daad44541e69efdc4f3dd28ca7431e550bb6b1d2
[claws.git] / po / bg.po
1 # translation of claws-mail.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of Claws Mail.
3 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail team
4 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
5 #
6 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
7 # George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
8 # Todor Vachkov <vachkov@mail.math.tu-berlin.de>, 2007.
9 # Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006, 2007. 2008, 2009.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2013-02-16 14:36+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2009-07-02 23:32+0300\n"
16 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
17 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18 "Language: bg\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 #: src/account.c:384
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Има отворени прозорци за създаване на ново писмо.\n"
31 "Затворете ги преди да продължите с редактирането на сметките."
32
33 #: src/account.c:431
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
36
37 #: src/account.c:710
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Редактиране на сметките"
40
41 #: src/account.c:731
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Провери поща' ще изтегли писмата от сметките ви, следвайки зададената "
48 "последователност. Отметката показва кои сметки да бъдат проверени. "
49 "Удебеленният ред показва сметката по подразбиране."
50
51 #: src/account.c:802
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Сметка по по_дразбиране"
54
55 #: src/account.c:897
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
58
59 #: src/account.c:904
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Копие на %s"
63
64 #: src/account.c:1064
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
68
69 #: src/account.c:1066
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Неозаглавено)"
72
73 #: src/account.c:1067
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Изтриване на сметка"
76
77 #: src/account.c:1537
78 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
79 msgid "G"
80 msgstr "G"
81
82 #: src/account.c:1543
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Провери поща' изтегля писмата от избраните сметки."
85
86 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
87 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
88 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
91 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
92 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
93 #: src/prefs_template.c:78
94 msgid "Name"
95 msgstr "Име"
96
97 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
98 msgid "Protocol"
99 msgstr "Протокол"
100
101 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
102 msgid "Server"
103 msgstr "Сървър"
104
105 #: src/action.c:383
106 #, c-format
107 msgid "Could not get message file %d"
108 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
109
110 #: src/action.c:420
111 msgid "Could not get message part."
112 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от писмо."
113
114 #: src/action.c:437
115 #, c-format
116 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
117 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от многосъставно писмо: %s"
118
119 #: src/action.c:609
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
123 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
124 msgstr ""
125 "Избраното действие не може да бъде извършено в прозореца за писане на ново "
126 "писмо,\n"
127 "защото съдържа %%f, %%F, %%as или %%p."
128
129 #: src/action.c:721
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Няма зададено филтриращо действие"
132
133 #: src/action.c:723
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Грешни действия за филтриране:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:978
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Грешка при създавенето на процеса за изпълнение на следната команда:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
154 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
159 msgid "Unknown error"
160 msgstr "Непозната грешка"
161
162 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
163 msgid "Completed"
164 msgstr "Изпълнено"
165
166 #: src/action.c:1234
167 #, c-format
168 msgid "--- Running: %s\n"
169 msgstr "--- Работи: %s\n"
170
171 #: src/action.c:1238
172 #, c-format
173 msgid "--- Ended: %s\n"
174 msgstr "--- Завършено: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1271
177 msgid "Action's input/output"
178 msgstr "Входно-изходен поток на действието"
179
180 #: src/action.c:1604
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
188 "('%%h' ще бъде заместен с аргумента)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1609
192 msgid "Action's hidden user argument"
193 msgstr "Скрити потребителски аргументи на действието"
194
195 #: src/action.c:1613
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Enter the argument for the following action:\n"
199 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
200 "  %s"
201 msgstr ""
202 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
203 "('%%u' ще бъде заместен с аргумента)\n"
204 "  %s"
205
206 #: src/action.c:1618
207 msgid "Action's user argument"
208 msgstr "Потребителски аргументи на действието"
209
210 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
211 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
212 msgid "Group"
213 msgstr "Група"
214
215 #: src/addrcustomattr.c:65
216 msgid "date of birth"
217 msgstr "дата на раждане"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:66
220 msgid "address"
221 msgstr "адрес"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:67
224 msgid "phone"
225 msgstr "телефон"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:68
228 msgid "mobile phone"
229 msgstr "мобилен телефон"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:69
232 msgid "organization"
233 msgstr "организация"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:70
236 msgid "office address"
237 msgstr "служебен адрес"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:71
240 msgid "office phone"
241 msgstr "служебен телефон"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:72
244 msgid "fax"
245 msgstr "факс"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:73
248 msgid "website"
249 msgstr "уеб-страница"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:141
252 msgid "Attribute name"
253 msgstr "Име на атрибут"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:156
256 msgid "Delete all attribute names"
257 msgstr "Изтриване на всички имена на атрибути"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:157
260 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
261 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички имена на атрибути?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:181
264 msgid "Delete attribute name"
265 msgstr "Изтриване името на атрибут"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:182
268 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
269 msgstr "Наистина ли искате да изтриете това име на атрибут?"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:191
272 msgid "Reset to default"
273 msgstr "Връщане по подразбиране"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:192
276 msgid ""
277 "Do you really want to replace all attribute names\n"
278 "with the default set?"
279 msgstr ""
280 "Наистина ли искате да замените всички имена\n"
281 "на атрибути с подразбиращите се?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
284 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
285 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1086
286 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
287 msgid "_Delete"
288 msgstr "_Изтриване"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
291 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
292 msgid "Delete _all"
293 msgstr "Изтриване на _всички"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:214
296 msgid "_Reset to default"
297 msgstr "_Връщане по подразбиране"
298
299 #: src/addrcustomattr.c:410
300 msgid "Attribute name is not set."
301 msgstr "Не е указано име за атрибута."
302
303 #: src/addrcustomattr.c:469
304 msgctxt "Dialog title"
305 msgid "Edit attribute names"
306 msgstr ""
307
308 #: src/addrcustomattr.c:483
309 msgid "New attribute name:"
310 msgstr "Ново име на атрибута:"
311
312 #: src/addrcustomattr.c:520
313 msgid ""
314 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
315 "contacts."
316 msgstr ""
317 "Добавянето и премахването на имена на атрибути няма да повлияе на вече "
318 "зададените атрибути на контакти."
319
320 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
321 msgid "Add to address book"
322 msgstr "Добавяне към адресника"
323
324 #: src/addressadd.c:207
325 msgid "Contact"
326 msgstr "Контакт"
327
328 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
329 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
330 msgid "Address"
331 msgstr "Адреси"
332
333 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
334 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
335 msgid "Remarks"
336 msgstr "Бележки"
337
338 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
339 msgid "Select Address Book Folder"
340 msgstr "Изберете папка от адресника"
341
342 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
343 #: src/textview.c:2110
344 #, c-format
345 msgid ""
346 "Failed to save image: \n"
347 "%s"
348 msgstr ""
349 "Грешка при запазване на изображението:\n"
350 "%s"
351
352 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
353 msgid "Add address(es)"
354 msgstr "Добавяне на адрес(и)"
355
356 #: src/addressadd.c:533
357 msgid "Can't add the specified address"
358 msgstr "Грешка при добавянето на избрания адрес"
359
360 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
361 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
362 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
363 msgid "Email Address"
364 msgstr "Адрес на е-поща"
365
366 #: src/addressbook.c:402
367 msgid "_Book"
368 msgstr "_Адресник"
369
370 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
371 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
372 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
373 msgid "_Edit"
374 msgstr "_Редактиране"
375
376 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
377 #: src/messageview.c:214
378 msgid "_Tools"
379 msgstr "И_нструменти"
380
381 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
382 #: src/messageview.c:215
383 msgid "_Help"
384 msgstr "_Помощ"
385
386 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
387 msgid "New _Book"
388 msgstr "Нов _адресник"
389
390 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
391 msgid "New _Folder"
392 msgstr "Нова _папка"
393
394 #: src/addressbook.c:410
395 msgid "New _vCard"
396 msgstr "Нова _визитка"
397
398 #: src/addressbook.c:414
399 msgid "New _JPilot"
400 msgstr "Ново устройство _JPilot"
401
402 #: src/addressbook.c:417
403 msgid "New LDAP _Server"
404 msgstr "Нов на _LDAP-сървър"
405
406 #: src/addressbook.c:421
407 msgid "_Edit book"
408 msgstr "_Редактиране на адресника"
409
410 #: src/addressbook.c:422
411 msgid "_Delete book"
412 msgstr "_Изтриване на адресника"
413
414 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
415 msgid "_Save"
416 msgstr "_Запазване"
417
418 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
419 msgid "_Close"
420 msgstr "За_тваряне"
421
422 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
423 msgid "_Select all"
424 msgstr "_Избиране на всичко"
425
426 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
427 msgid "C_ut"
428 msgstr "И_зрязване"
429
430 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
431 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
432 msgid "_Copy"
433 msgstr "_Копиране"
434
435 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
436 #: src/compose.c:605
437 msgid "_Paste"
438 msgstr "_Поставяне"
439
440 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
441 msgid "New _Address"
442 msgstr "Нов _адрес"
443
444 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
445 msgid "New _Group"
446 msgstr "Нова _група"
447
448 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
449 msgid "_Mail To"
450 msgstr "_Писмо до"
451
452 #: src/addressbook.c:444
453 msgid "Import _LDIF file..."
454 msgstr "Внасяне на _LDIF-файл..."
455
456 #: src/addressbook.c:445
457 msgid "Import M_utt file..."
458 msgstr "Внасяне на файл от _Mutt..."
459
460 #: src/addressbook.c:446
461 msgid "Import _Pine file..."
462 msgstr "Внасяне на файл от _Pine..."
463
464 #: src/addressbook.c:448
465 msgid "Export _HTML..."
466 msgstr "Изнасяне в _HTML..."
467
468 #: src/addressbook.c:449
469 msgid "Export LDI_F..."
470 msgstr "Изнасяне в LDI_F..."
471
472 #: src/addressbook.c:451
473 msgid "Find duplicates..."
474 msgstr "Откриване на повторения..."
475
476 #: src/addressbook.c:452
477 msgid "Edit custom attributes..."
478 msgstr ""
479
480 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
481 #: src/messageview.c:340
482 msgid "_About"
483 msgstr "_Относно"
484
485 #: src/addressbook.c:491
486 msgid "_Browse Entry"
487 msgstr "_Преглед на записа"
488
489 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
490 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
491 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
492 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
493 msgid "Unknown"
494 msgstr "Непознато"
495
496 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
497 msgid "Success"
498 msgstr "Успех"
499
500 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
501 msgid "Bad arguments"
502 msgstr "Неправилни аргументи"
503
504 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
505 msgid "File not specified"
506 msgstr "Не е указан файл"
507
508 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
509 msgid "Error opening file"
510 msgstr "Грешка при отваряне на файл"
511
512 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
513 msgid "Error reading file"
514 msgstr "Грешка при четене на файл"
515
516 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
517 msgid "End of file encountered"
518 msgstr "Достигнат е краят на файла"
519
520 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
521 msgid "Error allocating memory"
522 msgstr "Грешка при заделяне на памет"
523
524 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
525 msgid "Bad file format"
526 msgstr "Неправилен файлов формат"
527
528 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
529 msgid "Error writing to file"
530 msgstr "Грешка при запис във файл"
531
532 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
533 msgid "Error opening directory"
534 msgstr "Грешка при отваряне на директория"
535
536 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
537 msgid "No path specified"
538 msgstr "Не е указан път"
539
540 #: src/addressbook.c:531
541 msgid "Error connecting to LDAP server"
542 msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
543
544 #: src/addressbook.c:532
545 msgid "Error initializing LDAP"
546 msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
547
548 #: src/addressbook.c:533
549 msgid "Error binding to LDAP server"
550 msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
551
552 #: src/addressbook.c:534
553 msgid "Error searching LDAP database"
554 msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
555
556 #: src/addressbook.c:535
557 msgid "Timeout performing LDAP operation"
558 msgstr "Превишено време за чакане на отговор при LDAP операцията"
559
560 #: src/addressbook.c:536
561 msgid "Error in LDAP search criteria"
562 msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
563
564 #: src/addressbook.c:537
565 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
566 msgstr "Не са намерени LDAP записи към този критерий за търсене"
567
568 #: src/addressbook.c:538
569 msgid "LDAP search terminated on request"
570 msgstr "LDAP търсенето е прекъснато от потребителя"
571
572 #: src/addressbook.c:539
573 msgid "Error starting TLS connection"
574 msgstr "Грешка при TLS-свързване"
575
576 #: src/addressbook.c:540
577 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
578 msgstr ""
579
580 #: src/addressbook.c:541
581 msgid "Missing required information"
582 msgstr "Липсват задължителни данни"
583
584 #: src/addressbook.c:542
585 msgid "Another contact exists with that key"
586 msgstr "Вече съществува контакт с този индекс"
587
588 #: src/addressbook.c:543
589 msgid "Strong(er) authentication required"
590 msgstr "Изисква се по-сигурно удостоверяване"
591
592 #: src/addressbook.c:913
593 msgid "Sources"
594 msgstr "Източници"
595
596 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
597 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
598 msgid "Address book"
599 msgstr "Адресник"
600
601 #: src/addressbook.c:1120
602 msgid "Lookup name:"
603 msgstr "Име за търсене:"
604
605 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
606 msgid "Delete address(es)"
607 msgstr "Изтриване на адрес(и)"
608
609 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
610 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
611 msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
612
613 #: src/addressbook.c:1489
614 msgid "Delete group"
615 msgstr "Изтриване на групата"
616
617 #: src/addressbook.c:1490
618 msgid ""
619 "Really delete the group(s)?\n"
620 "The addresses it contains will not be lost."
621 msgstr ""
622 "Наистина ли искате да изтриете групата(-ите)?\n"
623 "Адресите, които се съдържат, ще бъдат изгубени."
624
625 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
626 msgid "Really delete the address(es)?"
627 msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
628
629 #: src/addressbook.c:2201
630 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
631 msgstr "Поставянето е невъзможно. Целевия адресник не може да бъде променян."
632
633 #: src/addressbook.c:2211
634 msgid "Cannot paste into an address group."
635 msgstr "Поставянето в адресна група е невъзможно."
636
637 #: src/addressbook.c:2917
638 #, c-format
639 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
640 msgstr ""
641 "Наистина ли искате да изтриете резултатите от търсенето и адресите в '%s' ?"
642
643 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
644 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
645 #: src/toolbar.c:413
646 msgid "Delete"
647 msgstr "Изтриване"
648
649 #: src/addressbook.c:2929
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
653 "contains will be moved into the parent folder."
654 msgstr ""
655 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите "
656 "от нея ще бъдат преместени в родителската папка."
657
658 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
659 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
660 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
661 msgid "Delete folder"
662 msgstr "Изтриване на папка"
663
664 #: src/addressbook.c:2933
665 msgid "+Delete _folder only"
666 msgstr "+Изтриване само на _папката"
667
668 #: src/addressbook.c:2933
669 msgid "Delete folder and _addresses"
670 msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
671
672 #: src/addressbook.c:2944
673 #, c-format
674 msgid ""
675 "Do you want to delete '%s'?\n"
676 "The addresses it contains will not be lost."
677 msgstr ""
678 "Наистина ли искате да изтриете '%s'?\n"
679 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
680
681 #: src/addressbook.c:2951
682 #, c-format
683 msgid ""
684 "Do you want to delete '%s'?\n"
685 "The addresses it contains will be lost."
686 msgstr ""
687 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
688 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
689
690 #: src/addressbook.c:3065
691 #, c-format
692 msgid "Search '%s'"
693 msgstr "Търсене на \"%s\""
694
695 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
696 msgid "New Contacts"
697 msgstr "Нов контакт"
698
699 #: src/addressbook.c:4035
700 msgid "New user, could not save index file."
701 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на индексния файл."
702
703 #: src/addressbook.c:4039
704 msgid "New user, could not save address book files."
705 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на файловете на адресника."
706
707 #: src/addressbook.c:4049
708 msgid "Old address book converted successfully."
709 msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
710
711 #: src/addressbook.c:4054
712 msgid ""
713 "Old address book converted,\n"
714 "could not save new address index file."
715 msgstr ""
716 "Старият адресник е преобразуван,\n"
717 "грешка при запазването на индексния файл за новия адресник."
