:\n"
2846 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2847 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2848 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2849 msgstr ""
2850 "Especifica el nom del directori del servidor en què es buscarà. Alguns "
2851 "exemples:\n"
2852 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2853 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2854 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2855
2856 #: src/editldap.c:522
2857 msgid ""
2858 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2859 "server."
2860 msgstr ""
2861 "Premeu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2862 "servidor."
2863
2864 #: src/editldap.c:578
2865 msgid "Search Attributes"
2866 msgstr "Atributs de cerca"
2867
2868 #: src/editldap.c:587
2869 msgid ""
2870 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2871 "find a name or address."
2872 msgstr ""
2873 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan s'intenti "
2874 "trobar un nom o adreça."
2875
2876 #: src/editldap.c:590
2877 msgid " Defaults "
2878 msgstr " Per omissió"
2879
2880 #: src/editldap.c:594
2881 msgid ""
2882 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2883 "names and addresses during a name or address search process."
2884 msgstr ""
2885 "Això reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que hauria de trobar "
2886 "la majoria de noms i adreces durant un procés de cerca."
2887
2888 #: src/editldap.c:600
2889 msgid "Max Query Age (secs)"
2890 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
2891
2892 #: src/editldap.c:615
2893 msgid ""
2894 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2895 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2896 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2897 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2898 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2899 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2900 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2901 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2902 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2903 "more memory to cache results."
2904 msgstr ""
2905 "Defineix el període de temps mínim (en segons) de validesa del resultat "
2906 "d'una cerca d'adreces a efectes d'autocompleció. Els resultats de la cerca "
2907 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2908 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2909 "en peticions d'autocompleció posteriors. Es buscarà primer a la memòria cau "
2910 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
2911 "segons (10 minuts) hauria d'ésser suficient per a la majoria dels servidors. "
2912 "Un valor major reduirà el temps de cerca a les cerques següents. Això és "
2913 "útil per a servidors lents a canvi de més memòria per emmagatzemar els "
2914 "resultats."
2915
2916 #: src/editldap.c:632
2917 msgid "Include server in dynamic search"
2918 msgstr "Inclou el servidor a la cerca dinàmica"
2919
2920 #: src/editldap.c:637
2921 msgid ""
2922 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2923 "address completion."
2924 msgstr ""
2925 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor a les cerques dinàmiques "
2926 "quan s'usi la compleció d'adreces."
2927
2928 #: src/editldap.c:643
2929 msgid "Match names 'containing' search term"
2930 msgstr "Coincideix amb noms que continguin el terme cercat"
2931
2932 #: src/editldap.c:648
2933 msgid ""
2934 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2935 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2936 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2937 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2938 "searches against other address interfaces."
2939 msgstr ""
2940 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
2941 "bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per fer una cerca "
2942 "\"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més a completar-se. Noteu "
2943 "que per raons de rendiment, la compleció d'adreces usa \"comença-amb\" per a "
2944 "totes les cerques en altres interfícies d'adreces."
2945
2946 #: src/editldap.c:701
2947 msgid "Bind DN"
2948 msgstr "Associa el DN"
2949
2950 #: src/editldap.c:710
2951 msgid ""
2952 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2953 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2954 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2955 "performing a search."
2956 msgstr ""
2957 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2958 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formata com "
2959 "a \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit en fer una "
2960 "cerca."
2961
2962 #: src/editldap.c:717
2963 msgid "Bind Password"
2964 msgstr "Associa la contrasenya"
2965
2966 #: src/editldap.c:727
2967 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2968 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
2969
2970 #: src/editldap.c:732
2971 msgid "Timeout (secs)"
2972 msgstr "Temps límit (seg.)"
2973
2974 #: src/editldap.c:746
2975 msgid "The timeout period in seconds."
2976 msgstr "El temps d'espera mínim en segons."
2977
2978 #: src/editldap.c:750
2979 msgid "Maximum Entries"
2980 msgstr "Entrades màximes"
2981
2982 #: src/editldap.c:764
2983 msgid ""
2984 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2985 msgstr ""
2986 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar als resultats de la "
2987 "cerca."
2988
2989 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3274
2990 msgid "Basic"
2991 msgstr "Bàsiques"
2992
2993 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2994 msgid "Extended"
2995 msgstr "Ampliat"
2996
2997 #: src/editldap.c:975
2998 msgid "Add New LDAP Server"
2999 msgstr "Afegeix un servidor LDAP nou"
3000
3001 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
3002 #: src/prefs_summaries.c:441
3003 msgid "Tag"
3004 msgstr "Etiqueta"
3005
3006 #: src/edittags.c:216
3007 msgid "Delete tag"
3008 msgstr "Esborra l'etiqueta"
3009
3010 #: src/edittags.c:217
3011 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3012 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta etiqueta?"
3013
3014 #: src/edittags.c:244
3015 msgid "Delete all tags"
3016 msgstr "Esborra totes les etiquetes"
3017
3018 #: src/edittags.c:245
3019 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3020 msgstr "Realment voleu esborrar totes les etiquetes?"
3021
3022 #: src/edittags.c:416
3023 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3024 msgstr ""
3025 "Heu introduït un nom d'etiqueta reservat; si us plaus escolliu-ne un de "
3026 "diferent."
3027
3028 #: src/edittags.c:458
3029 msgid "Tag is not set."
3030 msgstr "Etiqueta no establerta."
