2013-02-14 [colin] 3.9.0cvs68
[claws.git] / po / bg.po
1 # translation of claws-mail.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of Claws Mail.
3 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail team
4 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
5 #
6 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
7 # George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
8 # Todor Vachkov <vachkov@mail.math.tu-berlin.de>, 2007.
9 # Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006, 2007. 2008, 2009.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2013-02-14 11:15+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2009-07-02 23:32+0300\n"
16 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
17 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18 "Language: bg\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 #: src/account.c:384
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Има отворени прозорци за създаване на ново писмо.\n"
31 "Затворете ги преди да продължите с редактирането на сметките."
32
33 #: src/account.c:431
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
36
37 #: src/account.c:710
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Редактиране на сметките"
40
41 #: src/account.c:731
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Провери поща' ще изтегли писмата от сметките ви, следвайки зададената "
48 "последователност. Отметката показва кои сметки да бъдат проверени. "
49 "Удебеленният ред показва сметката по подразбиране."
50
51 #: src/account.c:802
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Сметка по по_дразбиране"
54
55 #: src/account.c:897
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
58
59 #: src/account.c:904
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Копие на %s"
63
64 #: src/account.c:1064
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
68
69 #: src/account.c:1066
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Неозаглавено)"
72
73 #: src/account.c:1067
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Изтриване на сметка"
76
77 #: src/account.c:1537
78 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
79 msgid "G"
80 msgstr "G"
81
82 #: src/account.c:1543
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Провери поща' изтегля писмата от избраните сметки."
85
86 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
87 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
88 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
91 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
92 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
93 #: src/prefs_template.c:78
94 msgid "Name"
95 msgstr "Име"
96
97 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
98 msgid "Protocol"
99 msgstr "Протокол"
100
101 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
102 msgid "Server"
103 msgstr "Сървър"
104
105 #: src/action.c:383
106 #, c-format
107 msgid "Could not get message file %d"
108 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
109
110 #: src/action.c:420
111 msgid "Could not get message part."
112 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от писмо."
113
114 #: src/action.c:437
115 #, c-format
116 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
117 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от многосъставно писмо: %s"
118
119 #: src/action.c:609
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
123 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
124 msgstr ""
125 "Избраното действие не може да бъде извършено в прозореца за писане на ново "
126 "писмо,\n"
127 "защото съдържа %%f, %%F, %%as или %%p."
128
129 #: src/action.c:721
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Няма зададено филтриращо действие"
132
133 #: src/action.c:723
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Грешни действия за филтриране:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:978
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Грешка при създавенето на процеса за изпълнение на следната команда:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
158 msgid "Unknown error"
159 msgstr "Непозната грешка"
160
161 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Изпълнено"
164
165 #: src/action.c:1234
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Работи: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1238
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Завършено: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1271
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "Входно-изходен поток на действието"
178
179 #: src/action.c:1604
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
187 "('%%h' ще бъде заместен с аргумента)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1609
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Скрити потребителски аргументи на действието"
193
194 #: src/action.c:1613
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
202 "('%%u' ще бъде заместен с аргумента)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1618
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Потребителски аргументи на действието"
208
209 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
210 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
211 msgid "Group"
212 msgstr "Група"
213
214 #: src/addrcustomattr.c:65
215 msgid "date of birth"
216 msgstr "дата на раждане"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:66
219 msgid "address"
220 msgstr "адрес"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:67
223 msgid "phone"
224 msgstr "телефон"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:68
227 msgid "mobile phone"
228 msgstr "мобилен телефон"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:69
231 msgid "organization"
232 msgstr "организация"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:70
235 msgid "office address"
236 msgstr "служебен адрес"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:71
239 msgid "office phone"
240 msgstr "служебен телефон"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:72
243 msgid "fax"
244 msgstr "факс"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:73
247 msgid "website"
248 msgstr "уеб-страница"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:141
251 msgid "Attribute name"
252 msgstr "Име на атрибут"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:156
255 msgid "Delete all attribute names"
256 msgstr "Изтриване на всички имена на атрибути"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:157
259 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
260 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички имена на атрибути?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:181
263 msgid "Delete attribute name"
264 msgstr "Изтриване името на атрибут"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:182
267 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
268 msgstr "Наистина ли искате да изтриете това име на атрибут?"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:191
271 msgid "Reset to default"
272 msgstr "Връщане по подразбиране"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:192
275 msgid ""
276 "Do you really want to replace all attribute names\n"
277 "with the default set?"
278 msgstr ""
279 "Наистина ли искате да замените всички имена\n"
280 "на атрибути с подразбиращите се?"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
283 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1086
284 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
285 msgid "_Delete"
286 msgstr "_Изтриване"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
289 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
290 msgid "Delete _all"
291 msgstr "Изтриване на _всички"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:214
294 msgid "_Reset to default"
295 msgstr "_Връщане по подразбиране"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:410
298 msgid "Attribute name is not set."
299 msgstr "Не е указано име за атрибута."
300
301 #: src/addrcustomattr.c:469
302 msgctxt "Dialog title"
303 msgid "Edit attribute names"
304 msgstr ""
305
306 #: src/addrcustomattr.c:483
307 msgid "New attribute name:"
308 msgstr "Ново име на атрибута:"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:520
311 msgid ""
312 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
313 "contacts."
314 msgstr ""
315 "Добавянето и премахването на имена на атрибути няма да повлияе на вече "
316 "зададените атрибути на контакти."
317
318 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
319 msgid "Add to address book"
320 msgstr "Добавяне към адресника"
321
322 #: src/addressadd.c:207
323 msgid "Contact"
324 msgstr "Контакт"
325
326 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
327 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
328 msgid "Address"
329 msgstr "Адреси"
330
331 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
332 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
333 msgid "Remarks"
334 msgstr "Бележки"
335
336 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
337 msgid "Select Address Book Folder"
338 msgstr "Изберете папка от адресника"
339
340 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
341 #: src/textview.c:2110
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "Failed to save image: \n"
345 "%s"
346 msgstr ""
347 "Грешка при запазване на изображението:\n"
348 "%s"
349
350 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
351 msgid "Add address(es)"
352 msgstr "Добавяне на адрес(и)"
353
354 #: src/addressadd.c:533
355 msgid "Can't add the specified address"
356 msgstr "Грешка при добавянето на избрания адрес"
357
358 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
359 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
360 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
361 msgid "Email Address"
362 msgstr "Адрес на е-поща"
363
364 #: src/addressbook.c:402
365 msgid "_Book"
366 msgstr "_Адресник"
367
368 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
369 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
370 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
371 msgid "_Edit"
372 msgstr "_Редактиране"
373
374 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
375 #: src/messageview.c:214
376 msgid "_Tools"
377 msgstr "И_нструменти"
378
379 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
380 #: src/messageview.c:215
381 msgid "_Help"
382 msgstr "_Помощ"
383
384 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
385 msgid "New _Book"
386 msgstr "Нов _адресник"
387
388 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
389 msgid "New _Folder"
390 msgstr "Нова _папка"
391
392 #: src/addressbook.c:410
393 msgid "New _vCard"
394 msgstr "Нова _визитка"
395
396 #: src/addressbook.c:414
397 msgid "New _JPilot"
398 msgstr "Ново устройство _JPilot"
399
400 #: src/addressbook.c:417
401 msgid "New LDAP _Server"
402 msgstr "Нов на _LDAP-сървър"
403
404 #: src/addressbook.c:421
405 msgid "_Edit book"
406 msgstr "_Редактиране на адресника"
407
408 #: src/addressbook.c:422
409 msgid "_Delete book"
410 msgstr "_Изтриване на адресника"
411
412 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
413 msgid "_Save"
414 msgstr "_Запазване"
415
416 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
417 msgid "_Close"
418 msgstr "За_тваряне"
419
420 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
421 msgid "_Select all"
422 msgstr "_Избиране на всичко"
423
424 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
425 msgid "C_ut"
426 msgstr "И_зрязване"
427
428 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
429 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
430 msgid "_Copy"
431 msgstr "_Копиране"
432
433 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
434 #: src/compose.c:605
435 msgid "_Paste"
436 msgstr "_Поставяне"
437
438 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
439 msgid "New _Address"
440 msgstr "Нов _адрес"
441
442 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
443 msgid "New _Group"
444 msgstr "Нова _група"
445
446 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
447 msgid "_Mail To"
448 msgstr "_Писмо до"
449
450 #: src/addressbook.c:444
451 msgid "Import _LDIF file..."
452 msgstr "Внасяне на _LDIF-файл..."
453
454 #: src/addressbook.c:445
455 msgid "Import M_utt file..."
456 msgstr "Внасяне на файл от _Mutt..."
457
458 #: src/addressbook.c:446
459 msgid "Import _Pine file..."
460 msgstr "Внасяне на файл от _Pine..."
461
462 #: src/addressbook.c:448
463 msgid "Export _HTML..."
464 msgstr "Изнасяне в _HTML..."
465
466 #: src/addressbook.c:449
467 msgid "Export LDI_F..."
468 msgstr "Изнасяне в LDI_F..."
469
470 #: src/addressbook.c:451
471 msgid "Find duplicates..."
472 msgstr "Откриване на повторения..."
473
474 #: src/addressbook.c:452
475 msgid "Edit custom attributes..."
476 msgstr ""
477
478 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
479 #: src/messageview.c:340
480 msgid "_About"
481 msgstr "_Относно"
482
483 #: src/addressbook.c:491
484 msgid "_Browse Entry"
485 msgstr "_Преглед на записа"
486
487 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
488 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
489 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
490 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
491 msgid "Unknown"
492 msgstr "Непознато"
493
494 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
495 msgid "Success"
496 msgstr "Успех"
497
498 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
499 msgid "Bad arguments"
500 msgstr "Неправилни аргументи"
501
502 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
503 msgid "File not specified"
504 msgstr "Не е указан файл"
505
506 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
507 msgid "Error opening file"
508 msgstr "Грешка при отваряне на файл"
509
510 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
511 msgid "Error reading file"
512 msgstr "Грешка при четене на файл"
513
514 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
515 msgid "End of file encountered"
516 msgstr "Достигнат е краят на файла"
517
518 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
519 msgid "Error allocating memory"
520 msgstr "Грешка при заделяне на памет"
521
522 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
523 msgid "Bad file format"
524 msgstr "Неправилен файлов формат"
525
526 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
527 msgid "Error writing to file"
528 msgstr "Грешка при запис във файл"
529
530 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
531 msgid "Error opening directory"
532 msgstr "Грешка при отваряне на директория"
533
534 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
535 msgid "No path specified"
536 msgstr "Не е указан път"
537
538 #: src/addressbook.c:531
539 msgid "Error connecting to LDAP server"
540 msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
541
542 #: src/addressbook.c:532
543 msgid "Error initializing LDAP"
544 msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:533
547 msgid "Error binding to LDAP server"
548 msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
549
550 #: src/addressbook.c:534
551 msgid "Error searching LDAP database"
552 msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
553
554 #: src/addressbook.c:535
555 msgid "Timeout performing LDAP operation"
556 msgstr "Превишено време за чакане на отговор при LDAP операцията"
557
558 #: src/addressbook.c:536
559 msgid "Error in LDAP search criteria"
560 msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:537
563 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
564 msgstr "Не са намерени LDAP записи към този критерий за търсене"
565
566 #: src/addressbook.c:538
567 msgid "LDAP search terminated on request"
568 msgstr "LDAP търсенето е прекъснато от потребителя"
569
570 #: src/addressbook.c:539
571 msgid "Error starting TLS connection"
572 msgstr "Грешка при TLS-свързване"
573
574 #: src/addressbook.c:540
575 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
576 msgstr ""
577
578 #: src/addressbook.c:541
579 msgid "Missing required information"
580 msgstr "Липсват задължителни данни"
581
582 #: src/addressbook.c:542
583 msgid "Another contact exists with that key"
584 msgstr "Вече съществува контакт с този индекс"
585
586 #: src/addressbook.c:543
587 msgid "Strong(er) authentication required"
588 msgstr "Изисква се по-сигурно удостоверяване"
589
590 #: src/addressbook.c:913
591 msgid "Sources"
592 msgstr "Източници"
593
594 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
595 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
596 msgid "Address book"
597 msgstr "Адресник"
598
599 #: src/addressbook.c:1120
600 msgid "Lookup name:"
601 msgstr "Име за търсене:"
602
603 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
604 msgid "Delete address(es)"
605 msgstr "Изтриване на адрес(и)"
606
607 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
608 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
609 msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
610
611 #: src/addressbook.c:1489
612 msgid "Delete group"
613 msgstr "Изтриване на групата"
614
615 #: src/addressbook.c:1490
616 msgid ""
617 "Really delete the group(s)?\n"
618 "The addresses it contains will not be lost."
619 msgstr ""
620 "Наистина ли искате да изтриете групата(-ите)?\n"
621 "Адресите, които се съдържат, ще бъдат изгубени."
