2008-09-14 [colin] 3.5.0cvs104
[claws.git] / po / bg.po
1 # translation of claws-mail.bg.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of Claws Mail.
3 # Copyright (C) 2007 The Claws Mail team
4 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
5 #
6 #
7 # Miroslav B. Iordanov <m_iordo@yahoo.com>, 2002.
8 # George Danchev <danchev@spnet.net>, 2002.
9 # Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2006, 2007.
10 # Todor Vachkov <vachkov@mail.math.tu-berlin.de>, 2007.
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: claws-mail.bg\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2007-08-28 09:05+0100\n"
16 "PO-Revision-Date: 2007-09-01 17:22+0300\n"
17 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
18 "Language-Team:  Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24 #: src/account.c:383
25 msgid ""
26 "Some composing windows are open.\n"
27 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
28 msgstr ""
29 "Има отворени прозорци за създаване на ново писмо.\n"
30 "Затворете ги преди да продължите с редактирането на сметките."
31
32 #: src/account.c:430
33 msgid "Can't create folder."
34 msgstr "Папката не може да бъде създадена."
35
36 #: src/account.c:701
37 msgid "Edit accounts"
38 msgstr "Редактиране на сметките"
39
40 #: src/account.c:723
41 msgid ""
42 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
43 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
44 "included."
45 msgstr ""
46 "'Провери поща' ще изтегли писмата от Вашите сметки в папките, следвайки "
47 "зададената последователност. Отметката в колоната 'G' показва кои сметки ще "
48 "бъдат взети под внимание."
49
50 #: src/account.c:796
51 msgid " _Set as default account "
52 msgstr "Сметка по по_дразбиране"
53
54 #: src/account.c:893
55 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
56 msgstr "Сметки с отдалечени папки не могат да се копират."
57
58 #: src/account.c:900
59 #, c-format
60 msgid "Copy of %s"
61 msgstr "Копие на %s"
62
63 #: src/account.c:1059
64 #, c-format
65 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
66 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
67
68 #: src/account.c:1061
69 msgid "(Untitled)"
70 msgstr "(Неозаглавено)"
71
72 #: src/account.c:1062
73 msgid "Delete account"
74 msgstr "Изтриване на сметка"
75
76 #: src/account.c:1511
77 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
78 msgstr "D"
79
80 #: src/account.c:1517 src/prefs_folder_item.c:833
81 msgid "Default account"
82 msgstr "Сметка по подразбиране"
83
84 #: src/account.c:1525
85 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
86 msgstr "G"
87
88 #: src/account.c:1531
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Провери поща' изтегля писмата от избраните сметки."
91
92 #: src/account.c:1538 src/addressadd.c:199 src/addressbook.c:133
93 #: src/compose.c:6155 src/compose.c:6442 src/editaddress.c:1048
94 #: src/editaddress.c:1105 src/editaddress.c:1121 src/editbook.c:175
95 #: src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:434
96 #: src/editvcard.c:183 src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226
97 #: src/mimeview.c:250 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404
98 #: src/prefs_filtering.c:361 src/prefs_filtering.c:1478
99 #: src/prefs_template.c:196
100 msgid "Name"
101 msgstr "Име"
102
103 #: src/account.c:1545 src/prefs_account.c:1015 src/prefs_account.c:3542
104 msgid "Protocol"
105 msgstr "Протокол"
106
107 #: src/account.c:1552 src/ssl_manager.c:102
108 msgid "Server"
109 msgstr "Сървър"
110
111 #: src/action.c:363
112 #, c-format
113 msgid "Could not get message file %d"
114 msgstr "Грешка при изтеглянето на файла за писмо %d"
115
116 #: src/action.c:394
117 msgid "Could not get message part."
118 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от писмо."
119
120 #: src/action.c:411
121 #, c-format
122 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
123 msgstr "Грешка при изтеглянето на част от многосъставно писмо: %s"
124
125 #: src/action.c:525
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
129 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
130 msgstr ""
131 "Избраното действие не може да бъде извършено в прозореца за писане на ново "
132 "писмо,\n"
133 "защото съдържа %%f, %%F, %%as или %%p."
134
135 #: src/action.c:623
136 msgid "There is no filtering action set"
137 msgstr "Няма зададено филтриращо действие"
138
139 #: src/action.c:625
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "Invalid filtering action(s):\n"
143 "%s"
144 msgstr ""
145 "Грешни действия за филтриране:\n"
146 "%s"
147
148 #: src/action.c:847
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
152 "%s"
153 msgstr ""
154 "Грешка при стартирането на командата. Каналът не може да бъде създаден.\n"
155 "%s"
156
157 #: src/action.c:942
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "Could not fork to execute the following command:\n"
161 "%s\n"
162 "%s"
163 msgstr ""
164 "Грешка при създавенето на процеса за изпълнение на следната команда:\n"
165 "%s\n"
166 "%s"
167
168 #: src/action.c:1162 src/action.c:1312
169 msgid "Completed"
170 msgstr "Изпълнено"
171
172 #: src/action.c:1198
173 #, c-format
174 msgid "--- Running: %s\n"
175 msgstr "--- Работи: %s\n"
176
177 #: src/action.c:1202
178 #, c-format
179 msgid "--- Ended: %s\n"
180 msgstr "--- Завършено: %s\n"
181
182 #: src/action.c:1235
183 msgid "Action's input/output"
184 msgstr "Входно-изходен поток на действието"
185
186 #: src/action.c:1548
187 #, c-format
188 msgid ""
189 "Enter the argument for the following action:\n"
190 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
191 "  %s"
192 msgstr ""
193 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
194 "('%%h' ще бъде заместен с аргумента)\n"
195 "  %s"
196
197 #: src/action.c:1553
198 msgid "Action's hidden user argument"
199 msgstr "Скрити потребителски аргументи на действието"
200
201 #: src/action.c:1557
202 #, c-format
203 msgid ""
204 "Enter the argument for the following action:\n"
205 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
206 "  %s"
207 msgstr ""
208 "Въведете аргументите за следното действие:\n"
209 "('%%u' ще бъде заместен с аргумента)\n"
210 "  %s"
211
212 #: src/action.c:1562
213 msgid "Action's user argument"
214 msgstr "Потребителски аргументи на действието"
215
216 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4596
217 msgid "Group"
218 msgstr "Група"
219
220 #: src/addressadd.c:177 src/prefs_filtering_action.c:190
221 msgid "Add to address book"
222 msgstr "Добавяне към адресника"
223
224 #: src/addressadd.c:211 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
225 #: src/toolbar.c:488
226 msgid "Address"
227 msgstr "Адреси"
228
229 #: src/addressadd.c:221 src/addressbook.c:135 src/editaddress.c:843
230 #: src/editaddress.c:918 src/editgroup.c:289
231 msgid "Remarks"
232 msgstr "Бележки"
233
234 #: src/addressadd.c:243 src/addressbook_foldersel.c:164
235 msgid "Select Address Book Folder"
236 msgstr "Изберете папка от адресника"
237
238 #: src/addressadd.c:430 src/addressbook.c:3048 src/addressbook.c:3098
239 msgid "Add address(es)"
240 msgstr "Добавяне на адрес(и)"
241
242 #: src/addressadd.c:431
243 msgid "Can't add the specified address"
244 msgstr "Грешка при добавянето на избрания адрес"
245
246 #: src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:840 src/editaddress.c:901
247 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:595
248 #: src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:781
249 msgid "Email Address"
250 msgstr "Адрес на е-поща"
251
252 #: src/addressbook.c:427
253 msgid "/_Book"
254 msgstr "/_Адресник"
255
256 #: src/addressbook.c:428
257 msgid "/_Book/New _Book"
258 msgstr "/_Адресник/Нов _адресик"
259
260 #: src/addressbook.c:429
261 msgid "/_Book/New _Folder"
262 msgstr "/_Адресник/Нова _папка"
263
264 #: src/addressbook.c:430
265 msgid "/_Book/New _vCard"
266 msgstr "/_Адресник/Нова _визитка"
267
268 #: src/addressbook.c:432
269 msgid "/_Book/New _JPilot"
270 msgstr "/_Адресник/Ново устройство _JPilot"
271
272 #: src/addressbook.c:435
273 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
274 msgstr "/_Адресник/Нов сървър _LDAP"
275
276 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:440
277 msgid "/_Book/---"
278 msgstr "/_Адресник/---"
279
280 #: src/addressbook.c:438
281 msgid "/_Book/_Edit book"
282 msgstr "/_Адресник/_Редактиране на адресника"
283
284 #: src/addressbook.c:439
285 msgid "/_Book/_Delete book"
286 msgstr "/_Адресник/_Изтриване на адресника"
287
288 #: src/addressbook.c:441
289 msgid "/_Book/_Save"
290 msgstr "/_Адресник/_Запазване"
291
292 #: src/addressbook.c:442
293 msgid "/_Book/_Close"
294 msgstr "/_Адресник/За_тваряне"
295
296 #: src/addressbook.c:443
297 msgid "/_Address"
298 msgstr "/_Адрес"
299
300 #: src/addressbook.c:444
301 msgid "/_Address/_Select all"
302 msgstr "/_Адрес/_Избиране на всички"
303
304 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:452
305 #: src/addressbook.c:455
306 msgid "/_Address/---"
307 msgstr "/_Адрес/---"
308
309 #: src/addressbook.c:446
310 msgid "/_Address/C_ut"
311 msgstr "/_Адрес/От_рязване"
312
313 #: src/addressbook.c:447
314 msgid "/_Address/_Copy"
315 msgstr "/_Адрес/_Копиране"
316
317 #: src/addressbook.c:448
318 msgid "/_Address/_Paste"
319 msgstr "/_Адрес/_Поставяне"
320
321 #: src/addressbook.c:450
322 msgid "/_Address/_Edit"
323 msgstr "/_Адрес/_Редактиране"
324
325 #: src/addressbook.c:451
326 msgid "/_Address/_Delete"
327 msgstr "/_Адрес/_Изтриване"
328
329 #: src/addressbook.c:453
330 msgid "/_Address/New _Address"
331 msgstr "/_Адрес/Нов _адрес"
332
333 #: src/addressbook.c:454
334 msgid "/_Address/New _Group"
335 msgstr "/_Адрес/Нова _група"
336
337 #: src/addressbook.c:456
338 msgid "/_Address/_Mail To"
339 msgstr "/_Адрес/_Изпращане до"
340
341 #: src/addressbook.c:457 src/compose.c:802 src/mainwindow.c:841
342 #: src/messageview.c:308
343 msgid "/_Tools"
344 msgstr "/И_нструменти"
345
346 #: src/addressbook.c:458
347 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
348 msgstr "/И_нструменти/Внасяне на LDIF-файл..."
349
350 #: src/addressbook.c:459
351 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
352 msgstr "/И_нструменти/Внасяне на файл от _Mutt..."
353
354 #: src/addressbook.c:460
355 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
356 msgstr "/И_нструменти/Внасяне на файл от _Pine..."
357
358 #: src/addressbook.c:461 src/mainwindow.c:850 src/mainwindow.c:875
359 #: src/mainwindow.c:877 src/mainwindow.c:879 src/mainwindow.c:888
360 #: src/mainwindow.c:891 src/mainwindow.c:895 src/messageview.c:312
361 #: src/messageview.c:333 src/messageview.c:335
362 msgid "/_Tools/---"
363 msgstr "/И_нструменти/---"
364
365 #: src/addressbook.c:462
366 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
367 msgstr "/И_нструменти/Изнасяне в _HTML..."
368
369 #: src/addressbook.c:463
370 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
371 msgstr "/И_нструменти/Изнасяне в LDI_F..."
372
373 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:807 src/mainwindow.c:923
374 #: src/messageview.c:338
375 msgid "/_Help"
376 msgstr "/_Помощ"
377
378 #: src/addressbook.c:465 src/compose.c:808 src/mainwindow.c:929
379 #: src/messageview.c:339
380 msgid "/_Help/_About"
381 msgstr "/_Помощ/_Относно"
382
383 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486 src/compose.c:575
384 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:170
385 msgid "/_Edit"
386 msgstr "/_Редактиране"
387
388 #: src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
389 msgid "/_Delete"
390 msgstr "/_Изтриване"
391
392 #: src/addressbook.c:473
393 msgid "/New _Book"
394 msgstr "/Нов _адресник"
395
396 #: src/addressbook.c:474
397 msgid "/New _Folder"
398 msgstr "/Нова _папка"
399
400 #: src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:490
401 msgid "/New _Group"
402 msgstr "/Нова _група"
403
404 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
405 msgid "/C_ut"
406 msgstr "/И_зрязване"
407
408 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
409 msgid "/_Copy"
410 msgstr "/_Копиране"
411
412 #: src/addressbook.c:479 src/addressbook.c:494
413 msgid "/_Paste"
414 msgstr "/_Поставяне"
415
416 #: src/addressbook.c:484
417 msgid "/_Select all"
418 msgstr "/_Избиране на всичко"
419
420 #: src/addressbook.c:489
421 msgid "/New _Address"
422 msgstr "/Нов _адрес"
423
424 #: src/addressbook.c:497
425 msgid "/_Mail To"
426 msgstr "/_Писмо до"
427
428 #: src/addressbook.c:499
429 msgid "/_Browse Entry"
430 msgstr "/_Преглед на записа"
431
432 #: src/addressbook.c:512 src/crash.c:452 src/crash.c:471 src/importldif.c:120
433 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_themes.c:684
434 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
435 msgid "Unknown"
436 msgstr "Непознато"
437
438 #: src/addressbook.c:519 src/addressbook.c:538 src/importldif.c:127
439 msgid "Success"
440 msgstr "Успех"
441
442 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
443 msgid "Bad arguments"
444 msgstr "Неправилни аргументи"
445
446 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
447 msgid "File not specified"
448 msgstr "Не е указан файл"
449
450 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
451 msgid "Error opening file"
452 msgstr "Грешка при отваряне на файл"
453
454 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
455 msgid "Error reading file"
456 msgstr "Грешка при четене на файл"
457
458 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
459 msgid "End of file encountered"
460 msgstr "Достигнат е краят на файла"
461
462 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
463 msgid "Error allocating memory"
464 msgstr "Грешка при заделяне на памет"
465
466 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
467 msgid "Bad file format"
468 msgstr "Неправилен файлов формат"
469
470 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
471 msgid "Error writing to file"
472 msgstr "Грешка при запис във файл"
473
474 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
475 msgid "Error opening directory"
476 msgstr "Грешка при отваряне на директория"
477
478 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:137
479 msgid "No path specified"
480 msgstr "Не е указан път"
481
482 #: src/addressbook.c:539
483 msgid "Error connecting to LDAP server"
484 msgstr "Грешка при свързване с LDAP-сървър"
485
486 #: src/addressbook.c:540
487 msgid "Error initializing LDAP"
488 msgstr "Грешка при зареждане на LDAP"
489
490 #: src/addressbook.c:541
491 msgid "Error binding to LDAP server"
492 msgstr "Греша при включването към LDAP-сървър"
493
494 #: src/addressbook.c:542
495 msgid "Error searching LDAP database"
496 msgstr "Грешка при търсене в LDAP база от данни"
497
498 #: src/addressbook.c:543
499 msgid "Timeout performing LDAP operation"
500 msgstr "Превишено време за чакане на отговор при LDAP операцията"
501
502 #: src/addressbook.c:544
503 msgid "Error in LDAP search criteria"
504 msgstr "Грешка в критериите за търсене в LDAP"
505
506 #: src/addressbook.c:545
507 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
508 msgstr "Не са намерени LDAP записи към този критерий за търсене"
509
510 #: src/addressbook.c:546
511 msgid "LDAP search terminated on request"
512 msgstr "LDAP търсенето е прекъснато от потребителя"
513
514 #: src/addressbook.c:547
515 msgid "Error starting TLS connection"
516 msgstr "Грешка при TLS-свързване"
517
518 #: src/addressbook.c:548
519 msgid "Distinguised Name (dn) is missing"
520 msgstr "Характерно име (dn) липсва"
521
522 #: src/addressbook.c:549
523 msgid "Missing required information"
524 msgstr "Липсват задължителни данни"
525
526 #: src/addressbook.c:550
527 msgid "Another contact exists with that key"
528 msgstr "Вече съществува контакт с този индекс"
529
530 #: src/addressbook.c:551
531 msgid "Strong(er) authentication required"
532 msgstr "Изисква се по-сигурно удостоверяване"
533
534 #: src/addressbook.c:925
535 msgid "Sources"
536 msgstr "Източници"
537
538 #: src/addressbook.c:929 src/prefs_other.c:513 src/toolbar.c:206
539 #: src/toolbar.c:1909
540 msgid "Address book"
541 msgstr "Адресник"
542
543 #: src/addressbook.c:1061
544 msgid "Lookup name:"
545 msgstr "Име за търсене:"
546
547 #: src/addressbook.c:1392 src/addressbook.c:1438
548 msgid "Delete address(es)"
549 msgstr "Изтриване на адрес(и)"
550
551 #: src/addressbook.c:1393
552 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
553 msgstr "Данните на адреса са само за четене и не могат да се изтрият."