718
719 #: src/addressbook.c:4067
720 msgid ""
721 "Could not convert address book,\n"
722 "but created empty new address book files."
723 msgstr ""
724 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
725 "но беше създаден нов празен файл за адресника."
726
727 #: src/addressbook.c:4073
728 msgid ""
729 "Could not convert address book,\n"
730 "could not save new address index file."
731 msgstr ""
732 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
733 "грешка при запазването на новия индексен файл за адресника."
734
735 #: src/addressbook.c:4078
736 msgid ""
737 "Could not convert address book\n"
738 "and could not create new address book files."
739 msgstr ""
740 "Грешка при преобразуването на адресника\n"
741 "и грешка при създаването на нов индексен файл  за адресника."
742
743 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
744 msgid "Addressbook conversion error"
745 msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
746
747 #: src/addressbook.c:4198
748 msgid "Addressbook Error"
749 msgstr "Грешка в адресника"
750
751 #: src/addressbook.c:4199
752 msgid "Could not read address index"
753 msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
754
755 #: src/addressbook.c:4530
756 msgid "Busy searching..."
757 msgstr "В процес на търсене..."
758
759 #: src/addressbook.c:4833
760 msgid "Interface"
761 msgstr "Интерфейс"
762
763 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
764 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
765 msgid "Address Book"
766 msgstr "Адресник"
767
768 #: src/addressbook.c:4857
769 msgid "Person"
770 msgstr "Контакт"
771
772 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
773 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
774 msgid "Folder"
775 msgstr "Папка"
776
777 #: src/addressbook.c:4905
778 msgid "vCard"
779 msgstr "vCard"
780
781 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
782 msgid "JPilot"
783 msgstr "JPilot"
784
785 #: src/addressbook.c:4941
786 msgid "LDAP servers"
787 msgstr "LDAP-сървъри"
788
789 #: src/addressbook.c:4953
790 msgid "LDAP Query"
791 msgstr "LDAP-заявка"
792
793 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
794 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
795 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
796 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
797 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
798 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
799 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
800 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
801 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
802 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
803 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
804 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
805 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
806 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
807 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
808 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
809 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
810 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
811 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
812 #: src/prefs_matcher.c:2502
813 msgid "Any"
814 msgstr "Произволен"
815
816 #: src/addrgather.c:172
817 msgid "Please specify name for address book."
818 msgstr "Въведете име за адресника"
819
820 #: src/addrgather.c:179
821 #, fuzzy
822 msgid "No available address book."
823 msgstr "Налични адреси"
824
825 #: src/addrgather.c:200
826 msgid "Please select the mail headers to search."
827 msgstr "Изберете заглавките, които ще бъдат търсени."
828
829 #: src/addrgather.c:207
830 msgid "Collecting addresses..."
831 msgstr "Събиране на адреси..."
832
833 #: src/addrgather.c:247
834 msgid "address added by claws-mail"
835 msgstr ""
836
837 #: src/addrgather.c:275
838 msgid "Addresses collected successfully."
839 msgstr "Адресите са успешно събрани."
840
841 #: src/addrgather.c:357
842 msgid "Current folder:"
843 msgstr "Текуща папка:"
844
845 #: src/addrgather.c:368
846 msgid "Address book name:"
847 msgstr "Име на адресника:"
848
849 #: src/addrgather.c:395
850 msgid "Address book folder size:"
851 msgstr "Размер на папката на адресника:"
852
853 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
854 msgid ""
855 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
856 msgstr ""
857
858 #: src/addrgather.c:413
859 msgid "Process these mail header fields"
860 msgstr "Обработвай тези полета на заглавки"
861
862 #: src/addrgather.c:432
863 msgid "Include subfolders"
864 msgstr "Включване на под-папките"
865
866 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
867 msgid "Header Name"
868 msgstr "Име на заглавката"
869
870 #: src/addrgather.c:457
871 msgid "Address Count"
872 msgstr "Брой на адресите"
873
874 #: src/addrgather.c:567
875 msgid "Header Fields"
876 msgstr "Полета на заглавки"
877
878 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
879 #: src/importldif.c:1022
880 msgid "Finish"
881 msgstr "Готово"
882
883 #: src/addrgather.c:626
884 msgid "Collect email addresses from selected messages"
885 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
886
887 #: src/addrgather.c:630
888 msgid "Collect email addresses from folder"
889 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
890
891 #: src/addrindex.c:123
892 msgid "Common addresses"
893 msgstr "Публични адреси"
894
895 #: src/addrindex.c:124
896 msgid "Personal addresses"
897 msgstr "Лични адреси"
898
899 #: src/addrindex.c:130
900 msgid "Common address"
901 msgstr "Публичен адрес"
902
903 #: src/addrindex.c:131
904 msgid "Personal address"
905 msgstr "Личен адрес"
906
907 #: src/addrindex.c:1827
908 msgid "Address(es) update"
909 msgstr "Адрес (-и) в групата"
910
911 #: src/addrindex.c:1828
912 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
913 msgstr "Грешка при актуализацията. Промените не бяха записани в директорията."
914
915 #: src/addrduplicates.c:127
916 msgid "Show duplicates in the same book"
917 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в същия адресник"
918
919 #: src/addrduplicates.c:133
920 msgid "Show duplicates in different books"
921 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в различни адресници"
922
923 #: src/addrduplicates.c:144
924 msgid "Find address book email duplicates"
925 msgstr ""
926
927 #: src/addrduplicates.c:145
928 msgid ""
929 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
930 msgstr ""
931
932 #: src/addrduplicates.c:325
933 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
934 msgstr "Не са открити повтарящи се адреси в адресника"
935
936 #: src/addrduplicates.c:356
937 msgid "Duplicate email addresses"
938 msgstr "Повтарящи се адреси на е-поща"
939
940 #: src/addrduplicates.c:474
941 msgid "Address book path"
942 msgstr "Път до адресника"
943
944 #: src/addrduplicates.c:852
945 msgid "Delete address"
946 msgstr "Изтриване на адрес"
947
948 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
949 msgid "Notice"
950 msgstr "Бележка"
951
952 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
953 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
954 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
955 #: src/summaryview.c:4868
956 msgid "Warning"
957 msgstr "Предупреждение"
958
959 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
960 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
961 msgid "Error"
962 msgstr "Грешка"
963
964 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
965 msgid "_View log"
966 msgstr "_Преглед на журналния файл"
967
968 #: src/alertpanel.c:347
969 msgid "Show this message next time"
970 msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
971
972 #: src/browseldap.c:218
973 msgid "Browse Directory Entry"
974 msgstr "Претърсване на директорийния запис"
975
976 #: src/browseldap.c:237
977 msgid "Server Name :"
978 msgstr "Име на сървъра:"
979
980 #: src/browseldap.c:247
981 msgid "Distinguished Name (dn) :"
982 msgstr "Характерно име (dn) :"
983
984 #: src/browseldap.c:270
985 msgid "LDAP Name"
986 msgstr "LDAP-име"
987
988 #: src/browseldap.c:272
989 msgid "Attribute Value"
990 msgstr "Атрибутна стойност"
991
992 #: src/common/plugin.c:65
993 msgid "Nothing"
994 msgstr "Нищо"
995
996 #: src/common/plugin.c:66
997 msgid "a viewer"
998 msgstr "преглед на изображения"
999
1000 #: src/common/plugin.c:67
1001 msgid "a MIME parser"
1002 msgstr "обработка по MIME"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:68
1005 msgid "folders"
1006 msgstr "папки"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:69
1009 msgid "filtering"
1010 msgstr "филтриране"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:70
1013 msgid "a privacy interface"
1014 msgstr "интерфейс за поверителна информация"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:71
1017 msgid "a notifier"
1018 msgstr "оповестител"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:72
1021 msgid "an utility"
1022 msgstr "инструмент"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:73
1025 msgid "things"
1026 msgstr "неща"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:334
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1032 msgstr ""
1033 "Тази приставка предоставя %s (%s), което вече се използва и чрез %s "
1034 "приставката."
1035
1036 #: src/common/plugin.c:436
1037 msgid "Plugin already loaded"
1038 msgstr "Приставката вече е заредена"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:447
1041 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1042 msgstr "Грешка при заделянето на памет за приставка"
1043
1044 #: src/common/plugin.c:481
1045 #, fuzzy
1046 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1047 msgstr ""
1048 "Тази приставка не е лицензирана под лиценз, съвместим с GPL версия 2 или по-"
1049 "нова."
1050
1051 #: src/common/plugin.c:490
1052 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1053 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:748
1056 #, c-format
1057 msgid ""
1058 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1059 "built with."
1060 msgstr ""
1061 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
1062 "била компилирана."
1063
1064 #: src/common/plugin.c:751
1065 msgid ""
1066 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1067 "with."
1068 msgstr ""
1069 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
1070 "компилирана."
1071
1072 #: src/common/plugin.c:760
1073 #, c-format
1074 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1075 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
1076
1077 #: src/common/plugin.c:762
1078 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1079 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
1080
1081 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1082 msgid "SSL handshake failed\n"
1083 msgstr "SSL-връзката е неуспешна\n"
1084
1085 #: src/common/smtp.c:180
1086 #, fuzzy
1087 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1088 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:183
1091 #, fuzzy
1092 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1093 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1096 msgid "bad SMTP response\n"
1097 msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1100 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1101 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1104 msgid "error occurred on authentication\n"
1105 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:610
1108 #, c-format
1109 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1110 msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
1111
1112 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1113 msgid "couldn't start TLS session\n"
1114 msgstr "грешка при стартирането на TLS сесията\n"
1115
1116 #: src/common/socket.c:573
1117 #, fuzzy
1118 msgid "Socket IO timeout.\n"
1119 msgstr "Сесията изтече\n"
1120
1121 #: src/common/socket.c:602
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Грешка при свързване"
1125
1126 #: src/common/socket.c:630
1127 #, c-format
1128 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: src/common/socket.c:643
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "%s: unknown host.\n"
1134 msgstr "Непозната настройка\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:831
1137 #, fuzzy, c-format
1138 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1139 msgstr "Грешка при свързване"
1140
1141 #: src/common/socket.c:1071
1142 #, c-format
1143 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: src/common/socket.c:1166
1147 #, c-format
1148 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: src/common/socket.c:1513
1152 #, c-format
1153 msgid "write on fd%d: %s\n"
1154 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1157 #, c-format
1158 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1162 #, c-format
1163 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1167 #, c-format
1168 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1172 msgid "Uncheckable"
1173 msgstr "Непроверимо"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1176 msgid "Self-signed certificate"
1177 msgstr "Самоподписан сертификат"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1180 msgid "Revoked certificate"
1181 msgstr "Изтрит сертификат"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1184 msgid "No certificate issuer found"
1185 msgstr "Не е открит издателят на сертификата"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1188 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1194 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1199 msgstr "Сертификат за изпращане"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1204 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1207 #, c-format
1208 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1214 msgstr "Изберете файл със сертификат"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1217 #, c-format
1218 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1224 msgstr "Сертификат за изпращане"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1228 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1229 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1230 msgid "<not in certificate>"
1231 msgstr "<не в сертификатът>"
1232
1233 #: src/common/string_match.c:83
1234 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1235 msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
1236
1237 #: src/common/utils.c:371
1238 #, c-format
1239 msgid "%dB"
1240 msgstr "%dB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:372
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dKB"
1245 msgstr "%d.%02dKB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:373
1248 #, c-format
1249 msgid "%d.%02dMB"
1250 msgstr "%d.%02dMB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:374
1253 #, c-format
1254 msgid "%.2fGB"
1255 msgstr "%.2fGB"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4974
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Sunday"
1260 msgstr "Неделя"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4975
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Monday"
1265 msgstr "Понеделник"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4976
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Tuesday"
1270 msgstr "Вторник"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4977
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Wednesday"
1275 msgstr "Сряда"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4978
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Thursday"
1280 msgstr "Четвъртък"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4979
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Friday"
1285 msgstr "Петък"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4980
1288 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1289 msgid "Saturday"
1290 msgstr "Събота"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4982
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "January"
1295 msgstr "Януари"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4983
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "February"
1300 msgstr "Февруари"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4984
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "March"
1305 msgstr "Март"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4985
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "April"
1310 msgstr "Април"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4986
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "May"
1315 msgstr "Май"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4987
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "June"
1320 msgstr "Юни"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4988
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "July"
1325 msgstr "Юли"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4989
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "August"
1330 msgstr "Август"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4990
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "September"
1335 msgstr "Септември"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4991
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "October"
1340 msgstr "Октомври"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4992
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "November"
1345 msgstr "Ноември"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4993
1348 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1349 msgid "December"
1350 msgstr "Декември"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4995
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Sun"
1355 msgstr "Нд"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4996
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Mon"
1360 msgstr "Пн"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4997
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Tue"
1365 msgstr "Вт"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4998
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Wed"
1370 msgstr "Ср"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4999
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Thu"
1375 msgstr "Чт"
1376
1377 #: src/common/utils.c:5000
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Fri"
1380 msgstr "Пт"
1381
1382 #: src/common/utils.c:5001
1383 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1384 msgid "Sat"
1385 msgstr "Сб"
1386
1387 #: src/common/utils.c:5003
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Jan"
1390 msgstr "Яну"
1391
1392 #: src/common/utils.c:5004
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Feb"
1395 msgstr "Фев"
1396
1397 #: src/common/utils.c:5005
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Mar"
1400 msgstr "Мар"
1401
1402 #: src/common/utils.c:5006
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Apr"
1405 msgstr "Апр"
1406
1407 #: src/common/utils.c:5007
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "May"
1410 msgstr "Май"
1411
1412 #: src/common/utils.c:5008
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jun"
1415 msgstr "Юни"
1416
1417 #: src/common/utils.c:5009
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Jul"
1420 msgstr "Юли"
1421
1422 #: src/common/utils.c:5010
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Aug"
1425 msgstr "Авг"
1426
1427 #: src/common/utils.c:5011
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Sep"
1430 msgstr "Сеп"
1431
1432 #: src/common/utils.c:5012
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Oct"
1435 msgstr "Окт"
1436
1437 #: src/common/utils.c:5013
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Nov"
1440 msgstr "Ное"
1441
1442 #: src/common/utils.c:5014
1443 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1444 msgid "Dec"
1445 msgstr "Дек"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5025
1448 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1449 msgid "AM"
1450 msgstr "пр. обяд"
1451
1452 #: src/common/utils.c:5026
1453 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1454 msgid "PM"
1455 msgstr "сл. обяд"
1456
1457 #: src/common/utils.c:5027
1458 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1459 msgid "am"
1460 msgstr "пр. обяд"
1461
1462 #: src/common/utils.c:5028
1463 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1464 msgid "pm"
1465 msgstr "сл. обяд"
1466
1467 #: src/common/utils.c:5035
1468 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1469 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1470 msgstr "%A %e %B %Y %H:%M:%S"
1471
1472 #: src/common/utils.c:5036
1473 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1474 msgid "%m/%d/%y"
1475 msgstr "%d.%m.%Y"
1476
1477 #: src/common/utils.c:5037
1478 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1479 msgid "%H:%M:%S"
1480 msgstr "%H:%M:%S"
1481
1482 #: src/common/utils.c:5039
1483 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1484 msgid "%I:%M:%S %p"
1485 msgstr "%I:%M:%S %p"
1486
1487 #: src/compose.c:565
1488 msgid "_Add..."
1489 msgstr "_Добавяне..."
1490
1491 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1492 msgid "_Remove"
1493 msgstr "_Премахване"
1494
1495 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1496 msgid "_Properties..."
1497 msgstr "_Настройки..."