3031
3032 #: src/edittags.c:523
3033 msgctxt "Dialog title"
3034 msgid "Apply tags"
3035 msgstr "Aplica les etiquetes"
3036
3037 #: src/edittags.c:537
3038 msgid "New tag:"
3039 msgstr "Etiqueta nova:"
3040
3041 #: src/edittags.c:570
3042 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3043 msgstr ""
3044 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes per aplicar/esborrar. Els canvis són "
3045 "immediats."
3046
3047 #: src/editvcard.c:95
3048 msgid "File does not appear to be vCard format."
3049 msgstr "No sembla que el fitxer tingui un format vCard."
3050
3051 #: src/editvcard.c:107
3052 msgid "Select vCard File"
3053 msgstr "Selecciona un fitxer vCard"
3054
3055 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3056 msgid "Edit vCard Entry"
3057 msgstr "Edita l'entrada vCard"
3058
3059 #: src/editvcard.c:261
3060 msgid "Add New vCard Entry"
3061 msgstr "Afegeix un nova entrada vCard"
3062
3063 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3064 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3065 msgstr "És impossible definir el certificat del client.\n"
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:105
3068 msgid "Please specify output directory and file to create."
3069 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el fitxer a crear."
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:108
3072 msgid "Select stylesheet and formatting."
3073 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3076 msgid "File exported successfully."
3077 msgstr "Fitxer exportat amb èxit."
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:177
3080 #, c-format
3081 msgid ""
3082 "The HTML output directory '%s'\n"
3083 "does not exist. Do you want to create it?"
3084 msgstr ""
3085 "El directori de sortida HTML \"%s\"\n"
3086 "no existeix. Voleu crear-lo?"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:180
3089 msgid "Create directory"
3090 msgstr "Crea un directori"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:189
3093 #, c-format
3094 msgid ""
3095 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3096 "%s"
3097 msgstr ""
3098 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per al fitxer HTML:\n"
3099 "%s"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3102 msgid "Failed to Create Directory"
3103 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:233
3106 msgid "Error creating HTML file"
3107 msgstr "Error creant el fitxer HTML"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:319
3110 msgid "Select HTML output file"
3111 msgstr "Selecciona un fitxer HTML de sortida"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:383
3114 msgid "HTML Output File"
3115 msgstr "Fitxer HTML de sortida"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3118 #: src/importldif.c:684
3119 msgid "B_rowse"
3120 msgstr "Nave_ga"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3123 msgid "Stylesheet"
3124 msgstr "Full d'estils"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3127 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3128 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3129 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3130 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5992
3131 msgid "None"
3132 msgstr "Cap"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
3135 #: src/prefs_other.c:418
3136 msgid "Default"
3137 msgstr "Per omissió"
3138
3139 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3140 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3141 msgid "Full"
3142 msgstr "Complet"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:456
3145 msgid "Custom"
3146 msgstr "Personalitzat"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:457
3149 msgid "Custom-2"
3150 msgstr "Personalitzat-2"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:458
3153 msgid "Custom-3"
3154 msgstr "Personalitzat-3"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:459
3157 msgid "Custom-4"
3158 msgstr "Personalitzat-4"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:466
3161 msgid "Full Name Format"
3162 msgstr "Format de nom complet"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:474
3165 msgid "First Name, Last Name"
3166 msgstr "Nom, cognoms"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:475
3169 msgid "Last Name, First Name"
3170 msgstr "Cognoms, Nom"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:482
3173 msgid "Color Banding"
3174 msgstr "Bandes de color"
3175
3176 #: src/exphtmldlg.c:488
3177 msgid "Format Email Links"
3178 msgstr "Formata enllaços de correu"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:494
3181 msgid "Format User Attributes"
3182 msgstr "Formata atributs de l'usuari"
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3185 msgid "Address Book:"
3186 msgstr "Llibreta d'adreces:"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3189 msgid "File Name:"
3190 msgstr "Nom del fitxer:"
3191
3192 #: src/exphtmldlg.c:559
3193 msgid "Open with Web Browser"
3194 msgstr "Obre amb el navegador web"
3195
3196 #: src/exphtmldlg.c:591
3197 msgid "Export Address Book to HTML File"
3198 msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer HTML"
3199
3200 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3201 msgid "File Info"
3202 msgstr "Informació del fitxer"
3203
3204 #: src/exphtmldlg.c:657
3205 msgid "Format"
3206 msgstr "Format"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:107
3209 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3210 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom del fitxer LDIF a crear."
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:110
3213 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3214 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:187
3217 #, c-format
3218 msgid ""
3219 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3220 "does not exist. OK to create new directory?"
3221 msgstr ""
3222 "El directori de sortida LDIF \"%s\"\n"
3223 "no existeix. Voleu crear-ne un de nou?"
3224
3225 #: src/expldifdlg.c:190
3226 msgid "Create Directory"
3227 msgstr "Crea un directori"
3228
3229 #: src/expldifdlg.c:199
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3233 "%s"
3234 msgstr ""
3235 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per al fitxer LDIF:\n"
3236 "%s"
3237
3238 #: src/expldifdlg.c:241
3239 msgid "Suffix was not supplied"
3240 msgstr "No s'ha proporcionat un sufix"
3241
3242 #: src/expldifdlg.c:243
3243 msgid ""
3244 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3245 "you wish to proceed without a suffix?"
3246 msgstr ""
3247 "És necessari un sufix si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Segur "
3248 "que voleu continuar sense un sufix?"
