7af2ba5a420555665ba4541278e73a5e85d8b9e0
[claws.git] / po / bg.po
1 # translation of claws-mail.bg.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of Claws Mail.
3 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail team
4 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
5 #
6 #
7 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
8 # George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
9 # Todor Vachkov <vachkov@mail.math.tu-berlin.de>, 2007.
10 # Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006, 2007. 2008
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: claws-mail.bg\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2008-09-26 08:46+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 11:43+0300\n"
17 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
18 "Language-Team:  Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
23
24 #: src/account.c:384
25 msgid ""
26 "Some composing windows are open.\n"
27 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
28 msgstr ""
29 "Има отворени прозорци за създаване на ново писмо.\n"
30 "Затворете ги преди да продължите с редактирането на сметките."
31
32 #: src/account.c:431
33 msgid "Can't create folder."
34 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
35
36 #: src/account.c:702
37 msgid "Edit accounts"
38 msgstr "Редактиране на сметките"
39
40 #: src/account.c:724
41 #, fuzzy
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Провери поща' ще изтегли писмата от Вашите сметки в папките, следвайки "
48 "зададената последователност. Отметката в колоната 'G' показва кои сметки ще "
49 "бъдат взети под внимание."
50
51 #: src/account.c:795
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr "Сметка по по_дразбиране"
54
55 #: src/account.c:887
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
58
59 #: src/account.c:894
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Копие на %s"
63
64 #: src/account.c:1053
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
68
69 #: src/account.c:1055
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Неозаглавено)"
72
73 #: src/account.c:1056
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Изтриване на сметка"
76
77 #: src/account.c:1527
78 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
79 msgstr "G"
80
81 #: src/account.c:1533
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "'Провери поща' изтегля писмата от избраните сметки."
84
85 #: src/account.c:1540 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:122
86 #: src/addrduplicates.c:480 src/compose.c:6395 src/compose.c:6689
87 #: src/editaddress.c:1269 src/editaddress.c:1326 src/editaddress.c:1342
88 #: src/editbook.c:170 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:257
89 #: src/editldap.c:429 src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223
90 #: src/importpine.c:222 src/mimeview.c:268
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:379
92 #: src/prefs_filtering.c:1917 src/prefs_template.c:77
93 msgid "Name"
94 msgstr "Име"
95
96 #: src/account.c:1548 src/prefs_account.c:1072 src/prefs_account.c:3808
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Протокол"
99
100 #: src/account.c:1556 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Сървър"
103
104 #: src/action.c:373
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
108
109 #: src/action.c:404
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от писмо."
112
113 #: src/action.c:421
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от многосъставно писмо: %s"
117
118 #: src/action.c:586
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "Избраното действие не може да бъде извършено в прозореца за писане на ново "
125 "писмо,\n"
126 "защото съдържа %%f, %%F, %%as или %%p."
127
128 #: src/action.c:698
129 msgid "There is no filtering action set"
130 msgstr "Няма зададено филтриращо действие"
131
132 #: src/action.c:700
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "Invalid filtering action(s):\n"
136 "%s"
137 msgstr ""
138 "Грешни действия за филтриране:\n"
139 "%s"
140
141 #: src/action.c:922
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Грешка при стартирането на командата. Каналът не може да бъде създаден.\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:1017
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Грешка при създавенето на процеса за изпълнение на следната команда:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:1237 src/action.c:1393
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Изпълнено"
164
165 #: src/action.c:1273
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Работи: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1277
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Завършено: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1310
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "Входно-изходен поток на действието"
178
179 #: src/action.c:1629
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
187 "('%%h' ще бъде заместен с аргумента)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1634
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Скрити потребителски аргументи на действието"
193
194 #: src/action.c:1638
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
202 "('%%u' ще бъде заместен с аргумента)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1643
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Потребителски аргументи на действието"
208
209 #: src/addr_compl.c:590 src/addressbook.c:4873
210 msgid "Group"
211 msgstr "Група"
212
213 #: src/addrcustomattr.c:64
214 msgid "date of birth"
215 msgstr "дата на раждане"
216
217 #: src/addrcustomattr.c:65
218 msgid "address"
219 msgstr "адрес"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:66
222 msgid "phone"
223 msgstr "телефон"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:67
226 msgid "mobile phone"
227 msgstr "мобилен телефон"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:68
230 msgid "organization"
231 msgstr "организация"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:69
234 msgid "office address"
235 msgstr "служебен адрес"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:70
238 msgid "office phone"
239 msgstr "служебен телефон"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:71
242 msgid "fax"
243 msgstr "факс"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:72
246 msgid "website"
247 msgstr "уеб-страница"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:140
250 msgid "Attribute name"
251 msgstr "Име на атрибут"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:155
254 msgid "Delete all attribute names"
255 msgstr "Изтриване на всички имена на атрибути"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:156
258 #, fuzzy
259 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
260 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този шаблон?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:180
263 msgid "Delete attribute name"
264 msgstr "Изтриване името на атрибут"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:181
267 #, fuzzy
268 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
269 msgstr "Наистина ли искате да изтриете това действие?"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:190
272 msgid "Reset to default"
273 msgstr "Връщане по подразбиране"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:191
276 #, fuzzy
277 msgid ""
278 "Do you really want to replace all attribute names\n"
279 "with the default set?"
280 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:211 src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:472
283 #: src/addressbook.c:489 src/edittags.c:269 src/prefs_actions.c:1087
284 #: src/prefs_filtering.c:1754 src/prefs_template.c:1089
285 msgid "_Delete"
286 msgstr "_Изтриване"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:212 src/edittags.c:270 src/prefs_actions.c:1088
289 #: src/prefs_filtering.c:1755 src/prefs_template.c:1090
290 msgid "Delete _all"
291 msgstr "Изтриване на _всички"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:213
294 msgid "_Reset to default"
295 msgstr "_Връщане по подразбиране"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:412
298 msgid "Attribute name is not set."
299 msgstr "Не е указано име за атрибута."
300
301 #: src/addrcustomattr.c:471
302 #, fuzzy
303 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
304 msgstr "Отвори URL-и"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:485
307 msgid "New attribute name:"
308 msgstr "Ново име на атрибута:"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:522
311 msgid ""
312 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
313 "contacts."
314 msgstr ""
315
316 #: src/addressadd.c:161 src/prefs_filtering_action.c:186
317 msgid "Add to address book"
318 msgstr "Добавяне към адресника"
319
320 #: src/addressadd.c:184
321 msgid "Contact"
322 msgstr "Контакт"
323
324 #: src/addressadd.c:204 src/addrduplicates.c:451
325 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:415
326 msgid "Address"
327 msgstr "Адреси"
328
329 #: src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:124 src/editaddress.c:1061
330 #: src/editaddress.c:1136 src/editgroup.c:289
331 msgid "Remarks"
332 msgstr "Бележки"
333
334 #: src/addressadd.c:234 src/addressbook_foldersel.c:159
335 msgid "Select Address Book Folder"
336 msgstr "Изберете папка от адресника"
337
338 #: src/addressadd.c:430 src/editaddress.c:1576 src/headerview.c:346
339 #: src/textview.c:1962
340 #, c-format
341 msgid ""
342 "Failed to save image: \n"
343 "%s"
344 msgstr ""
345
346 #: src/addressadd.c:443 src/addressbook.c:3243 src/addressbook.c:3293
347 msgid "Add address(es)"
348 msgstr "Добавяне на адрес(и)"
349
350 #: src/addressadd.c:444
351 msgid "Can't add the specified address"
352 msgstr "Грешка при добавянето на избрания адрес"
353
354 #: src/addressbook.c:123 src/addressbook.c:4857 src/editaddress.c:1058
355 #: src/editaddress.c:1119 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:517
356 #: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:784
357 msgid "Email Address"
358 msgstr "Адрес на е-поща"
359
360 #: src/addressbook.c:411 src/compose.c:540 src/mainwindow.c:461
361 #: src/messageview.c:189
362 msgid "_Message"
363 msgstr "_Писмо"
364
365 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:471
366 #: src/addressbook.c:488 src/compose.c:541 src/mainwindow.c:459
367 #: src/messageview.c:187
368 msgid "_Edit"
369 msgstr "_Редактиране"
370
371 #: src/addressbook.c:413 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:462
372 #: src/messageview.c:190
373 msgid "_Tools"
374 msgstr "И_нструменти"
375
376 #: src/addressbook.c:414 src/compose.c:547 src/mainwindow.c:464
377 #: src/messageview.c:191
378 msgid "_Help"
379 msgstr "_Помощ"
380
381 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:474
382 msgid "New _Book"
383 msgstr "Нов _адресник"
384
385 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:475
386 msgid "New _Folder"
387 msgstr "Нова _папка"
388
389 #: src/addressbook.c:419
390 msgid "New _vCard"
391 msgstr "Нова _визитка"
392
393 #: src/addressbook.c:423
394 msgid "New _JPilot"
395 msgstr "Ново устройство _JPilot"
396
397 #: src/addressbook.c:426
398 msgid "New LDAP _Server"
399 msgstr "Нов на _LDAP-сървър"
400
401 #: src/addressbook.c:430
402 msgid "_Edit book"
403 msgstr "_Редактиране на адресника"
404
405 #: src/addressbook.c:431
406 msgid "_Delete book"
407 msgstr "_Изтриване на адресника"
408
409 #: src/addressbook.c:433 src/compose.c:557
410 msgid "_Save"
411 msgstr "_Запазване"
412
413 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:559 src/messageview.c:201
414 msgid "_Close"
415 msgstr "За_тваряне"
416
417 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:486 src/messageview.c:205
418 msgid "_Select all"
419 msgstr "_Избиране на всичко"
420
421 #: src/addressbook.c:439 src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:494
422 msgid "C_ut"
423 msgstr "И_зрязване"
424
425 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:479 src/addressbook.c:495
426 #: src/compose.c:567 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:204
427 msgid "_Copy"
428 msgstr "_Копиране"
429
430 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:496
431 #: src/compose.c:568
432 msgid "_Paste"
433 msgstr "_Поставяне"
434
435 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:491
436 msgid "New _Address"
437 msgstr "Нов _адрес"
438
439 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:492
440 msgid "New _Group"
441 msgstr "Нова _група"
442
443 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:498
444 msgid "_Mail To"
445 msgstr "_Писмо до"
446
447 #: src/addressbook.c:453
448 msgid "Import _LDIF file..."
449 msgstr "Внасяне на _LDIF-файл..."
450
451 #: src/addressbook.c:454
452 msgid "Import M_utt file..."
453 msgstr "Внасяне на файл от _Mutt..."
454
455 #: src/addressbook.c:455
456 msgid "Import _Pine file..."
457 msgstr "Внасяне на файл от _Pine..."
458
459 #: src/addressbook.c:457
460 msgid "Export _HTML..."
461 msgstr "Изнасяне в _HTML..."
462
463 #: src/addressbook.c:458
464 msgid "Export LDI_F..."
465 msgstr "Изнасяне в LDI_F..."
466
467 #: src/addressbook.c:460
468 msgid "Find duplicates..."
469 msgstr "Откриване на повторения..."
470
471 #: src/addressbook.c:461
472 msgid "Edit custom attributes..."
473 msgstr ""
474
475 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:647 src/mainwindow.c:725
476 #: src/messageview.c:300
477 msgid "_About"
478 msgstr "_Относно"
479
480 #: src/addressbook.c:500
481 msgid "_Browse Entry"
482 msgstr "_Преглед на записа"
483
484 #: src/addressbook.c:513 src/crash.c:455 src/crash.c:474 src/importldif.c:115
485 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142 src/prefs_themes.c:703
486 #: src/prefs_themes.c:735 src/prefs_themes.c:736
487 msgid "Unknown"
488 msgstr "Непознато"
489
490 #: src/addressbook.c:520 src/addressbook.c:539 src/importldif.c:122
491 msgid "Success"
492 msgstr "Успех"
493
494 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:123
495 msgid "Bad arguments"
496 msgstr "Неправилни аргументи"
497
498 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:124
499 msgid "File not specified"
500 msgstr "Не е указан файл"
501
502 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:125
503 msgid "Error opening file"
504 msgstr "Грешка при отваряне на файл"
505
506 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:126
507 msgid "Error reading file"
508 msgstr "Грешка при четене на файл"
509
510 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:127
511 msgid "End of file encountered"
512 msgstr "Достигнат е краят на файла"
513
514 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:128
515 msgid "Error allocating memory"
516 msgstr "Грешка при заделяне на памет"
517
518 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:129
519 msgid "Bad file format"
520 msgstr "Неправилен файлов формат"
521
522 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:130
523 msgid "Error writing to file"
524 msgstr "Грешка при запис във файл"
525
526 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:131
527 msgid "Error opening directory"
528 msgstr "Грешка при отваряне на директория"
529
530 #: src/addressbook.c:530 src/importldif.c:132
531 msgid "No path specified"
532 msgstr "Не е указан път"
533
534 #: src/addressbook.c:540
535 msgid "Error connecting to LDAP server"
536 msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
537
538 #: src/addressbook.c:541
539 msgid "Error initializing LDAP"
540 msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
541
542 #: src/addressbook.c:542
543 msgid "Error binding to LDAP server"
544 msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
545
546 #: src/addressbook.c:543
547 msgid "Error searching LDAP database"
548 msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
549
550 #: src/addressbook.c:544
551 msgid "Timeout performing LDAP operation"
552 msgstr "Превишено време за чакане на отговор при LDAP операцията"
553
554 #: src/addressbook.c:545
555 msgid "Error in LDAP search criteria"
556 msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
557
558 #: src/addressbook.c:546
559 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
560 msgstr "Не са намерени LDAP записи към този критерий за търсене"
561
562 #: src/addressbook.c:547
563 msgid "LDAP search terminated on request"
564 msgstr "LDAP търсенето е прекъснато от потребителя"
565
566 #: src/addressbook.c:548
567 msgid "Error starting TLS connection"
568 msgstr "Грешка при TLS-свързване"
569
570 #: src/addressbook.c:549
571 #, fuzzy
572 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
573 msgstr "Характерно име (dn) липсва"
574
575 #: src/addressbook.c:550
576 msgid "Missing required information"
577 msgstr "Липсват задължителни данни"
578
579 #: src/addressbook.c:551
580 msgid "Another contact exists with that key"
581 msgstr "Вече съществува контакт с този индекс"
582
583 #: src/addressbook.c:552
584 msgid "Strong(er) authentication required"
585 msgstr "Изисква се по-сигурно удостоверяване"
586
587 #: src/addressbook.c:923
588 msgid "Sources"
589 msgstr "Източници"
590
591 #: src/addressbook.c:927 src/prefs_matcher.c:601 src/prefs_other.c:519
592 #: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:2084
593 msgid "Address book"
594 msgstr "Адресник"
595
596 #: src/addressbook.c:1143
597 msgid "Lookup name:"
598 msgstr "Име за търсене:"
599
600 #: src/addressbook.c:1485 src/addressbook.c:1538 src/addrduplicates.c:802
601 msgid "Delete address(es)"
602 msgstr "Изтриване на адрес(и)"
603
604 #: src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:851
605 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
606 msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
607
608 #: src/addressbook.c:1530
609 msgid "Delete group"
610 msgstr "Изтриване на групата"
611
612 #: src/addressbook.c:1531
613 msgid ""
614 "Really delete the group(s)?\n"
615 "The addresses it contains will not be lost."
616 msgstr ""
617 "Наистина ли искате да изтриете групата(-ите)?\n"
618 "Адресите, които се съдържат, ще бъдат изгубени."
619
620 #: src/addressbook.c:1539 src/addrduplicates.c:803
621 msgid "Really delete the address(es)?"
622 msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
623
624 #: src/addressbook.c:2231
625 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
626 msgstr "Поставянето е невъзможно. Целевия адресник не може да бъде променян."
627
628 #: src/addressbook.c:2241
629 msgid "Cannot paste into an address group."
630 msgstr "Поставянето в адресна група е невъзможно."
631
632 #: src/addressbook.c:2944
633 #, c-format
634 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
635 msgstr ""
636 "Наистина ли искате да изтриете резултатите от търсенето и адресите в '%s' ?"
637
638 #: src/addressbook.c:2947 src/addressbook.c:2973 src/addressbook.c:2980
639 #: src/prefs_filtering_action.c:164 src/toolbar.c:397
640 msgid "Delete"
641 msgstr "Изтриване"
642
643 #: src/addressbook.c:2956
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid ""
646 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
647 "contains will be moved into the parent folder."
648 msgstr ""
649 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите, "
650 "които съдържа, ще бъдат преместени в родителската папка."
651
652 #: src/addressbook.c:2959 src/imap_gtk.c:364 src/mh_gtk.c:200
653 msgid "Delete folder"
654 msgstr "Изтриване на папка"
655
656 #: src/addressbook.c:2960
657 msgid "+Delete _folder only"
658 msgstr "+Изтриване само на _папката"
659
660 #: src/addressbook.c:2960
661 msgid "Delete folder and _addresses"
662 msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
663
664 #: src/addressbook.c:2971
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "Do you want to delete '%s'?\n"
668 "The addresses it contains will not be lost."
669 msgstr ""
670 "Наистина ли искате да изтриете '%s'?\n"
671 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
672
673 #: src/addressbook.c:2978
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "Do you want to delete '%s'?\n"
677 "The addresses it contains will be lost."
678 msgstr ""
679 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
680 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
681
682 #: src/addressbook.c:3088
683 #, c-format
684 msgid "Search '%s'"
685 msgstr "Търсене на \"%s\""
686
687 #: src/addressbook.c:3226 src/addressbook.c:3275
688 msgid "New Contacts"
689 msgstr "Нов контакт"
690
691 #: src/addressbook.c:4056
692 msgid "New user, could not save index file."
693 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на индексния файл."
694
695 #: src/addressbook.c:4060
696 msgid "New user, could not save address book files."
697 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на файловете на адресника."
698
699 #: src/addressbook.c:4070
700 msgid "Old address book converted successfully."
701 msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
702
703 #: src/addressbook.c:4075
704 msgid ""
705 "Old address book converted,\n"
706 "could not save new address index file."
707 msgstr ""
708 "Старият адресник е преобразуван,\n"
709 "грешка при запазването на индексния файл за новия адресник."
710
711 #: src/addressbook.c:4088
712 msgid ""
713 "Could not convert address book,\n"
714 "but created empty new address book files."
715 msgstr ""
716 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
717 "но беше създаден нов празен файл за адресника."
718
719 #: src/addressbook.c:4094
720 msgid ""
721 "Could not convert address book,\n"
722 "could not save new address index file."