1498
1499 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1500 msgid "_Message"
1501 msgstr "_Писмо"
1502
1503 #: src/compose.c:578
1504 msgid "_Spelling"
1505 msgstr "_Правопис"
1506
1507 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1508 msgid "_Options"
1509 msgstr "_Настройки"
1510
1511 #: src/compose.c:584
1512 msgid "S_end"
1513 msgstr "Из_пращане"
1514
1515 #: src/compose.c:585
1516 msgid "Send _later"
1517 msgstr "По-_късно"
1518
1519 #: src/compose.c:588
1520 msgid "_Attach file"
1521 msgstr "При_крепяне на файл"
1522
1523 #: src/compose.c:589
1524 msgid "_Insert file"
1525 msgstr "В_мъкване на файл"
1526
1527 #: src/compose.c:590
1528 msgid "Insert si_gnature"
1529 msgstr "Добавяне на по_дпис"
1530
1531 #: src/compose.c:594
1532 #, fuzzy
1533 msgid "_Print"
1534 msgstr "Отпечатване"
1535
1536 #: src/compose.c:599
1537 msgid "_Undo"
1538 msgstr "_Връщане"
1539
1540 #: src/compose.c:600
1541 msgid "_Redo"
1542 msgstr "_Повтаряне"
1543
1544 #: src/compose.c:603
1545 msgid "Cu_t"
1546 msgstr "И_зрязване"
1547
1548 #: src/compose.c:607
1549 #, fuzzy
1550 msgid "_Special paste"
1551 msgstr "Поставяне като"
1552
1553 #: src/compose.c:608
1554 #, fuzzy
1555 msgid "As _quotation"
1556 msgstr "като _цитат"
1557
1558 #: src/compose.c:609
1559 #, fuzzy
1560 msgid "_Wrapped"
1561 msgstr "_загърнато"
1562
1563 #: src/compose.c:610
1564 #, fuzzy
1565 msgid "_Unwrapped"
1566 msgstr "_незагърнато"
1567
1568 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1569 msgid "Select _all"
1570 msgstr "_Избиране на всичко"
1571
1572 #: src/compose.c:614
1573 msgid "A_dvanced"
1574 msgstr "_Допълнителни"
1575
1576 #: src/compose.c:615
1577 msgid "Move a character backward"
1578 msgstr "Придвижване с един знак назад"
1579
1580 #: src/compose.c:616
1581 msgid "Move a character forward"
1582 msgstr "Придвижване с един знак напред"
1583
1584 #: src/compose.c:617
1585 msgid "Move a word backward"
1586 msgstr "Придвижване с една дума назад"
1587
1588 #: src/compose.c:618
1589 msgid "Move a word forward"
1590 msgstr "Придвижване с една дума напред"
1591
1592 #: src/compose.c:619
1593 msgid "Move to beginning of line"
1594 msgstr "Придвижване до началото на реда"
1595
1596 #: src/compose.c:620
1597 msgid "Move to end of line"
1598 msgstr "Придвижване до края на реда"
1599
1600 #: src/compose.c:621
1601 msgid "Move to previous line"
1602 msgstr "Придвижване до предишния ред"
1603
1604 #: src/compose.c:622
1605 msgid "Move to next line"
1606 msgstr "Придвижване до следващия ред"
1607
1608 #: src/compose.c:623
1609 msgid "Delete a character backward"
1610 msgstr "Изтриване на знак назад"
1611
1612 #: src/compose.c:624
1613 msgid "Delete a character forward"
1614 msgstr "Изтриване на знак напред"
1615
1616 #: src/compose.c:625
1617 msgid "Delete a word backward"
1618 msgstr "Изтриване на дума назад"
1619
1620 #: src/compose.c:626
1621 msgid "Delete a word forward"
1622 msgstr "Изтриване на дума напред"
1623
1624 #: src/compose.c:627
1625 msgid "Delete line"
1626 msgstr "Изтриване на ред"
1627
1628 #: src/compose.c:628
1629 msgid "Delete to end of line"
1630 msgstr "Изтриване до края на реда"
1631
1632 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1633 msgid "_Find"
1634 msgstr "_Търсене"
1635
1636 #: src/compose.c:634
1637 msgid "_Wrap current paragraph"
1638 msgstr "Загръщане на _текущия абзац"
1639
1640 #: src/compose.c:635
1641 msgid "Wrap all long _lines"
1642 msgstr "Загръщане на _дългите редове"
1643
1644 #: src/compose.c:637
1645 msgid "Edit with e_xternal editor"
1646 msgstr "Редактиране с _външен редактор"
1647
1648 #: src/compose.c:640
1649 msgid "_Check all or check selection"
1650 msgstr "_Проверка на всичко или на избраното"
1651
1652 #: src/compose.c:641
1653 msgid "_Highlight all misspelled words"
1654 msgstr "_Открояване на всички сгрешени думи"
1655
1656 #: src/compose.c:642
1657 msgid "Check _backwards misspelled word"
1658 msgstr "Проверка _назад за сгрешени думи"
1659
1660 #: src/compose.c:643
1661 msgid "_Forward to next misspelled word"
1662 msgstr "Нап_ред към следващата сгрешена дума"
1663
1664 #: src/compose.c:651
1665 msgid "Reply _mode"
1666 msgstr "Режим на _отговаряне"
1667
1668 #: src/compose.c:653
1669 msgid "Privacy _System"
1670 msgstr "Система за по_верителност"
1671
1672 #: src/compose.c:658
1673 msgid "_Priority"
1674 msgstr "_Приоритет"
1675
1676 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1677 msgid "Character _encoding"
1678 msgstr "Кодиране на _символите"
1679
1680 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1681 msgid "Western European"
1682 msgstr "Западноевропейско"
1683
1684 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1685 msgid "Baltic"
1686 msgstr "Балтийско"
1687
1688 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1689 msgid "Hebrew"
1690 msgstr "Еврейски"
1691
1692 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1693 msgid "Arabic"
1694 msgstr "Арабско"
1695
1696 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1697 msgid "Cyrillic"
1698 msgstr "Кирилица"
1699
1700 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1701 msgid "Japanese"
1702 msgstr "Японско"
1703
1704 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1705 msgid "Chinese"
1706 msgstr "Китайско"
1707
1708 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1709 msgid "Korean"
1710 msgstr "Корейско"
1711
1712 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1713 msgid "Thai"
1714 msgstr "Тайландско"
1715
1716 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1717 msgid "_Address book"
1718 msgstr "_Адресник"
1719
1720 #: src/compose.c:678
1721 msgid "_Template"
1722 msgstr "_Шаблон"
1723
1724 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1725 msgid "Actio_ns"
1726 msgstr "_Действия"
1727
1728 #: src/compose.c:689
1729 msgid "Aut_o wrapping"
1730 msgstr "Автоматично за_гръщане"
1731
1732 #: src/compose.c:690
1733 msgid "Auto _indent"
1734 msgstr "Автоматичен _отстъп"
1735
1736 #: src/compose.c:691
1737 msgid "Si_gn"
1738 msgstr "Подпи_сване"
1739
1740 #: src/compose.c:692
1741 msgid "_Encrypt"
1742 msgstr "_Шифриране"
1743
1744 #: src/compose.c:693
1745 msgid "_Request Return Receipt"
1746 msgstr "Искане на _разписка за получаване"
1747
1748 #: src/compose.c:694
1749 #, fuzzy
1750 msgid "Remo_ve references"
1751 msgstr "/_Настройки/_Късане на нишката"
1752
1753 #: src/compose.c:695
1754 msgid "Show _ruler"
1755 msgstr "Показване на _линийка"
1756
1757 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1758 msgid "_Normal"
1759 msgstr "_Нормален режим"
1760
1761 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1762 msgid "_All"
1763 msgstr "_Всички"
1764
1765 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1766 msgid "_Sender"
1767 msgstr "По_дател"
1768
1769 #: src/compose.c:703
1770 msgid "_Mailing-list"
1771 msgstr "По_щенски списък"
1772
1773 #: src/compose.c:708
1774 msgid "_Highest"
1775 msgstr "_Най-високо"
1776
1777 #: src/compose.c:709
1778 msgid "Hi_gh"
1779 msgstr "_Високо"
1780
1781 #: src/compose.c:711
1782 msgid "Lo_w"
1783 msgstr "_Ниско"
1784
1785 #: src/compose.c:712
1786 msgid "_Lowest"
1787 msgstr "Най-ни_ско"
1788
1789 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1790 msgid "_Automatic"
1791 msgstr "_Автоматично"
1792
1793 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1794 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1795 msgstr "7-битов ascii (US-ASC_II)"
1796
1797 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1798 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1799 msgstr "Уникод (_UTF-8)"
1800
1801 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1802 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1803 msgstr "Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
1804
1805 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1806 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1807 msgstr "Гръцко (ISO-8859-_7)"
1808
1809 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1810 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1811 msgstr "Турско (ISO-8859-_9)"
1812
1813 #: src/compose.c:1034
1814 msgid "New message From format error."
1815 msgstr ""
1816
1817 #: src/compose.c:1126
1818 msgid "New message subject format error."
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "В текста на шаблона за ново писмо има грешка на ред %d."
1825
1826 #: src/compose.c:1413
1827 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1828 msgstr "Грешка при отговаряне. Вероятно оригиналното писмо не съществува."
1829
1830 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1831 msgid ""
1832 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1833 "address."
1834 msgstr ""
1835 "Полето за подател в шаблона за отговаряне съдържа неправилен адрес на е-поща."
1836
1837 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1838 #, c-format
1839 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1840 msgstr "В текста на шаблона за отговаряне има грешка на ред %d."
1841
1842 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1843 msgid ""
1844 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1845 "address."
1846 msgstr ""
1847 "Полето за подател в шаблона за препращане съдържа неправилен адрес на е-поща."
1848
1849 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1850 #, c-format
1851 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1852 msgstr "В текста на шаблона за препращане има грешка на ред %d."
1853
1854 #: src/compose.c:2014
1855 msgid "Fw: multiple emails"
1856 msgstr "Препратено: няколко писма"
1857
1858 #: src/compose.c:2456
1859 #, c-format
1860 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1861 msgstr "В текста на шаблона за пренасочване има грешка на ред %d."
1862
1863 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1864 msgid "Cc:"
1865 msgstr "Копие:"
1866
1867 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1868 msgid "Bcc:"
1869 msgstr "Скрито копие:"
1870
1871 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1872 msgid "Reply-To:"
1873 msgstr "Reply-To:"
1874
1875 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1876 #: src/gtk/headers.h:32
1877 msgid "Newsgroups:"
1878 msgstr "Новинарски групи:"
1879
1880 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1881 msgid "Followup-To:"
1882 msgstr "Followup-To:"
1883
1884 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1885 msgid "In-Reply-To:"
1886 msgstr "В отговор на:"
1887
1888 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1889 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1890 msgid "To:"
1891 msgstr "До:"
1892
1893 #: src/compose.c:2747
1894 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1895 msgstr ""
1896 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1897
1898 #: src/compose.c:2753
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "The following file has been attached: \n"
1902 "%s"
1903 msgid_plural ""
1904 "The following files have been attached: \n"
1905 "%s"
1906 msgstr[0] ""
1907 "Прикрепен е следният файл:\n"
1908 "%s"
1909 msgstr[1] ""
1910 "Прикрепени са следните файлове:\n"
1911 "%s"
1912
1913 #: src/compose.c:3026
1914 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1915 msgstr "Знаците за цитиране в шаблона са неправилни."
1916
1917 #: src/compose.c:3514
1918 #, fuzzy, c-format
1919 msgid "Could not get size of file '%s'."
1920 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
1921
1922 #: src/compose.c:3525
1923 #, fuzzy, c-format
1924 msgid ""
1925 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1926 "want to do that?"
1927 msgstr "Последователно изпечатване на %d писма. Искате ли да продължите?"
1928
1929 #: src/compose.c:3528
1930 msgid "Are you sure?"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1934 msgid "+_Insert"
1935 msgstr "+_Вмъкване"
1936
1937 #: src/compose.c:3639
1938 #, c-format
1939 msgid "File %s is empty."
1940 msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
1941
1942 #: src/compose.c:3643
1943 #, c-format
1944 msgid "Can't read %s."
1945 msgstr "Грешка при четенето на %s."
1946
1947 #: src/compose.c:3670
1948 #, c-format
1949 msgid "Message: %s"
1950 msgstr "Писмо: %s"
1951
1952 #: src/compose.c:4658
1953 msgid " [Edited]"
1954 msgstr "[Редактирано]"
1955
1956 #: src/compose.c:4665
1957 #, c-format
1958 msgid "%s - Compose message%s"
1959 msgstr "%s - Писане на ново писмо%s"
1960
1961 #: src/compose.c:4668
1962 #, c-format
1963 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1964 msgstr "[без Относно] - Писане на ново писмо%s"
1965
1966 #: src/compose.c:4670
1967 msgid "Compose message"
1968 msgstr "Писане на ново писмо"
1969
1970 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1971 msgid ""
1972 "Account for sending mail is not specified.\n"
1973 "Please select a mail account before sending."
1974 msgstr ""
1975 "Няма избрана сметка за изпращането на писма.\n"
1976 "Моля изберете такава и опитайте отново."
1977
1978 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1979 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1980 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1981 msgid "Send"
1982 msgstr "Изпращане"
1983
1984 #: src/compose.c:4915
1985 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1986 msgstr ""
1987 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Копие. "
1988 "Продължи с изпращенето?"
1989
1990 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1991 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1992 msgid "+_Send"
1993 msgstr "+_Изпращане"
1994
1995 #: src/compose.c:4947
1996 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1997 msgstr ""
1998 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Скрито "
1999 "копие. Продължи с изпращенето?"
2000
2001 #: src/compose.c:4964
2002 msgid "Recipient is not specified."
2003 msgstr "Получателят не е указан."
2004
2005 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
2006 msgid "+_Queue"
2007 msgstr "+_Чакащи"
2008
2009 #: src/compose.c:4984
2010 #, c-format
2011 msgid "Subject is empty. %s"
2012 msgstr "\"Относно\" е празно. %s"
2013
2014 #: src/compose.c:4985
2015 msgid "Send it anyway?"
2016 msgstr "Да се изпрати ли въпреки това?"
2017
2018 #: src/compose.c:4986
2019 msgid "Queue it anyway?"
2020 msgstr "Да се постави в опашката въпреки това?"
2021
2022 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2023 msgid "Send later"
2024 msgstr "По-късно"
2025
2026 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2027 msgid ""
2028 "Could not queue message for sending:\n"
2029 "\n"
2030 "Charset conversion failed."
2031 msgstr ""
2032 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2033 "\n"
2034 "Преобразуването на кодовата таблица е неуспешно."
2035
2036 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2037 msgid ""
2038 "Could not queue message for sending:\n"
2039 "\n"
2040 "Couldn't get recipient encryption key."
2041 msgstr ""
2042 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2043 "\n"
2044 "Не е получен ключът на получателя за шифриране."
2045
2046 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "Signature failed: %s"
2052 msgstr ""
2053 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2054 "\n"
2055 "Грешка при подписването: %s"
2056
2057 #: src/compose.c:5048
2058 #, c-format
2059 msgid ""
2060 "Could not queue message for sending:\n"
2061 "\n"
2062 "%s."
2063 msgstr ""
2064 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2065 "\n"
2066 "%s."
2067
2068 #: src/compose.c:5050
2069 msgid "Could not queue message for sending."
2070 msgstr "Грешка при поставяне в опашката за изпращане."
2071
2072 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2073 msgid ""
2074 "The message was queued but could not be sent.\n"
2075 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2076 msgstr ""
2077
2078 #: src/compose.c:5121
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "%s\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084
2085 #: src/compose.c:5494
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2089 "to the specified %s charset.\n"
2090 "Send it as %s?"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: src/compose.c:5552
2094 #, c-format
2095 msgid ""
2096 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2097 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2098 "\n"
2099 "Send it anyway?"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/compose.c:5733
2103 msgid "Encryption warning"
2104 msgstr "Предупреждение от шифриране"
2105
2106 #: src/compose.c:5734
2107 msgid "+C_ontinue"
2108 msgstr "+_Продължаване"
2109
2110 #: src/compose.c:5783
2111 msgid "No account for sending mails available!"
2112 msgstr "Няма зададена сметка за изпращане на писма!"
