db60b2a3af16a49ee27d9e9b659ae41b5c767ed4
[claws.git] / po / bg.po
1 # translation of claws-mail.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of Claws Mail.
3 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail team
4 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
5 #
6 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
7 # George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
8 # Todor Vachkov <vachkov@mail.math.tu-berlin.de>, 2007.
9 # Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006, 2007. 2008, 2009.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2012-11-16 23:57+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2009-07-02 23:32+0300\n"
16 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
17 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18 "Language: bg\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 #: src/account.c:384
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Има отворени прозорци за създаване на ново писмо.\n"
31 "Затворете ги преди да продължите с редактирането на сметките."
32
33 #: src/account.c:431
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
36
37 #: src/account.c:710
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Редактиране на сметките"
40
41 #: src/account.c:731
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Провери поща' ще изтегли писмата от сметките ви, следвайки зададената "
48 "последователност. Отметката показва кои сметки да бъдат проверени. "
49 "Удебеленният ред показва сметката по подразбиране."
50
51 #: src/account.c:802
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Сметка по по_дразбиране"
54
55 #: src/account.c:897
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
58
59 #: src/account.c:904
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Копие на %s"
63
64 #: src/account.c:1064
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
68
69 #: src/account.c:1066
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Неозаглавено)"
72
73 #: src/account.c:1067
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Изтриване на сметка"
76
77 #: src/account.c:1537
78 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
79 msgid "G"
80 msgstr "G"
81
82 #: src/account.c:1543
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Провери поща' изтегля писмата от избраните сметки."
85
86 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
87 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6983 src/editaddress.c:1270
88 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
91 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
92 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
93 #: src/prefs_template.c:78
94 msgid "Name"
95 msgstr "Име"
96
97 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
98 msgid "Protocol"
99 msgstr "Протокол"
100
101 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
102 msgid "Server"
103 msgstr "Сървър"
104
105 #: src/action.c:382
106 #, c-format
107 msgid "Could not get message file %d"
108 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
109
110 #: src/action.c:413
111 msgid "Could not get message part."
112 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от писмо."
113
114 #: src/action.c:430
115 #, c-format
116 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
117 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от многосъставно писмо: %s"
118
119 #: src/action.c:602
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
123 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
124 msgstr ""
125 "Избраното действие не може да бъде извършено в прозореца за писане на ново "
126 "писмо,\n"
127 "защото съдържа %%f, %%F, %%as или %%p."
128
129 #: src/action.c:714
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Няма зададено филтриращо действие"
132
133 #: src/action.c:716
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Грешни действия за филтриране:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:939
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
146 "%s"
147 msgstr ""
148 "Грешка при стартирането на командата. Каналът не може да бъде създаден.\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:1044
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Could not fork to execute the following command:\n"
155 "%s\n"
156 "%s"
157 msgstr ""
158 "Грешка при създавенето на процеса за изпълнение на следната команда:\n"
159 "%s\n"
160 "%s"
161
162 #: src/action.c:1270 src/action.c:1440
163 msgid "Completed"
164 msgstr "Изпълнено"
165
166 #: src/action.c:1306
167 #, c-format
168 msgid "--- Running: %s\n"
169 msgstr "--- Работи: %s\n"
170
171 #: src/action.c:1310
172 #, c-format
173 msgid "--- Ended: %s\n"
174 msgstr "--- Завършено: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1343
177 msgid "Action's input/output"
178 msgstr "Входно-изходен поток на действието"
179
180 #: src/action.c:1685
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
188 "('%%h' ще бъде заместен с аргумента)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1690
192 msgid "Action's hidden user argument"
193 msgstr "Скрити потребителски аргументи на действието"
194
195 #: src/action.c:1694
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Enter the argument for the following action:\n"
199 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
200 "  %s"
201 msgstr ""
202 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
203 "('%%u' ще бъде заместен с аргумента)\n"
204 "  %s"
205
206 #: src/action.c:1699
207 msgid "Action's user argument"
208 msgstr "Потребителски аргументи на действието"
209
210 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
211 msgid "Group"
212 msgstr "Група"
213
214 #: src/addrcustomattr.c:65
215 msgid "date of birth"
216 msgstr "дата на раждане"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:66
219 msgid "address"
220 msgstr "адрес"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:67
223 msgid "phone"
224 msgstr "телефон"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:68
227 msgid "mobile phone"
228 msgstr "мобилен телефон"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:69
231 msgid "organization"
232 msgstr "организация"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:70
235 msgid "office address"
236 msgstr "служебен адрес"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:71
239 msgid "office phone"
240 msgstr "служебен телефон"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:72
243 msgid "fax"
244 msgstr "факс"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:73
247 msgid "website"
248 msgstr "уеб-страница"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:141
251 msgid "Attribute name"
252 msgstr "Име на атрибут"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:156
255 msgid "Delete all attribute names"
256 msgstr "Изтриване на всички имена на атрибути"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:157
259 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
260 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички имена на атрибути?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:181
263 msgid "Delete attribute name"
264 msgstr "Изтриване името на атрибут"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:182
267 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
268 msgstr "Наистина ли искате да изтриете това име на атрибут?"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:191
271 msgid "Reset to default"
272 msgstr "Връщане по подразбиране"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:192
275 msgid ""
276 "Do you really want to replace all attribute names\n"
277 "with the default set?"
278 msgstr ""
279 "Наистина ли искате да замените всички имена\n"
280 "на атрибути с подразбиращите се?"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
283 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1085
284 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
285 msgid "_Delete"
286 msgstr "_Изтриване"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1086
289 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
290 msgid "Delete _all"
291 msgstr "Изтриване на _всички"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:214
294 msgid "_Reset to default"
295 msgstr "_Връщане по подразбиране"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:410
298 msgid "Attribute name is not set."
299 msgstr "Не е указано име за атрибута."
300
301 #: src/addrcustomattr.c:469
302 msgctxt "Dialog title"
303 msgid "Edit attribute names"
304 msgstr ""
305
306 #: src/addrcustomattr.c:483
307 msgid "New attribute name:"
308 msgstr "Ново име на атрибута:"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:520
311 msgid ""
312 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
313 "contacts."
314 msgstr ""
315 "Добавянето и премахването на имена на атрибути няма да повлияе на вече "
316 "зададените атрибути на контакти."
317
318 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
319 msgid "Add to address book"
320 msgstr "Добавяне към адресника"
321
322 #: src/addressadd.c:207
323 msgid "Contact"
324 msgstr "Контакт"
325
326 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
327 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:425
328 msgid "Address"
329 msgstr "Адреси"
330
331 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
332 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
333 msgid "Remarks"
334 msgstr "Бележки"
335
336 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
337 msgid "Select Address Book Folder"
338 msgstr "Изберете папка от адресника"
339
340 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
341 #: src/textview.c:2110
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "Failed to save image: \n"
345 "%s"
346 msgstr ""
347 "Грешка при запазване на изображението:\n"
348 "%s"
349
350 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
351 msgid "Add address(es)"
352 msgstr "Добавяне на адрес(и)"
353
354 #: src/addressadd.c:533
355 msgid "Can't add the specified address"
356 msgstr "Грешка при добавянето на избрания адрес"
357
358 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
359 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
360 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
361 msgid "Email Address"
362 msgstr "Адрес на е-поща"
363
364 #: src/addressbook.c:402
365 msgid "_Book"
366 msgstr "_Адресник"
367
368 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
369 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:575 src/gtk/quicksearch.c:796
370 #: src/gtk/quicksearch.c:811 src/mainwindow.c:499 src/messageview.c:211
371 msgid "_Edit"
372 msgstr "_Редактиране"
373
374 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:502
375 #: src/messageview.c:214
376 msgid "_Tools"
377 msgstr "И_нструменти"
378
379 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
380 #: src/messageview.c:215
381 msgid "_Help"
382 msgstr "_Помощ"
383
384 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
385 msgid "New _Book"
386 msgstr "Нов _адресник"
387
388 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
389 msgid "New _Folder"
390 msgstr "Нова _папка"
391
392 #: src/addressbook.c:410
393 msgid "New _vCard"
394 msgstr "Нова _визитка"
395
396 #: src/addressbook.c:414
397 msgid "New _JPilot"
398 msgstr "Ново устройство _JPilot"
399
400 #: src/addressbook.c:417
401 msgid "New LDAP _Server"
402 msgstr "Нов на _LDAP-сървър"
403
404 #: src/addressbook.c:421
405 msgid "_Edit book"
406 msgstr "_Редактиране на адресника"
407
408 #: src/addressbook.c:422
409 msgid "_Delete book"
410 msgstr "_Изтриване на адресника"
411
412 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:591
413 msgid "_Save"
414 msgstr "_Запазване"
415
416 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:595 src/messageview.c:224
417 msgid "_Close"
418 msgstr "За_тваряне"
419
420 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
421 msgid "_Select all"
422 msgstr "_Избиране на всичко"
423
424 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
425 msgid "C_ut"
426 msgstr "И_зрязване"
427
428 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
429 #: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:227
430 msgid "_Copy"
431 msgstr "_Копиране"
432
433 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
434 #: src/compose.c:604
435 msgid "_Paste"
436 msgstr "_Поставяне"
437
438 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
439 msgid "New _Address"
440 msgstr "Нов _адрес"
441
442 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
443 msgid "New _Group"
444 msgstr "Нова _група"
445
446 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
447 msgid "_Mail To"
448 msgstr "_Писмо до"
449
450 #: src/addressbook.c:444
451 msgid "Import _LDIF file..."
452 msgstr "Внасяне на _LDIF-файл..."
453
454 #: src/addressbook.c:445
455 msgid "Import M_utt file..."
456 msgstr "Внасяне на файл от _Mutt..."
457
458 #: src/addressbook.c:446
459 msgid "Import _Pine file..."
460 msgstr "Внасяне на файл от _Pine..."
461
462 #: src/addressbook.c:448
463 msgid "Export _HTML..."
464 msgstr "Изнасяне в _HTML..."
465
466 #: src/addressbook.c:449
467 msgid "Export LDI_F..."
468 msgstr "Изнасяне в LDI_F..."
469
470 #: src/addressbook.c:451
471 msgid "Find duplicates..."
472 msgstr "Откриване на повторения..."
473
474 #: src/addressbook.c:452
475 msgid "Edit custom attributes..."
476 msgstr ""
477
478 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:683 src/mainwindow.c:795
479 #: src/messageview.c:340
480 msgid "_About"
481 msgstr "_Относно"
482
483 #: src/addressbook.c:491
484 msgid "_Browse Entry"
485 msgstr "_Преглед на записа"
486
487 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
488 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
489 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
490 msgid "Unknown"
491 msgstr "Непознато"
492
493 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
494 msgid "Success"
495 msgstr "Успех"
496
497 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
498 msgid "Bad arguments"
499 msgstr "Неправилни аргументи"
500
501 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
502 msgid "File not specified"
503 msgstr "Не е указан файл"
504
505 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
506 msgid "Error opening file"
507 msgstr "Грешка при отваряне на файл"
508
509 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
510 msgid "Error reading file"
511 msgstr "Грешка при четене на файл"
512
513 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
514 msgid "End of file encountered"
515 msgstr "Достигнат е краят на файла"
516
517 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
518 msgid "Error allocating memory"
519 msgstr "Грешка при заделяне на памет"
520
521 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
522 msgid "Bad file format"
523 msgstr "Неправилен файлов формат"
524
525 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
526 msgid "Error writing to file"
527 msgstr "Грешка при запис във файл"
528
529 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
530 msgid "Error opening directory"
531 msgstr "Грешка при отваряне на директория"
532
533 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
534 msgid "No path specified"
535 msgstr "Не е указан път"
536
537 #: src/addressbook.c:531
538 msgid "Error connecting to LDAP server"
539 msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
540
541 #: src/addressbook.c:532
542 msgid "Error initializing LDAP"
543 msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
544
545 #: src/addressbook.c:533
546 msgid "Error binding to LDAP server"
547 msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
548
549 #: src/addressbook.c:534
550 msgid "Error searching LDAP database"
551 msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
552
553 #: src/addressbook.c:535
554 msgid "Timeout performing LDAP operation"
555 msgstr "Превишено време за чакане на отговор при LDAP операцията"
556
557 #: src/addressbook.c:536
558 msgid "Error in LDAP search criteria"
559 msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
560
561 #: src/addressbook.c:537
562 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
563 msgstr "Не са намерени LDAP записи към този критерий за търсене"
564
565 #: src/addressbook.c:538
566 msgid "LDAP search terminated on request"
567 msgstr "LDAP търсенето е прекъснато от потребителя"
568
569 #: src/addressbook.c:539
570 msgid "Error starting TLS connection"
571 msgstr "Грешка при TLS-свързване"
572
573 #: src/addressbook.c:540
574 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
575 msgstr ""
576
577 #: src/addressbook.c:541
578 msgid "Missing required information"
579 msgstr "Липсват задължителни данни"
580
581 #: src/addressbook.c:542
582 msgid "Another contact exists with that key"
583 msgstr "Вече съществува контакт с този индекс"
584
585 #: src/addressbook.c:543
586 msgid "Strong(er) authentication required"
587 msgstr "Изисква се по-сигурно удостоверяване"
588
589 #: src/addressbook.c:913
590 msgid "Sources"
591 msgstr "Източници"
592
593 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:624 src/prefs_other.c:475
594 #: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2131
595 msgid "Address book"
596 msgstr "Адресник"
597
598 #: src/addressbook.c:1120
599 msgid "Lookup name:"
600 msgstr "Име за търсене:"
601
602 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
603 msgid "Delete address(es)"
604 msgstr "Изтриване на адрес(и)"
605
606 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
607 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
608 msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
609
610 #: src/addressbook.c:1489
611 msgid "Delete group"
612 msgstr "Изтриване на групата"
613
614 #: src/addressbook.c:1490
615 msgid ""
616 "Really delete the group(s)?\n"
617 "The addresses it contains will not be lost."
618 msgstr ""
619 "Наистина ли искате да изтриете групата(-ите)?\n"
620 "Адресите, които се съдържат, ще бъдат изгубени."
621
622 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
623 msgid "Really delete the address(es)?"
624 msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
625
626 #: src/addressbook.c:2201
627 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
628 msgstr "Поставянето е невъзможно. Целевия адресник не може да бъде променян."
629
630 #: src/addressbook.c:2211
631 msgid "Cannot paste into an address group."
632 msgstr "Поставянето в адресна група е невъзможно."
633
634 #: src/addressbook.c:2917
635 #, c-format
636 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
637 msgstr ""
638 "Наистина ли искате да изтриете резултатите от търсенето и адресите в '%s' ?"
639
640 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
641 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:407
642 msgid "Delete"
643 msgstr "Изтриване"
644
645 #: src/addressbook.c:2929
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
649 "contains will be moved into the parent folder."
650 msgstr ""
651 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите "
652 "от нея ще бъдат преместени в родителската папка."
653
654 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
655 msgid "Delete folder"
656 msgstr "Изтриване на папка"
657
658 #: src/addressbook.c:2933
659 msgid "+Delete _folder only"
660 msgstr "+Изтриване само на _папката"
661
662 #: src/addressbook.c:2933
663 msgid "Delete folder and _addresses"
664 msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
665
666 #: src/addressbook.c:2944
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "Do you want to delete '%s'?\n"
670 "The addresses it contains will not be lost."
671 msgstr ""
672 "Наистина ли искате да изтриете '%s'?\n"
673 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
674
675 #: src/addressbook.c:2951
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Do you want to delete '%s'?\n"
679 "The addresses it contains will be lost."
680 msgstr ""
681 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
682 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
683
684 #: src/addressbook.c:3065
685 #, c-format
686 msgid "Search '%s'"
687 msgstr "Търсене на \"%s\""
688
689 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
690 msgid "New Contacts"
691 msgstr "Нов контакт"
692
693 #: src/addressbook.c:4035
694 msgid "New user, could not save index file."
695 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на индексния файл."
696
697 #: src/addressbook.c:4039
698 msgid "New user, could not save address book files."
699 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на файловете на адресника."
700
701 #: src/addressbook.c:4049
702 msgid "Old address book converted successfully."
703 msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
704
705 #: src/addressbook.c:4054
706 msgid ""
707 "Old address book converted,\n"
708 "could not save new address index file."
709 msgstr ""
710 "Старият адресник е преобразуван,\n"
711 "грешка при запазването на индексния файл за новия адресник."
712
713 #: src/addressbook.c:4067
714 msgid ""
715 "Could not convert address book,\n"
716 "but created empty new address book files."
717 msgstr ""
718 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
719 "но беше създаден нов празен файл за адресника."
720
721 #: src/addressbook.c:4073
722 msgid ""
723 "Could not convert address book,\n"
724 "could not save new address index file."
725 msgstr ""
726 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
727 "грешка при запазването на новия индексен файл за адресника."
728
729 #: src/addressbook.c:4078
730 msgid ""
731 "Could not convert address book\n"
732 "and could not create new address book files."