622
623 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
624 msgid "Really delete the address(es)?"
625 msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
626
627 #: src/addressbook.c:2201
628 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
629 msgstr "Поставянето е невъзможно. Целевия адресник не може да бъде променян."
630
631 #: src/addressbook.c:2211
632 msgid "Cannot paste into an address group."
633 msgstr "Поставянето в адресна група е невъзможно."
634
635 #: src/addressbook.c:2917
636 #, c-format
637 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
638 msgstr ""
639 "Наистина ли искате да изтриете резултатите от търсенето и адресите в '%s' ?"
640
641 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
642 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:413
643 msgid "Delete"
644 msgstr "Изтриване"
645
646 #: src/addressbook.c:2929
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
650 "contains will be moved into the parent folder."
651 msgstr ""
652 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите "
653 "от нея ще бъдат преместени в родителската папка."
654
655 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
656 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
657 msgid "Delete folder"
658 msgstr "Изтриване на папка"
659
660 #: src/addressbook.c:2933
661 msgid "+Delete _folder only"
662 msgstr "+Изтриване само на _папката"
663
664 #: src/addressbook.c:2933
665 msgid "Delete folder and _addresses"
666 msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
667
668 #: src/addressbook.c:2944
669 #, c-format
670 msgid ""
671 "Do you want to delete '%s'?\n"
672 "The addresses it contains will not be lost."
673 msgstr ""
674 "Наистина ли искате да изтриете '%s'?\n"
675 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
676
677 #: src/addressbook.c:2951
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "Do you want to delete '%s'?\n"
681 "The addresses it contains will be lost."
682 msgstr ""
683 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
684 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
685
686 #: src/addressbook.c:3065
687 #, c-format
688 msgid "Search '%s'"
689 msgstr "Търсене на \"%s\""
690
691 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
692 msgid "New Contacts"
693 msgstr "Нов контакт"
694
695 #: src/addressbook.c:4035
696 msgid "New user, could not save index file."
697 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на индексния файл."
698
699 #: src/addressbook.c:4039
700 msgid "New user, could not save address book files."
701 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на файловете на адресника."
702
703 #: src/addressbook.c:4049
704 msgid "Old address book converted successfully."
705 msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
706
707 #: src/addressbook.c:4054
708 msgid ""
709 "Old address book converted,\n"
710 "could not save new address index file."
711 msgstr ""
712 "Старият адресник е преобразуван,\n"
713 "грешка при запазването на индексния файл за новия адресник."
714
715 #: src/addressbook.c:4067
716 msgid ""
717 "Could not convert address book,\n"
718 "but created empty new address book files."
719 msgstr ""
720 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
721 "но беше създаден нов празен файл за адресника."
722
723 #: src/addressbook.c:4073
724 msgid ""
725 "Could not convert address book,\n"
726 "could not save new address index file."
727 msgstr ""
728 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
729 "грешка при запазването на новия индексен файл за адресника."
730
731 #: src/addressbook.c:4078
732 msgid ""
733 "Could not convert address book\n"
734 "and could not create new address book files."
735 msgstr ""
736 "Грешка при преобразуването на адресника\n"
737 "и грешка при създаването на нов индексен файл  за адресника."
738
739 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
740 msgid "Addressbook conversion error"
741 msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
742
743 #: src/addressbook.c:4198
744 msgid "Addressbook Error"
745 msgstr "Грешка в адресника"
746
747 #: src/addressbook.c:4199
748 msgid "Could not read address index"
749 msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
750
751 #: src/addressbook.c:4530
752 msgid "Busy searching..."
753 msgstr "В процес на търсене..."
754
755 #: src/addressbook.c:4833
756 msgid "Interface"
757 msgstr "Интерфейс"
758
759 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
760 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
761 msgid "Address Book"
762 msgstr "Адресник"
763
764 #: src/addressbook.c:4857
765 msgid "Person"
766 msgstr "Контакт"
767
768 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
769 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
770 msgid "Folder"
771 msgstr "Папка"
772
773 #: src/addressbook.c:4905
774 msgid "vCard"
775 msgstr "vCard"
776
777 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
778 msgid "JPilot"
779 msgstr "JPilot"
780
781 #: src/addressbook.c:4941
782 msgid "LDAP servers"
783 msgstr "LDAP-сървъри"
784
785 #: src/addressbook.c:4953
786 msgid "LDAP Query"
787 msgstr "LDAP-заявка"
788
789 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
790 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
791 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
793 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
794 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
795 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
796 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
803 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
804 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
805 #: src/prefs_matcher.c:2502
806 msgid "Any"
807 msgstr "Произволен"
808
809 #: src/addrgather.c:172
810 msgid "Please specify name for address book."
811 msgstr "Въведете име за адресника"
812
813 #: src/addrgather.c:179
814 #, fuzzy
815 msgid "No available address book."
816 msgstr "Налични адреси"
817
818 #: src/addrgather.c:200
819 msgid "Please select the mail headers to search."
820 msgstr "Изберете заглавките, които ще бъдат търсени."
821
822 #: src/addrgather.c:207
823 msgid "Collecting addresses..."
824 msgstr "Събиране на адреси..."
825
826 #: src/addrgather.c:247
827 msgid "address added by claws-mail"
828 msgstr ""
829
830 #: src/addrgather.c:275
831 msgid "Addresses collected successfully."
832 msgstr "Адресите са успешно събрани."
833
834 #: src/addrgather.c:357
835 msgid "Current folder:"
836 msgstr "Текуща папка:"
837
838 #: src/addrgather.c:368
839 msgid "Address book name:"
840 msgstr "Име на адресника:"
841
842 #: src/addrgather.c:395
843 msgid "Address book folder size:"
844 msgstr "Размер на папката на адресника:"
845
846 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
847 msgid ""
848 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
849 msgstr ""
850
851 #: src/addrgather.c:413
852 msgid "Process these mail header fields"
853 msgstr "Обработвай тези полета на заглавки"
854
855 #: src/addrgather.c:432
856 msgid "Include subfolders"
857 msgstr "Включване на под-папките"
858
859 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
860 msgid "Header Name"
861 msgstr "Име на заглавката"
862
863 #: src/addrgather.c:457
864 msgid "Address Count"
865 msgstr "Брой на адресите"
866
867 #: src/addrgather.c:567
868 msgid "Header Fields"
869 msgstr "Полета на заглавки"
870
871 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
872 #: src/importldif.c:1022
873 msgid "Finish"
874 msgstr "Готово"
875
876 #: src/addrgather.c:626
877 msgid "Collect email addresses from selected messages"
878 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
879
880 #: src/addrgather.c:630
881 msgid "Collect email addresses from folder"
882 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
883
884 #: src/addrindex.c:123
885 msgid "Common addresses"
886 msgstr "Публични адреси"
887
888 #: src/addrindex.c:124
889 msgid "Personal addresses"
890 msgstr "Лични адреси"
891
892 #: src/addrindex.c:130
893 msgid "Common address"
894 msgstr "Публичен адрес"
895
896 #: src/addrindex.c:131
897 msgid "Personal address"
898 msgstr "Личен адрес"
899
900 #: src/addrindex.c:1827
901 msgid "Address(es) update"
902 msgstr "Адрес (-и) в групата"
903
904 #: src/addrindex.c:1828
905 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
906 msgstr "Грешка при актуализацията. Промените не бяха записани в директорията."
907
908 #: src/addrduplicates.c:127
909 msgid "Show duplicates in the same book"
910 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в същия адресник"
911
912 #: src/addrduplicates.c:133
913 msgid "Show duplicates in different books"
914 msgstr "Показване на повтарящи се адреси в различни адресници"
915
916 #: src/addrduplicates.c:144
917 msgid "Find address book email duplicates"
918 msgstr ""
919
920 #: src/addrduplicates.c:145
921 msgid ""
922 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
923 msgstr ""
924
925 #: src/addrduplicates.c:325
926 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
927 msgstr "Не са открити повтарящи се адреси в адресника"
928
929 #: src/addrduplicates.c:356
930 msgid "Duplicate email addresses"
931 msgstr "Повтарящи се адреси на е-поща"
932
933 #: src/addrduplicates.c:474
934 msgid "Address book path"
935 msgstr "Път до адресника"
936
937 #: src/addrduplicates.c:852
938 msgid "Delete address"
939 msgstr "Изтриване на адрес"
940
941 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
942 msgid "Notice"
943 msgstr "Бележка"
944
945 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
946 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
947 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
948 #: src/summaryview.c:4868
949 msgid "Warning"
950 msgstr "Предупреждение"
951
952 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
953 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
954 msgid "Error"
955 msgstr "Грешка"
956
957 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
958 msgid "_View log"
959 msgstr "_Преглед на журналния файл"
960
961 #: src/alertpanel.c:347
962 msgid "Show this message next time"
963 msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
964
965 #: src/browseldap.c:218
966 msgid "Browse Directory Entry"
967 msgstr "Претърсване на директорийния запис"
968
969 #: src/browseldap.c:237
970 msgid "Server Name :"
971 msgstr "Име на сървъра:"
972
973 #: src/browseldap.c:247
974 msgid "Distinguished Name (dn) :"
975 msgstr "Характерно име (dn) :"
976
977 #: src/browseldap.c:270
978 msgid "LDAP Name"
979 msgstr "LDAP-име"
980
981 #: src/browseldap.c:272
982 msgid "Attribute Value"
983 msgstr "Атрибутна стойност"
984
985 #: src/common/plugin.c:65
986 msgid "Nothing"
987 msgstr "Нищо"
988
989 #: src/common/plugin.c:66
990 msgid "a viewer"
991 msgstr "преглед на изображения"
992
993 #: src/common/plugin.c:67
994 msgid "a MIME parser"
995 msgstr "обработка по MIME"
996
997 #: src/common/plugin.c:68
998 msgid "folders"
999 msgstr "папки"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:69
1002 msgid "filtering"
1003 msgstr "филтриране"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:70
1006 msgid "a privacy interface"
1007 msgstr "интерфейс за поверителна информация"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:71
1010 msgid "a notifier"
1011 msgstr "оповестител"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:72
1014 msgid "an utility"
1015 msgstr "инструмент"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:73
1018 msgid "things"
1019 msgstr "неща"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:334
1022 #, c-format
1023 msgid ""
1024 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1025 msgstr ""
1026 "Тази приставка предоставя %s (%s), което вече се използва и чрез %s "
1027 "приставката."
1028
1029 #: src/common/plugin.c:436
1030 msgid "Plugin already loaded"
1031 msgstr "Приставката вече е заредена"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:447
1034 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1035 msgstr "Грешка при заделянето на памет за приставка"
1036
1037 #: src/common/plugin.c:481
1038 #, fuzzy
1039 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1040 msgstr ""
1041 "Тази приставка не е лицензирана под лиценз, съвместим с GPL версия 2 или по-"
1042 "нова."
1043
1044 #: src/common/plugin.c:490
1045 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1046 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
1047
1048 #: src/common/plugin.c:748
1049 #, c-format
1050 msgid ""
1051 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1052 "built with."