3249
3250 #: src/expldifdlg.c:261
3251 msgid "Error creating LDIF file"
3252 msgstr "Error creant el fitxer LDIF"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:336
3255 msgid "Select LDIF output file"
3256 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
3257
3258 #: src/expldifdlg.c:400
3259 msgid "LDIF Output File"
3260 msgstr "Fitxer LDIF de sortida"
3261
3262 #: src/expldifdlg.c:431
3263 msgid ""
3264 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3265 "to:\n"
3266 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3267 msgstr ""
3268 "L'ID únic de lla llibreta d'adreces és usat per crear un DN amb format de "
3269 "l'estil de:\n"
3270 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:437
3273 msgid ""
3274 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3275 "similar to:\n"
3276 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3277 msgstr ""
3278 "El nom mostrat de la llibreta d'adreces s'usa per crear un DN amb format de "
3279 "l'estil de\n"
3280 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:443
3283 msgid ""
3284 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3285 "formatted similar to:\n"
3286 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3287 msgstr ""
3288 "La primera adreça de correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
3289 "de l'estil de:\n"
3290 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:489
3293 msgid "Suffix"
3294 msgstr "Sufix"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:499
3297 msgid ""
3298 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3299 "entry. Examples include:\n"
3300 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3301 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3302 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3303 msgstr ""
3304 "El sufix s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per a una entrada LDAP. "
3305 "Alguns exemples:\n"
3306 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3307 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
3308 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:507
3311 msgid "Relative DN"
3312 msgstr "DN relatiu"
3313
3314 #: src/expldifdlg.c:515
3315 msgid "Unique ID"
3316 msgstr "ID únic"
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:523
3319 msgid ""
3320 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3321 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3322 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3323 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3324 "available RDN options that will be used to create the DN."
3325 msgstr ""
3326 "El fitxer LDIF conté diversos registres de dades que normalment es carreguen "
3327 "en un servidor LDAP. Cada registre del fitxer LDIF està unívocament "
3328 "identificat per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufix s'afegeix al \"Nom "
3329 "Distingit Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Si us plau, seleccioneu una de "
3330 "les opcions d'RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
3331
3332 #: src/expldifdlg.c:543
3333 msgid "Use DN attribute if present in data"
3334 msgstr "Usa l'atribut DN si està present a les dades"
3335
3336 #: src/expldifdlg.c:548
3337 msgid ""
3338 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3339 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3340 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3341 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3342 msgstr ""
3343 "La llibreta d'adreces pot contenir entrades importades prèviament des d'un "
3344 "fitxer LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba a les "
3345 "dades de la llibreta d'adreces, es pot usar al fitxer LDIF exportat. S'usarà "
3346 "l'RDN seleccionat a dalt si no es troba l'atribut DN."
3347
3348 #: src/expldifdlg.c:558
3349 msgid "Exclude record if no Email Address"
3350 msgstr "Exclou el registre si no té adreça de correu"
3351
3352 #: src/expldifdlg.c:563
3353 msgid ""
3354 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3355 "option to ignore these records."
3356 msgstr ""
3357 "Una llibreta d'adreces pot contenir entrades sense adreces de correu. "
3358 "Marqueu aquesta opció per ignorar aquests registres."
3359
3360 #: src/expldifdlg.c:655
3361 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3362 msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer LDIF"
3363
3364 #: src/expldifdlg.c:721
3365 msgid "Distinguished Name"
3366 msgstr "Nom distingit"
3367
3368 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8139
3369 msgid "Export to mbox file"
3370 msgstr "Exporta a fitxer mbox"
3371
3372 #: src/export.c:131
3373 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3374 msgstr "Ubiqueu la carpeta a exportar i indiqueu el fitxer mbox."
3375
3376 #: src/export.c:142
3377 msgid "Source folder:"
3378 msgstr "Carpeta font:"
3379
3380 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3381 msgid "Mbox file:"
3382 msgstr "Fitxer mbox:"
3383
3384 #: src/export.c:203
3385 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3386 msgstr "El nom del fitxer mbox de destinació no es pot deixar en blanc."
3387
3388 #: src/export.c:208
3389 msgid "Source folder can't be left empty."
3390 msgstr "La carpeta d'origen no es pot deixar buida."
3391
3392 #: src/export.c:221
3393 msgid "Couldn't find the source folder."
3394 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta d'origen."
3395
3396 #: src/export.c:245
3397 msgid "Select exporting file"
3398 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
3399
3400 #: src/exporthtml.c:767
3401 msgid "Full Name"
3402 msgstr "Nom complet"
3403
3404 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3405 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3406 msgid "Attributes"
3407 msgstr "Atributs"
3408
3409 #: src/exporthtml.c:974
3410 msgid "Claws Mail Address Book"
3411 msgstr "Llibreta d'adreces del Claws Mail"
3412
3413 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3414 msgid "Name already exists but is not a directory."
3415 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
3416
3417 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3418 msgid "No permissions to create directory."
3419 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
3420
3421 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3422 msgid "Name is too long."
3423 msgstr "El nom és massa llarg."
3424
3425 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3426 msgid "Not specified."
3427 msgstr "Sense especificar."
3428
3429 #: src/file_checker.c:76
3430 #, c-format
3431 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3432 msgstr ""
3433 "No s'ha trobat el fitxer %s! Voleu utilitzar el fitxer de la còpia de "
3434 "seguretat de %s?"