733 msgstr ""
734 "Грешка при преобразуването на адресника\n"
735 "и грешка при създаването на нов индексен файл  за адресника."
736
737 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
738 msgid "Addressbook conversion error"
739 msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
740
741 #: src/addressbook.c:4198
742 msgid "Addressbook Error"
743 msgstr "Грешка в адресника"
744
745 #: src/addressbook.c:4199
746 msgid "Could not read address index"
747 msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
748
749 #: src/addressbook.c:4530
750 msgid "Busy searching..."
751 msgstr "В процес на търсене..."
752
753 #: src/addressbook.c:4833
754 msgid "Interface"
755 msgstr "Интерфейс"
756
757 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
758 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
759 msgid "Address Book"
760 msgstr "Адресник"
761
762 #: src/addressbook.c:4857
763 msgid "Person"
764 msgstr "Контакт"
765
766 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
767 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
768 #: src/prefs_folder_item.c:1817 src/prefs_folder_item.c:1835
769 #: src/prefs_folder_item.c:1852
770 msgid "Folder"
771 msgstr "Папка"
772
773 #: src/addressbook.c:4905
774 msgid "vCard"
775 msgstr "vCard"
776
777 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
778 msgid "JPilot"
779 msgstr "JPilot"
780
781 #: src/addressbook.c:4941
782 msgid "LDAP servers"
783 msgstr "LDAP-сървъри"
784
785 #: src/addressbook.c:4953
786 msgid "LDAP Query"
787 msgstr "LDAP-заявка"
788
789 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
790 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
791 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
793 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
794 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
795 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
796 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:663
803 #: src/prefs_matcher.c:698 src/prefs_matcher.c:1584 src/prefs_matcher.c:1591
804 #: src/prefs_matcher.c:1599 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:2471
805 #: src/prefs_matcher.c:2475
806 msgid "Any"
807 msgstr "Произволен"
808
809 #: src/addrgather.c:172
810 msgid "Please specify name for address book."
811 msgstr "Въведете име за адресника"
812
813 #: src/addrgather.c:179
814 #, fuzzy
815 msgid "No available address book."
816 msgstr "Налични адреси"
817
818 #: src/addrgather.c:200
819 msgid "Please select the mail headers to search."
820 msgstr "Изберете заглавките, които ще бъдат търсени."
821
822 #: src/addrgather.c:207
823 msgid "Collecting addresses..."
824 msgstr "Събиране на адреси..."
825
826 #: src/addrgather.c:247
827 msgid "address added by claws-mail"
828 msgstr ""
829
830 #: src/addrgather.c:275
831 msgid "Addresses collected successfully."
832 msgstr "Адресите са успешно събрани."
833
834 #: src/addrgather.c:357
835 msgid "Current folder:"
836 msgstr "Текуща папка:"
837
838 #: src/addrgather.c:368
839 msgid "Address book name:"
840 msgstr "Име на адресника:"
841
842 #: src/addrgather.c:395
843 msgid "Address book folder size:"
844 msgstr "Размер на папката на адресника:"
845
846 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
847 msgid ""
848 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
849 msgstr ""
850
851 #: src/addrgather.c:413
852 msgid "Process these mail header fields"
853 msgstr "Обработвай тези полета на заглавки"
854
855 #: src/addrgather.c:432
856 msgid "Include subfolders"
857 msgstr "Включване на под-папките"
858
859 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1422
860 msgid "Header Name"
861 msgstr "Име на заглавката"
862
863 #: src/addrgather.c:457
864 msgid "Address Count"
865 msgstr "Брой на адресите"
866
867 #: src/addrgather.c:567
868 msgid "Header Fields"
869 msgstr "Полета на заглавки"
870
871 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
872 #: src/importldif.c:1022
873 msgid "Finish"
874 msgstr "Готово"
875
876 #: src/addrgather.c:626
877 msgid "Collect email addresses from selected messages"
878 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
879
880 #: src/addrgather.c:630
881 msgid "Collect email addresses from folder"
882 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
883
884 #: src/addrindex.c:123
885 msgid "Common addresses"
886 msgstr "Публични адреси"
887
888 #: src/addrindex.c:124
889 msgid "Personal addresses"
890 msgstr "Лични адреси"
891
892 #: src/addrindex.c:130
893 msgid "Common address"
894 msgstr "Публичен адрес"
895
896 #: src/addrindex.c:131
897 msgid "Personal address"
898 msgstr "Личен адрес"
899
900 #: src/addrindex.c:1827
901 msgid "Address(es) update"
902 msgstr "Адрес (-и) в групата"
903
904 #: src/addrindex.c:1828
905 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
906 msgstr "Грешка при актуализацията. Промените не бяха записани в директорията."
907
908 #: src/addrduplicates.c:127
909 msgid "Show duplicates in the same book"
910 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в същия адресник"
911
912 #: src/addrduplicates.c:133
913 msgid "Show duplicates in different books"
914 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в различни адресници"
915
916 #: src/addrduplicates.c:144
917 msgid "Find address book email duplicates"
918 msgstr ""
919
920 #: src/addrduplicates.c:145
921 msgid ""
922 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
923 msgstr ""
924
925 #: src/addrduplicates.c:325
926 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
927 msgstr "Не са открити повтарящи се адреси в адресника"
928
929 #: src/addrduplicates.c:356
930 msgid "Duplicate email addresses"
931 msgstr "Повтарящи се адреси на е-поща"
932
933 #: src/addrduplicates.c:474
934 msgid "Address book path"
935 msgstr "Път до адресника"
936
937 #: src/addrduplicates.c:852
938 msgid "Delete address"
939 msgstr "Изтриване на адрес"
940
941 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9157
942 msgid "Notice"
943 msgstr "Бележка"
944
945 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5555 src/compose.c:6021
946 #: src/compose.c:11465 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
947 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/summaryview.c:4857
948 msgid "Warning"
949 msgstr "Предупреждение"
950
951 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5496 src/inc.c:666
952 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
953 msgid "Error"
954 msgstr "Грешка"
955
956 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
957 msgid "_View log"
958 msgstr "_Преглед на журналния файл"
959
960 #: src/alertpanel.c:347
961 msgid "Show this message next time"
962 msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
963
964 #: src/browseldap.c:218
965 msgid "Browse Directory Entry"
966 msgstr "Претърсване на директорийния запис"
967
968 #: src/browseldap.c:237
969 msgid "Server Name :"
970 msgstr "Име на сървъра:"
971
972 #: src/browseldap.c:247
973 msgid "Distinguished Name (dn) :"
974 msgstr "Характерно име (dn) :"
975
976 #: src/browseldap.c:270
977 msgid "LDAP Name"
978 msgstr "LDAP-име"
979
980 #: src/browseldap.c:272
981 msgid "Attribute Value"
982 msgstr "Атрибутна стойност"
983
984 #: src/common/plugin.c:64
985 msgid "Nothing"
986 msgstr "Нищо"
987
988 #: src/common/plugin.c:65
989 msgid "a viewer"
990 msgstr "преглед на изображения"
991
992 #: src/common/plugin.c:66
993 msgid "a MIME parser"
994 msgstr "обработка по MIME"
995
996 #: src/common/plugin.c:67
997 msgid "folders"
998 msgstr "папки"
999
1000 #: src/common/plugin.c:68
1001 msgid "filtering"
1002 msgstr "филтриране"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:69
1005 msgid "a privacy interface"
1006 msgstr "интерфейс за поверителна информация"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:70
1009 msgid "a notifier"
1010 msgstr "оповестител"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:71
1013 msgid "an utility"
1014 msgstr "инструмент"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:72
1017 msgid "things"
1018 msgstr "неща"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:309
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1024 msgstr ""
1025 "Тази приставка предоставя %s (%s), което вече се използва и чрез %s "
1026 "приставката."
1027
1028 #: src/common/plugin.c:413
1029 msgid "Plugin already loaded"
1030 msgstr "Приставката вече е заредена"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:424
1033 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1034 msgstr "Грешка при заделянето на памет за приставка"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:456
1037 #, fuzzy
1038 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1039 msgstr ""
1040 "Тази приставка не е лицензирана под лиценз, съвместим с GPL версия 2 или по-"
1041 "нова."
1042
1043 #: src/common/plugin.c:465
1044 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1045 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
1046
1047 #: src/common/plugin.c:723
1048 #, c-format
1049 msgid ""
1050 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1051 "built with."
1052 msgstr ""
1053 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
1054 "била компилирана."
1055
1056 #: src/common/plugin.c:726
1057 msgid ""
1058 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1059 "with."
1060 msgstr ""
1061 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
1062 "компилирана."
1063
1064 #: src/common/plugin.c:735
1065 #, c-format
1066 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1067 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
1068
1069 #: src/common/plugin.c:737
1070 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1071 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
1072
1073 #: src/common/session.c:171 src/imap.c:1123
1074 msgid "SSL handshake failed\n"
1075 msgstr "SSL-връзката е неуспешна\n"
1076
1077 #: src/common/smtp.c:180
1078 #, fuzzy
1079 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1080 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:183
1083 #, fuzzy
1084 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1085 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1086
1087 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1088 msgid "bad SMTP response\n"
1089 msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1092 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1093 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1096 msgid "error occurred on authentication\n"
1097 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:610
1100 #, c-format
1101 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1102 msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1105 msgid "couldn't start TLS session\n"
1106 msgstr "грешка при стартирането на TLS сесията\n"
1107
1108 #: src/common/socket.c:573
1109 #, fuzzy
1110 msgid "Socket IO timeout.\n"
1111 msgstr "Сесията изтече\n"
1112
1113 #: src/common/socket.c:602
1114 #, fuzzy
1115 msgid "Connection timed out.\n"
1116 msgstr "Грешка при свързване"
1117
1118 #: src/common/socket.c:630
1119 #, c-format
1120 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: src/common/socket.c:643
1124 #, fuzzy, c-format
1125 msgid "%s: unknown host.\n"
1126 msgstr "Непозната настройка\n"
1127
1128 #: src/common/socket.c:831
1129 #, fuzzy, c-format
1130 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1131 msgstr "Грешка при свързване"
1132
1133 #: src/common/socket.c:1071
1134 #, c-format
1135 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: src/common/socket.c:1166
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: src/common/socket.c:1513
1144 #, c-format
1145 msgid "write on fd%d: %s\n"
1146 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
1147
1148 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1149 #, c-format
1150 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1154 #, c-format
1155 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1164 msgid "Uncheckable"
1165 msgstr "Непроверимо"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1168 msgid "Self-signed certificate"
1169 msgstr "Самоподписан сертификат"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1172 msgid "Revoked certificate"
1173 msgstr "Изтрит сертификат"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1176 msgid "No certificate issuer found"
1177 msgstr "Не е открит издателят на сертификата"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1180 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1184 #, fuzzy, c-format
1185 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1186 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1187
1188 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1189 #, fuzzy, c-format
1190 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1191 msgstr "Сертификат за изпращане"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1194 #, fuzzy, c-format
1195 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1196 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1199 #, c-format
1200 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1204 #, fuzzy, c-format
1205 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1206 msgstr "Изберете файл със сертификат"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1209 #, c-format
1210 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1211 msgstr ""
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1214 #, fuzzy, c-format
1215 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1216 msgstr "Сертификат за изпращане"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1222 msgid "<not in certificate>"
1223 msgstr "<не в сертификатът>"
1224
1225 #: src/common/string_match.c:83
1226 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1227 msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
1228
1229 #: src/common/utils.c:371
1230 #, c-format
1231 msgid "%dB"
1232 msgstr "%dB"
1233
1234 #: src/common/utils.c:372
1235 #, c-format
1236 msgid "%d.%02dKB"
1237 msgstr "%d.%02dKB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:373
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dMB"
1242 msgstr "%d.%02dMB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:374
1245 #, c-format
1246 msgid "%.2fGB"
1247 msgstr "%.2fGB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4959
1250 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1251 msgid "Sunday"
1252 msgstr "Неделя"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4960
1255 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1256 msgid "Monday"
1257 msgstr "Понеделник"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4961
1260 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1261 msgid "Tuesday"
1262 msgstr "Вторник"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4962
1265 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1266 msgid "Wednesday"
1267 msgstr "Сряда"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4963
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Thursday"
1272 msgstr "Четвъртък"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4964
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Friday"
1277 msgstr "Петък"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4965
1280 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1281 msgid "Saturday"
1282 msgstr "Събота"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4967
1285 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1286 msgid "January"
1287 msgstr "Януари"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4968
1290 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1291 msgid "February"
1292 msgstr "Февруари"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4969
1295 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1296 msgid "March"
1297 msgstr "Март"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4970
1300 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1301 msgid "April"
1302 msgstr "Април"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4971
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "May"
1307 msgstr "Май"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4972
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "June"
1312 msgstr "Юни"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4973
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "July"
1317 msgstr "Юли"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4974
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "August"
1322 msgstr "Август"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4975
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "September"
1327 msgstr "Септември"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4976
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "October"
1332 msgstr "Октомври"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4977
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "November"
1337 msgstr "Ноември"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4978
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "December"
1342 msgstr "Декември"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4980
1345 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1346 msgid "Sun"
1347 msgstr "Нд"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4981
1350 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1351 msgid "Mon"
1352 msgstr "Пн"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4982
1355 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1356 msgid "Tue"
1357 msgstr "Вт"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4983
1360 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1361 msgid "Wed"
1362 msgstr "Ср"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4984
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Thu"
1367 msgstr "Чт"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4985
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Fri"
1372 msgstr "Пт"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4986
1375 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1376 msgid "Sat"
1377 msgstr "Сб"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4988
1380 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1381 msgid "Jan"
1382 msgstr "Яну"
1383
1384 #: src/common/utils.c:4989
1385 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1386 msgid "Feb"
1387 msgstr "Фев"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4990
1390 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1391 msgid "Mar"
1392 msgstr "Мар"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4991
1395 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1396 msgid "Apr"
1397 msgstr "Апр"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4992
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "May"
1402 msgstr "Май"
1403
1404 #: src/common/utils.c:4993
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "Jun"
1407 msgstr "Юни"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4994
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "Jul"
1412 msgstr "Юли"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4995
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Aug"
1417 msgstr "Авг"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4996
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "Sep"
1422 msgstr "Сеп"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4997
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Oct"
1427 msgstr "Окт"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4998
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Nov"
1432 msgstr "Ное"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4999
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Dec"
1437 msgstr "Дек"
1438
1439 #: src/common/utils.c:5010
1440 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1441 msgid "AM"
1442 msgstr "пр. обяд"
1443
1444 #: src/common/utils.c:5011
1445 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1446 msgid "PM"
1447 msgstr "сл. обяд"
1448
1449 #: src/common/utils.c:5012
1450 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1451 msgid "am"
1452 msgstr "пр. обяд"
1453
1454 #: src/common/utils.c:5013
1455 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1456 msgid "pm"
1457 msgstr "сл. обяд"
1458
1459 #: src/common/utils.c:5020
1460 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1461 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1462 msgstr "%A %e %B %Y %H:%M:%S"
1463
1464 #: src/common/utils.c:5021
1465 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1466 msgid "%m/%d/%y"
1467 msgstr "%d.%m.%Y"
1468
1469 #: src/common/utils.c:5022
1470 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1471 msgid "%H:%M:%S"
1472 msgstr "%H:%M:%S"
1473
1474 #: src/common/utils.c:5024
1475 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1476 msgid "%I:%M:%S %p"
1477 msgstr "%I:%M:%S %p"
1478
1479 #: src/compose.c:564
1480 msgid "_Add..."
1481 msgstr "_Добавяне..."
1482
1483 #: src/compose.c:565 src/mh_gtk.c:361
1484 msgid "_Remove"
1485 msgstr "_Премахване"
1486
1487 #: src/compose.c:567 src/folderview.c:234
1488 msgid "_Properties..."
1489 msgstr "_Настройки..."
