update translations
[claws.git] / po / ca.po
1 # Catalan translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2006-2015 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Carles Tubio Terrón <c@rles-tub.io>, 2015.
7 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006, 2010.
8 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, revisió i correcció, febrer de 2016; actualització per a la versió 3.14.0, agost de 2016.
9 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, actualització per a la versió 3.15.1, desembre de 2017.
10 # Very special THANKS to the translator team of Softcatalà for:
11 #  https://www.softcatala.org/recull.html
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
17 "POT-Creation-Date: 2017-12-10 00:07+0000\n"
18 "PO-Revision-Date: 2017-12-13 15:54+0100\n"
19 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
21 "Language: ca\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
26 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
27 "X-Poedit-Basepath: ..\n"
28 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
29
30 #: src/account.c:395 src/account.c:462
31 msgid ""
32 "Some composing windows are open.\n"
33 "Please close all the composing windows before editing accounts."
34 msgstr ""
35 "Hi ha finestres d'escriptura obertes.\n"
36 "Tanqueu totes les finestres d'escriptura abans d'editar els comptes."
37
38 #: src/account.c:440
39 msgid "Can't create folder."
40 msgstr "No es pot crear la carpeta."
41
42 #: src/account.c:727
43 msgid "Edit accounts"
44 msgstr "Edita els comptes"
45
46 #: src/account.c:744
47 msgid ""
48 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
49 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
50 "indicates the default account."
51 msgstr ""
52 "Usant \"Rep missatges\" recuperareu els missatges des dels vostres comptes "
53 "en l'ordre donat, la casella de selecció indicarà quins comptes s'hi "
54 "inclouran. El text en negreta indica el compte per defecte."
55
56 #: src/account.c:815
57 msgid " _Set as default account "
58 msgstr "E_stableix com a compte predeterminat"
59
60 #: src/account.c:907
61 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
62 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar."
63
64 #: src/account.c:914
65 #, c-format
66 msgid "Copy of %s"
67 msgstr "Còpia de %s"
68
69 #: src/account.c:1097
70 #, c-format
71 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
72 msgstr "Realment voleu eliminar el compte \"%s\"?"
73
74 #: src/account.c:1099
75 msgid "(Untitled)"
76 msgstr "(Sense títol)"
77
78 #: src/account.c:1100
79 msgid "Delete account"
80 msgstr "Elimina el compte"
81
82 #: src/account.c:1590
83 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
84 msgid "G"
85 msgstr "G"
86
87 #: src/account.c:1596
88 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
89 msgstr "\"Rep missatges\" recupera els missatges des dels comptes seleccionats"
90
91 #: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
92 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
93 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
94 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
95 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
96 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
97 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
98 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
99 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
100 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
101 #: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
102 msgid "Name"
103 msgstr "Nom"
104
105 #: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
106 msgid "Protocol"
107 msgstr "Protocol"
108
109 #: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
110 msgid "Server"
111 msgstr "Servidor"
112
113 #: src/action.c:380
114 #, c-format
115 msgid "Could not get message file %d"
116 msgstr "No s'ha pogut obtenir el fitxer de missatge %d"
117
118 #: src/action.c:418
119 msgid "Could not get message part."
120 msgstr "No s'ha pogut obtenir la secció del missatge."
121
122 #: src/action.c:435
123 #, c-format
124 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
125 msgstr "No es pot obtenir la secció del missatge multisecció: %s"
126
127 #: src/action.c:607
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
131 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
132 msgstr ""
133 "L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra d'escriptura\n"
134 "perquè conté %%f, %%F, %%as o %%p."
135
136 #: src/action.c:719
137 msgid "There is no filtering action set"
138 msgstr "No hi ha cap acció de filtratge definida"
139
140 #: src/action.c:721
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Invalid filtering action(s):\n"
144 "%s"
145 msgstr ""
146 "Accions de filtratge no vàlides:\n"
147 "%s"
148
149 #: src/action.c:986
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Could not fork to execute the following command:\n"
153 "%s\n"
154 "%s"
155 msgstr ""
156 "No s'ha pogut fer la bifurcació per executar l'ordre següent:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159
160 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
161 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
162 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
163 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
166 msgid "Unknown error"
167 msgstr "Error desconegut"
168
169 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
170 msgid "Completed"
171 msgstr "Completat"
172
173 #: src/action.c:1242
174 #, c-format
175 msgid "--- Running: %s\n"
176 msgstr "--- Executant: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1246
179 #, c-format
180 msgid "--- Ended: %s\n"
181 msgstr "--- Acabat: %s\n"
182
183 #: src/action.c:1279
184 msgid "Action's input/output"
185 msgstr "Entrada i sortida de l'acció"
186
187 #: src/action.c:1607
188 #, c-format
189 msgid ""
190 "Enter the argument for the following action:\n"
191 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
192 "  %s"
193 msgstr ""
194 "Teclegeu l'argument per a l'acció següent:\n"
195 "(\"%%h\" es substituirà per l'argument)\n"
196 "  %s"
197
198 #: src/action.c:1612
199 msgid "Action's hidden user argument"
200 msgstr "Argument d'usuari ocult per a l'acció"
201
202 #: src/action.c:1616
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "Enter the argument for the following action:\n"
206 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
207 "  %s"
208 msgstr ""
209 "Teclegeu l'argument per a l'acció següent:\n"
210 "(\"%%u\" es substituirà per l'argument)\n"
211 "  %s"
212
213 #: src/action.c:1621
214 msgid "Action's user argument"
215 msgstr "Argument d'usuari per a l'acció"
216
217 #: src/addrclip.c:480
218 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
219 msgstr ""
220 "No es pot copiar una carpeta a si mateixa o a una de les seves subcarpetes."
221
222 #: src/addrclip.c:503
223 msgid "Cannot copy an address book to itself."
224 msgstr "No es pot copiar una llibreta d'adreces a si mateixa."
225
226 #: src/addrclip.c:594
227 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
228 msgstr ""
229 "No es pot desplaçar una carpeta a si mateixa o a una de les seves "
230 "subcarpetes."
231
232 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
233 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
234 msgid "Group"
235 msgstr "Grup"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:65
238 msgid "date of birth"
239 msgstr "data de naixement"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:66
242 msgid "address"
243 msgstr "adreça"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:67
246 msgid "phone"
247 msgstr "telèfon"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:68
250 msgid "mobile phone"
251 msgstr "telèfon mòbil"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:69
254 msgid "organization"
255 msgstr "organizació"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:70
258 msgid "office address"
259 msgstr "adreça de l'oficina"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:71
262 msgid "office phone"
263 msgstr "telèfon de l'oficina"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:72
266 msgid "fax"
267 msgstr "fax"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:73
270 msgid "website"
271 msgstr "lloc web"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:141
274 msgid "Attribute name"
275 msgstr "Nom de l'atribut"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:156
278 msgid "Delete all attribute names"
279 msgstr "Esborra tots els noms d'atributs"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:157
282 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
283 msgstr "Realment voleu esborrar tots els noms d'atributs?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:181
286 msgid "Delete attribute name"
287 msgstr "Esborra el nom de l'atribut"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:182
290 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
291 msgstr "Realment voleu esborrar aquest nom d'atribut?"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:191
294 msgid "Reset to default"
295 msgstr "Reinicia als valors per defecte"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:192
298 msgid ""
299 "Do you really want to replace all attribute names\n"
300 "with the default set?"
301 msgstr ""
302 "Realment voleu reemplaçar tots els noms d'atribut\n"
303 "pels valors per defecte?"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
306 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
307 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
308 #: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
309 msgid "_Delete"
310 msgstr "_Esborra"
311
312 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
313 #: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
314 msgid "Delete _all"
315 msgstr "Esborr_a-ho tot"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:214
318 msgid "_Reset to default"
319 msgstr "_Reinicia als valors per defecte"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:403
322 msgid "Attribute name is not set."
323 msgstr "No s'ha establert el nom de l'atribut."
324
325 #: src/addrcustomattr.c:462
326 msgctxt "Dialog title"
327 msgid "Edit attribute names"
328 msgstr "Edita els noms dels atributs"
329
330 #: src/addrcustomattr.c:476
331 msgid "New attribute name:"
332 msgstr "Nom d'atribut nou:"
333
334 #: src/addrcustomattr.c:513
335 msgid ""
336 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
337 "contacts."
338 msgstr ""
339 "Afegir o esborrar noms d'atributs no afectarà atributs ja assignats a "
340 "contactes."
341
342 #: src/addrduplicates.c:127
343 msgid "Show duplicates in the same book"
344 msgstr "Mostra els duplicats dins de la mateixa llibreta"
345
346 #: src/addrduplicates.c:133
347 msgid "Show duplicates in different books"
348 msgstr "Mostra els duplicats en llibretes diferents"
349
350 #: src/addrduplicates.c:144
351 msgid "Find address book email duplicates"
352 msgstr "Troba duplicats a la llibreta d'adreces"
353
354 #: src/addrduplicates.c:145
355 msgid ""
356 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
357 msgstr ""
358 "El Claws Mail cercarà ara adreces de correu electrònic duplicades a la "
359 "llibreta d'adreces."
360
361 #: src/addrduplicates.c:315
362 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
363 msgstr "No s'han trobat adreces de correu duplicades a la llibreta d'adreces."
364
365 #: src/addrduplicates.c:346
366 msgid "Duplicate email addresses"
367 msgstr "Adreces de correu duplicades"
368
369 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
370 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
371 msgid "Address"
372 msgstr "Adreça"
373
374 #: src/addrduplicates.c:464
375 msgid "Address book path"
376 msgstr "Camí de la llibreta d'adreces"
377
378 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
379 msgid "Delete address(es)"
380 msgstr "Esborra les adreces"
381
382 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
383 msgid "Really delete the address(es)?"
384 msgstr "Voleu esborrar realment aquestes adreces?"
385
386 #: src/addrduplicates.c:842
387 msgid "Delete address"
388 msgstr "Esborra l'adreça"
389
390 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
391 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
392 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
393
394 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
395 msgid "Add to address book"
396 msgstr "Afegeix a la llibreta d'adreces"
397
398 #: src/addressadd.c:207
399 msgid "Contact"
400 msgstr "Contacte"
401
402 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
403 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
404 msgid "Remarks"
405 msgstr "Observacions"
406
407 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
408 msgid "Select Address Book Folder"
409 msgstr "Seleccioneu la carpeta de la llibreta d'adreces"
410
411 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
412 msgid "Add address(es)"
413 msgstr "Afegeix adreces"
414
415 #: src/addressadd.c:535
416 msgid "Can't add the specified address"
417 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
418
419 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
420 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
421 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
422 msgid "Email Address"
423 msgstr "Adreça de correu"
424
425 #: src/addressbook.c:405
426 msgid "_Book"
427 msgstr "Lli_breta"
428
429 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
430 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
431 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
432 msgid "_Edit"
433 msgstr "_Edita"
434
435 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
436 #: src/messageview.c:212
437 msgid "_Tools"
438 msgstr "E_ines"
439
440 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
441 #: src/messageview.c:213
442 msgid "_Help"
443 msgstr "A_juda"
444
445 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
446 msgid "New _Book"
447 msgstr "Lli_breta nova"
448
449 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
450 msgid "New _Folder"
451 msgstr " _Carpeta nova"
452
453 #: src/addressbook.c:413
454 msgid "New _vCard"
455 msgstr "_vCard nou"
456
457 #: src/addressbook.c:417
458 msgid "New _JPilot"
459 msgstr "_JPilot nou"
460
461 #: src/addressbook.c:420
462 msgid "New LDAP _Server"
463 msgstr "_Servidor LDAP nou"
464
465 #: src/addressbook.c:424
466 msgid "_Edit book"
467 msgstr "_Edita la llibreta"
468
469 #: src/addressbook.c:425
470 msgid "_Delete book"
471 msgstr "Es_borra la llibreta"
472
473 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
475 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
476 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
477 msgid "_Save"
478 msgstr "De_sa"
479
480 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
481 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
482 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
483 msgid "_Close"
484 msgstr "Tan_ca"
485
486 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
487 msgid "_Select all"
488 msgstr "_Selecciona-ho tot"
489
490 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
491 msgid "C_ut"
492 msgstr "T_alla"
493
494 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
495 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
496 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
497 msgid "_Copy"
498 msgstr "_Copia"
499
500 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
501 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
502 msgid "_Paste"
503 msgstr "_Enganxa"
504
505 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
506 msgid "New _Address"
507 msgstr "_Adreça nova"
508
509 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
510 msgid "New _Group"
511 msgstr "_Grup nou"
512
513 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
514 msgid "_Mail To"
515 msgstr "_Missatge per a"
516
517 #: src/addressbook.c:447
518 msgid "Import _LDIF file..."
519 msgstr "Importa un fitxer _LDIF..."
520
521 #: src/addressbook.c:448
522 msgid "Import M_utt file..."
523 msgstr "Importa un fitxer M_utt..."
524
525 #: src/addressbook.c:449
526 msgid "Import _Pine file..."
527 msgstr "Importa un fitxer _Pine..."
528
529 #: src/addressbook.c:451
530 msgid "Export _HTML..."
531 msgstr "Exporta _HTML..."
532
533 #: src/addressbook.c:452
534 msgid "Export LDI_F..."
535 msgstr "Exporta LDI_F..."
536
537 #: src/addressbook.c:454
538 msgid "Find duplicates..."
539 msgstr "Busca duplicats..."
540
541 #: src/addressbook.c:455
542 msgid "Edit custom attributes..."
543 msgstr "Edita els atributs personalitzats..."
544
545 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
546 #: src/messageview.c:337
547 msgid "_About"
548 msgstr "Qu_ant a"
549
550 #: src/addressbook.c:494
551 msgid "_Browse Entry"
552 msgstr "_Navega per l'entrada"
553
554 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
555 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
556 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
557 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
558 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
559 msgid "Unknown"
560 msgstr "Desconegut"
561
562 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
563 msgid "Success"
564 msgstr "Correcte"
565
566 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
567 msgid "Bad arguments"
568 msgstr "Arguments incorrectes"
569
570 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
571 msgid "File not specified"
572 msgstr "No s'ha especificat el fitxer."
573
574 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
575 msgid "Error opening file"
576 msgstr "Error obrint el fitxer"
577
578 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
579 msgid "Error reading file"
580 msgstr "Error llegint el fitxer"
581
582 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
583 msgid "End of file encountered"
584 msgstr "S'ha trobat el final del fitxer."