554
555 #: src/addressbook.c:1432
556 msgid "Delete group"
557 msgstr "Изтриване на групата"
558
559 #: src/addressbook.c:1433
560 msgid ""
561 "Really delete the group(s)?\n"
562 "The addresses it contains will not be lost."
563 msgstr ""
564 "Наистина ли искате да изтриете групата(-ите)?\n"
565 "Адресите, които се съдържат, ще бъдат изгубени."
566
567 #: src/addressbook.c:1439
568 msgid "Really delete the address(es)?"
569 msgstr "Наистина ли да се изтрие адреса(-ите)?"
570
571 #: src/addressbook.c:2055
572 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
573 msgstr "Поставянето е невъзможно. Целевия адресник не може да бъде променян."
574
575 #: src/addressbook.c:2066
576 msgid "Cannot paste into an address group."
577 msgstr "Поставянето в адресна група е невъзможно."
578
579 #: src/addressbook.c:2749
580 #, c-format
581 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
582 msgstr ""
583 "Наистина ли искате да изтриете резултатите от търсенето и адресите в '%s' ?"
584
585 #: src/addressbook.c:2752 src/addressbook.c:2778 src/addressbook.c:2785
586 #: src/prefs_filtering_action.c:168
587 msgid "Delete"
588 msgstr "Изтриване"
589
590 #: src/addressbook.c:2761
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
594 "contains will be moved into the parent folder."
595 msgstr ""
596 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"? Ако изтриете само папката, адресите, "
597 "които съдържа, ще бъдат преместени в родителската папка."
598
599 #: src/addressbook.c:2764 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
600 msgid "Delete folder"
601 msgstr "Изтриване на папка"
602
603 #: src/addressbook.c:2765
604 msgid "+Delete _folder only"
605 msgstr "+Изтриване само на _папката"
606
607 #: src/addressbook.c:2765
608 msgid "Delete folder and _addresses"
609 msgstr "Изтриване на папката и _адресите"
610
611 #: src/addressbook.c:2776
612 #, c-format
613 msgid ""
614 "Do you want to delete '%s'?\n"
615 "The addresses it contains will not be lost."
616 msgstr ""
617 "Наистина ли искате да изтриете '%s'?\n"
618 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
619
620 #: src/addressbook.c:2783
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you want to delete '%s'?\n"
624 "The addresses it contains will be lost."
625 msgstr ""
626 "Наистина ли искате да изтриете \"%s\"?\n"
627 "Адресите, които съдържа, ще бъдат изгубени."
628
629 #: src/addressbook.c:2893
630 #, c-format
631 msgid "Search '%s'"
632 msgstr "Търсене на \"%s\""
633
634 #: src/addressbook.c:3031 src/addressbook.c:3080
635 msgid "New Contacts"
636 msgstr "Нов контакт"
637
638 #: src/addressbook.c:3848
639 msgid "New user, could not save index file."
640 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на индексния файл."
641
642 #: src/addressbook.c:3852
643 msgid "New user, could not save address book files."
644 msgstr "Нов потребител, грешка при запазването на файловете на адресника."
645
646 #: src/addressbook.c:3862
647 msgid "Old address book converted successfully."
648 msgstr "Старият адресник е преобразуван успешно."
649
650 #: src/addressbook.c:3867
651 msgid ""
652 "Old address book converted,\n"
653 "could not save new address index file."
654 msgstr ""
655 "Старият адресник е преобразуван,\n"
656 "грешка при запазването на индексния файл за новия адресник."
657
658 #: src/addressbook.c:3880
659 msgid ""
660 "Could not convert address book,\n"
661 "but created empty new address book files."
662 msgstr ""
663 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
664 "но беше създаден нов празен файл за адресника."
665
666 #: src/addressbook.c:3886
667 msgid ""
668 "Could not convert address book,\n"
669 "could not save new address index file."
670 msgstr ""
671 "Грешка при преобразуването на адресника,\n"
672 "грешка при запазването на новия индексен файл за адресника."
673
674 #: src/addressbook.c:3891
675 msgid ""
676 "Could not convert address book\n"
677 "and could not create new address book files."
678 msgstr ""
679 "Грешка при преобразуването на адресника\n"
680 "и грешка при създаването на нов индексен файл  за адресника."
681
682 #: src/addressbook.c:3898 src/addressbook.c:3904
683 msgid "Addressbook conversion error"
684 msgstr "Грешка при преобразуване на адресника"
685
686 #: src/addressbook.c:3942
687 msgid "Addressbook Error"
688 msgstr "Грешка в адресника"
689
690 #: src/addressbook.c:3943
691 msgid "Could not read address index"
692 msgstr "Грешка при четене индекса на адресите"
693
694 #: src/addressbook.c:4270
695 msgid "Busy searching..."
696 msgstr "В процес на търсене..."
697
698 #: src/addressbook.c:4532
699 msgid "Interface"
700 msgstr "Интерфейс"
701
702 #: src/addressbook.c:4548 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
703 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:978 src/importldif.c:660
704 msgid "Address Book"
705 msgstr "Адресник"
706
707 #: src/addressbook.c:4564
708 msgid "Person"
709 msgstr "Контакт"
710
711 #: src/addressbook.c:4580
712 msgid "EMail Address"
713 msgstr "Адрес на е-поща"
714
715 #: src/addressbook.c:4612 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:403
716 #: src/folderview.c:491 src/prefs_account.c:2483 src/prefs_folder_column.c:79
717 msgid "Folder"
718 msgstr "Папка"
719
720 #: src/addressbook.c:4628
721 msgid "vCard"
722 msgstr "vCard"
723
724 #: src/addressbook.c:4644 src/addressbook.c:4660
725 msgid "JPilot"
726 msgstr "JPilot"
727
728 #: src/addressbook.c:4676
729 msgid "LDAP servers"
730 msgstr "LDAP-сървъри"
731
732 #: src/addressbook.c:4692
733 msgid "LDAP Query"
734 msgstr "LDAP-заявка"
735
736 #: src/addressbook.c:5015 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:323
737 #: src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1377
738 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
739 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:217
740 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:68 src/prefs_matcher.c:250
741 #: src/prefs_matcher.c:561 src/prefs_matcher.c:1408 src/prefs_matcher.c:1425
742 #: src/prefs_matcher.c:1427 src/prefs_matcher.c:2188 src/prefs_matcher.c:2192
743 msgid "Any"
744 msgstr "Произволен"
745
746 #: src/addrgather.c:158
747 msgid "Please specify name for address book."
748 msgstr "Въведете име за адресника"
749
750 #: src/addrgather.c:178
751 msgid "Please select the mail headers to search."
752 msgstr "Изберете заглавките, които ще бъдат търсени."
753
754 #: src/addrgather.c:185
755 msgid "Harvesting addresses..."
756 msgstr "Събиране на адреси..."
757
758 #: src/addrgather.c:224
759 msgid "Addresses gathered successfully."
760 msgstr "Адресите са успешно събрани."
761
762 #: src/addrgather.c:294
763 msgid "No folder or message was selected."
764 msgstr "Няма избрани папка или писма."
765
766 #: src/addrgather.c:302
767 msgid ""
768 "Please select a folder to process from the folder\n"
769 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
770 "the message list."
771 msgstr ""
772 "Изберете от списъка с папки тази, която ще бъде\n"
773 "обработвана. Или изберете едно или няколко писма от\n"
774 "списъка с писма."
775
776 #: src/addrgather.c:354
777 msgid "Folder :"
778 msgstr "Папка:"
779
780 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
781 #: src/importldif.c:909
782 msgid "Address Book :"
783 msgstr "Адресник:"
784
785 #: src/addrgather.c:375
786 msgid "Folder Size :"
787 msgstr "Големина на папката :"
788
789 #: src/addrgather.c:390
790 msgid "Process these mail header fields"
791 msgstr "Обработвай тези полета на заглавки"
792
793 #: src/addrgather.c:408
794 msgid "Include subfolders"
795 msgstr "Включване на под-папките"
796
797 #: src/addrgather.c:431
798 msgid "Header Name"
799 msgstr "Име на заглавката"
800
801 #: src/addrgather.c:432
802 msgid "Address Count"
803 msgstr "Брой на адресите"
804
805 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5027
806 #: src/compose.c:9957 src/messageview.c:598 src/messageview.c:611
807 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:581 src/summaryview.c:4467
808 msgid "Warning"
809 msgstr "Предупреждение"
810
811 #: src/addrgather.c:538
812 msgid "Header Fields"
813 msgstr "Полета на заглавки"
814
815 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
816 #: src/importldif.c:1041
817 msgid "Finish"
818 msgstr "Готово"
819
820 #: src/addrgather.c:600
821 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
822 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от избраните писма"
823
824 #: src/addrgather.c:608
825 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
826 msgstr "Събиране на адреси на е-поща от папка"
827
828 #: src/addrindex.c:118
829 msgid "Common addresses"
830 msgstr "Публични адреси"
831
832 #: src/addrindex.c:119
833 msgid "Personal addresses"
834 msgstr "Лични адреси"
835
836 #: src/addrindex.c:125
837 msgid "Common address"
838 msgstr "Публичен адрес"
839
840 #: src/addrindex.c:126
841 msgid "Personal address"
842 msgstr "Личен адрес"
843
844 #: src/addrindex.c:1737
845 msgid "Address(es) update"
846 msgstr "Адрес (-и) в групата"
847
848 #: src/addrindex.c:1738
849 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
850 msgstr "Грешка при актуализацията. Промените не бяха записани в директорията."
851
852 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8000
853 msgid "Notice"
854 msgstr "Бележка"
855
856 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:4967 src/inc.c:633
857 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
858 msgid "Error"
859 msgstr "Грешка"
860
861 #: src/alertpanel.c:195
862 msgid "_View log"
863 msgstr "_Преглед на журналния файл"
864
865 #: src/alertpanel.c:345
866 msgid "Show this message next time"
867 msgstr "Показване на това съобщение следващия път"
868
869 #: src/browseldap.c:223
870 msgid "Browse Directory Entry"
871 msgstr "Претърсване на директорийния запис"
872
873 #: src/browseldap.c:243
874 msgid "Server Name :"
875 msgstr "Име на сървъра:"
876
877 #: src/browseldap.c:253
878 msgid "Distinguished Name (dn) :"
879 msgstr "Характерно име (dn) :"
880
881 #: src/browseldap.c:276
882 msgid "LDAP Name"
883 msgstr "LDAP-име"
884
885 #: src/browseldap.c:278
886 msgid "Attribute Value"
887 msgstr "Атрибутна стойност"
888
889 #: src/common/nntp.c:73
890 #, c-format
891 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
892 msgstr "Грешка при свързване с NNTP-сървъра: %s:%d\n"
893
894 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:882
895 msgid "SSL handshake failed\n"
896 msgstr "SSL-връзката е неуспешна\n"
897
898 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
899 #, c-format
900 msgid "protocol error: %s\n"
901 msgstr "протоколна грешка: %s\n"
902
903 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
904 msgid "protocol error\n"
905 msgstr "протоколна грешка\n"
906
907 #: src/common/nntp.c:301
908 msgid "Error occurred while posting\n"
909 msgstr "Грешка по време на изпращане\n"
910
911 #: src/common/nntp.c:381
912 msgid "Error occurred while sending command\n"
913 msgstr "Грешка по време на изпращане на команда\n"
914
915 #: src/common/plugin.c:56
916 msgid "Nothing"
917 msgstr "Нищо"
918
919 #: src/common/plugin.c:57
920 msgid "a viewer"
921 msgstr "преглед на изображения"
922
923 #: src/common/plugin.c:58
924 msgid "folders"
925 msgstr "папки"
926
927 #: src/common/plugin.c:59
928 msgid "filtering"
929 msgstr "филтриране"
930
931 #: src/common/plugin.c:60
932 msgid "a privacy interface"
933 msgstr "интерфейс за поверителна информация"
934
935 #: src/common/plugin.c:61
936 msgid "a notifier"
937 msgstr "оповестител"
938
939 #: src/common/plugin.c:62
940 msgid "an utility"
941 msgstr "инструмент"
942
943 #: src/common/plugin.c:63
944 #, fuzzy
945 msgid "things"
946 msgstr "Нищо"
947
948 #: src/common/plugin.c:269
949 #, c-format
950 msgid ""
951 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
952 msgstr ""
953 "Тази приставка предоставя %s (%s), което вече се използва и чрез %s "
954 "приставката."
955
956 #: src/common/plugin.c:309
957 msgid "Plugin already loaded"
958 msgstr "Приставката вече е заредена"
959
960 #: src/common/plugin.c:320
961 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
962 msgstr "Грешка при заделянето на памет за приставка"
963
964 #: src/common/plugin.c:350
965 msgid "This module is not licenced under a GPL v2 or later compatible licence."
966 msgstr "Тази приставка не е лицензирана под съвместим с GPL v2 лиценз."
967
968 #: src/common/plugin.c:359
969 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
970 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
971
972 #: src/common/plugin.c:599
973 #, c-format
974 msgid ""
975 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
976 "built with."
977 msgstr ""
978 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
979 "била компилирана."
980
981 #: src/common/plugin.c:602
982 msgid ""
983 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
984 "with."
985 msgstr ""
986 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
987 "компилирана."