723 msgstr ""
724 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
725 "грешка при запазването на новия индексен файл за адресника."
726
727 #: src/addressbook.c:4099
728 msgid ""
729 "Could not convert address book\n"
730 "and could not create new address book files."
731 msgstr ""
732 "Грешка при преобразуването на адресника\n"
733 "и грешка при създаването на нов индексен файл  за адресника."
734
735 #: src/addressbook.c:4106 src/addressbook.c:4112
736 msgid "Addressbook conversion error"
737 msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
738
739 #: src/addressbook.c:4219
740 msgid "Addressbook Error"
741 msgstr "Грешка в адресника"
742
743 #: src/addressbook.c:4220
744 msgid "Could not read address index"
745 msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
746
747 #: src/addressbook.c:4547
748 msgid "Busy searching..."
749 msgstr "В процес на търсене..."
750
751 #: src/addressbook.c:4809
752 msgid "Interface"
753 msgstr "Интерфейс"
754
755 #: src/addressbook.c:4825 src/addressbook_foldersel.c:184 src/exphtmldlg.c:370
756 #: src/expldifdlg.c:387 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:655
757 msgid "Address Book"
758 msgstr "Адресник"
759
760 #: src/addressbook.c:4841
761 msgid "Person"
762 msgstr "Контакт"
763
764 #: src/addressbook.c:4889 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:386
765 #: src/folderview.c:474 src/prefs_account.c:2644 src/prefs_folder_column.c:77
766 #: src/prefs_folder_item.c:1571 src/prefs_folder_item.c:1589
767 #: src/prefs_folder_item.c:1606
768 msgid "Folder"
769 msgstr "Папка"
770
771 #: src/addressbook.c:4905
772 msgid "vCard"
773 msgstr "vCard"
774
775 #: src/addressbook.c:4921 src/addressbook.c:4937
776 msgid "JPilot"
777 msgstr "JPilot"
778
779 #: src/addressbook.c:4953
780 msgid "LDAP servers"
781 msgstr "LDAP-сървъри"
782
783 #: src/addressbook.c:4969
784 msgid "LDAP Query"
785 msgstr "LDAP-заявка"
786
787 #: src/addressbook_foldersel.c:395 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
788 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
789 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
790 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
791 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
792 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
793 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
794 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
795 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
796 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
797 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
798 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606 src/prefs_matcher.c:636
801 #: src/prefs_matcher.c:666 src/prefs_matcher.c:1476 src/prefs_matcher.c:1483
802 #: src/prefs_matcher.c:1491 src/prefs_matcher.c:1493 src/prefs_matcher.c:2339
803 #: src/prefs_matcher.c:2343
804 msgid "Any"
805 msgstr "Произволен"
806
807 #: src/addrgather.c:147
808 msgid "Please specify name for address book."
809 msgstr "Въведете име за адресника"
810
811 #: src/addrgather.c:167
812 msgid "Please select the mail headers to search."
813 msgstr "Изберете заглавките, които ще бъдат търсени."
814
815 #: src/addrgather.c:174
816 msgid "Collecting addresses..."
817 msgstr "Събиране на адреси..."
818
819 #: src/addrgather.c:213
820 msgid "Addresses collected successfully."
821 msgstr "Адресите са успешно събрани."
822
823 #: src/addrgather.c:290
824 msgid "Current folder:"
825 msgstr "Текуща папка:"
826
827 #: src/addrgather.c:301
828 msgid "Address book name:"
829 msgstr "Име на адресника:"
830
831 #: src/addrgather.c:311
832 msgid "Address book folder size:"
833 msgstr "Размер на папката на адресника:"
834
835 #: src/addrgather.c:315 src/addrgather.c:325
836 msgid ""
837 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
838 msgstr ""
839
840 #: src/addrgather.c:329
841 msgid "Process these mail header fields"
842 msgstr "Обработвай тези полета на заглавки"
843
844 #: src/addrgather.c:347
845 msgid "Include subfolders"
846 msgstr "Включване на под-папките"
847
848 #: src/addrgather.c:370 src/prefs_filtering_action.c:1361
849 msgid "Header Name"
850 msgstr "Име на заглавката"
851
852 #: src/addrgather.c:371
853 msgid "Address Count"
854 msgstr "Брой на адресите"
855
856 #: src/addrgather.c:472
857 msgid "Header Fields"
858 msgstr "Полета на заглавки"
859
860 #: src/addrgather.c:473 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:723
861 #: src/importldif.c:1022
862 msgid "Finish"
863 msgstr "Готово"
864
865 #: src/addrgather.c:521
866 msgid "Collect email addresses from selected messages"
867 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
868
869 #: src/addrgather.c:525
870 msgid "Collect email addresses from folder"
871 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
872
873 #: src/addrindex.c:118
874 msgid "Common addresses"
875 msgstr "Публични адреси"
876
877 #: src/addrindex.c:119
878 msgid "Personal addresses"
879 msgstr "Лични адреси"
880
881 #: src/addrindex.c:125
882 msgid "Common address"
883 msgstr "Публичен адрес"
884
885 #: src/addrindex.c:126
886 msgid "Personal address"
887 msgstr "Личен адрес"
888
889 #: src/addrindex.c:1825
890 msgid "Address(es) update"
891 msgstr "Адрес (-и) в групата"
892
893 #: src/addrindex.c:1826
894 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
895 msgstr "Грешка при актуализацията. Промените не бяха записани в директорията."
896
897 #: src/addrduplicates.c:126
898 msgid "Show duplicates in the same book"
899 msgstr ""
900
901 #: src/addrduplicates.c:132
902 msgid "Show duplicates in different books"
903 msgstr ""
904
905 #: src/addrduplicates.c:143
906 msgid "Find address book email duplicates"
907 msgstr ""
908
909 #: src/addrduplicates.c:144
910 msgid ""
911 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
912 msgstr ""
913
914 #: src/addrduplicates.c:324
915 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
916 msgstr "Не са открити повтарящи се адреси в адресника"
917
918 #: src/addrduplicates.c:355
919 msgid "Duplicate email addresses"
920 msgstr "Повтарящи се адреси на е-поща"
921
922 #: src/addrduplicates.c:473
923 msgid "Address book path"
924 msgstr "Път до адресника"
925
926 #: src/addrduplicates.c:850
927 msgid "Delete address"
928 msgstr "Изтриване на адрес"
929
930 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8505
931 msgid "Notice"
932 msgstr "Бележка"
933
934 #: src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5226 src/compose.c:10584
935 #: src/messageview.c:803 src/messageview.c:816
936 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:592 src/summaryview.c:4811
937 msgid "Warning"
938 msgstr "Предупреждение"
939
940 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5167 src/inc.c:647
941 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:154 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:245
942 msgid "Error"
943 msgstr "Грешка"
944
945 #: src/alertpanel.c:195
946 msgid "_View log"
947 msgstr "_Преглед на журналния файл"
948
949 #: src/alertpanel.c:345
950 msgid "Show this message next time"
951 msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
952
953 #: src/browseldap.c:217
954 msgid "Browse Directory Entry"
955 msgstr "Претърсване на директорийния запис"
956
957 #: src/browseldap.c:237
958 msgid "Server Name :"
959 msgstr "Име на сървъра:"
960
961 #: src/browseldap.c:247
962 msgid "Distinguished Name (dn) :"
963 msgstr "Характерно име (dn) :"
964
965 #: src/browseldap.c:270
966 msgid "LDAP Name"
967 msgstr "LDAP-име"
968
969 #: src/browseldap.c:272
970 msgid "Attribute Value"
971 msgstr "Атрибутна стойност"
972
973 #: src/common/plugin.c:58
974 msgid "Nothing"
975 msgstr "Нищо"
976
977 #: src/common/plugin.c:59
978 msgid "a viewer"
979 msgstr "преглед на изображения"
980
981 #: src/common/plugin.c:60
982 #, fuzzy
983 msgid "a MIME parser"
984 msgstr "Вид по MIME"
985
986 #: src/common/plugin.c:61
987 msgid "folders"
988 msgstr "папки"
989
990 #: src/common/plugin.c:62
991 msgid "filtering"
992 msgstr "филтриране"
993
994 #: src/common/plugin.c:63
995 msgid "a privacy interface"
996 msgstr "интерфейс за поверителна информация"
997
998 #: src/common/plugin.c:64
999 msgid "a notifier"
1000 msgstr "оповестител"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:65
1003 msgid "an utility"
1004 msgstr "инструмент"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:66
1007 #, fuzzy
1008 msgid "things"
1009 msgstr "Нищо"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:285
1012 #, c-format
1013 msgid ""
1014 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1015 msgstr ""
1016 "Тази приставка предоставя %s (%s), което вече се използва и чрез %s "
1017 "приставката."
1018
1019 #: src/common/plugin.c:324
1020 msgid "Plugin already loaded"
1021 msgstr "Приставката вече е заредена"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:335
1024 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1025 msgstr "Грешка при заделянето на памет за приставка"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:365
1028 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1029 msgstr "Тази приставка не е лицензирана под лиценз, съвместим с GPL версия 2 или по-нова."
1030
1031 #: src/common/plugin.c:374
1032 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1033 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
1034
1035 #: src/common/plugin.c:616
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1039 "built with."
1040 msgstr ""
1041 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
1042 "била компилирана."
1043
1044 #: src/common/plugin.c:619
1045 msgid ""
1046 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1047 "with."
1048 msgstr ""
1049 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
1050 "компилирана."
1051
1052 #: src/common/plugin.c:628
1053 #, c-format
1054 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1055 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:630
1058 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1059 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
1060
1061 #: src/common/session.c:170 src/imap.c:1093
1062 msgid "SSL handshake failed\n"
1063 msgstr "SSL-връзката е неуспешна\n"
1064
1065 #: src/common/smtp.c:176
1066 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1067 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1068
1069 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
1070 msgid "bad SMTP response\n"
1071 msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
1072
1073 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
1074 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1075 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
1076
1077 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:892
1078 msgid "error occurred on authentication\n"
1079 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
1080
1081 #: src/common/smtp.c:603
1082 #, c-format
1083 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1084 msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:885
1087 msgid "couldn't start TLS session\n"
1088 msgstr "грешка при стартирането на TLS сесията\n"
1089
1090 #: src/common/socket.c:1474
1091 #, c-format
1092 msgid "write on fd%d: %s\n"
1093 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
1094
1095 #: src/common/ssl.c:358
1096 msgid "Error creating ssl context\n"
1097 msgstr "Грешка при създаване на ssl-контекст\n"
1098
1099 #: src/common/ssl.c:378
1100 #, c-format
1101 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1102 msgstr "SSL-връзката е неуспешна (%s)\n"
1103
1104 #: src/common/ssl_certificate.c:651
1105 msgid "Uncheckable"
1106 msgstr "Непроверимо"
1107
1108 #: src/common/ssl_certificate.c:655
1109 msgid "Self-signed certificate"
1110 msgstr "Самоподписан сертификат"
1111
1112 #: src/common/ssl_certificate.c:658
1113 msgid "Revoked certificate"
1114 msgstr "Изтрит сертификат"
1115
1116 #: src/common/ssl_certificate.c:660
1117 msgid "No certificate issuer found"
1118 msgstr "Не е открит издателят на сертификата"
1119
1120 #: src/common/ssl_certificate.c:662
1121 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: src/common/string_match.c:79
1125 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1126 msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
1127
1128 #: src/common/utils.c:345
1129 #, c-format
1130 msgid "%dB"
1131 msgstr "%dB"
1132
1133 #: src/common/utils.c:346
1134 #, c-format
1135 msgid "%d.%02dKB"
1136 msgstr "%d.%02dKB"
1137
1138 #: src/common/utils.c:347
1139 #, c-format
1140 msgid "%d.%02dMB"
1141 msgstr "%d.%02dMB"
1142
1143 #: src/common/utils.c:348
1144 #, c-format
1145 msgid "%.2fGB"
1146 msgstr "%.2fGB"
1147
1148 #: src/common/utils.c:4797
1149 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1150 msgstr "Неделя"
1151
1152 #: src/common/utils.c:4798
1153 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1154 msgstr "Понеделник"
1155
1156 #: src/common/utils.c:4799
1157 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1158 msgstr "Вторник"
1159
1160 #: src/common/utils.c:4800
1161 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1162 msgstr "Сряда"
1163
1164 #: src/common/utils.c:4801
1165 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1166 msgstr "Четвъртък"
1167
1168 #: src/common/utils.c:4802
1169 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1170 msgstr "Петък"
1171
1172 #: src/common/utils.c:4803
1173 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1174 msgstr "Събота"
1175
1176 #: src/common/utils.c:4805
1177 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1178 msgstr "Януари"
1179
1180 #: src/common/utils.c:4806
1181 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1182 msgstr "Февруари"
1183
1184 #: src/common/utils.c:4807
1185 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1186 msgstr "Март"
1187
1188 #: src/common/utils.c:4808
1189 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1190 msgstr "Април"
1191
1192 #: src/common/utils.c:4809
1193 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1194 msgstr "Май"
1195
1196 #: src/common/utils.c:4810
1197 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1198 msgstr "Юни"
1199
1200 #: src/common/utils.c:4811
1201 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1202 msgstr "Юли"
1203
1204 #: src/common/utils.c:4812
1205 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1206 msgstr "Август"
1207
1208 #: src/common/utils.c:4813
1209 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1210 msgstr "Септември"
1211
1212 #: src/common/utils.c:4814
1213 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1214 msgstr "Октомври"
1215
1216 #: src/common/utils.c:4815
1217 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1218 msgstr "Ноември"
1219
1220 #: src/common/utils.c:4816
1221 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1222 msgstr "Декември"
1223
1224 #: src/common/utils.c:4818
1225 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1226 msgstr "Нд"
1227
1228 #: src/common/utils.c:4819
1229 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1230 msgstr "Пн"
1231
1232 #: src/common/utils.c:4820
1233 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1234 msgstr "Вт"
1235
1236 #: src/common/utils.c:4821
1237 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1238 msgstr "Ср"
1239
1240 #: src/common/utils.c:4822
1241 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1242 msgstr "Чт"
1243
1244 #: src/common/utils.c:4823
1245 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1246 msgstr "Пт"
1247
1248 #: src/common/utils.c:4824
1249 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1250 msgstr "Сб"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4826
1253 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1254 msgstr "Яну"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4827
1257 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1258 msgstr "Фев"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4828
1261 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1262 msgstr "Мар"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4829
1265 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1266 msgstr "Апр"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4830
1269 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1270 msgstr "Май"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4831
1273 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1274 msgstr "Юни"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4832
1277 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1278 msgstr "Юли"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4833
1281 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1282 msgstr "Авг"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4834
1285 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1286 msgstr "Сеп"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4835
1289 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1290 msgstr "Окт"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4836
1293 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1294 msgstr "Ное"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4837
1297 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1298 msgstr "Дек"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4848
1301 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1302 msgstr "пр. обяд"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4849
1305 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1306 msgstr "сл. обяд"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4850
1309 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1310 msgstr "пр. обяд"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4851
1313 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1314 msgstr "сл. обяд"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4858
1317 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1318 msgstr "%A %e %B %Y %H:%M:%S"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4859
1321 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1322 msgstr "%d.%m.%Y"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4860
1325 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1326 msgstr "%H:%M:%S"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4862
1329 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1330 msgstr "%I:%M:%S %p"
1331
1332 #: src/compose.c:530
1333 msgid "_Add..."
1334 msgstr "_Добавяне..."
1335
1336 #: src/compose.c:531 src/mh_gtk.c:362
1337 msgid "_Remove"
1338 msgstr "_Премахване"
1339
1340 #: src/compose.c:533 src/folderview.c:282
1341 msgid "_Properties..."
1342 msgstr "_Настройки..."