585
586 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
587 msgid "Error allocating memory"
588 msgstr "Error d'assignació de memòria"
589
590 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
591 msgid "Bad file format"
592 msgstr "Format de fitxer erroni"
593
594 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
595 msgid "Error writing to file"
596 msgstr "Error escrivint al fitxer"
597
598 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
599 msgid "Error opening directory"
600 msgstr "Error obrint el directori"
601
602 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
603 msgid "No path specified"
604 msgstr "No s'ha especificat cap camí."
605
606 #: src/addressbook.c:534
607 msgid "Error connecting to LDAP server"
608 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
609
610 #: src/addressbook.c:535
611 msgid "Error initializing LDAP"
612 msgstr "Error iniciant LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:536
615 msgid "Error binding to LDAP server"
616 msgstr "Error de vincle amb el servidor LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:537
619 msgid "Error searching LDAP database"
620 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
621
622 #: src/addressbook.c:538
623 msgid "Timeout performing LDAP operation"
624 msgstr "S'ha esgotat el temps d'espera fent l'operació LDAP."
625
626 #: src/addressbook.c:539
627 msgid "Error in LDAP search criteria"
628 msgstr "Error als criteris de cerca LDAP."
629
630 #: src/addressbook.c:540
631 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
632 msgstr "No s'han trobat entrades LDAP per al criteri de cerca."
633
634 #: src/addressbook.c:541
635 msgid "LDAP search terminated on request"
636 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la cerca LDAP."
637
638 #: src/addressbook.c:542
639 msgid "Error starting STARTTLS connection"
640 msgstr "Error iniciant la connexió STARTTLS."
641
642 #: src/addressbook.c:543
643 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
644 msgstr "Falta el nom distingit (dn)."
645
646 #: src/addressbook.c:544
647 msgid "Missing required information"
648 msgstr "Falta informació requerida."
649
650 #: src/addressbook.c:545
651 msgid "Another contact exists with that key"
652 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau."
653
654 #: src/addressbook.c:546
655 msgid "Strong(er) authentication required"
656 msgstr "Cal una autenticació més forta."
657
658 #: src/addressbook.c:914
659 msgid "Sources"
660 msgstr "Fonts"
661
662 #: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
663 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
664 msgid "Address book"
665 msgstr "Llibreta d'adreces"
666
667 #: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
668 msgid "Search"
669 msgstr "Cerca"
670
671 #: src/addressbook.c:1484
672 msgid "Delete group"
673 msgstr "Esborra el grup"
674
675 #: src/addressbook.c:1485
676 msgid ""
677 "Really delete the group(s)?\n"
678 "The addresses it contains will not be lost."
679 msgstr ""
680 "Realment voleu esborrar el/s grup/s?\n"
681 "Les adreces que hi hagi es perdran."
682
683 #: src/addressbook.c:2193
684 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
685 msgstr ""
686 "No es pot enganxar. La llibreta d'adreces de destinació és només de lectura."
687
688 #: src/addressbook.c:2203
689 msgid "Cannot paste into an address group."
690 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
691
692 #: src/addressbook.c:2911
693 #, c-format
694 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
695 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la consulta i les adreces a \"%s\" ?"
696
697 #: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
698 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
699 #: src/toolbar.c:497
700 msgid "Delete"
701 msgstr "Esborra"
702
703 #: src/addressbook.c:2923
704 #, c-format
705 msgid ""
706 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
707 "contains will be moved into the parent folder."
708 msgstr ""
709 "Voleu esborrar \"%s\"? Si només s'esborra només la carpeta, les adreces que "
710 "conté es desplaçaran a la carpeta mare."
711
712 #: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
713 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
714 msgid "Delete folder"
715 msgstr "Esborra la carpeta"
716
717 #: src/addressbook.c:2927
718 msgid "Delete _folder only"
719 msgstr "Esborra només la _carpeta"
720
721 #: src/addressbook.c:2927
722 msgid "Delete folder and _addresses"
723 msgstr "Esborra la carpeta i les _adreces"
724
725 #: src/addressbook.c:2938
726 #, c-format
727 msgid ""
728 "Do you want to delete '%s'?\n"
729 "The addresses it contains will not be lost."
730 msgstr ""
731 "Voleu esborrar \"%s\"?\n"
732 "Les adreces que conté no es perdran."
733
734 #: src/addressbook.c:2945
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "Do you want to delete '%s'?\n"
738 "The addresses it contains will be lost."
739 msgstr ""
740 "Voleu esborrar \"%s\"?\n"
741 "Les adreces que conté es perdran."
742
743 #: src/addressbook.c:3059
744 #, c-format
745 msgid "Search '%s'"
746 msgstr "Cerca \"%s\""
747
748 #: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
749 msgid "New Contacts"
750 msgstr "Contactes nous"
751
752 #: src/addressbook.c:4085
753 msgid "New user, could not save index file."
754 msgstr "Usuari nou, no s'ha pogut desar el fitxer d'índex."
755
756 #: src/addressbook.c:4089
757 msgid "New user, could not save address book files."
758 msgstr "Usuari nou, no s'han pogut desar els fitxers de la llibreta d'adreces."
759
760 #: src/addressbook.c:4099
761 msgid "Old address book converted successfully."
762 msgstr "La llibreta d'adreces antiga s'ha convert amb èxit."
763
764 #: src/addressbook.c:4104
765 msgid ""
766 "Old address book converted,\n"
767 "could not save new address index file."
768 msgstr ""
769 "Llibreta d'adreces convertida.\n"
770 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex."
771
772 #: src/addressbook.c:4117
773 msgid ""
774 "Could not convert address book,\n"
775 "but created empty new address book files."
776 msgstr ""
777 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces,\n"
778 "però s'han creat fitxers buits de la llibreta d'adreces nova."
779
780 #: src/addressbook.c:4123
781 msgid ""
782 "Could not convert address book,\n"
783 "could not save new address index file."
784 msgstr ""
785 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces.\n"
786 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex d'adreces."
787
788 #: src/addressbook.c:4128
789 msgid ""
790 "Could not convert address book\n"
791 "and could not create new address book files."
792 msgstr ""
793 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces\n"
794 "i no s'han pogut crear els fitxers de la nova."
795
796 #: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
797 msgid "Addressbook conversion error"
798 msgstr "Error de conversió de la llibreta d'adreces"
799
800 #: src/addressbook.c:4256
801 msgid "Addressbook Error"
802 msgstr "Error de la llibreta d'adreces"
803
804 #: src/addressbook.c:4257
805 msgid "Could not read address index"
806 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces."
807
808 #: src/addressbook.c:4588
809 msgid "Busy searching..."
810 msgstr "Ocupat buscant..."
811
812 #: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
813 msgid "Interface"
814 msgstr "Interficie"
815
816 #: src/addressbook.c:4909
817 msgid "Address Books"
818 msgstr "Llibretes d'adreces"
819
820 #: src/addressbook.c:4921
821 msgid "Person"
822 msgstr "Persona"
823
824 #: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
825 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
826 msgid "Folder"
827 msgstr "Carpeta"
828
829 #: src/addressbook.c:4969
830 msgid "vCard"
831 msgstr "vCard"
832
833 #: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
834 msgid "JPilot"
835 msgstr "JPilot"
836
837 #: src/addressbook.c:5005
838 msgid "LDAP servers"
839 msgstr "Servidors LDAP"
840
841 #: src/addressbook.c:5017
842 msgid "LDAP Query"
843 msgstr "Consulta LDAP"
844
845 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
846 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
847 msgid "Address Book"
848 msgstr "Llibreta d'adreces"
849
850 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
851 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
852 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
853 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
854 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
855 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
856 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
857 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
858 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
859 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
860 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
861 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
862 #: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
863 #: src/prefs_matcher.c:2526
864 msgid "Any"
865 msgstr "Qualsevol"
866
867 #: src/addrgather.c:173
868 msgid "Please specify name for address book."
869 msgstr "Si us plau, especifiqueu el nom de la llibreta d'adreces."
870
871 #: src/addrgather.c:180
872 msgid "No available address book."
873 msgstr "No hi ha cap llibreta d'adreces disponible."
874
875 #: src/addrgather.c:201
876 msgid "Please select the mail headers to search."
877 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar, si us plau."
878
879 #: src/addrgather.c:208
880 msgid "Collecting addresses..."
881 msgstr "Recopilant adreces..."
882
883 #: src/addrgather.c:248
884 msgid "address added by claws-mail"
885 msgstr "adreça afegida pel claws-mail"
886
887 #: src/addrgather.c:276
888 msgid "Addresses collected successfully."
889 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
890
891 #: src/addrgather.c:351
892 msgid "Current folder:"
893 msgstr "Carpeta actual:"
894
895 #: src/addrgather.c:362
896 msgid "Address book name:"
897 msgstr "Nom de la llibreta d'adreces:"
898
899 #: src/addrgather.c:389
900 msgid "Address book folder size:"
901 msgstr "Mida de la carpeta de la llibreta d'adreces:"
902
903 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
904 msgid ""
905 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
906 msgstr ""
907 "Quantitat màxima d'entrades per carpeta dins de la nova llibreta d'adreces "
908 "creada"
909
910 #: src/addrgather.c:407
911 msgid "Process these mail header fields"
912 msgstr "Processa els camps d'aquestes capçaleres"
913
914 #: src/addrgather.c:426
915 msgid "Include subfolders"
916 msgstr "Inclou subcarpetes"
917
918 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
919 msgid "Header Name"
920 msgstr "Nom de capçalera"
921
922 #: src/addrgather.c:451
923 msgid "Address Count"
924 msgstr "Compte d'adreces"
925
926 #: src/addrgather.c:561
927 msgid "Header Fields"
928 msgstr "Camps de capçalera"
929
930 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
931 #: src/importldif.c:1022
932 msgid "Finish"
933 msgstr "Acaba"
934
935 #: src/addrgather.c:620
936 msgid "Collect email addresses from selected messages"
937 msgstr "Recopila les adreces de correu dels missatges seleccionats"
938
939 #: src/addrgather.c:624
940 msgid "Collect email addresses from folder"
941 msgstr "Recopila les adreces de correu de la carpeta"
942
943 #: src/addrindex.c:124
944 msgid "Common addresses"
945 msgstr "Adreces comunes"
946
947 #: src/addrindex.c:125
948 msgid "Personal addresses"
949 msgstr "Adreces personals"
950
951 #: src/addrindex.c:131
952 msgid "Common address"
953 msgstr "Adreça comuna"
954
955 #: src/addrindex.c:132
956 msgid "Personal address"
957 msgstr "Adreça personal"
958
959 #: src/addrindex.c:1829
960 msgid "Address(es) update"
961 msgstr "Actualització d'adreces"
962
963 #: src/addrindex.c:1830
964 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
965 msgstr "Actualització fallida. Canvis no escrits al directori."
966
967 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
968 msgid "Notice"
969 msgstr "Anunci"
970
971 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
972 #: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
973 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
974 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
975 msgid "Warning"
976 msgstr "Avís"
977
978 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
979 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
980 msgid "Error"
981 msgstr "Error"
982
983 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
984 msgid "_View log"
985 msgstr "_Vegeu el registre"
986
987 #: src/alertpanel.c:347
988 msgid "Show this message next time"
989 msgstr "Mostra aquest missatge la propera vegada."
990
991 #: src/browseldap.c:218
992 msgid "Browse Directory Entry"
993 msgstr "Nevega per l'entrada del directori"
994
995 #: src/browseldap.c:237
996 msgid "Server Name:"
997 msgstr "Nom del servidor:"
998
999 #: src/browseldap.c:247
1000 msgid "Distinguished Name (dn):"
1001 msgstr "Nom distingit (dn):"
1002
1003 #: src/browseldap.c:270
1004 msgid "LDAP Name"
1005 msgstr "Nom LDAP"
1006
1007 #: src/browseldap.c:272
1008 msgid "Attribute Value"
1009 msgstr "Valor de l'atribut"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:69
1012 msgid "Nothing"
1013 msgstr "Res"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:70
1016 msgid "a viewer"
1017 msgstr "un visualitzador"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:71
1020 msgid "a MIME parser"
1021 msgstr "un analitzador MIME"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:72
1024 msgid "folders"
1025 msgstr "carpetes"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:73
1028 msgid "filtering"
1029 msgstr "filtratge"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:74
1032 msgid "a privacy interface"
1033 msgstr "una interfície de privacitat"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:75
1036 msgid "a notifier"
1037 msgstr "un notificador"
1038
1039 #: src/common/plugin.c:76
1040 msgid "an utility"
1041 msgstr "una utilitat"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:77
1044 msgid "things"
1045 msgstr "coses"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:334
1048 #, c-format
1049 msgid ""
1050 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1051 msgstr ""
1052 "Aquest connector proporciona %s (%s), que ja és proporcionat pel connector "
1053 "%s."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:437
1056 msgid "Plugin already loaded"
1057 msgstr "Connector ja carregat"
1058
1059 #: src/common/plugin.c:448
1060 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1061 msgstr "Ha fallat assignar memòria per al connector."
1062
1063 #: src/common/plugin.c:482
1064 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1065 msgstr ""
1066 "Aquest mòdul no té llicència de GPL v3 ni cap llicència compatible posterior."
1067
1068 #: src/common/plugin.c:491
1069 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1070 msgstr "Aquest mòdul és per al Claws Mail GTK1."
1071
1072 #: src/common/plugin.c:769
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1076 "built with."
1077 msgstr ""
1078 "La vostra versió del Claws Mail és més nova que la versió amb la qual el "
1079 "connector \"%s\" va ser compilat."
1080
1081 #: src/common/plugin.c:772
1082 msgid ""
1083 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1084 "with."
1085 msgstr ""
1086 "La vostra versió del Claws Mail és més nova que la versió amb la qual el "
1087 "connector va ser compilat."
1088
1089 #: src/common/plugin.c:781
1090 #, c-format
1091 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1092 msgstr ""
1093 "La vostra versió del Claws Mail és massa antiga per al connector \"%s\"."
1094
1095 #: src/common/plugin.c:783
1096 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1097 msgstr "La vostra versió del Claws Mail és massa antiga per al connector."