2113
2114 #: src/compose.c:5792
2115 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/compose.c:6021
2119 #, c-format
2120 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2124 #: src/toolbar.c:2181
2125 msgid "Cancel sending"
2126 msgstr "Отмяна на изпращането"
2127
2128 #: src/compose.c:6022
2129 msgid "Ignore attachment"
2130 msgstr "Пренебрегване на прикачения файл"
2131
2132 #: src/compose.c:6061
2133 #, c-format
2134 msgid "Original %s part"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: src/compose.c:6592
2138 msgid "Add to address _book"
2139 msgstr "Добавяне към _адресника"
2140
2141 #: src/compose.c:6748
2142 msgid "Delete entry contents"
2143 msgstr "Изтриване съдържанието на записа"
2144
2145 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2146 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2147 msgstr "Натиснете <tab> за автоматично вмъкване от адресника"
2148
2149 #: src/compose.c:6972
2150 msgid "Mime type"
2151 msgstr "Вид по MIME"
2152
2153 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2154 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2155 msgid "Size"
2156 msgstr "Размер"
2157
2158 #: src/compose.c:7048
2159 msgid "Save Message to "
2160 msgstr "Запазване на писмото в "
2161
2162 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2163 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2164 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2165 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2167 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2168 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2169 msgid "_Browse"
2170 msgstr "_Разгледай"
2171
2172 #: src/compose.c:7569
2173 msgid "Hea_der"
2174 msgstr "_Заглавна част"
2175
2176 #: src/compose.c:7574
2177 msgid "_Attachments"
2178 msgstr "_Прикрепени файлове"
2179
2180 #: src/compose.c:7588
2181 msgid "Othe_rs"
2182 msgstr "_Други"
2183
2184 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2185 msgid "Subject:"
2186 msgstr "Относно:"
2187
2188 #: src/compose.c:7830
2189 #, c-format
2190 msgid ""
2191 "Spell checker could not be started.\n"
2192 "%s"
2193 msgstr ""
2194 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
2195 "%s"
2196
2197 #: src/compose.c:7943
2198 #, c-format
2199 msgid "From: <i>%s</i>"
2200 msgstr "От: <i>%s</i>"
2201
2202 #: src/compose.c:7977
2203 msgid "Account to use for this email"
2204 msgstr "Сметката, която искате да използвате за това писмо"
2205
2206 #: src/compose.c:7979
2207 msgid "Sender address to be used"
2208 msgstr "Използван адрес на подателя"
2209
2210 #: src/compose.c:8143
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2214 "encrypt this message."
2215 msgstr ""
2216 "Грешка при зареждането на системата за поверителност '%s'. Вие няма да "
2217 "можете да подпишете или кодирате това писмо."
2218
2219 #: src/compose.c:8243 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2220 msgid "_None"
2221 msgstr "_Без"
2222
2223 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2224 #, c-format
2225 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2226 msgstr "В текста на шаблона има грешка на ред %d."
2227
2228 #: src/compose.c:8460
2229 msgid "Template From format error."
2230 msgstr ""
2231
2232 #: src/compose.c:8478
2233 msgid "Template To format error."
2234 msgstr ""
2235
2236 #: src/compose.c:8496
2237 msgid "Template Cc format error."
2238 msgstr ""
2239
2240 #: src/compose.c:8514
2241 msgid "Template Bcc format error."
2242 msgstr ""
2243
2244 #: src/compose.c:8533
2245 msgid "Template subject format error."
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/compose.c:8797
2249 msgid "Invalid MIME type."
2250 msgstr "Неправилен вид по MIME"
2251
2252 #: src/compose.c:8812
2253 msgid "File doesn't exist or is empty."
2254 msgstr "Файлът не съществува или е празен."
2255
2256 #: src/compose.c:8886
2257 msgid "Properties"
2258 msgstr "Атрибути"
2259
2260 #: src/compose.c:8903
2261 msgid "MIME type"
2262 msgstr "Вид по MIME"
2263
2264 #: src/compose.c:8944
2265 msgid "Encoding"
2266 msgstr "Кодиране"
2267
2268 #: src/compose.c:8964
2269 msgid "Path"
2270 msgstr "Път"
2271
2272 #: src/compose.c:8965
2273 msgid "File name"
2274 msgstr "Име на файла"
2275
2276 #: src/compose.c:9157
2277 #, c-format
2278 msgid ""
2279 "The external editor is still working.\n"
2280 "Force terminating the process?\n"
2281 "process group id: %d"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2285 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2286 msgstr ""
2287
2288 #: src/compose.c:9577
2289 msgid "Could not queue message."
2290 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2291
2292 #: src/compose.c:9579
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "Could not queue message:\n"
2296 "\n"
2297 "%s."
2298 msgstr ""
2299 "Грешка при поставяне на писмото в изчакване:\n"
2300 "\n"
2301 "%s."
2302
2303 #: src/compose.c:9747
2304 msgid "Could not save draft."
2305 msgstr "Грешка при запис на черновата."
2306
2307 #: src/compose.c:9751
2308 msgid "Could not save draft"
2309 msgstr "Грешка при запис на черновата"
2310
2311 #: src/compose.c:9752
2312 msgid ""
2313 "Could not save draft.\n"
2314 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: src/compose.c:9754
2318 msgid "_Cancel exit"
2319 msgstr "_Отказ от излизане"
2320
2321 #: src/compose.c:9754
2322 msgid "_Discard email"
2323 msgstr "_Отхвърляне на писмото"
2324
2325 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2326 msgid "Select file"
2327 msgstr "Избор на файл"
2328
2329 #: src/compose.c:9942
2330 #, c-format
2331 msgid "File '%s' could not be read."
2332 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
2333
2334 #: src/compose.c:9944
2335 #, c-format
2336 msgid ""
2337 "File '%s' contained invalid characters\n"
2338 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2339 msgstr ""
2340
2341 #: src/compose.c:10016
2342 msgid "Discard message"
2343 msgstr "Отхвърляне на писмо"
2344
2345 #: src/compose.c:10017
2346 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2347 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2348
2349 #: src/compose.c:10018
2350 msgid "_Discard"
2351 msgstr "_Отхвърляне"
2352
2353 #: src/compose.c:10018
2354 msgid "_Save to Drafts"
2355 msgstr "_Запазване в чернови"
2356
2357 #: src/compose.c:10020
2358 msgid "Save changes"
2359 msgstr "Запазване на промените"
2360
2361 #: src/compose.c:10021
2362 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2363 msgstr "Писмото е променено. Да се запазят ли последните промени?"
2364
2365 #: src/compose.c:10022
2366 msgid "_Don't save"
2367 msgstr "_Да не се запазва"
2368
2369 #: src/compose.c:10022
2370 msgid "+_Save to Drafts"
2371 msgstr "+_Запазване в чернови"
2372
2373 #: src/compose.c:10092
2374 #, c-format
2375 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2376 msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
2377
2378 #: src/compose.c:10094
2379 msgid "Apply template"
2380 msgstr "Прилагане на шаблон"
2381
2382 #: src/compose.c:10095
2383 msgid "_Replace"
2384 msgstr "_Замяна"
2385
2386 #: src/compose.c:10095
2387 msgid "_Insert"
2388 msgstr "_Вмъкване"
2389
2390 #: src/compose.c:10959
2391 msgid "Insert or attach?"
2392 msgstr "Вмъкване или прикрепяне?"
2393
2394 #: src/compose.c:10960
2395 msgid ""
2396 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2397 "attach it to the email?"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: src/compose.c:10962
2401 msgid "_Attach"
2402 msgstr "_Прикрепяне"
2403
2404 #: src/compose.c:11178
2405 #, c-format
2406 msgid "Quote format error at line %d."
2407 msgstr "Грешка при форматирането на кавички на ред %d."
2408
2409 #: src/compose.c:11462
2410 #, c-format
2411 msgid ""
2412 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2413 "time. Do you want to continue?"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: src/crash.c:141
2417 #, c-format
2418 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: src/crash.c:187
2422 msgid "Claws Mail has crashed"
2423 msgstr "Claws Mail спря с грешка."
2424
2425 #: src/crash.c:203
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "%s.\n"
2429 "Please file a bug report and include the information below."
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/crash.c:208
2433 msgid "Debug log"
2434 msgstr "Дневник на търсенето за грешки"
2435
2436 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2437 msgid "Close"
2438 msgstr "Затваряне"
2439
2440 #: src/crash.c:257
2441 msgid "Save..."
2442 msgstr "Запазване..."
2443
2444 #: src/crash.c:262
2445 msgid "Create bug report"
2446 msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
2447
2448 #: src/crash.c:312
2449 msgid "Save crash information"
2450 msgstr "Запазване данни за прекъсването"
2451
2452 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2453 msgid "Add New Person"
2454 msgstr "Добавяне на  нов контакт"
2455
2456 #: src/editaddress.c:158
2457 msgid ""
2458 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2459 "following values to be set:\n"
2460 " - Display Name\n"
2461 " - First Name\n"
2462 " - Last Name\n"
2463 " - Nickname\n"
2464 " - any email address\n"
2465 " - any additional attribute\n"
2466 "\n"
2467 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2468 "Click Cancel to close without saving."
2469 msgstr ""
2470
2471 #: src/editaddress.c:169
2472 msgid ""
2473 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2474 "following values to be set:\n"
2475 " - First Name\n"
2476 " - Last Name\n"
2477 " - any email address\n"
2478 " - any additional attribute\n"
2479 "\n"
2480 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2481 "Click Cancel to close without saving."
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/editaddress.c:233
2485 msgid "Edit Person Details"
2486 msgstr "Редактиране на лични данни"
2487
2488 #: src/editaddress.c:411
2489 msgid "An Email address must be supplied."
2490 msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
2491
2492 #: src/editaddress.c:587
2493 msgid "A Name and Value must be supplied."
2494 msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
2495
2496 #: src/editaddress.c:676
2497 msgid "Discard"
2498 msgstr "Отхвърляне"
2499
2500 #: src/editaddress.c:677
2501 msgid "Apply"
2502 msgstr "Прилагане"
2503
2504 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2505 msgid "Edit Person Data"
2506 msgstr "Редактиране на личните данни"
2507
2508 #: src/editaddress.c:785
2509 msgid "Choose a picture"
2510 msgstr "Избор на изображени"
2511
2512 #: src/editaddress.c:804
2513 #, c-format
2514 msgid ""
2515 "Failed to import image: \n"
2516 "%s"
2517 msgstr ""
2518 "Грешка при внасяне на изображението:\n"
2519 "%s"
2520
2521 #: src/editaddress.c:846
2522 msgid "_Set picture"
2523 msgstr "_Задаване на изображение"
2524
2525 #: src/editaddress.c:847
2526 msgid "_Unset picture"
2527 msgstr "_Премахване на изображението"
2528
2529 #: src/editaddress.c:905
2530 msgid "Photo"
2531 msgstr "Снимка"
2532
2533 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2534 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2535 msgid "Display Name"
2536 msgstr "Показвано име"
2537
2538 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2539 msgid "Last Name"
2540 msgstr "Фамилно име"
2541
2542 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2543 msgid "First Name"
2544 msgstr "Малко име"
2545
2546 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2547 msgid "Nickname"
2548 msgstr "Прякор"
2549
2550 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2551 msgid "Alias"
2552 msgstr "Псевдоним"
2553
2554 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2555 #: src/prefs_customheader.c:223
2556 msgid "Value"
2557 msgstr "Стойност"
2558
2559 #: src/editaddress.c:1427
2560 msgid "_User Data"
2561 msgstr "_Лични данни"
2562
2563 #: src/editaddress.c:1428
2564 msgid "_Email Addresses"
2565 msgstr "Адреси на _е-поща"
2566
2567 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2568 msgid "O_ther Attributes"
2569 msgstr "_Други данни"
2570
2571 #: src/editbook.c:109
2572 msgid "File appears to be OK."
2573 msgstr "Файлът изглежда наред.."
2574
2575 #: src/editbook.c:112
2576 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2577 msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
2578
2579 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2580 msgid "Could not read file."
2581 msgstr "Грешка при четене на файла."
2582
2583 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2584 msgid "Edit Addressbook"
2585 msgstr "Редактиране на адресник"
2586
2587 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2588 msgid " Check File "
2589 msgstr " Проверка на файла "
2590
2591 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2592 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2593 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2594 msgid "File"
2595 msgstr "Файл"
2596
2597 #: src/editbook.c:281
2598 msgid "Add New Addressbook"
2599 msgstr "Добавяне на нов адресник"
2600
2601 #: src/editgroup.c:101
2602 msgid "A Group Name must be supplied."
2603 msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
2604
2605 #: src/editgroup.c:294
2606 msgid "Edit Group Data"
2607 msgstr "Редактиране данните на група"
2608
2609 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2610 msgid "Group Name"
2611 msgstr "Име на групата"
2612
2613 #: src/editgroup.c:342
2614 msgid "Addresses in Group"
2615 msgstr "Адреси в групата"
2616
2617 #: src/editgroup.c:377
2618 msgid "Available Addresses"
2619 msgstr "Налични адреси"
2620
2621 #: src/editgroup.c:452
2622 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2623 msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
2624
2625 #: src/editgroup.c:500
2626 msgid "Edit Group Details"
2627 msgstr "Редактиране данните на група"
2628
2629 #: src/editgroup.c:503
2630 msgid "Add New Group"
2631 msgstr "Добавяне на нова група"
2632
2633 #: src/editgroup.c:553
2634 msgid "Edit folder"
2635 msgstr "Редактиране на папка"
2636
2637 #: src/editgroup.c:553
2638 msgid "Input the new name of folder:"
2639 msgstr "Въведете новото име на папката:"
2640
2641 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2642 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2643 msgid "New folder"
2644 msgstr "Нова папка"
2645
2646 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2647 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2648 msgid "Input the name of new folder:"
2649 msgstr "Въведете име за новата папка:"
2650
2651 #: src/editjpilot.c:188
2652 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2653 msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
2654
2655 #: src/editjpilot.c:200
2656 msgid "Select JPilot File"
2657 msgstr "Избиране на Jpilot файл"
2658
2659 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2660 msgid "Edit JPilot Entry"
2661 msgstr "Редактиране на запис за JPilot"
2662
2663 #: src/editjpilot.c:281
2664 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2665 msgstr "Допълнителни елементи на е-пощенските адреси"
2666
2667 #: src/editjpilot.c:372
2668 msgid "Add New JPilot Entry"
2669 msgstr "Добавяне на нов Jpilot запис"
2670
2671 #: src/editldap_basedn.c:138
2672 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2673 msgstr "Редактиране на LDAP — Избор на основа на търсенето"
2674
2675 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2676 msgid "Hostname"
2677 msgstr "Име на хост"
2678
2679 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2680 msgid "Port"
2681 msgstr "Порт"
2682
2683 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2684 msgid "Search Base"
2685 msgstr "Основа на търсенето"
2686
2687 #: src/editldap_basedn.c:198
2688 msgid "Available Search Base(s)"
2689 msgstr "Налични основи на търсенето"
2690
2691 #: src/editldap_basedn.c:288
2692 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2693 msgstr "Грешка при откриване основите на търсене в сървъра. Задайте ги ръчно."
2694
2695 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2696 msgid "Could not connect to server"
2697 msgstr "Грешка при свързването към сървъра"
2698
2699 #: src/editldap.c:152
2700 msgid "A Name must be supplied."
2701 msgstr "Трябва да бъде указано име."
2702
2703 #: src/editldap.c:164
2704 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2705 msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
2706
2707 #: src/editldap.c:177
2708 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2709 msgstr "Трябва да се зададе поне един атрибут за търсенето в LDAP."
2710
2711 #: src/editldap.c:278
2712 msgid "Connected successfully to server"
2713 msgstr "Успешно свързване със сървъра"
2714
2715 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2716 msgid "Edit LDAP Server"
2717 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2718
2719 #: src/editldap.c:437
2720 msgid "A name that you wish to call the server."
2721 msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
2722
2723 #: src/editldap.c:450
2724 msgid ""
2725 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2726 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2727 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2728 "computer as Claws Mail."
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/editldap.c:470
2732 msgid "TLS"
2733 msgstr "TLS"
2734
2735 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2736 msgid "SSL"
2737 msgstr "SSL"
2738
2739 #: src/editldap.c:475
2740 msgid ""
2741 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2742 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2743 "TLS_REQCERT fields)."
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/editldap.c:479
2747 msgid ""
2748 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2749 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2750 "TLS_REQCERT fields)."