988
989 #: src/common/plugin.c:611
990 #, c-format
991 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
992 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
993
994 #: src/common/plugin.c:613
995 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
996 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
997
998 #: src/common/smtp.c:176
999 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1000 msgstr "SMTP AUTH не е налична\n"
1001
1002 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
1003 msgid "bad SMTP response\n"
1004 msgstr "неправилен SMTP-отговор\n"
1005
1006 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
1007 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1008 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
1009
1010 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:886
1011 msgid "error occurred on authentication\n"
1012 msgstr "грешка по време на автентификацията\n"
1013
1014 #: src/common/smtp.c:603
1015 #, c-format
1016 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1017 msgstr "Писмото е твърде голямо (максималният размер е %s)\n"
1018
1019 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:879
1020 msgid "couldn't start TLS session\n"
1021 msgstr "грешка при стартирането на TLS сесията\n"
1022
1023 #: src/common/socket.c:1405
1024 #, c-format
1025 msgid "write on fd%d: %s\n"
1026 msgstr "пиши в fd%d: %s\n"
1027
1028 #: src/common/ssl.c:159
1029 msgid "Error creating ssl context\n"
1030 msgstr "Грешка при създаване на ssl-контекст\n"
1031
1032 #: src/common/ssl.c:178
1033 #, c-format
1034 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1035 msgstr "SSL-връзката е неуспешна (%s)\n"
1036
1037 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
1038 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
1039 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
1040 #: src/gtk/sslcertwindow.c:69 src/gtk/sslcertwindow.c:80
1041 #: src/gtk/sslcertwindow.c:86 src/gtk/sslcertwindow.c:93
1042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:104 src/gtk/sslcertwindow.c:110
1043 msgid "<not in certificate>"
1044 msgstr "<не в сертификатът>"
1045
1046 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1047 #, c-format
1048 msgid ""
1049 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1050 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1051 "  Fingerprint: %s\n"
1052 "  Signature status: %s"
1053 msgstr ""
1054 "  Собственик: %s (%s) в %s\n"
1055 "  Удостоверено от: %s (%s) в %s\n"
1056 "  Отпечатък: %s\n"
1057 "  Статус на подписа: %s"
1058
1059 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1060 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1061 msgstr "Грешка при зареждането на стардартния X509 път"
1062
1063 #: src/common/string_match.c:79
1064 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1065 msgstr "(\"Относно\" е изчистено от регулярен израз)"
1066
1067 #: src/common/utils.c:367
1068 #, c-format
1069 msgid "%dB"
1070 msgstr "%dB"
1071
1072 #: src/common/utils.c:368
1073 #, c-format
1074 msgid "%d.%02dKB"
1075 msgstr "%d.%02dKB"
1076
1077 #: src/common/utils.c:369
1078 #, c-format
1079 msgid "%d.%02dMB"
1080 msgstr "%d.%02dMB"
1081
1082 #: src/common/utils.c:370
1083 #, c-format
1084 msgid "%.2fGB"
1085 msgstr "%.2fGB"
1086
1087 #: src/common/utils.c:4960
1088 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1089 msgstr "Неделя"
1090
1091 #: src/common/utils.c:4961
1092 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1093 msgstr "Понеделник"
1094
1095 #: src/common/utils.c:4962
1096 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1097 msgstr "Вторник"
1098
1099 #: src/common/utils.c:4963
1100 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1101 msgstr "Сряда"
1102
1103 #: src/common/utils.c:4964
1104 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1105 msgstr "Четвъртък"
1106
1107 #: src/common/utils.c:4965
1108 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1109 msgstr "Петък"
1110
1111 #: src/common/utils.c:4966
1112 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1113 msgstr "Събота"
1114
1115 #: src/common/utils.c:4968
1116 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1117 msgstr "Януари"
1118
1119 #: src/common/utils.c:4969
1120 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1121 msgstr "Февруари"
1122
1123 #: src/common/utils.c:4970
1124 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1125 msgstr "Март"
1126
1127 #: src/common/utils.c:4971
1128 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1129 msgstr "Април"
1130
1131 #: src/common/utils.c:4972
1132 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1133 msgstr "Май"
1134
1135 #: src/common/utils.c:4973
1136 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1137 msgstr "Юни"
1138
1139 #: src/common/utils.c:4974
1140 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1141 msgstr "Юли"
1142
1143 #: src/common/utils.c:4975
1144 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1145 msgstr "Август"
1146
1147 #: src/common/utils.c:4976
1148 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1149 msgstr "Септември"
1150
1151 #: src/common/utils.c:4977
1152 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1153 msgstr "Октомври"
1154
1155 #: src/common/utils.c:4978
1156 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1157 msgstr "Ноември"
1158
1159 #: src/common/utils.c:4979
1160 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1161 msgstr "Декември"
1162
1163 #: src/common/utils.c:4981
1164 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1165 msgstr "Нд"
1166
1167 #: src/common/utils.c:4982
1168 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1169 msgstr "Пн"
1170
1171 #: src/common/utils.c:4983
1172 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1173 msgstr "Вт"
1174
1175 #: src/common/utils.c:4984
1176 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1177 msgstr "Ср"
1178
1179 #: src/common/utils.c:4985
1180 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1181 msgstr "Чт"
1182
1183 #: src/common/utils.c:4986
1184 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1185 msgstr "Пт"
1186
1187 #: src/common/utils.c:4987
1188 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1189 msgstr "Сб"
1190
1191 #: src/common/utils.c:4989
1192 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1193 msgstr "Яну"
1194
1195 #: src/common/utils.c:4990
1196 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1197 msgstr "Фев"
1198
1199 #: src/common/utils.c:4991
1200 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1201 msgstr "Мар"
1202
1203 #: src/common/utils.c:4992
1204 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1205 msgstr "Апр"
1206
1207 #: src/common/utils.c:4993
1208 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1209 msgstr "Май"
1210
1211 #: src/common/utils.c:4994
1212 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1213 msgstr "Юни"
1214
1215 #: src/common/utils.c:4995
1216 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1217 msgstr "Юли"
1218
1219 #: src/common/utils.c:4996
1220 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1221 msgstr "Авг"
1222
1223 #: src/common/utils.c:4997
1224 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1225 msgstr "Сеп"
1226
1227 #: src/common/utils.c:4998
1228 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1229 msgstr "Окт"
1230
1231 #: src/common/utils.c:4999
1232 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1233 msgstr "Ное"
1234
1235 #: src/common/utils.c:5000
1236 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1237 msgstr "Дек"
1238
1239 #: src/common/utils.c:5002
1240 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1241 msgstr "пр. обяд"
1242
1243 #: src/common/utils.c:5003
1244 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1245 msgstr "сл. обяд"
1246
1247 #: src/common/utils.c:5004
1248 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1249 msgstr "пр. обяд"
1250
1251 #: src/common/utils.c:5005
1252 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1253 msgstr "сл. обяд"
1254
1255 #: src/common/utils.c:5007
1256 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1257 msgstr "%A %e %B %Y %H:%M:%S"
1258
1259 #: src/common/utils.c:5008
1260 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1261 msgstr "%d.%m.%Y"
1262
1263 #: src/common/utils.c:5009
1264 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1265 msgstr "%H:%M:%S"
1266
1267 #: src/common/utils.c:5011
1268 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1269 msgstr "%I:%M:%S %p"
1270
1271 #: src/compose.c:552
1272 msgid "/_Add..."
1273 msgstr "/_Добавяне..."
1274
1275 #: src/compose.c:553
1276 msgid "/_Remove"
1277 msgstr "/_Премахване"
1278
1279 #: src/compose.c:555 src/folderview.c:297
1280 msgid "/_Properties..."
1281 msgstr "/_Настройки..."
1282
1283 #: src/compose.c:560 src/mainwindow.c:779 src/messageview.c:291
1284 msgid "/_Message"
1285 msgstr "/_Писмо"
1286
1287 #: src/compose.c:561
1288 msgid "/_Message/S_end"
1289 msgstr "/_Писмо/_Изпращане"
1290
1291 #: src/compose.c:563
1292 msgid "/_Message/Send _later"
1293 msgstr "/_Писмо/Изпращане _по-късно"
1294
1295 #: src/compose.c:565 src/compose.c:569 src/compose.c:572 src/mainwindow.c:789
1296 #: src/mainwindow.c:799 src/mainwindow.c:812 src/mainwindow.c:818
1297 #: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:294 src/messageview.c:302
1298 msgid "/_Message/---"
1299 msgstr "/_Писмо/---"
1300
1301 #: src/compose.c:566
1302 msgid "/_Message/_Attach file"
1303 msgstr "/_Писмо/_Прикрепяне на файл"
1304
1305 #: src/compose.c:567
1306 msgid "/_Message/_Insert file"
1307 msgstr "/_Писмо/_Вмъкване на файл"
1308
1309 #: src/compose.c:568
1310 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1311 msgstr "/_Писмо/Вмъкване на по_дпис"
1312
1313 #: src/compose.c:570
1314 msgid "/_Message/_Save"
1315 msgstr "/_Писмо/_Запазване"
1316
1317 #: src/compose.c:573
1318 msgid "/_Message/_Close"
1319 msgstr "/_Писмо/_Затваряне"
1320
1321 #: src/compose.c:576
1322 msgid "/_Edit/_Undo"
1323 msgstr "/_Редактиране/_Отмяна"
1324
1325 #: src/compose.c:577
1326 msgid "/_Edit/_Redo"
1327 msgstr "/_Редактиране/По_втаряне"
1328
1329 #: src/compose.c:578 src/compose.c:666 src/compose.c:669 src/compose.c:675
1330 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:173
1331 msgid "/_Edit/---"
1332 msgstr "/_Редактиране/---"
1333
1334 #: src/compose.c:579
1335 msgid "/_Edit/Cu_t"
1336 msgstr "/_Редактиране/Из_рязване"
1337
1338 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:171
1339 msgid "/_Edit/_Copy"
1340 msgstr "/_Редактиране/_Копиране"
1341
1342 #: src/compose.c:581
1343 msgid "/_Edit/_Paste"
1344 msgstr "/_Редактиране/По_ставяне"
1345
1346 #: src/compose.c:582
1347 msgid "/_Edit/Special paste"
1348 msgstr "/_Редактиране/Поставяне като"
1349
1350 #: src/compose.c:583
1351 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1352 msgstr "/_Редактиране/Поставяне като/_цитат"
1353
1354 #: src/compose.c:585
1355 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1356 msgstr "/_Редактиране/Поставяне като/_загърнат текст"
1357
1358 #: src/compose.c:587
1359 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1360 msgstr "/_Редактиране/Поставяне като/_разгърнат текст"
1361
1362 #: src/compose.c:589 src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:172
1363 msgid "/_Edit/Select _all"
1364 msgstr "/_Редактиране/Избиране на _всичко"
1365
1366 #: src/compose.c:590
1367 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1368 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително"
1369
1370 #: src/compose.c:591
1371 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1372 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с един знак назад"
1373
1374 #: src/compose.c:596
1375 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1376 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с един знак напред"
1377
1378 #: src/compose.c:601
1379 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1380 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с една дума назад"
1381
1382 #: src/compose.c:606
1383 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1384 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване с една дума напред"
1385
1386 #: src/compose.c:611
1387 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1388 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до началото на реда"
1389
1390 #: src/compose.c:616
1391 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1392 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до края на реда"
1393
1394 #: src/compose.c:621
1395 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1396 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до предишния ред"
1397
1398 #: src/compose.c:626
1399 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1400 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Придвижване до следващия ред"
1401
1402 #: src/compose.c:631
1403 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1404 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на знак назад"
1405
1406 #: src/compose.c:636
1407 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1408 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на знак напред"
1409
1410 #: src/compose.c:641
1411 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1412 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на дума назад"
1413
1414 #: src/compose.c:646
1415 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1416 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на дума напред"
1417
1418 #: src/compose.c:651
1419 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1420 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на ред"
1421
1422 #: src/compose.c:656
1423 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1424 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване на целия ред"
1425
1426 #: src/compose.c:661
1427 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1428 msgstr "/_Редактиране/_Допълнително/Изтриване до края на реда"
1429
1430 #: src/compose.c:667
1431 msgid "/_Edit/_Find"
1432 msgstr "/_Редактиране/_Търсене"
1433
1434 #: src/compose.c:670
1435 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1436 msgstr "/_Редактиране/Загръщане на _текущия абзац"
1437
1438 #: src/compose.c:672
1439 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1440 msgstr "/_Редактиране/_Загръщане на дългите редове"
1441
1442 #: src/compose.c:674
1443 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1444 msgstr "/_Редактиране/Автоматично за_гръщане"
1445
1446 #: src/compose.c:676
1447 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1448 msgstr "/_Редактиране/Редактиране с вън_шен редактор"
1449
1450 #: src/compose.c:679
1451 msgid "/_Spelling"
1452 msgstr "/_Правопис"
1453
1454 #: src/compose.c:680
1455 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1456 msgstr "/_Правопис/_Проверка на всичко или на избраното"
1457
1458 #: src/compose.c:682
1459 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1460 msgstr "/_Правопис/_Открояване на всички сгрешени думи"
1461
1462 #: src/compose.c:684
1463 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1464 msgstr "/_Правопис/Проверка _назад за сгрешени думи"
1465
1466 #: src/compose.c:686
1467 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1468 msgstr "/_Правопис/Нап_ред към следващата сгрешена дума"
1469
1470 #: src/compose.c:688
1471 msgid "/_Spelling/---"
1472 msgstr "/_Правопис/---"
1473
1474 #: src/compose.c:689
1475 msgid "/_Spelling/Options"
1476 msgstr "/_Правопис/Настройки"
1477
1478 #: src/compose.c:692
1479 msgid "/_Options"
1480 msgstr "/_Настройки"
1481
1482 #: src/compose.c:693
1483 msgid "/_Options/Reply _mode"
1484 msgstr "/_Настройки/Ре_жим на отговор"
1485
1486 #: src/compose.c:694
1487 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1488 msgstr "/_Настройки/Ре_жим на отговор/_Нормален"
1489
1490 #: src/compose.c:695
1491 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1492 msgstr "/_Настройки/Ре_жим на отговор/До _всички"
1493
1494 #: src/compose.c:696
1495 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1496 msgstr "/_Настройки/Ре_жим на отговор/До _подателя"
1497
1498 #: src/compose.c:697
1499 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1500 msgstr "/_Настройки/Ре_жим на отговор/До пощенския _списък"
1501
1502 #: src/compose.c:698 src/compose.c:703 src/compose.c:710 src/compose.c:712
1503 #: src/compose.c:714
1504 msgid "/_Options/---"
1505 msgstr "/_Настройки/---"
1506
1507 #: src/compose.c:699
1508 msgid "/_Options/Privacy _System"
1509 msgstr "/_Настройки/Система за по_верителност"
1510
1511 #: src/compose.c:700
1512 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1513 msgstr "/_Настройки/Система за по_верителност/Няма"
1514
1515 #: src/compose.c:701
1516 msgid "/_Options/Si_gn"
1517 msgstr "/_Настройки/_Подписване"
1518
1519 #: src/compose.c:702
1520 msgid "/_Options/_Encrypt"
1521 msgstr "/_Настройки/_Шифриране"
1522
1523 #: src/compose.c:704
1524 msgid "/_Options/_Priority"
1525 msgstr "/_Настройки/_Приоритет"
1526
1527 #: src/compose.c:705
1528 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1529 msgstr "/_Настройки/_Приоритет/_Най-висок"
1530
1531 #: src/compose.c:706
1532 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1533 msgstr "/_Настройки/_Приоритет/_Висок"
1534
1535 #: src/compose.c:707
1536 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1537 msgstr "/_Настройки/_Приоритет/_Нормален"
1538
1539 #: src/compose.c:708
1540 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1541 msgstr "/_Настройки/_Приоритет/Ни_сък"
1542
1543 #: src/compose.c:709
1544 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1545 msgstr "/_Настройки/_Приоритет/Най-нисъ_к"
1546
1547 #: src/compose.c:711
1548 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1549 msgstr "/_Настройки/Искане на обратна _разписка"
1550
1551 #: src/compose.c:713
1552 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1553 msgstr "/_Настройки/_Късане на нишката"
1554
1555 #: src/compose.c:720
1556 msgid "/_Options/Character _encoding"
1557 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите"
1558
1559 #: src/compose.c:721
1560 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1561 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/_Автоматично"
1562
1563 #: src/compose.c:723 src/compose.c:729 src/compose.c:737 src/compose.c:741
1564 #: src/compose.c:747 src/compose.c:751 src/compose.c:757 src/compose.c:763
1565 #: src/compose.c:767 src/compose.c:777 src/compose.c:781 src/compose.c:791
1566 #: src/compose.c:795
1567 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1568 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/---"
1569
1570 #: src/compose.c:725
1571 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1572 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/7-битово ascii (US-ASC_II)"
1573
1574 #: src/compose.c:727
1575 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1576 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Уникод (_UTF-8)"
1577
1578 #: src/compose.c:731
1579 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1580 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Западноевропейско (ISO 8859-_1)"
1581
1582 #: src/compose.c:733
1583 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1584 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Западноевропейско (ISO-8859-15)"
1585
1586 #: src/compose.c:735
1587 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1588 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Западноевропейско (Windows-1252)"
1589
1590 #: src/compose.c:739
1591 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1592 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Централноевропейско (ISO-8859-_2)"
1593
1594 #: src/compose.c:743
1595 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1596 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/_Балтийско (ISO-8859-13)"
1597
1598 #: src/compose.c:745
1599 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1600 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Балтийско (ISO-8859-_4)"
1601
1602 #: src/compose.c:749
1603 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1604 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Гръцко (ISO-8859-_7)"
1605
1606 #: src/compose.c:753
1607 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1608 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Еврейско (ISO-8859-_8)"
1609
1610 #: src/compose.c:755
1611 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1612 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Еврейско (Windows-1255)"
1613
1614 #: src/compose.c:759
1615 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1616 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Арабско (ISO-8859-_6)"
1617
1618 #: src/compose.c:761
1619 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1620 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Арабско (Windows-1256)"
1621
1622 #: src/compose.c:765
1623 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1624 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Турско (ISO-8859-_9)"
1625
1626 #: src/compose.c:769
1627 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1628 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Кирилица (ISO-8859-_5)"
1629
1630 #: src/compose.c:771
1631 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1632 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Кирилица (KOI8-_R)"
1633
1634 #: src/compose.c:773
1635 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1636 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Кирилица (KOI8-U)"
1637
1638 #: src/compose.c:775
1639 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1640 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Кирилица (Windows-1251)"
1641
1642 #: src/compose.c:779
1643 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1644 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Японско (ISO-2022-_JP)"
1645
1646 #: src/compose.c:783
1647 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1648 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Опростено китайско (_GB2312)"
1649
1650 #: src/compose.c:785
1651 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1652 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Опростено китайско (GBK)"
1653
1654 #: src/compose.c:787
1655 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1656 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Традиционно китайско (_Big5)"
1657
1658 #: src/compose.c:789
1659 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1660 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Традиционно китайско (EUC-_TW)"
1661
1662 #: src/compose.c:793
1663 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1664 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Корейско (EUC-_KR)"
1665
1666 #: src/compose.c:797
1667 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1668 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Тайландско (TIS-620)"
1669
1670 #: src/compose.c:799
1671 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1672 msgstr "/_Настройки/Кодиране на _символите/Тайландско (Windows-874)"
1673
1674 #: src/compose.c:803
1675 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1676 msgstr "/И_нструменти/Показване на _линийка"
1677
1678 #: src/compose.c:804 src/messageview.c:309
1679 msgid "/_Tools/_Address book"
1680 msgstr "/И_нструменти/_Адресник"
1681
1682 #: src/compose.c:805
1683 msgid "/_Tools/_Template"
1684 msgstr "/И_нструменти/_Шаблон"
1685
1686 #: src/compose.c:806 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:336
1687 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1688 msgstr "/И_нструменти/_Действия"
1689
1690 #: src/compose.c:1080 src/quote_fmt.c:418
1691 #, fuzzy
1692 msgid "New message subject format error."