1490
1491 #: src/compose.c:574 src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:213
1492 msgid "_Message"
1493 msgstr "_Писмо"
1494
1495 #: src/compose.c:577
1496 msgid "_Spelling"
1497 msgstr "_Правопис"
1498
1499 #: src/compose.c:579 src/compose.c:645
1500 msgid "_Options"
1501 msgstr "_Настройки"
1502
1503 #: src/compose.c:583
1504 msgid "S_end"
1505 msgstr "Из_пращане"
1506
1507 #: src/compose.c:584
1508 msgid "Send _later"
1509 msgstr "По-_късно"
1510
1511 #: src/compose.c:587
1512 msgid "_Attach file"
1513 msgstr "При_крепяне на файл"
1514
1515 #: src/compose.c:588
1516 msgid "_Insert file"
1517 msgstr "В_мъкване на файл"
1518
1519 #: src/compose.c:589
1520 msgid "Insert si_gnature"
1521 msgstr "Добавяне на по_дпис"
1522
1523 #: src/compose.c:593
1524 #, fuzzy
1525 msgid "_Print"
1526 msgstr "Отпечатване"
1527
1528 #: src/compose.c:598
1529 msgid "_Undo"
1530 msgstr "_Връщане"
1531
1532 #: src/compose.c:599
1533 msgid "_Redo"
1534 msgstr "_Повтаряне"
1535
1536 #: src/compose.c:602
1537 msgid "Cu_t"
1538 msgstr "И_зрязване"
1539
1540 #: src/compose.c:606
1541 #, fuzzy
1542 msgid "_Special paste"
1543 msgstr "Поставяне като"
1544
1545 #: src/compose.c:607
1546 #, fuzzy
1547 msgid "As _quotation"
1548 msgstr "като _цитат"
1549
1550 #: src/compose.c:608
1551 #, fuzzy
1552 msgid "_Wrapped"
1553 msgstr "_загърнато"
1554
1555 #: src/compose.c:609
1556 #, fuzzy
1557 msgid "_Unwrapped"
1558 msgstr "_незагърнато"
1559
1560 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:534
1561 msgid "Select _all"
1562 msgstr "_Избиране на всичко"
1563
1564 #: src/compose.c:613
1565 msgid "A_dvanced"
1566 msgstr "_Допълнителни"
1567
1568 #: src/compose.c:614
1569 msgid "Move a character backward"
1570 msgstr "Придвижване с един знак назад"
1571
1572 #: src/compose.c:615
1573 msgid "Move a character forward"
1574 msgstr "Придвижване с един знак напред"
1575
1576 #: src/compose.c:616
1577 msgid "Move a word backward"
1578 msgstr "Придвижване с една дума назад"
1579
1580 #: src/compose.c:617
1581 msgid "Move a word forward"
1582 msgstr "Придвижване с една дума напред"
1583
1584 #: src/compose.c:618
1585 msgid "Move to beginning of line"
1586 msgstr "Придвижване до началото на реда"
1587
1588 #: src/compose.c:619
1589 msgid "Move to end of line"
1590 msgstr "Придвижване до края на реда"
1591
1592 #: src/compose.c:620
1593 msgid "Move to previous line"
1594 msgstr "Придвижване до предишния ред"
1595
1596 #: src/compose.c:621
1597 msgid "Move to next line"
1598 msgstr "Придвижване до следващия ред"
1599
1600 #: src/compose.c:622
1601 msgid "Delete a character backward"
1602 msgstr "Изтриване на знак назад"
1603
1604 #: src/compose.c:623
1605 msgid "Delete a character forward"
1606 msgstr "Изтриване на знак напред"
1607
1608 #: src/compose.c:624
1609 msgid "Delete a word backward"
1610 msgstr "Изтриване на дума назад"
1611
1612 #: src/compose.c:625
1613 msgid "Delete a word forward"
1614 msgstr "Изтриване на дума напред"
1615
1616 #: src/compose.c:626
1617 msgid "Delete line"
1618 msgstr "Изтриване на ред"
1619
1620 #: src/compose.c:627
1621 msgid "Delete to end of line"
1622 msgstr "Изтриване до края на реда"
1623
1624 #: src/compose.c:630 src/messageview.c:230
1625 msgid "_Find"
1626 msgstr "_Търсене"
1627
1628 #: src/compose.c:633
1629 msgid "_Wrap current paragraph"
1630 msgstr "Загръщане на _текущия абзац"
1631
1632 #: src/compose.c:634
1633 msgid "Wrap all long _lines"
1634 msgstr "Загръщане на _дългите редове"
1635
1636 #: src/compose.c:636
1637 msgid "Edit with e_xternal editor"
1638 msgstr "Редактиране с _външен редактор"
1639
1640 #: src/compose.c:639
1641 msgid "_Check all or check selection"
1642 msgstr "_Проверка на всичко или на избраното"
1643
1644 #: src/compose.c:640
1645 msgid "_Highlight all misspelled words"
1646 msgstr "_Открояване на всички сгрешени думи"
1647
1648 #: src/compose.c:641
1649 msgid "Check _backwards misspelled word"
1650 msgstr "Проверка _назад за сгрешени думи"
1651
1652 #: src/compose.c:642
1653 msgid "_Forward to next misspelled word"
1654 msgstr "Нап_ред към следващата сгрешена дума"
1655
1656 #: src/compose.c:650
1657 msgid "Reply _mode"
1658 msgstr "Режим на _отговаряне"
1659
1660 #: src/compose.c:652
1661 msgid "Privacy _System"
1662 msgstr "Система за по_верителност"
1663
1664 #: src/compose.c:657
1665 msgid "_Priority"
1666 msgstr "_Приоритет"
1667
1668 #: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:266
1669 msgid "Character _encoding"
1670 msgstr "Кодиране на _символите"
1671
1672 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:271
1673 msgid "Western European"
1674 msgstr "Западноевропейско"
1675
1676 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:272
1677 msgid "Baltic"
1678 msgstr "Балтийско"
1679
1680 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:273
1681 msgid "Hebrew"
1682 msgstr "Еврейски"
1683
1684 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:274
1685 msgid "Arabic"
1686 msgstr "Арабско"
1687
1688 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:275
1689 msgid "Cyrillic"
1690 msgstr "Кирилица"
1691
1692 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:276
1693 msgid "Japanese"
1694 msgstr "Японско"
1695
1696 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:277
1697 msgid "Chinese"
1698 msgstr "Китайско"
1699
1700 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:278
1701 msgid "Korean"
1702 msgstr "Корейско"
1703
1704 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:279
1705 msgid "Thai"
1706 msgstr "Тайландско"
1707
1708 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:315
1709 msgid "_Address book"
1710 msgstr "_Адресник"
1711
1712 #: src/compose.c:677
1713 msgid "_Template"
1714 msgstr "_Шаблон"
1715
1716 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:336
1717 msgid "Actio_ns"
1718 msgstr "_Действия"
1719
1720 #: src/compose.c:688
1721 msgid "Aut_o wrapping"
1722 msgstr "Автоматично за_гръщане"
1723
1724 #: src/compose.c:689
1725 msgid "Auto _indent"
1726 msgstr "Автоматичен _отстъп"
1727
1728 #: src/compose.c:690
1729 msgid "Si_gn"
1730 msgstr "Подпи_сване"
1731
1732 #: src/compose.c:691
1733 msgid "_Encrypt"
1734 msgstr "_Шифриране"
1735
1736 #: src/compose.c:692
1737 msgid "_Request Return Receipt"
1738 msgstr "Искане на _разписка за получаване"
1739
1740 #: src/compose.c:693
1741 #, fuzzy
1742 msgid "Remo_ve references"
1743 msgstr "/_Настройки/_Късане на нишката"
1744
1745 #: src/compose.c:694
1746 msgid "Show _ruler"
1747 msgstr "Показване на _линийка"
1748
1749 #: src/compose.c:699 src/compose.c:709
1750 msgid "_Normal"
1751 msgstr "_Нормален режим"
1752
1753 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:304
1754 msgid "_All"
1755 msgstr "_Всички"
1756
1757 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:305
1758 msgid "_Sender"
1759 msgstr "По_дател"
1760
1761 #: src/compose.c:702
1762 msgid "_Mailing-list"
1763 msgstr "По_щенски списък"
1764
1765 #: src/compose.c:707
1766 msgid "_Highest"
1767 msgstr "_Най-високо"
1768
1769 #: src/compose.c:708
1770 msgid "Hi_gh"
1771 msgstr "_Високо"
1772
1773 #: src/compose.c:710
1774 msgid "Lo_w"
1775 msgstr "_Ниско"
1776
1777 #: src/compose.c:711
1778 msgid "_Lowest"
1779 msgstr "Най-ни_ско"
1780
1781 #: src/compose.c:716 src/mainwindow.c:861 src/messageview.c:353
1782 msgid "_Automatic"
1783 msgstr "_Автоматично"
1784
1785 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:862 src/messageview.c:354
1786 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1787 msgstr "7-битов ascii (US-ASC_II)"
1788
1789 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:863 src/messageview.c:355
1790 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1791 msgstr "Уникод (_UTF-8)"
1792
1793 #: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:359
1794 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1795 msgstr "Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
1796
1797 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:362
1798 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1799 msgstr "Гръцко (ISO-8859-_7)"
1800
1801 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:367
1802 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1803 msgstr "Турско (ISO-8859-_9)"
1804
1805 #: src/compose.c:1033
1806 msgid "New message From format error."
1807 msgstr ""
1808
1809 #: src/compose.c:1125
1810 msgid "New message subject format error."
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/compose.c:1156 src/quote_fmt.c:562
1814 #, c-format
1815 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1816 msgstr "В текста на шаблона за ново писмо има грешка на ред %d."
1817
1818 #: src/compose.c:1412
1819 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1820 msgstr "Грешка при отговаряне. Вероятно оригиналното писмо не съществува."
1821
1822 #: src/compose.c:1595 src/quote_fmt.c:579
1823 msgid ""
1824 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1825 "address."
1826 msgstr ""
1827 "Полето за подател в шаблона за отговаряне съдържа неправилен адрес на е-поща."
1828
1829 #: src/compose.c:1643 src/quote_fmt.c:582
1830 #, c-format
1831 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1832 msgstr "В текста на шаблона за отговаряне има грешка на ред %d."
1833
1834 #: src/compose.c:1779 src/compose.c:1971 src/quote_fmt.c:599
1835 msgid ""
1836 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1837 "address."
1838 msgstr ""
1839 "Полето за подател в шаблона за препращане съдържа неправилен адрес на е-поща."
1840
1841 #: src/compose.c:1839 src/quote_fmt.c:602
1842 #, c-format
1843 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1844 msgstr "В текста на шаблона за препращане има грешка на ред %d."
1845
1846 #: src/compose.c:2013
1847 msgid "Fw: multiple emails"
1848 msgstr "Препратено: няколко писма"
1849
1850 #: src/compose.c:2455
1851 #, c-format
1852 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1853 msgstr "В текста на шаблона за пренасочване има грешка на ред %d."
1854
1855 #: src/compose.c:2521 src/gtk/headers.h:13
1856 msgid "Cc:"
1857 msgstr "Копие:"
1858
1859 #: src/compose.c:2524 src/gtk/headers.h:14
1860 msgid "Bcc:"
1861 msgstr "Скрито копие:"
1862
1863 #: src/compose.c:2527 src/gtk/headers.h:11
1864 msgid "Reply-To:"
1865 msgstr "Reply-To:"
1866
1867 #: src/compose.c:2530 src/compose.c:4817 src/compose.c:4819
1868 #: src/gtk/headers.h:32
1869 msgid "Newsgroups:"
1870 msgstr "Новинарски групи:"
1871
1872 #: src/compose.c:2533 src/gtk/headers.h:33
1873 msgid "Followup-To:"
1874 msgstr "Followup-To:"
1875
1876 #: src/compose.c:2536 src/gtk/headers.h:16
1877 msgid "In-Reply-To:"
1878 msgstr "В отговор на:"
1879
1880 #: src/compose.c:2540 src/compose.c:4814 src/compose.c:4822
1881 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1882 msgid "To:"
1883 msgstr "До:"
1884
1885 #: src/compose.c:2746
1886 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1887 msgstr ""
1888 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1889
1890 #: src/compose.c:2752
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "The following file has been attached: \n"
1894 "%s"
1895 msgid_plural ""
1896 "The following files have been attached: \n"
1897 "%s"
1898 msgstr[0] ""
1899 "Прикрепен е следният файл:\n"
1900 "%s"
1901 msgstr[1] ""
1902 "Прикрепени са следните файлове:\n"
1903 "%s"
1904
1905 #: src/compose.c:3025
1906 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1907 msgstr "Знаците за цитиране в шаблона са неправилни."
1908
1909 #: src/compose.c:3513
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "Could not get size of file '%s'."
1912 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
1913
1914 #: src/compose.c:3524
1915 #, fuzzy, c-format
1916 msgid ""
1917 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1918 "want to do that?"
1919 msgstr "Последователно изпечатване на %d писма. Искате ли да продължите?"
1920
1921 #: src/compose.c:3527
1922 msgid "Are you sure?"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/compose.c:3528 src/compose.c:10959
1926 msgid "+_Insert"
1927 msgstr "+_Вмъкване"
1928
1929 #: src/compose.c:3638
1930 #, c-format
1931 msgid "File %s is empty."
1932 msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
1933
1934 #: src/compose.c:3642
1935 #, c-format
1936 msgid "Can't read %s."
1937 msgstr "Грешка при четенето на %s."
1938
1939 #: src/compose.c:3669
1940 #, c-format
1941 msgid "Message: %s"
1942 msgstr "Писмо: %s"
1943
1944 #: src/compose.c:4657
1945 msgid " [Edited]"
1946 msgstr "[Редактирано]"
1947
1948 #: src/compose.c:4664
1949 #, c-format
1950 msgid "%s - Compose message%s"
1951 msgstr "%s - Писане на ново писмо%s"
1952
1953 #: src/compose.c:4667
1954 #, c-format
1955 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1956 msgstr "[без Относно] - Писане на ново писмо%s"
1957
1958 #: src/compose.c:4669
1959 msgid "Compose message"
1960 msgstr "Писане на ново писмо"
1961
1962 #: src/compose.c:4696 src/messageview.c:909
1963 msgid ""
1964 "Account for sending mail is not specified.\n"
1965 "Please select a mail account before sending."
1966 msgstr ""
1967 "Няма избрана сметка за изпращането на писма.\n"
1968 "Моля изберете такава и опитайте отново."
1969
1970 #: src/compose.c:4913 src/compose.c:4945 src/compose.c:4987
1971 #: src/prefs_account.c:3237 src/toolbar.c:398 src/toolbar.c:416
1972 msgid "Send"
1973 msgstr "Изпращане"
1974
1975 #: src/compose.c:4914
1976 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1977 msgstr ""
1978 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Копие. "
1979 "Продължи с изпращенето?"
1980
1981 #: src/compose.c:4915 src/compose.c:4947 src/compose.c:4980 src/compose.c:5496
1982 msgid "+_Send"
1983 msgstr "+_Изпращане"
1984
1985 #: src/compose.c:4946
1986 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1987 msgstr ""
1988 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Скрито "
1989 "копие. Продължи с изпращенето?"
1990
1991 #: src/compose.c:4963
1992 msgid "Recipient is not specified."
1993 msgstr "Получателят не е указан."
1994
1995 #: src/compose.c:4982
1996 msgid "+_Queue"
1997 msgstr "+_Чакащи"
1998
1999 #: src/compose.c:4983
2000 #, c-format
2001 msgid "Subject is empty. %s"
2002 msgstr "\"Относно\" е празно. %s"
2003
2004 #: src/compose.c:4984
2005 msgid "Send it anyway?"
2006 msgstr "Да се изпрати ли въпреки това?"
2007
2008 #: src/compose.c:4985
2009 msgid "Queue it anyway?"
2010 msgstr "Да се постави в опашката въпреки това?"
2011
2012 #: src/compose.c:4987 src/toolbar.c:417
2013 msgid "Send later"
2014 msgstr "По-късно"
2015
2016 #: src/compose.c:5035 src/compose.c:9582
2017 msgid ""
2018 "Could not queue message for sending:\n"
2019 "\n"
2020 "Charset conversion failed."
2021 msgstr ""
2022 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2023 "\n"
2024 "Преобразуването на кодовата таблица е неуспешно."
2025
2026 #: src/compose.c:5038 src/compose.c:9585
2027 msgid ""
2028 "Could not queue message for sending:\n"
2029 "\n"
2030 "Couldn't get recipient encryption key."
2031 msgstr ""
2032 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2033 "\n"
2034 "Не е получен ключът на получателя за шифриране."
2035
2036 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:9579
2037 #, c-format
2038 msgid ""
2039 "Could not queue message for sending:\n"
2040 "\n"
2041 "Signature failed: %s"
2042 msgstr ""
2043 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2044 "\n"
2045 "Грешка при подписването: %s"
2046
2047 #: src/compose.c:5047
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "Could not queue message for sending:\n"
2051 "\n"
2052 "%s."
2053 msgstr ""
2054 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2055 "\n"
2056 "%s."
2057
2058 #: src/compose.c:5049
2059 msgid "Could not queue message for sending."
2060 msgstr "Грешка при поставяне в опашката за изпращане."
2061
2062 #: src/compose.c:5064 src/compose.c:5124
2063 msgid ""
2064 "The message was queued but could not be sent.\n"
2065 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2066 msgstr ""
2067
2068 #: src/compose.c:5120
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "%s\n"
2072 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2073 msgstr ""
2074
2075 #: src/compose.c:5493
2076 #, c-format
2077 msgid ""
2078 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2079 "to the specified %s charset.\n"
2080 "Send it as %s?"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: src/compose.c:5551
2084 #, c-format
2085 msgid ""
2086 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2087 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2088 "\n"
2089 "Send it anyway?"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: src/compose.c:5732
2093 msgid "Encryption warning"
2094 msgstr "Предупреждение от шифриране"
2095
2096 #: src/compose.c:5733
2097 msgid "+C_ontinue"
2098 msgstr "+_Продължаване"
2099
2100 #: src/compose.c:5782
2101 msgid "No account for sending mails available!"
2102 msgstr "Няма зададена сметка за изпращане на писма!"