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/editldap.c:493
2754 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2755 msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
2756
2757 #: src/editldap.c:496
2758 msgid " Check Server "
2759 msgstr " Проверка на сървъра "
2760
2761 #: src/editldap.c:500
2762 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/editldap.c:513
2766 msgid ""
2767 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2768 "Examples include:\n"
2769 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2770 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2771 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2772 msgstr ""
2773
2774 #: src/editldap.c:524
2775 msgid ""
2776 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2777 "server."
2778 msgstr ""
2779
2780 #: src/editldap.c:580
2781 msgid "Search Attributes"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: src/editldap.c:589
2785 msgid ""
2786 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2787 "find a name or address."
2788 msgstr ""
2789
2790 #: src/editldap.c:592
2791 msgid " Defaults "
2792 msgstr " По подразбиране "
2793
2794 #: src/editldap.c:596
2795 msgid ""
2796 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2797 "names and addresses during a name or address search process."
2798 msgstr ""
2799
2800 #: src/editldap.c:602
2801 msgid "Max Query Age (secs)"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/editldap.c:617
2805 msgid ""
2806 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2807 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2808 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2809 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2810 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2811 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2812 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2813 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2814 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2815 "more memory to cache results."
2816 msgstr ""
2817
2818 #: src/editldap.c:634
2819 msgid "Include server in dynamic search"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: src/editldap.c:639
2823 msgid ""
2824 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2825 "address completion."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/editldap.c:645
2829 msgid "Match names 'containing' search term"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: src/editldap.c:650
2833 msgid ""
2834 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2835 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2836 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2837 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2838 "searches against other address interfaces."
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/editldap.c:703
2842 msgid "Bind DN"
2843 msgstr "DN за свързване"
2844
2845 #: src/editldap.c:712
2846 msgid ""
2847 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2848 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2849 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2850 "performing a search."
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/editldap.c:719
2854 msgid "Bind Password"
2855 msgstr "Парола за свързване"
2856
2857 #: src/editldap.c:733
2858 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2859 msgstr ""
2860
2861 #: src/editldap.c:738
2862 msgid "Timeout (secs)"
2863 msgstr "Изчакване (сек.)"
2864
2865 #: src/editldap.c:752
2866 msgid "The timeout period in seconds."
2867 msgstr "Време на изчакване в секунди"
2868
2869 #: src/editldap.c:756
2870 msgid "Maximum Entries"
2871 msgstr "Максимален брой записи"
2872
2873 #: src/editldap.c:770
2874 msgid ""
2875 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2876 msgstr ""
2877
2878 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2879 msgid "Basic"
2880 msgstr "Основни"
2881
2882 #: src/editldap.c:786
2883 msgid "Search"
2884 msgstr "Търсене"
2885
2886 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2887 msgid "Extended"
2888 msgstr "Разширени"
2889
2890 #: src/editldap.c:985
2891 msgid "Add New LDAP Server"
2892 msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
2893
2894 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2895 msgid "Tag"
2896 msgstr "Етикет"
2897
2898 #: src/edittags.c:215
2899 msgid "Delete tag"
2900 msgstr "Изтриване на етикета"
2901
2902 #: src/edittags.c:216
2903 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2904 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2905
2906 #: src/edittags.c:243
2907 msgid "Delete all tags"
2908 msgstr "Изтриване на всички етикети"
2909
2910 #: src/edittags.c:244
2911 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2912 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички етикети?"
2913
2914 #: src/edittags.c:422
2915 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2916 msgstr ""
2917
2918 #: src/edittags.c:464
2919 msgid "Tag is not set."
2920 msgstr "Етикетът не е указан."
2921
2922 #: src/edittags.c:529
2923 msgctxt "Dialog title"
2924 msgid "Apply tags"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: src/edittags.c:543
2928 msgid "New tag:"
2929 msgstr "Нов етикет:"
2930
2931 #: src/edittags.c:576
2932 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/editvcard.c:95
2936 msgid "File does not appear to be vCard format."
2937 msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
2938
2939 #: src/editvcard.c:107
2940 msgid "Select vCard File"
2941 msgstr "Изберете vCard-файл"
2942
2943 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
2944 msgid "Edit vCard Entry"
2945 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2946
2947 #: src/editvcard.c:261
2948 msgid "Add New vCard Entry"
2949 msgstr "Добавяне на запис за vCard"
2950
2951 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
2952 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: src/exphtmldlg.c:106
2956 msgid "Please specify output directory and file to create."
2957 msgstr ""
2958
2959 #: src/exphtmldlg.c:109
2960 msgid "Select stylesheet and formatting."
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
2964 msgid "File exported successfully."
2965 msgstr "Файлът е изнесен успешно."
2966
2967 #: src/exphtmldlg.c:177
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "HTML Output Directory '%s'\n"
2971 "does not exist. OK to create new directory?"
2972 msgstr ""
2973 "Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
2974 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2975
2976 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
2977 msgid "Create Directory"
2978 msgstr "Създаване на директория"
2979
2980 #: src/exphtmldlg.c:189
2981 #, c-format
2982 msgid ""
2983 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2984 "%s"
2985 msgstr ""
2986 "Грешка при създаване на папка за HTML-файла:\n"
2987 "%s"
2988
2989 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
2990 msgid "Failed to Create Directory"
2991 msgstr "Грешка при създаване на папката"
2992
2993 #: src/exphtmldlg.c:233
2994 msgid "Error creating HTML file"
2995 msgstr "Грешка при създаване на HTML-файла"
2996
2997 #: src/exphtmldlg.c:319
2998 msgid "Select HTML output file"
2999 msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
3000
3001 #: src/exphtmldlg.c:383
3002 msgid "HTML Output File"
3003 msgstr "Изходен HTML-файл"
3004
3005 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3006 #: src/importldif.c:684
3007 msgid "B_rowse"
3008 msgstr "П_реглед"
3009
3010 #: src/exphtmldlg.c:445
3011 msgid "Stylesheet"
3012 msgstr "Стил"
3013
3014 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3015 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3016 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:938
3017 #: src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456 src/summaryview.c:6009
3018 msgid "None"
3019 msgstr "Без"
3020
3021 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3022 #: src/prefs_other.c:408
3023 msgid "Default"
3024 msgstr "По подразбиране"
3025
3026 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3027 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3028 msgid "Full"
3029 msgstr "Пълно"
3030
3031 #: src/exphtmldlg.c:456
3032 msgid "Custom"
3033 msgstr "Потребителско"
3034
3035 #: src/exphtmldlg.c:457
3036 msgid "Custom-2"
3037 msgstr "Потребителско-2"
3038
3039 #: src/exphtmldlg.c:458
3040 msgid "Custom-3"
3041 msgstr "Потребителско-3"
3042
3043 #: src/exphtmldlg.c:459
3044 msgid "Custom-4"
3045 msgstr "Потребителско-4"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:466
3048 msgid "Full Name Format"
3049 msgstr "Формат на пълното име"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:474
3052 msgid "First Name, Last Name"
3053 msgstr "Малко име, фамилно име"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:475
3056 msgid "Last Name, First Name"
3057 msgstr "Фамилно име, малко име"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:482
3060 msgid "Color Banding"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:488
3064 msgid "Format Email Links"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:494
3068 msgid "Format User Attributes"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3072 msgid "Address Book :"
3073 msgstr "Адресник:"
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3076 msgid "File Name :"
3077 msgstr "Име на файла:"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:559
3080 msgid "Open with Web Browser"
3081 msgstr "Отваряне с уеб-четец"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:591
3084 msgid "Export Address Book to HTML File"
3085 msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3088 msgid "File Info"
3089 msgstr "Данни на файла"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:657
3092 msgid "Format"
3093 msgstr "Формат"
3094
3095 #: src/expldifdlg.c:108
3096 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3097 msgstr ""
3098
3099 #: src/expldifdlg.c:111
3100 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3101 msgstr ""
3102
3103 #: src/expldifdlg.c:187
3104 #, c-format
3105 msgid ""
3106 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3107 "does not exist. OK to create new directory?"
3108 msgstr ""
3109 "Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
3110 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
3111
3112 #: src/expldifdlg.c:199
3113 #, c-format
3114 msgid ""
3115 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3116 "%s"
3117 msgstr ""
3118 "Грешка при създаване на папка за LDIF-файла:\n"
3119 "%s"
3120
3121 #: src/expldifdlg.c:241
3122 msgid "Suffix was not supplied"
3123 msgstr "Не е указано окончание"
3124
3125 #: src/expldifdlg.c:243
3126 msgid ""
3127 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3128 "you wish to proceed without a suffix?"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/expldifdlg.c:261
3132 msgid "Error creating LDIF file"
3133 msgstr "Грешка при създаване на LDIF-файла"
3134
3135 #: src/expldifdlg.c:336
3136 msgid "Select LDIF output file"
3137 msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
3138
3139 #: src/expldifdlg.c:400
3140 msgid "LDIF Output File"
3141 msgstr "Изходен LDIF-файл"
3142
3143 #: src/expldifdlg.c:431
3144 msgid ""
3145 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3146 "to:\n"
3147 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: src/expldifdlg.c:437
3151 msgid ""
3152 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3153 "similar to:\n"
3154 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: src/expldifdlg.c:443
3158 msgid ""
3159 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3160 "formatted similar to:\n"
3161 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: src/expldifdlg.c:489
3165 msgid "Suffix"
3166 msgstr "Окончание"
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:499
3169 msgid ""
3170 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3171 "entry. Examples include:\n"
3172 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3173 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3174 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:507
3178 msgid "Relative DN"
3179 msgstr "Относително DN"
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:515
3182 msgid "Unique ID"
3183 msgstr "Уникално ID"
3184
3185 #: src/expldifdlg.c:523
3186 msgid ""
3187 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3188 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3189 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3190 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3191 "available RDN options that will be used to create the DN."
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:543
3195 msgid "Use DN attribute if present in data"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:548
3199 msgid ""
3200 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3201 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3202 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3203 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3204 msgstr ""
3205
3206 #: src/expldifdlg.c:558
3207 msgid "Exclude record if no Email Address"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:563
3211 msgid ""
3212 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3213 "option to ignore these records."
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:655
3217 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3218 msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:721
3221 msgid "Distinguished Name"
3222 msgstr "Характерно име (dn)"
3223
3224 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3225 msgid "Export to mbox file"
3226 msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
3227
3228 #: src/export.c:131
3229 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/export.c:142
3233 msgid "Source folder:"
3234 msgstr "Изходна папка:"
3235
3236 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3237 msgid "Mbox file:"
3238 msgstr "Mbox-файл:"
3239
3240 #: src/export.c:203
3241 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/export.c:208
3245 msgid "Source folder can't be left empty."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/export.c:221
3249 msgid "Couldn't find the source folder."
3250 msgstr "Изходната папка не може да бъде намерена."
3251
3252 #: src/export.c:245
3253 msgid "Select exporting file"
3254 msgstr "Изберете файл за изнасяне"
3255
3256 #: src/exporthtml.c:767
3257 msgid "Full Name"
3258 msgstr "Пълно име"
3259
3260 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3261 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3262 msgid "Attributes"
3263 msgstr "Атрибути"
3264
3265 #: src/exporthtml.c:974
3266 msgid "Claws Mail Address Book"
3267 msgstr "Адресник на Claws Mail"
3268
3269 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3270 msgid "Name already exists but is not a directory."
3271 msgstr "Името вече съществува, но не е директория."
3272
3273 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3274 msgid "No permissions to create directory."
3275 msgstr "Няма права за създаване на папката."
3276
3277 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3278 msgid "Name is too long."
3279 msgstr "Името е твърде дълго."
3280
3281 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3282 msgid "Not specified."
3283 msgstr "Не е указано."
3284
3285 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3286 msgid "Inbox"
3287 msgstr "Входящи"
3288
3289 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3290 msgid "Sent"
3291 msgstr "Изпратени"
3292
3293 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3294 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3295 msgid "Queue"
3296 msgstr "Чакащи"
3297
3298 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3299 msgid "Trash"
3300 msgstr "Кошче"
3301
3302 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3303 msgid "Drafts"
3304 msgstr "Чернови"
3305
3306 #: src/folder.c:2017
3307 #, c-format
3308 msgid "Processing (%s)...\n"
3309 msgstr "Обработка (%s)...\n"
3310
3311 #: src/folder.c:3261
3312 #, c-format
3313 msgid "Copying %s to %s...\n"
3314 msgstr "Копиране на %s в %s...\n"
3315
3316 #: src/folder.c:3261
3317 #, c-format
3318 msgid "Moving %s to %s...\n"
3319 msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
3320
3321 #: src/folder.c:3563
3322 #, c-format
3323 msgid "Updating cache for %s..."
3324 msgstr "Претърсване на кеша за %s..."
3325
3326 #: src/folder.c:4435
3327 msgid "Processing messages..."
3328 msgstr "Обработка на писмата..."
3329
3330 #: src/folder.c:4571
3331 #, c-format
3332 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: src/foldersel.c:221
3336 msgid "Select folder"
3337 msgstr "Избор на папка"
3338
3339 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3340 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3341 msgid "NewFolder"
3342 msgstr "НоваПапка"
3343
3344 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3345 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3346 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3347 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3348 #, c-format
3349 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3350 msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
3351
3352 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3353 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3354 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3355 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3356 #, c-format
3357 msgid "The folder '%s' already exists."
3358 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
3359
3360 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3361 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3362 #, c-format
3363 msgid "Can't create the folder '%s'."
3364 msgstr "Грешка при създаване на папката \"%s\"."
3365
3366 #: src/folderview.c:230
3367 msgid "Mark all re_ad"
3368 msgstr "Отбелязване на всички като про_четени"
3369
3370 #: src/folderview.c:232
3371 msgid "R_un processing rules"
3372 msgstr "Изпълнение правилата за обработка"
3373
3374 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3375 msgid "_Search folder..."
3376 msgstr "_Търсене в папката..."
3377
3378 #: src/folderview.c:235
3379 msgid "Process_ing..."
3380 msgstr "Обра_ботка..."
3381
3382 #: src/folderview.c:236
3383 msgid "Empty _trash..."
3384 msgstr "Изчистване на _кошчето..."
3385
3386 #: src/folderview.c:237
3387 msgid "Send _queue..."
3388 msgstr "Изпращане на _чакащите..."
3389
3390 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3391 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3392 msgid "New"
3393 msgstr "Нови"
3394
3395 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3396 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3397 msgid "Unread"
3398 msgstr "Непрочетени"
3399
3400 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3401 msgid "Total"
3402 msgstr "Общо"
3403
3404 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3405 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3406 msgid "#"
3407 msgstr "#"
3408
3409 #: src/folderview.c:734
3410 msgid "Setting folder info..."
3411 msgstr "Задаване данни за папката..."
3412
3413 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3414 msgid "Mark all as read"
3415 msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
3416
3417 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3418 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3419 msgstr ""
3420 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3421
3422 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3423 #, c-format
3424 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3425 msgstr "Претърсване на папка %s%c%s·..."
3426
3427 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3428 #, c-format
3429 msgid "Scanning folder %s ..."
3430 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3431
3432 #: src/folderview.c:1056
3433 msgid "Rebuild folder tree"
3434 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки"
3435
3436 #: src/folderview.c:1057
3437 msgid ""
3438 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3439 msgstr ""
3440 "Пресъздаването на дървото ще изтрие локалните временни файлове. Да се "
3441 "продължи ли?"
3442
3443 #: src/folderview.c:1067
3444 msgid "Rebuilding folder tree..."
3445 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки..."
3446
3447 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3448 msgid "Scanning folder tree..."
3449 msgstr "Претърсване на дървото с папки..."
3450
3451 #: src/folderview.c:1201
3452 #, c-format
3453 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3454 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
3455
3456 #: src/folderview.c:1255
3457 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3458 msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
3459
3460 #: src/folderview.c:2083
3461 #, fuzzy, c-format
3462 msgid "Closing folder %s..."
3463 msgstr "Затваряне на папка %s..."
3464
3465 #: src/folderview.c:2178
3466 #, fuzzy, c-format
3467 msgid "Opening folder %s..."
3468 msgstr "Отваряне на папка %s..."
3469
3470 #: src/folderview.c:2196
3471 msgid "Folder could not be opened."