1693 msgstr "Формат за ново писмо"
1694
1695 #: src/compose.c:1109 src/quote_fmt.c:421
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "New message body format error at line %d."
1698 msgstr "Формат за ново писмо"
1699
1700 #: src/compose.c:1484 src/quote_fmt.c:439
1701 #, fuzzy, c-format
1702 msgid "Message reply format error at line %d."
1703 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при отговаряне на писмото."
1704
1705 #: src/compose.c:1618 src/quote_fmt.c:457
1706 #, fuzzy, c-format
1707 msgid "Message forward format error at line %d."
1708 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при препращане на писмото."
1709
1710 #: src/compose.c:1739
1711 msgid "Fw: multiple emails"
1712 msgstr "Препратено: няколко писма"
1713
1714 #: src/compose.c:2145
1715 #, fuzzy, c-format
1716 msgid "Message redirect format error at line %d."
1717 msgstr "Грешка във форматирането кавичките при отговаряне на писмото."
1718
1719 #: src/compose.c:2209 src/gtk/headers.h:13
1720 msgid "Cc:"
1721 msgstr "Копие:"
1722
1723 #: src/compose.c:2212 src/gtk/headers.h:14
1724 msgid "Bcc:"
1725 msgstr "Скрито копие:"
1726
1727 #: src/compose.c:2215 src/gtk/headers.h:11
1728 msgid "Reply-To:"
1729 msgstr "Reply-To:"
1730
1731 #: src/compose.c:2218 src/gtk/headers.h:32
1732 msgid "Newsgroups:"
1733 msgstr "Новинарски групи:"
1734
1735 #: src/compose.c:2221 src/gtk/headers.h:33
1736 msgid "Followup-To:"
1737 msgstr "Followup-To:"
1738
1739 #: src/compose.c:2225 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:363
1740 msgid "To:"
1741 msgstr "До:"
1742
1743 #: src/compose.c:2400
1744 #, c-format
1745 msgid "The file '%s' has been attached."
1746 msgstr "Файлът '%s' е прикачен."
1747
1748 #: src/compose.c:2404
1749 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1750 msgstr ""
1751 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1752
1753 #: src/compose.c:2640
1754 msgid "Quote mark format error."
1755 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
1756
1757 #: src/compose.c:3250
1758 #, c-format
1759 msgid "File %s is empty."
1760 msgstr "Файлът \"%s\" е празен."
1761
1762 #: src/compose.c:3254
1763 #, c-format
1764 msgid "Can't read %s."
1765 msgstr "Грешка при четенето на %s."
1766
1767 #: src/compose.c:3281
1768 #, c-format
1769 msgid "Message: %s"
1770 msgstr "Писмо: %s"
1771
1772 #: src/compose.c:4190
1773 msgid " [Edited]"
1774 msgstr "[Редактирано]"
1775
1776 #: src/compose.c:4197
1777 #, c-format
1778 msgid "%s - Compose message%s"
1779 msgstr "%s - Писане на ново писмо%s"
1780
1781 #: src/compose.c:4200
1782 #, c-format
1783 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1784 msgstr "[без Относно] - Писане на ново писмо%s"
1785
1786 #: src/compose.c:4202
1787 msgid "Compose message"
1788 msgstr "Писане на ново писмо"
1789
1790 #: src/compose.c:4229 src/messageview.c:633
1791 msgid ""
1792 "Account for sending mail is not specified.\n"
1793 "Please select a mail account before sending."
1794 msgstr ""
1795 "Няма избрана сметка за изпращането на писма.\n"
1796 "Моля изберете такава и опитайте отново."
1797
1798 #: src/compose.c:4422 src/compose.c:4453 src/compose.c:4485
1799 #: src/prefs_account.c:2976 src/toolbar.c:420 src/toolbar.c:479
1800 msgid "Send"
1801 msgstr "Изпращане"
1802
1803 #: src/compose.c:4423
1804 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1805 msgstr ""
1806 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Копие. "
1807 "Продължи с изпращенето?"
1808
1809 #: src/compose.c:4424 src/compose.c:4455 src/compose.c:4487 src/compose.c:4967
1810 msgid "+_Send"
1811 msgstr "+_Изпращане"
1812
1813 #: src/compose.c:4454
1814 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1815 msgstr ""
1816 "Единственият получател ще е стандартния адрес, зададен за полето Скрито "
1817 "копие. Продължи с изпращенето?"
1818
1819 #: src/compose.c:4471
1820 msgid "Recipient is not specified."
1821 msgstr "Получателят не е указан."
1822
1823 #: src/compose.c:4486
1824 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1825 msgstr "\"Относно\" е празно. Да се изпрати ли въпреки това?"
1826
1827 #: src/compose.c:4533 src/compose.c:8353
1828 #, fuzzy
1829 msgid ""
1830 "Could not queue message for sending:\n"
1831 "\n"
1832 "Charset conversion failed."
1833 msgstr ""
1834 "Грешка при прикачването на файл (неуспешно преобразуване на знаковия набор)."
1835
1836 #: src/compose.c:4536 src/compose.c:8356
1837 msgid ""
1838 "Could not queue message for sending:\n"
1839 "\n"
1840 "Couldn't get recipient encryption key."
1841 msgstr ""
1842
1843 #: src/compose.c:4542 src/compose.c:8350
1844 #, c-format
1845 msgid ""
1846 "Could not queue message for sending:\n"
1847 "\n"
1848 "Signature failed: %s"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: src/compose.c:4545
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid ""
1854 "Could not queue message for sending:\n"
1855 "\n"
1856 "%s."
1857 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
1858
1859 #: src/compose.c:4547
1860 #, fuzzy
1861 msgid "Could not queue message for sending."
1862 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
1863
1864 #: src/compose.c:4562 src/compose.c:4624
1865 msgid ""
1866 "The message was queued but could not be sent.\n"
1867 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1868 msgstr ""
1869
1870 #: src/compose.c:4618
1871 #, c-format
1872 msgid ""
1873 "%s\n"
1874 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: src/compose.c:4964
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1881 "to the specified %s charset.\n"
1882 "Send it as %s?"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: src/compose.c:5023
1886 #, c-format
1887 msgid ""
1888 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1889 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1890 "\n"
1891 "Send it anyway?"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: src/compose.c:5184
1895 msgid "Encryption warning"
1896 msgstr "Предупреждение от шифриране"
1897
1898 #: src/compose.c:5185
1899 msgid "+C_ontinue"
1900 msgstr "+_Продължаване"
1901
1902 #: src/compose.c:5239
1903 msgid "No account for sending mails available!"
1904 msgstr "Няма зададена сметка за изпращане на писма!"
1905
1906 #: src/compose.c:5249
1907 msgid "No account for posting news available!"
1908 msgstr "Няма зададена сметка за писане в новинарски групи!"
1909
1910 #: src/compose.c:5919
1911 msgid "Add to address _book"
1912 msgstr "Добавяне към _адресника"
1913
1914 #: src/compose.c:5995
1915 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1916 msgstr "Натиснете <tab> за автоматично вмъкване от адресника"
1917
1918 #: src/compose.c:6143
1919 msgid "Mime type"
1920 msgstr "Вид по MIME"
1921
1922 #: src/compose.c:6149 src/compose.c:6441 src/mimeview.c:249
1923 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1924 #: src/summaryview.c:543
1925 msgid "Size"
1926 msgstr "Размер"
1927
1928 #: src/compose.c:6219
1929 msgid "Save Message to "
1930 msgstr "Запазване на писмото в "
1931
1932 #: src/compose.c:6241 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:536
1933 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1934 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:194
1935 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:216
1936 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1937 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:207
1938 msgid "_Browse"
1939 msgstr "_Разгледай"
1940
1941 #: src/compose.c:6440 src/compose.c:7760
1942 msgid "MIME type"
1943 msgstr "Вид по MIME"
1944
1945 #: src/compose.c:6520
1946 msgid "Hea_der"
1947 msgstr "_Заглавна част"
1948
1949 #: src/compose.c:6524
1950 msgid "_Attachments"
1951 msgstr "_Прикрепени файлове"
1952
1953 #: src/compose.c:6528
1954 msgid "Othe_rs"
1955 msgstr "_Други"
1956
1957 #: src/compose.c:6543 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:370
1958 msgid "Subject:"
1959 msgstr "Относно:"
1960
1961 #: src/compose.c:6750
1962 #, c-format
1963 msgid ""
1964 "Spell checker could not be started.\n"
1965 "%s"
1966 msgstr ""
1967 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
1968 "%s"
1969
1970 #: src/compose.c:6868
1971 #, c-format
1972 msgid "From: <i>%s</i>"
1973 msgstr "От: <i>%s</i>"
1974
1975 #: src/compose.c:6902
1976 msgid "Account to use for this email"
1977 msgstr "Сметката, която искате да използвате за това писмо"
1978
1979 #: src/compose.c:6904
1980 msgid "Sender address to be used"
1981 msgstr "Използван адрес на подателя"
1982
1983 #: src/compose.c:7065
1984 #, c-format
1985 msgid ""
1986 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1987 "encrypt this message."
1988 msgstr ""
1989 "Грешка при зареждането на системата за поверителност '%s'. Вие няма да "
1990 "можете да подпишете или кодирате това писмо."
1991
1992 #: src/compose.c:7265 src/prefs_template.c:607
1993 #, c-format
1994 msgid "Template body format error at line %d."
1995 msgstr ""
1996
1997 #: src/compose.c:7375 src/prefs_template.c:647
1998 #, fuzzy
1999 msgid "Template To format error."
2000 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2001
2002 #: src/compose.c:7393 src/prefs_template.c:652
2003 #, fuzzy
2004 msgid "Template Cc format error."
2005 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2006
2007 #: src/compose.c:7411 src/prefs_template.c:657
2008 #, fuzzy
2009 msgid "Template Bcc format error."
2010 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2011
2012 #: src/compose.c:7430 src/prefs_template.c:662
2013 #, fuzzy
2014 msgid "Template subject format error."
2015 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2016
2017 #: src/compose.c:7654
2018 msgid "Invalid MIME type."
2019 msgstr "Неправилен вид по MIME"
2020
2021 #: src/compose.c:7669
2022 msgid "File doesn't exist or is empty."
2023 msgstr "Файлът не съществува или е празен."
2024
2025 #: src/compose.c:7742
2026 msgid "Properties"
2027 msgstr "Атрибути"
2028
2029 #: src/compose.c:7793
2030 msgid "Encoding"
2031 msgstr "Кодиране"
2032
2033 #: src/compose.c:7813
2034 msgid "Path"
2035 msgstr "Път"
2036
2037 #: src/compose.c:7814 src/prefs_toolbar.c:1074
2038 msgid "File name"
2039 msgstr "Име на файла"
2040
2041 #: src/compose.c:7997
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "The external editor is still working.\n"
2045 "Force terminating the process?\n"
2046 "process group id: %d"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: src/compose.c:8039
2050 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: src/compose.c:8320 src/messageview.c:738
2054 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/compose.c:8345
2058 msgid "Could not queue message."
2059 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2060
2061 #: src/compose.c:8347
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid ""
2064 "Could not queue message:\n"
2065 "\n"
2066 "%s."
2067 msgstr "Грешка при поставяне на писмото в изчакване."
2068
2069 #: src/compose.c:8500
2070 msgid "Could not save draft."
2071 msgstr "Грешка при запис на черновата."
2072
2073 #: src/compose.c:8504
2074 msgid "Could not save draft"
2075 msgstr "Грешка при запис на черновата"
2076
2077 #: src/compose.c:8505
2078 msgid ""
2079 "Could not save draft.\n"
2080 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: src/compose.c:8507
2084 msgid "_Cancel exit"
2085 msgstr "_Отказ от излизане"
2086
2087 #: src/compose.c:8507
2088 msgid "_Discard email"
2089 msgstr "_Отхвърляне на писмото"
2090
2091 #: src/compose.c:8642 src/compose.c:8665
2092 msgid "Select file"
2093 msgstr "Избор на файл"
2094
2095 #: src/compose.c:8678
2096 #, c-format
2097 msgid "File '%s' could not be read."
2098 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде прочетен."
2099
2100 #: src/compose.c:8680
2101 #, c-format
2102 msgid ""
2103 "File '%s' contained invalid characters\n"
2104 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/compose.c:8733
2108 msgid "Discard message"
2109 msgstr "Отхвърляне на писмо"
2110
2111 #: src/compose.c:8734
2112 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2113 msgstr "Писмото е променено. Да бъде ли отхвърлено?"
2114
2115 #: src/compose.c:8735
2116 msgid "_Discard"
2117 msgstr "_Отхвърляне"
2118
2119 #: src/compose.c:8735
2120 msgid "_Save to Drafts"
2121 msgstr "_Запазване в чернови"
2122
2123 #: src/compose.c:8779
2124 #, c-format
2125 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2126 msgstr "Наистина ли искате да приложите шаблона \"%s\"?"
