9528d9fc3434c49b12459e49e1991bbe536dc6a3
[claws.git] / po / bg.po
1 # translation of claws-mail.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of Claws Mail.
3 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail team
4 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
5 #
6 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
7 # George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
8 # Todor Vachkov <vachkov@mail.math.tu-berlin.de>, 2007.
9 # Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006, 2007. 2008, 2009.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2013-02-16 13:46+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2009-07-02 23:32+0300\n"
16 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
17 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18 "Language: bg\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 #: src/account.c:384
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Има отворени прозорци за създаване на ново писмо.\n"
31 "Затворете ги преди да продължите с редактирането на сметките."
32
33 #: src/account.c:431
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
36
37 #: src/account.c:710
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Редактиране на сметките"
40
41 #: src/account.c:731
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Провери поща' ще изтегли писмата от сметките ви, следвайки зададената "
48 "последователност. Отметката показва кои сметки да бъдат проверени. "
49 "Удебеленният ред показва сметката по подразбиране."
50
51 #: src/account.c:802
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Сметка по по_дразбиране"
54
55 #: src/account.c:897
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
58
59 #: src/account.c:904
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Копие на %s"
63
64 #: src/account.c:1064
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
68
69 #: src/account.c:1066
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Неозаглавено)"
72
73 #: src/account.c:1067
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Изтриване на сметка"
76
77 #: src/account.c:1537
78 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
79 msgid "G"
80 msgstr "G"
81
82 #: src/account.c:1543
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Провери поща' изтегля писмата от избраните сметки."
85
86 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
87 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
88 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
91 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
92 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
93 #: src/prefs_template.c:78
94 msgid "Name"
95 msgstr "Име"
96
97 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
98 msgid "Protocol"
99 msgstr "Протокол"
100
101 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
102 msgid "Server"
103 msgstr "Сървър"
104
105 #: src/action.c:383
106 #, c-format
107 msgid "Could not get message file %d"
108 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
109
110 #: src/action.c:420
111 msgid "Could not get message part."
112 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от писмо."
113
114 #: src/action.c:437
115 #, c-format
116 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
117 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от многосъставно писмо: %s"
118
119 #: src/action.c:609
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
123 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
124 msgstr ""
125 "Избраното действие не може да бъде извършено в прозореца за писане на ново "
126 "писмо,\n"
127 "защото съдържа %%f, %%F, %%as или %%p."
128
129 #: src/action.c:721
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Няма зададено филтриращо действие"
132
133 #: src/action.c:723
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Грешни действия за филтриране:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:978
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Грешка при създавенето на процеса за изпълнение на следната команда:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
154 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
159 msgid "Unknown error"
160 msgstr "Непозната грешка"
161
162 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
163 msgid "Completed"
164 msgstr "Изпълнено"
165
166 #: src/action.c:1234
167 #, c-format
168 msgid "--- Running: %s\n"
169 msgstr "--- Работи: %s\n"
170
171 #: src/action.c:1238
172 #, c-format
173 msgid "--- Ended: %s\n"
174 msgstr "--- Завършено: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1271
177 msgid "Action's input/output"
178 msgstr "Входно-изходен поток на действието"
179
180 #: src/action.c:1604
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
188 "('%%h' ще бъде заместен с аргумента)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1609
192 msgid "Action's hidden user argument"
193 msgstr "Скрити потребителски аргументи на действието"
194
195 #: src/action.c:1613
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Enter the argument for the following action:\n"
199 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
200 "  %s"
201 msgstr ""
202 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
203 "('%%u' ще бъде заместен с аргумента)\n"
204 "  %s"
205
206 #: src/action.c:1618
207 msgid "Action's user argument"
208 msgstr "Потребителски аргументи на действието"
209
210 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
211 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
212 msgid "Group"
213 msgstr "Група"
214
215 #: src/addrcustomattr.c:65
216 msgid "date of birth"
217 msgstr "дата на раждане"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:66
220 msgid "address"
221 msgstr "адрес"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:67
224 msgid "phone"
225 msgstr "телефон"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:68
228 msgid "mobile phone"
229 msgstr "мобилен телефон"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:69
232 msgid "organization"
233 msgstr "организация"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:70
236 msgid "office address"
237 msgstr "служебен адрес"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:71
240 msgid "office phone"
241 msgstr "служебен телефон"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:72
244 msgid "fax"
245 msgstr "факс"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:73
248 msgid "website"
249 msgstr "уеб-страница"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:141
252 msgid "Attribute name"
253 msgstr "Име на атрибут"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:156
256 msgid "Delete all attribute names"
257 msgstr "Изтриване на всички имена на атрибути"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:157
260 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
261 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички имена на атрибути?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:181
264 msgid "Delete attribute name"
265 msgstr "Изтриване името на атрибут"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:182
268 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
269 msgstr "Наистина ли искате да изтриете това име на атрибут?"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:191
272 msgid "Reset to default"
273 msgstr "Връщане по подразбиране"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:192
276 msgid ""
277 "Do you really want to replace all attribute names\n"
278 "with the default set?"
279 msgstr ""
280 "Наистина ли искате да замените всички имена\n"
281 "на атрибути с подразбиращите се?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
284 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1086
285 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
286 msgid "_Delete"
287 msgstr "_Изтриване"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
290 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
291 msgid "Delete _all"
292 msgstr "Изтриване на _всички"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:214
295 msgid "_Reset to default"
296 msgstr "_Връщане по подразбиране"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:410
299 msgid "Attribute name is not set."
300 msgstr "Не е указано име за атрибута."
301
302 #: src/addrcustomattr.c:469
303 msgctxt "Dialog title"
304 msgid "Edit attribute names"
305 msgstr ""
306
307 #: src/addrcustomattr.c:483
308 msgid "New attribute name:"
309 msgstr "Ново име на атрибута:"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:520
312 msgid ""
313 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
314 "contacts."
315 msgstr ""
316 "Добавянето и премахването на имена на атрибути няма да повлияе на вече "
317 "зададените атрибути на контакти."
318
319 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
320 msgid "Add to address book"
321 msgstr "Добавяне към адресника"
322
323 #: src/addressadd.c:207
324 msgid "Contact"
325 msgstr "Контакт"
326
327 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
328 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
329 msgid "Address"
330 msgstr "Адреси"
331
332 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
333 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
334 msgid "Remarks"
335 msgstr "Бележки"
336
337 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
338 msgid "Select Address Book Folder"
339 msgstr "Изберете папка от адресника"
340
341 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
342 #: src/textview.c:2110
343 #, c-format
344 msgid ""
345 "Failed to save image: \n"
346 "%s"
347 msgstr ""
348 "Грешка при запазване на изображението:\n"
349 "%s"
350
351 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
352 msgid "Add address(es)"
353 msgstr "Добавяне на адрес(и)"
354
355 #: src/addressadd.c:533
356 msgid "Can't add the specified address"
357 msgstr "Грешка при добавянето на избрания адрес"
358
359 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
360 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
361 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
362 msgid "Email Address"
363 msgstr "Адрес на е-поща"
364
365 #: src/addressbook.c:402
366 msgid "_Book"
367 msgstr "_Адресник"
368
369 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
370 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
371 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
372 msgid "_Edit"
373 msgstr "_Редактиране"
374
375 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
376 #: src/messageview.c:214
377 msgid "_Tools"
378 msgstr "И_нструменти"
379
380 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
381 #: src/messageview.c:215
382 msgid "_Help"
383 msgstr "_Помощ"
384
385 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
386 msgid "New _Book"
387 msgstr "Нов _адресник"
388
389 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
390 msgid "New _Folder"
391 msgstr "Нова _папка"
392
393 #: src/addressbook.c:410
394 msgid "New _vCard"
395 msgstr "Нова _визитка"
396
397 #: src/addressbook.c:414
398 msgid "New _JPilot"
399 msgstr "Ново устройство _JPilot"
400
401 #: src/addressbook.c:417
402 msgid "New LDAP _Server"
403 msgstr "Нов на _LDAP-сървър"
404
405 #: src/addressbook.c:421
406 msgid "_Edit book"
407 msgstr "_Редактиране на адресника"
408
409 #: src/addressbook.c:422
410 msgid "_Delete book"
411 msgstr "_Изтриване на адресника"
412
413 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
414 msgid "_Save"
415 msgstr "_Запазване"
416
417 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
418 msgid "_Close"
419 msgstr "За_тваряне"
420
421 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
422 msgid "_Select all"
423 msgstr "_Избиране на всичко"
424
425 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
426 msgid "C_ut"
427 msgstr "И_зрязване"
428
429 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
430 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
431 msgid "_Copy"
432 msgstr "_Копиране"
433
434 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
435 #: src/compose.c:605
436 msgid "_Paste"
437 msgstr "_Поставяне"
438
439 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
440 msgid "New _Address"
441 msgstr "Нов _адрес"
442
443 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
444 msgid "New _Group"
445 msgstr "Нова _група"
446
447 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
448 msgid "_Mail To"
449 msgstr "_Писмо до"
450
451 #: src/addressbook.c:444
452 msgid "Import _LDIF file..."
453 msgstr "Внасяне на _LDIF-файл..."
454
455 #: src/addressbook.c:445
456 msgid "Import M_utt file..."
457 msgstr "Внасяне на файл от _Mutt..."
458
459 #: src/addressbook.c:446
460 msgid "Import _Pine file..."
461 msgstr "Внасяне на файл от _Pine..."
462
463 #: src/addressbook.c:448
464 msgid "Export _HTML..."
465 msgstr "Изнасяне в _HTML..."
466
467 #: src/addressbook.c:449
468 msgid "Export LDI_F..."
469 msgstr "Изнасяне в LDI_F..."
470
471 #: src/addressbook.c:451
472 msgid "Find duplicates..."
473 msgstr "Откриване на повторения..."
474
475 #: src/addressbook.c:452
476 msgid "Edit custom attributes..."
477 msgstr ""
478
479 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
480 #: src/messageview.c:340
481 msgid "_About"
482 msgstr "_Относно"
483
484 #: src/addressbook.c:491
485 msgid "_Browse Entry"
486 msgstr "_Преглед на записа"
487
488 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
489 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
490 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
491 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
492 msgid "Unknown"
493 msgstr "Непознато"
494
495 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
496 msgid "Success"
497 msgstr "Успех"
498
499 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
500 msgid "Bad arguments"
501 msgstr "Неправилни аргументи"
502
503 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
504 msgid "File not specified"
505 msgstr "Не е указан файл"
506
507 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
508 msgid "Error opening file"
509 msgstr "Грешка при отваряне на файл"
510
511 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
512 msgid "Error reading file"
513 msgstr "Грешка при четене на файл"
514
515 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
516 msgid "End of file encountered"
517 msgstr "Достигнат е краят на файла"
518
519 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
520 msgid "Error allocating memory"
521 msgstr "Грешка при заделяне на памет"
522
523 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
524 msgid "Bad file format"
525 msgstr "Неправилен файлов формат"
526
527 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
528 msgid "Error writing to file"
529 msgstr "Грешка при запис във файл"
530
531 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
532 msgid "Error opening directory"
533 msgstr "Грешка при отваряне на директория"
534
535 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
536 msgid "No path specified"
537 msgstr "Не е указан път"
538
539 #: src/addressbook.c:531
540 msgid "Error connecting to LDAP server"
541 msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
542
543 #: src/addressbook.c:532
544 msgid "Error initializing LDAP"
545 msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
546
547 #: src/addressbook.c:533
548 msgid "Error binding to LDAP server"
549 msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
550
551 #: src/addressbook.c:534
552 msgid "Error searching LDAP database"
553 msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
554
555 #: src/addressbook.c:535
556 msgid "Timeout performing LDAP operation"
557 msgstr "Превишено време за чакане на отговор при LDAP операцията"
558
559 #: src/addressbook.c:536
560 msgid "Error in LDAP search criteria"
561 msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
562
563 #: src/addressbook.c:537
564 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
565 msgstr "Не са намерени LDAP записи към този критерий за търсене"
566
567 #: src/addressbook.c:538
568 msgid "LDAP search terminated on request"
569 msgstr "LDAP търсенето е прекъснато от потребителя"
570
571 #: src/addressbook.c:539
572 msgid "Error starting TLS connection"
573 msgstr "Грешка при TLS-свързване"
574
575 #: src/addressbook.c:540
576 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
577 msgstr ""
578
579 #: src/addressbook.c:541
580 msgid "Missing required information"
581 msgstr "Липсват задължителни данни"
582
583 #: src/addressbook.c:542
584 msgid "Another contact exists with that key"
585 msgstr "Вече съществува контакт с този индекс"
586
587 #: src/addressbook.c:543
588 msgid "Strong(er) authentication required"
589 msgstr "Изисква се по-сигурно удостоверяване"
590
591 #: src/addressbook.c:913
592 msgid "Sources"
593 msgstr "Източници"
594
595 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
596 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
597 msgid "Address book"
598 msgstr "Адресник"
599
600 #: src/addressbook.c:1120
601 msgid "Lookup name:"
602 msgstr "Име за търсене:"
603
604 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
605 msgid "Delete address(es)"
606 msgstr "Изтриване на адрес(и)"
607
608 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
609 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
610 msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
611
612 #: src/addressbook.c:1489
613 msgid "Delete group"
614 msgstr "Изтриване на групата"
615
616 #: src/addressbook.c:1490
617 msgid ""
618 "Really delete the group(s)?\n"
619 "The addresses it contains will not be lost."
620 msgstr ""
621 "Наистина ли искате да изтриете групата(-ите)?\n"
622 "Адресите, които се съдържат, ще бъдат изгубени."
623
624 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
625 msgid "Really delete the address(es)?"
626 msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
627
628 #: src/addressbook.c:2201
629 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
630 msgstr "Поставянето е невъзможно. Целевия адресник не може да бъде променян."
631
632 #: src/addressbook.c:2211
633 msgid "Cannot paste into an address group."
634 msgstr "Поставянето в адресна група е невъзможно."
635
636 #: src/addressbook.c:2917
637 #, c-format
638 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
639 msgstr ""
640 "Наистина ли искате да изтриете резултатите от търсенето и адресите в '%s' ?"
641
642 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
643 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:413
644 msgid "Delete"
645 msgstr "Изтриване"
646
647 #: src/addressbook.c:2929
648 #, c-format
649 msgid ""
650 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
651 "contains will be moved into the parent folder."
652 msgstr ""
653 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите "
654 "от нея ще бъдат преместени в родителската папка."
655
656 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
657 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
658 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
659 msgid "Delete folder"
660 msgstr "Изтриване на папка"
661
662 #: src/addressbook.c:2933
663 msgid "+Delete _folder only"
664 msgstr "+Изтриване само на _папката"
665
666 #: src/addressbook.c:2933
667 msgid "Delete folder and _addresses"
668 msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
669
670 #: src/addressbook.c:2944
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Do you want to delete '%s'?\n"
674 "The addresses it contains will not be lost."
675 msgstr ""
676 "Наистина ли искате да изтриете '%s'?\n"
677 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
678
679 #: src/addressbook.c:2951
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "Do you want to delete '%s'?\n"
683 "The addresses it contains will be lost."
684 msgstr ""
685 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
686 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
687
688 #: src/addressbook.c:3065
689 #, c-format
690 msgid "Search '%s'"
691 msgstr "Търсене на \"%s\""
692
693 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
694 msgid "New Contacts"
695 msgstr "Нов контакт"
696
697 #: src/addressbook.c:4035
698 msgid "New user, could not save index file."
699 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на индексния файл."
700
701 #: src/addressbook.c:4039
702 msgid "New user, could not save address book files."
703 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на файловете на адресника."
704
705 #: src/addressbook.c:4049
706 msgid "Old address book converted successfully."
707 msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
708
709 #: src/addressbook.c:4054
710 msgid ""
711 "Old address book converted,\n"
712 "could not save new address index file."
713 msgstr ""
714 "Старият адресник е преобразуван,\n"
715 "грешка при запазването на индексния файл за новия адресник."
716
717 #: src/addressbook.c:4067
718 msgid ""
719 "Could not convert address book,\n"
720 "but created empty new address book files."
721 msgstr ""
722 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
723 "но беше създаден нов празен файл за адресника."
724
725 #: src/addressbook.c:4073
726 msgid ""
727 "Could not convert address book,\n"
728 "could not save new address index file."