3472 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
3473
3474 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3475 msgid "Empty trash"
3476 msgstr "Изчистване на кошчето"
3477
3478 #: src/folderview.c:2338
3479 msgid "Delete all messages in trash?"
3480 msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
3481
3482 #: src/folderview.c:2339
3483 msgid "+_Empty trash"
3484 msgstr "+_Изчистване на кошчето"
3485
3486 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3487 msgid "Offline warning"
3488 msgstr "Предупреждение за изключен режим"
3489
3490 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3491 msgid "You're working offline. Override?"
3492 msgstr "Работите в изключен режим. Да се превключи ли?"
3493
3494 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3495 msgid "Send queued messages"
3496 msgstr "Изпращане на чакащите писма"
3497
3498 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3499 msgid "Send all queued messages?"
3500 msgstr "Да се изпратят ли всички писма от опашката?"
3501
3502 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3503 #: src/toolbar.c:2711
3504 msgid "_Send"
3505 msgstr "_Изпращане"
3506
3507 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3508 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3509 msgstr "Грешка при изпращането на чакащите писма."
3510
3511 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3512 #, c-format
3513 msgid ""
3514 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3515 "%s"
3516 msgstr ""
3517 "Грешка при изпращането на чакащите писма:\n"
3518 "%s"
3519
3520 #: src/folderview.c:2485
3521 #, c-format
3522 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3523 msgstr "Наистина ли искате да копирате папката \"%s\" в \"%s\"?"
3524
3525 #: src/folderview.c:2486
3526 #, c-format
3527 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3528 msgstr "Наистина ли искате да направите \"%s\" подпапка на \"%s\"?"
3529
3530 #: src/folderview.c:2488
3531 msgid "Copy folder"
3532 msgstr "Копиране на папка"
3533
3534 #: src/folderview.c:2488
3535 msgid "Move folder"
3536 msgstr "Преместване на папка"
3537
3538 #: src/folderview.c:2499
3539 #, c-format
3540 msgid "Copying %s to %s..."
3541 msgstr "Копиране на %s в %s..."
3542
3543 #: src/folderview.c:2499
3544 #, c-format
3545 msgid "Moving %s to %s..."
3546 msgstr "Преместване на %s в %s..."
3547
3548 #: src/folderview.c:2530
3549 msgid "Source and destination are the same."
3550 msgstr ""
3551
3552 #: src/folderview.c:2533
3553 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3554 msgstr ""
3555
3556 #: src/folderview.c:2534
3557 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3558 msgstr ""
3559
3560 #: src/folderview.c:2537
3561 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/folderview.c:2540
3565 msgid "Copy failed!"
3566 msgstr "Грешка при копирането!"
3567
3568 #: src/folderview.c:2540
3569 msgid "Move failed!"
3570 msgstr "Грешка при преместването!"
3571
3572 #: src/folderview.c:2591
3573 #, c-format
3574 msgid "Processing configuration for folder %s"
3575 msgstr "Обработка на настройките за папка \"%s\""
3576
3577 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3578 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3579 msgstr "Целевата папка може да съдържа само подпапки."
3580
3581 #: src/grouplistdialog.c:161
3582 msgid "Newsgroup subscription"
3583 msgstr "Записване за новинарска група"
3584
3585 #: src/grouplistdialog.c:178
3586 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3587 msgstr "Избор на групи за записване:"
3588
3589 #: src/grouplistdialog.c:184
3590 msgid "Find groups:"
3591 msgstr "Търсене на групи:"
3592
3593 #: src/grouplistdialog.c:192
3594 msgid " Search "
3595 msgstr " Търсене "
3596
3597 #: src/grouplistdialog.c:204
3598 msgid "Newsgroup name"
3599 msgstr "Име на новинарска група"
3600
3601 #: src/grouplistdialog.c:205
3602 msgid "Messages"
3603 msgstr "Писма"
3604
3605 #: src/grouplistdialog.c:206
3606 msgid "Type"
3607 msgstr "Вид"
3608
3609 #: src/grouplistdialog.c:347
3610 msgid "moderated"
3611 msgstr "модерирана"
3612
3613 #: src/grouplistdialog.c:349
3614 msgid "readonly"
3615 msgstr "само за четене"
3616
3617 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3618 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3619 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3620 msgid "unknown"
3621 msgstr "непознат"
3622
3623 #: src/grouplistdialog.c:422
3624 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3625 msgstr "Грешка при изтегляне списъка с новинарските групи"
3626
3627 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3628 msgid "Done."
3629 msgstr "Готово."
3630
3631 #: src/grouplistdialog.c:492
3632 #, c-format
3633 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3634 msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
3635
3636 #: src/gtk/about.c:132
3637 msgid ""
3638 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3639 "\n"
3640 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: src/gtk/about.c:138
3644 msgid ""
3645 "\n"
3646 "\n"
3647 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: src/gtk/about.c:143
3651 #, fuzzy
3652 msgid ""
3653 "\n"
3654 "\n"
3655 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3656 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3657 msgstr ""
3658 "\n"
3659 "\n"
3660 "Claws Mail е свободен софтуер под лиценз GPL. Ако искате да дарите на "
3661 "проекта Claws Mail, можете да го направите на:\n"
3662
3663 #: src/gtk/about.c:159
3664 msgid ""
3665 "\n"
3666 "\n"
3667 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3668 "The Claws Mail Team\n"
3669 " and Hiroyuki Yamamoto"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: src/gtk/about.c:162
3673 msgid ""
3674 "\n"
3675 "\n"
3676 "System Information\n"
3677 msgstr ""
3678 "\n"
3679 "\n"
3680 "Сървърни данни\n"
3681
3682 #: src/gtk/about.c:168
3683 #, c-format
3684 msgid ""
3685 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3686 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3687 "Operating System: %s %s (%s)"
3688 msgstr ""
3689 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3690 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3691 "Операционна система: %s %s (%s)"
3692
3693 #: src/gtk/about.c:177
3694 #, c-format
3695 msgid ""
3696 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3697 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3698 "Operating System: %s"
3699 msgstr ""
3700 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3701 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3702 "Операционна система: %s"
3703
3704 #: src/gtk/about.c:186
3705 #, c-format
3706 msgid ""
3707 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3708 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3709 "Operating System: unknown"
3710 msgstr ""
3711 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3712 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3713 "Операционна система: непозната"
3714
3715 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3716 msgid "The Claws Mail Team"
3717 msgstr "Екипът на Claws Mail"
3718
3719 #: src/gtk/about.c:262
3720 msgid "Previous team members"
3721 msgstr "Предишни членове на екипа"
3722
3723 #: src/gtk/about.c:281
3724 msgid "The translation team"
3725 msgstr "Екип за превод"
3726
3727 #: src/gtk/about.c:300
3728 msgid "Documentation team"
3729 msgstr "Екип за документиране"
3730
3731 #: src/gtk/about.c:319
3732 msgid "Logo"
3733 msgstr "Лого"
3734
3735 #: src/gtk/about.c:338
3736 msgid "Icons"
3737 msgstr "Икони"
3738
3739 #: src/gtk/about.c:357
3740 msgid "Contributors"
3741 msgstr "Разработчици"
3742
3743 #: src/gtk/about.c:405
3744 msgid "Compiled-in Features\n"
3745 msgstr "Компилирани възможности\n"
3746
3747 #: src/gtk/about.c:421
3748 msgctxt "compface"
3749 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/gtk/about.c:431
3753 msgctxt "Enchant"
3754 msgid "adds support for spell checking\n"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/gtk/about.c:441
3758 msgctxt "GnuTLS"
3759 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: src/gtk/about.c:451
3763 msgctxt "IPv6"
3764 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: src/gtk/about.c:462
3768 msgctxt "iconv"
3769 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/gtk/about.c:472
3773 msgctxt "JPilot"
3774 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: src/gtk/about.c:482
3778 msgctxt "LDAP"
3779 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: src/gtk/about.c:492
3783 msgctxt "libetpan"
3784 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: src/gtk/about.c:502
3788 msgctxt "libSM"
3789 msgid "adds support for session handling\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: src/gtk/about.c:512
3793 msgctxt "NetworkManager"
3794 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: src/gtk/about.c:544
3798 msgid ""
3799 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3800 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3801 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3802 "version.\n"
3803 "\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: src/gtk/about.c:550
3807 msgid ""
3808 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3809 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3810 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3811 "more details.\n"
3812 "\n"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: src/gtk/about.c:568
3816 msgid ""
3817 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3818 "this program. If not, see <"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: src/gtk/about.c:573
3822 msgid ""
3823 ">. \n"
3824 "\n"
3825 msgstr ""
3826 ">. \n"
3827 "\n"
3828
3829 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3830 #, fuzzy
3831 msgid "Session statistics\n"
3832 msgstr "Сесията изтече\n"
3833
3834 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3835 #, fuzzy, c-format
3836 msgid "Started: %s\n"
3837 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
3838
3839 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3840 msgid "Incoming traffic\n"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "Received messages: %d\n"
3846 msgstr "изтрити писма"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3849 msgid "Outgoing traffic\n"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3853 #, fuzzy, c-format
3854 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3855 msgstr "Филтриране на из_браните писма"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "Replied messages: %d\n"
3860 msgstr "изтрити писма"
3861
3862 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3863 #, fuzzy, c-format
3864 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3865 msgstr "препратени писма"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3868 #, fuzzy, c-format
3869 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3870 msgstr "Филтриране на писмата...\n"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:774
3873 msgid "About Claws Mail"
3874 msgstr "Относно Claws Mail"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:832
3877 msgid ""
3878 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3879 "The Claws Mail Team\n"
3880 "and Hiroyuki Yamamoto"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: src/gtk/about.c:846
3884 msgid "_Info"
3885 msgstr "_Данни"
3886
3887 #: src/gtk/about.c:852
3888 msgid "_Authors"
3889 msgstr "_Автори"
3890
3891 #: src/gtk/about.c:858
3892 msgid "_Features"
3893 msgstr "_Възможности"
3894
3895 #: src/gtk/about.c:864
3896 msgid "_License"
3897 msgstr "_Лиценз"
3898
3899 #: src/gtk/about.c:872
3900 msgid "_Release Notes"
3901 msgstr "_Бележки по изданието"
3902
3903 #: src/gtk/about.c:878
3904 msgid "_Statistics"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
3908 msgid "Orange"
3909 msgstr "Оранжево"
3910
3911 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
3912 msgid "Red"
3913 msgstr "Червено"
3914
3915 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
3916 msgid "Pink"
3917 msgstr "Розово"
3918
3919 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
3920 msgid "Sky blue"
3921 msgstr "Небесносиньо"
3922
3923 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
3924 msgid "Blue"
3925 msgstr "Синьо"
3926
3927 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
3928 msgid "Green"
3929 msgstr "Зелено"
3930
3931 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
3932 msgid "Brown"
3933 msgstr "Кафяво"
3934
3935 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
3936 msgid "Grey"
3937 msgstr "Сиво"
3938
3939 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
3940 msgid "Light brown"
3941 msgstr "Светлокафяво"
3942
3943 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
3944 msgid "Dark red"
3945 msgstr "Тъмночервено"
3946
3947 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
3948 msgid "Dark pink"
3949 msgstr "Тъмнорозово"
3950
3951 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
3952 msgid "Steel blue"
3953 msgstr "Стоманеносиньо"
3954
3955 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
3956 msgid "Gold"
3957 msgstr "Златно"
3958
3959 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
3960 msgid "Bright green"
3961 msgstr "Яркозелено"
3962
3963 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
3964 msgid "Magenta"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/gtk/foldersort.c:156
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Set mailbox order"
3970 msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
3971
3972 #: src/gtk/foldersort.c:190
3973 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
3974 msgstr ""
3975
3976 #: src/gtk/foldersort.c:216
3977 #, fuzzy
3978 msgid "Mailboxes"
3979 msgstr "Пощенска кутия"
3980
3981 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
3982 msgid "No dictionary selected."
3983 msgstr "Не е избран речник"
3984
3985 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3988 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3989
3990 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
3991 #, fuzzy
3992 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3993 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3994
3995 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
3996 #, c-format
3997 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3998 msgstr "Грешка при цареждане на речника %s:"
3999
4000 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4001 msgid "No misspelled word found."
4002 msgstr "Не са открити сгрешени думи."
4003
4004 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4005 msgid "Replace unknown word"
4006 msgstr "Замяна на непозната дума"
4007
4008 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4009 #, c-format
4010 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4011 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
4012
4013 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4014 msgid ""
4015 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4016 "will learn from mistake.\n"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4020 #, fuzzy
4021 msgid "Change to..."
4022 msgstr "Промяна на оценката"
4023
4024 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4025 msgid "More..."
4026 msgstr "Още..."
4027
4028 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4029 #, c-format
4030 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4034 msgid "Accept in this session"
4035 msgstr "Приемане за тази сесия"
4036
4037 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4038 msgid "Add to personal dictionary"
4039 msgstr "Добавяне в личния речник"
4040
4041 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4042 msgid "Replace with..."
4043 msgstr "Замяна с..."