2127
2128 #: src/compose.c:8781
2129 msgid "Apply template"
2130 msgstr "Прилагане на шаблон"
2131
2132 #: src/compose.c:8782
2133 msgid "_Replace"
2134 msgstr "_Замяна"
2135
2136 #: src/compose.c:8782
2137 msgid "_Insert"
2138 msgstr "_Вмъкване"
2139
2140 #: src/compose.c:9531
2141 msgid "Insert or attach?"
2142 msgstr "Вмъкване или прикрепяне?"
2143
2144 #: src/compose.c:9532
2145 msgid ""
2146 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2147 "attach it to the email?"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: src/compose.c:9534
2151 msgid "+_Insert"
2152 msgstr "+_Вмъкване"
2153
2154 #: src/compose.c:9534
2155 msgid "_Attach"
2156 msgstr "_Прикрепяне"
2157
2158 #: src/compose.c:9727
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "Quote format error at line %d."
2161 msgstr "Грешка при форматирането на кавички"
2162
2163 #: src/compose.c:9951
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid ""
2166 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2167 "time. Do you want to continue?"
2168 msgstr "Последователно изпечатване на %d писма. Искате ли да продължите?"
2169
2170 #: src/crash.c:140
2171 #, c-format
2172 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/crash.c:186
2176 msgid "Claws Mail has crashed"
2177 msgstr "Claws Mail спря с грешка."
2178
2179 #: src/crash.c:202
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "%s.\n"
2183 "Please file a bug report and include the information below."
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/crash.c:207
2187 msgid "Debug log"
2188 msgstr "Дневник на търсенето за грешки"
2189
2190 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:476 src/toolbar.c:526
2191 msgid "Close"
2192 msgstr "Затваряне"
2193
2194 #: src/crash.c:256
2195 msgid "Save..."
2196 msgstr "Запазване..."
2197
2198 #: src/crash.c:261
2199 msgid "Create bug report"
2200 msgstr "Изготвяне на доклад за грешка"
2201
2202 #: src/crash.c:309
2203 msgid "Save crash information"
2204 msgstr "Запазване данни за прекъсването"
2205
2206 #: src/editaddress.c:158
2207 msgid "Add New Person"
2208 msgstr "Добавяне на  нов контакт"
2209
2210 #: src/editaddress.c:159
2211 msgid "Edit Person Details"
2212 msgstr "Редактиране на лични данни"
2213
2214 #: src/editaddress.c:333
2215 msgid "An Email address must be supplied."
2216 msgstr "Трябва да бъде зададен адрес на е-поща."
2217
2218 #: src/editaddress.c:508
2219 msgid "A Name and Value must be supplied."
2220 msgstr "Трябва да бъдат указани име и стойност."
2221
2222 #: src/editaddress.c:597
2223 msgid "Discard"
2224 msgstr "Отхвърляне"
2225
2226 #: src/editaddress.c:598
2227 msgid "Apply"
2228 msgstr "Прилагане"
2229
2230 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:677
2231 msgid "Edit Person Data"
2232 msgstr "Редактиране на личните данни"
2233
2234 #: src/editaddress.c:744 src/editaddress.c:746 src/expldifdlg.c:508
2235 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:765
2236 msgid "Display Name"
2237 msgstr "Показвано име"
2238
2239 #: src/editaddress.c:753 src/editaddress.c:757 src/ldif.c:773
2240 msgid "Last Name"
2241 msgstr "Фамилно име"
2242
2243 #: src/editaddress.c:754 src/editaddress.c:756 src/ldif.c:769
2244 msgid "First Name"
2245 msgstr "Малко име"
2246
2247 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:762
2248 msgid "Nickname"
2249 msgstr "Прякор"
2250
2251 #: src/editaddress.c:842 src/editaddress.c:910
2252 msgid "Alias"
2253 msgstr "Псевдоним"
2254
2255 #: src/editaddress.c:1049 src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1130
2256 #: src/prefs_customheader.c:222 src/prefs_matcher.c:570
2257 msgid "Value"
2258 msgstr "Стойност"
2259
2260 #: src/editaddress.c:1192
2261 msgid "_User Data"
2262 msgstr "_Лични данни"
2263
2264 #: src/editaddress.c:1193
2265 msgid "_Email Addresses"
2266 msgstr "Адреси на _е-поща"
2267
2268 #: src/editaddress.c:1196 src/editaddress.c:1199
2269 msgid "O_ther Attributes"
2270 msgstr "_Други данни"
2271
2272 #: src/editbook.c:113
2273 msgid "File appears to be Ok."
2274 msgstr "Файлът изглежда правилен."
2275
2276 #: src/editbook.c:116
2277 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2278 msgstr "Файлът изглежда не е в правилен формат за адресник."
2279
2280 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2281 msgid "Could not read file."
2282 msgstr "Грешка при четене на файла."
2283
2284 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2285 msgid "Edit Addressbook"
2286 msgstr "Редактиране на адресник"
2287
2288 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2289 msgid " Check File "
2290 msgstr " Проверка на файла "
2291
2292 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2293 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1845
2294 msgid "File"
2295 msgstr "Файл"
2296
2297 #: src/editbook.c:285
2298 msgid "Add New Addressbook"
2299 msgstr "Добавяне на нов адресник"
2300
2301 #: src/editgroup.c:100
2302 msgid "A Group Name must be supplied."
2303 msgstr "Трябва да бъде указано име на групата"
2304
2305 #: src/editgroup.c:293
2306 msgid "Edit Group Data"
2307 msgstr "Редактиране данните на група"
2308
2309 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2310 msgid "Group Name"
2311 msgstr "Име на групата"
2312
2313 #: src/editgroup.c:342
2314 msgid "Addresses in Group"
2315 msgstr "Адреси в групата"
2316
2317 #: src/editgroup.c:373
2318 msgid "Available Addresses"
2319 msgstr "Налични адреси"
2320
2321 #: src/editgroup.c:445
2322 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2323 msgstr "Премествайте адреси от и към групата чрез бутоните със стрелки"
2324
2325 #: src/editgroup.c:493
2326 msgid "Edit Group Details"
2327 msgstr "Редактиране данните на група"
2328
2329 #: src/editgroup.c:496
2330 msgid "Add New Group"
2331 msgstr "Добавяне на нова група"
2332
2333 #: src/editgroup.c:546
2334 msgid "Edit folder"
2335 msgstr "Редактиране на папка"
2336
2337 #: src/editgroup.c:546
2338 msgid "Input the new name of folder:"
2339 msgstr "Въведете новото име на папката:"
2340
2341 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2342 msgid "New folder"
2343 msgstr "Нова папка"
2344
2345 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2346 msgid "Input the name of new folder:"
2347 msgstr "Въведете име за новата папка:"
2348
2349 #: src/editjpilot.c:200
2350 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2351 msgstr "Файлът изглежда не е във формат JPilot."
2352
2353 #: src/editjpilot.c:212
2354 msgid "Select JPilot File"
2355 msgstr "Избиране на Jpilot файл"
2356
2357 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2358 msgid "Edit JPilot Entry"
2359 msgstr "Редактиране на запис за JPilot"
2360
2361 #: src/editjpilot.c:294
2362 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2363 msgstr "Допълнителни елементи на е-пощенските адреси"
2364
2365 #: src/editjpilot.c:385
2366 msgid "Add New JPilot Entry"
2367 msgstr "Добавяне на нов Jpilot запис"
2368
2369 #: src/editldap_basedn.c:143
2370 #, fuzzy
2371 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2372 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2373
2374 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:449
2375 msgid "Hostname"
2376 msgstr "Име на хост"
2377
2378 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:468 src/ssl_manager.c:110
2379 msgid "Port"
2380 msgstr "Порт"
2381
2382 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:518
2383 #, fuzzy
2384 msgid "Search Base"
2385 msgstr "Грешка при търсенето"
2386
2387 #: src/editldap_basedn.c:204
2388 #, fuzzy
2389 msgid "Available Search Base(s)"
2390 msgstr "Налични адреси"
2391
2392 #: src/editldap_basedn.c:294
2393 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:285
2397 msgid "Could not connect to server"
2398 msgstr "Грешка при свързването към сървъра"
2399
2400 #: src/editldap.c:156
2401 msgid "A Name must be supplied."
2402 msgstr "Трябва да бъде указано име."
2403
2404 #: src/editldap.c:168
2405 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2406 msgstr "Трябва да бъде указано име на хоста за сървъра"
2407
2408 #: src/editldap.c:181
2409 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/editldap.c:282
2413 msgid "Connected successfully to server"
2414 msgstr "Успешно свързване със сървъра"
2415
2416 #: src/editldap.c:340 src/editldap.c:1009
2417 msgid "Edit LDAP Server"
2418 msgstr "Редактиране на LDAP-сървър"
2419
2420 #: src/editldap.c:444
2421 msgid "A name that you wish to call the server."
2422 msgstr "Името, което ще се използва за този сървър"
2423
2424 #: src/editldap.c:459
2425 msgid ""
2426 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2427 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2428 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2429 "computer as Claws Mail."
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/editldap.c:480
2433 msgid "TLS"
2434 msgstr "TLS"
2435
2436 #: src/editldap.c:481 src/prefs_account.c:3049
2437 msgid "SSL"
2438 msgstr "SSL"
2439
2440 #: src/editldap.c:485
2441 msgid ""
2442 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2443 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2444 "TLS_REQCERT fields)."
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/editldap.c:490
2448 msgid ""
2449 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2450 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2451 "TLS_REQCERT fields)."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/editldap.c:504
2455 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2456 msgstr "Номерът на порта на сървъра. По подразбиране е 389."
2457
2458 #: src/editldap.c:508
2459 msgid " Check Server "
2460 msgstr " Проверка на сървъра "
2461
2462 #: src/editldap.c:513
2463 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/editldap.c:528
2467 msgid ""
2468 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2469 "Examples include:\n"
2470 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2471 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2472 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: src/editldap.c:541
2476 msgid ""
2477 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2478 "server."
2479 msgstr ""
2480
2481 #: src/editldap.c:599
2482 #, fuzzy
2483 msgid "Search Attributes"
2484 msgstr "_Други данни"
2485
2486 #: src/editldap.c:609
2487 msgid ""
2488 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2489 "find a name or address."
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/editldap.c:613
2493 msgid " Defaults "
2494 msgstr " По подразбиране "
2495
2496 #: src/editldap.c:618
2497 msgid ""
2498 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2499 "names and addresses during a name or address search process."
2500 msgstr ""
2501
2502 #: src/editldap.c:625
2503 msgid "Max Query Age (secs)"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: src/editldap.c:641
2507 msgid ""
2508 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2509 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2510 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2511 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2512 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2513 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2514 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2515 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2516 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2517 "more memory to cache results."
2518 msgstr ""
2519
2520 #: src/editldap.c:659
2521 msgid "Include server in dynamic search"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: src/editldap.c:665
2525 msgid ""
2526 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2527 "address completion."
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/editldap.c:672
2531 msgid "Match names 'containing' search term"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: src/editldap.c:678
2535 msgid ""
2536 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2537 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2538 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2539 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2540 "searches against other address interfaces."
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/editldap.c:733
2544 msgid "Bind DN"
2545 msgstr "DN за свързване"
2546
2547 #: src/editldap.c:743
2548 msgid ""
2549 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2550 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2551 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2552 "performing a search."
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/editldap.c:751
2556 msgid "Bind Password"
2557 msgstr "Парола за свързване"
2558
2559 #: src/editldap.c:762
2560 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/editldap.c:768
2564 msgid "Timeout (secs)"
2565 msgstr "Изчакване (сек.)"
2566
2567 #: src/editldap.c:783
2568 msgid "The timeout period in seconds."
2569 msgstr "Време на изчакване в секунди"
2570
2571 #: src/editldap.c:787
2572 msgid "Maximum Entries"
2573 msgstr "Максимален брой записи"
2574
2575 #: src/editldap.c:802
2576 msgid ""
2577 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2578 msgstr ""
2579
2580 #: src/editldap.c:818 src/prefs_account.c:2940
2581 msgid "Basic"
2582 msgstr "Основни"
2583
2584 #: src/editldap.c:819
2585 msgid "Search"
2586 msgstr "Търсене"
2587
2588 #: src/editldap.c:820 src/gtk/quicksearch.c:568
2589 msgid "Extended"
2590 msgstr "Разширени"
2591
2592 #: src/editldap.c:1014
2593 msgid "Add New LDAP Server"
2594 msgstr "Добавяне на LDAP-сървър"
2595
2596 #: src/edittags.c:182
2597 msgid "Tags configuration"
2598 msgstr "Настройка на етикетите"
2599
2600 #: src/edittags.c:207
2601 msgid "Tag name"
2602 msgstr "Име на етикет"
2603
2604 #: src/edittags.c:241 src/prefs_actions.c:275 src/prefs_filtering_action.c:589
2605 #: src/prefs_filtering.c:452 src/prefs_matcher.c:713 src/prefs_template.c:281
2606 #: src/prefs_toolbar.c:796
2607 msgid "Replace"
2608 msgstr "Замяна"
2609
2610 #: src/edittags.c:307 src/prefs_actions.c:458 src/prefs_filtering_action.c:689
2611 #: src/prefs_filtering.c:759 src/prefs_filtering.c:761
2612 #: src/prefs_filtering.c:762 src/prefs_filtering.c:837 src/prefs_matcher.c:851
2613 #: src/prefs_template.c:414
2614 #, fuzzy
2615 msgid "(New)"
2616 msgstr "Нови"
2617
2618 #: src/edittags.c:338
2619 msgid "Tag is not set."
2620 msgstr "Етикетът не е указан."
2621
2622 #: src/edittags.c:401
2623 msgid "Delete tag"
2624 msgstr "Изтриване на етикета"
2625
2626 #: src/edittags.c:402
2627 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2628 msgstr "Наистина ли искате да изтриете този етикет?"
2629
2630 #: src/edittags.c:440 src/prefs_actions.c:752 src/prefs_actions.c:772
2631 #: src/prefs_filtering.c:1250 src/prefs_filtering.c:1272
2632 #: src/prefs_matcher.c:1902 src/prefs_template.c:473 src/prefs_template.c:490
2633 msgid "Entry not saved"
2634 msgstr "Записът не е запазен"
2635
2636 #: src/edittags.c:441 src/prefs_actions.c:753 src/prefs_actions.c:773
2637 #: src/prefs_filtering.c:1251 src/prefs_filtering.c:1273
2638 #: src/prefs_template.c:474 src/prefs_template.c:491
2639 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
2640 msgstr "Записът не е запазен. Да се продължи ли затварянето?"
2641
2642 #: src/edittags.c:442 src/prefs_actions.c:754 src/prefs_actions.c:774
2643 #: src/prefs_filtering.c:1252 src/prefs_filtering.c:1274
2644 #: src/prefs_matcher.c:1904 src/prefs_template.c:475 src/prefs_template.c:492
2645 msgid "+_Continue editing"
2646 msgstr "+_Продължаване на редактирането"
2647
2648 #: src/edittags.c:519
2649 msgid "Current tags"
2650 msgstr "Налични етикети"
2651
2652 #: src/edittags.c:561
2653 msgid "New tag"
2654 msgstr "Нов етикет"
2655
2656 #: src/edittags.c:562
2657 msgid "New tag name:"
2658 msgstr "Име на новия етикет:"
2659
2660 #: src/edittags.c:662 src/matcher.c:885 src/prefs_filtering_action.c:503
2661 msgid "Tag"
2662 msgstr "Етикет"
2663
2664 #: src/edittags.c:821
2665 #, fuzzy
2666 msgid "Dialog title|Apply tags"
2667 msgstr "Отвори URL-и"
2668
2669 #: src/edittags.c:835
2670 msgid "New tag:"
2671 msgstr "Нов етикет:"
2672
2673 #: src/edittags.c:861
2674 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2675 msgstr ""
2676
2677 #: src/editvcard.c:104
2678 msgid "File does not appear to be vCard format."