3435
3436 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3437 #, c-format
3438 msgid "Could not copy %s to %s"
3439 msgstr "No s'ha pogut copiar %s a %s"
3440
3441 #: src/file_checker.c:98
3442 #, c-format
3443 msgid ""
3444 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3445 "%s?"
3446 msgstr ""
3447 "El fitxer %s està buit o és corrupte! Voleu utilitzar el fitxer de la còpia "
3448 "de seguretat de %s?"
3449
3450 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3451 msgid "rule is not account-based\n"
3452 msgstr "la regla no està basada en el compte\n"
3453
3454 #: src/filtering.c:607
3455 #, c-format
3456 msgid ""
3457 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3458 "used to retrieve messages\n"
3459 msgstr ""
3460 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; coincideix amb el "
3461 "compte utilitzat actualment per recuperar missatges\n"
3462
3463 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3464 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3465 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3466 msgid "NON_EXISTENT"
3467 msgstr "NO_EXISTEIX"
3468
3469 #: src/filtering.c:617
3470 msgid ""
3471 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3472 "messages\n"
3473 msgstr ""
3474 "la regla està subjecta al compte; no coincideix amb el compte utilitzat "
3475 "actualment per recuperar missatges\n"
3476
3477 #: src/filtering.c:624
3478 #, c-format
3479 msgid ""
3480 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3481 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3482 msgstr ""
3483 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; no coincideix amb el "
3484 "compte utilitzat actualment per recuperar missatges [id=%d, name='%s']\n"
3485
3486 #: src/filtering.c:643
3487 msgid ""
3488 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3489 msgstr ""
3490 "la regla està subjecta al compte; totes les regles s'apliquen a petició de "
3491 "l'usuari de tota manera\n"
3492
3493 #: src/filtering.c:649
3494 #, c-format
3495 msgid ""
3496 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3497 "request\n"
3498 msgstr ""
3499 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; totes les regles "
3500 "s'apliquen a petició de l'usuari\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:667
3503 #, c-format
3504 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3505 msgstr ""
3506 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; s'omet a petició de "
3507 "l'usuari\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:672
3510 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3511 msgstr "la regla està subjecta al compte; s'omet a petició de l'usuari\n"
3512
3513 #: src/filtering.c:694
3514 #, c-format
3515 msgid ""
3516 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3517 "%d, name='%s']\n"
3518 msgstr ""
3519 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; no coincideix amb el "
3520 "compte actual [id=%d, name='%s']\n"
3521
3522 #: src/filtering.c:700
3523 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3524 msgstr "la regla està subjecta al compte; no coincideix amb el compte actual\n"
3525
3526 #: src/filtering.c:712
3527 #, c-format
3528 msgid ""
3529 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3530 "name='%s']\n"
3531 msgstr ""
3532 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; compte actual [id=%d, "
3533 "name='%s']\n"
3534
3535 #: src/filtering.c:752
3536 #, c-format
3537 msgid "applying action [ %s ]\n"
3538 msgstr "aplicant l'acció [ %s ]\n"
3539
3540 #: src/filtering.c:757
3541 msgid "action could not apply\n"
3542 msgstr "no s'ha pogut aplicar l'acció\n"
3543
3544 #: src/filtering.c:759
3545 #, c-format
3546 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3547 msgstr "sense processament addicional després de l'acció [%s]\n"
3548
3549 #: src/filtering.c:810
3550 #, c-format
3551 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3552 msgstr "processant la regla \"%s\" [ %s ]\n"
3553
3554 #: src/filtering.c:814
3555 #, c-format
3556 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3557 msgstr "processant la regla <sense nom> [ %s ]\n"
3558
3559 #: src/filtering.c:832
3560 #, c-format
3561 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3562 msgstr "inhabilitada la regla \"%s\" [ %s ]\n"
3563
3564 #: src/filtering.c:836
3565 #, c-format
3566 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3567 msgstr "regla inhabilitada <sense nom> [ %s ]\n"
3568
3569 #: src/filtering.c:874
3570 msgid "undetermined"
3571 msgstr "indefinit"
3572
3573 #: src/filtering.c:878
3574 msgid "incorporation"
3575 msgstr "incorporació"
3576
3577 #: src/filtering.c:882
3578 msgid "manually"
3579 msgstr "manualment"
3580
3581 #: src/filtering.c:886
3582 msgid "folder processing"
3583 msgstr "processament de carpetes"
3584
3585 #: src/filtering.c:890
3586 msgid "pre-processing"
3587 msgstr "preprocessant"
3588
3589 #: src/filtering.c:894
3590 msgid "post-processing"
3591 msgstr "postprocessant"
3592
3593 #: src/filtering.c:911
3594 #, c-format
3595 msgid ""
3596 "filtering message (%s%s%s)\n"
3597 "%smessage file: %s\n"
3598 "%s%s %s\n"
3599 "%s%s %s\n"
3600 "%s%s %s\n"
3601 "%s%s %s\n"
3602 msgstr ""
3603 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
3604 "%sfitxer del missatge: %s\n"
3605 "%s%s %s\n"
3606 "%s%s %s\n"
3607 "%s%s %s\n"
3608 "%s%s %s\n"
3609
3610 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3611 msgid ": "
3612 msgstr ":"
3613
3614 #: src/filtering.c:920
3615 #, c-format
3616 msgid ""
3617 "filtering message (%s%s%s)\n"
3618 "%smessage file: %s\n"
3619 msgstr ""
3620 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
3621 "%sfitxer del missatge: %s\n"
3622
3623 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:400 src/prefs_folder_item.c:300
3624 msgid "Inbox"
3625 msgstr "Safata d'entrada"
3626
3627 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:404
3628 msgid "Sent"
3629 msgstr "Enviat"
3630
3631 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:408 src/prefs_folder_item.c:303
3632 msgid "Queue"
3633 msgstr "Cua"
3634
3635 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:304
3636 msgid "Trash"
3637 msgstr "Paperera"
3638
3639 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:302
3640 msgid "Drafts"
3641 msgstr "Esborranys"
3642
3643 #: src/folder.c:2012
3644 #, c-format
3645 msgid "Processing (%s)...\n"
3646 msgstr "Processant (%s)...\n"
3647
3648 #: src/folder.c:3257
3649 #, c-format
3650 msgid "Copying %s to %s...\n"
3651 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
3652
3653 #: src/folder.c:3257
3654 #, c-format
3655 msgid "Moving %s to %s...\n"
3656 msgstr "Movent %s a %s...\n"
3657
3658 #: src/folder.c:3563
3659 #, c-format
3660 msgid "Updating cache for %s..."