729 msgstr ""
730 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
731 "грешка при запазването на новия индексен файл за адресника."
732
733 #: src/addressbook.c:4078
734 msgid ""
735 "Could not convert address book\n"
736 "and could not create new address book files."
737 msgstr ""
738 "Грешка при преобразуването на адресника\n"
739 "и грешка при създаването на нов индексен файл  за адресника."
740
741 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
742 msgid "Addressbook conversion error"
743 msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
744
745 #: src/addressbook.c:4198
746 msgid "Addressbook Error"
747 msgstr "Грешка в адресника"
748
749 #: src/addressbook.c:4199
750 msgid "Could not read address index"
751 msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
752
753 #: src/addressbook.c:4530
754 msgid "Busy searching..."
755 msgstr "В процес на търсене..."
756
757 #: src/addressbook.c:4833
758 msgid "Interface"
759 msgstr "Интерфейс"
760
761 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
762 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
763 msgid "Address Book"
764 msgstr "Адресник"
765
766 #: src/addressbook.c:4857
767 msgid "Person"
768 msgstr "Контакт"
769
770 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
771 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
772 msgid "Folder"
773 msgstr "Папка"
774
775 #: src/addressbook.c:4905
776 msgid "vCard"
777 msgstr "vCard"
778
779 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
780 msgid "JPilot"
781 msgstr "JPilot"
782
783 #: src/addressbook.c:4941
784 msgid "LDAP servers"
785 msgstr "LDAP-сървъри"
786
787 #: src/addressbook.c:4953
788 msgid "LDAP Query"
789 msgstr "LDAP-заявка"
790
791 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
793 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
794 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
795 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
796 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
799 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
800 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
805 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
806 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
807 #: src/prefs_matcher.c:2502
808 msgid "Any"
809 msgstr "Произволен"
810
811 #: src/addrgather.c:172
812 msgid "Please specify name for address book."
813 msgstr "Въведете име за адресника"
814
815 #: src/addrgather.c:179
816 #, fuzzy
817 msgid "No available address book."
818 msgstr "Налични адреси"
819
820 #: src/addrgather.c:200
821 msgid "Please select the mail headers to search."
822 msgstr "Изберете заглавките, които ще бъдат търсени."
823
824 #: src/addrgather.c:207
825 msgid "Collecting addresses..."
826 msgstr "Събиране на адреси..."
827
828 #: src/addrgather.c:247
829 msgid "address added by claws-mail"
830 msgstr ""
831
832 #: src/addrgather.c:275
833 msgid "Addresses collected successfully."
834 msgstr "Адресите са успешно събрани."
835
836 #: src/addrgather.c:357
837 msgid "Current folder:"
838 msgstr "Текуща папка:"
839
840 #: src/addrgather.c:368
841 msgid "Address book name:"
842 msgstr "Име на адресника:"
843
844 #: src/addrgather.c:395
845 msgid "Address book folder size:"
846 msgstr "Размер на папката на адресника:"
847
848 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
849 msgid ""
850 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
851 msgstr ""
852
853 #: src/addrgather.c:413
854 msgid "Process these mail header fields"
855 msgstr "Обработвай тези полета на заглавки"
856
857 #: src/addrgather.c:432
858 msgid "Include subfolders"
859 msgstr "Включване на под-папките"
860
861 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
862 msgid "Header Name"
863 msgstr "Име на заглавката"
864
865 #: src/addrgather.c:457
866 msgid "Address Count"
867 msgstr "Брой на адресите"
868
869 #: src/addrgather.c:567
870 msgid "Header Fields"
871 msgstr "Полета на заглавки"
872
873 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
874 #: src/importldif.c:1022
875 msgid "Finish"
876 msgstr "Готово"
877
878 #: src/addrgather.c:626
879 msgid "Collect email addresses from selected messages"
880 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
881
882 #: src/addrgather.c:630
883 msgid "Collect email addresses from folder"
884 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
885
886 #: src/addrindex.c:123
887 msgid "Common addresses"
888 msgstr "Публични адреси"
889
890 #: src/addrindex.c:124
891 msgid "Personal addresses"
892 msgstr "Лични адреси"
893
894 #: src/addrindex.c:130
895 msgid "Common address"
896 msgstr "Публичен адрес"
897
898 #: src/addrindex.c:131
899 msgid "Personal address"
900 msgstr "Личен адрес"
901
902 #: src/addrindex.c:1827
903 msgid "Address(es) update"
904 msgstr "Адрес (-и) в групата"
905
906 #: src/addrindex.c:1828
907 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
908 msgstr "Грешка при актуализацията. Промените не бяха записани в директорията."
909
910 #: src/addrduplicates.c:127
911 msgid "Show duplicates in the same book"
912 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в същия адресник"
913
914 #: src/addrduplicates.c:133
915 msgid "Show duplicates in different books"
916 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в различни адресници"
917
918 #: src/addrduplicates.c:144
919 msgid "Find address book email duplicates"
920 msgstr ""
921
922 #: src/addrduplicates.c:145
923 msgid ""
924 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
925 msgstr ""
926
927 #: src/addrduplicates.c:325
928 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
929 msgstr "Не са открити повтарящи се адреси в адресника"
930
931 #: src/addrduplicates.c:356
932 msgid "Duplicate email addresses"
933 msgstr "Повтарящи се адреси на е-поща"
934
935 #: src/addrduplicates.c:474
936 msgid "Address book path"
937 msgstr "Път до адресника"
938
939 #: src/addrduplicates.c:852
940 msgid "Delete address"
941 msgstr "Изтриване на адрес"
942
943 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
944 msgid "Notice"
945 msgstr "Бележка"
946
947 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
948 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
949 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
950 #: src/summaryview.c:4868
951 msgid "Warning"
952 msgstr "Предупреждение"
953
954 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
955 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
956 msgid "Error"
957 msgstr "Грешка"
958
959 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
960 msgid "_View log"
961 msgstr "_Преглед на журналния файл"
962
963 #: src/alertpanel.c:347
964 msgid "Show this message next time"
965 msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
966
967 #: src/browseldap.c:218
968 msgid "Browse Directory Entry"
969 msgstr "Претърсване на директорийния запис"
970
971 #: src/browseldap.c:237
972 msgid "Server Name :"
973 msgstr "Име на сървъра:"
974
975 #: src/browseldap.c:247
976 msgid "Distinguished Name (dn) :"
977 msgstr "Характерно име (dn) :"
978
979 #: src/browseldap.c:270
980 msgid "LDAP Name"
981 msgstr "LDAP-име"
982
983 #: src/browseldap.c:272
984 msgid "Attribute Value"
985 msgstr "Атрибутна стойност"
986
987 #: src/common/plugin.c:65
988 msgid "Nothing"
989 msgstr "Нищо"
990
991 #: src/common/plugin.c:66
992 msgid "a viewer"
993 msgstr "преглед на изображения"
994
995 #: src/common/plugin.c:67
996 msgid "a MIME parser"
997 msgstr "обработка по MIME"
998
999 #: src/common/plugin.c:68
1000 msgid "folders"
1001 msgstr "папки"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:69
1004 msgid "filtering"
1005 msgstr "филтриране"
1006
1007 #: src/common/plugin.c:70
1008 msgid "a privacy interface"
1009 msgstr "интерфейс за поверителна информация"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:71
1012 msgid "a notifier"
1013 msgstr "оповестител"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:72
1016 msgid "an utility"
1017 msgstr "инструмент"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:73
1020 msgid "things"
1021 msgstr "неща"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:334
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1027 msgstr ""
1028 "Тази приставка предоставя %s (%s), което вече се използва и чрез %s "
1029 "приставката."
1030
1031 #: src/common/plugin.c:436
1032 msgid "Plugin already loaded"
1033 msgstr "Приставката вече е заредена"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:447
1036 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1037 msgstr "Грешка при заделянето на памет за приставка"
1038
1039 #: src/common/plugin.c:481
1040 #, fuzzy
1041 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1042 msgstr ""
1043 "Тази приставка не е лицензирана под лиценз, съвместим с GPL версия 2 или по-"
1044 "нова."
1045
1046 #: src/common/plugin.c:490
1047 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1048 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
1049
1050 #: src/common/plugin.c:748
1051 #, c-format
1052 msgid ""
1053 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1054 "built with."
1055 msgstr ""
1056 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
1057 "била компилирана."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:751
1060 msgid ""
1061 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1062 "with."
1063 msgstr ""
1064 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
1065 "компилирана."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:760
1068 #, c-format
1069 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1070 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
1071
1072 #: src/common/plugin.c:762
1073 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1074 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
1075
1076 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1077 msgid "SSL handshake failed\n"
1078 msgstr "SSL-връзката е неуспешна\n"
1079
1080 #: src/common/smtp.c:180
1081 #, fuzzy
1082 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1083 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1084
1085 #: src/common/smtp.c:183
1086 #, fuzzy
1087 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1088 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1091 msgid "bad SMTP response\n"
1092 msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1095 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1096 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1099 msgid "error occurred on authentication\n"
1100 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
1101
1102 #: src/common/smtp.c:610
1103 #, c-format
1104 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1105 msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1108 msgid "couldn't start TLS session\n"
1109 msgstr "грешка при стартирането на TLS сесията\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:573
1112 #, fuzzy
1113 msgid "Socket IO timeout.\n"
1114 msgstr "Сесията изтече\n"
1115
1116 #: src/common/socket.c:602
1117 #, fuzzy
1118 msgid "Connection timed out.\n"
1119 msgstr "Грешка при свързване"
1120
1121 #: src/common/socket.c:630
1122 #, c-format
1123 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1124 msgstr ""
1125
1126 #: src/common/socket.c:643
1127 #, fuzzy, c-format
1128 msgid "%s: unknown host.\n"
1129 msgstr "Непозната настройка\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:831
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1134 msgstr "Грешка при свързване"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1071
1137 #, c-format
1138 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: src/common/socket.c:1166
1142 #, c-format
1143 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: src/common/socket.c:1513
1147 #, c-format
1148 msgid "write on fd%d: %s\n"
1149 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
1150
1151 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1152 #, c-format
1153 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1157 #, c-format
1158 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1162 #, c-format
1163 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1167 msgid "Uncheckable"
1168 msgstr "Непроверимо"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1171 msgid "Self-signed certificate"
1172 msgstr "Самоподписан сертификат"
1173
1174 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1175 msgid "Revoked certificate"
1176 msgstr "Изтрит сертификат"
1177
1178 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1179 msgid "No certificate issuer found"
1180 msgstr "Не е открит издателят на сертификата"
1181
1182 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1183 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1189 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1194 msgstr "Сертификат за изпращане"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1199 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1202 #, c-format
1203 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1209 msgstr "Изберете файл със сертификат"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1212 #, c-format
1213 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1219 msgstr "Сертификат за изпращане"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1225 msgid "<not in certificate>"
1226 msgstr "<не в сертификатът>"
1227
1228 #: src/common/string_match.c:83
1229 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1230 msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
1231
1232 #: src/common/utils.c:371
1233 #, c-format
1234 msgid "%dB"
1235 msgstr "%dB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:372
1238 #, c-format
1239 msgid "%d.%02dKB"
1240 msgstr "%d.%02dKB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:373
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dMB"
1245 msgstr "%d.%02dMB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:374
1248 #, c-format
1249 msgid "%.2fGB"
1250 msgstr "%.2fGB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4974
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Sunday"
1255 msgstr "Неделя"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4975
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Monday"
1260 msgstr "Понеделник"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4976
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Tuesday"
1265 msgstr "Вторник"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4977
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Wednesday"
1270 msgstr "Сряда"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4978
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Thursday"
1275 msgstr "Четвъртък"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4979
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Friday"
1280 msgstr "Петък"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4980
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Saturday"
1285 msgstr "Събота"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4982
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "January"
1290 msgstr "Януари"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4983
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "February"
1295 msgstr "Февруари"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4984
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "March"
1300 msgstr "Март"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4985
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "April"
1305 msgstr "Април"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4986
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "May"
1310 msgstr "Май"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4987
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "June"
1315 msgstr "Юни"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4988
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "July"
1320 msgstr "Юли"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4989
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "August"
1325 msgstr "Август"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4990
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "September"
1330 msgstr "Септември"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4991
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "October"
1335 msgstr "Октомври"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4992
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "November"
1340 msgstr "Ноември"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4993
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "December"
1345 msgstr "Декември"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4995
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Sun"
1350 msgstr "Нд"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4996
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Mon"
1355 msgstr "Пн"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4997
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Tue"
1360 msgstr "Вт"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4998
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Wed"
1365 msgstr "Ср"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4999
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Thu"
1370 msgstr "Чт"
1371
1372 #: src/common/utils.c:5000
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Fri"
1375 msgstr "Пт"
1376
1377 #: src/common/utils.c:5001
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Sat"
1380 msgstr "Сб"
1381
1382 #: src/common/utils.c:5003
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Jan"
1385 msgstr "Яну"
1386
1387 #: src/common/utils.c:5004
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Feb"
1390 msgstr "Фев"
1391
1392 #: src/common/utils.c:5005
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Mar"
1395 msgstr "Мар"
1396
1397 #: src/common/utils.c:5006
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Apr"
1400 msgstr "Апр"
1401
1402 #: src/common/utils.c:5007
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "May"
1405 msgstr "Май"
1406
1407 #: src/common/utils.c:5008
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Jun"
1410 msgstr "Юни"
1411
1412 #: src/common/utils.c:5009
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jul"
1415 msgstr "Юли"
1416
1417 #: src/common/utils.c:5010
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Aug"
1420 msgstr "Авг"
1421
1422 #: src/common/utils.c:5011
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Sep"
1425 msgstr "Сеп"
1426
1427 #: src/common/utils.c:5012
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Oct"
1430 msgstr "Окт"
1431
1432 #: src/common/utils.c:5013
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Nov"
1435 msgstr "Ное"
1436
1437 #: src/common/utils.c:5014
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Dec"
1440 msgstr "Дек"
1441
1442 #: src/common/utils.c:5025
1443 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1444 msgid "AM"
1445 msgstr "пр. обяд"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5026
1448 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1449 msgid "PM"
1450 msgstr "сл. обяд"
1451
1452 #: src/common/utils.c:5027
1453 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1454 msgid "am"
1455 msgstr "пр. обяд"
1456
1457 #: src/common/utils.c:5028
1458 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1459 msgid "pm"
1460 msgstr "сл. обяд"
1461
1462 #: src/common/utils.c:5035
1463 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1464 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1465 msgstr "%A %e %B %Y %H:%M:%S"
1466
1467 #: src/common/utils.c:5036
1468 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1469 msgid "%m/%d/%y"
1470 msgstr "%d.%m.%Y"
1471
1472 #: src/common/utils.c:5037
1473 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1474 msgid "%H:%M:%S"
1475 msgstr "%H:%M:%S"
1476
1477 #: src/common/utils.c:5039
1478 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1479 msgid "%I:%M:%S %p"
1480 msgstr "%I:%M:%S %p"
1481
1482 #: src/compose.c:565
1483 msgid "_Add..."
1484 msgstr "_Добавяне..."
1485
1486 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1487 msgid "_Remove"
1488 msgstr "_Премахване"
1489
1490 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1491 msgid "_Properties..."
1492 msgstr "_Настройки..."