2679 msgstr "Файлът изглежда не е във формат vCard."
2680
2681 #: src/editvcard.c:116
2682 #, fuzzy
2683 msgid "Select vCard File"
2684 msgstr "Изберете LDIF-файл"
2685
2686 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2687 msgid "Edit vCard Entry"
2688 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2689
2690 #: src/editvcard.c:271
2691 #, fuzzy
2692 msgid "Add New vCard Entry"
2693 msgstr "Редактиране на запис за vCard"
2694
2695 #: src/exphtmldlg.c:110
2696 #, fuzzy
2697 msgid "Please specify output directory and file to create."
2698 msgstr "Изберете файл за внасяне"
2699
2700 #: src/exphtmldlg.c:113
2701 msgid "Select stylesheet and formatting."
2702 msgstr ""
2703
2704 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2705 msgid "File exported successfully."
2706 msgstr "Файлът е изнесен успешно."
2707
2708 #: src/exphtmldlg.c:181
2709 #, c-format
2710 msgid ""
2711 "HTML Output Directory '%s'\n"
2712 "does not exist. OK to create new directory?"
2713 msgstr ""
2714 "Изходната директория за HTML \"%s\"\n"
2715 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2716
2717 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2718 msgid "Create Directory"
2719 msgstr "Създаване на директория"
2720
2721 #: src/exphtmldlg.c:193
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid ""
2724 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2725 "%s"
2726 msgstr "Грешка при създаване на временен файл: %s"
2727
2728 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2729 msgid "Failed to Create Directory"
2730 msgstr "Грешка при създаване на папката"
2731
2732 #: src/exphtmldlg.c:237
2733 msgid "Error creating HTML file"
2734 msgstr "Грешка при създаване на HTML-файла"
2735
2736 #: src/exphtmldlg.c:323
2737 msgid "Select HTML output file"
2738 msgstr "Изберете изходен HTML-файл"
2739
2740 #: src/exphtmldlg.c:387
2741 msgid "HTML Output File"
2742 msgstr "Изходен HTML-файл"
2743
2744 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2745 #: src/importldif.c:691
2746 msgid "B_rowse"
2747 msgstr "П_реглед"
2748
2749 #: src/exphtmldlg.c:449
2750 msgid "Stylesheet"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1660
2754 #: src/gtk/gtkaspell.c:2393 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_account.c:864
2755 #: src/summaryview.c:5410
2756 msgid "None"
2757 msgstr "Без"
2758
2759 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:112 src/prefs_other.c:453
2760 msgid "Default"
2761 msgstr "По подразбиране"
2762
2763 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
2764 msgid "Full"
2765 msgstr "Пълно"
2766
2767 #: src/exphtmldlg.c:460
2768 msgid "Custom"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: src/exphtmldlg.c:461
2772 msgid "Custom-2"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: src/exphtmldlg.c:462
2776 msgid "Custom-3"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: src/exphtmldlg.c:463
2780 msgid "Custom-4"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: src/exphtmldlg.c:470
2784 msgid "Full Name Format"
2785 msgstr "Формат на пълното име"
2786
2787 #: src/exphtmldlg.c:478
2788 msgid "First Name, Last Name"
2789 msgstr "Малко име, фамилно име"
2790
2791 #: src/exphtmldlg.c:479
2792 msgid "Last Name, First Name"
2793 msgstr "Фамилно име, малко име"
2794
2795 #: src/exphtmldlg.c:486
2796 #, fuzzy
2797 msgid "Color Banding"
2798 msgstr "Обработка на писмата"
2799
2800 #: src/exphtmldlg.c:492
2801 msgid "Format Email Links"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/exphtmldlg.c:498
2805 #, fuzzy
2806 msgid "Format User Attributes"
2807 msgstr "_Други данни"
2808
2809 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2810 msgid "File Name :"
2811 msgstr "Име на файла:"
2812
2813 #: src/exphtmldlg.c:563
2814 msgid "Open with Web Browser"
2815 msgstr "Отваряне с уеб-четец"
2816
2817 #: src/exphtmldlg.c:595
2818 msgid "Export Address Book to HTML File"
2819 msgstr "Изнасяне на адресника в HTML-файл"
2820
2821 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1039
2822 msgid "File Info"
2823 msgstr "Данни на файла"
2824
2825 #: src/exphtmldlg.c:662
2826 msgid "Format"
2827 msgstr "Формат"
2828
2829 #: src/expldifdlg.c:111
2830 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2831 msgstr ""
2832
2833 #: src/expldifdlg.c:114
2834 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2835 msgstr ""
2836
2837 #: src/expldifdlg.c:190
2838 #, c-format
2839 msgid ""
2840 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2841 "does not exist. OK to create new directory?"
2842 msgstr ""
2843 "Изходната директория за LDIF \"%s\"\n"
2844 "не съществува. Да бъде ли създадена?"
2845
2846 #: src/expldifdlg.c:202
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid ""
2849 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2850 "%s"
2851 msgstr "Грешка при създаване на временен файл: %s"
2852
2853 #: src/expldifdlg.c:247
2854 msgid "Suffix was not supplied"
2855 msgstr "Не е указано окончание"
2856
2857 #: src/expldifdlg.c:249
2858 msgid ""
2859 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2860 "you wish to proceed without a suffix?"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/expldifdlg.c:267
2864 msgid "Error creating LDIF file"
2865 msgstr "Грешка при създаване на LDIF-файла"
2866
2867 #: src/expldifdlg.c:342
2868 msgid "Select LDIF output file"
2869 msgstr "Изберете изходен LDIF-файл"
2870
2871 #: src/expldifdlg.c:406
2872 msgid "LDIF Output File"
2873 msgstr "Изходен LDIF-файл"
2874
2875 #: src/expldifdlg.c:467
2876 msgid "Suffix"
2877 msgstr "Окончание"
2878
2879 #: src/expldifdlg.c:479
2880 msgid ""
2881 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2882 "entry. Examples include:\n"
2883 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2884 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2885 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/expldifdlg.c:488
2889 msgid "Relative DN"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: src/expldifdlg.c:495
2893 msgid "Unique ID"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: src/expldifdlg.c:503
2897 msgid ""
2898 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2899 "to:\n"
2900 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/expldifdlg.c:516
2904 msgid ""
2905 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2906 "similar to:\n"
2907 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/expldifdlg.c:529
2911 msgid ""
2912 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2913 "formatted similar to:\n"
2914 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/expldifdlg.c:543
2918 msgid ""
2919 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2920 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2921 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2922 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2923 "available RDN options that will be used to create the DN."
2924 msgstr ""
2925
2926 #: src/expldifdlg.c:556
2927 msgid "Use DN attribute if present in data"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: src/expldifdlg.c:563
2931 msgid ""
2932 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2933 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2934 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2935 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2936 msgstr ""
2937
2938 #: src/expldifdlg.c:574
2939 msgid "Exclude record if no Email Address"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: src/expldifdlg.c:581
2943 msgid ""
2944 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2945 "option to ignore these records."
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/expldifdlg.c:669
2949 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2950 msgstr "Изнасяне на адресника в LDIF-файл"
2951
2952 #: src/expldifdlg.c:736
2953 #, fuzzy
2954 msgid "Distguished Name"
2955 msgstr "Характерно име (dn) :"
2956
2957 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:7215
2958 msgid "Export to mbox file"
2959 msgstr "Изнасяне в mbox-файл"
2960
2961 #: src/export.c:139
2962 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2963 msgstr ""
2964
2965 #: src/export.c:150
2966 #, fuzzy
2967 msgid "Source folder:"
2968 msgstr "Преместване на папка"
2969
2970 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2971 msgid "Mbox file:"
2972 msgstr "Mbox-файл:"
2973
2974 #: src/export.c:211
2975 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2976 msgstr ""
2977
2978 #: src/export.c:216
2979 msgid "Source folder can't be left empty."
2980 msgstr ""
2981
2982 #: src/export.c:229
2983 #, fuzzy
2984 msgid "Couldn't find the source folder."
2985 msgstr "Папката не може да бъде намерена."
2986
2987 #: src/export.c:252
2988 #, fuzzy
2989 msgid "Select exporting file"
2990 msgstr "Изберете файл за внасяне"
2991
2992 #: src/exporthtml.c:762
2993 msgid "Full Name"
2994 msgstr "Пълно име"
2995
2996 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1040
2997 #, fuzzy
2998 msgid "Attributes"
2999 msgstr "_Други данни"
3000
3001 #: src/exporthtml.c:968
3002 msgid "Claws Mail Address Book"
3003 msgstr "Адресник на Claws Mail"
3004
3005 #: src/exporthtml.c:1082 src/exportldif.c:551
3006 #, fuzzy
3007 msgid "Name already exists but is not a directory."
3008 msgstr "\"%s\" не е директория."
3009
3010 #: src/exporthtml.c:1085 src/exportldif.c:554
3011 #, fuzzy
3012 msgid "No permissions to create directory."
3013 msgstr "Грешка при създаване на папката"
3014
3015 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:557
3016 msgid "Name is too long."
3017 msgstr "Името е твърде дълго."
3018
3019 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:560
3020 msgid "Not specified."
3021 msgstr "Не е указано."
3022
3023 #: src/folder.c:1351 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:277
3024 msgid "Inbox"
3025 msgstr "Входящи"
3026
3027 #: src/folder.c:1355 src/foldersel.c:374
3028 msgid "Sent"
3029 msgstr "Изпратени"
3030
3031 #: src/folder.c:1359 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:280
3032 msgid "Queue"
3033 msgstr "Чакащи"
3034
3035 #: src/folder.c:1363 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:281
3036 #: src/toolbar.c:390 src/toolbar.c:431 src/toolbar.c:534
3037 msgid "Trash"
3038 msgstr "Кошче"
3039
3040 #: src/folder.c:1367 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:279
3041 msgid "Drafts"
3042 msgstr "Чернови"
3043
3044 #: src/folder.c:1741
3045 #, c-format
3046 msgid "Processing (%s)...\n"
3047 msgstr "Обработка (%s)...\n"
3048
3049 #: src/folder.c:2714
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
3052 msgstr "Филтриране на писмата...\n"
3053
3054 #: src/folder.c:3031
3055 #, c-format
3056 msgid "Copying %s to %s...\n"
3057 msgstr "Копиране на %s в %s...\n"
3058
3059 #: src/folder.c:3031
3060 #, c-format
3061 msgid "Moving %s to %s...\n"
3062 msgstr "Преместване на %s в %s...\n"
3063
3064 #: src/folder.c:3318
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "Updating cache for %s..."
3067 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3068
3069 #: src/folder.c:4083
3070 msgid "Processing messages..."
3071 msgstr "Обработка на писмата..."
3072
3073 #: src/folder.c:4214
3074 #, c-format
3075 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/foldersel.c:228
3079 msgid "Select folder"
3080 msgstr "Избор на папка"
3081
3082 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3083 msgid "NewFolder"
3084 msgstr "НоваПапка"
3085
3086 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3087 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3088 #, c-format
3089 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3090 msgstr "\"%c\" не може да присъства в име на папка."
3091
3092 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3093 #: src/mh_gtk.c:248
3094 #, c-format
3095 msgid "The folder '%s' already exists."
3096 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува."
3097
3098 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3099 #, c-format
3100 msgid "Can't create the folder '%s'."
3101 msgstr "Грешка при създаване на папката \"%s\"."
3102
3103 #: src/folderview.c:293
3104 msgid "/Mark all re_ad"
3105 msgstr "/Отбелязване на всички като про_четени"
3106
3107 #: src/folderview.c:295
3108 #, fuzzy
3109 msgid "/R_un processing rules"
3110 msgstr "/Създаване на правило за обработка"
3111
3112 #: src/folderview.c:296
3113 #, fuzzy
3114 msgid "/_Search folder..."
3115 msgstr "/_Редактиране/_Търсене в папката..."
3116
3117 #: src/folderview.c:298
3118 msgid "/Process_ing..."
3119 msgstr "/Обра_ботка..."
3120
3121 #: src/folderview.c:303
3122 msgid "/Empty _trash..."
3123 msgstr "/Изчистване на _кошчето..."
3124
3125 #: src/folderview.c:308
3126 msgid "/Send _queue..."
3127 msgstr "/Изпращане на _чакащите..."
3128
3129 #: src/folderview.c:445 src/folderview.c:492 src/prefs_folder_column.c:80
3130 msgid "New"
3131 msgstr "Нови"
3132
3133 #: src/folderview.c:446 src/folderview.c:493 src/prefs_folder_column.c:81
3134 msgid "Unread"
3135 msgstr "Непрочетени"
3136
3137 #: src/folderview.c:447 src/prefs_folder_column.c:82
3138 msgid "Total"
3139 msgstr "Общо"
3140
3141 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3142 #: src/folderview.c:495 src/summaryview.c:544
3143 msgid "#"
3144 msgstr "#"
3145
3146 #: src/folderview.c:783
3147 #, fuzzy
3148 msgid "Setting folder info..."
3149 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3150
3151 #: src/folderview.c:846 src/summaryview.c:3758
3152 msgid "Mark all as read"
3153 msgstr "Отбелязване на всички като прочетени"
3154
3155 #: src/folderview.c:847 src/summaryview.c:3759
3156 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3157 msgstr ""
3158 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3159
3160 #: src/folderview.c:1064 src/imap.c:3609 src/mainwindow.c:4242 src/setup.c:90
3161 #, c-format
3162 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3163 msgstr "Претърсване на папка %s%c%s·..."
3164
3165 #: src/folderview.c:1068 src/imap.c:3614 src/mainwindow.c:4247 src/setup.c:95
3166 #, c-format
3167 msgid "Scanning folder %s ..."
3168 msgstr "Претърсване на папка %s ..."
3169
3170 #: src/folderview.c:1099
3171 msgid "Rebuild folder tree"
3172 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки"
3173
3174 #: src/folderview.c:1100
3175 #, fuzzy
3176 msgid ""
3177 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3178 msgstr ""
3179 "Сертификатът за %s е изтекъл.\n"
3180 "Да се продължи ли?"
3181
3182 #: src/folderview.c:1110
3183 msgid "Rebuilding folder tree..."
3184 msgstr "Пресъздаване на дървото с папки..."
3185
3186 #: src/folderview.c:1112 src/folderview.c:1152
3187 msgid "Scanning folder tree..."
3188 msgstr "Претърсване на дървото с папки..."
3189
3190 #: src/folderview.c:1237
3191 #, c-format
3192 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3193 msgstr "Папката %s не може да бъде претърсена\n"
3194
3195 #: src/folderview.c:1291
3196 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3197 msgstr "Проверка за нови писма във всички папки..."
3198
3199 #: src/folderview.c:2106
3200 #, c-format
3201 msgid "Closing Folder %s..."
3202 msgstr "Затваряне на папка %s..."
3203
3204 #: src/folderview.c:2197
3205 #, c-format
3206 msgid "Opening Folder %s..."
3207 msgstr "Отваряне на папка %s..."
3208
3209 #: src/folderview.c:2210
3210 msgid "Folder could not be opened."
3211 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
3212
3213 #: src/folderview.c:2372 src/mainwindow.c:2397
3214 msgid "Empty trash"
3215 msgstr "Изчистване на кошчето"
3216
3217 #: src/folderview.c:2373
3218 msgid "Delete all messages in trash?"
3219 msgstr "Да се изтрият ли всички писма от кошчето?"