1053 msgstr ""
1054 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
1055 "била компилирана."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:751
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
1063 "компилирана."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:760
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:762
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
1073
1074 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1075 msgid "SSL handshake failed\n"
1076 msgstr "SSL-връзката е неуспешна\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:180
1079 #, fuzzy
1080 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1081 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1082
1083 #: src/common/smtp.c:183
1084 #, fuzzy
1085 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1086 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1087
1088 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1089 msgid "bad SMTP response\n"
1090 msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1093 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1094 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1097 msgid "error occurred on authentication\n"
1098 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:610
1101 #, c-format
1102 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1103 msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1106 msgid "couldn't start TLS session\n"
1107 msgstr "грешка при стартирането на TLS сесията\n"
1108
1109 #: src/common/socket.c:573
1110 #, fuzzy
1111 msgid "Socket IO timeout.\n"
1112 msgstr "Сесията изтече\n"
1113
1114 #: src/common/socket.c:602
1115 #, fuzzy
1116 msgid "Connection timed out.\n"
1117 msgstr "Грешка при свързване"
1118
1119 #: src/common/socket.c:630
1120 #, c-format
1121 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: src/common/socket.c:643
1125 #, fuzzy, c-format
1126 msgid "%s: unknown host.\n"
1127 msgstr "Непозната настройка\n"
1128
1129 #: src/common/socket.c:831
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1132 msgstr "Грешка при свързване"
1133
1134 #: src/common/socket.c:1071
1135 #, c-format
1136 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: src/common/socket.c:1166
1140 #, c-format
1141 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: src/common/socket.c:1513
1145 #, c-format
1146 msgid "write on fd%d: %s\n"
1147 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
1148
1149 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1150 #, c-format
1151 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1155 #, c-format
1156 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1160 #, c-format
1161 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1165 msgid "Uncheckable"
1166 msgstr "Непроверимо"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1169 msgid "Self-signed certificate"
1170 msgstr "Самоподписан сертификат"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1173 msgid "Revoked certificate"
1174 msgstr "Изтрит сертификат"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1177 msgid "No certificate issuer found"
1178 msgstr "Не е открит издателят на сертификата"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1181 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1187 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1190 #, fuzzy, c-format
1191 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1192 msgstr "Сертификат за изпращане"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1195 #, fuzzy, c-format
1196 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1197 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1200 #, c-format
1201 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1207 msgstr "Изберете файл със сертификат"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1215 #, fuzzy, c-format
1216 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Сертификат за изпращане"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1223 msgid "<not in certificate>"
1224 msgstr "<не в сертификатът>"
1225
1226 #: src/common/string_match.c:83
1227 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1228 msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
1229
1230 #: src/common/utils.c:371
1231 #, c-format
1232 msgid "%dB"
1233 msgstr "%dB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:372
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dKB"
1238 msgstr "%d.%02dKB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:373
1241 #, c-format
1242 msgid "%d.%02dMB"
1243 msgstr "%d.%02dMB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:374
1246 #, c-format
1247 msgid "%.2fGB"
1248 msgstr "%.2fGB"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4974
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Sunday"
1253 msgstr "Неделя"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4975
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Monday"
1258 msgstr "Понеделник"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4976
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Tuesday"
1263 msgstr "Вторник"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4977
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Wednesday"
1268 msgstr "Сряда"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4978
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Thursday"
1273 msgstr "Четвъртък"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4979
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Friday"
1278 msgstr "Петък"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4980
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Saturday"
1283 msgstr "Събота"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4982
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "January"
1288 msgstr "Януари"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4983
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "February"
1293 msgstr "Февруари"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4984
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "March"
1298 msgstr "Март"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4985
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "April"
1303 msgstr "Април"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4986
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "May"
1308 msgstr "Май"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4987
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "June"
1313 msgstr "Юни"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4988
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "July"
1318 msgstr "Юли"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4989
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "August"
1323 msgstr "Август"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4990
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "September"
1328 msgstr "Септември"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4991
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "October"
1333 msgstr "Октомври"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4992
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "November"
1338 msgstr "Ноември"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4993
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "December"
1343 msgstr "Декември"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4995
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Sun"
1348 msgstr "Нд"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4996
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Mon"
1353 msgstr "Пн"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4997
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Tue"
1358 msgstr "Вт"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4998
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Wed"
1363 msgstr "Ср"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4999
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Thu"
1368 msgstr "Чт"
1369
1370 #: src/common/utils.c:5000
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Fri"
1373 msgstr "Пт"
1374
1375 #: src/common/utils.c:5001
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Sat"
1378 msgstr "Сб"
1379
1380 #: src/common/utils.c:5003
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Jan"
1383 msgstr "Яну"
1384
1385 #: src/common/utils.c:5004
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Feb"
1388 msgstr "Фев"
1389
1390 #: src/common/utils.c:5005
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Mar"
1393 msgstr "Мар"
1394
1395 #: src/common/utils.c:5006
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Apr"
1398 msgstr "Апр"
1399
1400 #: src/common/utils.c:5007
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "May"
1403 msgstr "Май"
1404
1405 #: src/common/utils.c:5008
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jun"
1408 msgstr "Юни"
1409
1410 #: src/common/utils.c:5009
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Jul"
1413 msgstr "Юли"
1414
1415 #: src/common/utils.c:5010
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Aug"
1418 msgstr "Авг"
1419
1420 #: src/common/utils.c:5011
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Sep"
1423 msgstr "Сеп"
1424
1425 #: src/common/utils.c:5012
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Oct"
1428 msgstr "Окт"
1429
1430 #: src/common/utils.c:5013
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Nov"
1433 msgstr "Ное"
1434
1435 #: src/common/utils.c:5014
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Dec"
1438 msgstr "Дек"
1439
1440 #: src/common/utils.c:5025
1441 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1442 msgid "AM"
1443 msgstr "пр. обяд"
1444
1445 #: src/common/utils.c:5026
1446 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1447 msgid "PM"
1448 msgstr "сл. обяд"
1449
1450 #: src/common/utils.c:5027
1451 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1452 msgid "am"
1453 msgstr "пр. обяд"
1454
1455 #: src/common/utils.c:5028
1456 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1457 msgid "pm"
1458 msgstr "сл. обяд"
1459
1460 #: src/common/utils.c:5035
1461 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1462 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1463 msgstr "%A %e %B %Y %H:%M:%S"
1464
1465 #: src/common/utils.c:5036
1466 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1467 msgid "%m/%d/%y"
1468 msgstr "%d.%m.%Y"
1469
1470 #: src/common/utils.c:5037
1471 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1472 msgid "%H:%M:%S"
1473 msgstr "%H:%M:%S"
1474
1475 #: src/common/utils.c:5039
1476 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1477 msgid "%I:%M:%S %p"
1478 msgstr "%I:%M:%S %p"
1479
1480 #: src/compose.c:565
1481 msgid "_Add..."
1482 msgstr "_Добавяне..."
1483
1484 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361
1485 msgid "_Remove"
1486 msgstr "_Премахване"
1487
1488 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1489 msgid "_Properties..."
1490 msgstr "_Настройки..."
1491
1492 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1493 msgid "_Message"
1494 msgstr "_Писмо"
1495
1496 #: src/compose.c:578
1497 msgid "_Spelling"
1498 msgstr "_Правопис"
1499
1500 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1501 msgid "_Options"
1502 msgstr "_Настройки"
1503
1504 #: src/compose.c:584
1505 msgid "S_end"
1506 msgstr "Из_пращане"
1507
1508 #: src/compose.c:585
1509 msgid "Send _later"
1510 msgstr "По-_късно"
1511
1512 #: src/compose.c:588
1513 msgid "_Attach file"
1514 msgstr "При_крепяне на файл"
1515
1516 #: src/compose.c:589
1517 msgid "_Insert file"
1518 msgstr "В_мъкване на файл"
1519
1520 #: src/compose.c:590
1521 msgid "Insert si_gnature"
1522 msgstr "Добавяне на по_дпис"
1523
1524 #: src/compose.c:594
1525 #, fuzzy
1526 msgid "_Print"
1527 msgstr "Отпечатване"
1528
1529 #: src/compose.c:599
1530 msgid "_Undo"
1531 msgstr "_Връщане"
1532
1533 #: src/compose.c:600
1534 msgid "_Redo"
1535 msgstr "_Повтаряне"
1536
1537 #: src/compose.c:603
1538 msgid "Cu_t"
1539 msgstr "И_зрязване"
1540
1541 #: src/compose.c:607
1542 #, fuzzy
1543 msgid "_Special paste"
1544 msgstr "Поставяне като"
1545
1546 #: src/compose.c:608
1547 #, fuzzy
1548 msgid "As _quotation"
1549 msgstr "като _цитат"
1550
1551 #: src/compose.c:609
1552 #, fuzzy
1553 msgid "_Wrapped"
1554 msgstr "_загърнато"
1555
1556 #: src/compose.c:610
1557 #, fuzzy
1558 msgid "_Unwrapped"
1559 msgstr "_незагърнато"
1560
1561 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1562 msgid "Select _all"
1563 msgstr "_Избиране на всичко"
1564
1565 #: src/compose.c:614
1566 msgid "A_dvanced"
1567 msgstr "_Допълнителни"
1568
1569 #: src/compose.c:615
1570 msgid "Move a character backward"
1571 msgstr "Придвижване с един знак назад"
1572
1573 #: src/compose.c:616
1574 msgid "Move a character forward"
1575 msgstr "Придвижване с един знак напред"
1576
1577 #: src/compose.c:617
1578 msgid "Move a word backward"
1579 msgstr "Придвижване с една дума назад"
1580
1581 #: src/compose.c:618
1582 msgid "Move a word forward"
1583 msgstr "Придвижване с една дума напред"
1584
1585 #: src/compose.c:619
1586 msgid "Move to beginning of line"
1587 msgstr "Придвижване до началото на реда"
1588
1589 #: src/compose.c:620
1590 msgid "Move to end of line"
1591 msgstr "Придвижване до края на реда"
1592
1593 #: src/compose.c:621
1594 msgid "Move to previous line"
1595 msgstr "Придвижване до предишния ред"
1596
1597 #: src/compose.c:622
1598 msgid "Move to next line"
1599 msgstr "Придвижване до следващия ред"
1600
1601 #: src/compose.c:623
1602 msgid "Delete a character backward"
1603 msgstr "Изтриване на знак назад"
1604
1605 #: src/compose.c:624
1606 msgid "Delete a character forward"
1607 msgstr "Изтриване на знак напред"
1608
1609 #: src/compose.c:625
1610 msgid "Delete a word backward"
1611 msgstr "Изтриване на дума назад"
1612
1613 #: src/compose.c:626
1614 msgid "Delete a word forward"
1615 msgstr "Изтриване на дума напред"
1616
1617 #: src/compose.c:627
1618 msgid "Delete line"
1619 msgstr "Изтриване на ред"
1620
1621 #: src/compose.c:628
1622 msgid "Delete to end of line"
1623 msgstr "Изтриване до края на реда"
1624
1625 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1626 msgid "_Find"
1627 msgstr "_Търсене"
1628
1629 #: src/compose.c:634
1630 msgid "_Wrap current paragraph"
1631 msgstr "Загръщане на _текущия абзац"
1632
1633 #: src/compose.c:635
1634 msgid "Wrap all long _lines"
1635 msgstr "Загръщане на _дългите редове"
1636
1637 #: src/compose.c:637
1638 msgid "Edit with e_xternal editor"
1639 msgstr "Редактиране с _външен редактор"
1640
1641 #: src/compose.c:640
1642 msgid "_Check all or check selection"
1643 msgstr "_Проверка на всичко или на избраното"
1644
1645 #: src/compose.c:641
1646 msgid "_Highlight all misspelled words"
1647 msgstr "_Открояване на всички сгрешени думи"
1648
1649 #: src/compose.c:642
1650 msgid "Check _backwards misspelled word"
1651 msgstr "Проверка _назад за сгрешени думи"
1652
1653 #: src/compose.c:643
1654 msgid "_Forward to next misspelled word"
1655 msgstr "Нап_ред към следващата сгрешена дума"
1656
1657 #: src/compose.c:651
1658 msgid "Reply _mode"
1659 msgstr "Режим на _отговаряне"
1660
1661 #: src/compose.c:653
1662 msgid "Privacy _System"
1663 msgstr "Система за по_верителност"
1664
1665 #: src/compose.c:658
1666 msgid "_Priority"
1667 msgstr "_Приоритет"
1668
1669 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1670 msgid "Character _encoding"
1671 msgstr "Кодиране на _символите"
1672
1673 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1674 msgid "Western European"
1675 msgstr "Западноевропейско"
1676
1677 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1678 msgid "Baltic"
1679 msgstr "Балтийско"
1680
1681 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1682 msgid "Hebrew"
1683 msgstr "Еврейски"
1684
1685 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1686 msgid "Arabic"
1687 msgstr "Арабско"
1688
1689 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1690 msgid "Cyrillic"
1691 msgstr "Кирилица"
1692
1693 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1694 msgid "Japanese"
1695 msgstr "Японско"
1696
1697 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1698 msgid "Chinese"
1699 msgstr "Китайско"
1700
1701 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1702 msgid "Korean"
1703 msgstr "Корейско"
1704
1705 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1706 msgid "Thai"
1707 msgstr "Тайландско"
1708
1709 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1710 msgid "_Address book"
1711 msgstr "_Адресник"
1712
1713 #: src/compose.c:678
1714 msgid "_Template"
1715 msgstr "_Шаблон"
1716
1717 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1718 msgid "Actio_ns"
1719 msgstr "_Действия"
1720
1721 #: src/compose.c:689
1722 msgid "Aut_o wrapping"
1723 msgstr "Автоматично за_гръщане"
1724
1725 #: src/compose.c:690
1726 msgid "Auto _indent"
1727 msgstr "Автоматичен _отстъп"
1728
1729 #: src/compose.c:691
1730 msgid "Si_gn"
1731 msgstr "Подпи_сване"
1732
1733 #: src/compose.c:692
1734 msgid "_Encrypt"
1735 msgstr "_Шифриране"
1736
1737 #: src/compose.c:693
1738 msgid "_Request Return Receipt"
1739 msgstr "Искане на _разписка за получаване"
1740
1741 #: src/compose.c:694
1742 #, fuzzy
1743 msgid "Remo_ve references"
1744 msgstr "/_Настройки/_Късане на нишката"
1745
1746 #: src/compose.c:695
1747 msgid "Show _ruler"
1748 msgstr "Показване на _линийка"
1749
1750 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1751 msgid "_Normal"
1752 msgstr "_Нормален режим"
1753
1754 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1755 msgid "_All"
1756 msgstr "_Всички"
1757
1758 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1759 msgid "_Sender"
1760 msgstr "По_дател"
1761
1762 #: src/compose.c:703
1763 msgid "_Mailing-list"
1764 msgstr "По_щенски списък"
1765
1766 #: src/compose.c:708
1767 msgid "_Highest"
1768 msgstr "_Най-високо"
1769
1770 #: src/compose.c:709
1771 msgid "Hi_gh"
1772 msgstr "_Високо"
1773
1774 #: src/compose.c:711
1775 msgid "Lo_w"
1776 msgstr "_Ниско"
1777
1778 #: src/compose.c:712
1779 msgid "_Lowest"
1780 msgstr "Най-ни_ско"
1781
1782 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1783 msgid "_Automatic"
1784 msgstr "_Автоматично"
1785
1786 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1787 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1788 msgstr "7-битов ascii (US-ASC_II)"
1789
1790 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1791 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1792 msgstr "Уникод (_UTF-8)"
1793
1794 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1795 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1796 msgstr "Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
1797
1798 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1799 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1800 msgstr "Гръцко (ISO-8859-_7)"
1801
1802 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1803 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1804 msgstr "Турско (ISO-8859-_9)"
1805
1806 #: src/compose.c:1034
1807 msgid "New message From format error."