1343
1344 #: src/compose.c:543
1345 msgid "_Spelling"
1346 msgstr "_Правопис"
1347
1348 #: src/compose.c:545 src/compose.c:609
1349 msgid "_Options"
1350 msgstr "_Настройки"
1351
1352 #: src/compose.c:549
1353 msgid "S_end"
1354 msgstr "Из_пращане"
1355
1356 #: src/compose.c:550
1357 msgid "Send _later"
1358 msgstr "По-_късно"
1359
1360 #: src/compose.c:553
1361 msgid "_Attach file"
1362 msgstr "При_крепяне на файл"
1363
1364 #: src/compose.c:554
1365 msgid "_Insert file"
1366 msgstr "В_мъкване на файл"
1367
1368 #: src/compose.c:555
1369 msgid "Insert si_gnature"
1370 msgstr "Добавяне на по_дпис"
1371
1372 #: src/compose.c:562
1373 msgid "_Undo"
1374 msgstr "_Връщане"
1375
1376 #: src/compose.c:563
1377 msgid "_Redo"
1378 msgstr "_Повтаряне"
1379
1380 #: src/compose.c:566
1381 msgid "Cu_t"
1382 msgstr "И_зрязване"
1383
1384 #: src/compose.c:570
1385 msgid "Special paste"
1386 msgstr "Поставяне като"
1387
1388 #: src/compose.c:571
1389 msgid "as _quotation"
1390 msgstr "като _цитат"
1391
1392 #: src/compose.c:572
1393 msgid "_wrapped"
1394 msgstr "_загърнато"
1395
1396 #: src/compose.c:573
1397 msgid "_unwrapped"
1398 msgstr "_незагърнато"
1399
1400 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:494
1401 msgid "Select _all"
1402 msgstr "_Избиране на всичко"
1403
1404 #: src/compose.c:577
1405 msgid "A_dvanced"
1406 msgstr "_Допълнителни"
1407
1408 #: src/compose.c:578
1409 msgid "Move a character backward"
1410 msgstr "Придвижване с един знак назад"
1411
1412 #: src/compose.c:579
1413 msgid "Move a character forward"
1414 msgstr "Придвижване с един знак напред"
1415
1416 #: src/compose.c:580
1417 msgid "Move a word backward"
1418 msgstr "Придвижване с една дума назад"
1419
1420 #: src/compose.c:581
1421 msgid "Move a word forward"
1422 msgstr "Придвижване с една дума напред"
1423
1424 #: src/compose.c:582
1425 msgid "Move to beginning of line"
1426 msgstr "Придвижване до началото на реда"
1427
1428 #: src/compose.c:583
1429 msgid "Move to end of line"
1430 msgstr "Придвижване до края на реда"
1431
1432 #: src/compose.c:584
1433 msgid "Move to previous line"
1434 msgstr "Придвижване до предишния ред"
1435
1436 #: src/compose.c:585
1437 msgid "Move to next line"
1438 msgstr "Придвижване до следващия ред"
1439
1440 #: src/compose.c:586
1441 msgid "Delete a character backward"
1442 msgstr "Изтриване на знак назад"
1443
1444 #: src/compose.c:587
1445 msgid "Delete a character forward"
1446 msgstr "Изтриване на знак напред"
1447
1448 #: src/compose.c:588
1449 msgid "Delete a word backward"
1450 msgstr "Изтриване на дума назад"
1451
1452 #: src/compose.c:589
1453 msgid "Delete a word forward"
1454 msgstr "Изтриване на дума напред"
1455
1456 #: src/compose.c:590
1457 msgid "Delete line"
1458 msgstr "Изтриване на ред"
1459
1460 #: src/compose.c:591
1461 msgid "Delete to end of line"
1462 msgstr "Изтриване до края на реда"
1463
1464 #: src/compose.c:594 src/messageview.c:207
1465 msgid "_Find"
1466 msgstr "_Търсене"
1467
1468 #: src/compose.c:597
1469 msgid "_Wrap current paragraph"
1470 msgstr "Загръщане на _текущия абзац"
1471
1472 #: src/compose.c:598
1473 msgid "Wrap all long _lines"
1474 msgstr "Загръщане на _дългите редове"
1475
1476 #: src/compose.c:600
1477 msgid "Edit with e_xternal editor"
1478 msgstr "Редактиране с _външен редактор"
1479
1480 #: src/compose.c:603
1481 msgid "_Check all or check selection"
1482 msgstr "_Проверка на всичко или на избраното"
1483
1484 #: src/compose.c:604
1485 msgid "_Highlight all misspelled words"
1486 msgstr "_Открояване на всички сгрешени думи"
1487
1488 #: src/compose.c:605
1489 msgid "Check _backwards misspelled word"
1490 msgstr "Проверка _назад за сгрешени думи"
1491
1492 #: src/compose.c:606
1493 msgid "_Forward to next misspelled word"
1494 msgstr "Нап_ред към следващата сгрешена дума"
1495
1496 #: src/compose.c:614
1497 #, fuzzy
1498 msgid "Reply _mode"
1499 msgstr "Отговор до подателя"
1500
1501 #: src/compose.c:616
1502 msgid "Privacy _System"
1503 msgstr "Система за по_верителност"
1504
1505 #: src/compose.c:621
1506 msgid "_Priority"
1507 msgstr "_Приоритет"
1508
1509 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:233
1510 msgid "Character _encoding"
1511 msgstr "Кодиране на _символите"
1512
1513 #: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:238
1514 msgid "Western European"
1515 msgstr "Западноевропейско"
1516
1517 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:239
1518 msgid "Baltic"
1519 msgstr "Балтийско"
1520
1521 #: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:240
1522 msgid "Hebrew"
1523 msgstr "Еврейски"
1524
1525 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:241
1526 msgid "Arabic"
1527 msgstr "Арабско"
1528
1529 #: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:242
1530 msgid "Cyrillic"
1531 msgstr "Кирилица"
1532
1533 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:243
1534 msgid "Japanese"
1535 msgstr "Японско"
1536
1537 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:244
1538 msgid "Chinese"
1539 msgstr "Китайско"
1540
1541 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:245
1542 msgid "Korean"
1543 msgstr "Корейско"
1544
1545 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:246
1546 msgid "Thai"
1547 msgstr "Тайландско"
1548
1549 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:275
1550 msgid "_Address book"
1551 msgstr "_Адресник"
1552
1553 #: src/compose.c:641
1554 msgid "_Template"
1555 msgstr "_Шаблон"
1556
1557 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:296
1558 msgid "Actio_ns"
1559 msgstr "_Действия"
1560
1561 #: src/compose.c:652
1562 msgid "Aut_o wrapping"
1563 msgstr "Автоматично за_гръщане"
1564
1565 #: src/compose.c:653
1566 msgid "Auto _indent"
1567 msgstr "Автоматичен _отстъп"
1568
1569 #: src/compose.c:654
1570 msgid "Si_gn"
1571 msgstr "Подпи_сване"
1572
1573 #: src/compose.c:655
1574 msgid "_Encrypt"
1575 msgstr "_Шифриране"
1576
1577 #: src/compose.c:656
1578 msgid "_Request Return Receipt"
1579 msgstr "Искане на _разписка за получаване"
1580
1581 #: src/compose.c:657
1582 #, fuzzy
1583 msgid "Remo_ve references"
1584 msgstr "/_Настройки/_Късане на нишката"
1585
1586 #: src/compose.c:658
1587 msgid "Show _ruler"
1588 msgstr "Показване на _линийка"
1589
1590 #: src/compose.c:663 src/compose.c:673
1591 #, fuzzy
1592 msgid "_Normal"
1593 msgstr "Нормален режим"
1594
1595 #: src/compose.c:664
1596 #, fuzzy
1597 msgid "_All"
1598 msgstr "Всички"
1599
1600 #: src/compose.c:665
1601 msgid "_Sender"
1602 msgstr "По_дател"
1603
1604 #: src/compose.c:666
1605 msgid "_Mailing-list"
1606 msgstr "По_щенски списък"
1607
1608 #: src/compose.c:671
1609 msgid "_Highest"
1610 msgstr "_Най-високо"
1611
1612 #: src/compose.c:672
1613 msgid "Hi_gh"
1614 msgstr "_Високо"
1615
1616 #: src/compose.c:674
1617 msgid "Lo_w"
1618 msgstr "_Ниско"
1619
1620 #: src/compose.c:675
1621 msgid "_Lowest"
1622 msgstr "Най-ни_ско"
1623
1624 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:786 src/messageview.c:313
1625 msgid "_Automatic"
1626 msgstr "_Автоматично"
1627
1628 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:787 src/messageview.c:314
1629 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1630 msgstr "7-битов ascii (US-ASC_II)"
1631
1632 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:788 src/messageview.c:315
1633 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1634 msgstr "Уникод (_UTF-8)"
1635
1636 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:319
1637 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1638 msgstr "Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
1639
1640 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:795 src/messageview.c:322
1641 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1642 msgstr "Гръцко (ISO-8859-_7)"
1643
1644 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:800 src/messageview.c:327
1645 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1646 msgstr "Турско (ISO-8859-_9)"
1647
1648 #: src/compose.c:955 src/quote_fmt.c:566
1649 #, fuzzy
1650 msgid "New message From format error."
1651 msgstr "Формат за ново писмо"
1652
1653 #: src/compose.c:1047 src/quote_fmt.c:569
1654 #, fuzzy
1655 msgid "New message subject format error."
1656 msgstr "Формат за ново писмо"
1657
1658 #: src/compose.c:1077 src/quote_fmt.c:572
1659 #, fuzzy, c-format
1660 msgid "New message body format error at line %d."
1661 msgstr "Формат за ново писмо"
1662
1663 #: src/compose.c:1271
1664 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1665 msgstr ""
1666
1667 #: src/compose.c:1450 src/quote_fmt.c:589
1668 #, fuzzy
1669 msgid "Message reply From format error."
1670 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при отговаряне на писмото."
1671
1672 #: src/compose.c:1497 src/quote_fmt.c:592
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "Message reply format error at line %d."
1675 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при отговаряне на писмото."
1676
1677 #: src/compose.c:1620 src/compose.c:1802 src/quote_fmt.c:609
1678 #, fuzzy
1679 msgid "Message forward From format error."
1680 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при препращане на писмото."
1681
1682 #: src/compose.c:1685 src/quote_fmt.c:612
1683 #, fuzzy, c-format
1684 msgid "Message forward format error at line %d."
1685 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при препращане на писмото."
1686
1687 #: src/compose.c:1844
1688 msgid "Fw: multiple emails"
1689 msgstr "Препратено: няколко писма"
1690
1691 #: src/compose.c:2263
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid "Message redirect format error at line %d."
1694 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при отговаряне на писмото."
1695
1696 #: src/compose.c:2327 src/gtk/headers.h:13
1697 msgid "Cc:"
1698 msgstr "Копие:"
1699
1700 #: src/compose.c:2330 src/gtk/headers.h:14
1701 msgid "Bcc:"
1702 msgstr "Скрито копие:"
1703
1704 #: src/compose.c:2333 src/gtk/headers.h:11
1705 msgid "Reply-To:"
1706 msgstr "Reply-To:"
1707
1708 #: src/compose.c:2336 src/gtk/headers.h:32
1709 msgid "Newsgroups:"
1710 msgstr "Новинарски групи:"
1711
1712 #: src/compose.c:2339 src/gtk/headers.h:33
1713 msgid "Followup-To:"
1714 msgstr "Followup-To:"
1715
1716 #: src/compose.c:2343 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:359
1717 msgid "To:"
1718 msgstr "До:"
1719
1720 #: src/compose.c:2534
1721 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1722 msgstr ""
1723 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1724
1725 #: src/compose.c:2540
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid ""
1728 "The following file has been attached: \n"
1729 "%s"
1730 "The following files have been attached: \n"
1731 "%s"
1732 msgstr "Файлът '%s' е прикачен."
1733
1734 #: src/compose.c:2779
1735 msgid "Quote mark format error."
1736 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
1737
1738 #: src/compose.c:3349
1739 #, c-format
1740 msgid "File %s is empty."
1741 msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
1742
1743 #: src/compose.c:3353
1744 #, c-format
1745 msgid "Can't read %s."
1746 msgstr "Грешка при четенето на %s."
1747
1748 #: src/compose.c:3380
1749 #, c-format
1750 msgid "Message: %s"
1751 msgstr "Писмо: %s"
1752
1753 #: src/compose.c:4360
1754 msgid " [Edited]"
1755 msgstr "[Редактирано]"
1756
1757 #: src/compose.c:4367
1758 #, c-format
1759 msgid "%s - Compose message%s"
1760 msgstr "%s - Писане на ново писмо%s"
1761
1762 #: src/compose.c:4370
1763 #, c-format
1764 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1765 msgstr "[без Относно] - Писане на ново писмо%s"
1766
1767 #: src/compose.c:4372
1768 msgid "Compose message"
1769 msgstr "Писане на ново писмо"
1770
1771 #: src/compose.c:4399 src/messageview.c:838
1772 msgid ""
1773 "Account for sending mail is not specified.\n"
1774 "Please select a mail account before sending."
1775 msgstr ""
1776 "Няма избрана сметка за изпращането на писма.\n"
1777 "Моля изберете такава и опитайте отново."
1778
1779 #: src/compose.c:4590 src/compose.c:4622 src/compose.c:4664
1780 #: src/prefs_account.c:3140 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:406
1781 msgid "Send"
1782 msgstr "Изпращане"
1783
1784 #: src/compose.c:4591
1785 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1786 msgstr ""
1787 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Копие. "
1788 "Продължи с изпращенето?"
1789
1790 #: src/compose.c:4592 src/compose.c:4624 src/compose.c:4657 src/compose.c:5167
1791 msgid "+_Send"
1792 msgstr "+_Изпращане"
1793
1794 #: src/compose.c:4623
1795 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1796 msgstr ""
1797 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Скрито "
1798 "копие. Продължи с изпращенето?"
1799
1800 #: src/compose.c:4640
1801 msgid "Recipient is not specified."
1802 msgstr "Получателят не е указан."
1803
1804 #: src/compose.c:4659
1805 msgid "+_Queue"
1806 msgstr "+_Чакащи"
1807
1808 #: src/compose.c:4660
1809 #, c-format
1810 msgid "Subject is empty. %s"
1811 msgstr "\"Относно\" е празно. %s"
1812
1813 #: src/compose.c:4661
1814 msgid "Send it anyway?"
1815 msgstr "Да се изпрати ли въпреки това?"
1816
1817 #: src/compose.c:4662
1818 msgid "Queue it anyway?"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/compose.c:4664 src/toolbar.c:407
1822 msgid "Send later"
1823 msgstr "По-късно"
1824
1825 #: src/compose.c:4712 src/compose.c:8842
1826 #, fuzzy
1827 msgid ""
1828 "Could not queue message for sending:\n"
1829 "\n"
1830 "Charset conversion failed."
1831 msgstr ""
1832 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1833
1834 #: src/compose.c:4715 src/compose.c:8845
1835 msgid ""
1836 "Could not queue message for sending:\n"
1837 "\n"
1838 "Couldn't get recipient encryption key."
1839 msgstr ""
1840
1841 #: src/compose.c:4721 src/compose.c:8839
1842 #, c-format
1843 msgid ""
1844 "Could not queue message for sending:\n"
1845 "\n"
1846 "Signature failed: %s"
1847 msgstr ""
1848
1849 #: src/compose.c:4724
1850 #, fuzzy, c-format
1851 msgid ""
1852 "Could not queue message for sending:\n"
1853 "\n"
1854 "%s."
1855 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
1856
1857 #: src/compose.c:4726
1858 #, fuzzy
1859 msgid "Could not queue message for sending."
1860 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
1861
1862 #: src/compose.c:4741 src/compose.c:4801
1863 msgid ""
1864 "The message was queued but could not be sent.\n"
1865 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1866 msgstr ""
1867
1868 #: src/compose.c:4797
1869 #, c-format
1870 msgid ""
1871 "%s\n"
1872 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1873 msgstr ""
1874
1875 #: src/compose.c:5164
1876 #, c-format
1877 msgid ""
1878 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1879 "to the specified %s charset.\n"
1880 "Send it as %s?"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: src/compose.c:5222
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1887 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1888 "\n"
1889 "Send it anyway?"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: src/compose.c:5383
1893 msgid "Encryption warning"
1894 msgstr "Предупреждение от шифриране"
1895
1896 #: src/compose.c:5384
1897 msgid "+C_ontinue"
1898 msgstr "+_Продължаване"
1899
1900 #: src/compose.c:5439
1901 msgid "No account for sending mails available!"
1902 msgstr "Няма зададена сметка за изпращане на писма!"
1903
1904 #: src/compose.c:5449
1905 msgid "No account for posting news available!"
1906 msgstr "Няма зададена сметка за писане в новинарски групи!"
1907
1908 #: src/compose.c:6158
1909 msgid "Add to address _book"
1910 msgstr "Добавяне към _адресника"
1911
1912 #: src/compose.c:6235
1913 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1914 msgstr "Натиснете <tab> за автоматично вмъкване от адресника"
1915
1916 #: src/compose.c:6383
1917 msgid "Mime type"
1918 msgstr "Вид по MIME"
1919
1920 #: src/compose.c:6389 src/compose.c:6688 src/mimeview.c:267
1921 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393 src/prefs_matcher.c:599
1922 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:601
1923 msgid "Size"
1924 msgstr "Размер"
1925
1926 #: src/compose.c:6459
1927 msgid "Save Message to "
1928 msgstr "Запазване на писмото в "
1929
1930 #: src/compose.c:6481 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
1931 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:162 src/import.c:161 src/importmutt.c:239
1932 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
1933 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
1934 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
1935 msgid "_Browse"
1936 msgstr "_Разгледай"
1937
1938 #: src/compose.c:6687 src/compose.c:8261
1939 msgid "MIME type"
1940 msgstr "Вид по MIME"
1941
1942 #: src/compose.c:6964
1943 msgid "Hea_der"
1944 msgstr "_Заглавна част"
1945
1946 #: src/compose.c:6969
1947 msgid "_Attachments"
1948 msgstr "_Прикрепени файлове"
1949
1950 #: src/compose.c:6983
1951 msgid "Othe_rs"
1952 msgstr "_Други"
1953
1954 #: src/compose.c:6998 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:366
1955 msgid "Subject:"
1956 msgstr "Относно:"
1957
1958 #: src/compose.c:7208
1959 #, c-format
1960 msgid ""
1961 "Spell checker could not be started.\n"
1962 "%s"
1963 msgstr ""
1964 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
1965 "%s"
1966
1967 #: src/compose.c:7319
1968 #, c-format
1969 msgid "From: <i>%s</i>"
1970 msgstr "От: <i>%s</i>"
1971
1972 #: src/compose.c:7353
1973 msgid "Account to use for this email"
1974 msgstr "Сметката, която искате да използвате за това писмо"
1975
1976 #: src/compose.c:7355
1977 msgid "Sender address to be used"
1978 msgstr "Използван адрес на подателя"
1979
1980 #: src/compose.c:7518
1981 #, c-format
1982 msgid ""
1983 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1984 "encrypt this message."
1985 msgstr ""
1986 "Грешка при зареждането на системата за поверителност '%s'. Вие няма да "
1987 "можете да подпишете или кодирате това писмо."
1988
1989 #: src/compose.c:7617
1990 msgid "_None"
1991 msgstr "_Без"
1992
1993 #: src/compose.c:7718 src/prefs_template.c:741
1994 #, c-format
1995 msgid "Template body format error at line %d."
1996 msgstr ""
1997
1998 #: src/compose.c:7829 src/prefs_template.c:786
1999 #, fuzzy
2000 msgid "Template From format error."
2001 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2002
2003 #: src/compose.c:7847 src/prefs_template.c:792
2004 #, fuzzy
2005 msgid "Template To format error."
2006 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2007
2008 #: src/compose.c:7865 src/prefs_template.c:798
2009 #, fuzzy
2010 msgid "Template Cc format error."
2011 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2012
2013 #: src/compose.c:7883 src/prefs_template.c:804
2014 #, fuzzy
2015 msgid "Template Bcc format error."
2016 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2017
2018 #: src/compose.c:7902 src/prefs_template.c:810
2019 #, fuzzy
2020 msgid "Template subject format error."
2021 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2022
2023 #: src/compose.c:8155
2024 msgid "Invalid MIME type."
2025 msgstr "Неправилен вид по MIME"
2026
2027 #: src/compose.c:8170
2028 msgid "File doesn't exist or is empty."
2029 msgstr "Файлът не съществува или е празен."
2030
2031 #: src/compose.c:8243
2032 msgid "Properties"
2033 msgstr "Атрибути"
2034
2035 #: src/compose.c:8294
2036 msgid "Encoding"
2037 msgstr "Кодиране"
2038
2039 #: src/compose.c:8314
2040 msgid "Path"
2041 msgstr "Път"
2042
2043 #: src/compose.c:8315
2044 msgid "File name"
2045 msgstr "Име на файла"
2046
2047 #: src/compose.c:8502
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "The external editor is still working.\n"
2051 "Force terminating the process?\n"
2052 "process group id: %d"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: src/compose.c:8544
2056 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: src/compose.c:8810 src/messageview.c:1069
2060 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2061 msgstr ""
2062
2063 #: src/compose.c:8834
2064 msgid "Could not queue message."
2065 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2066
2067 #: src/compose.c:8836
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid ""
2070 "Could not queue message:\n"
2071 "\n"
2072 "%s."
2073 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2074
2075 #: src/compose.c:8999
2076 msgid "Could not save draft."