3661 msgstr "Actualitzant memòria cau per a %s ..."
3662
3663 #: src/folder.c:4424
3664 msgid "Processing messages..."
3665 msgstr "Processant missatges..."
3666
3667 #: src/folder.c:4559
3668 #, c-format
3669 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3670 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3671
3672 #: src/folder.c:4816
3673 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3674 msgstr "Un nom de carpeta no pot començar o acabar amb un punt."
3675
3676 #: src/folder.c:4820
3677 msgid "A folder name can not end with a space."
3678 msgstr "Un nom de carpeta no pot acabar amb un espai."
3679
3680 #: src/foldersel.c:247
3681 msgid "Select folder"
3682 msgstr "Selecciona una carpeta"
3683
3684 #: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3685 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3686 msgid "NewFolder"
3687 msgstr "NovaCarpeta"
3688
3689 #: src/foldersel.c:592 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3690 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3691 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
3692 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3693 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
3694 #, c-format
3695 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3696 msgstr "No es pot incloure \"%c\" al nom de la carpeta."
3697
3698 #: src/foldersel.c:607 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3699 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3700 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3701 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3702 #, c-format
3703 msgid "The folder '%s' already exists."
3704 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3705
3706 #: src/foldersel.c:614 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3707 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3708 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3709 #, c-format
3710 msgid "Can't create the folder '%s'."
3711 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta \"%s\"."
3712
3713 #: src/folderview.c:237
3714 msgid "Mark all re_ad"
3715 msgstr "Marc_a-ho tot com a llegit"
3716
3717 #: src/folderview.c:238
3718 msgid "Mark all read recursi_vely"
3719 msgstr "Marca tots els llegits recursi_vament"
3720
3721 #: src/folderview.c:240
3722 msgid "R_un processing rules"
3723 msgstr "Exec_uta regles de processament"
3724
3725 #: src/folderview.c:241 src/mainwindow.c:551
3726 msgid "_Search folder..."
3727 msgstr "_Cerca a la carpeta..."
3728
3729 #: src/folderview.c:243
3730 msgid "Process_ing..."
3731 msgstr "Pr_ocessament..."
3732
3733 #: src/folderview.c:244
3734 msgid "Empty _trash..."
3735 msgstr "Buida la _paperera..."
3736
3737 #: src/folderview.c:245
3738 msgid "Send _queue..."
3739 msgstr "Envia de la _cua..."
3740
3741 #: src/folderview.c:385 src/folderview.c:432
3742 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3743 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6266
3744 msgid "New"
3745 msgstr "Nous"
3746
3747 #: src/folderview.c:386 src/folderview.c:433
3748 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3749 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6268
3750 msgid "Unread"
3751 msgstr "Sense llegir"
3752
3753 #: src/folderview.c:387 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3754 #: src/prefs_folder_column.c:81
3755 msgid "Total"
3756 msgstr "Total"
3757
3758 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3759 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:445
3760 msgid "#"
3761 msgstr "#"
3762
3763 #: src/folderview.c:765
3764 msgid "Setting folder info..."
3765 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3766
3767 #: src/folderview.c:837
3768 msgid ""
3769 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3770 "read?"
3771 msgstr ""
3772 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i les seves "
3773 "subcarpetes com a llegits?"
3774
3775 #: src/folderview.c:839 src/summaryview.c:4115
3776 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3777 msgstr ""
3778 "Realment voleu marcar tots els correus d'aquesta carpeta com a llegits?"
3779
3780 #: src/folderview.c:843 src/summaryview.c:4114
3781 msgid "Mark all as read"
3782 msgstr "Marca-ho tot com a llegit"
3783
3784 #: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4641
3785 #, c-format
3786 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3787 msgstr "S'explora la carpeta %s/%s..."
3788
3789 #: src/folderview.c:1022 src/imap.c:4645 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:96
3790 #, c-format
3791 msgid "Scanning folder %s..."
3792 msgstr "Explorant la carpeta %s..."
3793
3794 #: src/folderview.c:1053
3795 msgid "Rebuild folder tree"
3796 msgstr "Reconstrueix l'arbre de carpetes"
3797
3798 #: src/folderview.c:1054
3799 msgid ""
3800 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3801 msgstr ""
3802 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3803 "continuar?"
3804
3805 #: src/folderview.c:1064
3806 msgid "Rebuilding folder tree..."