2103
2104 #: src/compose.c:5791
2105 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2106 msgstr ""
2107
2108 #: src/compose.c:6020
2109 #, c-format
2110 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: src/compose.c:6021
2114 msgid "Cancel sending"
2115 msgstr "Отмяна на изпращането"
2116
2117 #: src/compose.c:6021
2118 msgid "Ignore attachment"
2119 msgstr "Пренебрегване на прикачения файл"
2120
2121 #: src/compose.c:6060
2122 #, c-format
2123 msgid "Original %s part"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: src/compose.c:6591
2127 msgid "Add to address _book"
2128 msgstr "Добавяне към _адресника"
2129
2130 #: src/compose.c:6747
2131 msgid "Delete entry contents"
2132 msgstr "Изтриване съдържанието на записа"
2133
2134 #: src/compose.c:6751
2135 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2136 msgstr "Натиснете <tab> за автоматично вмъкване от адресника"
2137
2138 #: src/compose.c:6971
2139 msgid "Mime type"
2140 msgstr "Вид по MIME"
2141
2142 #: src/compose.c:6977 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2143 #: src/prefs_matcher.c:622 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2144 msgid "Size"
2145 msgstr "Размер"
2146
2147 #: src/compose.c:7047
2148 msgid "Save Message to "
2149 msgstr "Запазване на писмото в "
2150
2151 #: src/compose.c:7080 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2152 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2153 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2154 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2155 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2156 msgid "_Browse"
2157 msgstr "_Разгледай"
2158
2159 #: src/compose.c:7568
2160 msgid "Hea_der"
2161 msgstr "_Заглавна част"
2162
2163 #: src/compose.c:7573
2164 msgid "_Attachments"
2165 msgstr "_Прикрепени файлове"
2166
2167 #: src/compose.c:7587
2168 msgid "Othe_rs"
2169 msgstr "_Други"
2170
2171 #: src/compose.c:7602 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2172 msgid "Subject:"
2173 msgstr "Относно:"
2174
2175 #: src/compose.c:7827
2176 #, c-format
2177 msgid ""
2178 "Spell checker could not be started.\n"
2179 "%s"
2180 msgstr ""
2181 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
2182 "%s"
2183
2184 #: src/compose.c:7940
2185 #, c-format
2186 msgid "From: <i>%s</i>"
2187 msgstr "От: <i>%s</i>"
2188
2189 #: src/compose.c:7974
2190 msgid "Account to use for this email"
2191 msgstr "Сметката, която искате да използвате за това писмо"
2192
2193 #: src/compose.c:7976
2194 msgid "Sender address to be used"
2195 msgstr "Използван адрес на подателя"
2196
2197 #: src/compose.c:8140
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2201 "encrypt this message."
2202 msgstr ""
2203 "Грешка при зареждането на системата за поверителност '%s'. Вие няма да "
2204 "можете да подпишете или кодирате това писмо."
2205
2206 #: src/compose.c:8240
2207 msgid "_None"
2208 msgstr "_Без"
2209
2210 #: src/compose.c:8341 src/prefs_template.c:749
2211 #, c-format
2212 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2213 msgstr "В текста на шаблона има грешка на ред %d."
2214
2215 #: src/compose.c:8457
2216 msgid "Template From format error."
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/compose.c:8475
2220 msgid "Template To format error."
2221 msgstr ""
2222
2223 #: src/compose.c:8493
2224 msgid "Template Cc format error."
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/compose.c:8511
2228 msgid "Template Bcc format error."
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/compose.c:8530
2232 msgid "Template subject format error."
2233 msgstr ""
2234
2235 #: src/compose.c:8794
2236 msgid "Invalid MIME type."
2237 msgstr "Неправилен вид по MIME"
2238
2239 #: src/compose.c:8809
2240 msgid "File doesn't exist or is empty."
2241 msgstr "Файлът не съществува или е празен."
2242
2243 #: src/compose.c:8883
2244 msgid "Properties"
2245 msgstr "Атрибути"
2246
2247 #: src/compose.c:8900
2248 msgid "MIME type"
2249 msgstr "Вид по MIME"
2250
2251 #: src/compose.c:8941
2252 msgid "Encoding"
2253 msgstr "Кодиране"
2254
2255 #: src/compose.c:8961
2256 msgid "Path"
2257 msgstr "Път"
2258
2259 #: src/compose.c:8962
2260 msgid "File name"
2261 msgstr "Име на файла"
2262
2263 #: src/compose.c:9154
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "The external editor is still working.\n"
2267 "Force terminating the process?\n"
2268 "process group id: %d"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/compose.c:9548 src/messageview.c:1115
2272 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/compose.c:9574
2276 msgid "Could not queue message."
2277 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2278
2279 #: src/compose.c:9576
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "Could not queue message:\n"
2283 "\n"
2284 "%s."
2285 msgstr ""
2286 "Грешка при поставяне на писмото в изчакване:\n"
2287 "\n"
2288 "%s."
2289
2290 #: src/compose.c:9744
2291 msgid "Could not save draft."
2292 msgstr "Грешка при запис на черновата."
2293
2294 #: src/compose.c:9748
2295 msgid "Could not save draft"
2296 msgstr "Грешка при запис на черновата"
2297
2298 #: src/compose.c:9749
2299 msgid ""
2300 "Could not save draft.\n"
2301 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/compose.c:9751
2305 msgid "_Cancel exit"
2306 msgstr "_Отказ от излизане"
2307
2308 #: src/compose.c:9751
2309 msgid "_Discard email"
2310 msgstr "_Отхвърляне на писмото"
2311
2312 #: src/compose.c:9911 src/compose.c:9925
2313 msgid "Select file"
2314 msgstr "Избор на файл"
2315
2316 #: src/compose.c:9939
2317 #, c-format
2318 msgid "File '%s' could not be read."
2319 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
2320
2321 #: src/compose.c:9941
2322 #, c-format
2323 msgid ""
2324 "File '%s' contained invalid characters\n"
2325 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2326 msgstr ""
2327
2328 #: src/compose.c:10013
2329 msgid "Discard message"
2330 msgstr "Отхвърляне на писмо"
2331
2332 #: src/compose.c:10014
2333 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2334 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2335
2336 #: src/compose.c:10015
2337 msgid "_Discard"
2338 msgstr "_Отхвърляне"
2339
2340 #: src/compose.c:10015
2341 msgid "_Save to Drafts"
2342 msgstr "_Запазване в чернови"
2343
2344 #: src/compose.c:10017
2345 msgid "Save changes"
2346 msgstr "Запазване на промените"
2347
2348 #: src/compose.c:10018
2349 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2350 msgstr "Писмото е променено. Да се запазят ли последните промени?"
2351
2352 #: src/compose.c:10019
2353 msgid "_Don't save"
2354 msgstr "_Да не се запазва"
2355
2356 #: src/compose.c:10019
2357 msgid "+_Save to Drafts"
2358 msgstr "+_Запазване в чернови"
2359
2360 #: src/compose.c:10089
2361 #, c-format
2362 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2363 msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
2364
2365 #: src/compose.c:10091
2366 msgid "Apply template"
2367 msgstr "Прилагане на шаблон"
2368
2369 #: src/compose.c:10092
2370 msgid "_Replace"
2371 msgstr "_Замяна"
2372
2373 #: src/compose.c:10092
2374 msgid "_Insert"
2375 msgstr "_Вмъкване"
2376
2377 #: src/compose.c:10956
2378 msgid "Insert or attach?"
2379 msgstr "Вмъкване или прикрепяне?"
2380
2381 #: src/compose.c:10957
2382 msgid ""
2383 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2384 "attach it to the email?"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: src/compose.c:10959
2388 msgid "_Attach"
2389 msgstr "_Прикрепяне"
2390
2391 #: src/compose.c:11175
2392 #, c-format
2393 msgid "Quote format error at line %d."
2394 msgstr "Грешка при форматирането на кавички на ред %d."
2395
2396 #: src/compose.c:11459
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2400 "time. Do you want to continue?"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/crash.c:141
2404 #, c-format
2405 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: src/crash.c:187
2409 msgid "Claws Mail has crashed"
2410 msgstr "Claws Mail спря с грешка."
2411
2412 #: src/crash.c:203
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "%s.\n"
2416 "Please file a bug report and include the information below."
2417 msgstr ""
2418
2419 #: src/crash.c:208
2420 msgid "Debug log"
2421 msgstr "Дневник на търсенето за грешки"
2422
2423 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:414
2424 msgid "Close"
2425 msgstr "Затваряне"
2426
2427 #: src/crash.c:257
2428 msgid "Save..."
2429 msgstr "Запазване..."
2430
2431 #: src/crash.c:262
2432 msgid "Create bug report"
2433 msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
2434
2435 #: src/crash.c:312
2436 msgid "Save crash information"
2437 msgstr "Запазване данни за прекъсването"
2438
2439 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2440 msgid "Add New Person"
2441 msgstr "Добавяне на  нов контакт"
2442
2443 #: src/editaddress.c:158
2444 msgid ""
2445 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2446 "following values to be set:\n"
2447 " - Display Name\n"
2448 " - First Name\n"
2449 " - Last Name\n"
2450 " - Nickname\n"
2451 " - any email address\n"
2452 " - any additional attribute\n"
2453 "\n"
2454 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2455 "Click Cancel to close without saving."
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/editaddress.c:169
2459 msgid ""
2460 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2461 "following values to be set:\n"
2462 " - First Name\n"
2463 " - Last Name\n"
2464 " - any email address\n"
2465 " - any additional attribute\n"
2466 "\n"
2467 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2468 "Click Cancel to close without saving."
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/editaddress.c:233
2472 msgid "Edit Person Details"
2473 msgstr "Редактиране на лични данни"
2474
2475 #: src/editaddress.c:411
2476 msgid "An Email address must be supplied."
2477 msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
2478
2479 #: src/editaddress.c:587
2480 msgid "A Name and Value must be supplied."
2481 msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
2482
2483 #: src/editaddress.c:676
2484 msgid "Discard"
2485 msgstr "Отхвърляне"
2486
2487 #: src/editaddress.c:677
2488 msgid "Apply"
2489 msgstr "Прилагане"
2490
2491 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2492 msgid "Edit Person Data"
2493 msgstr "Редактиране на личните данни"
2494
2495 #: src/editaddress.c:785
2496 msgid "Choose a picture"
2497 msgstr "Избор на изображени"
2498
2499 #: src/editaddress.c:804
2500 #, c-format
2501 msgid ""
2502 "Failed to import image: \n"
2503 "%s"
2504 msgstr ""
2505 "Грешка при внасяне на изображението:\n"
2506 "%s"
2507
2508 #: src/editaddress.c:846
2509 msgid "_Set picture"
2510 msgstr "_Задаване на изображение"
2511
2512 #: src/editaddress.c:847
2513 msgid "_Unset picture"
2514 msgstr "_Премахване на изображението"
2515
2516 #: src/editaddress.c:905
2517 msgid "Photo"
2518 msgstr "Снимка"
2519
2520 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2521 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2522 msgid "Display Name"
2523 msgstr "Показвано име"
2524
2525 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2526 msgid "Last Name"
2527 msgstr "Фамилно име"
2528
2529 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2530 msgid "First Name"
2531 msgstr "Малко име"
2532
2533 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2534 msgid "Nickname"
2535 msgstr "Прякор"
2536
2537 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2538 msgid "Alias"
2539 msgstr "Псевдоним"
2540
2541 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2542 #: src/prefs_customheader.c:223
2543 msgid "Value"
2544 msgstr "Стойност"
2545
2546 #: src/editaddress.c:1427
2547 msgid "_User Data"
2548 msgstr "_Лични данни"
2549
2550 #: src/editaddress.c:1428
2551 msgid "_Email Addresses"
2552 msgstr "Адреси на _е-поща"
2553
2554 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2555 msgid "O_ther Attributes"
2556 msgstr "_Други данни"
2557
2558 #: src/editbook.c:109
2559 msgid "File appears to be OK."
2560 msgstr "Файлът изглежда наред.."
2561
2562 #: src/editbook.c:112
2563 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2564 msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
2565
2566 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2567 msgid "Could not read file."
2568 msgstr "Грешка при четене на файла."
2569
2570 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2571 msgid "Edit Addressbook"
2572 msgstr "Редактиране на адресник"
2573
2574 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2575 msgid " Check File "
2576 msgstr " Проверка на файла "
2577
2578 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2579 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2580 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2581 msgid "File"
2582 msgstr "Файл"
2583
2584 #: src/editbook.c:281
2585 msgid "Add New Addressbook"
2586 msgstr "Добавяне на нов адресник"
2587
2588 #: src/editgroup.c:101
2589 msgid "A Group Name must be supplied."
2590 msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
2591
2592 #: src/editgroup.c:294
2593 msgid "Edit Group Data"
2594 msgstr "Редактиране данните на група"
2595
2596 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2597 msgid "Group Name"
2598 msgstr "Име на групата"
2599
2600 #: src/editgroup.c:342
2601 msgid "Addresses in Group"
2602 msgstr "Адреси в групата"
2603
2604 #: src/editgroup.c:377
2605 msgid "Available Addresses"
2606 msgstr "Налични адреси"
2607
2608 #: src/editgroup.c:452
2609 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2610 msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
2611
2612 #: src/editgroup.c:500
2613 msgid "Edit Group Details"
2614 msgstr "Редактиране данните на група"
2615
2616 #: src/editgroup.c:503
2617 msgid "Add New Group"
2618 msgstr "Добавяне на нова група"
2619
2620 #: src/editgroup.c:553
2621 msgid "Edit folder"
2622 msgstr "Редактиране на папка"
2623
2624 #: src/editgroup.c:553
2625 msgid "Input the new name of folder:"
2626 msgstr "Въведете новото име на папката:"
2627
2628 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2629 msgid "New folder"
2630 msgstr "Нова папка"
2631
2632 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:555 src/mh_gtk.c:146
2633 msgid "Input the name of new folder:"
2634 msgstr "Въведете име за новата папка:"
2635
2636 #: src/editjpilot.c:188
2637 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2638 msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
2639
2640 #: src/editjpilot.c:200
2641 msgid "Select JPilot File"
2642 msgstr "Избиране на Jpilot файл"
2643
2644 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2645 msgid "Edit JPilot Entry"
2646 msgstr "Редактиране на запис за JPilot"
2647
2648 #: src/editjpilot.c:281
2649 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2650 msgstr "Допълнителни елементи на е-пощенските адреси"
2651
2652 #: src/editjpilot.c:372
2653 msgid "Add New JPilot Entry"
2654 msgstr "Добавяне на нов Jpilot запис"
2655
2656 #: src/editldap_basedn.c:138
2657 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2658 msgstr "Редактиране на LDAP — Избор на основа на търсенето"
2659
2660 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2661 msgid "Hostname"
2662 msgstr "Име на хост"
2663
2664 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2665 msgid "Port"
2666 msgstr "Порт"
2667
2668 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
2669 msgid "Search Base"
2670 msgstr "Основа на търсенето"
2671
2672 #: src/editldap_basedn.c:198
2673 msgid "Available Search Base(s)"
2674 msgstr "Налични основи на търсенето"
2675
2676 #: src/editldap_basedn.c:288
2677 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2678 msgstr "Грешка при откриване основите на търсене в сървъра. Задайте ги ръчно."
2679
2680 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2681 msgid "Could not connect to server"
2682 msgstr "Грешка при свързването към сървъра"
2683
2684 #: src/editldap.c:152
2685 msgid "A Name must be supplied."
2686 msgstr "Трябва да бъде указано име."
2687
2688 #: src/editldap.c:164
2689 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2690 msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
2691
2692 #: src/editldap.c:177
2693 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2694 msgstr "Трябва да се зададе поне един атрибут за търсенето в LDAP."
2695
2696 #: src/editldap.c:278
2697 msgid "Connected successfully to server"
2698 msgstr "Успешно свързване със сървъра"
2699
2700 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:978
2701 msgid "Edit LDAP Server"
2702 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2703
2704 #: src/editldap.c:437
2705 msgid "A name that you wish to call the server."
2706 msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
2707
2708 #: src/editldap.c:450
2709 msgid ""
2710 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2711 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2712 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2713 "computer as Claws Mail."
2714 msgstr ""
2715
2716 #: src/editldap.c:470
2717 msgid "TLS"
2718 msgstr "TLS"
2719
2720 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2721 msgid "SSL"
2722 msgstr "SSL"
2723
2724 #: src/editldap.c:475
2725 msgid ""
2726 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2727 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2728 "TLS_REQCERT fields)."
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/editldap.c:479
2732 msgid ""
2733 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2734 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2735 "TLS_REQCERT fields)."
2736 msgstr ""
2737
2738 #: src/editldap.c:491
2739 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2740 msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
2741
2742 #: src/editldap.c:494
2743 msgid " Check Server "
2744 msgstr " Проверка на сървъра "
2745
2746 #: src/editldap.c:498
2747 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2748 msgstr ""
2749
2750 #: src/editldap.c:511
2751 msgid ""
2752 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2753 "Examples include:\n"
2754 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2755 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2756 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/editldap.c:522
2760 msgid ""
2761 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2762 "server."