4044
4045 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4046 #, c-format
4047 msgid "Check with %s"
4048 msgstr "Проверяване с %s"
4049
4050 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4051 msgid "(no suggestions)"
4052 msgstr "(няма предложения)"
4053
4054 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4055 #, c-format
4056 msgid "Dictionary: %s"
4057 msgstr "Речник: %s"
4058
4059 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4060 #, c-format
4061 msgid "Use alternate (%s)"
4062 msgstr "Ползване на алтернативен (%s)"
4063
4064 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4065 msgid "Use both dictionaries"
4066 msgstr "Ползване и на двата речника"
4067
4068 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4069 msgid "Check while typing"
4070 msgstr "Проверка но време на въвеждане"
4071
4072 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4073 #, c-format
4074 msgid ""
4075 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4076 "%s"
4077 msgstr ""
4078 "Грешка при превключване на речника.\n"
4079 "%s"
4080
4081 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4082 #, c-format
4083 msgid ""
4084 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4085 "%s"
4086 msgstr ""
4087 "Грешка при превключване към допълнителния речник.\n"
4088 "%s"
4089
4090 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4091 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4092 #: src/summaryview.c:446
4093 msgid "Date"
4094 msgstr "Дата"
4095
4096 #: src/gtk/headers.h:8
4097 msgid "Date:"
4098 msgstr "Дата:"
4099
4100 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4101 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4102 #: src/summaryview.c:444
4103 msgid "From"
4104 msgstr "От"
4105
4106 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4107 msgid "From:"
4108 msgstr "От:"
4109
4110 #: src/gtk/headers.h:10
4111 msgid "Sender"
4112 msgstr "Подател"
4113
4114 #: src/gtk/headers.h:10
4115 msgid "Sender:"
4116 msgstr "Подател:"
4117
4118 #: src/gtk/headers.h:11
4119 msgid "Reply-To"
4120 msgstr "Отговор на"
4121
4122 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4123 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4124 #: src/summaryview.c:445
4125 msgid "To"
4126 msgstr "До"
4127
4128 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4129 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4130 msgid "Cc"
4131 msgstr "Копие"
4132
4133 #: src/gtk/headers.h:14
4134 msgid "Bcc"
4135 msgstr "Скрито копие"
4136
4137 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4138 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4139 msgid "Message-ID"
4140 msgstr "Message-ID"
4141
4142 #: src/gtk/headers.h:15
4143 msgid "Message-ID:"
4144 msgstr "Message-ID:"
4145
4146 #: src/gtk/headers.h:16
4147 msgid "In-Reply-To"
4148 msgstr "В отговор на:"
4149
4150 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4151 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4152 msgid "References"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: src/gtk/headers.h:17
4156 msgid "References:"
4157 msgstr "References:"
4158
4159 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4160 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4161 #: src/summaryview.c:443
4162 msgid "Subject"
4163 msgstr "Относно"
4164
4165 #: src/gtk/headers.h:19
4166 msgid "Comments"
4167 msgstr "Коментари"
4168
4169 #: src/gtk/headers.h:19
4170 msgid "Comments:"
4171 msgstr "Коментари:"
4172
4173 #: src/gtk/headers.h:20
4174 msgid "Keywords"
4175 msgstr "Ключови думи"
4176
4177 #: src/gtk/headers.h:20
4178 msgid "Keywords:"
4179 msgstr "Ключови думи:"
4180
4181 #: src/gtk/headers.h:21
4182 msgid "Resent-Date"
4183 msgstr "Resent-Date"
4184
4185 #: src/gtk/headers.h:21
4186 msgid "Resent-Date:"
4187 msgstr "Resent-Date:"
4188
4189 #: src/gtk/headers.h:22
4190 msgid "Resent-From"
4191 msgstr "Resent-From"
4192
4193 #: src/gtk/headers.h:22
4194 msgid "Resent-From:"
4195 msgstr "Resent-From:"
4196
4197 #: src/gtk/headers.h:23
4198 msgid "Resent-Sender"
4199 msgstr "Resent-Sender"
4200
4201 #: src/gtk/headers.h:23
4202 msgid "Resent-Sender:"
4203 msgstr "Resent-Sender:"
4204
4205 #: src/gtk/headers.h:24
4206 msgid "Resent-To"
4207 msgstr "Resent-To"
4208
4209 #: src/gtk/headers.h:24
4210 msgid "Resent-To:"
4211 msgstr "Resent-To:"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:25
4214 msgid "Resent-Cc"
4215 msgstr "Resent-Cc"
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:25
4218 msgid "Resent-Cc:"
4219 msgstr "Resent-Cc:"
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:26
4222 msgid "Resent-Bcc"
4223 msgstr "Resent-Bcc"
4224
4225 #: src/gtk/headers.h:26
4226 msgid "Resent-Bcc:"
4227 msgstr "Resent-Bcc:"
4228
4229 #: src/gtk/headers.h:27
4230 msgid "Resent-Message-ID"
4231 msgstr "Resent-Message-ID"
4232
4233 #: src/gtk/headers.h:27
4234 msgid "Resent-Message-ID:"
4235 msgstr "Resent-Message-ID:"
4236
4237 #: src/gtk/headers.h:28
4238 msgid "Return-Path"
4239 msgstr "Return-Path"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:28
4242 msgid "Return-Path:"
4243 msgstr "Return-Path:"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:29
4246 msgid "Received"
4247 msgstr "Получено"
4248
4249 #: src/gtk/headers.h:29
4250 msgid "Received:"
4251 msgstr "Получено:"
4252
4253 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4254 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4255 msgid "Newsgroups"
4256 msgstr "Новинарски групи"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:33
4259 msgid "Followup-To"
4260 msgstr "Followup-To"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:34
4263 msgid "Delivered-To"
4264 msgstr "Delivered-To"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:34
4267 msgid "Delivered-To:"
4268 msgstr "Delivered-To:"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:35
4271 msgid "Seen"
4272 msgstr "Seen"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:35
4275 msgid "Seen:"
4276 msgstr "Seen:"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4279 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4280 #: src/summaryview.c:2786
4281 msgid "Status"
4282 msgstr "Състояние"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4285 msgid "Status:"
4286 msgstr "Състояние:"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:37
4289 msgid "Face"
4290 msgstr "Лице"
4291
4292 #: src/gtk/headers.h:37
4293 msgid "Face:"
4294 msgstr "Лице:"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:38
4297 msgid "Disposition-Notification-To"
4298 msgstr "Disposition-Notification-To"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:38
4301 msgid "Disposition-Notification-To:"
4302 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:39
4305 msgid "Return-Receipt-To"
4306 msgstr "Return-Receipt-To"
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:39
4309 msgid "Return-Receipt-To:"
4310 msgstr "Return-Receipt-To:"
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:40
4313 msgid "User-Agent"
4314 msgstr "User-Agent"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:40
4317 msgid "User-Agent:"
4318 msgstr "User-Agent:"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:41
4321 msgid "Content-Type"
4322 msgstr "Content-Type"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4325 msgid "Content-Type:"
4326 msgstr "Content-Type:"
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:42
4329 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4330 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4331
4332 #: src/gtk/headers.h:42
4333 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4334 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:43
4337 msgid "MIME-Version"
4338 msgstr "Версия по MIME"
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:43
4341 msgid "MIME-Version:"
4342 msgstr "Версия по MIME:"
4343
4344 #: src/gtk/headers.h:44
4345 msgid "Precedence"
4346 msgstr "Precedence"
4347
4348 #: src/gtk/headers.h:44
4349 msgid "Precedence:"
4350 msgstr "Precedence:"
4351
4352 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4353 msgid "Organization"
4354 msgstr "Организация"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:45
4357 msgid "Organization:"
4358 msgstr "Организация:"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:47
4361 msgid "Mailing-List"
4362 msgstr "Mailing-List"
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:47
4365 msgid "Mailing-List:"
4366 msgstr "Mailing-List:"
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:48
4369 msgid "List-Post"
4370 msgstr "List-Post"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:48
4373 msgid "List-Post:"
4374 msgstr "List-Post:"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:49
4377 msgid "List-Subscribe"
4378 msgstr "List-Subscribe"
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:49
4381 msgid "List-Subscribe:"
4382 msgstr "List-Subscribe:"
4383
4384 #: src/gtk/headers.h:50
4385 msgid "List-Unsubscribe"
4386 msgstr "List-Unsubscribe"
4387
4388 #: src/gtk/headers.h:50
4389 msgid "List-Unsubscribe:"
4390 msgstr "List-Unsubscribe:"
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:51
4393 msgid "List-Help"
4394 msgstr "List-Help"
4395
4396 #: src/gtk/headers.h:51
4397 msgid "List-Help:"
4398 msgstr "List-Help:"
4399
4400 #: src/gtk/headers.h:52
4401 msgid "List-Archive"
4402 msgstr "List-Archive"
4403
4404 #: src/gtk/headers.h:52
4405 msgid "List-Archive:"
4406 msgstr "List-Archive:"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:53
4409 msgid "List-Owner"
4410 msgstr "List-Owner"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:53
4413 msgid "List-Owner:"
4414 msgstr "List-Owner:"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:55
4417 msgid "X-Label"
4418 msgstr "X-Label"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:55
4421 msgid "X-Label:"
4422 msgstr "X-Label:"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:56
4425 msgid "X-Mailer"
4426 msgstr "X-Mailer"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:56
4429 msgid "X-Mailer:"
4430 msgstr "X-Mailer:"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:57
4433 msgid "X-Status"
4434 msgstr "X-Status"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:57
4437 msgid "X-Status:"
4438 msgstr "X-Status:"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:58
4441 msgid "X-Face"
4442 msgstr "X-Face"
4443
4444 #: src/gtk/headers.h:58
4445 msgid "X-Face:"
4446 msgstr "X-Face:"
4447
4448 #: src/gtk/headers.h:59
4449 msgid "X-No-Archive"
4450 msgstr "X-No-Archive"
4451
4452 #: src/gtk/headers.h:59
4453 msgid "X-No-Archive:"
4454 msgstr "X-No-Archive:"
4455
4456 #: src/gtk/headers.h:62
4457 msgid "In reply to"
4458 msgstr "В отговор на"
4459
4460 #: src/gtk/headers.h:62
4461 msgid "In reply to:"
4462 msgstr "В отговор на:"
4463
4464 #: src/gtk/headers.h:63
4465 msgid "To or Cc"
4466 msgstr "До или Копие"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:63
4469 msgid "To or Cc:"
4470 msgstr "До или Копие:"
4471
4472 #: src/gtk/headers.h:64
4473 msgid "From, To or Subject"
4474 msgstr "От, До или Относно"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:64
4477 msgid "From, To or Subject:"
4478 msgstr "От, До или Относно:"
4479
4480 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4481 msgid "New message"
4482 msgstr "Ново писмо"
4483
4484 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4485 msgid "Unread message"
4486 msgstr "Непрочетено писмо"
4487
4488 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4489 msgid "Message has been replied to"
4490 msgstr "На писмото е отговорено"
4491
4492 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4493 msgid "Message has been forwarded"
4494 msgstr "Писмото е препратено"
4495
4496 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4497 #, fuzzy
4498 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4499 msgstr "На писмото е отговорено"
4500
4501 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4502 msgid "Message is in an ignored thread"
4503 msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
4504
4505 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4506 msgid "Message is in a watched thread"
4507 msgstr "Писмото е в наблюдавана нишка"
4508
4509 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4510 msgid "Message is spam"
4511 msgstr "Писмото е нежелана поща"
4512
4513 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4514 msgid "Message has attachment(s)"
4515 msgstr "Писмото има прикрепен файл(ове)"
4516
4517 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4518 msgid "Digitally signed message"
4519 msgstr "Цифрово подписано писмо"
4520
4521 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4522 msgid "Encrypted message"
4523 msgstr "Шифрирано писмо"
4524
4525 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4526 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4527 msgstr "Писмото е цифрово подписано и има прикрепен файл(ове)"
4528
4529 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4530 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4531 msgstr "Писмото е шифрирано и има прикрепен файл(ове)"
4532
4533 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4534 msgid "Marked message"
4535 msgstr "Отбелязано писмо"
4536
4537 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4538 msgid "Message is marked for deletion"
4539 msgstr "Писмото е отбелязано за изтриване"
4540
4541 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4542 msgid "Message is marked for moving"
4543 msgstr "Писмото е отбелязано за преместване"
4544
4545 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4546 msgid "Message is marked for copying"
4547 msgstr "Писмото е отбелязано за копиране"
4548
4549 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4550 msgid "Locked message"
4551 msgstr "Заключено писмо"
4552
4553 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4554 msgid "Folder (normal, opened)"
4555 msgstr "Папка (нормална, отворена)"
4556
4557 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4558 msgid "Folder with read messages hidden"
4559 msgstr "Папка със скрити прочетени писма"
4560
4561 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4562 msgid "Folder contains marked messages"
4563 msgstr "Папката съдържа отбелязани писма"
4564
4565 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4566 msgid "Icon Legend"
4567 msgstr "Обяснение на иконите"
4568
4569 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4570 msgid ""
4571 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4572 "messages and folders:</span>"
4573 msgstr ""
4574 "<span weight=\"bold\">Следните икони се използват за показване на "
4575 "състоянието на писма и папки:</span>"
4576
4577 #: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
4578 #, c-format
4579 msgid "Input password for %s on %s:"
4580 msgstr "Въведете паролата за %s на %s:"
4581
4582 #: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
4583 #: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
4584 #, c-format
4585 msgid "Input password for %s:"
4586 msgstr "Въведете парола за %s:"
4587
4588 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
4589 msgid "Input password:"
4590 msgstr "Въведете парола:"
4591
4592 #: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
4593 #: src/gtk/inputdialog.c:296
4594 msgid "Input password"
4595 msgstr "Въведете парола"
4596
4597 #: src/gtk/inputdialog.c:286
4598 msgid "Remember password for this session"
4599 msgstr "Запомняне на паролата за тази сесия"
4600
4601 #: src/gtk/inputdialog.c:385 src/gtk/inputdialog.c:434
4602 msgid "Remember this"
4603 msgstr "Запомняне на това"
4604
4605 #: src/gtk/logwindow.c:451
4606 msgid "Clear _Log"
4607 msgstr "Изчистване на _записите"
4608
4609 #: src/gtk/menu.c:145
4610 msgid ""
4611 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4612 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4613 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4614 msgstr ""
4615
4616 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4617 msgid ""
4618 "\n"
4619 "\n"
4620 "Version: "
4621 msgstr ""
4622 "\n"
4623 "\n"
4624 "Версия: "
4625
4626 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4627 msgid "Error: "
4628 msgstr "Грешка:"
4629
4630 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4631 msgid "Plugin is not functional."
4632 msgstr "Приставката не работи"
4633
4634 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4635 msgid "Select the Plugins to load"
4636 msgstr "Избор на приставки за зареждане"
4637
4638 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4639 #, c-format
4640 msgid ""
4641 "The following error occurred while loading %s :\n"
4642 "\n"
4643 "%s\n"
4644 msgstr ""
4645 "Грешка при зареждане на %s:\n"
4646 "\n"
4647 "%s\n"
4648
4649 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
4650 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:92
4651 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:519
4652 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:201
4653 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:208
4654 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4655 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
4656 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
4657 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
4658 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
4659 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4660 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
4661 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
4662 msgid "Plugins"
4663 msgstr "Приставки"
4664
4665 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4666 msgid "Load..."
4667 msgstr "Зареждане..."
4668
4669 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4670 msgid "Unload"
4671 msgstr "Изключване"
4672
4673 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4674 msgid "Description"
4675 msgstr "Описание"
4676
4677 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4678 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4679 msgstr "Още приставки може да намерите на уеб-страницата ва Claws Mail."
4680
4681 #: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
4682 msgid "Get more..."
4683 msgstr "Вземане на още..."