1098
1099 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1100 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1101 msgstr "Negociació SSL/TLS fallida\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:179
1104 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1105 msgstr "No hi ha cap mètode disponible per a SMTP AUTH\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:182
1108 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1109 msgstr "El mètode SMTP AUTH seleccionat no està disponible\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1112 msgid "bad SMTP response\n"
1113 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
1114
1115 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1116 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1117 msgstr "hi ha hagut un error a la sessió SMTP\n"
1118
1119 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1120 msgid "error occurred on authentication\n"
1121 msgstr "hi ha hagut un error d'autenticació\n"
1122
1123 #: src/common/smtp.c:585
1124 #, c-format
1125 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1126 msgstr "El missatge és massa gros (Mida màxima: %s)\n"
1127
1128 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1129 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1130 msgstr "no s'ha pogut iniciar la sessió STARTTLS\n"
1131
1132 #: src/common/socket.c:571
1133 msgid "Socket IO timeout.\n"
1134 msgstr "Temps d'espera excedit per a E/S del sòcol .\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:600
1137 msgid "Connection timed out.\n"
1138 msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera.\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:734
1141 #, c-format
1142 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1143 msgstr "%s:%d: connexió fallida (%s).\n"
1144
1145 #: src/common/socket.c:974
1146 #, c-format
1147 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1148 msgstr "%s:%d: amfitrió desconegut.\n"
1149
1150 #: src/common/socket.c:1066
1151 #, c-format
1152 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1153 msgstr "%s:%s: la cerca de l'amfitrió ha fallat (%s).\n"
1154
1155 #: src/common/socket.c:1370
1156 #, c-format
1157 msgid "write on fd%d: %s\n"
1158 msgstr "escriu a fd%d: %s\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1161 #, c-format
1162 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1163 msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1166 #, c-format
1167 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1168 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1171 #, c-format
1172 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1173 msgstr "No es pot importar el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1176 msgid "Internal error"
1177 msgstr "Error intern"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1180 msgid "Uncheckable"
1181 msgstr "No comprovable"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1184 msgid "Self-signed certificate"
1185 msgstr "Certificat autosignat"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1188 msgid "Revoked certificate"
1189 msgstr "Certificat revocat"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1192 msgid "No certificate issuer found"
1193 msgstr "No s'ha trobat l'emissor del certificat."
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1196 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1197 msgstr "L'emissor del certificat no és un CA"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1202 msgstr "No es pot obrir el fitxer de certificat %s: %s\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1205 #, c-format
1206 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1207 msgstr "El fitxer del certificat %s no s'ha pogut trobar (%s)\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1212 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de la clau %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1215 #, c-format
1216 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Manca el fitxer de la clau %s (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1220 #, c-format
1221 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1222 msgstr "Ha fallat la lectura del fitxer del certificat P12 %s\n"
1223
1224 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1225 #, c-format
1226 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1227 msgstr ""
1228 "No s'ha pogut obrir el fitxer del certificat P12 %s (%s)\n"
1229 ".\n"
1230
1231 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1232 #, c-format
1233 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1234 msgstr ""
1235 "El fitxer del certificat P12 %s no s'ha trobat (%s)\n"
1236 ".\n"
1237
1238 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1239 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1240 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1241 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1242 msgid "<not in certificate>"
1243 msgstr "<no al certificat>"
1244
1245 #: src/common/string_match.c:81
1246 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1247 msgstr "(Assumpte netejat per Exp.reg.)"
1248
1249 #: src/common/utils.c:256
1250 #, c-format
1251 msgid "%dB"
1252 msgstr "%d B"
1253
1254 #: src/common/utils.c:257
1255 #, c-format
1256 msgid "%d.%02dKB"
1257 msgstr "%d.%02dKB"
1258
1259 #: src/common/utils.c:258
1260 #, c-format
1261 msgid "%d.%02dMB"
1262 msgstr "%d.%02dMB"
1263
1264 #: src/common/utils.c:259
1265 #, c-format
1266 msgid "%.2fGB"
1267 msgstr "%.2fGB"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4781
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Sunday"
1272 msgstr "Diumenge"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4782
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Monday"
1277 msgstr "Dilluns"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4783
1280 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1281 msgid "Tuesday"
1282 msgstr "Dimarts"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4784
1285 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1286 msgid "Wednesday"
1287 msgstr "Dimecres"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4785
1290 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1291 msgid "Thursday"
1292 msgstr "Dijous"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4786
1295 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1296 msgid "Friday"
1297 msgstr "Divendres"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4787
1300 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1301 msgid "Saturday"
1302 msgstr "Dissabte"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4789
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "January"
1307 msgstr "Gener"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4790
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "February"
1312 msgstr "Febrer"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4791
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "March"
1317 msgstr "Març"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4792
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "April"
1322 msgstr "Abril"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4793
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "May"
1327 msgstr "Maig"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4794
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "June"
1332 msgstr "Juny"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4795
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "July"
1337 msgstr "Juliol"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4796
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "August"
1342 msgstr "Agost"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4797
1345 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1346 msgid "September"
1347 msgstr "Setembre"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4798
1350 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1351 msgid "October"
1352 msgstr "Octubre"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4799
1355 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1356 msgid "November"
1357 msgstr "Novembre"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4800
1360 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1361 msgid "December"
1362 msgstr "Desembre"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4802
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Sun"
1367 msgstr "dg."
1368
1369 #: src/common/utils.c:4803
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Mon"
1372 msgstr "dl."
1373
1374 #: src/common/utils.c:4804
1375 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1376 msgid "Tue"
1377 msgstr "dt."
1378
1379 #: src/common/utils.c:4805
1380 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1381 msgid "Wed"
1382 msgstr "dc."
1383
1384 #: src/common/utils.c:4806
1385 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1386 msgid "Thu"
1387 msgstr "dj."
1388
1389 #: src/common/utils.c:4807
1390 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1391 msgid "Fri"
1392 msgstr "dv."
1393
1394 #: src/common/utils.c:4808
1395 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1396 msgid "Sat"
1397 msgstr "ds."
1398
1399 #: src/common/utils.c:4810
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "Jan"
1402 msgstr "gen."
1403
1404 #: src/common/utils.c:4811
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "Feb"
1407 msgstr "febr."
1408
1409 #: src/common/utils.c:4812
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "Mar"
1412 msgstr "març"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4813
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Apr"
1417 msgstr "abr."
1418
1419 #: src/common/utils.c:4814
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "May"
1422 msgstr "maig"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4815
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Jun"
1427 msgstr "juny"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4816
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Jul"
1432 msgstr "jul."
1433
1434 #: src/common/utils.c:4817
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Aug"
1437 msgstr "ag."
1438
1439 #: src/common/utils.c:4818
1440 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1441 msgid "Sep"
1442 msgstr "set."
1443
1444 #: src/common/utils.c:4819
1445 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1446 msgid "Oct"
1447 msgstr "nov."
1448
1449 #: src/common/utils.c:4820
1450 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1451 msgid "Nov"
1452 msgstr "Nov"
1453
1454 #: src/common/utils.c:4821
1455 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1456 msgid "Dec"
1457 msgstr "des."
1458
1459 #: src/common/utils.c:4832
1460 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1461 msgid "AM"
1462 msgstr "a. m."
1463
1464 #: src/common/utils.c:4833
1465 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1466 msgid "PM"
1467 msgstr "p. m. "
1468
1469 #: src/common/utils.c:4834
1470 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1471 msgid "am"
1472 msgstr "a. m."
1473
1474 #: src/common/utils.c:4835
1475 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1476 msgid "pm"
1477 msgstr "p. m."
1478
1479 #: src/compose.c:589
1480 msgid "_Add..."
1481 msgstr "_Afegeix..."
1482
1483 #: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1484 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1485 msgid "_Remove"
1486 msgstr "_Esborra"
1487
1488 #: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
1489 msgid "_Properties..."
1490 msgstr "_Propietats..."
1491
1492 #: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1493 msgid "_Message"
1494 msgstr "_Missatge"
1495
1496 #: src/compose.c:602
1497 msgid "_Spelling"
1498 msgstr "_Ortografia"
1499
1500 #: src/compose.c:604 src/compose.c:671
1501 msgid "_Options"
1502 msgstr "_Opcions"
1503
1504 #: src/compose.c:608
1505 msgid "S_end"
1506 msgstr "_Envia"
1507
1508 #: src/compose.c:609
1509 msgid "Send _later"
1510 msgstr "Envia'_l després"
1511
1512 #: src/compose.c:612
1513 msgid "_Attach file"
1514 msgstr "_Adjunta-hi un fitxer"
1515
1516 #: src/compose.c:613
1517 msgid "_Insert file"
1518 msgstr "_Insereix-hi un fitxer"
1519
1520 #: src/compose.c:614
1521 msgid "Insert si_gnature"
1522 msgstr "Insereix-hi una si_gnatura"
1523
1524 #: src/compose.c:615
1525 msgid "_Replace signature"
1526 msgstr "_Reemplaça'n la signatura"
1527
1528 #: src/compose.c:619
1529 msgid "_Print"
1530 msgstr "Im_primeix"
1531
1532 #: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1533 msgid "_Undo"
1534 msgstr "Des_fés"
1535
1536 #: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1537 msgid "_Redo"
1538 msgstr "_Refés"
1539
1540 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1541 msgid "Cu_t"
1542 msgstr "_Talla"
1543
1544 #: src/compose.c:632
1545 msgid "_Special paste"
1546 msgstr "Enganxat e_special"
1547
1548 #: src/compose.c:633
1549 msgid "As _quotation"
1550 msgstr "Com a _citació"
1551
1552 #: src/compose.c:634
1553 msgid "_Wrapped"
1554 msgstr "A_justa"
1555
1556 #: src/compose.c:635
1557 msgid "_Unwrapped"
1558 msgstr "Desaj_ustat"
1559
1560 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
1561 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1562 msgid "Select _all"
1563 msgstr "Seleccion_a-ho tot"
1564
1565 #: src/compose.c:639
1566 msgid "A_dvanced"
1567 msgstr "A_vançat"
1568
1569 #: src/compose.c:640
1570 msgid "Move a character backward"
1571 msgstr "Ves al caràcter anterior"
1572
1573 #: src/compose.c:641
1574 msgid "Move a character forward"
1575 msgstr "Ves al caràcter següent"
1576
1577 #: src/compose.c:642
1578 msgid "Move a word backward"
1579 msgstr "Ves a la paraula anterior"
1580
1581 #: src/compose.c:643
1582 msgid "Move a word forward"
1583 msgstr "Ves a la paraula següent"
1584
1585 #: src/compose.c:644
1586 msgid "Move to beginning of line"
1587 msgstr "Ves a l'inici de la línia"
1588
1589 #: src/compose.c:645
1590 msgid "Move to end of line"
1591 msgstr "Ves al final de la línia"
1592
1593 #: src/compose.c:646
1594 msgid "Move to previous line"
1595 msgstr "Ves a la línia anterior"
1596
1597 #: src/compose.c:647
1598 msgid "Move to next line"
1599 msgstr "Ves a la línia següent"
1600
1601 #: src/compose.c:648
1602 msgid "Delete a character backward"
1603 msgstr "Esborra el caràcter anterior"
1604
1605 #: src/compose.c:649
1606 msgid "Delete a character forward"
1607 msgstr "Esborra el caràcter següent"
1608
1609 #: src/compose.c:650
1610 msgid "Delete a word backward"
1611 msgstr "Esborra la paraula anterior"
1612
1613 #: src/compose.c:651
1614 msgid "Delete a word forward"
1615 msgstr "Esborra la paraula següent"
1616
1617 #: src/compose.c:652
1618 msgid "Delete line"
1619 msgstr "Esborra la línia"
1620
1621 #: src/compose.c:653
1622 msgid "Delete to end of line"
1623 msgstr "Esborra fins a final de la línia"
1624
1625 #: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
1626 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1627 msgid "_Find"
1628 msgstr "_Busca"
1629
1630 #: src/compose.c:659
1631 msgid "_Wrap current paragraph"
1632 msgstr "A_justa el paràgraf actual"
1633
1634 #: src/compose.c:660
1635 msgid "Wrap all long _lines"
1636 msgstr "Ajusta totes les _línies llargues"
1637
1638 #: src/compose.c:662
1639 msgid "Edit with e_xternal editor"
1640 msgstr "Edita amb un editor e_xtern"
1641
1642 #: src/compose.c:665
1643 msgid "_Check all or check selection"
1644 msgstr "_Comprova-ho tot o la selecció"
1645
1646 #: src/compose.c:666
1647 msgid "_Highlight all misspelled words"
1648 msgstr "_Ressalta tots els errors ortogràfics"
1649
1650 #: src/compose.c:667
1651 msgid "Check _backwards misspelled word"
1652 msgstr "Comprova els errors d'ortografia cap _enrere"
1653
1654 #: src/compose.c:668
1655 msgid "_Forward to next misspelled word"
1656 msgstr "Avança fins a la  _falta d'ortografia següent"
1657
1658 #: src/compose.c:675
1659 msgid "Reply _mode"
1660 msgstr "_Mode de resposta"
1661
1662 #: src/compose.c:677
1663 msgid "Privacy _System"
1664 msgstr "_Sistema de privacitat"
1665
1666 #: src/compose.c:681
1667 msgid "_Priority"
1668 msgstr "_Prioritat"
1669
1670 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1671 msgid "Character _encoding"
1672 msgstr "Codificació d_e caràcters"
1673
1674 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1675 msgid "Western European"
1676 msgstr "Europeu occidental"
1677
1678 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1679 msgid "Baltic"
1680 msgstr "Bàltic"
1681
1682 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1683 msgid "Hebrew"
1684 msgstr "Hebreu"
1685
1686 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1687 msgid "Arabic"
1688 msgstr "Àrab"
1689
1690 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1691 msgid "Cyrillic"
1692 msgstr "Ciríl·lic"
1693
1694 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1695 msgid "Japanese"
1696 msgstr "Japonès"
1697
1698 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1699 msgid "Chinese"
1700 msgstr "Xinès"
1701
1702 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1703 msgid "Korean"
1704 msgstr "Coreà"
1705
1706 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1707 msgid "Thai"
1708 msgstr "Tailandès"
1709
1710 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1711 msgid "_Address book"
1712 msgstr "Llibret_a d'adreces"
1713
1714 #: src/compose.c:701
1715 msgid "_Template"
1716 msgstr "Plan_tilla"
1717
1718 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1719 msgid "Actio_ns"
1720 msgstr "Accio_ns"
1721
1722 #: src/compose.c:712
1723 msgid "Aut_o wrapping"
1724 msgstr "Ajusta aut_omàticament"
1725
1726 #: src/compose.c:713
1727 msgid "Auto _indent"
1728 msgstr "Sa_gnat automàtic"
1729
1730 #: src/compose.c:714
1731 msgid "Si_gn"
1732 msgstr "Si_gna"
1733
1734 #: src/compose.c:715
1735 msgid "_Encrypt"
1736 msgstr "_Encripta"
1737
1738 #: src/compose.c:716
1739 msgid "_Request Return Receipt"
1740 msgstr "Demana una confirmació de _recepció"
1741
1742 #: src/compose.c:717
1743 msgid "Remo_ve references"
1744 msgstr "Esb_orra les referències"
1745
1746 #: src/compose.c:718
1747 msgid "Show _ruler"
1748 msgstr "Mostra el gestor de _regles"
1749
1750 #: src/compose.c:723 src/compose.c:733
1751 msgid "_Normal"
1752 msgstr "_Normal"
1753
1754 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1755 msgid "_All"
1756 msgstr "_Tothom"
1757
1758 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1759 msgid "_Sender"
1760 msgstr "_Remitent"
1761
1762 #: src/compose.c:726
1763 msgid "_Mailing-list"
1764 msgstr "_Llista de correu"
1765
1766 #: src/compose.c:731
1767 msgid "_Highest"
1768 msgstr "Més _alta"
1769
1770 #: src/compose.c:732
1771 msgid "Hi_gh"
1772 msgstr "A_lta"
1773
1774 #: src/compose.c:734
1775 msgid "Lo_w"
1776 msgstr "Bai_xa"
1777
1778 #: src/compose.c:735
1779 msgid "_Lowest"
1780 msgstr "Més _baixa"
1781
1782 #: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
1783 msgid "_Automatic"
1784 msgstr "_Automàtic"
1785
1786 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1787 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1788 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
1789
1790 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1791 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1792 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1793
1794 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
1795 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1796 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
1797
1798 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
1799 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1800 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
1801
1802 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
1803 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1804 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
1805
1806 #: src/compose.c:1083
1807 msgid "New message From format error."