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/editldap.c:578
2766 msgid "Search Attributes"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: src/editldap.c:587
2770 msgid ""
2771 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2772 "find a name or address."
2773 msgstr ""
2774
2775 #: src/editldap.c:590
2776 msgid " Defaults "
2777 msgstr " По подразбиране "
2778
2779 #: src/editldap.c:594
2780 msgid ""
2781 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2782 "names and addresses during a name or address search process."
2783 msgstr ""
2784
2785 #: src/editldap.c:600
2786 msgid "Max Query Age (secs)"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: src/editldap.c:615
2790 msgid ""
2791 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2792 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2793 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2794 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2795 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2796 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2797 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2798 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2799 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2800 "more memory to cache results."
2801 msgstr ""
2802
2803 #: src/editldap.c:632
2804 msgid "Include server in dynamic search"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/editldap.c:637
2808 msgid ""
2809 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2810 "address completion."
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/editldap.c:643
2814 msgid "Match names 'containing' search term"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/editldap.c:648
2818 msgid ""
2819 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2820 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2821 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2822 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2823 "searches against other address interfaces."
2824 msgstr ""
2825
2826 #: src/editldap.c:701
2827 msgid "Bind DN"
2828 msgstr "DN за свързване"
2829
2830 #: src/editldap.c:710
2831 msgid ""
2832 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2833 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2834 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2835 "performing a search."
2836 msgstr ""
2837
2838 #: src/editldap.c:717
2839 msgid "Bind Password"
2840 msgstr "Парола за свързване"
2841
2842 #: src/editldap.c:731
2843 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/editldap.c:736
2847 msgid "Timeout (secs)"
2848 msgstr "Изчакване (сек.)"
2849
2850 #: src/editldap.c:750
2851 msgid "The timeout period in seconds."
2852 msgstr "Време на изчакване в секунди"
2853
2854 #: src/editldap.c:754
2855 msgid "Maximum Entries"
2856 msgstr "Максимален брой записи"
2857
2858 #: src/editldap.c:768
2859 msgid ""
2860 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/editldap.c:783 src/prefs_account.c:3201
2864 msgid "Basic"
2865 msgstr "Основни"
2866
2867 #: src/editldap.c:784
2868 msgid "Search"
2869 msgstr "Търсене"
2870
2871 #: src/editldap.c:785 src/gtk/quicksearch.c:658
2872 msgid "Extended"
2873 msgstr "Разширени"
2874
2875 #: src/editldap.c:983
2876 msgid "Add New LDAP Server"
2877 msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
2878
2879 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1443
2880 msgid "Tag"
2881 msgstr "Етикет"
2882
2883 #: src/edittags.c:215
2884 msgid "Delete tag"
2885 msgstr "Изтриване на етикета"
2886
2887 #: src/edittags.c:216
2888 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2889 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2890
2891 #: src/edittags.c:243
2892 msgid "Delete all tags"
2893 msgstr "Изтриване на всички етикети"
2894
2895 #: src/edittags.c:244
2896 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2897 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички етикети?"
2898
2899 #: src/edittags.c:422
2900 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/edittags.c:464
2904 msgid "Tag is not set."
2905 msgstr "Етикетът не е указан."
2906
2907 #: src/edittags.c:529
2908 msgctxt "Dialog title"
2909 msgid "Apply tags"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: src/edittags.c:543
2913 msgid "New tag:"
2914 msgstr "Нов етикет:"
2915
2916 #: src/edittags.c:576
2917 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/editvcard.c:95
2921 msgid "File does not appear to be vCard format."
2922 msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
2923
2924 #: src/editvcard.c:107
2925 msgid "Select vCard File"
2926 msgstr "Изберете vCard-файл"
2927
2928 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
2929 msgid "Edit vCard Entry"
2930 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2931
2932 #: src/editvcard.c:261
2933 msgid "Add New vCard Entry"
2934 msgstr "Добавяне на запис за vCard"
2935
2936 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:436
2937 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: src/exphtmldlg.c:106
2941 msgid "Please specify output directory and file to create."
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/exphtmldlg.c:109
2945 msgid "Select stylesheet and formatting."
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
2949 msgid "File exported successfully."
2950 msgstr "Файлът е изнесен успешно."
2951
2952 #: src/exphtmldlg.c:177
2953 #, c-format
2954 msgid ""
2955 "HTML Output Directory '%s'\n"
2956 "does not exist. OK to create new directory?"
2957 msgstr ""
2958 "Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
2959 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2960
2961 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
2962 msgid "Create Directory"
2963 msgstr "Създаване на директория"
2964
2965 #: src/exphtmldlg.c:189
2966 #, c-format
2967 msgid ""
2968 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2969 "%s"
2970 msgstr ""
2971 "Грешка при създаване на папка за HTML-файла:\n"
2972 "%s"
2973
2974 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
2975 msgid "Failed to Create Directory"
2976 msgstr "Грешка при създаване на папката"
2977
2978 #: src/exphtmldlg.c:233
2979 msgid "Error creating HTML file"
2980 msgstr "Грешка при създаване на HTML-файла"
2981
2982 #: src/exphtmldlg.c:319
2983 msgid "Select HTML output file"
2984 msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
2985
2986 #: src/exphtmldlg.c:383
2987 msgid "HTML Output File"
2988 msgstr "Изходен HTML-файл"
2989
2990 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
2991 #: src/importldif.c:684
2992 msgid "B_rowse"
2993 msgstr "П_реглед"
2994
2995 #: src/exphtmldlg.c:445
2996 msgid "Stylesheet"
2997 msgstr "Стил"
2998
2999 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1570
3000 #: src/gtk/gtkaspell.c:2228 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1169
3001 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456
3002 #: src/summaryview.c:5998
3003 msgid "None"
3004 msgstr "Без"
3005
3006 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3007 #: src/prefs_other.c:408
3008 msgid "Default"
3009 msgstr "По подразбиране"
3010
3011 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3012 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3013 msgid "Full"
3014 msgstr "Пълно"
3015
3016 #: src/exphtmldlg.c:456
3017 msgid "Custom"
3018 msgstr "Потребителско"
3019
3020 #: src/exphtmldlg.c:457
3021 msgid "Custom-2"
3022 msgstr "Потребителско-2"
3023
3024 #: src/exphtmldlg.c:458
3025 msgid "Custom-3"
3026 msgstr "Потребителско-3"
3027
3028 #: src/exphtmldlg.c:459
3029 msgid "Custom-4"
3030 msgstr "Потребителско-4"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:466
3033 msgid "Full Name Format"
3034 msgstr "Формат на пълното име"
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:474
3037 msgid "First Name, Last Name"
3038 msgstr "Малко име, фамилно име"
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:475
3041 msgid "Last Name, First Name"
3042 msgstr "Фамилно име, малко име"
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:482
3045 msgid "Color Banding"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:488
3049 msgid "Format Email Links"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:494
3053 msgid "Format User Attributes"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3057 msgid "Address Book :"
3058 msgstr "Адресник:"
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3061 msgid "File Name :"
3062 msgstr "Име на файла:"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:559
3065 msgid "Open with Web Browser"
3066 msgstr "Отваряне с уеб-четец"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:591
3069 msgid "Export Address Book to HTML File"
3070 msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3073 msgid "File Info"
3074 msgstr "Данни на файла"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:657
3077 msgid "Format"
3078 msgstr "Формат"
3079
3080 #: src/expldifdlg.c:108
3081 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3082 msgstr ""
3083
3084 #: src/expldifdlg.c:111
3085 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3086 msgstr ""
3087
3088 #: src/expldifdlg.c:187
3089 #, c-format
3090 msgid ""
3091 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3092 "does not exist. OK to create new directory?"
3093 msgstr ""
3094 "Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
3095 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
3096
3097 #: src/expldifdlg.c:199
3098 #, c-format
3099 msgid ""
3100 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3101 "%s"
3102 msgstr ""
3103 "Грешка при създаване на папка за LDIF-файла:\n"
3104 "%s"
3105
3106 #: src/expldifdlg.c:241
3107 msgid "Suffix was not supplied"
3108 msgstr "Не е указано окончание"
3109
3110 #: src/expldifdlg.c:243
3111 msgid ""
3112 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3113 "you wish to proceed without a suffix?"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: src/expldifdlg.c:261
3117 msgid "Error creating LDIF file"
3118 msgstr "Грешка при създаване на LDIF-файла"
3119
3120 #: src/expldifdlg.c:336
3121 msgid "Select LDIF output file"
3122 msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
3123
3124 #: src/expldifdlg.c:400
3125 msgid "LDIF Output File"
3126 msgstr "Изходен LDIF-файл"
3127
3128 #: src/expldifdlg.c:431
3129 msgid ""
3130 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3131 "to:\n"
3132 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/expldifdlg.c:437
3136 msgid ""
3137 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3138 "similar to:\n"
3139 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: src/expldifdlg.c:443
3143 msgid ""
3144 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3145 "formatted similar to:\n"
3146 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: src/expldifdlg.c:489
3150 msgid "Suffix"
3151 msgstr "Окончание"
3152
3153 #: src/expldifdlg.c:499
3154 msgid ""
3155 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3156 "entry. Examples include:\n"
3157 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3158 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3159 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: src/expldifdlg.c:507
3163 msgid "Relative DN"
3164 msgstr "Относително DN"
3165
3166 #: src/expldifdlg.c:515
3167 msgid "Unique ID"
3168 msgstr "Уникално ID"
3169
3170 #: src/expldifdlg.c:523
3171 msgid ""
3172 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3173 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3174 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3175 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3176 "available RDN options that will be used to create the DN."
3177 msgstr ""
3178
3179 #: src/expldifdlg.c:543
3180 msgid "Use DN attribute if present in data"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: src/expldifdlg.c:548
3184 msgid ""
3185 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3186 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3187 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3188 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3189 msgstr ""
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:558
3192 msgid "Exclude record if no Email Address"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:563
3196 msgid ""
3197 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3198 "option to ignore these records."
3199 msgstr ""
3200
3201 #: src/expldifdlg.c:655
3202 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3203 msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
3204
3205 #: src/expldifdlg.c:721
3206 msgid "Distinguished Name"
3207 msgstr "Характерно име (dn)"
3208
3209 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8150
3210 msgid "Export to mbox file"
3211 msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
3212
3213 #: src/export.c:131
3214 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/export.c:142
3218 msgid "Source folder:"
3219 msgstr "Изходна папка:"
3220
3221 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3222 msgid "Mbox file:"
3223 msgstr "Mbox-файл:"
3224
3225 #: src/export.c:203
3226 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/export.c:208
3230 msgid "Source folder can't be left empty."
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/export.c:221
3234 msgid "Couldn't find the source folder."
3235 msgstr "Изходната папка не може да бъде намерена."
3236
3237 #: src/export.c:245
3238 msgid "Select exporting file"
3239 msgstr "Изберете файл за изнасяне"
3240
3241 #: src/exporthtml.c:767
3242 msgid "Full Name"
3243 msgstr "Пълно име"
3244
3245 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3246 msgid "Attributes"
3247 msgstr "Атрибути"
3248
3249 #: src/exporthtml.c:974
3250 msgid "Claws Mail Address Book"
3251 msgstr "Адресник на Claws Mail"
3252
3253 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3254 msgid "Name already exists but is not a directory."
3255 msgstr "Името вече съществува, но не е директория."
3256
3257 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3258 msgid "No permissions to create directory."
3259 msgstr "Няма права за създаване на папката."
3260
3261 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3262 msgid "Name is too long."
3263 msgstr "Името е твърде дълго."
3264
3265 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3266 msgid "Not specified."
3267 msgstr "Не е указано."
3268
3269 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:376 src/prefs_folder_item.c:308
3270 msgid "Inbox"
3271 msgstr "Входящи"
3272
3273 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:380
3274 msgid "Sent"
3275 msgstr "Изпратени"
3276
3277 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:384 src/prefs_folder_item.c:311
3278 msgid "Queue"
3279 msgstr "Чакащи"
3280
3281 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:388 src/prefs_folder_item.c:312
3282 msgid "Trash"
3283 msgstr "Кошче"
3284
3285 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:392 src/prefs_folder_item.c:310
3286 msgid "Drafts"
3287 msgstr "Чернови"
3288
3289 #: src/folder.c:2017
3290 #, c-format
3291 msgid "Processing (%s)...\n"
3292 msgstr "Обработка (%s)...\n"
3293
3294 #: src/folder.c:3261
3295 #, c-format
3296 msgid "Copying %s to %s...\n"
3297 msgstr "Копиране на %s в %s...\n"
3298
3299 #: src/folder.c:3261
3300 #, c-format
3301 msgid "Moving %s to %s...\n"
3302 msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
3303
3304 #: src/folder.c:3563
3305 #, c-format
3306 msgid "Updating cache for %s..."
3307 msgstr "Претърсване на кеша за %s..."
3308
3309 #: src/folder.c:4435
3310 msgid "Processing messages..."
3311 msgstr "Обработка на писмата..."
3312
3313 #: src/folder.c:4571
3314 #, c-format
3315 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: src/foldersel.c:223
3319 msgid "Select folder"
3320 msgstr "Избор на папка"
3321
3322 #: src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3323 msgid "NewFolder"
3324 msgstr "НоваПапка"
3325
3326 #: src/foldersel.c:564 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3327 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3328 #, c-format
3329 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3330 msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
3331
3332 #: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3333 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3334 #, c-format
3335 msgid "The folder '%s' already exists."
3336 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
3337
3338 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3339 #, c-format
3340 msgid "Can't create the folder '%s'."
3341 msgstr "Грешка при създаване на папката \"%s\"."
3342
3343 #: src/folderview.c:230
3344 msgid "Mark all re_ad"
3345 msgstr "Отбелязване на всички като про_четени"
3346
3347 #: src/folderview.c:232
3348 msgid "R_un processing rules"
3349 msgstr "Изпълнение правилата за обработка"
3350
3351 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:539
3352 msgid "_Search folder..."
3353 msgstr "_Търсене в папката..."
3354
3355 #: src/folderview.c:235
3356 msgid "Process_ing..."
3357 msgstr "Обра_ботка..."
3358
3359 #: src/folderview.c:236
3360 msgid "Empty _trash..."
3361 msgstr "Изчистване на _кошчето..."
3362
3363 #: src/folderview.c:237
3364 msgid "Send _queue..."
3365 msgstr "Изпращане на _чакащите..."
3366
3367 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3368 #: src/prefs_matcher.c:383 src/summaryview.c:6282
3369 msgid "New"
3370 msgstr "Нови"
3371
3372 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3373 #: src/prefs_matcher.c:382 src/summaryview.c:6284
3374 msgid "Unread"
3375 msgstr "Непрочетени"
3376
3377 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3378 msgid "Total"
3379 msgstr "Общо"
3380
3381 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3382 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3383 msgid "#"
3384 msgstr "#"
3385
3386 #: src/folderview.c:734
3387 msgid "Setting folder info..."
3388 msgstr "Задаване данни за папката..."
3389
3390 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4100 src/summaryview.c:4102
3391 msgid "Mark all as read"
3392 msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
3393
3394 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4101
3395 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3396 msgstr ""
3397 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3398
3399 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4371 src/mainwindow.c:5257 src/setup.c:91
3400 #, c-format
3401 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3402 msgstr "Претърсване на папка %s%c%s·..."
3403
3404 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4376 src/mainwindow.c:5262 src/setup.c:96
3405 #, c-format
3406 msgid "Scanning folder %s ..."
3407 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3408
3409 #: src/folderview.c:1056
3410 msgid "Rebuild folder tree"
3411 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки"
3412
3413 #: src/folderview.c:1057
3414 msgid ""
3415 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3416 msgstr ""
3417 "Пресъздаването на дървото ще изтрие локалните временни файлове. Да се "
3418 "продължи ли?"
3419
3420 #: src/folderview.c:1067
3421 msgid "Rebuilding folder tree..."
3422 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки..."
3423
3424 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3425 msgid "Scanning folder tree..."
3426 msgstr "Претърсване на дървото с папки..."
3427
3428 #: src/folderview.c:1201
3429 #, c-format
3430 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3431 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
3432
3433 #: src/folderview.c:1255
3434 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3435 msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
3436
3437 #: src/folderview.c:2083
3438 #, fuzzy, c-format
3439 msgid "Closing folder %s..."
3440 msgstr "Затваряне на папка %s..."
3441
3442 #: src/folderview.c:2178
3443 #, fuzzy, c-format
3444 msgid "Opening folder %s..."
3445 msgstr "Отваряне на папка %s..."
3446
3447 #: src/folderview.c:2196
3448 msgid "Folder could not be opened."
3449 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
3450
3451 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3054 src/mainwindow.c:3058
3452 msgid "Empty trash"
3453 msgstr "Изчистване на кошчето"
3454
3455 #: src/folderview.c:2338
3456 msgid "Delete all messages in trash?"