3220
3221 #: src/folderview.c:2374
3222 msgid "+_Empty trash"
3223 msgstr "+_Изчистване на кошчето"
3224
3225 #: src/folderview.c:2418 src/inc.c:1577 src/toolbar.c:2381
3226 msgid "Offline warning"
3227 msgstr "Предупреждение за изключен режим"
3228
3229 #: src/folderview.c:2419 src/toolbar.c:2382
3230 msgid "You're working offline. Override?"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/folderview.c:2430 src/toolbar.c:2401
3234 msgid "Send queued messages"
3235 msgstr "Изпращане на чакащите писма"
3236
3237 #: src/folderview.c:2431 src/toolbar.c:2402
3238 msgid "Send all queued messages?"
3239 msgstr "Да се изпратят ли всички писма от опашката?"
3240
3241 #: src/folderview.c:2432 src/messageview.c:599 src/messageview.c:616
3242 #: src/toolbar.c:2403
3243 msgid "_Send"
3244 msgstr "_Изпращане"
3245
3246 #: src/folderview.c:2440 src/toolbar.c:2421
3247 #, fuzzy
3248 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3249 msgstr "Грешка при изпращането на писмото."
3250
3251 #: src/folderview.c:2443 src/main.c:2002 src/toolbar.c:2424
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid ""
3254 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3255 "%s"
3256 msgstr ""
3257 "Грешка при изпращането на писмото:\n"
3258 "%s"
3259
3260 #: src/folderview.c:2525
3261 #, fuzzy, c-format
3262 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3263 msgstr "Наистина ли искате да изтриете сметката \"%s\"?"
3264
3265 #: src/folderview.c:2526
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3268 msgstr ""
3269 "Наистина ли искате да отбележите всички писма в тази папка като прочетени?"
3270
3271 #: src/folderview.c:2528
3272 msgid "Copy folder"
3273 msgstr "Копиране на папка"
3274
3275 #: src/folderview.c:2528
3276 msgid "Move folder"
3277 msgstr "Преместване на папка"
3278
3279 #: src/folderview.c:2539
3280 #, c-format
3281 msgid "Copying %s to %s..."
3282 msgstr "Копиране на %s в %s..."
3283
3284 #: src/folderview.c:2539
3285 #, c-format
3286 msgid "Moving %s to %s..."
3287 msgstr "Преместване на %s в %s..."
3288
3289 #: src/folderview.c:2570
3290 msgid "Source and destination are the same."
3291 msgstr ""
3292
3293 #: src/folderview.c:2573
3294 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3295 msgstr ""
3296
3297 #: src/folderview.c:2574
3298 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3299 msgstr ""
3300
3301 #: src/folderview.c:2577
3302 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3303 msgstr ""
3304
3305 #: src/folderview.c:2580
3306 msgid "Copy failed!"
3307 msgstr "Грешка при копирането!"
3308
3309 #: src/folderview.c:2580
3310 msgid "Move failed!"
3311 msgstr "Грешка при преместването!"
3312
3313 #: src/folderview.c:2631
3314 #, fuzzy, c-format
3315 msgid "Processing configuration for folder %s"
3316 msgstr "Обработка на настройките"
3317
3318 #: src/folderview.c:3002 src/summaryview.c:4182 src/summaryview.c:4279
3319 #, fuzzy
3320 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3321 msgstr "Изходната и целевата папки на копиране съвпадат."
3322
3323 #: src/gedit-print.c:145 src/messageview.c:1565 src/summaryview.c:4476
3324 #: src/toolbar.c:193
3325 msgid "Print"
3326 msgstr "Отпечатване"
3327
3328 #: src/gedit-print.c:243
3329 msgid "Preparing pages..."
3330 msgstr "Подготвяне на страниците..."
3331
3332 #: src/gedit-print.c:270
3333 #, fuzzy, c-format
3334 msgid "Rendering page %d of %d..."
3335 msgstr "Печат на страница %d от общо %d..."
3336
3337 #: src/gedit-print.c:272
3338 #, c-format
3339 msgid "Printing page %d of %d..."
3340 msgstr "Печат на страница %d от общо %d..."
3341
3342 #: src/gedit-print.c:294
3343 msgid "Print preview"
3344 msgstr "Преглед за печат"
3345
3346 #: src/gedit-print.c:435
3347 msgid "Page %N of %Q"
3348 msgstr "Страница %N от %Q"
3349
3350 #: src/grouplistdialog.c:174
3351 msgid "Newsgroup subscription"
3352 msgstr "Записване за новинарска група"
3353
3354 #: src/grouplistdialog.c:190
3355 #, fuzzy
3356 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3357 msgstr "Записване за новинарска група"
3358
3359 #: src/grouplistdialog.c:196
3360 msgid "Find groups:"
3361 msgstr "Търсене на групи:"
3362
3363 #: src/grouplistdialog.c:204
3364 msgid " Search "
3365 msgstr " Търсене "
3366
3367 #: src/grouplistdialog.c:216
3368 msgid "Newsgroup name"
3369 msgstr "Име на новинарска група"
3370
3371 #: src/grouplistdialog.c:217
3372 msgid "Messages"
3373 msgstr "Писма"
3374
3375 #: src/grouplistdialog.c:218
3376 msgid "Type"
3377 msgstr "Вид"
3378
3379 #: src/grouplistdialog.c:347
3380 msgid "moderated"
3381 msgstr "модерирана"
3382
3383 #: src/grouplistdialog.c:349
3384 msgid "readonly"
3385 msgstr "само за четене"
3386
3387 #: src/grouplistdialog.c:351
3388 msgid "unknown"
3389 msgstr "непознат"
3390
3391 #: src/grouplistdialog.c:420
3392 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3393 msgstr "Грешка при изтегляне списъка с новинарските групи"
3394
3395 #: src/grouplistdialog.c:457 src/summaryview.c:1439
3396 msgid "Done."
3397 msgstr "Готово."
3398
3399 #: src/grouplistdialog.c:490
3400 #, c-format
3401 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3402 msgstr "%d новинарски групи получени (%s прочетени)"
3403
3404 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:213
3405 msgid "/_Open with Web browser"
3406 msgstr "/_Отваряне с уеб-четец"
3407
3408 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:214
3409 msgid "/Copy this _link"
3410 msgstr "/Копиране на тази п_репратка"
3411
3412 #: src/gtk/about.c:138
3413 msgid ""
3414 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3415 "\n"
3416 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: src/gtk/about.c:144
3420 msgid ""
3421 "\n"
3422 "\n"
3423 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3424 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: src/gtk/about.c:160
3428 msgid ""
3429 "\n"
3430 "\n"
3431 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3432 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3433 "and the Claws Mail team"
3434 msgstr ""
3435 "\n"
3436 "\n"
3437 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3438 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3439 "и екипът на Claws Mail"
3440
3441 #: src/gtk/about.c:163
3442 msgid ""
3443 "\n"
3444 "\n"
3445 "System Information\n"
3446 msgstr ""
3447 "\n"
3448 "\n"
3449 "Сървърни данни\n"
3450
3451 #: src/gtk/about.c:169
3452 #, c-format
3453 msgid ""
3454 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3455 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3456 "Operating System: %s %s (%s)"
3457 msgstr ""
3458 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3459 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3460 "Операционна система: %s %s (%s)"
3461
3462 #: src/gtk/about.c:178
3463 #, c-format
3464 msgid ""
3465 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3466 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3467 "Operating System: %s"
3468 msgstr ""
3469 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3470 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3471 "Операционна система: %s"
3472
3473 #: src/gtk/about.c:187
3474 #, c-format
3475 msgid ""
3476 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3477 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3478 "Operating System: unknown"
3479 msgstr ""
3480 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3481 "Локал: %s (кодова таблица: %s)\n"
3482 "Операционна система: непозната"
3483
3484 #: src/gtk/about.c:244 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:492
3485 msgid "The Claws Mail Team"
3486 msgstr "Екипът на Claws Mail"
3487
3488 #: src/gtk/about.c:263
3489 msgid "Previous team members"
3490 msgstr "Предишни членове на екипа"
3491
3492 #: src/gtk/about.c:282
3493 msgid "The translation team"
3494 msgstr "Екип за превод"
3495
3496 #: src/gtk/about.c:301
3497 msgid "Documentation team"
3498 msgstr "Екип за документиране"
3499
3500 #: src/gtk/about.c:320
3501 msgid "Logo"
3502 msgstr "Лого"
3503
3504 #: src/gtk/about.c:339
3505 msgid "Icons"
3506 msgstr "Икони"
3507
3508 #: src/gtk/about.c:358
3509 msgid "Contributors"
3510 msgstr ""
3511
3512 #: src/gtk/about.c:406
3513 msgid "Compiled-in Features\n"
3514 msgstr "Компилирани възможности\n"
3515
3516 #: src/gtk/about.c:422
3517 msgid ""
3518 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/gtk/about.c:433
3522 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: src/gtk/about.c:443
3526 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/gtk/about.c:453
3530 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/gtk/about.c:463
3534 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/gtk/about.c:473
3538 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/gtk/about.c:483
3542 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/gtk/about.c:493
3546 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/gtk/about.c:503
3550 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: src/gtk/about.c:513
3554 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: src/gtk/about.c:545
3558 msgid ""
3559 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3560 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3561 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3562 "version.\n"
3563 "\n"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: src/gtk/about.c:551
3567 msgid ""
3568 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3569 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3570 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3571 "more details.\n"
3572 "\n"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: src/gtk/about.c:569
3576 msgid ""
3577 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3578 "this program. If not, see <"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: src/gtk/about.c:574
3582 msgid ""
3583 ">. \n"
3584 "\n"
3585 msgstr ""
3586 ">. \n"
3587 "\n"
3588
3589 #: src/gtk/about.c:577
3590 msgid ""
3591 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3592 "the OpenSSL Toolkit ("
3593 msgstr ""
3594
3595 #: src/gtk/about.c:581
3596 msgid ").\n"
3597 msgstr ").\n"
3598
3599 #: src/gtk/about.c:674
3600 msgid "About Claws Mail"
3601 msgstr "Относно Claws Mail"
3602
3603 #: src/gtk/about.c:725
3604 msgid ""
3605 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3606 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3607 "and the Claws Mail team"
3608 msgstr ""
3609 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3610 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3611 "и екипът на Claws Mail"
3612
3613 #: src/gtk/about.c:739
3614 msgid "_Info"
3615 msgstr "_Данни"
3616
3617 #: src/gtk/about.c:745
3618 msgid "_Authors"
3619 msgstr "_Автори"
3620
3621 #: src/gtk/about.c:751
3622 msgid "_Features"
3623 msgstr "_Възможности"
3624
3625 #: src/gtk/about.c:757
3626 msgid "_License"
3627 msgstr "_Лиценз"
3628
3629 #: src/gtk/about.c:765
3630 msgid "_Release Notes"
3631 msgstr "_Бележки по изданието"
3632
3633 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:339
3634 msgid "Orange"
3635 msgstr "Оранжево"
3636
3637 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:343
3638 msgid "Red"
3639 msgstr "Червено"
3640
3641 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:347
3642 msgid "Pink"
3643 msgstr "Розово"
3644
3645 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:351
3646 msgid "Sky blue"
3647 msgstr "Небесносиньо"
3648
3649 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:355
3650 msgid "Blue"
3651 msgstr "Синьо"
3652
3653 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:359
3654 msgid "Green"
3655 msgstr "Зелено"
3656
3657 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:363
3658 msgid "Brown"
3659 msgstr "Кафяво"
3660
3661 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:367
3662 msgid "Grey"
3663 msgstr "Сиво"
3664
3665 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:371
3666 msgid "Light brown"
3667 msgstr "Светлокафяво"
3668
3669 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:375
3670 msgid "Dark red"
3671 msgstr "Тъмночервено"
3672
3673 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:379
3674 msgid "Dark pink"
3675 msgstr "Тъмнорозово"
3676
3677 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:383
3678 msgid "Steel blue"
3679 msgstr "Стоманеносиньо"
3680
3681 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:387
3682 msgid "Gold"
3683 msgstr "Златно"
3684
3685 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:391
3686 msgid "Bright green"
3687 msgstr "Яркозелено"
3688
3689 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:395
3690 msgid "Magenta"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: src/gtk/colorlabel.c:342
3694 #, c-format
3695 msgid "Ctrl+%c"
3696 msgstr "Ctrl+%c"
3697
3698 #: src/gtk/foldersort.c:156
3699 msgid "Set folder order"
3700 msgstr "Задаване реда на подреждане на папките"
3701
3702 #: src/gtk/foldersort.c:190
3703 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3704 msgstr ""
3705
3706 #: src/gtk/foldersort.c:214 src/toolbar.c:414
3707 msgid "Folders"
3708 msgstr "Папки"
3709
3710 #: src/gtk/gtkaspell.c:637
3711 msgid "No dictionary selected."
3712 msgstr "Не е избран речник"
3713
3714 #: src/gtk/gtkaspell.c:850 src/gtk/gtkaspell.c:1851 src/gtk/gtkaspell.c:2146
3715 msgid "Normal Mode"
3716 msgstr "Нормален режим"
3717
3718 #: src/gtk/gtkaspell.c:852 src/gtk/gtkaspell.c:1857 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3719 msgid "Bad Spellers Mode"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: src/gtk/gtkaspell.c:891
3723 #, fuzzy
3724 msgid "Unknown suggestion mode."
3725 msgstr "Подразбиращ се режим на подсказки"
3726
3727 #: src/gtk/gtkaspell.c:1182
3728 msgid "No misspelled word found."
3729 msgstr "Не са открити сгрешени думи."
3730
3731 #: src/gtk/gtkaspell.c:1530
3732 msgid "Replace unknown word"
3733 msgstr "Замяна на непозната дума"
3734
3735 #: src/gtk/gtkaspell.c:1545
3736 #, c-format
3737 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3738 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Замяна на \"%s\" с: </span>"
3739
3740 #: src/gtk/gtkaspell.c:1590
3741 msgid ""
3742 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3743 "will learn from mistake.\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: src/gtk/gtkaspell.c:1845 src/gtk/gtkaspell.c:2134
3747 msgid "Fast Mode"
3748 msgstr "Бърз режим"
3749
3750 #: src/gtk/gtkaspell.c:1952
3751 #, c-format
3752 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: src/gtk/gtkaspell.c:1966
3756 msgid "Accept in this session"
3757 msgstr "Приемане за тази сесия"
3758
3759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976
3760 msgid "Add to personal dictionary"
3761 msgstr "Добавяне в личния речник"
3762
3763 #: src/gtk/gtkaspell.c:1986
3764 msgid "Replace with..."
3765 msgstr "Замяна с..."
3766
3767 #: src/gtk/gtkaspell.c:1999
3768 #, c-format
3769 msgid "Check with %s"
3770 msgstr "Проверяване с %s"
3771
3772 #: src/gtk/gtkaspell.c:2021
3773 msgid "(no suggestions)"
3774 msgstr "(няма предложения)"
3775
3776 #: src/gtk/gtkaspell.c:2032 src/gtk/gtkaspell.c:2211
3777 msgid "More..."
3778 msgstr "Още..."