2077 msgstr "Грешка при запис на черновата."
2078
2079 #: src/compose.c:9003
2080 msgid "Could not save draft"
2081 msgstr "Грешка при запис на черновата"
2082
2083 #: src/compose.c:9004
2084 msgid ""
2085 "Could not save draft.\n"
2086 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: src/compose.c:9006
2090 msgid "_Cancel exit"
2091 msgstr "_Отказ от излизане"
2092
2093 #: src/compose.c:9006
2094 msgid "_Discard email"
2095 msgstr "_Отхвърляне на писмото"
2096
2097 #: src/compose.c:9160 src/compose.c:9173
2098 msgid "Select file"
2099 msgstr "Избор на файл"
2100
2101 #: src/compose.c:9186
2102 #, c-format
2103 msgid "File '%s' could not be read."
2104 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
2105
2106 #: src/compose.c:9188
2107 #, c-format
2108 msgid ""
2109 "File '%s' contained invalid characters\n"
2110 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2111 msgstr ""
2112
2113 #: src/compose.c:9251
2114 msgid "Discard message"
2115 msgstr "Отхвърляне на писмо"
2116
2117 #: src/compose.c:9252
2118 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2119 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2120
2121 #: src/compose.c:9253
2122 msgid "_Discard"
2123 msgstr "_Отхвърляне"
2124
2125 #: src/compose.c:9253
2126 msgid "_Save to Drafts"
2127 msgstr "_Запазване в чернови"
2128
2129 #: src/compose.c:9255
2130 msgid "Save changes"
2131 msgstr "Запазване на промените"
2132
2133 #: src/compose.c:9256
2134 #, fuzzy
2135 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2136 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2137
2138 #: src/compose.c:9257
2139 msgid "_Don't save"
2140 msgstr "_Да не се запазва"
2141
2142 #: src/compose.c:9257
2143 msgid "+_Save to Drafts"
2144 msgstr "+_Запазване в чернови"
2145
2146 #: src/compose.c:9308
2147 #, c-format
2148 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2149 msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
2150
2151 #: src/compose.c:9310
2152 msgid "Apply template"
2153 msgstr "Прилагане на шаблон"
2154
2155 #: src/compose.c:9311
2156 msgid "_Replace"
2157 msgstr "_Замяна"
2158
2159 #: src/compose.c:9311
2160 msgid "_Insert"
2161 msgstr "_Вмъкване"
2162
2163 #: src/compose.c:10108
2164 msgid "Insert or attach?"
2165 msgstr "Вмъкване или прикрепяне?"
2166
2167 #: src/compose.c:10109
2168 msgid ""
2169 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2170 "attach it to the email?"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: src/compose.c:10111
2174 msgid "+_Insert"
2175 msgstr "+_Вмъкване"
2176
2177 #: src/compose.c:10111
2178 msgid "_Attach"
2179 msgstr "_Прикрепяне"
2180
2181 #: src/compose.c:10311
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "Quote format error at line %d."
2184 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2185
2186 #: src/compose.c:10578
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid ""
2189 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2190 "time. Do you want to continue?"
2191 msgstr "Последователно изпечатване на %d писма. Искате ли да продължите?"
2192
2193 #: src/crash.c:140
2194 #, c-format
2195 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: src/crash.c:186
2199 msgid "Claws Mail has crashed"
2200 msgstr "Claws Mail спря с грешка."
2201
2202 #: src/crash.c:202
2203 #, c-format
2204 msgid ""
2205 "%s.\n"
2206 "Please file a bug report and include the information below."
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/crash.c:207
2210 msgid "Debug log"
2211 msgstr "Дневник на търсенето за грешки"
2212
2213 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:404
2214 msgid "Close"
2215 msgstr "Затваряне"
2216
2217 #: src/crash.c:256
2218 msgid "Save..."
2219 msgstr "Запазване..."
2220
2221 #: src/crash.c:261
2222 msgid "Create bug report"
2223 msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
2224
2225 #: src/crash.c:309
2226 msgid "Save crash information"
2227 msgstr "Запазване данни за прекъсването"
2228
2229 #: src/editaddress.c:154 src/editaddress.c:230
2230 msgid "Add New Person"
2231 msgstr "Добавяне на  нов контакт"
2232
2233 #: src/editaddress.c:156
2234 msgid ""
2235 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2236 "following values to be set:\n"
2237 " - Display Name\n"
2238 " - First Name\n"
2239 " - Last Name\n"
2240 " - Nickname\n"
2241 " - any email address\n"
2242 " - any additional attribute\n"
2243 "\n"
2244 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2245 "Click Cancel to close without saving."
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/editaddress.c:167
2249 msgid ""
2250 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2251 "following values to be set:\n"
2252 " - First Name\n"
2253 " - Last Name\n"
2254 " - any email address\n"
2255 " - any additional attribute\n"
2256 "\n"
2257 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2258 "Click Cancel to close without saving."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/editaddress.c:231
2262 msgid "Edit Person Details"
2263 msgstr "Редактиране на лични данни"
2264
2265 #: src/editaddress.c:409
2266 msgid "An Email address must be supplied."
2267 msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
2268
2269 #: src/editaddress.c:585
2270 msgid "A Name and Value must be supplied."
2271 msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
2272
2273 #: src/editaddress.c:674
2274 msgid "Discard"
2275 msgstr "Отхвърляне"
2276
2277 #: src/editaddress.c:675
2278 msgid "Apply"
2279 msgstr "Прилагане"
2280
2281 #: src/editaddress.c:705 src/editaddress.c:754
2282 msgid "Edit Person Data"
2283 msgstr "Редактиране на личните данни"
2284
2285 #: src/editaddress.c:783
2286 msgid "Choose a picture"
2287 msgstr "Избор на изображени"
2288
2289 #: src/editaddress.c:802
2290 #, c-format
2291 msgid ""
2292 "Failed to import image: \n"
2293 "%s"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: src/editaddress.c:844
2297 msgid "_Set picture"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: src/editaddress.c:845
2301 #, fuzzy
2302 msgid "_Unset picture"
2303 msgstr "Добавяне на подпис"
2304
2305 #: src/editaddress.c:904
2306 msgid "Photo"
2307 msgstr "Снимка"
2308
2309 #: src/editaddress.c:958 src/editaddress.c:960 src/expldifdlg.c:516
2310 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:768
2311 msgid "Display Name"
2312 msgstr "Показвано име"
2313
2314 #: src/editaddress.c:967 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:776
2315 msgid "Last Name"
2316 msgstr "Фамилно име"
2317
2318 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970 src/ldif.c:772
2319 msgid "First Name"
2320 msgstr "Малко име"
2321
2322 #: src/editaddress.c:974 src/editaddress.c:976
2323 msgid "Nickname"
2324 msgstr "Прякор"
2325
2326 #: src/editaddress.c:1060 src/editaddress.c:1128
2327 msgid "Alias"
2328 msgstr "Псевдоним"
2329
2330 #: src/editaddress.c:1270 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1351
2331 #: src/prefs_customheader.c:220
2332 msgid "Value"
2333 msgstr "Стойност"
2334
2335 #: src/editaddress.c:1418
2336 msgid "_User Data"
2337 msgstr "_Лични данни"
2338
2339 #: src/editaddress.c:1419
2340 msgid "_Email Addresses"
2341 msgstr "Адреси на _е-поща"
2342
2343 #: src/editaddress.c:1422 src/editaddress.c:1425
2344 msgid "O_ther Attributes"
2345 msgstr "_Други данни"
2346
2347 #: src/editbook.c:108
2348 #, fuzzy
2349 msgid "File appears to be OK."
2350 msgstr "Файлът изглежда правилен."
2351
2352 #: src/editbook.c:111
2353 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2354 msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
2355
2356 #: src/editbook.c:114 src/editjpilot.c:190 src/editvcard.c:97
2357 msgid "Could not read file."
2358 msgstr "Грешка при четене на файла."
2359
2360 #: src/editbook.c:148 src/editbook.c:261
2361 msgid "Edit Addressbook"
2362 msgstr "Редактиране на адресник"
2363
2364 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2365 msgid " Check File "
2366 msgstr " Проверка на файла "
2367
2368 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2369 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1902
2370 #: src/wizard.c:1338 src/wizard.c:1601
2371 msgid "File"
2372 msgstr "Файл"
2373
2374 #: src/editbook.c:280
2375 msgid "Add New Addressbook"
2376 msgstr "Добавяне на нов адресник"
2377
2378 #: src/editgroup.c:100
2379 msgid "A Group Name must be supplied."
2380 msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
2381
2382 #: src/editgroup.c:293
2383 msgid "Edit Group Data"
2384 msgstr "Редактиране данните на група"
2385
2386 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2387 msgid "Group Name"
2388 msgstr "Име на групата"
2389
2390 #: src/editgroup.c:342
2391 msgid "Addresses in Group"
2392 msgstr "Адреси в групата"
2393
2394 #: src/editgroup.c:383
2395 msgid "Available Addresses"
2396 msgstr "Налични адреси"
2397
2398 #: src/editgroup.c:455
2399 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2400 msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
2401
2402 #: src/editgroup.c:503
2403 msgid "Edit Group Details"
2404 msgstr "Редактиране данните на група"
2405
2406 #: src/editgroup.c:506
2407 msgid "Add New Group"
2408 msgstr "Добавяне на нова група"
2409
2410 #: src/editgroup.c:556
2411 msgid "Edit folder"
2412 msgstr "Редактиране на папка"
2413
2414 #: src/editgroup.c:556
2415 msgid "Input the new name of folder:"
2416 msgstr "Въведете новото име на папката:"
2417
2418 #: src/editgroup.c:559 src/foldersel.c:545 src/imap_gtk.c:192 src/mh_gtk.c:142
2419 msgid "New folder"
2420 msgstr "Нова папка"
2421
2422 #: src/editgroup.c:560 src/foldersel.c:546 src/mh_gtk.c:143
2423 msgid "Input the name of new folder:"
2424 msgstr "Въведете име за новата папка:"
2425
2426 #: src/editjpilot.c:187
2427 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2428 msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
2429
2430 #: src/editjpilot.c:199
2431 msgid "Select JPilot File"
2432 msgstr "Избиране на Jpilot файл"
2433
2434 #: src/editjpilot.c:235 src/editjpilot.c:365
2435 msgid "Edit JPilot Entry"
2436 msgstr "Редактиране на запис за JPilot"
2437
2438 #: src/editjpilot.c:281
2439 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2440 msgstr "Допълнителни елементи на е-пощенските адреси"
2441
2442 #: src/editjpilot.c:372
2443 msgid "Add New JPilot Entry"
2444 msgstr "Добавяне на нов Jpilot запис"
2445
2446 #: src/editldap_basedn.c:137
2447 #, fuzzy
2448 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2449 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2450
2451 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:442
2452 msgid "Hostname"
2453 msgstr "Име на хост"
2454
2455 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:459 src/ssl_manager.c:110
2456 msgid "Port"
2457 msgstr "Порт"
2458
2459 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:503
2460 #, fuzzy
2461 msgid "Search Base"
2462 msgstr "Грешка при търсенето"
2463
2464 #: src/editldap_basedn.c:198
2465 #, fuzzy
2466 msgid "Available Search Base(s)"
2467 msgstr "Налични адреси"
2468
2469 #: src/editldap_basedn.c:288
2470 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:280
2474 msgid "Could not connect to server"
2475 msgstr "Грешка при свързването към сървъра"
2476
2477 #: src/editldap.c:151
2478 msgid "A Name must be supplied."
2479 msgstr "Трябва да бъде указано име."
2480
2481 #: src/editldap.c:163
2482 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2483 msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
2484
2485 #: src/editldap.c:176
2486 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/editldap.c:277
2490 msgid "Connected successfully to server"
2491 msgstr "Успешно свързване със сървъра"
2492
2493 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:977
2494 msgid "Edit LDAP Server"
2495 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2496
2497 #: src/editldap.c:438
2498 msgid "A name that you wish to call the server."
2499 msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
2500
2501 #: src/editldap.c:451
2502 msgid ""
2503 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2504 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2505 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2506 "computer as Claws Mail."
2507 msgstr ""
2508
2509 #: src/editldap.c:471
2510 msgid "TLS"
2511 msgstr "TLS"
2512
2513 #: src/editldap.c:472 src/prefs_account.c:3213
2514 msgid "SSL"
2515 msgstr "SSL"
2516
2517 #: src/editldap.c:476
2518 msgid ""
2519 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2520 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2521 "TLS_REQCERT fields)."
2522 msgstr ""
2523
2524 #: src/editldap.c:480
2525 msgid ""
2526 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2527 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2528 "TLS_REQCERT fields)."
2529 msgstr ""
2530
2531 #: src/editldap.c:492
2532 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2533 msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
2534
2535 #: src/editldap.c:495
2536 msgid " Check Server "
2537 msgstr " Проверка на сървъра "
2538
2539 #: src/editldap.c:499
2540 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/editldap.c:512
2544 msgid ""
2545 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2546 "Examples include:\n"
2547 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2548 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2549 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: src/editldap.c:523
2553 msgid ""
2554 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2555 "server."
2556 msgstr ""
2557
2558 #: src/editldap.c:580
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Search Attributes"
2561 msgstr "_Други данни"
2562
2563 #: src/editldap.c:589
2564 msgid ""
2565 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2566 "find a name or address."
2567 msgstr ""
2568
2569 #: src/editldap.c:592
2570 msgid " Defaults "
2571 msgstr " По подразбиране "
2572
2573 #: src/editldap.c:596
2574 msgid ""
2575 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2576 "names and addresses during a name or address search process."
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/editldap.c:602
2580 msgid "Max Query Age (secs)"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: src/editldap.c:617
2584 msgid ""
2585 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2586 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2587 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2588 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2589 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2590 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2591 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2592 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2593 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2594 "more memory to cache results."
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/editldap.c:634
2598 msgid "Include server in dynamic search"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/editldap.c:639
2602 msgid ""
2603 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2604 "address completion."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/editldap.c:645
2608 msgid "Match names 'containing' search term"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: src/editldap.c:650
2612 msgid ""
2613 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2614 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2615 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2616 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2617 "searches against other address interfaces."
2618 msgstr ""
2619
2620 #: src/editldap.c:704
2621 msgid "Bind DN"
2622 msgstr "DN за свързване"
2623
2624 #: src/editldap.c:713
2625 msgid ""
2626 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2627 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2628 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2629 "performing a search."
2630 msgstr ""
2631
2632 #: src/editldap.c:720
2633 msgid "Bind Password"
2634 msgstr "Парола за свързване"
2635
2636 #: src/editldap.c:734
2637 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2638 msgstr ""
2639
2640 #: src/editldap.c:739
2641 msgid "Timeout (secs)"
2642 msgstr "Изчакване (сек.)"
2643
2644 #: src/editldap.c:753
2645 msgid "The timeout period in seconds."
2646 msgstr "Време на изчакване в секунди"
2647
2648 #: src/editldap.c:757
2649 msgid "Maximum Entries"
2650 msgstr "Максимален брой записи"
2651
2652 #: src/editldap.c:771
2653 msgid ""
2654 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2655 msgstr ""
2656
2657 #: src/editldap.c:786 src/prefs_account.c:3104
2658 msgid "Basic"
2659 msgstr "Основни"
2660
2661 #: src/editldap.c:787
2662 msgid "Search"
2663 msgstr "Търсене"
2664
2665 #: src/editldap.c:788 src/gtk/quicksearch.c:591
2666 msgid "Extended"
2667 msgstr "Разширени"
2668
2669 #: src/editldap.c:982
2670 msgid "Add New LDAP Server"
2671 msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
2672
2673 #: src/edittags.c:186 src/matcher.c:918 src/prefs_filtering_action.c:1380
2674 msgid "Tag"
2675 msgstr "Етикет"
2676
2677 #: src/edittags.c:214
2678 msgid "Delete tag"
2679 msgstr "Изтриване на етикета"
2680
2681 #: src/edittags.c:215
2682 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2683 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2684
2685 #: src/edittags.c:242
2686 msgid "Delete all tags"
2687 msgstr "Изтриване на всички етикети"
2688
2689 #: src/edittags.c:243
2690 #, fuzzy
2691 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2692 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2693
2694 #: src/edittags.c:456
2695 msgid "Tag is not set."
2696 msgstr "Етикетът не е указан."
2697
2698 #: src/edittags.c:521
2699 #, fuzzy
2700 msgid "Dialog title|Apply tags"
2701 msgstr "Отвори URL-и"
2702
2703 #: src/edittags.c:535
2704 msgid "New tag:"
2705 msgstr "Нов етикет:"
2706
2707 #: src/edittags.c:568
2708 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2709 msgstr ""
2710
2711 #: src/editvcard.c:94
2712 msgid "File does not appear to be vCard format."
2713 msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
2714
2715 #: src/editvcard.c:106
2716 #, fuzzy
2717 msgid "Select vCard File"
2718 msgstr "Изберете LDIF-файл"
2719
2720 #: src/editvcard.c:151 src/editvcard.c:256
2721 msgid "Edit vCard Entry"
2722 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2723
2724 #: src/editvcard.c:261
2725 #, fuzzy
2726 msgid "Add New vCard Entry"
2727 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2728
2729 #: src/exphtmldlg.c:105
2730 #, fuzzy
2731 msgid "Please specify output directory and file to create."
2732 msgstr "Изберете файл за внасяне"
2733
2734 #: src/exphtmldlg.c:108
2735 msgid "Select stylesheet and formatting."
2736 msgstr ""
2737
2738 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
2739 msgid "File exported successfully."
2740 msgstr "Файлът е изнесен успешно."
2741
2742 #: src/exphtmldlg.c:176
2743 #, c-format
2744 msgid ""
2745 "HTML Output Directory '%s'\n"
2746 "does not exist. OK to create new directory?"