3457 msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
3458
3459 #: src/folderview.c:2339
3460 msgid "+_Empty trash"
3461 msgstr "+_Изчистване на кошчето"
3462
3463 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2615
3464 msgid "Offline warning"
3465 msgstr "Предупреждение за изключен режим"
3466
3467 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2616
3468 msgid "You're working offline. Override?"
3469 msgstr "Работите в изключен режим. Да се превключи ли?"
3470
3471 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2635
3472 msgid "Send queued messages"
3473 msgstr "Изпращане на чакащите писма"
3474
3475 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2636
3476 msgid "Send all queued messages?"
3477 msgstr "Да се изпратят ли всички писма от опашката?"
3478
3479 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3480 #: src/toolbar.c:2637
3481 msgid "_Send"
3482 msgstr "_Изпращане"
3483
3484 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2655
3485 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3486 msgstr "Грешка при изпращането на чакащите писма."
3487
3488 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2809 src/toolbar.c:2658
3489 #, c-format
3490 msgid ""
3491 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3492 "%s"
3493 msgstr ""
3494 "Грешка при изпращането на чакащите писма:\n"
3495 "%s"
3496
3497 #: src/folderview.c:2485
3498 #, c-format
3499 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3500 msgstr "Наистина ли искате да копирате папката \"%s\" в \"%s\"?"
3501
3502 #: src/folderview.c:2486
3503 #, c-format
3504 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3505 msgstr "Наистина ли искате да направите \"%s\" подпапка на \"%s\"?"
3506
3507 #: src/folderview.c:2488
3508 msgid "Copy folder"
3509 msgstr "Копиране на папка"
3510
3511 #: src/folderview.c:2488
3512 msgid "Move folder"
3513 msgstr "Преместване на папка"
3514
3515 #: src/folderview.c:2499
3516 #, c-format
3517 msgid "Copying %s to %s..."
3518 msgstr "Копиране на %s в %s..."
3519
3520 #: src/folderview.c:2499
3521 #, c-format
3522 msgid "Moving %s to %s..."
3523 msgstr "Преместване на %s в %s..."
3524
3525 #: src/folderview.c:2530
3526 msgid "Source and destination are the same."
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/folderview.c:2533
3530 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/folderview.c:2534
3534 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/folderview.c:2537
3538 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/folderview.c:2540
3542 msgid "Copy failed!"
3543 msgstr "Грешка при копирането!"
3544
3545 #: src/folderview.c:2540
3546 msgid "Move failed!"
3547 msgstr "Грешка при преместването!"
3548
3549 #: src/folderview.c:2591
3550 #, c-format
3551 msgid "Processing configuration for folder %s"
3552 msgstr "Обработка на настройките за папка \"%s\""
3553
3554 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4542 src/summaryview.c:4641
3555 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3556 msgstr "Целевата папка може да съдържа само подпапки."
3557
3558 #: src/grouplistdialog.c:161
3559 msgid "Newsgroup subscription"
3560 msgstr "Записване за новинарска група"
3561
3562 #: src/grouplistdialog.c:178
3563 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3564 msgstr "Избор на групи за записване:"
3565
3566 #: src/grouplistdialog.c:184
3567 msgid "Find groups:"
3568 msgstr "Търсене на групи:"
3569
3570 #: src/grouplistdialog.c:192
3571 msgid " Search "
3572 msgstr " Търсене "
3573
3574 #: src/grouplistdialog.c:204
3575 msgid "Newsgroup name"
3576 msgstr "Име на новинарска група"
3577
3578 #: src/grouplistdialog.c:205
3579 msgid "Messages"
3580 msgstr "Писма"
3581
3582 #: src/grouplistdialog.c:206
3583 msgid "Type"
3584 msgstr "Вид"
3585
3586 #: src/grouplistdialog.c:347
3587 msgid "moderated"
3588 msgstr "модерирана"
3589
3590 #: src/grouplistdialog.c:349
3591 msgid "readonly"
3592 msgstr "само за четене"
3593
3594 #: src/grouplistdialog.c:351
3595 msgid "unknown"
3596 msgstr "непознат"
3597
3598 #: src/grouplistdialog.c:422
3599 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3600 msgstr "Грешка при изтегляне списъка с новинарските групи"
3601
3602 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3603 msgid "Done."
3604 msgstr "Готово."
3605
3606 #: src/grouplistdialog.c:492
3607 #, c-format
3608 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3609 msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
3610
3611 #: src/gtk/about.c:132
3612 msgid ""
3613 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3614 "\n"
3615 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: src/gtk/about.c:138
3619 #, fuzzy
3620 msgid ""
3621 "\n"
3622 "\n"
3623 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3624 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3625 msgstr ""
3626 "\n"
3627 "\n"
3628 "Claws Mail е свободен софтуер под лиценз GPL. Ако искате да дарите на "
3629 "проекта Claws Mail, можете да го направите на:\n"
3630
3631 #: src/gtk/about.c:154
3632 msgid ""
3633 "\n"
3634 "\n"
3635 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3636 "The Claws Mail Team\n"
3637 " and Hiroyuki Yamamoto"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: src/gtk/about.c:157
3641 msgid ""
3642 "\n"
3643 "\n"
3644 "System Information\n"
3645 msgstr ""
3646 "\n"
3647 "\n"
3648 "Сървърни данни\n"
3649
3650 #: src/gtk/about.c:163
3651 #, c-format
3652 msgid ""
3653 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3654 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3655 "Operating System: %s %s (%s)"
3656 msgstr ""
3657 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3658 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3659 "Операционна система: %s %s (%s)"
3660
3661 #: src/gtk/about.c:172
3662 #, c-format
3663 msgid ""
3664 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3665 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3666 "Operating System: %s"
3667 msgstr ""
3668 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3669 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3670 "Операционна система: %s"
3671
3672 #: src/gtk/about.c:181
3673 #, c-format
3674 msgid ""
3675 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3676 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3677 "Operating System: unknown"
3678 msgstr ""
3679 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3680 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3681 "Операционна система: непозната"
3682
3683 #: src/gtk/about.c:238 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3684 msgid "The Claws Mail Team"
3685 msgstr "Екипът на Claws Mail"
3686
3687 #: src/gtk/about.c:257
3688 msgid "Previous team members"
3689 msgstr "Предишни членове на екипа"
3690
3691 #: src/gtk/about.c:276
3692 msgid "The translation team"
3693 msgstr "Екип за превод"
3694
3695 #: src/gtk/about.c:295
3696 msgid "Documentation team"
3697 msgstr "Екип за документиране"
3698
3699 #: src/gtk/about.c:314
3700 msgid "Logo"
3701 msgstr "Лого"
3702
3703 #: src/gtk/about.c:333
3704 msgid "Icons"
3705 msgstr "Икони"
3706
3707 #: src/gtk/about.c:352
3708 msgid "Contributors"
3709 msgstr "Разработчици"
3710
3711 #: src/gtk/about.c:400
3712 msgid "Compiled-in Features\n"
3713 msgstr "Компилирани възможности\n"
3714
3715 #: src/gtk/about.c:416
3716 msgctxt "compface"
3717 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: src/gtk/about.c:426
3721 msgctxt "Enchant"
3722 msgid "adds support for spell checking\n"
3723 msgstr ""
3724
3725 #: src/gtk/about.c:436
3726 msgctxt "GnuTLS"
3727 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3728 msgstr ""
3729
3730 #: src/gtk/about.c:446
3731 msgctxt "IPv6"
3732 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: src/gtk/about.c:457
3736 msgctxt "iconv"
3737 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: src/gtk/about.c:467
3741 msgctxt "JPilot"
3742 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: src/gtk/about.c:477
3746 msgctxt "LDAP"
3747 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: src/gtk/about.c:487
3751 msgctxt "libetpan"
3752 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: src/gtk/about.c:497
3756 msgctxt "libSM"
3757 msgid "adds support for session handling\n"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: src/gtk/about.c:507
3761 msgctxt "NetworkManager"
3762 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: src/gtk/about.c:539
3766 msgid ""
3767 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3768 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3769 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3770 "version.\n"
3771 "\n"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: src/gtk/about.c:545
3775 msgid ""
3776 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3777 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3778 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3779 "more details.\n"
3780 "\n"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: src/gtk/about.c:563
3784 msgid ""
3785 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3786 "this program. If not, see <"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: src/gtk/about.c:568
3790 msgid ""
3791 ">. \n"
3792 "\n"
3793 msgstr ""
3794 ">. \n"
3795 "\n"
3796
3797 #: src/gtk/about.c:694 src/main.c:2636
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Session statistics\n"
3800 msgstr "Сесията изтече\n"
3801
3802 #: src/gtk/about.c:704 src/gtk/about.c:707 src/main.c:2646 src/main.c:2649
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "Started: %s\n"
3805 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
3806
3807 #: src/gtk/about.c:714 src/main.c:2655
3808 msgid "Incoming traffic\n"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2658
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid "Received messages: %d\n"
3814 msgstr "изтрити писма"
3815
3816 #: src/gtk/about.c:724 src/main.c:2664
3817 msgid "Outgoing traffic\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: src/gtk/about.c:727 src/main.c:2667
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3823 msgstr "Филтриране на из_браните писма"
3824
3825 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2671
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "Replied messages: %d\n"
3828 msgstr "изтрити писма"
3829
3830 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2675
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3833 msgstr "препратени писма"
3834
3835 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2679
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3838 msgstr "Филтриране на писмата...\n"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:769
3841 msgid "About Claws Mail"
3842 msgstr "Относно Claws Mail"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:827
3845 msgid ""
3846 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3847 "The Claws Mail Team\n"
3848 "and Hiroyuki Yamamoto"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: src/gtk/about.c:841
3852 msgid "_Info"
3853 msgstr "_Данни"
3854
3855 #: src/gtk/about.c:847
3856 msgid "_Authors"
3857 msgstr "_Автори"
3858
3859 #: src/gtk/about.c:853
3860 msgid "_Features"
3861 msgstr "_Възможности"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:859
3864 msgid "_License"
3865 msgstr "_Лиценз"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:867
3868 msgid "_Release Notes"
3869 msgstr "_Бележки по изданието"
3870
3871 #: src/gtk/about.c:873
3872 msgid "_Statistics"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
3876 msgid "Orange"
3877 msgstr "Оранжево"
3878
3879 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
3880 msgid "Red"
3881 msgstr "Червено"
3882
3883 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
3884 msgid "Pink"
3885 msgstr "Розово"
3886
3887 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
3888 msgid "Sky blue"
3889 msgstr "Небесносиньо"
3890
3891 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
3892 msgid "Blue"
3893 msgstr "Синьо"
3894
3895 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
3896 msgid "Green"
3897 msgstr "Зелено"
3898
3899 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
3900 msgid "Brown"
3901 msgstr "Кафяво"
3902
3903 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
3904 msgid "Grey"
3905 msgstr "Сиво"
3906
3907 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
3908 msgid "Light brown"
3909 msgstr "Светлокафяво"
3910
3911 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
3912 msgid "Dark red"
3913 msgstr "Тъмночервено"
3914
3915 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
3916 msgid "Dark pink"
3917 msgstr "Тъмнорозово"
3918
3919 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
3920 msgid "Steel blue"
3921 msgstr "Стоманеносиньо"
3922
3923 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
3924 msgid "Gold"
3925 msgstr "Златно"
3926
3927 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
3928 msgid "Bright green"
3929 msgstr "Яркозелено"
3930
3931 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
3932 msgid "Magenta"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: src/gtk/foldersort.c:156
3936 #, fuzzy
3937 msgid "Set mailbox order"
3938 msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
3939
3940 #: src/gtk/foldersort.c:190
3941 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/gtk/foldersort.c:216
3945 #, fuzzy
3946 msgid "Mailboxes"
3947 msgstr "Пощенска кутия"
3948
3949 #: src/gtk/gtkaspell.c:340 src/gtk/gtkaspell.c:659
3950 msgid "No dictionary selected."
3951 msgstr "Не е избран речник"
3952
3953 #: src/gtk/gtkaspell.c:364 src/gtk/gtkaspell.c:394
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3956 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3957
3958 #: src/gtk/gtkaspell.c:706
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3961 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3962
3963 #: src/gtk/gtkaspell.c:712
3964 #, c-format
3965 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3966 msgstr "Грешка при цареждане на речника %s:"
3967
3968 #: src/gtk/gtkaspell.c:1069
3969 msgid "No misspelled word found."
3970 msgstr "Не са открити сгрешени думи."
3971
3972 #: src/gtk/gtkaspell.c:1442
3973 msgid "Replace unknown word"
3974 msgstr "Замяна на непозната дума"
3975
3976 #: src/gtk/gtkaspell.c:1458
3977 #, c-format
3978 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3979 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
3980
3981 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
3982 msgid ""
3983 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3984 "will learn from mistake.\n"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
3988 #, fuzzy
3989 msgid "Change to..."
3990 msgstr "Промяна на оценката"
3991
3992 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810 src/gtk/gtkaspell.c:1948
3993 msgid "More..."
3994 msgstr "Още..."
3995
3996 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
3997 #, c-format
3998 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
3999 msgstr ""
4000
4001 #: src/gtk/gtkaspell.c:1882
4002 msgid "Accept in this session"
4003 msgstr "Приемане за тази сесия"
4004
4005 #: src/gtk/gtkaspell.c:1892
4006 msgid "Add to personal dictionary"
4007 msgstr "Добавяне в личния речник"
4008
4009 #: src/gtk/gtkaspell.c:1902
4010 msgid "Replace with..."
4011 msgstr "Замяна с..."