3807 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3808
3809 #: src/folderview.c:1066
3810 msgid "Scanning folder tree..."
3811 msgstr "Explorant l'arbre de carpetes..."
3812
3813 #: src/folderview.c:1157
3814 #, c-format
3815 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3816 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3817
3818 #: src/folderview.c:1211
3819 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3820 msgstr "Comprovant si hi ha missatges nous a totes les carpetes..."
3821
3822 #: src/folderview.c:2131
3823 #, c-format
3824 msgid "Closing folder %s..."
3825 msgstr "Tancant la carpeta %s..."
3826
3827 #: src/folderview.c:2226
3828 #, c-format
3829 msgid "Opening folder %s..."
3830 msgstr "Obrint la carpeta %s..."
3831
3832 #: src/folderview.c:2244
3833 msgid "Folder could not be opened."
3834 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3835
3836 #: src/folderview.c:2386 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
3837 msgid "Empty trash"
3838 msgstr "Buida la paperera"
3839
3840 #: src/folderview.c:2387
3841 msgid "Delete all messages in trash?"
3842 msgstr "Voleu esborrar tots els missatges de la paperera?"
3843
3844 #: src/folderview.c:2388
3845 msgid "_Empty trash"
3846 msgstr "Buida la pap_erera"
3847
3848 #: src/folderview.c:2431 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
3849 msgid "Offline warning"
3850 msgstr "Avís de desconnexió"
3851
3852 #: src/folderview.c:2432 src/toolbar.c:2608
3853 msgid "You're working offline. Override?"
3854 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ho voleu anul·lar?"
3855
3856 #: src/folderview.c:2443 src/toolbar.c:2627
3857 msgid "Send queued messages"
3858 msgstr "Envia els missatges de la cua"
3859
3860 #: src/folderview.c:2444 src/toolbar.c:2628
3861 msgid "Send all queued messages?"
3862 msgstr "Voleu enviar tots els missatges de la cua?"
3863
3864 #: src/folderview.c:2453 src/toolbar.c:2647
3865 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3866 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges de la cua."
3867
3868 #: src/folderview.c:2456 src/main.c:2743 src/toolbar.c:2650
3869 #, c-format
3870 msgid ""
3871 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3872 "%s"
3873 msgstr ""
3874 "S'han produït alguns errors enviant els missatges de la cua:\n"
3875 "%s"
3876
3877 #: src/folderview.c:2531
3878 #, c-format
3879 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3880 msgstr "Realment voleu copiar la carpeta \"%s\" a \"%s\"?"
3881
3882 #: src/folderview.c:2532
3883 #, c-format
3884 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3885 msgstr "Realment voleu convertir la carpeta \"%s\" en subcarpeta de \"%s\"?"
3886
3887 #: src/folderview.c:2534
3888 msgid "Copy folder"
3889 msgstr "Copia la carpeta"
3890
3891 #: src/folderview.c:2534
3892 msgid "Move folder"
3893 msgstr "Mou la carpeta"
3894
3895 #: src/folderview.c:2545
3896 #, c-format
3897 msgid "Copying %s to %s..."
3898 msgstr "Copiant %s a %s..."
3899
3900 #: src/folderview.c:2545
3901 #, c-format
3902 msgid "Moving %s to %s..."
3903 msgstr "Movent %s a %s..."
3904
3905 #: src/folderview.c:2579
3906 msgid "Source and destination are the same."
3907 msgstr "La destinació i l'origen són iguals."
3908
3909 #: src/folderview.c:2582
3910 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3911 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3912
3913 #: src/folderview.c:2583
3914 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3915 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3916
3917 #: src/folderview.c:2586
3918 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3919 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
3920
3921 #: src/folderview.c:2589
3922 msgid "Copy failed!"
3923 msgstr "La còpia ha fallat!"
3924
3925 #: src/folderview.c:2589
3926 msgid "Move failed!"
3927 msgstr "El desplaçament ha fallat!"
3928
3929 #: src/folderview.c:2639
3930 #, c-format
3931 msgid "Processing configuration for folder %s"
3932 msgstr "Processant la configuració per a la carpeta %s"
3933
3934 #: src/folderview.c:3068 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4658
3935 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3936 msgstr ""
3937 "La carpeta de destinació només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
3938
3939 #: src/grouplistdialog.c:161
3940 msgid "Newsgroup subscription"
3941 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3942
3943 #: src/grouplistdialog.c:178
3944 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3945 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per a la subscripció:"
3946
3947 #: src/grouplistdialog.c:184
3948 msgid "Find groups:"
3949 msgstr "Busca grups:"
3950
3951 #: src/grouplistdialog.c:192
3952 msgid " Search "
3953 msgstr " Cerca"
3954
3955 #: src/grouplistdialog.c:204
3956 msgid "Newsgroup name"
3957 msgstr "Nom de grup"
3958
3959 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3960 msgid "Messages"
3961 msgstr "Missatges"
3962
3963 #: src/grouplistdialog.c:206
3964 msgid "Type"
3965 msgstr "Tipus"
3966
3967 #: src/grouplistdialog.c:347
3968 msgid "moderated"
3969 msgstr "moderat"
3970
3971 #: src/grouplistdialog.c:349
3972 msgid "readonly"
3973 msgstr "només de lectura"
3974
3975 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3976 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3977 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3978 msgid "unknown"
3979 msgstr "desconegut"
3980
3981 #: src/grouplistdialog.c:422
3982 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3983 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
3984
3985 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1565
3986 msgid "Done."