1493
1494 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1495 msgid "_Message"
1496 msgstr "_Писмо"
1497
1498 #: src/compose.c:578
1499 msgid "_Spelling"
1500 msgstr "_Правопис"
1501
1502 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1503 msgid "_Options"
1504 msgstr "_Настройки"
1505
1506 #: src/compose.c:584
1507 msgid "S_end"
1508 msgstr "Из_пращане"
1509
1510 #: src/compose.c:585
1511 msgid "Send _later"
1512 msgstr "По-_късно"
1513
1514 #: src/compose.c:588
1515 msgid "_Attach file"
1516 msgstr "При_крепяне на файл"
1517
1518 #: src/compose.c:589
1519 msgid "_Insert file"
1520 msgstr "В_мъкване на файл"
1521
1522 #: src/compose.c:590
1523 msgid "Insert si_gnature"
1524 msgstr "Добавяне на по_дпис"
1525
1526 #: src/compose.c:594
1527 #, fuzzy
1528 msgid "_Print"
1529 msgstr "Отпечатване"
1530
1531 #: src/compose.c:599
1532 msgid "_Undo"
1533 msgstr "_Връщане"
1534
1535 #: src/compose.c:600
1536 msgid "_Redo"
1537 msgstr "_Повтаряне"
1538
1539 #: src/compose.c:603
1540 msgid "Cu_t"
1541 msgstr "И_зрязване"
1542
1543 #: src/compose.c:607
1544 #, fuzzy
1545 msgid "_Special paste"
1546 msgstr "Поставяне като"
1547
1548 #: src/compose.c:608
1549 #, fuzzy
1550 msgid "As _quotation"
1551 msgstr "като _цитат"
1552
1553 #: src/compose.c:609
1554 #, fuzzy
1555 msgid "_Wrapped"
1556 msgstr "_загърнато"
1557
1558 #: src/compose.c:610
1559 #, fuzzy
1560 msgid "_Unwrapped"
1561 msgstr "_незагърнато"
1562
1563 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1564 msgid "Select _all"
1565 msgstr "_Избиране на всичко"
1566
1567 #: src/compose.c:614
1568 msgid "A_dvanced"
1569 msgstr "_Допълнителни"
1570
1571 #: src/compose.c:615
1572 msgid "Move a character backward"
1573 msgstr "Придвижване с един знак назад"
1574
1575 #: src/compose.c:616
1576 msgid "Move a character forward"
1577 msgstr "Придвижване с един знак напред"
1578
1579 #: src/compose.c:617
1580 msgid "Move a word backward"
1581 msgstr "Придвижване с една дума назад"
1582
1583 #: src/compose.c:618
1584 msgid "Move a word forward"
1585 msgstr "Придвижване с една дума напред"
1586
1587 #: src/compose.c:619
1588 msgid "Move to beginning of line"
1589 msgstr "Придвижване до началото на реда"
1590
1591 #: src/compose.c:620
1592 msgid "Move to end of line"
1593 msgstr "Придвижване до края на реда"
1594
1595 #: src/compose.c:621
1596 msgid "Move to previous line"
1597 msgstr "Придвижване до предишния ред"
1598
1599 #: src/compose.c:622
1600 msgid "Move to next line"
1601 msgstr "Придвижване до следващия ред"
1602
1603 #: src/compose.c:623
1604 msgid "Delete a character backward"
1605 msgstr "Изтриване на знак назад"
1606
1607 #: src/compose.c:624
1608 msgid "Delete a character forward"
1609 msgstr "Изтриване на знак напред"
1610
1611 #: src/compose.c:625
1612 msgid "Delete a word backward"
1613 msgstr "Изтриване на дума назад"
1614
1615 #: src/compose.c:626
1616 msgid "Delete a word forward"
1617 msgstr "Изтриване на дума напред"
1618
1619 #: src/compose.c:627
1620 msgid "Delete line"
1621 msgstr "Изтриване на ред"
1622
1623 #: src/compose.c:628
1624 msgid "Delete to end of line"
1625 msgstr "Изтриване до края на реда"
1626
1627 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1628 msgid "_Find"
1629 msgstr "_Търсене"
1630
1631 #: src/compose.c:634
1632 msgid "_Wrap current paragraph"
1633 msgstr "Загръщане на _текущия абзац"
1634
1635 #: src/compose.c:635
1636 msgid "Wrap all long _lines"
1637 msgstr "Загръщане на _дългите редове"
1638
1639 #: src/compose.c:637
1640 msgid "Edit with e_xternal editor"
1641 msgstr "Редактиране с _външен редактор"
1642
1643 #: src/compose.c:640
1644 msgid "_Check all or check selection"
1645 msgstr "_Проверка на всичко или на избраното"
1646
1647 #: src/compose.c:641
1648 msgid "_Highlight all misspelled words"
1649 msgstr "_Открояване на всички сгрешени думи"
1650
1651 #: src/compose.c:642
1652 msgid "Check _backwards misspelled word"
1653 msgstr "Проверка _назад за сгрешени думи"
1654
1655 #: src/compose.c:643
1656 msgid "_Forward to next misspelled word"
1657 msgstr "Нап_ред към следващата сгрешена дума"
1658
1659 #: src/compose.c:651
1660 msgid "Reply _mode"
1661 msgstr "Режим на _отговаряне"
1662
1663 #: src/compose.c:653
1664 msgid "Privacy _System"
1665 msgstr "Система за по_верителност"
1666
1667 #: src/compose.c:658
1668 msgid "_Priority"
1669 msgstr "_Приоритет"
1670
1671 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1672 msgid "Character _encoding"
1673 msgstr "Кодиране на _символите"
1674
1675 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1676 msgid "Western European"
1677 msgstr "Западноевропейско"
1678
1679 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1680 msgid "Baltic"
1681 msgstr "Балтийско"
1682
1683 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1684 msgid "Hebrew"
1685 msgstr "Еврейски"
1686
1687 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1688 msgid "Arabic"
1689 msgstr "Арабско"
1690
1691 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1692 msgid "Cyrillic"
1693 msgstr "Кирилица"
1694
1695 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1696 msgid "Japanese"
1697 msgstr "Японско"
1698
1699 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1700 msgid "Chinese"
1701 msgstr "Китайско"
1702
1703 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1704 msgid "Korean"
1705 msgstr "Корейско"
1706
1707 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1708 msgid "Thai"
1709 msgstr "Тайландско"
1710
1711 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1712 msgid "_Address book"
1713 msgstr "_Адресник"
1714
1715 #: src/compose.c:678
1716 msgid "_Template"
1717 msgstr "_Шаблон"
1718
1719 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1720 msgid "Actio_ns"
1721 msgstr "_Действия"
1722
1723 #: src/compose.c:689
1724 msgid "Aut_o wrapping"
1725 msgstr "Автоматично за_гръщане"
1726
1727 #: src/compose.c:690
1728 msgid "Auto _indent"
1729 msgstr "Автоматичен _отстъп"
1730
1731 #: src/compose.c:691
1732 msgid "Si_gn"
1733 msgstr "Подпи_сване"
1734
1735 #: src/compose.c:692
1736 msgid "_Encrypt"
1737 msgstr "_Шифриране"
1738
1739 #: src/compose.c:693
1740 msgid "_Request Return Receipt"
1741 msgstr "Искане на _разписка за получаване"
1742
1743 #: src/compose.c:694
1744 #, fuzzy
1745 msgid "Remo_ve references"
1746 msgstr "/_Настройки/_Късане на нишката"
1747
1748 #: src/compose.c:695
1749 msgid "Show _ruler"
1750 msgstr "Показване на _линийка"
1751
1752 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1753 msgid "_Normal"
1754 msgstr "_Нормален режим"
1755
1756 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1757 msgid "_All"
1758 msgstr "_Всички"
1759
1760 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1761 msgid "_Sender"
1762 msgstr "По_дател"
1763
1764 #: src/compose.c:703
1765 msgid "_Mailing-list"
1766 msgstr "По_щенски списък"
1767
1768 #: src/compose.c:708
1769 msgid "_Highest"
1770 msgstr "_Най-високо"
1771
1772 #: src/compose.c:709
1773 msgid "Hi_gh"
1774 msgstr "_Високо"
1775
1776 #: src/compose.c:711
1777 msgid "Lo_w"
1778 msgstr "_Ниско"
1779
1780 #: src/compose.c:712
1781 msgid "_Lowest"
1782 msgstr "Най-ни_ско"
1783
1784 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1785 msgid "_Automatic"
1786 msgstr "_Автоматично"
1787
1788 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1789 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1790 msgstr "7-битов ascii (US-ASC_II)"
1791
1792 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1793 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1794 msgstr "Уникод (_UTF-8)"
1795
1796 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1797 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1798 msgstr "Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
1799
1800 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1801 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1802 msgstr "Гръцко (ISO-8859-_7)"
1803
1804 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1805 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1806 msgstr "Турско (ISO-8859-_9)"
1807
1808 #: src/compose.c:1034
1809 msgid "New message From format error."
1810 msgstr ""
1811
1812 #: src/compose.c:1126
1813 msgid "New message subject format error."
1814 msgstr ""
1815
1816 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1817 #, c-format
1818 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1819 msgstr "В текста на шаблона за ново писмо има грешка на ред %d."
1820
1821 #: src/compose.c:1413
1822 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1823 msgstr "Грешка при отговаряне. Вероятно оригиналното писмо не съществува."
1824
1825 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1826 msgid ""
1827 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1828 "address."
1829 msgstr ""
1830 "Полето за подател в шаблона за отговаряне съдържа неправилен адрес на е-поща."
1831
1832 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "В текста на шаблона за отговаряне има грешка на ред %d."
1836
1837 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1838 msgid ""
1839 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1840 "address."
1841 msgstr ""
1842 "Полето за подател в шаблона за препращане съдържа неправилен адрес на е-поща."
1843
1844 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "В текста на шаблона за препращане има грешка на ред %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2014
1850 msgid "Fw: multiple emails"
1851 msgstr "Препратено: няколко писма"
1852
1853 #: src/compose.c:2456
1854 #, c-format
1855 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1856 msgstr "В текста на шаблона за пренасочване има грешка на ред %d."
1857
1858 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1859 msgid "Cc:"
1860 msgstr "Копие:"
1861
1862 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1863 msgid "Bcc:"
1864 msgstr "Скрито копие:"
1865
1866 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1867 msgid "Reply-To:"
1868 msgstr "Reply-To:"
1869
1870 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1871 #: src/gtk/headers.h:32
1872 msgid "Newsgroups:"
1873 msgstr "Новинарски групи:"
1874
1875 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1876 msgid "Followup-To:"
1877 msgstr "Followup-To:"
1878
1879 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1880 msgid "In-Reply-To:"
1881 msgstr "В отговор на:"
1882
1883 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1884 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1885 msgid "To:"
1886 msgstr "До:"
1887
1888 #: src/compose.c:2747
1889 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1890 msgstr ""
1891 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1892
1893 #: src/compose.c:2753
1894 #, c-format
1895 msgid ""
1896 "The following file has been attached: \n"
1897 "%s"
1898 msgid_plural ""
1899 "The following files have been attached: \n"
1900 "%s"
1901 msgstr[0] ""
1902 "Прикрепен е следният файл:\n"
1903 "%s"
1904 msgstr[1] ""
1905 "Прикрепени са следните файлове:\n"
1906 "%s"
1907
1908 #: src/compose.c:3026
1909 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1910 msgstr "Знаците за цитиране в шаблона са неправилни."
1911
1912 #: src/compose.c:3514
1913 #, fuzzy, c-format
1914 msgid "Could not get size of file '%s'."
1915 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
1916
1917 #: src/compose.c:3525
1918 #, fuzzy, c-format
1919 msgid ""
1920 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1921 "want to do that?"
1922 msgstr "Последователно изпечатване на %d писма. Искате ли да продължите?"
1923
1924 #: src/compose.c:3528
1925 msgid "Are you sure?"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1929 msgid "+_Insert"
1930 msgstr "+_Вмъкване"
1931
1932 #: src/compose.c:3639
1933 #, c-format
1934 msgid "File %s is empty."
1935 msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
1936
1937 #: src/compose.c:3643
1938 #, c-format
1939 msgid "Can't read %s."
1940 msgstr "Грешка при четенето на %s."
1941
1942 #: src/compose.c:3670
1943 #, c-format
1944 msgid "Message: %s"
1945 msgstr "Писмо: %s"
1946
1947 #: src/compose.c:4658
1948 msgid " [Edited]"
1949 msgstr "[Редактирано]"
1950
1951 #: src/compose.c:4665
1952 #, c-format
1953 msgid "%s - Compose message%s"
1954 msgstr "%s - Писане на ново писмо%s"
1955
1956 #: src/compose.c:4668
1957 #, c-format
1958 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1959 msgstr "[без Относно] - Писане на ново писмо%s"
1960
1961 #: src/compose.c:4670
1962 msgid "Compose message"
1963 msgstr "Писане на ново писмо"
1964
1965 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1966 msgid ""
1967 "Account for sending mail is not specified.\n"
1968 "Please select a mail account before sending."
1969 msgstr ""
1970 "Няма избрана сметка за изпращането на писма.\n"
1971 "Моля изберете такава и опитайте отново."
1972
1973 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1974 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1975 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1976 msgid "Send"
1977 msgstr "Изпращане"
1978
1979 #: src/compose.c:4915
1980 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1981 msgstr ""
1982 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Копие. "
1983 "Продължи с изпращенето?"
1984
1985 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1986 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1987 msgid "+_Send"
1988 msgstr "+_Изпращане"
1989
1990 #: src/compose.c:4947
1991 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1992 msgstr ""
1993 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Скрито "
1994 "копие. Продължи с изпращенето?"
1995
1996 #: src/compose.c:4964
1997 msgid "Recipient is not specified."
1998 msgstr "Получателят не е указан."
1999
2000 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
2001 msgid "+_Queue"
2002 msgstr "+_Чакащи"
2003
2004 #: src/compose.c:4984
2005 #, c-format
2006 msgid "Subject is empty. %s"
2007 msgstr "\"Относно\" е празно. %s"
2008
2009 #: src/compose.c:4985
2010 msgid "Send it anyway?"
2011 msgstr "Да се изпрати ли въпреки това?"
2012
2013 #: src/compose.c:4986
2014 msgid "Queue it anyway?"
2015 msgstr "Да се постави в опашката въпреки това?"
2016
2017 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2018 msgid "Send later"
2019 msgstr "По-късно"
2020
2021 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Charset conversion failed."
2026 msgstr ""
2027 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2028 "\n"
2029 "Преобразуването на кодовата таблица е неуспешно."
2030
2031 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2032 msgid ""
2033 "Could not queue message for sending:\n"
2034 "\n"
2035 "Couldn't get recipient encryption key."
2036 msgstr ""
2037 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2038 "\n"
2039 "Не е получен ключът на получателя за шифриране."
2040
2041 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "Could not queue message for sending:\n"
2045 "\n"
2046 "Signature failed: %s"
2047 msgstr ""
2048 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2049 "\n"
2050 "Грешка при подписването: %s"
2051
2052 #: src/compose.c:5048
2053 #, c-format
2054 msgid ""
2055 "Could not queue message for sending:\n"
2056 "\n"
2057 "%s."
2058 msgstr ""
2059 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2060 "\n"
2061 "%s."
2062
2063 #: src/compose.c:5050
2064 msgid "Could not queue message for sending."
2065 msgstr "Грешка при поставяне в опашката за изпращане."
2066
2067 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2068 msgid ""
2069 "The message was queued but could not be sent.\n"
2070 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2071 msgstr ""
2072
2073 #: src/compose.c:5121
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "%s\n"
2077 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2078 msgstr ""
2079
2080 #: src/compose.c:5494
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2084 "to the specified %s charset.\n"
2085 "Send it as %s?"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: src/compose.c:5552
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2092 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2093 "\n"
2094 "Send it anyway?"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: src/compose.c:5733
2098 msgid "Encryption warning"
2099 msgstr "Предупреждение от шифриране"
2100
2101 #: src/compose.c:5734
2102 msgid "+C_ontinue"
2103 msgstr "+_Продължаване"
2104
2105 #: src/compose.c:5783
2106 msgid "No account for sending mails available!"
2107 msgstr "Няма зададена сметка за изпращане на писма!"