4012
4013 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
4014 #, c-format
4015 msgid "Check with %s"
4016 msgstr "Проверяване с %s"
4017
4018 #: src/gtk/gtkaspell.c:1937
4019 msgid "(no suggestions)"
4020 msgstr "(няма предложения)"
4021
4022 #: src/gtk/gtkaspell.c:2011
4023 #, c-format
4024 msgid "Dictionary: %s"
4025 msgstr "Речник: %s"
4026
4027 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026
4028 #, c-format
4029 msgid "Use alternate (%s)"
4030 msgstr "Ползване на алтернативен (%s)"
4031
4032 #: src/gtk/gtkaspell.c:2037
4033 msgid "Use both dictionaries"
4034 msgstr "Ползване и на двата речника"
4035
4036 #: src/gtk/gtkaspell.c:2051 src/prefs_spelling.c:144
4037 msgid "Check while typing"
4038 msgstr "Проверка но време на въвеждане"
4039
4040 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4041 #, c-format
4042 msgid ""
4043 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4044 "%s"
4045 msgstr ""
4046 "Грешка при превключване на речника.\n"
4047 "%s"
4048
4049 #: src/gtk/gtkaspell.c:2206
4050 #, c-format
4051 msgid ""
4052 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4053 "%s"
4054 msgstr ""
4055 "Грешка при превключване към допълнителния речник.\n"
4056 "%s"
4057
4058 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4059 #: src/prefs_matcher.c:2128 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4060 #: src/summaryview.c:446
4061 msgid "Date"
4062 msgstr "Дата"
4063
4064 #: src/gtk/headers.h:8
4065 msgid "Date:"
4066 msgstr "Дата:"
4067
4068 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4069 #: src/prefs_matcher.c:2125 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4070 #: src/summaryview.c:444
4071 msgid "From"
4072 msgstr "От"
4073
4074 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4075 msgid "From:"
4076 msgstr "От:"
4077
4078 #: src/gtk/headers.h:10
4079 msgid "Sender"
4080 msgstr "Подател"
4081
4082 #: src/gtk/headers.h:10
4083 msgid "Sender:"
4084 msgstr "Подател:"
4085
4086 #: src/gtk/headers.h:11
4087 msgid "Reply-To"
4088 msgstr "Отговор на"
4089
4090 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4091 #: src/prefs_matcher.c:2126 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4092 #: src/summaryview.c:445
4093 msgid "To"
4094 msgstr "До"
4095
4096 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4097 #: src/prefs_matcher.c:2127 src/quote_fmt.c:58
4098 msgid "Cc"
4099 msgstr "Копие"
4100
4101 #: src/gtk/headers.h:14
4102 msgid "Bcc"
4103 msgstr "Скрито копие"
4104
4105 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4106 #: src/prefs_matcher.c:2129 src/quote_fmt.c:61
4107 msgid "Message-ID"
4108 msgstr "Message-ID"
4109
4110 #: src/gtk/headers.h:15
4111 msgid "Message-ID:"
4112 msgstr "Message-ID:"
4113
4114 #: src/gtk/headers.h:16
4115 msgid "In-Reply-To"
4116 msgstr "В отговор на:"
4117
4118 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4119 #: src/prefs_matcher.c:2131 src/quote_fmt.c:60
4120 msgid "References"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: src/gtk/headers.h:17
4124 msgid "References:"
4125 msgstr "References:"
4126
4127 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4128 #: src/prefs_matcher.c:2124 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4129 #: src/summaryview.c:443
4130 msgid "Subject"
4131 msgstr "Относно"
4132
4133 #: src/gtk/headers.h:19
4134 msgid "Comments"
4135 msgstr "Коментари"
4136
4137 #: src/gtk/headers.h:19
4138 msgid "Comments:"
4139 msgstr "Коментари:"
4140
4141 #: src/gtk/headers.h:20
4142 msgid "Keywords"
4143 msgstr "Ключови думи"
4144
4145 #: src/gtk/headers.h:20
4146 msgid "Keywords:"
4147 msgstr "Ключови думи:"
4148
4149 #: src/gtk/headers.h:21
4150 msgid "Resent-Date"
4151 msgstr "Resent-Date"
4152
4153 #: src/gtk/headers.h:21
4154 msgid "Resent-Date:"
4155 msgstr "Resent-Date:"
4156
4157 #: src/gtk/headers.h:22
4158 msgid "Resent-From"
4159 msgstr "Resent-From"
4160
4161 #: src/gtk/headers.h:22
4162 msgid "Resent-From:"
4163 msgstr "Resent-From:"
4164
4165 #: src/gtk/headers.h:23
4166 msgid "Resent-Sender"
4167 msgstr "Resent-Sender"
4168
4169 #: src/gtk/headers.h:23
4170 msgid "Resent-Sender:"
4171 msgstr "Resent-Sender:"
4172
4173 #: src/gtk/headers.h:24
4174 msgid "Resent-To"
4175 msgstr "Resent-To"
4176
4177 #: src/gtk/headers.h:24
4178 msgid "Resent-To:"
4179 msgstr "Resent-To:"
4180
4181 #: src/gtk/headers.h:25
4182 msgid "Resent-Cc"
4183 msgstr "Resent-Cc"
4184
4185 #: src/gtk/headers.h:25
4186 msgid "Resent-Cc:"
4187 msgstr "Resent-Cc:"
4188
4189 #: src/gtk/headers.h:26
4190 msgid "Resent-Bcc"
4191 msgstr "Resent-Bcc"
4192
4193 #: src/gtk/headers.h:26
4194 msgid "Resent-Bcc:"
4195 msgstr "Resent-Bcc:"
4196
4197 #: src/gtk/headers.h:27
4198 msgid "Resent-Message-ID"
4199 msgstr "Resent-Message-ID"
4200
4201 #: src/gtk/headers.h:27
4202 msgid "Resent-Message-ID:"
4203 msgstr "Resent-Message-ID:"
4204
4205 #: src/gtk/headers.h:28
4206 msgid "Return-Path"
4207 msgstr "Return-Path"
4208
4209 #: src/gtk/headers.h:28
4210 msgid "Return-Path:"
4211 msgstr "Return-Path:"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:29
4214 msgid "Received"
4215 msgstr "Получено"
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:29
4218 msgid "Received:"
4219 msgstr "Получено:"
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4222 #: src/prefs_matcher.c:2130 src/quote_fmt.c:59
4223 msgid "Newsgroups"
4224 msgstr "Новинарски групи"
4225
4226 #: src/gtk/headers.h:33
4227 msgid "Followup-To"
4228 msgstr "Followup-To"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:34
4231 msgid "Delivered-To"
4232 msgstr "Delivered-To"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:34
4235 msgid "Delivered-To:"
4236 msgstr "Delivered-To:"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:35
4239 msgid "Seen"
4240 msgstr "Seen"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:35
4243 msgid "Seen:"
4244 msgstr "Seen:"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4248 #: src/summaryview.c:2775
4249 msgid "Status"
4250 msgstr "Състояние"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4253 msgid "Status:"
4254 msgstr "Състояние:"
4255
4256 #: src/gtk/headers.h:37
4257 msgid "Face"
4258 msgstr "Лице"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:37
4261 msgid "Face:"
4262 msgstr "Лице:"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:38
4265 msgid "Disposition-Notification-To"
4266 msgstr "Disposition-Notification-To"
4267
4268 #: src/gtk/headers.h:38
4269 msgid "Disposition-Notification-To:"
4270 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4271
4272 #: src/gtk/headers.h:39
4273 msgid "Return-Receipt-To"
4274 msgstr "Return-Receipt-To"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:39
4277 msgid "Return-Receipt-To:"
4278 msgstr "Return-Receipt-To:"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:40
4281 msgid "User-Agent"
4282 msgstr "User-Agent"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:40
4285 msgid "User-Agent:"
4286 msgstr "User-Agent:"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:41
4289 msgid "Content-Type"
4290 msgstr "Content-Type"
4291
4292 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4293 msgid "Content-Type:"
4294 msgstr "Content-Type:"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:42
4297 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4298 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:42
4301 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4302 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:43
4305 msgid "MIME-Version"
4306 msgstr "Версия по MIME"
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:43
4309 msgid "MIME-Version:"
4310 msgstr "Версия по MIME:"
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:44
4313 msgid "Precedence"
4314 msgstr "Precedence"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:44
4317 msgid "Precedence:"
4318 msgstr "Precedence:"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4321 msgid "Organization"
4322 msgstr "Организация"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:45
4325 msgid "Organization:"
4326 msgstr "Организация:"
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:47
4329 msgid "Mailing-List"
4330 msgstr "Mailing-List"
4331
4332 #: src/gtk/headers.h:47
4333 msgid "Mailing-List:"
4334 msgstr "Mailing-List:"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:48
4337 msgid "List-Post"
4338 msgstr "List-Post"
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:48
4341 msgid "List-Post:"
4342 msgstr "List-Post:"
4343
4344 #: src/gtk/headers.h:49
4345 msgid "List-Subscribe"
4346 msgstr "List-Subscribe"
4347
4348 #: src/gtk/headers.h:49
4349 msgid "List-Subscribe:"
4350 msgstr "List-Subscribe:"
4351
4352 #: src/gtk/headers.h:50
4353 msgid "List-Unsubscribe"
4354 msgstr "List-Unsubscribe"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:50
4357 msgid "List-Unsubscribe:"
4358 msgstr "List-Unsubscribe:"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:51
4361 msgid "List-Help"
4362 msgstr "List-Help"
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:51
4365 msgid "List-Help:"
4366 msgstr "List-Help:"
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:52
4369 msgid "List-Archive"
4370 msgstr "List-Archive"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:52
4373 msgid "List-Archive:"
4374 msgstr "List-Archive:"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:53
4377 msgid "List-Owner"
4378 msgstr "List-Owner"
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:53
4381 msgid "List-Owner:"
4382 msgstr "List-Owner:"
4383
4384 #: src/gtk/headers.h:55
4385 msgid "X-Label"
4386 msgstr "X-Label"
4387
4388 #: src/gtk/headers.h:55
4389 msgid "X-Label:"
4390 msgstr "X-Label:"
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:56
4393 msgid "X-Mailer"
4394 msgstr "X-Mailer"
4395
4396 #: src/gtk/headers.h:56
4397 msgid "X-Mailer:"
4398 msgstr "X-Mailer:"
4399
4400 #: src/gtk/headers.h:57
4401 msgid "X-Status"
4402 msgstr "X-Status"
4403
4404 #: src/gtk/headers.h:57
4405 msgid "X-Status:"
4406 msgstr "X-Status:"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:58
4409 msgid "X-Face"
4410 msgstr "X-Face"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:58
4413 msgid "X-Face:"
4414 msgstr "X-Face:"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:59
4417 msgid "X-No-Archive"
4418 msgstr "X-No-Archive"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:59
4421 msgid "X-No-Archive:"
4422 msgstr "X-No-Archive:"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:62
4425 msgid "In reply to"
4426 msgstr "В отговор на"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:62
4429 msgid "In reply to:"
4430 msgstr "В отговор на:"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:63
4433 msgid "To or Cc"
4434 msgstr "До или Копие"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:63
4437 msgid "To or Cc:"
4438 msgstr "До или Копие:"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:64
4441 msgid "From, To or Subject"
4442 msgstr "От, До или Относно"
4443
4444 #: src/gtk/headers.h:64
4445 msgid "From, To or Subject:"
4446 msgstr "От, До или Относно:"
4447
4448 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4449 msgid "New message"
4450 msgstr "Ново писмо"
4451
4452 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4453 msgid "Unread message"
4454 msgstr "Непрочетено писмо"
4455
4456 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4457 msgid "Message has been replied to"
4458 msgstr "На писмото е отговорено"
4459
4460 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4461 msgid "Message has been forwarded"
4462 msgstr "Писмото е препратено"
4463
4464 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4465 #, fuzzy
4466 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4467 msgstr "На писмото е отговорено"
4468
4469 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4470 msgid "Message is in an ignored thread"
4471 msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
4472
4473 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4474 msgid "Message is in a watched thread"
4475 msgstr "Писмото е в наблюдавана нишка"
4476
4477 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4478 msgid "Message is spam"
4479 msgstr "Писмото е нежелана поща"
4480
4481 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4482 msgid "Message has attachment(s)"
4483 msgstr "Писмото има прикрепен файл(ове)"
4484
4485 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4486 msgid "Digitally signed message"
4487 msgstr "Цифрово подписано писмо"
4488
4489 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4490 msgid "Encrypted message"
4491 msgstr "Шифрирано писмо"
4492
4493 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4494 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4495 msgstr "Писмото е цифрово подписано и има прикрепен файл(ове)"
4496
4497 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4498 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4499 msgstr "Писмото е шифрирано и има прикрепен файл(ове)"
4500
4501 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4502 msgid "Marked message"
4503 msgstr "Отбелязано писмо"
4504
4505 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4506 msgid "Message is marked for deletion"
4507 msgstr "Писмото е отбелязано за изтриване"
4508
4509 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4510 msgid "Message is marked for moving"
4511 msgstr "Писмото е отбелязано за преместване"
4512
4513 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4514 msgid "Message is marked for copying"
4515 msgstr "Писмото е отбелязано за копиране"
4516
4517 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4518 msgid "Locked message"
4519 msgstr "Заключено писмо"
4520
4521 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4522 msgid "Folder (normal, opened)"
4523 msgstr "Папка (нормална, отворена)"
4524
4525 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4526 msgid "Folder with read messages hidden"
4527 msgstr "Папка със скрити прочетени писма"
4528
4529 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4530 msgid "Folder contains marked messages"
4531 msgstr "Папката съдържа отбелязани писма"
4532
4533 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4534 msgid "Icon Legend"
4535 msgstr "Обяснение на иконите"
4536
4537 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4538 msgid ""
4539 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4540 "messages and folders:</span>"
4541 msgstr ""
4542 "<span weight=\"bold\">Следните икони се използват за показване на "
4543 "състоянието на писма и папки:</span>"
4544
4545 #: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
4546 #, c-format
4547 msgid "Input password for %s on %s:"
4548 msgstr "Въведете паролата за %s на %s:"
4549
4550 #: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
4551 #: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
4552 #, c-format
4553 msgid "Input password for %s:"
4554 msgstr "Въведете парола за %s:"
4555
4556 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
4557 msgid "Input password:"
4558 msgstr "Въведете парола:"
4559
4560 #: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
4561 #: src/gtk/inputdialog.c:296
4562 msgid "Input password"
4563 msgstr "Въведете парола"
4564
4565 #: src/gtk/inputdialog.c:286
4566 msgid "Remember password for this session"
4567 msgstr "Запомняне на паролата за тази сесия"
4568
4569 #: src/gtk/inputdialog.c:385 src/gtk/inputdialog.c:434
4570 msgid "Remember this"
4571 msgstr "Запомняне на това"
4572
4573 #: src/gtk/logwindow.c:451
4574 msgid "Clear _Log"
4575 msgstr "Изчистване на _записите"
4576
4577 #: src/gtk/menu.c:145
4578 msgid ""
4579 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4580 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4581 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4582 msgstr ""
4583
4584 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4585 msgid ""
4586 "\n"
4587 "\n"
4588 "Version: "
4589 msgstr ""
4590 "\n"
4591 "\n"
4592 "Версия: "
4593
4594 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4595 msgid "Error: "
4596 msgstr "Грешка:"
4597
4598 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4599 msgid "Plugin is not functional."
4600 msgstr "Приставката не работи"
4601
4602 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4603 msgid "Select the Plugins to load"
4604 msgstr "Избор на приставки за зареждане"
4605
4606 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4607 #, c-format
4608 msgid ""
4609 "The following error occurred while loading %s :\n"
4610 "\n"
4611 "%s\n"
4612 msgstr ""
4613 "Грешка при зареждане на %s:\n"
4614 "\n"
4615 "%s\n"
4616
4617 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4618 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
4619 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
4620 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4621 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69 src/prefs_toolbar.c:939
4622 msgid "Plugins"
4623 msgstr "Приставки"
4624
4625 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4626 msgid "Load..."
4627 msgstr "Зареждане..."
4628
4629 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4630 msgid "Unload"
4631 msgstr "Изключване"
4632
4633 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4634 msgid "Description"
4635 msgstr "Описание"
4636
4637 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4638 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4639 msgstr "Още приставки може да намерите на уеб-страницата ва Claws Mail."
4640
4641 #: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
4642 msgid "Get more..."
4643 msgstr "Вземане на още..."