3779
3780 #: src/gtk/gtkaspell.c:2096
3781 #, c-format
3782 msgid "Dictionary: %s"
3783 msgstr "Речник: %s"
3784
3785 #: src/gtk/gtkaspell.c:2109
3786 #, c-format
3787 msgid "Use alternate (%s)"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: src/gtk/gtkaspell.c:2120
3791 msgid "Use both dictionaries"
3792 msgstr "Ползване и на двата речника"
3793
3794 #: src/gtk/gtkaspell.c:2174 src/prefs_spelling.c:214
3795 msgid "Check while typing"
3796 msgstr "Проверка но време на въвеждане"
3797
3798 #: src/gtk/gtkaspell.c:2190
3799 msgid "Change dictionary"
3800 msgstr "Смяна на речника"
3801
3802 #: src/gtk/gtkaspell.c:2322
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid ""
3805 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3806 "%s"
3807 msgstr ""
3808 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
3809 "%s"
3810
3811 #: src/gtk/gtkaspell.c:2368
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid ""
3814 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3815 "%s"
3816 msgstr ""
3817 "Грешка при стартирането на проверката на правописа.\n"
3818 "%s"
3819
3820 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3821 msgid "Configuration"
3822 msgstr "Настройки"
3823
3824 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3825 msgid "Configuration options for the print job"
3826 msgstr "Настройки на печатането"
3827
3828 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3829 #, fuzzy
3830 msgid "Source Buffer"
3831 msgstr "Източници"
3832
3833 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3834 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3838 msgid "Tabs Width"
3839 msgstr "Широчина на табулациите"
3840
3841 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
3842 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3846 msgid "Wrap Mode"
3847 msgstr "Режим на загръщане"
3848
3849 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
3850 msgid "Word wrapping mode"
3851 msgstr "Режим на загръщане на думите"
3852
3853 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Highlight"
3856 msgstr "Високо"
3857
3858 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
3859 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3863 msgid "Font"
3864 msgstr "Шрифт"
3865
3866 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
3867 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3871 msgid "Font Description"
3872 msgstr "Описание на шрифта"
3873
3874 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
3875 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3879 #, fuzzy
3880 msgid "Numbers Font"
3881 msgstr "Номер"
3882
3883 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
3884 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Font description to use for the line numbers"
3890 msgstr "Показване на характеристики на прикрепения файл (вместо имена)"
3891
3892 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3893 msgid "Print Line Numbers"
3894 msgstr "Отпечатване на номера на редове"
3895
3896 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
3897 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3901 #, fuzzy
3902 msgid "Print Header"
3903 msgstr "Заглавка"
3904
3905 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
3906 msgid "Whether to print a header in each page"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3910 msgid "Print Footer"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
3914 msgid "Whether to print a footer in each page"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3918 #, fuzzy
3919 msgid "Header and Footer Font"
3920 msgstr "Не е указана заглавката."
3921
3922 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
3923 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Header and Footer Font Description"
3929 msgstr "Описание на шрифта"
3930
3931 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
3932 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1233
3936 #: src/prefs_matcher.c:1950 src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:48
3937 #: src/summaryview.c:542
3938 msgid "Date"
3939 msgstr "Дата"
3940
3941 #: src/gtk/headers.h:8
3942 msgid "Date:"
3943 msgstr "Дата:"
3944
3945 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1230
3946 #: src/prefs_matcher.c:174 src/prefs_matcher.c:1947
3947 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:540
3948 msgid "From"
3949 msgstr "От"
3950
3951 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:356
3952 msgid "From:"
3953 msgstr "От:"
3954
3955 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:427 src/toolbar.c:531
3956 msgid "Sender"
3957 msgstr "Подател"
3958
3959 #: src/gtk/headers.h:10
3960 msgid "Sender:"
3961 msgstr "Подател:"
3962
3963 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1924
3964 #, fuzzy
3965 msgid "Reply-To"
3966 msgstr "Reply-To:"
3967
3968 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1231
3969 #: src/prefs_matcher.c:175 src/prefs_matcher.c:1948
3970 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:198 src/quote_fmt.c:56
3971 #: src/summaryview.c:541
3972 msgid "To"
3973 msgstr "До"
3974
3975 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1898
3976 #: src/prefs_filtering_action.c:1232 src/prefs_matcher.c:176
3977 #: src/prefs_matcher.c:1949 src/prefs_template.c:199 src/quote_fmt.c:57
3978 msgid "Cc"
3979 msgstr "Копие"
3980
3981 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_template.c:200
3982 msgid "Bcc"
3983 msgstr "Скрито копие"
3984
3985 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1234
3986 #: src/prefs_matcher.c:1951 src/quote_fmt.c:60
3987 msgid "Message-ID"
3988 msgstr "Message-ID"
3989
3990 #: src/gtk/headers.h:15
3991 msgid "Message-ID:"
3992 msgstr "Message-ID:"
3993
3994 #: src/gtk/headers.h:16
3995 msgid "In-Reply-To"
3996 msgstr "В отговор на:"
3997
3998 #: src/gtk/headers.h:16
3999 msgid "In-Reply-To:"
4000 msgstr "В отговор на:"
4001
4002 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1236
4003 #: src/prefs_matcher.c:180 src/prefs_matcher.c:1953 src/quote_fmt.c:59
4004 #, fuzzy
4005 msgid "References"
4006 msgstr "References:"
4007
4008 #: src/gtk/headers.h:17
4009 msgid "References:"
4010 msgstr "References:"
4011
4012 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1229
4013 #: src/prefs_matcher.c:173 src/prefs_matcher.c:1946
4014 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:201 src/quote_fmt.c:55
4015 #: src/quote_fmt.c:156 src/summaryview.c:539
4016 msgid "Subject"
4017 msgstr "Относно"
4018
4019 #: src/gtk/headers.h:19
4020 msgid "Comments"
4021 msgstr "Коментари"
4022
4023 #: src/gtk/headers.h:19
4024 msgid "Comments:"
4025 msgstr "Коментари:"
4026
4027 #: src/gtk/headers.h:20
4028 msgid "Keywords"
4029 msgstr "Keywords"
4030
4031 #: src/gtk/headers.h:20
4032 msgid "Keywords:"
4033 msgstr "Keywords:"
4034
4035 #: src/gtk/headers.h:21
4036 msgid "Resent-Date"
4037 msgstr "Resent-Date"
4038
4039 #: src/gtk/headers.h:21
4040 msgid "Resent-Date:"
4041 msgstr "Resent-Date:"
4042
4043 #: src/gtk/headers.h:22
4044 msgid "Resent-From"
4045 msgstr "Resent-From"
4046
4047 #: src/gtk/headers.h:22
4048 msgid "Resent-From:"
4049 msgstr "Resent-From:"
4050
4051 #: src/gtk/headers.h:23
4052 msgid "Resent-Sender"
4053 msgstr "Resent-Sender"
4054
4055 #: src/gtk/headers.h:23
4056 msgid "Resent-Sender:"
4057 msgstr "Resent-Sender:"
4058
4059 #: src/gtk/headers.h:24
4060 msgid "Resent-To"
4061 msgstr "Resent-To"
4062
4063 #: src/gtk/headers.h:24
4064 msgid "Resent-To:"
4065 msgstr "Resent-To:"
4066
4067 #: src/gtk/headers.h:25
4068 msgid "Resent-Cc"
4069 msgstr "Resent-Cc"
4070
4071 #: src/gtk/headers.h:25
4072 msgid "Resent-Cc:"
4073 msgstr "Resent-Cc:"
4074
4075 #: src/gtk/headers.h:26
4076 msgid "Resent-Bcc"
4077 msgstr "Resent-Bcc"
4078
4079 #: src/gtk/headers.h:26
4080 msgid "Resent-Bcc:"
4081 msgstr "Resent-Bcc:"
4082
4083 #: src/gtk/headers.h:27
4084 msgid "Resent-Message-ID"
4085 msgstr "Resent-Message-ID"
4086
4087 #: src/gtk/headers.h:27
4088 msgid "Resent-Message-ID:"
4089 msgstr "Resent-Message-ID:"
4090
4091 #: src/gtk/headers.h:28
4092 msgid "Return-Path"
4093 msgstr "Return-Path"
4094
4095 #: src/gtk/headers.h:28
4096 msgid "Return-Path:"
4097 msgstr "Return-Path:"
4098
4099 #: src/gtk/headers.h:29
4100 msgid "Received"
4101 msgstr "Получено"
4102
4103 #: src/gtk/headers.h:29
4104 msgid "Received:"
4105 msgstr "Получено:"
4106
4107 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1235
4108 #: src/prefs_matcher.c:178 src/prefs_matcher.c:1952 src/quote_fmt.c:58
4109 msgid "Newsgroups"
4110 msgstr "Новинарски групи"
4111
4112 #: src/gtk/headers.h:33
4113 msgid "Followup-To"
4114 msgstr "Followup-To"
4115
4116 #: src/gtk/headers.h:34
4117 msgid "Delivered-To"
4118 msgstr "Delivered-To"
4119
4120 #: src/gtk/headers.h:34
4121 msgid "Delivered-To:"
4122 msgstr "Delivered-To:"
4123
4124 #: src/gtk/headers.h:35
4125 msgid "Seen"
4126 msgstr "Seen"
4127
4128 #: src/gtk/headers.h:35
4129 msgid "Seen:"
4130 msgstr "Seen:"
4131
4132 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:148
4133 #: src/gtk/sslcertwindow.c:137 src/prefs_summary_column.c:80
4134 #: src/summaryview.c:2574
4135 msgid "Status"
4136 msgstr "Състояние"
4137
4138 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:923
4139 msgid "Status:"
4140 msgstr "Състояние:"
4141
4142 #: src/gtk/headers.h:37
4143 msgid "Face"
4144 msgstr "Face"
4145
4146 #: src/gtk/headers.h:37
4147 msgid "Face:"
4148 msgstr "Face:"
4149
4150 #: src/gtk/headers.h:38
4151 msgid "Disposition-Notification-To"
4152 msgstr "Disposition-Notification-To"
4153
4154 #: src/gtk/headers.h:38
4155 msgid "Disposition-Notification-To:"
4156 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4157
4158 #: src/gtk/headers.h:39
4159 msgid "Return-Receipt-To"
4160 msgstr "Return-Receipt-To"
4161
4162 #: src/gtk/headers.h:39
4163 msgid "Return-Receipt-To:"
4164 msgstr "Return-Receipt-To:"
4165
4166 #: src/gtk/headers.h:40
4167 msgid "User-Agent"
4168 msgstr "User-Agent"
4169
4170 #: src/gtk/headers.h:40
4171 msgid "User-Agent:"
4172 msgstr "User-Agent:"
4173
4174 #: src/gtk/headers.h:41
4175 msgid "Content-Type"
4176 msgstr "Content-Type"
4177
4178 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:324
4179 msgid "Content-Type:"
4180 msgstr "Content-Type:"
4181
4182 #: src/gtk/headers.h:42
4183 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4184 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4185
4186 #: src/gtk/headers.h:42
4187 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4188 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4189
4190 #: src/gtk/headers.h:43
4191 msgid "MIME-Version"
4192 msgstr "Версия по MIME"
4193
4194 #: src/gtk/headers.h:43
4195 msgid "MIME-Version:"
4196 msgstr "Версия по MIME:"
4197
4198 #: src/gtk/headers.h:44
4199 msgid "Precedence"
4200 msgstr "Precedence"
4201
4202 #: src/gtk/headers.h:44
4203 msgid "Precedence:"
4204 msgstr "Precedence:"
4205
4206 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:985
4207 msgid "Organization"
4208 msgstr "Организация"
4209
4210 #: src/gtk/headers.h:45
4211 msgid "Organization:"
4212 msgstr "Организация:"
4213
4214 #: src/gtk/headers.h:47
4215 msgid "Mailing-List"
4216 msgstr "Mailing-List"
4217
4218 #: src/gtk/headers.h:47
4219 msgid "Mailing-List:"
4220 msgstr "Mailing-List:"
4221
4222 #: src/gtk/headers.h:48
4223 msgid "List-Post"
4224 msgstr "List-Post"
4225
4226 #: src/gtk/headers.h:48
4227 msgid "List-Post:"
4228 msgstr "List-Post:"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:49
4231 msgid "List-Subscribe"
4232 msgstr "List-Subscribe"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:49
4235 msgid "List-Subscribe:"
4236 msgstr "List-Subscribe:"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:50
4239 msgid "List-Unsubscribe"
4240 msgstr "List-Unsubscribe"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:50
4243 msgid "List-Unsubscribe:"
4244 msgstr "List-Unsubscribe:"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:51
4247 msgid "List-Help"
4248 msgstr "List-Help"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:51
4251 msgid "List-Help:"
4252 msgstr "List-Help:"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:52
4255 msgid "List-Archive"
4256 msgstr "List-Archive"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:52
4259 msgid "List-Archive:"
4260 msgstr "List-Archive:"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:53
4263 msgid "List-Owner"
4264 msgstr "List-Owner"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:53
4267 msgid "List-Owner:"
4268 msgstr "List-Owner:"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:55
4271 msgid "X-Label"
4272 msgstr "X-Label"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:55
4275 msgid "X-Label:"
4276 msgstr "X-Label:"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:56
4279 msgid "X-Mailer"
4280 msgstr "X-Mailer"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:56
4283 msgid "X-Mailer:"
4284 msgstr "X-Mailer:"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:57
4287 msgid "X-Status"
4288 msgstr "X-Status"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:57
4291 msgid "X-Status:"
4292 msgstr "X-Status:"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:58
4295 msgid "X-Face"
4296 msgstr "X-Face"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:58
4299 msgid "X-Face:"
4300 msgstr "X-Face:"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:59
4303 msgid "X-No-Archive"
4304 msgstr "X-No-Archive"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:59
4307 msgid "X-No-Archive:"
4308 msgstr "X-No-Archive:"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:62 src/prefs_matcher.c:179
4311 msgid "In reply to"
4312 msgstr "В отговор на"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:62
4315 msgid "In reply to:"
4316 msgstr "В отговор на:"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:63 src/prefs_matcher.c:177
4319 msgid "To or Cc"
4320 msgstr "До или Копие"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:63
4323 msgid "To or Cc:"
4324 msgstr "До или Копие:"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:64
4327 msgid "From, To or Subject"
4328 msgstr "От, До или Относно"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:64
4331 msgid "From, To or Subject:"
4332 msgstr "От, До или Относно:"
4333
4334 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4335 msgid "New message"
4336 msgstr "Ново писмо"
4337
4338 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4339 msgid "Unread message"
4340 msgstr "Непрочетено писмо"
4341
4342 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4343 msgid "Message has been replied to"
4344 msgstr "На писмото е отговорено"
4345
4346 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4347 msgid "Message has been forwarded"
4348 msgstr "Писмото е препратено"
4349
4350 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4351 msgid "Message is in an ignored thread"
4352 msgstr "Писмото е в пренебрегвана нишка"
4353
4354 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4355 msgid "Message is in a watched thread"
4356 msgstr "Писмото е в наблюдавана нишка"
4357
4358 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4359 msgid "Message is spam"
4360 msgstr "Писмото е нежелана поща"
4361
4362 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4363 msgid "Message has attachment(s)"
4364 msgstr "Писмото има прикрепен файл(ове)"
4365
4366 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4367 msgid "Digitally signed message"
4368 msgstr "Цифрово подписано писмо"
4369
4370 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4371 msgid "Encrypted message"
4372 msgstr "Шифрирано писмо"
4373
4374 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4375 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4376 msgstr "Писмото е цифрово подписано и има прикрепен файл(ове)"
4377
4378 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4379 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4380 msgstr "Писмото е шифрирано и има прикрепен файл(ове)"
4381
4382 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4383 msgid "Marked message"
4384 msgstr "Отбелязано писмо"
4385
4386 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4387 msgid "Message is marked for deletion"
4388 msgstr "Писмото е отбелязано за изтриване"
4389
4390 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4391 msgid "Message is marked for moving"
4392 msgstr "Писмото е отбелязано за преместване"
4393
4394 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4395 #, fuzzy
4396 msgid "Message is marked for copying"
4397 msgstr "Писмото е отбелязано за преместване"
4398
4399 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4400 msgid "Locked message"
4401 msgstr "Заключено писмо"
4402
4403 #: src/gtk/icon_legend.c:89
4404 #, fuzzy
4405 msgid "Folder (normal, opened)"
4406 msgstr "Папката не може да бъде отворена."
4407
4408 #: src/gtk/icon_legend.c:90
4409 msgid "Folder with read messages hidden"
4410 msgstr "Папка със скрити прочетени писма"
4411
4412 #: src/gtk/icon_legend.c:91
4413 msgid "Folder contains marked messages"
4414 msgstr "Папката съдържа отбелязани писма"
4415
4416 #: src/gtk/icon_legend.c:125