4684
4685 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4686 msgid "Click here to load one or more plugins"
4687 msgstr "Натиснете за зареждане на една или повече приставки"
4688
4689 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4690 msgid "Unload the selected plugin"
4691 msgstr "Изключване на избраната приставка"
4692
4693 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4694 msgid "Loaded plugins"
4695 msgstr "Заредени приставки"
4696
4697 #: src/gtk/prefswindow.c:679
4698 msgid "Page Index"
4699 msgstr ""
4700
4701 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:829
4702 msgid "_Hide"
4703 msgstr "С_криване"
4704
4705 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4706 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4707 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4708 #: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1419
4709 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
4710 msgid "Account"
4711 msgstr "Сметка"
4712
4713 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4714 msgid "all messages"
4715 msgstr "всички писма"
4716
4717 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4718 #, fuzzy
4719 msgid "messages whose age is greater than # days"
4720 msgstr "писма, по-стари от #"
4721
4722 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4723 #, fuzzy
4724 msgid "messages whose age is less than # days"
4725 msgstr "писма, по-нови от #"
4726
4727 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4728 #, fuzzy
4729 msgid "messages whose age is greater than # hours"
4730 msgstr "писма, по-стари от #"
4731
4732 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4733 #, fuzzy
4734 msgid "messages whose age is less than # hours"
4735 msgstr "писма, по-нови от #"
4736
4737 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4738 msgid "messages which contain S in the message body"
4739 msgstr "писма, съдържащи S в текста"
4740
4741 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4742 msgid "messages which contain S in the whole message"
4743 msgstr "писма, съдържащи S в цялото съобщение"
4744
4745 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4746 msgid "messages carbon-copied to S"
4747 msgstr "писма с копие до S"
4748
4749 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4750 msgid "message is either to: or cc: to S"
4751 msgstr "писма с копие или скрито копие до S"
4752
4753 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4754 msgid "deleted messages"
4755 msgstr "изтрити писма"
4756
4757 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4758 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4759 msgstr "писма, съдържащи S в полето за подател"
4760
4761 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4762 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4763 msgstr ""
4764
4765 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4766 msgid "messages originating from user S"
4767 msgstr "писма, изпратени от потребител S"
4768
4769 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4770 msgid "forwarded messages"
4771 msgstr "препратени писма"
4772
4773 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4774 #, fuzzy
4775 msgid "messages which have attachments"
4776 msgstr "писма, които имат етикет(и)"
4777
4778 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4779 msgid "messages which contain header S"
4780 msgstr "писма, съдържащи заглавка S"
4781
4782 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4783 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4784 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката Message-ID"
4785
4786 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4787 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4788 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката In-Reply-To"
4789
4790 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4791 msgid "messages which are marked with color #"
4792 msgstr "писма, отбелязани с цвят #"
4793
4794 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4795 msgid "locked messages"
4796 msgstr "заключени писма"
4797
4798 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4799 msgid "messages which are in newsgroup S"
4800 msgstr "писма от новинарската група S"
4801
4802 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4803 msgid "new messages"
4804 msgstr "нови писма"
4805
4806 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4807 msgid "old messages"
4808 msgstr "стари писма"
4809
4810 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4811 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4812 msgstr "непълни писма (частично изтеглени)"
4813
4814 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4815 msgid "messages which have been replied to"
4816 msgstr "писма, на които е било отговорено"
4817
4818 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4819 msgid "read messages"
4820 msgstr "прочетени писма"
4821
4822 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4823 msgid "messages which contain S in subject"
4824 msgstr "писма, съдържащи S в полето за заглавие"
4825
4826 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4827 #, fuzzy
4828 msgid "messages whose score is equal to # points"
4829 msgstr "писма с размер, равен на #"
4830
4831 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4832 #, fuzzy
4833 msgid "messages whose score is greater than # points"
4834 msgstr "писма, чиято оценка е по-голяма от #"
4835
4836 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4837 #, fuzzy
4838 msgid "messages whose score is lower than # points"
4839 msgstr "писма, чиято оценка е по-голяма от #"
4840
4841 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4842 #, fuzzy
4843 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4844 msgstr "писма с размер, равен на #"
4845
4846 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4847 #, fuzzy
4848 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
4849 msgstr "писма с размер, по-голям от #"
4850
4851 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4852 #, fuzzy
4853 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
4854 msgstr "писма с размер, по-малък от #"
4855
4856 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4857 msgid "messages which have been sent to S"
4858 msgstr "писма, изпратени до S"
4859
4860 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4861 msgid "messages which tags contain S"
4862 msgstr "писма с етикети, съдържащи S"
4863
4864 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4865 msgid "messages which have tag(s)"
4866 msgstr "писма, които имат етикет(и)"
4867
4868 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4869 msgid "marked messages"
4870 msgstr "отбелязани писма"
4871
4872 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4873 msgid "unread messages"
4874 msgstr "непрочетени писма"
4875
4876 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4877 msgid "messages which contain S in References header"
4878 msgstr ""
4879
4880 #: src/gtk/quicksearch.c:472
4881 #, c-format
4882 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4883 msgstr ""
4884
4885 #: src/gtk/quicksearch.c:473
4886 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4887 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката X-Label"
4888
4889 #: src/gtk/quicksearch.c:475
4890 msgid "logical AND operator"
4891 msgstr "логически оператор \"и\""
4892
4893 #: src/gtk/quicksearch.c:476
4894 msgid "logical OR operator"
4895 msgstr "логически оператор \"или\""
4896
4897 #: src/gtk/quicksearch.c:477
4898 msgid "logical NOT operator"
4899 msgstr "логически оператор \"не\""
4900
4901 #: src/gtk/quicksearch.c:478
4902 msgid "case sensitive search"
4903 msgstr "търсене с чувствителност към регистъра"
4904
4905 #: src/gtk/quicksearch.c:479
4906 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
4907 msgstr ""
4908
4909 #: src/gtk/quicksearch.c:481
4910 msgid "all filtering expressions are allowed"
4911 msgstr "разрешени са всички филтриращи изрази"
4912
4913 #: src/gtk/quicksearch.c:490 src/summary_search.c:457
4914 msgid "Extended Search"
4915 msgstr "Разширено търсене"
4916
4917 #: src/gtk/quicksearch.c:491
4918 msgid ""
4919 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4920 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4921 "The following symbols can be used:"
4922 msgstr ""
4923
4924 #: src/gtk/quicksearch.c:591
4925 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
4926 msgstr ""
4927
4928 #: src/gtk/quicksearch.c:657
4929 msgid "From/To/Subject/Tag"
4930 msgstr "От, До, Относно или етикет"
4931
4932 #: src/gtk/quicksearch.c:668 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:322
4933 msgid "Recursive"
4934 msgstr "Рекурсивно"
4935
4936 #: src/gtk/quicksearch.c:677
4937 msgid "Sticky"
4938 msgstr ""
4939
4940 #: src/gtk/quicksearch.c:687
4941 msgid "Type-ahead"
4942 msgstr ""
4943
4944 #: src/gtk/quicksearch.c:699
4945 msgid "Run on select"
4946 msgstr ""
4947
4948 #: src/gtk/quicksearch.c:741
4949 msgid "Clear the current search"
4950 msgstr "Изчистване на текущото търсене"
4951
4952 #: src/gtk/quicksearch.c:751 src/summary_search.c:410
4953 msgid "Edit search criteria"
4954 msgstr "Редактиране критериите на търсенето"
4955
4956 #: src/gtk/quicksearch.c:760
4957 msgid "Information about extended symbols"
4958 msgstr "Подробности за допълнителните символи"
4959
4960 #: src/gtk/quicksearch.c:798 src/gtk/quicksearch.c:813
4961 #, fuzzy
4962 msgid "_Information"
4963 msgstr "Данни"
4964
4965 #: src/gtk/quicksearch.c:800 src/gtk/quicksearch.c:815
4966 #, fuzzy
4967 msgid "C_lear"
4968 msgstr "Изчистване"
4969
4970 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
4971 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
4972 msgid "Correct"
4973 msgstr "Правилен"
4974
4975 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
4976 msgid "Owner"
4977 msgstr "Собственик"
4978
4979 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4980 msgid "Signer"
4981 msgstr "Подпис от"
4982
4983 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
4984 #: src/prefs_themes.c:860
4985 msgid "Name: "
4986 msgstr "Име:"
4987
4988 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
4989 msgid "Organization: "
4990 msgstr "Организация:"
4991
4992 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
4993 msgid "Location: "
4994 msgstr "Местоположение:"
4995
4996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
4997 msgid "Fingerprint: \n"
4998 msgstr "Отпечатък: \n"
4999
5000 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
5001 msgid "Signature status: "
5002 msgstr "Състояние на подписа: "
5003
5004 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
5005 msgid "Expires on: "
5006 msgstr "Изтича на:"
5007
5008 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
5009 #, c-format
5010 msgid "SSL certificate for %s"
5011 msgstr "SSL-сертификат за %s"
5012
5013 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5014 #, c-format
5015 msgid ""
5016 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5017 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5018 "\n"
5019 msgstr ""
5020
5021 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5022 #, fuzzy, c-format
5023 msgid ""
5024 "Certificate for %s is unknown.\n"
5025 "%sDo you want to accept it?"
5026 msgstr ""
5027 "Сертификатът за %s е непознат.\n"
5028 "Да бъде ли приет?"
5029
5030 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5032 #, c-format
5033 msgid "Signature status: %s"
5034 msgstr "Състояние на подписа: %s"
5035
5036 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5037 msgid "_View certificate"
5038 msgstr "_Преглед на сертификата"
5039
5040 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5041 #, fuzzy
5042 msgid "SSL certificate is invalid"
5043 msgstr "SSL-сертификати"
5044
5045 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5046 #, fuzzy
5047 msgid "SSL certificate is unknown"
5048 msgstr "SSL-сертификати"
5049
5050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5051 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5052 msgid "_Cancel connection"
5053 msgstr "_Отказване на връзката"
5054
5055 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5056 msgid "_Accept and save"
5057 msgstr "_Приемане и записване"
5058
5059 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5060 #, fuzzy, c-format
5061 msgid ""
5062 "Certificate for %s is expired.\n"
5063 "%sDo you want to continue?"
5064 msgstr ""
5065 "Сертификатът за %s е изтекъл.\n"
5066 "Да се продължи ли?"
5067
5068 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5069 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5070 msgstr ""
5071
5072 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5073 #, fuzzy
5074 msgid "SSL certificate is expired"
5075 msgstr "SSL-сертификати"
5076
5077 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5078 msgid "_Accept"
5079 msgstr "_Приемане"
5080
5081 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5082 msgid "New certificate:"
5083 msgstr "Нов сертификат:"
5084
5085 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5086 msgid "Known certificate:"
5087 msgstr "Познат сертификат:"
5088
5089 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5090 #, fuzzy, c-format
5091 msgid ""
5092 "Certificate for %s has changed.\n"
5093 "%sDo you want to accept it?"
5094 msgstr "Сертификатът за %s е променен. Да бъде ли приет?"
5095
5096 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5097 msgid "_View certificates"
5098 msgstr "_Преглед на сертификатите"
5099
5100 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5101 #, fuzzy
5102 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5103 msgstr "SSL-сертификат за %s"
5104
5105 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5106 #, fuzzy
5107 msgid "SSL certificate changed"
5108 msgstr "SSL-сертификати"
5109
5110 #: src/headerview.c:107
5111 msgid "Tags:"
5112 msgstr "Етикети:"
5113
5114 #: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3359
5115 #: src/summaryview.c:3380
5116 msgid "(No From)"
5117 msgstr "(липсва подател)"
5118
5119 #: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3393 src/summaryview.c:3397
5120 msgid "(No Subject)"
5121 msgstr "(липсва \"относно\")"
5122
5123 #: src/image_viewer.c:100
5124 msgid "Error:"
5125 msgstr "Грешка: "
5126
5127 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
5128 msgid "Filename:"
5129 msgstr "Име на файла:"
5130
5131 #: src/image_viewer.c:306
5132 msgid "Filesize:"
5133 msgstr "Размер на файла:"
5134
5135 #: src/image_viewer.c:355
5136 msgid "Load Image"
5137 msgstr "Зареждане на изображение"
5138
5139 #: src/imap.c:576
5140 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5141 msgstr "Разпадане на връзката по IMAP4\n"
5142
5143 #: src/imap.c:607
5144 #, c-format
5145 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5146 msgstr "Грешка в IMAP към %s: автентикация е получена\n"
5147
5148 #: src/imap.c:610
5149 #, c-format
5150 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5151 msgstr "Грешка в IMAP към %s: автентикация не е получена\n"
5152
5153 #: src/imap.c:613
5154 #, c-format
5155 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5156 msgstr "Грешка в IMAP към %s: неправилно състояние\n"
5157
5158 #: src/imap.c:616
5159 #, c-format
5160 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5161 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка в потока\n"
5162
5163 #: src/imap.c:619
5164 #, c-format
5165 msgid ""
5166 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5167 "server)\n"
5168 msgstr ""
5169 "Грешка в IMAP към %s: грешка при обработката (вероятно сървърна "
5170 "несъвместимост с RFC)\n"
5171
5172 #: src/imap.c:623
5173 #, c-format
5174 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5175 msgstr "Грешка в IMAP към %s: свързването е отказано\n"
5176
5177 #: src/imap.c:626
5178 #, c-format
5179 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5180 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка в паметта\n"
5181
5182 #: src/imap.c:629
5183 #, c-format
5184 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5185 msgstr "Грешка в IMAP към %s: критична грешка\n"
5186
5187 #: src/imap.c:632
5188 #, c-format
5189 msgid ""
5190 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5191 "server)\n"
5192 msgstr ""
5193 "Грешка в IMAP към %s: протоколна грешка (вероятно сървърна несъвместимост с "
5194 "RFC)\n"
5195
5196 #: src/imap.c:636
5197 #, c-format
5198 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5199 msgstr "Грешка в IMAP към %s: свързването не е прието\n"
5200
5201 #: src/imap.c:639
5202 #, c-format
5203 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5204 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата APPEND\n"
5205
5206 #: src/imap.c:642
5207 #, c-format
5208 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5209 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата NOOP\n"
5210
5211 #: src/imap.c:645
5212 #, c-format
5213 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5214 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LOGOUT\n"
5215
5216 #: src/imap.c:648
5217 #, c-format
5218 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5219 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CAPABILITY\n"
5220
5221 #: src/imap.c:651
5222 #, c-format
5223 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5224 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CHECK\n"
5225
5226 #: src/imap.c:654
5227 #, c-format
5228 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5229 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CLOSE\n"
5230
5231 #: src/imap.c:657
5232 #, c-format
5233 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5234 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXPUNGE\n"
5235
5236 #: src/imap.c:660
5237 #, c-format
5238 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5239 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата COPY\n"
5240
5241 #: src/imap.c:663
5242 #, c-format
5243 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5244 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID COPY\n"
5245
5246 #: src/imap.c:666
5247 #, c-format
5248 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5249 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CREATE\n"
5250
5251 #: src/imap.c:669
5252 #, c-format
5253 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5254 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата DELETE\n"
5255
5256 #: src/imap.c:672
5257 #, c-format
5258 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5259 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXAMINE\n"
5260
5261 #: src/imap.c:675
5262 #, c-format
5263 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5264 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата FETCH\n"
5265
5266 #: src/imap.c:678
5267 #, c-format
5268 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5269 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID FETCH\n"
5270
5271 #: src/imap.c:681
5272 #, c-format
5273 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5274 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LIST\n"
5275
5276 #: src/imap.c:684
5277 #, c-format
5278 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5279 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LOGIN\n"
5280
5281 #: src/imap.c:687
5282 #, c-format
5283 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5284 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LSUB\n"
5285
5286 #: src/imap.c:690
5287 #, c-format
5288 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5289 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата RENAME\n"
5290
5291 #: src/imap.c:693
5292 #, c-format
5293 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5294 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SEARCH\n"
5295
5296 #: src/imap.c:696
5297 #, c-format
5298 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5299 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID SEARCH\n"
5300
5301 #: src/imap.c:699
5302 #, c-format
5303 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5304 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SELECT\n"
5305
5306 #: src/imap.c:702
5307 #, c-format
5308 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5309 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STATUS\n"
5310
5311 #: src/imap.c:705
5312 #, c-format
5313 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5314 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STORE\n"
5315
5316 #: src/imap.c:708
5317 #, c-format
5318 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5319 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID STORE\n"
5320
5321 #: src/imap.c:711
5322 #, c-format
5323 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5324 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SUBSCRIBE\n"
5325
5326 #: src/imap.c:714
5327 #, c-format
5328 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5329 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UNSUBSCRIBE\n"
5330
5331 #: src/imap.c:717
5332 #, c-format
5333 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5334 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STARTTLS\n"
5335
5336 #: src/imap.c:720
5337 #, c-format
5338 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5339 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата INVAL\n"
5340
5341 #: src/imap.c:723
5342 #, c-format
5343 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5344 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXTENSION\n"
5345
5346 #: src/imap.c:726
5347 #, c-format
5348 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5349 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SASL\n"
5350
5351 #: src/imap.c:730
5352 #, c-format
5353 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5354 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SSL\n"
5355
5356 #: src/imap.c:734
5357 #, c-format
5358 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5359 msgstr "Грешка в IMAP към %s: непозната грешка [%d]\n"
5360
5361 #: src/imap.c:917
5362 msgid ""
5363 "\n"
5364 "\n"
5365 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5366 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5367 msgstr ""
5368
5369 #: src/imap.c:923
5370 msgid ""
5371 "\n"
5372 "\n"
5373 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5374 "and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5375 msgstr ""
5376
5377 #: src/imap.c:930
5378 #, c-format
5379 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
5380 msgstr "Връзката с %s неуспешна: достъпът е отказан.%s"
5381
5382 #: src/imap.c:934
5383 #, c-format
5384 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
5385 msgstr "Връзката с %s е неуспешна: достъпът е отказан.%s\n"
5386
5387 #: src/imap.c:952
5388 #, c-format
5389 msgid "Connecting to %s failed"
5390 msgstr "Грешка при свързването към %s"
5391
5392 #: src/imap.c:959 src/imap.c:962
5393 #, c-format
5394 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
5395 msgstr "Връзката по IMAP4 с %s е прекъсната. Повторно свързване...\n"
5396
5397 #: src/imap.c:992 src/imap.c:3539 src/imap.c:4199 src/imap.c:4296
5398 #: src/imap.c:4479 src/imap.c:5276
5399 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
5400 msgstr ""
5401
5402 #: src/imap.c:1086 src/inc.c:816 src/news.c:394 src/send_message.c:305
5403 msgid "Insecure connection"
5404 msgstr "Несигурна връзка"
5405
5406 #: src/imap.c:1087 src/inc.c:817 src/news.c:395 src/send_message.c:306
5407 msgid ""
5408 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
5409 "available in this build of Claws Mail. \n"
5410 "\n"
5411 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
5412 "not be secure."
5413 msgstr ""
5414
5415 #: src/imap.c:1093 src/inc.c:823 src/news.c:401 src/send_message.c:312
5416 msgid "Con_tinue connecting"
5417 msgstr "Про_дължаване на свързването"
5418
5419 #: src/imap.c:1103
5420 #, fuzzy, c-format
5421 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
5422 msgstr "Свързване към IMAP4 сървър: %s..."
5423
5424 #: src/imap.c:1151
5425 #, c-format
5426 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
5427 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d"
5428
5429 #: src/imap.c:1154
5430 #, c-format
5431 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
5432 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d\n"
5433
5434 #: src/imap.c:1187 src/imap.c:3961
5435 msgid "Can't start TLS session.\n"
5436 msgstr "Грешка при започването на TLS-сесията\n"
5437