4644
4645 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4646 msgid "Click here to load one or more plugins"
4647 msgstr "Натиснете за зареждане на една или повече приставки"
4648
4649 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4650 msgid "Unload the selected plugin"
4651 msgstr "Изключване на избраната приставка"
4652
4653 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4654 msgid "Loaded plugins"
4655 msgstr "Заредени приставки"
4656
4657 #: src/gtk/prefswindow.c:679
4658 msgid "Page Index"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:824
4662 msgid "_Hide"
4663 msgstr "С_криване"
4664
4665 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4666 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4667 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4668 #: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1418
4669 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
4670 msgid "Account"
4671 msgstr "Сметка"
4672
4673 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4674 msgid "all messages"
4675 msgstr "всички писма"
4676
4677 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4678 #, fuzzy
4679 msgid "messages whose age is greater than # days"
4680 msgstr "писма, по-стари от #"
4681
4682 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4683 #, fuzzy
4684 msgid "messages whose age is less than # days"
4685 msgstr "писма, по-нови от #"
4686
4687 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4688 msgid "messages which contain S in the message body"
4689 msgstr "писма, съдържащи S в текста"
4690
4691 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4692 msgid "messages which contain S in the whole message"
4693 msgstr "писма, съдържащи S в цялото съобщение"
4694
4695 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4696 msgid "messages carbon-copied to S"
4697 msgstr "писма с копие до S"
4698
4699 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4700 msgid "message is either to: or cc: to S"
4701 msgstr "писма с копие или скрито копие до S"
4702
4703 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4704 msgid "deleted messages"
4705 msgstr "изтрити писма"
4706
4707 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4708 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4709 msgstr "писма, съдържащи S в полето за подател"
4710
4711 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4712 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4716 msgid "messages originating from user S"
4717 msgstr "писма, изпратени от потребител S"
4718
4719 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4720 msgid "forwarded messages"
4721 msgstr "препратени писма"
4722
4723 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4724 #, fuzzy
4725 msgid "messages which have attachments"
4726 msgstr "писма, които имат етикет(и)"
4727
4728 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4729 msgid "messages which contain header S"
4730 msgstr "писма, съдържащи заглавка S"
4731
4732 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4733 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4734 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката Message-ID"
4735
4736 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4737 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4738 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката In-Reply-To"
4739
4740 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4741 msgid "messages which are marked with color #"
4742 msgstr "писма, отбелязани с цвят #"
4743
4744 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4745 msgid "locked messages"
4746 msgstr "заключени писма"
4747
4748 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4749 msgid "messages which are in newsgroup S"
4750 msgstr "писма от новинарската група S"
4751
4752 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4753 msgid "new messages"
4754 msgstr "нови писма"
4755
4756 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4757 msgid "old messages"
4758 msgstr "стари писма"
4759
4760 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4761 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4762 msgstr "непълни писма (частично изтеглени)"
4763
4764 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4765 msgid "messages which have been replied to"
4766 msgstr "писма, на които е било отговорено"
4767
4768 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4769 msgid "read messages"
4770 msgstr "прочетени писма"
4771
4772 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4773 msgid "messages which contain S in subject"
4774 msgstr "писма, съдържащи S в полето за заглавие"
4775
4776 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4777 #, fuzzy
4778 msgid "messages whose score is equal to # points"
4779 msgstr "писма с размер, равен на #"
4780
4781 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4782 #, fuzzy
4783 msgid "messages whose score is greater than # points"
4784 msgstr "писма, чиято оценка е по-голяма от #"
4785
4786 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4787 #, fuzzy
4788 msgid "messages whose score is lower than # points"
4789 msgstr "писма, чиято оценка е по-голяма от #"
4790
4791 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4792 #, fuzzy
4793 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4794 msgstr "писма с размер, равен на #"
4795
4796 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4797 #, fuzzy
4798 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
4799 msgstr "писма с размер, по-голям от #"
4800
4801 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4802 #, fuzzy
4803 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
4804 msgstr "писма с размер, по-малък от #"
4805
4806 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4807 msgid "messages which have been sent to S"
4808 msgstr "писма, изпратени до S"
4809
4810 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4811 msgid "messages which tags contain S"
4812 msgstr "писма с етикети, съдържащи S"
4813
4814 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4815 msgid "messages which have tag(s)"
4816 msgstr "писма, които имат етикет(и)"
4817
4818 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4819 msgid "marked messages"
4820 msgstr "отбелязани писма"
4821
4822 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4823 msgid "unread messages"
4824 msgstr "непрочетени писма"
4825
4826 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4827 msgid "messages which contain S in References header"
4828 msgstr ""
4829
4830 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4831 #, c-format
4832 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4833 msgstr ""
4834
4835 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4836 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4837 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката X-Label"
4838
4839 #: src/gtk/quicksearch.c:473
4840 msgid "logical AND operator"
4841 msgstr "логически оператор \"и\""
4842
4843 #: src/gtk/quicksearch.c:474
4844 msgid "logical OR operator"
4845 msgstr "логически оператор \"или\""
4846
4847 #: src/gtk/quicksearch.c:475
4848 msgid "logical NOT operator"
4849 msgstr "логически оператор \"не\""
4850
4851 #: src/gtk/quicksearch.c:476
4852 msgid "case sensitive search"
4853 msgstr "търсене с чувствителност към регистъра"
4854
4855 #: src/gtk/quicksearch.c:477
4856 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
4857 msgstr ""
4858
4859 #: src/gtk/quicksearch.c:479
4860 msgid "all filtering expressions are allowed"
4861 msgstr "разрешени са всички филтриращи изрази"
4862
4863 #: src/gtk/quicksearch.c:487 src/summary_search.c:457
4864 msgid "Extended Search"
4865 msgstr "Разширено търсене"
4866
4867 #: src/gtk/quicksearch.c:488
4868 msgid ""
4869 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4870 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4871 "The following symbols can be used:"
4872 msgstr ""
4873
4874 #: src/gtk/quicksearch.c:588
4875 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
4876 msgstr ""
4877
4878 #: src/gtk/quicksearch.c:654
4879 msgid "From/To/Subject/Tag"
4880 msgstr "От, До, Относно или етикет"
4881
4882 #: src/gtk/quicksearch.c:665
4883 msgid "Recursive"
4884 msgstr "Рекурсивно"
4885
4886 #: src/gtk/quicksearch.c:674
4887 msgid "Sticky"
4888 msgstr ""
4889
4890 #: src/gtk/quicksearch.c:684
4891 msgid "Type-ahead"
4892 msgstr ""
4893
4894 #: src/gtk/quicksearch.c:696
4895 msgid "Run on select"
4896 msgstr ""
4897
4898 #: src/gtk/quicksearch.c:738
4899 msgid "Clear the current search"
4900 msgstr "Изчистване на текущото търсене"
4901
4902 #: src/gtk/quicksearch.c:748 src/summary_search.c:410
4903 msgid "Edit search criteria"
4904 msgstr "Редактиране критериите на търсенето"
4905
4906 #: src/gtk/quicksearch.c:757
4907 msgid "Information about extended symbols"
4908 msgstr "Подробности за допълнителните символи"
4909
4910 #: src/gtk/quicksearch.c:795 src/gtk/quicksearch.c:810
4911 #, fuzzy
4912 msgid "_Information"
4913 msgstr "Данни"
4914
4915 #: src/gtk/quicksearch.c:797 src/gtk/quicksearch.c:812
4916 #, fuzzy
4917 msgid "C_lear"
4918 msgstr "Изчистване"
4919
4920 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
4921 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
4922 msgid "Correct"
4923 msgstr "Правилен"
4924
4925 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
4926 msgid "Owner"
4927 msgstr "Собственик"
4928
4929 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4930 msgid "Signer"
4931 msgstr "Подпис от"
4932
4933 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
4934 #: src/prefs_themes.c:860
4935 msgid "Name: "
4936 msgstr "Име:"
4937
4938 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
4939 msgid "Organization: "
4940 msgstr "Организация:"
4941
4942 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
4943 msgid "Location: "
4944 msgstr "Местоположение:"
4945
4946 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
4947 msgid "Fingerprint: \n"
4948 msgstr "Отпечатък: \n"
4949
4950 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
4951 msgid "Signature status: "
4952 msgstr "Състояние на подписа: "
4953
4954 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
4955 msgid "Expires on: "
4956 msgstr "Изтича на:"
4957
4958 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
4959 #, c-format
4960 msgid "SSL certificate for %s"
4961 msgstr "SSL-сертификат за %s"
4962
4963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
4964 #, c-format
4965 msgid ""
4966 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
4967 "You may be connecting to a rogue server.\n"
4968 "\n"
4969 msgstr ""
4970
4971 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
4972 #, fuzzy, c-format
4973 msgid ""
4974 "Certificate for %s is unknown.\n"
4975 "%sDo you want to accept it?"
4976 msgstr ""
4977 "Сертификатът за %s е непознат.\n"
4978 "Да бъде ли приет?"
4979
4980 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
4981 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
4982 #, c-format
4983 msgid "Signature status: %s"
4984 msgstr "Състояние на подписа: %s"
4985
4986 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
4987 msgid "_View certificate"
4988 msgstr "_Преглед на сертификата"
4989
4990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
4991 #, fuzzy
4992 msgid "SSL certificate is invalid"
4993 msgstr "SSL-сертификати"
4994
4995 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
4996 #, fuzzy
4997 msgid "SSL certificate is unknown"
4998 msgstr "SSL-сертификати"
4999
5000 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5001 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5002 msgid "_Cancel connection"
5003 msgstr "_Отказване на връзката"
5004
5005 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5006 msgid "_Accept and save"
5007 msgstr "_Приемане и записване"
5008
5009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5010 #, fuzzy, c-format
5011 msgid ""
5012 "Certificate for %s is expired.\n"
5013 "%sDo you want to continue?"
5014 msgstr ""
5015 "Сертификатът за %s е изтекъл.\n"
5016 "Да се продължи ли?"
5017
5018 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5019 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5020 msgstr ""
5021
5022 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5023 #, fuzzy
5024 msgid "SSL certificate is expired"
5025 msgstr "SSL-сертификати"
5026
5027 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5028 msgid "_Accept"
5029 msgstr "_Приемане"
5030
5031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5032 msgid "New certificate:"
5033 msgstr "Нов сертификат:"
5034
5035 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5036 msgid "Known certificate:"
5037 msgstr "Познат сертификат:"
5038
5039 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5040 #, fuzzy, c-format
5041 msgid ""
5042 "Certificate for %s has changed.\n"
5043 "%sDo you want to accept it?"
5044 msgstr "Сертификатът за %s е променен. Да бъде ли приет?"
5045
5046 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5047 msgid "_View certificates"
5048 msgstr "_Преглед на сертификатите"
5049
5050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5051 #, fuzzy
5052 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5053 msgstr "SSL-сертификат за %s"
5054
5055 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5056 #, fuzzy
5057 msgid "SSL certificate changed"
5058 msgstr "SSL-сертификати"
5059
5060 #: src/headerview.c:107
5061 msgid "Tags:"
5062 msgstr "Етикети:"
5063
5064 #: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3331 src/summaryview.c:3348
5065 #: src/summaryview.c:3369
5066 msgid "(No From)"
5067 msgstr "(липсва подател)"
5068
5069 #: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3382 src/summaryview.c:3386
5070 msgid "(No Subject)"
5071 msgstr "(липсва \"относно\")"
5072
5073 #: src/image_viewer.c:100
5074 msgid "Error:"
5075 msgstr "Грешка: "
5076
5077 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
5078 msgid "Filename:"
5079 msgstr "Име на файла:"
5080
5081 #: src/image_viewer.c:306
5082 msgid "Filesize:"
5083 msgstr "Размер на файла:"
5084
5085 #: src/image_viewer.c:355
5086 msgid "Load Image"
5087 msgstr "Зареждане на изображение"
5088
5089 #: src/imap.c:556
5090 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5091 msgstr "Разпадане на връзката по IMAP4\n"
5092
5093 #: src/imap.c:587
5094 #, c-format
5095 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5096 msgstr "Грешка в IMAP към %s: автентикация е получена\n"
5097
5098 #: src/imap.c:590
5099 #, c-format
5100 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5101 msgstr "Грешка в IMAP към %s: автентикация не е получена\n"
5102
5103 #: src/imap.c:593
5104 #, c-format
5105 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5106 msgstr "Грешка в IMAP към %s: неправилно състояние\n"
5107
5108 #: src/imap.c:596
5109 #, c-format
5110 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5111 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка в потока\n"
5112
5113 #: src/imap.c:599
5114 #, c-format
5115 msgid ""
5116 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5117 "server)\n"
5118 msgstr ""
5119 "Грешка в IMAP към %s: грешка при обработката (вероятно сървърна "
5120 "несъвместимост с RFC)\n"
5121
5122 #: src/imap.c:603
5123 #, c-format
5124 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5125 msgstr "Грешка в IMAP към %s: свързването е отказано\n"
5126
5127 #: src/imap.c:606
5128 #, c-format
5129 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5130 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка в паметта\n"
5131
5132 #: src/imap.c:609
5133 #, c-format
5134 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5135 msgstr "Грешка в IMAP към %s: критична грешка\n"
5136
5137 #: src/imap.c:612
5138 #, c-format
5139 msgid ""
5140 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5141 "server)\n"
5142 msgstr ""
5143 "Грешка в IMAP към %s: протоколна грешка (вероятно сървърна несъвместимост с "
5144 "RFC)\n"
5145
5146 #: src/imap.c:616
5147 #, c-format
5148 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5149 msgstr "Грешка в IMAP към %s: свързването не е прието\n"
5150
5151 #: src/imap.c:619
5152 #, c-format
5153 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5154 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата APPEND\n"
5155
5156 #: src/imap.c:622
5157 #, c-format
5158 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5159 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата NOOP\n"
5160
5161 #: src/imap.c:625
5162 #, c-format
5163 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5164 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LOGOUT\n"
5165
5166 #: src/imap.c:628
5167 #, c-format
5168 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5169 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CAPABILITY\n"
5170
5171 #: src/imap.c:631
5172 #, c-format
5173 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5174 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CHECK\n"
5175
5176 #: src/imap.c:634
5177 #, c-format
5178 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5179 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CLOSE\n"
5180
5181 #: src/imap.c:637
5182 #, c-format
5183 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5184 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXPUNGE\n"
5185
5186 #: src/imap.c:640
5187 #, c-format
5188 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5189 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата COPY\n"
5190
5191 #: src/imap.c:643
5192 #, c-format
5193 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5194 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID COPY\n"
5195
5196 #: src/imap.c:646
5197 #, c-format
5198 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5199 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CREATE\n"
5200
5201 #: src/imap.c:649
5202 #, c-format
5203 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5204 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата DELETE\n"
5205
5206 #: src/imap.c:652
5207 #, c-format
5208 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5209 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXAMINE\n"
5210
5211 #: src/imap.c:655
5212 #, c-format
5213 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5214 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата FETCH\n"
5215
5216 #: src/imap.c:658
5217 #, c-format
5218 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5219 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID FETCH\n"
5220
5221 #: src/imap.c:661
5222 #, c-format
5223 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5224 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LIST\n"
5225
5226 #: src/imap.c:664
5227 #, c-format
5228 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5229 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LOGIN\n"
5230
5231 #: src/imap.c:667
5232 #, c-format
5233 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5234 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LSUB\n"
5235
5236 #: src/imap.c:670
5237 #, c-format
5238 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5239 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата RENAME\n"
5240
5241 #: src/imap.c:673
5242 #, c-format
5243 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5244 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SEARCH\n"
5245
5246 #: src/imap.c:676
5247 #, c-format
5248 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5249 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID SEARCH\n"
5250
5251 #: src/imap.c:679
5252 #, c-format
5253 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5254 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SELECT\n"
5255
5256 #: src/imap.c:682
5257 #, c-format
5258 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5259 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STATUS\n"
5260
5261 #: src/imap.c:685
5262 #, c-format
5263 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5264 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STORE\n"
5265
5266 #: src/imap.c:688
5267 #, c-format
5268 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5269 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID STORE\n"
5270
5271 #: src/imap.c:691
5272 #, c-format
5273 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5274 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SUBSCRIBE\n"
5275
5276 #: src/imap.c:694
5277 #, c-format
5278 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5279 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UNSUBSCRIBE\n"
5280
5281 #: src/imap.c:697
5282 #, c-format
5283 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5284 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STARTTLS\n"
5285
5286 #: src/imap.c:700
5287 #, c-format
5288 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5289 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата INVAL\n"
5290
5291 #: src/imap.c:703
5292 #, c-format
5293 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5294 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXTENSION\n"
5295
5296 #: src/imap.c:706
5297 #, c-format
5298 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5299 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SASL\n"
5300
5301 #: src/imap.c:710
5302 #, c-format
5303 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5304 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SSL\n"
5305
5306 #: src/imap.c:714
5307 #, c-format
5308 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5309 msgstr "Грешка в IMAP към %s: непозната грешка [%d]\n"
5310
5311 #: src/imap.c:895
5312 msgid ""
5313 "\n"
5314 "\n"
5315 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5316 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5317 msgstr ""
5318
5319 #: src/imap.c:901
5320 msgid ""
5321 "\n"
5322 "\n"
5323 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5324 "and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5325 msgstr ""
5326
5327 #: src/imap.c:908
5328 #, c-format
5329 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
5330 msgstr "Връзката с %s неуспешна: достъпът е отказан.%s"
5331
5332 #: src/imap.c:912
5333 #, c-format
5334 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
5335 msgstr "Връзката с %s е неуспешна: достъпът е отказан.%s\n"
5336
5337 #: src/imap.c:930
5338 #, c-format
5339 msgid "Connecting to %s failed"
5340 msgstr "Грешка при свързването към %s"
5341
5342 #: src/imap.c:937 src/imap.c:940
5343 #, c-format
5344 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
5345 msgstr "Връзката по IMAP4 с %s е прекъсната. Повторно свързване...\n"
5346
5347 #: src/imap.c:970 src/imap.c:3418 src/imap.c:4080 src/imap.c:4177
5348 #: src/imap.c:4360 src/imap.c:5157
5349 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
5350 msgstr ""
5351
5352 #: src/imap.c:1064 src/inc.c:816 src/news.c:357 src/send_message.c:293
5353 msgid "Insecure connection"
5354 msgstr "Несигурна връзка"
5355
5356 #: src/imap.c:1065 src/inc.c:817 src/news.c:358 src/send_message.c:294
5357 msgid ""
5358 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
5359 "available in this build of Claws Mail. \n"
5360 "\n"
5361 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
5362 "not be secure."
5363 msgstr ""
5364
5365 #: src/imap.c:1071 src/inc.c:823 src/news.c:364 src/send_message.c:300
5366 msgid "Con_tinue connecting"
5367 msgstr "Про_дължаване на свързването"
5368
5369 #: src/imap.c:1081
5370 #, fuzzy, c-format
5371 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
5372 msgstr "Свързване към IMAP4 сървър: %s..."
5373
5374 #: src/imap.c:1129
5375 #, c-format
5376 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
5377 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d"
5378
5379 #: src/imap.c:1132
5380 #, c-format
5381 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
5382 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d\n"
5383
5384 #: src/imap.c:1165 src/imap.c:3840
5385 msgid "Can't start TLS session.\n"
5386 msgstr "Грешка при започването на TLS-сесията\n"
5387
5388 #: src/imap.c:1219
5389 #, c-format
5390 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
5391 msgstr "Грешка при свързване към IMAP-сървър %s.\n"
5392
5393 #: src/imap.c:1222
5394 #, c-format
5395 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
5396 msgstr "Грешка при свързване към IMAP-сървър: %s."
5397
5398 #: src/imap.c:1616
5399 msgid "Adding messages..."
5400 msgstr "Добавяне на писма..."
5401
5402 #: src/imap.c:1818 src/mh.c:520
5403 msgid "Copying messages..."
5404 msgstr "Копиране на писмата..."
5405
5406 #: src/imap.c:2300
5407 msgid "can't set deleted flags\n"
5408 msgstr ""
5409
5410 #: src/imap.c:2307 src/imap.c:4787
5411 msgid "can't expunge\n"
5412 msgstr ""
5413
5414 #: src/imap.c:2658
5415 #, c-format
5416 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
5417 msgstr "Търсене на отписани папки в %s..."
5418
5419 #: src/imap.c:2661
5420 #, c-format
5421 msgid "Looking for subfolders of %s..."
5422 msgstr "Търсене на подпапки на %s..."
5423
5424 #: src/imap.c:2957
5425 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
5426 msgstr "грешка при създаване на кутията: неуспешна команда LIST\n"
5427
5428 #: src/imap.c:2972
5429 msgid "can't create mailbox\n"
5430 msgstr "грешка при създаване на кутията\n"
5431
5432 #: src/imap.c:3063
5433 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
5434 msgstr "Името на новата папка не може да съдържа знак за разделител на пътя"
5435
5436 #: src/imap.c:3100
5437 #, c-format
5438 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
5439 msgstr "грешка при преименуване на кутията: %s в %s\n"
5440