2747 msgstr ""
2748 "Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
2749 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2750
2751 #: src/exphtmldlg.c:179 src/expldifdlg.c:189
2752 msgid "Create Directory"
2753 msgstr "Създаване на директория"
2754
2755 #: src/exphtmldlg.c:188
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid ""
2758 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2759 "%s"
2760 msgstr "Грешка при създаване на временен файл: %s"
2761
2762 #: src/exphtmldlg.c:190 src/expldifdlg.c:200
2763 msgid "Failed to Create Directory"
2764 msgstr "Грешка при създаване на папката"
2765
2766 #: src/exphtmldlg.c:232
2767 msgid "Error creating HTML file"
2768 msgstr "Грешка при създаване на HTML-файла"
2769
2770 #: src/exphtmldlg.c:318
2771 msgid "Select HTML output file"
2772 msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
2773
2774 #: src/exphtmldlg.c:382
2775 msgid "HTML Output File"
2776 msgstr "Изходен HTML-файл"
2777
2778 #: src/exphtmldlg.c:391 src/expldifdlg.c:408 src/export.c:169 src/import.c:168
2779 #: src/importldif.c:682
2780 msgid "B_rowse"
2781 msgstr "П_реглед"
2782
2783 #: src/exphtmldlg.c:444
2784 msgid "Stylesheet"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: src/exphtmldlg.c:452 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1501
2788 #: src/gtk/gtkaspell.c:2156 src/mainwindow.c:1064 src/prefs_account.c:921
2789 #: src/prefs_toolbar.c:705 src/prefs_toolbar.c:1184 src/summaryview.c:5766
2790 msgid "None"
2791 msgstr "Без"
2792
2793 #: src/exphtmldlg.c:453 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:453
2794 msgid "Default"
2795 msgstr "По подразбиране"
2796
2797 #: src/exphtmldlg.c:454 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
2798 msgid "Full"
2799 msgstr "Пълно"
2800
2801 #: src/exphtmldlg.c:455
2802 msgid "Custom"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: src/exphtmldlg.c:456
2806 msgid "Custom-2"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: src/exphtmldlg.c:457
2810 msgid "Custom-3"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/exphtmldlg.c:458
2814 msgid "Custom-4"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/exphtmldlg.c:465
2818 msgid "Full Name Format"
2819 msgstr "Формат на пълното име"
2820
2821 #: src/exphtmldlg.c:473
2822 msgid "First Name, Last Name"
2823 msgstr "Малко име, фамилно име"
2824
2825 #: src/exphtmldlg.c:474
2826 msgid "Last Name, First Name"
2827 msgstr "Фамилно име, малко име"
2828
2829 #: src/exphtmldlg.c:481
2830 #, fuzzy
2831 msgid "Color Banding"
2832 msgstr "Обработка на писмата"
2833
2834 #: src/exphtmldlg.c:487
2835 msgid "Format Email Links"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: src/exphtmldlg.c:493
2839 #, fuzzy
2840 msgid "Format User Attributes"
2841 msgstr "_Други данни"
2842
2843 #: src/exphtmldlg.c:538 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:890
2844 msgid "Address Book :"
2845 msgstr "Адресник:"
2846
2847 #: src/exphtmldlg.c:548 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:900
2848 msgid "File Name :"
2849 msgstr "Име на файла:"
2850
2851 #: src/exphtmldlg.c:558
2852 msgid "Open with Web Browser"
2853 msgstr "Отваряне с уеб-четец"
2854
2855 #: src/exphtmldlg.c:590
2856 msgid "Export Address Book to HTML File"
2857 msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
2858
2859 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1020
2860 msgid "File Info"
2861 msgstr "Данни на файла"
2862
2863 #: src/exphtmldlg.c:657
2864 msgid "Format"
2865 msgstr "Формат"
2866
2867 #: src/expldifdlg.c:107
2868 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/expldifdlg.c:110
2872 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/expldifdlg.c:186
2876 #, c-format
2877 msgid ""
2878 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2879 "does not exist. OK to create new directory?"
2880 msgstr ""
2881 "Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
2882 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2883
2884 #: src/expldifdlg.c:198
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid ""
2887 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2888 "%s"
2889 msgstr "Грешка при създаване на временен файл: %s"
2890
2891 #: src/expldifdlg.c:240
2892 msgid "Suffix was not supplied"
2893 msgstr "Не е указано окончание"
2894
2895 #: src/expldifdlg.c:242
2896 msgid ""
2897 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2898 "you wish to proceed without a suffix?"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/expldifdlg.c:260
2902 msgid "Error creating LDIF file"
2903 msgstr "Грешка при създаване на LDIF-файла"
2904
2905 #: src/expldifdlg.c:335
2906 msgid "Select LDIF output file"
2907 msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
2908
2909 #: src/expldifdlg.c:399
2910 msgid "LDIF Output File"
2911 msgstr "Изходен LDIF-файл"
2912
2913 #: src/expldifdlg.c:430
2914 msgid ""
2915 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2916 "to:\n"
2917 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/expldifdlg.c:436
2921 msgid ""
2922 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2923 "similar to:\n"
2924 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: src/expldifdlg.c:442
2928 msgid ""
2929 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2930 "formatted similar to:\n"
2931 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: src/expldifdlg.c:489
2935 msgid "Suffix"
2936 msgstr "Окончание"
2937
2938 #: src/expldifdlg.c:499
2939 msgid ""
2940 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2941 "entry. Examples include:\n"
2942 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2943 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2944 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: src/expldifdlg.c:507
2948 msgid "Relative DN"
2949 msgstr "Относително DN"
2950
2951 #: src/expldifdlg.c:515
2952 msgid "Unique ID"
2953 msgstr "Уникално ID"
2954
2955 #: src/expldifdlg.c:523
2956 msgid ""
2957 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2958 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2959 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2960 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2961 "available RDN options that will be used to create the DN."
2962 msgstr ""
2963
2964 #: src/expldifdlg.c:543
2965 msgid "Use DN attribute if present in data"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: src/expldifdlg.c:548
2969 msgid ""
2970 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2971 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2972 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2973 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2974 msgstr ""
2975
2976 #: src/expldifdlg.c:558
2977 msgid "Exclude record if no Email Address"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/expldifdlg.c:563
2981 msgid ""
2982 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2983 "option to ignore these records."
2984 msgstr ""
2985
2986 #: src/expldifdlg.c:655
2987 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2988 msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
2989
2990 #: src/expldifdlg.c:722
2991 msgid "Distinguished Name"
2992 msgstr "Характерно име (dn)"
2993
2994 #: src/export.c:110 src/summaryview.c:7845
2995 msgid "Export to mbox file"
2996 msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
2997
2998 #: src/export.c:129
2999 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3000 msgstr ""
3001
3002 #: src/export.c:140
3003 #, fuzzy
3004 msgid "Source folder:"
3005 msgstr "Преместване на папка"
3006
3007 #: src/export.c:146 src/import.c:140
3008 msgid "Mbox file:"
3009 msgstr "Mbox-файл:"
3010
3011 #: src/export.c:201
3012 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3013 msgstr ""
3014
3015 #: src/export.c:206
3016 msgid "Source folder can't be left empty."
3017 msgstr ""
3018
3019 #: src/export.c:219
3020 #, fuzzy
3021 msgid "Couldn't find the source folder."
3022 msgstr "Папката не може да бъде намерена."
3023
3024 #: src/export.c:242
3025 #, fuzzy
3026 msgid "Select exporting file"
3027 msgstr "Изберете файл за внасяне"
3028
3029 #: src/exporthtml.c:762
3030 msgid "Full Name"
3031 msgstr "Пълно име"
3032
3033 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1021
3034 msgid "Attributes"
3035 msgstr "Атрибути"
3036
3037 #: src/exporthtml.c:969
3038 msgid "Claws Mail Address Book"
3039 msgstr "Адресник на Claws Mail"
3040
3041 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:551
3042 #, fuzzy
3043 msgid "Name already exists but is not a directory."
3044 msgstr "\"%s\" не е директория."
3045
3046 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:554
3047 #, fuzzy
3048 msgid "No permissions to create directory."
3049 msgstr "Грешка при създаване на папката"
3050
3051 #: src/exporthtml.c:1089 src/exportldif.c:557
3052 msgid "Name is too long."
3053 msgstr "Името е твърде дълго."
3054
3055 #: src/exporthtml.c:1092 src/exportldif.c:560
3056 msgid "Not specified."
3057 msgstr "Не е указано."
3058
3059 #: src/folder.c:1442 src/foldersel.c:367 src/prefs_folder_item.c:288
3060 msgid "Inbox"
3061 msgstr "Входящи"
3062
3063 #: src/folder.c:1446 src/foldersel.c:371
3064 msgid "Sent"
3065 msgstr "Изпратени"
3066
3067 #: src/folder.c:1450 src/foldersel.c:375 src/prefs_folder_item.c:291
3068 msgid "Queue"
3069 msgstr "Чакащи"
3070
3071 #: src/folder.c:1454 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:292
3072 #: src/toolbar.c:361 src/toolbar.c:396
3073 msgid "Trash"
3074 msgstr "Кошче"
3075
3076 #: src/folder.c:1458 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:290
3077 msgid "Drafts"
3078 msgstr "Чернови"
3079
3080 #: src/folder.c:1894
3081 #, c-format
3082 msgid "Processing (%s)...\n"
3083 msgstr "Обработка (%s)...\n"
3084
3085 #: src/folder.c:3112
3086 #, c-format
3087 msgid "Copying %s to %s...\n"
3088 msgstr "Копиране на %s в %s...\n"
3089
3090 #: src/folder.c:3112
3091 #, c-format
3092 msgid "Moving %s to %s...\n"
3093 msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
3094
3095 #: src/folder.c:3399
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "Updating cache for %s..."
3098 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3099
3100 #: src/folder.c:4232
3101 msgid "Processing messages..."
3102 msgstr "Обработка на писмата..."
3103
3104 #: src/folder.c:4368
3105 #, c-format
3106 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/foldersel.c:221
3110 msgid "Select folder"
3111 msgstr "Избор на папка"
3112
3113 #: src/foldersel.c:547 src/imap_gtk.c:196 src/mh_gtk.c:144
3114 msgid "NewFolder"
3115 msgstr "НоваПапка"
3116
3117 #: src/foldersel.c:555 src/imap_gtk.c:207 src/imap_gtk.c:213
3118 #: src/imap_gtk.c:270 src/mh_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3119 #, c-format
3120 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3121 msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
3122
3123 #: src/foldersel.c:565 src/imap_gtk.c:223 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:162
3124 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3125 #, c-format
3126 msgid "The folder '%s' already exists."
3127 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
3128
3129 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:229 src/mh_gtk.c:168
3130 #, c-format
3131 msgid "Can't create the folder '%s'."
3132 msgstr "Грешка при създаване на папката \"%s\"."
3133
3134 #: src/folderview.c:278
3135 msgid "Mark all re_ad"
3136 msgstr "Отбелязване на всички като про_четени"
3137
3138 #: src/folderview.c:280
3139 #, fuzzy
3140 msgid "R_un processing rules"
3141 msgstr "/Създаване на правило за обработка"
3142
3143 #: src/folderview.c:281 src/mainwindow.c:499
3144 msgid "_Search folder..."
3145 msgstr "_Търсене в папката..."
3146
3147 #: src/folderview.c:283
3148 msgid "Process_ing..."
3149 msgstr "Обра_ботка..."
3150
3151 #: src/folderview.c:284
3152 msgid "Empty _trash..."
3153 msgstr "Изчистване на _кошчето..."
3154
3155 #: src/folderview.c:285
3156 msgid "Send _queue..."
3157 msgstr "Изпращане на _чакащите..."
3158
3159 #: src/folderview.c:428 src/folderview.c:475 src/prefs_folder_column.c:78
3160 #: src/prefs_matcher.c:367 src/summaryview.c:6035
3161 msgid "New"
3162 msgstr "Нови"
3163
3164 #: src/folderview.c:429 src/folderview.c:476 src/prefs_folder_column.c:79
3165 #: src/prefs_matcher.c:366 src/summaryview.c:6037
3166 msgid "Unread"
3167 msgstr "Непрочетени"
3168
3169 #: src/folderview.c:430 src/prefs_folder_column.c:80
3170 msgid "Total"
3171 msgstr "Общо"
3172
3173 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3174 #: src/folderview.c:478 src/summaryview.c:602
3175 msgid "#"
3176 msgstr "#"
3177
3178 #: src/folderview.c:789
3179 #, fuzzy
3180 msgid "Setting folder info..."
3181 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3182
3183 #: src/folderview.c:852 src/summaryview.c:4068
3184 msgid "Mark all as read"
3185 msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
3186
3187 #: src/folderview.c:853 src/summaryview.c:4069
3188 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3189 msgstr ""
3190 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3191
3192 #: src/folderview.c:1075 src/imap.c:3971 src/mainwindow.c:4846 src/setup.c:90
3193 #, c-format
3194 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3195 msgstr "Претърсване на папка %s%c%s·..."
3196
3197 #: src/folderview.c:1079 src/imap.c:3976 src/mainwindow.c:4851 src/setup.c:95
3198 #, c-format
3199 msgid "Scanning folder %s ..."
3200 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3201
3202 #: src/folderview.c:1110
3203 msgid "Rebuild folder tree"
3204 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки"
3205
3206 #: src/folderview.c:1111
3207 #, fuzzy
3208 msgid ""
3209 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3210 msgstr ""
3211 "Сертификатът за %s е изтекъл.\n"
3212 "Да се продължи ли?"
3213
3214 #: src/folderview.c:1121
3215 msgid "Rebuilding folder tree..."
3216 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки..."
3217
3218 #: src/folderview.c:1123 src/folderview.c:1164
3219 msgid "Scanning folder tree..."
3220 msgstr "Претърсване на дървото с папки..."
3221
3222 #: src/folderview.c:1255
3223 #, c-format
3224 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3225 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
3226
3227 #: src/folderview.c:1309
3228 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3229 msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
3230
3231 #: src/folderview.c:2144
3232 #, c-format
3233 msgid "Closing Folder %s..."
3234 msgstr "Затваряне на папка %s..."
3235
3236 #: src/folderview.c:2239
3237 #, c-format
3238 msgid "Opening Folder %s..."
3239 msgstr "Отваряне на папка %s..."
3240
3241 #: src/folderview.c:2257
3242 msgid "Folder could not be opened."
3243 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
3244
3245 #: src/folderview.c:2419 src/mainwindow.c:2888 src/mainwindow.c:2892
3246 msgid "Empty trash"
3247 msgstr "Изчистване на кошчето"
3248
3249 #: src/folderview.c:2420
3250 msgid "Delete all messages in trash?"
3251 msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
3252
3253 #: src/folderview.c:2421
3254 msgid "+_Empty trash"
3255 msgstr "+_Изчистване на кошчето"
3256
3257 #: src/folderview.c:2465 src/inc.c:1599 src/toolbar.c:2566
3258 msgid "Offline warning"
3259 msgstr "Предупреждение за изключен режим"
3260
3261 #: src/folderview.c:2466 src/toolbar.c:2567
3262 msgid "You're working offline. Override?"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/folderview.c:2477 src/toolbar.c:2586
3266 msgid "Send queued messages"
3267 msgstr "Изпращане на чакащите писма"
3268
3269 #: src/folderview.c:2478 src/toolbar.c:2587
3270 msgid "Send all queued messages?"
3271 msgstr "Да се изпратят ли всички писма от опашката?"
3272
3273 #: src/folderview.c:2479 src/messageview.c:804 src/messageview.c:821
3274 #: src/toolbar.c:2588
3275 msgid "_Send"
3276 msgstr "_Изпращане"
3277
3278 #: src/folderview.c:2487 src/toolbar.c:2606
3279 #, fuzzy
3280 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3281 msgstr "Грешка при изпращането на писмото."
3282
3283 #: src/folderview.c:2490 src/main.c:2411 src/toolbar.c:2609
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid ""
3286 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3287 "%s"
3288 msgstr ""
3289 "Грешка при изпращането на писмото:\n"
3290 "%s"
3291
3292 #: src/folderview.c:2572
3293 #, fuzzy, c-format
3294 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3295 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
3296
3297 #: src/folderview.c:2573
3298 #, fuzzy, c-format
3299 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3300 msgstr ""
3301 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3302
3303 #: src/folderview.c:2575
3304 msgid "Copy folder"
3305 msgstr "Копиране на папка"
3306
3307 #: src/folderview.c:2575
3308 msgid "Move folder"
3309 msgstr "Преместване на папка"
3310
3311 #: src/folderview.c:2586
3312 #, c-format
3313 msgid "Copying %s to %s..."
3314 msgstr "Копиране на %s в %s..."
3315
3316 #: src/folderview.c:2586
3317 #, c-format
3318 msgid "Moving %s to %s..."
3319 msgstr "Преместване на %s в %s..."
3320
3321 #: src/folderview.c:2617
3322 msgid "Source and destination are the same."
3323 msgstr ""
3324
3325 #: src/folderview.c:2620
3326 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3327 msgstr ""
3328
3329 #: src/folderview.c:2621
3330 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3331 msgstr ""
3332
3333 #: src/folderview.c:2624
3334 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3335 msgstr ""
3336
3337 #: src/folderview.c:2627
3338 msgid "Copy failed!"
3339 msgstr "Грешка при копирането!"
3340
3341 #: src/folderview.c:2627
3342 msgid "Move failed!"
3343 msgstr "Грешка при преместването!"
3344
3345 #: src/folderview.c:2678
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "Processing configuration for folder %s"
3348 msgstr "Обработка на настройките"
3349
3350 #: src/folderview.c:3066 src/summaryview.c:4498 src/summaryview.c:4597
3351 #, fuzzy
3352 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3353 msgstr "Изходната и целевата папки на копиране съвпадат."
3354
3355 #: src/gedit-print.c:138 src/messageview.c:2034 src/summaryview.c:4820
3356 #: src/toolbar.c:196 src/toolbar.c:403
3357 msgid "Print"
3358 msgstr "Отпечатване"
3359
3360 #: src/gedit-print.c:236
3361 msgid "Preparing pages..."
3362 msgstr "Подготвяне на страниците..."
3363
3364 #: src/gedit-print.c:263
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid "Rendering page %d of %d..."
3367 msgstr "Печат на страница %d от общо %d..."
3368
3369 #: src/gedit-print.c:265
3370 #, c-format
3371 msgid "Printing page %d of %d..."
3372 msgstr "Печат на страница %d от общо %d..."
3373
3374 #: src/gedit-print.c:287 src/printing.c:350
3375 msgid "Print preview"
3376 msgstr "Преглед за печат"
3377
3378 #: src/gedit-print.c:428
3379 msgid "Page %N of %Q"
3380 msgstr "Страница %N от %Q"
3381
3382 #: src/grouplistdialog.c:160
3383 msgid "Newsgroup subscription"
3384 msgstr "Записване за новинарска група"
3385
3386 #: src/grouplistdialog.c:176
3387 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3388 msgstr "Избор на групи за записване:"
3389
3390 #: src/grouplistdialog.c:182
3391 msgid "Find groups:"
3392 msgstr "Търсене на групи:"
3393
3394 #: src/grouplistdialog.c:190
3395 msgid " Search "
3396 msgstr " Търсене "
3397
3398 #: src/grouplistdialog.c:202
3399 msgid "Newsgroup name"
3400 msgstr "Име на новинарска група"
3401
3402 #: src/grouplistdialog.c:203
3403 msgid "Messages"
3404 msgstr "Писма"
3405
3406 #: src/grouplistdialog.c:204
3407 msgid "Type"
3408 msgstr "Вид"
3409
3410 #: src/grouplistdialog.c:333
3411 msgid "moderated"
3412 msgstr "модерирана"
3413
3414 #: src/grouplistdialog.c:335
3415 msgid "readonly"
3416 msgstr "само за четене"
3417
3418 #: src/grouplistdialog.c:337
3419 msgid "unknown"
3420 msgstr "непознат"
3421
3422 #: src/grouplistdialog.c:406
3423 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3424 msgstr "Грешка при изтегляне списъка с новинарските групи"
3425
3426 #: src/grouplistdialog.c:443 src/summaryview.c:1639
3427 msgid "Done."