2108
2109 #: src/compose.c:5792
2110 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2111 msgstr ""
2112
2113 #: src/compose.c:6021
2114 #, c-format
2115 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2119 #: src/toolbar.c:2181
2120 msgid "Cancel sending"
2121 msgstr "Отмяна на изпращането"
2122
2123 #: src/compose.c:6022
2124 msgid "Ignore attachment"
2125 msgstr "Пренебрегване на прикачения файл"
2126
2127 #: src/compose.c:6061
2128 #, c-format
2129 msgid "Original %s part"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: src/compose.c:6592
2133 msgid "Add to address _book"
2134 msgstr "Добавяне към _адресника"
2135
2136 #: src/compose.c:6748
2137 msgid "Delete entry contents"
2138 msgstr "Изтриване съдържанието на записа"
2139
2140 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2141 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2142 msgstr "Натиснете <tab> за автоматично вмъкване от адресника"
2143
2144 #: src/compose.c:6972
2145 msgid "Mime type"
2146 msgstr "Вид по MIME"
2147
2148 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2149 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2150 msgid "Size"
2151 msgstr "Размер"
2152
2153 #: src/compose.c:7048
2154 msgid "Save Message to "
2155 msgstr "Запазване на писмото в "
2156
2157 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2158 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2159 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2160 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2161 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2162 msgid "_Browse"
2163 msgstr "_Разгледай"
2164
2165 #: src/compose.c:7569
2166 msgid "Hea_der"
2167 msgstr "_Заглавна част"
2168
2169 #: src/compose.c:7574
2170 msgid "_Attachments"
2171 msgstr "_Прикрепени файлове"
2172
2173 #: src/compose.c:7588
2174 msgid "Othe_rs"
2175 msgstr "_Други"
2176
2177 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2178 msgid "Subject:"
2179 msgstr "Относно:"
2180
2181 #: src/compose.c:7830
2182 #, c-format
2183 msgid ""
2184 "Spell checker could not be started.\n"
2185 "%s"
2186 msgstr ""
2187 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
2188 "%s"
2189
2190 #: src/compose.c:7943
2191 #, c-format
2192 msgid "From: <i>%s</i>"
2193 msgstr "От: <i>%s</i>"
2194
2195 #: src/compose.c:7977
2196 msgid "Account to use for this email"
2197 msgstr "Сметката, която искате да използвате за това писмо"
2198
2199 #: src/compose.c:7979
2200 msgid "Sender address to be used"
2201 msgstr "Използван адрес на подателя"
2202
2203 #: src/compose.c:8143
2204 #, c-format
2205 msgid ""
2206 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2207 "encrypt this message."
2208 msgstr ""
2209 "Грешка при зареждането на системата за поверителност '%s'. Вие няма да "
2210 "можете да подпишете или кодирате това писмо."
2211
2212 #: src/compose.c:8243
2213 msgid "_None"
2214 msgstr "_Без"
2215
2216 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2217 #, c-format
2218 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2219 msgstr "В текста на шаблона има грешка на ред %d."
2220
2221 #: src/compose.c:8460
2222 msgid "Template From format error."
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/compose.c:8478
2226 msgid "Template To format error."
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/compose.c:8496
2230 msgid "Template Cc format error."
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/compose.c:8514
2234 msgid "Template Bcc format error."
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/compose.c:8533
2238 msgid "Template subject format error."
2239 msgstr ""
2240
2241 #: src/compose.c:8797
2242 msgid "Invalid MIME type."
2243 msgstr "Неправилен вид по MIME"
2244
2245 #: src/compose.c:8812
2246 msgid "File doesn't exist or is empty."
2247 msgstr "Файлът не съществува или е празен."
2248
2249 #: src/compose.c:8886
2250 msgid "Properties"
2251 msgstr "Атрибути"
2252
2253 #: src/compose.c:8903
2254 msgid "MIME type"
2255 msgstr "Вид по MIME"
2256
2257 #: src/compose.c:8944
2258 msgid "Encoding"
2259 msgstr "Кодиране"
2260
2261 #: src/compose.c:8964
2262 msgid "Path"
2263 msgstr "Път"
2264
2265 #: src/compose.c:8965
2266 msgid "File name"
2267 msgstr "Име на файла"
2268
2269 #: src/compose.c:9157
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "The external editor is still working.\n"
2273 "Force terminating the process?\n"
2274 "process group id: %d"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2278 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/compose.c:9577
2282 msgid "Could not queue message."
2283 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2284
2285 #: src/compose.c:9579
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "Could not queue message:\n"
2289 "\n"
2290 "%s."
2291 msgstr ""
2292 "Грешка при поставяне на писмото в изчакване:\n"
2293 "\n"
2294 "%s."
2295
2296 #: src/compose.c:9747
2297 msgid "Could not save draft."
2298 msgstr "Грешка при запис на черновата."
2299
2300 #: src/compose.c:9751
2301 msgid "Could not save draft"
2302 msgstr "Грешка при запис на черновата"
2303
2304 #: src/compose.c:9752
2305 msgid ""
2306 "Could not save draft.\n"
2307 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/compose.c:9754
2311 msgid "_Cancel exit"
2312 msgstr "_Отказ от излизане"
2313
2314 #: src/compose.c:9754
2315 msgid "_Discard email"
2316 msgstr "_Отхвърляне на писмото"
2317
2318 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2319 msgid "Select file"
2320 msgstr "Избор на файл"
2321
2322 #: src/compose.c:9942
2323 #, c-format
2324 msgid "File '%s' could not be read."
2325 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
2326
2327 #: src/compose.c:9944
2328 #, c-format
2329 msgid ""
2330 "File '%s' contained invalid characters\n"
2331 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2332 msgstr ""
2333
2334 #: src/compose.c:10016
2335 msgid "Discard message"
2336 msgstr "Отхвърляне на писмо"
2337
2338 #: src/compose.c:10017
2339 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2340 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2341
2342 #: src/compose.c:10018
2343 msgid "_Discard"
2344 msgstr "_Отхвърляне"
2345
2346 #: src/compose.c:10018
2347 msgid "_Save to Drafts"
2348 msgstr "_Запазване в чернови"
2349
2350 #: src/compose.c:10020
2351 msgid "Save changes"
2352 msgstr "Запазване на промените"
2353
2354 #: src/compose.c:10021
2355 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2356 msgstr "Писмото е променено. Да се запазят ли последните промени?"
2357
2358 #: src/compose.c:10022
2359 msgid "_Don't save"
2360 msgstr "_Да не се запазва"
2361
2362 #: src/compose.c:10022
2363 msgid "+_Save to Drafts"
2364 msgstr "+_Запазване в чернови"
2365
2366 #: src/compose.c:10092
2367 #, c-format
2368 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2369 msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
2370
2371 #: src/compose.c:10094
2372 msgid "Apply template"
2373 msgstr "Прилагане на шаблон"
2374
2375 #: src/compose.c:10095
2376 msgid "_Replace"
2377 msgstr "_Замяна"
2378
2379 #: src/compose.c:10095
2380 msgid "_Insert"
2381 msgstr "_Вмъкване"
2382
2383 #: src/compose.c:10959
2384 msgid "Insert or attach?"
2385 msgstr "Вмъкване или прикрепяне?"
2386
2387 #: src/compose.c:10960
2388 msgid ""
2389 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2390 "attach it to the email?"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: src/compose.c:10962
2394 msgid "_Attach"
2395 msgstr "_Прикрепяне"
2396
2397 #: src/compose.c:11178
2398 #, c-format
2399 msgid "Quote format error at line %d."
2400 msgstr "Грешка при форматирането на кавички на ред %d."
2401
2402 #: src/compose.c:11462
2403 #, c-format
2404 msgid ""
2405 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2406 "time. Do you want to continue?"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: src/crash.c:141
2410 #, c-format
2411 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: src/crash.c:187
2415 msgid "Claws Mail has crashed"
2416 msgstr "Claws Mail спря с грешка."
2417
2418 #: src/crash.c:203
2419 #, c-format
2420 msgid ""
2421 "%s.\n"
2422 "Please file a bug report and include the information below."
2423 msgstr ""
2424
2425 #: src/crash.c:208
2426 msgid "Debug log"
2427 msgstr "Дневник на търсенето за грешки"
2428
2429 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2430 msgid "Close"
2431 msgstr "Затваряне"
2432
2433 #: src/crash.c:257
2434 msgid "Save..."
2435 msgstr "Запазване..."
2436
2437 #: src/crash.c:262
2438 msgid "Create bug report"
2439 msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
2440
2441 #: src/crash.c:312
2442 msgid "Save crash information"
2443 msgstr "Запазване данни за прекъсването"
2444
2445 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2446 msgid "Add New Person"
2447 msgstr "Добавяне на  нов контакт"
2448
2449 #: src/editaddress.c:158
2450 msgid ""
2451 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2452 "following values to be set:\n"
2453 " - Display Name\n"
2454 " - First Name\n"
2455 " - Last Name\n"
2456 " - Nickname\n"
2457 " - any email address\n"
2458 " - any additional attribute\n"
2459 "\n"
2460 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2461 "Click Cancel to close without saving."
2462 msgstr ""
2463
2464 #: src/editaddress.c:169
2465 msgid ""
2466 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2467 "following values to be set:\n"
2468 " - First Name\n"
2469 " - Last Name\n"
2470 " - any email address\n"
2471 " - any additional attribute\n"
2472 "\n"
2473 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2474 "Click Cancel to close without saving."
2475 msgstr ""
2476
2477 #: src/editaddress.c:233
2478 msgid "Edit Person Details"
2479 msgstr "Редактиране на лични данни"
2480
2481 #: src/editaddress.c:411
2482 msgid "An Email address must be supplied."
2483 msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
2484
2485 #: src/editaddress.c:587
2486 msgid "A Name and Value must be supplied."
2487 msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
2488
2489 #: src/editaddress.c:676
2490 msgid "Discard"
2491 msgstr "Отхвърляне"
2492
2493 #: src/editaddress.c:677
2494 msgid "Apply"
2495 msgstr "Прилагане"
2496
2497 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2498 msgid "Edit Person Data"
2499 msgstr "Редактиране на личните данни"
2500
2501 #: src/editaddress.c:785
2502 msgid "Choose a picture"
2503 msgstr "Избор на изображени"
2504
2505 #: src/editaddress.c:804
2506 #, c-format
2507 msgid ""
2508 "Failed to import image: \n"
2509 "%s"
2510 msgstr ""
2511 "Грешка при внасяне на изображението:\n"
2512 "%s"
2513
2514 #: src/editaddress.c:846
2515 msgid "_Set picture"
2516 msgstr "_Задаване на изображение"
2517
2518 #: src/editaddress.c:847
2519 msgid "_Unset picture"
2520 msgstr "_Премахване на изображението"
2521
2522 #: src/editaddress.c:905
2523 msgid "Photo"
2524 msgstr "Снимка"
2525
2526 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2527 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2528 msgid "Display Name"
2529 msgstr "Показвано име"
2530
2531 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2532 msgid "Last Name"
2533 msgstr "Фамилно име"
2534
2535 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2536 msgid "First Name"
2537 msgstr "Малко име"
2538
2539 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2540 msgid "Nickname"
2541 msgstr "Прякор"
2542
2543 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2544 msgid "Alias"
2545 msgstr "Псевдоним"
2546
2547 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2548 #: src/prefs_customheader.c:223
2549 msgid "Value"
2550 msgstr "Стойност"
2551
2552 #: src/editaddress.c:1427
2553 msgid "_User Data"
2554 msgstr "_Лични данни"
2555
2556 #: src/editaddress.c:1428
2557 msgid "_Email Addresses"
2558 msgstr "Адреси на _е-поща"
2559
2560 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2561 msgid "O_ther Attributes"
2562 msgstr "_Други данни"
2563
2564 #: src/editbook.c:109
2565 msgid "File appears to be OK."
2566 msgstr "Файлът изглежда наред.."
2567
2568 #: src/editbook.c:112
2569 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2570 msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
2571
2572 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2573 msgid "Could not read file."
2574 msgstr "Грешка при четене на файла."
2575
2576 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2577 msgid "Edit Addressbook"
2578 msgstr "Редактиране на адресник"
2579
2580 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2581 msgid " Check File "
2582 msgstr " Проверка на файла "
2583
2584 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2585 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2586 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2587 msgid "File"
2588 msgstr "Файл"
2589
2590 #: src/editbook.c:281
2591 msgid "Add New Addressbook"
2592 msgstr "Добавяне на нов адресник"
2593
2594 #: src/editgroup.c:101
2595 msgid "A Group Name must be supplied."
2596 msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
2597
2598 #: src/editgroup.c:294
2599 msgid "Edit Group Data"
2600 msgstr "Редактиране данните на група"
2601
2602 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2603 msgid "Group Name"
2604 msgstr "Име на групата"
2605
2606 #: src/editgroup.c:342
2607 msgid "Addresses in Group"
2608 msgstr "Адреси в групата"
2609
2610 #: src/editgroup.c:377
2611 msgid "Available Addresses"
2612 msgstr "Налични адреси"
2613
2614 #: src/editgroup.c:452
2615 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2616 msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
2617
2618 #: src/editgroup.c:500
2619 msgid "Edit Group Details"
2620 msgstr "Редактиране данните на група"
2621
2622 #: src/editgroup.c:503
2623 msgid "Add New Group"
2624 msgstr "Добавяне на нова група"
2625
2626 #: src/editgroup.c:553
2627 msgid "Edit folder"
2628 msgstr "Редактиране на папка"
2629
2630 #: src/editgroup.c:553
2631 msgid "Input the new name of folder:"
2632 msgstr "Въведете новото име на папката:"
2633
2634 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2635 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2636 msgid "New folder"
2637 msgstr "Нова папка"
2638
2639 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2640 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2641 msgid "Input the name of new folder:"
2642 msgstr "Въведете име за новата папка:"
2643
2644 #: src/editjpilot.c:188
2645 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2646 msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
2647
2648 #: src/editjpilot.c:200
2649 msgid "Select JPilot File"
2650 msgstr "Избиране на Jpilot файл"
2651
2652 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2653 msgid "Edit JPilot Entry"
2654 msgstr "Редактиране на запис за JPilot"
2655
2656 #: src/editjpilot.c:281
2657 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2658 msgstr "Допълнителни елементи на е-пощенските адреси"
2659
2660 #: src/editjpilot.c:372
2661 msgid "Add New JPilot Entry"
2662 msgstr "Добавяне на нов Jpilot запис"
2663
2664 #: src/editldap_basedn.c:138
2665 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2666 msgstr "Редактиране на LDAP — Избор на основа на търсенето"
2667
2668 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2669 msgid "Hostname"
2670 msgstr "Име на хост"
2671
2672 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2673 msgid "Port"
2674 msgstr "Порт"
2675
2676 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2677 msgid "Search Base"
2678 msgstr "Основа на търсенето"
2679
2680 #: src/editldap_basedn.c:198
2681 msgid "Available Search Base(s)"
2682 msgstr "Налични основи на търсенето"
2683
2684 #: src/editldap_basedn.c:288
2685 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2686 msgstr "Грешка при откриване основите на търсене в сървъра. Задайте ги ръчно."
2687
2688 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2689 msgid "Could not connect to server"
2690 msgstr "Грешка при свързването към сървъра"
2691
2692 #: src/editldap.c:152
2693 msgid "A Name must be supplied."
2694 msgstr "Трябва да бъде указано име."
2695
2696 #: src/editldap.c:164
2697 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2698 msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
2699
2700 #: src/editldap.c:177
2701 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2702 msgstr "Трябва да се зададе поне един атрибут за търсенето в LDAP."
2703
2704 #: src/editldap.c:278
2705 msgid "Connected successfully to server"
2706 msgstr "Успешно свързване със сървъра"
2707
2708 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2709 msgid "Edit LDAP Server"
2710 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2711
2712 #: src/editldap.c:437
2713 msgid "A name that you wish to call the server."
2714 msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
2715
2716 #: src/editldap.c:450
2717 msgid ""
2718 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2719 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2720 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2721 "computer as Claws Mail."
2722 msgstr ""
2723
2724 #: src/editldap.c:470
2725 msgid "TLS"
2726 msgstr "TLS"
2727
2728 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2729 msgid "SSL"
2730 msgstr "SSL"
2731
2732 #: src/editldap.c:475
2733 msgid ""
2734 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2735 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2736 "TLS_REQCERT fields)."
2737 msgstr ""
2738
2739 #: src/editldap.c:479
2740 msgid ""
2741 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2742 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2743 "TLS_REQCERT fields)."
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/editldap.c:493
2747 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2748 msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
2749
2750 #: src/editldap.c:496
2751 msgid " Check Server "
2752 msgstr " Проверка на сървъра "
2753
2754 #: src/editldap.c:500
2755 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2756 msgstr ""
2757
2758 #: src/editldap.c:513
2759 msgid ""
2760 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2761 "Examples include:\n"
2762 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2763 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2764 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: src/editldap.c:524
2768 msgid ""
2769 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2770 "server."
2771 msgstr ""
2772
2773 #: src/editldap.c:580
2774 msgid "Search Attributes"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: src/editldap.c:589
2778 msgid ""
2779 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2780 "find a name or address."
2781 msgstr ""
2782
2783 #: src/editldap.c:592
2784 msgid " Defaults "
2785 msgstr " По подразбиране "
2786
2787 #: src/editldap.c:596
2788 msgid ""
2789 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2790 "names and addresses during a name or address search process."
2791 msgstr ""
2792
2793 #: src/editldap.c:602
2794 msgid "Max Query Age (secs)"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: src/editldap.c:617
2798 msgid ""
2799 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2800 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2801 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2802 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2803 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2804 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2805 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2806 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2807 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2808 "more memory to cache results."
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/editldap.c:634
2812 msgid "Include server in dynamic search"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/editldap.c:639
2816 msgid ""
2817 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2818 "address completion."
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/editldap.c:645
2822 msgid "Match names 'containing' search term"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/editldap.c:650
2826 msgid ""
2827 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2828 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2829 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2830 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2831 "searches against other address interfaces."
2832 msgstr ""
2833
2834 #: src/editldap.c:703
2835 msgid "Bind DN"
2836 msgstr "DN за свързване"
2837
2838 #: src/editldap.c:712
2839 msgid ""
2840 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2841 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2842 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2843 "performing a search."
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/editldap.c:719
2847 msgid "Bind Password"
2848 msgstr "Парола за свързване"
2849
2850 #: src/editldap.c:733
2851 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2852 msgstr ""
2853
2854 #: src/editldap.c:738
2855 msgid "Timeout (secs)"
2856 msgstr "Изчакване (сек.)"
2857
2858 #: src/editldap.c:752
2859 msgid "The timeout period in seconds."
2860 msgstr "Време на изчакване в секунди"
2861
2862 #: src/editldap.c:756
2863 msgid "Maximum Entries"
2864 msgstr "Максимален брой записи"
2865
2866 #: src/editldap.c:770
2867 msgid ""
2868 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2872 msgid "Basic"
2873 msgstr "Основни"
2874
2875 #: src/editldap.c:786
2876 msgid "Search"
2877 msgstr "Търсене"
2878
2879 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2880 msgid "Extended"
2881 msgstr "Разширени"
2882
2883 #: src/editldap.c:985
2884 msgid "Add New LDAP Server"
2885 msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
2886
2887 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2888 msgid "Tag"
2889 msgstr "Етикет"
2890
2891 #: src/edittags.c:215
2892 msgid "Delete tag"
2893 msgstr "Изтриване на етикета"
2894
2895 #: src/edittags.c:216
2896 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2897 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2898
2899 #: src/edittags.c:243
2900 msgid "Delete all tags"
2901 msgstr "Изтриване на всички етикети"
2902
2903 #: src/edittags.c:244
2904 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2905 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички етикети?"
2906
2907 #: src/edittags.c:422
2908 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2909 msgstr ""
2910
2911 #: src/edittags.c:464
2912 msgid "Tag is not set."
2913 msgstr "Етикетът не е указан."
2914
2915 #: src/edittags.c:529
2916 msgctxt "Dialog title"
2917 msgid "Apply tags"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/edittags.c:543
2921 msgid "New tag:"
2922 msgstr "Нов етикет:"
2923
2924 #: src/edittags.c:576
2925 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2926 msgstr ""
2927
2928 #: src/editvcard.c:95
2929 msgid "File does not appear to be vCard format."
2930 msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
2931
2932 #: src/editvcard.c:107
2933 msgid "Select vCard File"
2934 msgstr "Изберете vCard-файл"
2935
2936 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
2937 msgid "Edit vCard Entry"
2938 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2939
2940 #: src/editvcard.c:261
2941 msgid "Add New vCard Entry"
2942 msgstr "Добавяне на запис за vCard"
2943
2944 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
2945 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/exphtmldlg.c:106
2949 msgid "Please specify output directory and file to create."
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/exphtmldlg.c:109
2953 msgid "Select stylesheet and formatting."
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
2957 msgid "File exported successfully."
2958 msgstr "Файлът е изнесен успешно."
2959
2960 #: src/exphtmldlg.c:177
2961 #, c-format
2962 msgid ""
2963 "HTML Output Directory '%s'\n"
2964 "does not exist. OK to create new directory?"
2965 msgstr ""
2966 "Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
2967 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2968
2969 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
2970 msgid "Create Directory"
2971 msgstr "Създаване на директория"
2972
2973 #: src/exphtmldlg.c:189
2974 #, c-format
2975 msgid ""
2976 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2977 "%s"
2978 msgstr ""
2979 "Грешка при създаване на папка за HTML-файла:\n"
2980 "%s"
2981
2982 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
2983 msgid "Failed to Create Directory"
2984 msgstr "Грешка при създаване на папката"
2985
2986 #: src/exphtmldlg.c:233
2987 msgid "Error creating HTML file"
2988 msgstr "Грешка при създаване на HTML-файла"
2989
2990 #: src/exphtmldlg.c:319
2991 msgid "Select HTML output file"
2992 msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
2993
2994 #: src/exphtmldlg.c:383
2995 msgid "HTML Output File"
2996 msgstr "Изходен HTML-файл"
2997
2998 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
2999 #: src/importldif.c:684
3000 msgid "B_rowse"
3001 msgstr "П_реглед"
3002
3003 #: src/exphtmldlg.c:445
3004 msgid "Stylesheet"
3005 msgstr "Стил"
3006
3007 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3008 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3009 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456
3010 #: src/summaryview.c:6009
3011 msgid "None"
3012 msgstr "Без"
3013
3014 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3015 #: src/prefs_other.c:408
3016 msgid "Default"
3017 msgstr "По подразбиране"
3018
3019 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3020 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3021 msgid "Full"
3022 msgstr "Пълно"
3023
3024 #: src/exphtmldlg.c:456
3025 msgid "Custom"
3026 msgstr "Потребителско"
3027
3028 #: src/exphtmldlg.c:457
3029 msgid "Custom-2"
3030 msgstr "Потребителско-2"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:458
3033 msgid "Custom-3"
3034 msgstr "Потребителско-3"
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:459
3037 msgid "Custom-4"
3038 msgstr "Потребителско-4"
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:466
3041 msgid "Full Name Format"
3042 msgstr "Формат на пълното име"
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:474
3045 msgid "First Name, Last Name"
3046 msgstr "Малко име, фамилно име"
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:475
3049 msgid "Last Name, First Name"
3050 msgstr "Фамилно име, малко име"
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:482
3053 msgid "Color Banding"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:488
3057 msgid "Format Email Links"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:494
3061 msgid "Format User Attributes"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3065 msgid "Address Book :"
3066 msgstr "Адресник:"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3069 msgid "File Name :"
3070 msgstr "Име на файла:"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:559
3073 msgid "Open with Web Browser"
3074 msgstr "Отваряне с уеб-четец"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:591
3077 msgid "Export Address Book to HTML File"
3078 msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3081 msgid "File Info"
3082 msgstr "Данни на файла"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:657
3085 msgid "Format"
3086 msgstr "Формат"
3087
3088 #: src/expldifdlg.c:108
3089 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/expldifdlg.c:111
3093 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/expldifdlg.c:187
3097 #, c-format
3098 msgid ""
3099 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3100 "does not exist. OK to create new directory?"
3101 msgstr ""
3102 "Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
3103 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
3104
3105 #: src/expldifdlg.c:199
3106 #, c-format
3107 msgid ""
3108 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3109 "%s"
3110 msgstr ""
3111 "Грешка при създаване на папка за LDIF-файла:\n"
3112 "%s"
3113
3114 #: src/expldifdlg.c:241
3115 msgid "Suffix was not supplied"
3116 msgstr "Не е указано окончание"
3117
3118 #: src/expldifdlg.c:243
3119 msgid ""
3120 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3121 "you wish to proceed without a suffix?"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/expldifdlg.c:261
3125 msgid "Error creating LDIF file"
3126 msgstr "Грешка при създаване на LDIF-файла"
3127
3128 #: src/expldifdlg.c:336
3129 msgid "Select LDIF output file"
3130 msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
3131
3132 #: src/expldifdlg.c:400
3133 msgid "LDIF Output File"
3134 msgstr "Изходен LDIF-файл"
3135
3136 #: src/expldifdlg.c:431
3137 msgid ""
3138 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3139 "to:\n"
3140 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: src/expldifdlg.c:437
3144 msgid ""
3145 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3146 "similar to:\n"
3147 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: src/expldifdlg.c:443
3151 msgid ""
3152 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3153 "formatted similar to:\n"
3154 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: src/expldifdlg.c:489
3158 msgid "Suffix"
3159 msgstr "Окончание"
3160
3161 #: src/expldifdlg.c:499
3162 msgid ""
3163 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3164 "entry. Examples include:\n"
3165 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3166 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3167 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: src/expldifdlg.c:507
3171 msgid "Relative DN"
3172 msgstr "Относително DN"
3173
3174 #: src/expldifdlg.c:515
3175 msgid "Unique ID"
3176 msgstr "Уникално ID"
3177
3178 #: src/expldifdlg.c:523
3179 msgid ""
3180 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3181 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3182 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3183 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3184 "available RDN options that will be used to create the DN."
3185 msgstr ""
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:543
3188 msgid "Use DN attribute if present in data"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:548
3192 msgid ""
3193 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3194 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3195 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3196 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:558
3200 msgid "Exclude record if no Email Address"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:563
3204 msgid ""
3205 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3206 "option to ignore these records."
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:655
3210 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3211 msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:721
3214 msgid "Distinguished Name"
3215 msgstr "Характерно име (dn)"
3216
3217 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3218 msgid "Export to mbox file"
3219 msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
3220
3221 #: src/export.c:131
3222 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3223 msgstr ""
3224
3225 #: src/export.c:142
3226 msgid "Source folder:"
3227 msgstr "Изходна папка:"
3228
3229 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3230 msgid "Mbox file:"
3231 msgstr "Mbox-файл:"
3232
3233 #: src/export.c:203
3234 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3235 msgstr ""
3236
3237 #: src/export.c:208
3238 msgid "Source folder can't be left empty."
3239 msgstr ""
3240
3241 #: src/export.c:221
3242 msgid "Couldn't find the source folder."
3243 msgstr "Изходната папка не може да бъде намерена."
3244
3245 #: src/export.c:245
3246 msgid "Select exporting file"
3247 msgstr "Изберете файл за изнасяне"
3248
3249 #: src/exporthtml.c:767
3250 msgid "Full Name"
3251 msgstr "Пълно име"
3252
3253 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3254 msgid "Attributes"
3255 msgstr "Атрибути"
3256
3257 #: src/exporthtml.c:974
3258 msgid "Claws Mail Address Book"
3259 msgstr "Адресник на Claws Mail"
3260
3261 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3262 msgid "Name already exists but is not a directory."
3263 msgstr "Името вече съществува, но не е директория."
3264
3265 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3266 msgid "No permissions to create directory."
3267 msgstr "Няма права за създаване на папката."
3268
3269 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3270 msgid "Name is too long."
3271 msgstr "Името е твърде дълго."
3272
3273 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3274 msgid "Not specified."
3275 msgstr "Не е указано."
3276
3277 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3278 msgid "Inbox"
3279 msgstr "Входящи"
3280
3281 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3282 msgid "Sent"
3283 msgstr "Изпратени"
3284
3285 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3286 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3287 msgid "Queue"
3288 msgstr "Чакащи"
3289
3290 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3291 msgid "Trash"
3292 msgstr "Кошче"
3293
3294 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3295 msgid "Drafts"
3296 msgstr "Чернови"
3297
3298 #: src/folder.c:2017
3299 #, c-format
3300 msgid "Processing (%s)...\n"
3301 msgstr "Обработка (%s)...\n"
3302
3303 #: src/folder.c:3261
3304 #, c-format
3305 msgid "Copying %s to %s...\n"
3306 msgstr "Копиране на %s в %s...\n"
3307
3308 #: src/folder.c:3261
3309 #, c-format
3310 msgid "Moving %s to %s...\n"
3311 msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
3312
3313 #: src/folder.c:3563
3314 #, c-format
3315 msgid "Updating cache for %s..."
3316 msgstr "Претърсване на кеша за %s..."
3317
3318 #: src/folder.c:4435
3319 msgid "Processing messages..."
3320 msgstr "Обработка на писмата..."
3321
3322 #: src/folder.c:4571
3323 #, c-format
3324 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: src/foldersel.c:221
3328 msgid "Select folder"
3329 msgstr "Избор на папка"
3330
3331 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3332 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3333 msgid "NewFolder"
3334 msgstr "НоваПапка"
3335
3336 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3337 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3338 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3339 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3340 #, c-format
3341 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3342 msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
3343
3344 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3345 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3346 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3347 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3348 #, c-format
3349 msgid "The folder '%s' already exists."
3350 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
3351
3352 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3353 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3354 #, c-format
3355 msgid "Can't create the folder '%s'."
3356 msgstr "Грешка при създаване на папката \"%s\"."
3357
3358 #: src/folderview.c:230
3359 msgid "Mark all re_ad"
3360 msgstr "Отбелязване на всички като про_четени"
3361
3362 #: src/folderview.c:232
3363 msgid "R_un processing rules"
3364 msgstr "Изпълнение правилата за обработка"
3365
3366 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3367 msgid "_Search folder..."
3368 msgstr "_Търсене в папката..."
3369
3370 #: src/folderview.c:235
3371 msgid "Process_ing..."
3372 msgstr "Обра_ботка..."
3373
3374 #: src/folderview.c:236
3375 msgid "Empty _trash..."
3376 msgstr "Изчистване на _кошчето..."
3377
3378 #: src/folderview.c:237
3379 msgid "Send _queue..."
3380 msgstr "Изпращане на _чакащите..."
3381
3382 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3383 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3384 msgid "New"
3385 msgstr "Нови"
3386
3387 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3388 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3389 msgid "Unread"
3390 msgstr "Непрочетени"
3391
3392 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3393 msgid "Total"
3394 msgstr "Общо"
3395
3396 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3397 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3398 msgid "#"
3399 msgstr "#"
3400
3401 #: src/folderview.c:734
3402 msgid "Setting folder info..."
3403 msgstr "Задаване данни за папката..."
3404
3405 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3406 msgid "Mark all as read"
3407 msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
3408
3409 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3410 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3411 msgstr ""
3412 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3413
3414 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3415 #, c-format
3416 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3417 msgstr "Претърсване на папка %s%c%s·..."
3418
3419 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3420 #, c-format
3421 msgid "Scanning folder %s ..."
3422 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3423
3424 #: src/folderview.c:1056
3425 msgid "Rebuild folder tree"
3426 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки"
3427
3428 #: src/folderview.c:1057
3429 msgid ""
3430 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3431 msgstr ""
3432 "Пресъздаването на дървото ще изтрие локалните временни файлове. Да се "
3433 "продължи ли?"
3434
3435 #: src/folderview.c:1067
3436 msgid "Rebuilding folder tree..."
3437 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки..."
3438
3439 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3440 msgid "Scanning folder tree..."
3441 msgstr "Претърсване на дървото с папки..."
3442
3443 #: src/folderview.c:1201
3444 #, c-format
3445 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3446 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
3447
3448 #: src/folderview.c:1255
3449 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3450 msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
3451
3452 #: src/folderview.c:2083
3453 #, fuzzy, c-format
3454 msgid "Closing folder %s..."
3455 msgstr "Затваряне на папка %s..."
3456
3457 #: src/folderview.c:2178
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "Opening folder %s..."
3460 msgstr "Отваряне на папка %s..."
3461
3462 #: src/folderview.c:2196
3463 msgid "Folder could not be opened."
3464 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
3465
3466 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3467 msgid "Empty trash"
3468 msgstr "Изчистване на кошчето"
3469
3470 #: src/folderview.c:2338
3471 msgid "Delete all messages in trash?"
3472 msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
3473
3474 #: src/folderview.c:2339
3475 msgid "+_Empty trash"
3476 msgstr "+_Изчистване на кошчето"
3477
3478 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3479 msgid "Offline warning"
3480 msgstr "Предупреждение за изключен режим"
3481
3482 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3483 msgid "You're working offline. Override?"
3484 msgstr "Работите в изключен режим. Да се превключи ли?"
3485
3486 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3487 msgid "Send queued messages"
3488 msgstr "Изпращане на чакащите писма"
3489
3490 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3491 msgid "Send all queued messages?"
3492 msgstr "Да се изпратят ли всички писма от опашката?"