3987 msgstr "Fet."
3988
3989 #: src/grouplistdialog.c:492
3990 #, c-format
3991 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3992 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
3993
3994 #: src/gtk/about.c:131
3995 msgid ""
3996 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3997 "\n"
3998 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3999 msgstr ""
4000 "El Claws Mail és un client de correu electrònic lleuger, ràpid i altament "
4001 "configurable.\n"
4002 "\n"
4003 "Per a més informació visiteu la pàgina web del Claws Mail:\n"
4004
4005 #: src/gtk/about.c:137
4006 msgid ""
4007 "\n"
4008 "\n"
4009 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
4010 msgstr ""
4011 "\n"
4012 "\n"
4013 "Subscriviu-vos a la llista de correu d'usuaris del Claws Mail per a suport i "
4014 "discussions:\n"
4015
4016 #: src/gtk/about.c:142
4017 msgid ""
4018 "\n"
4019 "\n"
4020 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4021 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
4022 msgstr ""
4023 "\n"
4024 "\n"
4025 "El Claws Mail és programari lliure alliberat segons la llicència GPL. Si "
4026 "voleu fer donacions al projecte Claws Mail podeu fer-ho a:\n"
4027
4028 #: src/gtk/about.c:158
4029 msgid ""
4030 "\n"
4031 "\n"
4032 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4033 "The Claws Mail Team\n"
4034 " and Hiroyuki Yamamoto"
4035 msgstr ""
4036 "\n"
4037 "\n"
4038 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4039 "L'equip del Claws Mail\n"
4040 "i Hiroyuki YamamotoF"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:161
4043 msgid ""
4044 "\n"
4045 "\n"
4046 "System Information\n"
4047 msgstr ""
4048 "\n"
4049 "\n"
4050 "Informació del sistema\n"
4051
4052 #: src/gtk/about.c:168
4053 #, c-format
4054 msgid ""
4055 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4056 "Operating System: %s %s (%s)"
4057 msgstr ""
4058 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
4059 "Sistema operatiu: %s %s (%s)"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:177
4062 #, c-format
4063 msgid ""
4064 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4065 "Operating System: %s"
4066 msgstr ""
4067 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
4068 "Sistema operatiu: %s"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:186
4071 #, c-format
4072 msgid ""
4073 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4074 "Operating System: unknown"
4075 msgstr ""
4076 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
4077 "Sistema operatiu: desconegut"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
4080 msgid "The Claws Mail Team"
4081 msgstr "L'equip del Claws Mail"
4082
4083 #: src/gtk/about.c:261
4084 msgid "Previous team members"
4085 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
4086
4087 #: src/gtk/about.c:280
4088 msgid "The translation team"
4089 msgstr "L'equip de traducció"
4090
4091 #: src/gtk/about.c:299
4092 msgid "Documentation team"
4093 msgstr "L'equip de documentació"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:318
4096 msgid "Logo"
4097 msgstr "Logotip"
4098
4099 #: src/gtk/about.c:337
4100 msgid "Icons"
4101 msgstr "Icones"
4102
4103 #: src/gtk/about.c:356
4104 msgid "Contributors"
4105 msgstr "Col·laboradors"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:404
4108 msgid "Compiled-in Features\n"
4109 msgstr "Característiques que s'hi han compilat\n"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:420
4112 msgctxt "compface"
4113 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4114 msgstr "Afegeix suport per a la capçalera X-Face\n"
4115
4116 #: src/gtk/about.c:430
4117 msgctxt "Enchant"
4118 msgid "adds support for spell checking\n"
4119 msgstr "Afegeix suport per a la comprovació ortogràfica\n"
4120
4121 #: src/gtk/about.c:440
4122 msgctxt "GnuTLS"
4123 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4124 msgstr "Afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
4125
4126 #: src/gtk/about.c:450
4127 msgctxt "IPv6"
4128 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4129 msgstr ""
4130 "Afegeix support per a adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'Internet\n"
4131
4132 #: src/gtk/about.c:461
4133 msgctxt "iconv"
4134 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4135 msgstr "Permet conversions entre diferents conjunts de caràcters\n"
4136
4137 #: src/gtk/about.c:471
4138 msgctxt "JPilot"
4139 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4140 msgstr "Afegeix suport per a llibretes d'adreces de PamlOS\n"
4141
4142 #: src/gtk/about.c:481
4143 msgctxt "LDAP"
4144 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4145 msgstr "Afegeix suport per a llibretes d'adreces compartides amb LDAP\n"
4146
4147 #: src/gtk/about.c:491
4148 msgctxt "libetpan"
4149 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4150 msgstr "Afegeix suport per a servidors IMAP\n"
4151
4152 #: src/gtk/about.c:501
4153 msgctxt "libSM"
4154 msgid "adds support for session handling\n"
4155 msgstr "Afegeix suport per a la gestió de sessions\n"
4156
4157 #: src/gtk/about.c:511
4158 msgctxt "NetworkManager"
4159 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4160 msgstr "Afegeix suport per a la detecció de canvis de connexions de xarxa\n"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:543
4163 msgid ""
4164 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4165 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4166 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4167 "version.\n"
4168 "\n"
4169 msgstr ""
4170 "Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
4171 "segons els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
4172 "Software Foundation; tant la versió 3, com (opcionalment) qualsevol versió "
4173 "posterior.\n"
4174 "\n"
4175
4176 #: src/gtk/about.c:549
4177 msgid ""
4178 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4179 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4180 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4181 "more details.\n"
4182 "\n"
4183 msgstr ""
4184 "Aquest programa és distribuït amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP "
4185 "GARANTIA; ni tant sols la garantia implícita de COMERCIALITAT o ADEQUACIÓ "
4186 "PER A ALGUN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la GNU General Public License per a "
4187 "més detalls.\n"
4188 "\n"
4189
4190 #: src/gtk/about.c:567
4191 msgid ""
4192 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4193 "this program. If not, see "
4194 msgstr ""
4195 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la GNU General Public License juntament "
4196 "amb aquest programa; en cas contrari, mireu "
4197
4198 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2567
4199 msgid "Session statistics\n"
4200 msgstr "Estadístiques de la sessió\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2577 src/main.c:2580
4203 #, c-format
4204 msgid "Started: %s\n"
4205 msgstr "Iniciat: %s\n"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2586
4208 msgid "Incoming traffic\n"
4209 msgstr "Trànsit d'entrada\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2589
4212 #, c-format
4213 msgid "Received messages: %d\n"
4214 msgstr "Missatges rebuts: %d\n"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2595
4217 msgid "Outgoing traffic\n"
4218 msgstr "Trànsit de sortida\n"
4219
4220 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2598
4221 #, c-format
4222 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4223 msgstr "Missatges nous/redireccionats: %d\n"
4224
4225 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2602
4226 #, c-format
4227 msgid "Replied messages: %d\n"
4228 msgstr "Missatges resposts: %d\n"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2606
4231 #, c-format
4232 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4233 msgstr "Missatges reenviats: %d\n"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2610
4236 #, c-format
4237 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4238 msgstr "Total de missatges sortints: %d\n"
4239
4240 #: src/gtk/about.c:773
4241 msgid "About Claws Mail"
4242 msgstr "Quant al Claws Mail"
4243
4244 #: src/gtk/about.c:831
4245 msgid ""
4246 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4247 "The Claws Mail Team\n"
4248 "and Hiroyuki Yamamoto"
4249 msgstr ""
4250 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4251 "L'equip del Claws Mail\n"
4252 "i Hiroyuki Yamamoto"
4253
4254 #: src/gtk/about.c:845
4255 msgid "_Info"
4256 msgstr "_Info"
4257
4258 #: src/gtk/about.c:851
4259 msgid "_Authors"
4260 msgstr "_Autors"
4261
4262 #: src/gtk/about.c:857
4263 msgid "_Features"
4264 msgstr "_Característiques"
4265
4266 #: src/gtk/about.c:863
4267 msgid "_License"
4268 msgstr "_Llicència"
4269
4270 #: src/gtk/about.c:871
4271 msgid "_Release Notes"
4272 msgstr "Notes de la ve_rsió"
4273
4274 #: src/gtk/about.c:877
4275 msgid "_Statistics"
4276 msgstr "E_stadístiques"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
4279 msgid "Orange"
4280 msgstr "Taronja"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
4283 msgid "Red"
4284 msgstr "Vermell"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
4287 msgid "Pink"
4288 msgstr "Rosa"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
4291 msgid "Sky blue"
4292 msgstr "Blau cel"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
4295 msgid "Blue"
4296 msgstr "Blau"
4297
4298 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
4299 msgid "Green"
4300 msgstr "Verd"
4301
4302 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
4303 msgid "Brown"
4304 msgstr "Marró"
4305
4306 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
4307 msgid "Grey"
4308 msgstr "Gris"
4309
4310 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
4311 msgid "Light brown"
4312 msgstr "Marró clar"
4313
4314 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
4315 msgid "Dark red"
4316 msgstr "Vermell fosc"
4317
4318 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
4319 msgid "Dark pink"
4320 msgstr "Rosa fosc"
4321
4322 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
4323 msgid "Steel blue"
4324 msgstr "Blau cel"
4325
4326 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
4327 msgid "Gold"
4328 msgstr "Daurat"
4329
4330 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
4331 msgid "Bright green"
4332 msgstr "Verd brillant"
4333
4334 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:420
4335 msgid "Magenta"
4336 msgstr "Magenta"
4337
4338 #: src/gtk/foldersort.c:156
4339 msgid "Set mailbox order"
4340 msgstr "Estableix l'ordre de la bústia de correu"
4341
4342 #: src/gtk/foldersort.c:190
4343 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4344 msgstr ""
4345 "Mou les bústies amunt o avall per canviar-ne l'ordre a la llista de carpetes."
4346
4347 #: src/gtk/foldersort.c:216
4348 msgid "Mailboxes"
4349 msgstr "Bústies de correu"
4350
4351 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4352 msgid "No dictionary selected."
4353 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
4354
4355 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4356 #, c-format
4357 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4358 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector %s."
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4361 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4362 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el gestor Enchant."
4363
4364 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4365 #, c-format
4366 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4367 msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el diccionari %s."
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4370 msgid "No misspelled word found."
4371 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
4372
4373 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4374 msgid "Replace unknown word"
4375 msgstr "Substitueix la paraula desconeguda"
4376
4377 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4378 #, c-format
4379 msgid "Replace \"%s\" with: "
4380 msgstr "Substitueix \"%s\" per..."
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4383 msgid ""
4384 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4385 "will learn from mistake.\n"
4386 msgstr ""
4387 "Si premeu la tecla Control juntament amb Retorn\n"
4388 "s'aprendrà l'error.\n"
4389
4390