3428 msgstr "Готово."
3429
3430 #: src/grouplistdialog.c:476
3431 #, c-format
3432 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3433 msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
3434
3435 #: src/gtk/about.c:122
3436 msgid ""
3437 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3438 "\n"
3439 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: src/gtk/about.c:128
3443 msgid ""
3444 "\n"
3445 "\n"
3446 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3447 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3448 msgstr ""
3449 "\n"
3450 "\n"
3451 "Claws Mail е свободен софтуер под лиценз GPL. Ако искате да дарите на "
3452 "проекта Claws Mail, можете да го направите на:\n"
3453
3454 #: src/gtk/about.c:144
3455 msgid ""
3456 "\n"
3457 "\n"
3458 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3459 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3460 "and the Claws Mail team"
3461 msgstr ""
3462 "\n"
3463 "\n"
3464 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3465 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3466 "и екипът на Claws Mail"
3467
3468 #: src/gtk/about.c:147
3469 msgid ""
3470 "\n"
3471 "\n"
3472 "System Information\n"
3473 msgstr ""
3474 "\n"
3475 "\n"
3476 "Сървърни данни\n"
3477
3478 #: src/gtk/about.c:153
3479 #, c-format
3480 msgid ""
3481 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3482 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3483 "Operating System: %s %s (%s)"
3484 msgstr ""
3485 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3486 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3487 "Операционна система: %s %s (%s)"
3488
3489 #: src/gtk/about.c:162
3490 #, c-format
3491 msgid ""
3492 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3493 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3494 "Operating System: %s"
3495 msgstr ""
3496 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3497 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3498 "Операционна система: %s"
3499
3500 #: src/gtk/about.c:171
3501 #, c-format
3502 msgid ""
3503 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3504 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3505 "Operating System: unknown"
3506 msgstr ""
3507 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3508 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3509 "Операционна система: непозната"
3510
3511 #: src/gtk/about.c:228 src/prefs_themes.c:726 src/wizard.c:542
3512 msgid "The Claws Mail Team"
3513 msgstr "Екипът на Claws Mail"
3514
3515 #: src/gtk/about.c:247
3516 msgid "Previous team members"
3517 msgstr "Предишни членове на екипа"
3518
3519 #: src/gtk/about.c:266
3520 msgid "The translation team"
3521 msgstr "Екип за превод"
3522
3523 #: src/gtk/about.c:285
3524 msgid "Documentation team"
3525 msgstr "Екип за документиране"
3526
3527 #: src/gtk/about.c:304
3528 msgid "Logo"
3529 msgstr "Лого"
3530
3531 #: src/gtk/about.c:323
3532 msgid "Icons"
3533 msgstr "Икони"
3534
3535 #: src/gtk/about.c:342
3536 msgid "Contributors"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: src/gtk/about.c:390
3540 msgid "Compiled-in Features\n"
3541 msgstr "Компилирани възможности\n"
3542
3543 #: src/gtk/about.c:406
3544 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/gtk/about.c:416
3548 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: src/gtk/about.c:426
3552 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/gtk/about.c:436
3556 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/gtk/about.c:446
3560 msgid ""
3561 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/gtk/about.c:457
3565 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: src/gtk/about.c:467
3569 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/gtk/about.c:477
3573 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/gtk/about.c:487
3577 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/gtk/about.c:497
3581 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: src/gtk/about.c:507
3585 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: src/gtk/about.c:517
3589 msgid ""
3590 "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: src/gtk/about.c:527
3594 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: src/gtk/about.c:559
3598 msgid ""
3599 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3600 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3601 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3602 "version.\n"
3603 "\n"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: src/gtk/about.c:565
3607 msgid ""
3608 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3609 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3610 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3611 "more details.\n"
3612 "\n"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/gtk/about.c:583
3616 msgid ""
3617 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3618 "this program. If not, see <"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: src/gtk/about.c:588
3622 msgid ""
3623 ">. \n"
3624 "\n"
3625 msgstr ""
3626 ">. \n"
3627 "\n"
3628
3629 #: src/gtk/about.c:591
3630 msgid ""
3631 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3632 "the OpenSSL Toolkit ("
3633 msgstr ""
3634
3635 #: src/gtk/about.c:595
3636 msgid ").\n"
3637 msgstr ").\n"
3638
3639 #: src/gtk/about.c:689
3640 msgid "About Claws Mail"
3641 msgstr "Относно Claws Mail"
3642
3643 #: src/gtk/about.c:740
3644 msgid ""
3645 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3646 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3647 "and the Claws Mail team"
3648 msgstr ""
3649 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3650 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3651 "и екипът на Claws Mail"
3652
3653 #: src/gtk/about.c:754
3654 msgid "_Info"
3655 msgstr "_Данни"
3656
3657 #: src/gtk/about.c:760
3658 msgid "_Authors"
3659 msgstr "_Автори"
3660
3661 #: src/gtk/about.c:766
3662 msgid "_Features"
3663 msgstr "_Възможности"
3664
3665 #: src/gtk/about.c:772
3666 msgid "_License"
3667 msgstr "_Лиценз"
3668
3669 #: src/gtk/about.c:780
3670 msgid "_Release Notes"
3671 msgstr "_Бележки по изданието"
3672
3673 #: src/gtk/colorlabel.c:37 src/prefs_common.c:360
3674 msgid "Orange"
3675 msgstr "Оранжево"
3676
3677 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
3678 msgid "Red"
3679 msgstr "Червено"
3680
3681 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
3682 msgid "Pink"
3683 msgstr "Розово"
3684
3685 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
3686 msgid "Sky blue"
3687 msgstr "Небесносиньо"
3688
3689 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
3690 msgid "Blue"
3691 msgstr "Синьо"
3692
3693 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
3694 msgid "Green"
3695 msgstr "Зелено"
3696
3697 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
3698 msgid "Brown"
3699 msgstr "Кафяво"
3700
3701 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
3702 msgid "Grey"
3703 msgstr "Сиво"
3704
3705 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
3706 msgid "Light brown"
3707 msgstr "Светлокафяво"
3708
3709 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
3710 msgid "Dark red"
3711 msgstr "Тъмночервено"
3712
3713 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
3714 msgid "Dark pink"
3715 msgstr "Тъмнорозово"
3716
3717 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
3718 msgid "Steel blue"
3719 msgstr "Стоманеносиньо"
3720
3721 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
3722 msgid "Gold"
3723 msgstr "Златно"
3724
3725 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
3726 msgid "Bright green"
3727 msgstr "Яркозелено"
3728
3729 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
3730 msgid "Magenta"
3731 msgstr ""
3732
3733 #: src/gtk/colorlabel.c:331
3734 #, c-format
3735 msgid "Ctrl+%c"
3736 msgstr "Ctrl+%c"
3737
3738 #: src/gtk/foldersort.c:156
3739 msgid "Set folder order"
3740 msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
3741
3742 #: src/gtk/foldersort.c:190
3743 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3744 msgstr ""
3745
3746 #: src/gtk/foldersort.c:216 src/toolbar.c:384
3747 msgid "Folders"
3748 msgstr "Папки"
3749
3750 #: src/gtk/gtkaspell.c:381 src/gtk/gtkaspell.c:632
3751 msgid "No dictionary selected."
3752 msgstr "Не е избран речник"
3753
3754 #: src/gtk/gtkaspell.c:405 src/gtk/gtkaspell.c:435
3755 #, fuzzy, c-format
3756 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3757 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3758
3759 #: src/gtk/gtkaspell.c:682
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3762 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3763
3764 #: src/gtk/gtkaspell.c:687
3765 #, fuzzy, c-format
3766 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3767 msgstr "Грешка при отваряне на файла %s."
3768
3769 #: src/gtk/gtkaspell.c:1028
3770 msgid "No misspelled word found."
3771 msgstr "Не са открити сгрешени думи."
3772
3773 #: src/gtk/gtkaspell.c:1368
3774 msgid "Replace unknown word"
3775 msgstr "Замяна на непозната дума"
3776
3777 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
3778 #, c-format
3779 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3780 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
3781
3782 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
3783 msgid ""
3784 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3785 "will learn from mistake.\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: src/gtk/gtkaspell.c:1742
3789 #, c-format
3790 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: src/gtk/gtkaspell.c:1756
3794 msgid "Accept in this session"
3795 msgstr "Приемане за тази сесия"
3796
3797 #: src/gtk/gtkaspell.c:1766
3798 msgid "Add to personal dictionary"
3799 msgstr "Добавяне в личния речник"
3800
3801 #: src/gtk/gtkaspell.c:1776
3802 msgid "Replace with..."
3803 msgstr "Замяна с..."
3804
3805 #: src/gtk/gtkaspell.c:1789
3806 #, c-format
3807 msgid "Check with %s"
3808 msgstr "Проверяване с %s"
3809
3810 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811
3811 msgid "(no suggestions)"
3812 msgstr "(няма предложения)"
3813
3814 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822 src/gtk/gtkaspell.c:1960
3815 msgid "More..."
3816 msgstr "Още..."
3817
3818 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
3819 #, c-format
3820 msgid "Dictionary: %s"
3821 msgstr "Речник: %s"
3822
3823 #: src/gtk/gtkaspell.c:1898
3824 #, c-format
3825 msgid "Use alternate (%s)"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
3829 msgid "Use both dictionaries"
3830 msgstr "Ползване и на двата речника"
3831
3832 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923 src/prefs_spelling.c:141
3833 msgid "Check while typing"
3834 msgstr "Проверка но време на въвеждане"
3835
3836 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
3837 msgid "Change dictionary"
3838 msgstr "Смяна на речника"
3839
3840 #: src/gtk/gtkaspell.c:2078
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid ""
3843 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3844 "%s"
3845 msgstr ""
3846 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
3847 "%s"
3848
3849 #: src/gtk/gtkaspell.c:2134
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid ""
3852 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3853 "%s"
3854 msgstr ""
3855 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
3856 "%s"
3857
3858 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
3859 msgid "Configuration"
3860 msgstr "Настройки"
3861
3862 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3863 msgid "Configuration options for the print job"
3864 msgstr "Настройки на печатането"
3865
3866 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Source Buffer"
3869 msgstr "Източници"
3870
3871 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3872 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
3876 msgid "Tabs Width"
3877 msgstr "Широчина на табулациите"
3878
3879 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3880 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
3884 msgid "Wrap Mode"
3885 msgstr "Режим на загръщане"
3886
3887 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3888 msgid "Word wrapping mode"
3889 msgstr "Режим на загръщане на думите"
3890
3891 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
3892 msgid "Highlight"
3893 msgstr "Открояване"
3894
3895 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3896 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
3900 msgid "Font"
3901 msgstr "Шрифт"
3902
3903 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3904 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3905 msgstr ""
3906
3907 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
3908 msgid "Font Description"
3909 msgstr "Описание на шрифта"
3910
3911 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3912 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325 src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
3916 msgid "Numbers Font"
3917 msgstr "Шрифт за цифрите"
3918
3919 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
3920 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3924 #, fuzzy
3925 msgid "Font description to use for the line numbers"
3926 msgstr "Показване на характеристики на прикрепения файл (вместо имена)"
3927
3928 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
3929 msgid "Print Line Numbers"
3930 msgstr "Отпечатване на номера на редове"
3931
3932 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3933 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
3937 #, fuzzy
3938 msgid "Print Header"
3939 msgstr "Заглавка"
3940
3941 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3942 msgid "Whether to print a header in each page"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
3946 msgid "Print Footer"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3950 msgid "Whether to print a footer in each page"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Header and Footer Font"
3956 msgstr "Не е указана заглавката."
3957
3958 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3959 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
3963 #, fuzzy
3964 msgid "Header and Footer Font Description"
3965 msgstr "Описание на шрифта"
3966
3967 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
3968 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1206
3972 #: src/prefs_matcher.c:2004 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:48
3973 #: src/summaryview.c:600
3974 msgid "Date"
3975 msgstr "Дата"
3976
3977 #: src/gtk/headers.h:8
3978 msgid "Date:"
3979 msgstr "Дата:"
3980
3981 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1203
3982 #: src/prefs_matcher.c:2001 src/prefs_summary_column.c:81
3983 #: src/prefs_template.c:79 src/quote_fmt.c:49 src/quote_fmt.c:167
3984 #: src/quote_fmt.c:295 src/quote_fmt.c:427 src/summaryview.c:598
3985 msgid "From"
3986 msgstr "От"
3987
3988 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:352
3989 msgid "From:"
3990 msgstr "От:"
3991
3992 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:393
3993 msgid "Sender"
3994 msgstr "Подател"
3995
3996 #: src/gtk/headers.h:10
3997 msgid "Sender:"
3998 msgstr "Подател:"
3999
4000 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1981
4001 #, fuzzy
4002 msgid "Reply-To"
4003 msgstr "Reply-To:"
4004
4005 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1204
4006 #: src/prefs_matcher.c:2002 src/prefs_summary_column.c:82
4007 #: src/prefs_template.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:599
4008 msgid "To"
4009 msgstr "До"
4010
4011 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1955
4012 #: src/prefs_filtering_action.c:1205 src/prefs_matcher.c:2003
4013 #: src/prefs_template.c:82 src/quote_fmt.c:57
4014 msgid "Cc"
4015 msgstr "Копие"
4016
4017 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1968 src/prefs_template.c:83
4018 msgid "Bcc"
4019 msgstr "Скрито копие"
4020
4021 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1207
4022 #: src/prefs_matcher.c:2005 src/quote_fmt.c:60
4023 msgid "Message-ID"
4024 msgstr "Message-ID"
4025
4026 #: src/gtk/headers.h:15
4027 msgid "Message-ID:"
4028 msgstr "Message-ID:"
4029
4030 #: src/gtk/headers.h:16
4031 msgid "In-Reply-To"
4032 msgstr "В отговор на:"
4033
4034 #: src/gtk/headers.h:16
4035 msgid "In-Reply-To:"
4036 msgstr "В отговор на:"
4037
4038 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1209
4039 #: src/prefs_matcher.c:2007 src/quote_fmt.c:59
4040 #, fuzzy
4041 msgid "References"
4042 msgstr "References:"
4043
4044 #: src/gtk/headers.h:17
4045 msgid "References:"
4046 msgstr "References:"
4047
4048 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1202
4049 #: src/prefs_matcher.c:2000 src/prefs_summary_column.c:80
4050 #: src/prefs_template.c:84 src/quote_fmt.c:55 src/quote_fmt.c:186
4051 #: src/summaryview.c:597
4052 msgid "Subject"
4053 msgstr "Относно"
4054
4055 #: src/gtk/headers.h:19
4056 msgid "Comments"
4057 msgstr "Коментари"
4058
4059 #: src/gtk/headers.h:19
4060 msgid "Comments:"
4061 msgstr "Коментари:"
4062
4063 #: src/gtk/headers.h:20
4064 msgid "Keywords"
4065 msgstr "Keywords"
4066
4067 #: src/gtk/headers.h:20
4068 msgid "Keywords:"
4069 msgstr "Keywords:"
4070
4071 #: src/gtk/headers.h:21
4072 msgid "Resent-Date"
4073 msgstr "Resent-Date"
4074
4075 #: src/gtk/headers.h:21
4076 msgid "Resent-Date:"
4077 msgstr "Resent-Date:"
4078
4079 #: src/gtk/headers.h:22
4080 msgid "Resent-From"
4081 msgstr "Resent-From"
4082
4083 #: src/gtk/headers.h:22
4084 msgid "Resent-From:"
4085 msgstr "Resent-From:"
4086
4087 #: src/gtk/headers.h:23
4088 msgid "Resent-Sender"
4089 msgstr "Resent-Sender"
4090
4091 #: src/gtk/headers.h:23
4092 msgid "Resent-Sender:"
4093 msgstr "Resent-Sender:"
4094
4095 #: src/gtk/headers.h:24
4096 msgid "Resent-To"
4097 msgstr "Resent-To"
4098
4099 #: src/gtk/headers.h:24
4100 msgid "Resent-To:"
4101 msgstr "Resent-To:"
4102
4103 #: src/gtk/headers.h:25
4104 msgid "Resent-Cc"
4105 msgstr "Resent-Cc"
4106
4107 #: src/gtk/headers.h:25
4108 msgid "Resent-Cc:"
4109 msgstr "Resent-Cc:"
4110
4111 #: src/gtk/headers.h:26
4112 msgid "Resent-Bcc"
4113 msgstr "Resent-Bcc"
4114
4115 #: src/gtk/headers.h:26
4116 msgid "Resent-Bcc:"
4117 msgstr "Resent-Bcc:"
4118
4119 #: src/gtk/headers.h:27
4120 msgid "Resent-Message-ID"
4121 msgstr "Resent-Message-ID"
4122
4123 #: src/gtk/headers.h:27
4124 msgid "Resent-Message-ID:"
4125 msgstr "Resent-Message-ID:"
4126
4127 #: src/gtk/headers.h:28
4128 msgid "Return-Path"
4129 msgstr "Return-Path"
4130
4131 #: src/gtk/headers.h:28
4132 msgid "Return-Path:"
4133 msgstr "Return-Path:"
4134
4135 #: src/gtk/headers.h:29
4136 msgid "Received"
4137 msgstr "Получено"
4138
4139 #: src/gtk/headers.h:29
4140 msgid "Received:"
4141 msgstr "Получено:"
4142
4143 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1208
4144 #: src/prefs_matcher.c:2006 src/quote_fmt.c:58
4145 msgid "Newsgroups"
4146 msgstr "Новинарски групи"
4147
4148 #: src/gtk/headers.h:33
4149 msgid "Followup-To"
4150 msgstr "Followup-To"
4151
4152 #: src/gtk/headers.h:34
4153 msgid "Delivered-To"
4154 msgstr "Delivered-To"
4155
4156 #: src/gtk/headers.h:34
4157 msgid "Delivered-To:"
4158 msgstr "Delivered-To:"
4159
4160 #: src/gtk/headers.h:35
4161 msgid "Seen"
4162 msgstr "Seen"
4163
4164 #: src/gtk/headers.h:35
4165 msgid "Seen:"
4166 msgstr "Seen:"
4167
4168 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:137
4169 #: src/gtk/sslcertwindow.c:232 src/prefs_summary_column.c:78
4170 #: src/summaryview.c:2818
4171 msgid "Status"
4172 msgstr "Състояние"
4173
4174 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:936
4175 msgid "Status:"
4176 msgstr "Състояние:"
4177
4178 #: src/gtk/headers.h:37
4179 msgid "Face"
4180 msgstr "Face"
4181
4182 #: src/gtk/headers.h:37
4183 msgid "Face:"
4184 msgstr "Face:"
4185
4186 #: src/gtk/headers.h:38
4187 msgid "Disposition-Notification-To"
4188 msgstr "Disposition-Notification-To"
4189
4190 #: src/gtk/headers.h:38
4191 msgid "Disposition-Notification-To:"
4192 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4193
4194 #: src/gtk/headers.h:39
4195 msgid "Return-Receipt-To"
4196 msgstr "Return-Receipt-To"
4197
4198 #: src/gtk/headers.h:39