3493
3494 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3495 #: src/toolbar.c:2711
3496 msgid "_Send"
3497 msgstr "_Изпращане"
3498
3499 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3500 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3501 msgstr "Грешка при изпращането на чакащите писма."
3502
3503 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3504 #, c-format
3505 msgid ""
3506 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3507 "%s"
3508 msgstr ""
3509 "Грешка при изпращането на чакащите писма:\n"
3510 "%s"
3511
3512 #: src/folderview.c:2485
3513 #, c-format
3514 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3515 msgstr "Наистина ли искате да копирате папката \"%s\" в \"%s\"?"
3516
3517 #: src/folderview.c:2486
3518 #, c-format
3519 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3520 msgstr "Наистина ли искате да направите \"%s\" подпапка на \"%s\"?"
3521
3522 #: src/folderview.c:2488
3523 msgid "Copy folder"
3524 msgstr "Копиране на папка"
3525
3526 #: src/folderview.c:2488
3527 msgid "Move folder"
3528 msgstr "Преместване на папка"
3529
3530 #: src/folderview.c:2499
3531 #, c-format
3532 msgid "Copying %s to %s..."
3533 msgstr "Копиране на %s в %s..."
3534
3535 #: src/folderview.c:2499
3536 #, c-format
3537 msgid "Moving %s to %s..."
3538 msgstr "Преместване на %s в %s..."
3539
3540 #: src/folderview.c:2530
3541 msgid "Source and destination are the same."
3542 msgstr ""
3543
3544 #: src/folderview.c:2533
3545 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3546 msgstr ""
3547
3548 #: src/folderview.c:2534
3549 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3550 msgstr ""
3551
3552 #: src/folderview.c:2537
3553 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3554 msgstr ""
3555
3556 #: src/folderview.c:2540
3557 msgid "Copy failed!"
3558 msgstr "Грешка при копирането!"
3559
3560 #: src/folderview.c:2540
3561 msgid "Move failed!"
3562 msgstr "Грешка при преместването!"
3563
3564 #: src/folderview.c:2591
3565 #, c-format
3566 msgid "Processing configuration for folder %s"
3567 msgstr "Обработка на настройките за папка \"%s\""
3568
3569 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3570 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3571 msgstr "Целевата папка може да съдържа само подпапки."
3572
3573 #: src/grouplistdialog.c:161
3574 msgid "Newsgroup subscription"
3575 msgstr "Записване за новинарска група"
3576
3577 #: src/grouplistdialog.c:178
3578 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3579 msgstr "Избор на групи за записване:"
3580
3581 #: src/grouplistdialog.c:184
3582 msgid "Find groups:"
3583 msgstr "Търсене на групи:"
3584
3585 #: src/grouplistdialog.c:192
3586 msgid " Search "
3587 msgstr " Търсене "
3588
3589 #: src/grouplistdialog.c:204
3590 msgid "Newsgroup name"
3591 msgstr "Име на новинарска група"
3592
3593 #: src/grouplistdialog.c:205
3594 msgid "Messages"
3595 msgstr "Писма"
3596
3597 #: src/grouplistdialog.c:206
3598 msgid "Type"
3599 msgstr "Вид"
3600
3601 #: src/grouplistdialog.c:347
3602 msgid "moderated"
3603 msgstr "модерирана"
3604
3605 #: src/grouplistdialog.c:349
3606 msgid "readonly"
3607 msgstr "само за четене"
3608
3609 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3610 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3611 msgid "unknown"
3612 msgstr "непознат"
3613
3614 #: src/grouplistdialog.c:422
3615 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3616 msgstr "Грешка при изтегляне списъка с новинарските групи"
3617
3618 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3619 msgid "Done."
3620 msgstr "Готово."
3621
3622 #: src/grouplistdialog.c:492
3623 #, c-format
3624 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3625 msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
3626
3627 #: src/gtk/about.c:132
3628 msgid ""
3629 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3630 "\n"
3631 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: src/gtk/about.c:138
3635 msgid ""
3636 "\n"
3637 "\n"
3638 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: src/gtk/about.c:143
3642 #, fuzzy
3643 msgid ""
3644 "\n"
3645 "\n"
3646 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3647 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3648 msgstr ""
3649 "\n"
3650 "\n"
3651 "Claws Mail е свободен софтуер под лиценз GPL. Ако искате да дарите на "
3652 "проекта Claws Mail, можете да го направите на:\n"
3653
3654 #: src/gtk/about.c:159
3655 msgid ""
3656 "\n"
3657 "\n"
3658 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3659 "The Claws Mail Team\n"
3660 " and Hiroyuki Yamamoto"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: src/gtk/about.c:162
3664 msgid ""
3665 "\n"
3666 "\n"
3667 "System Information\n"
3668 msgstr ""
3669 "\n"
3670 "\n"
3671 "Сървърни данни\n"
3672
3673 #: src/gtk/about.c:168
3674 #, c-format
3675 msgid ""
3676 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3677 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3678 "Operating System: %s %s (%s)"
3679 msgstr ""
3680 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3681 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3682 "Операционна система: %s %s (%s)"
3683
3684 #: src/gtk/about.c:177
3685 #, c-format
3686 msgid ""
3687 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3688 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3689 "Operating System: %s"
3690 msgstr ""
3691 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3692 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3693 "Операционна система: %s"
3694
3695 #: src/gtk/about.c:186
3696 #, c-format
3697 msgid ""
3698 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3699 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3700 "Operating System: unknown"
3701 msgstr ""
3702 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3703 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3704 "Операционна система: непозната"
3705
3706 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3707 msgid "The Claws Mail Team"
3708 msgstr "Екипът на Claws Mail"
3709
3710 #: src/gtk/about.c:262
3711 msgid "Previous team members"
3712 msgstr "Предишни членове на екипа"
3713
3714 #: src/gtk/about.c:281
3715 msgid "The translation team"
3716 msgstr "Екип за превод"
3717
3718 #: src/gtk/about.c:300
3719 msgid "Documentation team"
3720 msgstr "Екип за документиране"
3721
3722 #: src/gtk/about.c:319
3723 msgid "Logo"
3724 msgstr "Лого"
3725
3726 #: src/gtk/about.c:338
3727 msgid "Icons"
3728 msgstr "Икони"
3729
3730 #: src/gtk/about.c:357
3731 msgid "Contributors"
3732 msgstr "Разработчици"
3733
3734 #: src/gtk/about.c:405
3735 msgid "Compiled-in Features\n"
3736 msgstr "Компилирани възможности\n"
3737
3738 #: src/gtk/about.c:421
3739 msgctxt "compface"
3740 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: src/gtk/about.c:431
3744 msgctxt "Enchant"
3745 msgid "adds support for spell checking\n"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: src/gtk/about.c:441
3749 msgctxt "GnuTLS"
3750 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: src/gtk/about.c:451
3754 msgctxt "IPv6"
3755 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: src/gtk/about.c:462
3759 msgctxt "iconv"
3760 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3761 msgstr ""
3762
3763 #: src/gtk/about.c:472
3764 msgctxt "JPilot"
3765 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: src/gtk/about.c:482
3769 msgctxt "LDAP"
3770 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: src/gtk/about.c:492
3774 msgctxt "libetpan"
3775 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: src/gtk/about.c:502
3779 msgctxt "libSM"
3780 msgid "adds support for session handling\n"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: src/gtk/about.c:512
3784 msgctxt "NetworkManager"
3785 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: src/gtk/about.c:544
3789 msgid ""
3790 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3791 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3792 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3793 "version.\n"
3794 "\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: src/gtk/about.c:550
3798 msgid ""
3799 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3800 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3801 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3802 "more details.\n"
3803 "\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: src/gtk/about.c:568
3807 msgid ""
3808 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3809 "this program. If not, see <"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: src/gtk/about.c:573
3813 msgid ""
3814 ">. \n"
3815 "\n"
3816 msgstr ""
3817 ">. \n"
3818 "\n"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3821 #, fuzzy
3822 msgid "Session statistics\n"
3823 msgstr "Сесията изтече\n"
3824
3825 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "Started: %s\n"
3828 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
3829
3830 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3831 msgid "Incoming traffic\n"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3835 #, fuzzy, c-format
3836 msgid "Received messages: %d\n"
3837 msgstr "изтрити писма"
3838
3839 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3840 msgid "Outgoing traffic\n"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3846 msgstr "Филтриране на из_браните писма"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3849 #, fuzzy, c-format
3850 msgid "Replied messages: %d\n"
3851 msgstr "изтрити писма"
3852
3853 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3856 msgstr "препратени писма"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3861 msgstr "Филтриране на писмата...\n"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:774
3864 msgid "About Claws Mail"
3865 msgstr "Относно Claws Mail"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:832
3868 msgid ""
3869 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3870 "The Claws Mail Team\n"
3871 "and Hiroyuki Yamamoto"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: src/gtk/about.c:846
3875 msgid "_Info"
3876 msgstr "_Данни"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:852
3879 msgid "_Authors"
3880 msgstr "_Автори"
3881
3882 #: src/gtk/about.c:858
3883 msgid "_Features"
3884 msgstr "_Възможности"
3885
3886 #: src/gtk/about.c:864
3887 msgid "_License"
3888 msgstr "_Лиценз"
3889
3890 #: src/gtk/about.c:872
3891 msgid "_Release Notes"
3892 msgstr "_Бележки по изданието"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:878
3895 msgid "_Statistics"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
3899 msgid "Orange"
3900 msgstr "Оранжево"
3901
3902 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
3903 msgid "Red"
3904 msgstr "Червено"
3905
3906 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
3907 msgid "Pink"
3908 msgstr "Розово"
3909
3910 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
3911 msgid "Sky blue"
3912 msgstr "Небесносиньо"
3913
3914 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
3915 msgid "Blue"
3916 msgstr "Синьо"
3917
3918 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
3919 msgid "Green"
3920 msgstr "Зелено"
3921
3922 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
3923 msgid "Brown"
3924 msgstr "Кафяво"
3925
3926 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
3927 msgid "Grey"
3928 msgstr "Сиво"
3929
3930 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
3931 msgid "Light brown"
3932 msgstr "Светлокафяво"
3933
3934 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
3935 msgid "Dark red"
3936 msgstr "Тъмночервено"
3937
3938 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
3939 msgid "Dark pink"
3940 msgstr "Тъмнорозово"
3941
3942 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
3943 msgid "Steel blue"
3944 msgstr "Стоманеносиньо"
3945
3946 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
3947 msgid "Gold"
3948 msgstr "Златно"
3949
3950 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
3951 msgid "Bright green"
3952 msgstr "Яркозелено"
3953
3954 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
3955 msgid "Magenta"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/gtk/foldersort.c:156
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Set mailbox order"
3961 msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
3962
3963 #: src/gtk/foldersort.c:190
3964 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/gtk/foldersort.c:216
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Mailboxes"
3970 msgstr "Пощенска кутия"
3971
3972 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
3973 msgid "No dictionary selected."
3974 msgstr "Не е избран речник"
3975
3976 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
3977 #, fuzzy, c-format
3978 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3979 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3980
3981 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
3982 #, fuzzy
3983 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3984 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3985
3986 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
3987 #, c-format
3988 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3989 msgstr "Грешка при цареждане на речника %s:"
3990
3991 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
3992 msgid "No misspelled word found."
3993 msgstr "Не са открити сгрешени думи."
3994
3995 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
3996 msgid "Replace unknown word"
3997 msgstr "Замяна на непозната дума"
3998
3999 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4000 #, c-format
4001 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4002 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
4003
4004 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4005 msgid ""
4006 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4007 "will learn from mistake.\n"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4011 #, fuzzy
4012 msgid "Change to..."
4013 msgstr "Промяна на оценката"
4014
4015 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4016 msgid "More..."
4017 msgstr "Още..."
4018
4019 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4020 #, c-format
4021 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4025 msgid "Accept in this session"
4026 msgstr "Приемане за тази сесия"
4027
4028 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4029 msgid "Add to personal dictionary"
4030 msgstr "Добавяне в личния речник"
4031
4032 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4033 msgid "Replace with..."
4034 msgstr "Замяна с..."
4035
4036 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4037 #, c-format
4038 msgid "Check with %s"
4039 msgstr "Проверяване с %s"
4040
4041 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4042 msgid "(no suggestions)"
4043 msgstr "(няма предложения)"
4044
4045 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4046 #, c-format
4047 msgid "Dictionary: %s"
4048 msgstr "Речник: %s"
4049
4050 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4051 #, c-format
4052 msgid "Use alternate (%s)"
4053 msgstr "Ползване на алтернативен (%s)"
4054
4055 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4056 msgid "Use both dictionaries"
4057 msgstr "Ползване и на двата речника"
4058
4059 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4060 msgid "Check while typing"
4061 msgstr "Проверка но време на въвеждане"
4062
4063 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4064 #, c-format
4065 msgid ""
4066 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4067 "%s"
4068 msgstr ""
4069 "Грешка при превключване на речника.\n"
4070 "%s"
4071
4072 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4073 #, c-format
4074 msgid ""
4075 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4076 "%s"
4077 msgstr ""
4078 "Грешка при превключване към допълнителния речник.\n"
4079 "%s"
4080
4081 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4082 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4083 #: src/summaryview.c:446
4084 msgid "Date"
4085 msgstr "Дата"
4086
4087 #: src/gtk/headers.h:8
4088 msgid "Date:"
4089 msgstr "Дата:"
4090
4091 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4092 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4093 #: src/summaryview.c:444
4094 msgid "From"
4095 msgstr "От"
4096
4097 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4098 msgid "From:"
4099 msgstr "От:"
4100
4101 #: src/gtk/headers.h:10
4102 msgid "Sender"
4103 msgstr "Подател"
4104
4105 #: src/gtk/headers.h:10
4106 msgid "Sender:"
4107 msgstr "Подател:"
4108
4109 #: src/gtk/headers.h:11
4110 msgid "Reply-To"
4111 msgstr "Отговор на"
4112
4113 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4114 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4115 #: src/summaryview.c:445
4116 msgid "To"
4117 msgstr "До"
4118
4119 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4120 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4121 msgid "Cc"
4122 msgstr "Копие"
4123
4124 #: src/gtk/headers.h:14
4125 msgid "Bcc"
4126 msgstr "Скрито копие"
4127
4128 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4129 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4130 msgid "Message-ID"
4131 msgstr "Message-ID"
4132
4133 #: src/gtk/headers.h:15
4134 msgid "Message-ID:"
4135 msgstr "Message-ID:"
4136
4137 #: src/gtk/headers.h:16
4138 msgid "In-Reply-To"
4139 msgstr "В отговор на:"
4140
4141 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4142 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4143 msgid "References"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: src/gtk/headers.h:17
4147 msgid "References:"
4148 msgstr "References:"
4149
4150 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4151 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4152 #: src/summaryview.c:443
4153 msgid "Subject"
4154 msgstr "Относно"
4155
4156 #: src/gtk/headers.h:19
4157 msgid "Comments"
4158 msgstr "Коментари"
4159
4160 #: src/gtk/headers.h:19
4161 msgid "Comments:"
4162 msgstr "Коментари:"
4163
4164 #: src/gtk/headers.h:20
4165 msgid "Keywords"
4166 msgstr "Ключови думи"
4167
4168 #: src/gtk/headers.h:20
4169 msgid "Keywords:"
4170 msgstr "Ключови думи:"
4171
4172 #: src/gtk/headers.h:21
4173 msgid "Resent-Date"
4174 msgstr "Resent-Date"
4175
4176 #: src/gtk/headers.h:21
4177 msgid "Resent-Date:"
4178 msgstr "Resent-Date:"
4179
4180 #: src/gtk/headers.h:22
4181 msgid "Resent-From"
4182 msgstr "Resent-From"
4183
4184 #: src/gtk/headers.h:22
4185 msgid "Resent-From:"
4186 msgstr "Resent-From:"
4187
4188 #: src/gtk/headers.h:23
4189 msgid "Resent-Sender"
4190 msgstr "Resent-Sender"
4191
4192 #: src/gtk/headers.h:23
4193 msgid "Resent-Sender:"
4194 msgstr "Resent-Sender:"
4195
4196 #: src/gtk/headers.h:24
4197 msgid "Resent-To"
4198 msgstr "Resent-To"
4199
4200 #: src/gtk/headers.h:24
4201 msgid "Resent-To:"
4202 msgstr "Resent-To:"
4203
4204 #: src/gtk/headers.h:25
4205 msgid "Resent-Cc"
4206 msgstr "Resent-Cc"
4207
4208 #: src/gtk/headers.h:25
4209 msgid "Resent-Cc:"
4210 msgstr "Resent-Cc:"
4211
4212 #: src/gtk/headers.h:26
4213 msgid "Resent-Bcc"
4214 msgstr "Resent-Bcc"
4215
4216 #: src/gtk/headers.h:26
4217 msgid "Resent-Bcc:"
4218 msgstr "Resent-Bcc:"
4219
4220 #: src/gtk/headers.h:27
4221 msgid "Resent-Message-ID"
4222 msgstr "Resent-Message-ID"
4223
4224 #: src/gtk/headers.h:27
4225 msgid "Resent-Message-ID:"
4226 msgstr "Resent-Message-ID:"
4227
4228 #: src/gtk/headers.h:28
4229 msgid "Return-Path"
4230 msgstr "Return-Path"
4231
4232 #: src/gtk/headers.h:28
4233 msgid "Return-Path:"
4234 msgstr "Return-Path:"
4235
4236 #: src/gtk/headers.h:29
4237 msgid "Received"
4238 msgstr "Получено"
4239
4240 #: src/gtk/headers.h:29
4241 msgid "Received:"
4242 msgstr "Получено:"
4243
4244 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4245 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4246 msgid "Newsgroups"
4247 msgstr "Новинарски групи"
4248
4249 #: src/gtk/headers.h:33
4250 msgid "Followup-To"
4251 msgstr "Followup-To"
4252
4253 #: src/gtk/headers.h:34
4254 msgid "Delivered-To"
4255 msgstr "Delivered-To"
4256
4257 #: src/gtk/headers.h:34
4258 msgid "Delivered-To:"
4259 msgstr "Delivered-To:"
4260
4261 #: src/gtk/headers.h:35
4262 msgid "Seen"
4263 msgstr "Seen"
4264
4265 #: src/gtk/headers.h:35
4266 msgid "Seen:"
4267 msgstr "Seen:"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4270 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4271 #: src/summaryview.c:2786
4272 msgid "Status"
4273 msgstr "Състояние"
4274
4275 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4276 msgid "Status:"
4277 msgstr "Състояние:"
4278
4279 #: src/gtk/headers.h:37
4280 msgid "Face"
4281 msgstr "Лице"
4282
4283 #: src/gtk/headers.h:37
4284 msgid "Face:"
4285 msgstr "Лице:"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:38
4288 msgid "Disposition-Notification-To"
4289 msgstr "Disposition-Notification-To"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:38
4292 msgid "Disposition-Notification-To:"
4293 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4294
4295 #: src/gtk/headers.h:39
4296 msgid "Return-Receipt-To"
4297 msgstr "Return-Receipt-To"
4298
4299 #: src/gtk/headers.h:39
4300 msgid "Return-Receipt-To:"
4301 msgstr "Return-Receipt-To:"
4302
4303 #: src/gtk/headers.h:40
4304 msgid "User-Agent"
4305 msgstr "User-Agent"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:40
4308 msgid "User-Agent:"
4309 msgstr "User-Agent:"
4310
4311 #: src/gtk/headers.h:41
4312 msgid "Content-Type"
4313 msgstr "Content-Type"
4314
4315 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4316 msgid "Content-Type:"
4317 msgstr "Content-Type:"
4318
4319 #: src/gtk/headers.h:42
4320 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4321 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4322
4323 #: src/gtk/headers.h:42
4324 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4325 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:43
4328 msgid "MIME-Version"
4329 msgstr "Версия по MIME"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:43
4332 msgid "MIME-Version:"
4333 msgstr "Версия по MIME:"
4334
4335 #: src/gtk/headers.h:44
4336 msgid "Precedence"
4337 msgstr "Precedence"
4338
4339 #: src/gtk/headers.h:44
4340 msgid "Precedence:"
4341 msgstr "Precedence:"
4342
4343 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4344 msgid "Organization"
4345 msgstr "Организация"
4346
4347 #: src/gtk/headers.h:45
4348 msgid "Organization:"
4349 msgstr "Организация:"
4350
4351 #: src/gtk/headers.h:47
4352 msgid "Mailing-List"
4353 msgstr "Mailing-List"
4354
4355 #: src/gtk/headers.h:47
4356 msgid "Mailing-List:"
4357 msgstr "Mailing-List:"
4358
4359 #: src/gtk/headers.h:48
4360 msgid "List-Post"
4361 msgstr "List-Post"
4362
4363 #: src/gtk/headers.h:48
4364 msgid "List-Post:"
4365 msgstr "List-Post:"
4366
4367 #: src/gtk/headers.h:49
4368 msgid "List-Subscribe"
4369 msgstr "List-Subscribe"
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:49
4372 msgid "List-Subscribe:"
4373 msgstr "List-Subscribe:"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:50
4376 msgid "List-Unsubscribe"
4377 msgstr "List-Unsubscribe"
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:50
4380 msgid "List-Unsubscribe:"
4381 msgstr "List-Unsubscribe:"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:51
4384 msgid "List-Help"
4385 msgstr "List-Help"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:51
4388 msgid "List-Help:"
4389 msgstr "List-Help:"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:52
4392 msgid "List-Archive"
4393 msgstr "List-Archive"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:52
4396 msgid "List-Archive:"
4397 msgstr "List-Archive:"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:53
4400 msgid "List-Owner"
4401 msgstr "List-Owner"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:53
4404 msgid "List-Owner:"
4405 msgstr "List-Owner:"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:55
4408 msgid "X-Label"
4409 msgstr "X-Label"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:55
4412 msgid "X-Label:"
4413 msgstr "X-Label:"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:56
4416 msgid "X-Mailer"
4417 msgstr "X-Mailer"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:56
4420 msgid "X-Mailer:"
4421 msgstr "X-Mailer:"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:57
4424 msgid "X-Status"
4425 msgstr "X-Status"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:57
4428 msgid "X-Status:"
4429 msgstr "X-Status:"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:58
4432 msgid "X-Face"
4433 msgstr "X-Face"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:58
4436 msgid "X-Face:"
4437 msgstr "X-Face:"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:59
4440 msgid "X-No-Archive"
4441 msgstr "X-No-Archive"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:59
4444 msgid "X-No-Archive:"
4445 msgstr "X-No-Archive:"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:62
4448 msgid "In reply to"
4449 msgstr "В отговор на"
4450
4451 #: src/gtk/headers.h:62
4452 msgid "In reply to:"
4453 msgstr "В отговор на:"
4454
4455 #: src/gtk/headers.h:63
4456 msgid "To or Cc"
4457 msgstr "До или Копие"
4458
4459 #: src/gtk/headers.h:63
4460 msgid "To or Cc:"
4461 msgstr "До или Копие:"
4462
4463 #: src/gtk/headers.h:64
4464 msgid "From, To or Subject"
4465 msgstr "От, До или Относно"
4466
4467 #: src/gtk/headers.h:64
4468 msgid "From, To or Subject:"
4469 msgstr "От, До или Относно:"
4470
4471 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4472 msgid "New message"
4473 msgstr "Ново писмо"
4474
4475 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4476 msgid "Unread message"
4477 msgstr "Непрочетено писмо"
4478
4479 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4480 msgid "Message has been replied to"
4481 msgstr "На писмото е отговорено"
4482
4483 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4484 msgid "Message has been forwarded"
4485 msgstr "Писмото е препратено"
4486
4487 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4488 #, fuzzy
4489 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4490 msgstr "На писмото е отговорено"
4491
4492 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4493 msgid "Message is in an ignored thread"
4494 msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
4495
4496 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4497 msgid "Message is in a watched thread"
4498 msgstr "Писмото е в наблюдавана нишка"
4499
4500 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4501 msgid "Message is spam"
4502 msgstr "Писмото е нежелана поща"
4503
4504 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4505 msgid "Message has attachment(s)"
4506 msgstr "Писмото има прикрепен файл(ове)"
4507
4508 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4509 msgid "Digitally signed message"
4510 msgstr "Цифрово подписано писмо"
4511
4512 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4513 msgid "Encrypted message"
4514 msgstr "Шифрирано писмо"
4515
4516 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4517 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4518 msgstr "Писмото е цифрово подписано и има прикрепен файл(ове)"
4519
4520 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4521 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4522 msgstr "Писмото е шифрирано и има прикрепен файл(ове)"
4523
4524 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4525 msgid "Marked message"
4526 msgstr "Отбелязано писмо"
4527
4528 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4529 msgid "Message is marked for deletion"
4530 msgstr "Писмото е отбелязано за изтриване"
4531
4532 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4533 msgid "Message is marked for moving"
4534 msgstr "Писмото е отбелязано за преместване"
4535
4536 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4537 msgid "Message is marked for copying"
4538 msgstr "Писмото е отбелязано за копиране"
4539
4540 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4541 msgid "Locked message"
4542 msgstr "Заключено писмо"
4543
4544 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4545 msgid "Folder (normal, opened)"
4546 msgstr "Папка (нормална, отворена)"
4547
4548 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4549 msgid "Folder with read messages hidden"
4550 msgstr "Папка със скрити прочетени писма"
4551
4552 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4553 msgid "Folder contains marked messages"
4554 msgstr "Папката съдържа отбелязани писма"
4555
4556 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4557 msgid "Icon Legend"
4558 msgstr "Обяснение на иконите"
4559
4560 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4561 msgid ""
4562 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4563 "messages and folders:</span>"
4564 msgstr ""
4565 "<span weight=\"bold\">Следните икони се използват за показване на "
4566 "състоянието на писма и папки:</span>"
4567
4568 #: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
4569 #, c-format
4570 msgid "Input password for %s on %s:"
4571 msgstr "Въведете паролата за %s на %s:"
4572
4573 #: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
4574 #: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
4575 #, c-format
4576 msgid "Input password for %s:"
4577 msgstr "Въведете парола за %s:"
4578
4579 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
4580 msgid "Input password:"
4581 msgstr "Въведете парола:"
4582
4583 #: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
4584 #: src/gtk/inputdialog.c:296
4585 msgid "Input password"
4586 msgstr "Въведете парола"
4587
4588 #: src/gtk/inputdialog.c:286
4589 msgid "Remember password for this session"
4590 msgstr "Запомняне на паролата за тази сесия"
4591
4592 #: src/gtk/inputdialog.c:385 src/gtk/inputdialog.c:434
4593 msgid "Remember this"
4594 msgstr "Запомняне на това"
4595
4596 #: src/gtk/logwindow.c:451
4597 msgid "Clear _Log"
4598 msgstr "Изчистване на _записите"
4599
4600 #: src/gtk/menu.c:145
4601 msgid ""
4602 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4603 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4604 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4605 msgstr ""
4606
4607 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4608 msgid ""
4609 "\n"
4610 "\n"
4611 "Version: "
4612 msgstr ""
4613 "\n"
4614 "\n"
4615 "Версия: "
4616
4617 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4618 msgid "Error: "
4619 msgstr "Грешка:"
4620
4621 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4622 msgid "Plugin is not functional."
4623 msgstr "Приставката не работи"
4624
4625 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4626 msgid "Select the Plugins to load"
4627 msgstr "Избор на приставки за зареждане"
4628
4629 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4630 #, c-format
4631 msgid ""
4632 "The following error occurred while loading %s :\n"
4633 "\n"
4634 "%s\n"
4635 msgstr ""
4636 "Грешка при зареждане на %s:\n"
4637 "\n"
4638 "%s\n"
4639
4640 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
4641 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:201
4642 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:208
4643 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4644 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
4645 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
4646 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
4647 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4648 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
4649 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
4650 msgid "Plugins"
4651 msgstr "Приставки"
4652
4653 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4654 msgid "Load..."
4655 msgstr "Зареждане..."
4656
4657 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4658 msgid "Unload"
4659 msgstr "Изключване"
4660
4661 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4662 msgid "Description"
4663 msgstr "Описание"
4664
4665 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4666 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4667 msgstr "Още приставки може да намерите на уеб-страницата ва Claws Mail."
4668
4669 #: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
4670 msgid "Get more..."
4671 msgstr "Вземане на още..."
4672
4673 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4674 msgid "Click here to load one or more plugins"
4675 msgstr "Натиснете за зареждане на една или повече приставки"
4676
4677 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4678 msgid "Unload the selected plugin"
4679 msgstr "Изключване на избраната приставка"
4680
4681 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4682 msgid "Loaded plugins"
4683 msgstr "Заредени приставки"
4684
4685 #: src/gtk/prefswindow.c:679
4686 msgid "Page Index"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:829
4690 msgid "_Hide"
4691 msgstr "С_криване"
4692
4693 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4694 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4695 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4696 #: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1419
4697 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
4698 msgid "Account"
4699 msgstr "Сметка"
4700
4701 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4702 msgid "all messages"
4703 msgstr "всички писма"
4704
4705 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4706 #, fuzzy
4707 msgid "messages whose age is greater than # days"
4708 msgstr "писма, по-стари от #"
4709
4710 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4711 #, fuzzy
4712 msgid "messages whose age is less than # days"
4713 msgstr "писма, по-нови от #"
4714
4715 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4716 #, fuzzy
4717 msgid "messages whose age is greater than # hours"
4718 msgstr "писма, по-стари от #"
4719
4720 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4721 #, fuzzy
4722 msgid "messages whose age is less than # hours"
4723 msgstr "писма, по-нови от #"
4724
4725 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4726 msgid "messages which contain S in the message body"
4727 msgstr "писма, съдържащи S в текста"
4728
4729 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4730 msgid "messages which contain S in the whole message"
4731 msgstr "писма, съдържащи S в цялото съобщение"
4732
4733 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4734 msgid "messages carbon-copied to S"
4735 msgstr "писма с копие до S"
4736
4737 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4738 msgid "message is either to: or cc: to S"
4739 msgstr "писма с копие или скрито копие до S"
4740
4741 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4742 msgid "deleted messages"
4743 msgstr "изтрити писма"
4744
4745 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4746 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4747 msgstr "писма, съдържащи S в полето за подател"
4748
4749 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4750 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4751 msgstr ""
4752
4753 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4754 msgid "messages originating from user S"
4755 msgstr "писма, изпратени от потребител S"
4756
4757 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4758 msgid "forwarded messages"
4759 msgstr "препратени писма"
4760
4761 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4762 #, fuzzy
4763 msgid "messages which have attachments"
4764 msgstr "писма, които имат етикет(и)"
4765
4766 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4767 msgid "messages which contain header S"
4768 msgstr "писма, съдържащи заглавка S"
4769
4770 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4771 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4772 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката Message-ID"
4773
4774 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4775 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4776 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката In-Reply-To"
4777
4778 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4779 msgid "messages which are marked with color #"
4780 msgstr "писма, отбелязани с цвят #"
4781
4782 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4783 msgid "locked messages"
4784 msgstr "заключени писма"
4785
4786 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4787 msgid "messages which are in newsgroup S"
4788 msgstr "писма от новинарската група S"
4789
4790 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4791 msgid "new messages"
4792 msgstr "нови писма"
4793
4794 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4795 msgid "old messages"
4796 msgstr "стари писма"
4797
4798 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4799 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4800 msgstr "непълни писма (частично изтеглени)"
4801
4802 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4803 msgid "messages which have been replied to"
4804 msgstr "писма, на които е било отговорено"
4805
4806 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4807 msgid "read messages"
4808 msgstr "прочетени писма"
4809
4810 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4811 msgid "messages which contain S in subject"
4812 msgstr "писма, съдържащи S в полето за заглавие"
4813
4814 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4815 #, fuzzy
4816 msgid "messages whose score is equal to # points"
4817 msgstr "писма с размер, равен на #"
4818
4819 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4820 #, fuzzy
4821 msgid "messages whose score is greater than # points"
4822 msgstr "писма, чиято оценка е по-голяма от #"
4823
4824 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4825 #, fuzzy
4826 msgid "messages whose score is lower than # points"
4827 msgstr "писма, чиято оценка е по-голяма от #"
4828
4829 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4830 #, fuzzy
4831 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4832 msgstr "писма с размер, равен на #"
4833
4834 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4835 #, fuzzy
4836 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
4837 msgstr "писма с размер, по-голям от #"
4838
4839 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4840 #, fuzzy
4841 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
4842 msgstr "писма с размер, по-малък от #"
4843
4844 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4845 msgid "messages which have been sent to S"
4846 msgstr "писма, изпратени до S"
4847
4848 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4849 msgid "messages which tags contain S"
4850 msgstr "писма с етикети, съдържащи S"
4851
4852 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4853 msgid "messages which have tag(s)"
4854 msgstr "писма, които имат етикет(и)"
4855
4856 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4857 msgid "marked messages"
4858 msgstr "отбелязани писма"
4859
4860 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4861 msgid "unread messages"
4862 msgstr "непрочетени писма"
4863
4864 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4865 msgid "messages which contain S in References header"
4866 msgstr ""
4867
4868 #: src/gtk/quicksearch.c:472
4869 #, c-format
4870 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4871 msgstr ""
4872
4873 #: src/gtk/quicksearch.c:473
4874 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4875 msgstr "писма, съдържащи S в заглавката X-Label"
4876
4877 #: src/gtk/quicksearch.c:475
4878 msgid "logical AND operator"
4879 msgstr "логически оператор \"и\""
4880
4881 #: src/gtk/quicksearch.c:476
4882 msgid "logical OR operator"
4883 msgstr "логически оператор \"или\""
4884
4885 #: src/gtk/quicksearch.c:477
4886 msgid "logical NOT operator"
4887 msgstr "логически оператор \"не\""
4888
4889 #: src/gtk/quicksearch.c:478
4890 msgid "case sensitive search"
4891 msgstr "търсене с чувствителност към регистъра"
4892
4893 #: src/gtk/quicksearch.c:479
4894 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
4895 msgstr ""
4896
4897 #: src/gtk/quicksearch.c:481
4898 msgid "all filtering expressions are allowed"
4899 msgstr "разрешени са всички филтриращи изрази"
4900
4901 #: src/gtk/quicksearch.c:490 src/summary_search.c:457
4902 msgid "Extended Search"
4903 msgstr "Разширено търсене"
4904
4905 #: src/gtk/quicksearch.c:491
4906 msgid ""
4907 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4908 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4909 "The following symbols can be used:"
4910 msgstr ""
4911
4912 #: src/gtk/quicksearch.c:591
4913 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
4914 msgstr ""
4915
4916 #: src/gtk/quicksearch.c:657
4917 msgid "From/To/Subject/Tag"
4918 msgstr "От, До, Относно или етикет"
4919
4920 #: src/gtk/quicksearch.c:668
4921 msgid "Recursive"
4922 msgstr "Рекурсивно"
4923
4924 #: src/gtk/quicksearch.c:677
4925 msgid "Sticky"
4926 msgstr ""
4927
4928 #: src/gtk/quicksearch.c:687
4929 msgid "Type-ahead"
4930 msgstr ""
4931
4932 #: src/gtk/quicksearch.c:699
4933 msgid "Run on select"
4934 msgstr ""
4935
4936 #: src/gtk/quicksearch.c:741
4937 msgid "Clear the current search"
4938 msgstr "Изчистване на текущото търсене"
4939
4940 #: src/gtk/quicksearch.c:751 src/summary_search.c:410
4941 msgid "Edit search criteria"
4942 msgstr "Редактиране критериите на търсенето"
4943
4944 #: src/gtk/quicksearch.c:760
4945 msgid "Information about extended symbols"
4946 msgstr "Подробности за допълнителните символи"
4947
4948 #: src/gtk/quicksearch.c:798 src/gtk/quicksearch.c:813
4949 #, fuzzy
4950 msgid "_Information"
4951 msgstr "Данни"
4952
4953 #: src/gtk/quicksearch.c:800 src/gtk/quicksearch.c:815
4954 #, fuzzy
4955 msgid "C_lear"
4956 msgstr "Изчистване"
4957
4958 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
4959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
4960 msgid "Correct"
4961 msgstr "Правилен"
4962
4963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
4964 msgid "Owner"
4965 msgstr "Собственик"
4966
4967 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4968 msgid "Signer"
4969 msgstr "Подпис от"
4970
4971 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
4972 #: src/prefs_themes.c:860
4973 msgid "Name: "
4974 msgstr "Име:"
4975
4976 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
4977 msgid "Organization: "
4978 msgstr "Организация:"
4979
4980 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
4981 msgid "Location: "
4982 msgstr "Местоположение:"
4983
4984 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
4985 msgid "Fingerprint: \n"
4986 msgstr "Отпечатък: \n"
4987
4988 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
4989 msgid "Signature status: "
4990 msgstr "Състояние на подписа: "
4991
4992 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
4993 msgid "Expires on: "
4994 msgstr "Изтича на:"
4995
4996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
4997 #, c-format
4998 msgid "SSL certificate for %s"
4999 msgstr "SSL-сертификат за %s"
5000
5001 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5002 #, c-format
5003 msgid ""
5004 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5005 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5006 "\n"
5007 msgstr ""
5008
5009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5010 #, fuzzy, c-format
5011 msgid ""
5012 "Certificate for %s is unknown.\n"
5013 "%sDo you want to accept it?"
5014 msgstr ""
5015 "Сертификатът за %s е непознат.\n"
5016 "Да бъде ли приет?"
5017
5018 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5019 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5020 #, c-format
5021 msgid "Signature status: %s"
5022 msgstr "Състояние на подписа: %s"
5023
5024 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5025 msgid "_View certificate"
5026 msgstr "_Преглед на сертификата"
5027
5028 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5029 #, fuzzy
5030 msgid "SSL certificate is invalid"
5031 msgstr "SSL-сертификати"
5032
5033 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5034 #, fuzzy
5035 msgid "SSL certificate is unknown"
5036 msgstr "SSL-сертификати"
5037
5038 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5039 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5040 msgid "_Cancel connection"
5041 msgstr "_Отказване на връзката"
5042
5043 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5044 msgid "_Accept and save"
5045 msgstr "_Приемане и записване"
5046
5047 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5048 #, fuzzy, c-format
5049 msgid ""
5050 "Certificate for %s is expired.\n"
5051 "%sDo you want to continue?"
5052 msgstr ""
5053 "Сертификатът за %s е изтекъл.\n"
5054 "Да се продължи ли?"
5055
5056 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5057 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5058 msgstr ""
5059
5060 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5061 #, fuzzy
5062 msgid "SSL certificate is expired"
5063 msgstr "SSL-сертификати"
5064
5065 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5066 msgid "_Accept"
5067 msgstr "_Приемане"
5068
5069 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5070 msgid "New certificate:"
5071 msgstr "Нов сертификат:"
5072
5073 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5074 msgid "Known certificate:"
5075 msgstr "Познат сертификат:"
5076
5077 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5078 #, fuzzy, c-format
5079 msgid ""
5080 "Certificate for %s has changed.\n"
5081 "%sDo you want to accept it?"
5082 msgstr "Сертификатът за %s е променен. Да бъде ли приет?"
5083
5084 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5085 msgid "_View certificates"
5086 msgstr "_Преглед на сертификатите"
5087
5088 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5089 #, fuzzy
5090 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5091 msgstr "SSL-сертификат за %s"
5092
5093 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5094 #, fuzzy
5095 msgid "SSL certificate changed"
5096 msgstr "SSL-сертификати"
5097
5098 #: src/headerview.c:107
5099 msgid "Tags:"
5100 msgstr "Етикети:"
5101
5102 #: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3342 src/summaryview.c:3359
5103 #: src/summaryview.c:3380
5104 msgid "(No From)"
5105 msgstr "(липсва подател)"
5106
5107 #: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3393 src/summaryview.c:3397
5108 msgid "(No Subject)"
5109 msgstr "(липсва \"относно\")"
5110
5111 #: src/image_viewer.c:100
5112 msgid "Error:"
5113 msgstr "Грешка: "
5114
5115 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
5116 msgid "Filename:"
5117 msgstr "Име на файла:"
5118
5119 #: src/image_viewer.c:306
5120 msgid "Filesize:"
5121 msgstr "Размер на файла:"
5122
5123 #: src/image_viewer.c:355
5124 msgid "Load Image"
5125 msgstr "Зареждане на изображение"
5126
5127 #: src/imap.c:576
5128 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5129 msgstr "Разпадане на връзката по IMAP4\n"
5130
5131 #: src/imap.c:607
5132 #, c-format
5133 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5134 msgstr "Грешка в IMAP към %s: автентикация е получена\n"
5135
5136 #: src/imap.c:610
5137 #, c-format
5138 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5139 msgstr "Грешка в IMAP към %s: автентикация не е получена\n"
5140
5141 #: src/imap.c:613
5142 #, c-format
5143 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5144 msgstr "Грешка в IMAP към %s: неправилно състояние\n"
5145
5146 #: src/imap.c:616
5147 #, c-format
5148 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5149 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка в потока\n"
5150
5151 #: src/imap.c:619
5152 #, c-format
5153 msgid ""
5154 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5155 "server)\n"
5156 msgstr ""
5157 "Грешка в IMAP към %s: грешка при обработката (вероятно сървърна "
5158 "несъвместимост с RFC)\n"
5159
5160 #: src/imap.c:623
5161 #, c-format
5162 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5163 msgstr "Грешка в IMAP към %s: свързването е отказано\n"
5164
5165 #: src/imap.c:626
5166 #, c-format
5167 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5168 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка в паметта\n"
5169
5170 #: src/imap.c:629
5171 #, c-format
5172 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5173 msgstr "Грешка в IMAP към %s: критична грешка\n"
5174
5175 #: src/imap.c:632
5176 #, c-format
5177 msgid ""
5178 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5179 "server)\n"
5180 msgstr ""
5181 "Грешка в IMAP към %s: протоколна грешка (вероятно сървърна несъвместимост с "
5182 "RFC)\n"
5183
5184 #: src/imap.c:636
5185 #, c-format
5186 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5187 msgstr "Грешка в IMAP към %s: свързването не е прието\n"
5188
5189 #: src/imap.c:639
5190 #, c-format
5191 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5192 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата APPEND\n"
5193
5194 #: src/imap.c:642
5195 #, c-format
5196 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5197 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата NOOP\n"
5198
5199 #: src/imap.c:645
5200 #, c-format
5201 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5202 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LOGOUT\n"
5203
5204 #: src/imap.c:648
5205 #, c-format
5206 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5207 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CAPABILITY\n"
5208
5209 #: src/imap.c:651
5210 #, c-format
5211 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5212 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CHECK\n"
5213
5214 #: src/imap.c:654
5215 #, c-format
5216 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5217 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CLOSE\n"
5218
5219 #: src/imap.c:657
5220 #, c-format
5221 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5222 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXPUNGE\n"
5223
5224 #: src/imap.c:660
5225 #, c-format
5226 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5227 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата COPY\n"
5228
5229 #: src/imap.c:663
5230 #, c-format
5231 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5232 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID COPY\n"
5233
5234 #: src/imap.c:666
5235 #, c-format
5236 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5237 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата CREATE\n"
5238
5239 #: src/imap.c:669
5240 #, c-format
5241 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5242 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата DELETE\n"
5243
5244 #: src/imap.c:672
5245 #, c-format
5246 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5247 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXAMINE\n"
5248
5249 #: src/imap.c:675
5250 #, c-format
5251 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5252 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата FETCH\n"
5253
5254 #: src/imap.c:678
5255 #, c-format
5256 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5257 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID FETCH\n"
5258
5259 #: src/imap.c:681
5260 #, c-format
5261 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5262 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LIST\n"
5263
5264 #: src/imap.c:684
5265 #, c-format
5266 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5267 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LOGIN\n"
5268
5269 #: src/imap.c:687
5270 #, c-format
5271 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5272 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата LSUB\n"
5273
5274 #: src/imap.c:690
5275 #, c-format
5276 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5277 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата RENAME\n"
5278
5279 #: src/imap.c:693
5280 #, c-format
5281 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5282 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SEARCH\n"
5283
5284 #: src/imap.c:696
5285 #, c-format
5286 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5287 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID SEARCH\n"
5288
5289 #: src/imap.c:699
5290 #, c-format
5291 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5292 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SELECT\n"
5293
5294 #: src/imap.c:702
5295 #, c-format
5296 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5297 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STATUS\n"
5298
5299 #: src/imap.c:705
5300 #, c-format
5301 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5302 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STORE\n"
5303
5304 #: src/imap.c:708
5305 #, c-format
5306 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5307 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UID STORE\n"
5308
5309 #: src/imap.c:711
5310 #, c-format
5311 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5312 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SUBSCRIBE\n"
5313
5314 #: src/imap.c:714
5315 #, c-format
5316 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5317 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата UNSUBSCRIBE\n"
5318
5319 #: src/imap.c:717
5320 #, c-format
5321 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5322 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата STARTTLS\n"
5323
5324 #: src/imap.c:720
5325 #, c-format
5326 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5327 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата INVAL\n"
5328
5329 #: src/imap.c:723
5330 #, c-format
5331 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5332 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата EXTENSION\n"
5333
5334 #: src/imap.c:726
5335 #, c-format
5336 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5337 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SASL\n"
5338
5339 #: src/imap.c:730
5340 #, c-format
5341 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5342 msgstr "Грешка в IMAP към %s: грешка при командата SSL\n"
5343
5344 #: src/imap.c:734
5345 #, c-format
5346 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5347 msgstr "Грешка в IMAP към %s: непозната грешка [%d]\n"
5348
5349 #: src/imap.c:917
5350 msgid ""
5351 "\n"
5352 "\n"
5353 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5354 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5355 msgstr ""
5356
5357 #: src/imap.c:923
5358 msgid ""
5359 "\n"
5360 "\n"
5361 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5362 "and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5363 msgstr ""
5364
5365 #: src/imap.c:930
5366 #, c-format
5367 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
5368 msgstr "Връзката с %s неуспешна: достъпът е отказан.%s"
5369
5370 #: src/imap.c:934
5371 #, c-format
5372 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
5373 msgstr "Връзката с %s е неуспешна: достъпът е отказан.%s\n"
5374
5375 #: src/imap.c:952
5376 #, c-format
5377 msgid "Connecting to %s failed"
5378 msgstr "Грешка при свързването към %s"
5379
5380 #: src/imap.c:959 src/imap.c:962
5381 #, c-format
5382 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
5383 msgstr "Връзката по IMAP4 с %s е прекъсната. Повторно свързване...\n"
5384
5385 #: src/imap.c:992 src/imap.c:3539 src/imap.c:4199 src/imap.c:4296
5386 #: src/imap.c:4479 src/imap.c:5276
5387 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
5388 msgstr ""
5389
5390 #: src/imap.c:1086 src/inc.c:816 src/news.c:394 src/send_message.c:305
5391 msgid "Insecure connection"
5392 msgstr "Несигурна връзка"
5393
5394 #: src/imap.c:1087 src/inc.c:817 src/news.c:395 src/send_message.c:306
5395 msgid ""
5396 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
5397 "available in this build of Claws Mail. \n"
5398 "\n"
5399 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
5400 "not be secure."
5401 msgstr ""
5402
5403 #: src/imap.c:1093 src/inc.c:823 src/news.c:401 src/send_message.c:312
5404 msgid "Con_tinue connecting"
5405 msgstr "Про_дължаване на свързването"
5406
5407 #: src/imap.c:1103
5408 #, fuzzy, c-format
5409 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
5410 msgstr "Свързване към IMAP4 сървър: %s..."
5411
5412 #: src/imap.c:1151
5413 #, c-format
5414 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
5415 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d"
5416
5417 #: src/imap.c:1154
5418 #, c-format
5419 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
5420 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d\n"
5421
5422 #: src/imap.c:1187 src/imap.c:3961
5423 msgid "Can't start TLS session.\n"
5424 msgstr "Грешка при започването на TLS-сесията\n"
5425
5426 #: src/imap.c:1243
5427 #, c-format
5428 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
5429 msgstr "Грешка при свързване към IMAP-сървър %s.\n"
5430
5431 #: src/imap.c:1246
5432 #, c-format
5433 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
5434 msgstr "Грешка при свързване към IMAP-сървър: %s."
5435
5436 #: src/imap.c:1640
5437 msgid "Adding messages..."
5438 msgstr "Добавяне на писма..."