1808 msgstr ""
1809
1810 #: src/compose.c:1126
1811 msgid "New message subject format error."
1812 msgstr ""
1813
1814 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1815 #, c-format
1816 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1817 msgstr "В текста на шаблона за ново писмо има грешка на ред %d."
1818
1819 #: src/compose.c:1413
1820 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1821 msgstr "Грешка при отговаряне. Вероятно оригиналното писмо не съществува."
1822
1823 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1824 msgid ""
1825 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1826 "address."
1827 msgstr ""
1828 "Полето за подател в шаблона за отговаряне съдържа неправилен адрес на е-поща."
1829
1830 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "В текста на шаблона за отговаряне има грешка на ред %d."
1834
1835 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1836 msgid ""
1837 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1838 "address."
1839 msgstr ""
1840 "Полето за подател в шаблона за препращане съдържа неправилен адрес на е-поща."
1841
1842 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1843 #, c-format
1844 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1845 msgstr "В текста на шаблона за препращане има грешка на ред %d."
1846
1847 #: src/compose.c:2014
1848 msgid "Fw: multiple emails"
1849 msgstr "Препратено: няколко писма"
1850
1851 #: src/compose.c:2456
1852 #, c-format
1853 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1854 msgstr "В текста на шаблона за пренасочване има грешка на ред %d."
1855
1856 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1857 msgid "Cc:"
1858 msgstr "Копие:"
1859
1860 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1861 msgid "Bcc:"
1862 msgstr "Скрито копие:"
1863
1864 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1865 msgid "Reply-To:"
1866 msgstr "Reply-To:"
1867
1868 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1869 #: src/gtk/headers.h:32
1870 msgid "Newsgroups:"
1871 msgstr "Новинарски групи:"
1872
1873 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1874 msgid "Followup-To:"
1875 msgstr "Followup-To:"
1876
1877 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1878 msgid "In-Reply-To:"
1879 msgstr "В отговор на:"
1880
1881 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1882 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1883 msgid "To:"
1884 msgstr "До:"
1885
1886 #: src/compose.c:2747
1887 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1888 msgstr ""
1889 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1890
1891 #: src/compose.c:2753
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "The following file has been attached: \n"
1895 "%s"
1896 msgid_plural ""
1897 "The following files have been attached: \n"
1898 "%s"
1899 msgstr[0] ""
1900 "Прикрепен е следният файл:\n"
1901 "%s"
1902 msgstr[1] ""
1903 "Прикрепени са следните файлове:\n"
1904 "%s"
1905
1906 #: src/compose.c:3026
1907 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1908 msgstr "Знаците за цитиране в шаблона са неправилни."
1909
1910 #: src/compose.c:3514
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "Could not get size of file '%s'."
1913 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
1914
1915 #: src/compose.c:3525
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid ""
1918 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1919 "want to do that?"
1920 msgstr "Последователно изпечатване на %d писма. Искате ли да продължите?"
1921
1922 #: src/compose.c:3528
1923 msgid "Are you sure?"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1927 msgid "+_Insert"
1928 msgstr "+_Вмъкване"
1929
1930 #: src/compose.c:3639
1931 #, c-format
1932 msgid "File %s is empty."
1933 msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
1934
1935 #: src/compose.c:3643
1936 #, c-format
1937 msgid "Can't read %s."
1938 msgstr "Грешка при четенето на %s."
1939
1940 #: src/compose.c:3670
1941 #, c-format
1942 msgid "Message: %s"
1943 msgstr "Писмо: %s"
1944
1945 #: src/compose.c:4658
1946 msgid " [Edited]"
1947 msgstr "[Редактирано]"
1948
1949 #: src/compose.c:4665
1950 #, c-format
1951 msgid "%s - Compose message%s"
1952 msgstr "%s - Писане на ново писмо%s"
1953
1954 #: src/compose.c:4668
1955 #, c-format
1956 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1957 msgstr "[без Относно] - Писане на ново писмо%s"
1958
1959 #: src/compose.c:4670
1960 msgid "Compose message"
1961 msgstr "Писане на ново писмо"
1962
1963 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1964 msgid ""
1965 "Account for sending mail is not specified.\n"
1966 "Please select a mail account before sending."
1967 msgstr ""
1968 "Няма избрана сметка за изпращането на писма.\n"
1969 "Моля изберете такава и опитайте отново."
1970
1971 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1972 #: src/prefs_account.c:3237 src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1973 msgid "Send"
1974 msgstr "Изпращане"
1975
1976 #: src/compose.c:4915
1977 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1978 msgstr ""
1979 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Копие. "
1980 "Продължи с изпращенето?"
1981
1982 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1983 msgid "+_Send"
1984 msgstr "+_Изпращане"
1985
1986 #: src/compose.c:4947
1987 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1988 msgstr ""
1989 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Скрито "
1990 "копие. Продължи с изпращенето?"
1991
1992 #: src/compose.c:4964
1993 msgid "Recipient is not specified."
1994 msgstr "Получателят не е указан."
1995
1996 #: src/compose.c:4983
1997 msgid "+_Queue"
1998 msgstr "+_Чакащи"
1999
2000 #: src/compose.c:4984
2001 #, c-format
2002 msgid "Subject is empty. %s"
2003 msgstr "\"Относно\" е празно. %s"
2004
2005 #: src/compose.c:4985
2006 msgid "Send it anyway?"
2007 msgstr "Да се изпрати ли въпреки това?"
2008
2009 #: src/compose.c:4986
2010 msgid "Queue it anyway?"
2011 msgstr "Да се постави в опашката въпреки това?"
2012
2013 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2014 msgid "Send later"
2015 msgstr "По-късно"
2016
2017 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2018 msgid ""
2019 "Could not queue message for sending:\n"
2020 "\n"
2021 "Charset conversion failed."
2022 msgstr ""
2023 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2024 "\n"
2025 "Преобразуването на кодовата таблица е неуспешно."
2026
2027 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2028 msgid ""
2029 "Could not queue message for sending:\n"
2030 "\n"
2031 "Couldn't get recipient encryption key."
2032 msgstr ""
2033 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2034 "\n"
2035 "Не е получен ключът на получателя за шифриране."
2036
2037 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "Could not queue message for sending:\n"
2041 "\n"
2042 "Signature failed: %s"
2043 msgstr ""
2044 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2045 "\n"
2046 "Грешка при подписването: %s"
2047
2048 #: src/compose.c:5048
2049 #, c-format
2050 msgid ""
2051 "Could not queue message for sending:\n"
2052 "\n"
2053 "%s."
2054 msgstr ""
2055 "Грешка при поставяне в опашката за изпращане:\n"
2056 "\n"
2057 "%s."
2058
2059 #: src/compose.c:5050
2060 msgid "Could not queue message for sending."
2061 msgstr "Грешка при поставяне в опашката за изпращане."
2062
2063 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2064 msgid ""
2065 "The message was queued but could not be sent.\n"
2066 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2067 msgstr ""
2068
2069 #: src/compose.c:5121
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "%s\n"
2073 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2074 msgstr ""
2075
2076 #: src/compose.c:5494
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2080 "to the specified %s charset.\n"
2081 "Send it as %s?"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: src/compose.c:5552
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2088 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2089 "\n"
2090 "Send it anyway?"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: src/compose.c:5733
2094 msgid "Encryption warning"
2095 msgstr "Предупреждение от шифриране"
2096
2097 #: src/compose.c:5734
2098 msgid "+C_ontinue"
2099 msgstr "+_Продължаване"
2100
2101 #: src/compose.c:5783
2102 msgid "No account for sending mails available!"
2103 msgstr "Няма зададена сметка за изпращане на писма!"
2104
2105 #: src/compose.c:5792
2106 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2107 msgstr ""
2108
2109 #: src/compose.c:6021
2110 #, c-format
2111 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2115 #: src/toolbar.c:2181
2116 msgid "Cancel sending"
2117 msgstr "Отмяна на изпращането"
2118
2119 #: src/compose.c:6022
2120 msgid "Ignore attachment"
2121 msgstr "Пренебрегване на прикачения файл"
2122
2123 #: src/compose.c:6061
2124 #, c-format
2125 msgid "Original %s part"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: src/compose.c:6592
2129 msgid "Add to address _book"
2130 msgstr "Добавяне към _адресника"
2131
2132 #: src/compose.c:6748
2133 msgid "Delete entry contents"
2134 msgstr "Изтриване съдържанието на записа"
2135
2136 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2137 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2138 msgstr "Натиснете <tab> за автоматично вмъкване от адресника"
2139
2140 #: src/compose.c:6972
2141 msgid "Mime type"
2142 msgstr "Вид по MIME"
2143
2144 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2145 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2146 msgid "Size"
2147 msgstr "Размер"
2148
2149 #: src/compose.c:7048
2150 msgid "Save Message to "
2151 msgstr "Запазване на писмото в "
2152
2153 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2154 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2155 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2156 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2157 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2158 msgid "_Browse"
2159 msgstr "_Разгледай"
2160
2161 #: src/compose.c:7569
2162 msgid "Hea_der"
2163 msgstr "_Заглавна част"
2164
2165 #: src/compose.c:7574
2166 msgid "_Attachments"
2167 msgstr "_Прикрепени файлове"
2168
2169 #: src/compose.c:7588
2170 msgid "Othe_rs"
2171 msgstr "_Други"
2172
2173 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2174 msgid "Subject:"
2175 msgstr "Относно:"
2176
2177 #: src/compose.c:7830
2178 #, c-format
2179 msgid ""
2180 "Spell checker could not be started.\n"
2181 "%s"
2182 msgstr ""
2183 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
2184 "%s"
2185
2186 #: src/compose.c:7943
2187 #, c-format
2188 msgid "From: <i>%s</i>"
2189 msgstr "От: <i>%s</i>"
2190
2191 #: src/compose.c:7977
2192 msgid "Account to use for this email"
2193 msgstr "Сметката, която искате да използвате за това писмо"
2194
2195 #: src/compose.c:7979
2196 msgid "Sender address to be used"
2197 msgstr "Използван адрес на подателя"
2198
2199 #: src/compose.c:8143
2200 #, c-format
2201 msgid ""
2202 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2203 "encrypt this message."
2204 msgstr ""
2205 "Грешка при зареждането на системата за поверителност '%s'. Вие няма да "
2206 "можете да подпишете или кодирате това писмо."
2207
2208 #: src/compose.c:8243
2209 msgid "_None"
2210 msgstr "_Без"
2211
2212 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2213 #, c-format
2214 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2215 msgstr "В текста на шаблона има грешка на ред %d."
2216
2217 #: src/compose.c:8460
2218 msgid "Template From format error."
2219 msgstr ""
2220
2221 #: src/compose.c:8478
2222 msgid "Template To format error."
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/compose.c:8496
2226 msgid "Template Cc format error."
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/compose.c:8514
2230 msgid "Template Bcc format error."
2231 msgstr ""
2232
2233 #: src/compose.c:8533
2234 msgid "Template subject format error."
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/compose.c:8797
2238 msgid "Invalid MIME type."
2239 msgstr "Неправилен вид по MIME"
2240
2241 #: src/compose.c:8812
2242 msgid "File doesn't exist or is empty."
2243 msgstr "Файлът не съществува или е празен."
2244
2245 #: src/compose.c:8886
2246 msgid "Properties"
2247 msgstr "Атрибути"
2248
2249 #: src/compose.c:8903
2250 msgid "MIME type"
2251 msgstr "Вид по MIME"
2252
2253 #: src/compose.c:8944
2254 msgid "Encoding"
2255 msgstr "Кодиране"
2256
2257 #: src/compose.c:8964
2258 msgid "Path"
2259 msgstr "Път"
2260
2261 #: src/compose.c:8965
2262 msgid "File name"
2263 msgstr "Име на файла"
2264
2265 #: src/compose.c:9157
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "The external editor is still working.\n"
2269 "Force terminating the process?\n"
2270 "process group id: %d"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2274 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/compose.c:9577
2278 msgid "Could not queue message."
2279 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2280
2281 #: src/compose.c:9579
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "Could not queue message:\n"
2285 "\n"
2286 "%s."
2287 msgstr ""
2288 "Грешка при поставяне на писмото в изчакване:\n"
2289 "\n"
2290 "%s."
2291
2292 #: src/compose.c:9747
2293 msgid "Could not save draft."
2294 msgstr "Грешка при запис на черновата."
2295
2296 #: src/compose.c:9751
2297 msgid "Could not save draft"
2298 msgstr "Грешка при запис на черновата"
2299
2300 #: src/compose.c:9752
2301 msgid ""
2302 "Could not save draft.\n"
2303 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/compose.c:9754
2307 msgid "_Cancel exit"
2308 msgstr "_Отказ от излизане"
2309
2310 #: src/compose.c:9754
2311 msgid "_Discard email"
2312 msgstr "_Отхвърляне на писмото"
2313
2314 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2315 msgid "Select file"
2316 msgstr "Избор на файл"
2317
2318 #: src/compose.c:9942
2319 #, c-format
2320 msgid "File '%s' could not be read."
2321 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
2322
2323 #: src/compose.c:9944
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "File '%s' contained invalid characters\n"
2327 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2328 msgstr ""
2329
2330 #: src/compose.c:10016
2331 msgid "Discard message"
2332 msgstr "Отхвърляне на писмо"
2333
2334 #: src/compose.c:10017
2335 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2336 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2337
2338 #: src/compose.c:10018
2339 msgid "_Discard"
2340 msgstr "_Отхвърляне"
2341
2342 #: src/compose.c:10018
2343 msgid "_Save to Drafts"
2344 msgstr "_Запазване в чернови"
2345
2346 #: src/compose.c:10020
2347 msgid "Save changes"
2348 msgstr "Запазване на промените"
2349
2350 #: src/compose.c:10021
2351 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2352 msgstr "Писмото е променено. Да се запазят ли последните промени?"
2353
2354 #: src/compose.c:10022
2355 msgid "_Don't save"
2356 msgstr "_Да не се запазва"
2357
2358 #: src/compose.c:10022
2359 msgid "+_Save to Drafts"
2360 msgstr "+_Запазване в чернови"
2361
2362 #: src/compose.c:10092
2363 #, c-format
2364 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2365 msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
2366
2367 #: src/compose.c:10094
2368 msgid "Apply template"
2369 msgstr "Прилагане на шаблон"
2370
2371 #: src/compose.c:10095
2372 msgid "_Replace"
2373 msgstr "_Замяна"
2374
2375 #: src/compose.c:10095
2376 msgid "_Insert"
2377 msgstr "_Вмъкване"
2378
2379 #: src/compose.c:10959
2380 msgid "Insert or attach?"
2381 msgstr "Вмъкване или прикрепяне?"
2382
2383 #: src/compose.c:10960
2384 msgid ""
2385 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2386 "attach it to the email?"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: src/compose.c:10962
2390 msgid "_Attach"
2391 msgstr "_Прикрепяне"
2392
2393 #: src/compose.c:11178
2394 #, c-format
2395 msgid "Quote format error at line %d."
2396 msgstr "Грешка при форматирането на кавички на ред %d."
2397
2398 #: src/compose.c:11462
2399 #, c-format
2400 msgid ""
2401 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2402 "time. Do you want to continue?"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: src/crash.c:141
2406 #, c-format
2407 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: src/crash.c:187
2411 msgid "Claws Mail has crashed"
2412 msgstr "Claws Mail спря с грешка."
2413
2414 #: src/crash.c:203
2415 #, c-format
2416 msgid ""
2417 "%s.\n"
2418 "Please file a bug report and include the information below."
2419 msgstr ""
2420
2421 #: src/crash.c:208
2422 msgid "Debug log"
2423 msgstr "Дневник на търсенето за грешки"
2424
2425 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2426 msgid "Close"
2427 msgstr "Затваряне"
2428
2429 #: src/crash.c:257
2430 msgid "Save..."
2431 msgstr "Запазване..."
2432
2433 #: src/crash.c:262
2434 msgid "Create bug report"
2435 msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
2436
2437 #: src/crash.c:312
2438 msgid "Save crash information"
2439 msgstr "Запазване данни за прекъсването"
2440
2441 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2442 msgid "Add New Person"
2443 msgstr "Добавяне на  нов контакт"
2444
2445 #: src/editaddress.c:158
2446 msgid ""
2447 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2448 "following values to be set:\n"
2449 " - Display Name\n"
2450 " - First Name\n"
2451 " - Last Name\n"
2452 " - Nickname\n"
2453 " - any email address\n"
2454 " - any additional attribute\n"
2455 "\n"
2456 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2457 "Click Cancel to close without saving."
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/editaddress.c:169
2461 msgid ""
2462 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2463 "following values to be set:\n"
2464 " - First Name\n"
2465 " - Last Name\n"
2466 " - any email address\n"
2467 " - any additional attribute\n"
2468 "\n"
2469 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2470 "Click Cancel to close without saving."
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/editaddress.c:233
2474 msgid "Edit Person Details"
2475 msgstr "Редактиране на лични данни"
2476
2477 #: src/editaddress.c:411
2478 msgid "An Email address must be supplied."
2479 msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
2480
2481 #: src/editaddress.c:587
2482 msgid "A Name and Value must be supplied."
2483 msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
2484
2485 #: src/editaddress.c:676
2486 msgid "Discard"
2487 msgstr "Отхвърляне"
2488
2489 #: src/editaddress.c:677
2490 msgid "Apply"
2491 msgstr "Прилагане"
2492
2493 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2494 msgid "Edit Person Data"
2495 msgstr "Редактиране на личните данни"
2496
2497 #: src/editaddress.c:785
2498 msgid "Choose a picture"
2499 msgstr "Избор на изображени"
2500
2501 #: src/editaddress.c:804
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "Failed to import image: \n"
2505 "%s"
2506 msgstr ""
2507 "Грешка при внасяне на изображението:\n"
2508 "%s"
2509
2510 #: src/editaddress.c:846
2511 msgid "_Set picture"
2512 msgstr "_Задаване на изображение"
2513
2514 #: src/editaddress.c:847
2515 msgid "_Unset picture"
2516 msgstr "_Премахване на изображението"
2517
2518 #: src/editaddress.c:905
2519 msgid "Photo"
2520 msgstr "Снимка"
2521
2522 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2523 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2524 msgid "Display Name"
2525 msgstr "Показвано име"
2526
2527 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2528 msgid "Last Name"
2529 msgstr "Фамилно име"
2530
2531 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2532 msgid "First Name"
2533 msgstr "Малко име"
2534
2535 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2536 msgid "Nickname"
2537 msgstr "Прякор"
2538
2539 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2540 msgid "Alias"
2541 msgstr "Псевдоним"
2542
2543 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2544 #: src/prefs_customheader.c:223
2545 msgid "Value"
2546 msgstr "Стойност"
2547
2548 #: src/editaddress.c:1427
2549 msgid "_User Data"
2550 msgstr "_Лични данни"
2551
2552 #: src/editaddress.c:1428
2553 msgid "_Email Addresses"
2554 msgstr "Адреси на _е-поща"
2555
2556 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2557 msgid "O_ther Attributes"
2558 msgstr "_Други данни"
2559
2560 #: src/editbook.c:109
2561 msgid "File appears to be OK."
2562 msgstr "Файлът изглежда наред.."
2563
2564 #: src/editbook.c:112
2565 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2566 msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
2567
2568 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2569 msgid "Could not read file."
2570 msgstr "Грешка при четене на файла."
2571
2572 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2573 msgid "Edit Addressbook"
2574 msgstr "Редактиране на адресник"
2575
2576 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2577 msgid " Check File "
2578 msgstr " Проверка на файла "
2579
2580 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2581 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2582 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2583 msgid "File"
2584 msgstr "Файл"
2585
2586 #: src/editbook.c:281
2587 msgid "Add New Addressbook"
2588 msgstr "Добавяне на нов адресник"
2589
2590 #: src/editgroup.c:101
2591 msgid "A Group Name must be supplied."
2592 msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
2593
2594 #: src/editgroup.c:294
2595 msgid "Edit Group Data"
2596 msgstr "Редактиране данните на група"
2597
2598 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2599 msgid "Group Name"
2600 msgstr "Име на групата"
2601
2602 #: src/editgroup.c:342
2603 msgid "Addresses in Group"
2604 msgstr "Адреси в групата"
2605
2606 #: src/editgroup.c:377
2607 msgid "Available Addresses"
2608 msgstr "Налични адреси"
2609
2610 #: src/editgroup.c:452
2611 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2612 msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
2613
2614 #: src/editgroup.c:500
2615 msgid "Edit Group Details"
2616 msgstr "Редактиране данните на група"
2617
2618 #: src/editgroup.c:503
2619 msgid "Add New Group"
2620 msgstr "Добавяне на нова група"
2621
2622 #: src/editgroup.c:553
2623 msgid "Edit folder"
2624 msgstr "Редактиране на папка"
2625
2626 #: src/editgroup.c:553
2627 msgid "Input the new name of folder:"
2628 msgstr "Въведете новото име на папката:"
2629
2630 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2631 msgid "New folder"
2632 msgstr "Нова папка"
2633
2634 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2635 msgid "Input the name of new folder:"
2636 msgstr "Въведете име за новата папка:"
2637
2638 #: src/editjpilot.c:188
2639 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2640 msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
2641
2642 #: src/editjpilot.c:200
2643 msgid "Select JPilot File"
2644 msgstr "Избиране на Jpilot файл"
2645
2646 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2647 msgid "Edit JPilot Entry"
2648 msgstr "Редактиране на запис за JPilot"
2649
2650 #: src/editjpilot.c:281
2651 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2652 msgstr "Допълнителни елементи на е-пощенските адреси"
2653
2654 #: src/editjpilot.c:372
2655 msgid "Add New JPilot Entry"
2656 msgstr "Добавяне на нов Jpilot запис"
2657
2658 #: src/editldap_basedn.c:138
2659 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2660 msgstr "Редактиране на LDAP — Избор на основа на търсенето"
2661
2662 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2663 msgid "Hostname"
2664 msgstr "Име на хост"
2665
2666 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2667 msgid "Port"
2668 msgstr "Порт"
2669
2670 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2671 msgid "Search Base"
2672 msgstr "Основа на търсенето"
2673
2674 #: src/editldap_basedn.c:198
2675 msgid "Available Search Base(s)"
2676 msgstr "Налични основи на търсенето"
2677
2678 #: src/editldap_basedn.c:288
2679 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2680 msgstr "Грешка при откриване основите на търсене в сървъра. Задайте ги ръчно."
2681
2682 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2683 msgid "Could not connect to server"
2684 msgstr "Грешка при свързването към сървъра"
2685
2686 #: src/editldap.c:152
2687 msgid "A Name must be supplied."
2688 msgstr "Трябва да бъде указано име."
2689
2690 #: src/editldap.c:164
2691 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2692 msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
2693
2694 #: src/editldap.c:177
2695 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2696 msgstr "Трябва да се зададе поне един атрибут за търсенето в LDAP."
2697
2698 #: src/editldap.c:278
2699 msgid "Connected successfully to server"
2700 msgstr "Успешно свързване със сървъра"
2701
2702 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2703 msgid "Edit LDAP Server"
2704 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2705
2706 #: src/editldap.c:437
2707 msgid "A name that you wish to call the server."
2708 msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
2709
2710 #: src/editldap.c:450
2711 msgid ""
2712 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2713 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2714 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2715 "computer as Claws Mail."
2716 msgstr ""
2717
2718 #: src/editldap.c:470
2719 msgid "TLS"
2720 msgstr "TLS"
2721
2722 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2723 msgid "SSL"
2724 msgstr "SSL"
2725
2726 #: src/editldap.c:475
2727 msgid ""
2728 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2729 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2730 "TLS_REQCERT fields)."
2731 msgstr ""
2732
2733 #: src/editldap.c:479
2734 msgid ""
2735 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2736 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2737 "TLS_REQCERT fields)."
2738 msgstr ""
2739
2740 #: src/editldap.c:493
2741 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2742 msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
2743
2744 #: src/editldap.c:496
2745 msgid " Check Server "
2746 msgstr " Проверка на сървъра "
2747
2748 #: src/editldap.c:500
2749 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2750 msgstr ""
2751
2752 #: src/editldap.c:513
2753 msgid ""
2754 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2755 "Examples include:\n"
2756 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2757 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2758 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/editldap.c:524
2762 msgid ""
2763 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2764 "server."
2765 msgstr ""
2766
2767 #: src/editldap.c:580
2768 msgid "Search Attributes"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: src/editldap.c:589
2772 msgid ""
2773 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2774 "find a name or address."
2775 msgstr ""
2776
2777 #: src/editldap.c:592
2778 msgid " Defaults "
2779 msgstr " По подразбиране "
2780
2781 #: src/editldap.c:596
2782 msgid ""
2783 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2784 "names and addresses during a name or address search process."
2785 msgstr ""
2786
2787 #: src/editldap.c:602
2788 msgid "Max Query Age (secs)"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: src/editldap.c:617
2792 msgid ""
2793 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2794 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2795 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2796 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2797 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2798 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2799 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2800 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2801 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2802 "more memory to cache results."
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/editldap.c:634
2806 msgid "Include server in dynamic search"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: src/editldap.c:639
2810 msgid ""
2811 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2812 "address completion."
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/editldap.c:645
2816 msgid "Match names 'containing' search term"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/editldap.c:650
2820 msgid ""
2821 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2822 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2823 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2824 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2825 "searches against other address interfaces."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/editldap.c:703
2829 msgid "Bind DN"
2830 msgstr "DN за свързване"
2831
2832 #: src/editldap.c:712
2833 msgid ""
2834 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2835 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2836 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2837 "performing a search."
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/editldap.c:719
2841 msgid "Bind Password"
2842 msgstr "Парола за свързване"
2843
2844 #: src/editldap.c:733
2845 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2846 msgstr ""
2847
2848 #: src/editldap.c:738
2849 msgid "Timeout (secs)"
2850 msgstr "Изчакване (сек.)"
2851
2852 #: src/editldap.c:752
2853 msgid "The timeout period in seconds."
2854 msgstr "Време на изчакване в секунди"
2855
2856 #: src/editldap.c:756
2857 msgid "Maximum Entries"
2858 msgstr "Максимален брой записи"
2859
2860 #: src/editldap.c:770
2861 msgid ""
2862 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2863 msgstr ""
2864
2865 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2866 msgid "Basic"
2867 msgstr "Основни"
2868
2869 #: src/editldap.c:786
2870 msgid "Search"
2871 msgstr "Търсене"
2872
2873 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2874 msgid "Extended"
2875 msgstr "Разширени"
2876
2877 #: src/editldap.c:985
2878 msgid "Add New LDAP Server"
2879 msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
2880
2881 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2882 msgid "Tag"
2883 msgstr "Етикет"
2884
2885 #: src/edittags.c:215
2886 msgid "Delete tag"
2887 msgstr "Изтриване на етикета"
2888
2889 #: src/edittags.c:216
2890 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2891 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2892
2893 #: src/edittags.c:243
2894 msgid "Delete all tags"
2895 msgstr "Изтриване на всички етикети"
2896
2897 #: src/edittags.c:244
2898 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2899 msgstr "Наистина ли искате да изтриете всички етикети?"
2900
2901 #: src/edittags.c:422
2902 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/edittags.c:464
2906 msgid "Tag is not set."
2907 msgstr "Етикетът не е указан."
2908
2909 #: src/edittags.c:529
2910 msgctxt "Dialog title"
2911 msgid "Apply tags"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/edittags.c:543
2915 msgid "New tag:"
2916 msgstr "Нов етикет:"
2917
2918 #: src/edittags.c:576
2919 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2920 msgstr ""
2921
2922 #: src/editvcard.c:95
2923 msgid "File does not appear to be vCard format."
2924 msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
2925
2926 #: src/editvcard.c:107
2927 msgid "Select vCard File"
2928 msgstr "Изберете vCard-файл"
2929
2930 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
2931 msgid "Edit vCard Entry"
2932 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2933
2934 #: src/editvcard.c:261
2935 msgid "Add New vCard Entry"
2936 msgstr "Добавяне на запис за vCard"
2937
2938 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
2939 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: src/exphtmldlg.c:106
2943 msgid "Please specify output directory and file to create."
2944 msgstr ""
2945
2946 #: src/exphtmldlg.c:109
2947 msgid "Select stylesheet and formatting."
2948 msgstr ""
2949
2950 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
2951 msgid "File exported successfully."
2952 msgstr "Файлът е изнесен успешно."
2953
2954 #: src/exphtmldlg.c:177
2955 #, c-format
2956 msgid ""
2957 "HTML Output Directory '%s'\n"
2958 "does not exist. OK to create new directory?"
2959 msgstr ""
2960 "Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
2961 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2962
2963 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
2964 msgid "Create Directory"
2965 msgstr "Създаване на директория"
2966
2967 #: src/exphtmldlg.c:189
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2971 "%s"
2972 msgstr ""
2973 "Грешка при създаване на папка за HTML-файла:\n"
2974 "%s"
2975
2976 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
2977 msgid "Failed to Create Directory"
2978 msgstr "Грешка при създаване на папката"
2979
2980 #: src/exphtmldlg.c:233
2981 msgid "Error creating HTML file"
2982 msgstr "Грешка при създаване на HTML-файла"
2983
2984 #: src/exphtmldlg.c:319
2985 msgid "Select HTML output file"
2986 msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
2987
2988 #: src/exphtmldlg.c:383
2989 msgid "HTML Output File"
2990 msgstr "Изходен HTML-файл"
2991
2992 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
2993 #: src/importldif.c:684
2994 msgid "B_rowse"
2995 msgstr "П_реглед"
2996
2997 #: src/exphtmldlg.c:445
2998 msgid "Stylesheet"
2999 msgstr "Стил"
3000
3001 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3002 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3003 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456
3004 #: src/summaryview.c:6009
3005 msgid "None"
3006 msgstr "Без"
3007
3008 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3009 #: src/prefs_other.c:408
3010 msgid "Default"
3011 msgstr "По подразбиране"
3012
3013 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3014 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3015 msgid "Full"
3016 msgstr "Пълно"
3017
3018 #: src/exphtmldlg.c:456
3019 msgid "Custom"
3020 msgstr "Потребителско"
3021
3022 #: src/exphtmldlg.c:457
3023 msgid "Custom-2"
3024 msgstr "Потребителско-2"
3025
3026 #: src/exphtmldlg.c:458
3027 msgid "Custom-3"
3028 msgstr "Потребителско-3"
3029
3030 #: src/exphtmldlg.c:459
3031 msgid "Custom-4"
3032 msgstr "Потребителско-4"
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:466
3035 msgid "Full Name Format"
3036 msgstr "Формат на пълното име"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:474
3039 msgid "First Name, Last Name"
3040 msgstr "Малко име, фамилно име"
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:475
3043 msgid "Last Name, First Name"
3044 msgstr "Фамилно име, малко име"
3045
3046 #: src/exphtmldlg.c:482
3047 msgid "Color Banding"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: src/exphtmldlg.c:488
3051 msgid "Format Email Links"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: src/exphtmldlg.c:494
3055 msgid "Format User Attributes"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3059 msgid "Address Book :"
3060 msgstr "Адресник:"
3061
3062 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3063 msgid "File Name :"
3064 msgstr "Име на файла:"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:559
3067 msgid "Open with Web Browser"
3068 msgstr "Отваряне с уеб-четец"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:591
3071 msgid "Export Address Book to HTML File"
3072 msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3075 msgid "File Info"
3076 msgstr "Данни на файла"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:657
3079 msgid "Format"
3080 msgstr "Формат"
3081
3082 #: src/expldifdlg.c:108
3083 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/expldifdlg.c:111
3087 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3088 msgstr ""
3089
3090 #: src/expldifdlg.c:187
3091 #, c-format
3092 msgid ""
3093 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3094 "does not exist. OK to create new directory?"
3095 msgstr ""
3096 "Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
3097 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
3098
3099 #: src/expldifdlg.c:199
3100 #, c-format
3101 msgid ""
3102 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3103 "%s"
3104 msgstr ""
3105 "Грешка при създаване на папка за LDIF-файла:\n"
3106 "%s"
3107
3108 #: src/expldifdlg.c:241
3109 msgid "Suffix was not supplied"
3110 msgstr "Не е указано окончание"
3111
3112 #: src/expldifdlg.c:243
3113 msgid ""
3114 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3115 "you wish to proceed without a suffix?"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/expldifdlg.c:261
3119 msgid "Error creating LDIF file"
3120 msgstr "Грешка при създаване на LDIF-файла"
3121
3122 #: src/expldifdlg.c:336
3123 msgid "Select LDIF output file"
3124 msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
3125
3126 #: src/expldifdlg.c:400
3127 msgid "LDIF Output File"
3128 msgstr "Изходен LDIF-файл"
3129
3130 #: src/expldifdlg.c:431
3131 msgid ""
3132 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3133 "to:\n"
3134 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/expldifdlg.c:437
3138 msgid ""
3139 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3140 "similar to:\n"
3141 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: src/expldifdlg.c:443
3145 msgid ""
3146 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3147 "formatted similar to:\n"
3148 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: src/expldifdlg.c:489
3152 msgid "Suffix"
3153 msgstr "Окончание"
3154
3155 #: src/expldifdlg.c:499
3156 msgid ""
3157 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3158 "entry. Examples include:\n"
3159 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3160 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3161 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: src/expldifdlg.c:507
3165 msgid "Relative DN"
3166 msgstr "Относително DN"
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:515
3169 msgid "Unique ID"
3170 msgstr "Уникално ID"
3171
3172 #: src/expldifdlg.c:523
3173 msgid ""
3174 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3175 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3176 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3177 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3178 "available RDN options that will be used to create the DN."
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:543
3182 msgid "Use DN attribute if present in data"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: src/expldifdlg.c:548
3186 msgid ""
3187 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3188 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3189 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3190 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3191 msgstr ""
3192
3193 #: src/expldifdlg.c:558
3194 msgid "Exclude record if no Email Address"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: src/expldifdlg.c:563
3198 msgid ""
3199 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3200 "option to ignore these records."
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:655
3204 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3205 msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:721
3208 msgid "Distinguished Name"
3209 msgstr "Характерно име (dn)"
3210
3211 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3212 msgid "Export to mbox file"
3213 msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
3214
3215 #: src/export.c:131
3216 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3217 msgstr ""
3218
3219 #: src/export.c:142
3220 msgid "Source folder:"
3221 msgstr "Изходна папка:"
3222
3223 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3224 msgid "Mbox file:"
3225 msgstr "Mbox-файл:"
3226
3227 #: src/export.c:203
3228 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3229 msgstr ""
3230
3231 #: src/export.c:208
3232 msgid "Source folder can't be left empty."
3233 msgstr ""
3234
3235 #: src/export.c:221
3236 msgid "Couldn't find the source folder."
3237 msgstr "Изходната папка не може да бъде намерена."
3238
3239 #: src/export.c:245
3240 msgid "Select exporting file"
3241 msgstr "Изберете файл за изнасяне"
3242
3243 #: src/exporthtml.c:767
3244 msgid "Full Name"
3245 msgstr "Пълно име"
3246
3247 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3248 msgid "Attributes"
3249 msgstr "Атрибути"
3250
3251 #: src/exporthtml.c:974
3252 msgid "Claws Mail Address Book"
3253 msgstr "Адресник на Claws Mail"
3254
3255 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3256 msgid "Name already exists but is not a directory."
3257 msgstr "Името вече съществува, но не е директория."
3258
3259 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3260 msgid "No permissions to create directory."
3261 msgstr "Няма права за създаване на папката."
3262
3263 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3264 msgid "Name is too long."
3265 msgstr "Името е твърде дълго."
3266
3267 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3268 msgid "Not specified."
3269 msgstr "Не е указано."
3270
3271 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3272 msgid "Inbox"
3273 msgstr "Входящи"
3274
3275 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3276 msgid "Sent"
3277 msgstr "Изпратени"
3278
3279 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:311
3280 msgid "Queue"
3281 msgstr "Чакащи"
3282
3283 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3284 msgid "Trash"
3285 msgstr "Кошче"
3286
3287 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3288 msgid "Drafts"
3289 msgstr "Чернови"
3290
3291 #: src/folder.c:2017
3292 #, c-format
3293 msgid "Processing (%s)...\n"
3294 msgstr "Обработка (%s)...\n"
3295
3296 #: src/folder.c:3261
3297 #, c-format
3298 msgid "Copying %s to %s...\n"
3299 msgstr "Копиране на %s в %s...\n"
3300
3301 #: src/folder.c:3261
3302 #, c-format
3303 msgid "Moving %s to %s...\n"
3304 msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
3305
3306 #: src/folder.c:3563
3307 #, c-format
3308 msgid "Updating cache for %s..."
3309 msgstr "Претърсване на кеша за %s..."
3310
3311 #: src/folder.c:4435
3312 msgid "Processing messages..."
3313 msgstr "Обработка на писмата..."
3314
3315 #: src/folder.c:4571
3316 #, c-format
3317 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: src/foldersel.c:221
3321 msgid "Select folder"
3322 msgstr "Избор на папка"
3323
3324 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3325 msgid "NewFolder"
3326 msgstr "НоваПапка"
3327
3328 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3329 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3330 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3331 #, c-format
3332 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3333 msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
3334
3335 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3336 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3337 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3338 #, c-format
3339 msgid "The folder '%s' already exists."
3340 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
3341
3342 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3343 #, c-format
3344 msgid "Can't create the folder '%s'."
3345 msgstr "Грешка при създаване на папката \"%s\"."
3346
3347 #: src/folderview.c:230
3348 msgid "Mark all re_ad"
3349 msgstr "Отбелязване на всички като про_четени"
3350
3351 #: src/folderview.c:232
3352 msgid "R_un processing rules"
3353 msgstr "Изпълнение правилата за обработка"
3354
3355 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3356 msgid "_Search folder..."
3357 msgstr "_Търсене в папката..."
3358
3359 #: src/folderview.c:235
3360 msgid "Process_ing..."
3361 msgstr "Обра_ботка..."
3362
3363 #: src/folderview.c:236
3364 msgid "Empty _trash..."
3365 msgstr "Изчистване на _кошчето..."
3366
3367 #: src/folderview.c:237
3368 msgid "Send _queue..."
3369 msgstr "Изпращане на _чакащите..."
3370
3371 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3372 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3373 msgid "New"
3374 msgstr "Нови"
3375
3376 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3377 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3378 msgid "Unread"
3379 msgstr "Непрочетени"
3380
3381 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3382 msgid "Total"
3383 msgstr "Общо"
3384
3385 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3386 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3387 msgid "#"
3388 msgstr "#"
3389
3390 #: src/folderview.c:734
3391 msgid "Setting folder info..."
3392 msgstr "Задаване данни за папката..."
3393
3394 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3395 msgid "Mark all as read"
3396 msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
3397
3398 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3399 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3400 msgstr ""
3401 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3402
3403 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3404 #, c-format
3405 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3406 msgstr "Претърсване на папка %s%c%s·..."
3407
3408 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3409 #, c-format
3410 msgid "Scanning folder %s ..."
3411 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3412
3413 #: src/folderview.c:1056
3414 msgid "Rebuild folder tree"
3415 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки"
3416
3417 #: src/folderview.c:1057
3418 msgid ""
3419 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3420 msgstr ""
3421 "Пресъздаването на дървото ще изтрие локалните временни файлове. Да се "
3422 "продължи ли?"
3423
3424 #: src/folderview.c:1067
3425 msgid "Rebuilding folder tree..."
3426 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки..."
3427
3428 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3429 msgid "Scanning folder tree..."
3430 msgstr "Претърсване на дървото с папки..."
3431
3432 #: src/folderview.c:1201
3433 #, c-format
3434 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3435 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
3436
3437 #: src/folderview.c:1255
3438 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3439 msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
3440
3441 #: src/folderview.c:2083
3442 #, fuzzy, c-format
3443 msgid "Closing folder %s..."
3444 msgstr "Затваряне на папка %s..."
3445
3446 #: src/folderview.c:2178
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "Opening folder %s..."
3449 msgstr "Отваряне на папка %s..."
3450
3451 #: src/folderview.c:2196
3452 msgid "Folder could not be opened."
3453 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
3454
3455 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3456 msgid "Empty trash"
3457 msgstr "Изчистване на кошчето"
3458
3459 #: src/folderview.c:2338
3460 msgid "Delete all messages in trash?"
3461 msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
3462
3463 #: src/folderview.c:2339
3464 msgid "+_Empty trash"
3465 msgstr "+_Изчистване на кошчето"
3466
3467 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3468 msgid "Offline warning"
3469 msgstr "Предупреждение за изключен режим"
3470
3471 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3472 msgid "You're working offline. Override?"
3473 msgstr "Работите в изключен режим. Да се превключи ли?"
3474
3475 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3476 msgid "Send queued messages"
3477 msgstr "Изпращане на чакащите писма"
3478
3479 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3480 msgid "Send all queued messages?"
3481 msgstr "Да се изпратят ли всички писма от опашката?"
3482
3483 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3484 #: src/toolbar.c:2711
3485 msgid "_Send"
3486 msgstr "_Изпращане"
3487
3488 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3489 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3490 msgstr "Грешка при изпращането на чакащите писма."
3491
3492 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2844 src/toolbar.c:2732
3493 #, c-format
3494 msgid ""
3495 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3496 "%s"
3497 msgstr ""
3498 "Грешка при изпращането на чакащите писма:\n"
3499 "%s"
3500
3501 #: src/folderview.c:2485
3502 #, c-format
3503 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3504 msgstr "Наистина ли искате да копирате папката \"%s\" в \"%s\"?"
3505
3506 #: src/folderview.c:2486
3507 #, c-format
3508 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3509 msgstr "Наистина ли искате да направите \"%s\" подпапка на \"%s\"?"
3510
3511 #: src/folderview.c:2488
3512 msgid "Copy folder"
3513 msgstr "Копиране на папка"
3514
3515 #: src/folderview.c:2488
3516 msgid "Move folder"
3517 msgstr "Преместване на папка"
3518
3519 #: src/folderview.c:2499
3520 #, c-format
3521 msgid "Copying %s to %s..."
3522 msgstr "Копиране на %s в %s..."
3523
3524 #: src/folderview.c:2499
3525 #, c-format
3526 msgid "Moving %s to %s..."
3527 msgstr "Преместване на %s в %s..."
3528
3529 #: src/folderview.c:2530
3530 msgid "Source and destination are the same."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/folderview.c:2533
3534 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/folderview.c:2534
3538 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/folderview.c:2537
3542 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/folderview.c:2540
3546 msgid "Copy failed!"
3547 msgstr "Грешка при копирането!"
3548
3549 #: src/folderview.c:2540
3550 msgid "Move failed!"
3551 msgstr "Грешка при преместването!"
3552
3553 #: src/folderview.c:2591
3554 #, c-format
3555 msgid "Processing configuration for folder %s"
3556 msgstr "Обработка на настройките за папка \"%s\""
3557
3558 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3559 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3560 msgstr "Целевата папка може да съдържа само подпапки."
3561
3562 #: src/grouplistdialog.c:161
3563 msgid "Newsgroup subscription"
3564 msgstr "Записване за новинарска група"
3565
3566 #: src/grouplistdialog.c:178
3567 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3568 msgstr "Избор на групи за записване:"
3569
3570 #: src/grouplistdialog.c:184
3571 msgid "Find groups:"
3572 msgstr "Търсене на групи:"
3573
3574 #: src/grouplistdialog.c:192
3575 msgid " Search "
3576 msgstr " Търсене "
3577
3578 #: src/grouplistdialog.c:204
3579 msgid "Newsgroup name"
3580 msgstr "Име на новинарска група"
3581
3582 #: src/grouplistdialog.c:205
3583 msgid "Messages"
3584 msgstr "Писма"
3585
3586 #: src/grouplistdialog.c:206
3587 msgid "Type"
3588 msgstr "Вид"
3589
3590 #: src/grouplistdialog.c:347
3591 msgid "moderated"
3592 msgstr "модерирана"
3593
3594 #: src/grouplistdialog.c:349
3595 msgid "readonly"
3596 msgstr "само за четене"
3597
3598 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3599 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3600 msgid "unknown"
3601 msgstr "непознат"
3602
3603 #: src/grouplistdialog.c:422
3604 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3605 msgstr "Грешка при изтегляне списъка с новинарските групи"
3606
3607 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3608 msgid "Done."
3609 msgstr "Готово."
3610
3611 #: src/grouplistdialog.c:492
3612 #, c-format
3613 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3614 msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
3615
3616 #: src/gtk/about.c:132
3617 msgid ""
3618 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3619 "\n"
3620 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: src/gtk/about.c:138
3624 msgid ""
3625 "\n"
3626 "\n"
3627 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: src/gtk/about.c:143
3631 #, fuzzy
3632 msgid ""
3633 "\n"
3634 "\n"
3635 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3636 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3637 msgstr ""
3638 "\n"
3639 "\n"
3640 "Claws Mail е свободен софтуер под лиценз GPL. Ако искате да дарите на "
3641 "проекта Claws Mail, можете да го направите на:\n"
3642
3643 #: src/gtk/about.c:159
3644 msgid ""
3645 "\n"
3646 "\n"
3647 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3648 "The Claws Mail Team\n"
3649 " and Hiroyuki Yamamoto"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: src/gtk/about.c:162
3653 msgid ""
3654 "\n"
3655 "\n"
3656 "System Information\n"
3657 msgstr ""
3658 "\n"
3659 "\n"
3660 "Сървърни данни\n"
3661
3662 #: src/gtk/about.c:168
3663 #, c-format
3664 msgid ""
3665 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3666 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3667 "Operating System: %s %s (%s)"
3668 msgstr ""
3669 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3670 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3671 "Операционна система: %s %s (%s)"
3672
3673 #: src/gtk/about.c:177
3674 #, c-format
3675 msgid ""
3676 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3677 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3678 "Operating System: %s"
3679 msgstr ""
3680 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3681 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3682 "Операционна система: %s"
3683
3684 #: src/gtk/about.c:186
3685 #, c-format
3686 msgid ""
3687 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3688 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3689 "Operating System: unknown"
3690 msgstr ""
3691 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3692 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3693 "Операционна система: непозната"
3694
3695 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3696 msgid "The Claws Mail Team"
3697 msgstr "Екипът на Claws Mail"
3698
3699 #: src/gtk/about.c:262
3700 msgid "Previous team members"
3701 msgstr "Предишни членове на екипа"
3702
3703 #: src/gtk/about.c:281
3704 msgid "The translation team"
3705 msgstr "Екип за превод"
3706
3707 #: src/gtk/about.c:300
3708 msgid "Documentation team"
3709 msgstr "Екип за документиране"
3710
3711 #: src/gtk/about.c:319
3712 msgid "Logo"
3713 msgstr "Лого"
3714
3715 #: src/gtk/about.c:338
3716 msgid "Icons"
3717 msgstr "Икони"
3718
3719 #: src/gtk/about.c:357
3720 msgid "Contributors"
3721 msgstr "Разработчици"
3722
3723 #: src/gtk/about.c:405
3724 msgid "Compiled-in Features\n"
3725 msgstr "Компилирани възможности\n"
3726
3727 #: src/gtk/about.c:421
3728 msgctxt "compface"
3729 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: src/gtk/about.c:431
3733 msgctxt "Enchant"
3734 msgid "adds support for spell checking\n"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: src/gtk/about.c:441
3738 msgctxt "GnuTLS"
3739 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: src/gtk/about.c:451
3743 msgctxt "IPv6"
3744 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: src/gtk/about.c:462
3748 msgctxt "iconv"
3749 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/gtk/about.c:472
3753 msgctxt "JPilot"
3754 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/gtk/about.c:482
3758 msgctxt "LDAP"
3759 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: src/gtk/about.c:492
3763 msgctxt "libetpan"
3764 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: src/gtk/about.c:502
3768 msgctxt "libSM"
3769 msgid "adds support for session handling\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/gtk/about.c:512
3773 msgctxt "NetworkManager"
3774 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: src/gtk/about.c:544
3778 msgid ""
3779 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3780 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3781 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3782 "version.\n"
3783 "\n"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: src/gtk/about.c:550
3787 msgid ""
3788 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3789 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3790 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3791 "more details.\n"
3792 "\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: src/gtk/about.c:568
3796 msgid ""
3797 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3798 "this program. If not, see <"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: src/gtk/about.c:573
3802 msgid ""
3803 ">. \n"
3804 "\n"
3805 msgstr ""
3806 ">. \n"
3807 "\n"
3808
3809 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2671
3810 #, fuzzy
3811 msgid "Session statistics\n"
3812 msgstr "Сесията изтече\n"
3813
3814 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2681 src/main.c:2684
3815 #, fuzzy, c-format
3816 msgid "Started: %s\n"
3817 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
3818
3819 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2690
3820 msgid "Incoming traffic\n"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2693
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "Received messages: %d\n"
3826 msgstr "изтрити писма"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2699
3829 msgid "Outgoing traffic\n"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2702
3833 #, fuzzy, c-format
3834 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3835 msgstr "Филтриране на из_браните писма"
3836
3837 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2706
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "Replied messages: %d\n"
3840 msgstr "изтрити писма"
3841
3842 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2710
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3845 msgstr "препратени писма"
3846
3847 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2714
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3850 msgstr "Филтриране на писмата...\n"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:774
3853 msgid "About Claws Mail"
3854 msgstr "Относно Claws Mail"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:832
3857 msgid ""
3858 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3859 "The Claws Mail Team\n"
3860 "and Hiroyuki Yamamoto"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: src/gtk/about.c:846
3864 msgid "_Info"
3865 msgstr "_Данни"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:852
3868 msgid "_Authors"
3869 msgstr "_Автори"
3870
3871 #: src/gtk/about.c:858
3872 msgid "_Features"
3873 msgstr "_Възможности"
3874
3875 #: src/gtk/about.c:864
3876 msgid "_License"
3877 msgstr "_Лиценз"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:872
3880 msgid "_Release Notes"
3881 msgstr "_Бележки по изданието"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:878
3884 msgid "_Statistics"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
3888 msgid "Orange"
3889 msgstr "Оранжево"
3890
3891 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
3892 msgid "Red"
3893 msgstr "Червено"
3894
3895 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
3896 msgid "Pink"
3897 msgstr "Розово"
3898
3899 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
3900 msgid "Sky blue"
3901 msgstr "Небесносиньо"
3902
3903 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
3904 msgid "Blue"
3905 msgstr "Синьо"
3906
3907 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
3908 msgid "Green"
3909 msgstr "Зелено"
3910
3911 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
3912 msgid "Brown"
3913 msgstr "Кафяво"
3914
3915 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
3916 msgid "Grey"
3917 msgstr "Сиво"
3918
3919 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
3920 msgid "Light brown"
3921 msgstr "Светлокафяво"
3922
3923 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
3924 msgid "Dark red"
3925 msgstr "Тъмночервено"
3926
3927 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
3928 msgid "Dark pink"
3929 msgstr "Тъмнорозово"
3930
3931 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
3932 msgid "Steel blue"
3933 msgstr "Стоманеносиньо"
3934
3935 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
3936 msgid "Gold"
3937 msgstr "Златно"
3938
3939 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
3940 msgid "Bright green"
3941 msgstr "Яркозелено"
3942
3943 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
3944 msgid "Magenta"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: src/gtk/foldersort.c:156
3948 #, fuzzy
3949 msgid "Set mailbox order"
3950 msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
3951
3952 #: src/gtk/foldersort.c:190
3953 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
3954 msgstr ""
3955
3956 #: src/gtk/foldersort.c:216
3957 #, fuzzy
3958 msgid "Mailboxes"
3959 msgstr "Пощенска кутия"
3960
3961 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
3962 msgid "No dictionary selected."
3963 msgstr "Не е избран речник"
3964
3965 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3968 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3969
3970 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
3971 #, fuzzy
3972 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3973 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3974
3975 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
3976 #, c-format
3977 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3978 msgstr "Грешка при цареждане на речника %s:"
3979
3980 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
3981 msgid "No misspelled word found."
3982 msgstr "Не са открити сгрешени думи."
3983
3984 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
3985 msgid "Replace unknown word"
3986 msgstr "Замяна на непозната дума"
3987
3988 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
3989 #, c-format
3990 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3991 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
3992
3993 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
3994 msgid ""
3995 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3996 "will learn from mistake.\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4000 #, fuzzy
4001 msgid "Change to..."
4002 msgstr "Промяна на оценката"
4003
4004 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4005 msgid "More..."
4006 msgstr "Още..."
4007
4008 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4009 #, c-format
4010 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4014 msgid "Accept in this session"
4015 msgstr "Приемане за тази сесия"
4016
4017 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4018 msgid "Add to personal dictionary"
4019 msgstr "Добавяне в личния речник"
4020
4021 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4022 msgid "Replace with..."
4023 msgstr "Замяна с..."
4024
4025 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4026 #, c-format
4027 msgid "Check with %s"
4028 msgstr "Проверяване с %s"
4029
4030 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4031 msgid "(no suggestions)"
4032 msgstr "(няма предложения)"
4033
4034 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4035 #, c-format
4036 msgid "Dictionary: %s"
4037 msgstr "Речник: %s"
4038
4039 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4040 #, c-format
4041 msgid "Use alternate (%s)"
4042 msgstr "Ползване на алтернативен (%s)"
4043
4044 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4045 msgid "Use both dictionaries"
4046 msgstr "Ползване и на двата речника"
4047
4048 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4049 msgid "Check while typing"
4050 msgstr "Проверка но време на въвеждане"
4051
4052 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4053 #, c-format
4054 msgid ""
4055 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4056 "%s"
4057 msgstr ""
4058 "Грешка при превключване на речника.\n"
4059 "%s"
4060
4061 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4062 #, c-format
4063 msgid ""
4064 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4065 "%s"
4066 msgstr ""
4067 "Грешка при превключване към допълнителния речник.\n"
4068 "%s"
4069
4070 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4071 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4072 #: src/summaryview.c:446
4073 msgid "Date"
4074 msgstr "Дата"
4075
4076 #: src/gtk/headers.h:8
4077 msgid "Date:"
4078 msgstr "Дата:"
4079
4080 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4081 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4082 #: src/summaryview.c:444
4083 msgid "From"
4084 msgstr "От"
4085
4086 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4087 msgid "From:"
4088 msgstr "От:"
4089
4090 #: src/gtk/headers.h:10
4091 msgid "Sender"
4092 msgstr "Подател"
4093
4094 #: src/gtk/headers.h:10
4095 msgid "Sender:"
4096 msgstr "Подател:"
4097
4098 #: src/gtk/headers.h:11
4099 msgid "Reply-To"
4100 msgstr "Отговор на"
4101
4102 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4103 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4104 #: src/summaryview.c:445
4105 msgid "To"
4106 msgstr "До"
4107
4108 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4109 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4110 msgid "Cc"
4111 msgstr "Копие"
4112
4113 #: src/gtk/headers.h:14
4114 msgid "Bcc"
4115 msgstr "Скрито копие"
4116
4117 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4118 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4119 msgid "Message-ID"
4120 msgstr "Message-ID"
4121
4122 #: src/gtk/headers.h:15
4123 msgid "Message-ID:"
4124 msgstr "Message-ID:"
4125
4126 #: src/gtk/headers.h:16
4127 msgid "In-Reply-To"
4128 msgstr "В отговор на:"
4129
4130 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4131 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4132 msgid "References"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: src/gtk/headers.h:17
4136 msgid "References:"
4137 msgstr "References:"
4138
4139 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4140 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4141 #: src/summaryview.c:443
4142 msgid "Subject"
4143 msgstr "Относно"
4144
4145 #: src/gtk/headers.h:19
4146 msgid "Comments"
4147 msgstr "Коментари"
4148
4149 #: src/gtk/headers.h:19
4150 msgid "Comments:"
4151 msgstr "Коментари:"
4152
4153 #: src/gtk/headers.h:20
4154 msgid "Keywords"
4155 msgstr "Ключови думи"
4156
4157 #: src/gtk/headers.h:20
4158 msgid "Keywords:"
4159 msgstr "Ключови думи:"
4160
4161 #: src/gtk/headers.h:21
4162 msgid "Resent-Date"
4163 msgstr "Resent-Date"
4164
4165 #: src/gtk/headers.h:21
4166 msgid "Resent-Date:"
4167 msgstr "Resent-Date:"
4168
4169 #: src/gtk/headers.h:22
4170 msgid "Resent-From"
4171 msgstr "Resent-From"
4172
4173 #: src/gtk/headers.h:22
4174 msgid "Resent-From:"
4175 msgstr "Resent-From:"
4176
4177 #: src/gtk/headers.h:23
4178 msgid "Resent-Sender"
4179 msgstr "Resent-Sender"
4180
4181 #: src/gtk/headers.h:23
4182 msgid "Resent-Sender:"
4183 msgstr "Resent-Sender:"
4184
4185 #: src/gtk/headers.h:24
4186 msgid "Resent-To"
4187 msgstr "Resent-To"
4188
4189 #: src/gtk/headers.h:24
4190 msgid "Resent-To:"
4191 msgstr "Resent-To:"
4192
4193 #: src/gtk/headers.h:25
4194 msgid "Resent-Cc"
4195 msgstr "Resent-Cc"
4196
4197 #: src/gtk/headers.h:25
4198 msgid "Resent-Cc:"
4199 msgstr "Resent-Cc:"
4200
4201 #: src/gtk/headers.h:26
4202 msgid "Resent-Bcc"
4203 msgstr "Resent-Bcc"
4204
4205 #: src/gtk/headers.h:26
4206 msgid "Resent-Bcc:"
4207 msgstr "Resent-Bcc:"
4208
4209 #: src/gtk/headers.h:27
4210 msgid "Resent-Message-ID"
4211 msgstr "Resent-Message-ID"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:27
4214 msgid "Resent-Message-ID:"
4215 msgstr "Resent-Message-ID:"
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:28
4218 msgid "Return-Path"
4219 msgstr "Return-Path"
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:28
4222 msgid "Return-Path:"
4223 msgstr "Return-Path:"
4224
4225 #: src/gtk/headers.h:29
4226 msgid "Received"
4227 msgstr "Получено"
4228
4229 #: src/gtk/headers.h:29
4230 msgid "Received:"
4231 msgstr "Получено:"
4232
4233 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4234 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4235 msgid "Newsgroups"
4236 msgstr "Новинарски групи"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:33
4239 msgid "Followup-To"
4240 msgstr "Followup-To"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:34
4243 msgid "Delivered-To"
4244 msgstr "Delivered-To"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:34
4247 msgid "Delivered-To:"
4248 msgstr "Delivered-To:"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:35
4251 msgid "Seen"
4252 msgstr "Seen"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:35
4255 msgid "Seen:"
4256 msgstr "Seen:"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4260 #: src/summaryview.c:2786
4261 msgid "Status"
4262 msgstr "Състояние"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4265 msgid "Status:"
4266 msgstr "Състояние:"
4267
4268 #: src/gtk/headers.h:37
4269 msgid "Face"
4270 msgstr "Лице"
4271
4272 #: src/gtk/headers.h:37
4273 msgid "Face:"
4274 msgstr "Лице:"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:38
4277 msgid "Disposition-Notification-To"
4278 msgstr "Disposition-Notification-To"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:38
4281 msgid "Disposition-Notification-To:"
4282 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:39
4285 msgid "Return-Receipt-To"
4286 msgstr "Return-Receipt-To"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:39
4289 msgid "Return-Receipt-To:"
4290 msgstr "Return-Receipt-To:"
4291
4292 #: src/gtk/headers.h:40
4293 msgid "User-Agent"
4294 msgstr "User-Agent"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:40
4297 msgid "User-Agent:"
4298 msgstr "User-Agent:"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:41
4301 msgid "Content-Type"
4302 msgstr "Content-Type"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4305 msgid "Content-Type:"
4306 msgstr "Content-Type:"
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:42
4309 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4310 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:42
4313 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4314 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:43
4317 msgid "MIME-Version"
4318 msgstr "Версия по MIME"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:43
4321 msgid "MIME-Version:"
4322 msgstr "Версия по MIME:"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:44
4325 msgid "Precedence"
4326 msgstr "Precedence"
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:44
4329 msgid "Precedence:"
4330 msgstr "Precedence:"
4331
4332 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4333 msgid "Organization"
4334 msgstr "Организация"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:45
4337 msgid "Organization:"
4338 msgstr "Организация:"
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:47
4341 msgid "Mailing-List"
4342 msgstr "Mailing-List"
4343
4344 #: src/gtk/headers.h:47
4345 msgid "Mailing-List:"
4346 msgstr "Mailing-List:"
4347
4348 #: src/gtk/headers.h:48
4349 msgid "List-Post"
4350 msgstr "List-Post"
4351
4352 #: src/gtk/headers.h:48
4353 msgid "List-Post:"
4354 msgstr "List-Post:"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:49
4357 msgid "List-Subscribe"
4358 msgstr "List-Subscribe"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:49
4361 msgid "List-Subscribe:"
4362 msgstr "List-Subscribe:"
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:50
4365 msgid "List-Unsubscribe"
4366 msgstr "List-Unsubscribe"
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:50
4369 msgid "List-Unsubscribe:"
4370 msgstr "List-Unsubscribe:"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:51
4373 msgid "List-Help"
4374 msgstr "List-Help"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:51
4377 msgid "List-Help:"
4378 msgstr "List-Help:"
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:52
4381 msgid "List-Archive"
4382 msgstr "List-Archive"
4383
4384 #: src/gtk/headers.h:52
4385 msgid "List-Archive:"
4386 msgstr "List-Archive:"
4387
4388 #: src/gtk/headers.h:53
4389 msgid "List-Owner"
4390 msgstr "List-Owner"
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:53
4393 msgid "List-Owner:"
4394 msgstr "List-Owner:"
4395
4396 #: src/gtk/headers.h:55
4397 msgid "X-Label"
4398 msgstr "X-Label"
4399
4400 #: src/gtk/headers.h:55
4401 msgid "X-Label:"
4402 msgstr "X-Label:"
4403
4404 #: src/gtk/headers.h:56
4405 msgid "X-Mailer"
4406 msgstr "X-Mailer"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:56
4409 msgid "X-Mailer:"
4410 msgstr "X-Mailer:"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:57
4413 msgid "X-Status"
4414 msgstr "X-Status"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:57
4417 msgid "X-Status:"
4418 msgstr "X-Status:"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:58
4421 msgid "X-Face"
4422 msgstr "X-Face"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:58
4425 msgid "X-Face:"
4426 msgstr "X-Face:"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:59
4429 msgid "X-No-Archive"
4430 msgstr "X-No-Archive"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:59
4433 msgid "X-No-Archive:"
4434 msgstr "X-No-Archive:"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:62