4199 msgid "Return-Receipt-To:"
4200 msgstr "Return-Receipt-To:"
4201
4202 #: src/gtk/headers.h:40
4203 msgid "User-Agent"
4204 msgstr "User-Agent"
4205
4206 #: src/gtk/headers.h:40
4207 msgid "User-Agent:"
4208 msgstr "User-Agent:"
4209
4210 #: src/gtk/headers.h:41
4211 msgid "Content-Type"
4212 msgstr "Content-Type"
4213
4214 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:326
4215 msgid "Content-Type:"
4216 msgstr "Content-Type:"
4217
4218 #: src/gtk/headers.h:42
4219 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4220 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4221
4222 #: src/gtk/headers.h:42
4223 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4224 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4225
4226 #: src/gtk/headers.h:43
4227 msgid "MIME-Version"
4228 msgstr "Версия по MIME"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:43
4231 msgid "MIME-Version:"
4232 msgstr "Версия по MIME:"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:44
4235 msgid "Precedence"
4236 msgstr "Precedence"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:44
4239 msgid "Precedence:"
4240 msgstr "Precedence:"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1042
4243 msgid "Organization"
4244 msgstr "Организация"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:45
4247 msgid "Organization:"
4248 msgstr "Организация:"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:47
4251 msgid "Mailing-List"
4252 msgstr "Mailing-List"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:47
4255 msgid "Mailing-List:"
4256 msgstr "Mailing-List:"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:48
4259 msgid "List-Post"
4260 msgstr "List-Post"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:48
4263 msgid "List-Post:"
4264 msgstr "List-Post:"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:49
4267 msgid "List-Subscribe"
4268 msgstr "List-Subscribe"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:49
4271 msgid "List-Subscribe:"
4272 msgstr "List-Subscribe:"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:50
4275 msgid "List-Unsubscribe"
4276 msgstr "List-Unsubscribe"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:50
4279 msgid "List-Unsubscribe:"
4280 msgstr "List-Unsubscribe:"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:51
4283 msgid "List-Help"
4284 msgstr "List-Help"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:51
4287 msgid "List-Help:"
4288 msgstr "List-Help:"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:52
4291 msgid "List-Archive"
4292 msgstr "List-Archive"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:52
4295 msgid "List-Archive:"
4296 msgstr "List-Archive:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:53
4299 msgid "List-Owner"
4300 msgstr "List-Owner"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:53
4303 msgid "List-Owner:"
4304 msgstr "List-Owner:"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:55
4307 msgid "X-Label"
4308 msgstr "X-Label"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:55
4311 msgid "X-Label:"
4312 msgstr "X-Label:"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:56
4315 msgid "X-Mailer"
4316 msgstr "X-Mailer"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:56
4319 msgid "X-Mailer:"
4320 msgstr "X-Mailer:"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:57
4323 msgid "X-Status"
4324 msgstr "X-Status"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:57
4327 msgid "X-Status:"
4328 msgstr "X-Status:"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:58
4331 msgid "X-Face"
4332 msgstr "X-Face"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:58
4335 msgid "X-Face:"
4336 msgstr "X-Face:"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:59
4339 msgid "X-No-Archive"
4340 msgstr "X-No-Archive"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:59
4343 msgid "X-No-Archive:"
4344 msgstr "X-No-Archive:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:62
4347 msgid "In reply to"
4348 msgstr "В отговор на"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:62
4351 msgid "In reply to:"
4352 msgstr "В отговор на:"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:63
4355 msgid "To or Cc"
4356 msgstr "До или Копие"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:63
4359 msgid "To or Cc:"
4360 msgstr "До или Копие:"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:64
4363 msgid "From, To or Subject"
4364 msgstr "От, До или Относно"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:64
4367 msgid "From, To or Subject:"
4368 msgstr "От, До или Относно:"
4369
4370 #: src/gtk/icon_legend.c:62
4371 msgid "New message"
4372 msgstr "Ново писмо"
4373
4374 #: src/gtk/icon_legend.c:63
4375 msgid "Unread message"
4376 msgstr "Непрочетено писмо"
4377
4378 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4379 msgid "Message has been replied to"
4380 msgstr "На писмото е отговорено"
4381
4382 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4383 msgid "Message has been forwarded"
4384 msgstr "Писмото е препратено"
4385
4386 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4387 msgid "Message is in an ignored thread"
4388 msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
4389
4390 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4391 msgid "Message is in a watched thread"
4392 msgstr "Писмото е в наблюдавана нишка"
4393
4394 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4395 msgid "Message is spam"
4396 msgstr "Писмото е нежелана поща"
4397
4398 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4399 msgid "Message has attachment(s)"
4400 msgstr "Писмото има прикрепен файл(ове)"
4401
4402 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4403 msgid "Digitally signed message"
4404 msgstr "Цифрово подписано писмо"
4405
4406 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4407 msgid "Encrypted message"
4408 msgstr "Шифрирано писмо"
4409
4410 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4411 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4412 msgstr "Писмото е цифрово подписано и има прикрепен файл(ове)"
4413
4414 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4415 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4416 msgstr "Писмото е шифрирано и има прикрепен файл(ове)"
4417
4418 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4419 msgid "Marked message"
4420 msgstr "Отбелязано писмо"
4421
4422 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4423 msgid "Message is marked for deletion"
4424 msgstr "Писмото е отбелязано за изтриване"
4425
4426 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4427 msgid "Message is marked for moving"
4428 msgstr "Писмото е отбелязано за преместване"
4429
4430 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4431 msgid "Message is marked for copying"
4432 msgstr "Писмото е отбелязано за копиране"
4433
4434 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4435 msgid "Locked message"
4436 msgstr "Заключено писмо"
4437
4438 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4439 msgid "Folder (normal, opened)"
4440 msgstr "Папка (нормална, отворена)"
4441
4442 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4443 msgid "Folder with read messages hidden"
4444 msgstr "Папка със скрити прочетени писма"
4445
4446 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4447 msgid "Folder contains marked messages"
4448 msgstr "Папката съдържа отбелязани писма"
4449
4450 #: src/gtk/icon_legend.c:119
4451 msgid "Icon Legend"
4452 msgstr "Обяснение на иконите"
4453
4454 #: src/gtk/icon_legend.c:137
4455 msgid ""
4456 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4457 "messages and folders:</span>"
4458 msgstr ""
4459 "<span weight=\"bold\">Следните икони се използват за показване на "
4460 "състоянието на писма и папки:</span>"
4461
4462 #: src/gtk/inputdialog.c:245 src/gtk/inputdialog.c:267
4463 #, c-format
4464 msgid "Input password for %s on %s:"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: src/gtk/inputdialog.c:248 src/gtk/inputdialog.c:251
4468 #: src/gtk/inputdialog.c:270 src/gtk/inputdialog.c:273
4469 #, fuzzy, c-format
4470 msgid "Input password for %s:"
4471 msgstr "Парола за свързване"
4472
4473 #: src/gtk/inputdialog.c:254 src/gtk/inputdialog.c:276
4474 #, fuzzy
4475 msgid "Input password:"
4476 msgstr "Парола за свързване"
4477
4478 #: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:283
4479 #: src/gtk/inputdialog.c:295
4480 #, fuzzy
4481 msgid "Input password"
4482 msgstr "Парола за свързване"
4483
4484 #: src/gtk/inputdialog.c:285
4485 msgid "Remember password for this session"
4486 msgstr ""
4487
4488 #: src/gtk/inputdialog.c:383 src/gtk/inputdialog.c:432
4489 msgid "Remember this"
4490 msgstr "Запомняне на това"
4491
4492 #: src/gtk/logwindow.c:446
4493 msgid "Clear _Log"
4494 msgstr "Изчистване на _записите"
4495
4496 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4497 msgid ""
4498 "\n"
4499 "\n"
4500 "Version: "
4501 msgstr ""
4502 "\n"
4503 "\n"
4504 "Версия: "
4505
4506 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4507 msgid "Error: "
4508 msgstr "Грешка:"
4509
4510 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4511 msgid "Plugin is not functional."
4512 msgstr "Приставката не работи"
4513
4514 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4515 msgid "Select the Plugins to load"
4516 msgstr "Избор на приставки за зареждане"
4517
4518 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4519 #, c-format
4520 msgid ""
4521 "The following error occurred while loading %s :\n"
4522 "\n"
4523 "%s\n"
4524 msgstr ""
4525 "Грешка при зареждане на %s:\n"
4526 "\n"
4527 "%s\n"
4528
4529 #: src/gtk/pluginwindow.c:305 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:450
4530 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
4531 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:553
4532 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:641
4533 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
4534 msgid "Plugins"
4535 msgstr "Приставки"
4536
4537 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4538 msgid "Load..."
4539 msgstr "Зареждане..."
4540
4541 #: src/gtk/pluginwindow.c:339
4542 #, fuzzy
4543 msgid "Unload"
4544 msgstr "Непрочетени"
4545
4546 #: src/gtk/pluginwindow.c:352 src/prefs_summaries.c:220
4547 msgid "Description"
4548 msgstr "Описание"
4549
4550 #: src/gtk/pluginwindow.c:374
4551 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4552 msgstr ""
4553
4554 #: src/gtk/pluginwindow.c:380 src/prefs_themes.c:875
4555 msgid "Get more..."
4556 msgstr "Вземане на още..."
4557
4558 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
4559 msgid "Click here to load one or more plugins"
4560 msgstr ""
4561
4562 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
4563 msgid "Unload the selected plugin"
4564 msgstr "Изключване на избраната приставка"
4565
4566 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
4567 msgid "Loaded plugins"
4568 msgstr "Заредени приставки"
4569
4570 #: src/gtk/prefswindow.c:672
4571 msgid "Page Index"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: src/gtk/progressdialog.c:129 src/prefs_account.c:3103
4575 #: src/prefs_account.c:3121 src/prefs_account.c:3139 src/prefs_account.c:3157
4576 #: src/prefs_account.c:3175 src/prefs_account.c:3193 src/prefs_account.c:3212
4577 #: src/prefs_account.c:3294 src/prefs_filtering_action.c:1357
4578 #: src/prefs_filtering.c:392 src/prefs_filtering.c:1926
4579 msgid "Account"
4580 msgstr "Сметка"
4581
4582 #: src/gtk/quicksearch.c:415
4583 msgid "all messages"
4584 msgstr "всички писма"
4585
4586 #: src/gtk/quicksearch.c:416
4587 msgid "messages whose age is greater than #"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: src/gtk/quicksearch.c:417
4591 msgid "messages whose age is less than #"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: src/gtk/quicksearch.c:418
4595 msgid "messages which contain S in the message body"
4596 msgstr ""
4597
4598 #: src/gtk/quicksearch.c:419
4599 msgid "messages which contain S in the whole message"
4600 msgstr ""
4601
4602 #: src/gtk/quicksearch.c:420
4603 #, fuzzy
4604 msgid "messages carbon-copied to S"
4605 msgstr "На писмото е отговорено"
4606
4607 #: src/gtk/quicksearch.c:421
4608 msgid "message is either to: or cc: to S"
4609 msgstr ""
4610
4611 #: src/gtk/quicksearch.c:422
4612 msgid "deleted messages"
4613 msgstr "изтрити писма"
4614
4615 #: src/gtk/quicksearch.c:423
4616 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: src/gtk/quicksearch.c:424
4620 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4621 msgstr ""
4622
4623 #: src/gtk/quicksearch.c:425
4624 msgid "messages originating from user S"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: src/gtk/quicksearch.c:426
4628 msgid "forwarded messages"
4629 msgstr "препратени писма"
4630
4631 #: src/gtk/quicksearch.c:427
4632 msgid "messages which contain header S"
4633 msgstr ""
4634
4635 #: src/gtk/quicksearch.c:428
4636 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4637 msgstr ""
4638
4639 #: src/gtk/quicksearch.c:429
4640 #, fuzzy
4641 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4642 msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
4643
4644 #: src/gtk/quicksearch.c:430
4645 msgid "messages which are marked with color #"
4646 msgstr ""
4647
4648 #: src/gtk/quicksearch.c:431
4649 msgid "locked messages"
4650 msgstr "заключени писма"
4651
4652 #: src/gtk/quicksearch.c:432
4653 msgid "messages which are in newsgroup S"
4654 msgstr ""
4655
4656 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4657 msgid "new messages"
4658 msgstr "нови писма"
4659
4660 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4661 msgid "old messages"
4662 msgstr "стари писма"
4663
4664 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4665 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4666 msgstr ""
4667
4668 #: src/gtk/quicksearch.c:436
4669 #, fuzzy
4670 msgid "messages which have been replied to"
4671 msgstr "На писмото е отговорено"
4672
4673 #: src/gtk/quicksearch.c:437
4674 msgid "read messages"
4675 msgstr "прочетени писма"
4676
4677 #: src/gtk/quicksearch.c:438
4678 msgid "messages which contain S in subject"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: src/gtk/quicksearch.c:439
4682 msgid "messages whose score is equal to #"
4683 msgstr ""
4684
4685 #: src/gtk/quicksearch.c:440
4686 #, fuzzy
4687 msgid "messages whose score is greater than #"
4688 msgstr "Оценка по-голяма от"
4689
4690 #: src/gtk/quicksearch.c:441
4691 msgid "messages whose score is lower than #"
4692 msgstr ""
4693
4694 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4695 msgid "messages whose size is equal to #"
4696 msgstr ""
4697
4698 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4699 msgid "messages whose size is greater than #"
4700 msgstr ""
4701
4702 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4703 msgid "messages whose size is smaller than #"
4704 msgstr ""
4705
4706 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4707 #, fuzzy
4708 msgid "messages which have been sent to S"
4709 msgstr "На писмото е отговорено"
4710
4711 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4712 msgid "messages which tags contain S"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4716 #, fuzzy
4717 msgid "messages which have tag(s)"
4718 msgstr "етикети на писмото"
4719
4720 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4721 msgid "marked messages"
4722 msgstr "отбелязани писма"
4723
4724 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4725 msgid "unread messages"
4726 msgstr "непрочетени писма"
4727
4728 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4729 msgid "messages which contain S in References header"
4730 msgstr ""
4731
4732 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4733 #, c-format
4734 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4735 msgstr ""
4736
4737 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4738 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4742 msgid "logical AND operator"
4743 msgstr "логически оператор \"и\""
4744
4745 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4746 msgid "logical OR operator"
4747 msgstr "логически оператор \"или\""
4748
4749 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4750 msgid "logical NOT operator"
4751 msgstr "логически оператор \"не\""
4752
4753 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4754 msgid "case sensitive search"
4755 msgstr "търсене с чувствителност към регистъра"
4756
4757 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4758 msgid "all filtering expressions are allowed"
4759 msgstr ""
4760
4761 #: src/gtk/quicksearch.c:467 src/summary_search.c:397
4762 msgid "Extended Search"
4763 msgstr "Разширено търсене"
4764
4765 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4766 msgid ""
4767 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4768 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4769 "The following symbols can be used:"
4770 msgstr ""
4771
4772 #: src/gtk/quicksearch.c:587
4773 msgid "From/To/Subject/Tag"
4774 msgstr "От, До, Относно или етикет"
4775
4776 #: src/gtk/quicksearch.c:598
4777 msgid "Recursive"
4778 msgstr "Рекурсивно"
4779
4780 #: src/gtk/quicksearch.c:608
4781 msgid "Sticky"
4782 msgstr ""
4783
4784 #: src/gtk/quicksearch.c:618
4785 msgid "Type-ahead"
4786 msgstr ""
4787
4788 #: src/gtk/quicksearch.c:630
4789 msgid "Run on select"
4790 msgstr ""
4791
4792 #: src/gtk/quicksearch.c:667 src/gtk/quicksearch.c:756
4793 msgid " Clear "
4794 msgstr " Изчистване "
4795
4796 #: src/gtk/quicksearch.c:674
4797 msgid "Clear the current search"
4798 msgstr ""
4799
4800 #: src/gtk/quicksearch.c:688 src/summary_search.c:350
4801 msgid "Edit search criteria"
4802 msgstr "Редактиране критериите на търсенето"
4803
4804 #: src/gtk/quicksearch.c:694 src/gtk/quicksearch.c:754
4805 msgid " Extended Symbols... "
4806 msgstr " Допълнителни символи... "
4807
4808 #: src/gtk/quicksearch.c:701
4809 msgid "Information about extended symbols"
4810 msgstr ""
4811
4812 #: src/gtk/quicksearch.c:772
4813 msgid "Info"
4814 msgstr "Данни"
4815
4816 #: src/gtk/quicksearch.c:774
4817 msgid "Clear"
4818 msgstr "Изчистване"
4819
4820 #: src/gtk/quicksearch.c:1257 src/summaryview.c:1451
4821 #, c-format
4822 msgid "Searching in %s... \n"
4823 msgstr "Търсене в %s... \n"
4824
4825 #: src/gtk/sslcertwindow.c:86 src/gtk/sslcertwindow.c:97
4826 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:110
4827 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/gtk/sslcertwindow.c:127
4828 #: src/gtk/sslcertwindow.c:145 src/gtk/sslcertwindow.c:152
4829 #: src/gtk/sslcertwindow.c:167 src/gtk/sslcertwindow.c:172
4830 #: src/gtk/sslcertwindow.c:179 src/gtk/sslcertwindow.c:194
4831 msgid "<not in certificate>"
4832 msgstr "<не в сертификатът>"
4833
4834 #: src/gtk/sslcertwindow.c:225 src/gtk/sslcertwindow.c:394
4835 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439 src/gtk/sslcertwindow.c:498
4836 msgid "correct"
4837 msgstr "правилен"
4838
4839 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230
4840 msgid "Owner"
4841 msgstr "Собственик"
4842
4843 #: src/gtk/sslcertwindow.c:231
4844 msgid "Signer"
4845 msgstr "Подпис от"
4846
4847 #: src/gtk/sslcertwindow.c:238 src/gtk/sslcertwindow.c:262
4848 #: src/prefs_themes.c:892
4849 msgid "Name: "
4850 msgstr "Име:"
4851
4852 #: src/gtk/sslcertwindow.c:246 src/gtk/sslcertwindow.c:270
4853 msgid "Organization: "
4854 msgstr "Организация:"
4855
4856 #: src/gtk/sslcertwindow.c:254 src/gtk/sslcertwindow.c:278
4857 msgid "Location: "
4858 msgstr "Местоположение:"
4859
4860 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
4861 msgid "Fingerprint: \n"
4862 msgstr "Отпечатък: \n"
4863
4864 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4865 msgid "Signature status: "
4866 msgstr "Състояние на подписа: "
4867
4868 #: src/gtk/sslcertwindow.c:303
4869 msgid "Expires on: "
4870 msgstr "Изтича на:"
4871
4872 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
4873 #, c-format
4874 msgid "SSL certificate for %s"
4875 msgstr "SSL-сертификат за %s"
4876
4877 #: src/gtk/sslcertwindow.c:382
4878 #, c-format
4879 msgid ""
4880 "Certificate for %s is unknown.\n"
4881 "Do you want to accept it?"