1808 msgstr "Error de format al \"Des de\" del missatge nou."
1809
1810 #: src/compose.c:1176
1811 msgid "New message subject format error."
1812 msgstr "Error de format a l'assumpte del missatge nou."
1813
1814 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1815 #, c-format
1816 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1817 msgstr "El cos de la plantilla \"Missatge nou\" té un error a la línia %d."
1818
1819 #: src/compose.c:1473
1820 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1821 msgstr "No es pot respondre. Probablement el missatge original no existeix."
1822
1823 #: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
1824 msgid ""
1825 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1826 "address."
1827 msgstr ""
1828 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respon\" conté una adreça no vàlida."
1829
1830 #: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "El cos de la plantilla \"Respon\" té un error a la línia %d."
1834
1835 #: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
1836 msgid ""
1837 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1838 "address."
1839 msgstr ""
1840 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenvia\" conté una adreça de correu no "
1841 "vàlida."
1842
1843 #: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
1844 #, c-format
1845 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1846 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenvia\" conté un error a la línia %d."
1847
1848 #: src/compose.c:2074
1849 msgid "Fw: multiple emails"
1850 msgstr "Fw: missatges múltiples"
1851
1852 #: src/compose.c:2576
1853 #, c-format
1854 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1855 msgstr "El cos de la plantilla \"Redirecciona\" conté un error a la línia %d."
1856
1857 #: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
1858 msgid "Cc:"
1859 msgstr "Cc:"
1860
1861 #: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
1862 msgid "Bcc:"
1863 msgstr "Bcc:"
1864
1865 #: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
1866 msgid "Reply-To:"
1867 msgstr "Respon a:"
1868
1869 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
1870 #: src/gtk/headers.h:33
1871 msgid "Newsgroups:"
1872 msgstr "Grups de notícies:"
1873
1874 #: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
1875 msgid "Followup-To:"
1876 msgstr "Envia a:"
1877
1878 #: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
1879 msgid "In-Reply-To:"
1880 msgstr "Com a resposta a:"
1881
1882 #: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
1883 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1884 msgid "To:"
1885 msgstr "Per a:"
1886
1887 #: src/compose.c:2852
1888 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1889 msgstr ""
1890 "No s'ha pogut adjuntar el fitxer (conversió de joc de caràcters fallida)."
1891
1892 #: src/compose.c:2858
1893 #, c-format
1894 msgid ""
1895 "The following file has been attached: \n"
1896 "%s"
1897 msgid_plural ""
1898 "The following files have been attached: \n"
1899 "%s"
1900 msgstr[0] ""
1901 "S'ha adjuntat el fitxer següent:\n"
1902 "%s"
1903 msgstr[1] ""
1904 "S'han adjuntat els fitxers següents:\n"
1905 "%s"
1906
1907 #: src/compose.c:3138
1908 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1909 msgstr "El símbol de cometes de la plantilla és erroni."
1910
1911 #: src/compose.c:3667
1912 #, c-format
1913 msgid "Could not get size of file '%s'."
1914 msgstr "No s'ha pogut obtenir la mida del fitxer \"%s\"."
1915
1916 #: src/compose.c:3685
1917 #, c-format
1918 msgid ""
1919 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1920 "want to do that?"
1921 msgstr ""
1922 "Esteu a punt d'inserir un fitxer de %s al cos del missatge. Segur que ho "
1923 "voleu fer?"
1924
1925 #: src/compose.c:3688
1926 msgid "Are you sure?"
1927 msgstr "N'esteu segur?"
1928
1929 #: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
1930 msgid "_Insert"
1931 msgstr "_Insereix"
1932
1933 #: src/compose.c:3813
1934 #, c-format
1935 msgid "File %s is empty."
1936 msgstr "El fitxer %s és buit."
1937
1938 #: src/compose.c:3814
1939 msgid "Empty file"
1940 msgstr "Fitxer buit"
1941
1942 #: src/compose.c:3815
1943 msgid "_Attach anyway"
1944 msgstr "_Adjunta-ho de tota manera"
1945
1946 #: src/compose.c:3824
1947 #, c-format
1948 msgid "Can't read %s."
1949 msgstr "No es pot llegir %s."
1950
1951 #: src/compose.c:3851
1952 #, c-format
1953 msgid "Message: %s"
1954 msgstr "Missatge: %s"
1955
1956 #: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1957 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1958 msgid " [Edited]"
1959 msgstr " [Editat]"
1960
1961 #: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1962 #, c-format
1963 msgid "%s - Compose message%s"
1964 msgstr "%s - Escriu missatge%s"
1965
1966 #: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1967 #, c-format
1968 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1969 msgstr "[sense assumpte] - Escriu missatge%s"
1970
1971 #: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1972 msgid "Compose message"
1973 msgstr "Escriu un missatge"
1974
1975 #: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
1976 msgid ""
1977 "Account for sending mail is not specified.\n"
1978 "Please select a mail account before sending."
1979 msgstr ""
1980 "No heu especificat cap compte per a l'enviament.\n"
1981 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
1982
1983 #: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
1984 #, c-format
1985 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1986 msgstr ""
1987 "L'únic destinatari és l'adreça per defecte \"%s\". Voleu enviar-ho tanmateix?"
1988
1989 #: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
1990 #: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1991 msgid "Send"
1992 msgstr "Envia"
1993
1994 #: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
1995 #: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1996 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1997 #: src/toolbar.c:3030
1998 msgid "_Send"
1999 msgstr "_Envia"
2000
2001 #: src/compose.c:5174
2002 msgid "Recipient is not specified."
2003 msgstr "No heu especificat el destinatari."
2004
2005 #: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
2006 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
2007 msgid "_Queue"
2008 msgstr "A la _cua"
2009
2010 #: src/compose.c:5194
2011 #, c-format
2012 msgid "Subject is empty. %s"
2013 msgstr "L'assumpte és buit. %s"
2014
2015 #: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
2016 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2017 msgid "Send it anyway?"
2018 msgstr "Voleu enviar-lo de tota manera?"
2019
2020 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
2021 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2022 msgid "Queue it anyway?"
2023 msgstr "Voleu posar-lo a la cua de tota manera?"
2024
2025 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
2026 msgid "Send later"
2027 msgstr "Envia'l després"
2028
2029 #: src/compose.c:5243
2030 #, c-format
2031 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2032 msgstr "Enviant-ho a %d destinataris. %s"
2033
2034 #: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
2035 msgid ""
2036 "Could not queue message for sending:\n"
2037 "\n"
2038 "Charset conversion failed."
2039 msgstr ""
2040 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2041 "\n"
2042 "Conversió de joc de caràcters fallida."
2043
2044 #: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "Couldn't get recipient encryption key."
2049 msgstr ""
2050 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2051 "\n"
2052 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptació del receptor."
2053
2054 #: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "Signature failed: %s"
2060 msgstr ""
2061 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2062 "\n"
2063 "Signatura fallida: %s"
2064
2065 #: src/compose.c:5312
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "Could not queue message for sending:\n"
2069 "\n"
2070 "%s."
2071 msgstr ""
2072 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
2073 "\n"
2074 "%s."
2075
2076 #: src/compose.c:5314
2077 msgid "Could not queue message for sending."
2078 msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua  per enviar."
2079
2080 #: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
2081 msgid ""
2082 "The message was queued but could not be sent.\n"
2083 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2084 msgstr ""
2085 "El missatge és a la cua però no s'ha pogut enviar.\n"
2086 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
2087 "ho a intentar."
2088
2089 #: src/compose.c:5385
2090 #, c-format
2091 msgid ""
2092 "%s\n"
2093 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2094 msgstr ""
2095 "%s\n"
2096 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
2097 "ho a intentar."
2098
2099 #: src/compose.c:5782
2100 #, c-format
2101 msgid ""
2102 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2103 "to the specified %s charset.\n"
2104 "Send it as %s?"
2105 msgstr ""
2106 "No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
2107 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
2108 "Voleu enviar-lo com a %s?"
2109
2110 #: src/compose.c:5844
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2114 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2115 "\n"
2116 "Send it anyway?"
2117 msgstr ""
2118 "La línia %d excedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
2119 "El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
2120 "\n"
2121 "Voleu enviar-lo de tota manera?"
2122
2123 #: src/compose.c:5955
2124 #, c-format
2125 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2126 msgstr "No s'ha pogut encriptar el correu: %s"
2127
2128 #: src/compose.c:6076
2129 msgid "Encryption warning"
2130 msgstr "Avís d'encriptació"
2131
2132 #: src/compose.c:6077
2133 msgid "C_ontinue"
2134 msgstr "C_ontinua"
2135
2136 #: src/compose.c:6126
2137 msgid "No account for sending mails available!"
2138 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
2139
2140 #: src/compose.c:6135
2141 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2142 msgstr ""
2143 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: la publicació no és possible."
2144
2145 #: src/compose.c:6375
2146 #, c-format
2147 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2148 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Voleu ignorar-lo?"
2149
2150 #: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
2151 msgid "Cancel sending"
2152 msgstr "Cancel·la l'enviament"
2153
2154 #: src/compose.c:6376
2155 msgid "Ignore attachment"
2156 msgstr "Ignora l'adjunt"
2157
2158 #: src/compose.c:6432
2159 #, c-format
2160 msgid "Original %s part"
2161 msgstr "Secció %s original"
2162
2163 #: src/compose.c:7032
2164 msgid "Add to address _book"
2165 msgstr "Afegeix a la lli_breta d'adreces"
2166
2167 #: src/compose.c:7193
2168 msgid "Delete entry contents"
2169 msgstr "Esborra el contingut de l'entrada"
2170
2171 #: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2172 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2173 msgstr "Useu <tab> per a l'autocompleció des de la llibreta d'adreces"
2174
2175 #: src/compose.c:7412
2176 msgid "Mime type"
2177 msgstr "Tipus MIME"
2178
2179 #: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
2180 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
2181 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
2182 msgid "Size"
2183 msgstr "Mida"
2184
2185 #: src/compose.c:7481
2186 msgid "Save Message to "
2187 msgstr "Desa el missatge a "
2188
2189 #: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2190 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2191 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2192 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2193 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2194 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2195 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2196 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2197 msgid "_Browse"
2198 msgstr "Na_vega"
2199
2200 #: src/compose.c:7540
2201 msgid "Select folder to save message to"
2202 msgstr "Seleccioneu una carpeta per desar-hi el missatge"
2203
2204 #: src/compose.c:7997
2205 msgid "Hea_der"
2206 msgstr "Ca_pçalera"
2207
2208 #: src/compose.c:8002
2209 msgid "_Attachments"
2210 msgstr "_Adjunts"
2211
2212 #: src/compose.c:8016
2213 msgid "Othe_rs"
2214 msgstr "Alt_res"
2215
2216 #: src/compose.c:8031
2217 msgid "S_ubject:"
2218 msgstr "Ass_umpte:"
2219
2220 #: src/compose.c:8255
2221 #, c-format
2222 msgid ""
2223 "Spell checker could not be started.\n"
2224 "%s"
2225 msgstr ""
2226 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
2227 "%s"
2228
2229 #: src/compose.c:8402
2230 msgid "_From:"
2231 msgstr "_De:"
2232
2233 #: src/compose.c:8419
2234 msgid "Account to use for this email"
2235 msgstr "Compte a usar per a aquest correu electrònic"
2236
2237 #: src/compose.c:8421
2238 msgid "Sender address to be used"
2239 msgstr "Adreça del remitent per usar"
2240
2241 #: src/compose.c:8603
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2245 "encrypt this message."
2246 msgstr ""
2247 "El sistema de privacitat \"%s\" no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
2248 "encriptar aquest missatge."
2249
2250 #: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2251 msgid "_None"
2252 msgstr "_Cap"
2253
2254 #: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:752
2255 #, c-format
2256 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2257 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
2258
2259 #: src/compose.c:8912
2260 #, c-format
2261 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2262 msgid "Template '%s' format error."
2263 msgstr "Error de format de la plantilla \"%s\"."
2264
2265 #: src/compose.c:9331
2266 msgid "Invalid MIME type."
2267 msgstr "Tipus MIME no vàlid."
2268
2269 #: src/compose.c:9346
2270 msgid "File doesn't exist or is empty."
2271 msgstr "El fitxer no existeix o és buit."
2272
2273 #: src/compose.c:9420
2274 msgid "Properties"
2275 msgstr "Propietats"
2276
2277 #: src/compose.c:9437
2278 msgid "MIME type"
2279 msgstr "Tipus MIME"
2280
2281 #: src/compose.c:9478
2282 msgid "Encoding"
2283 msgstr "Codificació"
2284
2285 #: src/compose.c:9498
2286 msgid "Path"
2287 msgstr "Camí"
2288
2289 #: src/compose.c:9499
2290 msgid "File name"
2291 msgstr "Nom del fitxer"
2292
2293 #: src/compose.c:9758
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "The external editor is still working.\n"
2297 "Force terminating the process?\n"
2298 "process group id: %d"
2299 msgstr ""
2300 "L'editor extern encara està actiu.\n"
2301 "Voleu acabar el procés?\n"
2302 "Id. del grup del procés: %d"
2303
2304 #: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
2305 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2306 msgstr "El Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
2307
2308 #: src/compose.c:10251
2309 msgid "Could not queue message."
2310 msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua."
2311
2312 #: src/compose.c:10253
2313 #, c-format
2314 msgid ""
2315 "Could not queue message:\n"
2316 "\n"
2317 "%s."
2318 msgstr ""
2319 "No s'ha pogut posar el missatge a la cua:\n"
2320 "\n"
2321 "%s."
2322
2323 #: src/compose.c:10431
2324 msgid "Could not save draft."
2325 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany."
2326
2327 #: src/compose.c:10435
2328 msgid "Could not save draft"
2329 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany"
2330
2331 #: src/compose.c:10436
2332 msgid ""
2333 "Could not save draft.\n"
2334 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2335 msgstr ""
2336 "No s'ha pogut desar l'esborrany.\n"
2337 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
2338
2339 #: src/compose.c:10438
2340 msgid "_Cancel exit"
2341 msgstr "_Cancel·la la sortida"
2342
2343 #: src/compose.c:10438
2344 msgid "_Discard email"
2345 msgstr "_Descarta el missatge"
2346
2347 #: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
2348 msgid "Select file"
2349 msgstr "Selecciona un fitxer"
2350
2351 #: src/compose.c:10656
2352 #, c-format
2353 msgid "File '%s' could not be read."
2354 msgstr "No s'ha pogut llegir el ftxer \"%s\"."
2355
2356 #: src/compose.c:10658
2357 #, c-format
2358 msgid ""
2359 "File '%s' contained invalid characters\n"
2360 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2361 msgstr ""
2362 "El fitxer \"%s\" contenia caràcters no vàlids per a\n"
2363 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
2364
2365 #: src/compose.c:10737
2366 msgid "Discard message"
2367 msgstr "Descarta el missatge"
2368
2369 #: src/compose.c:10738
2370 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2371 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
2372
2373 #: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2374 msgid "_Discard"
2375 msgstr "_Descarta"
2376
2377 #: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
2378 msgid "_Save to Drafts"
2379 msgstr "De_sa a la carpeta d'esborranys"
2380
2381 #: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2382 msgid "Save changes"
2383 msgstr "Desa els canvis"
2384
2385 #: src/compose.c:10742
2386 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2387 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu desar-ne els últims canvis?"
2388
2389 #: src/compose.c:10743
2390 msgid "_Don't save"
2391 msgstr "No ho _desis"
2392
2393 #: src/compose.c:10814
2394 #, c-format
2395 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2396 msgstr "Voleu aplicar la plantilla \"%s\"?"
2397
2398 #: src/compose.c:10816
2399 msgid "Apply template"
2400 msgstr "Aplica la plantilla"
2401
2402 #: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2403 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2404 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2405 msgid "_Replace"
2406 msgstr "_Reemplaça"
2407
2408 #: src/compose.c:11688
2409 #, c-format
2410 msgid ""
2411 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2412 "attach it to the email?"
2413 msgid_plural ""
2414 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2415 "attach them to the email?"
2416 msgstr[0] ""
2417 "Voleu inserir el contingut del fitxer dins el cos del missatge o adjuntar-lo "
2418 "al correu?"
2419 msgstr[1] ""
2420 "Voleu inserir el contingut dels %d fitxers dins el cos del missatge o "
2421 "adjuntar-los al correu?"
2422
2423 #: src/compose.c:11694
2424 msgid "Insert or attach?"
2425 msgstr "Inserir o adjuntar?"
2426
2427 #: src/compose.c:11695
2428 msgid "_Attach"
2429 msgstr "_Adjunta-ho"
2430
2431 #: src/compose.c:11915
2432 #, c-format
2433 msgid "Quote format error at line %d."
2434 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
2435
2436 #: src/compose.c:12212
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2440 "time. Do you want to continue?"
2441 msgstr ""
2442 "Esteu a punt de contestar %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
2443 "mica. Voleu continuar?"
2444
2445 #: src/crash.c:140
2446 #, c-format
2447 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2448 msgstr "El procés del Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld."
2449
2450 #: src/crash.c:186
2451 msgid "Claws Mail has crashed"
2452 msgstr "El Claws Mail ha fallat."
2453
2454 #: src/crash.c:202
2455 #, c-format
2456 msgid ""
2457 "%s.\n"
2458 "Please file a bug report and include the information below."
2459 msgstr ""
2460 "%s.\n"
2461 "Si us plau, feu un informe d'error i incloeu-hi la informació següent:"
2462
2463 #: src/crash.c:207
2464 msgid "Debug log"
2465 msgstr "Registre de depuració"
2466
2467 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2468 msgid "Close"
2469 msgstr "Tanca"
2470
2471 #: src/crash.c:256
2472 msgid "Save..."
2473 msgstr "Desa..."
2474
2475 #: src/crash.c:261
2476 msgid "Create bug report"
2477 msgstr "Crea un informe d'error"
2478
2479 #: src/crash.c:311
2480 msgid "Save crash information"
2481 msgstr "Desa la informació de la fallada"
2482
2483 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2484 msgid "Add New Person"
2485 msgstr "Afegeix una persona nova"
2486
2487 #: src/editaddress.c:157
2488 msgid ""
2489 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2490 "following values to be set:\n"
2491 " - Display Name\n"
2492 " - First Name\n"
2493 " - Last Name\n"
2494 " - Nickname\n"
2495 " - any email address\n"
2496 " - any additional attribute\n"
2497 "\n"
2498 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2499 "Click Cancel to close without saving."
2500 msgstr ""
2501 "Per afegir una nova persona és necessari establir almenys un dels\n"
2502 "següents valors:\n"
2503 " - Nom mostrat\n"
2504 " - Nom\n"
2505 " - Cognoms\n"
2506 " - Motiu\n"
2507 " - alguna adreça de correu\n"
2508 " - algun atribut addicional\n"
2509 "\n"
2510 "Premeu D'acord per continuar editant aquest contacte.\n"
2511 "Premeu Cancel·la per tancar sense desar."
2512
2513 #: src/editaddress.c:168
2514 msgid ""
2515 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2516 "following values to be set:\n"
2517 " - First Name\n"
2518 " - Last Name\n"
2519 " - any email address\n"
2520 " - any additional attribute\n"
2521 "\n"
2522 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2523 "Click Cancel to close without saving."
2524 msgstr ""
2525 "Per afegir una nova persona es necessari establir almenys un dels\n"
2526 "següents valors:\n"
2527 " - Nom\n"
2528 " - Cognoms\n"
2529 " - Motiu\n"
2530 " - alguna adreça de correu\n"
2531 " - algun atribut addicional\n"
2532 "\n"
2533 "Premeu D'acord per continuar editant aquest contacte.\n"
2534 "Premeu Cancel·la per tancar sense desar."
2535
2536 #: src/editaddress.c:232
2537 msgid "Edit Person Details"
2538 msgstr "Edita els detalls personals"
2539
2540 #: src/editaddress.c:410
2541 msgid "An Email address must be supplied."
2542 msgstr "S'ha d'especificar una adreça de correu."
2543
2544 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2545 msgid "A Name and Value must be supplied."
2546 msgstr "Cal especificar un nom i un valor."
2547
2548 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2549 msgid "Discard"
2550 msgstr "Descarta"
2551
2552 #: src/editaddress.c:676
2553 msgid "Apply"
2554 msgstr "Aplica"
2555
2556 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2557 msgid "Edit Person Data"
2558 msgstr "Edita les dades personals"
2559
2560 #: src/editaddress.c:784
2561 msgid "Choose a picture"
2562 msgstr "Escolliu una imatge"
2563
2564 #: src/editaddress.c:803
2565 #, c-format
2566 msgid ""
2567 "Failed to import image: \n"
2568 "%s"
2569 msgstr ""
2570 "Ha fallat importar la imatge: \n"
2571 "%s"
2572
2573 #: src/editaddress.c:845
2574 msgid "_Set picture"
2575 msgstr "A_ssigna-hi una imatge"
2576
2577 #: src/editaddress.c:846
2578 msgid "_Unset picture"
2579 msgstr "_Desassigna'n la imatge"
2580
2581 #: src/editaddress.c:904
2582 msgid "Photo"
2583 msgstr "Fotografia"
2584
2585 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2586 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2587 msgid "Display Name"
2588 msgstr "Nom per mostrar"
2589
2590 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2591 msgid "Last Name"
2592 msgstr "Cognoms"
2593
2594 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2595 msgid "First Name"
2596 msgstr "Nom"
2597
2598 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2599 msgid "Nickname"
2600 msgstr "Motiu (nick)"
2601
2602 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2603 msgid "Alias"
2604 msgstr "Àlies"
2605
2606 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2607 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2608 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2609 msgid "Value"
2610 msgstr "Valor"
2611
2612 #: src/editaddress.c:1425
2613 msgid "_User Data"
2614 msgstr "Dades de l'us_uari"
2615
2616 #: src/editaddress.c:1426
2617 msgid "_Email Addresses"
2618 msgstr "Adr_eces de correu"
2619
2620 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2621 msgid "O_ther Attributes"
2622 msgstr "Al_tres atributs"
2623
2624 #: src/editaddress.c:1583
2625 #, c-format
2626 msgid ""
2627 "Failed to save image: \n"
2628 "%s"
2629 msgstr ""
2630 "Ha fallat desar la imatge: \n"
2631 "%s"
2632
2633 #: src/editbook.c:109
2634 msgid "File appears to be OK."
2635 msgstr "El fitxer sembla estar bé."
2636
2637 #: src/editbook.c:112
2638 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2639 msgstr "No sembla que el fitxer tingui un format de llibreta d'adreces vàlid."
2640
2641 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2642 msgid "Could not read file."
2643 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer."
2644
2645 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2646 msgid "Edit Addressbook"
2647 msgstr "Edita la llibreta d'adreces"
2648
2649 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2650 msgid " Check File "
2651 msgstr " Comprova el fitxer "
2652
2653 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2654 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
2655 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2656 msgid "File"
2657 msgstr "Fitxer"
2658
2659 #: src/editbook.c:281
2660 msgid "Add New Addressbook"
2661 msgstr "Afegeix una llibreta d'adreces nova"
2662
2663 #: src/editgroup.c:101
2664 msgid "A Group Name must be supplied."
2665 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup."
2666
2667 #: src/editgroup.c:294
2668 msgid "Edit Group Data"
2669 msgstr "Edita les dades del grup"
2670
2671 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2672 msgid "Group Name"
2673 msgstr "Nom de grup"
2674
2675 #: src/editgroup.c:342
2676 msgid "Addresses in Group"
2677 msgstr "Adreces al grup"
2678
2679 #: src/editgroup.c:377
2680 msgid "Available Addresses"
2681 msgstr "Adreces disponibles"
2682
2683 #: src/editgroup.c:452
2684 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2685 msgstr ""
2686 "Desplaceu les adreces de correu des de / cap al grup amb les fletxes de "
2687 "desplaçament."
2688
2689 #: src/editgroup.c:500
2690 msgid "Edit Group Details"
2691 msgstr "Edita els detalls del grup"
2692
2693 #: src/editgroup.c:503
2694 msgid "Add New Group"
2695 msgstr "Afegeix un grup nou"
2696
2697 #: src/editgroup.c:553
2698 msgid "Edit folder"
2699 msgstr "Edita la carpeta"
2700
2701 #: src/editgroup.c:553
2702 msgid "Input the new name of folder:"
2703 msgstr "Nom nou de la carpeta:"
2704
2705 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2706 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2707 msgid "New folder"
2708 msgstr "Carpeta nova"
2709
2710 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
2711 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2712 msgid "Input the name of new folder:"
2713 msgstr "Nom de la carpeta nova:"
2714
2715 #: src/editjpilot.c:188
2716 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2717 msgstr "No sembla que aquest fitxer tingui un format JPilot."
2718
2719 #: src/editjpilot.c:200
2720 msgid "Select JPilot File"
2721 msgstr "Selecciona un fitxer JPilot"
2722
2723 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2724 msgid "Edit JPilot Entry"
2725 msgstr "Edita l'entrada JPilot"
2726
2727 #: src/editjpilot.c:281
2728 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2729 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
2730
2731 #: src/editjpilot.c:372
2732 msgid "Add New JPilot Entry"
2733 msgstr "Afegeix una nova entrada JPilot"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:137
2736 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2737 msgstr "Edita l'LDAP - Seleccioneu la base de cerca"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2740 msgid "Hostname"
2741 msgstr "Nom d'amfitrió"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2744 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2745 msgid "Port"
2746 msgstr "Port"
2747
2748 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2749 msgid "Search Base"
2750 msgstr "Base de cerca"
2751
2752 #: src/editldap_basedn.c:197
2753 msgid "Available Search Base(s)"
2754 msgstr "Base(s) de cerca disponible(s)"
2755
2756 #: src/editldap_basedn.c:287
2757 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2758 msgstr ""
2759 "No s'ha pogut llegir la base de cerca del servidor, configureu-la manualment."
2760
2761 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2762 msgid "Could not connect to server"
2763 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor."
2764
2765 #: src/editldap.c:152
2766 msgid "A Name must be supplied."
2767 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
2768
2769 #: src/editldap.c:164
2770 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2771 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'amfitrió per al servidor."
2772
2773 #: src/editldap.c:177
2774 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2775 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de cerca LDAP."
2776
2777 #: src/editldap.c:278
2778 msgid "Connected successfully to server"
2779 msgstr "Connectat amb èxit amb el servidor"
2780
2781 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
2782 msgid "Edit LDAP Server"
2783 msgstr "Edita el servidor LDAP"
2784
2785 #: src/editldap.c:437
2786 msgid "A name that you wish to call the server."
2787 msgstr "Un nom per anomenar el servidor."
2788
2789 #: src/editldap.c:450
2790 msgid ""
2791 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2792 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2793 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2794 "computer as Claws Mail."
2795 msgstr ""
2796 "Aquest és el nom d'amfitrió del servidor. Per exemple, \"ldap.exemple.org\" "
2797 "pot ser apropiat per a l'organització \"exemple.com\". També podeu usar una "
2798 "adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP s'executa al "
2799 "mateix ordinador que el Claws Mail."
2800
2801 #: src/editldap.c:470
2802 msgid "STARTTLS"
2803 msgstr "STARTTLS"
2804
2805 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3478
2806 msgid "SSL/TLS"
2807 msgstr "SSL/TLS"
2808
2809 #: src/editldap.c:475
2810 msgid ""
2811 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2812 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2813 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2814 "TLS_REQCERT fields)."
2815 msgstr ""
2816 "Habilita la connexió segura al servidor LDAP a través d'STARTTLS. La "
2817 "connexió s'inicia desencriptada i es s'assegura per l'ordre d'STARTTLS. Si "
2818 "la connexió falla, assegureu-vos que la configuració al fitxer ldap.conf és "
2819 "correcta (els camps TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2820
2821 #: src/editldap.c:480
2822 msgid ""
2823 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2824 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2825 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2826 msgstr ""
2827 "Habilita la connexió segura al servidor LDAP a través d'SSL/TLS. Si la "
2828 "connexió falla, assegureu-vos que la configuració al fitxer ldap.conf és "
2829 "correcta (els camps TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2830
2831 #: src/editldap.c:492
2832 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2833 msgstr "El número de port que escolta el servidor. Per defecte és el 389."
2834
2835 #: src/editldap.c:495
2836 msgid " Check Server "
2837 msgstr " Comprova el servidor "
2838
2839 #: src/editldap.c:499
2840 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2841 msgstr "Premeu aquest botó per provar la connexió amb el servidor."
2842
2843 #: src/editldap.c:512
2844 msgid ""
2845 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2846 "Examples include:\n"
2847 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2848 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2849 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2850 msgstr ""
2851 "Especifica el nom del directori del servidor en què es buscarà. Alguns "
2852 "exemples:\n"
2853 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2854 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
2855 "  o=Nom Organització,c=País\n"
2856
2857 #: src/editldap.c:523
2858 msgid ""
2859 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2860 "server."
2861 msgstr ""
2862 "Premeu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
2863 "servidor."
2864
2865 #: src/editldap.c:579
2866 msgid "Search Attributes"
2867 msgstr "Atributs de cerca"
2868
2869 #: src/editldap.c:588
2870 msgid ""
2871 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2872 "find a name or address."
2873 msgstr ""
2874 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan s'intenti "
2875 "trobar un nom o adreça."
2876
2877 #: src/editldap.c:591
2878 msgid " Defaults "
2879 msgstr " Per defecte "
2880
2881 #: src/editldap.c:595
2882 msgid ""
2883 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2884 "names and addresses during a name or address search process."
2885 msgstr ""
2886 "Això reinicia els noms d'atribut al valor per defecte que hauria de trobar "
2887 "la majoria de noms i adreces durant un procés de cerca."
2888
2889 #: src/editldap.c:601
2890 msgid "Max Query Age (secs)"
2891 msgstr "Espera màx. per petició (s)"
2892
2893 #: src/editldap.c:616
2894 msgid ""
2895 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2896 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2897 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2898 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2899 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2900 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2901 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2902 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2903 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2904 "more memory to cache results."
2905 msgstr ""
2906 "Defineix el període de temps mínim (en segons) de validesa del resultat "
2907 "d'una cerca d'adreces a efectes d'autocompleció. Els resultats de la cerca "
2908 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
2909 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
2910 "en peticions d'autocompleció posteriors. Es buscarà primer a la memòria cau "
2911 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per defecte de 600 "
2912 "segons (10 minuts) hauria d'ésser suficient per a la majoria dels servidors. "
2913 "Un valor major reduirà el temps de cerca a les cerques següents. Això és "
2914 "útil per a servidors lents a canvi de més memòria per emmagatzemar els "
2915 "resultats."
2916
2917 #: src/editldap.c:633
2918 msgid "Include server in dynamic search"
2919 msgstr "Inclou el servidor a la cerca dinàmica"
2920
2921 #: src/editldap.c:638
2922 msgid ""
2923 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2924 "address completion."
2925 msgstr ""
2926 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor a les cerques dinàmiques "
2927 "quan s'usi la compleció d'adreces."
2928
2929 #: src/editldap.c:644
2930 msgid "Match names 'containing' search term"
2931 msgstr "Coincideix amb noms que continguin el terme cercat"
2932
2933 #: src/editldap.c:649
2934 msgid ""
2935 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2936 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2937 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2938 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2939 "searches against other address interfaces."
2940 msgstr ""
2941 "Les cerques de noms i adreces es poden fer usant o bé \"comença per\" o bé "
2942 "\"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per fer una cerca "
2943 "\"conté\". Aquest tipus de cerca triga normalment més a completar-se. "
2944 "Tingueu en compte que, per raons de rendiment, la compleció d'adreces usa "
2945 "\"comença amb\" per a totes les cerques en altres interfícies d'adreces."
2946
2947 #: src/editldap.c:712
2948 msgid "Bind DN"
2949 msgstr "Vincle DN"
2950
2951 #: src/editldap.c:721
2952 msgid ""
2953 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2954 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2955 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2956 "performing a search."
2957 msgstr ""
2958 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
2959 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formata com "
2960 "a \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit en fer una "
2961 "cerca."
2962
2963 #: src/editldap.c:728
2964 msgid "Bind Password"
2965 msgstr "Contrasenya de vincle"
2966
2967 #: src/editldap.c:738
2968 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2969 msgstr "La contrasenya per usar en connectar com a usuari \"Vincle DN\"."
2970
2971 #: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
2972 #: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
2973 msgid "Show password"
2974 msgstr "Mostra la contrasenya"
2975
2976 #: src/editldap.c:750
2977 msgid "Timeout (secs)"
2978 msgstr "Temps d'espera (s)"
2979
2980 #: src/editldap.c:764
2981 msgid "The timeout period in seconds."
2982 msgstr "El temps d'espera mínim en segons."
2983
2984 #: src/editldap.c:768
2985 msgid "Maximum Entries"
2986 msgstr "Entrades màximes"
2987
2988 #: src/editldap.c:782
2989 msgid ""
2990 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2991 msgstr ""
2992 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar als resultats de la "
2993 "cerca."
2994
2995 #: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3369
2996 msgid "Basic"
2997 msgstr "Bàsiques"
2998
2999 #: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
3000 msgid "Extended"
3001 msgstr "Estesa"
3002
3003 #: src/editldap.c:1000
3004 msgid "Add New LDAP Server"
3005 msgstr "Afegeix un servidor LDAP nou"
3006
3007 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
3008 #: src/prefs_summaries.c:448
3009 msgid "Tag"
3010 msgstr "Etiqueta"
3011
3012 #: src/edittags.c:216
3013 msgid "Delete tag"
3014 msgstr "Esborra l'etiqueta"
3015
3016 #: src/edittags.c:217
3017 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3018 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta etiqueta?"
3019
3020 #: src/edittags.c:251
3021 msgid "Delete all tags"
3022 msgstr "Esborra totes les etiquetes"
3023
3024 #: src/edittags.c:252
3025 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3026 msgstr "Realment voleu esborrar totes les etiquetes?"
3027
3028 #: src/edittags.c:423
3029 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3030 msgstr ""
3031 "Heu introduït un nom d'etiqueta reservat; si us plaus escolliu-ne un de "
3032 "diferent."
3033
3034 #: src/edittags.c:465
3035 msgid "Tag is not set."
3036 msgstr "Etiqueta no establerta."
3037
3038 #: src/edittags.c:530
3039 msgctxt "Dialog title"
3040 msgid "Apply tags"
3041 msgstr "Aplica les etiquetes"
3042
3043 #: src/edittags.c:544
3044 msgid "New tag:"
3045 msgstr "Etiqueta nova:"
3046
3047 #: src/edittags.c:577
3048 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3049 msgstr ""
3050 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes per aplicar / esborrar. Els canvis són "
3051 "immediats."
3052
3053 #: src/editvcard.c:95
3054 msgid "File does not appear to be vCard format."
3055 msgstr "No sembla que el fitxer tingui un format vCard."
3056
3057 #: src/editvcard.c:107
3058 msgid "Select vCard File"
3059 msgstr "Selecciona un fitxer vCard"
3060
3061 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3062 msgid "Edit vCard Entry"
3063 msgstr "Edita l'entrada vCard"
3064
3065 #: src/editvcard.c:261
3066 msgid "Add New vCard Entry"
3067 msgstr "Afegeix un nova entrada vCard"
3068
3069 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3070 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3071 msgstr "És impossible definir el certificat del client.\n"
3072
3073 #: src/etpan/nntp-thread.c:865
3074 msgid "couldn't get xover range\n"
3075 msgstr "no s'ha pogut obtenir l'interval de xover\n"
3076
3077 #: src/etpan/nntp-thread.c:963
3078 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3079 msgstr "no s'ha pogut obtenir l'interval d'xhdr\n"
3080
3081 #: src/exphtmldlg.c:105
3082 msgid "Please specify output directory and file to create."
3083 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el fitxer a crear."
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:108
3086 msgid "Select stylesheet and formatting."
3087 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3090 msgid "File exported successfully."
3091 msgstr "Fitxer exportat amb èxit."
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:177
3094 #, c-format
3095 msgid ""
3096 "The HTML output directory '%s'\n"
3097 "does not exist. Do you want to create it?"
3098 msgstr ""
3099 "El directori de sortida HTML \"%s\"\n"
3100 "no existeix. Voleu crear-lo?"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:180
3103 msgid "Create directory"
3104 msgstr "Crea un directori"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:189
3107 #, c-format
3108 msgid ""
3109 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3110 "%s"
3111 msgstr ""
3112 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per al fitxer HTML:\n"
3113 "%s"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3116 msgid "Failed to Create Directory"
3117 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:233
3120 msgid "Error creating HTML file"
3121 msgstr "Error creant el fitxer HTML"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:319
3124 msgid "Select HTML output file"
3125 msgstr "Selecciona un fitxer HTML de sortida"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:383
3128 msgid "HTML Output File"
3129 msgstr "Fitxer HTML de sortida"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3132 #: src/importldif.c:684
3133 msgid "B_rowse"
3134 msgstr "Nave_ga"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3137 msgid "Stylesheet"
3138 msgstr "Full d'estils"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3141 #: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3142 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3143 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
3144 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
3145 msgid "None"
3146 msgstr "Cap"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3149 #: src/prefs_other.c:418
3150 msgid "Default"
3151 msgstr "Per defecte"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
3154 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3155 msgid "Full"
3156 msgstr "Complet"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:456
3159 msgid "Custom"
3160 msgstr "Personalitzat"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:457
3163 msgid "Custom-2"
3164 msgstr "Personalitzat-2"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:458
3167 msgid "Custom-3"
3168 msgstr "Personalitzat-3"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:459
3171 msgid "Custom-4"
3172 msgstr "Personalitzat-4"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:466
3175 msgid "Full Name Format"
3176 msgstr "Format de nom complet"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:474
3179 msgid "First Name, Last Name"
3180 msgstr "Nom, cognoms"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:475
3183 msgid "Last Name, First Name"
3184 msgstr "Cognoms, Nom"
3185
3186 #: src/exphtmldlg.c:482
3187 msgid "Color Banding"
3188 msgstr "Bandes de color"
3189
3190 #: src/exphtmldlg.c:488
3191 msgid "Format Email Links"
3192 msgstr "Formata enllaços de correu"
3193
3194 #: src/exphtmldlg.c:494
3195 msgid "Format User Attributes"
3196 msgstr "Formata atributs de l'usuari"
3197
3198 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3199 msgid "Address Book:"
3200 msgstr "Llibreta d'adreces:"
3201
3202 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3203 msgid "File Name:"
3204 msgstr "Nom del fitxer:"
3205
3206 #: src/exphtmldlg.c:559
3207 msgid "Open with Web Browser"
3208 msgstr "Obre amb el navegador web"
3209
3210 #: src/exphtmldlg.c:591
3211 msgid "Export Address Book to HTML File"
3212 msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer HTML"
3213
3214 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3215 msgid "File Info"
3216 msgstr "Informació del fitxer"
3217
3218 #: src/exphtmldlg.c:657
3219 msgid "Format"
3220 msgstr "Format"
3221
3222 #: src/expldifdlg.c:107
3223 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3224 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom del fitxer LDIF a crear."
3225
3226 #: src/expldifdlg.c:110
3227 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3228 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
3229
3230 #: src/expldifdlg.c:187
3231 #, c-format
3232 msgid ""
3233 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3234 "does not exist. OK to create new directory?"
3235 msgstr ""
3236 "El directori de sortida LDIF \"%s\"\n"
3237 "no existeix. Voleu crear-ne un de nou?"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:190
3240 msgid "Create Directory"
3241 msgstr "Crea un directori"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:199
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3247 "%s"
3248 msgstr ""
3249 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per al fitxer LDIF:\n"
3250 "%s"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:241
3253 msgid "Suffix was not supplied"
3254 msgstr "No s'ha proporcionat un sufix"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:243
3257 msgid ""
3258 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3259 "you wish to proceed without a suffix?"
3260 msgstr ""
3261 "És necessari un sufix si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Segur "
3262 "que voleu continuar sense un sufix?"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:261
3265 msgid "Error creating LDIF file"
3266 msgstr "Error creant el fitxer LDIF"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:336
3269 msgid "Select LDIF output file"
3270 msgstr "Seleccioneu el fitxer  LDIF de sortida"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:400
3273 msgid "LDIF Output File"
3274 msgstr "Fitxer LDIF de sortida"
3275
3276 #: src/expldifdlg.c:431
3277 msgid ""
3278 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3279 "to:\n"
3280 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3281 msgstr ""
3282 "L'ID únic de lla llibreta d'adreces és usat per crear un DN amb format de "
3283 "l'estil de:\n"
3284 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3285
3286 #: src/expldifdlg.c:437
3287 msgid ""
3288 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3289 "similar to:\n"
3290 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3291 msgstr ""
3292 "El nom mostrat de la llibreta d'adreces s'usa per crear un DN amb format de "
3293 "l'estil de\n"
3294 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:443
3297 msgid ""
3298 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3299 "formatted similar to:\n"
3300 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3301 msgstr ""
3302 "La primera adreça de correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
3303 "de l'estil de:\n"
3304 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:489
3307 msgid "Suffix"
3308 msgstr "Sufix"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:499
3311 msgid ""
3312 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3313 "entry. Examples include:\n"
3314 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3315 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3316 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3317 msgstr ""
3318 "El sufix s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per a una entrada LDAP. "
3319 "Alguns exemples:\n"
3320 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3321 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
3322 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
3323
3324 #: src/expldifdlg.c:507
3325 msgid "Relative DN"
3326 msgstr "DN relatiu"
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:515
3329 msgid "Unique ID"
3330 msgstr "ID únic"
3331
3332 #: src/expldifdlg.c:523
3333 msgid ""
3334 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3335 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3336 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3337 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3338 "available RDN options that will be used to create the DN."
3339 msgstr ""
3340 "El fitxer LDIF conté diversos registres de dades que normalment es carreguen "
3341 "en un servidor LDAP. Cada registre del fitxer LDIF està unívocament "
3342 "identificat per un \"Nom Distinguit\" (o DN). El sufix s'afegeix al \"Nom "
3343 "Distingit Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Si us plau, seleccioneu una de "
3344 "les opcions d'RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:543
3347 msgid "Use DN attribute if present in data"
3348 msgstr "Usa l'atribut DN si està present a les dades."
3349
3350 #: src/expldifdlg.c:548
3351 msgid ""
3352 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3353 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3354 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3355 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3356 msgstr ""
3357 "La llibreta d'adreces pot contenir entrades importades prèviament des d'un "
3358 "fitxer LDIF. L'atribut d'usuari \"Nom Distinguit\" (DN), si es troba a les "
3359 "dades de la llibreta d'adreces, es pot usar al fitxer LDIF exportat. S'usarà "
3360 "l'RDN seleccionat a dalt si no es troba l'atribut DN."
3361
3362 #: src/expldifdlg.c:558
3363 msgid "Exclude record if no Email Address"
3364 msgstr "Exclou el registre si no té adreça de correu"
3365
3366 #: src/expldifdlg.c:563
3367 msgid ""
3368 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3369 "option to ignore these records."
3370 msgstr ""
3371 "Una llibreta d'adreces pot contenir entrades sense adreces de correu. "
3372 "Marqueu aquesta opció per ignorar aquests registres."
3373
3374 #: src/expldifdlg.c:655
3375 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3376 msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer LDIF"
3377
3378 #: src/expldifdlg.c:721
3379 msgid "Distinguished Name"
3380 msgstr "Nom distingit"
3381
3382 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
3383 msgid "Export to mbox file"
3384 msgstr "Exporta a fitxer mbox"
3385
3386 #: src/export.c:131
3387 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3388 msgstr "Ubiqueu la carpeta a exportar i indiqueu el fitxer mbox."
3389
3390 #: src/export.c:142
3391 msgid "Source folder:"
3392 msgstr "Carpeta font:"
3393
3394 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3395 msgid "Mbox file:"
3396 msgstr "Fitxer mbox:"
3397
3398 #: src/export.c:203
3399 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3400 msgstr "El nom del fitxer mbox de destinació no es pot deixar en blanc."
3401
3402 #: src/export.c:208
3403 msgid "Source folder can't be left empty."
3404 msgstr "La carpeta d'origen no es pot deixar buida."
3405
3406 #: src/export.c:221
3407 msgid "Couldn't find the source folder."
3408 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta d'origen."
3409
3410 #: src/export.c:245
3411 msgid "Select exporting file"
3412 msgstr "Seleccioneu el fitxer d'exportació"
3413
3414 #: src/export.c:268
3415 msgid "Select folder to export"
3416 msgstr "Seleccioneu una carpeta per exportar"
3417
3418 #: src/exporthtml.c:767
3419 msgid "Full Name"
3420 msgstr "Nom complet"
3421
3422 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3423 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3424 msgid "Attributes"
3425 msgstr "Atributs"
3426
3427 #: src/exporthtml.c:974
3428 msgid "Claws Mail Address Book"
3429 msgstr "Llibreta d'adreces del Claws Mail"
3430
3431 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3432 msgid "Name already exists but is not a directory."
3433 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
3434
3435 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3436 msgid "No permissions to create directory."
3437 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
3438
3439 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3440 msgid "Name is too long."
3441 msgstr "El nom és massa llarg."
3442
3443 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3444 msgid "Not specified."
3445 msgstr "Sense especificar."
3446
3447 #: src/file_checker.c:76
3448 #, c-format
3449 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3450 msgstr ""
3451 "No s'ha trobat el fitxer %s! Voleu utilitzar el fitxer de la còpia de "
3452 "seguretat de %s?"
3453
3454 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3455 #, c-format
3456 msgid "Could not copy %s to %s"
3457 msgstr "No s'ha pogut copiar %s a %s"
3458
3459 #: src/file_checker.c:98
3460 #, c-format
3461 msgid ""
3462 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3463 "%s?"
3464 msgstr ""
3465 "El fitxer %s està buit o és corrupte! Voleu utilitzar el fitxer de la còpia "
3466 "de seguretat de %s?"
3467
3468 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3469 msgid "rule is not account-based\n"
3470 msgstr "la regla no està basada en el compte\n"
3471
3472 #: src/filtering.c:607
3473 #, c-format
3474 msgid ""
3475 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3476 "used to retrieve messages\n"
3477 msgstr ""
3478 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; coincideix amb el "
3479 "compte utilitzat actualment per recuperar missatges\n"
3480
3481 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3482 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3483 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3484 msgid "NON_EXISTENT"
3485 msgstr "NO_EXISTEIX"
3486
3487 #: src/filtering.c:617
3488 msgid ""
3489 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3490 "messages\n"
3491 msgstr ""
3492 "la regla està subjecta al compte; no coincideix amb el compte utilitzat "
3493 "actualment per recuperar missatges\n"
3494
3495 #: src/filtering.c:624
3496 #, c-format
3497 msgid ""
3498 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3499 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3500 msgstr ""
3501 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; no coincideix amb el "
3502 "compte utilitzat actualment per recuperar missatges [id=%d, name='%s']\n"
3503
3504 #: src/filtering.c:643
3505 msgid ""
3506 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3507 msgstr ""
3508 "la regla està subjecta al compte; totes les regles s'apliquen a petició de "
3509 "l'usuari de tota manera\n"
3510
3511 #: src/filtering.c:649
3512 #, c-format
3513 msgid ""
3514 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3515 "request\n"
3516 msgstr ""
3517 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; totes les regles "
3518 "s'apliquen a petició de l'usuari\n"
3519
3520 #: src/filtering.c:667
3521 #, c-format
3522 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3523 msgstr ""
3524 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; s'omet a petició de "
3525 "l'usuari\n"
3526
3527 #: src/filtering.c:672
3528 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3529 msgstr "la regla està subjecta al compte; s'omet a petició de l'usuari\n"
3530
3531 #: src/filtering.c:694
3532 #, c-format
3533 msgid ""
3534 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3535 "%d, name='%s']\n"
3536 msgstr ""
3537 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; no coincideix amb el "
3538 "compte actual [id=%d, name='%s']\n"
3539
3540 #: src/filtering.c:700
3541 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3542 msgstr "la regla està subjecta al compte; no coincideix amb el compte actual\n"
3543
3544 #: src/filtering.c:712
3545 #, c-format
3546 msgid ""
3547 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3548 "name='%s']\n"
3549 msgstr ""
3550 "la regla està subjecta al compte [id=%d, name='%s']; compte actual [id=%d, "
3551 "name='%s']\n"
3552
3553 #: src/filtering.c:752
3554 #, c-format
3555 msgid "applying action [ %s ]\n"
3556 msgstr "aplicant l'acció [ %s ]\n"
3557
3558 #: src/filtering.c:757
3559 msgid "action could not apply\n"
3560 msgstr "no s'ha pogut aplicar l'acció\n"
3561
3562 #: src/filtering.c:759
3563 #, c-format
3564 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3565 msgstr "sense processament addicional després de l'acció [%s]\n"
3566
3567 #: src/filtering.c:810
3568 #, c-format
3569 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3570 msgstr "processant la regla \"%s\" [ %s ]\n"
3571
3572 #: src/filtering.c:814
3573 #, c-format
3574 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3575 msgstr "processant la regla <sense nom> [ %s ]\n"
3576
3577 #: src/filtering.c:832
3578 #, c-format
3579 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3580 msgstr "inhabilitada la regla \"%s\" [ %s ]\n"
3581
3582 #: src/filtering.c:836
3583 #, c-format
3584 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3585 msgstr "regla inhabilitada <sense nom> [ %s ]\n"
3586
3587 #: src/filtering.c:874
3588 msgid "undetermined"
3589 msgstr "indefinit"
3590
3591 #: src/filtering.c:878
3592 msgid "incorporation"
3593 msgstr "incorporació"
3594
3595 #: src/filtering.c:882
3596 msgid "manually"
3597 msgstr "manualment"
3598
3599 #: src/filtering.c:886
3600 msgid "folder processing"
3601 msgstr "processament de carpetes"
3602
3603 #: src/filtering.c:890
3604 msgid "pre-processing"
3605 msgstr "preprocessant"
3606
3607 #: src/filtering.c:894
3608 msgid "post-processing"
3609 msgstr "postprocessant"
3610
3611 #: src/filtering.c:909
3612 #, c-format
3613 msgid ""
3614 "filtering message (%s%s%s)\n"
3615 "%smessage file: %s\n"
3616 "%s%s %s\n"
3617 "%s%s %s\n"
3618 "%s%s %s\n"
3619 "%s%s %s\n"
3620 msgstr ""
3621 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
3622 "%sfitxer del missatge: %s\n"
3623 "%s%s %s\n"
3624 "%s%s %s\n"
3625 "%s%s %s\n"
3626 "%s%s %s\n"
3627
3628 #: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
3629 msgid ": "
3630 msgstr "."
3631
3632 #: src/filtering.c:918
3633 #, c-format
3634 msgid ""
3635 "filtering message (%s%s%s)\n"
3636 "%smessage file: %s\n"
3637 msgstr ""
3638 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
3639 "%sfitxer del missatge: %s\n"
3640
3641 #: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
3642 msgid "Inbox"
3643 msgstr "Safata d'entrada"
3644
3645 #: src/folder.c:1574
3646 msgid "Sent"
3647 msgstr "Enviats"
3648
3649 #: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
3650 msgid "Queue"
3651 msgstr "Cua"
3652
3653 #: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
3654 msgid "Trash"
3655 msgstr "Paperera"
3656
3657 #: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
3658 msgid "Drafts"
3659 msgstr "Esborranys"
3660
3661 #: src/folder.c:2017
3662 #, c-format
3663 msgid "Processing (%s)...\n"
3664 msgstr "Processant (%s)...\n"
3665
3666 #: src/folder.c:3262
3667 #, c-format
3668 msgid "Copying %s to %s...\n"
3669 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
3670
3671 #: src/folder.c:3262
3672 #, c-format
3673 msgid "Moving %s to %s...\n"
3674 msgstr "Movent %s a %s...\n"
3675
3676 #: src/folder.c:3572
3677 #, c-format
3678 msgid "Updating cache for %s..."
3679 msgstr "Actualitzant memòria cau per a %s ..."
3680
3681 #: src/folder.c:4434
3682 msgid "Processing messages..."
3683 msgstr "Processant missatges..."
3684
3685 #: src/folder.c:4569
3686 #, c-format
3687 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3688 msgstr "Sincronitzant %s per usar sense connexió...\n"
3689
3690 #: src/folder.c:4828
3691 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3692 msgstr "Un nom de carpeta no pot començar o acabar amb un punt."
3693
3694 #: src/folder.c:4832
3695 msgid "A folder name can not end with a space."
3696 msgstr "Un nom de carpeta no pot acabar amb un espai."
3697
3698 #: src/foldersel.c:250
3699 msgid "Select folder"
3700 msgstr "Selecciona una carpeta"
3701
3702 #: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3703 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3704 msgid "NewFolder"
3705 msgstr "NovaCarpeta"
3706
3707 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3708 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3709 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3710 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3711 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3712 #, c-format
3713 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3714 msgstr "No es pot incloure \"%c\" al nom de la carpeta."
3715
3716 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3717 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3718 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3719 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
3720 #, c-format
3721 msgid "The folder '%s' already exists."
3722 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
3723
3724 #: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3725 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3726 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3727 #, c-format
3728 msgid "Can't create the folder '%s'."
3729 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta \"%s\"."
3730
3731 #: src/folderview.c:247
3732 msgid "Mark all re_ad"
3733 msgstr "Marc_a-ho tot com a llegit"
3734
3735 #: src/folderview.c:248
3736 msgid "Mark all u_nread"
3737 msgstr "Marca tots els _no llegits"
3738
3739 #: src/folderview.c:249
3740 msgid "Mark all read recursi_vely"
3741 msgstr "Marca tots els llegits recursi_vament"
3742
3743 #: src/folderview.c:250
3744 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3745 msgstr "Marca tots els no llegits recursi_vament"
3746
3747 #: src/folderview.c:252
3748 msgid "R_un processing rules"
3749 msgstr "Exec_uta regles de processament"
3750
3751 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3752 msgid "_Search folder..."
3753 msgstr "_Cerca a la carpeta..."
3754
3755 #: src/folderview.c:255
3756 msgid "Process_ing..."
3757 msgstr "Pr_ocessament..."
3758
3759 #: src/folderview.c:256
3760 msgid "Empty _trash..."
3761 msgstr "Buida la _paperera..."
3762
3763 #: src/folderview.c:257
3764 msgid "Send _queue..."
3765 msgstr "Envia de la _cua..."
3766
3767 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3768 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3769 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
3770 msgid "New"
3771 msgstr "Nous"
3772
3773 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3774 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3775 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
3776 #: src/toolbar.c:512
3777 msgid "Unread"
3778 msgstr "Sense llegir"
3779
3780 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3781 #: src/prefs_folder_column.c:80
3782 msgid "Total"
3783 msgstr "Total"
3784
3785 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3786 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
3787 msgid "#"
3788 msgstr "#"
3789
3790 #: src/folderview.c:782
3791 msgid "Setting folder info..."
3792 msgstr "Establint informació de carpeta..."
3793
3794 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
3795 msgid "Mark all as read"
3796 msgstr "Marca-ho tot com a llegit"
3797
3798 #: src/folderview.c:868
3799 msgid ""
3800 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3801 "read?"
3802 msgstr ""
3803 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i les seves "
3804 "subcarpetes com a llegits?"
3805
3806 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
3807 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3808 msgstr ""
3809 "Realment voleu marcar tots els correus d'aquesta carpeta com a llegits?"
3810
3811 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
3812 msgid "Mark all as unread"
3813 msgstr "Marca'ls tots com a no llegits"
3814
3815 #: src/folderview.c:874
3816 msgid ""
3817 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3818 "unread?"
3819 msgstr ""
3820 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i de les "
3821 "subcarpetes com a no llegits?"
3822
3823 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
3824 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3825 msgstr ""
3826 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta com a no llegits?"
3827
3828 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
3829 #, c-format
3830 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3831 msgstr "S'explora la carpeta %s/%s..."
3832
3833 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
3834 #, c-format
3835 msgid "Scanning folder %s..."
3836 msgstr "Explorant la carpeta %s..."
3837
3838 #: src/folderview.c:1100
3839 msgid "Rebuild folder tree"
3840 msgstr "Reconstrueix l'arbre de carpetes"
3841
3842 #: src/folderview.c:1101
3843 msgid ""
3844 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3845 msgstr ""
3846 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
3847 "continuar?"
3848
3849 #: src/folderview.c:1111
3850 msgid "Rebuilding folder tree..."
3851 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
3852
3853 #: src/folderview.c:1113
3854 msgid "Scanning folder tree..."
3855 msgstr "Explorant l'arbre de carpetes..."
3856
3857 #: src/folderview.c:1204
3858 #, c-format
3859 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3860 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
3861
3862 #: src/folderview.c:1258
3863 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3864 msgstr "Comprovant si hi ha missatges nous a totes les carpetes..."
3865
3866 #: src/folderview.c:2229
3867 #, c-format
3868 msgid "Closing folder %s..."
3869 msgstr "Tancant la carpeta %s..."
3870
3871 #: src/folderview.c:2324
3872 #, c-format
3873 msgid "Opening folder %s..."
3874 msgstr "Obrint la carpeta %s..."
3875
3876 #: src/folderview.c:2342
3877 msgid "Folder could not be opened."
3878 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
3879
3880 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
3881 msgid "Empty trash"
3882 msgstr "Buida la paperera"
3883
3884 #: src/folderview.c:2485
3885 msgid "Delete all messages in trash?"
3886 msgstr "Voleu esborrar tots els missatges de la paperera?"
3887
3888 #: src/folderview.c:2486
3889 msgid "_Empty trash"
3890 msgstr "Buida la pap_erera"
3891
3892 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
3893 msgid "Offline warning"
3894 msgstr "Avís de desconnexió"
3895
3896 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
3897 msgid "You're working offline. Override?"
3898 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ho voleu anul·lar?"
3899
3900 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
3901 msgid "Send queued messages"
3902 msgstr "Envia els missatges de la cua"
3903
3904 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
3905 msgid "Send all queued messages?"
3906 msgstr "Voleu enviar tots els missatges de la cua?"
3907
3908 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
3909 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3910 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges de la cua."
3911
3912 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
3913 #, c-format
3914 msgid ""
3915 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3916 "%s"
3917 msgstr ""
3918 "S'han produït alguns errors enviant els missatges de la cua:\n"
3919 "%s"
3920
3921 #: src/folderview.c:2629
3922 #, c-format
3923 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3924 msgstr "Realment voleu copiar la carpeta \"%s\" a \"%s\"?"
3925
3926 #: src/folderview.c:2630
3927 #, c-format
3928 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3929 msgstr "Realment voleu convertir la carpeta \"%s\" en subcarpeta de \"%s\"?"
3930
3931 #: src/folderview.c:2632
3932 msgid "Copy folder"
3933 msgstr "Copia la carpeta"
3934
3935 #: src/folderview.c:2632
3936 msgid "Move folder"
3937 msgstr "Desplaça la carpeta"
3938
3939 #: src/folderview.c:2643
3940 #, c-format
3941 msgid "Copying %s to %s..."
3942 msgstr "Copiant %s a %s..."
3943
3944 #: src/folderview.c:2643
3945 #, c-format
3946 msgid "Moving %s to %s..."
3947 msgstr "Movent %s a %s..."
3948
3949 #: src/folderview.c:2677
3950 msgid "Source and destination are the same."
3951 msgstr "La destinació i l'origen són iguals."
3952
3953 #: src/folderview.c:2680
3954 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3955 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3956
3957 #: src/folderview.c:2681
3958 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3959 msgstr "No es pot desplaçar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
3960
3961 #: src/folderview.c:2684
3962 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3963 msgstr "No es poden desplaçar carpetes entre bústies diferents."
3964
3965 #: src/folderview.c:2687
3966 msgid "Copy failed!"
3967 msgstr "La còpia ha fallat!"
3968
3969 #: src/folderview.c:2687
3970 msgid "Move failed!"
3971 msgstr "El desplaçament ha fallat!"
3972
3973 #: src/folderview.c:2737
3974 #, c-format
3975 msgid "Processing configuration for folder %s"
3976 msgstr "Processant la configuració per a la carpeta %s"
3977
3978 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
3979 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3980 msgstr ""
3981 "La carpeta de destinació només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
3982
3983 #: src/grouplistdialog.c:161
3984 msgid "Newsgroup subscription"
3985 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
3986
3987 #: src/grouplistdialog.c:178
3988 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3989 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per a la subscripció:"
3990
3991 #: src/grouplistdialog.c:184
3992 msgid "Find groups:"
3993 msgstr "Busca grups:"
3994
3995 #: src/grouplistdialog.c:192
3996 msgid " Search "
3997 msgstr " Cerca"
3998
3999 #: src/grouplistdialog.c:204
4000 msgid "Newsgroup name"
4001 msgstr "Nom de grup"
4002
4003 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
4004 msgid "Messages"
4005 msgstr "Missatges"
4006
4007 #: src/grouplistdialog.c:206
4008 msgid "Type"
4009 msgstr "Tipus"
4010
4011 #: src/grouplistdialog.c:347
4012 msgid "moderated"
4013 msgstr "moderat"
4014
4015 #: src/grouplistdialog.c:349
4016 msgid "readonly"
4017 msgstr "només de lectura"
4018
4019 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
4020 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
4021 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
4022 msgid "unknown"
4023 msgstr "desconegut"
4024
4025 #: src/grouplistdialog.c:422
4026 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4027 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
4028
4029 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
4030 msgid "Done."
4031 msgstr "Fet."
4032
4033 #: src/grouplistdialog.c:492
4034 #, c-format
4035 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4036 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:132
4039 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4040 msgstr ""
4041 "El Claws Mail és un client de correu lleuger, ràpid i altament configurable."
4042
4043 #: src/gtk/about.c:135
4044 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4045 msgstr "Per a més informació, visiteu el lloc web del Claws Mail:"
4046
4047 #: src/gtk/about.c:140
4048 msgid ""
4049 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4050 msgstr ""
4051 "Per a suport i discussions, subscriviu-vos a la llista de correu dels "
4052 "usuaris del Claws Mail:"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:146
4055 msgid ""
4056 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4057 "the Claws Mail project you can do so at:"
4058 msgstr ""
4059 "El Claws Mail és programari lliure publicat d'acord amb la llicència GPL. Si "
4060 "voleu fer donacions al projecte del Claws Mail, ho podeu fer a..."
4061
4062 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
4063 msgid ""
4064 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4065 "The Claws Mail Team\n"
4066 "and Hiroyuki Yamamoto"
4067 msgstr ""
4068 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4069 "L'equip del Claws Mail\n"
4070 "i Hiroyuki Yamamoto"
4071
4072 #: src/gtk/about.c:167
4073 msgid "System Information\n"
4074 msgstr "Informació del sistema\n"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:173
4077 #, c-format
4078 msgid ""
4079 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4080 "Operating System: %s %s (%s)"
4081 msgstr ""
4082 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
4083 "Sistema operatiu: %s %s (%s)"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:182
4086 #, c-format
4087 msgid ""
4088 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4089 "Operating System: %s"
4090 msgstr ""
4091 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
4092 "Sistema operatiu: %s"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:191
4095 #, c-format
4096 msgid ""
4097 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4098 "Operating System: unknown"
4099 msgstr ""
4100 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
4101 "Sistema operatiu: desconegut"
4102
4103 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
4104 msgid "The Claws Mail Team"
4105 msgstr "L'equip del Claws Mail"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:266
4108 msgid "Previous team members"
4109 msgstr "Membres anteriors de l'equip"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:285
4112 msgid "The translation team"
4113 msgstr "L'equip de traducció"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:304
4116 msgid "Documentation team"
4117 msgstr "L'equip de documentació"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:322
4120 msgid "Logo"
4121 msgstr "Logotip"
4122
4123 #: src/gtk/about.c:341
4124 msgid "Icons"
4125 msgstr "Icones"
4126
4127 #: src/gtk/about.c:360
4128 msgid "Contributors"
4129 msgstr "Col·laboradors"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:408
4132 msgid "Compiled-in Features"
4133 msgstr "Funcions compilades incloses"
4134
4135 #: src/gtk/about.c:425
4136 msgctxt "compface"
4137 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4138 msgstr "Afegeix suport per a la capçalera X-Face.\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:435
4141 msgctxt "Enchant"
4142 msgid "adds support for spell checking\n"
4143 msgstr "Afegeix suport per a la comprovació ortogràfica.\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:445
4146 msgctxt "GnuTLS"
4147 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4148 msgstr "Afegeix suport per a connexions encriptades a servidors.\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:455
4151 msgctxt "IPv6"
4152 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4153 msgstr ""
4154 "Afegeix support per a adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament "
4155 "d'Internet.\n"
4156
4157 #: src/gtk/about.c:466
4158 msgctxt "iconv"
4159 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4160 msgstr "Permet conversions entre diferents conjunts de caràcters.\n"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:476
4163 msgctxt "JPilot"
4164 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4165 msgstr "Afegeix suport per a llibretes d'adreces de PamlOS.\n"
4166
4167 #: src/gtk/about.c:486
4168 msgctxt "LDAP"
4169 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4170 msgstr "Afegeix suport per a llibretes d'adreces compartides amb LDAP.\n"
4171
4172 #: src/gtk/about.c:496
4173 msgctxt "libetpan"
4174 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4175 msgstr "Afegeix suport per a servidors IMAP.\n"
4176
4177 #: src/gtk/about.c:506
4178 msgctxt "libSM"
4179 msgid "adds support for session handling\n"
4180 msgstr "Afegeix suport per a la gestió de sessions.\n"
4181
4182 #: src/gtk/about.c:516
4183 msgctxt "NetworkManager"
4184 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4185 msgstr "Afegeix suport per a la detecció de canvis de connexions de xarxa.\n"
4186
4187 #: src/gtk/about.c:526
4188 msgctxt "librSVG"
4189 msgid "adds support for SVG themes\n"
4190 msgstr "Afegeix suport per a temes SVG.\n"
4191
4192 #: src/gtk/about.c:558
4193 msgid ""
4194 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4195 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4196 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4197 msgstr ""
4198 "Aquest programa és programari lliure; el podeu redistribuir i/o modificar "
4199 "d'acord amb els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per "
4200 "la Free Software Foundation; o bé la versió 3 o (segons la vostra opció) "
4201 "qualsevol versió posterior."
4202
4203 #: src/gtk/about.c:565
4204 msgid ""
4205 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4206 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4207 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4208 "more details."
4209 msgstr ""
4210 "Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP "
4211 "GARANTIA; fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o "
4212 "ADEQUACIÓ PER A CAP PROPÒSIT EN PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública "
4213 "General de GNU per obtenir-ne més detalls. "
4214
4215 #: src/gtk/about.c:584
4216 msgid ""
4217 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4218 "this program. If not, see "
4219 msgstr ""
4220 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la GNU General Public License juntament "
4221 "amb aquest programa; en cas contrari, mireu "
4222
4223 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
4224 msgid "Session statistics\n"
4225 msgstr "Estadístiques de la sessió\n"
4226
4227 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
4228 #, c-format
4229 msgid "Started: %s\n"
4230 msgstr "Iniciat: %s\n"
4231
4232 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
4233 msgid "Incoming traffic\n"
4234 msgstr "Trànsit d'entrada\n"
4235
4236 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
4237 #, c-format
4238 msgid "Received messages: %d\n"
4239 msgstr "Missatges rebuts: %d\n"
4240
4241 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
4242 msgid "Outgoing traffic\n"
4243 msgstr "Trànsit de sortida\n"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
4246 #, c-format
4247 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4248 msgstr "Missatges nous / redireccionats: %d\n"
4249
4250 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
4251 #, c-format
4252 msgid "Replied messages: %d\n"
4253 msgstr "Missatges resposts: %d\n"
4254
4255 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
4256 #, c-format
4257 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4258 msgstr "Missatges reenviats: %d\n"
4259
4260 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
4261 #, c-format
4262 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4263 msgstr "Total de missatges sortints: %d\n"
4264
4265 #: src/gtk/about.c:792
4266 msgid "About Claws Mail"
4267 msgstr "Quant al Claws Mail"
4268
4269 #: src/gtk/about.c:864
4270 msgid "_Info"
4271 msgstr "_Info"
4272
4273 #: src/gtk/about.c:870
4274 msgid "_Authors"
4275 msgstr "_Autors"
4276
4277 #: src/gtk/about.c:876
4278 msgid "_Features"
4279 msgstr "_Característiques"
4280
4281 #: src/gtk/about.c:882
4282 msgid "_License"
4283 msgstr "_Llicència"
4284
4285 #: src/gtk/about.c:890
4286 msgid "_Release Notes"
4287 msgstr "Notes de la ve_rsió"
4288
4289 #: src/gtk/about.c:896
4290 msgid "_Statistics"
4291 msgstr "E_stadístiques"
4292
4293 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4294 msgid "Orange"
4295 msgstr "Taronja"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4298 msgid "Red"
4299 msgstr "Vermell"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4302 msgid "Pink"
4303 msgstr "Rosa"
4304
4305 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4306 msgid "Sky blue"
4307 msgstr "Blau cel"
4308
4309 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4310 msgid "Blue"
4311 msgstr "Blau"
4312
4313 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4314 msgid "Green"
4315 msgstr "Verd"
4316
4317 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4318 msgid "Brown"
4319 msgstr "Marró"
4320
4321 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4322 msgid "Grey"
4323 msgstr "Gris"
4324
4325 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4326 msgid "Light brown"
4327 msgstr "Marró clar"
4328
4329 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4330 msgid "Dark red"
4331 msgstr "Vermell fosc"
4332
4333 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4334 msgid "Dark pink"
4335 msgstr "Rosa fosc"
4336
4337 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4338 msgid "Steel blue"
4339 msgstr "Blau cel"
4340
4341 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4342 msgid "Gold"
4343 msgstr "Daurat"
4344
4345 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4346 msgid "Bright green"
4347 msgstr "Verd brillant"
4348
4349 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4350 msgid "Magenta"
4351 msgstr "Magenta"
4352
4353 #: src/gtk/foldersort.c:156
4354 msgid "Set mailbox order"
4355 msgstr "Estableix l'ordre de la bústia de correu"
4356
4357 #: src/gtk/foldersort.c:190
4358 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4359 msgstr ""
4360 "Desplaça les bústies amunt o avall per canviar-ne l'ordre a la llista de "
4361 "carpetes."
4362
4363 #: src/gtk/foldersort.c:216
4364 msgid "Mailboxes"
4365 msgstr "Bústies de correu"
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4368 msgid "No dictionary selected."
4369 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
4370
4371 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4372 #, c-format
4373 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4374 msgstr "No s'ha pogut iniciar el corrector %s."
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4377 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4378 msgstr "No s'ha pogut iniciar el gestor Enchant."
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4381 #, c-format
4382 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4383 msgstr "No s'ha pogut iniciar el diccionari %s."