4882 msgstr ""
4883 "Сертификатът за %s е непознат.\n"
4884 "Да бъде ли приет?"
4885
4886 #: src/gtk/sslcertwindow.c:396 src/gtk/sslcertwindow.c:441
4887 #: src/gtk/sslcertwindow.c:500
4888 #, c-format
4889 msgid "Signature status: %s"
4890 msgstr "Състояние на подписа: %s"
4891
4892 #: src/gtk/sslcertwindow.c:404 src/gtk/sslcertwindow.c:449
4893 msgid "_View certificate"
4894 msgstr "_Преглед на сертификата"
4895
4896 #: src/gtk/sslcertwindow.c:409
4897 msgid "Unknown SSL Certificate"
4898 msgstr "Непознат SSL-сертификат"
4899
4900 #: src/gtk/sslcertwindow.c:410 src/gtk/sslcertwindow.c:455
4901 #: src/gtk/sslcertwindow.c:513
4902 msgid "_Cancel connection"
4903 msgstr "_Отказване на връзката"
4904
4905 #: src/gtk/sslcertwindow.c:410 src/gtk/sslcertwindow.c:513
4906 msgid "_Accept and save"
4907 msgstr "_Приемане и записване"
4908
4909 #: src/gtk/sslcertwindow.c:426
4910 #, c-format
4911 msgid ""
4912 "Certificate for %s is expired.\n"
4913 "Do you want to continue?"
4914 msgstr ""
4915 "Сертификатът за %s е изтекъл.\n"
4916 "Да се продължи ли?"
4917
4918 #: src/gtk/sslcertwindow.c:454
4919 msgid "Expired SSL Certificate"
4920 msgstr "Изтекъл SSL-сертификат"
4921
4922 #: src/gtk/sslcertwindow.c:455
4923 msgid "_Accept"
4924 msgstr "_Приемане"
4925
4926 #: src/gtk/sslcertwindow.c:473
4927 msgid "New certificate:"
4928 msgstr "Нов сертификат:"
4929
4930 #: src/gtk/sslcertwindow.c:478
4931 msgid "Known certificate:"
4932 msgstr "Познат сертификат:"
4933
4934 #: src/gtk/sslcertwindow.c:485
4935 #, c-format
4936 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4937 msgstr "Сертификатът за %s е променен. Да бъде ли приет?"
4938
4939 #: src/gtk/sslcertwindow.c:508
4940 msgid "_View certificates"
4941 msgstr "_Преглед на сертификатите"
4942
4943 #: src/gtk/sslcertwindow.c:512
4944 msgid "Changed SSL Certificate"
4945 msgstr "Променен SSL-сертификат"
4946
4947 #: src/headerview.c:106
4948 msgid "Tags:"
4949 msgstr "Етикети:"
4950
4951 #: src/headerview.c:215 src/summaryview.c:3336 src/summaryview.c:3346
4952 msgid "(No From)"
4953 msgstr "(липсва подател)"
4954
4955 #: src/headerview.c:230 src/summaryview.c:3369 src/summaryview.c:3372
4956 msgid "(No Subject)"
4957 msgstr "(липсва \"относно\")"
4958
4959 #: src/image_viewer.c:99
4960 msgid "Error:"
4961 msgstr "Грешка: "
4962 ""
4963
4964 #: src/image_viewer.c:298
4965 msgid "Filename:"
4966 msgstr "Име на файла:"
4967
4968 #: src/image_viewer.c:305
4969 msgid "Filesize:"
4970 msgstr "Размер на файла:"
4971
4972 #: src/image_viewer.c:354
4973 msgid "Load Image"
4974 msgstr "Зареждане на изображение"
4975
4976 #: src/imap.c:540
4977 #, fuzzy
4978 msgid "IMAP4 connection broken\n"
4979 msgstr "Използване на SSL за IMAP4-връзката"
4980
4981 #: src/imap.c:564
4982 #, fuzzy, c-format
4983 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
4984 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
4985
4986 #: src/imap.c:567
4987 #, fuzzy, c-format
4988 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
4989 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
4990
4991 #: src/imap.c:570
4992 #, c-format
4993 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
4994 msgstr ""
4995
4996 #: src/imap.c:573
4997 #, c-format
4998 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
4999 msgstr ""
5000
5001 #: src/imap.c:576
5002 #, c-format
5003 msgid ""
5004 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5005 "server)\n"
5006 msgstr ""
5007
5008 #: src/imap.c:580
5009 #, fuzzy, c-format
5010 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5011 msgstr "Връзката с %s:%d е прекъсната."
5012
5013 #: src/imap.c:583
5014 #, c-format
5015 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5016 msgstr ""
5017
5018 #: src/imap.c:586
5019 #, c-format
5020 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5021 msgstr ""
5022
5023 #: src/imap.c:589
5024 #, c-format
5025 msgid ""
5026 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5027 "server)\n"
5028 msgstr ""
5029
5030 #: src/imap.c:593
5031 #, fuzzy, c-format
5032 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5033 msgstr "Връзката с %s:%d е прекъсната."
5034
5035 #: src/imap.c:596
5036 #, c-format
5037 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5038 msgstr ""
5039
5040 #: src/imap.c:599
5041 #, c-format
5042 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5043 msgstr ""
5044
5045 #: src/imap.c:602
5046 #, c-format
5047 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5048 msgstr ""
5049
5050 #: src/imap.c:605
5051 #, c-format
5052 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5053 msgstr ""
5054
5055 #: src/imap.c:608
5056 #, c-format
5057 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5058 msgstr ""
5059
5060 #: src/imap.c:611
5061 #, c-format
5062 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5063 msgstr ""
5064
5065 #: src/imap.c:614
5066 #, c-format
5067 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5068 msgstr ""
5069
5070 #: src/imap.c:617
5071 #, c-format
5072 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5073 msgstr ""
5074
5075 #: src/imap.c:620
5076 #, c-format
5077 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5078 msgstr ""
5079
5080 #: src/imap.c:623
5081 #, c-format
5082 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5083 msgstr ""
5084
5085 #: src/imap.c:626
5086 #, c-format
5087 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5088 msgstr ""
5089
5090 #: src/imap.c:629
5091 #, c-format
5092 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5093 msgstr ""
5094
5095 #: src/imap.c:632
5096 #, c-format
5097 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5098 msgstr ""
5099
5100 #: src/imap.c:635
5101 #, c-format
5102 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5103 msgstr ""
5104
5105 #: src/imap.c:638
5106 #, c-format
5107 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5108 msgstr ""
5109
5110 #: src/imap.c:641
5111 #, c-format
5112 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5113 msgstr ""
5114
5115 #: src/imap.c:644
5116 #, c-format
5117 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5118 msgstr ""
5119
5120 #: src/imap.c:647
5121 #, c-format
5122 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5123 msgstr ""
5124
5125 #: src/imap.c:650
5126 #, c-format
5127 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5128 msgstr ""
5129
5130 #: src/imap.c:653
5131 #, c-format
5132 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5133 msgstr ""
5134
5135 #: src/imap.c:656
5136 #, c-format
5137 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5138 msgstr ""
5139
5140 #: src/imap.c:659
5141 #, c-format
5142 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5143 msgstr ""
5144
5145 #: src/imap.c:662
5146 #, c-format
5147 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5148 msgstr ""
5149
5150 #: src/imap.c:665
5151 #, c-format
5152 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5153 msgstr ""
5154
5155 #: src/imap.c:668
5156 #, c-format
5157 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5158 msgstr ""
5159
5160 #: src/imap.c:671
5161 #, c-format
5162 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5163 msgstr ""
5164
5165 #: src/imap.c:674
5166 #, c-format
5167 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5168 msgstr ""
5169
5170 #: src/imap.c:677
5171 #, c-format
5172 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5173 msgstr ""
5174
5175 #: src/imap.c:680
5176 #, c-format
5177 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5178 msgstr ""
5179
5180 #: src/imap.c:683
5181 #, c-format
5182 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5183 msgstr ""
5184
5185 #: src/imap.c:687
5186 #, c-format
5187 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5188 msgstr ""
5189
5190 #: src/imap.c:691
5191 #, c-format
5192 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5193 msgstr ""
5194
5195 #: src/imap.c:872
5196 msgid ""
5197 "\n"
5198 "\n"
5199 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5200 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5201 msgstr ""
5202
5203 #: src/imap.c:878
5204 msgid ""
5205 "\n"
5206 "\n"
5207 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
5208 "and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5209 msgstr ""
5210
5211 #: src/imap.c:885
5212 #, c-format
5213 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
5214 msgstr "Връзката с %s неуспешна: достъпът е отказан.%s"
5215
5216 #: src/imap.c:889
5217 #, c-format
5218 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
5219 msgstr "Връзката с %s е неуспешна: достъпът е отказан.%s\n"
5220
5221 #: src/imap.c:907
5222 #, c-format
5223 msgid "Connecting to %s failed"
5224 msgstr "Грешка при свързването към %s"
5225
5226 #: src/imap.c:914 src/imap.c:917
5227 #, c-format
5228 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
5229 msgstr "Връзката по IMAP4 с %s е прекъсната. Повторно свързване...\n"
5230
5231 #: src/imap.c:947 src/imap.c:3043 src/imap.c:3689 src/imap.c:3783
5232 #: src/imap.c:3960 src/imap.c:4771
5233 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
5234 msgstr ""
5235
5236 #: src/imap.c:1040 src/inc.c:795 src/news.c:353 src/send_message.c:289
5237 msgid "Insecure connection"
5238 msgstr "Несигурна връзка"
5239
5240 #: src/imap.c:1041 src/inc.c:796 src/news.c:354 src/send_message.c:290
5241 msgid ""
5242 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
5243 "available in this build of Claws Mail. \n"
5244 "\n"
5245 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
5246 "not be secure."
5247 msgstr ""
5248
5249 #: src/imap.c:1047 src/inc.c:802 src/news.c:360 src/send_message.c:296
5250 msgid "Con_tinue connecting"
5251 msgstr "Про_дължаване на свързването"
5252
5253 #: src/imap.c:1057
5254 #, c-format
5255 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
5256 msgstr "Свързване към IMAP4 сървър: %s..."
5257
5258 #: src/imap.c:1099
5259 #, c-format
5260 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
5261 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d"
5262
5263 #: src/imap.c:1102
5264 #, c-format
5265 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
5266 msgstr "Грешка при свързване с IMAP4-сървъра: %s:%d\n"
5267
5268 #: src/imap.c:1135 src/imap.c:3449
5269 msgid "Can't start TLS session.\n"
5270 msgstr "Грешка при започването на TLS-сесията\n"
5271
5272 #: src/imap.c:1177
5273 #, c-format
5274 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
5275 msgstr "Свързване към IMAP4 сървър %s...\n"
5276
5277 #: src/imap.c:1192
5278 #, fuzzy, c-format
5279 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
5280 msgstr "Грешка при свързване към IMAP-сървър: %s."
5281
5282 #: src/imap.c:1195
5283 #, c-format
5284 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
5285 msgstr "Грешка при свързване към IMAP-сървър: %s."
5286
5287 #: src/imap.c:1591
5288 msgid "Adding messages..."
5289 msgstr "Добавяне на писма..."
5290
5291 #: src/imap.c:1792 src/mh.c:517
5292 msgid "Copying messages..."
5293 msgstr "Копиране на писмата..."
5294
5295 #: src/imap.c:1984
5296 msgid "can't set deleted flags\n"
5297 msgstr ""
5298
5299 #: src/imap.c:1990 src/imap.c:4397
5300 msgid "can't expunge\n"
5301 msgstr ""
5302
5303 #: src/imap.c:2336
5304 #, fuzzy, c-format
5305 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
5306 msgstr "Покажи само абонираните папки"
5307
5308 #: src/imap.c:2339
5309 #, fuzzy, c-format
5310 msgid "Looking for subfolders of %s..."
5311 msgstr "Затваряне на папка %s..."
5312
5313 #: src/imap.c:2588
5314 #, fuzzy
5315 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
5316 msgstr ""
5317 "Грешка при създаване на mbox-файла:\n"
5318 "%s\n"
5319
5320 #: src/imap.c:2603
5321 #, fuzzy
5322 msgid "can't create mailbox\n"
5323 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
5324
5325 #: src/imap.c:2694
5326 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
5327 msgstr ""
5328
5329 #: src/imap.c:2731
5330 #, c-format
5331 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
5332 msgstr ""
5333
5334 #: src/imap.c:2834
5335 msgid "can't delete mailbox\n"
5336 msgstr ""
5337
5338 #: src/imap.c:3124
5339 #, fuzzy
5340 msgid "LIST failed\n"
5341 msgstr "Грешка при търсенето"
5342
5343 #: src/imap.c:3206
5344 #, fuzzy
5345 msgid "Flagging messages..."
5346 msgstr "Филтриране на писмата...\n"
5347
5348 #: src/imap.c:3300
5349 #, fuzzy, c-format
5350 msgid "can't select folder: %s\n"
5351 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
5352
5353 #: src/imap.c:3446
5354 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
5355 msgstr ""
5356
5357 #: src/imap.c:3456
5358 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
5359 msgstr ""
5360
5361 #: src/imap.c:3461
5362 #, c-format
5363 msgid ""
5364 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
5365 "compiled without OpenSSL support.\n"
5366 msgstr ""
5367
5368 #: src/imap.c:3469
5369 msgid "Server logins are disabled.\n"
5370 msgstr ""
5371
5372 #: src/imap.c:3694
5373 msgid "Fetching message..."
5374 msgstr "Изтегляне на писмо..."
5375
5376 #: src/imap.c:4383
5377 #, c-format
5378 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
5379 msgstr ""
5380
5381 #: src/imap.c:5427
5382 msgid ""
5383 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
5384 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
5385 "disabled.\n"
5386 "\n"
5387 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
5388 msgstr ""
5389
5390 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:52
5391 msgid "Create _new folder..."
5392 msgstr "Създаване на _нова папка..."
5393
5394 #: src/imap_gtk.c:62 src/mh_gtk.c:53 src/news_gtk.c:60
5395 msgid "_Rename folder..."
5396 msgstr "Пре_именуване на папка..."
5397
5398 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:54
5399 msgid "M_ove folder..."
5400 msgstr "_Преместване на папка..."
5401
5402 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:55
5403 msgid "Cop_y folder..."
5404 msgstr "_Копиране на папка..."
5405
5406 #: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:56
5407 msgid "_Delete folder..."
5408 msgstr "_Изтриване на папка..."
5409
5410 #: src/imap_gtk.c:68 src/news_gtk.c:58
5411 msgid "Synchronise"
5412 msgstr "Синхронизиране"
5413
5414 #: src/imap_gtk.c:69 src/news_gtk.c:59
5415 msgid "Down_load messages"
5416 msgstr "Из_тегляне на писмата"
5417
5418 #: src/imap_gtk.c:72
5419 msgid "S_ubscriptions"
5420 msgstr "_Записвания"
5421
5422 #: src/imap_gtk.c:74
5423 msgid "_Subscribe..."
5424 msgstr "_Записване..."
5425
5426 #: src/imap_gtk.c:75
5427 msgid "_Unsubscribe..."
5428 msgstr "_Отписване..."
5429
5430 #: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:57 src/news_gtk.c:62
5431 msgid "_Check for new messages"
5432 msgstr "Проверка за нови пи_сма"
5433
5434 #: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:58
5435 msgid "C_heck for new folders"
5436 msgstr "Проверка за нови _папки"
5437
5438 #: src/imap_gtk.c:79 src/mh_gtk.c:59
5439 msgid "R_ebuild folder tree"
5440 msgstr "П_ресъздаване на дървото с папки"
5441
5442 #: src/imap_gtk.c:84
5443 #, fuzzy
5444 msgid "Show only subscribed _folders"
5445 msgstr "Покажи само абонираните папки"
5446
5447 #: src/imap_gtk.c:193
5448 msgid ""
5449 "Input the name of new folder:\n"
5450 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
5451 "only and no mail, append '/' to the folder name)"
5452 msgstr ""
5453
5454 #: src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:145
5455 #, fuzzy
5456 msgid "Inherit properties from parent folder"
5457 msgstr "Настройки за папката %s"
5458
5459 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:249 src/news_gtk.c:305
5460 #, c-format
5461 msgid "Input new name for '%s':"
5462 msgstr "Въведете ново име за \"%s\":"
5463
5464 #: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:251
5465 msgid "Rename folder"
5466 msgstr "Преименуване на папка"
5467
5468 #: src/imap_gtk.c:275
5469 #, c-format
5470 msgid "`%c' can't be included in folder name."
5471 msgstr "`%c' не може да присъства в име на папка."
5472
5473 #: src/imap_gtk.c:292 src/mh_gtk.c:276 src/news_gtk.c:327
5474 msgid ""
5475 "The folder could not be renamed.\n"
5476 "The new folder name is not allowed."
5477 msgstr ""
5478
5479 #: src/imap_gtk.c:361 src/mh_gtk.c:197
5480 #, c-format
5481 msgid ""
5482 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "